20150324 wz algemene info

Page 1

Wevelgem Afdeling Wevelgem Menen

Zaait = groen + lint wevelgem daar helpt Velt graag aan mee

Wevelgem zaait

Nieuwe Markt Wevelgem ZaaitWevelgem 2015

18-04-2015


Inhoud voorwoord ontstaan van het idee ff Toekomst zaaien ff Groen Lint Wevelgem ff RUP Stationsomgeving

wat wil Velt doen? ff ff ff ff

2015 2016 2017 ....


voorwoord Laat ons heel eerlijk zijn. Mistevreden zijn we absoluut niet over de gemeente Wevelgem! In tegendeel, de aanpak op vlak van ruimtelijke ordening meer bepaald op vlak van de groeneinplantings-principes juichen we alleen maar toe. Als Wevelgemse vereniging willen we graag onze schouders steken onder het Groen Lint Wevelgem, een bijzonder fijn initiatief van onze gemeente. Laten we samen in overleg gaan en elkaar helpen. Met ‘Wevelgem zaait’ wil Velt Wevelgem Menen een eerste aanzet geven omtrent het inrichten van groene zones, tussentijds en of blijvend... om zo een paar grijze stukjes te vergroenen.


+

=

ontstaan van het idee


Toekomst zaaien Een artikel uit ‘Seizoenen’ vormt de aanleiding tot een idee

Het lijkt ons wel iets om als Velt Wevelgem Menen deel te nemen aan deze nationale actie. Velt staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Deze nationale actie past perfect in de visie van Velt. Al gauw komen we tot de bedenking of we zelf niet iets dergelijks kunnen uitvoeren in eigen gemeente. - stadsguerrilla - geurilla gardeners - ... Er zijn talloze voorbeelden van eenmansondernemingen tot gegroepeerde groene vingers die her en der braakliggende stukken stad, boomspiegels,... inzaaien. Hetzij door middel van zaaien, hetzij met behulp van zaadbommen,... De slagzin van Velt is niet voor niets ‘Samen Eco Actief. Meer dan ooit zijn mensen samen aan het tuinieren of koken en dat geeft een mooi gemeenschapsgevoel bij Velt. Eco is natuurlijk meer dan de moestuin alleen. Velt promoot ecologie bij mens en samenleving. Leven met een kleine ecologische voetafdruk en een directere voeling met de aarde. Zorgen voor die aarde en je directe omgeving, zorgen voor elkaar en je buurt. Zorgen voor het ‘eerlijke aarde aandeel’: niet te veel beslag leggen op water, voedsel en grondstoffen van mensen elders in de wereld. Een netwerk dat zich spiegelt aan hoe bijen bestuiven en micro-organismen zorgen voor een levende bodem. Wat ons weer bij een Velt-tuinwijsheid brengt: we willen een veerkrachtige tuin, want veerkracht zorgt voor een vlotte natuurlijke aanpassing aan veranderende omstandigheden. Daarom willen we vanuit onze afdeling samen met de bewoners van Wevelgem onze leefomgeving stukje voor stukje bewust groener maken.

Wevelgem Zaait blijkt geboren...


+

=

ontstaan van het idee


Groen Lint Wevelgem Een aantal jaar terug hoorden we voor de eerste keer over een ‘groen lint’ doorheen Wevelgem. De spoorweg doorheen Wevelgem wordt in verschillende stappen omgetoverd in een strook die bestaande of toekomstige groenzones met elkaar verbindt. Vertrekkende van Menen, langs de groene omgeving ter hoogte van sportterrein ‘de Schelp’, doorheen het park, langs de stationsomgeving tot Gullegem bereikt wordt via de toekomistige wijk Kleine Molen. Een ambitieus maar zeer mooi initiatief die vooral door de gemeente gedragen wordt. Toen reeds ontstonden er een aantal bedenkingen: “En wat met de stationsomgeving? Hoe komt men van daar tot aan de toekomstige wijk Kleine Moelen?

Wevelgem Zaait zou wel eens een stukje grijs in groen kunnen omslingeren...


+

=

ontstaan van het idee


RUP Stationsomgeving Ruimtelijk Uitvoerings Plan Het lezen van het RUP Stationsomgeving brengt een aantal bijzonder boeiende items aan het licht. We hadden er geen idee van dat de gemeente Wevelgem een behoorlijk pak aandacht besteedt aan het inrichten van groene zones bij nieuwbouwprojecten.

