Page 1

Z A

Z D R A V I J I

Ž I V O T

I S S N 13 3 2-2 3 2 x t r a v a n j /s v i b a n j 2 0 0 9.

Bolno stopalo

Intervju

posljedica narušene strukture i statike

Dr. David Servan-Schreiber protiv raka - nov način života

BR O J 6 5 / g o d i n a X I

Alergija u dječjoj dobi važno je posumnjati, ali i dokazati

Meteoropati najbolji prognozeri

Carski rez razlozi ZA isključivo medicinske prirode

Roditeljstvo

temelj budućnosti djece MEDICINSKI LEK SIKON • VODIČ KROZ PRETR AGE • BIL JNA L JEK ARNA

B E S P L ATA N P R I M J E R A K

V O D I »


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 1


RijeË urednice Pri pomisli na proljeće, vjerujem da većina nas ima iste asocijacije - lijepo vrijeme, buđenje svih čula, iščekivanje Uskrsa... A sve to ne bi bilo tako lijepo da nismo okruženi ljudima koje volimo i koji nas vole, zar ne? Među njima bih svakako istaknula djecu, koja nam od malih nogu pokazuju neizmjernu ljubav i povjerenje, kad nas pogledaju onim malim nevinim očima. Ljubav koju ničim ne uvjetuju, osim time što su tu. I mi njima uzvraćamo i volimo ih beskrajno, pružajući ljubav i brigu na sve moguće načine. Katkad učinimo i pokoju pogrešku, ali tko je još izmislio fakultet na kojem se uči kako biti dobar roditelj? Nema roditelja koji i u najboljoj namjeri nije napravio odgojnu pogrešku ili jednostavno ne zna kako pokazati djetetu da mu želi najbolje. Odgajati dijete nije lako, a posebno u današnje vrijeme, kad su prisutni brojni negativni utjecaji iz okoline. Kako se postaviti i što napraviti da od djeteta napravimo čovjeka? Formula je i jednostavna i komplicirana, kako za koga, ali uz mnogo truda i ustrajnosti na kraju daje rezultate. Sustav već pomalo izgubljenih vrijednosti treba oživjeti prije svega u obitelji i kroz vlastiti primjer pokazivati djeci što je dobro, a što loše. Potičite ih i razvijajte njihovo samopouzdanje, ali i odgovornost. Pokažite im pravi put kojim treba koračati kroz život i preuzmite dio svoje odgovornosti za bolju budućnost. Uz puno truda i ustrajnosti, rezultat zasigurno neće izostati, a vi ćete za koju godinu pred sobom imati čovjeka, u punom smislu te riječi. Što više nas odgoj usmjeri u tom pravcu, u budućnosti ćemo moći očekivati bolji svijet. Uz iskrenu želju da svaki vaš dan u obitelji bude ispunjen ljubavlju, bliskošću i povjerenjem, želim vama i vašim najmilijima sretan Uskrs.

Carmen Rivier-Zurak, dr. med. Glavna urednica

2 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


Impresum

Sadræaj

IZDAVA»

BUDUĆNOST JE U RUKAMA RODITELJA . ............

Oktal Pharma d.o.o. Utinjska 40, 10020 Zagreb www.oktal-pharma.hr

DIREK TOR

Branko Parag, mr. pharm.

REDAKCIJA I M ARKETING

Utinjska 40, 10020 Zagreb tel: 01/6595 768 • faks: 01/6595 700 E-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr www.vasezdravlje.com

04

NOVO DOBA ANTISEPTIKA.........

08

HERPES.......................................

14

KANDIDIJAZA.............................

22

ALERGIJSKI RINITIS U DJEČJOJ DOBI.........................

Katica Molnar

AKNE...........................................

Melita Smolek, dr. med.

BOLNA STOPALA ........................

Vedrana Mužić, dr. med.

CARSKI REZ................................

mr. sc. Sandra Kovačević

66

Marina Gradinac, dr. med.

70

Anja Tomić, mr. pharm., Carmen Rivier-Zurak, dr. med.

72

Carmen Rivier-Zurak, dr. med.

78

doc. dr. sc. Tomislav Baudoin

GL AVNA UREDNIC A

Carmen Rivier-Zurak, dr. med.

POMOĆNIK GL AVNE UREDNICE

Ozren Podnar, prof.

HOMEOPATIJA - ALERGIJSKI RINITIS........................................

28

Ivan Šimetin

PREVENCIJA OSTEOPOROZE............................

30

MUŠKI KLIMAKTERIJ.................

84

Ozren Podnar, prof.

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA...

88

Marija Sović, dr. stom.

Blaženka Miškić, dr. med.

LEK TORIC A

Sandra Zanki, prof.

STRU»NI KOLEGIJ

prof. dr. sc. Zijad DurakoviÊ, internist prof. dr. sc. Davor MiliËiÊ, kardiolog prof. dr. sc. Boæidar »urkoviÊ, fizijatar mr. sc. Mladen DobroviÊ, estetski kirurg Sanja GreguriÊ-Mateπa, dr. med. dermatovenerolog doc. dr. sc. Radoslav Herman, ginekolog mr. sc. Kreπo Zurak, otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata prof. dr. sc. Josip GrguriÊ, pedijatar mr. sc. Dubravko Smu, kirurg prim. dr. sc. Kreπimir »avka, radiolog prof. dr. sc. Zdravko MandiÊ, oftalmolog prof. dr. sc. Maja Relja, neurolog

ZAŠTITA SRCA I KRVNIH ŽILA.............................

36

UDRUGA ZA CROHNOVU BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS...

Krešimir Štambuk, dr. med.

INTERVJU Dr. David Servan-Schreiber Protiv raka - nov način života.....

METEOROPATIJA........................

MEDICINSKI LEKSIKON zamućenje vida............................

94

44

VODIČ KROZ PRETRAGE krpelji / Lyme borelioza...............

96

48

BILJNA LJEKARNA sladić...........................................

42

Ozren Podnar, prof.

OKUSI U PREHRANI ...................

Slađana Divković, dr. med.

KAD I ZAŠTO NOSITI NAOČALE........................

Anka Dorić, dr. med.

DIZ AJN I PRIPREM A Z A TISAK

TISAK

rotooffset - Tiskara MeiÊ M. ©enoe 25, 10020 Zagreb tel: 01/6570 964

98

dr. sc. Stribor Marković

58

VI PITATE - MI ODGOVARAMO.........................

100

62

STRUČNE ZANIMLJIVOSTI.....

102

64

PREDSTAVLJAMO KNJIGE....................................

104

Nataša Kovač-Đapić, dr. med.

HAND dizajn studio ©tefanovečka 10, 10000 Zagreb tel/faks: 01/ 2333 489, 2333 490

90

Željko Gardlo, Perica Lajšić

VEZIVNO TKIVO............................

dr. sc. Stribor Marković

PROLJETNI UMOR......................

Ozren Podnar, prof.

NAKL ADA

90.000

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 3


Katica Molnar, pedagoginja, Srednja škola „Isidor Kršnjavi“, Našice

Tema broja

RODITELJSTVO

Budućnost je u rukama roditelja Vrline su vječne, stoga učimo djecu pravom, bitnom. Svijet će spasiti jedino ljudi koji idu pravim putem

Duboko u sebi svi čeznemo za boljim svijetom. Njega može stvoriti samo bolji pojedinac i upravo nam je stoga želja objasniti zašto je budućnost u rukama roditelja (i zajednice koja ima ulogu obitelji).

• nametanjem pogrešnih vrijednosti (ovisnost o potrošnji, materijalnim dobrima, snovi o lakoj zaradi - kladionice, nagradne igre, svijet show businessa...), ponižavanjem samoga sebe ovisnošću o pušenju, alkoholu, drogi.

Poznato je da čovjeka određuju naslijeđe, okolina u kojoj živi te vlastita aktivnost. Nepobitno je da se okolina u kojoj djeca odrastaju posljednje desetljeće suštinski promijenila, i počela pretjerano zagađivati njihov unutarnji svijet: • filmovima agresije, poplavom nasilnih videoigrica, nasiljem u svijetu oko nas • rušenjem vrijednosti - časti i poštenja, ljudske riječi, rada, odgovornosti, reda i discipline - kao uvjeta civiliziranog i humanog življenja, uvažavanja potreba drugog, istine i pravde • s obezvrjeđivanjem dolazi i odricanje od najvećeg dara ili svetinje - života

Ali, nije baš sve izgubljeno i crno. Obitelj kao osnovna jedinica društva sve negativne utjecaje može preobraziti u pozitivno, prije svega ljubavlju, bliskošću i povjere­ nj­em, jer roditelj najviše od svega želi dobro svom djetetu (čak i ako to ne zna pokazati), a temelje izgrađene u obitelji rijetko mogu ugroziti bilo kakvi drugi utjecaji. Kao rezultat pozitivnih namjera i nastojanja, stvara se bolji svijet. Stoga pokušajmo izdvojiti glavne uloge obitelji, upućujući i na stvarne mogućnosti i načine ostvarenja boljeg, zdravog svijeta kojim će dominirati duh tjelesnoga, duševnoga, socijalnoga i ekonomskog blagostanja, ali bez bolesti.

4 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


RODITELJSTVO

Stvaranje sustava vrijednosti Moralnost se, sa svim humanim vrijednostima koje podrazumijeva, usvaja prije svega u obitelji, a svi drugi odgojni utjecaji tijekom odrastanja samo su nadogradnja. Pošteno življenje izrasta iz obitelji, isključivo učenjem na primjeru, zajedničkim življenjem vrednota. Od roditelja se usvaja odnos prema istini, poštenju, radu i odgovornosti, dosljednosti i upornosti. U obitelji se uči voljeti čovjeka, uvažavati ličnost drugog s potrebama i željama, pravima i obvezama, empatiji i toleranciji. I najmanja djeca razlikuju dobro od lošeg, a razgovorom o životnim situacijama dijete uči što je i zašto ispravno, da ima pravo pogriješiti, da ima pravo na osjećaje, da ih treba izraziti, uči se neodgovarajuće ponašanje zamijeniti odgovarajućim i prihvatljivim. Lako će shvatiti i to da svojim ponašanjem zadovoljavamo potrebe, što čine i drugi, te da se razgovorom uvijek može pronaći dobro rješenje svakog problema. Dijete prihvaća da će dobre namjere imati i dobre posljedice, čak i kad se tako ne čini. Uči prihvaćanje svakog trenutka kao dragocjenoga, a posebno je važno njegovati stav zahvalnosti za sve što jest i što imamo. Imamo uvijek onoliko koliko je stvarno potrebno, a ljubav prema drugom čovjeku treba praktično pokazati na različite načine. Podijeliti možemo lijepu riječ, vrijeme, dobra djela (pomoć) te stvari i novac, ako imamo sreću da imamo više od onoga što stvarno trebamo i da ih možemo dijeliti sa slabijima i nemoćnijima od nas, a to će stvarati osjećaj korisnosti.

travanj/svibanj 2009.

U sustavu vrijednosti posebno mjesto ima i isticanje vrijednosti i veličanstvenosti života te brige o zdravlju tijela (prehrana, dovoljno sna, kretanje i bavljenje sportom), jer je jedino zdravlje uvjet blagostanja, sreće i sklada, ono je najviše dobro. Bez zdravlja sve postaje neva­ žno. Učeći na primjeru, djeca prihvaćaju odgovorno ponašanje prema svom i tuđem zdravlju. Trebamo isticati i važnost usavršavanja duha i učenja - stjecanja znanja, vještina i vrlina u najširem smislu. Bitno je vlastitim primjerom poticati dječju kreativnost, otkrivanje i istraživanje, čitanje i bavljenje kulturnim aktivnostima, njegujući stav da smo to bogatiji što više znamo, da je znanje stvarno bogatstvo i uvjet vlastitog napretka, kao i napretka zajednice u cjelini. Za humanije življenje nužni su poticanje i uvažavanje slobode i odgovornosti, individualnosti (imati stav, biti svoj), potencijalne savršenosti i neponovljivost svakog bića, ali i prihvaćanje različitosti, uz poticanje širenja vidika, otvorenosti te izbjegavanje svake isključivosti, ograničenosti ili zatvorenosti. Djeca vrlo lako shvaćaju da svatko ima pravo na svoj pogled na svijet, na navike i interese te da je doseg civiliziranosti dopustiti svakom slobodu, dokle god ga se ne tiče, to jest dok ga ne ugrožava, a to se lako ilustrira zaključkom da je svijet bogatiji što je u njemu više različitosti. Ne zaboravimo ni važnost primjera jačanja ekološke svijesti, očuvanja okoliša, svakog bića i našeg planeta.

Tema broja

Fundamentalno povjerenje Osjećaj sigurnosti u životu, osjećaj da se svemir razvija kako je najbolje, da je život radost, užitak, otkrivanje, davanje, veličanstven i vječan, da uvijek ima smisao, da su životni problemi stube na putu napretka i da uvijek imaju rješenje - uvijek potvrđuje obitelj. Obitelj je ljubav, sigurnost, brižnost, prihvaćanje i kad nismo savršeni. Samo tako se uči prihvaćati i voljeti sebe i druge, a kome je ukazano povjerenje, rijetko će ga iznevjeriti. U ova nemirna vremena, čak i kad nam je teško, pronađimo optimizma i potkrijepimo nadu mladih u neku lijepu budu­ ćnost, uz uvjerenje da je svatko kovač svoje sreće i jedini djelić svemira koji možemo promijeniti, a da sami stvaramo svoju realnost. Potaknimo djecu da imaju snove i ciljeve i daju sve od sebe da ih ostvare. Ističimo važnost životne radosti i sreće kao cilja života. Zaboravlja se da je sreća duhovna kategorija, da je nema izvan nas i da se ne može kupiti i postići materijalnim, da smo ljudi samo s drugima i da ispunjenje donosi samo ono što je zasluženo, uz trud stečeno (sve što je vrijedno nije lako) i kad moje dobro pridonosi višem dobru. Njegujmo vjeru u ljude kao dobra bića, učimo ih da pomažu i žele svakome bolje jer tako dobro raste (ono čemu posvećujemo vrijeme i energiju, raste). Tako svi postajemo zadovoljniji, stabilniji, smireniji. Tome svakako pridonosi isticanje važnosti vlastitog mira (mir počinje sa mnom), pa ih navikavajmo na vježbanje opuštanja, što je alat i uvjet postizanja mira.

Vaše zdravlje #65 | 5


Tema broja

RODITELJSTVO

Bitno je vlastitim primjerom poticati dječju kreativnost, otkrivanje i istraživanje, čitanje i bavljenje kulturnim aktivnostima, njegujući stav da smo to bogatiji što više znamo, da je znanje stvarno bogatstvo

nom ljubimcu, kuhanje i pranje posuđa), a svladavanje zadataka stvara ponos. Ne zaboravimo ni to da djeca imaju pravo na odmor, zabavu, druženje s vršnjacima, na prijateljstva i tajne.

Put do cilja vrjedniji je od cilja samog Razvoj samopouzdanja Samopouzdanje kao osjećaj da smo vrijedni ljubavi i da smo sposobni, ključ je uspjeha u životu. Najmanje se razlikujemo po mogućnostima i sposobnostima, bit je u samopouzdanju, a obitelj mu je, opet, temelj. Djeca koja visoko u sustavu vrijednosti imaju učenje (kao ljubav prema učenju i naviku, nužnu i trajnu životnu aktivnost našeg mijenjanja i usavršavanja), uvijek će imati ugodnije iskustvo u svakoj novoj situaciji i više samopouzdanja. U svemu je bitno kao polazište prihvatiti djetetovu jedinstvenost, neponovljivost: upravo ovakvi bitni smo u svemiru jer bez nas ne bi bio isti. Dijete ima pravo na vlastiti put i na ambicije. Najvažnije je otkrivati jake strane i darove djeteta te ga u tome poticati, pružajući mu priliku za bavljenje najraznovrsnijim aktivnostima i poslovima, bez nametanja za nas poželjnih rezultata. Neka isproba najraznovrsnije hobije i izvanškolske aktivnosti, one prave će opstati. Dosada je opasna. Iako djeca trebaju akciju i izazove, jer zaokupljenost stvara ispunjenje, s aktivnostima ne treba pretjerivati. Uvijek trebamo imati na umu da je uspjeh najbolji motiv. Stjecanju vjere u sebe pomaže toplije ophođenje, s više srca, afirmativno i optimisti­ čno. Suparništvo, konkurencija i uspo­ ređivanje uvijek su štetni. Iako svoje mogućnosti i odrasli i djeca mogu razviti samo ako imaju osjećaj poklonjenog povjerenja, činjenica je da oko 90 posto nastavnika, roditelja i pretpostavljenih ima autoritarni stil odgoja i ponašanja. Povjerenje se najbolje postiže odobrava-

6 | Vaše zdravlje #65

njem i pohvalom (danas na jednu pohvalu dolazi 10 pokuda ili kazni!). Uspješna djeca u svim aktivnostima dobivaju više pohvala, ohrabrenja, a manje kazni. Strah je najveći neprijatelj učenja i razvoja samopouzdanja. U strahu mozak ne funkcionira, on je blokiran za bilo kakvu aktivnost. Ako osjećaju manje straha, bit će i marljiviji; što manje krutih pravila, bit će fleksibilniji. Dijete treba znati granice (zahtijevam jer te poštujem; tko traži više - stalo mu je), ali i ono ima pravo na kontrolu situacije. Važno je da roditelji izraze svoja očekivanja i dopuste djetetu da izrazi osjećaje. Stoga, valja što češće pitati dijete je li zadovoljno uspjehom, aktivno slušati, uživjeti se u situaciju djeteta, uvažavajući njegov napor, i uvijek dopustiti da kaže misli li da može bolje i želi li pokušati, a pogreške prihvaćati kao dio učenja. Neodobravanje valja odlu­ čno izraziti, ali ne osuđivati i prekoravati. Istodobno, bitno je da dijete zna da je bezuvjetno voljeno, i to mu treba često pokazivati. Ako dijete ponovljeno radi nešto neuspješno, roditelj će pomoći da mijenja ponašanje pokazujući mu kako da se popravi i nudeći mogućnost izbora uz djetetovo predlaganje što više mogućnosti (razlozi za i protiv, predviđanje posljedica: što se može dogoditi ako...). Neka iskusi posljedice svog ponašanja, a loše neka pokuša nadoknaditi pozitivnim. I, upamtimo, humor je začin životu, daje odmak koji olakšava i najteže situacije. Za stvaranje osjećaja samopouzdanja važne su i vještine koje se ne uče u školi (spremanje sobe, briga o autu, o kuć-

Sve je bitno i svi smo važni jer se djeca ugledaju na nas, a kako jedino primjer odgaja (nema ničeg strašnijeg od mudrih riječi praćenih lošim primjerom), budimo im primjer. Ako ih ne potičemo, možda i neće tražiti više u životu. Uvijek priznajmo trud, volju, pokušaj, pa i najmanju pozitivnu promjenu, jer put do cilja vrjedniji je od cilja samog. Važno je da djeca znaju da smo im podrška, da smo im zahvalni za učenje, iskustvo i ljubav koju su nam donijeli u život i kako nam je najvažnije da budu sretni i zadovoljni ljudi. Neka svaki tren žive ispunjeno. Potičimo ih da maštaju, pomiču granice, postavljaju ciljeve i lete za svojim snovima, težeći njihovu ispunjenju. Tako će postajati bolji ljudi, jer samo su sretni ljudi dobri, a dobrota kao vrhunska vrlina je ono čega svijetu manjka. A manjka i mira, poštenja i zahvalnosti. Vrline su vječne, učimo ih pravom, učimo ih bitnom. Svijet će spasiti jedino ljudi koji idu pravim putem. Izbor je naš, svi smo odgovorni. Stoga budućnost doslovno jest u rukama roditelja. Novi, humaniji i čovjeka dostojan svijet, u kojem će svatko imati pravo na sreću, zdravlje i blagostanje, stvorit će jedino djeca koju odgojimo u tom duhu. No, ako nam se i učini da su mladi u nečemu negativni, „lošiji od nas“, sjetimo se... ... „Živimo u dekadentnom vremenu. Mladi više ne poštuju roditelje. Drski su, nestrpljivi, posjećuju taverne i nemaju nikakve samokontrole.” (natpis iz egipatske grobnice, 3000 godina prije Krista) travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 7


Melita Smolek, dr. med., Oktal Pharma

Dermatologija

AKNE

Od crne točkice do čvora Zbog povećane količine loja i prisutne seboreje, u tretmanu akni od velike je važnosti primjena specijaliziranih proizvoda

Acne comedonica

Acne papulopustulosa

Acne conglobata

Akne vulgaris su kronična, upalna bolest kože koja uglavnom pogađa adolescente, ali i 20 posto odraslih. Prve promjene najčešće se javljaju između 13. i 15. godine života, nešto češće kod djevojčica. Iako se očekuje da spontano nestanu tijekom kasne adolescentske ili mlađe odrasle dobi, velik broj odraslih osoba ima problema s njima, ili se tada čak prvi put pojave. Predisponirajuća mjesta njihove pojave su takozvan­a seborejična područja, odnosno ona s većim brojem žlijezda lojnica.

8 | Vaše zdravlje #65

U samom nastanku sudjeluje nekoliko činitelja, kao što su naslijeđe, utjecaj hormona i prisutnost bakterija. Nasljeđuje se veličina i osjetljivost žlijezda lojnica na različite podražaje, zbog kojih se pojačava proizvodnja loja, jednog od preduvjeta za razvoj akni. Hormonski utjecaj počinje se očitovati u pubertetu zbog povećanja količine muških spolnih hormona u tijelu, što uvjetuje rast lojnica i posljedično pojačanu proizvodnju loja, koji na površini kože razrjeđuje i mijenja sastav masnoća. Ta promjena učvršćuje vezu između površinskih stanica kože, keratinocita, koji posljedično zatvaraju otvore žlijezda lojnica na koži. I voda se više zadržava, što dodatno pogoduje razvoju bakterija. Tako nakupljeni loj i odbačene epitelne stanice ne mogu se drenirati (izlaziti) na površinu kože, zbog čega u folikulima tvore bjelkastu masu koju zovemo komedon. Ako je otvor komedona širok i vidljiv u obliku crne točke, zovemo ga otvoreni komedon, a ako nije vidljiv okom, a stvorile su se polukuglaste bijele tvorbe, riječ je o zatvorenom komedonu. U komedonima se nakupljaju bakterije, a osobito je važna prisutnost anaerobnih bakterija, onih koje rastu bez kisika. Za razvoj upale važnu ulogu igra bakterija Propyonibacterium acnes. Naime, razgradnjom masnoća, kojima se ona hrani, oslobađaju se slobodne masne kiseline koje djeluju iritirajuće i, u kombinaciji sa zastojem loja, dovode do širenja folikula i njegova pucanja, pri čemu se sadržaj širi u okolno tkivo u kojem se razvija upalna reakcija. Na koži se to očituje stvaranjem promjena koje zovemo papula (čvorić), pustula (gnojni mjehurić) i apscedirajući čvor (zatvoreno gnojno žarište).

Nekoliko stupnjeva razvoja Akne se najčešće pojavljuju na licu, čelu, obrazima, nosu i bradi. Nešto rjeđe zahvaćaju kožu vrata, ramena, gornjih dijelova leđa, prsne kosti i nadlaktice. Prema težini kliničke slike, mogu se podijeliti u nekoliko stadija: Acne comedonica - Najblaži oblik, kod kojeg je gotovo uvijek prisutno pojačano izlučivanje loja. Prevladavaju

travanj/svibanj 2009.


AKNE

otvoreni i zatvoreni komedoni, uglavnom na licu. U liječenju je najvažnije redovito čišćenje kože, čime se uklanja jače prisutan lipidni sloj, sprječava začepljenje otvora folikula i stvaranje novih komedona. Moguća je i primjena lokalne terapija koju preporuči liječnik dermatolog. Acne papulopustulosa - Srednje težak oblik kod kojeg je uvijek prisutno pojačano izlučivanje loja. Manifestiraju se mješovitom kliničkom slikom, što znači da uz komedone nalazimo i crvene bolne čvoriće (papule) veličine zrna prosa do leće, ali i gnojne mjehuriće (pustule). Osim na licu, promjene se mogu naći

na leđima i prsima. Kod blažih slučajeva primjenjuje se samo lokalna terapija, a kod težih se daje i opća terapija u obliku antibiotika. Redovito čišćenje kože od velike je važnosti. Acne conglobata - Najteži oblik bolesti, nešto češći kod mladića. Jako je izraženo pojačano izlučivanje loja. Uz komedone, čvoriće i gnojne mjehuriće, nalazimo i duboke upalne procese zbog kojih nastaju tvrdi, bolni čvorovi veličine lješnjaka. Njihovim spajanjem mogu nastati veliki, pločasti, tvrdi, crvenkasto-plavi plakovi izbočeni iznad površine kože, koji s vremenom omekšaju, pa nastaju

Dermatologija

šupljine ispunjene gnojnim sadržajem koji se kroz otvore prazni na površinu. Nakon ovakvog oblika zaostaju ružne brazgotine. Osim lica, često su zahvaćeni i gornji dijelovi trupa, vrat, nadlaktice, pa čak i glutealna regija. U terapiji se daju sredstva koja smanjuju izlučivanje žlijezda lojnica. Kako je povećana količina loja jedan od glavnih uvjeta za razvoj akni, a seboreja gotovo uvijek prisutna u svim kliničkim oblicima, prijeko je potrebna primjena specijaliziranih proizvoda.

Dva proizvoda u jednom Cleanance piling maska je proizvod koji istodobno pruža dva učinka - maske i pilinga: • učinak maske - smanjuje povećanu proizvodnju loja i uklanja medij u kojem se razmnožavaju bakterije. • učinak pilinga - regulira poremećeno ljuštenje površinskih epitelnih stanica i sprječava stvaranje komedona. Svojstva Cleanance piling maske • regulira rad lojnica zajedničkim djelovanjem ekstrakta koštica bundeve (Cucurbita pepo), cink glukonata i vitamina B6 • apsorbira nakupljeni loj djelovanjem kaolina (glina) • uklanja odbačene epitelne stanice kombinacijom kemijskog pilinga (glikolna kiselina 4 % i salicilna kiselina 0,2 %) i mehaničkog pilinga (polietilenske mikrogranule) • djeluje antiiritacijski i umirujuće (Avène termalna voda i -bisabolola). Cleanance piling maska nanosi se najprije kao maska, na suhu ili navlaženu kožu i ostavi pet minuta, tijekom kojih travanj/svibanj 2009.

se odvijaju apsorpcija i samo djelovanje kemijskog pilinga. Nakon toga se navlaženim rukama i kružnim pokretima koža lagano izmasira, a potom temeljito ispere (učinak mehaničkog pilinga). Preporuka je koristiti je dva puta tjedno. Cleanance maska može se koristiti i na gornjim dijelovima trupa, vratu, nadlakticama i glutealnoj regiji. Pravilan tretman kože s aknama uključuje i zaštitu od ultraljubičastog sunčeva zračenja, jer ono pogoršava stanje i izaziva upalne promjene nakon određenog razdoblja izlaganja suncu.

Cleanance emulzija za zaštitu od sunce SPF 30 - pruža visoku UVA i UVB zaštitu i posebno je prilagođena koži s aknama. Ne ostavlja tragove i daje mat učinak. Sadržava kombinaciju mineralne i organske zaštite, uz dodatak anti­ oksidansa pretokoferila i ekstrakt­a koštica bundeve (Cucurbita pepo), te cink glukonata, koji reguliraju rad žlijezda lojnica.

Piling - maska

Vaše zdravlje #65 | 9


Vladimira Sokač, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

PIERRE FABRE - KLORANE

Ukroćena goropadnica Različitim postupcima ravnanja kosa se može oštetiti, što postupno narušava njezin prirodan izgled, a i teško se stilizira Koliko puta smo samo poželjeli da nam je kosa drukčija. Ako imamo ravnu, željeli bismo kovrčavu, ako je kovrčava, željeli bismo da je ravna. Prirodan izgled kose ovisi prije svega o njezinu sastavu i disulfidnim vezama između molekula, te načinu rasta iz korijena dlake. Ovisno o izgledu, tipovi kose mogu se podijeliti na ravnu, valovitu, spiralnu i sitno zavijenu. Neposlušna, valovita ili kovrčava kosa pravi je izazov za ravnanje i stiliziranje. Teško ju je zagladiti i oblikovati bez sušila i četke, ili pak pegle za kosu. No, različitim postupcima ravnanja kosa se može oštetiti, što postupno narušava njezin prirodan izgled - postaje suha, lako puca i teško se stilizira. Zdrava kosa zaštićena je površinskim slojem orožnjelih stanica koje zajedno tvore kutikulu dlake i poput crjepova pokrivaju njezinu površinu, štite je od isušivanja i štetnih vanjskih utjecaja. Kako bi što bolje prianjale jedna uz drugu, orožnjele stanice kutikule međusobno su povezane

slojem koji se sastoji od glikolipida, lipida i masnih kiselina. Upravo zbog oštećenja tog poveznog sloja između stanica koje čine kutikulu, kosa postaje suha, neposlu­ šna, slaba i teško se stilizira. Zato preparati koji obnavljaju povezni sloj između stanica kutikule dlake pomažu pri zaštiti i obnovi kose.

Kako se to nekad radilo Ravna kosa bila je osobito cijenjena u vrijeme drevnog Egipta. Kako bi im kosa bila ravna i zaglađena, Egipćanke su koristile mlijeko dobiveno gnječenjem plodova biljke Cyperus esculentus L., poznatije pod imenom papirus. Prve upotrebe papirusa opisane su u drevnim egipatskim dokumentima, gdje su točno navedeni načini pripreme pripravaka od gomolja papirusa i različitih ljekovitih biljaka koji su se preporučivali kao tretmani za oporavak kose. Papirus su iz Egipta u Španjolsku u devetom stoljeću donijeli Arapi, a danas većinom raste u sjevernoj Africi i južnoj Španjolskoj.

Tradicija u modernim okvirima Vođeni tradicionalnim spoznajama o upotrebi papirusa, laboratoriji Klorane odabrali su ga jer je svojim sastavom (visok sadržaja masnih kiselina i polarnih lipida) vrlo sličan sastavu prirodnog poveznog sloja među stanicama kutikule dlake. Kreirali su liniju proizvoda za ravnanje kose s papirusovim mlijekom koja na prirodan način dubinski hrani, a površinski zaglađuje vlasi te smanjuje statički elektricitet, čime olakšava ravnanje kose. Papirus korišten u proizvodima Klorane uzgaja se na pjeskovitom i vlažnom tlu u Španjolskoj. Gomolji papirusa sabiru se tijekom zime, kad je zeleni dio biljke suh, nakon čega se peru i suše. Osušeni gomolji melju se i iz njih se ekstrakcijom dobiva mliječni ekstrakt. Papirusovo mlijeko bogato je masnim kiselinama i polarnim lipidima koji zaglađuju površinu vlasi i olakšavaju ravnanje kose. Proces uzgoja i dobivanja papirusova mlijeka točno je određen i kontroliran jedinstvenim sustavom Cyperus esculentus L. (papirus)

10 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


PIERRE FABRE - KLORANE

Klorane maska za ravnanje kose s papirusovim mlijekom

Klorane balzam za ravnanje kose s papirusovim mlijekom

Klorane serum za ravnanje kose s papirusovim mlijekom

Phytophilière ® koji osigurava kvalitetu i sigurnost biljnih ekstrakata u proizvodima Klorane. Klorane linija za ravnanje kose s papirusovim mlijekom jedinstven je koncept njege jer istodobno zaglađuje površinu vlasi, što kosu čini ravnom te je štiti i obnavlja. Bogata papirusovim mlijekom koje sadrži polarne lipide i masne kiseline, linija je namijenjena za neposlušnu, valovitu, suhu i oštećenu kosu koju je teško ukrotiti i stilizirati. Djeluje površinski i dubinski, olakšava oblikovanje frizure i kontrolu volumena kose, te štiti kosu od štetnog utjecaja topline za vrijeme sušenja sušilom i ravnanja peglom za kosu.

Promo

Klorane šampon za ravnanje kose s papirusovim mlijekom

Klorane balzam za ravnanje kose s papirusovim mlijekom - hrani i ravna neposlušnu kosu te olakšava raščešljavanje i stiliziranje. Bogat je tvarima koje zaglađuju i hrane kosu. Brzo prodire u dubinu vlasi, pa je kosa ravna od korijena do vrhova. 

Klorane maska za ravnanje kose s papirusovim mlijekom - bogata hranjiva maska koja dubinski hrani i rav-

Klorane linija za ravnanje kose sadrži četiri proizvoda koji se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji.

na suhu i neposlušnu kosu. Zahvaljujući sastojcima koji zaglađuju kosu, olakšano je izravnavanje neposlušne kose. Kosa je ravna, sjajna, meka i lako se češlja i stilizira. Za brzi tretman, masku treba ostaviti da djeluje pet minuta, a zatim dobro isprati kosu. Ako je kosa izrazito suha i oštećena, maska se preporučuje jednom tjedno. Treba je nanijeti na opranu kosu, ostaviti da djeluje 20 minuta i zatim dobro isprati.

Klorane šampon za ravnanje kose s papirusovim mlijekom - hrani, zaglađuje i ravna kosu, a zahvaljujući njež-

Klorane serum za ravnanje kose s papirusovim mlijekom - lagane teksture i nježna mirisa. Dugotrajno zagla-

noj osnovi šampona kosa se može često prati. Nakon pranja kosa je zaglađena, mekana i sjajna, pa je olakšano njezino stiliziranje i frizura je postojanija.

đuje kosu bez osjećaja težine. Kosa je ravna, meka, sjajna, bez elektriciteta i lako se stilizira. Serum ne treba ispirati i može se nanositi na suhu ili mokru kosu.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 11


12 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 13


Vedrana Mužić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC-a Zagreb, Božidarevićeva 11

Fizikalna medicina

BOLNA STOPALA

Otežale vile moje Kad pojedini dijelovi stopala uključe bolni alarm, znak je to da su promijenjeni biomehanički odnosi i statika stopala Prema vrsti oboljenja, uobičajena je podjela na upalne i neupalne bolesti stopala. Upalne bolesti su velika skupina oboljenja koja se javljaju ne samo s boli, nego i s izraženim upalnim promjenama (npr. povišeni upalni parametri u krvi, otečeni i bolni zglobovi, otečene i crvene pete...). Neke od njih su osteoarititis, reumatoidni artritis, giht, psorijatični artritis... U drugoj velikoj skupini neupalnih bolesti stopala prevladavaju strukturalni, tj. statički poremećaji kao nosioci najčešćih uzroka bolnih stopala odrasle dobi, koje ćemo detaljnije opisani u nastavku.

Narušene struktura i statika Funkcija stopala je prijenos težine tijela na podlogu, što se najbolje primjećuje u ciklusu hoda, kad se u jednoj fazi ciklusa oslanjamo na jedno stopalo, ili, još izraženije, prilikom trčanja.

Bolno stopalo jedan je od češćih razloga za posjet fizijatrijskoj ordinaciji. Iako se njegov udio u ukupnoj visini našega tijela, koji iznosi „samo“ 15 posto, smatra zanemarivim u odnosu na druge dijelove tijela, kod prvih bolnih simptoma postajemo itekako svjesni njihove važnosti. Nije rijedak slučaj da osoba čak zatraži bolovanje zbog bolnih stopala, posebice u profesijama koje zahtijevaju dulje stajanje i nošenje tereta (ugostitelji, prijevoznici, kirurzi...) Stopalo se sastoji od ukupno 26 malih kostiju, međusobno povezanih mekotkivnim vezama i zglobovima. Po dužini stopala smješteno je 14 različitih mišića s pripadajućim tetivama i mekotkivna zadebljanja na hvatištima za kost. Zajedno formiraju oblik stopala i održavaju njegov uzdužni svod. Kako stopalo ima složenu funkcionalno-anatomsku građu i strukturu, bol kao simptom može biti muskuloskeletna (vezana uz mišiće, kosti, zglobove, zglobne čahure, tetive, tetivne ovojnice, ligamente i hvatišta), vaskularna (vezana uz arterije, vene i limfne žile) i neurološka (vezana uz živce i živčane ogranke).

14 | Vaše zdravlje #65

Strukturalni poremećaji praćeni su poremećajem raspodjele opterećenja duž stopala. Kod zdravog stopala opterećenje se preko gležanja prenosi na stražnji dio stopala (petu) i duž svoda stopala na prednji dio stopala (glavice metatarzalnih kostiju - nalaze se u prednjem dijela stopala na mjestu gdje započinju nožni prsti). Deformacije stopala (spušteno stopalo, zakrivljeni prsti, oštećenja i nedostaci dijelova stopala kao posljedica ozljede, bolesti ili prijeloma, slabost mišića stopala...) mijenjaju biomehničke odnose i uzrokuju poremećaj statičkog opterećenja stopala, tako da pojedini dijelovi stopala bolnim simptomima upozoravaju na problem. Bol je u početku povremena i javlja se sporadično tijekom dana (nakon hodanja ili stajanja, ujutro pri ustajanju iz kreveta, navečer ili tijekom noći), da bi s vremenom i bez liječenja prešla u kroničnu bol koja je izražena i u mirovanju. Po karakteru bol može biti tupa, žareća, uz promjenu osjeta, s osjećajem hladnoće, difuzna ili lokalizirana, samo u prednjem ili stražnjem dijelu stopala ili duž njegova unutarnjeg ruba. Ti problemi klinički se očituju kožnim natiscima na izbočenim dijelovima stopala ili s donje strane prednjeg dijela stopala, pojačanom tvrdom kožom peta, bolnim prednjim

travanj/svibanj 2009.


BOLNA STOPALA

dijelom stopala (metatarzalgija, bolnim petama (petni trn) ili bolnim palčevima i prstima, koji se zbog dugotrajnosti tegoba mogu deformirati (halux valgus, digiti superducti).

Kako pronaći uzrok Kako bi se diferencijalno-dijagnostički razlučio uzrok boli, potrebno je da fizijatar obavi klinički pregled i uzme anamnestičke podatke te na temelju dobivenih informacija utvrdi mjesto boli i karakter tegoba. Katkad će biti potrebno učiniti i dodatne slikovne pretrage drugih regija tijela (npr. rtg, UZV, MR. Ovisno o uzroku, mogu se zatražiti i laboratorijske pretrage krvi i mokraće (upalni parametri, kompletna krvna slika, reuma faktor, mokraćna kiselina u serumu i mokraći...).

Fizikalna medicina

Trenutačno smanjuje bol i djeluje satima Primjena lijekova protiv boli u mišićima i zglobovima je široka, no nisu svi lijekovi jednako sigurni. Razlikuju se po aktivnoj tvari, tj. djelatnoj komponenti kojom ostvaruju svoj učinak. Vezano uz sigurnost primjene navedenih proizvoda i razvijanje nuspojava, lijekovi koji sadrže ibuprofen kao aktivnu supstanciju priznati su od svjetskih zdravstvenih organizacija kao proizvodi najmanjeg rizika od nastanka nuspojava u skupini iste namjene.

