Page 1

Z A

Z D R A V I J I

I S S N 13 3 2-2 3 2 x t r a v a n j /s v i b a n j 2 010 .

Križobolja velika učestalost i brojni razlozi

Ž I V O T BR O J 71 / g o d i n a X II

Intervju: Eric D. Blom Blom-Singerova metoda restitucije glasa i govora

Crohnova bolest nove hrvatske smjernice za enteralnu prehranu

Noćne more i strahovi uznemirujući snovi koji smanjuju kvalitetu sna

Smokve i suhe šljive nutritivna i zdravstvena vrijednost

Alergijski vs. nealergijski dermatitis po čemu ih razlikovati

Bol u donjem dijelu trbuha svi mogući muški razlozi

Primarni hiperparatireoidizam što je, kako se dijagnosticira i liječi

Dijabetička nefropatija bubrezi na udaru šećerne bolesti

MEDICINSKI LEK SIKON • VODIČ KROZ PRETR AGE • BIL JNA L JEK ARNA

B E S P L ATA N P R I M J E R A K

V O D I »


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 1


RijeË urednice Sunce je život. Pokret je život. Nakon višemjesečnoga tmurnog vremena ponovno osjećamo potrebu za pokretom. Sunce je pružilo svoje tople zrake i podsjeća nas kako je krajnje vrijeme da se otvorimo životu koji se budi oko nas, baš kao i priroda, koja otvara svoje pupoljke, obasipa nas pregrštom živih boja i omamljuje mirisima. To me podsjeća na sve ono što svjesno ili nesvjesno zatomljujemo u sebi, sve dok se ne pojavi netko ili nešto što će u nama pokrenuti okidač i dopustiti da svijetu pokažemo svu svoju kreativnost. Što to pokreće čovjeka? Univerzalnog odgovora nema, kao što ne postoje ni dva istovjetna ljudska bića (ako zanemarimo jednojajčane blizance, a i oni nas mogu iznenaditi). Koliko ljudi, toliko ćudi. Međutim, svatko od nas s vremenom osvijesti što je to što iz njega oslobađa energiju za koju nije ni znao da postoji, a koja mu omogućava da živi drukčije, bolje, kvalitetnije, svrsishodnije. Možemo reći da je to doza kreativnosti koju svi u sebi nosimo, koju neki na ovaj ili onaj način osvijeste, a neki ne uspiju nikad pronaći tajanstvenu formulu. Kako god, treba joj težiti i pritom ne zaboravljati da, kao i u prirodi, poslije kiše uvijek zasja sunce i da se u životu ništa ne događa slučajno. Ljudi katkad upravo kroz teška razdoblja života uspiju osvijestiti ono najbolje u sebi i pronaći dozu kreativnosti koja im daje snagu za dalje, a katkad i više od toga. To samo znači da ne smijemo tužno gledati oko sebe i sažalijevati se nad svojim životom. Naprotiv, možda je loša životna epizoda okidač koji će ih pokrenuti... Ne smijemo se prepustiti i prestati tražiti ono nešto što
će osloboditi našu dozu kreativnosti, jer tako ćemo dopustiti da u
nama prevlada život u svoj svojoj raskoši.

Carmen Rivier-Zurak, dr. med. Glavna urednica

2 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


Impresum

Sadræaj

IZDAVA»

Oktal Pharma d.o.o. Utinjska 40, 10020 Zagreb www.oktal-pharma.hr

DIJABETIČKA NEFROPATIJA.......

04

prof. dr. sc. Petar Kes, dr. med.

RESPIRATORNA ALERGIJA.......... DIREK TOR

Branko Parag, mr. pharm. REDAKCIJA I M ARKETING

Utinjska 40, 10020 Zagreb tel: 01/6595 768 • faks: 01/6595 700 E-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr www.vasezdravlje.com GL AVNA UREDNIC A

Carmen Rivier-Zurak, dr. med. POMOĆNIK GL AVNE UREDNICE

Ozren Podnar, prof. LEK TORIC A

Sandra Zanki, prof. STRU»NI KOLEGIJ

prof. dr. sc. Davor Miličić, kardiolog prof. dr. sc. Rajko Ostojić, gastroenterolog prof. dr. sc. Željko Metelko, dijabetolog prof. dr. sc. Petar Kes, nefrolog prof. dr. sc. Simeon Grazio, fizijatar prof. dr. sc. Zdravko Mandić, oftalmolog mr. sc. Krešo Zurak, otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata prof. dr. sc. Vida Demarin, neuropsihijatar prof. dr. sc. Miro Jakovljević, psihijatar prof. dr. sc. Višnja Latin, ginekolog doc. dr. sc. Milivoj Jovančević, pedijatar dr. sc. Ivana Nola, dermatolog Ljiljanka Jurković, dr. med.

DIZ AJN I PRIPREM A Z A TISAK

HAND dizajn studio ©tefanovečka 10, 10000 Zagreb tel/faks: 01/ 2333 489, 2333 490 TISAK

rotooffset - Tiskara MeiÊ Velika cesta 17, Odra, 10020 Zagreb tel: 01/6570 964

10

Andreja Barišin, dr. med.

ALERGIJSKI VS. NEALERGIJSKI DERMATITIS .......

14

prof. dr. sc. Višnja Milavec-Puretić, dr. med.

CRIJEVNA KANDIDOZA I REAKCIJE KOŽE..........................

18

prim. dr. sc. Teodora Gregurek-Novak, dr. med.

GLJIVIČNE BOLESTI NOKTIJU.......................................

22

Zvjezdana Kuna, dr. med.

STUPNJEVI SUHOĆE KOŽE..........

24

Vladimira Sokač, mr. pharm.

MEDICINSKI PILING GLIKOLNOM I HIJALURONSKOM KISELINOM....................................

26

Dina Majstorović, dr. dent. med.

KRIŽOBOLJA................................

30

Vedrana Mužić, dr. med.

OSTEOPOROZA............................

34

prim. mr. sc. Zoja Gnjidić, dr. med.

KRONIČNA GRLOBOLJA .............

36

58

SMOKVE I SUHE ŠLJIVE................

dr. sc. Darija Vranešić Bender

KOLOSTRUM I IMUNOMODULACIJA ....................

68

BOLOVI U TRBUHU MUŠKI RAZLOZI............................

Nives Tarle Bajić, dr. med.

IZAZOVI U PREVENCIJI ANEMIJE..................

40

prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., dr. sc. Darija Vranešić Bender, Dina Ljubas Kelečić, mr. pharm.

UPALNE BOLESTI CRIJEVA EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE.............................

44

dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, dr. med., Iva Savanović

RADOSTI I OPASNOSTI PIERCINGA...................................

48

PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM.............

52

INTERVJU: Eric D. Blom Blom-Singerova metoda restitucije glasa i govora.............. DIJABETIČKO STOPALO...............

90.000

INTOLERANCIJA NA HISTAMIN...............................

54

doc. dr. sc. Donatella Verbanac

travanj/svibanj 2010.

78 80

Marijan Koršić, dr. med., Slaven Suknaić, dr. med.

KUĆNI LJUBIMCI I ZDRAVLJE...................................

82

Vedran Kramer

NOĆNE MORE I STRAHOVI...........

86

Ozren Podnar, prof.

NOVO U LJEKARNAMA................. MEDICINSKI LEKSIKON anksioznost / bljedilo . ................. VODIČ KROZ PRETRAGE dijagnostika trihomonijaze...........

92 94 96

Anka Dorić, dr. med.

98

BILJNA LJEKARNA matičnjak......................................

dr. sc. Stribor Marković

VI PITATE - MI ODGOVARAMO...

prof. dr. sc. Vida Demarin, dr. med., dr. sc. Sandra Morović, dr. med.

NAKL ADA

74

mr. sc. Krešo Zurak, dr. med.

Ozren Podnar, prof.

SINDROM NEMIRNIH NOGU..........

72

Tanja Pekez Pavliško, dr. med.

Ines Buhač, mr. pharm.

ENTERALNA PREHRANA KOD CROHNOVE BOLESTI ..........

60

doc. dr. sc. Tadej Malovrh, dr. vet. med.

STRUČNE ZANIMLJIVOSTI....... PREDSTAVLJAMO KNJIGE........

100 102 104

Vaše zdravlje #71 | 3


prof. dr. sc. Petar Kes, dr. med., spec. internist - nefrolog, Zavod za dijalizu KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, e-mail: kespetar@net.hr

Tema broja

DIJABETIČKA NEFROPATIJA

Očuvati funkciju bubrega

11. ožujak 2010.

unatoč šećernoj bolesti

Oštećenje funkcije bubrega je rijetko u prvih 10 godina šećerne bolesti, a obično nastaje nakon 15 do 25 godina Posljednja dva desetljeća šećerna je bolest u SAD-u, Europi, ali u i našoj zemlji među najčešćim pojedinačnim uzrokom završnog stadija kronične progresivne bolesti bubrega. Porast dijabetičke nefropatije kao uzroka kroničnog zatajenja bubrega posljedica je kontinuirana povećanja ukupne pojavnosti (prevalencije) šećerne bolesti, posebno tipa 2, u općoj populaciji, produljenja životnog vijeka oboljelih od šećerne bolesti i činjenice da je i kod njih danas moguće uspješno nadomjestiti bubrežnu funkciju. Prema podacima Američkog registra za praćenje bubrežnih bolesti, nakon 2000. godine, u odnosu na 1990., za 238 posto porastao je broj novo dijagnosticiranih bolesnika sa šećernom bolešću. Postotak oboljelih koji se liječe nadomještanjem bubrežne funkcije u Europi je visok i u stalnom je porastu. Prema posljednjim podacima, u Hrvatskoj je 2008. dijabetička nefropatija bila uzrok uremije u 31 posto oboljelih. Pravi uvid u proširenost šećerne bolesti u kroničnih bubrežnih bolesnika može se dobiti kad se tim podacima pribroje oni u kojima je šećerna bolest pridružena drugoj primarnoj bolesti bubrega. U oko 11 posto bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega dijagnoza šećerne bolesti nije postavljena ni nakon prijema na nefrološki odjel, što može biti posljedica nedovoljne pozornosti, ali i privremenog nestanka hiperglikemije u oboljelih koji su bitno smrša-

vjeli zbog anoreksije. Tom činjenicom mogu se objasniti zapažanja nekih istraživača koji su utvrdili da oko 5 posto bolesnika razvije šećernu bolest nakon početka liječenja dijalizom, odnosno transplantacije bubrega. Najčešće je riječ o šećernoj bolesti tipa 2. Zbog boljeg liječenja arterijske hipertenzije i koronarne bolesti, danas bolesnici sa šećernom bolešću tipa 2 žive bitno dulje i češće razviju kronično zatajenje bubrega. Nedavna istraživanja pokazala su da rano otkrivanje i primjereno liječenje šećerne bolesti mogu bitno utjecati na to da ne nastane dijabetička nefropatija, ili da se uspori razvoj kroničnog zatajenja bubrega, kao i komplikacija na drugim organskim sustavima, posebno na srčano-žilnom.

Kako se razvija bubrežna bolest Dijabetička bubrežna bolest razvija se godinama. Njezin prirodni tijek može se podijeliti u nekoliko stadija (vidjeti tablicu 1), a vrijede za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1 i u manjoj mjeri za one sa šećernom bolešću tipa 2. Opsežna ispitivanja na životinjama i ljudima pokazala su da je napredovanje različitih kroničnih bolesti bubrega, pa tako i dijabetičke nefropatije, većim dijelom posljedica sekundarnih hemodinamskih i metaboličkih poremećaja, a ne aktivnosti osnovne bolesti.

Tablica 1 - Stadiji dijabetičke nefropatije

stadij hiperfunkcija bubrega klinička latencija mikroalbuminurija jasna dijabetička nefropatija kronično zatajenje bubrega

GF* povećana

albuminurija odsutna

krvni tlak normalan

razdoblje (god.) dijagnosticiranje

visoka - normalna normalna

odsutna 20-200 µg/min. (30-300 mg/dan) 200 µg/min. (300 mg/dan) masivna

normalan ili povišen povišen

5-15 10-15

povišen

15-30

snižena jako snižena

* GF - glomerulska filtracija 4 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


DIJABETIČKA NEFROPATIJA

Kod nekih bolesnika u prvim godinama šećerne bolesti filtracijska sposobnost bubrega je veća nego u zdravih osoba. Nakon nekoliko godina u mokraći oboljelih može se pojaviti manja količina albumina. Riječ je o prvom stadiju kronične bubrežne bolesti koji karakterizira mikroalbuminurija, ali uz očuvanu filtracijsku sposobnost bubrega. Kako bolest napreduje, u mokraću dospijeva sve više albumina. Taj stadij naziva se makroalbuminurija ili proteinurija, i koristan je biljeg ne samo za procjenu napredovanja dijabetičke nefropatije, nego i za srčano-žilni pobol i smrtnost bolesnika s oba tipa šećerne bolesti (vidi tablicu 2). Kako se povećava količina albumina u mokraći, tako se smanjuje bubrežna sposobnost filtriranja, zbog čega se sve više otpadnih tvari metabolizma bjelančevina zadržava u organizmu. S razvojem oštećenja bubrega, bilježi se i porast arterijskog tlaka. Treba ispitati postoje li kod bolesnika s mikroalbuminurijom krvožilne promjene i odlučno liječiti sve srčano-žilne rizike (sniziti LDL-kolesterol, trigliceride, regulirati arterijsku hipertenziju, preporučiti fizičku aktivnost, zabraniti pušenje cigareta i dr.). Oštećenje bubrežne funkcije rijetko se javlja u prvih 10 godina trajanja šećerne bolesti, to jest do oštećenja obično prođe 15 do 25 godina. Rizik za razvoj bubrežnog oštećenja manji je u bolesnika koji sa šećernom bolešću žive više od 25 godina bez znakova oštećenja bubrežne funkcije.

Dijagnostički postupci Klinička dijagnoza dijabetičke nefropatije postavlja se na temelju proteinurije, iako mnogi bolesnici mogu imati hipertenziju (visok krvni tlak) i retinopatiju (oštećenje krvnih žila mrežnice). Postupci kojima se potvrđuje dijagnoza dijabetičke nefropatije i njezinih komplikacija su: određivanje albuminurije i proteinurije, mjerenje glomerulske

travanj/svibanj 2010.

Tema broja

Tablica 2 - Klasifikacija dijabetičke nefropatije

albuminurija (mg/L)

klirens kreatinina (ml/min.)

mikroalbuminurija

20 - 200

> 90

makroalbuminurija

> 200

> 90

blaga

> 200

60 - 89

umjerena

> 200

30 - 59

uznapredovala

smanjena

15 - 29

završna

-

< 15

stadij bolest bubrega - normalna funkcija

smanjenja funkcija bubrega

filtracije (GF), mjerenje krvnoga tlaka i biopsija bubrega (prema indikaciji). Albumini / proteini u mokraći Mikroalbuminurija se definira kao izlučivanje 30 do 300 mg albumina u 24 sata, u najmanje dva do tri uzastopna uzorka mokraće. Preporuka je da se albumin količinski odredi nakon sakupljanja 24-satne mokraće, iako je to moguće i iz jutarnje mokraće ili kapi mokraće. Normalni nalaz je 30 do 300 mg/L albumina, ali ga treba tumačiti individualno, u sklopu kliničke slike i rezultata ostalih analiza. Na temelju rezultata mikroalbuminurije može se pretkazati tijek bubrežne bolesti. Tako će oko 80 posto oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i mikroalbuminurijom razviti klinički značajnu nefropatiju, kao i 40 posto oboljelih od šećerne bolesti tipa 2. Pretragu treba ponoviti jednom godišnje. Ako je izlučivanje albumina veće od 300 mg/dan, riječ je o klinički jasnoj dijabetičkoj nefropatiji. Nakon što albuminurija prijeđe 300 mg/24 sata, u mokraći je moguće odrediti i druge bjelančevine plazme. Mjerenje / izračunavanje glomerulske filtracije (GF) - Svaki bubreg sadrži oko milijun malenih filtra koji se sastoje od klupka krvnih žila, a nazivaju se glomerulima. Bubrežna funkcija može

se ispitati procjenom količine krvi koju glomeruli filtriraju u jednoj minuti. U tu svrhu u kliničkoj se praksi najčešće rabi klirens kreatinina. Rezultat pretrage treba tumačiti s oprezom kod bolesnika visoke dobi i male mišićne mase. Izračunavanje procijenjene glomerulske filtracije temelji se na određivanju kreatinina u uzorku krvi - što je veća vrijednost kreatinina u krvi, to je manja vrijednosti glomerulske filtracije. Prema preporuci specijalista dijabetologa i nefrologa, kod oboljelih od šećerne bolesti glomerulsku filtraciju treba odrediti iz serumskog kreatinina barem jednom godišnje. Mjerenje krvnog tlaka - Povišen arterijski tlak ili hipertenzija ključni je čimbenik u razvoju oštećenja bubrega kod osoba sa šećernom bolešću. Pozitivna obiteljska anamneza hipertenzije i prisutnost arterijske hipertenzije u bolesnika povećavaju njihov rizik za razvoj bubrežne bolesti. Uz to, hipertenzija ubrzava i napredovanje bubrežne bolesti kad je ona već prisutna. Arterijski tlak izražava se pomoću dvije brojčane vrijednosti. Prva je vrijednost sistoličkog tlaka i predstavlja tlak u arterijama u vrijeme srčane kontrakcije. Druga je vrijednost dijastoličkog tlaka i predstavlja tlak između dvije srčane kontrakcije. Uobičajeno je da se

Vaše zdravlje #71 | 5


Tema broja

DIJABETIČKA NEFROPATIJA

hipertenzija definira kao trajno povišena vrijednost krvnog tlaka veća od 140/90 mm Hg. Prema najnovijim preporukama, idealna vrijednost arterijskog tlaka za oboljele od šećerne bolesti je ≥ 130/80 mm Hg. Hipertenzija nije uvijek uzrok bubre­ žne bolesti, ona može biti i posljedica bubrežnog oštećenja nastalog zbog šećerne bolesti. Kako bilo, s napredovanjem bubrežne bolesti, u bubregu nastaju promjene koje izazivaju porast arterijskog tlaka. U svakom slučaju, rano otkrivanje i liječenje čak i blage hipertenzije od ključnog je značenja za oboljele od šećerne bolesti. Biopsija bubrega - Indikacija za pretragu postoji u bolesnika s netipičnim tijekom šećerne bolesti tipa 1, kao i u svih oboljelih od šećerne bolesti s kliničkim i/ili laboratorijskim nalazima koji upućuju na bolest bubrega koja je pridružena šećernoj bolesti, odnosno dijabetičkoj nefropatiji. Biopsiju bubrega treba raditi uz pomoć ultrazvuka.

Prevenirati, usporiti, zaštititi Dijabetička nefropatija teška je komplikacija šećerne bolesti, koja najčešće nastane kod osoba s lošom kontrolom glikemije i/ili hipertenzije, glomerulskom hiperfiltracijom i genetskom preodređenošću. Rizik za nastanak nefropatije postoji u oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i 2, a liječenje je usmjereno na prevenciju i usporavanje napredovanja dijabetičke nefropatije u završni stadij kroničnog zatajenja bubrega, zaštitu srčano-žilnog sustava i podizanje kvalitete života bolesnika. Kontrola glikemije - Mjera koja se pokazala obećavajućom za oboljele od šećerne bolesti, osobito one s ranim stadijem dijabetičke nefropatije, je intenzivna regulacija razine šećera u krvi. Ljudsko tijelo pretvara hranu u glukozu, jednostavan šećer koji je glavni izvor energije za tjelesne stani6 | Vaše zdravlje #71

ce. Za ulazak u stanice glukoza treba pomoć inzulina, hormona koji proizvodi gušterača. Kad organizam ne proizvodi dovoljne količine inzulina, ili izostaje odgovor na inzulin koji je prisutan, tijelo ne može iskoristiti glukozu, zbog čega se ona nakuplja u krvotoku. Upravo na temelju visokih razina glukoze u krvi i postavlja se dijagnoza šećerne bolesti. Intenzivna regulacija razine glukoze u krvi ima za cilj održati normalnu razinu glukoze u krvi. To podrazumijeva česte kontrole razine glukoze u krvi, primjenu inzulina tijekom dana ovisno o unosu hrane i tjelesnoj aktivnosti (neki bolesnici koriste inzulinsku pumpu za primjenu inzulina tijekom cijeloga dana), pridržavanje dijete, odgovarajući stupanj tjelesne aktivnosti i redovito savjetovanje medicinskog tima. Brojna istraživanja uputila su na pozitivne učinke intenzivne regulacije razine glukoze u krvi. U jednom istraživanju zabilježeno je odlaganje razvoja i usporeno napredovanje rane dijabetičke bubrežne bolesti u 50 posto ispitanika koji su se pridržavali intenzivna režima kontrole razine glukoze u krvi. Ti bolesnici imali su prosječnu razinu glukoze 8,3 mmol/L, što je za oko 4,4 mmol/L niže od razine zabilježene u bolesnika koji su liječeni standardnom metodom. Općenito, dobra kontrola glikemije za trećinu smanjuje rizik razvoja ranog stadija bubrežne bolesti. Brojna istraživanja, provedena u posljednjih nekoliko desetljeća, jasno su pokazala da bilo koji program koji kao krajnji rezultat ima smanjenje razine glukoze u krvi ima pozitivan učinak za bolesnike s ranim stadijem dijabetičke nefropatije. Kontrola krvnog tlaka i albuminurije - Stroga kontrola krvnog tlaka važna je za napredovanje dijabetičke nefropatije, ali i drugih komplikacija šećerne bolesti. Istraživanja su pokazala da svako smanjenje sistoličkog tlaka za 10 mm Hg može smanjiti rizik od dijabetičkih komplikacija 12 posto (najmanji rizik uočen je kad je sistolički tlak bio niži od

120 mm Hg). Uz to, smanjenje sistoli­ čkog tlaka na 120 mm Hg povezano je s bitno manjom smrtnosti od srčano-žilnih bolesti i usporavanjem napredovanja kroničnog zatajenja bubrega. Danas većina strukovnih udruženja u svijetu kod oboljelih od šećerne bolesti s proteinurijom preporučuje ciljnu granicu tlaka od 125/75 mm Hg. Ipak, samo smanjenje sistemskog tlaka, a bez smanjenja tlaka u kapilarama glomerula, ne može se usporiti ili zaustaviti napredovanje dijabetičke nefropatije. Stoga je dokazana učinkovitost dviju skupina lijekova u usporavanju napredovanja dijabetičke nefropatije kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i 2, koji osim sistemskog smanjuju i glomerulski tlak. To su inhibitori angiotenzin konvertaze (ACE) i blokatori angiotenzinskih receptora (ARB). S ciljem postizanja zadovoljavajuće regulacije tlaka, u mnogih bolesnika potrebno je kombinirati dva ili više lijekova. Tako se uz ACE i ARB mogu rabiti i diuretici, kao i lijekovi poput beta-blokatora ili blokatora kalcijevih kanala i drugi antihipertenzivi (vidjeti tablicu 3). Primjer učinkovita ACE-a je lizinopril , koji se često primjenjuje u liječenju dijabetičke bubrežne bolesti. Uz djelovanje na smanjenje arterijskog tlaka, ima i izravno zaštitno djelovanje na bubre­ žne glomerule. Dokazano je da smanjuju proteinuriju i usporavaju oštećenje bubrega i u oboljelih od šećerne bolesti koji nisu imali hipertenziju. Primjer učinkovita ARB-a je losartan, za kojeg se pokazalo da djeluje zaštitno na bubrežnu funkciju i smanjuje rizik od srčano-žilnih komplikacija. S obzirom na to da svaki lijek koji pomaže u postizanju ciljne vrijednosti arterijskog tlaka ≤ 130/80 mmHg ima pozitivan učinak, svaki bolesnik, čak i onaj s blagom hipertenzijom ili mikroalbuminurijom, treba potražiti savjet liječnika o uvođenju antihipertenzivnih lijekova u terapiju.

travanj/svibanj 2010.


DIJABETIČKA NEFROPATIJA

Tema broja

Tablica 3 - Kontrola arterijske hipertenzije u oboljelih od šećerne bolesti

Ključne postavke Primarni zadatak u liječenju dijabetičke nefropatije je kontrola krvnog tlaka i albuminurije/proteinurije. Blokada renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava pomoću ACE-a i ARB-a ima dvostruki učinak - snižava krvni tlak i smanjuje albuminuriju. Blokada renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava smanjuje rizik od razvoja šećerne bolesti i usporava napredovanje dijabetičke nefropatije. Angiotenzin II smanjuje osjetljivost na inzulin i ometa njegovu sekreciju, čime se može objasniti antidijabetogeni učinak renin-angiotenzinaldosteronskog sustava. Još uvijek je dvojbeno usporava li blokada renin-angiotenzinaldosteronskog sustava napredovanje dijabetičke nefropatije, neovisno o učinku na krvni tlak. Još nisu poznate optimalne doze ACE-a i ARB-a za liječenje dijabetičke nefropatije, kao ni ima li kombinirana uporaba obaju lijekova dodatni pozitivni učinak.

Dijeta siromašna bjelančevinama i solju - S obzirom na to da prekomjeran unos bjelančevina može biti štetan za oboljele od šećerne bolesti, prema preporuci dijetetičara oboljeli s razvijenom bubrežnom bolešću trebaju uzimati dovoljne količine bjelančevina, ali svakako izbjegavati hranu s visokim sadržajem bjelančevina. Prema važećem postupku, odrasli oboljeli od šećerne bolesti s nefropatijom i albuminurijom trebaju dobivati dijetu s 0,8 g/kg tjelesne težine/dan bjelančevina (približno 10 posto od dnevnog unosa kalorija), a kad dođe do progresivna smanjenja glomerulske filtracije, unos bjelančevina treba ograničiti na 0,6 g/kg tjelesne težine/dan. Da bi se oboljeli mogao pridržavati dijete sa smanjenim unosom bjelančevina, treba se savjetovati s dijetetičarem, koji će mu preporučiti odgovarajuću prehranu. Ograničenje unosa soli može smanjiti krvni tlak u normotenzivnih, prehipertenzivnih i hipertenzivnih osoba. Smanjen unos soli (približno 75 mmol/ dan) tijekom četiri i više tjedana može dovesti do smanjenja krvnog tlaka u hipertenzivnih bolesnika za 5/3 mm Hg, a u osoba s normalnim tlakom za 2/1 mm Hg.

travanj/svibanj 2010.

Ispravak dislipidemije - Iako ne postoje nedvojbeni dokazi da sniženje koncentracije aterogenih lipoproteina utječe na poboljšanje dijabetičke nefropatije, uporaba statina i lijekova koji snižavaju trigliceride može se preporučiti zbog njihova utjecaja na usporavanje srčanožilnih komplikacija. Ispravak anemije - Liječenje anemije kod oboljelih od šećerne bolesti s nefropatijom ne može ispraviti već razvijene komplikacije šećerne bolesti, ali može bitno smanjiti simptome, patnju, poboljšati podnošenje napora, kognitivne funkcije i općenito kvalitetu života bolesnika. Nakon što su isključeni drugi uzroci anemije, a koncentracija hemoglobina je ispod 90 (prema preporuci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - HZZO) ili 110 g/L (prema postupniku Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju - HDNDT), treba započeti terapiju lijekom koji stimulira eritropoezu. Uz navedenu terapiju, ciljna koncentracija hemoglobina, koja iznosi 110 g/L (HZZO), odnosno između 110 i 120 g/L (HDNDT), obično se postigne tijekom šest do osam tjedana. Viša koncentracija hemoglobina nije poželjna jer je, posebno u bolesnika sa šećerVaše zdravlje #71 | 7


Tema broja

DIJABETIČKA NEFROPATIJA

nom bolešću s razvijenim srčano-žilnim komplikacijama, povezana s nizom nuspojava. Istodobno s primjenom lijeka koji stimulira eritropoezu, oboljeli trebaju dobivati preparat željeza i vitamine B-kompleksa. Na žalost, u Republici Hrvatskoj je uporaba lijekova koji stimuliraju eritropoezu zasad ograničena samo na bolesnike koji se liječe dijalizom. Ta praksa, koju HZZO provodi unatoč protivljenju liječnika, vrlo je problematična jer: • funkcionalni manjak eritropoetina kod oboljelih od šećerne bolesti s anemijom nije ovisan o glomerulskoj filtraciji • većina oboljelih od šećerne bolesti s nefropatijom neće živjeti dovoljno dugo da razvije završni stadij zatajenja bubrega i zadovolji kriterije za liječenje lijekom koji stimulira eritropoezu • najveću dobrobit od ispravka anemije imaju bolesnici u ranom stadiju dijabetičke nefropatije.

Dijaliza i transplantacija Kad se kod oboljelog od šećerne bolesti razvije završni stadij zatajenja bubrega, u obzir dolazi liječenje dijalizom ili transplantacija bubrega. Davnih sedamdesetih godina prošloga stoljeća oboljelima od šećerne bolesti nisu nuđene te metode, jer se smatralo da će oštećenja uzrokovana šećernom bolešću poništiti pozitivne učinke liječenja. Danas, zahvaljujući boljoj kontroli šećerne bolesti i poboljšanom preživljenju, liječnici ne oklijevaju oboljelima od šećerne bolesti ponuditi i dijalizu i transplantaciju bubrega kao metodu liječenja. Trenutačno, preživljenje transplantiranih bubrega kod osoba sa šećernom bolešću je otprilike jednako preživljenju bubrežnih presadaka kod osoba koje nemaju tu bolest. Dijaliza je također dobra metoda liječenja, ali samo kratkoročno. Oboljeli od šećerne bolesti s transplantiranim bubregom ili oni 8 | Vaše zdravlje #71

koji se liječe dijalizom imaju veću stopu pobola i smrtnosti zbog pridruženih komplikacija osnovne bolesti, kao što su oštećenje srca, krvnih žila, očiju i živaca.

Dobra skrb čini razliku Oboljeli od šećerne bolesti bi trebali: • određivati razinu HbA1C najmanje dva puta godišnje - test prikazuje prosjek razine glukoze u krvi tijekom prethodna tri mjeseca; ciljna vrijednost je manja od 7 posto • surađivati s liječnikom po pitanju injekcija inzulina, lijekova, planiranja obroka, tjelesne aktivnosti i praćenja razine glukoze u krvi • provjeravati vrijednost arterijskog tlaka nekoliko puta godišnje, čak i mjesečno, ako vrijednosti krvnog tlaka nisu dobro regulirane - ako su vrijednosti tlaka visoke, trebaju pratiti upute svoga liječnika za postizanje normalnih vrijednosti; ciljna vrijednost tlaka je ≥130/80 mmHg • savjetovati se s liječnikom o eventualnoj dobrobiti ACE-a i ARB-a • određivati glomerulsku filtraciju (GF) najmanje jednom godišnje, s ciljem procjene bubrežne funkcije • određivati razinu bjelančevina u mokraći najmanje jednom godišnje, s ciljem procjene bubrežnog oštećenja • s av jetov ati se s liječnikom ili dijetetičarem o potrebi smanjenja unosa bjelančevina i soli hranom • pretili smanjiti prekomjernu težinu • upražnjavati trajnu, umjerenu fizičku aktivnost • prestati pušiti cigarete, ako su imali tu štetnu naviku ... i zapamtiti da: • šećerna bolest je vodeći uzrok kroničnog zatajenja bubrega • oboljeli trebaju redovito provoditi probir na kroničnu bubrežnu bolest (dijabetičku nefropatiju) - dva ključna biljega glomerulska filtracija (GF) i albuminurija

• lijekovi koji se primjenjuju za sma­ njenje tlaka mogu znatno usporiti napredovanje bubrežne bolesti - djelotvornima u usporenju napredovanja dijabetičke nefropatije pokazali su se ACE i ARB • prekomjeran unos bjelančevina i soli može biti štetan • oboljeli mogu imati korist od trajne, umjerene fizičke aktivnosti • pretili trebaju smanjiti prekomjernu težinu • pušači moraju prestati pušiti cigarete • intenzivna regulacija razine glukoze u krvi ima veliko značenje za oboljele, osobito one s već razvijenim ranim stadijem dijabetičke nefroptije.

Porazna statistika! Broj oboljelih od šećerne bolesti je u porastu, zbog čega raste i broj osoba s dijabetičkom nefropatijom. Prema predviđanjima nekih stručnjaka, šećerna bolest uskoro bi mogla postati uzrokom 50 posto kroničnih bubrežnih oštećenja u razvijenim zemljama. U svjetlu sve češćeg obolijevanja i smrtnih slučajeva povezanih sa šećernom bolešću i dijabetičkom nefropatijom, bolesnici, istraživači i zdravstveni djelatnici moraju nastaviti raditi na poboljšanju ishoda liječenja. U prevenciji dijabetičke nefropatije bitno je normalizirati glikemiju, normalizirati vrijednosti krvnog tlaka i suzbiti glomerulsku hipertenziju (uz pomoć ACE-a i/ili ARB-a). Ostale mjere, koje su važne za sprječavanje srčano-žilnih komplikacija, su dijeta s manje bjelančevina i soli, smanjenje prekomjerne tjelesne težine, prestanak pušenja te ispravak anemije i dislipidemije.

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 9


Andreja Barišin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb Preuzeto s www.zdravlje.hr

Alergologija

RESPIRATORNE ALERGIJE

Alergija nije obična prehlada Dok prehlada nestaje za nekoliko dana, alergijski simptomi dulje traju i u određenim se uvjetima mogu pojačati Ako vas svake godine u isto vrijeme snađe osip ili svrbež, suze vam oči, nos curi ili je začepljen, učestalo kišete u blizini životinja, moguće je da ste alergični. Alergija (u prijevodu s grčkog = drukčije djelovanje) je prejaka reakcija imunološkog sustava na uobičajeno neopasne tvari, kao što su pelud ili dlaka kućnog ljubimca. Dodir s takvim tvarima (alergenima) uzrokuje stvaranje IgE protutijela koja potiču otpuštanje upalnih tvari u tijelu čovjeka, uključujući histamin, iz upalnih stanica koje se nalaze u sluznici vjeđa i dišnog sustava, što onda uzrokuje simptome - šmrcanje ili curenje iz nosa, začepljenost nosa, kihanje, kašljanje, promuklost, škakljanje u grlu, otežano disanje i ponestajanje daha, suženje očiju, svrbež očiju, nosa i grla, konjunktivitis, alergijski podočnjaci zbog povećana dotoka krvi, oči okružene crvenilom i otečene, kožni ekcemi, povraćanje i proljev. U kliničkom smislu, alergija se može očitovati kao alergijski konjuktivitis, rinitis, rinosinuitis, edem grkljana, urtikarija i kožne alergije, alergijski bronhitis i bronhospazam.

Otkrijte uzrok Poznato je da se sklonost alergijama nasljeđuje. Ako ste vi alergični, velika je mogućnost da će alergični biti i drugi članovi obitelji, ali nije nužno da ćete biti alergični na istu tvar / alergen, jer se nasljeđuje predispozicija za razvoj. Uobičajeni alergeni mogu biti različite tvari iz okoliša ili sastojci hrane. Najčešći alergeni u tijelo ulaze putem dišnog sustava. Pelud - Stvara se u većini klimatskih pojaseva u proljeće, ljeto ili jesen. Kako se pelud stabala, trave i korova prenosi zrakom, gotovo ju je nemoguće izbjeći. Poznati primjer peludne alergije ili polinoze je ambrozija, čiji simptomi variraju od obične peludne hunjavice sve do napada teške bronhalne astme. Jedna biljka nosi 5,5 - 20 g peludi, oprašuje se vjetrom i vrlo je dalekometna (čak i do 100 km) te jako alergogena (za pojavu alergije dovoljno je samo 20 do 30 peludnih zrnaca, veličine 30-35 µm, u m3 zraka). Kad pelud stigne u vlažnu sredinu, poput sluznice dišnog sustava, otpušta niz kemijskih alergogenih spojeva (njih čak 52). 10 | Vaše zdravlje #71

Grinje iz kućne prašine - Kućna prašina sadržava različite potencijalne alergene i odgovorna je za alergijske simptome prisutne tijekom cijele godine. Najčešći alergen iz kućne prašine su grinje. Prhut kućnih ljubimaca - Životinje na koje smo najčešće alergični su pas i mačka. Za to odgovorni alergeni su prhut (ljuštenje kože), slina, mokraća i dlaka. Plijesan - Mnogo ljudi osjetljivo je na spore u zemlji, koje uzrokuju simptome tijekom ljeta i rane jeseni. Spore iz zemlje u kući mogu biti uzrok simptoma tijekom cijele godine. Prilikom posjeta liječniku svakako trebate opisati nastale simptome, prijašnje zdravstvene probleme, kao i prijašnje i sadašnje uvjete u kojima živite. Slijede fizikalni pregled i alergološko testiranje. Kožni test se provodi kapanjem razrijeđenoga potencijalnog alergena na kožu, koji se zatim malom iglom unese pod kožu. Pozitivna reakcija na koži vidi se nakon 20 minuta u obliku crvenoga uzdignutog čvorića (poput uboda komarca) na mjestu unosa alergena. Pozitivan test pokazuje moguću alergiju na ispitivanu tvar, a liječnik postavlja konačnu dijagnozu s obzirom na informacije koje je dobio na temelju vaših anamnestičkih podataka i rezultata fizikalnog pregleda.

Razlikujte prehladu od alergije Zbog sličnih simptoma, kao što su začepljenost i curenje iz nosa, kihanje, kašljanje, bol u grlu, svrbež i zujanje u ušima, crvene oči i otečene vjeđe, često ne uočavamo razliku između prehlade i alergije. Međutim, prehlada nestaje za nekoliko dana, dok se alergijski simptomi u određenim uvjetima mogu i pojačati, pa se čini kao da im nema kraja. Peludna groznica ili alergijski rinitis pripisuje se sezonskoj alergijskoj reakciji na pelud. Malo zbunjuje naziv „groznica“, što znači povišena tjelesna temperatura, koja se ovdje ne javlja. U iznimnim slučajevima simptomi se pogoršavaju i zimi, zbog slabije ventilacije prostora i veće izloženosti grinjama iz kućne prašine i plijesni. Katkad se simptomi pojačavaju u blizini mačaka, a mogu se i nepravilno izmjenjivati razdoblja pogoršanja i poboljšanja tijekom cijele godine. travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 11


Alergologija

RESPIRATORNE ALERGIJE

Alergijski rinitis? Rješenje iz prirode! Kako biste preduhitrili neugodne simptome alergija, koje nastupaju početkom cvatnje trava i dr veća, pravo je vrijeme za prevenciju alergijskog rinitisa - na prirodan način! Rhinital je proizveden od prirodnih sirovina i na potpuno prirodan način potiče samoizlječenje. Mogu ga koristiti odrasli i djeca. Preporučuje se početi uzimati Rhinital šest tjedana prije očekivanog početka pojave prvih simptoma alergijskog rinitisa.

Kako ćete si sami pomoći

Medicinska terapija

Najbolji način sprječavanja alergije je otkrivanje i izbjegavanje alergena. Stoga se preporučuje:

Ako imate blage simptome, potražite lijek u ljekarnama (obično antihistaminik i dekongestiv), a u slučaju trajnih i teških simptomi svakako trebate potražiti liječničku pomoć. Antihistaminici - učinkoviti su protiv kihanja, začepljenog nosa, svrbeža očiju i grla. Blokiraju učinak histamina, koji je odgovoran za razvoj alergijskih simptoma. Neki uzrokuju pospanost! Dekongestivi - smanjuju začepljenost i oticanje nosne sluznice. Dišni put čine prohodnijim, što olakšava disanje. Mnogi lijekovi dostupni u slobodnoj prodaji sadržavaju kombinaciju antihistaminika i dekongestiva. Nosni sprejevi - dostupni su u slobodnoj prodaji i na recept, a mogu se koristiti protiv alergija. Postoje različiti oblici: • kortikosteroidni - dostupni samo uz liječnički recept. Koristite li ih svakodnevno, znatno će smanjiti začepljenost nosa, no potpun učinak se opaža tek tjedan dana od početka uzimanja. • dinatrij-kromoglikatni sprej za nos - primjenjuje se u liječenju lakših ili umjerenih alergija. Sprječava kihanje, svrbež i curenje iz nosa. • fiziološka otopina - u formi nosnog speja dostupna je u slobodnoj prodaji. Smanjuje umjerenu kongestiju sluznice nosa, razrjeđuje sluz i smanjuje stvaranje krasta. Bez nuspojava je i može se koristiti dok god se simptomi ne ublaže. • dekongestivni - ne koristite ih za ublažavanje kroničnih simptoma alergije. Izbjegavajte ih ili štedljivo primjenjujte, ne više od tri do četiri dana. Hiposenzibilizacija - oblik imunoterapije, kad se putem injekcija u tijelo unose male količine alergena. Injekcije se obično daju jednom tjedno, a nakon nekoliko tijelo stvara toleranciju na alergen. Međutim, radi održavanja tolerancije, potrebno je davati injekcije alergena jednom mjesečno nekoliko godina.

