DOEN Magazine #13 2017 Van Omme & De Groot

Page 1

VAN OMME & DE GROOT | PROJECTONTWIKKELAARS EN BOUWERS #13 WINTER - VOORJAAR 2017

ZIJ HOREN BIJ HET MEUBILAIR

Totally Blaak FAMILIEBEDRIJVEN

GETROUWD MET JE WERK


TITEL PROJECT HOTEL VAN DER VALK

HOTEL Van der Valk, Tilburg

PROJECT// Hotel Van der Valk, Tilburg ARCHITECT// P.A.M. Teunissen Architectenburo b.v. te Voorschoten OPDRACHTGEVER// Hotel Tilburg b.v. DUUR VAN HET PROJECT// 2016-2017


TILBURG PROJECT

3

winter - voorjaar 2017In memoriam

6 Onze rots in de branding is niet meer BRAM FAASSE 14 juni 1955 – 8 augustus 2016

Onze Bram, rots in de branding, collega, ons geweten, maar vooral een vriend, is tot ons grote verdriet veel te vroeg, veel te jong overleden. Deze DOEN dragen wij mede op aan Bram. Bedankt voor je professionaliteit, je luisterend oor en je vriendschap. Wij zullen je nooit vergeten!

6


Samen bouwen aan de toekomst! In opdracht van woningcorporatie Arcade wonen werkt Van Omme & De Groot momenteel aan twee renovatieprojecten in het Westland. DE LIER Westland

In De Lier voeren we groot onderhoud uit aan 54 huurwoningen. We vervangen de kozijnen en renoveren de gevel. In Poeldijk wordt gewerkt aan maar liefst drie flatgebouwen, aan de Beatrixstraat en de Irenestraat. De prettige samenwerking met Arcade wonen zorgt onder andere voor weinig opleverpunten en een mooi eindresultaat. Van Omme & De Groot communiceert hier rechtstreeks met de bewoners. Daardoor ontzorgen we de opdrachtgever en kunnen we de bewoners sneller bedienen.

POELDIJK Westland

“VAN OMME & DE GROOT COMMUNICEERT HIER RECHTSTREEKS MET DE BEWONERS.�

Arcade is een woningcorporatie en de grootste verhuurder in het Westland. Het bouwen en verhuren van sociale-huurwoningen is waar zij zich als woningcorporatie voornamelijk mee bezighoudt. Arcade werkt hard aan passende en betaalbare woonruimte voor jongeren, senioren en mensen met lage inkomens. Maar daarnaast besteedt Arcade ook bijzondere aandacht aan projecten in de zorg, kinderopvang en scholenbouw.


GUUS DE GROOT VOORWOORD TITEL

OP NAAR DE 100 JAAR De meest ingrijpende gebeurtenis van het afgelopen jaar was het overlijden van Bram Faasse, onze financieel directeur. Het verlies van zijn persoon en kennis maakt pijnlijk duidelijk dat uiteindelijk alles wat we in dit leven doen slechts tijdelijk en vergankelijk is, hoe graag we ook doen alsof dat niet zo is. Ik denk dat Bram niets liever zou willen dan dat we onze talenten blijven benutten.

Zo wordt er een hoger tempo verlangd en niet alle disciplines waarmee wij werken, zijn daarop ingespeeld. Dat is wel nodig, want we hebben in de productie een inhaalslag te maken. Er is jarenlang veel te weinig gebouwd, dat moeten we nu onder druk en versneld weer gaan inlopen. De capaciteit is dus voor de komende tijd een flinke uitdaging. Daarbij denk ik nadrukkelijk ook aan het feit dat het steeds lastiger wordt om (jonge) vakmensen aan te trekken. Ik vind dat zorgelijk en het verbaast me. Er is veel werk in de bouw, en er zal hoe dan ook altijd vraag blijven naar mensen die iets kunnen en willen. Dat was toen mijn grootvader samen met Van Omme het bedrijf in 1922 startte al zo en dat zal de komende tijden niet anders zijn. Juist in een familiebedrijf als het onze is er volop ruimte voor mensen die zich willen ontwikkelen. De meesten van onze managementteamleden hebben binnen de onderneming carrièrestappen kunnen maken. Mijn echtgenote Margot, en ik ben het wel met haar eens, laat zich bij haar beoordeling van medewerkers meer leiden door hun ondernemende inzet dan door papiertjes of een cv. Daarom zou ik iedere lezer van deze DOEN willen oproepen om jonge mensen op een toekomst in de bouw te wijzen. Ik hoop dat deze uitgave er weer volop inspiratie voor biedt.

Dat talent is in ons geval: de drive die het familiebedrijf kenmerkt. Nederland telt volgens het CBS maar liefst 271.790 van die familiebedrijven. Ze zijn de hoeksteen van de Nederlandse economie, vandaar dat we in deze DOEN speciale aandacht aan dit fenomeen besteden. Zo nodig ik u onder meer uit bij mij thuis, waar mijn vrouw Margot en ik een dubbelinterview gaven. Wij leiden beiden een familiebedrijf en we vinden daarin veel steun bij elkaar. Want het vergt nogal wat stuurmanskunst om door crises, regulering, veranderende marktomstandigheden en concurrentie te laveren. Op dit moment is het ook de kunst om niet in fouten te vervallen die we een aantal jaren geleden maakten. Er wordt weer flink besteed en geĂŻnvesteerd, maar dat wil niet zeggen dat de Oude Economie weer in ere hersteld is. Er is iets fundamenteel veranderd.

7

winter - voorjaar 2017


REDACTIE COLOFON TITEL

#13 WINTER - VOORJAAR 2017

REDACTIE Van Omme & De Groot: Marco Dijkshoorn, Guus de Groot, Linda Kronshorst, Vincent van Valen CONCEPTEN enzo: Rachel van Diggele EINDREDACTIE Mirca Groenen VORMGEVING Presskit Media: Gisella van Geenen, Michael May, Dennis van der Velden TEKST Henk de Kleine, Jaap van Rijn, Serga van Roon FOTOGRAFIE Susan van Baarle, Paul de Graaff, Jaap van Rijn, Dennis van der Velden

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Jan Both, Marco Dijkshoorn, Guus de Groot, Margot Jaquetde Groot, Ruud de Schepper, Andrea Seijkens-van Straten, Leendert Verwijs, Jan Vijfvinkel

INTERVIEW 12

Guus ontmoet Margot Jaquet-de Groot

IN OPDRACHT VAN Van Omme & De Groot Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam www.vanomme-degroot.nl

22

“We zetten jongeren soms letterlijk en figuurlijk in de steigers”

© Auteursrecht voorbehouden Niets uit dit magazine mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hierboven genoemde personen en/of bedrijven.

REPORTAGE 32

Familiebedrijven

40

Van Omme & De Groot 95 jaar

24

Totally Blaak

PROJECTEN

Hebben wij u met dit magazine weten te interesseren voor Van Omme & De Groot? Neem dan voor meer informatie over onze verschillende woonconcepten, mogelijkheden voor samenwerkingen, onze kantoorontwikkelingen en uiteraard onze brede kennis en ervaring op alle gebieden van ontwikkelen en bouwen contact met ons op!

02

Hotel Van der Valk Tilburg

10

Hoornsingel Rotterdam Overschie

38

De Pelikaan Gouda

54

Waterzicht Zoetermeer Oosterheem

FAVORIETEN 44

facebook.com/vanommedegroot

De mensen van

ACTUALITEITEN

@vanommedegroot

48

Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers

ALLE MAGAZINES ZIJN TERUG TE LEZEN OP: www.vanomme-degroot.nl/over-ons/doen-magazine winter - voorjaar 2017

Austerlitz / Zeist

MODE

COVER FOTOGRAFIE Paul de Graaff ASS. FOTOGRAFIE Marit Veringmeier STYLING Miquel Mohamedjar ASS. STYLING Rick Suijkens VISAGIE Irene van der Hart MODEL Sabina Toet @ Touché Models

Postbus 26033 3002 EA Rotterdam Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam T 010 - 477 58 11 F 010 - 476 53 90 E info@vanomme-degroot.nl

17

8

Een blik vooruit


DOEN #13 INHOUD

02

10

17

32

12

22 44

38

24

40 9

54 winter - voorjaar 2017


PROJECT HOORNSINGEL

PROJECT// 6 woningen Sidelinger, Rotterdam Overschie ARCHITECT// Schippers Architecten BNA te Den Haag OPDRACHTGEVER// eigen ontwikkeling DUUR VAN HET PROJECT// 2015-2016


ROTTERDAM OVERSCHIE PROJECT

WONINGEN Sidelinger, Rotterdam Overschie

11

winter - voorjaar 2017


INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: PAUL DE GRAAFF

winter - voorjaar 2017

12


INTERVIEW

GETROUWD MET JE WERK OVER DE LOL EN SORES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

13

winter - voorjaar 2017


INTERVIEW Guus

“SOMS DENK IK DAN WEL EENS: IK ZOU BETER OOK MAAR IN LOONDIENST KUNNEN WERKEN.”

Margot

“HET GEHEIM ZIT ERIN DAT JE ELKAAR DE VRIJHEID MOET GUNNEN”

IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN WE DE MEEST UITEENLOPENDE GESPREKKEN ONDER DE NOEMER ‘GUUS ONTMOET’ MOGEN VASTLEGGEN. ZONDER AL DIE EERDERE GESPREKSPARTNERS TEKORT TE WILLEN DOEN, KUNNEN WE RUSTIG STELLEN DAT DEZE DE MEEST DYNAMISCHE IS. LOGISCH, WANT DIT KEER ZIJN WE THUIS BIJ GUUS DE GROOT, WAAR WE ONTVANGEN WORDEN DOOR ZIJN ECHTGENOTE MARGOT JAQUET. BEIDEN HEBBEN EEN EIGEN ONDERNEMING EN EEN UITGESPROKEN MENING. ZE GEVEN ANTWOORD OP VRAGEN ALS: “HOE LEUK IS HET OM EEN FAMILIEBEDRIJF TE HEBBEN?” EN “HOE BLIJF JE OOK NA 30 JAAR BLIJ MET ELKAAR?” VERBAAL VUURWERK, IN DIT EERSTE NUMMER VAN 2017.

