DOEN #19

Page 1

TOOLS HEAVEN BREUR: AL 40 JAAR EEN IJZERSTERKE SAMENWERKING BOUWEN LANGS DE KUST

Kudelstaart

DOEN NAJAAR 2022 2
WESTEINDERHAGE 267 huur- en koopwoningen Architecten KuiperCompagnons (stedenbouw) Maat Architecten architecten van Mourik Opdrachtgever Eigen ontwikkeling Planning Start bouw 2023 3

JUBILEUMBOEK

Wanneer het 100-jarig bestaan in zicht komt, besluit Guus de Groot herinneringen en mijlpalen te bundelen in een boek.

“Met het op een rij zetten van zoveel verhalen en mijlpalen blijkt eens te meer hoe nadrukkelijk het bedrijf geworteld is in de samenleving van deze stad. Na de Tweede Wereldoorlog moest er in Rotterdam en omstreken worden gebouwd. En dat hebben we gedaan. Wie tegenwoordig door de stad rijdt en zoekt naar onze bouw vindt die meteen. En ziet hoe de gebruikers van die gebouwen, al die duizenden die erin wonen of werken, ervan genieten. De maatschappelijke bijdrage van ons bedrijf is een grote geweest. Als directeur en erfgenaam ben ik daar trots op, met het lezen van iedere pagina van dit boek zelfs nog een beetje meer.”

Scan mij

Meer lezen?

Je leest het geweldige verhaal van Van Omme & De Groot en natuurlijk Guus de Groot terug in de digitale versie van het jubileumboek Rotterdamse daadkracht met een eeuw ervaring

4 DOEN NAJAAR 2022

LATEN WE DE JUISTE AFSLAG NEMEN

Wie ons een beetje volgt, kon er niet omheen dat we dit jaar een feestje vierden. Wellicht was u ook van de partij. In dat geval: dank dat u met ons het eeuwfeest wilde meevieren. 100 jaar bouw- en ontwikkelingsinspanningen werden in een fraai jubileumboek vastgelegd. Nu kan dit boekwerk dicht, er is heel veel werk aan de winkel. Tijd om de mouwen nog verder op te stropen. Er moet gebouwd worden, en veel.

Waar gaan onze nazaten over 100 jaar op terugblikken? Ik vermoed dat ze bij 2022 de wenkbrauwen fronsen. Klopt dit wel? Kun je na zeven jaar hard werken je plan met sociale huurwoningen, middeldure en duurdere koopwoningen ernstig zien vertragen? Louter omdat bijvoorbeeld de lokale volksvertegenwoordiging niet de keuze tussen een rotonde en een kruising kan maken, of omdat er geen ambtelijk apparaat is om aanvragen te behandelen? In een land waar ze honderdduizenden woningen tekortkomen?

Vroeger had je een bestemmingswijziging en de bouwvergunning in een te overziene periode voor elkaar. Nu lopen de tijden voor planvorming en procedures op tot wel zes, zeven jaar of nog langer. Onze afstammelingen maken in 2122 kennis met beroep- en bezwaarprocedures. En welke ontwrichting deze kunnen veroorzaken. Zij zullen wellicht concluderen dat je in 2022 als ongetrainde een grotere kans had om een marathon uit te lopen dan als professional een bouwvergunning te kunnen bemachtigen.

Uiteraard komt minister De Jonge in beweging. Hij daagde NEPROM uit om met aanbevelingen te komen hoe je procedures kunt bekorten. Het moet niet zo zijn dat huiseigenaren te makkelijk via bezwaar- en beroepschriften de bouw van woningen voor mensen zonder behoorlijk huis kunnen vertragen, aldus De Jonge. Het aantal procedures neemt sterk toe, zo ontdek-

ten de leden van NEPROM. Zij constateren dat omwonenden procedures uit strategische overwegingen starten, om met soms kansloze argumenten de bouwstart met jaren te kunnen vertragen.

En wat doet ‘onze’ minister De Jonge ondertussen? Proefballonnetjes oplaten. Hij wil dat nieuwbouwplannen voor maar liefst twee derde deel in het betaalbare segment worden gerealiseerd. En dat het woningwaarderingsstelsel zodanig wordt verruimd, dat meer woningen in het gereguleerde huursegment vallen. Natuurlijk, betaalbare woningbouw voor iedereen is een belangrijk goed. Helaas missen de proefballonnetjes hun doel niet. Veel beleggers zijn door voortdurende onzekerheid kopschuw geworden en maken pas op de plaats of besluiten te gaan investeren in andere (stabielere) landen of markten. Zij willen nu eenmaal een goed rendement boeken, en dat is al lastig genoeg met de hoogoplopende grond- en bouwprijzen. Resultaat: meer vertraging of zelfs afstel van projecten. Dus nog meer mensen die langer op een woning moeten wachten.

Zullen we met de politici in Den Haag en gemeenten beloven snel naar échte oplossingen te kijken? Laten we nu eens de juiste afslag nemen, die wat mij betreft begint met het voeren van consistent en voorspelbaar beleid. Dan ziet dat eerste hoofdstuk uit het boek 200 jaar Van Omme & De Groot er een stuk beter uit. Gelukkig gaat er ook veel goed. U vindt de positieve voorbeelden in deze nieuwe editie van DOEN Magazine. Ik hoop dat u na het lezen net als ik denkt: ik heb er – toch nog wel – zin in!

VOORWOORD 5

100-JARIGE SPRINGT BIJ VOOR NIEUW BULLENVERBLIJF IN DIERGAARDE BLIJDORP

Olifanten hebben in de vrije natuur grote, veilige leefgebieden nodig. Daar zijn er helaas steeds minder van, met krimpende kuddes als gevolg. Diergaarde Blijdorp spant zich samen met andere organisaties in om het teruglopende aantal olifanten te stoppen.

6 DOEN NAJAAR 2022

Op het gebied van de zorg voor olifanten heeft Diergaarde Blijdorp een bijzonder goede reputatie. Hier werd namelijk voor het eerst in Nederland een olifant geboren, Bernhardine, inmiddels stammoeder van een kudde in Dublin Zoo. Dat was in 1984.

Tien jaar later opende Diergaarde Blijdorp Taman Indah – Maleis voor ‘prachtig park’ –, waar de vrouwelijke Aziatische olifanten in hecht familieverband leven.

OIIDUCT

Voor olifanten is niet alleen de kudde heel belangrijk, maar ook de vrijheid om een keuze te kunnen maken. In Diergaarde Blijdorp is daar op een bijzondere manier aan tegemoetgekomen. Het verblijf beschikt namelijk over een extra deur, waardoor de olifanten nu zelf kunnen bepalen of ze buiten of binnen willen verblijven. Ook overweegt de dierentuin de plaatsing van een oliduct, over de paden van de bezoekers heen. Een voorziening die je kunt vergelijken met een natuurbrug over een snelweg. De paden zelf verleggen is geen optie, aangezien Diergaarde Blijdorp een rijksmonument is (het grootste van Rotterdam). Deze aanpassingen breiden de leefruimte van de olifanten aanzienlijk uit.

BULLENVERBLIJF

Ook zal de dierentuin een apart bullenverblijf gaan inrichten. Een bul, de mannetjesolifant, bemoeit zich niet met de opvoeding en leeft zowel in de dierentuin als in de natuur gescheiden van zijn familie. Alleen in de paartijd zoekt hij de vrouwtjes op.

HARTVERWARMEND

Van Omme & De Groot steunt Diergaarde Blijdorp al jaren en zal dat blijven doen. Een bijdrage aan de dierentuin is immers ook een investering in de toekomst. Bedreigde diersoorten krijgen hierdoor een kans om te overleven. De donatie van dit jubileumjaar gaat Diergaarde Blijdorp besteden aan het bullenverblijf. Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp, waardeert de betrokkenheid van Van Omme & De Groot, en niet in de laatste plaats die van Guus de Groot zelf, enorm. “Guus is al jaren adoptievader van onze zwarte neushoorns Nasor en Naima. En dit jaar gunde hij ons ook de presentatie van het jubileumboek ter ere van het 100-jarig bestaan van Van Omme & De Groot. Guus vroeg alle gasten om een donatie. Echt hartverwarmend. Ik wil hierbij dan ook alle gulle gasten van Van Omme & De Groot bedanken voor hun bijdrage aan ons nieuwe bullenverblijf!” •

7
16 ROOSENDAAL 2 WESTEINDERHAGE ENERGIETRANSITIE 23 “PETRA IS GOED IN DE CONTRACTEN, IK IN DE CONTACTEN” 18 8 DOEN NAJAAR 2022
Van
Dijkshoorn,
CONCEPTEN &zo:
Diggele Eindredactie Mirca
Vormgeving Presskit Media: Gisella
Tekst Rachel
Fotografie Paul
Cover FOTOGRAFIE
ASSISTENT
MODEL
STYLING
VISAGIE
Redactie
Omme & De Groot: Marco
Guus de Groot, Hanna de Groot, Olivier Hoogveld
Rachel van
Groenen
van Geenen
van Diggele, Jaap van Rijn
de Graaff, Media-Creators, Jaap van Rijn, Claudia van der Starre
Paul de Graaff
Dewi van t Hoog
Saskia EvD Agency
Miquel Mohammedjar
Yvon Geurts
Aan dit nummer werkten mee Linda Breur, Petra Breur, Rutger Buijs, Melvyn Butteweg, Marco Dijkshoorn, Peter Groeneboom, Guus de Groot, Hanna de Groot, Olivier Hoogveld, Nikki Klem, Kees Korteweg, Youri Rieffe, Niels van Velde, Erik Zevenbergen
facebook.com/vanommedegroot Van
Projectontwikkelaars
DOEN MAGAZINE
In opdracht van Van Omme & De Groot Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam www.vodg.nl © Auteursrecht voorbehouden Niets uit dit magazine mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hierboven genoemde personen en/of bedrijven. Hebben wij u met dit magazine weten te interesseren voor Van Omme & De Groot? Neem dan voor meer informatie over onze expertises en mogelijke samenwerkingen op alle gebieden van ontwikkelen en bouwen contact met ons op! Postbus 26033 3002 EA Rotterdam Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam T 010 - 477 58 11 E info@vodg.nl Alle magazines zijn terug te lezen op: www.vanomme-degroot.nl/doen-magazine
Omme & De Groot
en Bouwers
instagram.com/vanommedegroot
BOUWEN LANGS DE KUST TOOLS HEAVEN BREUR ZWARTEWEG AALSMEER ENTREE 54 50 27 40 44 33 38 100 JAAR NAGENIETEN 48 DE TOEKOMST VAN VAN OMME & DE GROOT SCHUURTJE ZONDER HANDLEIDING 9 PROJECTEN 2 Westeinderhage 16 Roosendaal 38 Zwarteweg 54 Entree ACTUALITEITEN 10 Actualiteiten INTERVIEW 18 “Petra is goed in de contracten, ik in de contacten” 40 De toekomst van Van Omme & De Groot 50 Schuurtje zonder handleiding MODE 27 Breur LIFESTYLE 44 Stairway to Tools Heaven REPORTAGE 23 Energietransitie 33 Bouwen langs de kust 48 100 jaar nagenieten 52 Bouwen anno 1923

