Skift af udbyder for Easee home

Page 1

SKIFT AF UDBYDER

Easee home

Vi skaber grøn energi og bæredygtige løsninger | verdo.com

For at vi kan kommunikere med din ladeboks ar vi brug for at du hjælper os med at skabe forbindelse.

Dette gøres ved at følge nedenstående vejledning: Hvis du har administrationsretten over laderen i easee.cloud

1. Log ind på https://www.easee.cloud/

2. Tryk på ”Anlæg” og vælg den installation der skal kobles på

3. Find menupunktet ”operatør” under ”Værktøj” og tryk på pil ned til højre

4. Hvis der allerede er en operatør tilknyttet, så tryk på det røde kryds ved siden af navnet ok tryk OK.

5. Tryk på ”Angiv Operatør” og vælg ”Spirii ApS” i rullemenuen

2/3

6. Sluk for strømmen af din ladeboks og afvent 30 sekunder før du tænder for strømmen igen til din ladeboks.

Efter 10-15 min. skulle du kunne se at ladeboksen bliver synlig i app’en Verdo Opladning.

Hvis du ikke har administrationsretten over laderen i Easee Cloud

Kontakt eksisterende operatør, og bed dem om at:

1. Ændre Operatør og vælge ”Spirii ApS” som operatør

2. Fjerne sig selv som Anlægsejer

3. Sluk for strømmen af din ladeboks og afvent 30 sekunder før du tænder for strømmen igen til din ladeboks

Efter 10-15 min. skulle du kunne se at ladeboksen bliver synlig i app’en Verdo Opladning

3/3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.