Wevelgem Zaait blijkt ook hierbinnen te passen...


bron: http://www.wevelgem.be/ overzicht_rups RUP 1-1 Stationsomgeving stedenbouwkundige voorschriften Toelichtingsnota ďŹ guur 32: Verordenend plan

Legende plangebied

zones 1

zone voor wonen in de ruime zin

2

zone voor wonen met beperkte nevenfuncties

3

zone voor openbare wegenis en pleinen

4

zone voor openbaar groen

overdruk 5 6

^

bouwzone voor meergezinswoongebouwen gemeenschapsvoorzieningen

7

groene bouwvrije strook

8

aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding

9 10

) " " ) " ) " )

) " " )

) "

) ) " "

9

) "

8

4 5 1

aslijn voor garageweg openbaar buurtgroen

0

25

50

100 Meters

Schaal 1:2.500 34

Gemeente Wevelgem, RUP 1-1 Stationsomgeving


2 10 7

4

9")

) "

^

) "

) "

) "

) "

) "

) "

2

) "

6

) "

) "

) "

) "

1

) "

) "

4 8 1

8 8

8

5

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) " ) "

1

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

5

) "

) "

) "

) "

) "

) "

) "

3

9") ")

) "

4

) "

) "

) "

Leiedal, december 2011


+

=

Wat wil Velt Wevelgem Menen doen


Wat willen we doen 18-04-2015 Nieuwe Markt Wevelgem

1 2 3

Dat de gemeente Wevelgem geen oog heeft voor groen willen we niet gezegd hebben. Velt Wevelgem Menen wil gemeentelijke initiatieven als het ‘Groen Lint Wevelgem’ mee ondersteunen en onder de aandacht brengen. Met de actie ‘Wevelgem Zaait’ willen we graag een grijs stukje binnen dit‘Groen Lint Wevelgem’ aanpakken. We doen dit op een ecologische manier, samen met de inwoners van Wevelgem. Velt, vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren heeft niet voor niets de slagzin Samen Eco Actief. ‘Wevelgem Zaait’ wordt een meerjarentraject in verschillende stappen. Op zaterdag 18 april 2015 laten we iedereen kennismaken met dit project en gaan we alvast aan de slag. - Nieuwe Markt voorstelling meerjarenproject workshop zaadbommen en zaadconfetti maken - Wevelgem Zaait Tracé maak kennis met de (on)kruiden langs de openbare weg dankzij het pesticidenvrij - groenbeheer van de gemeente Wevelgem - Toekomstige groenzone ‘Stationsomgeving’ inzaaien braakliggende grond maak kennis met de wonderen mogelijkheden van dit lapje grond hapje en drankje aangeboden door de gemeente Wevelgem

Wevelgem Zaait in de startblokken...


+

=

2015 2 1


3


2015

Zaterdag 18 april 2015 Kennismaking met het project Zaaien is het door de mens in de grond brengen van zaad. Dit kan met de hand of met de machine. Bij het zaaien kan gebruikgemaakt worden van droog zaad, voorgekiemd zaad, ingehuld zaad of van een zaailint.


+

1 2 3

=

- Nieuwe Markt voorstelling meerjarenproject workshop zaadbommen en zaadconfetti maken - Wevelgem Zaait Tracé maak kennis met de (on)kruiden langs de openbare weg dankzij het pesticidenvrij - groenbeheer van de gemeente Wevelgem - Toekomstige groenzone ‘StationsomGemeente geving’ Wevelgem, RUP 1-1 Stationsomgeving inzaaien braakliggende grond maak kennis met de wondere mogelijkheden van dit lapje grond hapje en drankje aangeboden door de gemeente Wevelgem

25


+

=

2015

1


Voorstelling meerjarentraject

Wevelgem Zaait wordt geen eendagsvlieg, het wordt een meerjarentraject. Om de bewoners van onze gemeente en de aanwezige sympathiesanten een idee te geven van wat we precies willen doen is informatie van het allergrootste belang. Daarom plaatsen we een informatietent. Om onze actie te visualiseren zaaien we de boomspiegels op de Nieuwe Markt in met een vrolijk bloemenmengsel. Daarnaast komen er nog twee WORKSHOPSTANDEN ff zaadbommen maken ff zaadconfetti maken

De Nieuwe Markt


informatietent Deze tent zal ondermeer onderstaande zaken omvatten

ff duiding meerjarenproject Informatie is een bijzonder belangrijk aspect. Via deze informatietent willen we elke bezoeker kennis laten maken met de huidige stand van zaken. We willen hen vertellen over de weg die we aflegden om te komen tot Wevelgem Zaait. We willen duiden dat Wevelgem Zaait geen eenmalige activiteit is waarin we eventjes een lapje grond inzaaien. Het engagement van Velt Wevelgem Menen gaat verder dan dit. We willen de toekomstige groenzone elk jaar opnieuw mee helpen inzaaien zolang het mag, we willen graag een betere/mooiere/groenere toekomst voor de Nieuwe Markt, we willen graag onze schouders onder een groenere omgeving steken. We willen ons ook graag beschikbaar stellen om in de toekomst een rol te spelen bij het inrichten van groenzones.