Nekoliko putova, isti cilj Liječenje bolnih stopala ovisi o uzroku i individualnim tegobama. Ponekad je dovoljna samo promjena obuće, npr. zamijeniti cipelu s visokom petom i uskim prednjim dijelom kalupa s onom niže pete i širom prednjom kapicom za prste. Tegobe se mogu pojaviti i pri promjeni vrste obuće na prijelazu u novo godišnje doba, npr. kad čvrstu zimsku obuću mijenjamo laganijom proljetnom. Kao dobar izbor za sve vrste aktivnosti preporučuju se kožne cipele, jer su postojane, omogućuju ventilaciju i s nošenjem se prilagođavaju stopalu. Kod strukturalnih poremećaja nastoji se ispraviti poremećenu raspodjelu opterećenja i liječiti bolne sindrome. Nakon analize stopala, odlučuje se o načinu korekcije opterećenja, uz kontrolu pokreta, smanjenje pogoršanja deformacije i korekciju hoda. U tom slučaju tegobe se mogu umanjiti ortopedskim ulošcima, jastučićima ili ortopedskim cipelama, koji rasterećuju bolni dio stopala. Ciljanom kineziterapijom mišića stopala, uključujući vježbe istezanja i snaženja, održava se svod stopala. Preporučuje se i održavanje optimalne tjelesne težine, kao čimbenika na koji možemo djelovati i time rasteretiti stopala. Liječenje bolnih sindroma uključuje fizikalne procedure, koje se individualno određuju u ovisnosti o tegobama i zdravstvenom stanju pacijenta, te medikamentozno liječenje, koje podrazumijeva lijekove s protuupalnim djelovanjem i djelovanjem protiv boli, respektirajući dnevnik boli, karakter boli i zdravstveno stanje pacijenta. Mogu se primijeniti sistemski, u obliku tablete, ili lokalno kao topički preparat na bolno mjesto, primjerice gel. Kod težih slučajeva bit će potrebne i lokalne infiltracije (blokade) ili kirurško liječenje.

travanj/svibanj 2009.

Jedan od ibuprofenskih lijekova je i Deep Relief gel. Deep Relief gel sadrži dvije djelatne tvari: ibuprofen i mentol. Ibuprofen u Deep Relief gelu omogućuje produljeni učinak lijeka, a mentol djeluje odmah nakon nanošenja gela na kožu, smanjujući bol i upalu kod bolova u zglobovima, leđima i mišićima, kod reumatskih bolova i sportskih ozljeda. Zbog svoje učinkovitosti, sigurnosti primjene i činjenice da jedini na tržištu ima dvostruko djelovanje, Deep Relief gel je najprodavaniji proizvod za navedene indikacije.

Vaše zdravlje #65 | 15


Fizikalna medicina

BOLNA STOPALA

Slika 1

Vježbe započeti iz početnog položaja - sjedeći ili ležeći na leđima, nogu ispruženih na podlozi

Slika 4

Zategnuti stopala i povlačiti prste prema glavi

Slika 6

Jedno stopalo ispružiti, a drugo zategnuti i povlačiti prema glavi; ponoviti isto suprotnim stopalima

Slika 9

Nabirati ručnik prstima

Slika 2

Zategnuti stopala i povlačiti prste prema glavi

Slika 3

Ispružiti stopala i odmicati prste od glave

Slika 5

Iz tog položaja saviti prste

U početku vježbe treba izvoditi tri do pet puta i postupno povećavati broj ponavljanja za jedan put, dok ne dođete do 10. Možete ponoviti više ciklusa sa stankama. Svaki položaj zadržite tri sekunde i zatim se odmorite pet sekundi. Prilikom izvođenja pokreta udahnite na nos, a kod opuštanja izdahnite na nos.

Slika 7

Slika 8

Uvrtati stopala prema unutra (palčevi se primiču)

Uvrtati stopala prema van (palčevi se odmiču)

Slika 10

Ponoviti isto drugim stopalom

Preporučljivo je učiniti fizijatrijski pregled prije uključivanja u program vježbanja. Vježbajte u laganoj i prozračnoj odjeći, i pred ogledalom. Vježbajte s mjerom, polagano povećavajući broj ponavljanja u ovisnosti o vašoj općoj kondiciji i zdravstvenom stanju. Vježba ne smije biti bolna. Uključite vježbanje u svoj redoviti dnevni raspored i uživajte.

Autori: prim. dr. sc. Ida Kovač, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije; Vedrana Mužić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije; Martina Rilović, bacc. physioth. 16 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 17


Vladimira Sokač, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

PIERRE FABRE - DUCRAY

Ponovno bujna i lijepa Kosu čini 100 do 150 tisuća vlasi čiji ciklus rasta, ispadanja i ponovnog rasta kontroliraju različiti unutarnji (hormoni, mikrocirkulacija) i vanjski (stres, promjena godi­ šnjih doba) činitelji. Kako bi se obnavljala, svakodnevno opada 50 do 100 vlasi, koje se zatim zamjenjuju novima. Kosa u prosjeku mjesečno naraste od 1 do 1,5 cm. Tri faze životnog ciklusa: • anagena faza (faza rasta) - kod žena traje četiri do šest, a kod muškaraca dvije do četiri godine. Za ove faze stanice matriksa dlake u dlačnom folikulu intenzivno se umnožavaju i iz njih raste dlaka. U normalnim uvjetima 85 posto vlasi kose nalazi se u anagenoj fazi. • katagena faza (faza mirovanja) - traje dva do tri tjedna, tijekom kojih dolazi do prestanka rasta kose. • telogena faza (faza ispadanja) - u prosjeku traje dva do šest mjeseci. Na kraju telogene faze kosa ispada, a iz korijena počinju rasti nove dlake.

Kad ispadanje zabrinjava O ispadanju kose govorimo kad dnevno ispada više od 100 vlasi. Razlikujemo kronično i trajno ispadanje kose uzrokovano hormonima, karakteristično za muškarce, te povremeno i reaktivno ispadanje kose, koje se češće javlja kod žena. Povremeno ispadanje kose (telogeni efluvij) nastupa iznenada, vrlo često kod žena, i može biti velik psiholo­ ški problem. Kosa pojačano ispada zbog prelaska veliko­g broja dlaka u fazu ispadanja (do 70 posto vlasi kose), dok je u normalnim uvjetima u fazi ispadanja samo 15 posto vlasi. Razlozi pojačana ispadanja kose mogu biti različiti, a ispadanje se pojavljuje kao sekundarna reakcija i

obično nastupa nekoliko mjeseci nakon traume ili stresa. Pojačano ispadanje kose može se javiti i dva do četiri mjeseca nakon poroda. Razlog tome je produljena faza rasta kose u zadnjem tromjesečju trudnoće zbog povećane količine estrogenih hormona. Poslije poroda razina estrogena se snižava, pa povećana količina dlaka prelazi u fazu ispadanja. Nakon pojačana ispadanja rast kose je spontan i nije prekinut, ali za obnovu volumena često je potrebno dulje vrijeme. Ducray Anastim koncentrirani losion potpuni je tretman za jačanje kose koji brzo i učinkovito zaustavlja povremeno ispadanje kose. Sprječava gubitak kose, jača je i potiče njezin rast osiguravajući dotok stimulirajućih sastojaka do samog korijena dlake. Preporučuje se kod lakših i reaktivnih oblika ispadanja, kad je kosa oslabljena i devitalizirana, zatim pri promjeni godišnjih doba te nakon poroda i prestanka dojenja. Sadrži kombinaciju aktivnih sastojaka koji pojačavaju mikrocirkulaciju vlasišta i stimuliraju rast korijena dlake te tako utječu na brz oporavak oslabljene i devitalizirane kose: • neoruscin - pojačava mikrocirkulaciju • biotin - vitamin koji potiče proizvodnju keratina, osnovnoga građevnog elementa dlake • patentirani stimulirajući kompleks - sadrži GP4G i tokoferol nikotinat. Anastim koncentrirani losion preporučuje se kao dvomjesečni tretman, a primjenjuje se tri puta tjedno. Može se nanositi na suho ili mokro vlasište, ne ispire se, a nakon nanošenja ne masti kosu i ne otežava oblikovanje frizure. Kako bi tretman za jačanje kose bio potpun, laboratoriji Ducray nude cjelovitu paletu proizvoda: Ducray Anaphase šampon - svojim aktivnim sastojcima poboljšava rast kose, a idealan je kao dodatak tretmanima za jačanje kose jer priprema vlasište za njihovo djelovanje. Ducray Forstim pjena za jačanje i obnavljanje kose povećava snagu i otpornost kose. Zahvaljujući formuli obogaćenoj kitozanom, stvara zaštitni film koji štiti i jača kosu. Nanosi se nakon pranja, kao proizvod za oblikovanje kose, a djelovanje na povećanje volumena kose vidljivo je već nakon prve upotrebe.

18 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


MERZ

Promo

Probudite

proljeće u sebi Marijana Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

Zdrava i svježa koža, blistava kosa i lijepi nokti želja su svake žene. Međutim, za lijep i njegovan izgled kože, kose i noktiju nije dovoljno samo naslijeđe ili njega kozmetičkim preparatima, nego su našem tijelu potrebne i određene tvari za svakodnevno odvijanje složenih bioloških procesa koji koži daju svjež izgled, kosu čine zdravom i blistavom, a nokte čvrstima. Merz Spezial dražeje svojom jedinstvenom kombinacijom 14 najvažnijih tvari, u samo dvije dražeje dnevno, pomažu u svakodnevnom održavanju vitalnosti i prirodne ljepote kože, kose i noktiju. Budući da su biološki procesi rasta kose i noktiju te obnove površinskog sloja kože prilično spori, prvi vidljivi rezultati kod manjih problema mogu se očekivati nakon tri tjedna. Preporučeno vrijeme uzimanja dražeja je dva do tri mjeseca u dvije godišnje kure. Zadovoljne korisnice u mnogim zemljama učinile su Merz Spezial dražeje sinonimom za zdravlje i ljepotu kože, kose i noktiju.

POSEBNA PONUDA ZA VJERNE KORISNICE U povodu kampanje Probudite proljeće u sebi uz Merz Spezial dražeje, vjernim korisnicama darujemo 10 posto popusta pri kupnji Merz Spezial dražeja u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja 2009.

Potražite u svojim ljekarnama.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 19


Verica Gašparević Ivanek, mr. pharm.

Promo

AGRAM89

Pravi odabir za slatko iščekivanje Uz pravilnu prehranu i suplementaciju, svaka trudnica može bezbrižno očekivati sretan porod te naprednu i veselu bebu Trudnoća je vrijeme neizmjerna veselja za svaku ženu, ali i vrijeme kad je potrebno izuzetno paziti na kvalitetnu prehranu i suplementaciju. Danas više nije upitno trebaju li trudnice i dojilje uzimati dodatke prehrani ili ne. Pitanje je samo koji preparati su dovoljno sigurni i kvalitetni da im se pokloni povjerenje. Stoga je najsigurnije koristiti formule koje su dobro provjerene i na tržištu se nalaze već niz godina. Stručnjaci preporučuju dodatke prehrani uvesti i nekoliko mjeseci prije trudnoće, da bi se uspostavila ravnoteža hranjivih tvari i prije začeća te tako osigurao pravilan razvoj ploda. Neke trudnice moraju smanjiti unos hrane kako bi kontrolirale debljanje ili pak zbog mučnina, pa se pojavljuje manjak određenih nutrijenata. S obzirom na to da je riječ o iznimno osjetljivom razdoblju u životu žene, suplementacija je prijeko potrebna.

Što trebaju sadržavati formule za trudnice i dojilje

porođajnom težinom djeteta i krvarenjem nakon poroda. Preporučeni unos je barem 400 mcg folne kiseline, ali ne više od 1000 mcg dnevno. Ipak, i nakon uzimanja 400 mcg folne kiseline još postoji 30-postotna mogu­ ćnost za nastanak oštećenja ploda, koju može smanjiti unos inozitola.

Vitamini B kompleksa - Trudnice i dojilje vegetarijanke izložene su riziku nedostatka vitamina B12 , a potvrđen je i deficit vitamina B6 tijekom trudnoće, što je povezano s malom porođajnom težinom i općim lošim stanjem djeteta. Koncentracija vitamina B6 u mlijeku dojilje ovisi o unosu hranom. U trudnoći rastu potrebe za vitaminom B1 (tiaminom), pa se zbog teških deficita kod djeteta mogu pojaviti problemi sa srcem. S obzirom na to da estrogen uzrokuje pojačanu sintezu derivata niacina iz triptofana, porast potreba u trudnoći iznosi samo 13 posto. Ipak, dobro je pripaziti da u dodacima prehrani bude niacinamid, a ne niacin koji može izazvati širenje krvnih žila i napade vrućine.

Vitamin A - Nedostatak tog vitamina povezan je sa zaostajanjem u rastu fetusa i prijevremenim porodom, a višak može uzrokovati promjene na fetusu. Zato bi trebalo unositi manje od 5000 IU ili upotrebljavati formule koje sadrže beta-karotene ili kombinacije, jer tako organizam iskorištava samo potrebnu količinu!

Vitamin D - Nedostatak je povezan s „omekšanjem“ kostiju majke te smanjenom porođajnom težinom i pojavom neonatalne hipokalcemije kod djeteta. Vitamin E - Preporuke za povećan unos u trudnoći dane su zbog njegove uloge u rastu fetusa, osobito u trećem trimestru. Kod prijevremeno rođene djece postoji rizik njegova nedostatka.

Folna kiselina - Jedini vitamin za kojim su potrebe u trudnoći veće nego tijekom dojenja, što svakako ističe njegovu ulogu u diobi stanica i razvoju fetusa. Nedostatak folata uzrokuje anemiju kod trudnice, povezan je s visokim postotkom spontanih abortusa, zaostatkom u rastu, preranim porodom, malformacijama fetusa, premalom

20 | Vaše zdravlje #65

Vitamin C - Razina ovog vitamina u plazmi opada, a u fetusu raste, pa je potreban povećan unos od 60 do 85 mg dnevno. Vrlo je bitan jer djeluje antioksidativno, osnažuje imunitet, sudjeluje u metabolizmu željeza i izgradnji hrskavica i vezivnog tkiva, tako da je maksimalan unos kod trudnica i dojilja i do 500 mg! Njegov sadržaj u majčinu mlijeku jako ovisi o prehrani. Od minerala su za trudnice najvažniji kalciji, željezo i cink, i to vezani za organske kiseline u tzv. keliranom obliku, koji osigurava optimalnu apsorpciju i iskoristivost.

Kalcij - Najveća potreba u trudnoći javlja se u posljednjem trimestru, kad se kalcij pojačano odlaže u kostur ploda. Zbog stvaranja dobrih zaliha za posljednji trimestar, a osobito za razdoblje dojenja, važno je unositi povećane količine kalcija (1200 mg) tijekom trudnoće. Postoje podaci koji pokazuju da suplementacija od 1500 mg kalcija dnevno snižava sistolički i dijastolički tlak, kao i mogućnost razvoja toksemije u trudnoći. Zbog volumi-

travanj/svibanj 2009.


AGRAM89

Promo

noznosti, tehnološki ga je teško ukomponirati u multivitaminske kapsule, pa se preporučuje pojedinačni unos!

Željezo - Potrebe trudnica u prosjeku iznose 30 mg. Ako se trudnica pravilno hrani, pretpostavlja se da hranom unosi 15 mg željeza, tako da njegov unos u miješanim suplementima ne bi trebao prijeći 30 mg dnevno. Najugroženije su trudnice lošega socijalnog statusa, tinejdžerice te žene s višestrukim i uzastopnim trudnoćama.

Cink - Manjak u prehrani povezan je sa zaostatkom u rastu ploda, prijevremenim porodom, premalom tjelesnom težinom, kao i s preeklampsijom (povišen krvni tlak, zadržavanje vode, bjelančevine u mokraći) te prsnućem maternice. Potrebe za cinkom dodatno rastu tijekom dojenja. Jod - Poželjno je da multivitaminsko-mineralne formule za trudnice sadrže i manje količine joda kako bi se spriječili defiticit u trudnoći i moguće teške posljedice.

Potrebe za mastima S obzirom na to da je tijekom trudnoće poželjno držati pod kontrolom porast tjelesne težine, uglavnom se izbacuju masti. Ipak, za trudnice je vrlo važno da unose dodatne količine omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA) jer su stručnjaci potvrdili njihovo djelovanje na rast fetusa, izgradnju nervnih struktura mozga i oka, te njihovu veliku ulogu u posljednjem stadiju trudnoće i vremenu poroda. Treba jesti masnu ribu provjerenog podrijetla jednom do dva puta tjedno ili uzimati dodatke omega kiselina koje imaju dovoljno EPA i DHA. Trudnice smiju konzumirati samo omega-3 proizvode, deklarirano potpuno pročišćene od teških minerala i drugih toksičnih spojeva. Jasno je da nije sporna upotreba dodataka prehrani kod trudnica i dojilja. Međutim, od velikog broja formula na policama valja odabrati idealnu! Pri odabiru treba dobro proučiti deklaraciju (sadržaj proizvoda). Nisu bitne samo količine nego i kemijski oblici komponenti, kao i čistoća preparata. Twinlabovi proizvodi (Prenatal, Kalcij, Omega3) na hrvatskom su tržištu više od deset godina i odlikuju se pomno odabranim sastojcima provjerenog podrijetla te obrađenim suvremenim i strogo kontroliranim tehnolo­ škim procesima.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 21


mr. sc. Sandra Kovačević, dr. med., spec. ginekologije i porodništva, Poliklinika Croatia zdravstveno osiguranje, Importanne Galleria, Iblerov trg 10, Zagreb, tel: 01/6332 792, e-mail: sandra.kovacevic@crosig.hr

Ginekologija i porodništvo

CARSKI REZ

Zahvat za posebne prigode Porodničari sve više doživljavaju da žene žele „naručiti“ carski rez, od čega se svaki odgovoran liječnik treba ograditi

Naziv zahvata dolazi od imenice car, koja vuče korijen od Gaja Julija Cezara (lat. = caesar, got. = kaisar, slov. = cesar, rus. = car). Riječ je označavala rimskog vladara, a zatim najvišeg vladara uopće. Povjesničar Plinije je, objašnjavajući ime Caesar kao izvedenicu od lat. caedere = rezati, uveo pojam carski rez, jer je navodno upravo Gaj Julije bio prvo dijete s tim imenom zato što je bio izrezan iz majčina tijela. Postoji vjerovanje da je operacija dobila ima po rimskom zakonu po kojem se iz mrtve majke dijete mora izvaditi. Propis o toj operaciji zvao se lex caesarea. U srednjem vijeku riječ caesarea označavala je operaciju (lat. caedere = rezati), međutim i riječ sectio ima isto značenje (lat. sectio = rezanje), pa je naziv sectio caesarea zapravo tautologija. No, koje god objašnjenje bilo ispravno, carski rez (lat. sectio caesarea) ili kajzeršnit i danas je ginekološki naziv za operaciju kojom se dijete i posteljica vade iz majčina tijela kroz rez na trbušnoj stjenci i maternici. Do novijeg vremena carski je rez uvijek bio povezivan sa smrću majke. Prvi zabilježeni carski rez na osobi koja je preživjela datira iz 1500. u Švicarskoj, a operaciju je

22 | Vaše zdravlje #65

izveo obrtnik koji kastrira svinje. No, preživljavanje majke i dalje je bila iznimka. Još 1880. godine 80 posto majki umiralo je nakon carskog reza, no danas je smrtnost kod tog zahvata samo 0,04 posto. Taj kirurški zahvat izvodi se nakon 28. tjedna trudnoće, a obavlja se tako da se u općoj ili spinalnoj anesteziji malim poprečnim rezom u donjem dijelu trbuha (nešto ispod „bikini linije”) otvara trbušna šupljina, potom i maternica, prokinu se plodovi ovoji i izvadi dijete. Dok pedijatar pregledava i zbrinjava dijete, ginekolog izljušti posteljicu, a zatim te šiva maternicu i zatvara trbuh. Cijeli postupak traje dvadesetak minuta do pola sata. Beba se obično vadi već četiri do sedam minuta nakon početka zahvata, a ostatak vremena utroši se na šivanje.

Razlozi isključivo medicinske prirode Oko 15 posto svih poroda danas dovršava se carskim rezom. Razlozi zbog kojih se porodničar odlučuje na carski rez isključivo su medicinske prirode, a mogu se temeljiti na tegobama majke ili djeteta. Kod majke razlog može biti jako krvarenje (zbog placente previje, odnosno postetravanj/svibanj 2009.


CARSKI REZ

ljice nasjele na ušće maternice, prijevremenog odlupljenja normalno smještene posteljice ili puknuća maternice zbog jakih trudova), nerazmjer u veličini djeteta u odnosu na zdjelicu majke, bolesti majke (gestoza, srčana bolest, šećerna bolest, akutne infekcije herpes genitalisom ili porod koji traje dulje od 12 sati bez napretka u nalazu).

unaprijed se planira zbog već poznatih rizičnih čimbenika i izvodi “na hladno”, prije početka trudova. Sekundarni carski rez obično se izvodi nakon što je porod započeo, ali su za njegova trajanja nastupile komplikacije.

I brojni problemi vezani uz dijete mogu utjecati na odluku liječnika da napravi carski rez. Posrijedi mogu biti abnormalan položaj djeteta u kojemu ne može fizički izaći kroz rodnicu (poprečni položaj, položaj licem, čelom, zatiljkom, katkad položaj nožicama i zatkom), višeplodna trudnoća pri kojoj zbog položaja djeca mogu zapinjanja jedno o drugo, prerani porođaja s malom porođajnom težinom djeteta ispod 1500 grama, produljeni porod, patološki CTG zapis kod zatvorenog ušća maternice, akutno usporavanje srčane akcije djeteta, poremećaj pH iz pupkovine (upućuje na patnju djeteta), ispadanja pupkovine i krvarenje kod pogrešna ponovnog umetanja pupkovine koja je na ovojima.

Carski rez ozbiljna je operacija, koja za potpun oporavak zahtijeva nekoliko tjedana, a produljuje i boravak rodilje u bolnici, koji obično traje sedam do deset dana. Nakon operacije još neko vrijeme postoje problemi prilikom kašljanja, smijanja, sjedenja ili stajanja. Najznačajnije komplikacije zahvata svakako su infekcija, gubitak krvi tijekom zahvata, cijeljenje rane, povećana opasnost od tromboze tijekom zahvata i poslije njega te povećan rizik za svaku sljedeću trudnoću.

Carski rez može se izvoditi kao primarni i kao sekundarni. Primarni carski rez

travanj/svibanj 2009.

Oporavak brži kod prirodnog poroda

Zbog sve veće senzibilizacije modernog čovjeka na bol, porodničari se sve više susreću s pojavom da žene ne žele proći prirodni porod, nego „naručiti“ carski rez. Od toga se svaki odgovoran porodničar treba ograditi, jer postoje jasno

Ginekologija i porodništvo

postavljene indikacije za carski rez i njih određuje liječnik. Carski rez je operativni zahvat koji donosi sve rizike kao i svaka druga operacija. Zbog anestezije može doći do srčanog zastoja ili teškoća s buđenjem, a mogući su i nastanak embolije pluća sa smrtnim ishodom, infekcija i stvaranje priraslica u trbuhu koje poslije uzrokuju bolove i mogu dovesti do poremećaja funkcije crijeva, sve do njihova zastoja (ileus). Vrijedi upozoriti i na stvaranje ožiljka na mjestu reza na maternici, koji može oslabiti i uzrokovati akutno, po život opasno puknuće maternice u sljedećoj trudnoći i drugo. Te komplikacije uopće nisu rijetke, a oštećeni ih vrlo često tumače kao liječničke pogreške. Ne treba zaboraviti da se žene koje rađaju prirodnim putem puno brže oporavljaju i imaju više mlijeka u grudima nakon poroda, što je neobično važno, jer ništa ne može zamijeniti majčino mlijeko. Pritom mislim na kemijski sastav, osobito na omjer proteina kazeina i sirutke i imunološke čimbenike, kao i na psihološki kontakt majke i djeteta tijekom dojenja, koji je apsolutno nezamjenjiv. 

Vaše zdravlje #65 | 23


Promo

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ RIJEKA

Probioticima protiv HPV-a Preporučuje se uzimanje peroralnih probiotika barem dva mjeseca,

mr. sc. Vesna Stepanić, dr. med. spec. ginekologije i porodništva, Zagreb

kako bi se obnovila vaginalna mikroflora, a organizam obranio od infekcije Genitalna infekcija humanim papiloma virusom (HPV) jedna je od najčešćih spolno prenosivih infekcija, čemu svjedoči podatak da se više od 50 posto spolno aktivnih žena i muškaraca inficira HPV-om u nekom razdoblju svog života.

Četrdesetak rizičnih sojeva Postoji više od sto tipova HPV-a, a njih četrdesetak uzrokuje promjene u genitalnom i analnom predjelu žena i muškaraca. Jedan dio njih je visokog rizika i potencijalno povezan s razvojem raka navedenih regija, dok je skupina HPV-a niskoga rizika vezana uz pojavu anogenitalnih bradavica. Većina HPV infekcija je bez simptoma i prolazna, no može napredovati i uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Zato je za žene vrlo važno istaknuti potrebu redovitih godišnjih ginekoloških kontrola. Uzorci materijala rodnice, vrata i unutarnjeg dijela maternice, uzeti tijekom pregleda, analiziraju se PAPA testom, što je prvi korak u otkrivanju moguće infekcije HPV-om. Definitivna potvrda postojanja HPV infekcije temelji se na detekciji virusne DNA ili bjelančevina virusne ovojnice.

Zašto upravo probiotici Samo postojanje HPV infekcije, bez promjena u PAPA nalazu i bez okom vidljivih promjena na spolovilu, ne zahtijeva posebno liječenje. U tim slučajevima, koji su i najčešći, preporučuju se različite higijensko-dijetalne mjere, promjena nekih životnih navika i pripravci za obnavljanje vaginalne mikroflore. Vaginalna mikroflora, kao najvažnija prirodna zaštita, poremećena je tijekom svake genitalne infekcije. U zaštitnom bakterijskom biofilmu, koji izlučuje vaginalna mikroflora i koji oblaže stanice vaginalne sluznice, prevladavaju laktobacili, koji onemogućuju djelovanje i umnožavanje štetnih mikroorganizama (bakterija, glji-

vica, virusa). Stoga postoje posebno uzgojeni sojevi probiotika koji sadrže laktobacile koji ciljano i blagotvorno djeluju na vaginalnu mikrofloru. Za žene se preporučuje i uzimanje peroralnih probiotika (u obliku kapsula) kontinuirano, najmanje dva mjeseca, kako bi se obnovila vaginalna mikroflora, a organizam sam obranio od infekcije. Dobrobiti tih specifičnih probiotika u različitim infekcijama već su dobro poznate, a prema novijim spoznajama njihova se učinkovitost primjećuje i u prevenciji, odnosno kontroli postojeće HPV infekcije. Uz uredne životne navike i potporu probiotika, kod više od 90 posto žena s dokazanim postojanjem visokorizičnog soja HPV-a infekcija će proći u roku dvije godine. Treba istaknuti da je odgovorno spolno ponašanje, uz uredne životne i higijensko-prehrambene navike, temelj očuvanja intimnog zdravlja žene, a probiotici koji sadrže specifične sojeve laktobacila nezaobilazna su pomoć u tim nastojanjima. Osim što probiotici smanjuju mogućnost pojave takvih upala i potpora su liječenju, imaju svoje mjesto i u nespecifičnim upalama (kad dijagnostičkom obradom nije utvrđen specifičan uzročnik, nego žena tegobe opisuje kao osjećaj nelagode u području vanjskog spolovila) i tijekom ili nakon antibiotske terapije (kad je dijagnostičkom obradom dokazana i liječena specifična upala).

Savjete i obavijesti o proizvodima možete dobiti ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 15 do 19 sati nazovete li broj našega telefonskog savjetovališta: 01 3010 946.

24 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 25


Promo

HERMES

Što ženama

treba...

Anja Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

Smatrate li se ovisnikom o čokoladi? Jeste li znali da snažna potreba za čokoladom može biti znak nedostatka magnezija? Čokolada mnoge žene stavlja u veliko iskušenje. Gotovo svi uživamo u njezinu intenzivnom okusu i izvrsnom osjećaju koji se javlja kad se otapa na jeziku. Ovisnici o čokoladi razvijaju čak svojevrsni osjećaj žudnje pri samoj pomisli na njezin okus, koji se može opisati i kao čokoladna kriza, a kad se konačno dočepaju čokolade, rijetko se dogodi da preostane koja kockica. Od svih namirnica, čokolada ima uvjerljivo najzavodljivije djelovanje, jer niti jedna druga ne može uzrokovati takvu žudnju. No, široj javnosti malo je poznato ili sasvim nepoznato da je najvažniji uzrok ovisničkog djelovanja čokolade kronični nedostatak magnezija u organizmu (kakao sadrži znatne količine toga dragocjenog minerala). Posljedica nedostatka magnezija u organizmu su i grčevi u mišićima. Najčešće se javljaju tijekom noći, a mogu biti toliko bolni da nas probude. Čak i kad grč prođe, ostaje neugodan osjećaj napetosti u nogama, kao i strah od njegove ponovne pojave. Noćnim grčevima najviše su pogođeni žene, sportaši, starije osobe te oboljeli od šećerne bolesti. Kako i više od 30 posto trudnica pati od grčeva u mišićima, od početka trudnoće preporučuje se redovito uzimanje magnezija. Zbog nedostatka magnezija mogu se javiti i gastrointestinalni grčevi. Nedostatkom magnezija češće su pogođene žene. Uz neugodne grčeve, mogu se javiti i migrene, bolne mjesečnice te izraženiji predmenstrulni sindrom (napetost u grudima, predmenstrualni grčevi, razdražljivost). Kako magnezij smanjuje otpuštanje neurotransmitera u živčanim stanicama, zbog čega se smanjuje provođenje živčanih impulsa, poznat je i kao „prirodno sredstvo za smirenje“. To njegovo djelovanje vrlo je korisno u svim situacijama povećane napetosti i stresa, pa tako i tijekom PMS-a, čiji se simptomi mogu ublažiti dovoljnim unosom magnezija u drugom dijelu ciklusa. Primijetite li ove simptome, znak je to da je krajnje vrijeme za poduzimanje mjera kojima biste nadoknadili manjak magnezija.

26 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 27


Ivan Šimetin, diplomirani homeopat, predsjednik Hrvatske udruge homeopata, mob: 098/232 473, www.homeopatija.hr

Homeopatija

ALERGIJSKI RINITIS

Za svakog ponešto Način djelovanja homeopatije kod alergijskog rinitisa, odnosno načelo sličnosti, najbolje oslikava primjena crvenog luka Prije stotinu godina europski liječnici nisu uopće znali što je alergijski rinitis. Austrijski liječnik Clemens von Picquet 1906. prvi je opisivao alergiju kao „upalu“. To zapravo i jest kronična upala, a homeopatija je iznimno učinkovita kod kroničnih tegoba. Trećina stanovništva Europe pati od nekog oblika alergije, a stručnjaci predviđaju da će u skoroj budućnosti više od 50 posto Europljana razviti neke od respiratornih teškoća alergijske naravi, što znači da je blizu trenutak kad će alergija biti proglašena epidemijom. To objašnjavaju brojne hipoteze. Neka ispitivanja dokazuju da su krivci za polenozu onečišćenje zraka u gradovima (ispušni plinovi motornih vozila), a za perenijalne alergije (alergije na prašinu, grinje i slično) klimatizirani stambeni i radni prostori. Sjetimo se kako su ljudi nekad svako jutro obvezno prozračivali posteljinu na prozoru i sušili je na suncu. Taj jednostavan postupak sprječavao je razvoj grinja. Najparadoksalnije je što, uz gene, veliku ulogu imaju i sanitarni uvjeti. Jedno istraživanje pokazalo je povezanost crijevne mikroflore s učestalošću alergija. „Pranje ruku i visoki higijenski standard pridonose širenju alergije jer slabe imunološki sustav“, bio je njihov zaključak. To u svakom slučaju ne znači da treba prestati prati ruke i održavati higijenu, nego valja ojačati crijevnu mikrofloru.

Zašto koristiti homeopatske proizvode... • jačaju obrambeni sustav organizma • proizvode se od potpuno prirodnih sirovina (mineralnog, životinjskog i biljnog podrijetla) • prirodnim putem vraćaju organizam u stanje ravnoteže • mogu ih koristiti odrasli i djeca • mogu se uzimati uz druge lijekove

28 | Vaše zdravlje #65

Kako to rješava homeopatija U slučaju alergije najbolje je javiti se diplomiranom homeopatu, barem mjesec dana prije početka sezone. No, postoje i „akutni“ preparati koji za početak mogu pomoći, a u nekim slučajevima i trajno izliječiti alergiju. Jedan od glavnih lijekova je Allium Cepa (crveni luk). Sjetimo se što nam se događa kad režemo crveni luk osjećamo peckanje u očima, koje uskoro postaje neizdrživo, oči suze, a ubrzo i nos procuri. Ako moramo nasjeckati mnogo luka, iscjedak iz nosa će „uspjeti“ nagristi kožu. Bolje nam je ako širom otvorimo prozor ili izađemo na svjež zrak. Ako od toga istog crvenog luka napravimo homeopatski lijek, pomoći će nam kod smetnji koje se javljaju kao posljedica alergije na pelud. Dakle, osoba kojoj odgovara Allium Cepa izgleda kao da je sjeckala crveni luk - oči su crvene i obilno suze; nos može biti začepljen, s naglašenim kihanjem (osobito ujutro), pogotovo nakon ulaska u toplu sobu; iscjedak iz nosa je rijedak, vodenast i nadražuje nosne otvore i gornju usnu; pacijent osjeća grudu u korijenu nosa. Pogoršanje uvijek nastupa u toploj sobi, a do poboljšanja dolazi na svježem zraku. To je divan primjer koji ujedno objašnjava načelo sličnosti, odnosno način djelovanja homeopatije.

Euphrasia se preporučuje kad su najizraženiji očni simptomi (kod prethodnog preparata to su bili nosni simptomi) - oči peku, suze i osjetljive su na svjetlo i vjetar, vjeđe su natečene i žare, javlja se ljepljiva sluz, a suze su tople i nadražujuće. Iscjedak iz nosa je blag i čist. Simptomi se pogoršavaju s toplinom, vjetrom, svjetlom, u večernjim satima i zatvorenoj prostoriji, a poboljšanje se osjeća na otvorenom, hladnoći i u mraku. Osoba kojoj odgovara Sabadilla iznimno je osjetljiva na miris cvijeća, toliko da i sama pomisao na cvijeće može izazvati simptome. Prisutno je učestalo iznenadno kihanje, nakon čega se osoba osjeća slabo, s curenjem iz nosa ili pak suhim nosom. Osjeća svrbež nosa i škakljanje, što budi želju da dobro protrlja nos. Nosnice su naizmjenično

travanj/svibanj 2009.


ALERGIJSKI RINITIS

začepljene. Suze iritiraju i peku, vjeđe su crvene. Ima neugodan osjećaj ukočenosti grkljana, sa željom da ga „izgrebe“, ili pak osjećaj knedle u grlu koji ne prolazi ni nakon gutanja. Usta su suha, ali bez osjećaja žeđi, lice je vruće i crveno te je osoba zimogrozna. Moguća je i glavobolja koja se pogoršava kretanjem. Pogoršanje simptoma izazivaju hladni zrak i različiti mirisi, a do poboljšanja dolazi na otvorenom, odnosno na svježem zraku i s toplinom. Prateća stanja mogu biti astma, suhi kašalj ili upala grla, češće s lijeve strane.

Agaricus pomaže kad je prisutan jak svrbež u ušima i na gornjem nepcu, te kašalj koji prerasta u kihanje. Prisutno je trzanje mišića, a pacijent opisuje opće stanje kao mutno i očajno. Pulsatilla se primjenjuje kod promjenjivosti simptoma. Iako je iscjedak iz nosa najčešće gust i žuto-zelen, može

biti vodenast i proziran ili mliječan, tj. mijenja se tijekom bolesti. Vjeđe su crvene, peku i svrbe, prisutan je gust iscjedak iz očiju. Ujutro su vjeđe slijepljene. Simptomi popuštaju nakon stavljanja hladnih obloga. Pacijenti nisu žedni i plačljivi su. Često prisutan i važan indikator kod primjene ovog preparata je gubitak osjeta okusa i mirisa. Simptomi se pogoršavaju u toploj sobi, a poboljšavaju na svježem zraku. Prateća stanja mogu biti astma, šištanje u plućima ili kašalj koji se pogoršava tijekom ležanja.

Apis se daje za ozbiljne alergijske reakcije koje se šire duboko u dišne putove. Oči su otečene, gotovo zatvorene, a konjunktiva je otečena toliko da gotovo viri izvan vjeđa. Prisutna je vrelina u licu i očima koju olakšava hladni oblog. Često prateće stanje kod ovog preparata je urtikarija (osip), bilo gdje na koži.

Homeopatija

Ambrosia - sam naziv preparata dovoljno govori (vidi primjer Allium Cepa). Iako su sva ova stanja svedena pod jedan zajednički nazivnik - alergijski rinitis homeopatija nudi cijeli spektar preparata. U tome i jest ljepota homeopatije, jer se svakom pacijentu pristupa individualno i cjelovito. S obzirom na to da homeopatija djeluje na harmoniziranje imuniteta, simptomi katkad tijekom sezone mogu biti jaki, pa se mogu uzimati i alopatski lijekovi. No, kako bi problem riješili u potpunosti, nužno je uzimati i homeopatske preparate. Zbog složenosti poremećaja, bolest često treba liječiti nekoliko sezona (dvije do četiri), ali se ipak kod većine pacijenata problem može riješiti. Naravno, o načinu života i prehrane, te prisutnosti okolišnih čimbenika, ovisi hoće li se bolest vratiti za tri, pet ili 10 godina ili možda uopće ne.

Odaberi prirodu - živi zdravo!

Odaberi Rhinital... ... kod alergije na pelud (trava i drveća), korove ... kod alergijskog rinitisa koji se javlja tijekom cijele godine Način primjene Tabletu je najbolje polako otopiti ispod jezika, pola sata prije ili poslije jela. Za malu djecu preporučuje se tabletu otopiti u maloj količini vode. Za najbolje rezultate u borbi protiv alergijskog rinitisa, počnite uzimati Rhinital što ranije, prije očekivane pojave uzročnika alergije (peludi).

Molimo da prije upotrebe pažljivo pročitate priloženu uputu o homeopatskom proizvodu. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Način i mjesto izdavanja: bez recepta, u ljekarni.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 29


Blaženka Miškić, dr. med. spec. internist - endokrinolog, Interni odjel OB-a „Dr. J. Benčević“, Slavonski Brod

Interna medicina - endokrinologija

PREVENCIJA OSTEOPOROZE

Otporni na prijelome Niska razina vršne koštane mase već nas u tridesetima svrstava među osobe izložene povećanom riziku za razvoj osteoporoze posto veća. Važnost spola očituje se i u činjenici da je rizik za prijelom kralješka četiri do osam puta veći u žena nego u muškaraca. Učinak spolnih hormona na kost u razvoju izrazito je složen. Oni reguliraju metabolizam kalcija i bjelančevina te potiču lučenje hormona rasta i čimbenika rasta sličnog inzulinu.

Što ne ide u prilog koštanom razvoju

Nakon spoznaja o svim posljedicama razvijene osteoporoze i problemima koje sa sobom donosi, o kojima je u prethodnom broju pisao prof. Grazio, bitno je još jednom istaknuti sve postupke koji mogu utjecati na postizanje što veće vršne koštane mase, odnosno naglasiti važnost prevencije od ranog djetinjstva.