• pratiti biometerološku prognozu i ne izlaziti iz kuće između pet i 10 sati, kad u zraku ima najviše peludi; koristite li klima-uređaje, redovito mijenjajte filtre; ako radite vani ili u vrtu, koristiti masku za lice kao zaštitu od peludi; ako je moguće, promijenite boravište u sezoni polenacije • poboljšati mikrookolišne uvjete čistiti prašinu jednom tjedno (dok čistite, nosite masku), držati jastuke i posteljinu pod prekrivačem otpornim na prašinu, zamijeniti tapecirani namještaj plastičnim ili eko-kožnim, staviti na pod parkete, laminate ili pločice, održavati 50-postotnu vlažnost zraka, redovito ventilirati kuhinju, kupaonicu i podrum, redovito mijenjati filtre u sustavima grijanja ili hlađenja i čistiti ovlaživače zraka kako bi se spriječio rast bakterija i plijesni • izbjegavati držanje kućnih ljubimaca s krznom (ako su već tu, kupati ih barem jednom tjedno) ili perjem; ne dopuštati im boravak u spavaćoj sobi • izbjegavati bilo aktivno bilo pasivno pušenje

Rhintal... ... regulira izlučivanje sekreta sluznice sinusa, nosa i grla ... ublažava suženje i pečenje očiju te osjećaj pečenja i/ ili suhoće sluznice nosa ... smanjuje začepljenost nosa i podražaj na kihanje

DHU-RHI-CRO-04/10-PR

Rhinital tablete se otapaju u ustima, ispod jezika.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. 12 | Vaše zdravlje #71

• zatražiti kontrolu izloženosti profesionalnim alergenima na poslu • produljiti dojenje koliko god je moguće i što kasnije uvesti proteinsku hranu (meso, jaja) u prehranu djeteta (nakon 6 mjeseci) • dječje (npr. plišane) igračke staviti u zamrzivač na nekoliko sati da se unište grinje • ukl anjati ambroziju mehanički (čupajući i koseći je, i to prije cvatnje u lipnju i srpnju), kemijski (koristeći pesticide protiv korova) i/ili biološki (pomoću zlatice koja će ju pojesti).

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 13


prof. dr. sc. Višnja Milavec-Puretić, dr. med., spec. dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kontaktnu alergiju, ©alata 4

Dermatologija

DERMATITIS

Koža ne voli

iritanse, ali ni alergene

Uzročna komponenta iritativnog dermatitisa je jak iritans, dok je to kod kontaktnog alergen na koji koža pretjerano reagira

Kontaktni alergijski i iritativni (nealergijski) dermatitis sve su češći oblici oboljenja kože. Prema načinu nastanka i kliničkoj slici, međusobno su različiti, a oba se mogu javljati u akutnom i kroničnom obliku.

Kontaktni alergijski dermatitis Riječ je o upalnoj alergijskoj bolesti kože, odnosno o pravoj alergijskoj reakciji. Najčešći alergeni su tvari male molekularne težine (hapteni, kontaktni alergeni), na primjer nikal, krom, kobalt, živini spojevi, formaldehid, deterdženti, plastične mase, kozmetička sredstva, lijekovi (kontakt u radu s lijekovima), guma, neki prehrambeni proizvodi (kontakt - celer, peršin, paprika, riba i sl.) 14 | Vaše zdravlje #71

te prašina drveta, brašno i dlake životinja. Može se javiti u aktunom ili kroničnom obliku. Akutni kontaktni alergijski dermatitis - Odnosi se na pet do 15 posto svih dermatoza, a očituje promjenama na koži unutar 24 do 48 sati nakon ponovnog senzibiliziranja kože alergenom. S obzirom na to da je riječ o kontaktu, javlja se na izloženim dijelovima tijela kao što su lice, vrat, šake, stopala i podlaktice. Koža je crvena i upalno promijenjena, uz pojavu crvenila (eritema), minimalne otekline (edema), mjehurića (vezikula), povremeno i velikih mjehura (bula). Često je prisutan i svrbež. Dijagnoza se postavlja na temelju anamneze, kliničke slike, smještaja promjena na tijelu i tijeka bolesti, kao travanj/svibanj 2010.


DERMATITIS

Iritativni nealergijski dermatitis

Kontaktni alergijski dermatitis

i na temelju činjenice da kod profesionalnih dermatoza u slučaju izostanka s radnog mjesta slijedi poboljšanja kožnih promjena. Za potvrdu dijagnoze važan je pozitivan nalaz epikutanog ili patch testa koji se izvodi na koži leđa (podlopatična regija). Nalaz se očitava nakon 24, 48 i 72 sata, a za pojedine alergene očitavanje se provodi tek nakon 96 sati, pa i do tjedan dana kasnije. Postoji standardni epikutani test u kojem su, prema svjetskim podacima, uključeni najčešći alergeni standardizirane koncentracije (ICDRG), koji se prema potrebi mogu upotpuniti alergenima s radnoga mjesta, ako se ne nalaze u standardnoj seriji i kad to predstavlja ciljani test. U terapijskom smislu od izuzetne važnosti je strogo izbjegavati kontakt s alergenima na koje je test bio pozitivan, što se posebno odnosi na profesionalne dermatoze, pa je potrebno koristiti zaštitu, u vidu rukavica, maske, cipela i odjeće. Liječenje akutnoga kontaktnog alergijskog dermatitisa sastoji se od primjene lokalnih kortikosteroda kratko vrijeme. Uz to, preporučuje se pranje kože

travanj/svibanj 2010.

zamjenama za sapun (sindeti) ili dermokozmetičkim preparatima namijenjenima čišćenju osjetljive, netolerantne i alergijama sklone kože, kao i neutralna njega dermokozmetičkim preparatima za osjetljivu, netolerantnu i alergijama sklonu kožu, kako bi se što prije oporavio površinski sloj kože. Primjenom odgovarajućih preparata bolest se smiruje za nekoliko tjedana, ali i odmah javlja nakon ponovnog izlaganja alergenu. Kronični kontaktni alergijski dermatitis - Klinička slika kronične forme slična je onoj kod akutne, uz izraženije ljuštenje kože i pojavu ragada.

Iritativni (nealergijski) dermatitis Ova vrsta dermatitisa (dermatitis toxica, ab externis, irritativa) nastaje kao burna reakcija odmah nakon kraćeg kontakta s izrazito jakim vanjskim uzročnikom - iritansom. U podlozi je upalni proces, ali bez alergijskog ili nekoga drugoga imunološkog zbivanja. Najčešći uzrok nastanka su kemikalije na bazi kiselina i lužina, otapala, razrjeđivači te jaka izloženost rendgenskim, ultraljubičastim ili laserskim zrakama. Akutni iritativni (nealergijski) dermatitis - javlja se na područjima koja su direktno izložena utjecaju iritansa, najčešće na šakama i prstima ruku. Na tim mjestima koža je suha, crvena i laga-

Dermatologija

no otečena, a kako se postupno ljušti i puca, nastaju raspukline kože (ragade). Prisutan je osjećaj pečenja i stezanja, dok svrbež nije jače izražen. Dijagnoza se postavlja na osnovi podataka o kontaktu s jakim iritansom. S obzirom na to da nema alergijsku komponentu, epikutani ili patch testovi su negativni. U liječenju se koriste lokalni kortikosterodi. Uz to, preporučuje se pranje kože zamjenama za sapun (sindeti) ili dermokozmetičkim preparatima namijenjenima čišćenju osjetljive, netolerantne i alergijama sklone kože, kao i neutralna njega dermokozmetičkim preparatima za osjetljivu, netolerantnu i alergijama sklonu kožu, kako bi se što prije oporavio površinski sloj kože. Kod sumnje na bakterijsku superinfekciju, u početku se može dati kombinacija kortikosteroida s antibiotikom, odnosno kombinacija s antimikotikom, ako je riječ o gljivičnoj superinfekciji. Kronični iritativni (nealergijski) dermatitis - nastaje nakon dugotrajna i kumulirajućeg djelovanja iritirajućih tvari na kožu, zbog čega nastaje kronično oštećenje kože zbog nestajanja lipidnoga zaštitnog sloja, promjene pH kože i gubitka normalne bakterijske flore. Promjene na koži sporo se razvijaju, osobito ako se ne koriste zaštitna sredstva na radnome mjestu (npr. rukavice i zaštitna krema). Koža je suha, zadebljala, ljušti se i puca te nastaju bolne raspukline (ragade). Nema znakova upalnog procesa, osim ako ne dođe do sekundarne infekcije. Najčešće se javljaju na šakama i prstima ruku. U dijagnostičkom smislu, epikutani ili patch testovi su negativni. U terapiji se u početku koriste lokalni kortikosteroidi u kombinaciji s keratolitikom, kako bi se izljuštila suha koža. Nakon što se promjene smire, nastavlja se s higijenom i njegom kože, što je od iznimne važnosti upravo zato što je u podlozi problema gubitak prirodnih Vaše zdravlje #71 | 15


Dermatologija

DERMATITIS

Važno je uočiti da kontaktni alergijski i iritativni nealergijski dermatitis zahtijevaju prije svega odstranjenje uzroka i pravodobno liječenje, već prema fazi bolesti i ne zanemariti pravilnu higijenu i njegu kože

zaštitnih čimbenika s kože. Uz to, preporučuje se pranje kože zamjenama za sapun (sindeti) ili dermokozmetičkim preparatima namijenjenima čišćenju osjetljive, netolerantne i alergijama sklone kože, kao i neutralna njega dermokozmetičkim preparatima za osjetljivu, netolerantnu i alergijama sklonu kožu, koja će pridonijeti obnovi zaštitnoga hidrolipidnog sloja kože i tako jačati prirodni način zaštite kože. Važno je napomenuti da je ipak riječ o kroničnoj bolesti, s fazama poboljšanja i pogoršanja. Kako bi se tegobe smanjile na najmanju moguću mjeru, nužno je izbjegavati (na poslu i u kući) svaku iritaciju, posebno vlaženje kože i u takvim uvjetima koristiti pamučne ili gumene rukavice.

Profesionalne dermatoze Odnose se na stanja, odnosno bolesti kože koje nastaju zbog kontakta kože bolesnika s određenim tvarima na radnome mjestu. Najčešće vrste profesionalnog kontaktnog alergijskog dermatitisa su: • dermatitis u frizera - dermatitis na rukama frizera često je kombinacija iritacije i alergijske reakcije, odnosno iritacijskog nealergijskog i kontaktnog alergijskog dermatitisa. Posebno je čest u atopičara i kod alergije na nikal (češće kod muškaraca). Najčešći alergeni su peroksidi, boje za kosu, parafenilendeamin, amonijev tioglikolat, gliceril monoglikolat, konzervansi, šamponi i druga sredstva za čišćenje vlasišta.

16 | Vaše zdravlje #71

• dermatitis u zdravstvenih radnika - iritativni dermatitis vrlo je čest u zdravstvenih radnika, a ako je riječ o kontaktnom alergijskom dermatitisu, najčešći alergeni su lokalni anestetici, 2- merkaptobenzotiazol i druge gume, nikal, neomicin, sulfat, mikstura parabena, maska, rukavice (uglavnom s lateksom), kalijev bikromat, vuneni alkohol (lanolin) i formaldehid. Zahvaća područje ruku zbog čestog pranja alkalnim sapunom, deterdžentima i dezinficijensima, što za posljedicu ima već opisano oštećenje zaštitne barijere kože. Koža ruku postaje suha, stvaraju se ragade i prisutan je svrbež s učestalim bakterijskim infekcijama. • dermatitis kod pekara i zaposlenih u pekarskoj industriji - najčešći alergeni su alfa-tokoferol (lipidni antioksidansi), amonij persulfat, benzoil peroksid, aditivi u brašnu (cimet, limunov sok, limunovo ulje, metil salicilat, orah, pepermint, vanilija, đumbir, laurel). Često može biti udružen s astmom. • dermatitis u tekstilnoj industriji najčešći alergeni su nitro boje, krezol, dimetilurea, etilen glikol, etilen urea, formaldehid, hidrazid, parafenilendiamin i kalijev bikromat • dermatitis u industriji plastike najčešći alergeni su epoksidi, akrilati, fenol rezini • dermatitis u građevinskoj industriji najčešći alergeni su kalijev bikromat, 2-merkaptobenzotiazol i druge gume, aditivi plastike, nikal, aditivi asfalta,

cement i lim. Češće se javlja alergija na mokri cement u odnosu na suhi. • dermatitis u industriji boja - nove vodene boje sadrže konzer vanse (mertiolat, fenil živin nitrat, kloracetilamid) uz već otprije poznate alergene, kao što su akrilati, pigmenti, antioksidansi i ljepila. U postavljanju dijagnoze najvažniji su anamnestički podaci, na temelju kojih se dobiju informacije o vremenu nastanka promjena, tijeku oboljenja, uvjetima rada, podacima o materijalu s kojim bolesnik dolazi u kontakt na radnome mjestu... U pravilu, promjene se na radnome mjestu pogoršavaju iz dana u dan, a nakon prestanka izloženosti alergenu, vrlo brzo nestaju. Osim ovih podataka, važni su i rezultati standardnog i ciljanog epikutanog testa.

Liječenje se provodi po već navedenim postupcima, ovisno o tome je li riječ o kontaktnom alergijskom dermatitisu (u slučaju kojeg je preporučljivo i strogo izbjegavanje alergena) ili iritativnom (nealergijskom) dermatitisu.

Prevencija i pravodobna profilaksa Iz svega navedenoga važno je uočiti da kontaktni alergijski i iritativni nealergijski dermatitis zahtijevaju prije svega odstranjenje uzroka i pravodobno liječenje, već prema fazi bolesti. Važna je i što hitnija potvrda je li riječ o kontaktnom alergijskom dermatitisu provođenjem epikutanog testa. Naravno, ne treba zanemariti ni aspekt pravilne higijene i njege kože uz primjenu dermokozmetičkih proizvoda, posebno namijenjenih osjetljivoj, netolerantnoj i alergijama sklonoj koži. Možemo zaključiti da su prevencija, ali i pravodobna profilaksa najvažniji borci protiv ovih oblika dermatitisa.

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 17


prim. dr. sc. Teodora Gregurek-Novak, dr. med., spec. dermatovenerolog, voditeljica alergološke ambulante Klinike za kožne i spolne bolesti KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb; Poliklinika Sunce - Zagreb

Dermatologija

GLJIVIČNE INFEKCIJE

Ogledalo unutarnjeg (ne)mira Nakon crijevne infekcije Candidom stvaraju se tvari koje mogu potencirati razvoj novih kožnih bolesti ili pogoršanje postojećih Candide su inače ubikvitarne, što znači da se nalaze svuda oko nas, s pogoduju im vlažna mjesta (bazeni, zajedničke kupaonice, saune, vlažna zemlja ili lišće). Spremnici Candide među životinjama, koji ujedno služe kao mogući prenositelji infekcija, su: miševi, kunići i ptice, osobito golubovi i purani. Stoga postoji veća mogućnost obolijevanja ljudi koji dolaze u kontakt s njima (uzgoj). U nekim pogodnim trenucima, kao što su imunosupresija (tijekom bolesti - AIDS, maligne ili bolesti izazvana lijekovima), dugo uzimanje antibiotika, dugotrajna kroni­čna bolest, šećerna bolest, fiziološki oblik Candide može postati patogen, početi se brzo razmnožavati i širiti. Sam prijelaz inače mirne Candide u patogeni oblik nije u potpunosti objašnjen, a u obrambenom smislu veliku ulogu igra stanični (celularni) imunitet.

Kultura Candidae albicans

Gljive su zbog svoje brojnosti svrstane u posebnu skupinu, tzv. carstvo gljiva (regnum fungorum), koja je ravnopravna skupini biljaka i životinja. Danas je poznato i opisano više od l00.000 vrsta gljiva. Na sreću, samo njih oko 50 je patogeno za čovjeka i može izazvati gljivične bolesti. U medicini gljive se dijele na: • dermatofite - izazivaju najviše infekcija kože, noktiju i vlasišta • kvasce - nespolno se razmnožavaju i izazivaju infekcije kože, noktiju i sluznica, a katkad mogu izazvati i septična stanja. Kvasci u saprofitnom, bezopasnom obliku žive svuda u prirodi. U našem geografskom području najpoznatija je Candida albicans . Prisutnost gljiva iz roda Candide u ljudskom organizmu je normalna i fiziološka. Tako se, primjerice, male količine Candide mogu naći u crijevu, na sluznici usne šupljine i vaginalnoj sluznici.

18 | Vaše zdravlje #71

Infekcije kože - Kad govorimo o koži, infekciji Candidom posebno pogoduje koža izložena vlaženju, odnosno oštećenja na sluznici usne šupljine (kariozni zubi), kad su posrijedi sluznice. Profesije koje su najčešće izložene infekciji kože i noktiju su čistačice, kuharice, domaćice, medicinsko osoblje i stomatolozi. Na koži najčešći oblici su: Candidosis intertriginosa, Candidosis oralis i Paronihija i Onihomikoza . Dobro poznate i prilično učestale su genitalne infekcije i infekcije izlaza debelog crijeva (anus). Infekcije kože Candidom uglavnom se liječe lokalno antimikoticima u obliku krema ili sprejeva, tako da nije uvijek potrebna sistemska terapija, osim kod imunološki slabijih osoba. Crijevna infekcija - Kod crijevne infekcije, Candida zbog brzog razmnožavanja uskoro naseljava veliku površinu probavnog sustava, na čijoj sluznici uzrokuje upalu, edem i erozije, što se vidi prilikom kolonoskopije. Bolesnici mogu imati simptome, poput bolova u trbuhu, proljeva i pojave krvi u stolici. U slučaju opće slabosti organizma može se razviti i septično stanje, koje se naročito može vidjeti u jedinicama intenzivne njege.

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 19


Dermatologija

GLJIVIČNE INFEKCIJE

Candidosis intertriginosa

Perioralni dermatitis

Paronychia et onychomycosis candidamycetica

Candidosis oralis

Periokularni dermatitis

Rosacea

Nakon opisane upale sluznice crijeva, slijede izvjesne promjene u probavi hrane te stvaranje novih metabolita i antigena koje naš organizam ne prepoznaje, što se može odraziti i na našem najvećem organu, koži, i to razvojem novih bolesti (u tom slučaju crijeva su žarište, uzrok) ili pogoršanjem velikog broja postojećih. Najčešće su to perioralni i periokularni dermatitis - upalne promjene kože s crvenilom i perutanjem kože oko usta ili očiju, praćene svrbežom, koje, doduše, mogu izazvati i velik broj drugih uzročnih čimbenika (kozmetika, alergije, druge upale...). U našem materijalu, kod tih bolesnika dijagnosticirana je Candida u stolici u oko 60 posto slučajeva, s tim da se promjene nakon liječenja nisu više javljale. Slične rezultate imamo i kod upalnih promjena u genitalnom i perianalnom području, gdje smo Candidu dijagnosticirali u više od 70 posto bolesnika, s tim da su se i u tom slučaju simptomi povukli nakon liječenja. 20 | Vaše zdravlje #71

Ako se Candida albicans nađe u stolici, može doći i do pogoršanja kod bolesnika sa psorijazom, atopijskim dermatitisom, ekcematoidnim numularnim dermatitisom, kroničnom urtikarijom (koja se vraća i ponavlja dulje od tri mjeseca) te kod upale lojnica lokaliziranih na licu, naročito diseboreje i rozaceje. U oboljelih od tih bolesti postotak pozitivne Candidae albicans u stolici iznosio je od 40 do 50 posto. Liječenje se provodi antimikoticima, u slučajevima kad nalaz pokazuje velik broj kolonija Candide u stolici, uz znakove aktivna razmnožavanja u crijevu i upale okoline. Terapija se sastoji od sistemne primjene preparata flukonazola, obično tijekom l4 dana. Kura se katkad mora i ponoviti. Kako je i Candida razvila rezistenciju na antimikotike, u slučaju neuspjeha terapije daju se preparati itrakonazola sistemno. Zbog mogućih nuspojava, sistemna antimi-

kotička terapija mora biti pod nadzorom liječnika. Osim primjene antimikotika (peroralno), u liječenju crijevne infekcije Candidom dobrom se pokazala i primjena probiotika istodobno s antimikotičkom terapijom, kao i produljena primjena nakon prestanka antimikotičke terapije. Tome treba zahvaliti dobro poznato djelovanje probiotika na normalizaciju crijevne flore, smanjenje upale, zaštitu crijevne sluznice i sprječavanje egzacerbacije Candide (ponovnog javljanja bolesti). Iz svega možemo zaključiti da je pretraga stolice na Candidu danas obve­ zna u slučaju svih navedenih bolesti, jer dobro provedeno liječenje može izliječiti stanje, odnosno smiriti kožne promjene kod postojećih kožnih bolesti.

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 21


Zvjezdana Kuna, dr. med., spec. dermatovenerolog, Poliklinika za dermatovenerologiju i otorinolaringologiju „Kuna“, Dankovečka 6/2, Zagreb-Dubrava

Dermatologija

GLJIVIČNE BOLESTI

Gljivice i nokti

par koji se privlači

Ako se ne liječe, gljivične infekcije noktiju mogu trajati godinama i širiti se s nokta na nokat te na kraju sve zahvatiti Gljivične infekcije najčešća su bolest noktiju, češće na nogama nego na rukama. Koliko su proširene, govori podatak da je gljivičnim infekcijama noktiju zahvaćeno oko 25 posto populacije. Gljive se prenose u kontaktu s čovjekom ili životinjom, ali i podlogom po kojoj se hoda ili preko osobnih stvari, kao što su papuče, ručnici ili pribor za manikuru. Spore gljiva mogu živjeti godinama na vlažnim površinama u iščekivanju povoljnih uvjeta da se razviju.

Koga i zašto Razlozi razvoja gljivične infekcije nokta (onihomikoza) su različiti. Najčešće nastaju u osoba kod kojih su česte ozljede noktiju i onih kojima se stopala prekomjerno znoje. Razvoju infekcije dodatno pogoduju: slabija otpornost organizma na infekcije; kronične bolesti, posebice bolesti perifernih krvnih žila i šećerna bolest; dugotrajno liječenje antibioticima i kortikosteroidima. S obzirom na to da bilo koje ozljede mogu biti ulazna vrata za uzročnika, osobe koje su izložene čestim ozljedama (npr. u frizerskim ili kozmetičkim salonima) također su pod povećanim rizikom od razvoja gljivične infekcije. Gljivične infekcije noktiju iznimno su rijetke kod djece, jer im nokti brzo rastu i otporniji su na tu vrstu infekcije, a jako su česte u starijih ljudi zbog sporijeg rasta noktiju i manje otpornosti na infekcije. Bolest podjednako zahvaća žene i muškarce. S obzirom na to da gljive rastu svugdje gdje je toplo, vlažno i manje zračno, gljivične infekcije česte su kod sportaša, vojnika, građevinskih radnika (vodonepropusna obuća, zajednički sanitarni prostor).

puca. Izmrvljeni sadržaj nakuplja se ispod nokatne ploče i može dovesti do potpuna odvajanja nokta od ležišta i njegova uništenja. Obično im prethodi infekcija kože stopala, koja se manifestira kao crvenilo, ispucala, ljuskava koža, svrbež, pukotine i krvarenje. Komplikacije u obliku sekundarne infekcije, uraslog nokta ili otvorene rane nisu uobičajene, osim kod kroničnih bolesnika, kod kojih su česte i mogu biti vrlo ozbiljne. Ako se ne liječe, gljivične infekcije noktiju mogu trajati godinama i širiti se s nokta na nokat te na kraju zahvatiti sve nokte. Liječenje je dugotrajno, a provodi se lokalno i sistemski (tabletama), već kako odluči dermatovenerolog. Stoga se osobi koja uoči bilo kakve promjene na noktima ili koži stopala, toplo preporučuje potražiti savjet specijalista dermatovenerologa, koji će postaviti dijagnozu i, ovisno o stupnju razvoja bolesti, odrediti terapiju.

Izbjegnite ako možete Prevencija gljivičnih infekcija sastoji se od nekoliko vrlo jednostavnih postupaka, kao što su: redovita higijena stopala (nastojati da budu suha), pravilno rezanje noktiju čistim i dezinficiranim škarama, ne rezati kožicu oko noktiju, ne hodati bos na javnim površinama (oko bazena, u teretani...). Iako gljivične infekcije noktiju kod zdravih ljudi u većini slučajeva nisu opasna bolest, zbog mogućeg zahvaćanja svih noktiju i širenja na druge osobe, kao i dugotrajna liječenja, ipak se savjetuje na vrijeme javiti liječniku.

Ne izgleda lijepo Kako infekcija postupno zahvaća nokat, tako se razvijaju uočljive promjene. Sve počinje kao bjelkasta ili žućkasta mrlja koja se širi i često prelazi u smeđu, zelenkastu, pa čak i crnu. Kasnije nokat zadeblja, mrvi se i

22 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 23


Vladimira Sokač, mr. pharm., Oktal Pharma

Dermatologija

SUHA KOŽA

Svi stupnjevi suhoće kože Kod svih oblika suhoće zapaža se nedostatak lipida i vlage, što kožu čini ljuskavom, hrapavom i grubom U današnje vrijeme mnogi ljudi imaju problema sa suhoćom kože, koja se javlja ovisno o različitim unutarnjim i vanjskim čimbenicima. Osnovni je problem nedostatak masnoća i vode, što kožu čini vrlo osjetljivom i zbog čega pojačano reagira na vanjske podražaje, kao što su hladnoća, vjetar i voda. Koža može postati suha i zbog primjene neodgovarajućih sredstava za higijenu, poput sapuna. Unutarnji čimbenici su oni koji pridonose suhoći kože iznutra, a to su genetska predispozicija i hormonalni utjecaj. Suha koža najčešće pogađa djecu, pa i one najmlađe. Od toga neugodnog problema nisu pošteđeni ni stariji, no većinom pogađa žene, koje imaju više problema sa suhoćom kože od muškaraca. Kod djece se suha koža javlja dijelom zbog utjecaja nasljednih čimbenika, a dijelom zbog pretjerana korištenja sapuna i/ili neprilagođenih proizvoda za higijenu i njegu. Dodatni je problem što su kod djece vrlo česti i atopijski ekcemi, a njihovu pojavu, uz suhoću kože, prate upala i jak svrbež.

Svi oblici imaju nešto zajedničko Razlikujemo nekoliko stupnjeva i oblika suhe kože, s tim da se intenzitet patoloških promjena može kretati od lakših do težih. No, kod svih se zapaža nedostatak lipi-

Ihtioza (Ichtyosis)

24 | Vaše zdravlje #71

da i vlage, što kožu čini ljuskavom, hrapavom i grubom, zategnuta je i pojačano svrbi. Osim normalne suhe kože, najčešće se javljaju atopijska suhoća kože i različiti oblici ihtioze. Normalna suha koža - tretira se emolijentnim kremama s dodatkom masnih kiselina, ceramida i ovlaživača, poput uree, te upotrebom sredstava za higijenu kože, kao što su uljne kupke bez dodatka sapuna, koji osiguravaju da se koža dodatno ne isušuje. Atopijska suhoća kože - naziv je za isušenu kožu koja se često poistovjećuje s atopijskim dermatitisom. Atopiji sklona koža je blijeda, ispucana, sklona ljuštenju i s uzdignutim folikulima. Prisutni su i svrbež, crvenilo, pucanje i iritacija kože. Biokemijskim istraživanjima uočen je nedostatak masnih kiselina koje sudjeluju u prirodnoj hidrataciji kože, zbog čega se u terapiji atopiji sklone kože preporučuje primjena emolijentnih krema bogatih omega 6 masnim kiselinama i ceramidima, koje obnavljaju zaštitnu barijeru kože. Ihtioza - kronična bolest kože, koja se nasljeđuje autosomno dominantno i najčešće pojavljuje između prve i četvrte godine života. Koža cijelog tijela postaje suha, gruba i izrazito ljuskava (ljuske poput ribljih). Promjene se pojavljuju na cijelom tijelu, no najviše su izražene na udovima i donjim dijelovima trupa, dok su na licu i vlasištu slabije, a na pregibima zglobova, preponama i pazuhu se ne pojavljuju. Osim izrazite suhoće kože, povezane s osjećajem nelagode na koži i estetskim problemima, prisutni su svrbež i izostanak znojenja. S obzirom na intenzitet bolesti te veličinu i debljinu naslaga ljusaka, postoje različiti klinički oblici bolesti. Kod polovice bolesnika tijekom djetinjstva se pojavljuju i simptomi atopijskog dermatitisa. S obzirom na karakteristike bolesti, ihtioza zahtijeva tretman tijekom cijelog života. Liječenje se sastoji u primjeni lokalnih keratolitika, kao što su masti s dodatkom salicilne ili mliječne kiseline te emolijentnih krema s dodatkom uree koje vlaže kožu. Kod težih oblika bolesti uzimaju se retinoidi, lokalno ili peroralno (na usta).

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 25


Dina Majstorović, dr. dent. med., Oktal Pharma

Dermatologija

STARENJE

Njegovana koæa skriva godine Starenje kože ne možemo zaustaviti, no ima načina da dulje održimo njezin mladenački i svjež izgled Koža, osobito lica, ogledalo je naših godina. Nakon tridesete na licu se postupno počinju pojavljivati znakovi starenja, u obliku borica i bora, te smeđih mrlja. Započnemo li na vrijeme voditi brigu o svojoj koži i ujedno spoznamo što sve ubrzava njezino starenje, možemo dulje održati mladenački izgled svoje kože. No, valja prepoznati čimbenike koji nam u svakodnevnom životu iz dana u dan najviše štete, odnosno suočiti se sa svojim navikama. Zato je dobro postaviti sebi nekoliko pitanja i pokušati pronaći odgovore na njih: koliko vremena boravimo na suncu, koristimo li dovoljnu zaštitu od negativna utjecaja sunčevih zraka, koliko dugo spavamo, kakva je naša prehrana, koliko smo dobri u upravljanju stresom, jesmo li i koliko fizički aktivni...

Što sve utječe na starenje kože Prirodni čimbenici starenja kože su svi oni na koje ne možemo utjecati, to jest izvan su naše kontrole. Oni uključuju: • genetsko naslijeđe - nekim osobama znakovi starenja kože počet će se pojavljivati prije negoli drugima ili će biti izraženiji zbog njihove genetske sklonosti • smanjena aktivnost staničnih funkcija - proces starenja započinje slabljenjem staničnih funkcija, npr. usporavanjem metaboličkih i regeneracijskih procesa • klimakterij - hormonalne promjene za vrijeme menopauze uvelike utječu na proces starenja kože. Osim prirodnih čimbenika, postoje i oni čiji utjecaj na starenje kože možemo kontrolirati ako promijenimo navike i odaberemo zdraviji način života. To su: • pušenje - kod pušača se u koži povisuje razina enzima matriksmetaloproteinaze, zbog čega se kolagen razgrađuje i smanjuje njegova proizvodnja. Kao posljedica toga nastaju bore i smanjuje se elastičnost kože. Pušenje dovodi i do sužavanje krvnih žila, a time i do smanjene opskrbe kože kisikom, što dodatno negativno utječe na kožu, ali i zdravlje u cjelini. • prekomjerno izlaganje suncu - prekomjerno izlaganje sunčevim zrakama izaziva fotostarenje ili prijevremeno starenje kože . Koža na područjima koja se

26 | Vaše zdravlje #71

prekomjerno izlažu suncu izgleda starije u odnosu na dob. Fotostarenje se očituje suhom, stanjenom, naboranom, žućkastom kožom s neravnomjernim smećkastim mrljama i proširenim kapilarama. Ultraljubičaste zrake (ponajprije UVA) prodiru u dublje dijelove kože i oštećuju strukturu kolagenih i elastičnih vlakana, zbog čega se gube gipkost i elastičnost kože, kao i sposobnost vezanja vode, uz postupno razvijanje naborane i suhe kože. • onečišćenje zraka - onečišćenje zraka šteti koži na isti način kao i pušenje. • klima - ekstremni klimatski uvjeti (visoke temperature, vrlo hladne, oštre i vjetrovite zime) također se nepovoljno odražavaju na našu kožu. • prehrambene navike - pravilna i uravnotežena prehrana bitna je za zdrav izgled kože. Najvažniji nutrijenti koji pomažu zdravlju kože su omega-3 masne kiseline te većina vitamina i minerala. Posebno važni su antioksidansi, kojih ima u voću i povrću, osobito u citrusima, koji sadrže vitamin C. Vitamin C je antioksidans koji smanjuje broj slobodnih radikala, molekula koje pospješuju štetne oksidativne procese u stanicama, što za posljedicu ima smanjenje elastičnosti, pojačano starenje kože i pojavu bora. • nedostatak sna - premalo sna čini nas starijima, a i osjećamo se umorno. • stres - kako bismo spriječili prerano starenje kože, potrebno je koliko je moguće držati stres pod kontrolom i svjesno nastojati smanjiti izloženost stresu, ljutnju, mrštenje i zabrinuti izraz lica.

Kako ublažiti znakove starenja Znanstvena istraživanja pokazala su da, ako se nakon tridesete godine započne s anti-age tretmanima, lice može dugo vremena zadržati mladolik izgled. Medicinski piling glikolnom kiselinom - Prvi korak u tom smjeru su lokalni tretmani, koji se izvode ambulantno i omogućuju restrukturiranje kože lica i popunjavanje bora. Idealan i jednostavan dermatološki tretman koji će restrukturirati kožu lica, zagladiti sitne

travanj/svibanj 2010.


STARENJE

bore, rehidrirati i vratiti sjaj umornoj i sivoj koži je medicinski piling glikolnom kiselinom. Tretman je jednostavan i ne zahtijeva izostanak s posla. Kako bi se dobila nova koža, medicinskim pilingom uklanjaju se slojevi kože zajedno s nepravilnostima koje se na njoj javljaju (ljuštenjem, guljenjem, skidanjem). Glikolna kiselina uklanja površinski sloj kože (epidermis) i dugotrajno stimulira potkožno tkivo te tako potiče kožu na obnavljanje. Medicinski piling glikolnom kiselinom provodi se u nizu od najmanje pet tretmana u razmacima od dva do tri tjedna. Kako bi se postigli što bolji rezultati, prijeko je potrebna njega kože prije i nakon pilinga posebno prilagođenim čistačima i kremama. Prije tretmana medicinskim pilingom u pravilu je poželjno provesti pripremu najmanje dva tjedna, a nakon pilinga zaštititi kožu od negativna utjecaja sunčevih zraka kremom za zaštitu od sunca s maksimalnim zaštitnim faktorom (SPF 50+) kako bi se sačuvao učinak postignut medicinskim pilingom.

Dermatologija

Vaša koža je dragocjena, ona zaslužuju svu našu pažnju.

Hijaluronska kiselina - Najbrži i najučinkovitiji način za popunjavanje i prevenciju daljnjeg produbljivanja bora je tretman injektivnim proizvodima na bazi hijaluronske kiseline (fileri ili punila). Ubrizgana u kožu na mjestu bore, hijaluronska kiselina mehanički, svojim volumenom, ispunjava boru. Osim povećanja volumena, hijaluronska kiselina će i rehidrirati kožu jer na sebe veže molekule vode i tako koži daje punoću i elasticitet. Učinak je vidljiv odmah nakon tretmana, a traje i do dvanaest mjeseci, ovisno o proizvođaču, to jest proizvodu koji se koristi, o strukturi kože, načinu života, dobi, mjestu primjene i tehnici injiciranja. Svaki idući tretman dat će trajnije i bolje rezultate, jer hijaluronska kiselina dodatno potiče razvoj vlastitoga vezivnog tkiva u koji se ubrizga. Kao i medicinski piling glikolnom kiselinom, tako je i tretman injektivnim proizvodima na bazi hijaluronske kiseline jednostavan, kratko traje i ne zahtijeva odvojenost od svakodnevnog života. Kombinacija medicinskog pilinga i hijaluronske kiseline - daje najbolje rezultate u očuvanju mladolikog izgleda kože lica. Starenje kože ne možemo zaustaviti, jer je pojava nekih znakova starenja ipak neizbježna. Međutim, promjenom stila života, redovitom njegom kože, brigom o koži i primjenom anti-age tretmana možemo ublažiti znakove starenja i održavati mladolik i svjež izgled iz godine u godinu. travanj/svibanj 2010.

Samo u dermatološkim ordinacijama, poliklinikama i klinikama

www.glytone.com Vaše zdravlje #71 | 27


Mihaela Vidiček, dipl. ing. prehrambene tehnologije, Oktal Pharma

Promo

PIERRE FABRE - ELANCYL

Krenite u borbu

protiv tvrdokornog celulita

Isprobajte proizvod nove generacije 24-satnog djelovanja s trostrukim učinkom i rezultatima vidljivima već nakon 14 dana Celulit je fenomen koji je ovisan o hormonalnim stanjima tipičnima za žene, a nastaje zbog neravnoteže između nakupljanja i razgradnje masti u masnim stanicama. Na njegovu pojavu utječu brojni čimbenici, kao što su neuravnotežena prehrana, loša cirkulacija, sjedilački način života, stres, naslijeđe...

Što se zapravo događa Masne stanice imaju mogućnost stostrukog povećanja volumena, zbog čega se u njima pohranjuju zalihe masti. Nakon što u jednom trenutku dosegnu maksimalnu veličinu, stvaraju se nove masne stanice i tako se začarani krug nastavlja. Tkivo koje okružuje masne stanice također se na neki način mijenja. Šećeri se vezuju za vlakna kolagena koja okružuju režnjiće masnih stanica, što dovodi do njihova otvrdnuća (glikolizacija), te se tako nakupine masti nađu zatvorene u mreži „krutih“ vlakana. Nakupljajući masti, masne stanice povećavaju volumen i pritišću vlaknaste stijenke, što izaziva deformacije na koži vidljive kao „narančina kora“. Te promjene utječu i na cirkulaciju, to jest smanjuje se optok krvi i limfe u tkivu. Posljedično, smanjeno dreniranje tkiva dovodi do zadržavanja vode i otežana odstranjivanja toksina, a to dodatno pogoduje razvoju celulita.

Nova generacija Elancyla s trostrukim učinkom Laboratoriji ELANCYL pioniri su na tržištu proizvoda za postizanje i očuvanje vitkosti, koji već 35 godina predlažu inovativna rješenja u borbi protiv celulita, za očuvanje vitke linije, vraćanje mladenačkog stasa i jačanje tonusa kože. Djelotvornost Elancyl proizvoda zajamčena je primjenom ekskluzivnih patentiranih formula s prirodnim aktivnim tvarima (kofein, florizin, ksantoksilin, ekstrakti pilosele i bršljana...), a rezultati su vidljivi i mjerljivi već nakon 14 dana. Sigurnost primjene Elancyla potvrđena

je i brojnim ispitivanjima stručnjaka, znanstvenim studijama i studijama zadovoljstva potrošača. Laboratoriji EL ANCYL ove godine predstavljaju ELANCYL Offensive Cellulite, proizvod nove generacije s trostrukim učinkom na tvrdokorni celulit i rezultatima vidljivima već nakon 14 dana. Zaglađuje kožu - Učinak zaglađivanja kože pruža trio prirodnih djelatnih tvari - ksantoksilin, kofein i florizin koji višestruko djeluje na masne stanice. Ima dvostruki učinak na eliminaciju masti (kofein pospješuje lipolizu - razgradnju, a ksantoksilin lipokombustiju - sagorijevanje masti) te sprječava njihovo nakupljanje (florizin). Uz to, aktivne tvari udružene su s novim sustavom mikrodifuzora, koji povećava propusnost membrane masne stanice i omogućuje ciljano i pojačano djelovanje. Preoblikuje - U sastavu novog kompleksa za preoblikovanje su tri djelatne tvari: bršljan, HMC i pilosela. Djelovanje bršljana na jačanje kolagena i sintezu elastina dokazano je in vitro. HMC sprječava glikolizaciju kolagenih vlakana te tako onemogućuje efekt narančine kore. Pilosela drenira i potiče eliminaciju vode i toksina. Sprječava pojavu recidiva mjesec dana - Sprječavanje pojave recidiva omogućuje održavanje postignutih rezultata mjesec dana. Laboratoriji ELANCYL dokazali su da ksantoksilin inhibira mehanizam diferencijacije preadipocita u zrele masne stanice, koje su u stanju pohranjivati masti, što deaktivira mehanizam stvaranja celulita. Sprječavanje pojave recidiva osigurava trajnu učinkovitost protiv celulita, što je testirano in vitro i in vivo. ELANCYL Offensive Cellulite je proizvod čijim se nanošenjem jednom dnevno, ujutro, postiže 24-satno djelovanje. Riječ je o vremenski programiranoj formuli koja je aktivna danju i noću, što omogućuje ciljanu i kontinuiranu difuziju djelatnih tvari.