+

=

14.00u PLE


ff workshop: zaadbommen maken Tijdens deze doorlopende workshop leer je zelf zaadbommen maken. Steek de handen uit de mouwen, kneed en wroet in de aarde. Neem je zaadbom mee en lanceer hem waar je het nodig acht.

ff workshop: zaadconfetti maken Tijdens deze doorlopende workshop leer je zelf zaadconfetti maken. Door middel van papier scheppen maak je leuke zaadconfetti’s. Per A4 of in leuke vormen. De zaadconfetti kan je (na het drogen) uitstrooien een plekje naar wens. praktische afspraken ff de workshops vinden doorlopend plaats (14u tot 17u) ff er wordt enkel gebruik gemaakt van ecologische grondstoffen. ff Verenigingen of organisaties die willen deelnemen aan deze workshops dienen zich op voorhand in te schrijven via: dewittedieter@yahoo.com

Echtige opening Wevelgem Zaait


+

=

2015

2


Wevelgem Zaait TracĂŠ

Wevelgem Zaait TracĂŠ brengt je van de Nieuwe Markt naar de toekomstige Groenzone alwaar je effectief aan de slag kan. Langs dit traject maak je kennis met de onkruiden langs de openbare weg. De verschillende kruiden worden aangeduid en voorzien van hun naam. Op deze manier leer je ze echt kennen en warderen. Deze staan er niet zomaar, ze staan er danzij het pesticidenvrij groenbeheer van de gemeente Wevelgem

De Nieuwe Markt / Brugstraat / Spoorwegstraat


+

=

2015

3


Toekomstige Groenzone

Op dit stukje braakliggend terrein, waar voorheen loodsen stonden en enkele jaren terug afgebroken werden, wordt toekomst gezaaid. We trachten van dit stukje natuur een leuke plek te maken. Daarnaast geven we het huidig ontstane ecosysteem alle kansen om zich verder te ontwikkelen. Dankzij een fijne opdeling van dit terrein is het mogelijk om zowel te zaaien als te planten... Je kan dus zelf als persoon, gezin, enthousiasteling, clubje, vereniging,... aan de slag. Op een zeer goedkope manier zorgen we er samen voor dat deze zone onder het mom ‘tijdelijk karakter’ toegankelijk wordt voor iedereen.

Spoorwegstraat


inzaaipatroon toekomstige groenzone Spoorwe

7

1 bloemenmengsels en zonnebloemen

ag

ha

2 pluktuin met vlinderen bijenmengsels

zithoek

zithoek


egstraat

pompoenveld

solitaire planten met zaadbommen

5 poel

4

6

spontane verwildering

3

februari 2015 Velt Wevelgem - Menen


Er werd een zeer fijn plan opgesteld voor een voorlopige inplanting van de toekomstige groenzone Spoorwegstraat waarbij er ruimte is voor: ‘Bloemenmengsels en zonnebloemen’ De Roze zone is voorbestemd om in te zaaien met zonnebloemen en bloemenmengsels. Het pad zorgt voor een sierlijke slinger door de toekomstige groenzone. Rond dit pad zullen er verschillende zaaimeesters aanwezig zijn die je de juiste aanwijzingen geven. Groepen kunnen een moment reserveren om te komen zaaien en planten. Volg de instructies van de zaaimeester en geniet naderhand van het schitterende resultaat... ‘Pluktuin met vlinder- en bijenmengsels’ In deze zone zijn er reeds een aantal fruitbomen aanwezig. Deze fruitbomen werden ontdaan van hun jasje klimop en krijgen weer alle kansen. Deze worden aangevuld met fruitstruiken allerhande. Heb je een struik over, maakte je teveel stekjes, breng ze mee en ze krijgen een plekje. Op die manier maken we een leuke snoeptuin. Om deze snoeptuin goed te onderhouden zaaien we het gebied in met vlinder- en bijenmengsels. Op deze manier wordt alles ten volle bestoven... ‘Spontane verwildering’ Nu ontstaat er op dit braakliggende stuk een zeer boeiende biotoop. Deze biotoop willen we alle kansen geven door aan de achterzijde een strook te voorzien voor verdere spontane verwildering. Een plek waar de natuur rustig zijn gang kan gaan... ‘Solitaire planten met zaadbommen’ Dit stukje binnen de braakliggende zone heeft het zeer moeilijk om spontaan te verwilderen. Dit heeft te maken met de zeer dichte ondergrond die nog stenen en dergelijke bevatten. De ideale plek om een aantal zaadbommen te lanceren. ’Pompoenveld’. Op het uiterste stukje willen we een aantal pompoenzaden planten. Het wordt een mix van bijeen verzamelde zaden, wat ongetwijfeld voor een mooi kleurenpallet zal zorgen. Misschien zou het leuk zijn om dan in oktober samen een tas soep te drinken ‘De poel’ De ondergrond in de buurt van het pompoenveld zit echt potdicht. Hierdoor blijft al het water op dit stuk staan. Om het pompoenveld alle kansen te geven en om een speciale biotoop aan te trekken wordt er een kleine, ondiepe poel aangelegd.

