Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museum

Sweden

Länsmuseet med fokus på den västmanländska historien och kulturarvet. Vi finns på Karlsgatan 2, Västerås.

vastmanlandslansmuseum.se/