DOEN Magazine #12 2016 Van Omme & De Groot

Page 1

VAN OMME & DE GROOT | PROJECTONTWIKKELAARS EN BOUWERS #12 ZOMER 2016

Inspiratie! HOE RIEK BAKKER BALTIMORE AAN DE MAAS BEDACHT

DE STADSHAVENS

HET GEVONDEN GEHEIM


PROJECT ARLANDAWEG

TRANSFORMATIE Urban Lodge Hotel te Amsterdam

PROJECT// Urban Lodge Hotel, Arlandaweg te Amsterdam (transformatie) ARCHITECT// Kentie en Partners Architekten BV te Zwanenburg INTERIEURARCHITECT// Fusion Interiors Group London OPDRACHTGEVER// Arlanda Vastgoed B.V. DUUR VAN HET PROJECT// 2015


AMSTERDAM PROJECT

3

zomer 2016


“Jongeren binden aan een gemeente met een passend woningaanbod” Over het algemeen moeten jonge woningzoekenden veel te lang wachten op een woning. Om die reden realiseerde Van Omme & De Groot samen met De Goede Woning onlangs een tweetal woongebouwen specifiek voor deze doelgroep in Zoetermeer. Momenteel wordt er hard gewerkt aan nog een aantal ontwikkelingen die op jongeren zijn gericht. Het gaat om ontwikkelingen uit eigen posities, maar ook ten behoeve van opdrachtgevers.

CASA ITALIA Zoetermeer

Ook uw technisch en functioneel Programma van Eisen kan Van Omme & De Groot in korte tijd vertalen naar een concreet toegesneden bouwplan, passend binnen uw budget. Dit kan een geheel nieuw bouwplan zijn of een plan gebaseerd op eerder gerealiseerde woningen.

AKELEITUIN Zoetermeer

“VAN OMME & DE GROOT REALISEERDE TWEE WOONGEBOUWEN VOOR JONGEREN”

Van Omme & De Groot neemt uw zorgen uit handen. Vanaf het eerste initiatief tot aan de sleuteluitreiking. Maar ook in de fase van nazorg en ten behoeve van dagelijks of mutatieonderhoud kunnen wij u aansluitend van dienst zijn. Heeft u een concrete vraag of oriënteert u zich op de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Olaf Lange of Marco Dijkshoorn op telefoonnummer: 010 - 477 58 11 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


GUUS DE GROOT VOORWOORD VOORWOORD

1% INSPIRATIE, 99% TRANSPIRATIE Over een volgende generatie gesproken: we maken ons druk over het feit dat de snelheid waarmee de bouw zich herstelt, wordt geremd door een tekort aan praktijkgerichte opleidingen. Daarnaast kiezen te weinig jonge mensen voor dit geweldige vak. Ook wij merken dit tekort aan personeel en opleiding. Daarom pakken wij zelf de handschoen op, met een eigen leerprocesplan. Daarmee willen we mensen die nu nog moeilijk de arbeidsmarkt op komen, opleiden tot bouwvakker. We moeten de bouw weer interessant voor hen maken, want wij zien graag vooral jongeren instromen in de branche. Je wilt toch over dertig jaar, net als nu Riek Bakker en al die mensen die onder andere de Kop van Zuid uit de grond stampten, kunnen zeggen: “Dat heb ik ooit nog helpen bouwen”? Want juist voor vakmensen is er nog zoveel te doen de komende tijd.

