Kalan vapauttaminen

Page 1

Kalan vapauttaminen

S U O M E N VA PA A - A J A N K A L A S TA J I E N K E S K U S J Ă„ R J E S T Ă–


K A L A N VA PA U T TA M I N E N

Jos mahdollista, kannattaa kala vapauttaa jo vedessä, koskematta siihen

MIKSI VAPAUTTAA KALA?

mukaan alamittaiset kalat on aina • Kalastuslain vapautettava. kalat ovat erittäin arvokkaita kalakannalle. • Isot Ne ovat nopeakasvuisia ja kantavat lajinsa parhaita geenejä. Isojen kalayksilöiden mätimunat ovat kookkaampia ja ne tuottavat selvästi nopeakasvuisempia ja elinkykyisempiä jälkeläisiä. Terveessä kalakannassa on aina runsaasti isokokoisia kalayksilöitä. pitävät särkikalakantoja kurissa, mikä • Petokalat puolestaan parantaa vesistöjen tilaa. Etenkin suuret hauet kannattaa aina vapauttaa. suosion kasvu ja kalastusvälineiden • Kalastuksen kehittyminen lisäävät kalastuspainetta. Suosituimmilla kalapaikoilla kalojen vapauttaminen voi olla jopa suoranainen ehto harrastuksen jatkumiselle. Jos kaloja ei vapautettaisi, ei pian olisi jäljellä mitään kalastettavaa.


PERUSASIAT KUNTOON

Vieheistä tulisi karsia ylimääräiset koukut pois. Ne vain vaikeuttavat ja hidastavat vieheen irrotusta kalan suusta. Koukkujen määrän vähentäminen edistää myös kalan parempaa tarttumista ja kiinni pysymistä. Koukun irrotusta helpottaa myös mahdollisimman pieni väkänen tai kokonaan väkäsetön koukku. Ison väkäsen voi painaa pihdeillä alas. Kalastusvälineet tulee valita kalan koon mukaan. Liian kevyillä välineillä väsytysaika pitenee tarpeettomasti. Pitkä väsytysaika heikentää kalan toipumista. Sopivilla varusteilla kalan voi väsyttää ripeästi ja määrätietoisesti. Haavin havaksen tulee olla pienisilmäistä ja solmuttomasta materiaalista valmistettua. Tällainen havas ei vahingoita kalan eviä tai ihoa.

Yksi yksihaarainen koukku ei huononna uistimen uintia, vaan parantaa sitä. Alamittaiset kalat on helpompi vapauttaa, eivätkä ne saa kuolettavia vammoja. Lisäksi yksihaaraisella koukulla varustetut uistimet eivät sotkeudu haavissa, eivätkä pakissa.

KALAN NOSTAMINEN VEDESTÄ

Kalaa ei monesti tarvitse edes nostaa, vaan se voidaan vapauttaa jo vedessä. Jos kala nostetaan ylös, kalaa pidetään kahdella kädellä, joista toinen on


aina mahan alla. Kala pyritään pitämään mahdollisimman matalalla, sillä korkealta putoaminen vahingoittaa kalaa. Kalan ruumiinrakenne on sopeutunut vesiympäristöön, joten ilmassa ollessaan sillä ei ole ympäröivän veden antamaa tukea. Mitä kauemmin kala on kuivilla, sitä huonommaksi käyvät sen mahdollisuudet selvitä. Eri kalalajit kestävät eri tavalla kuivilla oloa. KOUKUN IRROTUS

Pihtien avulla koukun irrotus sujuu nopeasti ja turvallisesti. Onkijat käyttävät pihtien sijaan yleensä puikkomaista koukunirrottajaa. Koukkua ei saa repiä irti, vaan se irrotetaan kääntämällä se takaisin tulosuuntaansa päin. Koukku voidaan irrottaa jo vedessä kalan ollessa haavissa. Toiseksi paras vaihtoehto on laskea kala kostutetulle vapautusmatolle. Vapautusmatto suojaa kalaa vaurioilta. Vapautusmatolla kala kannattaa kääntää selälleen, jolloin se yleensä rauhoittuu ja koukun irrotus on helpompaa.

Kalaa irrottaessa on käytettävä asianmukaisia tarvikkeita, kuten pihtejä.


PUNNITUS, MITTAUS JA VALOKUVAUS

Kaikkia kaloja ei tarvitse valokuvata, eikä edes käyttää vaa’an tai mittanauhan kautta. Mutta kun kyseessä on kunnon vonkale tai jopa ennätyskala, on kiva saada kalan strategiset mitat talteen sekä otettua muutama valokuva. Punnitus tulee tehdä kalaa vahingoittamatta. Kalaa ei laiteta puntarin koukkuun roikkumaan. Sitä pidetään punnituksen ajan esimerkiksi haavissa tai kosteassa säkissä. Punnituksen jälkeen säkin tai haavin paino vähennetään saadusta painosta. Digikameroiden nopea yleistyminen on lisännyt merkittävästi kalojen vapauttamista. Kalamiehen ei enää tarvitse viedä kalojaan kenenkään nähtäväksi voidakseen todistaa saaliinsa.

Talvella kaloja vapauttaessa kannattaa olla ripeä, jotta kalat eivät saa pakkasvaurioita.


KALAN VAPAUTTAMINEN TALVELLA

Talviolosuhteissa kalan nopean käsittelyn tärkeys korostuu entisestään, sillä pakkasella kala jäätyy nopeasti. Tavanomaiset saaliskalat, ahvenet ja särjet yms. voi laskea nopeasti takaisin, eikä kylmä ilma ehdi niihin juuri vaikuttaa. Sen sijaan suuria kaloja jahtaava kalamies joutuu pakostakin arvioimaan, milloin voi lähteä kalaan. Sopivana pakkasrajana talvella pidetään yleisesti -10 asteen lämpötilaa.

Myös isommat särkikalat kannattaa vapauttaa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi www.vapaa-ajankalastaja.fi Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön kalastuksenhoitomaksuvaroista. Lisää vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.