Krenite i vi u borbu protiv tvrdokornog celulita i isprobajte ELANCYL Offensive Cellulite 14 dana. ELANCYL Offensive Cellulite - sinonim za djelotvornost. 28 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 29


Vedrana Mužić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC-a Zagreb, Božidarevićeva 11

Fizikalna medicina

KRIŽOBOLJA

Bolna križa... što sad?! Dokazano je da se 80 posto akutnih križobolja izliječi unutar dva tjedna, a ostale je nužno dalje dijagnosticirati i liječiti Ako bismo nasumično anketirali osobe koje ujutro zateknemo na Glavnom željezničkom kolodvoru u Zagrebu, dobili bismo reprezentativan uzorak za istraživanje križobolje. Među anketiranima bi bile mlađe i starije osobe, radno aktivni građani različitih zanimanja i duljine radnog staža, oni koji obavljaju uredski posao i većinom sjede za radnog vremena i oni s višegodišnjim stažom na fizički zahtjevnijim poslovima. Tu bi se zatekli i školarci, studenti, trudnice, putnici s prtljagom, oni s kupljenim namirnicama za cijeli tjedan... Zaključak ankete nesumnjivo bi bio da nema osobe koja u životu nije imala barem jednu epizodu križobolje. Studije provedene među radno aktivnom populacijom pokazuju da 80 posto osoba tijekom radnog staža završi na bolovanju zbog križobolje i izostaje s posla najmanje dva tjedna, a koji je to trošak za državu, ne moramo objašnjavati. I u našoj zemlji oboljeli imaju pravo na petnaest dana bolovanja u slučaju akutne epizode križobolje, što je u skladu s dokazanom činjenicama da se 80 posto akutnih križobolja izliječi unutar dva tjedna, a ostalima su nužni daljnja dijagnoza i liječenje. Križobolja je termin koji određuje bol u donjem dijelu leđa između zadnjih rebara i donjih kožnih brazdi stražnjice, sa ili bez širenja u stražnju stranu bedara. Leđa čini kralježnica koju oblikuje stup građen od 33 kralješka, a zajedno formiraju koštani kanal u kojem je smještena i zaštićena leđna moždina. Kralješke međusobno povezuju mišići, tetive i ligamenti. Iz otvora između kralježaka izlaze tanki korijeni živaca prema periferiji, a između kralježaka se nalaze intervertebralni diskusi koji apsorbiraju vertikalne sile udaraca između dva kralješka prilikom hodanja, trčanja ili skakanja i omogućuju kralježnici savijanje, naginjanje i istezanje. Donji dio leđa podnosi najveće opterećenje i nosi najveći dio tjelesne težine, zato i jest najbolniji dio kralježnice.

Svi njezini uzroci Od mogućih uzroka križobolje navest ćemo najčešće. Nategnuće mišića ili istegnuće ligamenata može nastati prilikom nepropisna dizanja utega ili podizanja predme-

30 | Vaše zdravlje #71

ta, nepravilna držanja ili prekomjerne tjelesne težine. U široj javnosti poznatiji je pod nazivom lumbago. Može mu prethoditi nošenje teških vrećica i prtljage ili spavanje u nezgodnu položaju. Nategnuću mišića posebice su sklone osobe koje se zaokreću u struku, dok su im stopala istodobno fiksirana za podlogu. Reakcija na nategnuće ili istegnuće katkad je trenutačna uz jaku bol, a nekad se pojavljuje kasnije, kad se „ohladimo“. Kao posljedica nategnuća i istegnuća može se razviti i zaštitnički, imobilizirajući oblik kralježnice u obliku luka, što se kod oboljelog prepoznaje po nagnutom trupu u jednu stranu, jer je u tom položaju križobolja podnošljiva. Rehabilitacijski, to je nepovoljno stanje ako traje predugo, zbog produljena funkcionalnog oporavka. Katkad je križobolja uzrokovana osteoartritisom malih zglobova lumbalne kralježnice koji povezuju dva kralješka, što postupno pogoršava oštećenje intervertebralnih diskusa. Popularniji je pojam artroza ili spondiloza kralježnice. Bez potporna učinka diskusa pri amortiziranju vertikalnih sila opterećenja, ti zglobovi trpe izravan pritisak i zglobne površine čvrsto se priljubljuju. Posljedica su križobolja i ukočenost u križima. Oboljele prepoznajemo po uspravnom hodu i izbjegavanju pregibanja u križima. Na radiološkim snimkama često su vidljive formacije nove kosti (osteofiti) na mjestima pojačana opterećenja, sa svrhom kompenzacije i stabilizacije oštećene kralježnice. Promjene na zglobovima nastaju zbog istrošenosti, prekomjerne težine i ozljeda kralježnice. Iznenadna jaka križobolja koja nas tjera u krevet i traje oko četiri do šest tjedana u starijoj životnoj dobi, izraženija je kod žena. Možemo je povezati s događajima koji su joj prethodili, kao što su podizanje predmeta s poda, usisavanje ili pad, a riječ je o osteoporotičkom prijelomu kralješka, odnosno urušenom, kompresijskom kralješku koji je zbog osteoporoze krhak i porozan. Osobe nekad i ne mogu povezati nastanak križobolje s događajem koji je prethodio, nego se tek na radiološkoj snimci dokaže urušeni kralježak. Potrebno je učiniti i denzitometriju skeleta.

travanj/svibanj 2010.


KRIŽOBOLJA

Križobolje koje traju dulje od šest tjedana zahtijevaju iscrpniju obradu i postavljanje precizne dijagnoze. Mogu se objasniti kao uvod u upalne reumatske bolesti kralježnice, poput ankilozantnog spondilitisa ili psorijatičkog artitisa, a mogu upućivati i na pogoršanje postojeće upalne reumatske bolesti. Karakteristične su ranojutarnja križobolja koja ometa san i ukočenost koja se pogoršava nakon popodnevnog spavanja. Ta stanja svakako zahtijevaju praćenje i liječenje kod reumatologa. U rjeđim slučajevima mogu ukazivati na ozbiljan problem, poput infekcije, šećerne bolesti, bubrežne bolesti ili tumora. Stoga se najprije valja posavjetovati s nadležnim specijalistom obiteljske medicine, koji će znati usmjeriti dijagnostiku nakon uzimanja anemneze i pregleda. Važno je razlikovati križobolju kao generalizirani pojam od drugog pojma, kolokvijalno popularnog pod nazivom išijas, koji je samo jedan od mogućih uzroka i posljedica križobolje. Išijas, ili stručnog naziva ishialgija, odnosno radikulopatija lumbalnih korjenova živaca, označava oštećenje korijena živca na razini križa. Oštećenje nastaje s vremenom zbog trošenja i opterećenja intervertebralnog diska, koji prolabira stvarajući diskus herniju. Isto oštećenje mogu uzrokovati i jaka traumatska ozljeda i trzajna ozljeda. Zahvaćeni živac proteže se iz križa do palca na periferiji stopala. Zato kod upale ili kompresije osjećamo bol poput struje, žarenje i pečenje koje započinje kao križobolja i postupno se širi niz križa preko stražnje strane natkoljenice do palca stopala, pa sve više šepamo i teško hodamo na petama...

sto možete nanijeti lokalne pripravke poput Deep Relief gela nekoliko puta na dan i mirovati dva do tri dana. Na kontrolnom pregledu nakon sedam do 10 dana liječnik će, ovisno o statusu, odlučiti jesu li potrebni dodatna dijagnostika i pregledi specijalista različitih struka. Većina akutnih križobolja smiri se unutar dva tjedna, nakon čega je potrebno rehabilitirati oslabljenu muskulaturu trupa zbog bolova i dugotrajna mirovanja, a s ciljem jačanja mišićnog potpornja kralježnice. Vježbe možete započeti i kod kuće, postupno slijedeći slikovne upute u prilogu.

Fizikalna medicina

Kronična križobolja zahtijeva svojevrsnu prilagodbu svakodnevnog načina života, kako bi se prevenirala nova epizoda križobolje. Uz to, preporučuje se svakodnevno vježbati i održavati snagu mišića trupa i pokretljivost kralježnice, paziti na dodatna opterećenja kralježnice prilikom nošenja i podizanja tereta te izbjegavati dulje stajanje i sjedenje. U nedostatku dobro dizajniranih studija, zasad nema čvrstih dokaza koji pobijaju ili podupiru korištenje lumbosakralne ortoze (steznik kod križobolje). Postoji li indikacija, liječnik fizijatar, ortoped ili kirurg propisat će potporno-rasteretnu ortozu kod kronične križobolje, spon-

Početni položaj - ležeći na leđima, s nogama savijenima u koljenima i kukovima. Iz početnog položaja, ruke ispružite iznad glave, ali ne do kraja, tako da se križa ne odižu od podloge.

Podignite glavu i ramena od podloge. Prstima dotaknite koljena, zategnite stopala i pritisnite križa u podlogu. Zadržite i vratite u početni položaj.

Privucite nogu pod pravim kutom prema prsima, a suprotnom rukom pritišćite nogu od sebe, bez pomaka. Stopalo zategnite. Zadržite i vratite u početni položaj. Ponovite isto suprotnom rukom i nogom.

Privucite nogu prsima, obuhvatite je rukama i zategnite stopalo. Zadržite i vratite u početni položaj. Ponovite isto suprotnom nogom.

Isprepletite prste na zatiljku i pokušajte spojiti lakat sa suprotnim koljenom. Zategnite stopalo i pogled usmjerite prema laktu, koji je na podlozi. Zadržite i vratite u početni položaj. Ponovite suprotnom rukom i nogom.

Laktove stavite u visini ramena pod pravim kutom na podlogu, a savijene noge istegnite u jednu, i zatim u drugu stranu. Pazite da vam se ramena ne odižu od podloge.

Što trebamo učiniti U slučaju akutne križobolje, najprije se trebamo javiti specijalistu obiteljske medicine koji će nas pregledati i preporučiti protupalne lijekove i lijekove protiv bolova. Kod kuće na bolno mjetravanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 31


Fizikalna medicina

KRIŽOBOLJA

Početni položaj - ležeći na trbuhu (jastučić stavite pod trbuh). Stisnite petu o petu i stisnite stražnjicu, kao da želite potisnuti pupak prema kralježnici. Ruke su ispružene iznad glave. Iz početnog položaja istegnite obje ruke i noge po podlozi, zadržite i vratite u početni položaj.

Istodobno odižite jednu ruku i suprotnu nogu. Zadržite i vratite u početni položaj. Ponovite isto suprotnom rukom i nogom.

dilolisteze, osteoporotičkih prijeloma na donjem dijelu kralježnice ili čvrstu, rigidnu ortozu nakon operativnih zahvata na križima. Laktove stavite u visini ramena pod pravim kutom. Stisnite šake i podižite ruke i glavu od podloge (kao da hoćete spojiti lopatice). Pogled usmjerite prema dolje. Zadržite i vratite u početni položaj.

Uhvatite se za ruke iza leđa. Podižite glavu, ramena i gornji dio tijela od podloge. Pogled usmjerite prema dolje. Zadržite i vratite u početni položaj.

Stanite u četveronožni položaj, pogled usmjerite prema gore.

Pogled usmjerite na prsa i istegnite kralježnicu u položaj mačke (kao da želite potisnuti pupak prema kralježnici).

Dlanove stavite u ravnini ramena i naslonite se na podlaktice.

Podižite gornji dio tijela koliko možete. Zadržite se i vratite u početni položaj. Kod svakog podizanja nastojte tijelo malo više podignuti.

Dlanove stavite u ravnini ramena.

32 | Vaše zdravlje #71

Sjednite na pete i istegnite se. Zadržite se u tom položaju i duboko dišite nekoliko sekundi. Vratite se u početni položaj.

Ne zaboravite da kao prvu pomoć kod nagle križobolje možete nanijeti Deep Relief gel, koji djeluje trenutačno i traje satima. U početku vježbe treba izvoditi tri do pet puta i postupno povećavati broj ponavljanja za jedan, dok ne dođete do 10. Možete ponoviti više ciklusa s međustankama. Svaki položaj zadržite 3 sekunde i zatim odmorite 5 sekundi. Prilikom izvođenja pokreta udahnite na nos, a kod opuštanja izdahnite na usta.

Preporučljivo je učiniti fizijatrijski pregled prije uključivanja u program vježbanja. Vježbajte u laganoj i prozračnoj odjeći. Preporučuje se izvoditi vježbe pred ogledalom. Vježbajte s mjerom, polagano povećavajući broj ponavljanja, ovisno o vašoj općoj kondiciji i zdravstvenom stanju. Vježba ne smije biti bolna. Uključite vježbanje u redovni dnevni raspored i uživajte u tome!

Autori vježbi: prim. dr. sc. Ida Kovač, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije; Vedrana Mužić, dr. med., FEBPRM, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije; Martina Rilović, bacc. physioth. travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 33


prim. mr. sc. Zoja Gnjidić, dr. med., spec. fizijatar, u suradnji s Oktal Pharmom Izvor: brošura „Što morate znati o osteoporozi već danas“

Fizikalna medicina

OSTEOPOROZA

Osteoporoza

što morate znati već danas

Poremećaj dugo ostaje neprepoznat, jer je riječ o bolesti bez jasnih simptoma, zbog čega je prozvana tihim neprijateljem Tijekom djetinjstva, puberteta i adolescencije traje razdoblje brzog rasta i razvoja koštanog tkiva. To je vrijeme kad se pod utjecajem hormona kalcij i ostali minerali najlakše ugrađuju u kost. S obzirom na to da studije pokazuju kako se vršna koštana masa postiže u srednjim i kasnim dvadesetim godinama, važno je do tog vremena paziti na prehranu i nastojati da je bogata kalcijem i vitaminom D, uz redovitu tjelesnu aktivnost, zdrav život i primjeren san. Već nakon 35. godine slijedi prvo blago, a nakon 50. i intenzivno smanjenje koštane mase. Nastupom menopauze smanjuje se razina estrogena u organizmu, što jača pregradnju kosti (tri do pet posto godišnje tijekom prvih tri do pet godina). Smanjenje koštane mase u tom razdoblju života je tako snažno da se u prvih deset godine menopauze izgubi čak 80 posto, a najviše u prve tri godine nakon menopauze! O dinamici samog procesa govori i podatak da dvije trećine žena u dobi od 80 godina ima osteoporozu.

Što možemo učiniti u mladosti Brošura Sve što morate znati o osteoporozi već danas , u izdanju Oktal Pharme - dostupna je i u pdf-u na www.vasezdravlje.com.

Osteoporoza je kronični sistemski progresivni poremećaj koštanog sustava, karakteriziran smanjenjem koštane mase i promjenama mikroarhitekture, što povećava rizik od prijelom, kao i sklonost prijelomima čak i nakon minimalne ozljede. Osteopenija je pojam koji označava smanjenje koštane mase bez klinički opipljivih sim­ ptoma.

Živ i dinamičan sustav Kost je živi organ, građen od stanica, bjelančevina i minerala (kalcij i fosfati najvažniji su minerali koštanog tkiva). Kako je kost dinamičan sustav, bez obzira na životnu dob, najstarija u našem tijelu ima samo deset godina! 34 | Vaše zdravlje #71

Obično kažemo da je osteoporoza bolest koja ima ishodište u djetinjstvu, a prezentaciju u starijoj životnoj dobi. Kako bi kosti bile zdrave, potreban je trajan i primjeren unos kalcija i drugih minerala te vitamina (vitamin D, magnezij, fosfor, cink i drugi) još od djetinjstva. Dnevna potreba za kalcijem u djetinjstvu iznosi 800 mg, u doba adolescencije 1200 mg, a u odrasloj dobi 1000 mg. Većinu prehrambenog kalcija dobivamo iz mliječnih proizvoda, zelenog povrća, sušenog voća, ribe i orašastih plodova. Njegova apsorpcija ovisi i o vrsti hrane i nutrijenata s kojima se konzumira. Tako kisele namirnice, laktoza i masnoće produljuju vrijeme prolaska kroz probavni sustav i pospješuju apsorpciju kalcija iz dodataka prehrani. S druge strane, oksalati, fitati (blitva, špinat) i prehrambena vlakna smanjuju njegovu apsorpciju. Apsorpcija je smanjena i kad se odjednom uzima veća doza (više od 500 mg). Za normalan rast kostiju potreban je i vitamin D, jer pomaže ugradnju kalcija u kost. travanj/svibanj 2010.


OSTEOPOROZA

Zašto je zovemo tihi neprijatelj Osteoporoza zahvaća osam do 10 posto stanovništva, s tim da se od ukupnog broja oboljelih samo mali dio liječi. Gledano prema spolu, svaka treća žena i svaki deveti muškarac tijekom života biva izložen riziku od nastanka osteoporotičnog prijeloma vrata bedrene kosti (kuka), koji je najteža posljedica osteoporoze. Da je to tako, govori i podatak da se šest mjeseci nakon prijeloma kuka manje od trećine bolesnika vraća normalnom životu. Prijelom kralježaka obično se ne prepozna. Osobe s tim prijelomom izložene su pet puta većem riziku od nastanka novog prijeloma, kao i dva puta većem riziku od prijeloma kuka.

Kako posumnjati i potvrditi Simptomi koje ne smijete zanemariti Osteoporoza često dugo ostaje neprepoznata, jer je to bolest bez jasnih simptoma. Simptomi poput podmukle boli i umora u leđima većinom se zanemaruju, tako da se tek usputnom radiolo­ škom pretragom na rentgenskoj snimci slučajno utvrdi osteoporotični prijelom. Najčešći su prijelomi kralješka, ručnog zgloba, vrata bedrene kosti, nadlaktice i goljenične kosti. Smanjenje tjelesne visine (preduge nogavice hlača) te bol u leđima sa stvaranjem grbe, prvi su znaci osteoporoze. Prijelom trupa kralješka može se otkriti nakon nagle boli u leđima, a kolabirani kralježak može uzrokovati grbu na leđima. Radiološko snimanje kralježnice potvrđuje kliničku sumnju ako je gubitak koštane mase veći od 30 do 40 posto. Preporučuje se u slučaju sumnje na osteoporotični prijelom, smanjenja tjelesne visine za dva do tri centimetra, akutne boli u leđima ili kliničke sumnje na osteoporozu uz uredan DXA nalaz.

travanj/svibanj 2010.

Procjena koštane mase - Kako je osteoporoza obilježena smanjenjem koštane mase, za postavljenje dijagnoze nužna je njezina pouzdana procjena. Postoji nekoliko metoda mjerenja gustoće minerala u kostima (Bone Mass Density - BMD), kojima procjenjujemo koštanu masu i potvrđujemo osteoporozu. Denzitometrija je još uvijek zlatni standard za dijagnozu osteoporoze. Metoda je pouzdana, doze zračenja vrlo male, kratko traje i bezbolna je. Trebaju je učiniti sve žene u postmenopauzi starije od 65 godina, muškarci stariji od 70 godina, osobe s rizičnim čimbenicima ili one s prijelomom nakon minimalne ozljede. Denzitometriju bi trebalo raditi svaku godinu do dvije. Laboratorijske pretrage obično se rade kako bi se isključili drugi oblici osteoporoze i sekundarni razlozi njezina nastanka.

Možemo li spriječiti osteoporozu Učinkovitosti u prevenciji osteoporotičnih prijeloma pridonose: povećanje mineralne gustoće kosti i poboljšanje kvalitete kosti. To postižemo prehranom bogatom kalcijem i vitaminom D, optimalnim unosom bjelančevina i smanjenim unosom soli. Važno je prestati puši-

Fizikalna medicina

ti, smanjiti unos kave (do dvije šalice) i alkohola. No, sve te zdrave prehrambene navike nedovoljne su bez optimalne tjelesne mase i povećane aktivnosti. Potreba za kalcijem tijekom života ne prestaje, jer se on mora odlagati u novonastalu kost. Hranom se svakodnevno može unijeti 200 do 2000 mg kalcija. Od toga organizam može iskoristiti 35 do 40 posto. Dostatan unos ukupnog elementarnog kalcija može se osigurati i putem dodataka prehrani (500-1200 mg). Brojna klinička ispitivanja potvrdila su pozitivan učinak dodatnog uzimanja kalcija na stvaranje kosti, osobito u djece, kao i u postmenopauzi, kad dodatno uzimanje kalcija može umanjiti gubitak kosti i indirektno umanjiti rizik od nastanka prijeloma. Za normalnu apsorpciju kalcija potrebno je djelovanje aktivnog oblika vitamina D. Naime, čest uzrok nedostatka kalcija u organizmu upravo je nedostatak vitamina D. Preporučena dnevna doza iznosi 200 do 400 IJ za djecu, mlade i odrasle osobe. Starijim osobama preporučuje se doza od 800 do 1000 IJ.

Calcimed D3 - čvrst oslonac Kako biste očuvali čvrstoću kostiju i prevenirali prijelome kostiju uzrokovane osteoporozom, osigurajte tijelu dovoljnu količinu kalcija. Pritom ne zaboravite da je za bolje iskorištavanje kalcija u tijelu nužan vitamin D3. Odnos kalcija i vitamina D3 u Calcimed D3 šumećim tabletama slikovito možemo prikazati simbolikom vrata i ključa - vitamin D3 je ključ koji otključava vrata i omogućava ulazak kalcija u krvotok i njegovu ugradnju u kost. Calcimed D3 sadrži 20 šumećih tableta okusa limuna, bez šećera. Nakon otapanja, kalcij se u otopini nalazi u citratnom obliku koji omogućuje bolju apsorpciju kalcija.

Vaše zdravlje #71 | 35


Ines Buhač, mr. pharm., diplomirani homeopat

Homeopatija

KRONIČNI TONZILITIS

Ponavljajuća grlobolja

pritajena opasnost

Kronična upala s vremenom dovodi do hiperplazije tonzila, što može biti jedna od indikacija za njihovo operativno uklanjanje tizacija) upalnog procesa, koja s vremenom dovodi do strukturnih promjena i stvaranja ožiljaka na tonzilarnom i peritonzilarnom tkivu. Uzrok kroničnog ili recidivirajućeg tonzilitisa može biti i latentni proces na zubima, naročito umnjacima ili kutnjacima.

Grlobolja je vrlo čest simptom. Javlja se kod svih dobnih skupina, posebice u dječjoj dobi, a najveći broj bolesnika uopće ne posjećuje liječnika. Jedan od čestih uzroka grlobolje je upravo upala tonzila (tonzilitis). Tonzile su nakupine limfnog tkiva i dio su našega imunosnog sustava, te prva obrambena linija protiv prodora uzročnika u organizam (iz nosa i nosnog ždrijela ili putem hrane). Imaju vrlo važnu ulogu u imunosnom sustavu, posebice u djetinjstvu. Uzročnici upale tonzila mogu biti virusi (češće kod djece) ili bakterije (češće kod odraslih). Osim grlobolje, mogući simptomi su otežano gutanje i gubitak apetita, opća slabost, povećanje lokalnih limfnih čvorova i povišenje tjelesne temperature. Ako je prisutno i otežano disanje, nužno je neodgodivo potražiti liječničku pomoć. Kronični tonzilitis je stanje stalno prisutne upale, kod koje se izmjenjuju mirne faze i faze reaktivacije (aku36 | Vaše zdravlje #71

U fazi reaktivacije upale povećavaju se tonzile, uz crvenilo sluznice tonzila i ždrijela, otežano gutanje, bol i povećanje lokalnih limfnih čvorova. Tonzile s trajnim upalnim procesom su žarište iz kojeg se infekcija može proširiti na druge organe. Ako je uzročnik bakterija streptokok, moguć je razvoj reumatske groznice, koja može oštetiti srčane zaliske ili izazvati poststreptokokni glomerulonefritis (upala bubrega). Ponavljajuće infekcije uzrokuju stvaranje manjih „džepova“ na tonzilama, koji su izvor bakterija i izazivaju neugodan zadah iz usne šupljine (češće kod odraslih), koji se ne može ukloniti primjenom uobičajenih higijenskih mjera. Kronična upala s vremenom može dovesti do trajne hiperplazije (uvećanja) tonzila, što je jedna od indikacija za njihovo operativno uklanjanje (tonzilektomija). S obzirom na to da tonzilektomija može imati niz korisnih, ali i štetnih učinaka, potrebno je dobro procijeniti odnos koristi i štete od njihova uklanjanja. Najčešće indikacije za operativno odstranjenje tonzila su višestruke gnojne upale tonzila (četiri do pet puta godišnje), za koje je dokazano da su uzrokovane streptokokom, ili izrazito povećanje tonzila koje može otežavati govor, gutanje, pa i disanje. Odluku svakako treba prepustiti iskusnom specijalistu otorinolaringologu.

Što se može poduzeti U liječenju kronične, ponavljajuće grlobolje koriste se sredstva protiv bolova, a kod dokazane streptokokne upale tonzila - antibiotici. Virusne infekcije ne tretiraju se antibioticima, jer nisu učinkoviti protiv virusa. Bezrazložna primjena antibiotika dugoročno samo može potencirati stvaranje otpornosti bakterija na njih.

travanj/svibanj 2010.


KRONIČNI TONZILITIS

Homeopatija

Priroda nam nudi mnoštvo sredstava pomoću kojih se mogu ublažiti tegobe i spriječiti učestalo ponavljanje grlobolje. Jedno od najučinkovitijih, a sigurnih sredstava za sve uzraste, posebice za djecu, je proizvod Tonsilotren. Sinergističko djelovanje pet aktivnih tvari u Tonsilotrenu osigurava uspješno uklanjanje simptoma, od početnog crvenila, goruće boli, otečenosti tonzila i nemogućnosti gutanja, preko ublažavanja samog upalnog procesa, do sprječavanja širenja infekcije na druge organe i podizanja obrambenih sposobnosti organizma, što dovodi do bržeg ozdravljenja.

Hepar sulfuris - sastoji se od kalcijeva sulfida i kalcijeva fosfata koji se dobiva iz školjki. Posebice je koristan kod kroničnog tonzilisa, sa stalno prisutnom gnojnom upalom i kod čestih gorućih bolova koji se pojačavaju gutanjem i žvakanjem, i obično se šire prema uhu. Kalium bichromicum - pokazuje afinitet prema sluznici gornjeg dijela dišnog sustava. Vrlo je koristan kod upale koja se postupno pojavljuje i pojačava, uzrokujući tegobe kod gutanja, uz pojavu gnojnih lezija te pojačanu sekreciju i često oticanje nepčane resice. Atropinum sulfuricum - atropinov sulfat koji se dobiva iz biljke Atropa belladonna, L. Solanaceae. Izuzetno je koristan u početnoj fazi upale koju karakteriziraju crvenilo, bol, oticanje sluznica i otežano gutanje. Hydrargyrum biiodatum - živin jodid koji se uspješno koristi kod upalnih stanja u usnoj šupljini i grlu, uz pojavu crvenih točkica na tonzilama. Ako se primjenjuje nekoliko tjedana, smanjuje povećane tonzile. Silicea - silicijev oksid podržava imunosni sustav i time smanjuje podložnost infekcijama. Uklanja gnojnu sekreciju i smanjuje upalu. Silica potpomaže granulaciju i dovodi do bržeg cijeljenja. Silica je homeopatski lijek za kronična stanja sa sporim ozdravljenjem. Tonsilotren se vrlo uspješno koristi već više od 50 godina. Brzo olakšava simptome, kao što su bol i otežano gutanje, smanjuje otečenost limfnih čvorova, povećane tonzile i učestalost ponovljenih infekcija. Mogu ga koristiti sve dobne skupine, trudnice i dojilje (uz prethodno savjetovanje s liječnikom). Odlično se podnosi, pa je moguća i dugotrajna primjena. Tonsilotren se uspješno primjenjuje i poslije operativnog odstranjenja tonzila s ciljem skraćivanja oporavka.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 37


38 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 39


prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., spec. internist - gastroenterolog i hepatolog, dr. sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistica, Dina Ljubas Kelečić, mr. pharm., Klinika za unutarnje bolesti, Centar za kliničku prehranu i Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12; Izvor: Liječnički vjesnik 2010;132:1-7

Interna medicina - gastroenterologija

CROHNOVA BOLEST

SprijeËiti pothranjenost

i poboljπati nutritivni status

Postavljene su nove hrvatske smjernice za primjenu enteralne prehrane u Crohnovoj bolesti

Crohnova bolest je kronična upalna bolest crijeva koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog sustava, od usne šupljine do završnog dijela debelog crijeva. Simptomi znatno utječu na tjelesne, psihičke i socijalne funkcije oboljelih, a učestalo uključuju bol u trbuhu, gubitak tjelesne mase, pothranjenost, umor i proljev. Kliničkoj slici Crohnove bolesti svojstvene su česte izmjene mirnih razdoblja (remisija) s razdobljima pogoršanja bolesti (relaps). Gubitak tjelesne mase uz posljedičnu pothranjenost i neodgovarajući nutritivni status mogu biti prisutni u bilo kojoj fazi Crohnove bolesti, a često prethode postavljanju dijagnoze. Procjenjuje se da između 20 do 85 posto hospitaliziranih bolesnika s Crohnovom bolešću ima proteinsko-energetsku malnutriciju (pothranjenost), temeljenu na odstupanjima antropometrijskih i biokemijskih parametara. Štoviše, pothranjenost nije ograni-

40 | Vaše zdravlje #71

čena isključivo na faze pogoršanja kliničke slike. Naime, nedavna istraživanja potvrdila su promjene u masnom i mišićnom tkivu, pad mišićne snage te promjene u koštanoj masi i u bolesnika koji su prema vrijednostima upalnih parametara bili u klinički mirnoj fazi bolesti. Posljedica je to utjecaja raznovrsnih čimbenika, kao što su gubitak teka, izbjegavanje hrane zbog provociranja bolova u trbuhu i proljeva, otežana probava i apsorpcija hrane, interakcije s lijekovima i druge, u prvom redu poslijeoperacijske komplikacije.

Terapijska uloga prehrane Zbog svega navedenoga možemo zaključiti kako prehrana ima višeznačnu ulogu u liječenju upalnih bolesti crijeva, osobito u bolesnika koji boluju od Crohnove bolesti. Prije svega, odgovarajuća nutritivna potpora nužna je u

travanj/svibanj 2010.


CROHNOVA BOLEST

Interna medicina - gastroenterologija

Kad je riječ o vrsti enteralnih pripravaka, istraživanja upućuju na jednaku učinkovitost skupljih elementarnih i oligomernih pripravaka te jeftinijih polimernih enteralnih pripravaka

prevenciji i liječenju pothranjenosti, kao i prevenciji osteoporoze te promicanju dobi primjerenog rasta kod pedijatrijskih bolesnika. U aktivnoj fazi Crohnove bolesti, u pedijatrijskih bolesnika enteralna prehrana je terapija izbora za uvođenje bolesnika u remisiju. Enteralna prehrana predmnijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih otopina i pripravaka, sondom u želudac ili početne dijelove tankog crijeva. Moguć je, i sve češće se primjenjuje unos enteralnih pripravaka na usta, kao nadopuna svakodnevnoj prehrani ili kao osnovna prehrana u bolesnika koji nisu u mogu­ ćnosti konzumirati uobičajenu hranu. Kad je riječ o vrsti enteralnih pripravaka, istraživanja upućuju na jednaku učinkovitost skupljih elementarnih i oligomernih pripravaka te jeftinijih polimernih enteralnih pripravaka. Polimerni pripravci, za razliku od elementarnih i oligomernih, gotovo u potpunosti nalikuju svakodnevnoj uravnoteženoj prehrani sastavljenoj od nerazgrađenih makronutrijenata. Uporaba standardnih polimernih enteralnih pripravaka danas se preporučuje i zbog boljeg okusa, lakšeg prihvaćanja bolesnika, manje komplikacija te znatno nižih troškova u usporedbi s troškovima primjene ostalih enteralnih pripravaka. Najnovije spoznaje upućuju i na to da neki nutritivni čimbenici, poput transformirajućeg čimbenika rasta beta 2 (TGF-ß2), koji se nalaze u modificiranim polimernim enteralnim pripravcima, imaju farmakološki terapijski potencijal u liječenju upalnih bole-

travanj/svibanj 2010.

sti crijeva, potvrđen u nekoliko kliničkih ispitivanja.

ESPEN smjernice Europsko društvo za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN) 2006. je objavilo smjernice za uporabu enteralne prehrane u gastroenterologiji. Prema tim smjernicama, enteralna prehrana u Crohnovoj bolesti trebala bi se primjenjivati u sljedećim slučajevima: kod izražene, ali i prijeteće pothranjenosti, kod nepodnošenja kortikosteroida te u kombinaciji s kortikosteroidima kod pothranjenih bolesnika i u bolesnika s upalnom stenozom tankog crijeva. Recentno publicirane ESPEN-ove smjernice za primjenu parenteralne prehrane u gastroenterologiji definiraju situacije u Crohnovoj bolesti kad je nužna istodobna primjena enteralne i parenteralne prehrane. Parenteralna prehrana provodi se infuzijama hranidbenih sastojaka u krvožilje. Posebna pažnja u parenteralnoj nutritivnoj potpori posvećena je bolesnicima sa sindromom kratkog crijeva u Crohnovoj bolesti. Budući da je enteralna prehrana u liječenju Crohnove bolesti u nas malo i nekonzistentno korištena, razjasnit ćemo neka pitanja i nedoumice.

Postoje li razlike u terapijskoj učinkovitosti Uz standardne polimerne pripravke, na tržištu su se u posljednje vrijeme pojavili i posebni pripravci, dizajnirani upravo za oboljele od Crohnove bolesti, obogaćeni farmakološki aktivnim spoje-

vima koji mogu smanjiti intenzitet upale sluznice crijeva. Riječ je o polimernim pripravcima obogaćenima omega-3 masnim kiselinama i regulatornim peptidom, transformirajućim čimbenikom rasta beta 2 (TGF-ß2). Glede uporabe pripravaka obogaćenih omega-3 masnim kiselinama, njihova učinkovitost u produljenju remisije u usporedbi sa standardnim polimernim enteralnim pripravcima nije potvrđena nedavno objavljenim studijama. A što se tiče transformirajućeg čimbenika rasta - beta 2 (TGF-ß2), riječ je o multifunkcionalnom regulatornom peptidu koji djeluje na različite vrste stanica domaćina. TGF-ß2 je najpoznatiji po učinku na rast i diferencijaciju stanica te imunoregulaciju. Predmnijeva se da na taj način može igrati ključnu ulogu u mehanizmima imunotolerancije, prevencije nastanka autoimunog odgovora i poticanju protuupalnih procesa. Studija Triantafillidisa i suradnika pokazala je da je specijalna polimerna formula koja sadrži TGF-ß2 učinkovita u smirivanju bolesti u odraslih bolesnika s blago do umjereno aktivnom Crohnovom bolešću. Bolesnici su primali spomenutu formulu kao jedini izvor prehrane uz uobičajenu terapiju lijekovima tijekom četiri tjedna. Iako je malo kvalitetnih informacija o učinku enteralne prehrane u održavanju mirne faze bolesti (remisije), nekoliko je studija potvrdilo znatno manju učestalost pogoršanja bolesti u bolesnika koji su primali potpornu enteralnu prehranu, bez obzira na to je li riječ o pacijentima u remisiji nakon kirurškog zahvata ili o smirenju bolesti primjenom lijekova. A kad je riječ o odnedavno dostupnoj polimernoj enteralnoj hrani obogaćenoj TGF-ß2, tri studije potvrdile su njezinu djelotvornost u nastanku remisije u pedijatrijskih bolesnika s aktivnom Crohnovom bolešću, što je mjereno normalizacijom endoskopskog nalaza i smanjenjem razine upalnih biljega.

Vaše zdravlje #71 | 41


Interna medicina - gastroenterologija

Konačno, ako se vratimo na postavljeno pitanje - jesu li od velikog broja danas dostupnih proizvoda, neki enteralni pripravci terapijski uspješniji - odgovor glasi da dosadašnja istraživanja i analize nisu potvrdili bolju učinkovitost monomernih i oligomernih pripravaka u odnosu na jeftinije i po okusu prihvatljivije polimerne proizvode. Primjenu polimerne enteralne namirnice obogaćene TGF-ß2 treba razmotriti kao moguću opciju pri odabiru enteralnog pripravka za pacijente oboljele od Crohnove bolesti.

Hrvatske smjernice Radna skupina koju su sačinjavali internisti gastroenterolozi i pedijatrijski gastroenterolozi, posebno upućeni u liječenje oboljelih od kroničnih upalnih bolesti crijeva, izradila je potkraj 2009. „Hrvatske smjernice za primjenu

42 | Vaše zdravlje #71

CROHNOVA BOLEST

enteralne prehrane u Crohnovoj bolesti“ (Liječnički vjesnik 2010;132:1-7.). Izrada smjernica temeljena je na dokazima iz relevantne medicinske literature te kliničkim iskustvima članova radne skupine. Smjernice za primjenu enteralne prehrane u odraslih bolesnika 1. Prvi korak u definiranju nutritivne potpore je procjena nutritivnog statusa bolesnika i težine kliničke slike osnovne bolesti. 2. E nteralna prehrana poželjna je i potrebita potporna terapija i u bolesnika koji dio nutritivnih potreba zadovoljavaju unosom uobičajene hrane. Stoga je važno podržavati koncept primjene enteralnih pripravaka i u izvanbolničkim uvjetima. 3. Primjena elementarnih, odnosno oligomernih enteralnih pripravaka nema prednosti u odnosu na primjenu

polimernih pripravaka. Stoga savjetujemo primjenu polimernih enteralnih pripravaka. 4. Enteralna nutritivna potpora peroralnim putem (500 - 1000 kcal dnevno) ili prekonoćno hranjenje putem sonde preporučuje se kao potporna terapija kod svih pothranjenih bolesnika i u svih bolesnika s povišenim rizikom za nastanak malnutricije. 5. Enteralna prehrana primjenjuje se u akutnom stadiju Crohnove bolesti, na sondu ili peroralno (na usta), kao jedina terapija (i tada kao jedina hrana), ili u svojstvu suportivne (potporne) terapije uz istodobnu primjenu medikamentnog liječenja. 6. Uvođenje polimerne enteralne namirnice obogaćene TGF-ß2 treba razmotriti kao opciju pri odabiru enteralnog pripravka za pacijente oboljele od Crohnnove bolesti.

travanj/svibanj 2010.


BAUERFEIND

Promo

Inkontinencija − vi pitate, mi savjetujemo Suočili ste se sa svojim problemom i posavjetovali s liječnikom, koji je utvrdio stupanj ozbiljnosti vaših tegoba s nekontroliranim mokrenjem. Sada je pravo vrijeme za odabir odgovarajućega upijajućega zaštitnog proizvoda. Stoga vam nudimo odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja

Što odabrati - anatomski oblikovane uloške ili pelene „Sve-u-jednom“?

Utječe li debljina pelene na njezinu moć upijanja?

ra

sle

lo

šci

en

e

lo

šci

Upijajući proizvodi za zaštitu pri izraženim tegoSuočeni s ozbiljnim problemima s bama s nekontroliranim mokrenjem mogu se nekontroliranim mokrenjem, mnogi podijeliti u dvije kategorije: otvoreni sustav čine korisnici uvjereni su da deblje pelene u ulošci različitih veličina koji se, slično higijenbolje upijaju od tanjih. No, za moć upii anatomsk skim ulošcima, ovisno o stupnju inkontinenjanja pelene nije presudna njezina debljicije, mogu jednostavno zalijepiti na donje na uvjetovana volumenom celulozne pulpe u rublje (lagana inkontinencija) ili dodatno apsorpcijskog jezgri, nego sadržaj aktivne supstanučvrstiti elastičnim gaćicama (veći anacije koja upijenu tekućinu u jezgri proizvoda pretomski ulošci za teže oblike inkontinencitvara u gel i neutralizira neugodan miris mokraće. el je). Zatvoreni sustav čine klasične pelene gaÊice - p s pojasevima za učvršćivanje i elastično jedŠto su to dnevne i noćne pelene? nokratno donje rublje. Uvažavajući anatomske razlike, kad je riječ o lagaU odnosu na dnevne, noćne pelene imaju noj inkontinenciji, ulošci za kontrolu mokraćnog veći kapacitet upijanja, što ih čini idealmjehura izrađuju se oblikovani posebno za žene i nim za korištenje tijekom duljih intervaza muškarce, dok su proizvodi za umjerenu i tešku la zamjene - noću, tijekom putovanja i sl. inkontinenciju univerzalno primjenjivi. Izraz noćna pelena simboličan je, budući da u Pokretne osobe svakako će se udobnije osjećati je katkad povećana moć upijanja potrebna i anato mski budu li koristile anatomske uloške učvršćetijekom dana, ili je pak dnevna pelena dovoljna ne elastičnim gaćicama ili elastično jednoza cijelu noć. kratno donje rublje, koje izgleda, oblači se i svlači poput uobičajena donjeg rublja. Bez obzira na težinu vaših tegoba, stupanj Slabije pokretne osobe ili one vezane za pokretnosti i tjelesnu konstituciju, širok asorkrevet osjećat će se sigurnije budu li koritiman SENI proizvoda za inkontinenciju, koji se stile pelene s pojasevima za učvršćivanje. mogu nabaviti isključivo u ljekarnama i specijad pelene za o Važno je zapamtiti da je za primjerenu zaštitu liziranim prodavaonicama medicinskih proizvoda, najvažnije izabrati proizvod odgovarajuće veličisigurno će vam ponuditi odgovarajuće rješenje. ne i kapaciteta upijanja.

Obratite nam se s povjerenjem: Zagreb - DraškoviÊeva 56, 01/4814 919, BožidareviÊeva 13 - 01/2444 161, Pula - Gradski stadion “Aldo Drozina”, Ul. Marsovo polje 10, 052/544 393, Rijeka - Verdijeva 3b, 051/312 213, Split - Moliških Hrvata 4, 021/457 818, Zadar - Kolovare 9, 023/254 500, Osijek Vukovarska 12, 031/372 474, Vinkovci - Trg Josipa Runjanina 5, 032/308 411, Slavonski Brod - Andrije Štampara 54, 035/407 350, Daruvar - Trg kralja Tomislava 16, 043/331 123, Koprivnica - Ivana GeneraliÊa 3, 048/210 140, Varaždin - Julija MerliÊa 26, 042/313 989 travanj/svibanj 2010.