Inspiratie, dat is het thema van deze DOEN, het zomernummer van 2016. Het thema had ook ‘transpiratie’ kunnen zijn, en dan niet alleen omdat we hopelijk de warmste maanden van het jaar tegemoet gaan. De grote uitvinder Thomas Alva Edison zei ooit: “Genie is één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie.” Nu wil ik de mensen van Van Omme & De Groot noch mijzelf neerzetten als genie, dus ik kan me misschien nog wel meer vinden in een citaat van de Franse schrijver en dichter Charles Baudelaire: “Inspiratie is: elke dag werken.” En zo is het natuurlijk ook. Een beetje met je handen in je zakken over het strand wandelen en dan hopen dat de inspiratie komt, zo werkt het niet. Lees in deze DOEN bijvoorbeeld het mooie verhaal van Riek Bakker, die in de jaren 80 de Dienst Stadsontwikkeling leidde. Zij ontleende haar inspiratie aan de Amerikaanse havenstad Baltimore. Daar zag ze wat Rotterdam op dat moment nodig had. Maar die inspiratie alleen was niet voldoende, zoals u zult lezen. Als je weet waar je heen wilt, moet je anderen ook nog zien mee te krijgen. Aan haar dadendrang danken we de grote stap voorwaarts die Rotterdam nu gemaakt heeft. Met eenzelfde dadendrang realiseren we nu op Heijplaat nul-op-de-meter-woningen. Bij zo’n project is de inspiratiebron: we lenen deze aarde van onze kinderen. Daarom ook zijn we nu met Van Omme & De Groot volop bezig om de ISO 14001-certificering binnen te halen, een keurmerk voor optimaal milieumanagement.

Momenteel zijn wij druk bezig om een aantal locaties en panden te verwerven, waarover in de volgende DOEN meer. We werken intensief aan onze portefeuille voor de komende jaren en die ziet er goed uit. We zoeken dus mensen die samen met ons aan de slag gaan. Wij willen jonge mensen inspireren en hen laten transpireren: handen uit de mouwen en Nederland nóg mooier maken. Wie doet er mee?

5

zomer 2016


REDACTIE COLOFON

#12 ZOMER 2016

REDACTIE Van Omme & De Groot: Annick Baur, Marco Dijkshoorn, Guus de Groot, Linda Kronshorst en Vincent van Valen CONCEPTEN enzo: Rachel van Diggele

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Riek Bakker, Herman den Blijker, Guus de Groot, Leon Koenen, Linda Kronshorst, Johan Ros, Ruud de Schepper, Dennie Spies, Vincent van Valen, Marjolein de Wit–Klein

EINDREDACTIE Mirca Groenen

IN OPDRACHT VAN Van Omme & De Groot Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam www.vanomme-degroot.nl

VORMGEVING Presskit Media: Gisella van Geenen, Dennis van der Velden TEKST Henk de Kleine, Jaap van Rijn, Serga van Roon FOTOGRAFIE Paul de Graaff, Jaap van Rijn, Dennis van der Velden FOTOGRAFIE COVER FOTOGRAFIE Paul de Graaff ASS. FOTOGRAFIE Marit Veringmeier STYLING Miquel Mohamedjar VISAGIE Clarissa Sonneveld MODEL Afra Holtjer @ Touché Models

INTERVIEW Guus ontmoet Riek Bakker

32

Op naar Iso 14001

REPORTAGE

© Auteursrecht voorbehouden Niets uit dit magazine mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hierboven genoemde personen en/of bedrijven.

15

Stadshavens Rotterdam

21

Inspiratie!

35

Amersfoort, betoverend én bruisend

MODE 24

Het gevonden geheim

PROJECTEN 02

Arlandaweg Amsterdam

08

Delfshaven Rotterdam

42

Parklaan Boskoop

54

Coolhaven Rotterdam

FAVORIETEN

Hebben wij u met dit magazine weten te interesseren voor Van Omme & De Groot? Neem dan voor meer informatie over onze verschillende woonconcepten, mogelijkheden voor samenwerkingen, onze kantoorontwikkelingen en uiteraard onze brede kennis en ervaring op alle gebieden van ontwikkelen en bouwen contact met ons op! Postbus 26033 3002 EA Rotterdam Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam T 010 - 477 58 11 F 010 - 476 53 90 E info@vanomme-degroot.nl

10

facebook.com/vanommedegroot

41

Bouwuitspraken

44

De mensen van

ACTUALITEITEN 48

@vanommedegroot

ALLE MAGAZINES ZIJN TERUG TE LEZEN OP: www.vanomme-degroot.nl/over-ons/doen-magazine 6

Een blik vooruit


DOEN #12 INHOUD

02

08

15

21

10

32 35 HET LIJKT ALTIJD ONMOGELIJK, TOTDAT HET GEDAAN IS.