Up-to-date drainage in Thuis in Het Loo

AUSTERLITZ Wonen direct aan de bosrand van de Utrechtse Heuvelrug: dat is een wens van vele Nederlanders. De verschillende fasen van het project Thuis in Het Loo in Austerlitz waren dan ook snel verkocht. De wijk was niet zomaar een ontwikkeling. Door de vrij unieke ligging was Thuis in Het Loo geschikt om grotere klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.

Van Omme & De Groot deed met deze techniek al ervaring op in Het Verborgen Geheim op het Rotterdamse Heijplaat en in Amersfoort Buyten. In Austerlitz zijn de waterinfiltratie en -berging zodanig ontworpen en gerealiseerd dat het schoonwaterriool niet is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. We realiseerden zelfstandig werkende infiltratie en berging met de omgekeerde drainagetechniek, ook bekend als IT-riool, het Infiltratie- en Transportriool. Aangelegd zijn IT-riolering in woonstraten, IT-riolering met ITputten in achterpaden en IT-kratten en IT-putten in voor- en achtertuinen. Deze drainage kan op kavelniveau het regenwater infiltreren en bergen.

We leggen op dit moment de laatste hand aan de centrale parkstrook met speelplaats in Thuis in Het Loo. Deze speelplaats is onderdeel geweest van een participatietraject met de bewoners van het project.

Groen en waterrijk wonen in KasseNova aan de Vaart

’S-GRAVENZANDE De gemeente Westland staat voor een stevige opgave. Ook in het Westland is de vraag naar woningen groot. Vanwege de vele kassen moet je hard zoeken voordat je een geschikte bouwkavel vindt. Een andere opgave is het stimuleren van biodiversiteit, recreatiemogelijkheden en het meebewegen met klimaatveranderingen. Daarom werkt de gemeente aan een ecologische zone, die als een lint door de woonkernen loopt.

In deze zone is ruimte voor woningbouw die aansluit op het natuurlijke karakter van de omgeving. Van Omme & De Groot gaat deze natuurlijke woningbouw in ’s-Gravenzande een plek geven met de realisatie van KasseNova aan de Vaart. Het project wordt gerealiseerd in opdracht van Fullhouse Vastgoed en Bravenboer Management en zal bestaan uit 8 geschakelde watervilla’s, 40 betaalbare appartementen, 25 luxe appartementen en 3 penthouses. Voor het ontwerp

tekent Klunder Architecten. Het project heeft als thema ‘Luxe wonen in het groen en aan het water’. Zo zal het appartementencomplex een warme, natuurlijke uitstraling krijgen. Met dank aan onder meer veel beplanting op de terrassen en klimgroen tegen de gevels. Tussen de appartementen en de watervilla’s komen een groen binnenterrein en een speelveldje voor de allerkleinsten. De drielaagse villa’s krijgen dezelfde natuurlijke look & feel als het appartementencomplex. En daarmee is de koek niet op. De toekomstige bewoners kunnen vanaf hun woning door de groene omgeving binnen 15 minuten naar het strand fietsen. Ook zijn het Prinsenbos, de Plas van Alle Winden en de dorpskernen van ’s-Gravenzande en Naaldwijk onder handbereik.

Meer informatie: www.kassenova.nl ACTUALITEITEN DOEN NAJAAR 2022 10

Herontwikkelen met hout

ROOSENDAAL Vele steden kampen met leegstand van ouder commercieel vastgoed. Ook het Brabantse Roosendaal ontkomt hier niet aan. Omdat Roosendaal aan de as Rotterdam-Antwerpen ligt, is de gemeente aantrekkelijk als vestiging, getuige de megagrote distributiecentra, zoals dat van Primark, en vele logistieke bedrijven aan de gemeentegrenzen. Maar het binnenstedelijk vastgoed kwijnt weg.

Deze ontwikkeling biedt ook kansen. Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat namens pensioenfonds PME circa 14.000 m2 leegstaand commercieel vastgoed in het centrum van Roosendaal transformeren. Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers wordt verantwoordelijk voor de turnkey ontwikkeling en realisatie van het project. Architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam tekent het ontwerp.

Cross Laminated Timber

De betrokken partijen zien met de herontwikkeling een kans om op grote schaal gebruik te maken van houten draagconstructies. De CO2-uitstoot zal daarmee aanzienlijk lager zijn in vergelijking met traditionele bouw. Het gaat om Cross Laminated Timber (CLT), waarmee de partijen een CO2-reductie van zo’n 20.300 ton per jaar willen realiseren. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 3.500 huishoudens. Voor PME is het de eerste grootschalige belegging in houtbouw.

Het plan omvat 171 betaalbare en duurzame woningen, waaronder 43 levensloopbestendige en 3 woon-werkwoningen, 1.000 m2 commerciële ruimte, een daktuin, 34 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Naar verwachting gaat rond de zomer van 2023 de sloopkogel door het oude complex, oplevering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025.

Zeehos: leven aan zee en in de duinen

KATWIJK Liefhebbers van de kust krijgen niet vaak een kans om in een duinlandschap te wonen, met uitzicht op zee, strand en de Hollandse duinen. De mogelijkheden om te ontspannen zijn hier eindeloos.

Van Omme & De Groot gaat op deze fraaie duinlocatie, Zeehos in Katwijk, samen met ontwikkelpartner Fullhouse twee appartementengebouwen realiseren. Voor Van Omme & De Groot zit aan deze locatie een nostalgisch Rotterdams tintje. Zeehos is de afkorting van wat ooit het Rotterdamsch Zeehospitium was.

In dit sanatorium konden vanaf 1908 verzwakte Rotterdamse kinderen met tuberculose dankzij de frisse zeelucht en goede voeding aansterken. Inmiddels is het Zeehospitium een monument, dat nu wordt gerenoveerd. Eenmaal gereed zal het gebouw bijdragen aan de unieke sfeer van Zeehos.

De twee gebouwen, ontworpen door MIX Architectuur, zullen dankzij natuurlijke materialen een harmonieuze eenheid gaan vormen met de wuivende duinen. Van een eenheidsworst zal geen sprake zijn. Elk gebouw past niet alleen naadloos in het duin, maar krijgt dankzij de vormgeving ook een eigen karakter. De appartementen worden voorzien van grote raampartijen en ruime terrassen, waarmee de bewoners een weids zicht op het unieke landschap krijgen.

Aansluitend op de nieuwe Katwijkse traditie, parkeren onder het duin (zie ook het artikel ‘Bouwen langs de kust’), zal de buurt een autoluw karakter hebben. Met Zeehos versterkt de regio Holland Rijnland, waar ook de stad Leiden deel van uitmaakt, haar imago als groenblauwe topwoonregio.

Meer informatie: www.vanomme-degroot.nl/projecten/zeehos

ACTUALITEITEN
11

Van der Valk Hotel Dordrecht breidt stevig uit

DORDRECHT Dordrecht kent een tekort aan zeker 200 hotelkamers, aldus het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Ook Van der Valk Hotel Dordrecht moest regelmatig mensen teleurstellen. Dat is wel het laatste dat een gastvrije organisatie wil. Van der Valk kocht grond van de gemeente Dordrecht en gunde Van Omme & De Groot de opdracht om een apart bouwblok van zes lagen te bouwen met daarin onder andere 60 nieuwe kamers. De Rotterdamse bouwer realiseerde ook het bestaande hotel langs de A16.

Het nieuwe gebouw wordt met het bestaande hotel verbonden door een loopbrug ter hoogte van de eerste verdieping. Op de begane grond komen de opslagruimten, kantoren, een entree en een technische ruimte voor het casino. Het casino zelf krijgt een plek op de 1e verdieping. De 2e, 3e en 4e verdieping zijn gereserveerd voor de hotelkamers. De 5e verdieping biedt ook plaats voor een aantal hotelkamers, maar tevens voor een longstayappartement.

Naar verwachting zal de ruwbouw begin januari 2023 op hoogte zijn en kan het pannenbier geschonken worden. Als alles volgens planning blijft lopen, verwacht Van Omme & De Groot voor de bouwvak van 2023 de uitbreiding te kunnen opleveren aan Van der Valk Hotel Dordrecht.