Goleška 20, 10020 Zagreb tel: 01/2222 000, 01/2222 001 info@bauerfeind.hr - www.bauerfeind.hr

Vaše zdravlje #71 | 43


dr. sc. Silvija Čuković-Čavka, dr. med., spec. internist - gastroenterolog, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju, Odjel za upalne bolesti crijeva KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, Iva Savanović, HUCUK

Interna medicina - gastroenterologija

UPALNE BOLESTI CRIJEVA

Upalne bolesti crijeva

epidemiološko istraživanje

Doprinos novim medicinskim spoznajama i dobra početna točka u definiranju broja oboljelih na području Republike Hrvatske važnu primjenu epidemiologija ima u kliničkoj medicini, jer utvrđivanjem čimbenika rizika za razvoj neke bolesti služi kao osnova za intervencije u javnom zdravstvu i utvrđivanje mjera za sprječavanje nastanka bolesti.

Iako ove godine Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK) slavi deset godina rada, zasad nema točan odgovor na pitanje koliko je oboljelih od tih dviju bolesti u Hrvatskoj. Kako bi se dobio odgovor na to pitanje, HUCUK sudjeluje u Istraživanju epidemiologije upalnih bolesti crijeva. Prednosti uključivanja u istraživanje su višestruke: pridonosi novim medicinskim spoznajama o ovim bolestima i dobra je početna točka u definiranju broja oboljelih na području Republike Hrvatske, koji je važan i za rješavanje njihovih socijalnih, zdravstvenih i drugih problema.

Više o projektu Što je epidemiologija - Epidemiologija je znanost koja proučava širenje neke bolesti među stanovništvom i čimbenike koji do nje dovode, omogućujući tako primjenu znanosti u rješavanju zdravstvenih problema. Osobito

44 | Vaše zdravlje #71

Važnost epidemiologije upalnih bolesti crijeva Crohnova bolest i ulcerozni kolitis su kronične upalne bolesti probavnog sustava nejasna uzroka i nepredvidiva tijeka, koje se mogu pojaviti u bilo kojem razdoblju života bolesnika. Prema svjetskim epidemiološkim podacima, učestalost upalnih bolesti crijeva znatno raste posljednjih desetljeća i računa se da se u industrijaliziranim zemljama svijeta javlja jedan oboljeli na 1000 stanovnika. Posljednja dva desetljeća primjećene su znatne promjene u epidemiologiji upalnih bolesti crijeva. Naime, tradicionalno je učestalost pojave upalnih bolesti crijeva bila veća u razvijenim zemljama svijeta, dok se u posljednje vrijeme primjećuje da su upalne bolesti crijeva, osobito ulcerozni kolitis, sve češće i u područjima nerazvijenog svijeta. I u Europi su sve manje registrirane razlike između sjevera i juga, a čini se i između istoka i zapada Europe. Dosad još nije razjašnjeno zašto nastaju te bolesti. Kao čimbenici rizika za njihov razvoj prepoznati su neki genetski čimbenici i čimbenici okoliša, ali nisu do kraja razjašnjeni ni njihova konačna uloga ni mehanizam kojim sudjeluju u nastanku bolesti. Jedini sigurno dokazani čimbenik za razvoj upalnih bolesti crijeva je pušenje. Iako se diljem svijeta odvijaju brojna istraživanja mogućih uzroka bolesti, nažalost još su spoznaje nedovoljne za objašnjenje upalnog procesa, zbog čega je i liječenje upalnih bolesti crijeva, unatoč primjeni vrlo snažnih lijekova, nedovoljno učinkovito i ne zadovoljava ni bolesnike ni liječnike. Stoga je od iznimne važnosti istraživanje učestalosti pojave tih bolesti i otkrivanje potencijalnih čimbenika okoliša koji bi mogli biti povezani s njihovim nastankom. Upravo iz tih razloga, Europska organizacija za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (ECCO) pokrenula je istraživanje epidemiologije upalnih bolesti crijeva.

travanj/svibanj 2010.


UPALNE BOLESTI CRIJEVA

Kako je Hrvatska članica te organizacije, od siječnja je uključena u europski projekt pod nazivom „Postoji li razlika između istoka i zapada Europe u incidenciji upalnih bolesti crijeva uzrokovanih čimbenicima okoliša?“ („Is there an EAST - WEST gradient in incidence in IBD in Europe caused by environmental factors?”). Cilj projekta - Glavni je cilj saznati učestalost pojavljivanja tih bolesti i pokušati registrirati određene razlike u pojavnosti s obzirom na različita geografska područja i različite čimbenike okoliša, koji bi mogli biti povezani s nastankom bolesti. Naime, upravo registrirane razlike u broju oboljelih kroz dulje razdoblje i na različitim geografskim širinama, upućuju na činjenicu da su upravo čimbenici okoliša, uz genetske rizike, ključni u nastanku bolesti. I u našoj zemlji svjedoci smo znatnog porasta učestalosti pojave tih bolesti posljednjih godina, osobito Crohnove. Nažalost, za objektivan porast učestalosti upalnih bolesti crijeva u Hrvatskoj nema podataka jer posljednji analizirani i objavljeni podaci potječu iz 1989. godine. Tko će sudjelovati - U našoj zemlji istraživanje je pokrenuo i vodit će Referentni centar za kronične upalne bolesti crijeva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (voditelj projekta: prof. dr. sc. Boris Vucelić).

travanj/svibanj 2010.

Interna medicina - gastroenterologija

Planirano je da sudjeluju svi bolesnici s upalnim bolestima crijeva s područja grada Zagreba i Velike Gorice, liječnici opće i obiteljske medicine, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite i Katedra za obiteljsku medicinu Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK) i specijalisti internisti-gastroenterolozi iz gradskih bolnica u kojima se liječe bolesnici s upalnim bolestima crijeva (KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur, KB Sestre milosrdnice, OB Sveti Duh, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klinika za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“). Liječnici specijalisti internisti-gastroenterolozi iz svih zagrebačkih bolnica spremno su se odazvali pozivu da sudjeluju u istraživanju, a u tijeku je i uspostava osobnih kontakata s liječnicima opće i obiteljske medicine, koji su iznimno važni u registraciji novooboljelih s Crohnovom bolešću i ulceroznim kolitisom. Plan i trajanje - Planirani projekt registracije novih bolesnika s upalnim bolestima crijeva trajat će sljedećih pet godina. Prve dvije godine Hrvatska će sudjelovati u europskom istraživanju, u koje je uključena u okviru Europske organizacije za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis kao njezin nacionalni predstavnik, a na inicijativu prof. Pije Munkholm. U daljnjem istraživanja, do 2015. godine, nastavit će se samostalno

bilježenje naših epidemioloških podataka za područje Zagreba i Velike Gorice. Zašto je važno uključiti se - Bolju organizaciju zdravstvene zaštite i poboljšanje skrbi o bolesnicima s upalnim bolestima crijeva nije moguće ostvariti bez znanja o objektivnoj učestalosti bolesti na našem području. Stoga je vrlo važno registrirati sve bolesnike na određenom području kako bi se realno mogao procijeniti problem bolesnika koji boluju od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa. Rezultati istraživanja nikako nisu samo od znanstvenog interesa nego su izuzetno važni i kao doprinos istraživanju uzroka nastanka bolesti, što je sigurno presudno za veću učinkovitost njihova liječenja, s obzirom na to da su kronične i neizlječive. Zbog svega navedenoga, pozivaju se bolesnici oboljeli od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa iz Zagreba i Velike Gorice da se odazovu sudjelovanju u istraživanju, koje u praktičnom smislu predstavlja kontrolu kod specijalista internista-gastroenterologa kod kojeg se liječe, odnosno praćenje tijeka bolesti! Dovoljno je da se pacijenti jave svom liječniku opće ili obiteljske medicine, koji će ih uz njihov pristanak uključiti u istraživanje, uz zajamčenu tajnost podataka o njihovoj bolesti. Pozivaju se i liječnici obiteljske medicine / opće prakse da se uključe u istraživanje i potaknu svoje pacijente na sudjelovanje.

Vaše zdravlje #71 | 45


Aleksandar Soltyšik, dr. med., privatna ordinacija, B. Trenka 4, Zagreb, tel: 01/4923 500, e-mail: aleksandar.soltysik@zg.t-com.hr

Promo

TERRA LAB

Pilex

®

elegantno protiv hemoroida

Rezultati kliničkih studija, ali i iskustva brojnih korisnika, jasno pokazuju visoku učinkovitost Pilexa® na hemoroide Problematika hemoroidalnih tegoba vrlo je raširena, gotovo jednako kod žena i muškaraca, s tim da se u trudnoći rizik nastanka hemoroida i posljedičnih komplikacija naglo povećava. Razlozi nastanka hemoroida prije svega su konstitucijske prirode, tj. ljudi određene građe skloniji su njihovu nastanku. Najčešće su to osobe s niskim tlakom, naglašena žilnog reljefa na nogama i rukama, spuštenih stopala, one koje naginju organoptozi (spuštanju parenhimnih organa)..., dakle osobe koje imaju slabije građeno vezivno tkivo. No, tu su i osobe koje pate od kronične opstipacije, imaju povišenu tjelesnu težinu, proširene vene na nogama (što je samo dio iste patologije), boluju od ciroze jetre ili nekog drugog poremećaja koji vodi povećanju otpora povratu krvi kroz portalni krvotok, ili pate od blažih jetrenih poremećaja (funkcionalne prirode), što u krajnjem slučaju, iako često neprimjetno, također može rezultirati razvojem hemoroida.

Tisućljetno iskustvo ajurvedske medicine Dobro je da je Pilex® dostupan i na hrvatskom tržištu. Taj preparat je u svijetu poznat po djelotvornosti kod hemoroidalnih tegoba, koja se temelji na tisućljetnom iskustvu ajurvedske medicine. Aktivni sastojci preparata su tri biljna ekstrakta: • Nim (Azadiracta indica) - Indijsko stablo čiji je ekstrakt odavno u upotrebi. U humanoj herbalnoj medicini djeluje baktericidno i fungicidno, zatim protuupalno, a ima i antipiretički učinak (sniženje povišene tjelesne temperatura). Klinička ispitivanja pokazuju da njegov ekstrakt u ljudskom organizmu ima učinak na sma­ njenje medijatora upale, ali i vrlo konkretno antiparazitarno djelovanje (dokazana djelotvornost protiv jednog od uzročnika malarije - Plasmodium falciparum). Zanimljivo je i njegovo djelovanje na bolju regulaciju šećerne bolesti. Nim djeluje detoksicirajuće i debalastirajuće na jetru, smanjujući „zastoj” u njoj, čime poboljšava derivaciju venske krvi preko jetre,

46 | Vaše zdravlje #71

što rezultira manjim volumenom nakupljene krvi u venama rektalnog područja. • Nagkesar (Mesura Ferrea) - Ova grmolika biljka raste samo na Himalaji, na vrlo velikim visinama. U Pilexu® služi kao sinergistička kombinacija koja optimizira djelovanje dvaju glavnih ekstrakata - nima i žutike. • Žutika (Berberis) - Ekstrakt ove grmolike biljke, koja raste na velikim visinama Himalaja, sve više je u humanoj upotrebi. Praktički je netoksična, a dosadašnja istraživanja pokazala su da ima snažan učinak na različite sojeve patogenih bakterija, uništava nekoliko vrsta gljivica i crijevne parazite. Uz to, potiče detoksikaciju organizma pojačanom drenažom žuči i jačanjem sekretorne funkcije jetre. Glavni sastojak, berberin, blokira COX-2 enzim, nužan kofaktor u nastanku tumora. Ove tri biljke svojim sinergističkim djelovanjem daju optimalan učinak koji se očituje u djelotvornosti Pilexa®. Zbog njihova blagotvorna učinka na vensku mikrocirkulaciju, smanjenje otpora u portalnom krvotoku dekongestijom jetre, te direktnog protuupalnog djelovanja ublažava se hemoroidalna simptomatologija, ali i nestaju hemoroidi. Rezultati kliničkih studija jasno pokazuju visoku učinkovitost Pilexa® na hemoroide. U studiji na 50 ispitanika pratilo se djelovanje Pilexa® tako što su se bilježili subjektivni simptomi ispitanika i provodila sustavna rektoskopija radi objektivizacije promjena nastalih pod njegovim utjecajem (prije i nakon terapije). Podnošljivost Pilexa ® bila je odlična, a brzina djelovanja preparata očitovala se u pravilu unutar nekoliko dana i održavala u manje-više dugom razdoblju. Pilex® je dostupan i na hrvatskom tržištu. Za sva pitanja o učinkovitosti, djelovanju i uzimanju Pilexa® obratite se našoj stručnoj savjetnici Anici Ledenko Manojlović, mr. pharm., spec. med. biokemije i homeopatske medicine, na broj 01/6178 230 ili 091/5930 353.

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 47


Ozren Podnar, prof.

Javno zdravstvo

INFEKCIJE

Radosti i opasnosti piercinga Želite se ukrasiti piercingom? Morate znati da to nije potpuno bezopasan zahvat i da će vam možda zatrebati liječnička pomoć godina, koji žele sebi i drugome pružiti nova iskustva. Konačno, katkad je motiv za postavljanje piercinga duševna bolest, što je tim vjerojatnije čim je više ukrasnih predmeta zabodeno u tijelo.

Moć dezinfekcije

Mladi naraštaji diljem svijeta povode se za trendom piercinga - probijanja dijelova tijela radi ukrašavanja i izražavanja stavova. Međutim, poželjno je za onoga koji se odluči na piercing da se upozna s pravilnim tehnikama, njegom probijenog mjesta, komplikacijama i raspoloživim lijekovima. Običaj piercinga u različitim je kulturama prisutan tisućama godina u sklopu običaja i obreda, a posljednjih je desetljeća proširen i u zapadnoj civilizaciji, osobito u populaciji između 18 i 25 godina. Jedno američko istraživanje pokazalo je da 36,5 posto mladih od 18 do 25 godina ima piercing, a da su djevojke zastupljenije od muškaraca. Prema tim podacima, bušenje je jednako popularno kao i tetoviranje: u istoj dobnoj skupini 36 posto ljudi ima barem jednu tetovažu, a među ljudima od 26 do 40 godina, tetovažu ima njih 40 posto. Ljudi si daju napraviti piercing da bi pokazali pripadnost nekoj kulturnoj skupini i otpor prema društvenim normama i uštogljenoj većini. Oponašanje idola također je čest motiv. Povod za piercing može biti i ulazak u udruženje ili kult koje je piercing uvelo kao inicijacijsku obvezu. Neki ljubitelji piercinga ocjenjuju da ih takav ukras čini i seksualno privlačnijima, što je u skladu s mišljenjem psihologa da su ljudi zanimljiviji ako se nečim izdvajaju. Ukras može biti postavljen i na erogenu zonu radi dodatne stimulacije seksualnog partnera i sebe samog. Seksualnim piercinzima više pribjegavaju stariji od 35 48 | Vaše zdravlje #71

Piercing se izvodi tako da se iglom napravi otvor u hrskavici ili koži radi uvođenja ukrasnih predmeta, primjerice bisera, prstena, kuglica ili pločica. Najčešća mjesta za piercing su uši, nosnice, pupak i jezik. Prije piercinga provode se mjere slične onima propisanima prije tetoviranja. Prije nego što se odlučite na piercing, provjerite jeste li cijepljeni protiv hepatitisa B i tetanusa i odredite gdje ćete potražiti liječničku pomoć dođe li do upale ili infekcije na mjestu bušenja. Želite li bušiti jezik, provjerite jesu li vam zubi i zubno meso zdravi. Piercing nije preporučljiv ni kod nekih alergija, šećerne bolesti, kožnih bolesti, imunoloških bolesti i trudnoće. Zato je preporučljivo posavjetovati se s liječnikom o eventualnom postojanju određenih medicinskih razloga protiv provođenja piercinga. Također je poželjno informirati se o materijalu od kojeg je napravljen ukras koji će vam biti postavljen i utvrditi imate li možda alergiju na taj materijal. Ukrasi moraju biti napravljeni samo od netoksičnih metala, kao što su čelik, 14-karatno ili 18-karatno zlato, titan, platina i niobij. Ukrasi koji sadrže nikal katkad stvaraju alergijske reakcije, kao što je kontaktni dermatitis. Majstor za piercing, baš kao i majstor za tetovaže, mora proći odgovarajuću obuku, no neki se time bave bez kvalifikacije. Prostorija u kojoj se provodi zahvat mora biti čista i uredna, a prije zahvata izvođač mora dezinficirati ruke i navući zaštitne rukavice, poput liječničkih. Prije bušenja, ciljano mjesto (izuzevši jezik) mora se dezinficirati antiseptičkim sredstvom širokog antimikrobnog spektra djelovanja, a ako se planira bušiti jezik, potrebno je isprati usnu šupljinu antiseptičkom otopinom bez alkohola. Bušenje se obavlja steriliziranom iglom za jednokratnu uporabu, nakon čega slijedi nova dezinfekcija obrađenog mjesta, da bi se tek onda postavio ukras. travanj/svibanj 2010.


INFEKCIJE

Sam čin bušenja otvora traje samo nekoliko sekundi, no budući da je riječ o invazivnoj proceduri, česte su infekcije (45 posto slučajeva) i iritacija tkiva (39 posto slučajeva). Liječničku pomoć zatraži oko dvije trećine onih kod kojih se jave problemi. Ako je piercing napravljen na ustima, komadićima leda ili hladnom tekućinom može se ublažiti nelagoda i smanjiti oteklina tijekom početne faze zacjeljivanja. Inače, vrijeme cijeljenja rana od bušenja ovisi o mjestu bušenja. Piercinzi na licu obično zacijele u roku dva mjeseca, a prekrivena mjesta unutar šest mjeseci. Međutim, i nakon što je mjesto bušenja zacijelilo, potrebno je pratiti razvoj stanja barem godinu dana, dok koža u potpunosti ne epitelizira.

Javno zdravstvo

Probušeni ste? Ne dajte krv Budući da sam zahvat postavljanja piercinga sa sobom donosi mogućnost zaraze, u nekim je zemljama zabranjeno dobrovoljno davati krv određeno vrijeme nakon njegova postavljanja. U Kanadi je taj rok iznosio 12 mjeseci, no 2005. je skraćen na šest mjeseci. U Španjolskoj je nedavno skraćen sa šest na četiri mjeseca, a u SAD-u vrijeme zabrane varira od jedne do druge savezne države. Tamo gdje postoji stroga regulativa vezana uz izvođenje piercinga, opasnost od zaraze je manja.

Bušenje nekih dijelova tijela u većem broju slučajeva dovode do tegoba. Tako, na primjer, bušenje jezika može nakon nekog vremena oštetiti zube, dok piercing na jeziku, obrazima i usnama prijeti zubnom mesu. U slučaju bušenja usta i nosa češće su infekcije, s obzirom na to da tamo žive milijuni bakterija.

čuju da se većina manjih infekcija kože i mekih tkiva može tretirati penicilinom, oralnim cefalosporinom, makrolidima, klindamicinom ili tetraciklinom. Ako pacijent ne reagira na terapiju unutar 24 do 48 sati od početka liječenja, moguće je da je riječ o otpornom soju bakterije ili težoj infekciji. Ako je mjesto bušenja zahvatila infekcija, u početku je preporučljivo zadržati ukras umetnut, jer to omogućuje bolju drenažu i zacjeljivanje epidermisa, dok njegovo uklanjanje pospješuje nastanak gnojne upale (apscesa). Ne uslijedi li poboljšanje unutar pet do sedam dana, nakit treba ukloniti i pomoću kirurškog reza omogućiti drenažu gnoja. Katkad može biti potrebna i hospitalizacija radi primjene antibiotske terapije intravenoznim putem, osobito ako je do infekcije došlo na rubu gornje strane uha.

Bakterijske infekcije najčešća su komplikacije piercinga, koju obično izazivaju stafilokok, streptokok i pseudomonas. U tom slučaju farmakološku intervenciju najbolje je provesti ciljano, po utvrđivanju patogena koji je izazvao infekciju. No, budući da obrada bakterijskih kultura zahtijeva vremena, nije uvijek razborito odgađati liječenje, jer se infekcija može pogoršati. Važeće smjernice preporu-

Mjesta na kojima je postavljen ukras izložena su i sekundarnoj traumi - ozljede zbog udarca, ogrebotine ili razderotine. Najčešće se događaju na području probušenog pupka (40 posto), uha (35 posto), nosa (12 posto), potom jezika, podbratka, obrva, genitalija i prsnih bradavica. Uobičajene komplikacije su krvarenje, razdor tkiva, infekcije, oštećenje živca, ožiljci, pa i alergije.

Posljedice bušenja Osjetite li tegobe nakon piercinga, nemojte ih zanemariti ili podcijeniti i ne tražite stručan savjet od majstora za piercing, nego od liječnika, koji će, shodno situaciji, poduzeti odgovarajuće medicinske mjere kako bi se tegobe umanjile, te u konačnici dati i primjereniji savjet.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 49


Promo

RO.RA. NATURA

Inovativna rješenja

u službi svježijeg izgleda

Nova dermokozmetička linija objedinjuje tri djelatne tvari, koje ciljano djeluju na prevenciju i uklanjanje znakova starenja kože Starenje kože normalan je fiziološki proces, koji započinje već u dvadesetim godinama. Općenito, brzina starenja kože, koja se inače razlikuje na pojedinim dijelovima tijela, ovisi o različitim čimbenicima, od kojih su najznačajniji naslijeđe, utjecaj okoline i životni stil.

Što se u događa u koži Starenje kože obuhvaća cijeli niz promjena u unutrašnjosti i na površini kože, koje ne možemo zaustaviti, ali na njih možemo ciljano djelovati. Prvi znakovi starenja kože su dehidracija i gubitak elasticiteta kao posljedice smanjena stvaranja hijaluronske kiseline i smanjene proliferacije stanica kože. Uz to, smanjuje se i količina elastina i kolagena, te dolazi do promjene u strukturi kolagenskih niti. Postupno, koža postaje sve tanja, osjetljivija, dehidrirana i manje elastična. Gubitkom elasticiteta, na koži se postupno pojavljuju prve (mimičke) bore. To je razdoblje u kojem je pravilna njega vrlo važna za kasniji izgled kože. Ako se pravodobno ne tretiraju, bore se produbljuju i mijenjaju oblik lica. Pojava vidljivih bora očiti je znak starenja kože.

Ciljano djelovanje Učinkovitost uklanjanja i/ili ublažavanja bora ovisi o sastavu i odnosu aktivnih tvari u dermokozmetičkim proizvodima. RoC, kao poznati inovator u anti-age preparatima, i ovaj put nudi inovativna rješenja. Nova dermokozmetička linija iz RoC-a objedinjuje tri djelatne tvari koje ciljano djeluju na prevenciju i uklanjanje znakova starenja kože. U ovoj liniji proizvoda prvi su put zajedno primijenjene najaktivnije tvari za revitalizaciju kože ciljanog djelovanja: • retinol-DMC kompleks (retinol efekt) • hijaluronska kiselina (HA efekt) • biopeptid (patentirani kompleks tripeptida i masne kiseline; vektorske ili informacijske molekule važne za interakciju stanica kože). 50 | Vaše zdravlje #71

Retinol-DMC kompleks je inovacija iz RoC-a. Molekula DMC (flavonoid) nova je aktivna komponenta koja stimulira stvaranje hijaluronske kiseline i obnovu stanica kože, a istodobno smanjuje iritaciju kože. Retinol-DMC je molekula fiziološke aktivnosti retinola, ali gotovo bez iritirajućeg učinka na kožu (za razliku od čistog retinola). Zbog toga je retinol-DMC kompleks univerzalno primjenjiv za sve tipove kože. Njegovim djelovanjem aktivira se metabolizam stanica kože, povećava sinteza kolagena i elastina te samoobnova kože, što uklanja i/ili smanjuje bore, nepravilnosti na koži i pigmentacijske mrlje. Lokalna primjena hijaluronske kiseline na mjestu gdje nastaju bore novi je postupak uklanjanja i/ili smanjenja bora. Djelovanje hijaluronske kiseline je brzo i vidljivo učinkovito na koži. RoC-hijaluronska kiselina je manja molekula koja trenutačno veže vodu na površini kože, poboljšava hidrataciju kože i stimulira obnovu njezinih površinskih stanica. Zbog sposobnosti vezanja velike količine vode, hijaluronska kiselina u donjim slojevima kože povećava čvrstoću i volumen vezivnog tkiva, a koži daje punoću, elastičnost i glatkoću. RoC-biopeptidi (patentirani kompleks) su male molekule ciljanog djelovanja koje aktiviraju proliferaciju stanica kože, sintezu kolagena i hijaluronske kiseline te restrukturiranje kolagenskih niti. Te molekule lokalno djeluju na bore - što je bora dublja, više kolagena nastaje i popunjava boru iznutra. Sinergističko djelovanje ovih aktivnih molekula rezultira smanjenjem i nestajanjem bora ispod i iznad površine kože. Koža lica i vrata je vidljivo osvježena, što dodatno pridonosi osjećaju zadovoljstva. Nova RoC dermokozmetika predstavljena je linijom proizvoda čiju djelotvornost dokazuju kliničke studije, i od kojih svaki ciljano djeluje na bore i revitalizaciju kože. Ovisno o izgledu kože, proizvodi se mogu primijeniti pojedinačno ili u kombinaciji. travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 51


prof. dr. sc. Vida Demarin, dr. med., spec. neuropsihijatar, dr. sc. Sandra Morović, dr. med., spec. neurolog, Klinika za neurologiju KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb

Neurologija

SINDROM NEMIRNIH NOGU

Kad noge nemaju mira Osobe koje pate od sindroma nemirnih nogu najčešće se žale na neugodne, teško objašnjive senzacije ili nevoljne pokrete nogu • pogoršanje smetnji za vrijeme mirovanja • privremeno olakšanje pri motornoj aktivnosti • pogoršanje simptoma navečer ili tijekom noći. Težina simptoma znatno varira, od povremenog pojavljivanja u stresnim trenucima, do svakodnevnog pojavljivanja sa snažnim utjecajem na kvalitetu spavanja. Određena obilježja, poput pozitivne obiteljske anamneze, poboljšanja simptoma nakon primjene lijeka ili povremeni periodički pokreti nogu za vrijeme spavanja, pridonose sigurnijem postavljanju dijagnoze.

Neugodne, teško objašnjive senzacije

Osobe koje pate od sindroma nemirnih nogu najčešće se žale na neugodne, teško objašnjive senzacije ili nevoljne pokrete nogu, rjeđe drugih dijelova tijela. Polovica osoba navodi bolnost, pogotovo za boravka u prostorima koji ograničavaju kretanje, kao što je avion ili tijekom neke predstave. Svaki čovjek drukčije opisuje simptome, a mnogi čak izbjegavaju opisivanje čudnih simptoma svojim liječnicima. Često se pri opisivanju osjeta upotrebljavaju nazivi poput napetosti, žarenja iznutra, potrebe za kretanjem, nervoze, žmaraca, bolnosti, boli, neopisivih senzacija, trzanja. Mnogi i ne mogu opisati smetnje, osim što kažu da su čudne. Ti čudni osjećaji najčešće se smještaju duboko u mišićima ili kostima, ali ne i koži. Ponavljajuće osjetne nelagode mogu uzrokovati gotovo periodičke voljne pokrete za vrijeme budnosti. Mali broj osoba koje pogađa ovaj poremećaj nema osjetnu nelagodu nego ima nevoljne grčeve i trzaje, što odgovara motornoj varijanti poremećaja. Motorni simptomi koje nije moguće kontrolirati pojedinci opisuju kao jedan od najneugodnijih ograničavajućih čimbenika u socijalnom životu, poput zajedničkog ručka ili rasprava, zbog mogućeg ispadanja predmeta iz ruku. Trzaji se mogu potisnuti na neko vrijeme, ali ne u potpunosti, osim hodanjem ili zaokupljanjem nekom drugom vrstom mentalne ili fizičke aktivnosti.

Četiri su glavna obilježja sindroma nemirnih nogu: • snažna potreba za pomicanjem udova zbog trnaca ili spontanih trzaja

Svi simptomi karakteristični za sindrom nemirnih nogu pojavljuju se za vrijeme mirovanja (sjedenja ili ležanja u krevetu), a aktivnost donosi olakšanje. Katkad se

Sindrom nemirnih nogu prepoznat je kao medicinski problem još davne 1600. godine. Prvi put ga je kao osjetnomotorni poremećaj opisao engleski anatom i liječnik Sir Thomas Willis. Tek 1945. godine švedski neurolog dr. Karl Axel Ekbom upotpunio je kliničku sliku tog poremećaja. Danas se sindrom nemirnih nogu smatra organskim neurološkim poremećajem, kojeg karakterizira poremećaj neurotransmiterskog sustava, a ima genetsku osnovu na koju utječe metabolizam željeza. Raniji naziv „anxietas tibiarum“ (nemirne noge) objašnjava njegovu povezanost s depresijom i anksioznošću, zbog čega se često smatrao psihijatrijskim poremećajem. Smatra se da se sindrom nemirnih nogu javlja u oko pet do 10 posto stanovništva, ovisno o ispitivanoj skupini. Češći je kod žena, a pojavnost mu raste s povećanjem dobi. Više od 60 posto poremećaja je nasljedno.

52 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


SINDROM NEMIRNIH NOGU

simptomi javljaju odmah nakon prestanka aktivnosti, pa bolesnici teže mogu odrediti kad su najizraženiji. Upravo zato je važno obratiti pozornost na to dolazi li do poboljšanje za vrijeme aktivnosti.

tu brojku treba pažljivo tumačiti, jer ona nije uvijek obilježje nepravilnosti. Valja je sagledavati u sklopu cijele kliničke slike, anamnestičkih podataka i rezultata fizikalnog pregleda, jer su slične smetnje svojstvene i drugim bolestima.

Nerijetko sindrom nemirnih nogu prati i poremećaj spavanja, najčešće usnivanja. Gotovo 20 posto nesanica može imati uzrok u ovom sindromu. San može biti ograničen na samo nekoliko sati spavanja rano ujutro, a ograničava ga cirkardijalni ritam pojavljivanja simptoma. Taj poremećaj prisiljava osobe da hodaju cijelu noć, sve do jutra, kad napokon mogu uhvatiti koji sat sna. Jednom kad nastupi san, i dalje se javljaju periodi­ čki pokreti nogu u snu. Upravo se broj pokreta nogu u snu tijekom jednog sata koristi kao objektivna mjera za težinu poremećaja. Iako se više od pet pokreta u jednom satu smatra poremećajem,

Primarni oblik sindroma nemirnih nogu, sa ili bez pozitivne obiteljske anamneze, mora se odvojiti od sekundarnih oblika poremećaja, koje mogu uzrokovati različiti poremećaji, kao što su manjak željeza, šećerna bolest, poremećaji u radu štitne žlijezde, reumatoidni artritis ili polineuropatije. Te uzroke svakako treba uzeti u obzir zbog različita pristupa liječenja. Zanimljivo je da se oko 15 posto trudnica u zadnjem trimestru trudnoće žali na smetnje iz okvira ovog sindroma.

travanj/svibanj 2010.

Neurologija

Isključiti i druge uzroke Postavljanje ispravne dijagnoze temelji se na razgovoru s pacijentom i iscrpnoj osobnoj anamnezi. Svakako je potrebno isključiti druge moguće uzroke, nakon čega slijedi procjena težine poremećaja. Kao pomoć pri odluci o tome jesu li posrijedi blaži oblici, koriste se broj simptomatskih noći, vrijeme potrebno do nastupa simptoma i subjektivna procjena kvalitete spavanja.

Trajno praćenje Liječenje sindroma nemirnih nogu usmjereno je na zbrinjavanje neugodnih simptoma, a u slučaju poznatog uzroka, na njegovo rješavanje. S obzirom na to da se u pravilu radi o kroničnom progresivnom poremećaju, važno je trajno praćenje liječnika.

Vaše zdravlje #71 | 53


doc. dr. sc. Donatella Verbanac, dipl. ing. med. biokemije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nutricionizam

INTOLERANCIJA NA HISTAMIN

Slična alergiji, a nije alergija Ako DAO enzim manjka ili je inaktivan, višak histamina preko crijeva se resorbira u krv te izaziva reakcije slične alergijskim

Zahvaljujući novom proizvodu, pročišćenom DAO enzimu iz svinjskih bubrega, koji uspješno razgrađuje suvišni histamin u crijevima, osobe kod kojih se javljaju simptomi intolerancije na histamin prilikom konzumacije određene vrste hrane, alkohola ili pojedinih lijekova, moći će primjenom oralnog oblika liofiliziranog enzima DAO nadoknaditi taj nedostatak u crijevima. Tako će na prirodan način povratiti aktivnost enzima, koja im je nasljedno ili stečeno dosad bila uskraćena.

O čemu je zapravo riječ Kod nekih osoba nakon konzumacije crnog vina, piva, zrelih sireva ili proizvoda koji sadrže kvasac javljaju se simptomi slični alergijskoj reakciji. No, kad se testiraju na alergene, odnosno na prisutnost IgE protutijela koji posreduju kod alergijskih reakcija ili se kod njih promatra broj eozinofilnih granulocita (stanica čiji broj u krvi jako raste zbog alergijske reakcije), nalazi su negativni, odnosno unutar normalnih vrijednosti, i nema uvećanih vrijednosti IgE protutijela niti eozinofilnih granulocita. Stoga se eliminira dijagnoza alergijske reakcije i obično se osoba otpušta kući, bez da se dodatno ispitaju razlozi zbog čega su se javili simptomi koji su upućivali na alergiju. Danas se zna da je reakcija slična alergijskoj moguća i kod nepodnošenja nekih sastojaka iz hrane. Ta su stanja poznata pod nazivom intolerancija. Još nije jedno-

54 | Vaše zdravlje #71

značno jasno zašto neki ljudi razvijaju intoleranciju na neke sastojke iz hrane. Za razliku od alergijske bolesti, intolerancija na hranu, čini se, nije nasljedna. Postoji i teorija o tome da se može javiti kod onih pojedinaca kod kojih je prijelaz s tekuće na čvrstu hranu u ranim mjesecima života bio previše brz, zbog čega se probavni sustav nije mogao u potpunosti razviti i prilagoditi razgradnji pojedinih namirnica. Posebno je poznata intolerancija na gluten, protein iz pšenice, koja dovodi do razvoja celijaklije. Nadalje, zastupljena je (i do 30 posto) intolerancija i na laktozu, šećer iz mlijeka. Danas se sve više govori i o neodgovarajućoj razgradnji fruktoze, voćnog šećera, pa je kod nekih zabilježen i taj oblik intolerancije na hranu.

Histamin u suvišku Posebna pozornost u posljednje se vrijeme pridaje nepodnošljivosti ili intolerenciji na histamin kao sastojak hrane. Histamin je molekula koja se može unijeti hranom izvana, a nastaje i u našem organizmu pod utjecajem enzima histidin-dekarboksilaze, jednog od najvažnijih u metabolizmu bjelančevina. On sudjeluje u pregradnji jedne od osam esencijalnih aminokiselina, bazične aminokiseline histidin, koja ulazi u sastav većine proizvoda proteinskog sastava (meso, mlijeko, sirevi, riba, bjelanjak, mahunarke). Histamin, metabolički produkt aminokiseline histidina, oslobađa se i u organizmu, a posebno velike količine oslobađaju se kod alergijskih reakcija (u tim slučajevima histamin se oslobađa iz bazofilnih leukocita i pokreće simptome povezane s alergijom). Međutim, naš organizam uspješno se štiti od prisutnosti velikih količina histamina tako što ga brzo razgrađuje pomoću enzima diamino-oksidaze (DAO). Većina histamina sadržanog u prehrambenim namirnicama razgradi se već u probavnom traktu pod utjecajem DAO enzima, koji se normalno nalazi u velikim količinama. Kad tijelo ne proizvodi dovoljno DAO enzima ili je inaktivan, suvišak histamina preko crijeva se resorbira u

travanj/svibanj 2010.


INTOLERANCIJA NA HISTAMIN

Kod nekih osoba nakon konzumacije crnog vina, piva, zrelih sireva ili proizvoda koji sadrže kvasac javljaju se simptomi slični alergijskoj reakciji. No, kad se testiraju na alergene, ili se kod njih promatra broj eozinofila, nalazi su negativni

krv te izaziva reakcije slične alergijskim, koje su karakteristične za intoleranciju ili nepodnošljivost pojedinih tvari. Simptomi su različiti, od onih koji pogađaju probavni sustav, poput bolova u želucu, proljeva, zatvora i nadutosti, do glavobolje i migrene. Ipak, najčešći su simptomi poput curenja nosa, svrbeža očiju te različitih vrsta i oblika osipa. Katkad se može javiti i mučnina, a vrlo često dolazi i do trenutačna neobjašnjivog umora, kojeg prate pad krvnog tlaka, vrtoglavica i slabija sposobnost koncentracije. Spomenuti simptomi mogu započeti nekoliko minuta ili, pak, nekoliko sati nakon konzumacije određene namirnice. Učestalost i jačina simptoma mogu varirati od dana do dana i od osobe do osobe. Ako prepoznajete pojedine simptome koji su navedeni, a javljaju vam se nakon konzumacije određene vrste hrane, možda imate nedostatak DAO enzima ili on nije dovoljno aktivan.

Koje namirnice izbjegavati Jedno od rješenja je izbjegavanje namirnica koje sadrže velike količine histamina ili onih koje potiču njegovo oslobađanje. Namirnice s vrlo velikom količinom histamina su: crno vino, pojedine vrste

travanj/svibanj 2010.

pjenušca, neka bijela vina, pivo, kvasac i proizvodi koji sadrže kvasac, pojedini suhomesnati proizvodi (salame), špinat, kiseli kupus, zreli sirevi. Svježa riba sadrži malo histamina, ali dok dođe na naše stolove, može sadržavati velike količine koje se u njoj sintetiziraju čim stoji u ribarnici. Konzervirana i slana riba također sadrže znatne količine histamina. Pravilo je da namirnica sadrži veće količine histamina što je više procesirana, odnosno što dulje stoji. Pojedine vrste voća (jagode, banane, papaja, kivi, ananas, mango, agrumi, kruške, maline) sadrže manje količine histamina, ali u probavnom sustavu mogu potaknuti njegovo stvaranje. Isto se odnosi na kakao, čokoladu, rajčice, heljdu, rakove i školjke, orahe, sjemenke suncokreta, ocat (posebno balzamički) i senf. Osobe koje jednostavno nisu u mogućnosti pravilno razgraditi jednu ili više navedenih namirnica, najvjerojatnije imaju intoleranciju uzrokovanu nedostatkom nekog od ključnih enzima potrebnih za razgradnju pojedinih molekula, a najvjerojatnije je riječ o nedostatku DAO enzima. I pojedini aditivi u hrani potiču stimulaciju bijelih krvnih stanica na osloba-

Nutricionizam

đanje histamina. To su prije svega glutamati (E620-623), benzoati (E210-213), sulfiti (E220-228), nitrati (E249-252), kao i neke boje dodane u hranu. Važno je istaknuti da pojedini lijekovi inhibiraju enzim diamino-oksidazu (primjerice acetilsalicilna kiselina; lokalni anestetik prilokain; antibiotici cefuroksim, izonijazid, pentamidin, klavulonska kiselina, klorokin; lijekovi protiv povišena krvnog tlaka - verapamil, alprenolol, dihidralazin; lijek protiv aritmije - propafenon) i na taj način uvjetuju porast njegove razine i dugotrajniju prisutnost nerazgrađenog histamina u tijelu. Isti učinak ima i alkohol, tako da kombinacija konzumacije alkohola s namirnicom bogatom histaminom zasigurno pokreće simptome intolerancije kod osjetljivih osoba. Vrlo česte kombinacije koje pokreću takve reakcije su istodobna konzumacija crnog vina ili piva i nekoga zrelog sira.

Nadoknaditi ono što nedostaje Odnedavno su na tržištu dostupne kapsule koje sadrže enzim DAO izoliran iz svinjskih bubrega, a čija je svrha nadoknada nedostatka endogenog enzima DAO u crijevima. Preparat nadopunjuje količinu DAO-a na mjestu na kojem nedostaje, u tankom crijevu, te tako na prirodan način razgrađuje hranom unesen histamin. Način primjene vrlo je jednostavan: preporučuje se uzeti jednu do dvije kapsule s malo tekućine, i to neposredno prije konzumacije obroka koji se sastoji od hrane za koju postoji sumnja da izaziva intoleranciju na histamin.

Vaše zdravlje #71 | 55


Promo

HARTMANN - VAŠ SAVJETNIK ZA INKONTINENCIJU

Nije svejedno što jedete Inkontinencija je stanje koje karakterizira iznenadni podražaj za mokrenjem s nekontroliranim gubitkom mokraće. Nepravilna prehrana, fizički i psihički stres dodatno uzrokuju pojačano stvaranje kiseline u tijelu, a povećana kiselost organizma, nedostatak vode i pretjeran unos namirnica visokoga glikemijskog indeksa (prvenstveno rafiniranih ugljikohidrata) posredno utječu i na tegobu inkontinencije. Preporučuje se... - Svakom obroku dodati lisnato zeleno povrće, po mogućnosti gorkasta okusa. Jednako vrijedno povrće su brokulice, prokulice, kupus, mrkva, kopriva i šparoge. U prehranu treba uključiti i što više integralne tjestenine, riže punog zrna i žitarica, jer sadrže mnogo vlakana i reguliraju probavu. Što treba izbjegavati - Izbjegavajte meso, suhomesnate proizvode, prerađenu hranu na osnovi pšeničnog brašna, slatkiše, kavu i alkoholna pića, jer unos tih namirnica potiče izlučivanje inzulina oslobađanjem šećera, što dovodi do umnožavanja kandide i bakterija u mokraćnoj cijevi. Imati na umu - Ne zaboravite na zlatno pravilo - dobro sažvačite hranu! Na taj način omogućavate da se zalogaj dobro promiješa sa slinom koja ga omekšava i zalužuje, što pospješuje njegovu daljnju probavu. Pripazite i na zdravlje crijeva, jer kad dođe do opstipacije (zatvora) stvara se pritisak na mokraćni mjehur, što dovodi do slabljenja njegove stijenke i za posljedicu može imati nekontrolirano ispuštanje mokraće.

