Page 1

Intelligente signalanlæg styrer trafikken Med smart software baseret på OCIT-protokol kan signalanlæg ”snakke sammen” og dermed øge fremkommeligheden i traikken n ”Så er det op på bremsen igen, for der er rødt min fine ven…” Sådan lyder et par linjer af Kim Larsens ”På Banen (Derudaf)”, og sangen kunne let være det daglige soundtrack for mange bilister på de danske veje. Særligt i de større byer og ved indfaldsvejene dertil snegler trafikken sig ofte afsted. Men der skal også være plads til de mere end tre millioner køretøjer – biler, lastbiler, busser, knallerter osv. – som er registreret i Danmark. Heldigvis findes der en smart løsning på trængselsproblemerne: Intelligente signalanlæg, der ved hjælp af digitale sensorer og detektorer får trafikken til at glide lettere. Den danske energikoncern Verdo har indgået et samarbejde med tjekkiske Cross, der er en stor international spiller på markedet for intelligente trafikstyrede signalanlæg. Samarbejdet munder ud i gennemtestede løs-

Intelligente signalanlæg kan skabe bedre flow i trafikken og dermed øge fremkommeligheden – som her ved det trafikerede banegårdskryds i det centrale Aarhus. ninger – Traffic Management-systemer − til styring af både nye og eksisterende signalanlæg. - Tidligere har Traffic Managementsystemer typisk kun registreret fejl på signalanlæg. I dag kan vi bygge et komplet overvågningssystem, som ved hjælp af data giver et samlet herog-nu-overblik over den tekniske infrastruktur i et område, forklarer Jesper H. Petersen, der er chef for Product Management hos Verdo. Åben protokol er vejen frem Et moderne Trafik Management-system giver mulighed for at justere trafikken ”remote” i myldretiden, eller hvis vejnettet bliver ekstraordi-

Denne lille og kompakte trafiklys-controller kan blandt andet forudindstilles med 13 prioriteringsruter til for eksempel brandvæsen, politi og ambulance. Den er desuden klar til en række periferier såsom en 4,3” LCD-berøringsskærm. Foto: Cross. SIDE 24

|

NR. 11 2019

nært belastet i forbindelse med for eksempel en fodboldkamp. Her kan man optimere på signalanlæggenes programmer, så trafikken glider mere optimalt. Et intelligent Traffic Management-system favner desuden ofte flere former for teknisk infrastruktur – rejsetidsmåling, belægning i p-huse, vejrstationer til registrering af vejrforhold osv. Signalanlæggets styremaskine er baseret på den velafprøvede OCIT-protokol, der er en åben og standardiseret kommunikationsprotokol. - Førhen var sådan et system baseret på forskellige leverandørers komponenter og software, som var besværlige at integrere til ét system. Ved hjælp af OCIT-protokollen kan vi i dag forbinde data og teknologier og dermed få de forskellige dele til at ”snakke sammen” uanset fabrikat, siger Jesper H. Petersen. Teknologiens bidrag til bundlinjen I flere større byer i både ind- og udland arbejder man med Smart Citybegrebet. Det går i al sin enkelthed ud på at indsamle data om byens anvendelse – for eksempel trafikmængde – for på den baggrund at udvikle smarte og effektive løsninger for byens borgere. Men det handler også om bedst mulig brug af ressourcer og dermed om cool cash for den enkelte kommune. Et intelligent Traffic Management-

|


Intelligente signalanlæg Nyudviklede vejtrafikteknologier, trådløs kommunikation og teknologiske komponenter giver mange muligheder for at skabe bedre fremkommelighed på vejene: 1. Sensorer giver besked til signalanlæg om tung trafik (via trafiktælling) – signalanlægget kan respondere ved at skabe ”grønne bølger” for bilisterne og dermed bidrage til bedre afvikling af trafikken. 2. Monitorering af vejrforhold på vejene til brug i forbindelse med vintertjeneste. 3. Udregning af prioriteringsruter for eksempelvis ambulancer og andre udrykningskøretøjer, hvis der er tæt trafik på de gængse strækninger.

system er et eksempel på Smart City-tilgangen, hvor en godt tænkt teknologisk løsning bidrager til res-

sourcebesparelser for både kommune og borgere. - Ved at installere kameraer og sensorer og integrere disse i et managementsystem kan vi begrænse trafikken i spidsbelastningsperioder og dermed reducere CO2-udledningen. Og på baggrund af dataindsamling via sensorerne kan trafikanter via en app få oplysninger om ledige parkeringspladser, rejsetider og hastighedsovervågninger på særligt farlige steder, som præventivt sænker hastigheden og dermed forbedrer sikkerheden, forklarer Jesper H. Petersen.

I denne trafiklys-controller er signalhovedudgange fuldt konfigurérbare, og hvert output overvåges individuelt med en uafhængig mikroprocessor og en analog sensor. Foto: Cross.

Profile for Verdo

Intelligente signalanlæg styrer trafikken  

I fagmagasinet Installationsnyt fortæller Verdo’s chef for Product Management, Jesper H. Petersen, om intelligente signalanlæg og samarbejde...

Intelligente signalanlæg styrer trafikken  

I fagmagasinet Installationsnyt fortæller Verdo’s chef for Product Management, Jesper H. Petersen, om intelligente signalanlæg og samarbejde...

Profile for verdo-as