Aangezien de artikelenreeks ‘Guus ontmoet’ heet, ligt de vraag voor de hand hoe Margot en Guus elkaar ontmoet hebben. Het leidt tot een hilarisch verhaal, waarvan niet elk detail opgeschreven kan worden. Het komt erop neer dat Guus begin jaren 80 een relatie had met de eigenaresse van een kapsalon. Daarnaast was een uitzendbureau gevestigd, waar Margot werkte, en de rest is geschiedenis. De kapster ruimde het veld en Margot en Guus waagden al vrij snel de sprong in het diepe. De tortelduifjes waren en zijn, zoals dat gaat als twee sterke karakters elkaar treffen, af en toe flinke kemphanen. Guus heeft daar nog een mooie anekdote over. “Een Leidse vriend van ons las in de krant een impressie van de Sneekweek. Het ging over een jong stel dat zich aan de ontbijttafel flink roerde. Er waren wat woorden, laat ik het zo zeggen. ‘Volgens mij ging dat verhaal over jullie’, zei de vriend. Maar uiteindelijk hebben we wel onlangs ons 30-jarig huwelijk mogen vieren.” Margot vult aan: “Het geheim zit erin dat je elkaar de vrijheid moet gunnen. Ik houd van stedentrips, Guus niet. Dus ik ga met vriendinnen bijvoorbeeld naar Scandinavië, Italië, Londen of New York. Daar kan ik het aangename met het nuttige verenigen, want ik kan meteen zien wat er in de hotelwereld speelt.” Guus: “Daar doe je mij dus geen plezier mee, ik ga liever zeilen of naar Afrika. En ik ben graag in Cuba, een land dat mijn hart gestolen heeft.” Margot dan weer: “Maar er zijn genoeg momenten dat we samen heel gelukkig zijn. Dan komen we op vrijdagavond thuis en zeggen tegen elkaar: ‘Toch geen afspraken dit weekend, hè?’ Dan pluis ik Netflix uit voor leuke films, een Scandinavische detective of

winter - voorjaar 2017

zo. We halen lekkere dingen in huis, niemand die ons stoort. Guus rommelt in het weekend dan wat in de tuin met onze drie beagles, ik kijk een vrouwenfilmpje. In de kern komt het erop neer dat je elkaar vrijlaat, je bent niet elkaars bezit. Dat werkt alleen als je elkaar onvoorwaardelijk vertrouwt, want anders ga je claimen en dat mondt uit in verboden en in bonje. En die formule werkt nog altijd.” WAARDEVOLLE LEERSCHOOL

Die pragmatische levensinstelling is ook goed terug te zien in de wijze waarop Margot Jaquet haar onderneming leidt. Ze zette in 1994 het schoonmaakbedrijf Jaquet en De Groot op, een bedrijf gespecialiseerd in hotelschoonmaak met een voor die tijd revolutionaire opzet en aanpak. Margot: “Ik had eerst een poosje bij de uitzendbureaus Luba en Tempo Team gewerkt, in de tijd dat Guus en ik elkaar ontmoetten. We werkten onder andere in de petrochemie en voor schoonmaakbedrijven, waarvoor we het personeel leverden. Ik kende die wereld redelijk goed, want mijn helaas op jonge leeftijd in 1973 overleden vader had zelf altijd een schoonmaakbedrijf gehad. Vanuit het uitzendbureau maakte ik de overstap naar een Rotterdams schoonmaakbedrijf, dat door Initial, een Engelse multinational, was overgenomen. Ik kon door mijn talenkennis de brug slaan tussen de Rotterdamse ondernemers en de Engelse eigenaars. Daar ligt de kiem voor wat later mijn eigen bedrijf zou worden en waar nu zo’n 800 mensen werken. Ik zette voor mijn werkgever een complete

14


INTERVIEW hoteldivisie op, we deden iets wat toen nog helemaal niet zo gewoon was. Tot die tijd hadden hotels altijd hun eigen huisdames, kamermeisjes en afwassers. Wij wisten ze ervan te overtuigen dat het beter was om dat te outsourcen: schoonmaken tegen een vaste prijs per kamer, door een extern bedrijf. Dan heb je als hotel wel de dienst, maar niet de sores van inroosteren, aansturen, mensen opleiden, zorgen dat iedereen op tijd z’n werk doet. Wij namen dus de hele organisatie rond planningen, ziekteverzuim, vervanging en onder- of overbezetting op ons. Ik kreeg de smaak steeds meer te pakken en besloot dit nu maar eens voor mezelf te gaan doen. Samen met een financiële man verwierf ik mijn eerste opdrachtgever, het prestigieuze hotel De L’Europe in Amsterdam. Dat is, naast inmiddels zo’n 45 tot 50 andere hotels, nog steeds een klant van ons, al meer dan 22 jaar!” Guus kijkt er lachend op terug: “Ik had nog een bv voor Margot, waar ik toch geen gebruik van maakte. Dat was B.V. De Kuil, een café in Rotterdam. Dat scheelde weer in tijd en in kosten voor het deponeren van zo’n bv.” Er kwamen in korte tijd een bedrijfsnaam en een logo en Margot kon met Jaquet en De Groot van start. “Tot op de dag van vandaag ervaar ik het als een voordeel dat ik zelf ooit in loondienst heb gewerkt. Je kijkt dan toch met andere ogen naar je mensen.” DENKEN ALS EEN ONDERNEMER

“Ik heb me in loondienst altijd opgesteld als ondernemer”, vertelt Margot. “Daardoor hebben mijn werkgevers altijd voordeel van me gehad. Ik zoek dat ook in de mensen die ik eventueel kan laten doorstromen naar hogere functies. De meesten kijken niet verder dan hun taak, doen precies dat waarvoor ze op de loonlijst staan. Maar de beteren denken en doen ondernemend. Die instelling zegt me meer dan een papiertje of een klinkend cv. Je merkt het al als een werknemer met een heel eisenpakket binnenkomt. Het moet wel eerst worden verdiend, dat moet je als werknemer wel snappen. Tenminste, als je verder wilt komen. Ik heb dan ook weinig vertrouwen in computers en systemen. Het is uiteindelijk allemaal heel eenvoudig, je kunt dingen ook ingewikkeld maken. Het is people’s business. Als je gaat sturen op rapporten uit de computer, dan ben je verloren, want dan loop je altijd achter de feiten aan. Althans, in een onderneming met de relatief bescheiden omvang die wij hebben.” Margot en Guus hebben het thuis uiteraard regelmatig over hun werk en beider onderneming. Dan gaat het niet zelden over de last die het soms is om verantwoordelijk te zijn voor zoveel mensen. “Werknemers zijn tegenwoordig erg mondig, kennen exact hun rechten en plichten. Wij moeten aan vuistdikke boeken met regels voldoen, het wordt er allemaal niet leuker op”, zegt Margot hierover. En Guus: “Soms denk ik dan wel eens: ik zou beter ook maar in loondienst kunnen werken.” Maar Margot heeft gezien dat die positie ook niet altijd aangenaam is, zeker niet als er puur ondernemersbloed door je aderen stroomt. “Mijn werknemers moeten, als ze een deal willen sluiten, altijd balanceren tussen hun relatie met de klant en met mij. Dat is ook niet benijdenswaardig. Denk je net dat je een leuke opdracht tegen een mooie prijs hebt binnengehaald, dan is er altijd de kans dat je baas daar anders over denkt. Daarom willen zoveel mensen tegenwoordig voor zichzelf beginnen. Dan kun je het allemaal zelf bepalen, hoef je aan niemand verantwoording af te leggen.” Met die laatste opmerking geeft Margot exact aan waar voor alle familiebedrijven de achilleshiel zit: managementontwikkeling en opvolging. HOELANG NOG?

“De valkuil”, zegt Margot, “zit in de vraag of je eigenlijk wel de beste man of vrouw aan de top hebt. Dat is een dilemma dat bij alle familiebedrijven speelt. Want hoe aantrekkelijk is het voor talent van buiten dat weet dat het uiteindelijk toch nooit of pas na jaren op die hoogste positie gaat komen? Dat tweede »

15

winter - voorjaar 2017


INTERVIEW

»

echelon gaat dus vroeg of laat altijd elders shoppen en hoppen. Daar moet je alert op zijn. Net als op de timing van je eigen afscheid.” Dat afscheid betekent voor zowel Guus als Margot dat mogelijk hun namen uit de bedrijfsnaam verdwijnen, aangezien er geen kinderen zijn die in aanmerking komen voor opvolging. Guus kijkt daar heel nuchter tegenaan: “Mijn vader zei altijd: ‘Word geen aannemer’, maar aan die oproep heb ik geen gehoor gegeven. Ik ben toch in het familiebedrijf gestapt, ik ben door heel wat crisisperiodes gegaan en ik heb pieken en dalen gekend. Het was – en is – hard werken, je moet dagelijks achter de business aan, maar ik had nooit iets anders willen doen of zijn. En als het straks voorbij is? Dat gaat zeker nog wel even duren, want ik zou nu niet weten wat ik zou willen en moeten doen als ik niet dagelijks met Van Omme & De Groot in de weer zou zijn. Maar een keer is het natuurlijk over, dan sla ik de bladzijde om. Dan mag iemand anders aan het roer zitten en die mag desnoods bepalen onder welke naam dat gebeurt.” Margot denkt daar iets anders over: “Ik zit echt wel eens te denken wie ik nou geschikt zou vinden om het stokje aan over te dragen, ik kan er nog niet zo makkelijk afstand van nemen. Er zoemt een lijstje door mijn hoofd, maar dat kan ik nu nog niet delen. Voorlopig heb ik er nog te veel lol in. Mick Jagger is ook nog volop in de running, aan hem vraagt ook niemand hoelang hij nog doorgaat. Ik denk wel dat mijn opvolger of opvolgster voor hele andere uitdagingen staat dan wij in de jaren 80, toen wij allebei begonnen met ons eigen bedrijf.”

terdam 25 familiebedrijven in de bouw. Daarvan is nu nog maar een handjevol over. Dat geeft wel aan dat een hele industrie compleet van karakter is veranderd en hoe stevig de tegenwind is geweest. Wat ik zeker niet zal missen, is de toegenomen regeldruk, de controles.” Margot: “Als eigenaar/ondernemer ben je eigenlijk nooit echt vrij. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat voelt; dat niet iedereen je voortdurend nodig heeft. Ik realiseer me dat het voor een opvolger die ook zo zelfstandig wil blijven niet makkelijk zal worden. De banken staan niet te trappelen om te investeren. Je wilt ook niet zelf je hele kapitaal erin achterlaten, daarvoor is de conjunctuur te grillig. Het is niet heel vreemd dat de relatief kleinere en middelgrote schoonmaakbedrijven als het onze worden opgekocht door de grote jongens. Die krijgen het zelf namelijk maar moeilijk voor elkaar om zo intensief met hun opdrachtgevers om te gaan. Hoteliers zijn niet zo dol op de grote, anonieme bedrijven. Dus zijn de kleinere vissen, zoals wij, de prooi. Als ik er goed over nadenk, vind ik dat wel het wrange van de situatie nu. De ondernemingen die in de hotelwereld het pad hebben gebaand en de markt gecreëerd, worden nu binnengehaald door grote ondernemingen waarvoor het schoonmaken maar een van de vele activiteiten is. Je krijgt dan in mijn optiek nooit de service die je bij een middelgroot familiebedrijf krijgt. Een familiebedrijf stelt de relatie boven het rendement, kijkt sterker naar de lange termijn. Dat zie je ook in de langere tijd dat werknemers bij ons blijven, het is geen duiventil. De lijnen zijn kort, de communicatie is direct, er is rust en stabiliteit. Maar het gaat zoals het gaat. Wij doen ons best en we redden ons met z’n tweeën straks ook prima. We zijn tenslotte met elkaar getrouwd, niet met ons werk of onze onderneming.” •

OVERLEVERS

Zowel de onderneming van Margot als die van Guus is bijna een vreemde eend in de bijt, elk in de eigen branche. Guus: “Toen ik begon, had je in Rot-

winter - voorjaar 2017

16


REPORTAGE TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: SUSAN VAN BAARLE, ISTOCK

WEELDERIGE LUSTOORDEN TE MIDDEN VAN ONEINDIG GROEN MOOIE OUDE LANDHUIZEN, HISTORISCHE PARKEN, ONEINDIG VEEL GROEN EN GEZELLIGE STADJES EN DORPJES. IN HET HART VAN DE UTRECHTSE HEUVELRUG IS HET IN ALLE OPZICHTEN GENIETEN GEBLAZEN.