Važnost vršne koštane mase Izgradnja kostiju i porast koštane mase u djetinjstvu i adolescenciji od osobite je važnosti, jer određuje otpornost na prijelome u kasnijem životnom razdoblju. Na kvalitetu koštanog tkiva znatno utječe veličina koštane mase u mladosti, takozvana vršna koštana masa, koja se postiže relativno rano, već između 20. i 25. godine života, ranije u djevojaka nego u mladića. Kako koštana masa ovisi o vršnoj koštanoj masi i gubitku kasnije u životu, što je vršna koštana masa veća, to je manja vjerojatnost razvoja osteoporoze i prijeloma kosti u starijoj životnoj dobi. Na vršnu koštanu masu utječu brojni čimbenici, ponajprije naslijeđe, zatim spol, etničke karakteristike i hormoni. Od velike važnosti su i prehrana, odnosno unos kalcija i vitamina D, te tjelesna aktivnost. Spol znatno utječe na koštanu masu tijekom puberteta, pa je u dječaka nakon završenog sazrijevanja čak 25

30 | Vaše zdravlje #65

Poslije intrauterinog razvoja, pubertet i adolescencija druga su ubrzana razdoblja rasta tijekom života, u kojem se pod utjecajem brojnih hormona odigravaju složeni metabolički procesi, koji rezultiraju definitivnim formiranjem svih tkiva i organa. Promjene su najizraženije na spolnim i intelektualnim, ali i na koštanim organima. Iz navedenog se može zaključiti kako je upravo to najznačajnije razdoblje kad se može utjecati na izgradnju kostiju i povećanje koštane mase. Otegotna okolnost po koštani rast i razvoj svakako je slaba ili nikakva tjelesna aktivnost. Velika preopterećenost djece školskim i izvanškolskim aktivnostima ostavlja im sve manje vremena za bavljenje dodatnim tjelesnim aktivnostima i skraćuje izloženost suncu, što je bitno za sintezu vitamina D3 u koži (pod utjecajem ultraljubičastih zraka). Tome se može nadodati i učestalo sjedenje pred računalom ili Play Stationom. Kolika je važnost tjelesne aktivnosti, svjedoči činjenica da djeca koja se ne bave njome tijekom puberteta postižu slabiju koštanu masu i kvalitetu koštanog tkiva, kao i djeca koja ne podnose mlijeko ili ne uzimaju potrebne količine kalcija i vitamina D3 u hrani. U skladu s današnjim trendovima i ubrzanim tempom života, situaciju dodatno pogoršavaju promijenjene prehrambene navike u obitelji i društvu općenito. Sve raširenija nepravilna i jednolična prehrana, uglavnom siromašna kalcijem i ostalim hranjivim tvarima potrebnim za izgradnju jakih i čvrstih kostiju, uz konzumiranje „fast fooda“ i ostale visokokalorične i masne hrane (zbog čega djeca unose povećane količine ugljikohidrata i

travanj/svibanj 2009.


PREVENCIJA OSTEOPOROZE

Interna medicina

masnoća) te učestalo konzumiranje gaziranih pića, ima negativne učinke na organizam u cijelosti. Tako se primjećuje i sve veći broj djece s prekomjernom tjelesnom težinom i razvojem šećerne bolesti. A svakodnevno konzumiranje koncentriranih šećera, uz pojačano odlaganje masti u tkiva, izaziva i negativne učinke na srčano-žilni sustav i postupno dovodi do još slabije pokretljivosti. Svi ti negativni utjecaji rezultiraju nezadovoljavajućom visinom koštane mase, koja će dosegnuti manju razinu od očekivane. A niska razina vršne koštane mase već nas u tridesetima svrstava u kategoriju izloženu povećanom riziku za razvoj osteoporoze. Ako su istodobno prisutni i drugi vanjski i/ili unutarnji čimbenici koji pogoduju nastanku osteoporoze, u odrasloj dobi ćemo biti višestruko ugroženi.

Edukacija - spoznaja - djelovanje S obzirom na to da je nakon završenoga koštanog rasta i razvoja nemoguće postići daljnje povećanje vršne koštane mase, vrlo je bitna edukacija, i roditelja i djece, o važnosti svih čimbenika koji pogoduju pravilnom rastu i razvoju koštanog tkiva te postizanju što bolje vršne koštane mase. Osim što je potrebno istaknuti sve rizike nepravilne i jednolične prehrane, istodobno valja dati smjernice za promjenu i prihvatljiva rješenja. O smjernicama pravilne prehrane dijete počinje učiti već u obitelji, od malih nogu, što se treba nastaviti u vrtićima i školama, gdje treba uvesti barem tri mliječna obroka tjedno te svakako ponuditi voće i žitarice. Valja istaknuti i tablice s vrijednostima kalcija i vitamina D3 u pojedinim namirnicama, kao i preporučene doze tijekom razdoblja intenzivnog rasta i razvoja, od dojenačke do odrasle dobi. U školskim programima nužno je predvidjeti više tjelesne aktivnosti i izlaganja suncu, te time u najvećoj mogućoj mjeri pridonijeti boljem koštanom rastu i razvoju. Potrebno je održavati i edukacijska predavanja u široj dru­ štvenoj zajednici o učinkovitosti predloženih mjera. Poticanjem pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti, kao i borbom protiv ostalih čimbenika rizika koji utječu na smanjenje koštane mase (npr. pušenje i alkohol), razvijamo zdrave životne navike i postavljamo temelje za jake i snažne kosti, što je zalog za budućnost. Unatoč moćnoj farmaceutskoj industriji, kvaliteta i količina koštanog tkiva stvorena na temelju vlastitih spoznaja i djelovanja, naš je najbolji čuvar kvalitete života u starosti. U skladu s tim možemo zaključiti kako je razdoblje puberteta upravo najbolje vrijeme za prevenciju osteoporoze.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 31


Promo

STEIGERWALD

My Pyramide

novi koncept zdrave prehrane

Ivanka Veselčić, dr. stom., Oktal Pharma

Za razliku od stare, nova piramida daje 12 različitih preporuka koje uzimaju u obzir spol, dob i aktivnosti srčane bolesti, regulirati tjelesna težina te smanjiti opstipacija. Povrće - važno je da bude što svježije kako bi se hranjivi sastojci sačuvali u što većoj mjeri. Preporučuje se stoga uzimanje sezonskog povrća podneblja u kojem se živi. Potrebno je kombinirati različite vrste povrća koje opskrbljuju organizam različitim hranjivim sastojcima.

USDA Center for Nutrition Policy and Promotion

Kako uravnotežiti obroke i dobro kombinirati namirnice da bi tijelo dobilo potrebne energetske i hranjive tvari? Svima nam je poznata piramida prehrane kao vodič u pravilnoj prehrani, koju je još 1992. postavilo Američko udruženje za prehranu (USDA - United States Department of Agriculture). Koncipirana je tako da su namirnice podijeljene u šest glavnih skupina raspoređenih na četiri kata piramide. Katovi piramide i njihova površina upućuju na potreban udio pojedinih namirnica. Za razliku od te piramide, novu, nazvanu još i „My Pyramide“, USDA je postavio 2005. godine. U njoj nisu direktno prikazane vrste namirnica. Umjesto toga, okomita, obojena polja predstavljaju različite vrste namirnica. Širina svakoga pojedinog polja prikazuje koliko je hrane iz te skupine potrebno konzumirati. Dodatno, piramida prvi put upozorava na važnost kretanja, prikazujući ljudsku figuru koja se penje stubama prema vrhu piramide. Dok je stara piramida davala jedinstvenu preporuku za sve osobe, kod My Pyramide postoji 12 različitih preporuka koje uzimaju u obzir spol, dob i aktivnosti svake pojedine osobe.

Skupine namirnica u piramidi Žitarice i proizvodi od žitarica - namirnice ove skupine mogu biti u cjelovitom (integralnom) obliku i rafinirane. Preporučuje se uzimanje veće količine u integralnom obliku, čime se može znatno smanjiti rizik koronarne 32 | Vaše zdravlje #65

Voće - važan je izvor vode, ugljikohidrata, vitamina, minerala, celuloze, vlakana i organskih kiselina. Zbog velikog udjela vode voće je niskokalorično i osvježavajuće. Masti - glavni izvor masti trebala bi biti riba, orašasti plodovi i biljke. Treba ih konzumirati u ograničenim količinama zbog velike kalorijske vrijednosti. Mlijeko i mliječni proizvodi - glavni su izvor kalcija koji je organizmu potreban za rast kostiju, zubi, zgrušavanje krvi te pravilan rad srca, mišića i živaca. Meso, riba, jaja - ova skupina namirnica važan je izvor energije i bjelančevina potrebnih za normalno funkcioniranje organizma. Pri izboru mesa prednost treba dati nemasnim dijelovima i mesu peradi. Nezaobilazna je i riba, koja svojim sastavom omega-3 masnih kiselina znatno pomaže u prevenciji ateroskleroze, srčanoga i moždanog udara.

Što kada stvari izmaknu kontroli Unatoč svim spoznajama i isticanju važnosti pravilne prehrane, ubrzan način života i stresne situacije kojima smo svakodnevno izloženi, mogu dovesti do problema koji se prije svega odražavaju na probavnom sustavu, ostavljajući tragove u obliku funkcionalnih bolesti sa simptomima boli u želucu, žgaravice, nadutosti, grčeva, osjećaja punoće... Tada je organizmu potrebna dodatna pomoć. U takvim situacijama biljni lijek Iberogast potpomaže ponovnu uspostavu normalna rada želuca i crijeva, smanjuje bol u želucu i lučenje želučane kiseline, sprječava i uklanja nadutost te štiti sluznicu. I sve to na prirodan način - snagom devet biljaka. travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 33


Promo

ROHA

Pomaže

kad zatreba Marijana Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

I danas se često javlja neugoda kad treba početi razgovarati o problemima vezanima uz pravilno pražnjenje crijeva. Ljudi se osjećaju neugodno i nerado govore o tome, iako statistike pokazuju da ni izdaleka nisu usamljeni u tom problemu, čija učestalost s godinama raste i obuhvaća čak do 34 posto žena i 26 posto muškaraca starijih od 65 godina. Razlog takve učestalosti pronalazimo u brojnim uzrocima: • premala količina hranom unesenih vlaknastih tvari - jedan je od najčešćih uzroka. Javlja se kod osoba čija prehrana oskudijeva voćem, povrćem i žitaricama, ali obiluje masnoćama (jaja, sir, mesa..). Vlakna se dijele na topiva, koja stolici daju mekoću, i netopiva, koja prolaze kroz crijeva gotovo nepromijenjena i daju stolici volumen. Oba učinka povoljno djeluju na uspostavljanje pravilne probave. • nedovoljno tekućine - trebalo bi uzimati barem osam čaša vode dnevno te izbjegavati alkohol i napitke koji sadrže kofein, jer imaju dehidracijski učinak. • premalo tjelesne aktivnosti - nedovoljno kretanja djeluje nepovoljno na rad crijeva, iako nije točno razjašnjeno zašto. • različite životne promjene - tijekom trudnoće opstipacija se javlja kao posljedica hormonalnih promjena ili pritiska maternice na crijeva. Starenjem se usporava metabolizam i smanjuje tonus mišića crijeva, pa tako i njihova aktivnost. Na putovanju mijenjamo uobičajeni način života i prehrane, što također može rezultirati opstipacijom. • ostali uzroci - do opstipacije mogu dovesti i neki lijekovi, specifične bolesti i zloporaba laksativa. Nepovoljno djeluje i odgađanje pražnjenja crijeva zbog prezaposlenosti ili želje za obavljanjem nužde u vlastitim sanitarijama, što je često kod djece. Prije ili kasnije, većina ljudi suoči se s opstipacijom. Najčešće je prolazna i može se ukloniti prepoznavanjem njezina uzroka, prevencijom ili uzimanjem biljnog pripravka. Jedan od takvih biljnih pripravaka je Bekunis koji sadrži senu te na prirodan i siguran način rješava problem usporene probave i zatvora. BEKUNIS dražeje - pogodne su za putovanje i za osobe koje nerado uzimaju čaj. BEKUNIS biljni čaj - blagi prirodni čaj za otvaranje, pripravljen u tradicionalnom obliku od plodova i listova sene. BEKUNIS instant čaj - priprema se brzo i jednostavno, otapanjem u šalici tople ili hladne vode. 34 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


Aleksandar Soltyšik, dr. med., privatna ordinacija, B. Trenka 4, Zagreb, tel: 01/4923 500, e-mail: aleksandar.soltysik@zg.t-com.hr

TERRA LAB

Promo

Stop hemoroidima Rezultati kliničkih studija, ali i mnoga pojedinačna iskustva brojnih korisnika, jasno pokazuju visoku učinkovitost Pilexa® na hemoroide Problematika hemoroidalnih tegoba vrlo je raširena, gotovo podjednako kod žena i muškaraca, s tim da se kod žena tijekom trudnoće naglo povećava rizik njihova nastanka i javljanja komplikacija. Razlozi nastanka hemoroida prije svega su konstitucijske prirode, tj. skloniji su im ljudi određene građe. Najčešće su to osobe s niskim tlakom, naglašena žilnog reljefa na nogama i rukama, te osobe sa spuštenim stopalima. Kod osoba s kroničnom opstipacijom, povišenom tjelesnom težinom, proširenim venama i cirozom jetre (ili nekim drugim poremećajem koji vodi povećanom otporu povrata krvi kroz portalni krvotok) također se često javljaju hemoroidi.

Tisućljetno iskustvo pretočeno u Pilex® Pojava Pilexa® na hrvatskom tržištu ugodna je novost jer je taj preparat, čije se djelovanje temelji na tisućljetnom iskustvu ajurvedske medicine, u svijetu poznat po djelotvornosti kod hemoroidalnih tegoba. Aktivni sastojci preparata su tri biljna ekstrakta Azadiracta indica, Mesura Ferrea, Berberis - koja svojim sukladnim sinergizmom daju optimalan učinak koji se očituje u djelotvornosti Pilexa®. Zbog njihova blagotvorna učinka na vensku mikrocirkulaciju, smanjenje otpora u portalnom krvotoku dekongestijom jetre, te direktnoga

protuupalnog djelovanja ublažava se hemoroidalna simptomatologija, ali nestaju i hemoroidi. Rezultati nekoliko kliničkih studija jasno pokazuju visoku učinkovitost Pilexa® na hemoroide. Jedna od njih, provedena na 450 ispitanika, pokazala je da su se kod 374 ispitanika (84 posto) hemoroidi potpuno povukli (izvrstan učinak), u 63 ispitanika (14 posto) zabilježeno je bitno poboljšanje (krvarenje, upala, bol, pečenje i otok znatno su se smanjili), a samo se kod 13 ispitanika (3 posto) pokazao malen, ali nedovoljan učinak, i bez nuspojava. I moje osobno iskustvo u radu s pacijentima s hemoroidalnim tegobama potvrđuje visoku djelotvornost ® Pilexa , praktički bez opasnosti od neželjenih učinaka, jer ih gotovo nema. Mnoštvo pojedinačnih iskustava brojnih korisnika Pilexa® također govori u prilog da se taj proizvod, praktički bez ikakve opasnosti, smije i može primijeniti u liječenju hemoroida, čak i u slučajevima kad je indiciran operativni zahvat ili je riječ o akutno upaljenim hemoroidima. U takvim slučajevima mudro je savjetovati se s liječnikom koji ima iskustva u terapiji hemoroida Pilexom®, i uz njegovo stručno vodstvo pokušati primijeniti konzervativni pristup u rješavanju hemoroidalnih tegoba.

Za sva pitanja o učinkovitosti, djelovanju i uzimanju Pilexa® obratite se našoj stručnoj savjetnici Anici Ledenko Manojlović, mr. pharm., spec. med. biokemije i homeopatske medicine, na broj 091/5930 353. Više informacija o djelovanju Pilexa® i načinu primjene možete doznati na www.pilex.eu.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 35


Krešimir Štambuk, dr. med., spec. internist - kardiolog, Klinika za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12

Interna medicina - kardiologija

PRIMARNA PREVENCIJA

U potrazi

za mediteranskim gralom

Učestalost bolesti srca i krvnih žila sve je niža od sjevera prema jugu Europe, ali bez razlike u izmjerenim parametrima Ljudsko je srce uvijek bilo predmetom misticizma i strahopoštovanja. Drevni su Grci vjerovali da je sjedište duše, a stari kršćani da je mjesto svetosti. Tabu srca trajao je tisućama godina, a kratak pogled unatrag pokazat će da se prije jednog stoljeća niti jedan liječnik ne bi usudio taknuti ljudsko srce, a još prije samo 50 godina jedina terapija za srčani udar bilo je „leći i istrpjeti bol“. Naravno, sve se to promijenilo. Uspjesi suvremene medicine omogućuju nam, ne samo da liječimo, nego i da prekinemo razvoj srčanog udara napuhavanjem malog balona u srcu. Unatoč tome, bolesti srca i krvnih žila i dalje su nedodirljive na visokome prvom mjestu uzroka smrti u zemljama razvijenog svijeta

Mediteranski paradoks

Epidemija modernog doba

Kako pomoći srcu

Od svih bolesti srca i krvnih žila, ateroskleroza sa svojim komplikacijama prvi je optuženik na klupi kao najčešći uzrok smrtnosti, odgovoran za gotovo 50 posto smrti u razvijenim i oko 30 posto smrti u nerazvijenim zemljama. Povezivanje ateroskleroze s bolestima srca često dovodi do pogrešnih zaključaka. Stoga je bitno ukratko objasniti prirodu same bolesti. Ateroskleroza je u biti bolest žila (arterija), a ne samog srca, i zahvaća sve arterije u organizmu. Dovodi do nakupljanja masti u stjenci žila, time do suženja i konačnog zatvaranja žile, što kao posljedicu ima odumiranje tkiva u koje je „baš ta žila“ dovodila krv. Primjerice, ako je riječ o arteriji srca, onda će njezino zatvaranje dovesti do srčanog udara, odnosno ateroskleroza postaje i bolest srca. Kad se govori o aterosklerozi, bitna je činjenica da se njezin nastanak može spriječiti. Stoga je ključno poznavanje čimbenika rizika za njezin nastanak. Možemo ih podijeliti u dvije skupine: • čimbenici rizika na koje ne možemo utjecati: dob (učestalost ateroskleroze raste s dobi), spol (češća u muškaraca), genetska sklonost • čimbenici rizika na koje možemo utjecati: visoki krvni tlak, visoke masnoće, šećerna bolest (utječe liječnik), pušenje i stil života (možemo utjecati sami).

Tradicionalni pristup preventivne medicine usmjeren je na pojedince s visokim rizikom, što se naziva sekundarnom prevencijom. Međutim, mnogo je važnija primarna prevencija usmjerena na cijelu populaciju i čiji su glavni ciljevi smanjivanje čimbenika rizika i traženje tzv. zaštitnih čimbenika, možda upravo onih koje skriva mediteranska prehrana. Koje su to tvari, još se ne zna, ali navedimo neke moguće odgovore.

36 | Vaše zdravlje #65

Istraživanja su pokazala važnu ulogu prehrane i stila života u razvoju bolesti srca i krvnih žila. U literaturi se sve više spominje mediteranski paradoks koji nas dovodi do potrage za „svetim gralom“ preventivne medicine. Paradoks se odnosi na činjenicu da je učestalost bolesti srca i krvnih žila sve niža od sjevera prema jugu Europe, ali bez razlike u prosječnom unosu masti i bez značajne razlike u pušenju koja bi objasnila opisane razlike. Navedena opažanja dovela su do spekulacija da određeni sastojci mediteranske prehrane imaju zaštitni učinak protiv ateroskleroze.

Omega-3 masne kiseline - Dokazale su učinkovitost u nizu znanstvenih ispitivanja, i jedan su od najvrjednijih dodataka prehrani. Najispitivanije su dohosaheksaenoična kiselina (DHA) i eikosapentanoična kiselina (EPA), za koje se zna da smanjuju loš kolesterol (LDL), a pokazalo se i da nakon preboljenog srčanog udara (infarkta) znatno smanjuju pojavu smrtonosnih aritmija. Najbogatiji izvori omega-3 kiselina su riblje ulje, ali i ulje biljke perila i laneno ulje. Vitamini s antioksidativnim učinkom - Za antioksidativni učinak vitamina E (tokoferol) i vitamina C (askorbil palpitat) očekivalo se da će barem dijelom objasniti kako se može zaštititi zdravlje. Međutim, velika klinička ispitivanja nisu uspjela dokazati da smanjuju učestalost bolesti

travanj/svibanj 2009.


PRIMARNA PREVENCIJA

Interna medicina

srca i krvnih žila. Ipak, manje pojedinačne studije upućuju da kombinacija tih vitamina s drugim supstancijama može imati važnu ulogu u sprječavanju bolest srca i krvnih žila, pa ih kao takve treba i koristiti. Vitaminima slične supstancije - Koenzim Q10 (CoQ10) nalazi se u mitohondrijima stanica (mjesto stvaranja energije) i ključan je za pretvaranje hranjivih sastojaka u ATP molekule koje su izvor energije za sve, pa tako i za stanice srčanog mišića. U ispitivanjima je otkriveno da je kod srčanih bolesti razina tog koenzima znatno niža u srcu, a dokazano je da njegova primjena u kombinaciji s vitaminom E ima zaštitni učinak na arterije srca. Postoje i dokazi da je bolje preživljavanje ako se CoQ10 primijeni nakon što je bolesnik preživio kliničku smrt. Uz to, CoQ10 ima i mogućnost snižavanja tlaka. Karotenoidi su skupina od više od 600 poznatih prirodnih spojeva. Jedan od najpoznatijih je lutein koji ima zaštitni učinak na stjenku arterije, pa tako i na nastanak ateroskleroze. Drugi, ne i manje važan, je astaksantin, čiji je antioksidativni učinak do 10 puta jači od djelovanja drugih karotenoida i do 500 puta jači od vitamin E. Koliko je antioksidativni učinak bitan za zdravlje srca i krvnih žila, može se zaključiti iz činjenice da loš kolesterol (LDL) postaje štetan tek oksidacijom, a upravo to sprječava astaksantin. Astaksantin pridonosi zdravlju mijenjajući omjer dobrog i lošeg kolesterola, pokazujući protuupalno djelovanje, kao i poticanje stvaranja dušikova oksida, jednog od najmo­ ćnijih spojeva koji šire krvne žile. Sinergistički djeluje s nizom drugih antioksidansa, poput omega-3 masnih kiselina, luteina, acetil L-karnitina. Nalazimo ga u mnogim namirnicama mediteranske kuhinje (mikroalge, škampi, rakovi i neke ribe). Spojevi s učinkom na omjer lošeg i dobrog kolesterola (LDL/ HDL) - U smislu smanjenja lošeg i povećanja razine dobrog kolesterola, suvremena medicina primjenjuje brojne lijekove koji imaju niz nuspojava. Sličan učinak imaju i neki prirodni spojevi, kao što je ulje rižinih mekinja, a bez pratećih štetnih učinaka.

Što možemo zaključiti Nepobitno je najbolji način za očuvanje zdravlja da na stol stavimo ono što je zdravo. Nažalost, suvremeni način života nas iz dana u dan sve više udaljava od zdrave kuhinje. Stoga treba tražiti druge načine da dodamo prehrani ono što redovitim obrokom nismo uspjeli dobiti. travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 37


Anja Tomić, mr. pharm., Oktal Pharma

Promo

QUEISSER

Sve što srce (ne)voli Za zdravlje srca i krvnih žila, uz pravila zdravog života, bitan je i unos određenih prehrambenih tvari, osobito vitamina Poznato je da se uz malo truda može utjecati na neke čimbenike rizik koji pridonose razvoju bolesti srca i krvnih žila. To se svakako odnosi na nekoliko njihovih najvećih neprijatelja... Pušenje - Bolesti srca i krvnih žila najčešći su uzrok smrti kod pušača. Duhanski dim sadrži brojne štetne tvari, poput nikotina, ugljičnog monoksida i katrana, uz oko 4000 ostalih sastojaka različita stupnja štetnosti, od kojih je 43 kancerogeno. Nikotin iz duhanskog dima uzrokuje povišenje srčane frekvencije i krvnog tlaka. Sastojci iz dima cigarete pojačavaju zgrušavanje krvi i oštećuju stanični sloj kojim su obložene koronarne arterije i sve druge krvne žile. Izloženost duhanskom dimu u okolini, tj. pasivno pušenje, velika je opasnost za zdravlje nepušača, osobito djece. Tako su nepušači koji imaju visok krvni tlak ili povišen kolesterol u krvi u većoj opasnosti od nastanka srčanih bolesti kad su izloženi pasivnom pušenju. Srećom, nikad nije kasno prestati pušiti. Prestankom pušenja znakovi poboljšanja zdravlja uočavaju se vrlo brzo, a s vremenom se smanjuju i rizici za razvoj bolesti uzrokovanih pušenjem. Stres - Stres povećava rizik od bolesti krvožilnog sustava i srčanog udara, a može izazvati i teškoće povezane s kožom, mišićnim, probavnim i dišnim sustavom, te poremećaje u prehrani i spolnom životu. Kronični stres povisuje krvni tlak i razinu kolesterola u krvi, povećava potrebu za cigaretama, kavom i alkoholnim pićima te umanjuje sposobnosti obrambenog sustava organizma. Istraživanja su pokazala da kronični stres uzrokuje i ubrzano starenje stanica. Pretilost i nepravilna prehrana - Mnoga istraživanja pokazuju da je pretilost važan čimbenik u razvoju bolesti srca i krvnih žila (ateroskleroze). Nažalost, zbog sve lošije kvalitete prehrane sve je više pretilih ljudi. Pretilost može biti uzrokovana i genetski. S obzirom na to da je češće povezana s lošim prehrambenim navikama, kao što su prevelik unosa masnoća i šećera, na nju se ipak može utjecati.

38 | Vaše zdravlje #65

Nedostatna tjelesna aktivnost - Uz pravilnu prehranu, koja uključuje prehrambene tvari važne za zdravlje srca, vrlo je bitna redovita tjelesna aktivnost. Stručnjaci preporučuju najmanje 30 do 60 minuta vježbanja srednjeg intenziteta, tri do četiri puta tjedno.

Inovativna formula u depo obliku Za zdravlje srca i krvnih žila, kao i za stvaranje i zaštitu stanica u organizmu općenito, zaduženi su brojni čimbenici, među kojima, osim dovoljno kretanja i pravilne prehrane, treba istaknuti i kombinaciju određenih prehrambenih tvari, posebno vitamina. Upravo tu kombinaciju vitamina nude Doppelherz® aktiv Folna kiselina + B6 + B12 + C + E depo tablete, koje zbog inovativna oblikovanja imaju depo učinak, tj. postupno otpuštaju vitamine iz poroznog matriksa te ih čine dostupnima tijelu dulje vrijeme tijekom dana. Folna kiselina - Folna kiselina, vitamin B skupine, klju­ čna je u brojnim metaboličkim procesima, pa zato povećane metaboličke aktivnosti zahtijevaju i njezin povećan unos. Nužna je za proizvodnju DNK, pa prema tome i za diobu stanica, osobito u procesima diferencijacije i rasta stanica embrija. Stoga su potrebe za folnom kiselinom u trudnoći povećane u tolikoj mjeri da se ne mogu zadovoljiti uobičajenim unosom hrane, nego je nužno dodatno je unositi. Folna kiselina u kombinaciji s vitaminima B6 i B12 zajednički djeluju na sprječavanje pojave ateroskleroze, bolesti otvrdnuća i sužavanja krvnih žila. Poznato je da tu bolest može uzrokovati povišena razina kolesterola, no isti učinak ima i povišena razina jednoga drugog spoja - aminokiseline homocisteina. Homocistein se u organizmu normalno stvara i razgrađuje. S obzirom na to da su za njegovu razgradnju važni vitamini B6, B12 i folna kiselina, u slučaju njihova nedostatka povećava se razina homocisteina u tijelu, zbog čega raste rizik od pojave ateroskleroze.

travanj/svibanj 2009.


QUEISSER

Promo

Homocistein je aminokiselina koja sadrži sumpor, a nastaje iz aminokiseline metionina tijekom normalnih metaboli­ čkih procesa. Ona može imati štetno djelovanje na krvne žile i uzrokovati aterosklerozu, jer utječe na odlaganje LDL-a (lošeg kolesterola) na stjenke krvnih žila. Visoka razina homocisteina utječe i na veću sklonost zgrušavanju krvi i tako povećava mogućnost stvaranja ugrušaka. Zbog svega navedenoga, povišena razina homocisteina smatra se čimbenikom rizika za nastanak srčanožilnih bolesti. Dokazano je da folna kiselina smanjuje razinu aminokiseline homocisteina u krvi, što posljedično smanjuje mogućnost razvoja srčanožilnih bolesti, kao što su ateroskleroza, srčani i moždani udar. Vitamin B6 - Važan je za proizvodnju hemoglobina, pravilan rad središnjega živčanog sustava, razgradnju homocisteina i brojne druge funkcije. Simptomi njegova nedostatka najviše se očituju na koži i živčanom sustavu. Vitamin B12 - Važan je u procesu sinteze DNK i diobe stanica, za zdravlje crvenih i bijelih krvnih stanica te za koštanu srž (u kojoj se proizvode crvene krvne stanice). Potreban je i za stvaranje aktivnog oblika folne kiseline. Njegov nedostatak može dovesti do anemije i neuroloških oštećenja. Vitamini C i E - Vitamin C najjači je antioksidans u vodenom mediju, a vitamin E u ne-vodenom dijelu organizma. Oni štite stanice od djelovanja slobodnih radikala te održavaju zdravlje krvnih stanica, živaca, mišića, krvnih žila i obrambenog sustava organizma.

Doppelherz i Oktal Pharma

nagrađuju

vjerne korisnike

Za svako kupljeno pakiranje proizvoda Doppelherz® folna kiselina + B6 + B12 + C + E, dobivate još jedan na dar. Sve što trebate je poslati nam originalni račun i prednji dio ambalaže proizvoda Doppelherz folna kiselina + B6 + B12 + C + E

najkasnije do 15. lipnja 2009. na adresu: Oktal Pharma d.o.o. „Doppelherz nagrađuje“ Utinjska 40 10020 Zagreb travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 39


40 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 41


Intervju: dr. David Servan-Schreiber Pripremila: Carmen Rivier-Zurak, dr. med.

Intervju

DR. DAVID SERVAN-SCHREIBER

Svi u tijelu imamo rak,

ali i lijek protiv njega

Malo je tko pozvan da govori o raku kao dr. Servan-Schreiber, liječnik i stručnjak za mozak koji je i sam obolio od raka mozga David Servan-Schreiber francuski je liječnik, doktor kognitivne neuroznanosti i autor brojnih knjiga, koje spajaju u visoka stručna znanja, ali i u popularnu literaturu. Rođen je 21. travnja 1961. u Normandiji, a danas živi dio godine u SAD-u, gdje radi u Odsjeku za psihijatriju na Sveučilištu u Pittsburghu, a ostatak u rodnoj Francuskoj, gdje predaje na Medicinskom fakultetu u Lyonu. Ironijom sudbine, ovaj psihijatar i stručnjak za mozak obolio je od raka na mozgu, koji mu je dijagnosticiran 1992., u njegovoj 31. godini. Iako dvaput operiran i liječen kemoterapijom, tvrdi da je uspio toliko dugo poživjeti od postavljene dijagnoze zahvaljujući tehnikama koje aktiviraju prirodne obrambene mehanizme. Prenosimo izvatke iz inter vjua koje je dr. Ser van-Schreiber dao u povodu objavljivanja njegove nove knjige „Protiv raka - nov način života“.

Koje su stvarne znanstvene inovacije u vašoj knjizi “Protiv raka”? Već neko vrijeme znamo da životni stil može pomoći u sprječavanju raka. No, u medicinskoj praksi još se ne primjenjuju novi načini ponašanja i životnog stila koji doista poboljšavaju izglede u liječenju raka. A svatko od nas može naučiti aktivirati te prirodne obrambene mehani­ zme. Pritom ne obećavam nikakve čudotvorne lijekove. I ja sam dvaput imao operaciju i 13 mjeseci odlazio na kemoterapiju, te prvi priznajem da mi je to spasilo život. No, što je loše u tome da se ljude savjetuje kako da, uz konvencionalne tretmane, pomognu sami sebi?

Možete li nam objasniti u nekoliko rečenica što je to medicina duha i tijela? To je korištenje tehnika koje se oslanjaju na prisnu povezanost duševnih i fizioloških stanja. One mogu biti joga, meditacija, hipnoza ili EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, op. a.).

42 | Vaše zdravlje #65

U čemu je novost medicine duha i tijela? Činjenica da nam joga i meditacija čine dobro jer nam pomažu u opuštanju nije ništa novo. Zašto je toliko ljudi uzbuđeno zbog tog novog koncepta u medicini? Novost je u tome što danas imamo čvrste znanstvene dokaze za dvije stvari. Prvo, da ti pristupi doista pomažu, čak i kod ozbiljnih problema kao što su srčanožilne bolesti i neki imunosni poremećaji, i drugo, o mehani­zmima putem kojih djeluju, a koji obuhvaćaju vezu između emocionalnog dijela mozga i imunosnog sustava.

Konvencionalna medicina radi uz pomoć lijekova. Vi tvrdite da emocije imaju sposobnost liječenja. Kako um i osjećaji utječu na tjelesno zdravlje? Svako emocionalno stanje povezano je s određenim fiziološkim obrascima. Svaka emocija oslobađa različite neurotransmitere i neurohormone u krvotok, što utječe na funkciju svih naših organa (srca, crijeva, bubrega itd.) te tako djeluje na naš imunosni sustav. Jedna od glavnih posljedica je upala u našem tijelu, čiji stupanj raste u određenim stresnim stanjima.

Kakvu će ulogu igrati medicina duha i tijela za 20 godina? Kako ćemo postajati svjesniji važnosti povezanosti duha i tijela, medicina će se udaljavati od modela u kojem je svatko od nas pacijent koji prima terapiju. Svi ćemo proučavati vlastitu vezu duha i tijela i učiti kako si pomoći, naravno zajedno s konvencionalnim tretmanima.

Svoju knjigu počinjete rečenicom: svi imamo rak koji spava u nama. Kako ste došli do tog zaključka? To je ono do čega dolaze istraživanja - primjena tehnike prikazivanja slika visoke rezolucije radi pronalaženja uspavanih stanica raka. Nalaze ih u svakome. Danas objašnjavamo rak kao ono što se događa kad te stanice više nisu pod nadzorom naših prirodnih obrana.

travanj/svibanj 2009.


DR. DAVID SERVAN-SCHREIBER

U knjizi „Ozdravljenje” tvrdite da u emocionalnom mozgu imamo iste one mehanizme prilagodbe koje je moguće potaknuti prirodnim metodama. Je li to primjenjivo u slučajevima raka i drugih teških bolesti? Naša su tijela opremljena mehanizmima koji stalno djeluju radi uspostave ravnoteže i vraćaju nas zdravlju nakon poremećaja (zaraze, rane, gubitka). Imamo mnogo prirodnih obrana. One su često dovoljne da spriječe pojavu raka, no same nisu dovoljne za izlječenje kad se on rasplamsa.

Koji su današnji najveći emocionalni problemi? Izolacija i izostanak prisne društvene podrške, koji nas uobičajeno štiti od većih životnih stresova. Što smo osamljeniji, to je naša biologija teže pogođena kad se suočimo s najtežim životnim iskušenjima.

Vaš je rak otkriven slučajno. Koliko su važni preventivni pregledi? Znamo da je rak najlakše liječiti kad je rano otkriven. Tada je najvjerojatnije da će operacija donijeti konačno izlječenje, iako to nije bilo tako u mom slučaju. Dakle, rano otkrivanje i sistematski pregledi, kao što su mamogrami kod žena starijih od 50 godina, od esencijalnog su značenja.

U svojoj knjizi pišete da raznolikost informacija koju pacijent dobiva izaziva pomutnju. I vaša knjiga sadrži bogatstvo informacija. Kako da se osobe kojima je dijagnosticiran rak snađu u obilju mogućih metoda liječenja? Što se tiče konvencionalnih metoda, mislim da bi svaki pacijent trebao pribaviti barem dva mišljenja različitih onkologa. Svaki liječnik za kojeg znam da ima

travanj/svibanj 2009.

rak traži barem dva različita mišljenja, a češće tri ili četiri. Normalno je proučiti opcije koje stoje na raspolaganju, kad ih već ima toliko. Zatim valja znati da je konvencionalna terapija neizostavna i da ima najbolje izglede za spašavanje života, no i da često nije dovoljna, te da treba pomoći našim prirodnim mehanizmima obrane da rade svoj posao protiv raka. Zato sam napisao knjigu „Protiv raka”. Skupio sam sve priče, osobne i znanstvene, koje bih i sam želio pročitati kako bih izbjegao obolijevanje od raka, ali i koje bi mi bile dobro došle na stoliću pored kreveta u vrijeme kad sam osobno proživljavao to iskustvo. Zapravo, još čitam neke odlomke kad prolazim kroz teškoće.

Tijekom oporavka iskušali ste velik broj različitih i katkad suprotstavljenih metoda liječenja. Je li to nužno da bi se izliječila teška bolest kao što je rak? Svi stručnjaci koji su proučavali rak slažu se da je on posljedica mnogih poremećenih procesa i da ima brojne uzroke. Znamo da svi imamo stanice raka

Intervju

u tijelu, čak i kad smo naizgled zdravi. Vjerujem da se rak događa onda kad čimbenici koji ga potiču nadvladaju naše obrambene mehanizme. Imamo li rak, moramo umanjiti što više čimbenika koji ga promiču - duhan, prekomjerni alkohol, prekomjerni šećer, prekomjerne omega-6 i hidrogenizirane masnoće, tvari koje zagađuju okoliš, a uvećati sve što pomaže našoj prirodnoj obrani - fitokemikalije koje suzbijaju rak iz određenog povrća, voća, začina, aromatskog bilja, čajeva itd., zatim tjelesnu aktivnost, tehnike nošenja sa stresom koje nas izbavljaju od bespomoćnosti i očaja, povezivanje s voljenim osobama. Nova istraživanja pokazuju da ljudi koji poduzimaju te mjere mijenjaju ekspresiju gena u svojim stanicama, tako da ograničavaju rast raka u zahvaćenim tkivima. Uvedemo li dovoljno promjena u stilu života, možemo početi izgrađivati tjelesnu biologiju koja djeluje protiv raka. To ne može nadomjestiti konvencionalne tretmane, ali nam može pomoći da iz njih izvučemo maksimum.

Prehrana je ključan element u borbi protiv raka. Je li i najvažniji? Da, prehrana je ključan element. Hranom koju jedemo triput dnevno, svaki dan, izravno utječemo na našu biologiju. No, tjelesna aktivnost i pogled na život također su vrlo važni. Bila bi pogreška izolirati samo jedan čimbenik. Ljudsko biće velik je orkestar, kojemu moramo pristupati cjelovito, a ne samo pojedinim dijelovima.

Što biste poručili onima kojima je upravo postavljena dijagnoza raka? Da se usredotoče na činjenicu da imaju dovoljno vremena da stvore tjelesnu biologiju protiv raka, koja će im uvećati izglede za oporavak, ali u kombinaciji s konvencionalnim tretmanima.

Vaše zdravlje #65 | 43


Ozren Podnar, prof.