DOEN NAJAAR 2022 12 ACTUALITEITEN

Van Omme & De Groot ook thuis in Den Haag

DEN HAAG In Den Haag worden nog voor het einde van dit jaar de laatste van 176 sociale huurwoningen opgeleverd. Deze woningen aan de Tarwekamp in Mariahoeve zijn compleet verduurzaamd en opgefrist en voldoen daarmee weer helemaal aan de hedendaagse eisen. Denk aan nieuwe kozijnen met HR++-glas en geïsoleerde daken en vloeren, en aan een CO2-gestuurde mv-installatie. Ook zijn de keukens, badkamers en toiletten grotendeels vervangen en krijgen de bewoners nieuwe voordeuren.

Woningcorporatie Staedion, de eigenaar van de woningen, organiseerde de instemming van de bewoners. Tijdens de werkzaamheden in de woningen krijgen de bewoners de beschikking over een volledig ingerichte wisselwoning. De bewoners hoeven feitelijk alleen maar een koffer met kleren mee te nemen. Hierin onderscheidt Staedion zich van veel andere corporaties.

De renovatie van de appartementen aan de Tarwekamp is de derde opdracht in Mariahoeve die Staedion Van Omme & De Groot gunde. Het eerste project heeft Van Omme & De Groot gewonnen bij een aanbesteding. In aansluiting hierop is de opdracht voor Tarwekamp in bouwteamverband tot stand gekomen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het volgende project in Mariahoeve alweer opgestart.

Hoe groen wilt u het hebben…

DEN HAAG … in een blauwe wijk, de Waterbuurt van het Haagse Ypenburg? De 32 woningen van VvE Derkswater en VvE Koxwater zuchtten al jaren onder lekkages, tocht en kozijnrot. Tijd om dit complex eens goed aan te pakken. In opdracht van de VvE’s en onder directie van bouwadviseur REGEON knapte Van Omme & De Groot de gevels op. Uiteraard moest het unieke, architectonische gevelbeeld met bloemkozijnen en volkernbeplating intact blijven. De detaillering werd opnieuw ontworpen en uitgevoerd, zodat de herstelde gevel na oplevering ook technisch voldoet. De gevelkozijnen zijn voorzien van speciaal ontworpen afdekprofielen. En ook de gevelopbouw paste Van Omme & De Groot zo aan, dat deze kan ventileren, mede dankzij nieuwe folies. Tijdens de werkzaamheden bleven de woningen bewoond. Naast de gevelrenovatie zorgde Van Omme & De Groot dan ook voor de communicatie met de bewoners.

13 ACTUALITEITEN

De Ster gaat eindelijk weer stralen

ROTTERDAM Ook Rotterdam zoekt naarstig naar geschikte plekken voor woningen. Prins Alexander biedt kansen om een groene, levendige stadswijk te realiseren. Ook kantoortransformaties maken deel uit van de plannen. Daar is in de Alexanderpolder geen gebrek aan.

De verbouwing van de al jaren leegstaande De Ster kan uitgroeien tot een aanjagersproject voor dit deel van Rotterdam. In de stervormige kantoorkolos realiseert Van Omme & De Groot in samenwerking met ontwikkelaar Boelens de Gruyter en in opdracht van Profound Beheer maar liefst 169 huurwoningen. Het fameuze architectenbureau Mecanoo tekent voor het stoere ontwerp. Op het dak is ruimte gereserveerd voor een rooftopbar en een

Aantrekkelijk bouwen op slappe grond

aangrenzende daktuin van 300 m2. Vanaf deze plekken krijgen de bewoners een fraai uitzicht op de Rotterdamse skyline en de Kralingse Plas.

Ook op de begane grond komt dit stukje stad weer tot leven met zo’n 1.000 m2 hoogwaardige voorzieningen. De architect tekende een nieuwe gevel, waaraan balkons zullen verschijnen. Ook het Alexanderplein wacht een metamorfose met beplanting, bomen, nieuwe bestrating en bankjes. Kortom: met de transformatie van De Ster krijgt Prins Alexander meer allure en levendigheid op straat. En met de metro, trein en snelweg voor de deur profiteren toekomstige bewoners van een goede bereikbaarheid.

ALPHEN AAN DEN RIJN Al decennia geleden maakte Alphen aan den Rijn de sprong over de Oude Rijn. De polders met weilanden veranderden in grote nieuwbouwwijken als Ridderveld. De groeikern keek vervolgens nadrukkelijk naar de polders van de naastgelegen Gnephoek. Dit buurtschap en de gelijknamige polder aan de rivier en de Heimanswetering – een belangrijke waterweg naar Schiphol – boden ruimte voor verdere ontwikkelingen.

De reden voor het jarenlange oponthoud: een slechte bodemgesteldheid. De provincie beschouwde de polder dan ook als niet geschikt voor woningbouw. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, lees: de bouwopgave van minister Hugo de Jonge. De polder biedt ook een mogelijkheid om te laten zien dat je op relatief slappe bodems natuurontwikkeling en klimaatadaptatie kunt combineren met woningbouw. Dat kan juist tot een aantrekkelijke wijk leiden. De polder kent ook delen met een wat stevigere ondergrond, zoals de zanderige oeverwallen van de Oude Rijn. Minister De Jonge stelde dit jaar voormalig deltacommissaris Wim Kuijken aan om onafhankelijk advies uit te brengen, waaruit blijkt dat realisatie van circa 5.500 woningen goed mogelijk is . Momenteel wordt het Masterplan Gnephoek uitgewerkt. Dit zal medio 2023 gereed moeten zijn voor politieke besluitvorming.

Van Omme & De Groot bezit circa 22 hectare grond in het 220 hectare grote planstudiegebied.

DOEN NAJAAR 2022 14 ACTUALITEITEN

Perfect visitekaartje

MOERDIJK Net als vorig jaar was het weer een mooie zomerklus: de vervanging van de gevelbeplating en roosters van de Wuppermann-koeltoren in Moerdijk. Aangezet vuil en roest vroegen om een stevige renovatie. In 2021 hebben we twee wanden gerenoveerd, dit jaar één en in 2024 volgt nog één wand.

Wuppermann Staal Nederland produceert op deze locatie zo’n 700.000 ton hoogwaardig verzinkt staal, dat zijn weg vindt in heel Europa en de Verenigde Staten. De fabriek in Moerdijk is dan ook de grootste vestiging van Wuppermann-Gruppe.

Wuppermann liet opvallende kleurrijke afbeeldingen op de koeltoren aanbrengen. Deze heeft hierdoor een levendige aanblik en vormt in één moeite door het perfecte visitekaartje voor de vele relaties die hier op bezoek komen. De visie achter deze keuze vind je terug in de fabriek. Daar dienen de kleurencombinaties ter oriëntatie en geven zij de beveiligde zones aan. Hiermee loopt Wuppermann Staal Nederland voorop in deze industrie.

15 ACTUALITEITEN
DOEN NAJAAR 2022 16
Roosendaal
ROOSENDAAL 171 huurappartementen 1.000 m2 commerciële ruimten Architect Common Affairs Opdrachtgever Syntrus Achmea Real Estate & Finance / PME Planning Start sloop / bouw 2023 17

“PETRA IS GOED IN DE CONTRACTEN, IK IN DE CONTACTEN”

DOEN NAJAAR 2022 18
INTERVIEW
V.l.n.r.: Linda Breur, Guus de Groot, Petra Breur

Guus de Groot stapt binnen met bossen bloemen, op tafel staat het gebak – gepersonaliseerd met het logo van Breur en dat van Van Omme & De Groot – al klaar. Het is alsof hij bij familie op bezoek komt. Wat in zekere zin ook zo is. De familie De Groot en de familie Breur doen al zo’n 40 jaar zaken. Guus stipt tijdens de koffie aan dat, als je al zo lang meeloopt, je op een zeker moment de kinderen als klant mag rekenen.

Guus: “Ik was laatst bij een uitje waar ook een paar Valkjes rondliepen [leden van de Van der Valk-dynastie; red.]. Daar zaten een paar gasten tussen die ik op schoot heb gehad. Piesten ze je broek onder! En nu hebben ze het voor het zeggen en mogen we de hotels voor ze bouwen.”

Guus kijkt naar Petra en Linda Breur, die de scepter zwaaien bij de groothandel in onder meer ijzerwaren. “Ik ken jullie nog als ukkies, toen ik bij jullie vader, Rob Breur, op bezoek was. Leuk dat ik jullie nu als ondernemers tref en dat jullie het hartstikke goed doen. Het is zeker niet vanzelfsprekend als je de kinderen bij het familiebedrijf betrekt, dat dit een succes wordt. Ik heb gezien dat het vaker misgaat. Ook persoonlijk. Ooit moest ik van een neef afscheid nemen, omdat het gewoon niet werkte. Jullie kunnen samen door één deur, wat best bijzonder is. Petje af.”

HOELANG WERKEN JULLIE BEDRIJVEN SAMEN?

Guus: “Al zo’n 40 jaar. Wij waren op een zeker moment zelfs de grootste klant. Wij vinden het makkelijk als je een paar leveranciers hebt waarop je kunt bouwen en die een faire prijs berekenen. Het vertrouwen is hier wederzijds. Je moet elkaar ook wat gunnen. Misschien speelt op de achtergrond mee dat je allebei voor een familiebedrijf werkt. Wij hebben dit gebouw neergezet en mochten het inmiddels weer moderniseren. Dat zegt ook iets over onze samenwerking.”