17

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE

EEN LINT VOL LUST Landhuizen, zomerpaleizen, lustoorden, buitenplaatsen en parkbossen: de omgeving van Zeist, Austerlitz en Driebergen is bezaaid met pareltjes uit het verleden. In de 19de eeuw lieten adellijke figuren en rijke stedelingen in dit gebied hun tweede ‘huis’ bouwen, het ene nog groter en imposanter dan het andere. Hier brachten ze hun zomers door en hielden ze jachtpartijen. De namen van deze lustoorden (lees: plezieroorden) spreken boekdelen: Ma Retraite, Lenteleven, Beeklust, Wulperhorst en Lommerlust. De ruim honderd buitenplaatsen en landgoederen lopen als een soort lint langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Dit unieke gebied staat ook wel bekend als de Stichtse Lustwarande.

PRACHTIGE BOSSEN Zeist en Austerlitz zijn omgeven door de prachtige bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een uniek natuurgebied, waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Met maar liefst 56 wandelroutes, variërend van 2 tot 21 kilometer, komt elke soort wandelaar hier volop aan zijn trekken. Kies bijvoorbeeld voor de klompenpaden. Deze populaire wandelroutes over onverharde paden voeren je over een historisch tracé, langs boerenland en weelderige landgoederen. Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de Dieptetuin. Deze unieke, verzonken tuin in Engelse stijl werd ruim een eeuw geleden aangelegd in opdracht van Jonkheer van Tets van Goidschalxoord. Niet voor niets heeft dit botanische pareltje het geschopt tot Rijksmonument.

HOOGTEPUNT Op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug ligt de Pyramide van Austerlitz. De 36 meter hoge piramide van aarde, met op de top een stenen obelisk, is in 1804 gebouwd door het Frans-Bataafse leger. De bevelhebber van dat leger, generaal Marmont, was een groot bewonderaar van Napoleon. Geïnspireerd door diens veldtocht naar Egypte bouwde hij deze piramide als eerbetoon. Het monument vormt voor veel dagjesmensen en gezinnen niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een hoogtepunt. En ook aan de voet van het monument kan jong en oud zich vermaken, denk aan: een grote nostalgische speeltuin, een lunapark, een bezoekerscentrum en een restaurant.

winter - voorjaar 2017

18


REPORTAGE

BEAUFORTHUIS Na al die boswandelingen, buitenplaatsen en lustoorden is het tijd om even wat (andere) cultuur te happen. Dat kan in het Beauforthuis in Austerlitz. En hoe! Dit voormalige kerkje doet tegenwoordig dienst als theater. De programmering is zeer divers. Klassieke concerten, flamingomuziek, kindertheater, chansons, het is zomaar een greep uit het programma. Ook bekende artiesten weten het theater te vinden, denk aan namen als Youp van ’t Hek, Erik Vloeimans en Harry Sacksioni. Het Beauforthuis heeft daarnaast een beeldentuin, expositieruimte en een gezellig theatercafé met biologische lekkernijen.

PRACHT EN PRAAL IN SLOT ZEIST De vorstelijke kroon op het gebied is Slot Zeist, gelegen aan de zuidelijke rand van het gelijknamige dorp. In 1677 gaf Graaf van Nassau-Odijk, een kleinzoon van Maurits van Oranje, opdracht tot de bouw. Negen jaar later was zijn lustoord voltooid. Het imposante gebouw, compleet met slotgracht en Engels landschapspark, is ontworpen in de stijl van het Hollands classicisme. De jonkheer die het slot bijna twee eeuwen later kocht, restaureerde het volgens de laatste mode in de empirestijl. Deze keizerlijke stijl uit de tijd van Napoleon laat veel (blad)goud blinken. Ook grote kristallen kroonluchters, fluweel, zijde, spiegels, ornamenten en muurschilderingen waren typische kenmerken van deze stijl. De jonkheer bezuinigde niet; zijn aanzien en rijkdom mochten gezien worden. Deze pracht en praal is nog steeds zichtbaar in de schitterende zalen, waaronder de Spiegelzaal, de Willemszaal en de Blauwe zaal. In de 18de eeuw kregen de hernhutters toestemming om zich in de tuinen van Slot Zeist te vestigen. Deze evangelische broedergemeente liet ter weerszijden van de Slotlaan twee grote panden bouwen: het Broeder- en het Zusterplein. De panden zijn tot de dag van vandaag in gebruik door de hernhutters, en vormen samen met het slot een architectonisch geheel. Slot Zeist zelf is open voor rondleidingen en in de culturele vleugel worden het hele jaar door exposities en evenementen gehouden.

AFSLUITEN IN ZEIST We sluiten af in Zeist. Ook hier is de geschiedenis nog alom aanwezig. De toren van de Oude Kerk aan de 1e Dorpsstraat stamt uit de 12de eeuw, toen ‘Seist’ nog maar een kleine nederzetting vormde. In de directe omgeving vind je verschillende gezellige winkelstraten, waar specialistische zaakjes afwisselen met grotere ketens. Ook qua horeca is de slotstad rijk bedeeld. Kroegjes, terrassen, chique restaurants en eetcafés, Zeist heeft ze allemaal. En met namen als Le Baron, Hermitage, De Heren van Zeist en De Jonckheer is het roemruchte verleden als lusthof en buitenplaats van de rijken nooit ver weg.

19

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE

THUIS IN HET LOO JE HEBT VAN DIE PLEKJES WAAR ALLES GEWOON KLOPT. THUIS IN HET LOO IS ZO’N PLEK. OF BETER GEZEGD: WORDT ZO’N PLEK. AAN DE RAND VAN DE PRACHTIGE BOSSEN VAN AUSTERLITZ, ONDERDEEL VAN NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG, VERRIJST VANAF 2017 EEN KLEINSCHALIG WIJKJE. EN DAT BETEKENT: WONEN OP EEN OPEN PLEK IN HET BOS. IDYLLISCHER KAN BIJNA NIET.

VOOR IEDEREEN Of je nu een groot jong gezin hebt, alleenstaand bent of met zijn tweetjes: door de diversiteit in woningen biedt Thuis in Het Loo voor elk wat wils. Er is bovendien veel ruimte om een woning aan te passen aan je persoonlijke smaak. Denk daarbij aan dakvormen, raampartijen en materiaalgebruik. Ook binnen is er alle ruimte om de woning naar eigen inzicht in te delen.

Tussen het dorp en de bossen van Austerlitz in zullen vanaf volgend jaar zo’n 104 woningen gebouwd gaan worden. Rustieke en traditionele woningen worden afgewisseld met moderne huizen. Daarbinnen is er keuze uit rijwoningen, semibungalows en twee-onder-eenkapwoningen. De opzet is luchtig en weids, en door het gebruik van natuurlijke materialen passend in de groene omgeving. Henk van Dijck van Nassau Makelaars: “Thuis in Het Loo wordt een mooie, kleur- en bosrijke woonwijk, die bovendien zeer kindvriendelijk is.” Martin Slootweg van Hol & Molenbeek Woningmakelaars: “Het unieke van dit project is uiteraard de ligging. Je woont hier midden in de natuur, direct aan het bos met zijn vele wandel- en fietsmogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de alledaagse voorzieningen dichtbij, net als de A28, de A12 en Station Driebergen-Zeist.”

ALLES IN DE BUURT Thuis in Het Loo wordt een nieuw wijkje in Austerlitz, dat direct aansluit op het dorp. Op loopafstand vind je een supermarkt, slager, restaurant, basisschool, kinderopvang, zorg en diverse sportverenigingen. Het pittoreske theater Beauforthuis is ideaal voor een avondje uit en een gezellig hapje eten in het theatercafé. Ook restaurant Het Plein Austerlitz staat goed bekend. Met de fiets ben je bovendien zo in Zeist of Driebergen. Hier kun je dineren in stijl, bijvoorbeeld in Hotel Restaurant Oud London. Naast een uitgebreid winkelaanbod zijn hier ook diverse middelbare scholen. Utrecht en Amersfoort liggen op ongeveer 20 minuten rijden. Martin Slootweg: “Die centrale ligging in combinatie met de bosrijke omgeving is natuurlijk erg bijzonder. Ik merk dat ook wel aan de belangstelling die er nu al is voor deze woningen. We worden overspoeld met aanvragen.” Henk van Dijck: “Wij zien dat ook. Het koperspubliek weet de projectwebsite zeer goed te vinden en de belangstelling is boven verwachting groot.”

winter - voorjaar 2017

20

GROEN Maar de belangrijkste voorziening is misschien wel het schitterende groen. De bossen van Austerlitz vormen een ideale omgeving voor kinderen; hier kunnen ze naar hartenlust mountainbiken, hutten bouwen en in bomen klimmen. Er is zelfs een speciaal mountainbikepad tussen Austerlitz en Zeist. Maar ook volwassenen komen hier aan hun trekken. Thuis in Het Loo maakt immers deel uit van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Da’s lekker thuiskomen na een dag hard werken!


REPORTAGE

DE RIJWONINGEN Kavelgrootte Variërend van 125 tot 200 m2 Woonoppervlak Variërend van ca. 100 tot 120 m2 Opties Diverse indelingen mogelijk Bijzonder Sfeervolle drielaagse huizen met een klassieke uitstraling en met tuin Prijsindicatie Vanaf ca. € 250.000 v.o.n.

DE TWEEKAPPERS Kavelgrootte Ca. 280 m2 Woonoppervlak Drie soorten: 145, 160 en 170 m2 Opties Keuze uit drie types: modern, rustiek of traditioneel; diverse indelingen mogelijk. Bijzonder Brede kavels, een zee aan ruimte en met een grote tuin Prijsindicatie

Vanaf ca.€ 400.000 v.o.n.

DE SEMIBUNGALOWS Kavelgrootte Variërend van 180 tot 230 m2 Woonoppervlak Ca. 110 m2 Opties Vrije indeling Bijzonder Moderne woningen met vide en grote vensters in de voorgevel en met een ruime tuin. Slaapkamer op de begane grond mogelijk. Prijsindicatie Vanaf ca. € 295.000 v.o.n.

DE VRIJSTAANDE WONINGEN Kavelgrootte Ca. 320 m2 Woonoppervlak Variërend van ca. 165 tot 180 m2 Opties Keuze uit drie types: modern, rustiek of traditioneel; vrije indeling Bijzonder Royale woningen met een ruime tuin Prijsindicatie NTB, de vrijstaande woningen worden in een latere fase aangeboden.

VERKOOPINFORMATIE De verkoop start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017. De oplevering is gefaseerd en begint vanaf 2018. Dit is een project van Van Omme & De Groot. Voor meer informatie, zie www.thuisinhetloo.nl, of neem contact op met een van de makelaars.

21

Hol & Molenbeek Woningmakelaars t 030 - 692 02 04 m zeist@holenmolenbeek.nl

Nassau Makelaars t 030 - 691 75 77 m info@nassau.nl

winter - voorjaar 2017


INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: DENNIS VAN DER VELDEN

“WE ZETTEN JONGEREN SOMS LETTERLIJK EN FIGUURLIJK IN DE STEIGERS” “ZE PIKKEN ONZE BANEN IN DE BOUW IN.” ALS ER ÉÉN KREET IS DIE RUUD DE SCHEPPER EN LEENDERT VERWIJS NAAR HET LAND DER FABELEN VERWIJZEN, DAN IS HET DEZE WEL. “OP STEEDS MEER BOUWPLAATSEN KLINKEN ALLE MOGELIJKE TALEN: POOLS, PORTUGEES, ENGELS, ROEMEENS. DE WAARHEID IS DAT HET STEEDS LASTIGER WORDT OM JONGEREN VOOR DE BOUW TE INTERESSEREN. MAAR WE BLIJVEN ER ALLES AAN DOEN. OOK AL MOETEN WE ONS SOMS BIJNA IN DE ROL VAN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK WERKER PERSEN.”

