Page 1

Gospina krunica stoljećima je omiljena molitva vjernika kako u trenutcima potrebe, tako i u trenutcima radosti i zahvaljivanja. O molitvi krunice ispisane su stotine prekrasnih stranica, najveći su je sveci preporučivali i molili i ustrajno pozivali vjernike da je mole. No koliko vjernika zna za obećanja koja je sama Djevica Marija vezala uz ovu molitvu? Knjižica 15 obećanja Blažene Djevice Marije onima koji mole krunicu obogaćena prekrasnim poticajnim fotografijama donosi obećanja koja je Djevica Marija dala za molitelje krunice u ukazanju bl. Alanu de la Rocheu (1428.–1475.).

15 OBEĆANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE ONIMA KOJI MOLE KRUNICU

ISBN 978-953-235-556-7

VERBUM 12 kn

www.verbum.hr

VERBUM


15 OBEĆANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE ONIMA KOJI MOLE KRUNICU

VERBUM


1.

Svima koji pobožno mole moju krunicu obećavam svoju osobitu zaštitu i velike milosti.


2.

Onaj tko ustraje u moljenju moje krunice primit će veliku milost.


3.

Krunica će biti moćna obrana protiv pakla: suzbijat će poroke, oslobađat će od grijeha, raspršit će hereze.


4.

Krunicom će procvasti krjeposti i dobra djela te će duše u izobilju primiti Božje milosrđe; u ljudskim će srcima umjesto ljubavi prema svijetu vladati ljubav prema Bogu, uzdižući ih do čežnje za nebeskim i vječnim dobrima.


5.

Onaj tko mi se povjeri po molitvi krunice ne će propasti.


6.

Onaj tko bude pobožno molio moju krunicu razmatrajući njezina otajstva ne će biti pritisnut nesrećom. Grješnik će se obratiti, pravednik će rasti u milosti te će postati dostojan života vječnoga.


7.

Oni koji su istinski odani molitvi moje krunice ne će umrijeti bez sakramenata Crkve.


8.

Oni koji mole moju krunicu naći će u svojemu životu i smrti svjetlost Božju, puninu njegovih milosti te će imati udjela u zaslugama blaženika.


9.

Duše odane mojoj krunici brzo ću osloboditi iz čistilišta.


10.

Prava djeca moje krunice uŞivat će veliku slavu u nebu.


11.

Ono što zamolite mojom krunicom to ćete i postići.


12.

Onima koji budu širili moju krunicu pomoći ću u svim potrebama.


13.

Postigla sam od svojega Sina da svi članovi Bratovštine krunice imaju svece za svoju braću za vrijeme života i u času smrti.


14.

Svi oni koji vjerno mole moju krunicu moja su ljubljena djeca, braća i sestre Isusa Krista.


15.

PoboŞnost mojoj krunici velik je znak predodređenja.


Nakladnik: VERBUM d.o.o. Trumbićeva obala 12, 21000 Split tel.: 021 340 260, fax.: 021 340 270 E-mail: verbum@verbum.hr www.verbum.hr Urednik: mr. sc. Petar Balta Izvršna urednica: Katarina Gugić Lektura: Anđa Jakovljević Fotografije: Shutterstock i StockSnap.io Za nakladnika: dr. sc. Miro Radalj Tisak: PRINTERA GRUPA d.o.o. Tiskano u lipnju 2017.


Gospina krunica stoljećima je omiljena molitva vjernika kako u trenutcima potrebe, tako i u trenutcima radosti i zahvaljivanja. O molitvi krunice ispisane su stotine prekrasnih stranica, najveći su je sveci preporučivali i molili i ustrajno pozivali vjernike da je mole. No koliko vjernika zna za obećanja koja je sama Djevica Marija vezala uz ovu molitvu? Knjižica 15 obećanja Blažene Djevice Marije onima koji mole krunicu obogaćena prekrasnim poticajnim fotografijama donosi obećanja koja je Djevica Marija dala za molitelje krunice u ukazanju bl. Alanu de la Rocheu (1428.–1475.).

15 OBEĆANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE ONIMA KOJI MOLE KRUNICU

ISBN 978-953-235-556-7

VERBUM 12 kn

www.verbum.hr

VERBUM

15 obećanja Blažene Djevice Marije onima koji mole krunicu  

Knjižica 15 obećanja Blažene Djevice Marije onima koji mole krunicu obogaćena prekrasnim poticajnim fotografijama donosi obećanja koja je Dj...