Page 1

Gebruikersonderzoek Recreatieschap Loosdrechtse Plassen

SAMENVATTING RAPPORTAGE


Recreatieschap Loosdrechtse Plasen Gebruikersonderzoek Samenvatting rapportage

© Bureau Verten Onderzoek – uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net postadres: Zijlsingel 80a, 2315 KH Leiden, tel. 071 5221168 K.v.K. 17074935 BTWnr. 800 759 199 B01

De afbeelding op de voorzijde is van Marc de Bruyn, kunstenaar werkzaam bij het atelier voor ‘Outsider Art’ Kunst & Vliegwerk. Het betreft een grensverleggend atelier van kunstenaars met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over het atelier, zie www.kunstvliegwerk.nl.


Inhoudsopgave 1.

2.

INLEIDING 1.1

Aanleiding gebruikersonderzoek

1

1.2

Doel- en vraagstellingen van het onderzoek

1

Mehtode van ondezoek 2.1

3.

1

Betrouwbaarheid van het onderzoek

Samenvatting rapport

2 2

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Loosdrechtse Plassen

1. Inleiding In opdracht van het recreatieschap Loosdrechtse Plassen heeft Bureau Verten een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder recreanten. Hierbij is het recreatief gebruik op diverse locaties in het gebied in kaart gebracht. Dit betroffen zeven locaties gelegen in het gebied van de Loosdrechtse Plassen. Hiertoe behoorden 5 eilanden en 2 recreatieterreinen aan de rand van de Plassen. Bij het recreatieschap bestond de behoefte om meer en ook recentere informatie in handen te krijgen over de bezoeker van de genoemde recreatieterreinen. Onder meer ten aanzien van het profiel van de bezoeker en zijn beleving van het gebied, als ook meer informatie over het aantal bezoekers.

1.1 Aanleiding Aanleiding om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren vormde het eerder door Bureau Verten uitgevoerde gebruikersonderzoek voor het recreatieschap Vinkeveense Plassen, net als het recreatieschap Loosdrechtse Plassen een van de 4 Utrechtse recreatieschappen.

1.2. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek Doelstelling Enerzijds inzicht krijgen in het aantal bezoekers dat naar de betreffende eilanden en recreatieterreinen komt, en anderzijds inzicht krijgen in het gebruik en de beleving van deze locaties door de bezoeker, ten einde, een beeld te krijgen van de recreatieve betekenis van de locaties voor de bezoeker, de zogenaamde subjectief recreatieve betekenis. Vraagstellingen 1. Hoeveel bezoekers komen naar de betreffende eilanden en recreatieterreinen in het gebied? 2. Wie is de bezoeker van de betreffende eilanden en recreatieterreinen in het gebied? 3. Wat is het gebruik, de beleving en waardering van de betreffende eilanden en recreatieterreinen in het gebied en daarmee de subjectief recreatieve betekenis van de eilanden en terreinen voor de bezoeker?

2. Methode van onderzoek Er is gekozen voor twee methoden van dataverzameling: dataverzameling door middel van ondervraging en ten tweede door middel van observaties, namelijk door het uitvoeren van visuele tellingen. Omdat 5 van de 7 locaties eilanden betroffen zijn deze eilanden op de geselecteerde dagen met een boot bezocht om de aanwezige bezoekers te interviewen en te tellen. Tijdens dit onderzoek heeft survey-onderzoek plaatsgevonden wat inhoudt dat eenheden uit een populatie worden onderzocht - in dit geval in het veld op locatie.

Bureau Verten Onderzoek

1


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Loosdrechtse Plassen

2.1 Betrouwbaarheid van het onderzoek Bij het bepalen van de interviewdagen is rekening gehouden met factoren als tijdstip, soort dag, week, - seizoen, grote evenementen in het gebied of in het land, etc. Dit om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Bij het interviewen is het next-to-pass principe gehanteerd. Voor aanvang van het veldonderzoek zijn proefinterviews en -tellingen uitgevoerd. De dagen waarop de visuele tellingen plaatsvonden zijn gebaseerd op de steekproefverdeling zoals gebruikt voor het afnemen van de interviews. Op iedere geselecteerde dag is tevens geteld. De visuele tellingen betroffen bezoekers aanwezig op de eilanden en de recreatieterreinen.

3. Samenvatting rapport In het rapport worden de resultaten van het onderzoek besproken waarbij het gaat om het recreatief gebruik op de betreffende zeven eilanden en recreatieterreinen in en rond de Loosdrechtse Plassen. De resultaten behandelen jaar-, dag- en topdagbezoek per locatie, als ook bezoekersgegevens die het recreatiegebruik en -beleving betreffen. Hier komen onder andere aspecten aan bod als ondernomen activiteiten, waardering locatie, herkomst, vervoer, gezelschapsgrootte en -samenstelling. Hoofdstuk 1 van de rapportage bespreekt de aanleiding, doelstelling, vraagstellingen en de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 2 zet uiteen hoeveel bezoekers naar de eilanden en de recreatieterreinen komen. Deze informatie is achterhaald middels visuele tellingen. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de subjectief recreatieve betekenis van de locaties voor de bezoeker. Om dit te achterhalen zijn het recreatiegebruik en de -beleving in kaart gebracht. Deze begrippen zijn aan de hand van een aantal variabelen geoperationaliseerd. De variabelen zijn verwerkt tot vragen die middels interviews zijn afgenomen bij die bezoekers die in de steekproef van het onderzoek vielen. Deze hoofdstukken geven schematisch de subjectief recreatieve betekenis van het gebied voor de bezoeker per locatie weer. Het herhalingsbezoek naar de diverse terreinen is relatief hoog. Bijna de helft van de bezoekers komt uit de directe omgeving, de overige bezoekers komen uit verder weg gelegen plaatsen.

Bureau Verten Onderzoek

2


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Loosdrechtse Plassen

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen om de eilanden te bezoeken zijn: • aanleggen tijdens vaartocht en even uitrusten, ‘omdat er plaats is’ • mooi, schoon, aangenaam eiland • rust • spelen kinderen, kindvriendelijk • strand, ligweide met gras • gezelligheid, samen zijn met familie of vrienden • zwemmen • picknicken, iets nuttigen • overnachten • gebruik sanitair op het eiland • uitlaten hond Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen om de recreatieterreinen te bezoeken zijn: • mooi, schoon, aangenaam terrein • zwemmen, ‘mogelijkheid om bij het water te komen’ • zonnen, luieren, uitrusten • strand, ligweide met gras • rust • horecavoorziening • picknicken, iets nuttigen • gebruik sanitair op terrein • gezelligheid, samen zijn met familie of vrienden • wandelen, uitlaten hond • spelen kinderen Hoofdstuk 5 is een concluderend hoofdstuk waarin een beeld wordt geschetst van het recreatiegebruik op de diverse locaties aan de hand van informatie uit de voorgaande hoofdstukken.

Bureau Verten Onderzoek

3


Samenvatting rapport gebruikersonderzoek Recreatieschap Loosdrechtse Plassen

Bureau Verten Onderzoek

4

Recreatieschap Loosdrechtse Plassen - Gebruikersonderzoek  

Gedurende enkele achtereenvolgende seizoenen heeft Bureau Verten het recreatiegebruik in het buitengebied rondom de stad Utrecht in kaart ge...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you