1

2

3 4 5

6


7 In deze verkeersvrije zone van een parkeerstrook en een rijstrook naast de toekomstige groenzone (het verkeer gaat over de andere rijstrook en de andere parkeerstrook) vind je volgende zaken terug. ff begin en einde van het wandelpad doorheen het in te zaaien veld ff informatiestand Velt Wevelgem Menen ff worden we getrakteerd op een drankje en een hapje van de gemeente.

+

=


+

=

2016


De nieuwe markt als onderdeel van de groene slinger te Wevelgem

wor dt l ate con r cre et uitg ewe rkt

De Nieuwe Markt


De nieuwe Nieuwe Markt

een idee vrij overgebracht van een schitterend stukje ingezaaid groen op het Theaterplein te Antwerpen. Het idee van Velt Wevelgem Menen bestaat erin om een 12 tot 16-tal parkeerplaatsen in te nemen. Op deze manier ontstaat er eenzelfde fijn stukje ‘zaaituin’ in Wevelgem centrum Dit project wordt in de loop van 2015 concreet uitgewerkt. Daarna wordt het voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen.+

=

2017


Inrichting groenzone stationsomgeving als onderdeel van de groene slinger te Wevelgem

wor dt l ate con r cre et uitg ewe rkt

Toekomstige Groenzone


3

2017 ... Groene zone Stationsomgeving In 2015 start het project ‘Wevelgem Zaait’ en worden er reeds een aantal inspanningen geleverd om dit braakliggende stuk om te toveren in een aangename omgeving. Dit heeft natuurlijk een sterk tijdelijk karakter. Wanneer de groenzone ingericht wordt wil Velt Wevelgem Menen graag zijn steentje bijdragen. Dit kan eventueel onder het mom van ‘meedenkende partner’. We hebben reeds een paar ideeën.

Gemee


125 nieuwe wooneenheden, w privaat, 51 sociaal huur, 35 so • plangebied RUP = 37.424m² woningen per ha Opwardering oude boomgaard • circa 12.800m² nieuw publiek Op deze plaats staan een aantal zeer fijne, oude fruitbomen (een tiental). Ze worden • Opmerking: conform de geme door Velt Wevelgem Menen opgeruimd (ontdaan van klimop) en‘slechts’ weer in orde gezet.groen/won zou 45m² nieuwegroenzone? wooneenheden = 5.62 Dit kan eventueel een leuk onderdeel worden van de toekomstige moeten voorzien worden. Om weinig bestaande groenaande stationsomgeving meer groen

Legende Appartementen Eengezinswoningen

Gebouw voor gemeenscha Wegen Publiek groen

ente Wevelgem, RUP 1-1 Stationsomgeving

25

Vondelingen Wevelgem en omstreken Binnen een aantal jaar zoeken we een standplaats voor een fruithaag bestaande uit vondelingen uit de buurt van Wevelgem. Kan dit een geschikte locatie zijn? Kan Velt hierbij een handje helpen?


+

=

Dit doe je niet op je eentje

Een project als ‘Wevelgem Zaait’ doe je niet alleen. Een project als ‘Wevelgem zaait’ wil graag de nodige ondersteuning Een project als ‘Wevelgem Zaait’ beperkt zich niet enkel tot Velt

met de steun van:

Afdeling Wevelgem Menen

‘Wevelgem Zaait’ is zoveel meer voor jaren ver alvast tot 18 april...