Javno zdravstvo

METEOROPATIJA

Bolesni od vremena Iako je meteoropatija poznata odavno, tek su moderna istraživanja potvrdila dubok utjecaj vremenskih prilika na naš organizam Izraz meteoropatija, od grčkog meteoron (nebeska pojava) i pathos (bolest, patnja), odnosi se na tegobe neurovegetativnog karaktera koje se događaju pod određenim klimatskim okolnostima. Najčešće okolnosti koje izazivaju te tegobe su promjene temperature, tlaka, vlage ili količine dnevnog svjetla. Osoba podložna meteoropatiji naziva se meteoropatom. Meteoropat je iznadprosječno sklon promjenama raspoloženja, bolovima ili raznim oblicima nelagode neposredno prije nego što nastupe klimatske varijacije, a tegobe mu popuštaju istodobno s prestankom tih okolnosti. Uobičajeni simptomi meteoropatije uključuju razdražljivost, napetost, nesanicu, potištenost, malodušnost, tjelesnu slabost ili bolove. Meteoropatske tegobe najčešće se javljaju za vjetrovitih ili olujnih epizoda, praćenih padom atmosferskog tlaka, kišom, vlagom i oblačnim vremenom. Neke osobe osjetljive na promjene vremena mogu se osjećati umornije, ali ipak teže zaspu i slabije spavaju. Druge postaju tjeskobne i napete kad se vjetar pojača ili im opada raspoloženje kad je oblačno i kišovito. Trećima se pojačavaju bolovi u kritičnim dijelovima tijela, osobito zglobovima, ili ih pogađaju napadi migrene, astme ili alergije. Na vremenske prilike pojačano su osjetljivi i ljudi koji pate od osteoartritisa, uklještenja živaca, bolova u leđima, žučnih i bubrežnih kamenaca te oni kojima je amputiran ud. Ako je posrijedi pogoršanje već postojećih tegoba pod utjecajem određenih klimatskih fenomena, govorimo o sekundarnoj meteoropatiji. Osobita pojava, koja nije općenito prihvaćena kao sekundarna meteoropatija, podrazumijeva pogoršanje simptoma želučanog vrijeda (ulkus, čir) na prijelazu zime u proljeće. Obrnuto od uobičajenih slučajeva meteoropatije koji su povezani sa smanjenjem temperature ili pogoršanjem vremenskih prilika, ovdje se događa suprotno.

Najbolji prognozeri Mnoge osobe koje boluju od migrene i bolesti zglobova, kao što je reumatoidni artritis, uspješnije prognoziraju

44 | Vaše zdravlje #65

nastup lošeg vremena nego iskusni meteorolozi. Neki osjećaju bol u vrijeme kad se približava oluja. Liječnici koji liječe takve pacijente potvrđuju njihova iskustva predviđanja vremenskih promjena nakon pojave bola. ”Atmosferski čimbenik je vrlo važan okidač kod mnogih bolesnika, a obično nastupa za vrijeme ili uoči pada tlaka zraka”, navodi dr. George Urban iz klinike Diamond Headache u Chicagu. Što se tiče bolova u zglobovima, u brojnim istraživanjima pojavio se jedan zajednički čimbenik: promjene u tlaku zraka. Iz tog podatka znanstvenici su izvukli zaključak da promjene tlaka zraka utječu na receptore u zglobovima zadužene za detekciju oscilacija tlaka. Nedavno istraživanje potvrdilo je i da nalete snažnih glavobolja izazivaju promjene u temperaturi i tlaku zraka, a zagađenost zraka isključena je kao mogući uzrok. Istraživanje objavljeno u ožujku u časopisu Neurology obuhvatilo je 7054 osobe koje su u Bostonu liječene od migrene posljednjih sedam godina. Istraživači su provjerili kakvi su atmosferski uvjeti vladali jedan do tri dana prije nego što su pacijenti primljeni u bolnicu. Utvrđeno je da viša temperatura povećava vjerojatnost od migrene za 7,5 posto za svakih pet dodatnih Celzijevih stupnjeva. Sniženje tlaka zraka dva do tri dana prije posjeta bolnici također je povećavalo rizik napada glavobolje. Uočena je i podudarnost između određenih atmosferskih pokazatelja, konkretno većih varijacija u temperaturi, s nastupom moždanog udara. Istraživanja upućuju i na povezanost vremenskih obrazaca i ishemijskoga moždanog udara. Izloženost naglim promjenama temperature povećava rizik od tog neurološkog poremećaja posredstvom infekcija ili utjecaja na viskozitet krvi. Analiza 303 slučaja ishemijskih moždanih udara provedena na Heidelberškom sveučilištu otkrila je da varijacije temperature od pet ili više Celzijevih stupnjeva, u bilo kojem smjeru, povećavaju rizik unutar 24 sata od temperaturne promjene. Također je uočeno da promjene tlaka zraka kod određenog broja žena izazivaju trudove, no istraživanja su došla do različitih rezultata - u jednom istraživanju okidač je bio pad tlaka, a u drugom porast. Teoretski je lakše pro-

travanj/svibanj 2009.


METEOROPATIJA

Javno zdravstvo

Jeste li meteoropat? Test Gualtierotti-Tromp - Ovaj bezbolan i neinvazivan test omogućuje prepoznavanje meteoropata. Temelji se na mjerenju sustava tjelesne toplinske regulacije, a provodi u prostoriji u kojoj se održava postojana temperatura od približno 21 Celzijev stupanj. Najprije se izmjeri temperatura lijeve ruke, koja obično varira od 32 do 34 stupnja, nakon čega joj se temperatura snizi na samo 10 stupnjeva uz pomoć rashladnoga gela. Potom se mjeri vrijeme potrebno da se ruci vrati prvobitna, normalna temperatura. Kod osoba bez naznaka meteoropatije, temperatura se vraća na normalu za oko šest minuta. Kod submeteoropata, to jest osoba pojačano osjetljivih na vremenske prilike, taj proces traje desetak minuta, a kod pravih meteoropata više od deset minuta.

tumačiti utjecaj pada tlaka na trudove, jer se pod utjecajem nižeg tlaka utroba širi, a kod povećanog raste vjerojatnost od abnormalnog krvarenja maternice.

Smanjena sposobnost prilagodbe Vremenske promjene izazivaju elektromagnetske impulse koji naš organizam potiču na reakciju i prilagodbu. Na taj način vremenske promjene, osobito nagle, organizam opterećuju prisiljavanjem na brzu prilagodbu. Analiza tjelesnih aspekata meteoropatije pokazala je da je ta patologija u vezi s funkcioniranjem moždane žlijezde

travanj/svibanj 2009.

hipofize, preciznije s njezinim prednjim režnjem adenohipofizom, koji proizvodi ACTH ili adrenokortikotropni hormon (hormon stresa). Pod okolnostima pada temperature, adenohipofiza pojačava lučenje tog hormona, izazivajući kod meteoropata razdražljivost i napetost. Istodobno dolazi do smanjene proizvodnje endorfina, supstancije koja također nastaje u mozgu, a koja posjeduje sposobnost ublažavanja boli, jačanja imuniteta i podizanja raspoloženja. Povećane vrijednosti ACTH-a i pad endorfina smanjuju osjećaj duševnog blagostanja. Prema nekim ispitivanjima, broj osoba osjetljivih na vremenske prilike je u

porastu. Stručnjaci tvrde da su sredovječne osobe, osobito žene, u većoj opasnosti od meteoropatije. No, zašto neki ljudi prolaze kroz tu prilagodbu bolnije od drugih? Meteoropatija nije prirodno stanje, nego je uzrokovana modernim stilom života, konkretno našom željom za udobnosti. Provođenje previše vremena u zatvorenom i klimatiziranom prostoru smanjuje sposobnost nošenja s vremenskim promjenama i atmosferskim prilikama. Istraživanja pokazuju da su tjelesno aktivne osobe, koje provode više vremena na otvorenom, otpornije i jedva osjećaju promjene atmosferskih uvjeta. S druge strane, stariji ljudi, oni koji su bili operirani ili koji rijetko izlaze iz kuće proživljavaju čak i manje oscilacije u vremenskim prilikama. Srećom, meteoropatija se može ublažiti jačajući otpornost organizma na učinke vremena. Koliko god bili zauzeti, pronađite vremena za izlazak. Prošećite se i po kiši i snijegu, budite u kontaktu s cijelim rasponom temperatura i vlažnosti zraka. Čest boravak u prirodi ponajbolja je metoda povećanja sposobnosti organizma da se nosi s vanjskim okolnostima.

Vaše zdravlje #65 | 45


Promo

MULTIPHARM

Moćan zaštitnik krvnih žila Simptomi oslabljene cirkulacije, koji se s vremenom samo pojačavaju, mogu dovesti do vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema Najprodavaniji prirodni biljni pripravak ili biljni lijek u Europi je ekstrakt listova Ginkga bilobe. Ginko je najstarija vrsta drveta na Zemlji koja postoji više od 200 milijuna godina, a njegovo lišće i sjeme od davnina se koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini. Drvo ginka u 18. je stoljeću iz Kine preneseno u Europu, gdje je prvi ekstrakt iz listova proizveden tek 1965. godine.

Upozorenja na oslabljenu cirkulaciju Listovi ginka sadrže velik postotak flavonoida, glikozida i ginkoida. Smatra se da upravo ginkoidi (kojih ima samo u listovima ginka) reguliraju, odnosno pojačavaju protok krvi kroz perifernu cirkulaciju. Zbog smanjena protoka krvi kroz perifernu cirkulaciju (ruke, noge, mozak) javljaju se vrtoglavica, šum u ušima, glavobolja, slabije pamćenje, zaboravnost, smušenost, loše raspoloženje, ali i tjeskoba i depresija u slučaju slabljenja moždane cirkulacije, a posljedica slabljenja cirkulacije u nogama i rukama su trnci, hladne noge ili ruke, neosjetljivost prstiju, pa i bolovi prilikom hodanja. Slabija cirkulacija znači sporiji protok krvi, a to dovodi i do sljepljivanja (agregacije) krvnih stanica, osobito krvnih pločica (trombocita), što dodatno sužava promjer krvne žile, pa slabi i opskrba krvlju, odnosno kisikom i hranjivim tvarima (glukoza za mozak). To je jedan od razloga zašto se navedeni simptomi dodatno pogoršavaju, što s vremenom može dovesti do vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema - nastanka krvnog ugruška ili tromba. Kod starijih su osoba te smetnje još izraženije.

Studije potvrđuju tisućljetna iskustva Cirkulacija slabi zbog smanjenja promjera krvne žile, do čega može dovesti nekoliko uzroka: ateroskleroza (nakupljanje masnoća na unutarnjim stjenkama krvnih žila), povišeni krvni tlak, pušenje, nasljedne sklonosti, napetost, kronični stres...

46 | Vaše zdravlje #65

Kao logično rješenje nameće se potreba poboljšanja perifernog i moždanog protoka krvi. Djelovanje na to pokazuju upravo aktivne tvari iz listova ginka koje povećavaju elastičnost stjenki krvnih žila, osobito onih manjih, i tako povećavaju njihov promjer (proširuju ih), pa je i opskrba krvlju i kisikom bolja. Uz to, sprječavaju sljepljivanje trombocita, što je u preventivnom smislu posebno važno kod osoba koje su već imale moždani udar ili trombozu. Flavonoidi iz ginka stimuliraju i obrambene mehanizme, čime poboljšavaju astmatička i alergijska stanja, bakterijske infekcije i drugo. Neke studije govore da primjena ginkgo pripravaka u ranoj fazi Alzheimerove bolesti usporava njezino napredovanje, tako da je i Svjetska zdravstvena organizacija priznala ginkgo kao sredstvo protiv demencije i Alzheimerove bolesti. Brojna klinička ispitivanja pokazala su da ginko štiti od oštećenja arterije, vene i kapilare, regulirajući istodobno njihov tonus i elasticitet, te smanjujući sljepljivanje trombocita (ključnog čimbenika u razvoju ateroskleroze). Na temelju svih provedenih istraživanja smatra se da bi ginko mogao znatno pridonijeti u liječenju gubitka pamćenja, zujanja u ušima i drugih oboljenja uzrokovanih poremećajem cirkulacije, u koje svrhe se već desetljećima primjenjuje. Europski farmaceuti usuglasili su se da je dnevna doza ginka iznosi 120 mg. Preporučuje se uzimati ginkgo u tri obroka, jer se aktivne tvari vrlo brzo eliminiraju iz krvi (za dva do četiri sata). Ginkgo Biloba Taponing iz Multipharma sadrži 40 mg aktivne tvari u svakoj tableti, pa je potrebno uzimati tri puta po jednu tabletu na dan kako bi se tijekom cijelog dana uspješno održavala razina ljekovitih tvari. Mjesečna kura, to jest pakiranje od 100 komada Ginkgo Biloba taponinga iz Multipharma, dostupno je u ljekarnama po cijeni od 79,60 kuna.

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 47


Slađana Divković, dr. med., dopredsjednica Udruge za prevenciju prekomjerne težine, Acu Medic centar Zagreb, J. Šižgorića 19, tel. 01/3456 974

Nutricionizam

OKUSI

Žudnja za okusima Organizam najčešće sam signalizira kad mu nešto nedostaje, i to pojačanom željom za određenom vrstom hrane

Okus je ono što hrani daje prepoznatljivost i posebnost, što je čini ukusnom i zbog čega nepce osjeća užitak. Prednost svakako treba dati prirodnim okusima, a namirnice koje sadrže pojačivače okusa valja izbjegavati. Najvažniji organ okusa je jezik sa svojim okusnim papilama. Njih čine okusni pupoljci (posebno građene epitelne stanice) smješteni i na nepcu, nepčanim lukovima i gornjem dijelu ždrijela. Djeca u odnosu na odrasle imaju nešto više okusnih pupoljaka, dok stariji imaju slabije izražen osjet za okus. Važnost osjeta okusa je da omogući odabir hrane u skladu sa željama pojedinca, ali i potrebama tkiva za određenim hranjivim tvarima. Tako se razlikuju primarni okusi slatkoga, slanoga, kiseloga, gorkoga i ljutog. Debljina, među ostalim, može biti posljedica žudnje za okusom.

Tko mu može odoljeti Slatko je jedan od najstarijih okusa. Okus slatkog daje više vrsta spojeva: šećeri, glikoli, alkoholi, aldehidi, esteri, i uglavnom su gotovo svi organske prirode. Svi uglji48 | Vaše zdravlje #65

kohidrati u konačnici se moraju razložiti na jednostavne šećere: glukozu, fruktozu i galaktozu. Organizam jednostavne šećere lakše iskoristi na razini stanice. Glukoza je osnovni izvor energije za naše stanice i ujedno jedini izvor energije za živčane stanice. Ona je naše pogonsko gorivo. Okus slatkog razvija se rano, već nakon rođenja (majčino mlijeko je slatkasto). To je na neki način najugodniji okus, pa njime najčešće izražavamo emocije. Slatko se daruje i njime se izražavaju naklonost, simpatije i zahvalnost. Slatkim se nagrađuje, dočekuju drage osobe, slatko čini dječju radost većom, a slavlja potpunijim. Okus slatkog jača, stimulira, energizira i popravlja raspoloženje, jer neke tvari slatkog okusa dovode do lučenja serotonina koji stvara osjećaj ugode i zadovoljstva. Kad osjećamo manjak energije, mentalnu iscrpljenost i umor, a pritom nam je i raspoloženje sniženo, imat ćemo želju za tom vrstom hrane. Ugljikohidrati se metabolički razlažu u šećere. Pritom se razlikuju integralni od rafiniranih. Cjeloviti ili integralni ugljikohidrati koje nalazimo u integralnim žitaricama, travanj/svibanj 2009.


OKUSI

Nutricionizam

pecivima, integralnoj tjestenini (niskoga glikemičkog indeksa) sporije otpuštaju glukozu u krv, osjećaj sitosti traje dulje, a energija se bolje iskoristi na razini stanice. Za razliku od njih, rafinirani (slatkiši slastice, kolači), koji su bogati saharozom, naglo podižu razinu šećera u krvi, a samim tim i inzulina. Brzo stvaraju osjećaj sitosti, ali smo poslije toga brzo gladni, a kalorijski unos višestruko se povećava. U svakom slučaju, sa slatkim ne treba pretjerivati, a kad god možemo, prednost treba dati integralnim slasticama. Ako smo u organizam unijeli više slatkog, fizička aktivnost i kretanje, odnosno mišićni rad, najprije potroše višak kalorija. Naime, ugljikohidrati sami po sebi ne debljaju ako se iskoriste kao energija na razini stanice, ali deblja višak ugljikohidrata koje organizam odlaže u masno tkivo (rezervna energija).

Za lakšu probavu hrane Osjet kiselog daju kiseline (koncentracija vodikovih iona) i što je njihova koncentracija veća, hrana je kiselija. Kiselo unosimo kroz voće, povrće, voćne sokove, vino, mliječne proizvode, ocat i slično, a potiče lučenje probavnih sokova, otvara tek i čini hranu probavljivijom. Kiselo povrće olakšava probavu, a organizam opskrbljuje biljnim vlaknima i potrebnim mineralima te vitaminom C. Kiselo zelje u nekim je krajevima gotovo jedini izvor vitamina C tijekom zime. Kiseli okus koji dolazi od kiselina regulira enzimsku aktivnost unutar stanica. Enzimi se lakše aktiviraju i bolje djeluju u neutralnom ili blago kiselom mediju. Brže se odstranjuju štetne tvari iz organizma, viskoznost krvi je manja, a mikrocirkulacija bolja. Kiselo nam odgovara, primjerice, kod upalnih stanja, povišenja tjelesne temperature, alimentarne intoksikacije (trovanje hranom), osjećaja mučnine i težine u želucu. Naravno da i u izboru kisele hrane treba biti umjeren, u protivnom organizam opterećujemo prekomjernom kiselinom.

Detoksikator organizma Gorko potječe od tvari uglavnom organske prirode. Iz gorkih tvari - alkaloida (kofein, kinin) u farmaceutskoj industriji dobivaju se neki lijekovi. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini gorko učvršćuje - konsolidira. To je vrućina koja isušuje vlagu. Vlaga i kondenzirana vlaga (sluz) po tradicionalnoj kineskoj medicini znače da je metabolizam vode nepravilan, pa se gorke tvari koriste i kao diuretici (npr. kofein; potiču izlučivanje mokraće), dok neke pospješuju znojenje, a tanini, gorke tvari iz nekih ljekovitih biljaka, imaju osobinu adstringensa (tvari travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 49


Nutricionizam

OKUSI

nam je potrebno najviše do 5 gr soli (jedna puna mala žlica). Pretjerivanje izravno opterećuje bubrege i povećava krvni tlak. Europske smjernice za liječenje visokog tlaka (od kojeg u Hrvatskoj pati oko 700.000 ljudi) ograničavat će od ove godine unos soli na 3,8 grama. Jer ako dnevni unos soli smanjimo za dva, tri grama, smanjujemo rizik od moždanog i srčanog udara za više od 30 posto. Sol nam je nužna, ali je treba konzumirati u vrlo malim količinama i s dozom opreza.

Ubrzava cirkulaciju i grije koja steže tkivo) i zaustavljaju vodenastu stolicu. Gorko povrće (sastavni dio mediteranske prehrane), kao što su radić, rikula, maslačak, šparoga i artičoka, krcato je hranjivim spojevima. Dokazano je da potiču izlučivanje štetnih tvari i tekućine, prije svega povoljno utječu na pravilan rad jetra, lučenje žuči i na rad bubrega, a samim tim i na detoksikaciju organizma. Gorko s primjesom oporog (trpkog) sprječava nakupljanje vode u tijelu. Okus mnogih ljekovitih biljaka je takav, primjerice kadulje ili gospine trave. Poznato je da je jačina okusa gorkog, primjerice kod maslinova ulja, proporcionalna količini hranjivih tvari u njemu. Te tvari neutraliziraju štetni učinak enzima upale. Kofein iz kave povećava koncentraciju i budnost, ali se ne savjetuje pijenje više od dva puta dnevno (djeluje kao diuretik i povećava izlučivanje tekućine iz organizma). Kofein u manjim količinama djeluje stimulativno, a u većim troši naše energetske spremnike.

Na gorke tvari može se primijeniti staro farmaceutsko pravilo da ljekovit ili štetan učinak određuje količina.

Oprezno sa slanim Slano potječe od kationa iz soli. Slanu hranu unosimo kroz namirnice kao što su morska sol, morski plodovi, suhomesnati proizvodi, dimljena hrana, usoljene marinirane namirnice, polugotova hrana. Sol je i prirodni konzervans, pa se dodaje u neke namirnice (usoljena riba, zelje) kako bi ih dulje sačuvali. Slano povećava volumen izvanstanične tekućine i volumen krvi. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini slano vraća vlagu, podmazuje i rehidrira. Sol potiče žeđ i veže vodu. Želja za slanim javlja se, primjerice, ljeti ili nakon boravka u teretani, kad se više znojimo i gubimo tekućinu i elektrolite. Slično je i u slučaju gubitka tekućine povraćanjem i vodenastim stolicama. Većina namirnica, uključujući i neke začine, sol već sadrži u sebi. Dnevno

Okus je ono što hrani daje prepoznatljivost i posebnost, što je čini ukusnom i zbog čega nepce osjeća užitak. Prednost svakako treba dati prirodnim okusima, a namirnice koje sadrže pojačivače okusa valja izbjegavati 50 | Vaše zdravlje #65

Ljuto potječe od glikozida sumpora, ali i od alkaloida iz nekih biljaka, kao što je kapsaicin iz ljute paprike. Unosimo ga kroz neke vrste povrća, kao što su sve vrste luka, hren, rotkva, slačica, chilli papričice, đumbir, celer i papar. Đumbir sa svojim blago ljutim i peckavim okusom ima blago analgetičko djelovanje, tonizira, zagrijava, smanjuje tjelesnu temperaturu i pospješuje iskašljavanje. Ljuto po tradicionalnoj kineskoj medicini dispergira, olakšava i ubrzava cirkulaciju, te grije. Odgovara nam, primjerice, kad nam je hladno. Ljuto i peckavo popravlja prokrvljenost, ubrzava metabolizam, povećava lučenje enzima probave, ima blagi baktericidni učinak, kao što je to slučaj kod češnjaka koji je prirodni antibiotik. Previše ljutog djeluje nadražajno na sluznicu probavnog sustava, osobito želuca i debelog crijeva, pa ni s ljutim ne treba pretjerivati.

Budite maštoviti Umijeće je postići kombinaciju okusa i pritom ostati umjeren. Sve vrste okusa trebaju biti zastupljene u prehrani. Organizam najčešće sam signalizira kad mu nešto nedostaje kroz pojačanu želju za određenom vrstom hrane. Da bi nam hrana bila ukusna i da bismo u njoj istinski uživali, maštovitim izborom i kombinacijom sastojaka dodajmo joj okus, a ne kalorije. travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 51


52 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 53


54 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 55


Promo

AMO

Pravilna njega leća Sanja Pogačić, dr. med., Oktal Pharma

počinje Completeom

COMPLETE® MPS EASY RUB™ FORMULA višenamjenska otopina čisti, ispire, dezinficira i čuva sve vrste mekih kontaktnih leća, uključujući i silikon hidrogel leće.

običnom vodom!) i osušiti na zraku. Na taj način rizik od rasta bakterija ili gljiva u spremniku svodite na najmanju moguću mjeru.

Pravilna njega kontaktnih leća COMPLETE EASY RUB otopinom započinje trljanjem i ispiranjem, kako bi se mehanički odstranile naslage i mikrobi s površine leće. Mnogi vodeći kontaktolozi preporučuju trljanje i ispiranje jer se na taj način uklanjaju znatne količine mikroorganizama i naslaga s leća već i prije odlaganja u spremnik s otopinom, što pridonosi jasnijem vidu, većoj udobnosti nošenja leća i zdravijim očima.

Za veću udobnost nošenja leća

Sljedeći važan korak je odlaganje leća u spremnik s otopinom. COMPLETE EASY RUB otopina sadrži blagu, ali djelotvornu dozu dezinficijensa koji će ukloniti preostale bakterija te ostatke proteinskih i lipidnih naslaga s vaših leća. I na kraju, ne zaboravite na higijenu spremnika za kontaktne leće. Mijenjajte ga najmanje jednom u dva do tri mjeseca. Mnogi korisnici redovito održavaju higijenu leća, ali zaborave brinuti o spremniku. Nakon svake uporabe treba ga isprati otopinom za ispiranje leća (ne

Nositelji mekih kontaktnih leća

Ime i prezime:

Isprobajte Complete MPS i pružite svojim kontaktnim lećama najbolju njegu!

Adresa:

Prvih 100 pošiljatelja nagradnog kupona Oktal Pharma nagrađuje besplatnim početnim setom Complete MPS otopine, u kojem se nalaze bočica Complete MPS 60 ml i kutijica za čuvanje kontaktnih leća. Uz otopinu na vašu adresu stiže i dar iznenađenja.

Napomena: svaki sudionik smije poslati

A da bi vam nošenje kontaktnih leća bilo lakše i ugodnije, isprobajte Blink kapi za oči, koje služe za dugotrajno osvježenje suhih i umornih očiju. Odnedavno su na našem tržištu dostupne i nove Blink intensive kapi za oči, namijenjene osobama sa srednjim ili teškim oblikom suhog oka. Blink contacts i Blink intensive kapi za oči jednostavne su za upotrebu i iznimno učinkovite. Mogu se koristiti uza sve vrste kontaktnih leća, uključujući meke, tvrde, plinopropusne, zamjenske i leće za produljeno nošenje. Prije uporabe nije potrebno skidati leće. Zbog blagog sastava i odsutnosti konzervansa možete ih kapati i više puta na dan, po potrebi. Za sve dodatne informacije o proizvodima za njegu kontaktnih leće i očiju tvrtke AMO posjetite internet stranicu www.amo-eyecare.com.

Datum rođenja: Meke kontaktne leće nosim:

godina

Proizvođač / naziv leće koju nosim:

samo jedan kupon! Za njegu koristim tekućinu:

Popunjeni kupon poslati na adresu: Oktal Pharma d.o.o. Za Complete nagradnu igru Utinjska 40, 10020 Zagreb 56 | Vaše zdravlje #65

Tekućinu mi je preporučio. E-mail adresa:

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 57


Nataša Kovač-Đapić, dr. med., spec. oftalmolog, Poliklinika Ghetaldus oftalmologija, Gajeva 2c, Zagreb, tel. 01/4812 899

Oftalmologija

KOREKCIJA VIDA

Kad i zašto nositi naočale Ako se prvi simptomi slabijeg vida zanemare, vid se nikad neće popraviti, a oko do kraja života ostaje slabovidno Nošenjem naočala se najveći dio grešaka može ispraviti, a vid razbistriti. U iznimno malom postotku slučajeva vid se ne može ispraviti naočalama, nego samo kontaktnim lećama, primjerice kod iskrivljenja rožnice koje nazivamo keratokonus.

Kad je vrijeme za naočale Odgovor glasi - što ranije. Ako kao roditelj primijetite da dijete slabije vidi, približava se televizoru ili u školi ne vidi što piše na ploči, odnosno da pri pisanju ili čitanju često drži glavu vrlo nisko, uzrok može biti greška vida. Malom djetetu, koje ne ide u školu, možete napraviti kućni test tako što ćete mu pokriti jedno, pa drugo oko. Ako pokušava odmaknuti ruku kojom ste mu prekrili oko, velika je šansa da ste mu prekrili oko na koje dobro vidi, odnosno da na nepokriveno oko ne vidi ili slabije vidi. U svakom slučaju, trebate što prije zakazati pregled kod specijalista za očne bolesti. U slučaju da to stanje zanemarite i naočale se ne propišu pravodobno, vid na oku s greškom nikada se neće popraviti, a oko ostaje do kraja života slabovidno. Na pregledu će oftalmolog odrediti je li riječ o dalekovidnosti (hipermetropija), koja se liječi konveksnim naočalnim lećama s oznakom plus; kratkovidnosti (miopija), koja se liječi konkavnim naočalnim lećama s oznakom minus, ili nepravilnoj zakrivljenosti rožnice (astigmatizam), koja se liječi lećama koje lome svjetlost točno na odrađenoj osi, a označavaju se s plus i minus.

Kao rezultat suradnje optičke kuće Ghetaldus i modne dizajnerice Ane Marije Brkić, na tržištu će se u travnju pojaviti prvi modeli sunčanih i dioptrijskih naočala s potpisom AMARIE

Oko je najvažnije ljudsko osjetilo. To je organ koji nam omogućuje da budemo svjesni svijeta oko sebe. Nažalost, svako oko nije pravilno građeno, pa često ima veću ili manju grešku. Ta greška, koju zovemo refrakcijska anomalija, onemogućava da okolinu vidimo bistro, pa je slika zamućena i nejasna, kao da gledamo kroz nečisto staklo. 58 | Vaše zdravlje #65

Jačina naočala, posebno kod djece, određuje se nakon ukapavanja kapljica koje šire zjenice. Iako djeca nakon širenja zjenica kraće vrijeme mutnije vide, takvo određivanje dioptrije je pouzdano i preporučljivo.

Naočale u životu odraslih Kako odabrati najbolje naočale? Nakon četrdesete godine živote, ljudima koji su do tada dobro vidjeli (emetropi), ruke odjednom postaju „sve kraće“, pa počinju odmicati tekst jer ga tek odmaknutog dobro vide. Slabije vide čitati kad je osvjetljenje loše i, tipično, bolje vide ujutro, kad su odmorni. Nekima tijekom godišnjeg odmora naočale i

travanj/svibanj 2009.


KOREKCIJA VIDA

ne trebaju, ali čim se vrate u ured ispred računala, opet slabije vide na blizinu. Njihov se problem može riješiti na dva načina. Jedan je propisivanje naočala za čitanje. No, one imaju ozbiljan nedostatak, jer stvaraju jasnu sliku na točno određenoj udaljenosti, obično na oko 40 cm. Budući da su zahtjevi za jasan vid sada mnogo veći, preporučuju se naočale kojima će čovjek jasno vidjeti i svoje računalo i radni stol, ali i moći čitati. Pri čitanju, osoba treba vidjeti i tako sitan tekst poput onog kojim se pišu upute za upotrebu lijekova ili pojedinih preparata. Naočalne leće koje to omogućuju zovu se business, a pružaju jasan vid do 1,2 metra udaljenosti. Kratkovidne osobe - Poslije četrdesete primjećuju da im naočale smetaju pri čitanju i radu na blizinu, to jest da bolje vide kad ih skinu. Taj se problem također može riješiti na više načina. Prvi je upravo spomenut - neka naočale imaju na licu dok gledaju na daljinu, a skinu pri čitanju. Međutim, bolje je dati izraditi progresivne naočale koje ne treba skidati, jer omogućuju dobar vid na sve udaljenosti (blizinu, daljinu i srednju udaljenost). Što se navikavanja tiče, najlakše i najbrže na njih se naviknu kratkovidne osobe. Dalekovidne osobe - Ne vide ni na daljinu ni na blizinu. Ako su do četrdesetih nosili naočale za daljinu, sada im trebaju još jedne za čitanje. I u ovom slučaju postoji više rješenja za postizanje dobre vidne oštrine. Najjednostavnije je nositi jedne naočale kojima se vidi sve. To su progresivne naočale koje omogućuju vid na daljinu, srednju udaljenost i blizinu. Ako pacijent hoće dvoje naočale, najbolje je odrediti jedne za daljinu i druge, business, za blizinu i srednju udaljenost. Krajnje rješenje su jedne naočale travanj/svibanj 2009.

Oftalmologija

za daljinu i jedne za blizinu. Takav pacijent neće dobro vidjeti na srednju udaljenost (npr. dok radi na računalu ili čita tekst u stojećem položaju). Lažna nada u dobar vid - Stari ljudi koji su do sada nosili naočale odjednom „progledaju“ i čitaju bez naočala. Nažalost, nije riječ o čudotvornom ozdravljenju, nego najčešće o početku razvoja očne mrene (katarakte). U tom slučaju pacijent primjećuje da na jedno oko (ili oba) bolje vidi na daljinu kad skine naočale, odnosno da mu naočale koje su do sada bile dobre počinju smetati. Ti pacijenti odjednom počnu čitati bez naočala, na čuđenje svoje okoline. Tada se treba obratiti oftalmologu, koji će obaviti pregled očiju širenjem zjenica kako bi postavio točnu dijagnozu. U slučaju da je riječ o mreni, naočale više ne pomažu, nego mrenu treba operirati i u oko ugraditi intraokularnu leću. Poslije operacije često ne treba nositi naočale, osim ako vidna oštrina ne zadovoljava.

Ni estetsku ulogu ne treba zanemariti Naočale imaju i važnu estetsku ulogu. Uz to što su korisne, mogu biti ukras svakom licu, pomladiti nas, postrožiti, naglasiti osobnost, omekšati naš izgled i drugo. Pomno odabran okvir može istaknuti nešto što želimo, primjerice boju očiju, ali i sakriti nešto što ne želimo da se vidi, primjerice ožiljak na koži, spuštenu vjeđu, bijelu rožnicu zbog ozljede oka ili žmirkanje. Ako držite naočale u ruci dok nešto objašnjavate, naglašavate što govorite, pokazujete samouvjerenost i lakše uvjeravate sugovornika u ono što govorite. Ako dobro vidite, kupite sunčane naočale kao modni dodatak, jer ćete se sigurno osjećati bolje. Vaše zdravlje #65 | 59


mr. sc. Sanja Mitrović, dr. med., spec. oftalmolog, Poliklinika Ghetaldus, Av. V. Holjevca bb, Zagreb, tel: 01/5545 375

Promo

POLIKLINIKA GHETALDUS - KUTAK ZA VAŠE OČI

Posustala vidna oštrina Metoda izbora kod većine operacija mrene je ultrazvučna fakoemulzifikacija s ugradnjom leće (tzv. „laserska” operacija)

Poliklinika Ghetaldus osnovana je 1994. kao privatna oftalmološka zdravstvena djelatnost. Nakon 15 godina postojanja, što obilježava ove godine, u svom sastavu ima oftalmološke ordinacije diljem Hrvatske, čije je stručno osposobljeno osoblje spremno pružiti sve oftalmološke usluge svojim klijentima u skladu s najsuvremenijim svjetskim trendovima - od najjednostavnijih kao što su određivanja naočala, pa sve do najzahtjevnijih operacijskih zahvata. Od lipnja 2008. u operacijskoj dvorani Poliklinike Ghetaldus u Domu zdravlja Centar u Sigetu izvode se operacije prednjeg segmenta oka - sive mrene (katarakte) - kao i mali zahvati na oku i vjeđama.

renjem, ali i nekim bolestima (npr. šećernom bolešću). Javljaju se smetnje u jasnoći i oštrini vida te izvršavanju dnevnih aktivnosti, kao što su vožnja automobila, gledanje televizije, čitanje. Kako se zamućenje leće ne može zaustaviti primjenom očnih kapi ili nekim lijekom, danas se katarakta operira sve ranije, već nakon prvih poremećaja vida koji utječu na izvršavanje profesionalnih i drugih dnevnih aktivnosti. Dijagnostička obrada i potvrda dijagnoze katarakte svakako su u domeni liječnika specijalista oftalmologa. Ako opći i lokalni (okulistički) statusi dopuštaju operativni zahvat, oftalmolog provodi dijagnostičku obradu, a nakon određivanja dioptrije i vrste leće, pristupa se operativnom zahvatu.

Postupno i progresivno Očna mrena (katarakta) je zamućenje očne leće koje uzrokuje postupan gubitak vidne oštrine. Uzroci njezina nastanka u najvećem su broju slučajeva povezani sa sta-

60 | Vaše zdravlje #65

Operacija jedini lijek Metoda izbora u većini operacija odstranjenja mrene je najnovija metoda ultrazvučne fakoemulzifikacije s

travanj/svibanj 2009.


POLIKLINIKA GHETALDUS

Promo

ugradnjom (implantacijom) leće (u narodu pogrešno nazvana „laserska” operacija). Njezina je prednost u tome što se provodi ambulantno, tako da pacijent nekoliko sati poslije operacije odlazi kući. Kako je ulazni rez (incizija) vrlo malen, manje je komplikacija i očnih upala, nema šavova, pa je samim time manje iskrivljenje slike nakon operacije (postoperativni astigmatizam), a rehabilitacija vida brža i kompletnija. Nakon nekoliko dana pacijent se može vratiti uobičajenom načinu života. Konačno stanje vida (refrakcija) određuje se dva do četiri tjedna nakon operacije. Za takvu operaciju potreban je ultrazvučni aparat fakoemulzifikator i posebne, tzv. savitljive (meke) intraokularne leće, od kojih svaka ima određenu refrakcijsku jakost (dioptriju) i bira se ovisno o potrebi oka. Postoje različite vrste intraokularnih leća: od standardnih sferičnih do kvalitetnijih i skupljih asferičnih i multifokalnih. Kod normalnog vida (bez katarakte) tijekom godina se prirodna leća mijenja i gubi tzv. akomodativnu sposobnost, što konkretno znači da nam s vremenom postaju potrebne naočale za gledanje na blizinu. Takav proces počinje između 40. i 45. godine života. Kad se takvom stanju pridruži i katarakta, onda je nakon operacije i ugradnje (implantacije) intraokularne leće vid na daljinu uglavnom dobar, ali su potrebne naočale za gledanje na blizinu ili čitanje, kao što je bilo i prije razvoja katarakte. Danas postoje intraokularne leće koje, uz precizan preoperativni izračun dioptrije, pacijentu omogućuju dobar funkcionalni vid na daljinu i blizinu. To su takozvane multifokalne intraokularne leće, poput naočala s progresivnim naočalnim lećama koje su već dulje vrijeme u široj primjeni. Poslije ugradnje takve vrste intraokularne leće naočale se ne bi trebale nositi za većinu aktivnosti! Naravno, o odabiru leće odlučuje operater, jer se svakom oku pristupa individualno, a kako su intraokularne leće znatno skuplje, izbor ovisi i o financijskim mogućnostima.

Što nakon operacije Operirana osoba odlazi kući isti dan. Iako prvih dana vid može biti zamućen, pacijent se može brzo vratiti svakodnevnim aktivnostima. Uz propisane očne kapi, slijede tri do četiri pregleda tijekom jednog do tri mjeseca iza operacije.

sredstvo (npr. šampon) i, na kraju, ne voziti automobil dok to ne dopusti oftalmolog, odnosno prije konačne stabilizacije vidne oštrine. Operiranom oku potrebno je određeno vrijeme prilagodbe, osobito ako i drugo oko ima mrenu. Nakon postavljanja umjetne leće u oko, plave ili crvene nijanse boja mogu biti intenzivnije. Nakon nekoliko mjeseci smetnje se znatno smanjuju. Operacija katarakte za bolesnike postaje sve jednostavnija, zahvaljujući prije svega napretku medicinske tehnologije, ali i dugogodišnjim ulaganjima u znanje i vještine operatera.