BEGINTWINTIGERS

Nederland kent vele succesvolle familiebedrijven. Een daarvan is Breur, de al 94 jaar springlevende, van oorsprong Rotterdamse groothandel voor bouw en industrie. Onlangs werd de renovatie van het Capelse Rivium-pand afgerond, een mooi moment voor Guus de Groot om bij de zussen Linda en Petra Breur aan te schuiven. »

Oprichter Nico Breur gaf in 1966 het stokje over aan zoon Rob, die op zijn beurt in 1998 het directeurschap overdroeg aan dochters Linda en Petra, destijds begintwintigers. Best jong. Linda nam destijds met plezier de sleutels van de zaak aan, en toch: “Maar daar moest wat tijd overheen gaan. Ik was begin 20. Pa had alles al geregeld voor de overname. Toen ik zei dat ik daarover moest nadenken, vond hij dat een heel stom antwoord. ‘Hoezo? Dit is toch een mooi beroep?’ Ik moet het de rest van mijn leven doen, realiseerde ik me. Dus nam ik toch even de tijd om na te denken. Overigens kende ik de zaak al. Ik werkte naast

53% VAN HET BRUTO NATIONAAL PRODUCT

Maar liefst 275.000 Nederlandse familiebedrijven zijn goed voor bijna 50% van de werkgelegenheid. Deze bedrijven realiseren zo’n 53% van het bruto nationaal product. Je kunt ze gerust betitelen als de ruggengraat van de Nederlandse economie. Onder meer het langetermijnperspectief, de snelle besluitvorming, een hoge solvabiliteit, een sterke regionale binding en betrokkenheid van de eigenaren vormen tezamen het stevige fundament onder het familiebedrijf. Uiteraard kennen deze bedrijven ook zo hun uitdagingen, denk aan rolconflicten en bedrijfsoverdracht.

19 INTERVIEW TEKST Jaap van Rijn FOTOGRAFIE Paul de Graaff

mijn studie vaak als parttimer in het magazijn. Het was daar in ieder geval altijd gezellig. We hebben ook leuke klanten. Onze aannemers en industrie zijn gewoon eerlijk en helder, je weet waar je aan toe bent. Die ervaringen hielpen ook bij het nemen van de beslissing om in het bedrijf te stappen.” Petra volgde een andere route naar het eigenaarschap: “Ik ben rechten gaan studeren en heb onder meer stage in Duitsland gelopen. Ik dacht: als ik dat kan, dan kan ik dit ook. Linda en ik begonnen gewoon achter de balie en liepen orders in het magazijn. We kregen de kans om fouten te maken, ook belangrijk.”

Guus beaamt dat: “Je moet als vader wel zoiets invoelen en fouten maken accepteren. Want je gooit mensen in het diepe. Ik denk dat het sowieso verstandig is om mensen door de hele organisatie te laten gaan. Zo laat je een bepaalde bedrijfscultuur groeien. En als het talent daar is, dan kom je op een dag bovendrijven. Ik houd van dat soort trajecten. Zo leer je verantwoordelijkheid te nemen en kan een bepaalde bedrijfscultuur groeien.”

Linda: “Dat ben ik met je eens, Guus. Je moet willen zien waar iemand goed in is.”

LIEVER IN DE LUWTE. HOE VERTAALT DAT ZICH OP DE WERKVLOER?

Petra: “Wij versterken elkaar. Zakelijk delen we dezelfde ideeën over de organisatie en de uitstraling van onze panden. En ook privé, zelfs onze badkamers en het tegelwerk lijken op elkaar! Het moet lekker fris en kwalitatief goed zijn.”

Linda: “Petra is goed in de contracten, ik in de contacten. Ik organiseer de presentaties van ons assortiment, dat vind ik leuk werk.”

Petra: “Ik doe vaak de backoffice, de HR en de administratie. Uiteindelijk bepalen we samen hoe we de zaak neerzetten.”

Linda: “En het moet ook gezellig zijn.”

Guus: “Het is belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben en zich niet in een hok gestopt voelen en slechte koffie moeten drinken.”

LINDA MAAKT INDRUK ALS EEN EXTRAVERT POWERHOUSE, ZE PAKTE DIT JAAR DE TITEL ROTTERDAMSE ZAKENVROUW VAN HET JAAR ONDERNEMER/EIGENAAR, PETRA ONDERNEEMT
»
20 DOEN NAJAAR 2022 INTERVIEW
“LAAT JE NIET MEESLEUREN MET DE WAAN VAN DE DAG.”

FAIRE PRIJS

Als je de zaak in het Rivium in Capelle aan den IJssel binnenstapt, valt het op dat de mensen bij Breur goedgeluimd zijn. Je voelt je welkom. Wat bijdraagt aan de positieve sfeer: de mooie, overzichtelijke zaak na de verbouwing. Zo doet de afdeling persoonlijke beschermingsmiddelen niet onder voor een moderne modezaak met een ruime collectie van de betere merken in verschillende prijsklassen.

De dochters bewaken de Breur-sfeer zichtbaar goed. De Toolbox Meetings zijn een goed voorbeeld van hun filosofie. Deze bijeenkomsten voor personeel van klanten hebben ook een sociale functie.

In de bouw kun je elkaar soms weken niet zien. De meetings zijn dan goed een belangrijke pijler onder het stabiele Breur en passen ook bij de handen-uit-demouwen-steken-mentaliteit.

Petra: “Eerst kunnen uitproberen is voor klanten belangrijk. Met een Toolbox Meeting kunnen we een onderwerp beter aan hun personeel overdragen. Een voorbeeld: het stimuleren van veilig gedrag. Wij zorgen dat gevaren op en rondom de werkvloer beter herkend kunnen worden. Ook is er aandacht voor de regelgeving en de laatste ontwikkelingen.”

Linda: “Neem werken op hoogte en valbeveiliging. Onze specialisten geven dan nuttige informatie aan het personeel van klanten over steigers, ladders, trappen en hangbruggen.”

Guus: “Dat is goud, want je kunt met zo’n Toolbox op één dag ook meerdere onderwerpen laten behandelen als dat uitkomt. De mensen van Breur zijn goed onderlegd en bieden de informatie op een aantrekkelijke manier. Het is een hele goede service, zo bind je klanten.”

Linda: “We organiseren de Toolbox ook samen met fabrikanten, bijvoorbeeld die over spouwankers met Gebr. Bodegraven. Wij zorgen dan voor hapjes en drankjes, dat maakt zo’n meeting ook aantrekkelijk voor personeel dat elkaar weer eens ziet. En onze jongens zijn er ook bij.”

HET IS INMIDDELS DUIDELIJK, LINDA EN PETRA HECHTEN AAN GOEDE SOCIALE OMGANG OP DE WERKVLOER. MAAR WAT BLIJKT: BREUR DOET AL JAREN GOEDE ZAKEN ZONDER INZET VAN SOCIAL MEDIA. KUN JE DIT BLIJVEN VOLHOUDEN?

Linda: “Wellicht. Eerlijk gezegd hebben we het druk zat met onze handel omdat we een goede klantenmix hebben, van overheden, zorgorganisaties en industrie tot bouwbedrijven. Ons bedrijf bedient markten die elk hun eigen conjunctuurcycli kennen. Gaat het met de bouw wat minder, dan boomt de offshore vanwege de gasprijzen. Ook het onderhoudswerk gaat door. We bieden veel service, want het gaat doorgaans om langdurige relaties.”

Guus: “Je kunt social media beter niet onderschatten. Ik was er ook niet van. Maar ik zie inmiddels in dat het goed is voor je naamsbekendheid. Een berichtje kan mensen bereiken die je klanten niet zijn. Wat ik er »

21

inmiddels van weet: het kan een klant worden en dat gaat vaak via ondoorgrondelijke wegen.”

Linda: “Dat onderkennen we. Daarom hebben we inmiddels een expert ingeschakeld. Maar ik heb er nog niet het gevoel bij. Hoe ga je iemand beoordelen? Ik kijk wel mee, we laten het gewoon gebeuren.”

Guus ontpopt zich als een senior socialmedia-expert: “Eenmaal begonnen, moet je het wel blijven doen. Gewoon vaste tijdstippen voor een post bepalen. Er moet een herkenbare lijn in zitten. Laat je niet meesleuren door de waan van de dag, dan ebt het weg. Wat ook helpt: onderwerpen goed structureren. En de opvolging moet je ook niet laten liggen.”

TIJDENS HET GESPREK BLIJFT OOK DE TOEKOMST VAN DE BOUW NIET ONBESPROKEN. DE BOUW MOET VERDUURZAMEN. HOE SPEELT BREUR IN OP DEZE UITDAGING?

Linda: “In de eerste plaats door de eigen organisatie te verduurzamen. Denk aan elektrische bedrijfsbussen, ledlicht, zonnepanelen...we doen wat we kunnen. Wat de bouwmaterialen betreft willen we zo min mogelijk karton en plastic, en kratten en zakken gaan weer terug naar de producent. Het gaat ook om kleine zaken, zoals tape van karton.”

Petra: “We werken samen met MSO Circulair om deurbeslag een tweede leven te geven. Het deurbeslag is goed gecontroleerd en waar nodig gereviseerd. Daarnaast lichten we kritisch het assortiment door. Circulaire kwaliteitsproducten hebben onze aandacht.”

Linda: “Neem onze persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden onder meer veiligheidsschoenen van Emma en bedrijfskleding voor Rivas. De door klanten ingeleverde bedrijfskleding en -schoenen worden hergebruikt. Bij de bouwchemie doen we zaken met voorlopers als Bostik.

Dat bedrijf levert producten die voldoen aan BREEAM bouwen.”

Guus: “De fabrikant is de basis, die gaat op de veranderende vraag inspelen. Wij volgen. Ik vind de industrie goed reageren, als ik naar de innovaties kijk.”

HET HANG-EN-SLUITWERK IS VAN OUDSHER EEN VAN BREURS PIJLERS ONDER HET BEDRIJF. WAT ZIJN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN DEZE IJZERWAREN?

Linda: “Het moet in de eerste plaats kwaliteit hebben. Je kunt inmiddels alternatieven presenteren. Zwart en rvs en messingachtige materialen. Spectaculairder is de ontwikkeling in de beveiliging van huizen en gebouwen. Elektronische cilinders nemen steeds vaker de plaats in van de gewone. Daar hebben we goede ervaringen mee.”