Ruud de Schepper

“WE HEBBEN JONGEREN HARD NODIG!”

winter - voorjaar 2017

Het is voor een deel een teken aan de wand dat het voor bouwers als Van Omme & De Groot een enorme opgave is om goede vakmensen uit eigen land op de steigers, op de onderhoudsbussen en in de werkplaatsen te krijgen. Dus zitten we opnieuw aan tafel met Ruud de Schepper, technisch directeur. In de vorige DOEN vertelde hij al over de inspanningen van Van Omme & De Groot om met name jongeren voor de bouw te interesseren. “Voor een deel”, zo zegt hij, “heeft de branche een imagoprobleem. Het werk zou zwaar zijn, en hard. De werkelijkheid is dat tegenwoordig voor vrijwel elke inspannende handeling machines worden ingezet. Metselaars lopen allang niet meer te sjouwen met stapels stenen, om maar iets te noemen.” Uitvoerder Leendert Verwijs werkt, in het kader van de SROI, veel met jongeren. Bijvoorbeeld in het project African Inn van opdrachtgever Vestia. “Je merkt dat vooral jongeren uit de grote steden van huis uit nauwelijks gestimuleerd worden om überhaupt maar te denken aan de bouw als mogelijk werkveld. Vroeg opstaan is al een hele drempel. Maar we geven niet zo makkelijk op. Dat moeten we ook, want we hebben jongeren hard nodig!” GEWONE WEGEN EN OMWEGEN

Een van de zorgen van zowel Ruud als Leendert is het gegeven dat de reguliere weg van jongeren naar de bouw bij lange na niet voldoet aan de behoefte van de sector. Ruud is daar helder over: “De aanwas vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)-trajecten van het beroepsonderwijs droogt langzaam maar zeker op. Jongeren kiezen voor andere beroepen. Onterecht, naar mijn mening. De bouw geeft zeer veel baanzekerheid,

22


INTERVIEW

want vakmensen zijn altijd nodig. Je kunt bij wijze van spreken overal ter wereld aan de slag, als je echt wat kunt. Het verdient ook prima. Een beginnend timmerman start met een salaris dat bijna gelijk is aan dat van iemand die net van het hbo komt. Daar ligt het dus ook niet aan. En dus ga je als bouwer zelf maar andere routes opzetten, om aan de behoefte te voldoen.” Leendert licht die andere route toe: “Van Omme & De Groot is een erkend leerbedrijf. We mogen dus ook zelf jongeren opleiden. Op dit moment hebben wij tien leerlingen met een leer-arbeidsovereenkomst, die de beroepsbegeleidende leerweg, bbl 2 en bbl 3, bij ons volgen. Daarnaast hebben wij met de gemeente Rotterdam (het WerkgeversServicepunt Rijnmond en Learn2Work) en Stichting De Delft een jongerenakkoord gesloten. Met dit jongerenakkoord wil Van Omme & De Groot zich samen met Stichting De Delft inzetten om jongeren via het gezamenlijke werkervaringstraject kennis te laten maken met verschillende bouwgerelateerde vakgebieden. Daarnaast is samen met Stichting De Delft, Learn2Work, Accent Praktijkonderwijs Delfshaven en het Albeda College gestart met de oprichting van een tweejarige vakschool, de TOP Academie, om leerlingen zonder startkwalificatie op te leiden naar het beginpunt van de bbl 2. Maar voordat ze daar terechtkunnen, moeten de belangrijkste basisvaardigheden uit de branche worden geleerd. Dat doen we bij Stichting De Delft, waar jongeren werken aan de replica van een 17de-eeuws linieschip. Ze zijn in onze ogen al op de goede weg als het ze eerst lukt om een paar weken achter elkaar op tijd op het werk te verschijnen. Je loopt bij al die jongeren tegen heel verschillende problemen aan. Ze hebben het in hun directe omgeving vaak moeilijk en er is weinig motivering om aan de slag te gaan. We zetten ze dus letterlijk en figuurlijk in de steigers.” TWEE STAPPEN VOORUIT, EENTJE TERUG

Al die inspanningen werpen mondjesmaat vruchten af, weet Leendert. “Bij de African Inn hebben we gezien dat op dit moment het meest succesvolle spoor toch nog steeds de traditionele bbl-route is. Daar werkten vier leerlingen, van wie we er drie in dienst hebben genomen. Daarnaast werken er vijf jongeren vanuit het werkervaringstraject met Stichting De Delft. Van hen haakte er al snel een aantal af.” En hoewel hij aanvankelijk niet stond te juichen bij het idee om met deze onervaren groep jongeren, met afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk te gaan, is Leendert inmiddels veel enthousiaster. “Het is erg mooi om te zien als een jongere, soms ook tegen alle weerstand thuis of in de vriendengroep in, toch doorzet. Het is eigenlijk helemaal niet onze taak als bouwonderneming, maar we blijven sleuren en trekken aan die jongeren.” Dat er nog een lange weg te gaan is, bewijzen ten slotte twee observaties van Ruud. “We presenteerden onlangs ons bedrijf op een voorlichtingsavond van een aantal scholen. Op die avond kwamen welgeteld twee jongens en één meisje af. Wat ook echt nog beter kan, is de medewerking van andere partijen om jongeren zonder startkwalificatie en met afstand tot de arbeidsmarkt in de bouwnijverheid aan werk te helpen. Als ik zie dat we opdrachten met een SROI-verplichting mislopen ten gunste van anderen die het SROI-stuk niet in hun offerte meenemen, dan vind ik dat zuur. Je moet in je prijs een post kunnen opnemen voor deze gezamenlijke investering. Als je dat meecalculeert en daardoor duurder bent dan een ander (die niet aan de SROI-verplichting voldoet) en vervolgens de klus mist, zijn er veel meer verliezers dan alleen ons bedrijf. Dan verliezen op den duur ook de jongeren die we willen oppakken en naar de bouw begeleiden. We hebben met z’n allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een bouwer kan dit niet alleen oplossen.” •

Leendert Verwijs

“VAN OMME & DE GROOT IS EEN ERKEND LEERBEDRIJF. WE MOGEN DUS OOK ZELF JONGEREN OPLEIDEN.”

winter - voorjaar 2017


MODE TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: PAUL DE GRAAFF

TOTALLY BLAAK DIT IS DE WINTER VAN DE VAN TOP TOT TEEN ZWARTE OUTFITS. ZWARTE LAARZEN, ZWARTE KLEDING, ZWARTE ACCESSOIRES. TOTALLY BLACK, DUS. DAT IS DAN OOK HET ENIGE DAT NOG DOET DENKEN AAN DE HEREN DIE IN DE JAREN 50 HET GEBOUW AAN DE BLAAK 34 IN- EN UITLIEPEN. WANT HET WAREN VOORAL HEREN DIE DIT VOORMALIGE BANKGEBOUW BEVOLKTEN. ALS HIER AL DAMES KWAMEN, DAN HADDEN DIE EEN ONDERGESCHIKTE ROL. MAAR DE TIJD HEEFT EEN STREEP DOOR DE ZWARTE KRIJTSTREEP GEZET.

1 hoed BRIXTON jurk H&M kimono H&M schoenen SILHOUETTE

winter - voorjaar 2017

24


MODE

2 cape RICK SUIJKENS STYLING & DESIGN broekpak ZARA schoenen SILHOUETTE handschoenen TWINSET VIA VOORWINDEN

25

winter - voorjaar 2017


MODE

3 top H&M short ZARA panty WOLFORD schoenen SILHOUETTE

winter - voorjaar 2017

26


MODE

BLAAK HOUSE KRIJGT EEN NIEUWE FUNCTIE EN EEN NIEUWE LOOK. HET OORSPRONKELIJKE BANKGEBOUW WORDT EEN MULTITENANT KANTOORGEBOUW, WAAR STRAKS ZO’N 800 MENSEN KUNNEN WERKEN IN DE GRANDEUR VAN WELEER. MARMEREN VLOEREN. GEDECOREERDE BRONZEN DEUREN. DE OUDE KLUIS BLIJFT BEWAARD. ALS HERINNERING AAN EEN GULDEN TIJDPERK.

4 oorbellen H&M jurk GANNI VIA VOORWINDEN schoenen SILHOUETTE

27

winter - voorjaar 2017


MODE

OPDRACHTGEVER: Real I.S. AG PROJECTMANAGEMENT: Savills Building & Project Consultancy ARCHITECT: V8 architecten VERHUURINFORMATIE: In totaal is er ruim 9.500 m² kantoorruimte te huur in Blaak House, verdeeld over souterrain, begane grond en 6 verdiepingen. DTZ Zadelhoff, recent gefuseerd met Cushman & Wakefield is de verhuurmakelaar van Blaak House.

winter - voorjaar 2017

28

www.blaakhouse.nl


MODE

5 jas TWINSET VIA VOORWINDEN jurk ZARA onderrok ESSENTIEL VIA VOORWINDEN schoenen SILHOUETTE oorbellen H&M

ZO WORDT DIT MANNENBOLWERK VAN WELEER HET DOMEIN VAN POWERVROUWEN. VROUWEN DIE IN DE JAREN 50 NOG GEKOOID WAREN. BLAAK HOUSE KOESTERT DE HERINNERING AAN EEN TIJD DIE VOORGOED VOORBIJ IS. HIER IS LETTERLIJK EN FIGUURLIJK SPRAKE VAN EEN NIEUW JASJE.

29

winter - voorjaar 2017


MODE

DAARMEE IS BLAAK HOUSE HET BLAKENDE SYMBOOL VAN EEN STAD DIE ZICHZELF OPNIEUW UITVINDT. DE WEINIGE OUDE MONUMENTEN DIE DE STAD RIJK IS, WORDEN GEKOESTERD. HET ERFGOED WORDT BEWAARD. NIET WEGGESTOPT IN EEN KLUIS WAAR NIEMAND BIJ KAN, MAAR OPEN EN TOEGANKELIJK.

6

NUS AS MILLUPTI OPTAE ARUM QUID ERUM COREHEN DICIAMUS ASSIMOL LORRUM FACCUM FACCUSAM ENDUNTIAM AUT EX ET ERFERUM ANDIORIBUSDA QUIS REPRE NONSEQU IBEATEM ACIUNTI BUSCIUR ALIS AUDIS CONSE ET EST FACI QUI RE AUT UT AUT ADICIA VELECTEM VOLOREH ENTIISQUO ERIAE ABORE PLABO. ANT UT EST EVELIAE ET VOLUT EXPLIQUO CONSENI TE EARISSUNT LAM HILLAB IUM AUTEM

top HOFMAN VIA VOORWINDEN broek H&M schoenen SILHOUETTE

winter - voorjaar 2017

30


MODE

7 top MALENE BIRGER VIA VOORWINDEN broek SUPERTRASH VIA VOORWINDEN handschoenen TWINSET

31

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE TEKST EN BEELD: JAAP VAN RIJN

FAMILIEBEDRIJVEN

6

FAMILIEBEDRIJVEN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE STABILITEIT VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE. ZE ZIJN NIET ALLEEN LOYAAL NAAR HUN MEDEWERKERS, MAAR OOK MINDER GEVOELIG VOOR CONJUNCTURELE SCHOMMELINGEN DAN BIJVOORBEELD BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN, ALDUS HET GERENOMMEERDE ACCOUNTANTSBUREAU PWC. FAMILIEBEDRIJVEN HEBBEN DOORGAANS EEN HOGER RENDEMENT. DE REDEN: ZE RICHTEN ZICH OP HET VERGROTEN VAN HUN VOORSPRONG, DIE ZE VAAK HEBBEN DANKZIJ UNIEKE KENNIS VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN. MET DEZE PRODUCTEN KUNNEN DE BEDRIJVEN ZICH DUIDELIJK ONDERSCHEIDEN EN HUN MARKTPOSITIE VERSTERKEN. DOEN PORTRETTEERT ZEVEN FAMILIEBEDRIJVEN WAAR HET FAMILIEBEDRIJF VAN OMME & DE GROOT ZICH VERWANT MEE VOELT.