Za potpun i siguran oporavak, isprva se ne preporučuje pretjerivati u sljedećem: ne trljati oči, ne podizati teške predmete, izbjegavati teži fizički rad, paziti da u oko ne upadne iritirajuće

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 61


dr. sc. Stribor Marković, fitoaromaterapeut, Centar Cedrus, www.centarcedrus.hr

Opća medicina

VEZIVNO TKIVO

Da tijelo bude cijelo Sastojeći se od brojnih zanimljivih proteina, duguljastih fascinantnih molekula, vezivno tkivo više je i od same forme cijevi, krvne žile, kola krv. Njime se mišići služe da pokreću, štiti nas i omogućuje da, prkoseći gravitaciji, hodamo. U današnje vrijeme gledamo epitelnu ljepotu, ljepotu kože, privlače nas ljudi lijepo razvijene mišićne ljepote skrivene ispod epitelne, no prava ljepota dolazi od vječnih sluga tih tkiva, vezivnog tkiva. Sastojeći se od brojnih zanimljivih posebnih proteina, duguljastih fascinantnih molekula poput kolagena, elastina, fibrilina, keratina, ta tkiva više su i od same forme. Ona služe da se gibamo bez trenja, preko njih nastaju kristali kalcija u kostima i zubima, nose suptilne unutarnje i vanjske stjenke krvnih žila. Njihova istodobna čvrstoća i elastičnost drži unutarnje organe na okupu putem finih ovojnica, a mogu izdržati i dramatičnu snagu mišića putem ligamenata, bez da ta snaga postane destruktivna za sam organizam. Ljudsko tijelo i njegove funkcije toliko fasciniraju ljude od samog početka vrste, da možemo slobodno reći kako je to možda dio kolektivne ljudske egocentričnosti i želje da se bavimo sami sobom. Medicina, antropologija, molekularna biologija odraz su tih želja. No, ima nešto dublje u tome od puke egocentričnosti. Nasuprot svim termodinamskim zakonima, tijelo opstaje u takvom stanju i obliku dok traje životni vijek, a mi znamo samo mrvice od brojnih razloga kako u tome uspijevamo. U jednoj od epizoda Zvjezdanih staza našu vrstu nazivaju ugljikovim mješinkama s vodom, što je gruba, ali više ili manje precizna istina o našoj biokemiji. Pa odakle onda toliko zanimljiv i stabilan oblik, utjelovljen u pećinskim crtežima otiska ljudske šake, nekog anonimnog autora koji bezvremenski ocrtava ljudsku fascinaciju vlastitim oblikom postojanja? Odakle toliko preciznog oblika u nečujnom hodu mačke, finom pokretu violinista ili elegantnom letu ptice? Zašto nismo tek vodene kuglice koje se kotrljaju po planetu?

Tajna svih oblika Našim „mješinkama“ trebaju mnoge male forme kako bismo bili to što jesmo. Jedno od najzaslužnijih tkiva je vezivno tkivo. Ono daje oblik kostima, kroz fascinantne

62 | Vaše zdravlje #65

Nepravedno zanemareno Bezbrojne agresivne reklame gotovo rasistički promoviraju njegu epitelnog tkiva kože, kroz razne kozmetičke linije. Više pozornosti posvećujemo endotelu krvnih žila, kroz brigu o kolesterolu i uzimanjem danas sveprisutnih omega-3 masnih kiselina, a još više mišićnom tkivu brojnim preparatima za njegovu prehranu i zahtjevan metabolizam. Međutim, toliko rijetko njegujemo jedno od temeljnih tkiva - vezivno tkivo. Kadšto ga se sjetimo kad čujemo za neke ružne destruktivne bolesti koje ga napadaju, poput lupusa, gdje dolazi do polaganog uništenja tog tkiva. Samo zdravstveni djelatnici vide kako izgleda djelovanje lošeg genetičkog naslijeđa u slučaju ljudima slabo poznate bolesti kao što je Marfanov sindrom. Prve naznake u ljudskoj povijesti da se to mora promijeniti datiraju iz doba skorbuta. John Woodal prvi je opisao liječenje te bolesti nastale zbog manjkavog stvaranja kolagena izazvanog manjkom vitamina C upravo limunom. I dok su vitaminski dodaci postali planetarni stil života, trebalo je čekati kasno 20. stoljeće da se masovnije počnu koristiti drugi dodaci koji potpomažu funkciju zglobnoga vezivnog tkiva, poput glukozamin sulfata, kondroitina i hijaluronske kiseline.

travanj/svibanj 2009.


VEZIVNO TKIVO

Bolesti kroz prizmu vezivnog tkiva Upalne bolesti koje razaraju vezivno tkivo, poput reumatoidnog artritisa, degenerativne bolesti poput osteoartritisa, pa čak i vrlo česti problemi s proširenim venama mogu se promatrati kroz prizmu ne samo imunološkog sustava, odnosno krvne dinamike, nego i vezivnog tkiva. Tragove takve predodžbe možemo naći i u tradicionalnim načinima liječenja takvih problema. Danas se zna da su te bolesti spoj procesa koji uništavaju vezivno tkivo, ali i regeneracijskih procesa kojima organizam pokušava obnoviti funkciju pogođenog tkiva. Gotovo uvijek se u narodnoj medicini koristila kombinacija biljaka za takve tipove tegoba. U te kombinacije uklju-

travanj/svibanj 2009.

čene su protuupalne biljke, poput najpoznatijega ljekovitog macerata gospine trave (Hypericum perforatum) i brđanke ( Arnica montana). Uz protuupalni učinak, lokalna primjena u obliku ulja i gelova poticala bi regeneraciju i vezivnog tkiva te time pogodovala usporavanju procesa bolesti. U današnje doba, kad je medicina usmjerena na terapiju ili upale ili procese nastanka i provođenja boli, svaka lokalna terapija koja pomaže regeneraciju vezivnog tkiva više je nego dobrodošao suputnik konvencionalnoj terapiji. Medicina istoka posebnu je pozornost posvećivala cirkulaciji. Ne znajući za eterična ulja, pokušavala je masažama i grijanjem pomoći oštećenom tki-

Opća medicina

vu. Zapadna fitoterapija je pomoću eteričnih ulja, uz smanjenje boli, uspjela potaknuti i cirkulaciju, i to uljima bogatim cineolom (ružmarin kemotip cineol, eukaliptus globulus). Nekoć su to znali nazivati otplavljivanje toksina. Kako god da to danas nazivali, znamo da boljom prokrvljenošću i prehranom tkiva potpomažemo regeneracijske procese vezivnog tkiva i time stavljamo mali uteg na vagu, smanjujući degeneracijske procese vezivnog tkiva zglobova i krvnih žila. Poštujte svoje vezivno tkivo. Upotrebom ljekovitih biljaka koje tome pomažu, nećete iščupati korijen problema složenih procesa bolesti, ali ćete pomoći u njihovu ublažavanju i usporavanju.

Vaše zdravlje #65 | 63


Ozren Podnar, prof.

Opća medicina

PROLJETNI UMOR

Proturječja toplog vremena Iako je potreba za snom naglašena kod proljetno umornih, dulje spavanje pogoršava stanje i dodatno snižava energiju Ako vam s proljećem ne rastu krila, nego se osjećate tromo i pospano, moguće je da patite od proljetnog umora. Nemojte pokleknuti pred porivom za spavanjem, nego potaknite kolanje svoje energije. Mnogi se ljudi u proljeće osjećaju osnaženi ljepšim vremenom i duljim danima, no manjina trpi od bezvoljnosti i manjka energije. Dok se jedni bude i sve više vremena borave na otvorenom, drugi imaju povećanu potrebu za snom i počivanjem.

nje organe. Takva raspodjela krvi donosi mozgu i drugim organima više kisika i hranjivih tvari. U proljeće se, pak, kapilare opuštaju, pa više krvi odlazi prema koži, zakidajući mozak. U ovom tumačenju, koje zastupa kineska tradicionalna medicina, sigurno ima nešto istine, unatoč činjenici da i zimi dobar dio dana provodimo na toplom - u zagrijanim prostorijama. Ali u proljeće smo izloženi toplini u zatvorenom prostoru i kad smo vani, pa je utjecaj povišene vanjske temperature kontinuiran.

Proljetni umor javlja se kod osoba koje su se bolje osjećale po zimskoj hladnoći i čiji se organizam slabije prilagođava zatopljenju. Većinom pogađa starije ljude i one koji trpe od kroničnih bolesti. Tumači se promjenama u krvotoku uzrokovanima zatopljenjem. Tijekom zime kapilare su sužene, pa manje krvi teče prema površini tijela, a više u mozak i unutar-

Fizički rad okrepljuje

Medicinski ili kulturni fenomen? Neobično je da se u nekim kulturama proljetni umor osjeća mnogo snažnije nego u drugima. Razlike postoje čak i između naroda koji nastanjuju sličan klimatski pojas. Dok Nijemci, kao i mi, poznaju pojam Frühjahrsmüdigkeit, Talijani stanchezza primaverile, a Kinezi čun kun (doslovno - proljetna pospanost), Englezi i Amerikanci tvrde da im je ta boljka gotovo nepoznata. Štoviše, čude se Nijemcima i zbijaju šale na njihov “umor”, pripisujući ga utjecaju nekog davnašnjeg liječnika. Zbog različitosti u podložnosti ovoj boljci, neki liječnici smatraju da je proljetni umor kulturno uvjetovan te da je nastao kao posljedica sugestije koju je proširio tko zna tko u prošlosti. Ta teza zvuči zanimljivo, no ne objašnjava rasprostranjenost boljke i u srednjoj Europi i u Kini, iako između tih sredina ne postoje tradicionalni kontakti putem kojih bi se prenosile medicinske predrasude. Moguće je da sugestija igra izvjesnu ulogu, a da ostatak simptoma proljetnog umora ipak potječe od - proljeća!

64 | Vaše zdravlje #65

Organizam nekih ljudi vremenskoj promjeni prilagođava se brzo, dok su drugi ranjiviji. Najviše tegoba imaju oni s kroničnim krvožilnim smetnjama i osobe koje se bave intelektualnim radom, jer njihov mozak troši više kisika i glukoze. Zaštićeni su ljudi koji se bave fizičkim poslovima ili se redovito rekreiraju. Za borbu protiv ove vrste umora potreban je pravilan ritam sna i budnosti, s velikim oprezom kad je posrijedi prekomjerno spavanje. Za odraslu je osobu dovoljno osam sati čvrsta sna, a neki se osvježe i u kraćem roku. Produljeni san umrtvljuje moždane procese, osobito u kori mozga, i izaziva sve veću pospanost. Osim održavanja pravilna ciklusa budnosti i sna, ograničujući spavanje na osam ili najviše devet sati, postoje još neke mjere koje trebaju poduzeti osobe kojima početak proljeća pojačano crpi energiju. Kad se probudite, izvodite akupresuru, kinesku tehniku pritiskanja ključnih točaka, srodnu akupunkturi. I akupresura se provodi na akupunkturnim točkama, samo se u njih ne ubadaju igle, nego se na njih primjenjuje pritisak prsta. Radi bržeg razbuđivanja, još u krevetu trljajte dvije akupunkturne točke na unutarnjoj strani zapešća i ispod koljena. Prva točka nalazi se 4,5 do 4,6 cm ispod ruba dlana, na donjoj strani zapešća, po sredini ruke. Tu točku valja trljati 60 sekundi nakon buđenja. Drugu točku pronađite tako da najprije prirodno savijete nogu i napipate udubljenje u sredini koljena. Spomenuta točka je 7,5 cm ispod udubljenja, na gornjoj strani potkoljenične kosti. I nju trljajte 60 sekundi nakon buđenja, na bilo kojoj nozi.

travanj/svibanj 2009.


PROLJETNI UMOR

Budući da se tijelo ujutro budi nakon dugoga posta, potreban vam je kaloričan doručak da vas ispuni energijom. Jedite polako i dobro žvačite, da biste olakšali posao probavi i spriječili nalet pospanosti zbog punog želuca. Preporučuje se lagana hrana s mnogo bjelančevina. Idealne namirnice su nemasno pileće i pureće meso, ribe i morski plodovi, mlijeko s niskim udjelom masnoća, mahunarke te raznoliko svježe voće i povrće. Ako ste ljubitelj dodataka prehrani, onda je početak proljeća idealan za kuru ginsenga, ginkga bilobe, omega-3 masnih kiselina i folne kiseline (folacina). Masnu hranu i alkohol treba uzimati ograničeno u bilo koje doba godine, no u rano proljeće osobe sklone umoru i pospanosti moraju ih u cijelosti izbjegavati, jer znatno pogoršavaju simptome.

Opća medicina

Energija iz čaše HERMES Multivit Extra Multivitaminsko-mineralna formula sa snažnim dozama - 13 vitamina i 3 minerala

Pokrenite motore sportom Svakodnevno kretanje ili fizički rad prokrvljuju organizam, uključujući mozak, te su povoljni po zdravlje u svakom pogledu. Žustro hodanje, trčanje, rolanje, vožnja biciklom, plivanje, sportovi s loptom, pa čak i parna kupelj, ubrzavaju cirkulaciju i otpremaju kisik i hranjive tvari do svih vitalnih točaka. Tjelesno naprezanje dobar je lijek protiv kronične pospanosti, pod uvjetom da je redovito i umjereno. Naglo povećavanje razine napora izazvat će vam druge smetnje, počevši od mišićnog umora („muskulfibera“). Ako nemate vremena za dulju rekreaciju, izvedite vježbe istezanja. U stojećem položaju stanite na vrhove prstiju, podignite ruke i protegnite se koliko ste dugi. Protezanje je dobro i odmah nakon buđenja, jer potiče cirkulaciju i osvježava organizam. Ako vas usred dana zahvati pospanost, jedna od klasičnih protumjera je kava, no neumjereno ispijanje kave izaziva razdražljivost, napetost, drhtavicu te pojačanu eliminaciju tekućine iz organizma. Za održavanje budnosti zdraviji je zeleni čaj, u kojemu također ima kofeina. Umivanje u hladnoj vodi također razbuđuje i osvježava, potičući cirkulaciju i izlažući organizam pozitivnom šoku. Poprskajte hladnom vodom i zatiljak te cijelu donju stranu podlaktice. Proljetni umor ne traje dulje od nekoliko tjedana. No, ako vas tegobe svojstvene ovoj boljci prate dulje nego što bi trebalo, moglo bi se raditi o ozbiljnijoj zdravstvenoj smetnji, pa je preporučljiv temeljitiji liječnički pregled. Možda je posrijedi poremećaj tlaka, metabolizma šećera, depresija ili nešto drugo.

travanj/svibanj 2009.

Preporučuje se: • svima koji žele dodatno zaštititi organizam • ljudima pod stresom • kod nepravilne i manjkave prehrane • sportašima, rekreativcima i radnicima na teškim poslovima • rekonvalescentima • starijim osobama i kroničnim bolesnicima • ženama na hormonalnoj terapiji • adolescentima • pušačima

Samo u ljekarnama.

Vaše zdravlje #65 | 65


Marina Gradinac, dr. med., Oktal Pharma

Opća medicina

ANTISEPTICI

Novo razdoblje antiseptika Octenidini predstavljaju velik korak naprijed, jer najbolje ispunjavaju zahtjeve za širokim antimikrobnim djelovanjem Antiseptici su sredstva koja suzbijaju rast ili djelovanje mikroorganizama, bilo sprječavanjem njihova djelovanja ili njihovim uništavanjem, odnosno sredstva koja smanjuju količinu mikroorganizama na razinu koja nije opasna po zdravlje. Naziv antiseptici koristi se najčešće za pripravke koji se nanose na kožu i „živo“ tkivo.

Obrambeni mehanizmi u akciji Ljudski organizam brani se od unosa infekcije brojnim i vrlo učinkovitim mehanizmima: • mehaničke barijere - rožnati epitel kože i izlučevine iz žlijezda u koži (znoj i loj) • kemijske barijere - kiseli pH želuca, rodnice i mokraćnog mjehura, koji su nepovoljan medij za rast mokroorganizama • fiziološka (nepatogena) mikroflora - na koži i sluznicama štiti od naseljavanja patogenih i uvjetno patogenih (oni koji postaju patogeni tek u određenim okolnostima) mikroorganizama. Svaki zdravi čovjek u sebi ima oko 1014 živih bakterija, od kojih je većina bezazlena, čak i ako se slučajno unese u kiruršku ranu. • lokalne barijere - nakupine limfatičnog tkiva (npr. tonzile, Peyerove ploče u sluznici tankog crijeva i limfatični čvorići u crvuljku) • makrofagi i limfociti - specijalizirane stanice u površinskim dijelovima sluznice (nos, crijeva) koje u zamku hvataju „uljeze“, to jest patogene mikroorganizme, i potom ih predaju obrambenom sustavu. Sve dok koža i sluznica nisu oštećene i organizam u potpunosti raspolaže obrambenom sposobnošću, infekcije rijetko nastupaju, premda su neki od mikroorganizama u tijelu patogeni ili uvjetno patogeni. Unatoč svim nabrojanim obrambenim mehanizmima, razlike u građi sluznicu čine mnogo osjetljivijom od kože. A budući da je i gustoća naseljavanja mikroorganizama na sluznici nekoliko puta viša od one na koži, čak i male ozljede mogu izazvati bakterijske infekcije koju uzrokuje fiziološka kožna flora ili povremeno prisutni mikroorganizmi (privremena flora).

66 | Vaše zdravlje #65

Neke od najčešćih patogenih bakterija: • Staphylococcus aureus - najčešći uzrok bakterijskih bolesti kod ljudi • Streptococcus pneumoniae - uzrokuje otprilike 95 posto svih bakterijskih upala pluća • Neisseria meningitidis - uzročnik bakterijskog meningitisa • Escherichia coli - može prouzročiti crijevne infekcije, infekcije urogenitalnog sustava i novorođenački (neonatalni) meningitis • Pseudomonas aeruginosa - može napasti praktički bilo koje tkivo i glavni je uzročnik infekcija tijekom hospitalizacije (hospitalna infekcija).

Što znamo o antisepticima Za dezinfekciju intaktne kože postoje brojni preparati. U antiseptike za kožu ubrajaju se neki klorni preparati, kvarterni amonijevi spojevi, jodofori, bakteriostatske boje, derivati fenola, spojevi heksaklorofena i klorheksidina, anorganski i organski peroksidi i alkohol. Popis preparata bio bi i duži da mnogi spojevi ne djeluju štetno na tkivo. Tako se samo neki od ovih preparata mogu koristiti i na sluznicama, i to uz dodatna ograničenja u uporabi. U antisepsi sluznica i rana pred antiseptike se postavljaju mnogo stroži kriteriji, zbog osjetljivosti sluznice i velike moći resorpcije s njezine površine u organizam te posljedično mogućega sustavnog toksičnog djelovanja.

Alkoholi - kontraindicirani su za primjenu na sluznicama zbog njihove toksičnosti, bolne reakcije koju izazivaju i velike resorpcije preko sluznica. Vodikov peroksid - djeluje otpuštanjem kisika, a antiseptički učinak traje samo to kratko vrijeme. Dodatni nedostatak je što mu se učinak bitno smanjuje u prisutnosti organske tvari. Klorheksidin - još uvijek se često upotrebljava. Nedostatak mu je slaba djelotvornost na gram negativne bakterije. Za dezinfekciju rana mora se priređivati 0,05-postotna otopina, koja se dodatno mora sterilizirati, što ga čini nepraktičnim u ambulantnoj primjeni. travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 67


Opća medicina

ANTISEPTICI

Jodni preparati - u najčešćoj uporabi je spoj joda s povidonom koji sadrži devet do 12 posto joda u suhoj podlozi. Kod uporabe na ranama i velikim površinama ogoljele kože može se pojaviti lokalna iritacija, osjetljivost na povidon jodid ili sistemski učinci poput metaboličke acidoze, hipernatrijemije i bubrežnog oštećenja. Uporaba jodnih antiseptika kontraindicirana je kod bolesti štitnjače, pacijenata koji imaju dermatitis herpetiformis Duhring, kod poznate preosjetljivosti na jod, u trudnoći, tijekom dojenja, kod dojenčadi mlađe od šest mjeseci te prije i poslije primjene radioaktivnog joda. Slabo produljeno djelovanje i intenzivna smeđa boja dodatni su argumenti za izbjegavanje jodnih antiseptika.

perature 130 °C bez gubitka kvalitete ili smanjenja učinkovitosti.

Posljednjih petnaest godina mikrobiolozi su u brojnim radovima opisali ispitivanje antimikrobne učinkovitosti octenidina u sinergističkoj kombinaciji s fenoksietanolom. Ispitivanja su potvrdila sljedeće činjenice: • ima najšir i spektar djelovanja: učinkovit je na gram pozitivne i gram negativne bakterije, klamidije, mikoplazme, trihomonade, gljive i viruse • ima brz početak antimikrobnog djelovanja (unutar 30 sekundi) i produljeno ostatno (rezidualno) djelovanje dulje od 24 sata • ima odličnu lokalnu podnošljivost bez bola i iritacije • ne resorbira se kroz kožu i sluznice i nema sustavno djelovanje • klinički je dokazano da nema teratogeno, mutageno ni karcinogeno djelovanje, pa je dopuštena uporaba kod trudnica i dojilja te djece svih uzrasta • stabilan je u pH području od 1,2 do 12,2 • nema stvaranja otpornosti (rezistencije) mikroorganizama • nije osjetljiv na svjetlo i može se sterilizirati u vodenoj otopini do tem-

Octenidini - doprinos poboljšanoj antisepsi Sintezom octenidina (octenidindihidrochlorida) stvoren je znatan doprinos razvoju antiseptika, jer od svih dosad najbolje ispunjava zahtjeve za širokim antimikrobnim djelovanjem.

Uz ove klinički potvrđene osobine, octenidin ima dosad najbolja svojstva u praktičnoj primjeni: dug rok valjanosti (tri godine nakon otvaranja pakiranja) dobru prihvaćenost kod pacijenata (bezbolan u primjeni, bez neugodna mirisa) bezbojan, ne ostavlja mrlje na odjeći. Najnovija klinička ispitivanja potvrđuju i djelotvornost lokalne uporabe antiseptika na sluznicama kao učinkovitu alternativu specifičnim kemoterapeuticima. Prednosti lokalno primijenjenih antiseptika su: mali rizik od popratnih djelovanja, nema rezistencije, mikrobicidna koncentracija (koja uništava) postiže se na željenom mjestu (npr. u rodnici). Izvanredan je i u tretiranju kroničnih rana (npr. ulcus cruris, dekubitus, dijabetičko stopalo), za tretman upalnih promjena na sluznicama (afte, stomatitis, vulvovaginitis...), ali i kao pomoćno sredstvo kod kožnih gljivičnih oboljenja.

Usporedba uËinkovitosti antibiotika i Octenisepta pri lokalnoj uporabi UËestalost pojavljivanja Ulcus cruris

Opekotine

Inficirane rane

MRSA

Stafilokoki

+++

+++

+++

++++

Streptokoki

++

++

+++

-

UzroËnici

Enterokoki

+

+++

+

-

+++

++

++

-

Klebsiella

+

+

+

-

Proteus

+

+

+

-

E. colli

+

+

+

-

Gljive

+

-

+

-

Virusi

+

-

+

-

Protozoe

+

-

-

-

Pseudomonas

Spektar uËinkovitosti i rezistencije Cephalosporin (3. Gen)

Amoxicilin

Augmentin

Octenisept je jedini visokouËinkovit kod cijelog spektra uzroËnika. Izvor: Simon / Sitille, „Antibiotici, terapija u klinici i praksi”, 1997.

68 | Vaše zdravlje #65

Neomicin

Bacitracin

++++ +++ ++ + -

Gentamicin

= uvijek = vrlo Ëesto = Ëesto = rijetko = nikad

Tetraciklin

Chloram­ phenicol

Acyclovir

Octenisept

potpuno uËinkovit djelomiËno uËinkovit neuËinkovit travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 69


Anja Tomić, mr. pharm., Carmen Rivier-Zurak, dr. med., Oktal Pharma

Opća medicina

HERPES

Opet taj dosadni herpes... Iako više od 90 posto odrasle populacije nosi virus tipa 1, herpes učestalo izbija samo kod 20 do 45 posto nositelja virusa Svrbež, peckanje, osjećaj žarenja, napetost na koži oko usnica... Prepoznat ćemo lako da je riječ o dobro poznatom problemu - herpesu. To je virusna infekcija uzrokovana Herpes simplex virusom, koji se pojavljuje u dvije varijante: Herpes simplex virus tipa 1 koji uzrokuje pojavu herpesa na usnicama (Herpes labialis) i herpes na nosu ili obrazima (Herpes facialis) te Herpes simplex virus tipa 2 koji uglavnom izaziva herpes genitalnog područja (Herpes genitalis). Danas više ne postoji oštra granica između ta dva tipa virusa. Iako više od 90 posto odrasle populacije nosi virus tipa 1, samo kod 20 do 45 posto nositelja virusa herpes učestalo izbija. Prenosi se zrakom ili neposrednim kontaktom (slinom, poljupcem). Do primarne infekcije obično dolazi u ranom djetinjstvu, primjerice tijekom igre ili grljenja, a simptomi obično nisu vidljivi. Jednom kad virus uspije prodrijeti u stanice epitela kroz oštećenja na koži ili sluznici, on putuje osjetilnim živcima do neuralnih ganglija, gdje ostaje doživotno.

Zašto dolazi do aktivacije Pojedine situacije mogu aktivirati pritajeni virus i izazvati recidiv, a najčešći okidači su: • ozljede i iritacije kože • povišena tjelesna temperatura • izloženost jakom ultraljubičastom zračenju • hormonalne promjene (mjesečnica, trudnoća) • stres, umor, psihička napetost • opća imunosupresija, uzrokovana primjerice nekim lijekovima. U tim situacijama aktivirani virus putuje iz neuralnoga ganglija do kože i sluznice, gdje zahvaća gornje slojeve kože, razmnožava se i uzrokuje tipične simptome, poput svrbeža, peckanja, žarenja i napetosti kože. Herpes može izbiti čak i do 12 puta godišnje, što oboljelome kvari kvalitetu života. Infekcija Herpes simplex virusom odvija se u tri stadija. U početnom stadiju se osjećaju peckanje, svrbež i napetost kože, uz pojavu crvenila zahvaćenog područja i nastanka malih kvržica. U drugom stadiju kvržice se pretvaraju u

70 | Vaše zdravlje #65

mjehure ispunjene tekućinom koja sadrži milijune virusa. U tom stadiju je herpes najviše zarazan. Nakon stvaranja mekane ili eventualno tvrđe krastice, ranica (lezija) polagano počinje cijeliti. Treći stadij karakterizira postupno otpadanje krastica i povlačenje otekline na zahvaćenom području. Povratak herpesa može biti popraćen bolovima i psihološkim stanjima, npr. osjećajem gađenja, a u nekim slučajevima čak i groznicom i oteklinom lokalnih limfnih čvorova.

Aciklovir najučinkovitiji Uz estetske probleme, herpes uzrokuje neugodu i bol, a kad se pojavi na usnicama, vrlo je iritantan, što je glavni razlog potrage za prikladnim ljekovitim preparatom. Proizvodi koji hlade, isušuju i djeluju adstringentno i protuupalno daju subjektivan osjećaj ublažavanja simptoma. Neki proizvodi na tržištu, npr. oni koji sadrže aciklovir, smatraju se najučinkovitijima za liječenje infekcije herpesom, jer ublažavaju simptome i skraćuju ukupno trajanje infekcije. Međutim, kod manjeg broja ljudi postoji otpornost na aciklovir, a može doći i do iritacije (ekcema). Proizvodi s aciklovirom najdjelotvorniji su u početnom stadiju infekcije, u razdoblju razmnožavanja virusa. Nažalost, u praksi je teško „naciljati“ prikladan trenutak, jer visoko zarazni mjehuri mogu nastati iznimno brzo, pa liječenje započne tek u fazi usporenja razmnožavanje virusa. Jednom kad su mjehuri već potpuno razvijeni ili se počinju stvarati krastice, terapija aciklovirom više nema smisla. Proizvodi na bazi aciklovira ne smiju se nanositi na sluznicu u ustima.

Silikatna kiselina - dobra alternativa Silikatna kiselina je visoko podnošljiva tvar koja omogućuje brzu pomoć kod herpesa, osobito ako su se prethodno razvili mjehuri, koje je potrebno što prije isušiti. Ne samo da sprječava širenje visoko zarazne tekućine, nego i koči umnožavanje virusa. Prateći simptomi, poput peckanja, svrbeža, napetosti i osjećaja žarenja, se ublažavaju i ubrzava se razvoj infekcije, odnosno stvaranje krastica, te na taj način skraćuje njezino trajanje.

travanj/svibanj 2009.


HERPES

Do primarne infekcije obično dolazi u ranom djetinjstvu, primjerice tijekom igre ili grljenja, a simptomi u pravilu nisu vidljivi Koloidna silikatna kiselina u praškastom obliku, koju karakterizira visoka moć upijanja, dugo se koristila kao sirovina u kozmetici, primjerice u praškastim pripravcima kao što su posipi za tijelo, gelovi, losioni, maske za lice te u farmaceutskim pripravcima namijenjenim vezanju sekreta. Silikatna kiselina apsorbira vodu vežući je za silanolnu skupinu. Uz te primarne veze, moguće je dodatno vezanje molekula vode vodikovim vezama, što uvelike povećava moć upijanja. Pri liječenju mjehura herpesa, silikatna kiselina svojom velikom moći apsorpcije i višestrukim mogućnostima vezanja brzo apsorbira tekućinu iz mjehura i na taj način sprječava širenje virusa, ublažava s infekcijom povezane simptome i pospješuje cijeljenje.

Kako spriječiti recidiv Kako biste spriječili širenje virusa, pokušajte ne dirati zahvaćena područja rukama. Budite oprezni pri upotrebi kozmeti­ čkih proizvoda u tom razdoblju, jer virusi su sposobni kratko vrijeme preživjeti na njima. Zato se kozmetičke i medicinske kreme moraju nanositi isključivo pomoću štapića s vatom. Nadalje, tijekom akutne faze infekcije važno je izbjegavati ljubljenje i grljenje. To se osobito odnosi na majke s dojenčadi i malom djecom, za koje virus može biti iznimno opasan. Njegovateljice djece moraju posebno obratiti pozornost na higijenu i temeljito oprati ruke prije kontakta s djetetom. Ne zaboravite da se herpes lako prenosi dodirom s posuđem, priborom za jelo i ručnicima. Zbog toga bi zaražena osoba trebala koristiti samo vlastite predmete i ne dijeliti ih s drugima, barem ne dok traje infekcija. Poseban oprez potreban je i kod osoba koje nose kontaktne leće. Virus herpesa može se prenijeti na oči tijekom stavljanja leća i uzrokovati ozbiljna oštećenja oka. Zato se tijekom infekcije preporučuje nošenje naočala. Kako biste zaštitili tijelo od daljnjeg izbijanja herpesa, potrebno je ojačati imunološki sustav. To se najbolje postiže zdravim životnim stilom, koji uključuje dovoljno sna, uravnoteženu i raznovrsnu prehranu i tjelovježbu. Sredstva za njegu i zaštitu usana od ultraljubičastog zračenja također sprječavaju ponovno izbijanje virusa.

travanj/svibanj 2009.

Opća medicina

Pobijedite herpes već kod prvih znakova Sikapur® med gel protiv herpesa na usnama Medicinski proizvod s čistim gelom silicijeva dioksida koji: • isušuje mjehure na prirodan način • izvrsno se podnosi • dovodi do nestanka simptoma već nakon sat vremena Sikapur® med koristite... • za olakšavanje osjećaja žarenja i peckanja uzrokovanih herpesom na usnama (herpes labialis) • za ubrzanje procesa cijeljenja

Kada, koliko često i koliko dugo Sikapur® med gel Djeca i odrasli: nanijeti malu količinu Sikapur ® med gela na zahvaćeno područje kože, do pet puta dnevno, od pojave prvih znakova dok herpes potpuno ne zacijeli.

Prirodno isušivanje herpesa pomoću silicijeva gela! Djeluje već nakon jednog sata!

Vaše zdravlje #65 | 71


Carmen Rivier-Zurak, dr. med., Oktal Pharma

Opća medicna

KANDIDIJAZA

Candida

sva njezina lica i naličja

Do razmnožavanja dolazi u trenutku narušavanja ravnoteže imunološkog sustava ili zbog poremećaja na lokalnoj razini Kako je Candida vrlo raznolik rod kvasaca, kad o njoj govorimo najčešće mislimo na Candidu albicans, koja je sastavni dio fiziološke flore na sluznicama zdravog organizma i obično je neškodljiva. Nalazimo je na sluznici rodnice (35 posto žena), u gornjem dijelu dišnog sustava (77 posto osoba) i u probavnom sustavu (85 posto osoba). Zdrave osobe rijetko obolijevaju od bolesti uzrokovanih tom gljivicom. Do njezina razmnožavanja i popratne simptomatologije dolazi u trenutku narušavanja ravnoteže imunološkog sustava ili zbog poremećaja na lokalnoj razini, pa kažemo da je Candida uvjetno patogeni mikroorganizam.

Što je pokreće Kad govorimo o ženama, vaginalna kandidoza najčešći je oblik kandida infekcije. Tome u prilog govore procjene da se javlja kod 75 posto seksualno aktivnih žena barem jednom u životu, da polovica njih ima više od jedne infekcije, a gotovo 10 posto često ponavljajuće upale. Kiselost rodnice i drugi normalno prisutni mikroorganizmi održavaju broj kandide na sluznici rodnice malenim. Izvor infekcije najčešće su vlastite kandide, koje se pod određenim okolnostima umnožavaju i dovode do razvoja upale. Uzrok lokalnim promjenama je smanjenje kiselosti rodnice i broja neškodljivih mikroorganizama. Do smanjenja kiselosti rodnice obično dovode menstruacija, trudnoća, menopauza, šećerna bolest, hormonska kontracepcija s estrogenom, kortikosteroidi i neki antibiotici, ali i prisutnost sperme koja je alkalna (lužnata). Ostali razlozi koji remete normalnu ravnotežu i pogoduju infekciji su i pretjerana konzumacija alkohola, nošenje uske odjeće i sintetičkog donjeg rublja te pranje spolovila neodgovarajućim sredstvima. Kandida infekcija nije spolno prenosiva bolest, ali ipak kod oko 15 posto muškaraca nakon spolnog odnosa sa ženom koja ima razvijenu infekciju mogu se pojaviti simptomi balanopostitisa (peckanje, svrbež i osip spolovila). U određenim patološkim stanjima može uzrokovati teške infekcije, koje su utoliko teže što je teži osnovni poreme-

72 | Vaše zdravlje #65

ćaj. Tako razvoj kandidoze pospješuju šećerna bolest, smanjena funkcija nekih žlijezda (štitnjače, doštitnih žlijezda, nadbubrežne žlijezde), karcinomi, smanjena sinteza imunoglobulina, SIDA... I liječenje antibioticima može poremetiti fiziološku floru na sluznicama, što posljedično izaziva prerastanje kandide i razvoj upale.

Simptomi koji pobuđuju sumnju Vaginalna kandidoza - Gljivična infekcija očituje se neugodnim svrbežom spolovila uz pojavu pojačanog iscjetka koji je bjelkaste boje, sirast i specifičnog mirisa po ribi. Sluznica rodnice i stidnice je crvena, natečena i bolna, pa i spolni odnos može biti bolan. Nastojanje da se svrbež ublaži samo pogoršava simptome. Čak je i mokrenje nelagodno jer mokraća nadražuje oštećenu površinu stidnice. Kožna infekcija (dermatomikoza) - Pripadnici roda Candida jedan su od mogućih uzročnika dermatomikoza, koje se mogu manifestirati crvenilom i svrbežom kože. Najčešće se javljaju na područjima kože koja se međusobno taru (područje pregiba velikih zglobova - pazuh, lakat, koljeno, prepone; ispod dojki; kod gojaznih osoba na trbušnim pregibima itd.). Moguća lokalizacija je i između prstiju (interdigitalno), na noktima i okolnom tkivu (onihomikoze). Probavni sustav - Candida je inače normalni stanovnik usne šupljine i probavnog sustava, i prisutna je u oko 85 posto ljudi. Ako pod određenim uvjetima dođe do njezina prekomjerna umnažanja, može se razviti: • oralna kandidoza - očituje se bezbolnim bjelkastim promjenama na sluznici. Kod nekih osoba može se pojaviti crvenilo i bolnost, kao i pucanje kutova usana. Za liječenje se primjenjuju posebni gelovi ili suspenzije koji se mogu koristiti na sluznici, a u težim slučajevima i oralni antimikotici. • kandidoza jednjaka - obično se javljaju bol i otežano gutanje. Ali, kako ti simptomi upućuju i na neke druge,

travanj/svibanj 2009.


KANDIDIJAZA

Multi-Gyn® Actigel • jedinstven gel koji fizički sprječava prianjanje mikroorganizama na rodnicu i stidnicu • trenutačno ublažava simptome svrbeža, peckanja i boli intimnog područja • normalizira vaginalnu floru • preporučuje se nakon antibiotske terapije, jer potiče rast „dobrih“ bakterija - laktobacila • protiv kandide i bakterija u trudnoći • pH 4,1 (kiseli)

ozbiljnije bolesti, obvezno se treba javiti liječniku. • crijevna kandidoza - u slučaju umnožavanja u crijevima, javlja se proljev, s tim da je ta varijanta teško dokaziva. Sistemna kandidoza - Candida je odgovorna za oko 80 posto svih sistemskih gljivičnih infekcija, do kojih dolazi kad prodre u krvni optok, uzrokujući sistemnu infekciju uz širenje po cijelom tijelu. Osobe pod rizikom su novorođenčad male porođajne težine, kirurški pacijenti, hospitalizirani pacijenti ili oni s centralnim venskim kateterom, kao i osobe s jako oslabljenim imunološkim sustavom (SIDA, primjena citostatika - kemoterapija). Simptomi nisu specifični - najčešće groznica i tresavica, koje se ne povlače na antibiotsku terapiju. Ako dođe do širenja infekcije na duboke organe (bubrezi, jetra, kosti, mišići, zglobovi, slezena ili oči), mogu se javiti dodatni simptomi, koji ovise o pogođenom organu. Ako infekcija ne odgovara na liječenje, može uslijediti smrt. Poseban oblik novorođenačke kandidoze je candidosis congenitalis generalisa-

travanj/svibanj 2009.

ta, koja najvjerojatnije nastaje kao infekcija fetusa u maternici.

Kako postupiti Vaginalna infekcija - Za vaginalne gljivične infekcije primjenjuju se antimikotici (lijekovi koji uništavaju gljive ili sprječavaju njihov rast) u obliku vaginalnih tableta, krema ili masti. Terapija traje oko tjedan dana. Ako se infekcija ponavlja, nužno je liječenje antimikoticima u obliku tableta ili kapsula. Iako nije spolno prenosiva bolest, preporučuje se ne održavati spolne odnose sve dok traju terapija i simptomi. U slučaju miješane infekcije gljivama i bakterijama, liječenje se može provesti kombinacijom antibiotika i antimikotika. Žene koje već imaju iskustvo s ovom infekcijom i sigurne su da je riječ upravo o njoj, mogu provesti samoliječenje lokalnim antimikotikom koji se može kupiti u ljekarni. Ako se tijekom sedmodnevne terapije tegobe ipak ne saniraju, potrebno je javiti se liječniku, jer je možda posrijedi miješana infekcija koja ne reagira samo na liječenje antimikotikom ili neko drugo stanje koje simptomima imitira gljivičnu infekciju. Ako od

Opća medicna

početka niste sigurni o čemu je riječ, ili se infekcija ponavlja, svakako se javite svom ginekologu. U slučaju infekcija u trudnoći, lokalno liječenje provodi se s velikim oprezom, dulje traje nego kod žena koje nisu trudne, a i kontrole su češće. Na tržištu postoje i lokalni pripravci na bazi ulja australskog čajevca i gel na bazi aloe vera (Multi-Gyn® Actigel), koji se mogu koristiti dulje vrijeme. Kako djeluju u smislu regulacije pH vrijednosti na vaginalnoj sluznici, mogu se koristiti i preventivno. Kožna infekcija (dermatomikoza) Terapija ovisi o nekoliko čimbenika, a najvažniji su lokalizacija promjena (gola koža, vlasište, nokti, područja koja se međusobno taru), upalni stadij (akutni, kronični), kao i dubina prodora uzročnika (površinska ili duboka upala). Terapija može biti lokalna (kreme, masti, želei, otopine, sprejevi ili posipi čija primjena ovisi o lokalizaciji) i sistemska, a provodi se primjenom antimikotika. Probavni sustav - Za liječenje oralne kandidoze primjenjuju se posebni gelovi ili suspenzije koji se mogu koristiti na sluznici ili oralni antimikotici za teže slučajeve. Dijagnozu kandidoze probavnog sustava teško je postaviti jer se ona tamo normalno nalazi, tako da nalaz iz stolice ne mora značiti i invazivnu infekciju.