24

42

41 7

44

54 zomer 2016


PROJECT DELFSHAVEN

PROJECT// gevelrenovatie ‘Oude Sluis’ te Delfshaven Rotterdam OPDRACHTGEVER// Woonbron Rotterdam DUUR VAN HET PROJECT// 2012 zomer 2016

8


ROTTERDAM PROJECT

GEVELRENOVATIE Delfshaven te Rotterdam

9

zomer 2016


INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: PAUL DE GRAAFF

Guus de Groot en Riek Bakker

zomer 2016

10


INTERVIEW

HOE RIEK BAKKER BALTIMORE AAN DE MAAS BEDACHT DAT ER SIGAREN OP TAFEL KOMEN, IS TIJDENS EEN TWEEGESPREK MET GUUS DE GROOT NIET UITZONDERLIJK. WEL DAT DIE IMPOSANTE HAVANNA’S WORDEN GEDEELD MET EEN DAME. DIE DAME IN KWESTIE IS RIEK BAKKER, DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE KOP VAN ZUID, DE ‘KOOPGOOT’, HET MUSEUMPARK EN DE ERASMUSBRUG. EEN ONTMOETING MET EEN STADSONTWIKKELAAR DIE AMSTERDAM VERLIET OM ROTTERDAM TE VERNIEUWEN.

We treffen elkaar op de Wilhelminapier, uiteraard. Vanaf het terras van Las Palmas hebben we uitzicht op Montevideo en Hotel New York. En over New York gesproken: dit is dé plek in Rotterdam waar je dat Manhattangevoel hebt. Smalle straten met de hoogste hoogbouw van Nederland, waardoor je onwillekeurig steeds naar boven kijkt. En er zijn meer connecties met Amerika. Riek Bakker blijkt bij de ontwikkeling van dit deel van Zuid onder andere geïnspireerd te zijn door Baltimore, eveneens een havenen industriestad. Maar voordat die transformatie gelukt was, moest er nog flink wat water door de Maas stromen, herinnert Riek zich maar al te goed. “Ik kwam in 1985 in deze stad, uit Amsterdam, om hier de Dienst Stadsontwikkeling (destijds: Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting) te leiden. Ik vond dat ik hier absoluut moest wonen, wilde ik deze functie goed kunnen vervullen. Maar het was nogal een schok toen ik hier eenmaal zat. Ik had tijdelijk een onderkomen in Hotel Scandia, zat een beetje uit die hotelkamer te kijken en dacht: ze zijn knettergek hier! Ik keek van de noordzijde van de Maas naar het zuiden, richting een complete leegte. Ik was verbijsterd.” Guus herinnert zich die tijd zeker zo goed: “Je kwam als Rotterdammer uit Noord – ondanks dat mijn grootvader vanuit Groningen eerst jaren op de Groene Zoom heeft gewoond voor hij tegen de oorlog naar Hillegersberg verhuisde – niet aan de andere

11

»

zomer 2016


INTERVIEW

GUUS DE GROOT

“JE KWAM ALS ROTTERDAMMER UIT NOORD NIET AAN DE ANDERE KANT VAN HET WATER.”

kant van het water. De enige reden om op Zuid te komen was als je naar Feyenoord ging. Dan had je als tussenstop een cafeetje in de Oranjeboomstraat. Zuid, daar woonden de mensen die in de havens werkten. Toen nog de ‘immigranten’ uit ons eigen land, de arbeiders die uit Zeeland, Noord-Brabant en Drenthe kwamen. Nee, Zuid was een no-goarea.”