Familiefeiten Bron: Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving, PWC, maart 2016.

Tussen 2009-2014 creëerde de top 100 van de Nederlandse familiebedrijven 19% meer banen, tegenover 1,6% voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven.

7

winter - voorjaar 2017

60% van de familiebedrijven hanteert een duurzaamheidsdoelstelling.

7

32

95% van de familiebedrijven is een erkend leerbedrijf.

De Nederlandse familiebedrijven zijn in meerderheid bovengemiddeld actief in hun sociale omgeving.

7

7


m fa

REPORTAGE

iliebedrijf

NOlet distillery 6

Nolet: noblesse oblige

•E • S TA 91 BLISHED 16

Nolet Distillery uit Schiedam is het oudste familiebedrijf van Nederland, dat in 1691 werd opgericht door de Franse hugenoot Joannes Nolet. Het bedrijf overleefde voorspoed – wat tot hoogmoed kan leiden – en barre tijden. Zeer uitdagend waren de omstandigheden in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de markt overspoeld werd met scherp smakende jenevers van bedenkelijke kwaliteit. Het bedrijf koos tegen de trend in voor kwaliteitsjenever, de zachte Ketel 1. Maar wodka bracht de distilleerderij het echt grote succes. Vooral Amerikaanse bartenders mixen graag met de frisse Ketel One Vodka. Nolet investeerde een deel van de opbrengsten in een hypermoderne distilleerderij, pal naast het oude gebouw, en bouwde een nieuwe stellingmolen, de hoogste ter wereld. De molen levert groene stroom aan de distilleerderij en in de molen geeft het bedrijf onder meer trainingen aan bartenders uit alle windstreken. Nolet ging in 2008 een joint venture aan met drankgigant Diageo om meer slagkracht te krijgen. Met een eeuwigdurende exclusieve Supply Agreement bedong Nolet dat de distilleerderij in Schiedam blijft produceren. Vrucht van de samenwerking is onder meer de jenever Ketel 1 Matuur, een moutwijnjenever van meer dan 51% moutwijn, waar bartenders graag mee mixen. Maar ook met een nieuwe gin overtuigt de distillateur. Genoeg bartenders vinden de naar roos, framboos en perzik geurende Nolet Silver zo goed, dat ze de gin hooguit met wat garnituur serveren. Interesse in jenever en gin? Bezoek de tentoonstelling Het Begin van Gin in het Jenevermuseum in Schiedam. De tentoonstelling loopt tot en met 19 maart 2017.

F Meer informatie: www.jenevermuseum.nl

Prijspakkende Platenburg

fa

mil

iebedrij

f

PLATENBURG 6 •E S TA

9 BLISHED 18

4•

Ook het 123 jaar oude Rotterdamse familiebedrijf Platenburg specialiseerde zich in drank. Met vrouw Lia en zoon Julian schenkt vinoloog en liquorist Ger Platenburg als derde generatie klare wijn en het betere gedistilleerd. Samen met andere vinologen koopt hij bij wijnboeren die voor kwaliteit gaan: denk aan rijpe druiven en een laag rendement per hectare. De aanpak van de werkelijk aimabele Platenburg, ervaar het zelf ter plaatse, valt op: hij won al vier keer de trofee Beste wijnassortiment van Nederland. Hij verkoopt prijzige bourgognes, maar ook opvallend veel goede wijn onder de € 10. Wie liever op de tong van een expert dan op zijn eigen papillen vertrouwt: Harold Hamersma kent in zijn De Grote Hamersma maar liefst 75 eervolle vermeldingen toe aan wijnen van Platenburg. Een tip: de rond de € 6 kostende en vol smakende Negroamaro. Deze Italiaanse wijn werd twee keer verkozen tot winnaar van de huiswijncompetitie van het tijdschrift Proefschrift. Het is dan ook de perfecte pannenwijn.

F Meer informatie: www.wijnkoperijplatenburg.nl 33

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE

m fa

iliebedrijf

Wildhandel Treuren 6 •E • S TA 00 BLISHED 19

winter - voorjaar 2017

34


REPORTAGE

Natuurlijk wild Nog een iets meer dan 100-jarige: Wildhandel Treuren, 100% alive & kicking. Rob Treuren liet na de overname van de zaak van zijn ouders de winkel aan de Jonker Fransstraat op de schop nemen. Hij nam daarbij een stap die voor een poelier tamelijk ongewoon is: hij vroeg een echte lichtontwerper, Paul van Laak van Atelier 81, om advies. De perfecte balans tussen het lichtplan en de lijnen van de architectuur geeft de zaak een rustige sfeer. Daar zal Rob Treuren behoefte aan hebben. Want veel restaurants, ook in het allerhoogste segment, nemen zijn wild en gevogelte af. Rob heeft het dan ook altijd druk. Het succes is fijn, maar zijn vak zwaar. Het schoonmaken van kippen en wild blijkt voornamelijk handwerk. Wie alle perfect schoongemaakte kippen, hazen, kwartels, patrijzen, parelhoenders, duinkonijnen en fazanten in de vitrine ziet liggen, beseft welke arbeid hij en zijn collega’s verrichten. Waarom zou een jongen die van alles kon worden, dit werk willen doen? Rob

fa

mil

iebedrij

vertelt dat hij als kind zeker niet droomde van een carrière als poelier. Het wild moet je raken en dat gaat niet vanzelf, zo ervoer hij. “Je moet dit vak in groeien. Het wild komt nattig en vuil van de jacht en het is allemaal handwerk. Zo ontwikkel je een gevoel voor wild.” Uiteindelijk koos Rob bewust voor het vak en volgde de poelieropleiding, waar tegenwoordig haast geen animo meer voor is. Nieuwe poeliers leren het vak vooral in de praktijk, zo weet Rob. Hij ziet de gevolgen: gevogelte dat zonder kennis van zaken is geplukt, smetplekken heeft en verkeerd in stukken is gesneden. Zulk wild zul je bij hem niet aantreffen. Rob let op de details. Zo houdt hij het wild zo lang mogelijk gesloten. Want als de organen eenmaal zijn verwijderd, gaat het bederf snel. Rob prijst zichzelf gelukkig dat koks en particulieren zijn inspanningen herkennen. Hij hoopt het werk nog lang te doen, want: “Een natuurlijker product kun je bijna niet meer vinden.”

F Meer informatie: www.treuren.nl

f

Vermeyden 6 •E S TA

0 BLISHED 19

0•

Echte ondernemers waren het, de Vermeydens Het Rotterdam van rond 1900 verwelkomde grote stromen migranten uit vooral Zeeland en Brabant. Hun monden moesten worden gevoed. Arie Vermeiden, zoon van een Delfhavense melkboer met een eigen zuivelwinkel, onderkende de kansen. Hij begon op de Nieuwe Binnenweg een zaak die hij Vermeyden noemde, dat stond chiquer. Hij verkocht naast kaas ook vleeswaren. Maar het duurde tot ver na de Tweede Wereldoorlog voordat de winkel echt lucratief werd. De welvaart nam vanaf de jaren 50 toe, ook in Rotterdam. Mensen wilden wel eens wat anders dan Gelderse gekookte worst en Goudse kaas. Ook de bedrijven boden kansen: kerstpakketten, lunchpakketten en zakenlunchen. Het assortiment groeide met de welvaart mee. Met onder meer olijfolie, truffels, wijn, buitenlandse kazen, bijzondere koffie en thee werd Vermeyden een begrip tot ver buiten Rotterdam. Al in de jaren 80 reden mensen om voor een Bolletje Binnenweg – met onder meer rosbief, zilverui, ei en augurk –, dat nog steeds wordt gesmeerd. Eigenlijk hoort Vermeyden niet meer op deze pagina thuis. Want Henk Vermeiden jr. verkocht als laatste telg van de familie de zaak aan Anja en Rob Sies. Zij lieten het Rotterdamse delicatessenmonument Vermeyden een sprong naar de 21ste eeuw maken. Van Omme & De Groot bleef Vermeyden trouw. Want de nieuwe eigenaren kiezen nog steeds voor een hoge kwaliteit en dus gaat dagelijks de telefoon: de aannemer belt de lunch door. Als dank voor trouwe dienst krijgen ze een plek in dit artikel.

F Meer informatie: www.vermeydendelicatessen.nl

35

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE fa

mil

iebedrij

f

Asto Keukens 6 •E • S TA 27 BLISHED 17

duurzaamheid van Asto Keukens Asto Keukens is een relatief jong familiebedrijf vergeleken met de andere ondernemingen die op deze pagina’s staan. Het bedrijf komt wel voort uit een hele oude onderneming en is een voortzetting van de keukendivisie van de Rotterdamse Koninklijke Houthandel Abraham Stolk, opgericht in 1727. Stolk-werknemer Ben Waalboer kreeg de kans om de keukens over te nemen. Inmiddels spant de tweede generatie Waalboer zich in om Asto Keukens verder in de vaart der volkeren op te stoten. De aanpak van de broers Benno en Martijn Waalboer valt op. Zo werd Asto Keukens in 2013 uitgeroepen tot dé keukendetaillist van Nederland. Het bedrijf richt zich zowel op de particulier als op de projectmarkt. Benno kent dankzij zijn vader de consumentenmarkt door en door. Martijn besloot, na een carrière als vastgoedman en projectontwikkelaar, zich aan te sluiten en de projectmarkt onder zijn hoede te nemen. Met succes. Want hun Keukens staan inmiddels niet alleen in vele Van Omme & De Groot-projecten maar ook in andere spraakmakende projecten, zoals de Markthal en de Calypso. Waarom kiezen ontwikkelaars en bouwers voor deze keukens? Volgens de gebroeders Waalboer vanwege de hoge kwaliteit met oog voor het milieu, denk aan het FSC-certificaat. Het verwerkte hout komt uit duurzaam beheerde bossen. En de ergonomisch verantwoorde keukenapparatuur is uitgevoerd met energiebesparende functies. De Amsterdamse showroom die Asto Keukens exploiteert, is inmiddels een LEICHT store, een premiummerk dat strak, tijdloos design combineert met duurzaamheid.