Poželjno je piti vodu - Najveća zabluda je da osobe koje imaju inkontinenciju trebaju piti što manje vode, jer će tako smanjiti potrebu za mokrenjem. Upravo suprotno - važno je da piju od 1,5 do 2 litre vode dnevno. Jednaka količina vode preporučuje se i osobama kojima je dijagnosticirana noćna inkontinencija. Razlika je samo u tome što bi one trebale paziti da ne piju vodu dva do tri sata prije spavanja. Ako se ograniči unos tekućine osobama koje pate od inkontinencije, mokraća im postaje koncentriranija, što dovodi do većeg opterećenja za mokraćni mjehur i povećava mogućnost nastanka infekcije. Što smiruje, a što nadražuje - Voda, mineralna voda i voćni čajevi djeluju smirujuće i smanjuju upalu mokraćnog mjehura. Za razliku od njih, alkohol, crni čaj i kavu treba izbjegavati, jer pojačavaju kiselost te izazivaju nadraženost mokraćnog mjehura i pojačano mokrenje. Sinergija ili antagonizam - Brusnica i uvin čaj vjerojatno su najrasprostranjeniji prirodni lijekovi za suzbijanje upale mokraćnih putova. Ako se uzimaju zasebno, djeluju vrlo povoljno na smirenje upale, dok njihovo istodobno korištenje izaziva suprotan učinak, to jest njihovo djelovanje međusobno se potpuno neutralizira. Do istog učinka dovodi i kombinacija uvina čaja i kiselih voćnih sokova, kao i korištenje veće doze vitamina C, koji zbog svojstva zakiseljavanja mokraće može neutralizirati djelovanje uvina čaja.

Osvojite pakiranje MoliCare Mobile® gaćica! Kako do poklona? Jednostavno: • Izrežite 9 bar kodova s bilo kojeg Hartmann proizvoda pri inkontinenciji (gaćice, pelene i ulošci) - MoliCare ®, MoliMed® ili MoliForm®. Gaćice za inkontinenciju MoliCare Mobile ® omogućuju posebnu dimenziju udobnosti i sigurnosti pri svakom koraku. Gaćice idealno pr ianjaju s v akom obliku tijel a te omogućuju da koža ostaje dugo čista i njegovana.

56 | Vaše zdravlje #71

• Bar kodove s vašim podacima stavite u kuvertu i pošaljite na adresu: Paul Hartmann d.o.o. Karlovačka cesta 4f, 10020 Zagreb.

Akcija traje do 30. travnja 2010. Doznajte više pozivom na broj telefona 01/4812 844.

Vaši podaci Ime i prezime Ulica i broj Poštanski broj i mjesto stanovanja Datum i godina rođenja Spol

Ž

M

Kontakt telefon

Želim primjerak MoliCare Mobile® gaćica u sljedećoj veličini (označite veličinu gaćica): MoliCare Mobile ® light (dan)

S  M  L

MoliCare Mobile ® (dan)

S  M  L  XL

MoliCare Mobile ® super (noć) S  M  L travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 57


dr. sc. Darija Vranešić Bender, nutricionistica, Vitaminoteka d.o.o.

Nutricionizam

VOĆE

Smokve i suhe šljive

nutritivna i zdravstvena vrijednost

Izvrstan su izvor brojnih nutrijenata, a u kombinaciji s orašastim plodovima mogu poslužiti kao idealan međuobrok rini. Ti spojevi ispitivani su u znanstvenim studijama, a rezultati su obećavajući, osobito kad je riječ o karcinomu prostate, kože i skvamoznih stanica.

Biblijski cvijet kao moderna funkcionalna hrana Već tisućljećima smokve čine dio tipične zdrave mediteranske prehrane. Uz bogatu povijest, legende koje se vežu uz njih i neiscrpne kulinarske primjene, smokve su i u žarištu brojnih znanstvenih istraživanja. Naime, kao izvanredan izvor prehrambenih vlakana, minerala i polifenola, razmatraju se kao namirnica povoljna za zdravlje i potencijalna pomoć u prevenciji i terapiji bolesti današnjice. Istraživanja su pokazala da su iznimno bogat izvor polifenola, i to znatno bogatiji od, primjerice, jabuke, borovnice, grožđa, naranče, šljive i jagode, pa čak i od namirnica koje se smatraju izrazito bogatima polifenolima, poput crnoga vina i čaja. Sadrže i biljne sterole, kojima je dokazano povoljno djelovanje na razinu kolesterola u krvi. Biljni steroli (poput stigmasterola i lanosterola sadržanih u smokvama) vežu se na molekule kolesterola u crijevima i tako ometaju njegovu apsorpciju. U smokvama su pronađeni i spojevi s potencijalnim antikarcinogenim djelovanjem - benzaldehid i kuma58 | Vaše zdravlje #71

Nutritivna vrijednost - I svježe i suhe smokve vrlo su bogate mineralima, posebice kalcijem, magnezijem i kalijem. Sadržaj kalcija višestruko je viši u suhim smokvama te se stoga razmatraju kao važan nemliječni izvor kalcija. Iznimno su bogat izvor prehrambenih vlakana, a visok udio čine vlakna topljiva u vodi. Ta vrsta vlakana pomaže pri sniženju razine glukoze i kolesterola u krvi, a ujedno povoljno djeluje na regulaciju probave. Bogate su i brojnim fitokemikalijama, posebice beta-karotenom, polifenolima, antocijaninima i biljnim sterolima. Zdravstvene blagodati - Redovita konzumacija smokava povoljno djeluje na kardiovaskularno zdravlje. Mnogo je razloga koji govore u prilog tome. Primjerice, bogatstvo polifenola sa snažnim antioksidativnim djelovanjem štiti LDL lipoproteine od oksidacije i tako prevenira aterosklerozu. Visok udio kalija djeluje povoljno na regulaciju krvnog tlaka, a topljiva vlakna i biljni steroli na razinu kolesterola u krvi. Prehrambena vlakna iz ploda smokve imaju antidijabetičko djelovanje, kao i smokvini listovi. Iako ne zvuče jestivo, u nekim kulturama smokvini listovi doista su sastavni dio jelovnika. Zbog niza molekula koje posjeduju, smokve imaju i potencijalno antikarcinogeno djelovanje. Suhe smokve izvrstan su izvor brojnih nutrijenata i ujedno praktičan i nutritivno vrijedan obrok za sportaše rekreativce i profesionalce, a u kombinaciji s orašastim plodovima mogu poslužiti kao idealan međuobrok. Međutim, suho voće čini manje od jedan posto konzumirane količine voća, zbog čega stručnjaci preporučuju veću zastupljenost u prehrani jer su važan izvor antioksidansa i prehrambenih vlakana.

Smežurana, ali vrlo korisna Suhe šljive izrazito su korisna namirnica koja nepravedno ne uživa veliku popularnost jer joj smežuran, travanj/svibanj 2010.


VOĆE

naboran i tamnoljubičasti „outfit“ ne ide pretjerano u korist. Za njima se uglavnom poseže u svrhu olakšavanja zatvora i stoga na njih mnogi gledaju kao na nužno zlo. Ipak, imaju mnogostranu primjenu u kulinarstvu, a zaslužuju i veću pažnju zbog svojeg nutritivnog sastava. Suhe šljive sadrže brojne važne nutrijente, uključujući kalij, magnezij i bor, te imaju visoku antioksidativnu aktivnost, zbog čega se i vjeruje da imaju tako povoljan učinak na zdravlje. Ovaj plod u žarištu je znanstvenih istraživanja zbog jedinstvena sadržaja fitonutrijenata, posebice neoklorogenske i klorogenske kiseline. Te tvari, podrijetlom iz šljiva, klasificiraju se kao fenoli, a njihova antioksidativna svojstva dobro su dokumentirana. Povoljno djelovanje sastoji se u neutralizaciji izrazito reaktivnih slobodnih radikala, a dokazano im je i preventivno djelovanje na očuvanje strukture tjelesnih lipida. Na taj način namirnica pomaže u očuvanju membrana, neurona i stijenki krvnih žila. Uz to što antioksidansi iz suhih šljiva štite naše tjelesne strukture, mogu biti jednako učinkoviti pri konzervira­ nju prehrambenih proizvoda. Teksaški znanstvenici eksperimentirali su sa suhim šljivama i šljivinim sokom u različitim vrstama mesnih proizvoda, poput prethodno kuhanih svinjskih kobasica, pečene govedine i šunke. Otkrili su da najbolje antioksidativno djelovanje suhe šljive imaju u prethodno skuhanim i neusoljenim proizvodima. Antioksidansi iz šljiva usporavaju oksidaciju masnih kiselina i stoga bi mogli zamijeniti neke sintetske aditive koji se koriste za konzerviranje mesnih proizvoda. Suhe šljive mogu poboljšati i okus nekih vrsta kobasica, a dodaju se u dovoljno malim količinama da takvi proizvodi nemaju laksativan učinak. Nutritivna svojstva - Tijekom procesa sušenja šljive zadržavaju sve vrijedne vitamine i minerale te su vrijedan izvor energije u malom pakiranju. Osim što sadrže vitamine A, C, B1, B2, B6 i E te travanj/svibanj 2010.

Nutricionizam

brojne fitokemikalije, ujedno su izvor minerala kalcija, željeza, kalija i prehrambenih vlakana. Znanstvene studije upozorile su na veću apsorpciju željeza kod redovite konzumacije svježih i suhih šljiva, što se pripisuje vitaminu C koji se uz željezo nalazi u tom plodu. Ljekovita svojstva - Na policama ljekarni nalaze se brojni pripravci koji pomažu kod zatvora. Međutim, dodatak pet suhih šljiva dnevnoj prehrani može biti jednako učinkovit ili učinkovitiji od cijelog niza pripravaka. Suhe šljive sadrže čak tri sastojka koja pridonose pravilnoj probavi. Za početak, imaju visok udio netopljivih prehrambenih vlakana, koja su vjerojatno ključ prevencije zatvora. Netopljiva vlakna ne mogu se razgraditi u probavnom sustavu, pa u njemu ostaju, apsorbiraju vodu i čine feces voluminoznijim, što mu olakšava prolaz kroz crijevo. Nadalje, sadrže sorbitol, prirodni šećer koji također ima sposobnost upijanja vode i na taj način pomaže u otklanjanju zavora. Treći važan sastojak je dihidroksifenilisatin, tvar koja potiče kontrakcije crijeva, što je esencijalan proces za redovito pražnjenje crijeva. Nedavno provedena studija u Finskoj na 40 osoba starijih od 75 godina koji pate od blagog zatvora pokazala je da svakodnevno konzumiranje šalice jogurta sa suhim šljivama i lanenim sjemenkama ublažava simptome zatvora i povećava učestalost pražnjenja crijeva. Osim dobro poznatog i prokušanog recepta za otklanjanje zatvora, znanstvenici razmatraju konzumaciju suhih šljiva i kao ukusnu mjeru prevencije osteoporoze. Istraživači sa Sveučilišta u Oklahomi na životinjskom modelu su pokazali da konzumacija suhih šljiva ima velik utjecaj na metabolizam kostiju i sprječava gubitak koštane mase. Zbog sadržaja antioksidansa i neprobavljivih prehrambenih vlakana, suhe šljive imaju i povoljan učinak na zdravlje srca i krvnih žila, a neke preliminarne studije pokazale su da bi mogle biti korisne i za prevenciju karcinoma kolona i dojke. Vaše zdravlje #71 | 59


doc. dr. sc. Tadej Malovrh, doktor veterinarske medicine i doktor medicinskih znanosti s područja imunologije, Veterinarski fakultet u Ljubljani, predsjednik Komisije za antidoping pri Atletskom savezu Slovenije

Nutricionizam

KOLOSTRUM

Imunomodulacija

prirodnim putem

Kolostrum pomaže održati ravnotežu imunosnog sustava - aktivira ga ako je oslabljen i smiruje ako je preaktivan

Zdravlje većinom ovisi o pravilnom funkcioniranju našega imunosnog sustava, pomoću kojeg kormilarimo između brojnih patoloških čimbenika kojima smo zbog današnjeg tempa života stalno izloženi, kao i izbjegavanju situacija štetnih po zdravlje. U očuvanju zdravlja važnu ulogu ima i pravilna i uravnotežena prehrana. Ako se iz bilo kojeg razloga ne hranimo pravilno, možemo si pomoći uzimanjem različitih dodataka prehrani, u izboru kojih prednost treba dati onima koje, pripremljene u cijelosti, daje priroda. Takav je, na primjer, kolostrum, čija je prirodna namjena prehrana novorođenčadi, a može pomoći i imunosnom sustavu čovjeka. Kolostrum je prva hrana koju novorođenče dobiva od majke, a sadrži sve hranjive tvari potrebne za život izvan majčina tijela, to jest koje mu pomažu u obrani od infekcije u prvim danima života. Nakon rođenja u tijelu se postupno počinje razvijati tzv. stečeni ili specifični imunosni sustav, kojeg slično kao i urođeni, čine posebne molekule - protutijela (imunoglobulini) i posebne vrste stanica (T i B limfociti). Limfociti su glavne stanice imunosnog sustava, koje putem receptora raspoznaju tijelu strane i štetne tvari i imaju sposobnost upamtiti što ih je aktiviralo, dakle osiguravaju imunološko pamćenje.

60 | Vaše zdravlje #71

Kako utjecati na imunosni sustav Imunosni sustav ne djeluje uvijek jednakom snagom i jednako učinkovito, a ni „pritisci“ uzročnika bolesti nisu uvijek jednaki. U tijelu obično vlada pozitivna ravnoteža koja nas održava zdravima. Taj naizgled jednostavan mehanizam zapravo je vrlo složen sustav koji, da bi što bolje funkcionirao, mora djelovati kao cjelina. Na imunosni sustav štetno djeluju brojni čimbenici, od kojih neke dobro poznajemo, a o drugima ne znamo gotovo ništa. Ako štetne čimbenike poznajemo, možemo ih izbjeći ili barem preventivnim djelovanjem spriječiti, odnosno ublažiti njihovo štetno djelovanje na imunosni sustav. Danas poznajemo priličan broj načina na koje možemo utjecati na imunosni sustav (imunomodulacija). Zasad njime puno jednostavnije i uspješnije manipuliramo kada želimo smanjiti ili posve spriječiti njegovu obrambenu funkciju, npr. kad želimo da ne djeluje presnažno na presađeni organ, budući da je to strano tijelo u tijelu primatelja. Suprotno kočenju djelovanja imunosnog sustava je jačanje njegove snage. Pitanje koje se nameće je kako ga ojačati da bismo bili zdraviji i u stresnim situacijama se uspješnije suprotstavili uzročnicima bolesti. Nešto

travanj/svibanj 2010.


KOLOSTRUM

Nutricionizam

mogu učiniti liječnici, a nešto i mi sami, na primjer pravilno i uravnoteženo se hraniti. Već je dugo poznato da sastojci hrane vitamini C i E, selen i aminokiselina glutamin povoljno djeluju na zdravlje tako što pozitivno utječu na imunosni sustav, jačajući opću tjelesnu otpornost kojom svladavamo blaže infekcije. Pokazalo se da je, među ostalim, kao izvor imunomodulatornih sastojaka primjeren i goveđi kolostrum. Kolostrum je dodatak prehrani koji pomaže održati ravnotežu imunosnog sustava - aktivira oslabljeni imunosni sustav i smiruje ga ako je preaktivan (kao kod alergije). Imunomodulatorni sastojci kolostruma su peptidi obogaćeni aminokiselinom prolin, protutijela različitih skupina (IgA, IgD, IgE, IgG i IgM) i nespecifične obrambene tvari, kao što su laktoperoksidaza, lizozim i laktoferin, vitamin E i neki bioaktivni čimbenici (različiti čimbenici rasta) o kojima će biti dalje riječi. Protutijela - Iako su protutijela iz kolostruma na putu kroz probavni sustav izložena probavnim procesima, većina njih ipak zadržava svoju biološku aktivnost sve do srednjeg dijela tankog crijeva, a donekle se smanjuje tek u njegovu završnom dijelu. Zanimljiva je i činjenica da, unatoč prolasku protutijela kroz probavni sustav, možemo dokazati njihovu biološku aktivnost čak i u stolici. Dio protutijela koji se probavi tijelo upotrebljava kao kvalitetan proteinski sastojak. Različite vrste protutijela imaju različitu biološku aktivnost. Protutijela skupine IgA i IgG vežu se za bakterijske toksine ili opasne bakterije i viruse u crijevima, onemogućavajući njihovo štetno djelovanje i istodobno ih označavajući (opsonizacija bakterija). Tako označene bakterije prepoznaju stanice specijalizirane za proždiranje i uništavanje bakterija (neutrofilni granulociti). Ako uzimamo kolostrum koji sadrži biološki aktivna protutijela, ona će se u crijevima vezati uz uzročnike bolesti protiv kojih su namijenjena. Danas se na toj osnovi u svijetu provode istraživanja kako bi se goveđim kolostrumom mogle liječiti ili barem ublažavati neke bolesti. Stoga se gravidne krave cijepe protiv nekih uzročnika bolesti kod ljudi, nakon čega njihov imunosni sustav proizvodi protutijela protiv tih uzročnika, koja će, nakon što se krava oteli, biti sadržana i u njezinu kolostrumu. Ako čovjek uzima taj kolostrum, možemo govoriti o pasivnoj imunizaciji. To drugim riječima znači da na taj način možemo spriječiti razvoj neke bolesti ili ublažiti simptome ako se ona razvije (npr. virusni proljevi, bolesti koje uzrokuju bakterijski toksini, bolesti crijeva oboljelih od AIDS-a; dobri rezultati postižu se i u liječenju bolesti usne šupljine). Uz to, kliničke studije su pokazale da su protutijela skupine IgE (koja se također nalaze u kolostrumu) odgovorna za regulaciju alergijskih reakcija.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 61


Nutricionizam

KOLOSTRUM

Iako su protutijela iz kolostruma na putu kroz probavni sustav izložena probavnim procesima, većina njih ipak zadržava biološku aktivnost sve do srednjeg dijela tankog crijeva Vitamin E - Kolostrum može biti i izvor vitamina E, antioksidansa koji, među ostalim, povoljno utječe na imunosni sustav. Prije svega djeluje na novonastale T limfocite tako da oni izlučuju više signalnih molekula, zbog čega je djelovanje imunosnog sustava usklađenije i učinkovitije. Bioaktivni čimbenici - Kolostrum sadrži i bioaktivne čimbenike u koje svrstavamo kolostrinin (peptid bogat aminokiselinom prolin, PRP). Takve molekule imaju sposobnost regulacije aktivnosti imunosnog sustava. Tako je dokazano da poboljšavaju ili uklanjaju simptome alergije. Ti peptidi nisu specifični za vrstu i zato su prenosivi iz kravljeg kolostruma na čovjeka. Kolostrinin ima i hormonski učinak, jer djeluje na razvoj novih T limfocita, ali kao izvanstanična signalna molekula koja bijelim krvnim stanicama posreduje informaciju tako da potiče izlučivanje njihovih aktivnih molekula citokina. Oni zatim djeluju stimulatorno na druge stanice imunosnog sustava ili, pak, inhibitorno na rast mikroorganizama. Laktoferin je također bjelančevina iz kolostruma, koja, slično kao kolostrinin, djeluje imunostimulativno, tj. povećava broj i aktivnost nekih stanica imunosnog sustava i izlučivanje aktivnih molekula i receptora važnih za tijek imunosne reakcije. Kolostrum sadrži i lizozim, koji spada u prirodne antibiotike budući da razgrađuje bakterijsku stijenku i tako uništava bakterije. O učinkovitosti sastojaka kolostruma u stručnoj literaturi možemo naći puno članaka koji vrlo podrobno i temeljito izvještavaju o pozitivnom utjecaju na imunosni sustav i posljedičnom inhibitornom učinku na razmnožavanje virusa (virus gripe, hepatitisa C, HIV-1, rota i papiloma virus) i antibakterijskom djelovanju (H. pylori). U brizi za svoje tijelo ne smijemo zaboraviti na imunosni sustav, koji nije vidljiv niti opipljiv, nego ga postajemo svjesni tek kad obrambeni mehanizmi posustanu u borbi protiv patogena. Ako je naš imunosni sustav zdrav, nećemo biti bolesni, bolje ćemo se osjećati i imati ležerniji pogled na život. Dakle, moramo voditi brigu o održavanju njegove dobre kondicije, vodeći računa o fizičkoj aktivnosti, odmoru i prehrani, koju po potrebi možemo nadopuniti prirodnim dodacima, sa što više elemenata koji pomažu održati ravnotežu imunosnog sustava organizma. 62 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 63


Sanja Pogačić, dr. med., Oktal Pharma

Promo

AMO

Ne odbacujte leće zbog alergije Smetnje vezane uz alergijski konjunktivitis mogu pojačati kontaktne leće, πto smanjuje udobnost njihova nošenja Alergijske reakcije vrlo su česte, tako da ih gotovo svaka osoba doživi barem jednom u životu. Istraživanja britanskih znanstvenika pokazuju da se od 1990. do 2001. broj osoba koje pate od alergije povećao za čak sedam puta. Alergija označava pojačan odgovor organizma na tvari iz okoliša koje inače nisu štetne, a zovemo ih alergeni. Kao posljedica alergijske reakcije javljaju se vrlo neugodni simptomi, koji se mogu očitovati na lokalnoj ili generaliziranoj razini. Prisutnost alergena u organizmu povećava proizvodnju zaštitnih antitijela - imunoglobulina E (IgE). Kako je svaka alergija specifična, tako je i IgE specifičan za svaki alergen.

Oko na udaru alergena Alergije oka manifestiraju se najčešće u obliku alergijskog konjunktivitisa. Sezonski ili atopični alergijski konjunktivitis ekvivalent je peludnoj groznici, a javlja se uglavnom periodički, izazvan alergenom iz okoline, najčešće biljnog (polen, pelud), rjeđe životinjskog podrijetla. Zahvaća oko 25 posto populacije, a glavni simptomi su izraziti svrbež oka, umjerena otečenost i crvenilo spojnice i moguće pojačano suženje. Uz očne smetnje, javljaju se simptomi respiratornog sustava i kože - kihanje, urtikarija, svrbež kože. Smetnje vezane uz alergijski konjunktivitis mogu se pojačati nošenjem kontaktnih leća, pa nositelji leća osjećaju smanjenu udobnost njihova nošenja. Neke osobe imaju toliko izražene smetnje da smanjuju ili čak prekidaju nošenje kontaktnih leća.

Kako ublažiti tegobe Nošenje zamjenskih dnevnih kontaktnih leća Frequency 1 Day može znatno pomoći. Leće su namijenjene za nošenje jedan dan, a dizajnirane su kako bi pružile visoku razinu komfora, čak i na kraju dana. Ujutro se stave u oko, a navečer izvade i bace. Drugi dan se otvori i u oko stavi novi sterilni par leća. Najčešće su pakirane u kutije od po 30 komada, što je mjesečna zaliha.

64 | Vaše zdravlje #71

Velika prednost dnevnih mekih kontaktnih leća je u tome što ih ne moramo čistiti, što mogućnost kontaminacije i infekcije svodi na najmanju moguću mjeru. Sa zdravstvenoga gledišta, jednodnevne leće najbolja su opcija, jer se tijekom jednog dana ne stignu stvoriti naslage koje bi mogle uzrokovati komplikacije. Naslage proteina i lipida iz suznog filma mogu dodatno iritirati oko, ili čak i same izazvati alergijsku reakciju. Patite li od simptoma alergije, a imate leće koje se nose dulje od jednog dana, pripazite na izbor sredstava za njegu. Konzervans koji se nalazi u gotovo svakoj otopini za njegu leća može dodatno iritirati oko. Idealan izbor za takve slučajeve je Complete® MPS EASY RUB™ višenamjenska otopina koja sadrži sve tvari potrebne za čišćenje leća i njegu oka, uz minimalne količine konzervansa, zbog čega je izrazito blaga za oči. Ova formula čisti, ispire, dezinficira i čuva sve vrste mekih kontaktnih leća, uključujući silikon hidrogel leće. Pravilna njega kontaktnih leća Complete ® MPS EASY RUB™ višenamjenskom otopinom započinje trljanjem i ispiranjem kako bi se mehanički odstranili depoziti i mikroorganizmi s površine leće već i prije odlaganja u spremnik s otopinom. To preporučuju mnogi vodeći kontaktolozi, jer njega leća na takav način pridonosi jasnijem vidu, većoj udobnosti nošenja leća i zdravijim očima. Sljedeći korak je odlaganje leća u spremnik s Complete® MPS EASY RUB™ višenamjenskom otopinom, koja sadrži blagu, ali djelotvornu dozu dezinficijensa koji uklanja preostale bakterije i ostatke proteinskih i lipidnih naslaga. Na kraju, ne zaboravite na higijenu spremnika za kontaktne leće. Redovito mijenjajte spremnik najmanje jednom u dva do tri mjeseca. Osobama s vrlo osjetljivim očima za njegu mekih kontaktnih leća preporučuje se Oxysept 1 Step® otopina, peroksidni sustav za čišćenje, dezinfekciju i čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih leća, uključujući silikon hidrogel leće, koji ne sadrži konzervans. Zbog odgođenog otpu-

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 65


Promo

AMO

štanja neutralizatora (katalaze) iz jezgre tablete, leće su izložene djelovanju 2-postotnog vodikova peroksida punih 20 minuta. U samo jednom koraku, istodobno se odvijaju proces dezinfekcije i neutralizacije te se na taj način postiže jednostavna i učinkovita njega kontaktnih leća. Oxysept 1 Step®otopina dostupna je u pakiranju za 30 dana i uključuje posebno dizajniran spremnik za leće. Umjetne suze znatno olakšavaju nošenje kontaktnih leća. Njihova primjena posebice se preporučuje u sezoni alergija, osobito onih koje ne sadrže konzervans, kako bi se ubrzalo ispiranje alergena iz oka i olakšali simptomi alergije. Blink contacts i Blink intensive kapi za oči su umjetne suze koje sadrže konzervans OcuPure. Njegova je karakteristika da se prilikom izlaganja svjetlosti razlaže na prirodne sastojke suza - vodu i natrij klorid - pa nema dodatne iritacije oka, koja se javlja kod primjene drugih vrsta kapi za oči koje sadrže kemijske konzervanse. Blink contacts kapi - služe za dugotrajno osvježenje suhih i umornih očiju. Aktivna tvar u sastavu Blink contacts kapi za oči je natrij hijaluronat 0,15 posto. To je tvar koja se i normalno pojavljuje u očnoj vodici, staklovini i drugim dijelovima ljudskog organizma, a dokazano povećava stabilnost suznog filma, poboljšava stvaranje suza i potiče zacjeljivanje ozljeda rožnice. Blink intensive - nove kapi za oči, namijenjene osobama starijima od četrdeset godina sa srednjim ili teškim oblikom suhog oka. Polietilen glikol ima ulogu glavnog

ovlaživača, koji povećava viskoznost suza, ali bez zamućenja vida. Jedini zadržava vlažnost u oku čak i 60 minuta nakon primjene. Blink contacts i Blink intensive kapi za oči jednostavne su za uporabu i iznimno učinkovite. Mogu se koristiti uza sve vrste kontaktnih leća, uključujući meke, tvrde, plinopropusne, zamjenske i leće za produljeno nošenje. Prije njihove uporabe nije potrebno skidati leće. Zbog blagog sastava i odsutnosti konzervansa, mogu se kapati i nekoliko puta na dan, po potrebi.

Dodatni savjeti za njegu leća i zdrave oči

Akcija Oktal Pharme i Optike Kraljević Za svaki kupljeni paket dnevnih Frequency 1 Day leća u travnju i svibnju dobivate prigodan dar. Ako ne nosite kontaktne leće, a želite ih isprobati, možete se naručiti na besplatan pregled, uz koji ćete dobiti besplatan uzorak dnevnih leća ili probni par vrhunskih silikon hidrogel Biofinity leća, koje omogućuju vašem oku da diše cijeli dan. 66 | Vaše zdravlje #71

• prije rukovanja lećama uvijek operite i osušite ruke • redovito skidajte leće prije spavanja, osim ako nisu namijenjene za produljeno nošenje ili vam liječnik ne preporuči drukčije • ne vlažite leće slinom niti ih stavljajte u usta, jer slina sadrži različite vrste mikroorganizama koji mogu prouzročiti upalu oka • izbjegavajte kontakt s vodom dok nosite leće (tuširanje, umivanje, bazeni…), jer se u vodi nalaze mikroorganizmi koji mogu izazvati ozbiljne infekcije oka. Ako želite nositi kontaktne leće na ljetovanju ili tijekom bavljenja vodenim sportovima, koristite jednodnevne leće prema preporuci svog oftalmologa • uvijek koristite svježu otopinu, jer odstajala u spremniku za leće povećava rizik od očnih infekcija • ako nosite meke leće, provjerite jesu li pravilno okrenute prije stavljanja u oko. Ta se pogreška može vrlo lako dogoditi, a izaziva neudobnost i žuljanje u oku • redovito posjećujte oftalmologa.

travanj/svibanj 2010.


POLIKLINIKA GHETALDUS - KUTAK ZA VAŠE OČI

Promo

Sanja Masnec Olujić, dr. med., spec. oftalmolog, Poliklinika Ghetaldus oftalmologija, V. Holjevca bb, Siget, Novi Zagreb, tel: 01/6547 072

Dermatohalaza

estetski ili funkcionalni problem

Osim estetskih problema, nabori kože na vjeđama mogu izazvati smetnje vida i suženje vidnog polja Dermatohalaza označava višak kože, najčešće gornje vjeđe, a nastaje starenjem zbog gubitka elasticiteta i tonusa kože i pod utjecajem gravitacije. Vrlo je česta pojava i obično zahvaća oba oka. Većinom se javlja u starijih, a katkad pogađa i mlađe osobe. Vjeđe imaju vrećast izgled, s nejasnim naborima, a mogu biti praćene i hernijacijom (prolapsom) masnog tkiva kroz slabu orbitalnu pregradu (septum), koja je granica prednjeg dijela vjeđe i orbitalnog sadržaja. Razvoju dermatohalaze mogu pridonijeti i neke sistemske bolesti, kao što su bolest štitnjače, bubrežno zatajenje, Ehlers-Danlosov sindrom, amiloidoza, nasljedni angioneurotski edemi, ksantelazme (žute naslage masti i kolesterola u potkožju) i trauma. Češće se javlja kod žena, a kod nekih pacijenata izvjesnu ulogu u njezinu nastajanju imaju i genetski čimbenici. Kad govorimo o višku kože gornjih i donjih vjeđa, moramo razlikovati i drugo, rijetko stanje - takozvanu blefarohalazu. Karakterizira je ponavljanje epizoda bezbolnog, netjestastog edema (otekline) obiju vjeđa, što se obično spontano povuče nakon nekoliko dana.

Prije

Blefarohalaza obično počne oko puberteta, a s vremenom epizode postaju sve rjeđe. U težim slučajevima, može doći do rastezanja kože vjeđa, koja tada postaje višak, ali i do slabljenja orbitalne pregrade i hernijacije masnih jastučića, tako da višak kože ostaje ispunjen i izbočen. Takvo stanje obično je izraženo na gornjim i donjim vjeđama, iako ne mora biti istog intenziteta. Kad je blefarohalaza izraz periodičkih edema na vjeđama, koža postaje izrazito tanka, naborana i atrofična, a promjene zahvaćaju i aponeurozu mišića podizača gornje vjeđe. Posljedica je spuštanje gornje vjeđe (ptoza). Edemi su najčešće angioneurotski, s imunološkom podlogom nastanka, liječenje se sastoji u otklanjanju osnovnog uzroka, a tek potom u operativnoj korekciji promjena na vjeđama.

Funkcionalne, ali i estetske smetnje Nabori kože mogu, uz estetske smetnje, izazivati i smetnje vida i suženje vidnog polja, te tako onemogućiti normalnu vidnu funkciju. Kad je riječ o funkcionalnom problemu, pacijenti mogu osjećati iritaciju očiju, imati entropij gornje vjeđe (uvrtanje ruba gornje vjeđe prema oku), ektropij donje vjeđe (izvrtanje ruba donje vjeđe od oka), upalu izvodnih kanala žlijezda lojnica uz rub trepavica i upalu okolne kože. Ako je posrijedi estetski problem, pacijenti najčešće osjećaju punoću i težinu gornjih vjeđa te imaju otečene „vrećice“ ispod donjih vjeđa i bore u donjim vjeđama i samim rubovima vjeđa.

Bezbolno i brzo operativno rješenje

Poslije

travanj/svibanj 2010.

Liječenje se provodi operativnom metodom, koja se naziva blefaroplastika, uz postavljanje šavova koji se skidaju nakon sedam dana. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji i bezbolan je. Najčešće se istodobno operiraju oba oka. Ako je pacijent na terapiji (Aspirin, Andol i sl.), preporu­ čljivo je prekinuti terapiju tri dana prije zahvata, ako nije kontraindicirano zbog općega zdravstvenog stanja, i u dogovoru s internistom, o čemu se detaljnije razgovara na pregledu prije operacije.

Vaše zdravlje #71 | 67


Nives Tarle Bajić, dr. med., privatna specijalistička ordinacija obiteljske medicine s dijagnostikom, Petrinjska 52, Zagreb, tel: 01/4840 813, www.ultrazvuk-tarle.hr

Opća medicina

BOLOVI U TRBUHU

Bol u donjem dijelu trbuha

svi mogući muški razlozi

Simptomi najčešće ne prolaze sami, a njihovim svjesnim prikrivanjem smanjujete mogućnost za pravodobnu pomoć pomoć kolor doplera, ako su veće i kada već znatnije zatvaraju unutrašnjost crijevne vijuge.

Prostata

Uz moguće uzroke bolova u donjem dijelu trbuha koji su zajednički muškarcima i ženama (kralježnica, upala slijepog crijeva, zapletaj crijeva, divertikul ili tumor tankog i debelog crijeva, akutne i kronične upalne bolesti crijeva, aneurizma aorte - patološko proširenje lumena žile ili stanjenje stijenke, tumor bubrega, cista na bubrezima, kamenci u bubrezima ili mokraćovodima), više ćemo se osvrnuti na bolove u donjem dijelu trbuha koji su relativno česti samo kod muškaraca. U dijagnostičkom smislu, postoji razlika kod mlađih muškaraca i onih starijih od 50 godina.

Mokraćni sustav / debelo crijevo Bolovi koje muškarci opisuju na desnoj strani donjeg dijela trbuha kod liječnika stvaraju nedoumicu izazivaju li ih neke od gore navedenih bolesti - bolesti mokraćovoda (upala, pijesak, kamenac), reflektirajuća bol iz desnog bubrega, upala slijepog crijeva, tj. crvuljka. Uz to, u desnoj strani donjeg dijela trbuha, ali i u cijelom donjem dijelu trbuha, katkad su ultrazvučno vidljive tumorske promjene u debelom crijevu. One se mogu vidjeti uz

68 | Vaše zdravlje #71

Muškarci dolaze liječniku i zbog bolova iznad stidne kosti, u srednjem donjem dijelu trbuha. Katkad se šire u područje završnoga debelog crijeva, a javlja se i osjećaj hladnoće u nogama, osobito stopalima. Nakon ultrazvučnog pregleda donjeg dijela trbuha i palpacije prostate prstom preko završnoga debelog crijeva, može se zaključiti je li posrijedi upala prostate. Kod upale prostate ultrazvučno se najčešće prikazuje uredna veličina ili neznatno uvećana prostata. U slučaju kronične upale, najčešće se u oba postranična režnja prostate uočavaju bjelkaste zone ili ovapnjenja (prostatoliti). Nakon ultrazvučnog pregleda potrebno je napraviti mikrobiološke pretrage mokraće, ejakulata (sperme) i obrisak mokraćne cijevi na određene bakterije (enterokok , mikoplazmu, ureaplazmu i klamidiju - najčešće uzročnike upale prostate). Kronična upala prostate dugotrajno se i teško liječi, uz obvezno istodobno liječenje spolnog partnera. Upalne promjene prostate najčešće su u mlađih muškaraca. Osim upale prostate, bol iznad stidne kosti uz učestalo mokrenje stanjenog mlaza, osobito noćno koje je katkad praćeno i bolovima, izaziva povećanje prostate, obično kod muškaraca starijih od 50 godina. U toj dobi muškarci često spominju učestali nagon na mokrenje, ali kad počnu mokriti, moraju pričekati dok mokraća krene iz mjehura. Navode i isprekidano mokrenje, buđenje noću, pa se zbog toga najčešće ujutro bude neispavani, umorni i iscrpljeni. Neki od njih, na žalost, trpe tegobe nekoliko godina, dok se stanje dodatno ne pogorša drugim sim­ ptomima, kao što je pojava krvi u mokraći. Povećanje prostate može biti dobroćudno i zloćudno. Nakon pregleda utvrđuje se mogući uzrok i iz krvi određuje PSA (prostatični specifični antigen), bjelančevina čija vrijednost veća od četiri može upućivati na upalne

travanj/svibanj 2010.


BOLOVI U TRBUHU

promjene ili početne zloćudne promjene u prostati. U svakom slučaju, muškarci oko pedesete godine, ako to nisu učinili prije, trebaju otići na pregled barem urogenitalnog sustava, rezultati kojeg će uputiti i liječnika i bolesnika na moguću potrebu daljnje dijagnostike i liječenja prostate. Nakon što liječnik utvrdi povećanu prostatu, najčešće se učini i tzv. test rezidualne ili ostatne mokraće u mjehuru. Poslije ultrazvučnog pregleda bolesnik se upućuje na mokrenje, a savjetuje mu se da se pokuša potpuno izmokriti, nakon čega se određuje koliko je mokraće ostalo u mjehuru i tako procjenjuje koliko uvećana prostata ometa mokrenje. Zbog zaostajanja mokraće u mokraćom mjehuru dolazi do taloženja sitnih organskih ili anorganskih čestica, pa ultrazvučni nalaz često pokazuje jedan ili brojne kamence u mokraćnom mjehuru koji izazivaju bolove iznad stidne kosti, dakle u srednjem donjem dijelu trbuha. Katkad i muškarci mlađi od 50 godina pate zbog učestala mokrenja, imaju tanji mlaz pri mokrenju i bude se noću zbog toga. Kod njih se također ultrazvučnim pregledom može utvrditi uvećanje prostate, najčešće uzrokovano upalom. Iz anamneze doznajemo da ti muškarci obično rade na hladnim mjestima, u otvorenim ili negrijanim prostorijama (gradilišta u zimskim uvjetima, industrijski pogoni hlađeni zbog živežnih namirnica i sl.). Kod njih svakako treba

travanj/svibanj 2010.

obaviti detaljnu mikrobiološku obradu i ako se prvim testovima ne dokažu određeni mikroorganizmi, moraju se napraviti visoko specifični testovi na npr. HPV (humani papiloma virus) ili klamidije.

Opća medicina

manuelnim (ručnim) odvrnućem testisa ako bolesnik odmah dođe. Javi li se nakon nekoliko sati, treba obaviti operativni zahvat.

Preponska kila (hernija) Testisi Kod mlađih muškaraca mogu se javiti jednostrani ili obostrani bolovi u testisima. Prema tipu, bolovi mogu biti kratkotrajni, učestali, pikajući i sijevajući, često refleksni kao posljedica pijeska ili kamenca (najčešće u mokraćovodu), potom kao posljedica upale crvuljka ili preponske kile (hernije). Znatno je opasnija bol u jednom testisu koja je tupa, gotovo svakodnevna i stalna, a najčešće je povezana s povećanjem testisa. U tom se slučaju ultrazvučnim pregledom jednostavno može utvrditi je li riječ o hidrokeli, varikokeli ili tumoru testisa, koji je u dobi od 15. do 35. godine najčešće zloćudan i treba ga što ranije dijagnosticirati. Hidrokela i varikokela nisu životno opasne bolesti testisa, ali ih u mlađim dobnim skupinama valja što ranije dijagnosticirati i katkad operativno sanirati jer mogu ometati plodnost muškaraca. Posebno treba napomenuti jaku bol u području testisa koja je iznenadna, javlja se nakon nekoga fizičkog napora ili sporta, najčešće jednostrano. U tom slučaju može biti riječ o torziji testisa (zavrnuće testisa oko vlastite osi). Problem se može riješiti kod urologa

Još jedan problem, čest u muškaraca bez obzira na dob. Može postojati obostrano, jednostrano ili se razviti nakon operativnog zahvata u donjem dijelu trbuha. Jednostavno se dijagnosticira palpacijom kod napinjanja u stojećem stavu bolesnika. Liječi se operativnim putem.