Kako preventivno djelovati Vaginalna infekcija • izbjegavati nošenje uske odjeće i sintetičkoga donjeg rublja te stalno vlaženje genitalnog područja • nakon mokrenja spolovilo brisati sprijeda prema natrag (u suprotnom u rodnicu mogu dospjeti bakterije iz debelog crijeva) • pojačati unos „prijateljskih bakterija“ tijekom liječenja antibioticima (dobro i za probavni sustav) te smanjiti unos ugljikohidrata i alkohola

Vaše zdravlje #65 | 73


Opća medicna

KANDIDIJAZA

Octenisept® Klasična, antiinfektivna terapija upale rodnice usmjerena je prema uklanjanju uzročnika. Višestruka otpornost mikroorganizama i nedovoljna djelotvornost lijeka mogu, međutim, biti razlogom čestih recidiva. Kao dodatak preporučenim oblicima liječenja savjetuje se i uporaba antiseptika.

Prednosti lokalno primijenjenih antiseptika su: • nizak rizik od nuspojava • nema rezistencije • u rodnici se postižu mikrobicidne (koje uništavaju) koncentracije • mogućnost kombinirana liječenja adjuvantima. Zahvaljujući širokom antimikrobnom spektru djelovanja (na gram pozitivne i gram negativne bakterije, klamidije, mikoplazme, trihomonade, gljive i lipofilne viruse), antiseptik Octenisept® može se primjenjivati kao lokalni antiinfektivni terapeutik u slučaju nespecifična vaginitisa. U ostalim slučajevima treba uzeti u obzir dodatnu primjenu s kemoterapeuticima.

• ne koristiti dezodorirajuća i parfimirana sredstva i ne prati spolovilo neprilagođenim sredstvima • upotrebljavati pomoćna sredstva koja djeluju u smislu regulacije pH vrijednosti na vaginalnoj sluznici • uzimati terapiju strogo prema preporuci liječnika.

• birati obuću koja dopušta cirkulaciju zraka i izbjegavati tijesnu; sportsku i zimsku obuću redovito čistiti i zračiti • ne posuđivati obuću ili čarape (nekome ili od nekoga), ne hodati bos na bazenima, ne koristiti tuđe ručnike • održavati čistim i suhim podove prostorija koje dijeli mnogo ljudi.

Kožna infekcija (dermatomikoza) - Od općih mjera važno je djelovati na čimbenike koji pogoduju umnožavanju gljiva općenito, kao što su prekomjerno znojenje, trljanje kože o kožu (pregibi) i održavanje općih higijenskih mjera: • poslije plivanja, kupanja ili tuširanja pažljivo osušiti kožu i redovito mije­ njati ručnik • izbjegavati sintetičku odjeću, jer ne dopušta koži disati, a i pogoduje znojenju • u slučaju pojačanog znojenja nogu, mijenjati čarape (pamučne) i nekoliko puta dnevno

Prehrambeni savjeti

74 | Vaše zdravlje #65

Što izbjegavati... • šećer jer se gljivice hrane šećerom, razlažući ga do ugljičnog dioksida i vode • namirnice koje sadrže gljivice i plijesni - kao što su kruh, kolači, keksi i drugi rafinirani ugljikohidrati, industrijski voćni sokovi, umak od rajčice (osim domaćeg) • hranu koja sadrži ocat, ukiseljeno povrće, dimljenu hranu, alkohol, fermentiranu hranu, sušeno meso i voće, gljive, pistacije i kikiriki.

Što je poželjno • cjelovite žitarice (smeđa riža, proso, ječam) • svježe povrće, posebno zeleno, pripremljeno na pari (obiluje klorofilom koji pročišćava) • morske biljke, raženi kruh, kukuruzne kokice, tortilje, tofu, miso, obični jogurt, krto meso, svježa riba, meso prirodno hranjene peradi i jaja prirodno hranjenih kokoši • novija istraživanja pokazuju kako i prirodno čisto maslinovo ulje, u malim količinama, suzbija neprirodno razmnožavanje gljivica • češnjak, sirov ili kratko prokuhan (crijeva). Dodaci prehrani Katkad promjena načina prehrane nije dovoljna u obrani od gljivica, pa se u suzbijanju gljivične infekcije mogu koristiti i neki dodaci prehrani: Lactobacili - „prijateljske“ bakterije koje u prirodnim uvjetima naseljavaju crijeva i rodnicu. Stvaraju mliječnu kiselinu koja snižava pH sredine u kojoj se nalaze i utječu na jačanje prve obrambene linije u razvoju različitih infekcija. Prirodni izvor su različiti jogurti, a postoje i brojni suplementi koji sadrže ove bakterije (u obliku tableta, kapsula, praha i napitaka). Sredstva protiv gljivica - Osim lijekova, od pomoći mogu biti ekstrakt limunovih sjemenki, češnjak, kaprilna kiselina i berberin, koje možete potražiti u nekoj od trgovina zdrave hrane. Ne resorbiraju se u krv, pa se mogu uzimati i za vrijeme trudnoće i dojenja. Candida Yeast - homeopatski pripravak koji potpomaže uspostaviti zdravu ravnotežu gljivica u organizmu. Multivitaminski preparati - vitamin C, vitamini B kompleksa, cink, magnezij, elementi u tragovima i esencijalne masne kiseline pospješuju obrambenu sposobnost i sprječavaju povrat gljivične infekcije.

travanj/svibanj 2009.


LUCAS INTERTRADE

Promo

Sinbiotikom protiv

ulceroznog kolitisa

Izvor: Nutrition - S. Fujimori, K. Gudis, K. Mitsui, T. Seo, M. Yonezawa, S. Tanaka, A. Tatsuguchi, C. Sakamoto: „Slučajan kontrolirani eksperiment o učinkovitosti sinbiotičkih naspram probiotičkih i prebiotičkih tretmana na poboljšanje kvalitete života kod pacijenata s ulceroznim kolitisom”

Probiotici i prebiotici podižu kvalitetu života ljudima koji pate od upalnog oboljenja crijeva. Nova studija iz Japana pokazuje da kombinacija probiotika i prebiotika može poboljšati kvalitetu života osobama koje pate od tipa upalnog oboljenja crijeva. Konzumacija probiotika Bifidobacterium longum i prebiotika Psyllium tijekom četiri tjedna poboljšala je kvalitetu života 20 ljudi koji pate od ulceroznog kolitisa, jednog od tipova upalnog oboljenja crijeva. Istraživači s medicinskog fakulteta Nippon u Tokiju izvijestili su da individualna nadopuna s probiotikom ili prebiotikom nije pokazala statistički značajna poboljšanja kvalitete života te da je učinkovit bio jedino sinbiotički pristup. „Ovo je prvi izvještaj slučajnog ispitivanja usporedbe učinkovitosti probiotika i prebiotika s kombiniranom terapijom sa sinbioticima za kontinuiranu remisiju kod pacijenata s ulceroznim kolitisom“, izjavio je autor Shunji Fujimori. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu UN-a i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, probiotici su definirani kao „živi mikroorganizmi koji, podijeljeni u primjerenim količinama, imaju zdravstvenu korist kod domaćina“. Prebiotici su „neprobavljive tvari koje osiguravaju povoljan fiziološki učinak na domaćina, selektivno stimulirajući povoljan rast ili aktivnost limitiranog broja urođenih bakterija“. Sinbiotici su kombinacija tih dviju kategorija.

Malo više detalja... Istraživači su podijelili 120 dobrovoljaca s ulceroznim kolitisom u tri grupe. travanj/svibanj 2009.

Jedna grupa svaki je dan dobivala dnevni dodatak B. longum, osiguravanjem dva bilijuna jedinica koje formiraju koloniju. Druga grupa primala je dnevni dodatak psylliuma (8 grama). Treća grupa primala je dnevni dodatak koji je kombinirao to dvoje (sinbiotik). Rezultati dobiveni nakon četiri tjedna putem upitnika o upalnoj bolesti crijeva, poboljšali su se unutar grupa, indicirajući poboljšanje u kvaliteti života sudionika. Jedino su rezultati osjećaja bili znatno jači u probiotskoj grupi, ali nisu zabilježena nikakva poboljšanja u funkciji crijeva. U prebiotskoj grupi nisu zabilježena nikakva poboljšanja nakon četiri tjedna, kažu istraživači, ali se funkcija crijeva znatno poboljšala. Sudionici u sinbiotičkoj grupi iskusili su velike promjene u svakom pogledu, s tim da promjene u funkciji crijeva nisu bile značajne. Nadalje, istraživači su kod sinbioti­čke grupe uočili smanjenje razine C reakti­ vnog proteina povezanog s upalom.

Što se doista događa Ako se uzme u obzir da su se u prijašnjim studijama uočili korisni učinci na obrambene i upalne markere, te da psyllium poboljšava čvrstoću fekalija, može se reći da bi iza učinaka predstavljene studije mogli stajati višestruki mehanizmi, napisali su istraživači. “Iako je naša studija pokazala da je četiri tjedna korištenja sinbiotičkih dodataka postupno riješilo upalu kod pacijenata s aktivnim ulceroznim kolitisom, još nismo sigurni da je ovo kratko razdoblje dovoljno da bi se pravilno procijenio učinak naših terapija na održavanje remisije (mirovanja bolesti) kod pacijenata s ulceroznim kolitisom”, dodali su. Vaše zdravlje #65 | 75


Promo

HERBA LABORATORIJ

Mokraćni sustav na udaru mr. sc. Saša Andrašević, dr. med., spec. infektolog, Zavod za infekcije mokraćnog sustava Klinike za zarazne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb

Infekcija mokraćnog sustava u širem smislu označava upalu na bilo kojem mjestu mokraćnog sustava, kojeg čine bubrezi, mokraćovod, mokraćni mjehur, kod muškaraca prostata te mokraćna cijev. Ipak, upalom je najčešće zahvaćen njegov donji dio - mokraćni mjehur. Četrdeset do pedeset posto žena preboli infekciju mokraćnog sustava barem jednom u životu, a kod 20 posto njih se vraća. Mokraćni sustav prirodno je sterilan, osim područja oko vanjskog ušća mokraćne cijevi. Infekciju izazivaju bakterije koje žive u probavnom sustavu, rodnici ili na koži oko vanjskog otvora mokraćne cijevi, odakle prodiru u mokraćni sustav. Gotovo 90 posto infekciju mokraćnog sustava izaziva jedan uzročnik, gram-negativna bakterija iz roda enterobakterija - Escherichia coli. Inače je normalni stanovnik probavnog sustava, a uzročnik infekcije postaje prodorom preko mokraćne cijevi do mokraćnog mjehura, gdje izaziva upalu (cistitis). U nekim slučajevima napreduje i dalje, uzrokujući upalu bubrega (pijelonefritis). Infekcija lakše nastaje u žena zbog kraće mokraćne cijevi i u osoba s predisponirajućim čimbenicima. Tako se kod žena u menopauzi učestale infekcije povezuju s manjkom estrogenih hormona. U muškaraca su najčešće vezane uz povećanje prostate koja sprječava normalno istjecanje mokraće. U starijih osoba relativno je česta prisutnost bakterija u mokraći, a bez kliničkih simptoma. Liječniku se treba javiti imate li sljedeće znakove i simptome: • osjećaj žarenja tijekom mokrenja • čest nagon na mokrenje ili često mokrenje malih količina mokraće 76 | Vaše zdravlje #65

• bol u leđima ili donjem dijelu trbuha • tamnu, mutnu ili krvavu mokraću, kao i mokraću neuobičajena mirisa • povišenu tjelesnu temperaturu.

Antibiotici nisu uvijek nužni Antibiotska terapija, čije trajanje ovisi o vrsti primijenjenog antibiotika, skraćuje trajanje tegoba i u velikoj većini slučajeva izliječi infekciju. Valja napomenuti da, ako je riječ o blažim tegobama ili prisutnosti bakterija u mokraći bez simptoma (asimptomatska bakteriurija), nije uvijek nužno propisati antibiotike. Zbog otpornosti bakterija na antibiotike, što je posljedica prekomjerna i često neopravdana propisivanja antibiotika, u svijetu, pa tako i u nas prati se osjetljivost najčešćih uzročnika infekcija mokra­ćnog sustava. Sve veća otpornost bakterija na antibiotike ugrožava mogućnosti liječenja i jedan je od gorućih problema s kojim se susreće današnja medicina. Osim antibiotika, postoje brojna prirodna sredstva koja su učinkovita u prevenciji infekcije mokraćnog sustava, od kojih se najčešće koriste preparati brusnice i probiotici. U novije vrijeme na našem su se tržištu pojavile Sinekolin kapi, koje se temelje na berberin sulfatu, dobivenom iz korijena biljke žutike (Berberis radicis cortex). Neki radovi dokazuju djelovanje berberin sulfata na vezanje E. coli na epitelne stanice mokraćnog sustava. Naime, njegovo protuupalno djelovanje temelji se na selektivnom potiskivanju stvaranja izdanaka - trepetljika E. Coli i sprječavanju njihova vezanja za epitel mokra­ćnih putova, što je prvi korak u nastajanju infekcije mokraćnog sustava.

travanj/svibanj 2009.


BAUERFEIND

Promo

djelotvorna pomoć pri inkontinenciji U stalnom nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri udovoljimo potrebama korisnika i osiguramo im inovativna pomagala vrhunske kvalitete i umjerenih cijena, predstavljamo novu robnu marku proizvoda za inkontinenciju SENI.

Nova linija proizvoda

Zbog stresnog načina života i rastućeg trenda starenja stanovništva, sve je veći broj osoba suočenih s tegobama s oslabjelim mokraćnim mjehurom. SENI proizvodi osmišljeni su upravo kako bi svojim korisnicima osigurali pouzdanu zaštitu i diskreciju, koje su nužne za neometano obavljanje dnevnih aktivnosti. Spomenimo samo njihova osnovna svojstva: Znak AIR - nalazi se na većini SENI pakiranja, a označava „prozračnost“ proizvoda, jer je njegov vanjski sloj izrađen od specijalnoga prozračnoga, vodootpornog materijala koji propušta zrak. Koža tako neometano diše. Latex Free - proizvodi obilježeni ovim znakom ne sadrže lateks. Umjesto njega, svi SENI proizvodi imaju elastično tkanje koje smanjuje rizik od alergijskih reakcija, pa SENI proizvode mogu koristiti i osobe alergične na lateks. Odour Stop - posebno je svojstvo superabsorbera u upijajućim jezgrama. Neugodni mirisi nastaju djelovanjem bakterija koje uzrokuju razgradnju mokraće. Superabsorber djeluje antibakterijski (smanjuje razmnožavanje bakterija) i time sprječava razvoj neugodnih mirisa. Extra Dry System (EDS) - dodatni distribucijski sloj, koji omogućuje brže i preciznije odvođenje tekućine u upijajuću jezgru proizvoda, što pojačava osjećaj suhoće i udobnosti. Široka paleta SENI proizvoda za zbrinjavanje svih tipova inkontinencije obuhvaća uloške, pelene i praktične pelene-gaćice različitih veličina i kapaciteta upijanja. U ponudi je i kozmetička linija te dopunski proizvodi za njegu suhe i iritaciji sklone kože, kao i zaštitni podmetači za krevet. Zbrinjavanju inkontinencije u djece namijenjena je linija proizvoda Happy Baby.

Goleška 20, 10020 Zagreb, 01/2222 000, 01/2222 001 info@bauerfeind.hr • www.bauerfeind.hr travanj/svibanj 2009.

www.seni-global.com Proizvodi se mogu nabaviti u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama medicinskih proizvoda, u slobodnoj prodaji ili uz potvrdu o ortopedskim i drugim pomagalima, na teret HZZO-a.

Pokret je život. Vaše zdravlje #65 | 77


doc. dr. sc. Tomislav Baudoin, dr. med., spec. otorinolaringolog, Voditelj odjela za dječju otorinolaringologiju Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KB-a Sestara milosrdnica, Vinogradska 29, Zagreb

Otorinolaringologija

ALERGIJSKI RINITIS U DJECE

Posumnjajte i na alergiju U usporedi sa zdravim vršnjacima, kod djece oboljele od alergijskog rinitisa učestalije su i neke nealergijske bolesti

Alergijski rinitis je upala sluznice nosa koja nastaje nakon ponovljenog kontakta s nekim alergenom, a karakterizira je curenje iz nosa, svrbež nosa i očiju, kihanje i začepljenost nosa. Na opseg problema upozoravaju najnovija predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije da će do 2020. u Europi jedno od dvoje djece imati alergijski rinitis. Alergije, odnosno atopijske bolesti, najčešće su upravo u dječjoj dobi i oko 80 posto njih razvije se do dvadesete godine života. Prema istraživanjima u Skandinaviji, alergije su najčešća kronična bolest djece predškolske dobi čak više od 40 posto djece predškolske dobi u Švedskoj i Finskoj ima alergijski rinitis. Crne prognoze, a i sadašnji epidemiološki podaci, govore koliki je javnozdravstveni problem alergijski rinitis u djece.

Sastavni dio alergijskog marša Alergijski rinitis rijetko je izolirana bolest u djece, odnosno vrlo često je dio takozvanog alergijskog marša. Ta zanimljiva sintagma zajednički je naziv za progresiju 78 | Vaše zdravlje #65

alergijskih bolesti koje se javljaju u djetinjstvu i nadovezuju jedna na drugu tijekom razvoja. Naime, djeca alergičari u prve dvije godine života razviju alergiju na hranu i alergijski dermatitis, zatim se razvija alergijska astma, najčešće u dobi oko sedme i osme godine života, te alergijski rinitis koji se počinje javljati nakon druge godine, a najviše je oboljelih u dobi oko 15 godina, odnosno u pubertetu. Scenarij nije uvijek takav, a uz primjerenu terapiju može se zaustaviti. Osim navedenih atopijskih bolesti, alergijski rinitis je često udružen i s nekim nealergijskim bolestima koje su učestalije u djece s alergijskim rinitisom nego u zdrave. To su prehlade, odnosno akutne infekcije gornjih dišnih putova, upale sinusa, upale uha i kronični kašalj. Ipak, najvažnija je povezanost alergijskog rintisa s astmom, s obzirom na to da ta bolest može životno ugrožavati dijete više nego druge spomenute. Naime 50 posto djece sa sezonskim alergijskim rinitisom (peludnom hunjavicom) razvija astmu, 80 posto astmatičara travanj/svibanj 2009.


ALERGIJSKI RINITIS U DJECE

ima alergijski rinitis, a preosjetljivost nosne sluznice na nespecifične podražaje (poput jakih mirisa, duhanskog dima ili hladnog zraka) ima 100 posto astmatičara. Alergijski rinitis može znatno narušiti kvalitetu života djeteta. Neliječena djeca su razdražljiva, imaju smetnje koncentracije, loše spavaju, iscrpljena su i često neuspješna ili manje uspješna u školi u usporedbi sa zdravim vršnjacima. Nadalje, taj neuspjeh povezan je i s čestim izostancima iz škole, jer prema statistikama u zapadnom svijetu, djeca zbog alergijskog rinitisa na godinu izgube milijune školskih sati.

Što mu pogoduje Jedan od čimbenika rizika razvoja alergijskog rinitisa je pozitivna obiteljska anamneza. Ako je jedan roditelj alergičar, vjerojatnost da to bude i dijete je 30 posto, a ako su oba roditelja alergičari, taj postotak se penje i do 50 posto. Uz to, djeca s višim socioekonomskim standardom češće obolijevaju od alergije, u usporedbi s djecom s nižim standardom. Veći rizik imaju i djeca koja su više izložena kućnim alergenima, primjerice kućnoj prašini, ili pak ona koja imaju kućne ljubimce. I djeca koja žive u stanu s pušačima, dakle koja su izložena duhanskom dimu, imaju znatno veći rizik da im se razviju alergijski rinitis i astma te s vremenom pogoršaju simptomi tih bolesti.

Važno je posumnjati i dokazati Alergiju je važno dijagnosticirati. Unatoč jasnoj kliničkoj slici, kod velikog broja djece nerijetko postoji i atipična kliničk­a slika alergijskog rinitisa, koja je prikrivena nekim udruženim bolestima, poput učestalih upala srednjeg uha ili kroničnog kašlja. U takve djece osnovna bolest nerijetko ostaje neprepoznata, zbog čega se ne liječe na primjeren travanj/svibanj 2009.

Otorinolaringologija

način. Stoga u slučajevima kad djeca imaju učestali respiratorni infekt, česte upale uha, stalno prčkaju po nosu, šmrcaju, kašlju, otežano dišu na nos, blijeda su i imaju podočnjake, treba posumnjati na postojanje alergijskog rinitisa. Uz to, djeca s alergijskim rinitisom mogu i slabije čuti, što se uvelike može odraziti na razvoj govora, ali i uopće na njihov intelektualni razvoj. Budući da se bolest ne prepozna, često se dijete pogrešno liječi. Najveća i najčešća pogreška je liječenje antibiotikom, tako da djeca s neprepoznatim alergijskim rinitisom često primaju antibiotike, uz sve loše posljedice te terapije, a poboljšanja nema. Ako se dijagnoza može postaviti samo na osnovi kliničke slike, s liječenjem se može započeti i bez dodatne dijagnostičke alergološke obrade. Alergološko testiranje može se napraviti nakon smirenja simptoma. Postoje neka uvriježena stajališta da se alergološko testiranje malom djetetu ne treba raditi jer su rezultati nepouzdani, što nije točno. Iako podaci mogu biti manje pouzdani od podataka dobivenih pri testiranju odraslih, svako alergološko testiranje može dati važne informacije. Osim uzimanja anamnestičkih podataka od roditelja (heteroanamneza) i pregleda, u rutinsku dijagnostiku ulaze i citološki obrisak nosa na eozinofile, kožni test i mjerenje razine imunoglobulina E (IgE) u serumu (ukupnih i specifičnih). Povrh toga, postoje i dodatna istraživanja, kao što je analiza nosnih i sinusnih lavata (ispiraka), koja dijagnostiku čini još preciznijom. Unatoč raspoloživim dijagnostičkim metodama, valja prije svega prepoznati, odnosno posumnjati da dijete ima alergijski rinitis, kako bi se uopće provele primjerena dijagnostika i odgovarajuća terapija.

Vaše zdravlje #65 | 79


Otorinolaringologija

ALERGIJSKI RINITIS U DJECE

Prevencija i liječenje Svjetska zdr avst vena organizacija postavila je smjernice liječenja alergijskog rinitisa, prema kojima je prvi korak upravo izbjegavanje alergena. To je preduvjet uspješna liječenja, ali i prevencije nastanka alergijskih bolesti, s obzirom na to da izloženost raznim alergenima povećava rizik nastanka alergija. Stoga treba prilagoditi uvjete stanovanja djetetu s alergijom na način da vjerojatnost izloženosti prašini i grinjama bude što manja. Djecu koja imaju alergiju na različite peludi treba što manje voditi u prirodu u vrijeme cvjetanja biljaka na čiji su pelud alergična. Roditeljima u tome

pomaže poznavanje kalendara cvatnje pojedinih biljaka i alergijske prognoze, a svakako je dobro prije izlaska u prirodu preventivno dati antihistaminik. U sklopu medikamentoznog liječenja, osnovni lijekovi su antihistaminici i intranazalni kortikosteroidi, ovisno o težini alergijskog rinitisa. Kako bi se izbjegao nastanak simptoma alergijskog rinitisa, s lijekovima je dobro početi dva do četiri tjedna prije početka peludne sezone. Intranazalni kortikosteroidi uvijek se kombiniraju s ispiranjem nosa fiziološkom otopinom, što pomaže odstranjenju alergena sa sluznice nosa, ali i vlaženju sluznice.

Imunoterapija (hiposenzibilizacija) također se pokazala učinkovitom metodom liječenja. Danas postoji i takozvana sublingvalna hiposenzibilizacija, kod koje se lijek primjenjuje ispod jezika, što je za djecu primjerenije jer više nema „pikanja“. Strah od lijekova uvijek postoji, pogotovo kad je riječ o djeci, ipak rezultati klini­ čkih i znanstvenih istraživanja pokazuju da je eventualni rizik od modernih lijekova, koji se daju točno prema uputama i pod nadzorom liječnika, zanemariv u odnosu na rizik od progresije bolesti kod neliječenoga alergijskog rinitisa.

Pronašli smo rješenje... Dolazi iz Njemačke u obliku izotonične otopine u spreju i masti za nos - Nisita. U ljekarni smo provjerili informaciju je li se konačno stalo na kraj isušenoj sluznici i začepljenom nosu, s kojima se, posebno u vrijeme alergija, redovito bezuspješno borimo. Mr. Halapin (37), mr. pharm. - Formula u obliku izotoničn­e otopine pokazala se najboljim rješenjem za ovlaživanje isušene nosne sluznice te kod začepljenog nosa. Nisita Sprej razrjeđuje sekret, omogućuje bolju prohodnost nosa i regulira mehanizam čišćenja, što je osobito važno kod male djece, ali i kod odraslih. Mast bih preporučila osobama koje koriste druge sprejeve za nos, prije svega kortikosteroidne, ali i kapi za nos. I jedna majka rado je s nama podijelila svoja iskustva. Ane (26), majka dvoje djece - Ne znam što bih rekla, osim da sam već izgubila svaku nadu da će ijedna sezona prehlade proteći bez problema sa začepljenim nosom i crvenilom oko nosa. Uvijek imam osjećaj da, bez obzira na šminku, izgledam kao alkoholičar, i to me izluđivalo. O

80 | Vaše zdravlje #65

lošem spavanju da i ne govorim. Prije dva tjedna magistra mi je savjetovala da probam Nisitu, za koju mi je rekla da daje izvanredne rezultate. I kakvi su bili rezultati? - Iskreno, nisam mogla vjerovati. Gotovo trenutačno osjetila sam olakšanje, a začepljenost i isušenost vrlo su brzo nestale. Kako smo stalno u kontaktu, tako su prehladu od mene pokupila i djeca, a supruga standardno muči alergija, pa sam došla i njima kupiti Nisitu. Nisita sprej i mast za nos mogu se koristiti odvojeno, ali i nadopunjavati u terapiji. Rodilje i mlade majke posebno će zanimati sprej prikladan za održavanje higijene nosa dojenčadi i male djece koja još ne znaju samostalno ispuhati nos, jer se odstranjivanjem gustog sekreta iz nosa smanjuje rizik od infekcije.

travanj/svibanj 2009.


Carmen Rivier-Zurak, dr. med., Oktal Pharma

SIGMAPHARM

Promo

Šapni mi nježno Kod poremećaja izlučivanja ušne masti, stvaraju se naslage koje slabe sluh i izazivaju osjećaj pritiska i začepljenosti Vjerojatno vam se barem jednom u životu dogodilo da ste nakon kupanja, tuširanja ili pranja kose osjetili kako vam je voda ušla u uho i odjednom slabije čujete. Pri poremećaju u izlučivanju ušne masti, nakupljaju se i stvaraju naslage koje slabe sluh, a u dodiru s vodom bubre i izazivaju osjećaj pritiska i začepljenosti uha. U tom slučaju obično posežete za štapićima s vatom, nastojeći odstraniti „ono nešto” što vam smeta, no tako možete samo još dublje potisnuti nabubrelu nakupinu ušne masti u koštani dio zvukovoda. Tada tražite liječničku intervenciju jer sebi ne možete više pomoći. Zato savjetujem: ne gurajte u zvukovod nikakve predmete jer možete samo pogoršati stanje, a u slučaju snažnije ili nespretnije intervencije, čak oštetiti kožu i izazvati upale ili rupture (prsnuća) bubnjića. Kako biste izbjegli sve neugodnosti, preporučujemo vam Cerustop, sterilnu uljnu otopinu za čišćenje uha pomoću koje ćete na siguran i medicinski prihvatljiv način otopiti stvrdnutu ušnu mast i iz zvukovoda odstraniti ljuskice i ostalu nečistoću. Pomno odabrani sastojci međusobno se nadopunjuju i omogućuju jednostavno ispiranje uha: nezasićeni trigliceridi i parafinsko ulje omekšavaju ušnu mast, izopropil-izostearat je otapalo s dubinskim djelovanjem, PEG (polietilenglikol)-40-sorbitol heksaoleat i PEG-40sorbitan peroleat emulgiraju i aktivno djeluju kod ispiranja, a BHA/BHT (butilhidroksianizol i tolnol) i vitamin E imaju dodatno antioksidativno djelovanje.

travanj/svibanj 2009.

Cerustop se bez bojazni može primijeniti kod djece i odraslih. Oprez je potreban jedino ako se sumnja na perforaciju bubnjića ili kad znate da ona već postoji, jer je u tim slučajevima primjena kontraindicirana, kao i zbog upalnog procesa u zvukovodu. Kod poremećaja u izlučivanju ušne masti redovitom uporabom Cerustopa mogu se spriječiti stvaranje naslaga i moguće posljedice. Zato se Cerustop posebno preporučuje korisnicima slušnih pomagala.

Uho čuva sluh od agresivnih zvukova Ljudsko uho ima prirodnu zaštitu od određenih neugodnih zvukova. Nova istraživanja donose zaključak da postoji ugrađeni regulator zvuka, koji „isključuje“ neke frekvencije radi čuvanja uha. Riječ je o prirodnom sustavu koji sprječava opažanje jedne zvučne frekvencije, ostavljajući percepciju drugih frekvencija netaknutima. „Zamislimo da ste u tvornici u kojoj strojevi proizvode veliku buku različitih frekvencija. Naše uho sposobno je spontano iskopčati prijem jedne frekvencije, da bismo druge čuli jasnije“, kaže Paul Fuchs, voditelj istraživanja provedenog na Medicinskom fakultetu Johns Hopkins. „Taj sustav nalikuje na stereouređaj koji omogućuje korisnicima da prilagođuju visoke i niske tonove“, dodaje. Zahvaljujući toj „aparaturi“, u stanju smo bolje čuti određene zvukove, unatoč bučnoj pozadini. Takvu sposobnost imaju i miševi, kod kojih je identificiran gen koji određuje moć isključivanja određenih frekvencija.

Vaše zdravlje #65 | 81


Sunčica Bulat Würsching, dr. med., Kuća zdravlja d.o.o., Poljička 31, Zagreb

Promo

KVANTUM-TIM ZAGREB

Jedan proizvod - dva patenta Podomed klompe poboljšavaju opće držanje tijela, čuvaju lokomotorni sustav i poboljšavaju cirkulaciju Lokomotorni sustav modernog čovjeka sve je češće izložen različitim negativnim učincima, a naša stopala, koja nose težinu cijelog tijela, sve više opterećena. U poplavi takozvane ortopedske ili medicinske obuće, vrlo je teško odabrati kvalitetan proizvod. Odnedavno su na tržištu dostupne Podomed medicinske klompe, proizvod s dva patenta koji pruža brojne mogu­ ćnosti.

Pogodnosti primjene Podomed medicinske klompe mogu se pohvaliti cijelim nizom medicinskih pogodnosti i osobina. Jedna od njih je apsorpcija mikrotrauma, tj. amortizacija sile reakcije podloge koja nastaje tijekom hodanja. To je jako bitno jer se ublažavanjem sile reakcije podloge štiti lokomotorni sustav i sprječavaju oštećenja kostiju, zglobova, mišića i ligamenata. Na temelju kompjutorizirane baropodometrije pri hodu i mirovanju u PODOMED medicinskim klompama, zaključeno je da dolazi do ravnomjernog raspoređivanja pritiska na stopalo, to jest boljeg raspoređivanja težine tijela na cijelu dužinu stopala, što smanjuje pritisak na posebno osjetljivim mjestima. Posebnost ovih medicinskih klompi je i masažni učinak uloška koji stimulira i poboljšava cirkulaciju. Da je to tako, dokazuju teletermografski testovi, kojima se uočava znatno povećanje topline i prokrvljenosti stopala nakon samo petnaestak minuta nošenja. U ponudi su dvije vrste uložaka: • masažni ulošci koji „dišu“ i čija mješavina materijala omogućuje prilagođavanje stopalu, što poboljšava udobnost. Dvostrani su, pa se mogu nakon petnaestak minuta jednostavno okrenuti na stranu s izdancima

82 | Vaše zdravlje #65

koji, pak, djeluju stimulirajuće. Mogu se prati u stroju za rublje na 60 °C. • druga vrsta uložaka može se prati na čak 120 - 134 °C, što ih čini pogodnim za korištenje u operacijskim dvoranama. Važne osobine PODOMED medicinskih klompi su da sprječavaju razvoj bakterija i gljivica te imaju ugrađenu antistatičku pločicu, što također pogoduje njihovu korištenju u operacijskim dvoranama. Anatomski umetak u peti i podesiva traka oko pete dodatno poboljšavaju individualnu prilagodljivost i udobnost nošenja. Kombinacija svih navedenih odlika poboljšava opće držanje tijela, čuva lokomotorni sustav, poboljšava cirkulaciju, a radi jednostavna održavanja i mogućnosti steriliziranja, PODOMED medicinske klompe vrlo su pogodne za profesionalnu upotrebu u ordinacijama, staračkim domovima, bolnicama, uključujući i operacijske sale. Klompe se prodaju isključivo u ljekarnama, odnosno kod uvoznika za Hrvatsku KVANTUM-TIM Zagreb.

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 83


Ozren Podnar, prof.

Psihologija

MUŠKA MENOPAUZA

Kad presuši izvor testosterona Redukcija spolnih hormona kod muškaraca nema jednake posljedice na reproduktivnu funkciju kao kod žena U životu muškaraca, kao i žena, u određenoj dobi dolazi do fizioloških promjena koje ponajviše zahvaćaju spolne hormone. Da bi jezgrovito označili takvu pojavu kod muškaraca, neki su stručnjaci uveli termin andropauza ili muška menopauza. Iako je podudarnost između menopauze i andropauze (od grčkog aner - muškarac) samo djelomična, potonji se izraz, iako neslužben, udomaćio u jeziku. Nije sporno da se kod velikog dijela muškaraca u srednjoj dobi, tipično u kasnim četrdesetima i pedesetima, smanjuje lučenja muških hormona testosterona i dehidroepiandrosterona (DHEA), što proizvodi brojne učinke na organizam. Međutim, andropauza ne uzrokuje trajan i nepovratan gubitak reproduktivne funkcije u muškarca, kao što se opaža kod žena na kraju menopauze. Unatoč odsutnosti jednodušja u pogledu terminologije, nitko u akademskoj zajednici ne dvoji da i u muškom organizmu u određenom dobnom intervalu neki događaji bitno mijenjaju stanje stvari. Ne nastupaju kod svakog pojedinca u istoj dobi niti u istoj mjeri, ali su kod većine promjene dovoljno uočljive da postoji “vrijeme prije” i “vrijeme poslije”.

Sveobuhvatna životna promjena Jedan od autora koji je javnosti približio fenomen andropauze je Jed Diamond, inače laik, koji je napisao knjigu Muška menopauza. Diamond je opisao andropauzu kao sveobuhvatnu promjenu u životu muškarca na hormonalnom, tjelesnom, mentalnom, društvenom, seksualnom i duhovnom planu. Prema njegovu zapažanju, ta promjena događa se u izvjesnoj mjeri kod svih muškaraca. Kod većine se zbiva između 40. i 55. godine, iako može započeti već u 35. ili tek u 65. godini. Simptomi andropauze • smanjena požuda • smanjena potencija (rjeđe ili slabije erekcije) • smanjen volumen ejakulata • depresija • anksioznost (zabrinutost, razdražljivost) • nesanica

84 | Vaše zdravlje #65

• smanjena vitalnost • brže umaranje • oslabljen krvotok • bolovi u raznim dijelovima tijela • krhkost kostiju • suha i naborana koža Nastup muške menopauze diktiraju androgeni - muški spolni hormoni. Utjecaj snižene razine testosterona predmet je znanstvenog proučavanja od 1944., kad su Heller i Myers utvrdili postojanje simptoma “muškog klimakterija”, s posljedicama kao što su smanjena pohota i potencija, depresija, razdražljivost, slabije pamćenje i koncentracija, brže iscrpljivanje, nesanica i znojenje. Ti simptomi u pravilu su bili povezani s niskim serumskim vrijednostima testosterona, a bitno su se popravljali kad bi pacijenti bili podvrgnuti hormonalnoj terapiji. Testosteron utječe na muški organizam (u manjoj mjeri i na ženski) na nekoliko razina. Neki su neposredno fiziološki uvjetovani, a drugi izazvani psihičkim podražajima. Pri spomenu na testosteron najčešće se misli na njegovu funkciju poticanja požude i potrage za spolnim partnerom, no učinak tog hormona obuhvaća mnogo više aspekata ličnosti. On formira velik dio vanjštine pojedinca u pogledu fizionomije, stupnja mišićavosti i dlakavosti. Većina je ljudi u stanju na prvi pogled, po crtama lica, građi tijela i naznakama dlakavosti (neovisno o depilaciji), odrediti koliko je naglašena uloga testosterona u organizmu pojedinca. Čak i osobe koje ne znaju ništa o endokrinom sustavu mogu nagonski prepoznati nečiju muževnost ili odsutnost muževnosti na temelju tih vidljivih pokazatelja.

Kako testosteron formira psihu Testosteron i drugi androgeni snažno utječu i na psihu. Više testosterona koji se može vezati za neuronske receptore u pojedinim moždanim centrima donosi veću agresivnost, neustrašivost, sebičnost i optimizam. Osobe s naglašenim testosteronom bolje su prilagođene svim natjecateljskim situacijama, gdje je izgledna borba i gdje su potrebni upornost, izdržljivost i spremnost na rizik.