F Meer informatie: www.astokeukens.nl

winter - voorjaar 2017

36


REPORTAGE

fa

Het DNA van Van der Valk

mil

iebedrij

f

Van der Valk 6 •E • S TA 29 BLISHED 19

De band tussen de familiebedrijven Van der Valk en Van Omme & De Groot is sterk. De bouwer realiseerde een aantal hotels voor de legendarische familie, zoals Van der Valk Hotel Nieuwerkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Van der Valk is zo’n beetje het archetype van een Nederlands familiebedrijf, mede omdat nog steeds vele familieleden in de horecabedrijven werken. Het succesverhaal nam een aanvang in 1929. Toen kreeg en greep Martinus van der Valk de kans om de familieboerderij met café in Voorschoten uit te gaan baten. Martinus was veel onderweg voor zijn autohandel en ervoer dat je bijna nergens zo lekker kon eten als thuis. Hij besloot dat mensen in zijn café smaakvol huiselijk eten moesten kunnen bestellen, dat zijn vrouw Riet bereidde. Martinus en zijn vrouw Riet waren niet alleen succesvol als

ondernemers, ze verwekten ook twaalf kinderen. Martinus bedacht een bedrijfsmodel dat werkte: elk kind kreeg een zaak, gefinancierd met eigen geld. Managementgoeroes hebben het tegenwoordig over het DNA van een bedrijf. Ze zijn allemaal Martinus van der Valk schatplichtig. Want zijn DNA-aanpak werkt ook in 2017. Martinus’ zonen Arie en Gerrit van der Valk bouwden het bedrijf uit tot het internationaal opererende Van der Valk-concern. Drie familietakken exploiteren relatief onafhankelijk van elkaar de hotels met restaurant. Inmiddels neemt de vierde generatie het roer van de derde generatie over, in een aantal bedrijven werkt de vijfde generatie al mee. Niemand van de inmiddels zo’n 700 familieleden wordt gedwongen de horeca in te gaan. Echter, weinigen laten de kans liggen om

37

mee te bouwen aan een nog steeds opvallend dynamisch bedrijf. Zo valt de modernisering van zowel de menukaart als het vastgoed op in een aantal hotels, zonder dat de bedrijven inleveren op de warme, huiselijke sfeer en de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. De menukaarten bieden culinair uitdagende gerechten én Van der Valkclassics, zoals gebakken noordzeetong. Het wel en wee van het familiebedrijf maakt nieuwsgierig. Jan Slagter van Omroep MAX werd de eer gegund om de familie achter de schermen te volgen. De documentaire zal in de loop van 2017 op de beeldbuis te zien zijn.

F Bron: www.valk.com

winter - voorjaar 2017


PROJECT DE PELIKAAN

APPARTEMENTEN De Pelikaan, Gouda

PROJECT// De Pelikaan, 11 appartementen te Gouda ARCHITECT// Groosman Partners te Rotterdam OPDRACHTGEVER// eigen ontwikkeling DUUR VAN HET PROJECT// 2015-2016


GOUDA PROJECT

39

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE TEKST: RACHEL VAN DIGGELE ILLUSTRATIE: MICHAEL MAY

95 jaar Van Omme & De Groot HET WAS 1922, TOEN ONZE OPRICHTERS JAN ZWEERS VAN OMME EN AUGUSTINUS DE GROOT VANUIT HET NOORDEN VERTROKKEN. IN ROTTERDAM BUNDELDEN ZE HUN KRACHTEN EN MET SUCCES!

Nu, 95 jaar en zo’n 500 projecten verder, kun je je beter afvragen... wat hebben we niet gebouwd? Ziekenhuizen, scholen, huizen, kantoren, hotels, vliegvelden, bedrijfshallen, kleedkamers, bruggen, vakantiewoningen, supermarkten, gymzalen, kinderdagverblijven, politiebureaus, bioscopen, verpleeghuizen... You name it en wij hebben het wel gebouwd, verbouwd, onderhouden of gerenoveerd! Hier een beknopt beeld van ons omvangrijke oeuvre. En het mag ook eens gezegd worden... We zijn er trots op!

winter - voorjaar 2017

40


REPORTAGE

1922 FABIUSSCHOOL ROTTERDAM (1STE PROJECT)

1948-1959 KOSSEL-SYSTEEM

1940-1945

EIND JAREN 50

TWEEDE WERELDOORLOG (BIJNA ALLE ACTIVITEITEN LAGEN STIL)

JAN DE GROOT, LUUT DE GROOT, FERDINAND DE GROOT, BERTUS VAN OMME EN EVERT VAN OMME VOLGEN HUN VADERS OP

1922

1956

OPRICHTING VAN FIRMA VAN OMME & DE GROOT DOOR JAN ZWEER VAN OMME EN AUGUSTINUS DE GROOT

PENDRECHT ROTTERDAM

1ste generatie AUGUSTINUS DE GROOT & JAN ZWEER VAN OMME

1946 AANKOOP HUIDIGE PAND NR. 223 AAN DE HEEMRAADSSINGEL

2006 AANKOOP PAND NR. 231 HEEMRAADSSINGEL

41

winter - voorjaar 2017


REPORTAGE

1982 CALANDSTRAAT

BEGIN JAREN 60 LUUT DE GROOT EN JAN DE GROOT (FERDINAND DE GROOT EN BERTUS EN EVERT VAN OMME WORDEN UITGEKOCHT)

1969 VASTELAND ROTTERDAM

1973 - 1979

1980 - 1990

1STE EN 2DE OLIECRISIS

ROTTERDAM ZEVENKAMP

1956 - 1979 ROTTERDAM ZUIDPLEIN

2de generatie JAN DE GROOT EN LUUT DE GROOT

winter - voorjaar 2017

42


REPORTAGE

2015

1989

ERASMUSHUIS (HBU) COOLSINGEL ROTTERDAM

ALEYDA VAN RAEPHORSTLAAN ROTTERDAM HILLEGERSBERG

1986

1993

GUUS-JAN DE GROOT EN GUUS DE GROOT

ROTTERDAM PRINSENLAND

1988 AEX BEURSPLEIN 5 AMSTERDAM

2006

2013 - HEDEN

UITBREIDING KANTOOR ROTTERDAM HEEMRAADSSINGEL MET NR. 231

TORENPAD EN PARKLAAN BOSKOOP

1991

2012

GUUS DE GROOT (GUUS JAN WORDT UITGEKOCHT)

CENTRUMPLAN ZOETERMEER OOSTERHEEM

2009 ROTTERDAM NEWPORT NESSELANDE, WINNAAR NEPROM-PRIJS

3de generatie GUUS DE GROOT

43

winter - voorjaar 2017


FAVORIETEN TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: PAUL DE GRAAFF

ZIJ HOREN BIJ HET MEUBILAIR! EEN LEVEN LANG VOOR ÉÉN EN HETZELFDE BEDRIJF WERKEN? IN EEN TIJD WAARIN JONGEREN VAN JOB NAAR JOB FLADDEREN, LIJKT DAT BIJNA VLOEKEN IN DE KERK. DE MEDEWERKERS VOOR HET LEVEN MOGEN DAN TOT EEN UITSTERVEND RAS BEHOREN, ZE ZIJN ER NOG STEEDS. VOORAL BIJ FAMILIEBEDRIJVEN FLOREERT DEZE TROUWE, LOYALE WERKNEMER. GELUKKIG MAAR! WANT DEZE TROUWE GEDIENDEN ZORGEN VOOR CONTINUÏTEIT, VORMEN EEN STUKJE LEVENDE GESCHIEDENIS EN ZIJN VOOR VEEL KLANTEN EEN VASTE WAARDE. BIJ VAN OMME & DE GROOT IS DIT NIET ANDERS. SOMMIGE WERKNEMERS BLIJVEN MAAR EVEN, DE MEESTE GAAN NOOIT MEER WEG. DEZE DRIE BEHOREN OVERDUIDELIJK TOT DE LAATSTE CATEGORIE.

winter - voorjaar 2017

44


FAVORIETEN

DRÉ Naam: Andrea Seijkens-van Straten (ook bekend als: Dré) Leeftijd: 43 Functie: Secretariaat / receptie In dienst sinds: 1998 Wie kent haar niet? Andrea vormt het gezicht en de stem van Van Omme & De Groot. Altijd vrolijk, altijd behulpzaam. Voor klanten en collega’s is ‘Dré’ een vriendelijk baken en een sympathiek visitekaartje. “Mijn eerste werkdag was hectisch, ik dacht alleen maar: wat moet ik doen? Om vijf uur ’s middags was ik blij dat ik naar huis kon.” Dat is inmiddels wel veranderd: “Ik heb altijd gezegd: ‘Als ik het niet meer naar mijn zin heb, dan stop ik.’ Maar ik zit er nog steeds, dus heb ik het nog steeds naar mijn zin. Het voelt als familie hier. We vormen een gezellige club, een groep die echt bij elkaar hoort. Negen van de tien mensen die hier komen werken, blijven hangen. Daar merk je ook aan dat het hier echt een familiebedrijf is. Of je vindt het wat en je blijft voor altijd hangen, of je bent zo weg.”

45

winter - voorjaar 2017


FAVORIETEN

JAN BOTH Leeftijd: 59 Functie: Werkvoorbereider In dienst sinds: 1977 In 1977 kwam Jan stage lopen bij Van Omme & De Groot. Hij ging nooit meer weg. “Ik weet nog dat bij mijn sollicitatie de entree zoveel indruk op me maakte. Je komt niet binnen in een kantoor. Die entree is nog steeds hetzelfde als toen. Zelfs de opstelling met stoelen en tafeltje is hetzelfde gebleven.” “De manier van werken is wel moderner geworden. Destijds deden we alles zelf. Dat was de charme ook. Nu zijn werkzaamheden meer gesplitst over verschillende afdelingen en doet ieder zijn eigen deel. Het moet wel, dat snap ik hoor. Wat niet veranderd is: we zijn nog steeds een familiebedrijf met korte lijnen. Er zijn een hoop mensen die hier al erg lang werken. Je staat met z’n allen voor hetzelfde. Wel missen we onze Bram (financieel directeur, afgelopen augustus overleden). Bram maakte altijd met iedereen een praatje en was de verbinder binnen Van Omme & De Groot. We missen hem enorm.”

winter - voorjaar 2017

46


FAVORIETEN

JAN VIJFVINKEL Leeftijd: 55 Functie: Voorman timmerman In dienst sinds: 1987 Jan laat zich niet gek maken. Deze klassieke timmerman houdt van vakwerk, trekt zijn eigen plan en houdt ook in ‘moderne tijden’ het hoofd koel. Op zijn 26ste kwam hij bij Van Omme & De Groot werken. De bekende ontgroeningsgrappen – ‘Ga eens een plintenleertje halen...’ – werkten dan ook niet meer bij hem. “Daar was ik trouwens ook van huis uit al voor gewaarschuwd.” Het liefst doet hij renovatieprojecten in oude wijken. “Mijn hart ligt bij het klassieke timmerwerk. Bij Van Omme & De Groot krijg ik de vrijheid, daarom werk ik hier al zo lang met veel plezier. Ik moet dingen zelf goed oplossen. Niemand staat daarbij in mijn nek te hijgen. Natuurlijk zijn er wel dingen veranderd. Alles is moderner, het moet nu sneller.” Mooie herinneringen? Daar heeft hij er veel van. Eentje dan: “Ik heb vroeger een tijdje aan een verbouwing gewerkt op de Amsterdamse effectenbeurs. Voordat we naar huis gingen, liepen we dan nog even over de Wallen of gingen een biertje drinken met elkaar.” Good old times.

47

winter - voorjaar 2017


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT BOSKOOP

VAN OMME & DE GROOT SCOORT PUNTEN MET SOCIALE HUUR ER IS IN NEDERLAND EEN NIJPEND GEBREK AAN BETAALBARE HUURWONINGEN. HET IS DAN OOK GOED NIEUWS DAT WONINGBOUWVERENIGING WOONPARTNERS UIT WADDINXVEEN IN HET NAASTGELEGEN BOSKOOP 16 SOCIALE-HUURWONINGEN DOOR VAN OMME & DE GROOT LIET ONTWIKKELEN EN BOUWEN IN HET PLANGEBIED TORENPAD-OOST.