Petra: “Een sluitsysteem is ook een veiligheidssysteem van een pand. Als iedereen een sleutel van een bedrijfspand heeft, dan ben je zo lek als een mandje. Dan zie je overal camera’s, maar veel medewerkers beschikken wel over een sleutel. Dat maakt je kwetsbaar. Wij bieden elektronische sleutelplannen en complete toegangscontrolesystemen. Daar hebben we een heel team op zitten, die doen niets anders.”

Guus: “Dat is typisch zo’n toegevoegde waarde van Breur. Net zoals die 'boxen'. Extra dingen doen.”

Linda: “Zoals het gereedschap in jullie bedrijfsbussen organiseren.”

Guus: “Zij weten beter wat erin zit dan wij! Bij wijze van spreken. Het is een zinvolle manier van de klant ontzorgen.”

Linda: “Moeten wij morgen komen, dan komen we. Ook op zaterdag en zondag.”

Guus: “Sterker nog: ze komen ons ook ongevraagd een helpende hand bieden!” •

BREUR TELT DRIE VESTIGINGEN:  Capelle aan den IJssel-Rivium  Moordrecht (aan de A12)  Den Haag/Ypenburg Meer informatie: www.breur.nl » 22 DOEN NAJAAR 2022 INTERVIEW

ENERGIETRANSITIE

Huizen bouwen en renoveren kun je overlaten aan de vakmensen van Van Omme & De Groot. Maar hoe zitten ze er zelf bij? Dragen ze bij aan de energietransitie? DOEN Magazine is welkom bij uitvoerder renovatie Niels van Velde, timmerman werkplaats Peter Groenenboom en verkoop- en marketingcoördinator Hanna de Groot.

23 REPORTAGE FOTOGRAFIE & TEKST Jaap van Rijn

ZEVENHUIZEN, ZUIDEINDE

Niels: “De bouwkundige staat van het pand was slecht, maar we hebben geen moment overwogen het plat te gooien. De boerderij is eind 1700 gebouwd. Ik vind het wel mooi om zo’n oud pand op te knappen en in ere te herstellen. Ik heb destijds vier maanden vrij gekregen voor het sloopwerk van onder meer het bijgebouw. De oude fundering bestaat uit een fundering op staal. Dat is een gemetselde fundering op een houten balk. Destijds kwamen die houten balken dikwijls uit schepen. De vloer bestaat nu uit 60 cm dik schuimbeton dat goed isoleert. Op het dak liggen 30 zonnepanelen, goed voor zo’n 11.500 kWh per jaar. In de oude woning zijn aan de binnenkant voorzetwanden geplaatst met 20 cm dik isolatiemateriaal. We verwarmen het huis door middel van vloerverwarming met 16 mm buis. Ook het dak is geïsoleerd en we hebben nieuwe kozijnen met HR++-beglazing geplaatst. We zijn helemaal klaar voor de winter!”

NIELS VAN VELDE EN ZIJN VROUW ROZANNE ZOCHTEN EEN PLEK IN DE BUURT VAN ROTTERDAM, MET RUIMTE VOOR DE PAARDEN. VIER JAAR GELEDEN KREGEN ZIJ DE GELEGENHEID OM HET IDEALE OUDE PAND AAN HET ZUIDEINDE IN ZEVENHUIZEN OVER TE NEMEN VAN FAMILIE. DIT JAAR NADERT DE KLUS ZIJN VOLTOOIING.
DOEN NAJAAR 2022 24 REPORTAGE

RHOON, RIJSDIJK

Peter: “Ik heb eerst in twee weken tijd het huis kaal gemaakt. Het was een bende. De vorige bewoner, een kluizenaar, had een stuk zeil boven zijn bank gespannen om niet nat te worden bij regen. Aan reparaties deed hij niet. De vloer was helemaal doorgerot. Als ik een plank op straat gooide, viel die in draadjes uit elkaar. Ik heb de grond uitgegraven omdat ik anders mijn kop zou stoten tegen de vloerbinten van de verdiepingsvloer. Ik ben nogal lang namelijk. Ik heb de ruimte volgeschuimd en vloerverwarming aangebracht op de nieuwe beganegrondvloer. Het huis is geïsoleerd met onder meer voorzetwanden met isolatiedekens. “Ik ben geen grootverbruiker qua energie. Ik heb het huis zo gerenoveerd, dat ik alleen de woonkamer met open keuken hoef te verwarmen. En ik douche altijd met koud water, dat scheelt ook. In de andere vertrekken hangen radiatoren die we bijna niet gebruiken. Ik betaal nu zo’n € 96 per maand. Zonnepanelen schaf ik pas aan als er een serieuze energieopslag beschikbaar is. Ik ga niet goedkoop energie leveren en duur weer terugkopen. Ik ben nog niet helemaal klaar, ik ga onder meer het oude metselwerk weer netjes maken. Dan zal dit monument een plaatje zijn.”

PETER GROENENBOOM KOCHT EEN 170 JAAR OUD GEMEENTELIJK MONUMENT AAN EEN POLDERDIJK. TECHNISCH GEZIEN WAS HET HUIS RIJP VOOR EEN ONBEWOONBAARVERKLARING. VOOR DE MEESTEN EEN REDEN OM HET HUIS LINKS TE LATEN LIGGEN, VOOR PETER EEN OBJECT OM EENS LEKKER ZIJN TANDEN IN TE ZETTEN.
25 REPORTAGE

OUDERKERK

AAN DEN IJSSEL, OUDELANDSEWEG

Hanna: “De vorige eigenaar nam al een aantal energiebesparende maatregelen. Denk aan een nieuw goed geïsoleerd dak, tripelglas en voorzetwanden met isolatie. Daar kunnen mijn man en ik op voortbouwen. Mijn schoonvader schafte onlangs een elektrische boiler aan. Die biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke prestaties deze techniek inmiddels levert. Onze oude ketel is aan vervanging toe. We willen in ieder geval vloerverwarming, zodat we kunnen overstappen op lageretemperatuurverwarming. Op dit moment verbruiken we alleen nog gas bij het douchen en tijdens het koken. Bij een geplande keukenrenovatie stappen we over op elektrisch koken.

“Het is voor ons een sport om zo min mogelijk gas te gebruiken en de woning toch warm te krijgen. Wij verbruiken net iets minder dan de helft van de opgewekte stroom op jaarbasis. Er is dus veel teruggeleverd en dat biedt ruimte voor aanvullende maatregelen. We verwarmen het huis nu met een paar elektrische plaatradiatoren en middels de houtkachel. In de keuken maken we voor warm water uitsluitend gebruik van een Quooker. We kijken ook naar de mogelijkheden van een accuopslag in de schuur. Die is vooralsnog te prijzig. Maar de techniek ontwikkelt zich zo snel, dat we in ieder geval voorbereid willen zijn. Kortom, die elektrische en gasloze toekomst zien we met vertrouwen tegemoet.”

DE ZON SCHIJNT HALF OKTOBER UITBUNDIG, DE WINTER LIJKT NOG VER WEG. DE ZONNEPANELEN OP HET GROTE DAK VAN DE SCHUUR DOEN HUN WERK. ZE WEKKEN MEER STROOM OP DAN NODIG. DIE STROOM GAAT NAAR HET NET EN IS NIET BESCHIKBAAR VOOR DE DONKERE DAGEN. DAT STEMT TOT NADENKEN. HANNA DE GROOT EN HAAR MAN BEREIDEN ZICH DAN OOK VOOR OP EEN GASLOZE TOEKOMST IN HUN 102 JAAR OUDE WONING.
26 DOEN NAJAAR 2022 REPORTAGE

AL 40 JAAR EEN IJZERSTERKE SAMENWERKING

Bij Breur staat kwaliteit voorop, niet alleen met de dienstverlening, maar ook met het assortiment ijzerwaren. Het nieuwe, door Van Omme & De Groot verbouwde kantoor sluit vanzelfsprekend aan op deze aanpak. Fris, strak, overzichtelijk en transparant moest het zijn. En dat is het geworden. De stoere en toch elegante zwartmetalen details op een wit canvas passen perfect bij een heldere organisatie. Dat een orderverzamelende lady in black in het magazijn opduikt, is dan bijna geen verrassing meer. Ze gaat helemaal op in de ambiance. Doet u maar 12 draadstangen, een doos SPAX kozijnschroeven 7,5 x 120 mm en 10 DOM veiligheidscilinders dubbel 33. Het is goed voorstelbaar dat een bouwbedrijf als Van Omme & De Groot nog eens 40 jaar trouwe klant van Breur wil zijn.

27 MODE TEKST Jaap van Rijn FOTOGRAFIE Paul de Graaff ASSISTENT Dewi van 't Hoog MODEL Saskia EvD Agency STYLING Miquel Mohammedjar VISAGIE Yvon Geurts
28 DOEN NAJAAR 2022 MODE
29 MODE
30 DOEN NAJAAR 2022 MODE
31 MODE
32 DOEN NAJAAR 2022

Bouwen langs de kus��

Wonen aan de kust neemt in populariteit toe. De mogelijkheid om vlak bij de woning lekker uit te waaien of in de zomer te ontspannen aan het strand spreekt vele mensen aan. Het is inmiddels een uitdaging om aan een huis te komen. Gelukkig biedt een aantal kustplaatsen nog ruimte voor woningen. DOEN Magazine presenteert vier kustplaatsen waar Van Omme & De Groot de heipalen in het zand mag slaan. Maak kennis met ’s-Gravenzande, Hoek van Holland, Katwijk en Oostvoorne, kustdorpen met ieder zo hun eigen kwaliteiten.
Hoek vanHollan�� Katwij�� aan Zee Oostvoorn�� 33 FOTOGRAFIE & TEKST Jaap van Rijn REPORTAGE
's-Gravenzand��

1

Aandacht voor de natuur tussen het groen en het water

De gemeente Westland heeft de strook langs de Nieuwe Vaart tot ecologische zone verklaard. Dit gebied maakt deel uit van de woonwijk Waelpolder, waar alle aandacht is voor de natuur tussen het groen en het water. Het project KasseNova aan de Vaart sluit met een natuurlijke uitstraling aan op de omgeving. Denk aan veel beplanting en klimgroen tegen de gevels van de appartementen en watervilla’s.