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 85


Psihologija

MUŠKA MENOPAUZA

Doza hormona i doza treniranja Prehrana, tjelesna, mentalna i društvena aktivnost te hormonalni nadomjesci igraju ulogu u ublažavanju ili usporavanju nastanka andropauze. Stožerni dio terapije kod andropauze sastoji se od dodavanja testosterona ako krvne pretrage pokažu snižene vrijednosti. Testosteron se može unijeti oralno, putem injekcije, kožnog flastera, kreme ili gela, a u pripremi su testosteronski “roll on” i nazalni sprej. Istraživanja na manjim uzorcima pokazala su da dodaci prehrani s DHEAom djeluju poticajno na raspoloženje, a ujedno smanjuju inzulinsku rezistenciju te pomažu kod dijabetesa tipa 2 Promjene životnog stila uključuju vježbanje, koje prirodno povisuje razinu testosterona i DHEA; zdravu i raznovrsnu prehranu uz izbjegavanje masnoća i rafiniranog šećera, suzdržavanje od alkohola, nikotina i drugih droga te izbjegavanje kroničnih stresnih podražaja Antidepresivi ne djeluju na fiziološku podlogu andropauze, ali svakako pomažu kod onih slučajeva depresije koji su izazvani hormonalnim promjenama u srednjoj dobi. Te značajke očituju se i izvan seksualnog miljea, primjerice u natjecanju za materijalna dobra. Prošle je godine istraživanje u SAD-u utvrdilo da burzovni mešetari s višim vrijednostima testosterona više riskiraju te postižu ekstremnije rezultate - veće dobitke, ali i veće gubitke. Konačno, jaču komponentu testosterona imaju i nasilni kriminalci, jer taj hormon čini osobu manje suosjećajnom i manje ranjivom na moguće negativne posljedice, pa i na prijetnje kaznom. Na drugom kraju hormonalnog spektra, muškarci s manje testosterona imaju ne samo slabiju požudu i potenciju, nego su i manje poduzetni i spontani, više izbje-

86 | Vaše zdravlje #65

gavaju rizike i opasnosti te se više oslanjaju na planiranje i proračune. Razlike u vrijednostima androgena podudaraju se i s razlikama u općem raspoloženju i osjetljivosti na stres. Muškarci s više testosterona i DHEA imaju povišen prag tjelesne i duševne boli te su imuniji na depresiju, dok su androgenima zakinute osobe osjetljivije na stres i depresiju.

Elan u silaznoj putanji Opadanje razine testosterona uzrokovano starenjem izlaže muškarce naletima depresije i anksioznosti te općenitom

gubitku životnog elana. Smanjena aktivnost testosterona u mozgu ima neposredan negativan utjecaj na raspoloženje, no uzrokuje i dodatne učinke izazvane mentalnim stresom. Manja uspješnost u udvaranju i niža učestalost seksualnih epizoda putem psihičkog stresa narušavaju raspoloženje, kvare pojedincu sliku o sebi i snižavaju samopoštovanje. Koliko će andropauza pogoditi pojedinca, ovisi o njegovim temeljnim hormonalnim razinama, koji su genetski određeni. Pojedinac s visokim razinama androgena može i nakon andropauze ostati funkcionalan ljubavnik, poduzetan radnik i sportaš. No, osoba koja je i u mladim danima bila zakinuta za androgene može doživjeti potpun nestanak pohote, potencije i životne inicijative te trpjeti snažne i dugotrajne depresivne i anksiozne epizode. Osim prirodnog procesa sniženja hormonalnih razina, na endokrini sustav utječu i vanjske okolnosti, kao što su stres i bolesti. Muškarac izložen kroničnom stresu snosi, unatoč isprva moćnim androgenima, veći rizik od ozbiljna hormonalnog poremećaja i izraženijih tegoba. Muškarci koji se nezdravo hrane, nedovoljno kreću ili su iz bilo kojeg uzroka pretili također su istaknuti kandidati za teži oblik andropauze. Iz navedenog proizlaze i sugestije za tretman osoba pogođenih andropauzom, kao i za prevenciju bolnih posljedica tog stanja.

travanj/svibanj 2009.


SALVEO

Promo

Bez ispiranja Cerumen je žućkasta tvar, po gustoći nalik vosku, koju luče ceruminalne žlijezde. Čine ga i stanice odstranjenoga, mrtvog sloja kože zvukovoda. U normalnim količinama, cerumen pomaže pri čišćenju uha i ne treba ga u potpunosti uklanjati iz zvukovoda. On vlaži kožu zvukovoda i bubnjić, štiti zvukovod od ozljede i sprječava da voda prodre u uho. Prerevno i dugoročno uklanjanje cerumena iz zvukovoda može nanijeti više štete nego koristi. Nedostatak cerumena može izazvati svrbež uha i preveliku suhoću. Prirodno samočišćenje uha - Cerumen se pomiče zajedno s epitelom sve do vanjskog otvora zvukovod, odakle se lako uklanja rutinskim pranjem. Tu migraciju potpomažu kretnje vilice. Kretnje vilice djeluju samo na hrskavični dio zvukovoda, ali ne i na koštani. To znači da će biti teško izvaditi u dubinu zvukovoda nagurane čestice prašine ili cerumena, npr. nestručnim čišćenjem štapićima za uši. Stoga se primjena štapića za uši ili drugih oštrih predmeta ne preporučuje, jer se na taj način cerumen može gurnuti dublje u zvukovod, a mogu se i ozlijediti zvukovod i bubnjić. Uzroci nakupljanja cerumena u uhu su brojni: • uski (npr. u djece) ili specifično oblikovan zvukovod • urođena sklonost prekomjernoj proizvodnji cerumena • mehanički nadražaj kože (npr. slušnim aparatom, slušalicama) • prečesto i/ili prerevno uklanjanje cerumena • prašnjava ili nečista radna okolina • promjene nakon kirurškog zahvata. Maslinovo ulje - Maslinovo ulje stavljeno u zvukovod omekšava cerumen koji se tu nalazi i njegovo izlaženje. Ono sadrži polifenole, koji imaju snažna antioksidativna i antibakterijska svojstva, te prirodni vitamin E. Vitamin E poznat je kao jedan od najjačih prirodnih antioksidansa. Rezultat njegova djelovanja je i smanjen gubitak vode kožom i sprječavanje nadražaja kože. VaxolTM sprej sadrži prirodno maslinovo ulje koje omekšava i na prirodan način uklanja cerumen. Primjena je jednostavna, sustavom za doziranje u obliku spreja i moguća je u stojećem, sjedećem ili ležećem položaju. Nakon primjene ulje ne curi iz uha i ne zahtijeva dodatno ispiranje.

Vaxol možete nabaviti u ljekarnama. travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 87


Stomatologija

RUBRIKA

Na pitanja odgovara: Marija SoviÊ, dr. stom.

Protefix stomatoloπka ordinacija Mojem 10-mjesečnom sinu izbijaju zubi, i zbog toga neprestano plače. Kako mu na najbolji mogući način pomoći? Kad zubi započnu nicati, kod mnogih beba sluznica usne šupljine postaje bolna i ranjiva. Zub prilikom prolaska kroz kost na putu prema površini usne šupljine pritišće završetke živaca, što kod djece izaziva osjećaj svrbeža koji ih instinktivno tjera da u usta stavljaju prste, igračke i razne druge predmete. Nepažljivim guranjem stvari u usta dijete, pak, može ozlijediti vlastitu sluznicu, ali i unijeti nepoželjne mikroorganizme koji mogu izazvati različite infekcije. Da bi se ta mogućnost umanjila, a djetetu smanjio osjećaj svrbeža, poželjno mu je povremeno nježno masirati desni čistom, vlažnom gazom ili za tu svrhu posebno osmišljenim gumenim igračkama. Neke od tih igračaka oblikovane su tako da se dijete te dobi može njima samostalno koristiti grickajući ih i sišući. Gumenu igračku prethodno možete rashladiti u hladnjaku, što će znatno ublažiti nelagodu. Od općih simptoma koji prate nicanje zuba, najčešći su razdražljivost, plačljivost, poremećaji uobičajena ritma spavanja, gubitak teka i pojačano slinjenje. Iako se nekad smatralo da nicanje zuba kod djece uzrokuje povišenu tjelesnu temperaturu, proljev i osip, danas se liječnici slažu da nicanje zuba nije primarni uzrok tim poremećajima, nego je najčešće riječ o posljedicama drugih razvojnih faza u živo-

tu djeteta koje se vremenski podudaraju. Naime, u toj dobi djeca iz ležećeg položaja prelaze u sjedeći. Istodobno žlijezde slinovnice započinju s izlučivanjem sline koja se nakuplja na dnu usne šupljine. S obzirom na to da je dno usne šupljine još uvijek plitko, a djeca te dobi nisu svladala refleks gutanja, višak sline prelijeva se preko rubova usana pa slina curi iz usta. Prelaskom u sjedeći položaj djeca počinju i polako puzati po podu, dodirujući različite predmete koje potom stavljaju u usta. Nerijetko su ti predmeti nečisti i na sebi imaju brojne mikroorganizme, koji mogu uzrokovati infekcije. Kako organizam djeteta burno reagira na infekcije, one mogu izazvati povišenu temperaturu. Otprilike u isto vrijeme hranjiva vrijednost majčina mlijeka postaje nedovoljna za normalan rast i razvoj djeteta, pa se u njegovu prehranu uvode nadomjesci i dopune majčinu mlijeku, koji mogu izazvati probavne tegobe i proljeve. Sve te promjene i novosti u životu djeteta uzrokuju njegovu povećanu razdražljivost i plačljivost, što je katkad neopravdano povezano s nicanjem zuba.

Što preporučujete za održavanje oralne higijene dvogodišnjeg djeteta? Dijete u dobi od dvije godine ne zna samostalno temeljito oprati zube. Zato su tu roditelji da mu pomognu. Preporučujem da dijete zube pere s vama, jer će tako to shvatiti kao igru i steći naviku redovitog pranja. Nakon što dijete s vama opere zube, preporučujem da završno i puno

temeljitije pranje učinite vi. Napominjem da je vrijeme da dijete prvi put posjeti stomatologa, neovisno o postojanju karijesa, jer će na taj način stomatologa doživjeti kao ugodno iskustvo, kojem će se uvijek rado vraćati.

Je li zubnu protezu potrebno čistiti i četkicom za zube, ili je dovoljno tijekom noći držati je u čaši s otopljenom tabletom za čišćenje? Nakon jela zubnu protezu, kao i prirodne zube, treba mehanički oprati zubnom četkicom i pastom, a navečer staviti u čašu s otopljenom tabletom za čišćenje i dezinfekciju.

Koliko je uobičajeno vrijeme trajanja porculanske navlake na prednjem zubu? Preporučljivo je svakih pet godina promijeniti protetski nadomjestak, kao i plombu (ispun) na zubu. Međutim, ako je napravljena kvalitetno, i uz redovite kontrole kod stomatologa, navlaka može trajati i dulje te biti funkcijski i estetski u redu. Nasuprot tome, ako protetika i plomba već u startu nisu dobro napravljene, katkad je promjena potrebna i nakon godinu dana, čak i manje, jer u protivnom mogu stradati zubi ispod lošeg protetskog rada. Ako takvo stanje potraje, zubi mogu postati neiskoristivi. Samo se stomatološkim pregledom može sa sigurnošću utvrditi je li navlaku potrebno mijenjati ili ne.

Poštovani čitatelji, imate li pitanja vezana uz stomatologiju, možete ih uputiti na adresu Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb, s naznakom Za Protefix stomatološku ordinaciju. Na vaša pitanja odgovara doktor stomatologije.

88 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 89


Željko Gardlo, predsjednik HUCUK-a, Perica Lajšić, tajnik HUCUK-a

Udruge

UDRUGA ZA CROHNOVU BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS

Podrška oboljelima

od upalnih bolesti crijeva

Jedan od osnovnih ciljeva je podizanje svijesti javnosti o upalnim bolestima crijeva i teškoćama koje imaju oboljeli Crohnova bolest je kronična upalna bolest probavnog sustava koja zahvaća cijelu debljinu stjenke i često se širi na okolne strukture. Karakteristične upalne promjene, nerazjašnjenog mehanizma nastanka, mogu se naći na bilo kojem segmentu probavne cijevi, od usne šupljine do anusa. Bolest obilježavaju brojne crijevne i izvancrijevne komplikacije, s čestim izmjenama kliničkog pogoršanja i mirnih faza bolesti. Iako se terapija mora individualno prilagoditi, osnovni ciljevi su kod svih jednaki: uvođenje bolesti u mirnu fazu, održavanje te sprječavanje ili liječenje komplikacija. U terapiji se najčešće primjenjuju aminosalicilati, kortikosteroidi, imunomodulatori i biološka terapija. Enteralna prehrana također je djelotvorna u liječenju, bilo kao potporna ili osnovna terapija. U enteralnoj prehrani bolesnika s Crohnovom bolešću dosad su na našem tržištu postojale različite polimeričke, semielementarne i elementarne formule. Odnedavno postoji i posebna imunomodulacijska formula koja sadrži tvar s otprije poznatom protuupalnom ulogom u organizmu (TGF-ß2). Enteralna prehrana koja sadrži taj protuupalni citokin TGF-ß2 primjenjuje se kao hrana, ali i kao terapija oboljelih od Crohnove bolesti. U akutnoj fazi može se koristiti kao samostalna prehrana ili dodatak prehrani u dozi koja ovisi o zdravstvenom stanju pacijenta, a u fazi smirenja (remisije) doza se razlikuje za odrasle i djecu. Ulcerozni kolitis je vrsta kronične upalne bolesti crijeva koja zahvaća isključivo debelo crijevo. Najčešći simptomi bolesti su stalni - učestali krvavi proljevi, bolovi u trbuhu, povišena tjelesna temperatura i izvancrijevne komplikacije. Kod djece je moguće zaostajanje u rastu i razvoju. Primjenom imunosupresiva, imunomodulatora i nove vrste biološke terapije, pokušava se bolest održavati u mirovanju i spriječiti akutne napade. Kod dugotrajnih i vrlo teških oblika potrebno je odstraniti kompletno debelo crijevo.

90 | Vaše zdravlje #65

Hrvatska udruga za crijevne bolesti Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK) je nevladina neprofitna organizacija, osnovana 2000. kao udruženje oboljelih od upalnih bolesti crijeva koje svoje djelovanje temelji na volonterskom radu. Pri osnivanju HUCUK-a postavljeni su sljedeći ciljevi: podizanje svijesti javnosti o Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu te svim teškoćama koje imaju oboljeli od tih bolesti, razmjena informacija među oboljelima, prisutnost u medijima, podizanje kvalitete života oboljelih, organiziranje druženja i izleta, lobiranje za njihove interese kod HZZO-a i svih ostalih ustanova s kojima oboljeli dolaze u doticaj, suradnja sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i svijetu. Udruga trenutno ima 580 članova iz svih dijelova Hrvatske, uglavnom mlađih osoba, i, nažalost, sve više djece. HUCUK je organizirao predavanja vrhunskih gastroenterologa s tematikom upalnih bolesti crijeva u većim hrvatskim gradovima (Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu) i izdao tiskane materijale za oboljele (Crohnova bolest, Ulcerozni kolitis, Prehrana kod upalnih bolesti crijeva, Kako učitelj može pomoći djetetu oboljelom od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa).

Postignuća i planovi Udruga ne samo da je redovito prisutna u medijima, nego je u skladu s ciljevima ostvarila suradnju sa zdravstvenim djelatnicima, sudjeluje na kongresima gastroenterologa i kirurga, lobira u HZZO-u da se lijekovi koji ulaze u sastav terapije upalnih bolesti crijeva stave na listu lijekova za koje se ne plaća participacija. HUCUK surađuje i s drugim zdravstvenim udrugama iz Republike Hrvatske, član je Koalicije udruga u zdravstvu, surađuje s ILCO savezom (unutar HUCUK-a osnovana je i Sekcija za pomoć osobama sa stomom), sudjeluje u jačanju volonterizma i osnaživanju nevladinog sektora, primjerice sudjelovanjem na Danima udruga koje organizira Vlada RH.

travanj/svibanj 2009.


UDRUGA ZA CROHNOVU BOLEST I ULCEROZNI KOLITIS

Udruge

Sadašnji volonteri, uza sve ostale obveze, povremeno imaju akutne napade, što limitira njihovu radnu sposobnost i ograničava rad udruge Surađuje i sa srodnim udrugama iz drugih europskih zemalja i s Europskom federacijom za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis EFCCA (www.efcca.org), čiji je punopravni član postao 2004. kao prva takva udruga s područja bivše Jugoslavije. Sekcija za mlade aktivno djeluje unutar EFCCA-ine Sekcije za mlade (EFCCA Youth Group - EYG). Od njihovih aktivnosti izdvajamo izradu igre kojom se oboljela djeca upoznaju s bolešću (može se skinuti s EFCCA-inih internetskih stranica) i planiranje ljetnog kampa u kojem bi se družila i zabavljala djeca oboljela od upalnih bolesti crijeva iz cijele Europe. HUCUK je usmjeren i na različite druge aktivnosti koje olakšavaju stresnu svakodnevnicu članova, poput druženja, izleta i kreativnih radionica.

Trajni problem ostaje i kronični nedostatak volontera koji bi radili u udruzi, zbog čega udruga nije bila u mogućnosti ostvariti sve aktivnosti koje je planirala. Sadašnji volonteri, uza sve ostale obveze (stalni radni odnos, studiranje, privatne obveze), povremeno imaju akutne napade i posljedično limitiranu radnu sposobnost, što ograničava rad udruge. Unatoč svim teškoćama, postoji i jako puno lijepih stvari koje idu uz volonterski rad neke udruge. To su rad i druženje, ugodan osjećaj pomaganja, osjećaj da je moguće utjecati na stvarnost oko sebe i promijeniti stvari koje nisu dobre.

Zajedničkim radom do uspjeha HUCUK zasad ima samo podružnicu u Koprivnici. U drugim gradovima podruž-

nice još ne postoje, jer nema volontera koji bi bili u stanju angažirati se oko njihova osnivanja i vođenja. Nedavno je u Zadru osnovana neovisna Udruga oboljelih od upalnih bolesti crijeva - OmniCrohn (S. Radića 11b, Gradska knjižnica Zadar) - koja djeluje na području Zadarske županije i s kojom HUCUK želi ostvariti dobru suradnju. Svi zainteresirani s tog područja mogu se javiti Mladenu Masaru (mob: 098/330 377 ili na e.mail: mladen.masar@yahoo. com). Od samog početka rada cilj HUCUK-a je da u svakom većem gradu postoji podružnica ili neovisna udruga oboljelih od upalnih bolesti crijeva, koja bi iz zajedničkog interesa usko surađivala s HUCUK-om, radi jednostavnijeg i djelotvornijeg rada u interesu oboljelih i češćeg istupanja u javnosti. Zato pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, a Koprivničanima i Zadranima poručujemo: samo tako nastavite dalje!

Razvoj unatoč teškoćama Dugo vremena HUCUK nije imao vlastiti prostor te je djelovao iz stanova volontera. To je trajalo sve do 2004., kad je konačno od Grada Zagreba na korištenje dobio prostor u Prilazu Gjure Deželića 89, što je znatno olakšalo rad. Financiranje je bilo i ostalo velik problem. Budući da je vrlo mali broj članova bio spreman plaćati godišnju članarinu za rad udruge, plaćanje članarine potpuno je ukinuto, pa se udruga sada financira isključivo od donacija fizičkih i pravnih osoba te prijavljivanjem na natječaje koje raspisuju tijela državne uprave, lokalne samouprave i hrvatske tvrtke.

travanj/svibanj 2009.

Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis (HUCUK) Prilaz Gjure Deželića 89, 10000 Zagreb e-mail: mail@hucuk.hr www.hucuk.hr

Željko Gardlo, predsjednik HUCUK-a - 098/9418 137 Perica Lajšić, tajnik - 098/1822 939 Iva Božičević, voditeljica sekcije za mlade - 091/7977 791 Darko Orehovec, voditelj kreativnih radionica - 098/9230 480 Mladen Fajdetić, voditelj podružnice Koprivnica - 091/1892 863

Vaše zdravlje #65 | 91


Ana Lazić Đumlija, dipl. ing. biologije, Ro.Ra.Natura d.o.o.

Promo

RO.RA. NATURA

Bakterije koje zdravlje znače Bez dobrih crijevnih bakterija nije moguća zdrava probava, kao ni snažan i aktivan obrambeni sustav organizma Uz pomoć milijardi mikroorganizama crijeva upravljaju najvećim dijelom metaboličkih procesa koji se odvijaju u našem tijelu, potpomažu proizvodnju esencijalnih vitamina i enzima te neutraliziraju uzročnike bolesti ili alergija koji hranom dolaze u naše tijelo. U njima se odvija kontinuiran i intenzivan kontakt s različitim stranim tvarima, što uvjetuje postojanje izrazito otporne zaštitne crijevne barijere u vidu velikog broja aktivnih crijevnih bakterija koje nazivamo crijevna flora. Bez tih dobrih bakterija nije moguća zdrava probava, kao ni snažan i aktivan obrambeni sustav organizma. Zbog učestalog kontakta s različitim štetnim tvarima i činjenice da se u njima nalazi 80 posto naših imunostanica, što je više nego u koštanoj srži, slezeni i limfnim čvorovima zajedno, crijeva postaju najvažnijim čimbenikom našega obrambenog sustava.

Osigurati nadmoć dobrih nad lošima Probiotičke bakterije prisutne su u mnogim prirodnim namirnicama, no živežne namirnice bogate probioticima sve su rjeđe u suvremenoj prehrani. Današnja hrana je izrazito konzervirana kako bi se spriječilo umnožavanje štetnih mikroorganizama, što sprječava opstanak i brojnih, za zdravlje važnih bakterija.

U svim slučajevima promjene ravnoteže crijevne mikroflore, upotrebom specifičnih prirodnih nadopuna prehrani brojčano se može povećati količina dobrih bakterija u odnosu na količinu uvjetnih patogena

92 | Vaše zdravlje #65

Budući da je zdrava i uravnotežena crijevna flora od iznimnog značenja za proces probave hrane, ali i za opće zdravlje i vitalnost organizma, potrebno je održavati njezinu prirodnu ravnotežu kvalitetnim izborom hrane. U svim slučajevima promjene ravnoteže crijevne mikroflore, moguće je brojčano povećati količinu dobrih bakterija u odnosu na količinu uvjetnih patogena (kompetitivna ekskluzija) upotrebom specifičnih prirodnih nadopuna prehrani koje sadrže žive, gastrorezistentne probiotičke bakterije, odabrane prebiotike, vitamine i oligoelemente. Na taj se način stimulira crijevni imunološki sustav i pridonosi jačanju općeg imuniteta, ali i osigurava pravilna probava kod djece i odraslih, preveniraju i tretiraju crijevne upale i infekcije, te minimaliziraju posljedice terapije antibioticima. Kvalitetan i djelotvoran proizvod takve vrste spada u kategoriju simbiotika, odnosno dodatka prehrani koji ujedinjuje prisutnost probiotika (isključivo humani sojevi vitalnih bakterija, vrsta postojećih u probavnom sustavu čovjeka) i prebiotika (vlakana, odnosno selektivne hrane pozitivnih probiotskih bakterija). Laktobakterije (bifidobakterije) koje se najčešće koriste u probiotičkim proizvodima imaju ograničeno vrijeme života (limitirani shelf-life), jer su visoko osjetljive na promjene pH vrijednosti, temperaturu i vlažnost, dakle sve parametre koji su izuzetno podložni promjenama prilikom prolaska kroz probavni sustav. Budući da je brojnost laktobakterija u crijevima i njihova brojčana nadmoć u odnosu na potencijalne patogene vrlo važna za uspje­ šnost terapije, treba ih zaštititi tehnološkim postupcima stvaranja “dual coated” ovojnica oko probiotika. Na taj način laktobakterije mogu stići u crijeva nepromijenjene, visoko bioraspoložive, djelotvorne i u maksimalnom broju, kako bi ih mogle kolonizirati te osigurati prirodnu ravnotežu i snažan obrambeni sustav.

travanj/svibanj 2009.


travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 93


Medicinski leksikon

RUBRIKA

Tekst preuzet iz knjige Medicinski leksikon uz suglasnost izdavaËa MOSTA d.o.o., 10 000 Zagreb, MajeviËka 12a, tel: 01/3025 196, 3690 770, www.naklada-mosta.hr

ZamuÊenje vida Obiljeæja

Uzrok

Trajanje

iznenadna pojava i Ëesto znaËajno zamuÊenje sve do potpunog gubitka vida

spazam (kontrakcija) arterijskih æila mreænice ili naglo smanjenje arterijskog tlaka ili koliËine krvi na razini mreænice i æivËanih centara vida

obiËno vrlo kratko (od nekoliko sekundi do nekoliko minuta)

obiËno blaga, varijabilnog karaktera, najËeπÊe prilikom brze promjene poloæaja iz leæeÊeg u sjedeÊi ili stojeÊi, te viπe ujutro nego naveËer

brzo snaæno smanjenje arterijskog tlaka

varijabilne jaËine, od jednostavnog pomraËenja do znaËajnog oslabljenja vida

Pridruæeni simptomi

Pretrage

Dijagnoza

znojenje; bljedilo koæe; parcijalni ili, rjee, potpuni gubitak svijesti

kontroliranje arterijskog tlaka

Lipotimija (nesvjestica)

epizoda traje vrlo kratko (nekoliko sekundi ili minuta), ali s tendencijom ponavljanja

astenija; bljedilo koæe za vrijeme hipotenzivne krize

kontroliranje arterijskog tlaka

Arterijska hipotenzija

smanjenje broja eritrocita u krvi, a time i oksigenacije i metaboliËke te funkcionalne aktivnosti tkiva mreænice i æivËanih centara vida

ovisi o trajanju anemije

bljedilo koæe; astenija

pretrage krvi (krvna slika, æeljezo)

Akutna ili kroniËna anemija

varijabilne jaËine ovisno o stupnju hipoglikemije

sniæenje razine glukoze u krvi, a time i aktivnosti æivËanih centara za vid

varijabilno, ovisi o trajanju hipoglikemije

astenija; znojenje; tremor

odreivanje razine glukoze u krvi

Hipoglikemija

iznenadne pojave i razliËite jaËine, od blagog zamuÊenja do iznenadnog gubitka vida

poremeÊaj srËanog ritma s iznenadnom redukcijom pritoka krvi u mreænicu i u æivËane centre za vid

nekoliko sekundi, ali s tendencijom ponavljanja Ëak i u kratkim intervalima

osjeÊaj prestanka kucanja srca

elektrokardiogram; kardioloπki pregled

SrËane aritmije

tipiËno lokalizirano samo na jednom oku

iznenadni spazam æila mreænice zahvaÊenog oka

nekoliko minuta s tendencijom pravilnog ponavljanja (svaki tjedan ili mjesec) vezano uz napad migrene

muËnina; nadraæaji na povraÊanje nakon kojih slijedi snaæan napad migrene (glavobolja lokalizirana samo na jednu stranu)

neuroloπki pregled

Migrena

varijabilnog intenziteta ovisno o emotivnim Ëimbenicima

opÊenito nije povezano s lokalnim (oko) ili generaliziranim patoloπkim fenomenima; katkad spazam arterija mreænice

od nekoliko minuta do nekoliko dana s kontinuiranim varijacijama intenziteta

nesanica; stanje iritabilnosti i psihiËke napetosti; tremor

neuroloπki pregled

Anksioznost Histerija

94 | Vaše zdravlje #65

travanj/svibanj 2009.


RUBRIKA

Medicinski leksikon

ZamuÊenje vida Obiljeæja

Uzrok

Trajanje

iznenadna pojava neprozirnog „vela” ili pak gubitka vida samo na jednom oku

začepljenje centralne vene mreænice trombom

kroniËno

jednostrano ili obostrano zamuÊenje vida

upala uveje (ovojnice koja okruæuje oko, a Ëine je πarenica i cilijarno tijelo s prednje strane, te æilnica straga)

iznenadna pojava viπe ili manje naznaËenog zamuÊenja vida samo na jednom oku

Pridruæeni simptomi

Pretrage

Dijagnoza

katkad bol i nadutost zahvaÊenog oka

okulistiËki pregled; fluoroangiografija

Tromboza centralne vene mreænice

varijabilno, ovisi o uzroku infekcije, od akutnog (nekoliko tjedana) do kroniËnog

ovise o vrsti infekcije (tuberkuloza, reumatoidni artritis, viroze, itd.)

okulistiËki pregled

Uveitis

ruptura i posljediËno krvarenje neke od æila staklastog tijela

moæe trajati nekoliko mjeseci te postati trajno

u poËetku katkad bolnost zahvaÊenog oka

okulistiËki pregled

Krvarenje staklastog tijela

brzo smanjenje oπtrine vida, jednostrano ili obostrano

upala optiËkog æivca

postoje akutni oblici (infekcije, intoksikacije kininom ili metilnim alkoholom, itd.) te kroniËni oblici

Ëesti, Ëak i snaæni bolovi u oËima

okulistiËki pregled; neuroloπki pregled; CT mozga

Neuritis optikusa

progresivno zamuÊenje vida s pojavom svijetleÊih i tamnih toËaka sve do znaËajnog smanjenja oπtrine vida

lezija æivËanih putova na razini mozga i leđne moædine

kroniËno, s razdobljima pogorπanja koja se izmjenjuju s razdobljima prividnog poboljπanja

pareza ili paraliza raznih miπiÊa; poremeÊaji senzibiliteta; tremor; vrtoglavica; smetnje govora

neuroloπki pregled; CT ili MR mozga; elektromiografija; okulistiËki pregled

Multipla skleroza

progresivna redukcija oπtrine vida, jednoili obostrano

zamuÊenje leÊe

kroniËno

nijedan

okulistiËki pregled

Katarakta (siva mrena)

zamuÊenje vida obiËno ograniËeno samo na jednu polovicu vidnog polja

kompresija optiËkih æivËanih putova od strane tumora hipofize

varijabilno, ovisi o rezultatima terapije tumora hipofize

simptomi hipofiznog tumora, ovisno o tipu i vrsti zahvaÊenih stanica

CT mozga; endokrinoloπki pregled

Benigni ili maligni tumor hipofize

pojava tamnih podruËja ili toËaka u vidnom polju

æilne i degenerativne promjene mreænice

kroniËno

simptomi kroniËne bubreæne insuficijencije (difuzni edemi, arterijska hipertenzija, anemija, itd.)

pretrage za kontrolu funkcije bubrega (ureja, kreatinin, mokraÊna kiselina, klirens kreatinina); pretrage mokraće; ultrazvuk bubrega; nefroloπki i okulistiËki pregled

KroniËna nefropatija

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 95


Anka Dorić, dr. med., spec. transfuzijske medicine, voditeljica Odsjeka za plazmaferezu Odjela za transfuzijsku medicinu Imunološkog zavoda, Zagreb

VodiË kroz pretrage

RUBRIKA

Lajmska bolest pod lupom Od jedanaest danas u svijetu poznatih zoonoza koje prenose krpelji, u našoj zemlji bilježi se porast Lyme borelioze nije krpeljni meningoencefalitis, Lyme borelioza, erlichioza, mediteranska pjegava groznica i tularemija. Mogu se razviti nakon ugriza zaraženog krpelja koji ostane neprimjećeno pričvršćen na tijelu najmanje 12 do 24 sata. Kod nas se godišnje zabilježi oko 30 slučajeva obolijevanja od krpeljnog meningoencefalitisa (virusne upale mozga koju uzrokuje flavivirus), u endemskim područjima Hrvatske (na sjeveru, između Save i Drave). Za djecu i odrasle postoji cjepivo u tri doze, uz docjepljivanje svakih tri do pet godina.

U proljeće nas ljepotom mame šume i proplanci, ali izletnički užitak može postati neugodno iskustvo susretnemo li se s krpeljima, čija sezona u toplim godinama traje od ranog proljeća do kasne jeseni. Ti paraziti iz reda grinja, koje uglavnom nalazimo na rubnim područjima šuma, u grmlju, šikarama, ali i voćnjacima, uglavnom napadaju životinje, iznimno ljude. Međutim, ugrizu li čovjeka, potencijalno su opasni jer je manji broj njih i sam zaražen sićušnim mikroorganizmima, uzročnicima desetak vrsta bolesti, od kojih su neke kronične, a mogu biti i po život opasne. Na mjestu ugriza krpelja najprije se razvija lokalna upala, a za nekoliko tjedana uzročnici se raspu limfom i krvotokom po tijelu, uzrokujući različite bolesti, a vrlo često i buran imunološki odgovor. Većina tih bolesti može prijeći u fazu mirovanja i „probuditi“ se mjesecima i godinama nakon ugriza, pa zaražena osoba često i ne zna ili zaboravi da ju je ugrizao krpelj. Srećom, većinu bolesti moguće je liječiti. U posljednje vrijeme dokazano je da su, uz krpelje, mogući prijenosnici šumski miševi i drugi glodavci, kao i jeleni, ovce, krave, konji, psi, mačke i ptice, na kojima krpelji parazitiraju (u RH se najčešće susreću zaraženi ovčji i jelenji krpelji).

Manje poznata - Lajmska bolest Među bolestima koje se kod nas najčešće pojavljuju nakon uboda šumskih krpelja, po ozbiljnosti su najvaž-

96 | Vaše zdravlje #65

Od ostalih danas u svijetu poznatih 11 zoonoza koje prenose krpelji, i u našoj se zemlji bilježi porast Lyme borelioze, osobito ljeti i u ranu jesen. Prema podacima European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis network (EUCALB), u posljednjih pet godina njezina je pojavnost i učestalost u europskim zemljama u porastu. Stručnjaci smatraju da je ta bolest na svojevrstan način podregistrirana te da se na svakih deset prepozna i prijavi jedan slučaj. Osobito visok porast obolijevanja posljednjih je godina zabilježen u Belgiji, Norveškoj, Finskoj i Bugarskoj. U Hrvatskoj se godišnje prijavi oko 300 slučajeva, a najčešće obolijevaju djeca i osobe mlađe životne dobi. Najčešće se pojavljuje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru.  Borelija je bakterija iz roda  Borelia Burgdorferi, koja može preživjeti u raznim tkivima dugi niz godina i uzrokovati kroničnu povratnu bolest, godinama nakon ugriza krpelja i akutnog stadija rane bolesti, čiji se simptomi sele u tkiva, oponašajući različite bolesti. Nakon ugriza zaraženog krpelja, borelija se razmnožava s odgodom za 10 do 24 sata, pa ugriženu osobu treba pažljivo pratiti mjesec dana, kako bi se uočili simptomi rane bolesti (kožne promjene) i povećanje temperature iznad 38°C. Iako se ne preporučuju rutinska antibiotska prevencija i testiranje na borelije nakon ugriza krpelja, da bi se izbjegao rizik komplikacija u slučaju ugriza krpelja u poznatim endemskim područjima, koji je na koži ostao

travanj/svibanj 2009.


RUBRIKA

dulje od 36 sati, savjetuje se jednokratna preventivna primjena 200 mg doksiciklina. Ako zaraženi krpelj ugrize trudnicu, povećan je rizik od spontanog prekida trudnoće, prijevremenog poroda, smrti novorođenčeta ili kongenitalne borelioze novorođenčeta. Dojiljama se ne preporučuje dojenje za trajanja akutne bolesti i aktivne infekcije, odnosno liječenja. Infekcija borelijom može biti asimptomatska ili pokazuje širok raspon simptoma zbog zahvaćenosti raznih tkiva (koža, zglobovi, srce, bubreg, jetra, oči, živčani sustav...), kroničnog tijeka. Bolest nastupa u tri stadija, a ovisno o stadiju, može zahvatiti kožu, neurološki, koštano-mišićni i srčano-žilni sustav.

Lokalni stadij - Simptomi ranog stadija često započnu poput gripe. Dva do 30 dana nakon uboda u većini slučajeva bilježi se pojava crvenih čvorića na mjestu ugriza, koji se s vremenom pretvaraju u prstenastu promjenu koja se širi i centralno blijedi (migrirajući eritem). Promjena je katkad i 20 cm promjera. Najčešće spontano nestane, no važno je što prije početi s antibioticima da bi se spriječio rizik prijelaza u kroničnu fazu. Ostali organi obično nisu zahvaćeni. Rani diseminirani stadij - Dolazi do rasapa bakterija krvlju i limfom po tijelu, uz osip poput onoga u prvom stadiju na drugim mjestima tijela, zatim pojavu  „satelitskih“ prstenastih lezija kože na raznim dijelovima tijela, uz povećanje limfnih čvorova i slezene. Zbog prodora bakterija u središnji živčani sustav, jedan do šest mjeseci nakon

travanj/svibanj 2009.

VodiË kroz pretrage

pojave migrirajućeg eritema razvijaju se neurološki simptomi meningitisa, radikulopatija i neuropatija, jače izraženi noću, uz parestezije, klijenuti i moguće smetnje u provođenju srčanog mišića.

reakciju u osoba koje u krvi imaju pozitivan nalaz biljega na Treponemu pallidum (uzročnika sifilisa) i neke autoimune bolesti. Kao potvrdni test na boreliozu koristi se Western blot.

Kasni stadij - Manifestira se godinama

Zbog rizika od progresije bolesti, liječiti se trebaju sve osobe koje uz pozitivan nalaz PCR testa na borelije i/ili protutijela u serumu imaju kliničke simptome koji upućuju na bolest. Rana lokalizirana bolest učinkovito se liječi doksiciklinom, a trudnice i djeca mlađa od osam godina amoksicilinom, eritromicinom ili azitromicinom. Kardiološki i neurološki poremećaji liječe se intravenskom primjenom visokih doza penicilina G ili cefalosporina. Kako je većina infekcija borelijom asimptomatska i samoograničavajuća, osobe koje već imaju pozitivna protutijela, a bez pozitivnog PCR testa na boreliju i postojanja kliničkih simptoma, u pravilu se ne liječe antibioticima.

nakon početka bolesti kod osoba koje nisu izliječene u ranim stadijima. Javlja se niz simptoma bolesti centralnog i perifernog živčanog sustava, a mogući su i ozbiljni psihijatrijski simptomi (napadaji panike, dezorijentacija, halucinacije, impulsivno nasilje, manično ili opsesivno ponašanje, paranoja, shizofreniji slična stanja, suicidalne težnje, demencija i drugi simptomi), promjene na očima, koži, srcu i krvnim žilama, zglobovima, jetri, plućima, mišićima, želucu i crijevima.

Dokazati i liječiti Osim anamneze i epidemioloških podataka o boravku u prirodi i ugrizu krpelja, važni su fizikalni pregled i laboratorijski nalazi. Dijagnoza se potvrđuje serološkim pretragama na specifična protutijela i drugim metodama dokaza uzročnika. Od novijih metoda dokazivanja borelije iz različitih uzoraka tkiva (koža, krv, likvor, zglobna tekućina) danas se koristi brza i osjetljiva molekularna (PCR) dijagnostika kojom se dokazuje vrsnospecifična borelija (DNA). Koristi se i dokaz IgM i IgG protutijela nastalih kao odgovor na zarazu borelijom (testiranje se provodi četiri do šest tjedana nakon ugriza krpelja) te IFAimunofluorescentni test . Nedostatak testa je što može dati lažno pozitivnu

Opće mjere prevencije • nositi prikladnu odjeću: svijetle boje i glatki materijal, dugi rukavi i nogavice uvučene u čarape, pokrivala za glavu i vrat, košulje uvučene u hlače • izbjegavati bliski kontakt s grmljem, šikarom i visokom travom • odjeću, ruke i vrat poprskati repelentima u tankom sloju • nakon povratka iz prirode pregledati odjeću i tijelo te se istuširati • ako se pronađe krpelj, treba ga zahvatiti pincetom što bliže koži i oprezno povlačiti bez rotacija i premazivanja uljem da se ne uguši. Ako pokušaj ne uspije, javiti se liječniku.