Het appartementengebouw met 16 sociale-huurwoningen in het project Roem van Boskoop werd op 17 november 2016 feestelijk geopend door wethouder Hoekstra. “We staan hier op historische grond”, zei hij. “Vóór de fusie tussen de gemeenten Boskoop en Alphen aan den Rijn stond hier het gemeentekantoor van Boskoop. Het is mooi te zien dat deze plek nu een nieuwe en waardevolle toekomst krijgt. Ik wens de nieuwe Boskopers van harte welkom en veel plezier met het wonen op deze plek.” Dat was niet in dovemansoren gevallen, want de nieuwe huurders waren zeer enthousiast. De 24-jarige Liza bijvoorbeeld, die vanuit haar ouderlijke woning voor een van de appartementen heeft gekozen. Zij komt van buiten Boskoop en kiest bewust voor een rustige omgeving. “Het is niet eenvoudig om zelfstandig aan een woning te komen. Kopen kan ik wel helemaal vergeten. Banken hanteren steeds strengere eisen. En zolang ik nog zoekende ben, is huren voor mij ideaal. Ik verheug me erop om te verhuizen.” Zij had, net als veel anderen, al lang zitten azen op deze buitenkans. Maar er waren ook geïnteresseerden die zich pas heel laat als gegadigde meldden. Zo ook Paul en Ineke: “Onze kinderen

zijn het huis uit en we wilden kleiner gaan wonen. Liefst ook nog gelijkvloers. We hoefden niet lang na te denken en kunnen er vandaag al in.” Punten ‘scoren’ Bij de ontwikkeling van Roem van Boskoop waren voor Van Omme & De Groot de kwaliteitseisen van Woonpartners allesbepalend. Marco Dijkshoorn, hoofd projectontwikkeling bij Van Omme & De Groot: “Ik ben blij dat we dit project vijf jaar geleden samen met twee corporaties (voor Trifolium Woondiensten werd eerder in 2016 een soortgelijk gebouw opgeleverd) konden oppakken. Het ontwerp is van Schippers Architecten, maar in overleg met Woonpartners zijn er vanuit hun eigen visie en beleid hogere kwaliteitseisen aan de afwerking gesteld. Daar zullen de huurders zeer dankbaar voor zijn.” Willem van den Berge, adjunct-directeur van Woonpartners, is al

even tevreden: “Veel hoeven de nieuwe huurders niet te doen. Met de kwaliteit waarmee Van Omme & De Groot oplevert, is het uitstekend gesteld. Wij hanteren bij nieuwbouw een gemiddeld aantal opleverpunten per woning. Een aanvaardbaar resultaat blijft onder de 10 punten. Deze woningen hadden welgeteld 1,2 punten per woning. Dat is knap.” Einde van een tijdperk Voor Woonpartners was dit voorlopig het laatste nieuwbouwproject in de gemeente Alphen aan den Rijn. De wethouder benadrukte nogmaals dat hij dat jammer vindt vanwege de prima samenwerking met Woonpartners. “Maar de samenwerking met Van Omme & De Groot zit er misschien nog wel in, aangezien er in de toekomst nog 10.000 tot 20.000 woningen worden bijgebouwd.”

ALPHEN AAN DEN RIJN

GEKOCHT: NIEUWE GRONDPOSITIES IN AALSMEER EN ALPHEN AAN DEN RIJN

ONLANGS BEREIKTE VAN OMME & DE GROOT OVEREENSTEMMING OVER DE VERWERVING VAN GRONDPOSITIES IN ONDER MEER KUDELSTAART (GEMEENTE AALSMEER) EN ALPHEN AAN DEN RIJN.

winter - voorjaar 2017

Onlangs bereikte Van Omme & De Groot overeenstemming over de verwerving van circa 200 hectare grondposities van het voormalige Phanos in onder meer Kudelstaart-Westeinderhage (gemeente Aalsmeer). Kudelstaart ligt aan de zuidoostzijde van de Westeinderplassen en staat bekend als watersportplaats. Het ligt op een steenworp afstand van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Deze grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Met de gemeente Aalsmeer worden gesprekken gevoerd over mogelijke woningbouw op deze locatie. Naar verwachting kan hiervoor op korte termijn een intentieovereenkomst worden gesloten met de gemeente. Hierna wordt een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden opgestart onder deskundige stedenbouwkundige begeleiding van KuiperCompagnons. Verder werden gronden verworven in mogelijk nieuwe uitbreidingsgebieden van Alphen aan den Rijn (Gnephoek), Groningen (Meerstad), Kollum (Lauwershage) en Houten (Schalkwijk).

48


ACTUALITEITEN

ROTTERDAM HILLEGERSBERG

NIEUWE TOEKOMST VOOR ICOON UIT DE WEDEROPBOUW: RENOVATIE OLYMPUSFLAT AL TIENTALLEN JAREN IS DE OLYMPUSFLAT IN HILLEGERSBERG EEN LANDMARK, EEN ICOON VAN HET UIT DE AS HERREZEN ROTTERDAM.

De flat is ontworpen door W.J. Fiolet, een van de meest productieve architecten uit de Rotterdamse wederopbouw. Het typische uiterlijk van de jaren 60 maakt nu plaats voor een meer eigentijdse look. De gemetselde kopgevels verdwijnen en worden voorzien van keramische tegels. Het was voor A3 Architecten nog een spannende zoektocht naar de mogelijkheden en kansen van zo’n beeldbepalende flat. De keuze is gevallen op keramische tegels omdat de flat daarmee van afstand een echt landmark blijft. Wie dichterbij komt, ziet dan ineens de fraaie detaillering van

die tegels. Het werkt dus op meerdere niveaus erg goed. De details zorgen voor verfijning en menselijke maat. De gekozen lichte kleur voor de nieuwe gevel en het vervangen van de balkonhekwerken door glazen schermen geven de Olympusflat een fris, nieuw en chic uiterlijk. De renovatie gebeurt in opdracht van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Adriaen van der Doeslaan 155/309 en is eind september 2016 gestart met het exterieur van de Olympusflat. Het werk wordt begin 2017 opgeleverd.

ROTTERDAM

VAN OMME & DE GROOT BOUWT MEE AAN IMAGO ROTTERDAM MEDIO 2016 HEEFT VAN OMME & DE GROOT ZICH ALS ‘ROTTERDAM WOON PARTNER’ VERBONDEN AAN DE PROMOTIE VAN ROTTERDAM.

Het netwerk van woonpartners, bestaande uit investeerders, ontwikkelaars, corporaties en makelaars, bouwt samen met de gemeente en onder regie van Rotterdam Partners aan het imago van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad. Een steviger imago versterkt op termijn de Rotterdamse economie. Aan dit doel levert Van Omme & De Groot graag zijn bijdrage.

49

winter - voorjaar 2017


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

ROTTERDAM

ZAKELIJKE HUURDERS: ZET KOERS NAAR PORTCITY IV ROTTERDAM Over niet al te lange tijd is Rotterdam naar verwachting een stoer en modern kantoorgebouw rijker op een van de mooiste plekken van de stad: aan de Waalhaven Zuidzijde. Hier wordt gewerkt aan PortCity IV, het vierde en laatste gebouw in het project PortCity. Dit kantoorgebouw staat letterlijk met de voeten in het water. Een unieke kans dus voor maritieme en industriële bedrijven om koers te zetten naar een efficiënt en modern kantoorgebouw.

Ondernemers ondernemen nu actie In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van het kantoorgebouw PortCity IV. Het technisch ontwerp is gereed en daarmee komt de ontwikkeling in een stroomversnelling. Ook is er een uitgebreide verhuurbrochure beschikbaar, voorzien van onder andere ingedeelde plattegronden en artist impressions. Dat geeft een goede indruk van de huisvestingsmogelijkheden in dit duurzaam ontwor-

AUSTERLITZ

DE PADEN OP, DE LANEN IN: HEERLIJK WONEN IN BOSRIJK AUSTERLITZ HET RUSTIGE DORPJE AUSTERLITZ IS BIJ HET GROTE PUBLIEK BEKEND VAN DE PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ, DAT MERKWAARDIGE MONUMENT UIT 1804.

Veel minder bekend is het enorme woongenot dat dit dorp te bieden heeft. En die onbekendheid is nu juist de grote charme van Austerlitz. Hier woon je heerlijk rustig op de Utrechtse Heuvelrug. Weg van alle drukte en toch centraal in het land. Precies hier ontwikkelt Van Omme & De Groot het nieuwbouwproject Thuis in Het Loo. Nieuw wonen in een traditionele setting Austerlitz is een dorp met een grote mix aan stijlen en woningtypes. Dat is historisch zo gegroeid: iedereen bouwde naar eigen smaak en inzicht. Verwacht hier dus geen rijen met dezelfde woningen. Daarom is het nieuwe project Thuis in Het Loo ook zo gevarieerd opgezet. Het plan telt 104 woningen, die gefaseerd worden gerealiseerd. Er is keuze uit rijwoningen, semibungalows, tweekappers en vrijstaande woningen. Er is dus ‘voor elk wat wils’ in Thuis in Het Loo: starter, gezin met kleine of grotere kinderen, senior. En er zijn nog meer mogelijkheden om je eigen smaak in je nieuwe thuis tot uiting te laten komen. Denk aan een grote keuze uit dakvormen, raampartijen en materialen. Uiteraard hebben alle woningen een heerlijke tuin. Het plan wordt vervolmaakt met speelgelegenheden en veel groene buitenruimten. De verkoop start naar verwachting in de eerste helft van 2017.

www.thuisinhetloo.nl

winter - voorjaar 2017

50

pen kantoorgebouw. Daarbij heeft MVSA Architects de lat hoog gelegd, want PortCity IV is volgens de BREEAM ‘Very Good’-normering ontworpen. Dit is het moment om aanspraak te maken op het ideaal gelegen kantoorgebouw. Neem voor meer informatie contact op met verhuurmakelaar Cushman & Wakefield of ga naar www.portcity-iv.nl.


ACTUALITEITEN HOOGVLIET

VIS NIET ACHTER HET NET: ‘DE PARELVISSER’ GAAT NU IN VERKOOP IN HOOGVLIET ONTWIKKELT VAN OMME & DE GROOT HET NIEUWBOUWPROJECT DE PARELVISSER.

Hier komen 61 heerlijke eengezinshuizen met een tuin en een privéparkeerplaats, in een groene wijk. Deze wijk heeft veel voorzieningen voor maximaal wooncomfort: vlak bij het populaire winkelcentrum De Binnenban, diverse scholen, het Oudelandsepark, de metrolijn naar Rotterdam Centrum en de A15. De verkoop van de eerste woningen start begin 2017. Volop keuze Er is keuze uit diverse woningtypes, in oppervlakte variërend van ongeveer 120 m² tot 136 m2. De 59 rijwoningen zijn er in twee types, met een schuine kap of met een plat dak, waardoor je een volledige derde woonlaag hebt. Verder zijn er nog 2 twee-onder-een-kapwoningen op zeer royale kavels. Elke woning heeft een voortuin met groene haag of een autovrij hofje voor de deur en een fijne achtertuin met berging en achterom. Zonnepanelen zijn standaard en ook een privéparkeerplaats is bij de koop inbegrepen. Een aantal huizen heeft parkeergelegenheid op eigen terrein, de andere bewoners parkeren in de groene hoven. Alle woningen worden opgeleverd met kwalitatief hoogwaardig sanitair en je ontvangt een cheque om een basiskeuken uit te zoeken. De verkoopprijs start vanaf circa € 195.000 v.o.n.