Krv u mokraći Osim bolova, krv u mokraći simptom je koji se javlja i kod muškaraca i u svakom slučaju zahtijeva obradu. Uzroci mogu biti različiti - upalne bolesti mokraćnog sustava, kamenci u mokraćnom sustavu, komplikacije karcinoma prostate, polipi mokraćnog mjehura (tumori koji mogu biti dobroćudni i zloćudni). Još jednom želim skrenuti pozornost muškarcima da se, primijete li bilo koju od navedenih tegoba, što prije jave liječniku kako bi se proveo dijagnostički postupak i počelo liječenje. Simptomi najčešće ne prolaze sami, a njihovim svjesnim prikrivanjem smanjujete mogućnost da vam se pravodobno pomogne.

Vaše zdravlje #71 | 69


Ivan Tudor, mr. pharm., Agram89

Promo

AGRAM89

Kvalitetom do zdravlja Twinlab je s vremenom nametnuo standarde koje su drugi jednostavno morali slijediti, a nerijetko i kopirati

Zdrava prehrana, bogata esencijalnim tvarima, osnova je dobrog zdravlja. Vitamini i minerali nužni su za odvijanje važnih procesa u organizmu, a njihov nedostatak može izazvati ozbiljne poremećaje, koji rezultiraju različitim tegobama i oboljenjima. S obzirom na to da je današnja prehrana, kako upozoravaju mnoga ispitivanja, neuravnotežena, neredovita i siromašna mikronutrijentima, bitno je osigurati dodatan unos tih za život važnih tvari. Rješenje je u odabiru kvalitetnih dodataka prehrani, pri čemu treba obratiti pozornost na doze, kemijske oblike, kvalitetu, i nadasve na bioiskoristivost. Prije 15 godina stručnjaci tvrtke Agram 89, na čelu s Vericom Gašparević Ivanek, mr. pharm., vođeni idejom širenja zdravstvene svijesti i važnosti primjene suplementacije u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, tržištu su predstavili američki brand Twinlab. Kako nijedan organizam nije jednak, tako ni njegove potrebe za suplementacijom nisu iste. Da bi se postigla individualna i ciljana nadopuna prehrani, uvedeni su programi dijagnostičkih metoda, poput mjerenja vitamina i minerala u organizmu. U više od 40 godina postojanja Twinlab je na osnovi visoke kvalitete osnovnih i specijaliziranih dodataka prehrani stekao ugled među korisnicima diljem svijeta. Činjenice koje su utjecale da Twinlab postane i ostane u samom

70 | Vaše zdravlje #71

vrhu među proizvođačima dodataka prehrani, su vlastita proizvodnja uz najviše standarde kvalitete i čistoće. U strukturi vrlo važno mjesto zauzima i razvoj, s kojim se nameću i visoki standardi u ovoj grani industrije. Tako su, prateći rezultate znanstvenih istraživanja, osmišljene specijalne formule za imunitet (Immunity booster), zdravlje očiju (Ocuguard plus i Ocuguard omega), kosti (Bone support), alergije (Allergy fighters)... Vrijednost proizvoda povećava činjenica da su u njih ugrađene sirovine od najkvalitetnijih proizvođača, standardizirane i dobivene uz vrhunsku tehnologiju obrade. Rezultat je proizvod visoke bioraspoloživosti i djelotvornosti. Većina proizvoda pakira se u bočice od tamnog reciklirajućeg stakla, pa se, uz očuvanja kvalitete aktivnih tvari, vodi briga i o očuvanju okoliša. Twinlabovi proizvodi nastoje u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavati sintetske tvari, korigense, umjetne boje i alergene. Zbog svega toga, za preparate Twinlab može se reći da su najbliži prirodi, rezultat čega je i činjenica da je Twinlab nositelj prestižnih priznanja „Proizvođač godine“ i A kategorizacije dobre proizvođačke prakse. Twinlab je prvi predstavio nutrijente i oblike nutrijenata, do tada potpuno nepoznate našoj stručnoj i široj javnosti, poput keliranih minerala, nekiselog vitamina C (Askorbat C u prahu s bioflavonoidima, tekući vitamin C), prirodne i u vodi topive oblike vitamina E (Liqui E), kalcij citrat i proizvode s kalcij citratom, najsnažnije oblike omega 3 i masnih kiselina (Mega Twin Epa), prirodni i najjači antioksidans astaksantin, tvari za zaštitu zglobova (glukozamin sulfat, kondroitin sulfat)... Tako su nametnuti standardi koje su drugi jednostavno morali slijediti, a nerijetko i kopirati u pomanjkanju vlastitih ideja i ciljeva. Twinlab neprestano usavršava postojeće formule, pa je tako u Pre-Natal formuli smanjena doza A vitamina i dodan prirodni beta-karoten, a Infant Care unaprijeđen je dodatkom DHA - bioaktivne masne kiseline nužne za razvoj struktura mozga i oka kod djece. Sami preparati grupirani su u smislene grupe koje se koriste kod prevencije i kao potpora liječenja pojedinih

travanj/svibanj 2010.


AGRAM89

Promo

poremećaja. Tako su poznati preparati za kosti (Kalcij 500 i 1000, kalcij citrat), zglobove (Glukozamin sulfat, Joint fuel..), kardiovaskularne bolesti (Blood pressure i Cholesterol success…), mršavljenje (Carni fuel, Diet fuel, Mega citrimax)... Još od malih nogu, Twinlab ulazi u živote svojih korisnika, budući da i mlade majke obogaćuju prehranu multivitaminima Pre-Natal, dojenčadi se preporučuju multivitaminske kapi Infant care, a maloj djeci komprimati Animal friends. Za sve osobe s povećanim potrebama (stres, neredovita prehrana) tu je Dualtabs, multivitaminska formula s postupnim oslobađanjem. Brojni sportaši uvjerili su se u vrhunsku kvalitetu i inovativnost sportskih preparata Fuel linije. Uz poznate multivitaminske formule, na tržištu se nalaze i proizvodi koji su potrebni manjem dijelu stanovništva, komercijalno manje zanimljivi, ali jako potrebni, poput aminokiselina (arginin, ornitin, taurin, triptofan...), specifičnih antioksidansa (lutein, likopen, alfa lipoična kiselina, piknogenol...) i biljnih formula Nature’s Herbs. Twinlab proizvode cijene i stručnjaci i potrošači na svim kontinentima. U ispitivanjima sadržaja i kvalitete različitih privatnih i državnih instituta, Twinlab uvijek prolazi s najvišim ocjenama. Vrlo je važna činjenica da njegovi proizvodi uvijek sadrže ono što se deklarira, i to u točno navedenim količinama. Danas se zahvaljujući vjernim korisnicima na našem tržištu nalazi više od 150 proizvoda palete Twinlab, uvedenih osluškivanjem njihovih potreba i specijalnih zahtjeva. Tijekom 15 godina prisutnosti na hrvatskom tržištu, Twinlab se po kvaliteti i učinkovitosti pozicionirao u sam vrh proizvođača dodataka prehrani. Tome je pridonijela i sustavna edukacija, kako struke tako i pacijenata. Zahvalnost na dugogodišnjoj suradnji iskazujemo stručnom osoblju, koje je preporukom kvalitetnih proizvoda širilo ideju o očuvanju zdravlja i posebno vjernim korisnicima, koji su pomoć za svoje tegobe pronašli u Twinlab paleti. Stoga će svi vjerni kupci uz kupnju proizvoda u ljekarnama i biljnim drogerijama označenima naljepnicom dobiti na dar Twinlab ekološku platnenu vrećicu i set edukativnog materijala.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 71


Tanja Pekez Pavliško, dr. med., spec. obiteljske medicine, predsjednica Hrvatske udruge sigurnih zajednica

Opća medicina

ANEMIJA

Izazovi u prevenciji anemije Ugrožene skupine treba detektirati i na vrijeme im ponuditi preparate koji pružaju dostatnu dnevnu količinu željeza „Nedostatak željeza jedan je od vodećih rizičnih čimbenika koji ugrožavaju zdravlje, a od tog poremećaja pati više od dvije milijarde ljudi“ - M. B. Zimmermann, R. F. Hurrel, Lancet 2007. Da anemija nije jednostavan javnozdravstveni problem, govori i prethodni citat iz jednog od vrhunskih medicinskih časopisa - Lancet. Njezina učestalost različita je u različitim dijelovima svijeta, i uglavnom ovisi o socioekonomskom statusu stanovništva. Tako je u pojedinim zemljama Afrike broj oboljelih od anemije veći od 35 posto. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, postotak stanovništva s anemijom u Hrvatskoj je za žene u reproduktivnoj dobi oko 23 posto, a za ostale oko 15 posto. Riječ anemija (lat. anaemia) prevedena sa starogrčkog doslovno znači „bez krvi“. Anemiju možemo definirati kao smanjenje broja zdravih crvenih krvnih stanica (eritrocita), ili smanjenje razine hemoglobina, što rezultira smanjenom mogućnošću krvi da prenese kisik stanicama. Željezo - koliko i zašto - Količina željeza koju svakodnevno treba unositi u ljudski organizam ovisi o dobu i spolu. Tako najveću potrebu za željezom imaju trudnice, adolescenti i sportaši, a najmanju muškarci i žene u menopauzi. Trudnicama je potrebno i do 32 mg/dan, ženama u reproduktivnoj dobi do 16 mg/dan, sportašima do 15 mg/dan, sportašicama naravno i više, adolescentima u dobi od 12 do 18 godina do 13 mg/dan, a ženama u menopauzi i muškarcima do 7 mg/dan. Najveći izvor željeza u namirnicama su životinjska jetra, ribe, sjemenke, žitarice obogaćene željezom koje se objeduju za doručak, grah i tofu. Resorpciju željeza poboljšavaju C vitamin, želučana kiselina, folna kiselina i fosfor, a smanjuju cink, čaj, špinat, gazirana pića, kava, pšenične mekinje i kalcij iz mlijeka. Velik značaj željeza u organizmu očituje se kroz njegovu nezaobilaznu ulogu u proizvodnji hemoglobina, koji je

72 | Vaše zdravlje #71

sastavni dio crvenih krvnih stanica (eritrocita), zadužen za prijenos kisika do stanica. Njegova dovoljna opskrba kisikom preduvjet je nesmetana funkcioniranja organizma. Druga uloga hemoglobina je prenošenje ugljičnog dioksida iz stanica prema plućima, kroz koja se ugljični dioksid odstranjuje iz organizma. Podjela anemije - Postoji nekoliko vrsta anemije, ali za laike i većinu liječnika najprimjerenija je morfološka podjela prema izgledu i veličini eritrocita. Anemije se tako dijele na: • mikrocitne (smanjena veličina eritrocita) - anemija zbog deficita željeza (daleko najčešća), anemija kronične bolesti, poremećaji globina (talasemije), sideroblastične anemije • normocitne (normalna veličina eritrocita) anemije sa sniženim retikulocitima (mladi eritrociti) - aplastična anemija, anemija koja prati kroničnu bubrežnu insuficijenciju, anemija u endokrinim bolestima • normocitna anemija s povišenim retikulicitima hemolitičke anemije, akutni gubitak krvi • makrocitne - mogu biti megaloblastične (deficit vitamina B12, deficit folne kiseline) i nemegaloblastične (kronična bolest jetre). Nespecifična klinička slika - Klinička slika anemije vrlo je nespecifična i ovisi o stupnju tegobe. Većina simptoma je prisutna i kod drugih bolesti, tako da je dijagnozu katkad teško postaviti. Najčešći simptomi su opća slabost, brzo umaranje, smanjena koncentracija, smanjenje intelektualnih sposobnost, pad imuniteta, bljedoća kože i sluznica. Pogoršanjem stupnja anemije dolazi do vrtoglavice, lupanja srca, nemogućnosti toleriranja napora, gubitka apetita i povremenih gubitaka svijesti. Jednostavna potvrda dijagnoze - Dobra stvar je da se anemija vrlo lako dijagnosticira - određivanjem krvne slike (broj eritrocita, veličina eritrocita, količina hemoglobina, koncentracija hemoglobina u eritrocitu, hematokrit). Tako se najčešća anemija -zbog nedostatka željeza (sideropenična anemija) - može dijagnosticirati i liječiti u ambulanti liječnika obiteljske medicine. Neke

travanj/svibanj 2010.


ANEMIJA

Opća medicina

osobe koje imaju normalne vrijednosti hemoglobina, ili su vrlo blizu donjoj granici. Stoga trebaju prekontrolirati i količinu željeza u krvi, kao i količinu zaliha željeza i feritina. Ako su količine feritina u serumu snižene, govorimo o latentnoj sideropeničnoj anemiji. Spasonosno željezo - Ako se potvrdi dijagnoza sideropenične anemije, liječenje uključuje nadoknadu željeza (za odrasle u tabletama, za djecu u obliku sirupa) zajedno s C vitaminom. Zbog neželjenih popratnih pojava (mučnina, osjećaj težine u želucu), katkad je potrebna parenteralna terapija željezom (intravenozno), što i nije bezazlena terapijska intervencija zbog mogućnosti alergijske reakcije ili oštećenja vene na mjestu davanja preparata. Prevencija - Zbog svega toga treba razmišljati o prevenciji anemije i ugroženoj skupini stanovništva (adolescenti, osobito oni s problemima u prehrani, trudnice, žene u reproduktivnoj dobi i sportaši) ponuditi preparate koji pružaju dostatnu dnevnu količinu željeza. Osobe koje bi trebale s oprezom uzimati preparate za prevenciju anemije su one s reumatoidnim artritisom, oštećenom bubrežnom funkcijom, endokrinim bolestima i koje su naglo izgubile na tjelesnoj težini. Stoga takve preparate uvijek treba koristiti u dogovoru s farmaceutom i/ ili liječnikom obiteljske medicine. Na hrvatskom tržištu postoji cijeli niz preparata željeza, uglavnom u tekućem obliku. Jedan od takvih je Iron Vital F, čije su prednosti višestruke: • sadrži sve vitamine skupine B, osim folne kiseline • sadrži vitamin C koji poboljšava resorpciju željeza • sadrži ekstrakte cikle, jabuke i ribizla (koje su naše bake koristile i pripremale sokove, posebice sok od cikle, jabuke i mrkve) • sadrži ekstrakte biljaka koje olakšavaju resorpciju i smanjuju nuspojave željeza: ekstrakt lista ružmarina (koji olakšava lučenje žuči, olakšava probavu), stolisnika (olakšava probavu, smanjuje grčeve u želucu), matičnjaka (umanjuje probavne probleme, poput grčeva i iritabilnosti probavnog sustava; smanjuje nervozu), kore gorke naranče (stimulira probavu i poboljšava rad jetre), sirištara - lincura (poboljšanje probave) • mogu ga koristiti djeca od četiri i više godina, oboljeli od šećerne bolesti i trudnice • ugodna je okusa i mirisa.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 73


mr. sc. Krešo Zurak, dr. med., spec. otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata, Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb

Otorinolaringologija

PARATIREOIDNE ŽLIJEZDE

Primarni hiperparatireoidizam

što je, kako se dijagnosticira i liječi

Važno je utvrditi uzrok bolesti i lokalizirati promijenjenu žlijezdu kako bi se, ako je to moguće, ostale sačuvale

Anatomska pozicija doštitnih žlijezda

Hiperkalcemija uzrokovana primarnim hiperparatireoidizmom (pHPT) označava povišenu razinu kalcija u krvi koja je nastala prekomjernim lučenjem parathormona (PTH) iz jedne ili više doštitnih žlijezda. To je najčešći uzrok hiperkalcemije. Određivanjem razine parathormona u krvi razlikujemo paratireoidne od neparatireoidnih uzroka hiperkalcemije. Parathormon je kod primarnog hiperparatireoidizma povišen, dok je kod malignoma snižen, a izuzetak su drugi uzroci kod kojih je parathormon umjereno povišen.

Kratki epidemiološki osvrt Paratireoidne ili doštitne žlijezde (lat. glandulae parathyroideae ) naziv je za male endokrine žlijezde u vratu čovjeka koje izlučuju paratireoidni hormon ili parathormon (PTH). Kod čovjeka obično nalazimo četiri doštitne žlijezde smještene iza tiroidne ili štitne žlijezde (lat. glandula thyroidea) - par gornjih i par donjih doštitnih žlijezda, iako njihov broj može varirati od dvije do šest. Parathormon je, uz vitamin D, najvažniji čimbenik u metabolizmu kalcija i kosti. Izvanstanična koncentracija kalcija ključna je za regulaciju sinteze i sekrecije parathormona, ali je važan i aktivni metabolit vitamina D, kalcitriol. Na stanicama doštitnih žlijezda nalazimo receptore za vitamin D i za kalcij, preko kojih navedeni čimbenici modeliraju sintezu i sekreciju parathormona. Poremećaji funkcije doštitnih žlijezda dovode do različitih kliničkih simptoma (hiper i hipokalcemije) i oštećenja organa (nefrolitijaza, osteoporoza). Jedan od poremećaja u njihovu radu je primarni hiperparatireoidizam, koji označava pojačano izlučivanje parathormona, koji posljedično dovodi do porasta razine kalcija (o čemu će biti riječi dalje u tekstu). Sekundarni hiperparatireoidizam jedna je od najčešćih komplikacija kod bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom, odnosno obrnuto, kronična bubrežna insuficijencija je najčešći uzrok sekundarnog hiperparatireoidizma.

74 | Vaše zdravlje #71

Učestalost primarnog hiperparatireoidizma je 1:500 do 1:1000, a od ostalih endokrinoloških bolesti češće su samo šećerna bolest i hipertireoza (bolest u kojoj štitna žlijezda prekomjerno izlučuje hormon tiroksin). U posljednjih 30 godina bolest se češće otkriva zbog razvoja dijagnostičkih postupaka. Može se javiti u svakoj životnoj dobi, ali vrlo rijetko prije petnaeste godine, kad se javlja u sklopu multiple endokrine neoplazije - MEN tip 1 i tip 2. Žene obolijevaju tri puta češće. U 90 posto slučajeva uzrok bolesti je benigni solitarni adenom doštitne žlijezde, dok su rjeđi uzroci hiperplazija doštitnih žlijezda (15 posto), karcinom (1 posto), multipli adenomi (1-5 posto) i ciste (1 posto).

Utvrditi uzrok i lokalizirati žlijezdu Kako u organizmu normalno postoje četiri doštitne žlijezde, dijagnostičkom obradom važno je ustanoviti uzrok bolesti i točno lokalizirati promijenjenu žlijezdu, kako bi se ostale sačuvale, ako je to moguće. Simptomatski oblik bolesti - Bolest ima simptomatski oblik kad dođe do razvoja promjena u organima koji sudjeluju u metabolizmu kalcija (kosti, bubrezi), što se travanj/svibanj 2010.


PARATIREOIDNE ŽLIJEZDE

Otorinolaringologija

mijom, a dokazuje se povišenom razinom kalcija u krvi. Nedovoljno izlaganje suncu i nedostatak vitamina D maskira bolest povišenom razinom parathormona i jačom pregradnjom kosti.

Kako se dokazuje Dijagnoza se postavlja dokazom povišene razine kalcija i parathormona u krvi bolesnika, dok su ostali parametri promjenjivi.

Scintigrafija štitnjače i doštitnih žlijezda - vidljivo povećanje donje lijeve doštitne žlijezde

danas rijetko viđa, jer se ranijim otkrivanjem hiperkalcemije u krvi bolesnika može i prije započeti liječenje same bolesti. Kao posljedica hiperkalcemije, u kostima dolazi do generalizirane demineralizacije i subperiostalne resorpcije kosti s gubitkom korteksa, ili se razvijaju smeđi tumori kosti, ustvari nakupine osteoklasta, što se danas vrlo rijetko vidi. Zbog opisanih koštanih promjena dolazi do koštane boli, iskrivljenja leđa, kifoze, gubitka visine, urušavanja kralježaka, rebara i zdjelice, ptičjih prsa i ostalih deformacija skeleta. Bubrežne promjene manifestiraju se recidivnom (ponavljajućom) pojavom nefrolitijaze (stvaranje bubrežnih kamenaca), nefrokalcinoze (odlaganje kalcija u bubrege i stvaranje kalcifikata) i oštećenjem bubrežne funkcije. Učestala je i hiperkalciurija, to jest pojačano izlučivanje kalcija putem mokraće.

UZV nalaz povećane doštitne žlijezde s vaskularnom peteljkom

Hiperkalcemični sindrom karakteriziran je poremećajem niza organskih sustava: • probavni sustav - gubitak apetita, mučnina, povraćanje, mršavljenje, opstipacija, abdominalna bol, peptički ulkus, akutni ili kronični pankreatitis (upala gušterače), holelitijaza (žučni kamenci) • srčanožilni sustav - skraćenje Q-T intervala, bradikardija (smanjenje broja otkucaja srca), osjetljivost na digitalis, hipertenzija • neuromuskularni sustav - smetenost, glavobolja, konvulzije, mišićna slabost, malaksalost, rijetko prava miopatija • psihijatrijski simptomi - pospanost, apatija, dekoncentracija, depresija, anksioznost. Asimptomatski oblik bolesti - manifestira se umjerenom ili intermitentnom (naizmjenično pojavljivanje) hiperkalce-

Hiperkalcemija uzrokovana primarnim hiperparatireoidizmom označava povišenu razinu kalcija u krvi koja je nastala prekomjernim lučenjem parathormona iz jedne ili više doštitnih žlijezda travanj/svibanj 2010.

Laboratorijski nalazi u krvi: • povišeni kalcij i kloridi • sniženi fosfor i bikarbonati • povišen parathormon • normalna ili povišena alkalna fosfataza • normalni ili povišeni biljezi izgradnje kosti • normalan ili povišen dihidroksivitamin D (1,25 (OH)2 D / 1,25 dihidroksikolekalciferol D). Laboratorijski nalazi u mokraći: • česta hiperkalciurija (u više od 30 posto slučajeva) • normalan ili povišen hidroksiprolin • normalni ili povišeni biljezi izgradnje kosti. U diferencijalno-dijagnostičkom smislu, drugi uzroci hiperkalcemije mogu biti: • tercijarni hiperparatireoidizam • familijarna hipokalciurična hiperkalcemija • druge endokrinološke bolesti (hipertireoza, adrenalna insuficijencija, feokromocitom, VIP-om) • maligne bolesti • lijekovi (tiazidi, litij, intoksikacija D vitaminom, aminofilin, A vitamin, sindrom mlijeka i alkalija, tamoksifen - antiestrogeni, hormon rasta, hormoni štitnjače, totalna parenteralna prehrana) • granulomatozne bolesti (tuberkuloza, citomegalovirusi, HIV, sarkoidoza)

Vaše zdravlje #71 | 75


Otorinolaringologija

PARATIREOIDNE ŽLIJEZDE

d) polovica

c) cijela

©TITNJA»A

a) cijela

b) cijela

Odstranjene doštitne žlijezde - tri u cijelosti i pola Ëetvrte

U cijelosti odstranjene štitnjača i tri doštitne žlijezde (a, b, c) te pola Ëetvrte (d)

Veličina normalne doštitne žlijezde u odnosu na adenom

• drugi uzroci (rabdomioliza, imobilizacija, bubrežna insuficijencija).

ovisno o tijeku bolesti, razvoju komplikacija i odnosu bolesnika prema operativnom zahvatu.

radi osiguravanja normalnog metabolizma kalcija. U slučaju karcinoma i MEN (multipla endokrina hiperplazija) tip 1 sindroma odstranjuju se sve žlijezde totalnom paratireoidektomijom.

Ciljano operativno liječenje Nakon što se postavi dijagnoza primarnog hiperparatireoidizma, potrebno je lokalizacijskim tehnikama prikazati promijenjene i povećane doštitne žlijezde, kako bi se što uspješnije provelo ciljano operativno liječenje. U lokalizacijske metode spadaju ultrasonografija s ciljanom citološkom punkcijom pod kontrolom ultrazvuka radi citomorfološke analize i mjerenja parathormona u punktatu. U slučaju negativnog nalaza preporučuje se učiniti scintigrafija 99m TC-sestamibijem, koja se može poboljšati kombiniranom subtrakcijskom scintigrafijom štitnjače J-123, zatim kompjutorizirana tomografija medijastinuma (sredogruđa) i magnetska rezonancija. Liječenje primarnog hiperparatireoidizma provodi se operativno, odstranjenjem promijenjene jedne ili više žlijezda. Odluka o operativnom zahvatu donosi se

Prema posljednjim usuglašenim kriterijima, indikacije za operativno liječenje su sljedeće: • simptomatski primarni hiperparatireoidizam - koštane promjene, bubrežne promjene, hiperkalcemija i paratireoidna kriza • asimptomatski bolesnici s razinom kalcija većom od 0,25 mmol/L iznad gornje granice, hiperkalciurijom većom od 9,98 mmol/L ili znatno smanjenim klirensom kreatinina (manjim od 30 posto), denzitometrijski izmjerenom mineralnom gustoćom kosti (BMD T-score) manjom od -2,5 i mlađi od 50 godina zbog rizika od progresije bolesti.

Benigni (dobroćudni) solitarni adenomi odstranjuju se u cijelosti, a preostale žlijezde ostavljaju sve dok normalno funkcioniraju. U slučaju hiperplazije doštitnih žlijezda u potpunosti se odstranjuju tri žlijezde, a četvrta se ostavlja, najčešće polovica,

Iako su operativni pristupi i metode različiti, od svih se očekuje isti rezultat, koji podrazumijeva oporavak bolesnika, normalizaciju vrijednosti kalcija, parathormona i biljega koštane pregradnje 76 | Vaše zdravlje #71

Iako su operativni pristupi i metode različiti, od svih se očekuje isti rezultat, koji podrazumijeva oporavak bolesnika, normalizaciju vrijednosti kalcija, parathormona i biljega koštane pregradnje. Simptomatska hipokalcemija nakon operativnog zahvata nastaje zbog brzog odlaganja kalcija i fosfata u demineraliziranu kost (takozvani sindrom gladne kosti) i liječi se nadoknadom kalcija. Nakon subtotalne ili totalne paratireoidektomije može nastati trajni hipoparatireoidizam koji zahtijeva trajno liječenje vitaminom D i kalcijem. Neuspjeh operativnog zahvata manifestira se trajnom ili recidivnom hiperkalcemijom i znak je trajnog, odnosno recidivnog (ponavljajućeg) primarnog hiperparatireoidizma. Liječenje bolesnika koji ne ispunjavaju kriterije za operaciju ili je odbijaju spada u domenu endokrinologa, a provodi se medikamentozno, smanjenim unosom kalcija u organizam i njegovim pojačanim izlučivanjem putem mokraće, uz dovoljan unos tekućine. travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 77


Intervju: dr. sc. Eric D. Blom, logoped Razgovarala: Carmen Rivier-Zurak, dr. med., Oktal Pharma

Otorinolaringologija

INTERVJU

Blom-Singerova metoda

restitucije glasa i govora

U proteklih 30 godina rehabilitacija glasa i govora uz pomoć silikonskih govornih proteza postala je međunarodni standard Nakon operativnog odstranjenja grkljana (totalna laringektomija) gubi se glas i mijenjaju disanje i sposobnost gutanja. Kako nemogućnost govora najčešće izaziva karakteristične probleme, rehabilitacija glasa i govora ključna je za sprječavanje razvoja psiholoških, društvenih i ekonomskih posljedica. Glasanje pomoću jednjaka (ezofagealni glas/govor) oduvijek je bila jedna od metoda reprodukcije laringealnog glasa i govora. Zasniva se na ubacivanju ili inhalaciji zraka u jednjak, koji se potom odmah izbacuje, čime se izazivaju vibracije na gornjem ušću jednjaka. Ovladavanje tehnikom obično zahtijeva mjesece učenja, no uspješna reprodukcija dobrog ili jako dobroga glasa iz jednjaka je rijetkost. Mnogi ljudi koristi elektrolarinks, ručno pomagalo koje proizvodi elektronički zvuk što vibracije prenosi na mišiće vrata, a u ustima se oblikuje glas. Unatoč elektroničkom zvuku, govor uz pomoć elektrolarinksa je uspješan način glasovne rehabilitacije kod laringektomiranih osoba. Treća metoda rehabilitacije glasa i govora odnosi se na traheoezofagealnu punkciju, koju su 1978. razvili dr. Mark I. Singer i dr. sc. Eric D. Blom, logoped. Tijekom proteklih 30 godina upravo ta metoda rehabilitacije uz pomoć umetnutih silikonskih govornih proteza postala je međunarodni standard za restituciju glasa i govora kod laringektomiranih osoba. Tehnika je jednostavna, obnovljiva i ima visok postotak uspješnosti. Za njezinu primjenu kirurškim putem učini se mali otvor između dušnika i jednjaka, u koji se uvodi silikonska govorna proteza, koja se po potrebi lako uklanja ili mijenja. To je zapravo jednopropusni ventil koji omogućuje preusmjeravanje zračne struje iz pluća prema ušću jednjaka i usnoj šupljini, gdje se stvara i oblikuje glas. S obzirom na 30 godina pionirskih inovacija, kliničkih ispitivanja i iskustva u radu s bolesnicima na području restitucije glasa/govora nakon totalne laringektomije, razgovarali smo s dr. Ericom D. Blomom, koji je do sada

78 | Vaše zdravlje #71

posjetio trideset zemalja u kojima je održao predavanja s ciljem promoviranja ove metode.

Što mislite o situaciji s rehabilitacijom glasa u Hrvatskoj i BiH? Nekoliko otorinolaringologa i logopeda iz Hrvatske i BiH-a bilo je u SAD-u na opsežnoj edukaciji o BlomSingerovoj metodi obnove glasa. Uz to, vodeće institucije iz obiju zemalja bile su domaćini simpozija i praktičnih radionica o kirurškim metodama rehabilitacije glasa te rješavanju mogućih problema i komplikacija. Očito je da u Hrvatskoj i BiH postoji tim vrlo stručnih i posebno talentiranih kirurga i logopeda koji se bave tim načinom rehabilitacije glasa kod laringektomiranih osoba. 

Postoji li razlika u poziciji bolesnika u našoj zemlji i BiH u odnosu na druge države? Razlika postoji, prije svega u tome što mali broj bolesnika koristi metodu traheoezofagealnog govora uz pomoć ugrađene govorne proteze. Neki bolesnici koriste samo ezofagealnu metodu ili elektrolarinks kao pomagalo, a ima i pojedinaca koji ne koriste niti jednu od navedenih metoda.

Koje su najznačajnije prednosti traheoezofagealnoga govora i glasa? Korištenje govornih proteza uz primjenu sustava izmjene topline i vlažnosti, kazeta za izmjenjivanje topline i vlažnosti, tzv. umjetnog nosa, najznačajniji je korak u rehabilitaciji glasa i plućne funkcije.

Kakva se mogućnost obnove glasa u budućnosti predviđa za bolesnike s totalnom laringektomijom? Kad ćemo imati umjetni grkljan? Budućnost zasad počiva na obnovi glasa. Pokušaji kirurške transplantacije grkljana završavali su s ograničenom učinkovitošću i uspješnošću, a očuvanje i donacije organa dosad nisu pokazali čvrste, dugotrajno pozitivne rezultate.

Koje je vaše novo otkriće u fazi razvoja i ispitivanja? Trenutačno radimo na razvoju pomagala (govornih proteza) koja dulje traju i nadamo se njihovoj skoroj primjeni. travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 79


Marijan Koršić, dr. med., spec. kirurg, voditelj kirurške poliklinike, Slaven Suknaić, dr. med., spec. opće i vaskularne kirurgije, Klinika za kirurgiju KB-a Merkur, Ul. Ivana Zajca 19, Zagreb

Prevencija

DIJABETIČKO STOPALO

Malim savjetima

izbjegnimo velike nevolje

Odgovore na pitanja koja tište oboljele od šećerne bolesti donosimo u nekoliko jednostavnih uputa za zaštitu stopala S obzirom na to da je dijabetičko stopalo teška i česta komplikacija šećerne bolesti, oboljeli zasigurno imaju bezbroj pitanja - može li se spriječiti, što mogu učiniti sam, a što uz pomoć obitelji, kada pozvati liječnika... Odgovore na njih potražit ćemo u nekoliko kratkih, jednostavnih i svima prihvatljivih uputa za zaštitu stopala. Svakodnevno kontrolirati stopala - Katkad je uputno stopala pregledati i uz pomoć ogledala. Ako bolesnik ne može sam dobro vidjeti svoje stopalo, treba zamoliti osobu koja to može. Primijetite li oticanje nogu, promjenu boje kože stopala, žuljeve, veće naslage roževine, natiske i kurje oči, a posebno ako imate bolove i/ili povišenu tjelesnu temperaturu, treba posjetiti ili pozvati stručnu osobu (medicinsku sestru ili liječnika). Liječnika treba posjetiti i ako ozlijedite nogu, čak i u slučaju naizgled beznačajne rane. Noge prati u vodi zagrijanoj do temperature tijela Upotrebljavati blage neutralne sapune. Poslije kupanja noge dezinficirati antiseptikom koji ne boji kožu i ne iritira tkivo, kao što je Octenisept®. Kožu valja temeljito osušiti, a posebnu pozornost posvetiti području između prstiju. Poslije takvog tretmana, na kožu stopala nježno treba utrljati hidratantnu kremu. Nokte na nogama rezati ravno, vlastitim i dezinficiranim škaricama - Preporuka je da taj postupak uvijek radi osoba dobrog vida i očuvana osjeta.

Grafički prikaz nalaza dobivenog kompjutorskom analizom hoda (garfopodogram) šiljci boje ciklame pokazuju točke na kojima stopalo trpi najveći pritisak

80 | Vaše zdravlje #71

Odabrati optimalno prilagođenu obuću - Idealno bi bilo izraditi obuću prema nalazu kompjutorske analize hoda, po mjeri, kod specijaliziranih postolara. Obuća treba biti mekana, dovoljno široka, srednje visoke pete te koži dopuštati disanje. Dobra, individualno prilagođena obuća novčani je izdatak koji trebamo prihvatiti kao nužan. Kompjutorska analiza hoda - Bezbolna, brza i jednostavna metoda kojom se pomoću računala prikažu točke najvećeg pritiska na stopalo (vidjeti sliku). Čarape od prirodnih vlakana (pamuk, vuna, svila) Treba nositi samo čarape primjerene veličine kako bi se spriječilo nabiranje u cipeli. Dijabetički bolesnik ima oštećen osjet, pa ne može registrirati nabor tkanine, koji pak nakon nekog vremena pritiskom izazove ranu na stopalu. Valja izbjegavati i elastične podvezice koje prekidaju krvotok. Ne hodati bos - Izbjegavati sandale ili nošenje cipela na golu kožu, bez čarapa. Noge ne zagrijavati vrućom vodom, grijalicama ili približavanjem vatri - Kod oštećenja živaca (neuropatije), osjećaj hladnoće nogu dolazi iznutra, pa ne pomaže zagrijavanje izvana. Stopala možemo zaštititi samo mjerama koje su racionalne i primjerene vanjskoj temperaturi. Treba birati čarape, cipele ili papuče primjerene godišnjem dobu. Osjećaj hladnoće može se pobijediti uz pomoć neurologa i odgovarajuće fizikalne terapije. Nabaviti više pari papuča i često ih mijenjati tijekom boravka kod kuće - Taj jednostavan savjet pokazao se vrlo korisnim. Svaki komad obuće različito opterećuje stopala, pa se tako njezinom promjenom postiže i rasterećenje, osjećaj ugode, pa i poboljšanje cirkulacije. Taj naputak treba prihvatiti samo tijekom boravka kod kuće i odmora. Redovita kontrola šećera u krvi i drugih laboratorijskih parametara - Posebno je važna i provodi se prema procjeni obiteljskog liječnika, dijabetologa i drugih članova stručnog tima koji se brine o bolesniku. Uz redovitu samokontrolu, dobru regulaciju bolesti te izmjenu iskustava i znanja, problem dijabetičkog stopala može biti znatno manje izražen.

travanj/svibanj 2010.


DIJABETIČKO STOPALO

Prevencija

Za kvalitetnu dezinfekciju rane Kvalitetna dezinfekcija rane preduvjet je za njezino neometano cijeljenje. Jeste li se ikad zapitali zašto je važna dezinfekcija rane? Njome uništavamo bakterije, gljivice i ostale mikroorganizme, koji se mogu naći u rani ili njezinoj neposrednoj okolini, i razmnožavanjem izazvati infekciju i upalu. Ovisno o agresivnosti uzročnika i lokalizaciji rane, upala se može proširiti u dublje dijelove tkiva te zahvatiti mišiće, kosti i zglobove. Stoga je važno preventivno dezinficirati ranu, jer i naoko male i banalne ozljede, posjekotine, ogrebotine ili neka druga rane, mogu biti ulazna vrata za vrlo ozbiljnu infekciju. U takvoj neprilici bili biste presretni da pri ruci imate kvalitetan antiseptik za dezinfekciju rane, koji je k tome još i bezbolan. Zato vam preporučujemo Octenisept®, univerzalni antiseptik, prikladan u svakoj prigodi i pogodan za sve vrste rana: ogrebotine, posjekotine, opekotine prvog i drugog stupnja. Izvrstan je i za kronične rane: ulcus cruris, decubitus, fistule. Nezamjenjiv je i u slučaju rana na sluznicama: usnoj, genitalnoj i rektalnoj regiji, a pokazao se korisnim i u tretmanu afti.

travanj/svibanj 2010.

Odlično se podnosi, bez iritacije postojećih rana. Bezbolan je prilikom primjene (ne sadrži jod, niti etilni alkohol, pa stoga ne peče). Njegovo djelovanje je brzo i pouzdano (već nakon 30 sekundi), i traje produljeno, do 24 sata. Bezbojan je i ne ostavlja mrlje na odjeći. Neotrovan je - ne ulazi kroz ranu u krvotok i ne izaziva alergijske reakcije. Mogu ga upotrebljavati trudnice i dojilje, a osobito je pogodan za djecu svih uzrasta. Ima širok spektar djelovanja na bakterije, klamidije i mikoplazme, kvašËeve i druge gljivice, protozoe (trihomonas), kao i viruse (herpes simplex, HIV, hepatitis B virus). Način primjene - Za rane i ozljede na koži preporučujemo Octenisept® 50 ml u pakiranju s raspršivačem, koji osigurava praktičnu i pouzdanu primjenu. Rana se dezinficira tako da se Octeniseptom ® natopi komadić vate i njome prebriše rana, a može se i direktno raspršiti po rani. Nakon nanošenja Octenisepta® treba pričekati minutu da se postigne potpun antiseptički učinak. U slučaju afti, njime se natopi komadić vate i nekoliko puta dnevno premaže oboljelo mjesto.

Vaše zdravlje #71 | 81


Vedran Kramer

Psihologija

ŽIVOTINJE I LJUDI

Ljekovitost kućnih ljubimaca Jeste li ikad dvojili trebate li nabaviti kućnog ljubimca? Ako nemate uvjete za veću životinju, sigurno si možete priuštiti neku manju

Iako mnoga kućanstva u svijetu imaju ljubimce, istraživanja o odnosu ljudi i životinja te o mogućim zdravstvenim blagodatima tog odnosa novijeg su datuma. Studije su utvrdile jaku umnu i emocionalnu povezanost ljudi i pasa, a ispitani vlasnici životinja većinom su ocijenili da im ljubimci unaprjeđuju kvalitetu života i smanjuju napetost među ukućanima. U istraživanju bliskosti vlasnika i njihovih pasa otkriveno je da su ljudi emocionalno bliski psima koliko i najbližim članovima obitelji, a trećina vlasnika smatra da je bliskija psu nego bilo kojem članu obitelji. Osim bliskosti čovjeka i životinje, utvrđen je i pozitivan utjecaj ljubimaca na tjelesno i duševno zdravlje. Prvo istraživanje proveo je Friedman 1980., uspoređujući stope preživljavanja vlasnika ljubimaca i ljudi bez ljubimaca nakon srčanog udara. Otkrilo se da vlasnici ljubimaca žive znatno dulje, neovisno o tome koliko tko vježba. Zatim je utvrđena i povezanost posjedovanja životinja i boljeg zdravlja srčano-žilnog sustava. Najveće istraživanje, koje je 1992. obuhvatilo više od 5700 sudionika u Australiji, pokazalo je da muški vlasnici ljubima82 | Vaše zdravlje #71

ca imaju znatno niži sistolički tlak i razinu kolesterola i triglicerida nego muškarci koji nemaju ljubimaca. Isto istraživanje utvrdilo je da žene starije od 40 godina koje posjeduju ljubimce imaju niži tlak i trigliceride od žena bez ljubimaca. Drugi znanstvenici ispitali su odnos vlasništva nad ljubimcima i općeg zdravlja. Tako je Siegel 1990. primijetio da vlasnici ljubimaca rjeđe koriste usluge zdravstvenog osiguranja, dok je Serpell 1991. uočio da nakon nabave ljubimaca ljudi imaju manje sitnih zdravstvenih problema. I stručnjaci koji rade s djecom pisali su o blagodatima suživota s ljubimcima i ocijenili da oni uvelike pomažu u psihosocijalnom razvoju djece. Ljubimci djeci ulijevaju osjećaj povjerenja i sigurnosti, smisao za neovisnost i inicijativu, želju za istraživanjem okoliša, strpljenje, samokontrolu i marljivost. Drugi su utvrdili da djeca s ljubimcima bilježe bolje ocjene na testovima suosjećajnosti, samopoštovanja i samospoznaje nego djeca bez ljubimaca.

travanj/svibanj 2010.