2 3 4

's-Gravenzand��

Het Westland, de glazen stad, kent sfeervolle open plekken. Zoals het historische dorp van ’s-Gravenzande. Rond de Markt blaas je uit op de terrassen, laat je de kinderen spelen en kun je dineren in een eeuwenoude herberg. Lang verhaal ultrakort: in deze herberg vond ooit de eerste Westlandse veiling plaats. De tuinders legden hun waren op het biljart en de stamtafel. Het tuindersdorp staat tegenwoordig bekend om de piekfijn schoongehouden stranden en het natuurgebied De Banken.

xx

1 Langs de kust is het fijn fietsen, wandelen en scooteren, in het dorp kun je uitgebreid op straat luieren.

2 Bloemetjes scoren, flaneren langs terrassen of van een high tea genieten, het kan hier allemaal.

3 Kassentoerisme op de dijk blijkt een populaire dagbesteding. Kijk je de andere kant op, dan zie je louter fraaie duinen.

4 ’s-Gravenzande bouwden ze lang geleden op zandbanken. Toen hier voorname graven neerstreken, was het klip-en-klaar hoe de nederzetting moest heten.

KASSENOVA AAN DE VAART
 1 appartementengebouw en 8 watervilla’s  Opdrachtgever: Fullhouse Vastgoed en Bravenboer Management  In verkoop REPORTAGE 34 DOEN NAJAAR 2022

5

Hoek van Hollan��

Hoek van Holland werkt hard om zich als een volwaardige vierseizoenenbadplaats te presenteren. Dat vindt weerklank. De metro gaat een stevige impuls geven aan het strandleven. Surfers, suppers en skimboarders hebben inmiddels het strand van de Rechtestraat omarmd. Er staat meer op stapel: de boulevard, een open zone tussen duin en dorp, biedt ruimte voor hoogwaardige pensions, hotels en bungalows. Aan de Badweg plannen planmakers een hotel en een cultuurhuis. En de duinen maken inmiddels deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Komt goed, met de Hoek.

6 Ook heel

6

Veel aandacht voor duurzaamheid in de Hoek

De ontwerpers van Rond in de Hoek laten zich inspireren door de bijzondere locatie, denk aan uitzicht op natuurgebied het Roomse Duin, de Nieuwe Waterweg en de Noordzee. De maar liefst zes gebouwen met verschillende bouwlagen krijgen dan ook een natuurlijke uitstraling: organische, ronde vormen, duurzame klimaatsystemen en aandacht voor CO2-reductie. De appartementen zijn 75 tot 175 m² groot en beschikken over eigen terrassen en parkeerplaatsen.

ROND IN DE HOEK

8 7 5

7 Cruisen met oldtimers loont in Hoek van Holland. Je hebt hier veel bekijks, omdat je opvalt tussen de fietsen en middenklassers.

8 Je krijgt als wandelaar door de duinen als bonus een fabelachtig uitzicht op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee.

Superorigineel: ANWB-paddenstoelen met teksten van zeevaarders. De wandelaar komt zo in een maritieme mood. erg anno nu: strandvilla’s die van alle gemakken voorzien zijn.
REPORTAGE
 6 appartementengebouwen tussen duin en dorp  Start verkoop begin 2023 35

Katwijks Zeehos-terrein en boulevard bieden woonplezier in duinen Niet vaak kun je een woning bemachtigen die op een duin staat. In Katwijk binnenkort wel. Daar komen op het Zeehos-duin woningen die een panoramisch uitzicht bieden op de Noordzee, de Hollandse duinen, Katwijk en zelfs Den Haag. Verrekijker kopen aanbevolen. Samen met Fullhouse en Mix Architectuur realiseert Van Omme & De Groot hier twee woongebouwen met 38 luxe appartementen. Het woonoppervlak varieert van 80 tot 250 m².

 2 appartementengebouwen op een duin  Start verkoop begin 2023

Katwij�� aan Zee

Het succes van Katwijk aan Zee: een brede, kilometerslange parkeergarage die dienst doet als dijklichaam. Op het dak strekt zich een majestueus golvend duinlandschap uit. Dankzij deze briljante ingreep hervond het voormalige vissersdorp zich als aantrekkelijke badplaats. Wie het hele schouwspel wil ervaren, bezoekt de historische vuurbaak. Na betaling van € 1 en wat traplopen ontvouwt zich een bijzonder uitzicht, gevormd door de duinen, de Noordzee, het strand, het Zeehos-duin met het gerenoveerde Rotterdamsch Zeehospitium en de frisse wederopbouwarchitectuur.

11 Wie meer over de plaatselijke gewoonten wil leren, bezoekt

12 Je kunt ook de lokale voetbalvete Katwijk-Quick Boys bezoeken, dan leer je veel over de plaatselijke saamhorigheid. Doe Dirk Kuyt de groeten!

9 Vanaf het duinlandschap krijg je zicht op strak ingericht strandvertier. 10 Ooit was Katwijk een haringvissersdorp. Het kunstwerk Maatjes van Gerard Brouwer verbeeldt liefhebbers die de vette haringen in de keel laten glijden. het Katwijks Museum. De collectie biedt uiteraard visserijnostalgie en klederdracht. ZEEHOS KATWIJK
9 10
REPORTAGE 36 DOEN NAJAAR 2022
11 12

15 16

13 Veel fraaier wordt een duinpaviljoen als dat van Aan Zee niet. Bonus op het bord: de geitenkazen van boerderij De Mekkerstee.

14 Wie zin heeft in wat uitzicht op de havens bestijgt op zaterdag de Stenen Baak, de eerste vuurtoren van Nederland.

13 REPORTAGE 37

Oostvoorn��

Oostvoorne ademt historie. Het sfeervolle Dorpsplein met oude bomen, leuke winkels en terrasjes kan wedijveren met rustieke Franse dorpjes. Ook de Hoflaan, die op het plein uitkomt, mag er zijn. Het oude gemeentehuis, nu een uitspanning, biedt zicht op de bijna duizend jaar oude Jacobaburcht. Op het aangrenzende, historische landgoed Mildenburg, een natuurlijk binnenduinbos, kun je een groep echt oude beuken ontdekken. De sfeer is ronduit sprookjesachtig. Wat dit dorp ook populair maakt: de kitesurfspot, te danken aan de stevige bries en de hier ondiepe, relatief veilige zee.

14

Een gezellig buurtje in hartje Oostvoorne

Van Omme & De Groot speelt in op de Oostvoornse behoefte aan betaalbare starterswoningen en woningen voor senioren. In het dorpscentrum ontwikkelen en bouwen wij Zwaluwhof Oostvoorne. Hier komen 17 compacte en 15 royale rijwoningen. Ook bouwen we hier 10 geschakelde bungalows, 22 twee-onder-een-kapwoningen en 7 vrijstaande woningen. Waterpartijen maken deel uit van het watersysteem, voor een goede afvoer van regenwater.

ZWALUWHOF

OOSTVOORNE

 71 woningen in het dorpscentrum 

15 Wie van het rondje om de kerk moe wordt, neemt een verfrissing in het voormalige gemeentehuis.

16 Kopers van woningen in Zwaluwhof boffen, want de wooninrichters van ML Interior zitten om de hoek.

Start verkoop winter 2022
38 DOEN NAJAAR 2022
Zwarteweg Aalsmeer ZWARTEWEG AALSMEER 136 huur- en koopappartementen 20 twee-onder-een-kapwoningen Architect KuiperCompagnons Opdrachtgever Eigen ontwikkeling i.s.m. Bohemen Planning Start verkoop 2023 39

DE TOEKOMST VAN VAN OMME & DE GROOT

40 DOEN NAJAAR 2022 TEKST Jaap
Rijn FOTOGRAFIE Paul de Graaff INTERVIEW
van

De jonge garde van Van Omme & De Groot heeft er zin in. Of het nu gaat om de transformatie van De Ster – een mastodont uit de jaren negentig –, een overleg over grondwater, de korte lijntjes of vroeg opstaan. Ze kiezen allemaal met hart en ziel voor de bouw.

KEES KORTEWEG UITVOERDER 29 JAAR

“Tijdens mijn stage van Mbo Bouwkunde ging ik aan de slag als assistent-uitvoerder bij een ander bouwbedrijf. Ik kwam er snel achter dat ik vaktechnisch nog wat tekortkwam. Toen besloot ik terug te keren naar de schoolbanken. Daar heb ik niveau 2, 3 en 4 timmeren gedaan en mijn ondernemerspapieren in de avonduren gehaald. Met die kennis kan ik de mensen op de bouwplaats beter aansturen, ze weten dat je verstand van zaken hebt. Op een gegeven moment was ik klaar voor het grotere werk. Dus ben ik bij Van Omme & De Groot gaan solliciteren, zij boden serieuze mogelijkheden.”

En zo is Kees – met zijn 29 jaar – uitvoerder op project De Ster. Een transformatie van een oud kantoor naar maar liefst 168 appartementen. Indrukwekkend op deze jonge leeftijd. Intern staat hij bekend als de man met de opgeruimde bouwplaatsen en voor een meningsverschil loopt hij niet weg. “Ja, je hebt wel eens iemand die de keet stuiterend binnenloopt en de sleutels neergooit. Die moet je dan weer rustig zien te krijgen. Meestal gaat het om miscommunicatie. Daar loop ik niet omheen. De bouw probeer ik op rolletjes te laten lopen.”