Vaše zdravlje #65 | 97


dr. sc. Stribor Marković, fitoaromaterapeut, Centar Cedrus, www.centarcedrus.hr

Biljna ljekarna

RUBRIKA

Sladić Sladić nije samo korektor okusa, nego drevna biljka iznimno zanimljivih ljekovitih svojstava i farmakološkog djelovanja Propisivati ljekovite biljke u obliku čajeva, tinktura, SIPF-ova i sličnih pripravaka katkad je neugodan zadatak fitoterapeuta. Za razliku od kapsula i tableta moderne farmaceutske i dijetetske industrije, gdje su okusi maskirani različitim pomoćnim tvarima, takvi tipovi pripravaka potpuno su „goli“ i otvoreni za najizbirljiviji od svih ljudskih osjetila - čulo okusa. Budimo iskreni, većina ljekovitih biljaka nije najugodnijeg okusa. Vrlo je malo biljnih lijekova ugodna okusa, a mnogi su gorki ili bljutavi. To se zasigurno ne odnosi na sladić, to jest slatki korijen. Kao što mu ime govori, sladić je iznimno slatkog okusa, često toliko slatkog da podsjeća na umjetne zaslađivače. On je jedan od iznimaka, zbog kojeg se školovani fitoterapeut ispričava jer je odveć slatkog okusa.

Biljka na razmeđi najstarijih civilizacija Sladić (Glycyrrhiza glabra L., Fabaceae) je vrsta rasprostranjena od istočnog Sredozemlja do jugozapadne Azije. Danas se uzgaja u mnogim dijelovima svijeta. Kako to već bude s biljkama koje potječu iz tih krajeva, sladić se koristio kao lijek u svim drevnim kulturama, od egipatske, grčke, rimske i arapske, prožeo se u sve fitoterapijske škole Europe i do danas ostao prisutan u svim službenim propisima kliničke fitoterapije. Već su ga Grci koristili za liječenje čira na želucu, što se pokazalo posve ispravnim. Arapski svijet poznaje sladić kao biljku koja smiruje jaki kašalj, a drugi stari izvori spominju ga kod probavnih i jetrenih tegoba. Mnoge ljekovite biljke imale su katkad čudnu primjenu, dok se neke, poput gloga, uopće nisu koristile za istu namjenu kao i danas. Sladić je i u tome iznimka, jer se čini da su ljudi odmah precizno prepoznali njegova ljekovita svojstva.

98 | Vaše zdravlje #65

Sladić je višegodišnji zeljasti grm djelomično odrvenjelih grana visokih 100 - 150 cm. U tlu je razvijeno jako korijenje s vretenastim postraničnim ograncima i brojnim dugim korijenskim vriježama. Korijen je izvana smeđ, a iznutra žut. Listovi su neparno perasto sastavljeni od 9 do 17 lisaka, koje su uglavnom jajaste, kratko ušiljene i žljezdasto ljepljive na naličju. Oko 20 - 30 modroljubičastih leptirastih cvjetova združeno je u uspravne grozdaste cvatove koji se razvijaju u pazušcima listova. Plod je gola ili žljezdasto bodljikava mahuna. U fitoterapiji se koriste korijen i stolon.

Od starog zaslađivača do moderne znanosti Mnoge popularne čajne mješavine, od domaćih do makrobiotičkih čajeva, često sadrže sladić kao dodatak koji daje slatkoću. Nekoć davno koristio se u ljudskim i veterinarskim lijekovima kao sredstvo za maskiranje gorkih biljaka. No, je li sladić samo korektor okusa? Potpuno je nepravedno i netočno misliti kako je to njegova jedina primjena. Sladić je drevna ljekovita biljka iznimno zanimljivih ljekovitih svojstava i farmakološkog djelovanja. Upoznajmo stoga tu pomalo zaboravljenu biljku. Sladić je bogat škrobom, šećerima, kao što su glukoza i saharoza, te triterpenskim saponozidima (glicirizin, odnosno glicirizična kiselina), flavonoidima (likvirotozid) i kumarinima. Karakterističan slatki okus, 50 puta slađi od konzumnog šećera, daje glicirizin, koji se u probavnom sustavu raspada na gliceritinsku kiselinu. Premda se o djelovanju tih spojeva danas mnogo zna, još ne možemo lako shvatiti zašto je sladić lijek kod gastritisa i bronhitisa. Gliceritinska kiselina i glicirizin su inhibitori skupine enzima (D5-steroid reduktaza) koji produljuju djelovanje prirodnih protuupalnih hormona kortikosteroida. No, samo djelovanje na kortikosteroide ne može opravdati sva ljekovita svojstva biljke. Zna se da smanjuju nakupljanje upalnih stanica i još neke upalne procese u organizmu, pa čak i osjet boli. Ekstrakt sladića smanjuje oštećenje jetre izazvano virusima i kemijskim tvarima, a neke studije pokazuju kako djeluje i na viruse hepatitisa. Na kraju, biljka je i blagi laksativ.

travanj/svibanj 2009.


RUBRIKA

Biljna ljekarna

Brojne primjene U modernoj fitoterapiji popis bolesti u kojima se koristi je povelik. • kao ekspektorans (olakšava iskašljavanje) i mukolitik (razrjeđuje sluz u dišnom sustavu) koristi se kod akutnih i kroničnih dišnih infekcija • kod ulkusa želuca i dvanaesnika, zbog protuupalnog i spazmolitičnog učinka te regulacije pretjeranog lučenja kiseline u želucu. Osim kod tih službeno navedenih bolesti, ekstrakt sladića koristi se i kod oštećenja jetre i zatvora. Budući da nije namijenjen kroničnom uzimanju kod bolesti jetre, zamijenjen je drugim biljkama, poput sikavice (Silybum marianum) i artičoke (Cynara scolymus).

Dekokt (čaj) od korijena sladića spravlja se od oko 3 g korijena koji se namoči u 1,5 dcl hladne vodi. Zagrije se do vrenja, ukloni s vatre i ostavi stajati 10 do 15 minuta. Ocijedi se i pije svježe spravljen dva do tri puta dnevno. Suhi standardizirani ekstrakti obično sadrže 50 - 150 mg suhog ekstrakta po kapsuli ili tableti. Ako su standardizirani na glicirizin, obično se uzima doza od 15 mg glicirizina dva do tri puta dnevno. Sladić kao suhi ekstrakt ili tinktura često se koristi u smjesama s drugim biljkama s kojima ostvaruje sinergistički učinak. Tako se u lijeku Iberogast® nalazi s već opisanom biljkom gorkom ognjicom (Iberis amara), omogućujući dodatno protuupalno djelovanje skupini biljaka koje djeluju na pokretljivost probavnog sustava i lučenje probavnih enzima.

Biljka za profesionalce Ova naizgled idilična priča ipak ima svoj veliki ali. Naime, ako se pretjera s dozom sladića (doza veća od 50 g), akutno može doći do smanjenja kalija i povećanja natrija u krvi te posljedične pojave oteklina na nogama i rukama, čak i aritmije srca. Srećom, iznimno slatki okus spriječit će potencijalno pretjerivanje. Upravo zbog potencijalnog djelovanja na elektrolite (natrij i kalij) i zadržavanje vode, pripravci čistog sladića ne bi se smjeli koristiti dulje od četiri do šest tjedana. Ljudi koji uzimaju lijekove za srce kardiotonične glikozide ne bi smjeli uzimati pripravke od čistog sladića zbog mogućega fatalnog učinka smanjenja kalija u krvi. Srećom, ta upozorenja nisu toliko izražena u pripravcima u kojima je sladić u nižoj koncentraciji u smjesi s drugim ljekovitim biljkama.

travanj/svibanj 2009.

Vaše zdravlje #65 | 99


Pitanja moæete slati na adresu: Oktal Pharma, Utinjska 40, 10020 Zagreb ili na e-mail: vase.zdravlje@oktal-pharma.hr s naznakom - VI PITATE, MI ODGOVARAMO

Vi pitate, mi odgovaramo

RUBRIKA

DERMATOLOGIJA dr. sc. Ivana Nola, dr. med., spec. dermatovenerolog, Zagreb

Dvadesetpet mi je godina. Na leđima mi se nedavno pojavila malena crna mrlja (madež) okruglog oblika, koja je počela rasti, izbijati na površinu i stvrdnjavati se. Trebam li pričekati ili otići na pregled? N. Z. Svaku pigmentiranu promjenu treba dobro pogledati. Katkad je dovoljan klinički pregled, a više puta služimo se i dermatoskopom, koji nam vizualizira strukture unutar promjene koje ne možemo vidjeti prostim okom. S obzirom na to da navodite kako se promjena stvrdnjava, možda uopće nije riječ o madežu nego o dermatofibormu, promjeni koja je građena od tvrdoga vezivnog tkiva. No, promjenu na vašim leđima svakako treba vidjeti dermatolog.

OTORINOLARINGOLOGIJA Mihael Ries, dr. med., spec. otorinolaringolog - audiolog, Zagreb

Već dugo imam problema s napadajima vrtoglavice. Prije svakog napadaja u desnom uhu osjetim jak pritisak i šum, slijede vrtoglavica, mučnina i povraćanje. Inače imam oštećen sluh, a na desno uho slabije čujem nego na lijevo. Imam i velikih problema s ravnotežom i zanošenjem udesno. Od lijekova sam uzimala Betaserc, koji nije mnogo pomogao, a bila sam i na bolničkom liječenju na infuzijama. Napravila sam mnoge pretrage (krvna slika, endokrinološki pregled, snimke karotida, doppler vratne kralježnice i vratnih krvnih žila, pregled neurologa i neurološki nalazi, MR i CT glave i mozga, ENG) i svi su nalazi bili uredni. Unatoč tome što sam sve prošla i svega se pridržavala, poboljšanje je izostalo. Molim vas da mi odgovorite postoji li kakva metoda kojom bi se ti problemi mogli, ako ne u potpunosti riješiti, onda barem malo ublažiti? K. D. Na temelju podataka koje ste naveli, postoji mogućnost da imate Menierovu bolest, kod koje između napadaja čak i ENG može biti dobar. Treba provjeriti kakav vam je sluh (tip krivulje oštećenja sluha, po obliku - najvjerojatnije je posrijedi zamjetno oštećenje, ali bitan je tijek krivulje) i postoji li eventualno fluktuacija sluha. Ako je sluh na tom uhu jako loš, dolazi u obzir liječenje miringotomi-

100 | Vaše zdravlje #65

jom (zarezivanjem bubnjića) i postavljanjem ventilacijske cjevčice, pa i liječenje ubrizgavanjem najprije kortikosteroida, a poslije eventualno i aminoglokozida (gentamycin) u srednje uho. Kako je u tom slučaju moguće dodatno oštećenje sluha, taj postupak provodi se ako je sluh ionako slab ili ako je osobi najvažnija ravnoteža i moli za pomoć bez obzira na sluh. U svakom slučaju, predlažem ponovno detaljan pregled kod audiologa.

PEDIJATRIJA Milivoj Jovančević, dr. med., spec. pedijatar, Zagreb

Majka sam dvanaestogodišnje djevojčice. Još prije godinu dana počela je kašljati. Doktori su joj davali različite antibiotike, među ostalim i apaurin kako bi dijete samo spavalo. Sada je u takvoj fazi da, kad otvori oči, neprestano kašlje, a čim ih zatvori, prestane. To je nešto kao suhi kašalj. Molim vas, možete li mi objasniti o kakvoj je bolesti riječ kako bih točno znala s čime se borim? Zabrinuta mama Doista vrlo neobična simptomatologija zatvaranjem očiju kašalj prestaje. S obzirom na dugotrajnost kašlja, vjerujem da ste obavili pulmološku obradu. Mislim da bi bilo dobro napraviti i neurološku obradu (EEG), jer postoji teorijska mogućnost da se zatvaranjem i otvaranjem očiju mijenja električna aktivnost mozga koja može biti uzrokom kašlja. Ako svi nalazi budu uredni, preporučujem daljnju obradu u jednoj od kliničkih bolnica, jer će vjerojatno biti potrebna detaljnija i invazivnija obrada.

PSIHIJATRIJA Mladen Haupert, dr. med., spec. psihijatar, Zagreb

Iza mene je opsežna medicinska, prije svega psihijatrijska dokumentacija, prema kojoj sam imala suspektnu i psihotičnu epizodu s pokušajem suicida (lijekovi i alkohol). Prije dva mjeseca dobila sam epileptične napade tipa grand mal i uzimam Tegretol. U dosadašnjem tijeku svoje bolesti (liječim se od 2006.), uzimala sam velik broj lijekova, uglavnom psihofarmake klasične - Prazine, Haldol, Moditen, a i novije - Olanzapin, sad Risperidon, uz antidepresive - Fevarin, Coaxil, Citalon i anksiolitike, sedative, hipnotike, benzodiazepine. No, prema svim lijekovima pokazala sam visoku toleranciju. Unatoč liječenju, ostala sam teško disfunkcionalna osobno

i socijalno, a radno sam posve disfukcionalna. Sve je započelo nakon teške prometne nesreće, u kojoj je poginuo moj zaručnik, a ja sam bila vozač. Pojavili su se mnogostruki poremećaji: depresivni, emocionalna labilnost i politoksikomanska tendencija, najčešće uz uzimanje alkohola i povremene akutne intoksikacije, te dipsomanske faze štetne upotrebe alkohola. Bolnički sam liječena i zbog alkoholne ovisnosti u Svetom Ivanu u šest navrata (jednom prisilno), no uslijedilo je još veće pogoršanje psihičkog stanja zbog nemara osoblja. Danas se liječim od alkohola, i uz pomoć poliklinike i podrške novog dečka ne konzumiram ga više od deset mjeseci. Još me zabrinjava moja terapija, jer smatram da uzimam previše toga i želja mi je odviknuti se od lijekova. Unatoč lijekovima, još imam noćne more, tremor, depresiju, disformičko raspoloženje do ruba psihičke iscrpljenosti, uz doživljaj otuđenosti, pa i obamrlosti. Bilo kakav savjet mi je dobro došao. Tea Duboko traumatizirajuće iskustvo tragičnog događaja koje ste doživjeli evidentno je, prema opisu, rezultiralo poremećajima psihičkog i neurološkog statusa, s posljedičnom posttraumatskom epilepsijom te anksiozno-depresivnim dekompenzacijama, povremeno i psihotičnog nivoa, s impliciranim suicidalnim namjerama. Sve to dodatno komplicira vaša sklonost pretjeranoj konzumaciji alkohola i drugih psihoaktivnih tvari, vjerojatno simptomatske naravi, ali i karakteristike bazično strukturirane osobnosti. S obzirom na složenost problematike, nužan je sistematski i kontinuirani terapijski pristup s diferentnim odabirom psiho i neurofarmaka, uz intenzivnu psiho i socioterapijsku potporu, organiziranu individualno i po tipu rada tzv. dnevne bolnice. Liječenje je dugotrajno i iziskuje strpljivost, upornost i ustrajnost, uz razumijevanje i podršku obitelji, te svakako dobru suradljivost s terapeutom.

Dvadeset mi je godina i posljednjih nekoliko godina nešto mi blokira osjećaje. Uopće nemam osjećaja. O čemu je tu riječ i može li se i kako izliječiti? J.M. Osjećanja ili emocije specifičan su subjektivan način doživljavanja okoline, ali i nas samih. Kao takve imaju individualnu boju i obilježje, izražavajući životnu radost i funkcionalno stanje cijelog organizma, ali i moguću difuznu nelagodu vezanu uz doživljaj topline, zime, bola travanj/svibanj 2009.


RUBRIKA

itd., te percepciju stanja opuštenosti, blaženstva, zadovoljstva, napetosti, nemira, razdražljivosti, uvjetovanu zadovoljenjem ili nezadovoljenjem nagonskih potreba. Osjećajna strana duševnog života naziva se afektivnost i predstavlja intenzivno kratkotrajno stanje emocija, a osnovno raspoloženje karakterizira dugotrajno i prilično ravnomjerno stanje osjećaja. Poremećaji u sferi afektivnog života (osjećajnosti) uzrokuju ili induciraju teškoće u svakodnevnom funkcioniranju. Šture informacije iz vašeg pitanja, prema nekim kriterijima, upućuju na stanje tzv. apatije, tj. sniženoga osnovnog raspoloženja, čije su glavne odlike utučenost i ravnodušnost. U tom stanju osoba se osjeća i djeluje prazno, pasivno i inertno, bez inicijative. U svakom slučaju, kako biste dobili potpunije podatke o svojim psihičkim tegobama te daljnju dijagnostiku i terapijsku procjenu, svakako potražite pomoć kod nadležnog psihijatra.

REUMATOLOGIJA prim. mr. sc. Porin Perić, dr. med., spec. fizijatar - reumatolog, Zagreb

Moja teta obavila je pretrage u biokemijskom laboratoriju. Nalaz je bio sljedeći: SE - 44 h, eritrociti 4.01, hemoglobin 96l, hematokrit 0.303l, MCV 75.6l, MCH 23.9l, MCHC 317l, RDV 15.6 h, trombociti 316, MPV 9.8, PDW 12.3, P-LCR 25.4, leukociti 5.6, specifični proteini (S)CRP 1.7. Potom je obavila pretrage u mikrobiološkom laboratoriju, a nalazi su: AST 101 IJ/ ml, CRP < 3,08 mg/l, RF 14 IJ/ml, Waller

travanj/svibanj 2009.

Rose 29 IJ/ml. Ima problema s oticanjem zglobova, bolovima u rukama i nogama te u leđima ispod lopatice. Molim vas možete li mi reći o čemu je riječ? Naručena je na pregled kod liječnika tek za dva mjeseca. Sunčica Teško je postaviti dijagnozu samo na osnovi laboratorijskih nalaza i nekoliko podataka o tegobama vaše tete, a nedostaje i vrlo važan podatak o njezinoj životnoj dobi. U laboratorijskim nalazima uočljiva je ubrzana sedimentacija eritrocita, za što postoje brojni razlozi, među ostalim i upala zglobova. Međutim, imunološki nalazi ne upućuju na upalnu reumatsku bolest, osobito ne reumatoidni artritis. Drugi pokazatelj upale, a to je CRP, također je u granicama normale. Budući da su u medicini ipak najvažniji pregled i razgovor s bolesnikom, što čini 80 posto svake dijagnoze, a navodite da gospođi natiču zglobovi (ne navodite koji), svakako treba obaviti pregled kod specijalista reumatologa, koji će procijeniti je li potrebna daljnja obrada vezana uz dijagnostiku upalnih reumatskih bolesti.

UROLOGIJA mr. sc. Ante Reljić, dr. med., spec. urolog, Zagreb

Moj otac, rođen 1954., čeka operacij­u mokraćnog kanala zbog oštećenja na dva mjesta (1 cm i 0,5 cm). Pretprošle je godine pretrpio moždani udar, od kojega je “jedina” posljedica bila oštećenje govo-

Vi pitate, mi odgovaramo

ra. No, ubrzo nakon toga tlak je ponovno bio nestabilan, pa je na odjelu za kliničku farmakologiju dobio skupinu lijekova koja mu odgovara i od tada ih pije. Već je tada imao probleme s mokrenjem, koje je svih 15 liječnika kod kojih je bio pripisalo moždanom udaru. U prosincu 2008. dobio je visoku temperaturu i liječio se od niza pogrešnih dijagnoza. Trenutačno je na Zaraznom odjelu KBC-a Split, gdje se liječi od E. coli, a utvrđeno mu je i to oštećenje mokraćnog kanala. Njegov liječnik pomalo je nezainteresirano preporučio da hoda uokolo s kateterom, no ipak se odlučio za operaciju. Zanima me je li ta operacija rješenje njegovih problema i koji su rizici budući da je pretrpio moždani udar i još uzima lijekove kako bi održao tlak pod kontrolom (Tegretol, Norvasc, Indamid, Gopten, Cardiopyrin, Physiotens, Sortis). R. K. Riječ je o bolesniku s hipertenzijom i vjerojatno posljedičnim cerebrovaskularnim inzultom. S urološke strane, vjerojatno je posrijedi suženje mokraćne cijevi koje iziskuje kirurško liječenje. Operacija će ukloniti suženje, pa kateter neće više biti potreban. Međutim, priroda te bolesti je takva da postoji velika sklonost ponovnom sužavanju mokraćne cijevi. Stoga će biti nužni stalne urološke kontrole i nadzor. S obzirom na druge bolesti i lijekove koje vaš otac uzima, postoji povećan operacijski rizik, što će morati procijeniti anesteziolog. Savjetujem vam da se konzultirate s liječnicima iz Urološke klinike u Splitu, gdje možete dobiti sve potrebne detaljne informacije.

Vaše zdravlje #65 | 101


StruËne zanimljivosti

RUBRIKA

Ni mladi i zdravi nisu pošteđeni od srčane bolesti Izvor: Ivanhoe Newswire (Circulation: Journal of the American Heart Association)

Objavljeno: 13. siječnja 2009. Nova istraživanja pokazuju da ni mladi i zdravi odrasli ljudi nisu nužno zaštićeni od bolesti srca, jednog od najčešćih uzroka smrti u svijetu. Prema desetogodišnjoj procjeni čimbenika rizika, više od 90 posto osoba starih 50 ili manje godina ima nizak rizik za srčanu bolest. Ipak, kad su istraživači s Teksaškog sveučilišta Southwestern Medical Center u Dallasu procijenili cjeloživotni model rizika, otkrili su da otprilike polovica tih osoba s naznačenim kratkoročnim čimbenicima rizika za razvoj bolesti srca možda i neće ostati pod niskim rizikom do kraja života. Iz toga proizlazi da rizik od obolijevanja može brzo porasti, što procjene rizika čini nepouzdanima na dulji rok. „Postoji nerazmjer između kratkoročnog i dugoročnog rizika“, kaže dr. Jarett Berry, docent interne medicine s Teksaškog sveučilišta. Ti podaci sugeriraju da tradicionalne metode testiranja podložnosti srčanim bolestima možda i nisu tako učinkovite kako se mislilo. Kratkoročne procjene mogu biti korisne samo ako se primjenjuju u kliničkoj praksi, a usporedba dugoročnih i kratkoročnih procjena može pomoći liječnicima kako bi učinkovitije savjetovali bolesnike, poručuje dr. Berry.

Lijek protiv prehlade prijeti djeci? Izvor: Ivanhoe Newswire (Chest, 2009:135;143-148) Objavljeno: 13. siječnja 2009.

Rašireno sredstvo protiv prehlade i kašlja moglo bi izazvati probleme s disanjem kod dojenčadi i male djece, pokazalo je novo istraživanje. Mast VicksVapoRub u različitim oblicima prisutna je na tržištu više od sto godina, a njezina komponenta mentola odgovorna je za ublažavanje simptoma prehlade i začepljenog nosa. No, dr. Bruce K. Rubin iz medicinskog centra Wake Forest u Winston-Salemu izrazio je sumnju u kliničku djelotvornost te masti. U uputi za uporabu VicksVapoRub masti piše da se ne smije koristiti kod djece mlađe od dvije godine. Sumnje su se pojavile kad je jedno žensko dojenče dovezeno u hitnu službu zbog problema s disanjem, i to nakon što joj je pod nos nanesen VapoRub. Zatim su izvedeni pokusi na tvorovima, čiji su dišni putovi najsličniji ljudskima. Ispostavilo se da VapoRub pojačava lučenje sluzi i u zdravim i u upalno promijenjenim dišnim putovima te usporava pročišćavanje sluzi iz dušnika. „Ne bih preporučio korištenje Vicksa ni kod 102 | Vaše zdravlje #65

djece ni kod odraslih“, izjavio je dr. Bruce K. Rubin. „Za pročišćenje dišnog sustava najbolji su malo slane otopine, nježno isisavanje kroz gumenu cjevčicu, topla pića ili pileća juha. Katkad je dovoljno pustiti da vrijeme izliječi dijete“, dodao je.

Prirodna obrana protiv raka debelog crijeva Izvor: Ivanhoe Newswire (Cancer Letters, 2009; 273:44-54) Objavljeno: 13. siječnja 2009.

Prikupljeni su novi dokazi u prilog ljekovitosti maslinske kiseline, sastojka maslinova ulja, kod nekih oblika raka. Znanstvenici sa Sveučilišta u Granadi i Barceloni dokazali su da se maslinska kiselina, vrsta triterpenoida koja regulira rast stanica, može upotrijebiti u liječenju raka debelog crijeva. Triterpenoidi imaju svojstvo suzbijanja karcinogeneze - nastanka karcinoma. Sprječavajući širenje stanica, maslinska kiselina sposobna je uzrokovati uništenje ljudskih stanica raka debelog crijeva HT29. To je prvo istraživanje koje se pozabavilo protutumorskim učincima maslinske kiseline kao jeftine terapije protiv raka. To sredstvo nalazi se u jelovnicima velikog broja ljudi. „Rezultati istraživanja mogu pridonijeti razvoju maslinske kiseline za primjenu kao sredstva za kemoterapiju ili kemoprevenciju“, zaključili su autori istraživanja.

Otkrivanje neurodegenerativnih bolesti Izvor: Ivanhoe Newswire (Nature Genetics) Objavljeno: 13. siječnja 2009.

Znanstvenici su otkrili genetski nedostatak koji bi mogao objasniti nastanak brojnih neurodegenerativnih bolesti, uključujući Parkinsonovu bolest. Istraživači su proučili osam obitelji iz različitih krajeva svijeta radi otkrivanja genetske podloge za Perryjev sindrom, koji izaziva depresiju i parkinsonizam. Simptomi tog sindroma su depresija, ukočenost, naglašen gubitak težine i otežano disanje. Bolest se najčešće javlja sredinom četrdesetih godina i brzo napreduje. Utvrđeno je da osobe s Perryjevim sindromom imaju mutacije na području gena koji reguliraju kretanje molekularnog sadržaja unutar moždanih stanica. Taj nalaz ključan je za razumijevanje drugih neurodegenerativnih bolesti, jer upućuje na raspad stanične transportne mreže, koji bi mogao biti uzrok neuralne degeneracije. Razumijevanje zašto su neki neuroni ranjivi na moždane bolesti i poremećaje, a neki nisu, ostaje jedna od najvećih tajni u neuroznanosti, rekao je Matthew Farrer, profesor neuroznanosti na klinici Mayo. „Ovi nalazi

sugeriraju da bi prijevoz određenih ‘tereta’ unutar moždanih stanica mogao biti opći problem kod raznih neurodegenerativnih bolesti, depresije i drugih.“ Otkriće mutacije kod Perryjeva sindroma omogućuje znanstvenicima da rasvijetle tajne depresije, metaboličkih sindroma, nesanice, pa čak i Alzheimerove bolesti.

Loša kontrola infekcije uvećava rizik od hepatitisa Izvor: Ivanhoe Newswire (CDC priopćenje) Objavljeno: 9. siječnja 2009.

Malo tko razmišlja da bi prilikom posjeta liječniku mogao oboljeti od opasne zaraze, no i to je moguće ako liječnik ne poštuje standardne smjernice za kontrolu infekcije. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zabilježio je 33 slučaja izbijanja hepatitisa B i C u domovima zdravlja, centrima za hemodijalizu i ustanovama za dugoročnu njegu u 15 saveznih država tijekom posljednjeg desetljeća. Izvještaj CDC-a je za zarazu okrivio osoblje tih ustanova i njihovo nepridržavanje temeljnih propisa za kontrolu infekcije. Najčešće je posrijedi bila višekratna uporaba injekcija te kontaminacija lijekova, opreme i uređaja krvlju. „Ovaj izvještaj je poziv na buđenje“, rekao je dr. John Ward, direktor CDC-ova odjela za hepatitis. „Tisuće pacijenata nepotrebno je izloženo virusnom hepatitisu i drugim bolestima, koje se mogu spriječiti, i to na mjestima na kojima bi se trebali osjećati zaštićeno. Nitko ne bi trebao ići doktoru po zdravlje, a vratiti se s bolešću opasnom po život.“ Rješenje za ovaj problem uključuje kontinuirano obrazovanje zdravstvenih radnika i veći nadzor zdravstvenih vlasti, kao i jači nadzor usmjeren na otkrivanje i sprječavanje prijenosa infekcije u institucijama za pružanje zdravstvene zaštite.

Izvor poremećaja prehrane je u mozgu Izvor: Ivanhoe Newswire ( Archives of General Psychiatry ) Objavljeno: 7. siječnja 2009.

Mozak je barem djelomično kriv za poremećaj prehrane poznat kao bulimia nervosa. Istraživači su skenirali mozak oboljelim i zdravim ženama dok su rješavale standardne testove kontrole impulsa, otkrivši da žene s bulimijom nervosom imaju većih teškoća pri kontroliranju impulsa. „Ispitanice koje imaju bulimiju nervosu odgovarale su brže i impulzivnije, čineći više pogrešaka, a zdrave ispitanice pri odgovaranju su bile trezvenije i preciznije“, objavili su autori istraživanja iz New Yorka. Konkretno, test se sastojao od određivanja u kojem smjeru (lijevo ili desno) je okrenuta strelica travanj/svibanj 2009.


RUBRIKA

na ekranu. Lakše je dati točan odgovor ako je strelica usmjerena u istu stranu ekrana na kojoj je smještena, nego ako je usmjerena prema drugom rubu ekrana. Žene koje imaju bulimiju nervosu više su griješile kad im je strelica pokazivala na suprotni kraj ekrana, jer su odgovarale bez razmišljanja. Razlika u stupnju kontrole impulsa na skenovima pokazala se u frontalnostrijatalnim neuralnim spojevima u mozgu, koji služe za regulaciju voljnih postupaka. Znanstvenici smatraju da osobe s bulimijom nervosom, koju obilježava prejedanje praćeno namjernim povraćanjem radi kontrole težine, nisu u stanju aktivirati te neuralne spojeve, pa posljedično donose pogrešne odluke vezane uz prehranu. “Smatramo da nemogućnost u aktiviranju frontalno-strijatalnim sustavima pridonosti njihovoj nemogućnosti da reguliraju prejedanje i druge nagle postupke”, zaključili su istraživači.

Više spavanja štiti od prehlade Izvor: Ivanhoe Newswire ( Archives of Internal Medicine) Objavljeno: 14. siječnja 2009.

Nedovoljan broj sati sna donosi umor, ali i povećan rizik od prehlade. Osobe koje spavaju manje od sedam sati dnevno tri puta češće se razbolijevaju od bolesti dišnih putova ako su izložene virusu prehlade, u usporedbi s onima koji spavaju osam ili više sati. Znanstvenici sa Sveučilišta Carnegie Mellon u Pittsburghu testirali su 153 zdrave osobe oba spola prosječne dobi od 37 godina. Prikupili su podatke o njihovim dvotjednim navikama spavanja i potom im dali nosne kapljice s rinovirusom, uzročnikom prehlade. Četiri tjedna poslije uzeti su im uzorci krvi radi mjerenja vrijednosti protutijela. Ispostavilo se da je među onima koji su spavali sedam ili manje sati stopa obolijevanja bila znatno viša nego u grupi onih koji su spavali dulje. Razlike u osjetljivosti na prehladu ovisile su i o kvaliteti sna. Oni koji su u snu proveli samo 92 posto vremena provedenog u krevetu, 5,5 puta češće su se razbolijevali od onih koji su u snu proveli 98 posto vremena od lijeganja do ustajanja. Zanimljivo, osjećaj odmorenosti nije bio povezan sa stopom obolijevanja od prehlade. „Kad su sastavni dijelovi kliničke bolesti (zaraza i znakovi, odnosno simptomi) proučeni odvojeno, sa znacima i simptomima bila je povezana učinkovitost spavanja, ali ne i trajanje spavanja. Međutim, ni jedno ni drugo nije bilo povezano sa zarazom“, zaključili su autori istraživanja. Moguće objašnjenje za ovaj nalaz je da poremećaj sna utječe na regulaciju proupalnih citokina, histamina i drugih posrednika simptoma koji se otpuštaju kao reakcija na zarazu. travanj/svibanj 2009.

StruËne zanimljivosti

Hormonalna terapija smanjuje rizik od raka debelog crijeva Izvor: Ivanhoe Newswire (Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention)

Nedavne vijesti da hormonalna terapija možda povećava rizik od raka dojke izazvale su veliku zabrinutost kod žena koje uzimaju estrogen i progestin. Ipak, istraživanja pokazuju da ta kombinacija hormona smanjuje opasnost od raka debelog crijeva i rektuma. „U usporedbi sa ženama koje nikad nisu uzimale te hormone, estrogen plus progestin snižavaju opasnost od ovog oblika raka“, iznijela je dr. Jill R. Johnson s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Minnesoti. Dr. Johnson i kolege proučili su podatke prikupljene od 56.733 žene u postmenopauzi. Žene koje su uzimale estrogen plus progestin pet ili više godina imale su za 45 posto manji rizik od obolijevanja od ovog raka, u usporedbi sa ženama koje nisu nikad uzimale te hormone. Žene koje su u vrijeme istraživanja uzimale estrogen imale su za 25 posto manji rizik, a kod onih koje su ih uzimale deset i više godine rizik je bio manji za 26 posto. Za 36 posto niži rizik od ovog raka pronađen je i kod žena koje su primale hormonsku terapiju s prekidima, ili samo 15 dana u mjesecu. Biološki razlozi zbog kojih kombinacija ženskih hormona donosi zaštitu nisu poznati, no sluti se da bi mogli imati veze s faktorom rasta nalik inzulinu.

Pokretna traka pomaže kod periferne arterijske bolesti Izvor: Ivanhoe Newswire (JAMA ) Objavljeno: 14. siječnja 2009.

Osobe koje boluju od periferne arterijske bolesti mogu poboljšati hodanje, izdržljivost i opću kvalitetu života ako pod nadzorom vježbaju na pokretnoj traci, pokazalo je istraživanje. Periferna arterijska bolest javlja se zbog začepljenja arterija koje dopremaju krv u noge, a zahvaća 16 posto osoba starijih od 40 godina. Uzrokuje bol u nogama, no hodanje po pokretnoj traci može pomoći i onima s klasičnim simptomima boli u nožnim mišićima i onima bez njih. Istraživanje provedeno na 156 osoba s perifernom arterijskom bolešću dovelo je do zaključka da je hodanje po pokretnoj traci odgovorno za poboljšanu tjelesnu funkciju i za veću izdržljivost u hodanju, u usporedbi s kontrolnom grupom. Poboljšanje je ostalo prisutno i šest mjeseci nakon završetka serije vježbi. Stoga se ova vježba preporučuje za sve oboljele od periferne arterijske bolesti, neovisno o tome imaju li bolove u nogama, objavili su autori istraživanja. Vaše zdravlje #65 | 103


Predstavljamo knjige

RUBRIKA

MOŽDANI UDAR - MOJ PUT PREMA SPOZNAJI Dr. Jill Bolte Taylor

VJEŽBE NAKON POROĐAJA Snježana Vojvodić Schuster

ČUDESNI MINERALNI DODATAK 21. STOLJEĆA - MMS Jim Humble

Jill Bolte Taylor, tridesetsedmogodišnja neuroznanstvenica s harvardskom diplomom, pretrpjela je težak moždani udar kad joj je u lijevoj strani mozga prsnula krvna žila. Kao stručnjakinja za neuroanatomiju, promatrala je kako njezin um gubi funkcije do te mjere da više nije mogla hodati, govoriti, čitati, pisati niti se prisjetiti ičega o vlastitom životu, sve u samo nekoliko sati. U svojoj knjizi otkriva jedinstveno viđenje mozga i njegove sposobnosti oporavka te osjećaj sveobuhvatnog razumijevanja koje je stekla zahvaljujući tom neuobičajenom i poticajnom putu izlaska iz ponora ranjenoga mozga. Bilo joj je potrebno osam godina da se potpuno oporavi. Zahvaljujući znanju o tome kako mozak funkcionira, poštovanju prema stanicama koje čine ljudsko tijelo i ponajviše svojoj divnoj majci, Jill je potpuno obnovila svoj um te iznova oblikovala shvaćanje svijeta. Ova knjiga vrijedan je vodič oporavka za sve koji su pretrpjeli oštećenje mozga, kao i za ljude koji komuniciraju sa žrtvama moždanog udara kako bi prepoznali njihove istinske potrebe.

Trudnoća i prve godine majčinstva iznimno su zahtjevna životna razdoblja koja donose velike promjene, a utječu i na fizičku spremnost i izgled ženskoga tijela. Kako bi se svaka novopečena majka što prije vratila u formu i postigla željeni izgled, Snježana Vojvodić Schuster, autorica prvoga hrvatskoga ilustriranog priručnika za trudnice Vježbe za trudnice, u svojoj novoj knjizi Vježbe poslije porođaja donosi praktičan i cjelovit plan koji ne samo da će ženi omogućiti da se ponovno dobro osjeća u vlastitom tijelu, nego će je pripremiti za sve napore prvih godina majčinstva. Ukupno osamdesetak vježbi raspoređeno je od prvih dana nakon porođaja do kraja prve godine djetetova života i obuhvaćaju rad na svim najvažnijim mišićnim skupinama.

Autor je u svom životu radio u elektroničkoj, aeronautičkoj i vojnoj industriji. Bavio se potragom za zlatom i separacijom iz rude, vlasnik je nekoliko patenata, a napisao je i pet knjiga o rudarstvu. Ali njegovo najveće otkriće je djelovanje najpotentnijeg oksidansa u tijelu čovjeka - klor-dioksida. Do otkrića je došao u prašumi Amazone, izliječivši od malarije većinu kopača zlata. Kasnijim je eksperimentiranjem s otopinom natrijeva klorida došao do veće koncentracije otopine koja je bila učinkovitija. Dva puta putovao je u Afriku i tamo stopostotnim učinkom liječio oboljele od malarije. Tom je metodom izliječeno više od 75.000 ljudi! I drugi su ljudi počeli uzimati njegov pripravak, te su se zaredali izvještaji o nestajanju mnogih teških bolesti današnjice: rak, AIDS, hepatitis, dijabetes, reumatoidni artritis, tuberkuloza, upala pluća, gripa... To ga je dovelo do zaključka kako je većina bolesti uzrokovana patogenim mikroorganizmima koje MMS uništava oksidacijom. Oslobođen tog balasta, naš se imunološki sustav lakše bori protiv bolesti.

Vlasta Prohaska

Darko Vujnović Vlasta Prohaska

Nakladnik: Planetopija d.o.o., Ilica 70,

Nakladnik: Planetopija d.o.o., Ilica 70,

10000 Zagreb, www.planetopija.hr Prodaja: Knjigu možete kupiti u Planetopijinoj knjižari u Ilici 72 (tel./fax: 01/4846 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske. Možete je naručiti i putem interneta na www.planetopija.hr. Izdanje: 2008. Cijena: 109 kuna

10000 Zagreb, www.planetopija.hr Prodaja: Knjigu možete kupiti u Planetopijinoj knjižari u Ilici 72 (tel./fax: 01/4846 197) i u svim boljim knjižarama diljem Hrvatske. Možete je naručiti i putem interneta na www.planetopija.hr. Izdanje: 2008. Cijena: 85 kuna

104 | Vaše zdravlje #65

Nakladnik: Omega lan, Biškupec breg 13B,

10000 Zagreb Prodaja: Kod nakladnika - tel./faks:

01/4556 468 ili 091/2330 925; www. omegalan.info ili na sljedećim prodajnim mjestima: Alfa (Importane centar), Planetopija (Ilica 72), Veble knjižara (Vlaška 7), Supeknjižara (Rooseveltov trg 4), Libraria, VBZ, Bio terra (Vlaška 7) Izdanje: ožujak 2009. Cijena: 120 kuna travanj/svibanj 2009.


Vaše zdravlje 04/2009.  

TEMA BROJA Roditeljstvo - temelj budućnosti djece

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you