ŽIVOTINJE I LJUDI

Psihologija

Životinje znače bolje zdravlje Ljubimci igraju važnu ulogu u rehabilitaciji žrtava seksualnog nasilja. Baker je 1997. otkrio da su neke od žrtava doživjele svoje ljubimce kao najveću podršku tijekom rehabilitacije. Proučeni su i učinci unošenja nepoznatih životinja pacijentima u bolničko okruženje. Terapijske aktivnosti obuhvaćale su posjete vlasnika s ljubimcem pacijentu te dugoročno uključivale životinje u liječenje. Ispostavilo se da prisutnost životinja pospješuje postizanje terapijskih ciljeva. Pozitivno djelovanje životinja uočeno je u ambulantama, domovima za starije i nemoćne te u psihijatrijskim ustanovama. U domovima za starije štićenici su manje depresivni nakon posjeta životinja - pacijenti u psihijatrijskim ustanovama imaju manje psihijatrijskih smetnji ako su na grupnoj terapiji prisutne ptice, bolesni od Alzheimera uspostavljaju bolje društvene veze u prisutnosti psa. O potencijalu životinjske terapije kod mentalnih bolesti izvijestio je i kanadski dječji psihijatar Boris Levinson, koji je u terapijske seanse uključivao svog psa. Promatrajući ophođenje svojih malih pacijenata sa psom, zaključio je da je pas poslužio kao posrednik u komunikaciji, pružao djetetu osjećaj sigurnosti u terapijskom okruženju i ubrzavao proces liječenja. Utvrdio je da je terapija sa životinjama učinkovita kod djece koja su povučena, opsesivno-kompulzivna, zakočena, autistična ili shizofrenična. Pas je bio osobito djelotvoran u pomaganju autističnoj djeci da ojačaju doticaj sa stvarnošću. Kasniji pokusi potvrdili su učinkovitost životinjske terapije u okviru liječenja djece od pomanjkanja pažnje s hiperaktivnošću i poremećaja ponašanja. Istraživanje Katchera i Wilkinsa iz 1994. označilo je životinjsku terapiju djelotvornom za smanjivanje usplahirenosti i agresivnosti te poboljšanje suradnje s terapeutom. Uz životinje, pacijenti doživljavaju terapijsko okruženje manje prijetećim te služe za odvlačenje pažnje tijekom rasprave o bolnim iskustvima. Istraživanje Barkera i Dawsona iz 1998. proučilo je stupanj anksioznosti (tjeskobe) kod hospitaliziranih psihijatrijskih pacijenata. Rezultati su pokazali da je životinjska terapija znatno smanjila anksioznost kod pacijenata s depresivnim, psihotičnim i drugim poremećajima, i to više negoli uobičajena rekreacijska terapija. Znanstvenici smatraju da oboljeli doživljavaju životinjsku terapiju bezazlenijom od uobičajenih rekreacijskih aktivnosti te da mogućnost grljenja i maženja životinje suzbija stres.

Antidepresivni dupini Iako se većina istraživanja pozabavila psima, primijećeno je da i druge vrste povoljno utječu na zdravlje. Nekoliko studija zabilježilo je pozitivne promjene na djeci s posebnim potre-

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 83


Psihologija

ŽIVOTINJE I LJUDI

bama kojima je omogućeno druženje s morskim životinjama, konkretno dupinima, kornjačama i ribama. Mnoga istraživanja pokazala su dobrobiti druženja s dupinima, a jedno od novijih izvedeno je u Hondurasu na petnaestero depresivne djece. Psiholozi sa Sveučilišta u Leicesteru, koji su surađivali na istraživanju, utvrdili su da su simptomi depresije bili slabiji kod djece koja su plivala s dupinima, nego kod druge koja su plivala na istome mjestu, ali bez dupina. Naime, jedna grupa plivala je i ronila u društvu dupina po sat vremena dnevno tijekom dva tjedna, dok je druga činila to isto, ali bez dupina. Kod obje grupe nakon dva tjedna zabilježeno je poboljšanja, ali je bilo veće kod pacijenata iz grupe koja se družila s dupinima. Prof. Michael Reveley, sudionik istraživanja, primijetio je da su dupini vrlo inteligentne životinje, sposobne za složeno ophođenje s ljudima te da imaju pozitivan stav prema ljudima. „Neki depresivni ljudi imaju teškoće u komunikaciji s drugim ljudima i bolje reagiraju na druge oblike komunikacije. Ljudi su dio prirodnog svijeta, pa interakcija s njime ima povoljne učinke na nas“, rekao je prof. Michael Reveley. Dr. Iain Ryrie bliskost ljudi i dupina, ali i drugih sisavaca objasnio je sličnošću naših limbičkih sustava, dijelova mozga koji igraju glavnu ulogu u reguliranju mnogih fizioloških i emocionalnih procesa. „Mi ljudi programirani smo na potrebu za dodirom i povezanošću s drugima, po čemu se razlikujemo od gmazova, koji nemaju limbički komunikacijski sustav. Stoga smo sposobni stvarati prisne odnose s brojnim sisavcima, zbog biološke i društvene sličnosti.“ Životinje, osobito sisavci, nabolje mogu promijeniti našu sposobnost socijaliziranja, koja je kod depresivaca tipično smanjena i usmjerena prema izolaciji. Stoga je logično da plivanje s dupinima i druženje s drugim životinjama može ublažiti depresiju i tjeskobu.

Počelo je s konjima Iako su se istraživanja o ljekovitom utjecaju životinja počela provoditi tek od osamdesetih godina 20. stoljeća, terapija uz pomoć životinja potječe iz 18. stoljeća, kad je terapijsko jahanje ili hipoterapija korišteno za popravljanje tjelesnog držanja, održavanje ravnoteže, poboljšanje koordinacije i liječenje problema sa zglobovima. Uz te tjelesne učinke, primijećeno je da hipoterapija navodi ljude da se osjećaju vrjednijima i sposobnijima jer su pacijenti u sedlu bili oslobođeni „okova“ invalidskih kolica i štapova. I danas se konji koriste kao dodatak psihoterapiji, da pomognu pacijentima povećati snagu svog ega, samopouzdanje i snalaženje u društvu.

84 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 85


Ozren Podnar, prof

Psihologija

NOĆNE MORE I STRAHOVI

Kad je spavati mučno Noćni strah zbiva se u prvom dijelu noći i obično ne razbuđuje, dok se noćna mora javlja potkraj noći i izaziva naglo buđenje...

Noćne more i noćni strahovi su uznemirujući snovi koji smanjuju kvalitetu sna i ometaju normalno dnevno funkcioniranje. Neugodni snovi nazivaju se i parasomnije. Većina ljudi doživjela je poneku parasomniju bilo u djetinjstvu ili u odrasloj dobi, međutim noćne more su mnogo poznatije od noćnih strahova, zato što se onih prvih dobro sjećamo, a ovih drugih najčešće ne. I more i strahovi uključuju uznemirujuće vizualne prizore u snu, no strahovi ne izazivaju potpuno buđenje i događaju se bliže početku spavanja, dok nas noćne more u pravilu razbuđuju i pogađaju nas potkraj spavanja, pred jutro.

86 | Vaše zdravlje #71

Noćne more se čine vrlo realističnima i uključuju emocije kao što su tjeskoba, strah ili užas. Rjeđe ih izazivaju srdžba, gađenje ili stid. Radnja ili sadržaj noćne more uglavnom podrazumijevaju neku opasnost po sanjača ili naprosto odiše depresivnim ozračjem. Sanjač je odmah nakon buđenja obično u stanju prisjetiti se detalja sna, zbog čega ga dugo prate strah ili tjeskoba. Događaju se gotovo isključivo tijekom REM faze spavanja (od engl. Rapid Eye Movement = brzi pokreti očiju), u koju periodično ulazimo tijekom noći, otprilike svakih 90 do 110 minuta. To znači da se i more mogu događati bilo kada tijekom noći, no budući da su REM faze sve intenzivnije i dulje kako noć odmiče, tako se i more javljaju pre-

travanj/svibanj 2010.


NOĆNE MORE I STRAHOVI

težno potkraj spavanja. Ako je noćnu moru izazvala trauma, može se javiti i u ranijim fazama spavanja, kada radnja sna odražava proživljene traumatične događaje.

Pate i odrasli Ovaj je poremećaj prilično čest i pogađa ljude u bilo kojoj dobi, no u većini slučajeva počinje prije šestog rođendana. Tri četvrtine djece može se prisjetiti barem jedne noćne more, a događaju se jednako dječacima i djevojčicama. Najvišu stopu noćnih mora imaju djeca do desetog rođendana, nakon čega njihova učestalost opada. Ipak, i 70 posto odraslih tvrdi da povremeno ima more. Više žena nego muškaraca tvrdi da ima noćne more, no to može biti posljedica veće ženske iskrenosti kad se radi o tegobama povezanima sa psihom. Sporadične noćne more nisu zdravstveni problem, ali ako su učestale, potrebno je obratiti se liječniku ili psihologu. Ako su noćne more česte, moguć je strah od ponovnog usnivanja, što prijeti izazvati daljnje probleme, kao što su dnevna sanjivost, otežana koncentracija i razdražljivost. Visoka frekvencija noćnih mora upozorava na depresivni, ank-

travanj/svibanj 2010.

Psihologija

Izbjegnite more i strahove Da bi spavanje bilo zdravo i slobodno od strahova i mora, poželjno je ne jesti tešku večeru i ne ići spavati s punim želucem. Također valja ići na počinak u isto vrijeme i u ugodnu okruženju, s optimalno prilagođenom temperaturom. Valja izbjegavati uznemirujuće knjige ili emisije, čemu nije lako odoljeti budući da se filmovi strave redovito prikazuju u noćnom terminu. Svakodnevno prakticiranje autogenog treninga, vježbi disanja, joge ili meditacije smanjuje ukupno stresno opterećenje organizma. Jednake učinke daje i redovita tjelesna rekreacija, a najbolje je kombinirati vježbe opuštanja s tjelesnim naporima.

siozni ili stresni poremećaj, a uzročnici mogu biti i neki lijekovi. Ako je žrtvi noćnih mora dijagnosticirana depresija, anksioznost ili posttraumatski stresni poremećaj, ispravno liječenje tih poremećaja ublažit će ili prorijediti noćne more. Liječenje može uključiti antidepresive, anksiolitike ili psihoterapiju. Ako osoba ne ispunjava kriterije za depresiju ili anksioznost, preporučuje se pregled psihologa, koji može utvrditi psihološke uzroke noćnih mora i pomoći pri razrješavanju eventualnih potisnutih stresnih iskustava. Noćne more mogu se staviti pod kontrolu kvalitetnom organizacijom života

i izbjegavanjem prekomjerna stresa. Od pomoći mogu biti tehnike opuštanja, kao što su joga ili autogeni trening. Provođenje vježbi opuštanja mnogima pomaže ublažiti tjeskobu i napetost nakon buđenja iz noćne more i da ponovno usnu. Budući da su djeca najizloženija noćnim morama, roditelji čija se djeca često bude zbog ružnih snova trebaju poduzeti određene mjere kojima će svojim mališanima olakšati noćni boravak u krevetu. Dopustite da dijete spava s plišanom igračkom, jer će mu ona povećati osjećaj sigurnosti. Poželjno je i instalirati noćnu lampicu koja proizvodi blagu svjetlost ili ostaviti televizor uključen (i stišan). Ako dijete spava u zaseb-

Vaše zdravlje #71 | 87


Psihologija

NOĆNE MORE I STRAHOVI

Noćne more i strahovi najčešće se javljaju pod sljedećim uvjetima: • bolovanje od depresije ili anksioznosti • panični poremećaj • shizofrenija • bolest koju prati visoka temperatura • nedavni stresni događaj poput nasilja, otkaza, selidbe, smrti bliske osobe • neželjeni učinak ili alergija na lijek - lijekovi najčešće povezani sa strahovima ili morama su sredstva protiv visokog tlaka, Parkinsonove bolesti i neki antidepresivi • nagli prestanak uzimanja nekog lijeka, primjerice tableta za spavanje • velika količina alkohola ili kronični alkoholizam • nagli prestanak uzimanja alkohola • teškoće s disanjem, poput apneje

noj sobi, ostavite vrata odškrinuta da se osjeti povezanijim s vama. Probudi li se dijete od noćne more, odmah ga utješite grljenjem, maženjem i tepanjem. Objasnite mu da je to isto kao da je vidio ružan crtić i da mu se od toga ne može ništa dogoditi.

Strah i zbunjenost Neugodan san koji vas ne uspije do kraja probuditi ne naziva se noćnom morom, nego noćnim strahom, iako i noćna mora uključuje element straha. Koga zahvati noćni strah, vjerojatno ga se ujutro neće ni sjećati, ali ga može primijetiti osoba koja spava u istoj postelji. Sanjač koji ima strašan san stenje, viče, lamata rukama, lupa nogama ili se naglo okreće, ali se u većini slučajeva neće probuditi. Prilikom epizode strašnog sna dolazi do ubrzana rada srca, ubrzana disanja, znojenja i pojačane mišićne napetosti. Ako se žrtva strašnog sna i probudi, bit će zbunjena i sjećat će se samo djelića ružnog sna. Noćni se strahovi javljaju u prvoj trećini noći za vrijeme dubokog sna, ali izvan REM faze. Ljudi koji boluju od depresije, anksioznosti ili stresnog poremećaja u većoj su opasnosti od pojave noćnih strahova. 88 | Vaše zdravlje #71

Strašni snovi prisutniji su i kod onih koji boluju od graničih poremećaja ličnosti. Kao i noćne more, i noćni strahovi najčešće pogađaju djecu. Prema američkim istraživanjima, noćni strahovi najprisutniji su kod djece između četiri i 12 godina. Prilikom takve epizode, roditelji vide djecu kako plaču, stenju ili buncaju, kako se prevrću ili čak sjedaju u krevetu s izrazom straha na licu i širom otvorenih očiju. No, unatoč tome što su im otvorene oči, djeca ne prepoznaju nikoga, jer su i dalje u polusnu. U takvom slučaju nije preporučljivo pokušavati probuditi dijete, jer je to teško kao i u slučaju mjesečarenja. Bolje mu je uputiti nekoliko nježnih riječi utjehe i hrabrenja, jer je dijete i u stanju sna podložno sugestiji. Možete ga i zagrliti i maziti, ako osjećate da će mu to pomoći da se vrati normalnom snu. Smijete upaliti i svjetla, jer se dijete u stanju polusna boji nejasnih silueta u mraku. Budući da tijekom noćnog straha dolazi do nevoljnih pokreta, roditelji trebaju paziti da se dijete ne ozlijedi, primjerice da ne padne s kreveta ili se zaleti u zid. Ne dođe li do nezgode, epizoda noćnog straha veći je problem za roditelje ili braću, nego za dijete, koje ujutro neće imati pojma o onome što se dogodilo tijekom noći. travanj/svibanj 2010.


CROMA PHARMA

Promo

Podrška

za zglobove Ivana Božić Knež, dr. med., Oktal Pharma

Osteoartritis je degenerativna bolest zglobova, a čini gotovo polovicu svih vrsta artritisa. Karakterizira ga uništavanje zglobne hrskavice, zbog čega je vrlo važno ozbiljno shvatiti početne simptome (poput boli pri kretanju, oticanja i zategnutosti mišića) i pokušati sve kako bi ojačali hrskavicu.

Jedinstvena kombinacija SynoTabs® tablete potiču prirodnu funkciju zglobova i pomažu u borbi protiv postupnog propadanja hrskavice u zglobovima, zahvaljujući pomno odabranoj i jedinstvenoj kombinaciji hranjivih tvari važnih za zglobove i vitalnih tvari prijeko potrebnih za zglobnu hrskavicu i kosti. U SynoTabs® tabletama nalaze se dva najvažnija osnovna gradivna sastojka za zdravo funkcioniranje zglobova - glukozamin i hondroitin-sulfat - u kombinaciji s visokokvalitetnim kompleksom vitamina i minerala, što hrskavici i kostima pruža dodatnu podršku i zaštitu. Aktivni sastojci SynoTabs® tableta • glukozamin® - aminošećer koji proizvodi ljudsko tijelo, a osnovni je gradivni dio zglobne hrskavice i zglobne tekućine. • hondroitin-sulfat® - zajedno s glukozaminom, hondroitinsulfat ojačava i održava hrskavično tkivo. Zbog njegova velikog kapaciteta pohranjivanja vode, važan je i za elastičnost, a time i za zdravlje hrskavice. • kalcij - mineral koji je odgovoran za održavanje strukture i čvrstoće kostiju. • mangan - kao kofaktor određenih enzima, ima važnu funkciju u vezivnom tkivu i zglobovima. • vitamini C i D - vitamin C jača obrambeni sustav i štiti potporno tkivo zgloba i zglob od upalnih procesa. Vitamin D potiče resorpciju kalcija u tkivu, ima pozitivan učinak na koštanu strukturu, što posljedično jača zglobove. Kako bi jamčili pozitivno djelovanje, SynoTabs® tablete trebaju se uzimati redovito najmanje tri mjeseca. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji vitalnih hranjivih tvari za zglobove, SynoTabs ® tablete su prirodni put podrške tijelu u regeneraciji zglobne hrskavice i hrskavičnih struktura, kao i način stimulacije metaboličkih procesa nužnih za očuvanje hrskavičnog tkiva.

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 89


Stomatološka ordinacija

RUBRIKA

Na pitanja odgovara: Marija SoviÊ, dr. dent. med.

Protefix stomatoloπka ordinacija Moja šestogodišnja kćerkica u trećoj godini počela je noću škrgutati i škripiti zubima. Svi zubići su joj besprijekorno bijeli i zdravi. Međutim, kad prijeđem jagodicama prstiju po rubovima, to su prave “pilice”. Čitala sam o bruksizmu (nevoljno škrgutanje zubima), pa me zanima ima li ta pojava veze s činjenicom da je moja kći prilično senzibilno i živo dijete? Uskoro će doći novi, trajni zubi, pa bih rado učinila nešto preventivno. Postoji li zaštita za zubiće preko noći ili terapija? Kojem stručnjaku bih se mogla obratiti za savjet? Napomenula bih da kći trenutačno ima problem s trećom mandulom, koju treba odstraniti, pa me zanima utječe li to na škrgutanje i škripanje zubima? Iako se bruksizam najčešće javlja u kasnoj adolescenciji, postoji i oblik koji pogađa petogodišnju i šestogodišnju djecu i vezan je uz procese rasta i razvoja. Riječ je o pokušaju „uštimavanja“ odnosa donje i gornje čeljusti. Zbog nevoljnog škrgutanja i škripanja s vremenom se zubna caklina pojačano troši, uz oštećenje i pucanje cakline, ispuna (plombi), pa i protetskih radova (kod odraslih). Kod težih oblika zubi se toliko troše da se caklina potroši, a dentin izloži, pa se javlja preosjetljivost

na hladno, uz mogući osjećaj napetosti i umora u žvačnim mišićima, glavobolju, osobito u jutarnjim satima, kao i bolove u uhu i oko čeljusnog zgloba. Pacijenti se obično javljaju u vrijeme kad je bolest već uznapredovala, a zubi pretjerano istrošeni, ili zbog bolova i glavobolje. Tada je terapija dugotrajna i složena. Mnogo je jednostavnija kod osoba koje se jave prije negoli dođe do promjena na zubima ili su one minimalne. Tada se izrađuje udlaga, koja se nosi tijekom spavanja, kako bi se trošila ona, a ne zubi, a sile što ravnomjernije rasporedile. Kad se udlaga potroši, napravi se nova, a zubi ostaju netaknuti. S obzirom na to da je vaša kćerkica vrlo senzibilno i istodobno živo dijete, moguće je da je bruksizam dijelom posljedica i toga, odnosno intenzivna proživljavanja dnevnih događaja tijekom noći. U svakom slučaju, savjetujem da najprije posjetite stomatologa koji će, nakon kliničkog pregleda, odlučiti je li potrebna terapija i, ako jest, na koji način će se provesti. Povećana treća mandula ne utječe na pojavu bruksizma. Što se tiče pojačane senzibilnosti, vjerujem da nije posrijedi ništa što bi izašlo iz okvira individualnih varijacija. Možda joj od najbližih treba samo malo više pažnje i aktivna slušanja, jer trebali

bismo pokušati shvatiti poruke koje nam dijete šalje. Što je oboljenje desni i kako na to posumnjati? Oboljenje desni (zubnog mesa), koje se obično manifestira oticanjem ili pojačanom osjetljivošću, uzrokuju bakterije iz zubnih naslaga, ljepljive i bezbojne tvari koje se formiraju od ostataka hrane. Ako se naslage ne otklanjaju redovito pranjem zubi i čišćenjem zubnim koncem, bakterije se umnožavaju, njihovi toksini oštećuju zubno meso i izazivaju upalu, što s vremenom može dovesti i do gubitka zuba. Stoga je važno na vrijeme posjetiti stomatologa kako bi se utvrdio zdravstveni status desni i pravodobno poduzelo odgovarajuće liječenje, ako je potrebno. Stomatologa svakako posjetite ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma: krvarenje iz zubnog mesa, crveno, otečeno i bolno zubno meso, povlačenje zubnog mesa (ogoljeli vratovi zuba), pojava gnoja između zuba i zubnog mesa, stalno prisutan zadah ili loš okus u ustima. Ako se problem otkrije u ranom stadiju i pravodobno primijeni odgovarajući terapijski tretman, nastala oštećenja mogu se sanirati i tako spriječiti daljnji razvoj oboljenja.

Poštovani čitatelji, imate li pitanja vezana uz stomatologiju, možete ih uputiti na adresu Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, s naznakom Za Protefix stomatološku ordinaciju. Na vaša pitanja odgovara doktor dentalne medicine.

90 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 91


Novo u ljekarnama

RUBRIKA

Biolectra® MAGNEZIJ 300 kapsule

Elancyl Healthy Glow losion

GUM® Paroex® tekućine i paste

Dnevna potreba organizma za magnezijem iznosi 300 do 400 mg. No, vrlo ju je teško zadovoljiti zbog nepravilna načina prehrane koji sve više uzima maha. Glavni uzrok manjka magnezija u hrani koju konzumiramo je osiromašenje tla mineralima, kao i primjena nekih metoda pospješivanja rasta povrća. Biolectra® magnezij 300 kapsule dodatak su prehrani s 300 mg magnezija u jednoj kapsuli. Uzimaju se jednom dnevno. Upotpunjuju paletu postojećih oblika proizvoda Biolectra® magnezij, dostupnih u našim ljekarnama (Biolectra® MAGNEZIJ Direct granule i Biolectra® MAGNEZIJ šumeće tablete). Proizvodi ih tvrtka Hermes, vrhunski njemački proizvođač vitamina i minerala farmaceutske kvalitete. Samo u ljekarnama.

Elancyl Healthy Glow losion za osunčan izgled prvi je proizvod za uljepšavanje i njegu koji kožu obnavlja i tonira. Potiče obnovu stanica, zaglađuje kožu i otkriva njezin sjaj. Nanošenjem optimalne količine pigmenta iz dana u dan postiže se jednoličan, osunčan ten. Fina svilenkasta tekstura losiona čini kožu baršunastom i posebno mekom na dodir. Zahvaljujući Elancyl Healthy Glow losionu za osunčan izgled, koža je obnovljena, glatka i prirodno tonirana tijekom cijele godine. Primjenjiv je za sve tipove kože. Treba ga ravnomjerno nanijeti na suhu kožu i oprati ruke nakon upotrebe. Brzo se upija, pa je odijevanje moguće odmah nakon nanošenja.

Za bolesti desni (bolesti parodonta) možemo reći da su među najraširenijima u svijetu, jer od njih pati 70 posto stanovništva. Većinom su uzrokovane taloženjem bakterijskog plaka na površini zuba. Dobra oralna higijena najbolja je prevencija upale desni i nastajanja plaka. GUM ® Paroex® tekućine i paste pružaju potpunu zaštitu desnima i usnoj šupljini. Novom formulom, jedinstvenom na tržištu, u potpunosti osiguravaju uklanjanje bakterija iz usne šupljine. Održavajući na taj način usta čistim i zdravim, pospješuju opće zdravstveno stanje organizma, koje je usko povezano sa zdravljem usne šupljine. O ostalim GUM® proizvodima i pravilnom održavanju oralne higijene, više pročitajte na web stranicama www.sunstargum.com.hr.

Eucerin® AQUAporin ACTIVE kreme

Altaflora® kapsule

Nasic® sprey

Eucerin® AQUAporin ACTIVE njega kože lica i područja oko očiju temelji se na sastojku identičnom prirodnom gluko-glicerolu, koji aktivira prirodnu mrežu hidratacije - akvaporine. Akvaporini su vodeni kanali smješteni u membrani stanice, koji kontroliraju prijenos vode unutar i izvan stanica. Zajedno, milijarde akvaporina u osnovi građe kože čine prirodnu mrežu koja potiče optimalnu distribuciju vlažnosti. Otkriće mreže akvaporina nagrađeno je Nobelovom nagradom, a Eucerin® je pronašao način kako aktivirati tu mrežu. Gluko-glicerol potiče nastanak novih akvaporina i tako se optimalno distribuira vlažnost, čak i u dubljim epidermalnim slojevima kože.

U našim crijevima žive stotine milijardi „dobrih bakterija“. Svakodnevni stres, nepravilna prehrana s puno rafiniranih šećera i procesuirane hrane te starenje dobri su razlozi za svakodnevnu upotrebu probiotika. Probiotici se koriste i kao terapija u slučaju proljeva, opstipacije, gastritisa, enterokolitisa, poremećaja peristaltike, stalne ili povremene napuhnutosti te za vrijeme i nakon uzimanja antibiotika. Altaflora® je prvi i jedini probiotik s prebiotikom koji, uz „dobre bakterije”, sadrži i elektrolite (Na, K, Mg). Obnavlja crijevnu floru i rehidrira organizam, tako da se uz njega ne moraju uzimati elektroliti. Za sve detaljnije informacije o probiotiku Altaflora®, posjetite www. multipharm.hr.

Nasic® sprey iz nove generacije sprejeva za nos ima višestruko djelovanje - odčepljuje nos, liječi nosnu sluznicu i štiti je od isušivanja, te djeluje već nakon 30 sekundi. Jedini je sprej koji sadrži deksapantenol, derivat pantotenske kiseline, vitamina koji potiče cijeljenje rana i ima zaštitno djelovanje na sluznice. Velika doza deksapantenola (5 posto) ima ljekovito djelovanje na oštećenu sluznicu i u isto vrijeme je štiti od dehidracije, dok ksilometazolin izaziva stezanje krvnih žila u sluznici nosa i tako smanjuje otečenost. Nasic® brzo i učinkovito smanjuje simptome, kao što su otečenost nosne sluznice, otežano disanje i iscjedak iz nosa. Na tržištu su dostupni Nasic® i Nasic® za djecu.

92 | Vaše zdravlje #71

travanj/svibanj 2010.


travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 93


Medicinski leksikon

RUBRIKA

Tekst preuzet iz knjige Medicinski leksikon uz suglasnost izdavaËa MOSTA d.o.o., 10 000 Zagreb, MajeviËka 12a, tel: 01/3025 196, 3690 770, www.naklada-mosta.hr

Anksioznost (strah, tjeskoba) Kako se oËituje

Pridruæeni simptomi

Trajanje

Bolest

©to uËiniti

iznenada nakon πetnje; obilnog obroka, jake emocije

znojenje; bol u podruËju prsne kosti

nekoliko sati

MiπiÊni spazam ili kongestija æeluca

prekinuti svaku aktivnost, ostati sjediti ili leæati u toplom; javiti se svom lijeËniku

iznenada

znojenje; silovita bol u podruËju srca, Ëesto sa πirenjem u vrat, rame i lijevu ruku i izraæena tjelesna slabost; osjeÊaj “prijeteÊe (nadolazeÊe) smrti”

nekoliko sekunda ili minuta; nekoliko sati

Angina pecto­r is

stanje je hitno: odmah nazvati svoga lijeËnika i pozvati hitnu pomoÊ

iznenada

promjena srËane aktivnosti i ritma; znojenje

nekoliko minuta

Napad tahikardije ili srËane ekstrasistolije

savjetovati se sa svojim lijeËnikom; prekinuti svaku aktivnost, ostati sjediti ili leæati na toplom

iznenada

stalna bol u razini jetre, na desnoj strani, koja se πiri prema desnom ramenu; povraÊanje; ikterus (æuta boja koæe)

moæe trajati i nekoliko dana

ÆuËni kamenci

savjetovati se sa svojim lijeËnikom; bit Êe potrebno primiti spazmolitike u injekcijama; ako potraje nekoliko dana i pojavi se ikterus, preporuËuje se odlazak u bolnicu

iznenada

stalna bol s jedne strane lumbalne regije, sa πirenjem u prepone

Ëak i po nekoliko dana

Bubreæni kamenci

savjetovati se s lijeËnikom; potrebno je dati spazmoliti­ke; piti puno vode; ako traje nekoliko dana, potrebna je hospitalizacija

iznenada

jaki bolovi u prsnom koπu tijekom disanja; znojenje

moæe trajati i danima

Interkostalna neuralgija

dati antineuralgike i antireumatike

u stanjima anksioznosti (zabrinutosti, tjeskobe)

osjeÊaj pritiska u prsima; poveÊanje frekvencije srËanih pulzacija i ubrzanje disanja; znojenje

Ëak i danima ili mjesecima

Anksiozna neuroza

anksiolitici; ukloniti uzroËnike stresa

iznenada, vezano uz anksiozna stanja

osjeÊaj pomanjkanja zraka te pritiska u prsima; nadraæajni suhi kaπalj

nekoliko sati

Respiratorna insuficijencija

savjetovati se s lijeËnikom; dati bronhodilatatore

polako, u roku nekoliko sati

jaka glavobolja; katkad muËnina i povraÊanje

nekoliko sati

Glavobolja (cefalea) kod neuropsihiËke napetosti

dati analgetike; mirovati u krevetu na mirnom i slabo osvijetljenom mjestu

94 | Vaše zdravlje #71

Infarkt srca

travanj/svibanj 2010.


RUBRIKA

Medicinski leksikon

Bljedilo Obiljeæja

Uzrok

Trajanje

Pridruæeni simptomi Pretrage

Bolest

Ëesto vrlo izraæeno svijetlo obojenje koæe i sluznica

u akutnom obliku - nagli i obilni gubitak krvi zbog rupture neke æile, u kroniËnom obliku - koliËinski slabije krvarenje, ali kontinuirano i dugotrajno

kroniËno ili kratko (nekoliko dana) ovisno je li kroniËan ili akutan oblik

astenija; arterijska hipotenzija; smetnje vida; osjeÊaj vrtoglavice; poteπkoÊe s disanjem, posebno kod fiziËkih napora; tahikar­dija

krvna slika; ostale krvne pretra­ge; æeljezo u krvi

Akutna ili kroniËna posthemoragiËna anemija (kod he­moroida, æeluËa­ nog ili duodenalnog ulkusa, ulceroznog kolitisa, obilnih i/ili uËestalih menstru­ acija)

boja i izgled koæe kao kod “staroga lica”: æute boje po­put slame, s obilnim potkoæ­nim tkivom

promijenjena produkcija crvenih kr­v nih zrnaca zbog smanjene apsorpcije vitamina B12 i folne kiseline u cri­jevu, te lagano pojaËana destrukcija zrnaca

kroniËno, s izmje­nom razdoblja pogorπanja i parcijalne remisije

inapetencija i problemi s probavom; astenija i brzo umaranje pri naporu; tahikardija; dispneja; Ëesto poveÊana jetra i slezena

krvna slika; æe­ljezo u krvi; odreivanje razine vitamina B12 u krvi, i mokraÊi (nakon davanja vitamina)

Perniciozna anemija

intenzivno bljedilo sa slamastoæutim obojenjem (pri tumorskoj kaheksiji) ili zemljanim obojenjem (pri malari­Ënoj kaheksiji)

znaËajno smanjenje proizvodnje crvenih zrnaca (eritrocita) u koπtanoj sræi

kroniËno

primjetna inapetencija i mrπavlje­­nje; teπka aste­nija; smetnje vi­da; Ëesto psihiËki deficiti (somnolencija, mentalna konfuzija, itd.)

krvna slika; æeljezo u krvi; prote­inogram

Teπko fiziËko propadanje (tumorska kaheksija, kro­niËne bolesti, ma­l a­r ija, itd.)

iznenadna pojava katkad vrlo intenzivnoga bljedila koæe

spazam potkoænih krvnih æila

obiËno nekoliko minuta ili najviπe nekoliko sati

povremeno nesvjestica ili kolaps

nijedna

Emotivni stres

bjelkasto oboje­ nje s laganom tendencijom ka blijedoæutom

spazam potkoænih krvnih æila i lagano pojaËana hemoliza (razaranje eritrocita)

postoje akutni oblici s trajanjem od nekoliko tjedana, te kroniËni oblici

slabost i astenija; inapetencija, mu­Ënina i katkad povraÊanje; du­gotrajna glavobolja; edem koæe; arterijska hiper­tenzija; smetnje vida

pretrage mokraÊe; pretrage krvi (krvna slika, æe­ljezo, ureja, kreatinin, mokraÊna kiselina, testovi bubreæne funkcije); ultrazvuk bubrega

Akutni i kroniËni glomerulonefritis

vrlo intenzivno, svijetloga bjelkastog obojenja; ge­neralizirano ili lo­ka­lizirano na odre­enim izloæenim podruËjima koæe

jak spazam potkoænih krvnih æila

varijabilno, ovisno o intenzitetu i trajanju izloæe­no­sti hladnoÊi

promjena senzibiliteta zahvaÊenoga podruËja koæe

nijedna

Smrzotina

iznenadna pojava bjelkastog obojenja koæe

spazam ili smanjen dotok krvi u potkoæne krvne æile

opÊenito vrlo kratko (nekoliko minuta)

parcijalni ili potpuni gubitak svijesti

lijeËniËki pregled

Kardiocirkulatorni kolaps; nesvjestica; lipotimija

travanj/svibanj 2010.

Vaše zdravlje #71 | 95


Anka Dorić, dr. med., spec. transfuzijske medicine, Virogena Plus, Bužanova 7, Zagreb

VodiË kroz pretrage

RUBRIKA

Trihomonijaza

češća nego što se misli

Zbog osjetljivosti i specifičnosti, PCR (DNA) analiza postaje novi zlatni standard u dijagnostici trihomonasne infekcije

S obzirom na šesterostruki porast virusnih Herpes simplex i HPV spolno prenosivih infekcija, ne čudi da su se urogenitalne infekcije nevirusnim uzročnicima, koje uzrokuju upale donjih dijelova spolnog sustava u žena, u posljednje vrijeme dijagnostički pomalo zanemarile, iako su u porastu. Simptomi koje uzrokuju i danas su najčešći razlog posjeta ginekolozima, urolozima i venerolozima.

Među najčešćim uzročnicima su gljivica Candida albicans , bakterija Gardnerela vaginalis i parazit Trichomonas vaginalis. Vaginoza koju uzrokuje Gardnerella vaginalis relativno lako se prepozna po pojačanom iscjetku neugodna mirisa po ribi, a dijagnosticira nalazom tzv. clue-stanica, te pregledom nativnog preparata uzorka iscjetka s dna rodnice u liječničkoj ordinaciji. Gljivične upale, koje najčešće uzrokuju C. albicans, rjeđe C. glabrata i C. tropicalis, i čiji su glavni simptomi pečenje, svrbež i grudasti mliječnobijeli sekret, rjeđe se šalju na testiranje zbog česte prakse propisivanja iskustvene protugljivične terapije, a katkad i zbog teškoća s transportom uzoraka u mikološki laboratorij i nestrpljivosti da se dočeka rezultat kultivacije, koji se katkad čeka i tjednima. Slične teškoće s obzirom na osjetljive zahtjeve za pravilan transport i pohranu uzoraka do početka izvođenja testiranja događaju se i s uzorcima iz urogenitalnog sustava žena i muškaraca za dokaz trihomonasne infekcije. To je jedan od razloga zašto ova, iako vrlo česta i neugodna urogenitalna infekcija, često ostaje nedijagnosticirana i nepotvrđena do kraja. Osim zdravstvenih problema, to potiče i česte sumnje u pitanje vjernosti i monogamnosti, što dovodi do razmirica među partnerima, jer jedan želi, a drugi, budući da nema simptome niti dijagnostički dokaz da je zaražen, ne želi piti lijekove koje bi trebali oboje piti kako bi se potpuno izliječili.

Podsjetimo se Među najčešćim upalama stidnice i rodnice su one za koje nije uvijek nužan spolni prijenos, a zbog izostanka pravodobne i dovoljno osjetljive dijagnostike, često nisu valjano i na vrijeme dijagnosticirane, pa je njihov broj u epidemiološkim i drugim registrima podregistriran i nema prave slike o opsegu obolijevanja ni u muškoj, ni u ženskoj populaciji. Stoga se često ne liječe oba partnera, što je jedno od osnovnih postulata kvalitetna liječenja spolno prenosivih bolesti. 96 | Vaše zdravlje #71

Kod muškaraca simptomi rjeđe izraženi Uzročnik trihomonijaze je bičasti mikroorganizam iz reda protozoa, veličine 10 do 30 mikrona. Izaziva niz neugodnih simptoma koji nastaju tijekom njegova parazitiranja zbog bičasto-ameboidnog kretanja po epitelu rodnice, mokraćne cijevi i debelom crijevu kod oba spola, te unutar kanalića prostate u muškaraca, tj. na mjestima gdje živi i hrani se domaćinovim fiziološkim bakterijama i leukocitima. travanj/svibanj 2010.


RUBRIKA

U kliničkoj slici, osobito žena, za ovu infekciju specifičan simptom je pjenušavi, slatkasto smrdljivi zeleno-žuti iscjedak uz jako crvenilo i često nesnosan svrbež. Uzrokuje upalu vrata maternice, rodnice i mokraćne cijevi, što često stvara ulazna vrata i za druge istodobne, miješane infekcije na ovim sluznicama i može štetno djelovati na ishod trudnoće ako je njime zaražena trudnica. U muškaraca su simptomi rjeđi, jer visoke koncentracije cinka u sekretu prostate imaju određena antitrihomonasna svojstva, pa se bolest ne razbukta, nego kao tiha infekcija prelazi u kronicitet. I to je jedan od razloga zašto se do prije nekoliko godina postojanje trihomonijaze u muškaraca često zanemarivalo, unatoč činjenici da se taj parazit može steći spolnim odnosom sa zaraženom osobom, koja može biti i bez simptoma, kao i kupanjem u toploj vodi nečistih bazena, jacuzzija i toplica te autoinokulacijom iz debelog crijeva.. Budući da trihomonas preživljava i izvan ljudskoga tijela u vlažnoj sredini i organskom materijalu nekoliko sati, infekcija se može prenijeti i nečistim nedezinficiranim instrumentima u ordinaciji, ali i preko vlažnih ručnika, zagađenih zahodskih daski i drugih predmeta osobne higijene. Recentna istraživanja pokazala su da se češće prenosi nespolnim načinima, te da je i više nego se vjerovalo značajan čimbenik u nastanku recidivirajućih upala mokraćnih putova i prostate u muškaraca. Studije upozoravaju i da bi dugotrajno neprepoznata zaraza trihomonasom mogla biti uzrok neplodnosti u određenog broja njime kronično inficiranih muškaraca. Klinička slika i tijek bolesti u žena su teži, dok su simptomi u muškaraca često blagi, zbog čega se kod njih kli-

travanj/svibanj 2010.

conoštvo manifestira pet puta rjeđe nego u žena. To je razlog zašto muškarci nerado provode liječenje metronidazolom, koji ima neugodne nuspojave, poput probavnih smetnji, metalnog okusa u ustima i druge. Još manje imaju potrebu kontrolirati se nakon terapije, pa često imaju ponovljene infekcije uz ping-pong učinak začaranog kruga prijenosa i još su manje motivirani za nastavak liječenja. Sve to ima snažan nepovoljan učinak na psihološke i intimne odnose među partnerima.

Unaprjeđenje dijagnostike Donedavno je najčešće korišteni dijagnostički test bio ispitivanje pod mikroskopom nativnog preparata ili obojenog razmaza, priređenog od jedne do dvije kapi uzorka (s dna rodnice, ušća maternice, iscjetka mokraćne cijevi, eksprimata prostate, ejakulata ili prve jutarnje mokraće). No, osjetljivost takvih preparata je samo 60 do 70 posto, a i deformirani paraziti se mogu previdjeti ili zamijeniti s drugim stanicama razmaza. Zato ova metoda danas uglavnom služi kao metoda probira (screening). Kultura trihomonasa daje dva do tri puta bolje rezultate od mikroskopskog preparata, ali postoje teškoće s transportom uzoraka i čekanjem od tri do sedam dana do rezultata uzgoja na podlogama za trihomonas u posebnim uvjetima. Iako je u ne tako davnoj prošlosti bila zlatni standard dijagnostike trihomonijaze, budući da je visoko osjetljiva i specifična, nedostaci su joj teškoće s transportom uzoraka iz ordinacije u laboratorij, prolongirana je i relativno skupa.