“Ieder project heeft zijn eigen uitdagingen. Dat spreekt mij aan. Bij mijn vorige project in Austerlitz bijvoorbeeld kregen we veel te maken met archeologie en inrichting van het openbaar gebied. En hier, op een krappe bouwlocatie met een winkelcentrum als Alexandrium pal voor de deur, zijn er veel logistieke uitdagingen. We mogen geen lasten hijsen over de spoorlijn en de drukke weg voor de deur. En een kraan op het dak de echt zware last laten hijsen, is ook geen optie. Dat maakt zo’n bouw uitdagend, je moet creatief zijn. Daar houd ik van.”

41 INTERVIEW

“Dit is mijn eerste vaste baan na de studie Hbo Vastgoed en Makelaardij. Ik kon bij Van Omme & De Groot afstuderen en daar na mijn studie starten als junior projectontwikkelaar. We werken met vijf ontwikkelaars. Deels loop ik mee als ondersteuning, maar ik heb op dit moment ook een eigen project. Ik ben nu superveel aan het leren.”

“Projectontwikkeling is een stuk breder dan ik destijds inschatte. Er komt zoveel bij kijken. Je zit vaak met adviseurs en experts om de tafel. Dan kan het ineens over grondwaterpeilen gaan en het volgende moment hoor je weer dat ze een steenuil in het ontwikkelgebied hebben gesignaleerd. Zit je vervolgens aan tafel met de steenuilenwerkgroep. En ondertussen houd je de financiële markten in de gaten, om de kansen van een project goed in te blijven schatten. Je maakt afwegingen: is het project nog haalbaar, gaan we verhuren, gaan we verkopen? Je moet echt overal verstand van hebben, dat maakt het werk heel interessant.”

“Of de opleiding je daar niet op voorbereidt? Het past er allemaal niet in, besef ik nu. De basis is goed, maar de werkelijkheid maakt je beter. Ik ervaar ook dat je bij Van Omme & De Groot echt het diepe in gaat. Want wij hebben niet voor elke tak van sport een ontwikkelaar. Bij grote projectontwikkelaars delen ze de ontwikkeling op in kleine stukjes. Bij ons ben je een projectontwikkelaars van a tot z. En dat is een stuk leuker, voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd.”

YOURI RIEFFE PROJECTONTWIKKELAAR 26 JAAR

42 DOEN NAJAAR 2022 INTERVIEW

“Ik kan wel wat, maar ben geen timmervrouw, kom niet uit een bouwnest. De fascinatie voor bouwen is met LEGO begonnen! Niet met poppetjes spelen, maar huizen bouwen. Die fascinatie liet me niet meer los. Ik ben eerst naar de havo gegaan. Om me te oriënteren op een vervolgstudie bezocht ik een bouwopleiding. Toen gingen mijn ogen open. Ik houd van zowel technische vakken als creatief bezig zijn, deze combinatie in bouwkunde sprak mij direct aan.”

“Na de studie Hbo Bouwkunde deed ik ervaring op bij een klein bouwbedrijf. Daar kwam ik als werkvoorbereider in aanraking met zowel onderhoud als nieuwbouw en renovatie. Die afwisseling vind ik het leuke van dit werk. Ik zocht een baan dichter bij huis en kon bij Van Omme & De Groot komen werken. Daar ligt de lat hoger. Ik werk nu veel vanuit kantoor, dat is prettig. Maar ik zou nog wel meer ervaring buiten in de keet willen opdoen. Daar leer je veel van, want je zit dicht op de bouw. Ik weet ook dat je dan minder aan je eigen werk toekomt, want de uitvoerder zal beslag op je leggen. Ze weten je dan makkelijk te vinden. Op kantoor en buiten op de bouwplaats werken hebben beide zo hun voor- en nadelen.”

“Ik ben heel tevreden met mijn plekje. Het goede gevoel was er al bij het eerste gesprek. Dat vind ik het belangrijkste, het klopt hier. De ontspannen sfeer, de korte lijntjes. En er is veel kennis beschikbaar van mensen die al langer bij Van Omme & De Groot werken. Daar kan ik goed gebruik van maken. Want ik wil nog verder groeien in dit vak, en dan kun je niet zonder ervaring en collega’s.”

“De eerste en enige keer dat ik in mijn jeugd met bouwen in aanraking kwam, was bij een verbouwing van de badkamer bij ons thuis. Ik was een jaar of negen. Ik heb dagen gefascineerd mee zitten kijken. Maar dat ik daardoor in de bouw terecht zou komen… Na de havo koos ik voor Hbo Business Studies, die opleiding was vaag en heel breed. Ik haalde de propedeuse, maar in het tweede jaar groeide mijn twijfel. Ik ontdekte dat ik het fijn vind om in korte tijd resultaten te zien. Die opleiding sloot daar niet op aan.”

“Ik kon bij Van Omme & De Groot een leertraject volgen. Ik werk nu vijf dagen in het onderhoud en de renovatie en ga twee avonden in de week naar het Techniek College in Schiedam. Da’s best pittig. Op het werk leer ik het meeste, de lesstof op school is vooral theorie. Wat mij betreft mogen ze dat anders organiseren."

“Bij de renovatie lopen uiteenlopende figuren rond, prachtig. Ze zijn goedgebekt en lekker eigenwijs. Daar pas ik wel tussen.

Ze laten me timmeren, schilderen, tegelen, van alles wat, dat maakt het leuk. Mijn leermeester zegt dat het werk me makkelijk afgaat. Hij staat ook open voor mijn suggesties. Wat mij verbaasde: de hoeveelheid kennis die je moet hebben om volwaardig in de bouw mee te kunnen lopen. Dit wordt buiten de sector zwaar onderschat.”

“Ik wist dat je in de bouw vroeg moest opstaan, dat het koud of heel warm is, maar daar heb ik geen problemen mee. Het vaak buiten zijn vind ik fijn. En lekker moe thuiskomen bevalt me goed. Bij een kantoorbaan heb ik dat niet. Je hebt ook iets tastbaars gemaakt. Ik heb een beroep dat bij mij past.

“Of ik nog toekomstplannen heb? Misschien wil ik ooit nog het onderwijs in, dit mooie vak doorgeven. Maar voorlopig wil ik eerst zelf alle kneepjes van het vak leren. Daar ben ik nog wel even zoet mee.”

RUTGER BUIJS TIMMERMAN IN OPLEIDING 26 JAAR NIKKI KLEM WERKVOORBEREIDER 28 JAAR 43 INTERVIEW

STAIRWAY TO TOOLS HEAVEN

Vakmensen hebben zo hun favoriete, vaak gebruikte gereedschappen. Geen betere plek om dit te ervaren dan in het grote bouwmagazijn van Van Omme & De Groot in Rotterdam-Noord-West. Na stevig overleg zijn de mannen het eens over welke tools een plek verdienen op het podium. In dit geval op een werktrap die in de werkplaats in flinke aantallen in elkaar getimmerd wordt.

TROUWE HANDZAAG

Onmisbaar: de handzaag. Ook in tijden dat gereedschapsfabrikanten vakmensen gek maken met spectaculair accugereedschap. Van 40 volt kijkt niemand meer op. Toch pakken we vaak de handzaag. Daarmee kun je nauwkeurig, rustig en zonder oorkleppen werken. De zichtbaar intensief gebruikte blokkenzaag getuigt van een leven lang trouwe dienst. Hij is nog steeds niet aan pensioen toe. Reken maar dat de accumachines die in hetzelfde bouwjaar de fabriek uit rolden allang zijn overleden.

SPIJKERHARD

Beter dan de met leer beklede Estwing vind je klauwhamers niet. Duur? Ja. Maar deze hamer gaat zichtbaar een werkleven lang mee. Het geheim: aan één stuk gesmeed staal en mede daarom volkomen uitgebalanceerd. Je moet je best doen om mis te slaan, ook bij kleine spijkertjes. De slagenergie zet de hamer om in maximale impact op de spijker. Dus niet op de arm, zodat het comfortabel timmeren is met deze Amerikaanse tool. Hoe je een Estwing-eigenaar herkent? Aan de ongeschonden duim. Deze hamer verdient een plek op de trap.

LIFESTYLE FOTOGRAFIE & TEKST Jaap van Rijn 44 DOEN NAJAAR 2022

NAIL IT!

Effe een schuurtje in elkaar tjeppen. Dat is Algemeen Beschaafd Nederlands voor vakmensen die storingsvrij kopspijkers van de rol in het hout schieten. De TJEP Excellence, een krachtige pneumatische tacker, knalt met enkele schoten of repeterend gevelbekleding, lambriseringen en dakbedekkingen nagelvast. Om echt strak vakwerk te leveren met deze machine maak je een eigen tool. Die gasten van Van Omme & De Groot zijn wat dat betreft zeker niet van de trap gevallen.

LIFESTYLE 45

EIGEN TOOLS EERST

Wat doet een echte vakman als hij kopspijkers in de rabatdelen gaat tikken? Zorgen dat ze een rechte lijn vormen. Dat is een uitdaging, want de kleinste afwijking is al zichtbaar. Dus maakte timmerman Peter Groenenboom een mal met aanslag voor zuiver timmerwerk. In de twee sparingen past precies de kop van het TJEP spijkerpistool. Simpel, maar kom er maar eens op. De trap op met deze tool.

KANTJES BREKEN

Vraag aan mensen die weinig kaas hebben gegeten van bouwmachines wat de meest gebruikte tools zijn. Ze weten doorgaans de hamer, de nijptang, de schroevendraaier, de zaag, de boormachine en de schuurmachine uit hun brein te persen. En – vooruit -beitels. Maar een kantenfrees? Mmmwah, nee. Deze machine verdient toch een plek op de trap. Want kanten breken, dat doen we regelmatig. Ja, de scherpe kant van balken en platen kun je ook aanpakken met een schuurblokje of de schaaf. Maar deze klus klaar je nooit zo snel en zuiver als met de kantenfrees. Op de trap met die onvermoeibare, onterecht onbekende held!