ROTTERDAM OVERSCHIE

START BOUW VOOR ‘THUIS IN OVERSCHIE’ ‘HET DUURT EVEN, MAAR DAN HEB JE OOK WAT.’

Die uitdrukking is wel van toepassing op de ontwikkeling van Thuis in Overschie, op het terrein van de voormalige zuivelfabriek De Combinatie. Van Omme & De Groot verwierf de grond in de jaren 90, met toen al plannen voor nieuwbouw. Procedures, gewijzigde visies, bestemmingsplannen en de crisis zetten voortdurend de rem op de gang van zaken. Maar nu is het dan zover: architect Theo Verstralen ziet eindelijk zijn geesteskinderen tot wasdom komen. Thuis in Overschie omvat 48 woningen aan de P. Cottaarstraat. De opzet is gezellig, bijna dorps. Er ontstaan

straks zes korte rijtjes met ieder acht woningen. Vier van deze rijtjes zijn gelegen aan een gezellig autovrij hofje. De voortuin van elke woning wordt ingericht als een zogeheten Delftse stoep met een houten pergola. Hier kunnen bewoners in de zomer gezellig voor de deur van een kopje koffie genieten. Uiteraard is er ook een ruime achtertuin. Je zou kunnen zeggen dat het buurtje daarmee iets van de geschiedenis van deze locatie in ere herstelt. De Overschiese zuivelfabriek De Combinatie opende hier in 1953 de deuren. Het bedrijf groeide door verschillende fusies uit tot de Melkunie en nog weer

51

later tot Campina. De woonsfeer in Thuis in Overschie doet wel wat denken aan die gemoedelijke jaren 50. Kinderen die beschut kunnen spelen. Veel contact met de buren. En binnen lekker veel ruimte, want door de kapvorm is het mogelijk om veel kamers te realiseren. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Maar er volgt nog een tweede fase met in totaal 8 woningen. De verkoop van deze woningen start naar verwachting medio 2017. Op zoek naar een woning met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding? U bent Thuis in Overschie.

winter - voorjaar 2017


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

ROTTERDAM

LA BUVETTE VALT IN DE SMAAK BIJ CULINAIRE PERS IN HET MONUMENTALE HERONTWIKKELDE EN VERNIEUWDE ERASMUSHUIS OP DE COOLSINGEL IS NU GRAND CAFÉ LA BUVETTE TE VINDEN.

Deze transformatie is gerealiseerd door Van Omme & De Groot. Zelf vinden we het een geslaagd project, een mooie en bijzondere plek om te eten of wat te drinken. En gelukkig is de culinaire Rotterdamse pers ook tevreden, getuige twee mooie recensies: “La Buvette wil met een klassiek grand café de klasse van vroeger teruggeven aan het Erasmusgebouw, dat in 1939 werd gebouwd naar een ontwerp van Dudok. Het interieur is een knipoog naar deze ‘vervlogen tijd en stijl’. Op de kaart staan huisgemaakte ontbijt-, lunch- en borrelgerechten geïnspireerd op de Franse en Belgische keuken. Op vrijdagavond kun je er ook voor een diner terecht. Chef-kok Fabian Oldenburger werkt samen met meesterboulanger Hiljo Hillebrand, die zich eerder dit jaar kwalificeerde voor het WK Boulangerie in Parijs.” – Metro “Doordat deze horecagelegenheid zich bevindt in het stijlvolle ‘Frame Offices’ [Erasmushuis; red.] is de entree gezamenlijk met die van de zakenlui. Het doet daardoor vrij mondiaal aan. We krijgen een beetje het gevoel alsof we een zaak in NYC of Londen binnenstappen; een hoog Sex and the City gehalte. Wanneer we de zaak in ons opnemen, zien we een prachtig afgewerkte stenen bar, vrolijke tegeltjes aan de muur en marmeren trappen met fijne gouden details. Aan de inrichting is duidelijk veel tijd besteed, wat de zaak extra onderscheidt van de kantoren. Waar La Buvette ook veel tijd in heeft gestoken, is het vinden van goed bedienend personeel. Wat worden we hier blij van: professionals die weten waar ze het over hebben en het daadwerkelijk leuk vinden wat ze doen. Dit soort gastvrijheid en passie vind je vrijwel nergens meer in Rotterdam. Het doet ons denken aan Parijs, waar dit beroep (terecht) nog steeds als ambacht wordt gezien. La Buvette is zo’n zaak waar je ongemerkt je hele zaterdag- of zondagmiddag kunt besteden. Door de grote raampartijen heb je soms het gevoel dat je letterlijk óp de Coolsingel, midden in het stadsgedruis, zit. Maar op een goede manier. Zoals het hoort aan te voelen in een wereldstad.” – De Buik van Rotterdam

ZOETERMEER

MEEBOUWEN AAN EEN AANTREKKELIJKE ENTREE VOOR ZOETERMEER ZOETERMEER IS VOLOP BEZIG MET HET AANTREKKELIJKER MAKEN VAN ‘DE ENTREE VAN ZOETERMEER’.

De pioniersgemeente Zoetermeer wil haar échte gezicht laten zien aan de buitenwacht. Dat moet gebeuren door de A12, de stationsgebieden en diverse kantoorlocaties te transformeren naar aantrekkelijke, innovatieve verblijfs- en vestigingsgebieden. Daarmee wil de stad haar onderscheidende positie in de metropoolregio versterken. In verschillende netwerken wordt meegedacht met de gemeente Zoetermeer over dit streven. Zo heeft het Rotterdamse bureau Plein06 samen met de gemeente Zoetermeer een visionaire projectaanpak gemaakt voor de entreezone van Zoetermeer. Daar speelt Van Omme & De Groot een belangrijke rol in. Zo hebben we het kantoorpand aan het Bredewater nummer 24 op risico aangekocht en zijn we gestart met de ontwikkeling van een plan waarmee het kantoorpand zal worden getransformeerd naar een woongebouw voor jongeren. Dit plan draagt bij aan de vermindering van het tekort aan woningen in Zoetermeer. Tevens wordt met de transformatie van het kantoorpand de leegstand onder kantoren verder teruggedrongen. Zo werken we mee aan een levendiger stukje Zoetermeer. In een volgende DOEN hopen wij u meer over de plannen te kunnen vertellen.

winter - voorjaar 2017

52


ACTUALITEITEN ROTTERDAM

OMDAT DE LAT HOOG LIGT: NIEUWE LIEBHERR MK 88 TORENKRAAN SINDS KORT WERKT VAN OMME & DE GROOT MET EEN NIEUW TYPE SNELOPBOUWKRAAN, DE LIEBHERR MK 88, EN IN MAART 2017 WORDT NOG EEN TWEEDE NIEUWE KRAAN GELEVERD.

Deze vervangen de trouwe AT4 Spierings kranen. De Liebherr MK 88 is een compacte en uiterst wendbare vierassige torenkraan met 45 meter gieklengte. De vervanging was nodig omdat de huidige kranen door veranderende milieueisen minder goed inzetbaar zijn geworden. Ze moeten namelijk net als vrachtauto’s de stad in en dat is vanwege milieutechnische eisen op steeds minder plekken toegestaan. Die kranen moesten dus worden vervangen, terwijl ze aan alle andere eisen voldoen en nog lang niet aan vervanging toe waren. Deze aankoop werd begeleid door onze partner Heijkoop Nieuwerkerk B.V., die ook het management van de reeds in bezit zijnde bouwkranen voor zijn rekening neemt.

GRONINGEN

180 WONINGEN OP ENCEHA-TERREIN GRONINGEN WE SCHREVEN HET OOK AL IN EEN VORIGE DOEN: VAN OMME & DE GROOT IS NA BIJNA 100 JAAR TERUG BIJ ZIJN ROOTS.

In Groningen, waar oprichter van het bedrijf Augustinus de Groot in Wildervank werd geboren, ontwikkelen we op het voormalige EnCeHa-terrein een plan dat zo’n 180 grondgebonden woningen en appartementen omvat. Het gaat hier zowel om koop- als om huurwoningen. Daarmee geven we iets meer lucht aan het urgente huisvestingsvraagstuk in de populaire en gezellige stad Groningen. Op dit moment zitten we in de fase van het Structuurontwerp, kort nadat de gemeente Groningen en Van Omme & De Groot – eind 2016 – een exploitatieovereenkomst getekend hebben voor de ontwikkeling van

het terrein. Het EnCeHa-terrein is circa 2,5 hectare groot en ligt aan de rand van de Zeeheldenbuurt. Van Omme & De Groot werkt samen met architect AAS Groningen, MD Landschapsarchitecten en ontwikkelaar Mensenborgh aan de uitwerking van het plan. Wethouder Roeland van der Schaaf is blij met de ontwikkeling: “Ik ben er trots op dat de verschillende bouwplannen in Groningen steeds beter op stoom raken. Dit plan is daar zeker één van. Samen met de ontwikkeling van het Suikerunieterrein is dit een enorme impuls voor de westkant van de stad.” Dat enthousiasme is wederzijds, zegt Marco Dijkshoorn van Van Omme & De Groot: “We spelen in op de stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaar-

dig wonen in de stad. Het EnCeHa-terrein ligt op een uitstekende plek, strategisch tussen de binnenstad en de ontsluitingswegen in en bovendien direct naast het in de komende jaren te ontwikkelen Suikerunieterrein. De omvang van het EnCeHa-terrein en de ligging aan het Hoendiep maken het mogelijk om hier een aantrekkelijk woongebied met een sterke eigen identiteit te ontwikkelen.” De omwonenden zullen al snel inhoudelijk worden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Hierna zal het Uitwerkingsplan in procedure worden gebracht. De verwachting is dat de eerste woningen in het najaar van 2017 in verkoop zullen gaan.

ROTTERDAM

VAN OMME & DE GROOT NU OOK ISO 14001 GECERTIFICEERD SINDS EIND 2016 PRIJKT ER EEN NIEUW CERTIFICAAT AAN DE WANDEN VAN ONZE KANTOREN AAN DE HEEMRAADSSINGEL EN DE KEENSTRAAT.

Dat wij veel aandacht besteden aan duurzaamheid weten wij al jaren, maar wij merken dat een deel van onze relaties hier minder goed van op de hoogte is. Daarnaast merken we dat de markt ook mee verandert en onze klanten duurzaamheid prominenter op de agenda hebben staan. Zo zijn wij inmiddels een tweede project aan het realiseren met een BREAAM-keurmerk.

kaart te brengen én aan te tonen hoe onze activiteiten, producten en diensten een bepaald milieueffect hebben en hoe deze door middel van doelstellingen geoptimaliseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan afvalscheiding en energieverbruik. Aan de hand van geformuleerde doelstellingen worden deze milieueffecten met dit meetinstrument beheerst en verbeterd.

Afgelopen jaar is besloten de ISO 14001-certificering daadwerkelijk in te voeren. Hiermee laten we zien dat we ons ook op het gebied van milieumanagement onderscheiden. Voor onszelf een manier om in

Afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt, met als resultaat per 1 december het ISO 14001-certificaat.

53

winter - voorjaar 2017


PROJECT WATERZICHT

PROJECT// Waterzicht, 30 woningen te Zoetermeer Oosterheem ARCHITECT// Inbo Rijswijk te Rijswijk OPDRACHTGEVER// eigen ontwikkeling DUUR VAN HET PROJECT// 2014


ZOETERMEER OOSTERHEEM PROJECT TITEL

WONINGEN

Waterzicht, Zoetermeer Oosterheem

55

winter - voorjaar 2017Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.