VodiË kroz pretrage

Posljednjih godina u pomoć vizualnim metodama stigle su imuno- i molekularna dijagnostika - otkrivanje trihomonasnih antigena imunoenzimskim brzim testovima, uz očitanje test trake iz uzorka otopljenog u epruveti s posebnim dijagnostičkim medijem u roku deset minuta, te PCR (DNA) analiza - jednostavna dijagnostička metoda za dokaz nukleinskih kiselina uzročnika. Najnovije studije govore u prilog da je potonja metoda osjetljivošću i specifičnošću novi zlatni standard dijagnostike za potvrdu trihomonasne infekcije, osobito za uzorke iz muškog urogenitalnog sustava, budući da je kod njih količina uzročnika često znatno manja i teže ih je dijagnosticirati nego u sekretima iz ženskog urogenitalnog sustava. Za ispitivanje je dostatno već nekoliko mililitara mokraće, ejakulata ili eksprimata prostate, a rezultati su dostupni za dva do četiri dana. Jedna od danas još uvijek često korištenih pomoćnih orijentacijskih metoda kod sumnje na trihomonasnu infekciju je vaginalni pH test, budući da povišenje pH vrijednosti u rodnici može biti znak sumnje na postojanje zaraze. Očitava se dodirom test-trakice s reagensom sa zidom rodnice ili uzorkom vaginalnog obriska. Kao dijagnostički test na prisutnost trihomonasa još uvijek se koristi i Papatest. Međutim, zbog velikog broja dijagnostičkih pogrešaka u interpretaciji rezultata, danas se smatra nepouzdanim za specifičnu dijagnostiku vaginalne trihomonijaze. Preporuka je da se u tu svrhu koristi samo kao probirna metoda, uz dopunu dijagnostike više osjetljivim i specifičnijim testom za trihomonas vaginalis.

Vaše zdravlje #71 | 97


dr. sc. Stribor Marković, fitoaromaterapeut, Centar Cedrus, www.centarcedrus.hr

Biljna ljekarna

RUBRIKA

Suosjećajni dar bogova Matičnjak ili melisa skromna je biljka koja je spasila cijelu dinastiju i sve kasnije priče i legende utkane u svjetsku povijest Ostaje nam velika misterija kako je to Sv. Hildegarda opisala matičnjak gotovo istim riječima kojima se služila kineska tradicionalna medicina opisujući međudjelovanja slezene i srca. Neka ta misterija ostane neotkrivena, kad već nemamo ni točne znanstvene spoznaje na koje to molekule u našem organizmu djeluje matičnjak. Matičnjak

Život starogrčkih bogova nije bio jednostavan. Bezbrojne intrige, spletke i skandali presijecali su sudbine brojnih bogova i polubogova. Navodno je i veliki Zeus trebao biti ubijen još kao beba, i to od vlastitog oca, uplašenog proročanstvom da će ga upravo njegov sin jednog dana svrgnuti s trona i utamničiti. Možda bi cijela jedna mitologija bila sasvim drugačija, da nije bilo matičnjaka, odnosno melise. Otkrivši plan svoga muža, Zeusova majka sakrila ga je u pećinu, ostavivši ga bez hrane. Ipak, Zeus je postao stasit i velik bog, prehranivši se medom dobivenim iz matičnjaka. Tako je jedna skromna biljka spasila cijelu dinastiju i sve kasnije priče i legende utkane u svjetsku povijest.

Biljka koja smiruje um i tijelo Ne znamo zbog čega su stari Grci odali takav hommage matičnjaku. Je li to zbog nevjerojatno ugodna, limunastog i slatkastog, gotovo parfemskog mirisa svježih listova? Nema sumnje da je lijep i snažan miris sigurno odigrao važnu ulogu u obožavanju matičnjaka kroz stoljeća. No, nije miris jedino čudesno što ova biljka skriva. Paracelzus ju je nazvao „eliksir života“, a svećenici i redovnice su je od ranog srednjeg vijeka pomno uzgajali u vrtovima spravljajući čajeve i tinkture za liječenje. Sveta Hildegarda od Bingena kaže: „Tko ju jede, rado će se smijati, jer njezina toplina zahvaća slezenu i time srce postaje radosno”. S današnje suhoparno-medicinske perspektive ovakav poetični opis nije nam više blizak, ali znamo kako matičnjak doista djeluje smirujuće na živčani sustav čovjeka i životinja, smanjuje stres i blago spušta krvni tlak izazvan psihosomatskim tegobama. Djeluje blagotvorno i na probavni sustav, smanjujući grčeve i bolove izazvane bilo stresom ili hranom. 98 | Vaše zdravlje #71

Kraljevsko ulje božanske biljke Matičnjak duguje svoj miris neobičnom koktelu mirisnih, lako hlapljivih molekula. Budući da je sadržaj eteričnoga ulja iznimno nizak, nastalo ulje vrlo je skupo (od 300 kn na više za 5 mL): za jedan kg eteričnog ulja potrebno je destilirati 5 - 16 tona svježe biljke! Stoga je eterično ulje matičnjaka svrstano u klasu skupocjenih ulja (zajedno s ružom, ylang-ylangom ekstra, nerolijem gorke naranče...). U njegovu sastavu ističu se aldehidi (geranial, neral, citronelal) i vrlo je ugodne, osebujne limunaste arome. Takva aroma čini ga vrlo traženim, no, na žalost, na police uglavnom dolaze loše patvorine, vrste citronela pomiješane s lavandom, limunska trava, litsea, destilirano ulje limuna te smjese eteričnoga ulja matičnjaka s navedenim uljima. U najgorem slučaju patvori se sintetskim spojevima. No, prirodu je teško kopirati. Tzv. kiralne molekule koje matičnjak stvara u eteričnom ulju naš nos nepogrešivo raspoznaje, stoga jednom kad pomirišite pravo ulje matičnjaka, nikada vas više neće zavarati njegove patvorine i kopije. Ulje se rijetko primjenjuje oralnim putem, vjerojatno i zbog visoke cijene, a ne zbog njegove moguće toksičnosti. Stoga se koristi u kupkama i uljima za masažu za smanjenje stresa, nervoza, pa čak i napada panike i histerije. Ulje se nikada ne nanosi nerazrijeđeno na kožu, jer kao tzv. aldehidno ulje može iritirati kožu. Dodaje ga se u maloj količini u biljno ulje, do 1 posto.

Utabani put matičnjaka u fitoterapiji Mnoge biljke su tijekom povijesti mijenjale svoju namjenu, da bi u današnje doba ostale samo one koje su provjerene. S matičnjakom kao da nije bilo većih dilema: oduvijek, kao i danas, koristi se kod nesanice, nervoze, stresa i probavnih tegoba. Doduše, tradicionalno travarstvo i danas koristi matičnjak kao tonik za opći boljitravanj/svibanj 2010.


RUBRIKA

tak organizma, pogotovo u smjesama s listom koprive i kod anemija. Premda takav tip djelovanja nije potvrđen, višestoljetna praksa je pokazala da u tome ima barem dio istine. Vjerojatno je Paracelzus, na koncu, bio u pravu.

Kako se koristi Infuz (čaj) se priprema tako da se 2 - 3 grama suhog lista prelije s 200 mL kipuće vode, ostavi stajati 10 minuta i procijedi. Ta količina priprema se tri puta na dan i pije između obroka. Infuz matičnjaka iznimno je ukusan, blago gorkastolimunaste arome. Stoga ga mnogi piju i bez neke zdravstvene nužde, samo kao okrjepu nakon stresnog dana.
 Tinktura koju kupujete mora biti spravljena od jednog dijela suhe biljke na pet dijelova 45-postotnog etanola. Pije se

travanj/svibanj 2010.

u dozi od 2 - 6 mL u čaši mlake vode tri puta na dan.
 SIPF ekstrakt (integralna suspenzija ljekovitog bilja) najdjelotvorniji je iscrpak biljke jer objedinjuje najviše razine djelotvornih spojeva. Sadrži i najviše količine eteričnog ulja jer se biljka ne podvrgava sušenju, pa u tom pripravku ono postaje djelatna komponenta. Koristi se u dozi od 3 do 5 mL dva do tri puta dnevno, u pola čaše vode između obroka. Matičnjak ulazi i u brojne fiskne kombinacije, kako u čajnim smjesama tako i u drugim ljekovitim oblicima poput tintkura. Ne treba čuditi što je svoje mjesto našao i u pripravku poput Iberogasta®. Kako je problem dispepsije i iritabilnog kolona vrlo često i izrazito psihosomatske prirode, jedan smirujući matičnjak nije možda presudan, ali je svakako bitan dio.

Biljna ljekarna

Zanimljivo, nije matičnjak samo smirujuća biljka. Koncentrirani vodeni ekstrakt (ili drugim riječima jaki čaj), koristi se s velikim uspjehom u liječenju herpes labialisa, odnosno dosadnog i bolnog herpesa. Za tu je namjenu čak i klinički odobren. Na žalost, ovakvih pripravaka nema dostupnih u Hrvatskoj, no možete ih naći u Europskoj uniji. Mnoge ljekovite biljke pale su u zaborav. Matičnjak, nadam se, ne čeka ista sudbina, premda bi se trebao koristiti i više. Možda ga od zaborava spasi ugodan okus ili njegovo djelovanje protiv stresa u ovo današnje doba kada je sam izlazak na cestu postao stres, a mediji ne donose ništa drugo doli crnih vijesti i prolaznih senzacija. Možda ga spasi njegov božanski status koji uživa već više od dvije tisuće godina, ili baš vi, koji sada znate kako će vam pomoći.

Vaše zdravlje #71 | 99


Pitanja moæete slati na adresu: Oktal Pharma, Utinjska 40, 10020 Zagreb ili na e-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr s naznakom - VI PITATE, MI ODGOVARAMO

Vi pitate, mi odgovaramo

RUBRIKA

DERMATOLOGIJA dr. sc. Ivana Nola, dr. med., spec. dermatovenerolog, Zagreb

Imam šećernu bolest tipa 1, koja mi je dijagnosticirana prije više od pet godina. Već petnaest godina na nožnim palčevima imam natiske (zadebljanje kože). Postoji li neka krema, preparat, laserski zahvat ili u krajnjem slučaju kirurški zahvat kojim bih se mogla riješiti natisaka na nožnim palčevima. Lj. G. Zadebljanja na koži stopala mogu se riješiti ili ublažiti kombinacijom salicilne kiseline i ureje, kao i drugih pripravaka uz dodatak omega masnih kiselina, uz vrlo nježno i nadasve oprezno struganje kamenom za pete. Ritam primjene preparata može se odrediti samo na temelju kliničke slike. Stoga vam savjetujem da posjetite dermatologa, koji će nakon kliničkog pregleda najbolje odrediti lokalnu terapiju određenim mastima, kao i kupke za stopala.

FIZIKALNA MEDICINA Vedrana Mužić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Zagreb

Dvadeset devet mi je godina. U posljednje dvije godine konstantno imam povišenu sedimentaciju (32-85), leukocite (11-16) i CRP (17-149), te jake bolove u zglobovima, kostima i mišićima. Bol počne na jednom zglobu, većinom zglobu koljena, šake i prsta, a zatim se širi. Zglobovi su mi katkad otečeni i imam blago povišenu temperaturu. Noću se jako znojim i imam tresavicu. Ti simptomi i bolovi većinom postaju izražajniji noću. Na odjelu reumatologije radi pretraga sam boravio deset dana. Svi nalazi (bris grla i nosa, rentgenska sli-

100 | Vaše zdravlje #71

ka čeljusti, markeri hepatitisa i tuberkuloze, bris mokraćne cijevi, reuma faktor, ANF) bili su uredni. Postavljene su mi dijagnoze - reaktivni artritis i Raynaud sindrom. Kako bolove u zglobovima imam posljednjih 10 godina, a prije nisam vadio krv, ne znam kakva mi je krvna slika bila cijelo to vrijeme. Uz to, bolovi su se javljali otprilike dva puta godišnje, kad sam odlazio na hitnu, gdje bih dobio injekciju protiv bolova i sve bi se nakon toga smirilo. Posljednje tri tjedna imam konstantne bolove, pa po preporuci liječnika pijem Movalis i Zaldiar. Na zadnjem pregledu prije dva tjedna, moj imunolog mi je je jednostavno rekao kako je očito da su mi vrijednosti CRP-a i sedimentacije povišene, ali da ne zna što bi još provjerio. Molim vas savjetujte mi koje pretrage napraviti i kod kojeg specijalista ići jer imunolog ne pomaže. A. G. Upalnim reumatskim bolestima u kliničkoj praksi zasad se bave imunolozi, internisti - reumatolozi i fizijatri - reumatolozi. Za razvoj kompletne kliničke slike upalne reumatske bolesti katkad treba niz godina ili se, pak, bolest može prezentirati samo djelomičnom kliničkom slikom i ne razviti se u potpunosti cijeli životni vijek. Potonje oblike bolesti zbog nedostatka kriterija za neku od upalnih reumatskih bolesti svrstavamo u nediferencirane bolesti vezivnog tkiva. Postoje, naravno, i oblici upalnih reumatskih bolesti koji su između te dvije krajnosti. Stoga treba napraviti proširenu dijagnostičku obradu: provjeriti imunološki status - postoji li imunodeficijencija (urođena ili stečena), prisutnost autoimunih antitijela itd. Jedna od vaših dijagnoza, reaktivni artritis, može biti reakcija na

prisutnost Helicobacter pylori (bakterija u sluznici želuca), ugriz insekta, infekciju netipičnu za naše krajeve... Kako iz vašeg pisma ne mogu doznati gdje ste do sada obrađivani i liječeni, preporučujem vam nastavak obrade i liječenje u mojoj ustanovi - Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC-a Zagreb ili Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju KBC-a Zagreb (Rebro - Kišpatićeva 12, Zagreb). Naručiti se možete preko jedinice centralnog naručivanja pacijenata KBC-a Zagreb.

GINEKOLOGIJA mr. sc. Sandra Kovačević, dr. med., spec. ginekologije i porodništva, Zagreb

Imam ginekološki problem, a trenutačno ne mogu otići na pregled. Naime, muči me samo jedan simptom, iscjedak, i mislim da imam bakterijsku vaginozu. Zanima me kako problem mogu riješiti bez tableta. Može li pomoći Uvin H čaj ili čaj od brusnice? Dugo sam pila lijekove protiv anemije s puno C vitamina, pa me zanima može li to biti uzrok. D. B. Ne navodite kakav je iscjedak (boja, konzistencija, miris), koliko ga dugo imate i u kojoj fazi ciklusa. Ako je dugotrajan i drukčiji nego obično, bilo bi dobro da ipak odete na ginekološki pregled. Ako se klinički ne može zaključiti o čemu je riječ, trebalo bi uzeti cervikalne briseve. U terapijskom smislu, možete pokušati s Vagisan vaginaletama i/ili Lactogyn tabletama za oralnu upotrebu po uputama proizvođača, uz napomenu da će vam takva terapija pomoći samo ako je posrijedi lagana neravnoteža kiselosti rodnice. Za intimnu njegu koristite posebno formulirane preparate, koji ne naruša-

travanj/svibanj 2010.


RUBRIKA

vaju kiselost rodnice (Dercomme Femme, Vagisan…). Ako vam terapija ne pomogne, ne preostaje vam ništa drugo nego da u svoj raspored uklopite ginekološki pregled.

Već nekoliko godina imam problema s čestim upalama prostate i mokraćne cijevi. Rekao bih da sam zdravstveno imunokompromitiran. Zaručnica i ja bismo htjeli dijete, pa me zanima smije li se Octenisept® primjenjivati i u mokraćnu cijev nakon spolnog odnosa kako bi se spriječila nova upala zbog nekog uzročnika. Naime, u nekoliko navrata dok smo bili „čisti od bakterija” dogodilo se da smo imali odnose bez zaštite i nakon dva do tri mjeseca kod mene se ponovila upala, a zaručnica nije imala nikakvih simptoma. Marko Ne navodite koji je uzročnik posrijedi, te je li izoliran iz mokraće, ejakulata ili prostate, kao ni je li vaša zaručnica učinila cervikalne briseve. Octenisept® je univerzalni antiseptik, koji služi za uništavanje bakterija, gljivica i ostalih mikroorganizama koji razmnožavanjem mogu izazvati infekciju i upalu. On se preventivno može koristiti nakon spolnog odnosa, ali ako su brisevi uredni, ne znam koliko bi to bilo potrebno. Ako su ipak svi brisevi uredni kod vas i partnerice, bilo bi uputno da se, uz urologa, posavjetujete i s dermatologom.

Imam malo komplicirano, a meni opet jako važno pitanje. Moja prijateljica ima četiri djevojčice, a jako bi voljela roditi i sinčića. Zamolila me da pitam biste li mi mogli pronaći odgovor na pitanje postoji li neki način, lijek ili nešto drugo što bi mogli koristiti ona ili njezin suprug kako bi im se povećale šanse da im peto dijete bude dječak? N. S.

travanj/svibanj 2010.

Prilikom oplodnje svaki roditelj daje polovicu genetskog materijala. Spolni kromosomi majke su XX i ona budućem djetetu daje samo X kromosom, dok su spolni kromosomi oca kombinacija XY, što znači da otac određuje spol djeteta jer može dati X ili Y kromosom. Dr. Landrum Shettles poznat je po svojoj knjizi o tome kako začeti bebu određenog spola, posebno kako začeti djevojčicu. No, metoda se može koristiti i za djevojčice i za dječake. Teorija u pozadini te metode za dobivanje dječaka kaže da se spermiji koji nose Y kromosom kreću mnogo brže, ali i brže umiru. To znači da u trenutku otpuštanja jajašca u njegovoj blizini ne bi trebalo biti spermija, ali da bi u tom trenutku trebalo brzo imati spolni odnos kako bi se postigla najveća moguća koncentracija spermija koji nose Y kromosom. Za primjenu te metode morate poznavati svoj menstrualni ciklus i koristiti tablice plodnih dana, ovisno o bazalnoj temperaturi tijela. Nakon nekoliko mjeseci korištenja tablica, imat ćete prilično točan uvid u trenutak ovulacije. Muškarci bi trebali izbjegavati ejakulaciju četiri do pet dana prije ovulacije, to jest spolni odnos trebalo bi tempirati 12 sati prije ovuliranja. Uz to, u spolnom odnosu treba koristiti položaje koji će spermije izbaciti što je moguće bliže cerviksu - najbolje sve položaje „straga“. U svemu tome pomaže ženski orgazam, jer „pomiče“ spermije bliže jajnoj stanici. Postoje i teorije da hrana određuje hoće li se začeti djevojčica ili dječak. Ako želite dječaka, prehrana bi trebala sadržavati meso, posebno crveno, slane grickalice (čips) i kavu. Muškarac bi trebao nositi bokserice radi kontrole temperature skrotuma (mošnji) i prilikom odnosa prvi trebao imati orgazam. Dječak će se, po dr. Shettlesu, začeti ako je muškarac u dominantnom položaju, a dobar način dobivanja dječaka jest i spolni odnos stojeći, odnosno uvečer. Uz to, treba izbjegavati spol-

Vi pitate, mi odgovaramo

ne odnose tijekom punog ili mladog mjeseca. Iako su sve to preporuke koje mogu povećati statističku vjerojatnost dobivanja muškog djeteta, konačni odabir spola ipak se odvija po prirodnim zakonima selekcije otpornijeg genetskog materijala na koji mi ipak nemamo većeg utjecaja.

NEUROLOGIJA prof. dr. sc. Vida Demarin, dr. med., spec. neuropsihijatar, Zagreb

Imam 26 godina i u petom sam mjesecu trudnoće. Zbog grčenja u lijevoj ruci, smanjenja vida, gubljenja orijentacije i povraćanja upućena sam na EEG. Rezultati nalaza su sljedeći: osnovna cerebralna aktivnost iznad parijetalnih i zatiljnih regija je niskovoltažni alfa ritam frekvencije oko 10Hz, dok anteriorno dominira niskovoltažni srednje brzi beta ritam; nema uočljivih asimetrija, kao ni paroksizmalnih pojava; rijetki pojedinačni sporiji valovi 6-7Hz; reakcija blokiranja je izražena; tijekom i nakon HV nema promjena. Možete li mi protumačiti nalaz? Kako su simptomi koje sam imala prestali, zanima me jesu li potrebne daljnje pretrage i postoji li opasnost za dijete i mene? G. L. Prema navedenom, vaš EEG nalaz je uredan. Svakako se vratite liječniku koji vas je uputio na EEG, koji će vas, ako to smatra potrebnim, uputiti na daljnje pretrage. Smetnje koje navodite su nespecifične, ali s obzirom na trudnoću, važno je otkriti njihov uzrok. Ako bi se smetnje ponovile, odmah zatražite liječničku pomoć. Pokušajte se što više odmarati, redovito spavati, zdravo se hraniti i smanjiti razinu stresa.

Vaše zdravlje #71 | 101


StruËne zanimljivosti

RUBRIKA

Pronađen ključ pretilosti? Izvor: Ivanhoe Newswire (Cell Metabolism) Objavljeno: 11. siječnja 2010.

Istraživači su otkrili molekularni mehanizam koji kontrolira potrošak energije u mišićima i sudjeluje u određivanju tjelesne težine. To bi otkriće moglo dovesti do novoga medicinskog pristupa u liječenju pretilosti. Znanstvenici s Klinike Mayo u suradnji sa stručnjacima sa sveučilištima u Iowi, Connecticutu i New Yorku utvrdili su da mehanizam za čuvanje energije reguliraju kanali za adenozin trifosfat (kanali KATP). Višak energije od hrane skladišti se u stanicama kao glikogen ili masnoća, koju se može pretvoriti u adenozin trifosfat, ovisno o energetskim zahtjevima organizma. Kad se iz stanica odstrane kanali KATP, tijelo se navodi da energiju koristi manje učinkovito, odnosno da troši više, a skladišti manje. Do te pojave, koja vodi do mršavljenja, dolazi i kod ljudi koji jedu visokokaloričnu zapadnjačku prehranu. „Iako mehanizmi očuvanja energije prirodno štite ljude u vrijeme nestašice hrane ili nepovoljnih okolnosti, dovode do pretilosti u modernom sjedilačkom društvu“, izjavio je autor istraživanja Alexey Alekseev, elektrofiziolog iz Klinike Mayo. „Naši nalazi pokazuju da je terapijsko ciljanje kanala KATP, osobito u mišićima, moguća nova opcija za liječenje pretilih pacijenata koji imaju smanjenu mogućnost vježbanja.“

Prva nova terapija za lupus nakon pola stoljeća Izvor: Ivanhoe Newswire Objavljeno: siječanj 2010.

Lupus je kronična bolest koja često izaziva invaliditet, a 90 posto njezinih žrtava su žene. Zahvaća kožu, zglobove, bubrege, srce i na kraju mozak. Ne postoji mogućnost izlječenja, a i lijekovi za ublažavanje tegoba bili su rijetki, sve do sada. Kathi Ruffato živjela je s tom bolešću od 14. godine, a liječnici dugo nisu shvaćali zašto su joj zglobovi otečeni, zašto su joj obrazi crveni, a tijelo umorno. Kasnije je doznala da ima lupus, tešku autoimunu bolest koja izaziva imunosni sustav da napada tkiva vlastitog organizma. Dosad raspoloživi lijekovi tretirali su samo simptome, a imali su ozbiljne nuspojave. Napokon, na pomolu je novi lijek, Benlysta, koji donosi novu nadu oboljelima. To je prvi lijek protiv lupusa koji će biti odobren nakon nekoliko desetljeća. Michelle Petri, reumatologinja iz bolnice Johns Hopkins u Baltimoreu, kaže da je svjedočila kako taj lijek mijenja živote nabolje. „Benlysta je smirila simptome aktivnog lupusa. Spriječila je da se lupus rasplamsa i popravila kvalitetu života oboljelih, primjerice tako 102 | Vaše zdravlje #71

što im je dala više energije“, kaže dr. Petri. „Lijek koji cilja samo one stvari koje su kod lupusa pošle naopako, ne zadirući u ostatak imunosnog sustava, velik je napredak u tretmanu bolesti. Više od pola pacijenata koji su iskušali novi lijek doživjelo je znatno poboljšanje simptoma. Lijek se uzima intravenozno jednom mjesečno u ambulanti. Na ovom je prilogu surađivalo Američko udruženje farmaceutskih znanstvenika.

Kombinirana terapija za otporni rak pluća Izvor: Ivanhoe Newswire (Cancer Cell ) Objavljeno: 20. siječnja 2010.

Kombinirana terapija u stanju je dovesti do duljih remisija kod pacijenata s nemalostaničnim rakom pluća koji ne reagira na liječenje. Istraživači sa Zavoda za rak Dana-Farber te Centra za rak u Općoj bolnici u Massachusettsu utvrdili su da neki pacijenti s rakom pluća posjeduju stanice s prevelikom količinom bjelančevine zvane MET. Te stanice mogu izazvati otpornost na liječenje. Istraživači su otkrili da pacijenti s tumorima otpornima na liječenje imaju koristi od dodatnih lijekova koji ciljaju problematične stanice, u kombinaciji s lijekom zvanim inhibitor tirozin kinaze. „Naši nalazi pružaju snažno opravdanje za kombiniranu terapiju kao početnu za neke pacijente“, naveo je voditelj istraživanja, dr. Pasi Janne sa Zavoda za rak Dana-Faber. Istraživači se nadaju da će ovo otkriće omogućiti liječnicima da preciznije prilagode liječenje raka radi sprječavanja otpornosti na lijekove.

Liječenje tumora „kuhanjem“ Izvor: Ivanhoe Newswire Objavljeno: 11. siječnja 2010.

Nova tehnika liječenja tumora bubrega obradovat će oboljele koji zaziru od operacije. Američki su liječnici osmislili tehniku kojom se tumori trajno uništavaju zagrijavanjem. „Ova metoda u biti ubija tumor mikrovalnim grijanjem“, kaže dr. Peter Julien iz bolnice Cedars-Sinai u Los Angelesu. Mikrovalno grijanje tumora ili, stručno rečeno, radiofrekvencijska ablacija primjenjuje se iglom koja se umeće usred tumora. Vođeni snimkama napravljenima kompjutoriziranom tomografijom, liječnici rabe električnu struju za zagrijavanje tumora. „Energija koja se dovodi do tumora nalazi se na vršku igle. To je vrlo intenzivna energija koja zagrijava tumor na više od 150 stupnjeva. Ona može zagrijati tumor do točke ključanja“, dodaje dr. Julien. Liječnici kažu da se prilikom zahvata ne pravi nikakav rez te da nema nikakva, ili gotovo nikakva oštećenja susjednih organa. Radiofrekvencijska ablacija primjenjuje se i kod raka

pluća i jetre, te je dobra opcija za one koji su prestari ili nedovoljno zdravi za klasičnu operaciju.

Što je ljepota: nove “zlatne proporcije” Izvor: Ivanhoe Newswire ( Vision Research) Objavljeno: 4. siječnja 2010.

Osjećaj ljepote neosporno je subjektivan i ovisi o ukusu, no ukusi ljudi u velikoj su mjeri slični. Tako je jedno istraživanje pokazalo da se većini ljudi sviđaju lica na kojima su oči na određenoj udaljenosti od usta. Znanstvenici s Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu i Sveučilišta u Torontu pronašli su idealan odnos očiju, usta i rubova lica, po kojemu se razlikuju misica i obična cura iz susjedstva. U istraživanju ispitanici su u zadatak dobili da procijene privlačnost ženskih lica s istovjetnim crtama, ali s različitim udaljenostima između očiju i usana te između očiju. Utvrdili su da postoje dvije „zlatne proporcije“, jedna za širinu i druga za dužinu. Ženska su lica ocijenjena najprivlačnijima kad je okomiti razmak između očiju i usta oko 36 posto od dužine lica, te kad je vodoravni razmak između očiju oko 46 posto širine lica. „Ljudi su od davnina bezuspješno pokušavali pronaći te omjere“, kaže Pamela Pallett s Kalifornijskog sveučilišta. „Stari su Grci pronašli omjer koji su smatrali zlatnom proporcijom i koristili je u arhitekturi i umjetnosti. Neki vjeruju da je i Leonardo Da Vinci primijenio zlatnu proporciju pri slikanju Mona Lise. No, nikad nije nađen dokaz da je zlatna proporcija nešto posebno. A sad se pokazalo da i nije posebna. Umjesto nje, utvrdili smo da se prava zlatna proporcija sastoji od prosječnih razmaka između očiju, usta i rubova lica.“

Terapija bakterijama za upalnu bolest crijeva Izvor: Ivanhoe Newswire (Journal of Medical Microbiology ) Objavljeno: 20. siječnja 2010.

Bakterije koje stvaraju sastojke za smanjivanje upalnih procesa i jačanje obrane organizma mogle bi se upotrijebiti u liječenju upalne bolesti crijeva. Štoviše, takvi probiotski mikrobi mogli bi biti najuspješnija terapija protiv ove bolesti dosad. Upalna bolest crijeva je upala probavnog sustava koja izaziva jake bolove u želucu te vodenast i krvav proljev. To je sve raširenija bolest koja pogađa jednu na 5000 genetski osjetljivih osoba u Europi i Sjevernoj Americi. Najčešće su manifestacije bolesti Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Pretpostavlja se da je upalna bolest crijeva posljedica preaktivne imunološke reakcije povezane s neravnotežom normalnih tipova bakterija u crijevima. Nedavna istraživanja ukazala su na maslačnu kiselinu kao potencijalno terapijsko sredstvo za ovu botravanj/svibanj 2010.


RUBRIKA

lest. Kod oboljelih od upalne bolesti crijeva postoji manjak crijevnih bakterija koje proizvode maslačnu kiselinu, a pokusi na miševima pokazali su da ubrizgavanje takvih bakterija u probavni sustav vraća količinu crijevnih bakterija na normalu i ublažava bolest. „Konvencionalna terapija lijekovima je ograničeno djelotvorna i uzrokuje znatne nuspojave. Probiotici su prijateljske bakterije koje, kad ih se uzme u dovoljnoj količini, donose zdravstvene koristi. Nedavni pokusi usmjereni na sojeve bakterija koje proizvode maslačnu kiselinu bili su obećavajući i mogli bi dovesti do novih terapija za upalnu bolest crijeva“, rekao je prof. Filip Van Immerseel, mikrobiolog sa sveučilišta u Gentu. No, razvoj djelotvorna probiotičkog tretmana za ovu bolest neće biti lak, jer će biti potrebno naći sojeve bakterija koje su posebno otporni, da ih druge kolonije bakterija ne istisnu.

Virus herpesa ubija rak kože Izvor: Ivanhoe Newswire Objavljeno: 10. veljače 2010.

Gotovo tisuću ljudi u Hrvatskoj ove će godine dobiti melanom, a stotinjak će umrijeti od njega. Istodobno će u svijetu biti više od sto tisuća preminulih od tog oblika raka. Za melanom godinama nije bilo nikakva novog lijeka, no liječnici su otkrili da ga se može ubiti virusom herpesa. Amerikanac Ira Dickstein jedan je od pacijenata na kojima je iskušana ta tehnika i koji svjedoči da mu se rak malo povukao kad su liječnici u zahvaćeno područje ubrizgali virus herpesa. „Ovo mi je treći klinički pokus, ali prvi put opažam da se rak smanjuje“, veli Dickstein. „Virus se može programirati da napada upravo stanice raka“, napomenuo je dr. Gregory Daniels, onkolog na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Kad tijelo prepozna prisutnost virusa, ono aktivira imunosni sustav. Nekoliko Dicksteinovih lezija u koje je virus direktno ubrizgan smanjilo se,

travanj/svibanj 2010.

a jedna je potpuno nestala. „Naš organizam prepoznaje virus kao opasnog neprijatelja i mobilizira se protiv njega“, dodaje Daniels. Melanom je 10,5 puta češći kod bijelaca nego kod crnaca, i češće napada muškarce nego žene. Za razliku od mnogih drugih čestih malignoma, prisutan je u velikom broju dobnih skupina. Događa se mlađima, kao i starijima. Štoviše, jedan je od najčešćih oblika raka koji se dijagnosticira tinejdžerima.

Lijek za osteoporozu u želucu Izvor: Ivanhoe Newswire (Nature Medicine) Objavljeno: 8. veljače 2010..

Terapija kojom se smanjuje lučenje serotonina u crijevima mogla bi poslužiti kao lijek protiv osteoporoze. Serotonin je naširoko poznat kao moždani neuroprijenosnik koji regulira raspoloženje, no zapravo 95 posto cjelokupnog serotonina počiva u želucu, a samo pet posto u mozgu. U jednom od ranijih istraživanja znanstvenici su blokirali proizvodnju serotonina u želucu miševa i otkrili da je taj postupak izliječio osteoporozu ženkama koje su prošle menopauzu. U novom istraživanju istraživači su utvrdili da davanje sastojka LP533401 oralnim putem jednom dnevno kroz šest tjedana sprječava nastanak postmenopauzalne osteoporoze, kao i da je liječi kad se već jednom pojavila. Ova terapija ne utječe na razinu serotonina u mozgu, što je važno za održavanje normalnih moždanih funkcija, poput raspoloženja i izmjene budnosti i spavanja. „Nove terapije koje blokiraju proizvodnju serotonina u crijevima imaju potencijal prerasti u novu klasu lijekova protiv osteoporoze“, rekao je Gerard Karsenty sa Sveučilišta Colombia i glavni autor istraživanja. „Budući da su ovom bolešću pogođeni deseci milijuna ljudi, žurno je potrebna terapija koja ne samo da zaustavlja gubitak kostiju, nego izgrađuje nove kosti. Uz te spoznaje, mar-

StruËne zanimljivosti

ljivo radimo da prilagodimo ovaj tretman ljudima.“ Trenutačno većina lijekova protiv osteoporoze sprječava razgradnju kostiju, a jedini koji stvara novu kost uzima se u obliku injekcije jednom dnevno i povećava rizik od raka kosti.

Mediteranska dijeta podržava zdravlje mozga Izvor: Ivanhoe Newswire (Intervju s Nikolaosom Scarmeasom; 62. skup Američke akademije za neurologiju) Objavljeno: 10. veljače 2010.

Mediteranska dijeta ne služi samo za održavanje vitke linije, nego bi mogla spriječiti oštećenja mozga vezana uz probleme s pamćenjem i moždane udare. U istraživanju predstavljenom na 62. godišnjem skupu Američke akademije za neurologiju, pokazalo se da ljudi koji se drže mediteranske dijete trpe manje oštećenja moždanog tkiva. Istraživanje je proučilo 712 ljudi s obzirom na stupanj pridržavanja mediteranske dijete. Utvrđeno je da oni koji se najjače pridržavaju tog tipa dijete imaju 36 posto nižu stopu oštećenja mozga od onih koji je se najslabije pridržavaju. Rezultati istraživanja u skladu su s ranijim istraživanjima koja su pokazala da je mediteranska dijeta povezana sa sniženim rizikom od Alzheimerove bolesti i da produljuje život oboljelima od Alzheimera. „Iz takvog promatračkog istraživanja ne možemo izdati preporuke ljudima jer ne znamo postoji li uzročno-posljedični odnos između prehrane i moždanog zdravlja“, rekao je dr. Nikolaos Scarmeas sa Sveučiliša Columbia. „Ipak, ima smisla pridržavati se takve prehrane jer je dokazano da pomaže kod srčane bolesti, visokog tlaka, šećerne bolesti, a možda i bolesti mozga.“ Mediteranska dijeta uključuje visoku količinu povrća, voća, mahunarki, žitarica, riba i jednostruko nezasićenih masnih kiselina, a male količine zasićenih masnih kiselina, mliječnih proizvoda i mesa.

Vaše zdravlje #71 | 103


Predstavljamo knjige

RUBRIKA

BIRAJTE RODITELJSKE BITKE Bonnie Maslin

EMOCIONALNO SMEĆE dr. Carl Alasko

KNJIGA TIŠINE Sara Maitland

U fokusu ove knjige je konstruktivan pristup odgoju djece, u smislu karakteristika odgojnih postupaka koji bi trebali podržati što prirodniji razvoj djeteta i njegova odnosa prema roditeljima, obiteljskim figurama i ulasku u svijet odraslih. Da bi se sačuvala spontanost ljubavi i privrženosti, uz potrebe discipliniranja i samodiscipliniranja, a da se pritom ne oštete originalnost i kreativnost djeteta i roditeljskog odnosa prema njemu i svojoj vlastitoj ulozi, autorica počinje knjigu s gotovo svakodnevnim pitanjem: „Znate li gdje vam je duševno zdravlje?“. Roditelju se nije lako orijentirati u odnosu prema djetetu i zajedno s njim, te u odnosu prema zahtjevima institucija i civilizacije u kojoj živi. Zbog toga imate ovu knjigu da vam omogući: uspostavu razumnih očekivanja glede ponašanja, zasnovanu na razumijevanju razvojne faze vašeg djeteta; razviti zdravorazumsku filozofiju odgoja; stvoriti obazriva i praktična obiteljska načela; usvojiti pozitivan obrazac discipliniranja uklanjanjem poraznih „neuspješnih odgojnih mjera”. Autorica, izravno se obraćajući čitatelju, u naslovu i u cijelom tekstu objašnjava kako biti dobar roditelj i odgojiti dobro dijete. Ujedno roditeljima pokazuje koliko je bitno povjerenje u sposobnosti djeteta, kao i otkrivanje njegovih sposobnosti, pritom ne zaboravivši činjenicu brzih promjena tijekom odrastanja.

Neprimijećena pošast razara milijune ljudskih odnosa. A još se i širi. Tu pošast nazivamo emocionalnim smećem. To je psihološka i emocionalna bolest koja izaziva katastrofu u svim našim odnosima, od najosobnijih do javnih. Ona djeluje bez našeg znanja ili pristanka, a njezini otrovni učinci šire se do neslućenih razmjera. Pogledajte oko sebe njezine žrtve: izgledi bračnog para manji su od jedan prema tri da će im brak doživjeti četrdesetu godišnjicu; pola zahtjeva za razvod podneseno je u prvih sedam godina braka, a više od 60 posto parova priznaje da ima ozbiljnih teškoća u emocionalnom i seksualnom zadovoljenju; kod odraslih osjetno raste postotak depresije, nesanice, pretilosti i visokoga krvnog tlaka, dok stres zbog pritisaka na poslu stvara novu, opasnu razinu zdravstvenih, obiteljskih i roditeljskih problema. Vijesti nisu dobre. Od spavaće sobe do učionice, sve se više ljudi žali na teškoće u vezama. Teže je započeti vezu, a zadržati je još je tegobnije. Da, postoje otoci zdravog razuma i mnogi ljudi kažu da su zadovoljni. No, zašto su neki odnosi puni ljubavi i pružaju ispunjenje, a drugi ne? Kako možete znati kad je vaša veza uspješna? Ovdje je najvažnije pitanje: kad možete reći je li vaš život prožet skrivenom bolešću emocionalnog smeća? Ova će knjiga odlučno odgovoriti na to pitanje.

Nakon bučnog odrastanja kao jedna od šestero djece, Sara Maitland, rječita feministkinja i majka, u svojim se kasnim četrdesetima zatekla sama u životu na selu i na vlastito iznenađenje, zaljubila u tišinu. U izuzetnoj, inteligentnoj knjizi, pouzdanim, izravnim i mudrim riječima, Maitland opisuje kako se upustila u istraživanje nove ljubavi, provodeći razdoblja tišine u Sinajskoj pustinji, po škotskim brdima i u zabačenoj seoskoj kući na otoku Skye. Odraz vlastitih iskustava, i euforičnih i mračnih, pronalazi u pričama drugih koji su iskusili tišinu - od istraživača i mistika do pomoraca. Zaranja duboko u bogatu kulturnu povijest tišine, istražujući koje značenje ima u mitu i bajci, koliko je važna u zapadnim i istočnim religijskim tradicijama, njezinu upotrebu u psihoanalizi i umjetničkom izražavanju i sve veći strah koji suvremeno društvo osjeća prema tišini. Njezino putovanje u tišinu donijelo je iznenađenja i neželjene strane, no najviše - osjećaj dubinske sreće. „Puna neobične ljepote, humora i nepretenciozne učenosti, ova nadahnuta meditacija o snazi i užitku koji nam pruža tišina je savršen melem za bukom izluđen suvremeni um.“ Charles Fernyhough

Robert Mandić

Lidija Krvarić

Nakladnik: Paralele d.o.o., Senjska 28, 21000 Split; www.paralele.hr Prodaja: Knjigu možete naručiti telefonski na 091/9374 751, putem web knjižare www. paralele.hr ili u svim boljim knjižarama. Izdanje: 2009. Cijena: 150 kuna

Nakladnik: Naklada Ljevak d.o.o., Palmotićeva 30, Zagreb Prodaja: direktno od nakladnika na tel. 01/4804-032; 01/4804-021 i putem interneta www.naklada-ljevak.hr uz popust od 10 deset, ili u svim boljim knjižarama Izdanje: 2009. godina Cijena: 129 kuna

104 | Vaše zdravlje #71

Vlasta Prohaska Jarec

Nakladnik: Planetopija d.o.o., Ilica 70, 10 000 Zagreb, www.planetopija.hr Prodaja: Knjigu možete kupiti u Planetopijinoj knjižari u Ilici 72 (tel./faks: 01/4846 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske. Možete je naručiti i putem interneta na www.planetopija.hr. Izdanje: 2010. Cijena: 155 kuna travanj/svibanj 2010.


Vaše zdravlje 04/2010.  

TEMA BROJA Dijabetička nefropatija - bubrezi na udaru šećerne bolesti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you