LIFESTYLE 46 DOEN NAJAAR 2022

SURVIVOR

Wellicht moeten we dat terugnemen, die opmerking over powergereedschap dat handtools niet overleeft. Want deze antieke afkortzaag van DeWalt heeft zichtbaar de kredietcrisis, André Hazes, de gulden en asbest als bouwmateriaal overleefd. Het snoer, altijd de achilleshiel van 220 V-tools, mag dan tig keer vervangen zijn, deze survivor komt elk jaar door de keuring. Respect!

LIFESTYLE 47

NAGENIETEN

100 JAAR VAN OMME & DE GROOT

Een historisch moment voor Van Omme & De Groot: Guus de Groot presenteert het jubileumboek aan collega’s en oud-gedienden. De presentatie vindt plaats op een bijzondere locatie voor het bedrijf, namelijk het door Van Omme & De Groot gerealiseerde Van der Valk Hotel Schiedam. Alle aanwezigen kunnen hier een eerste blik werpen in Rotterdamse daadkracht met een eeuw ervaring. Velen onder hen zullen bij het lezen instemmend mompelen of een zucht van herkenning slaken. Het waren mooie tijden. Op naar de volgende 100 jaar!

REPORTAGE 48 DOEN NAJAAR 2022
BOEKPRESENTATIE

BORREL MET WALKING DINNER RELATIES

ROTTERDAM

Wij doen als familiebedrijf al 100 jaar waar we goed in zijn: Projectontwikkeling en Bouwen. Onze Rotterdamse mentaliteit en betrokken medewerkers maken ons tot de succesvolle organisatie die we al 100 jaar zijn. Deze historische mijlpaal is alleen mogelijk doordat we op onze zeer gewaardeerde relaties kunnen bouwen. Op 7 juni jl. proostten wij samen met onze relaties op ons 100-jarig jubileum in de sfeervolle ambiance van Diergaarde Blijdorp. Het was een mooie avond, met een fijn gezelschap, waar we met heel veel plezier op terugkijken!

Al jaren steunen wij Diergaarde Blijdorp, en ook op deze mooie avond overhandigden wij een cheque aan Blijdorp. Op de volgende 100 jaar!

LEEUWARDEN

Bij Van der Valk Hotel Leeuwarden kregen alle medewerkers van Van Omme & De Groot een feestweekend voorgeschoteld waar je u tegen zegt. De verwachtingen waren hooggespannen, want ook bij de organisatie van een feestweekend voor haar eigen medewerkers zou Van Omme & De Groot de lat beslist hoog leggen. Daar twijfelde niemand aan. Het werd dan ook een jubileumweekend om nooit meer te vergeten.

REPORTAGE JUBILEUMWEEKEND 
49

SCHUURTJE ZONDER HANDLEIDING

Van Omme & De Groot besteedt, zoals vele bouwbedrijven, werk uit. Maar de eigen timmerwerkplaats biedt het bedrijf de mogelijkheid om ook zelf bouwdelen te produceren, in overzichtelijke aantallen. Zoals een serie schuurtjes. Timmerman Peter Groenenboom geeft een rondleiding en vertelt samen met Olivier Hoogveld waarom de bouwer deze plek koestert.

Olivier Hoogveld, directeur Transformatie, Verbouw en Onderhoud: “Dat bouwbedrijven veel timmerwerk uitbesteden, is vaak noodgedwongen. Wij zetten ons in om toch zo veel mogelijk onze eigen mensen op een bouwplaats te krijgen. Zo ben je meer echt bezig als Van Omme & De Groot. We hebben niet de ambitie al het timmerwerk zelf te maken, maar kunnen dat wel. Ook met het maken van een kleine serie schuurtjes kunnen we ons onderscheiden en laten zien welk vakmanschap wij in huis hebben. Dat is een fijn idee voor opdrachtgevers, je kunt altijd met oplossingen komen.”

VAKMANSCHAP

Olivier beschikt over vakmensen die nog een heel huis kunnen bouwen. Dus van fundament tot aftimmeren. Deze vakmensen zijn goud waard en komen altijd met goede details en oplossingen. Zoals Peter Groenenboom – een echte rot in het vak – die eigenhandig zijn eigen dijkhuis verbouwde. Hij vertelt hoe hij zijn vakmanschap verwierf. “Ik heb destijds al mijn papiertjes als timmerman gehaald. Ik heb nog steeds profijt van zo’n goede opleiding. Het is best jammer dat de huidige opleidingen niet meer de mogelijkheid bieden om jongeren voor hun 22e te laten uitgroeien tot een volwaardig vakman. Het is fijn en goed voor je zelfvertrouwen als je een breed inzetbare vakman kunt zijn. Ik werk dan ook niet alleen in de werkplaats, maar ga regelmatig op een bouw kijken. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede.”

BEROEPSTROTS

Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, wordt Peter in actie in de werkplaats op de gevoelige plaat vastgelegd. De beroepstrots spettert van de foto’s af. Hij legt dan ook veel eer in de opdracht om uitgekiende details in de serie schuurtjes te verwerken. Omdat het om een beperkt aantal schuurtjes ging, besloot Van Omme & De Groot ze in de werkplaats te maken. De schuurtjes waren het sluitstuk van een groot renovatieproject. Olivier: “Bij dit soort projecten is er regelmatig aan het einde niet genoeg geld. En dan wordt er toch nog een potje gevonden, in dit geval voor 9 schuurtjes bij een groot renovatieproject van jaren 60-flats. Dankzij de werkplaats kun je flexibel met de klant meeschakelen.”

Peter: “Ik krijg een globaal idee over hoe het moet worden. Ik voer de klus vervolgens uit met mijn eigen details, die rekening houden met de bestaande betonvoet waarop geschakelde schuurtjes komen te staan. Ik moet ook rekening houden met de werktijd van slechts acht weken. Ik bedacht prefabonderdelen die je op de bouwplaats snel in elkaar zet. Een zelfbedacht detail zijn de elkaar overlappende wanden van rabatdelen. Dat detail klopt 100%, zeker weten. Er hoeven op de bouwplaats geen aanpassingen te worden uitgevoerd. Ik maak ook de kozijnen van de deuren, die ik hier in de verf zet. In dit geval de watergedragen primer en aflak Sigma Torno Aqua voor buiten. Dat was even wennen, voor buiten ben ik alkydverf gewend. Maar het is een opvallend makkelijk verwerkbare zijdeglans acrylverf met een goede dekking en vloeiing, een serieus alternatief voor alkydverf. Zo denken we ook aan het milieu.”

INTERVIEW 50 DOEN NAJAAR 2022
"DE 9 SCHUURTJES WAREN HET SLUITSTUK VAN EEN GROOT RENOVATIEPROJECT VAN JAREN 60-FLATS."
INTERVIEW FOTOGRAFIE & TEKST Jaap van Rijn 51
"HET IS FIJN EN GOED VOOR JE ZELFVERTROUWEN ALS JE EEN BREED INZETBARE VAKMAN KUNT ZIJN."

De aanvraag voor de bouwvergunning door Bouwvereniging "Ons Streven", ingeboekt op 30 april 1923 en besproken in B. & W. op 7 mei. De omschrijving van het bouwplan is 'Het bouwen van 30 Arbeiderswoningen met schuurtjes en afheiningen'. De architect is J.A.H.W. Kramer uit Den Haag en de aannemer A. de Groot uit Rotterdam. "Ons Streven" is later opgegaan in RWS. RWS is tegenwoordig Beveland Wonen.

In die tijd werden alleen nog geveltekeningen en plattegronden getekend. Aparte tekeningen voor installaties zoals elektra, gas en water werden nog niet gemaakt, maar dergelijke informatie is af te leiden uit de plattegrond.

30 ARBEIDERSWONINGEN MET SCHUURTJES EN

AFHEININGEN.

GOES

De man met de bolhoed is Augustinus de Groot, een van de oprichters van Van Omme & De Groot en opa van Guus.

52 DOEN NAJAAR 2022 REPORTAGE

BOUWEN ANNO 1923

In deze editie van DOEN Magazine gaan we nog één keer terug in de tijd. Ditmaal met ons tweede Van Omme & De Groot-project: 30 arbeiderswoningen met schuurtjes en ‘afheiningen’ voor woningbouwvereniging Ons Streven in Goes.

Anno 2022 klinkt het als een utopie. Een bouwvergunning indienen op 30 april, behandeling B&W op 7 mei (ja, in hetzelfde jaar) en verlening vergunning op 22 juni. Ook een gevelwijziging kon toen nog zonder vertraging en zonder meerwerkkosten worden doorgevoerd.

Onze collega Melvyn Butteweg – zelf woonachtig in Goes –was nieuwsgierig wat zijn werkgever in zijn ‘hometown’ heeft gebouwd. Zodoende dook hij het gemeentearchief van Goes in en kwam terug met deze schatten uit de vorige eeuw. We wilden ze je niet onthouden.

Het treurige nieuws is: anno 2022 staan de 30 arbeiderswoningen op de nominatie om gesloopt te worden.

Bouwvergunning anno 1923

53 REPORTAGE TEKST Rachel van Diggele BEELD Gemeentearchief Goes
DOEN NAJAAR 2022 54
Zoetermeer
ENTREE 171 huur- en koopappartementen Architect Klunder Architecten Opdrachtgever Eigen ontwikkeling Planning Start bouw 2024 55
@vanommedegroot
Projectontwikkelaars
Bouwers /vanommedegroot www.vodg.nl
Van Omme & De Groot
en
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.