dienst uit. Toen ik dat speelveld duidelijk had, heb ik mijn collega-directeuren de volgende vraag gesteld: ‘Waar ben ik hier voor gekomen, wat moet ik hier doen?’ Het antwoord was: ‘Je kunt heel leuk praten, gezellig communiceren.’ Verder ging het niet.” Guus kan haar kijk op de stand van zaken bevestigen: “Stadsontwikkeling was inderdaad ondergesneeuwd door het Grondbedrijf. De boodschap richting Stadsontwikkeling was vooral: ‘Zorg jij nou maar dat er een bestemmingsplannetje komt, meer hoef je niet te doen.’ Er was weinig daadkracht, totdat jij ten tonele verscheen. Daar hadden ze even niet op gerekend, toen ze jou binnenhaalden.” Riek voegt daaraan toe: “We hebben uiteindelijk gezamenlijk de schouders eronder kunnen zetten. Maar daarvoor was het eerst gewoon nodig om door roeien en ruiten te gaan.”

OORLOGSWOND

“Ik wist en zag waar de kansen lagen voor Rotterdam”, zegt Riek. “Maar ik snapte ook waarom die kans voor open doel nog niet benut was. Veertig jaar na de oorlog was Rotterdam eigenlijk nog altijd niet van de verwoesting bekomen. Het was alsof de schok daarvan nog nadreunde. De binnenstad moest opnieuw gebouwd worden, de haven was vernietigd geweest. Alsof er nog een ‘shellshock’ was van die klap. Dan ga je kijken waar de mogelijkheden liggen. Dat viel zo rond 1985 allemaal niet mee. We hadden met z’n allen, en burgemeester Bram Peper voorop, flink wat drempels te nemen. Om te beginnen wilden de havenbaronnen niet dat je aan Zuid kwam; dat was over de rivier, hun snelweg te water. We zaten bovendien in een crisis die veel groter was dan we nu hebben meegemaakt. Vergeet ook niet dat de stad maar liefst 50.000 werklozen telde, van wie 30.000 laagopgeleid. Daarnaast was ook nog eens de haven door de Club van Rome aangemerkt als de meest vervuilende industrie ter wereld, dus die kreeg een mentale klap. En juist door de focus op wederopbouw was iedereen nog vooral gericht op de stadsvernieuwing, en niet erg bezig met stadsontwikkeling. Bouwen voor de buurt, betaalbare woningen, dat waren toen de leidende thema’s. Stadsontwikkeling stond op een soort van zijspoor. Het Grondbedrijf en Stadsvernieuwing maakten de

zomer 2016

VIES WOORD: VISIE

Riek neemt ons mee naar het begin van haar strijd, die jaren zou duren. “Ik begon met te zeggen: ‘We moeten een visie maken.’ Dat woord mocht je toen nog gebruiken – vandaag de dag is visie een vies woord. ‘We passen nu op de winkel, maar er zit geen idee meer achter. Zo kom je toch niet vooruit, als stad of als land?’ We hebben dus de kaart van de stad erbij gepakt. We zagen een lappendeken aan losse projecten. Er zat geen samenhang in, er zat geen verhaal achter. Geen spoor van ‘Waarom doen we dit en waar willen we naartoe?’ Vervolgens zijn we gaan kijken hoe je in die tientallen opzichzelfstaande vernieuwingsprojecten wél samenhang zou kunnen krijgen. Parkeren, groen, de onderliggende infrastructuur, we begonnen dat zo bij elkaar te clusteren. De projecten zijn dus gestroomlijnd, samengevoegd. En we hebben nog iets anders gedaan. Ook toen al ontving de stad allerlei groepen ondernemers en

12


INTERVIEW

beleidsmakers die hier kwamen om te netwerken of deals te sluiten. Regelmatig kwamen ook hun echtgenotes mee. Die nam ik onder mijn hoede voor een ‘Ladies-programma’. Zo nam ik ze mee naar mijn huis op Zuid, een verbouwde radarpost. Van daaruit had je een prachtig uitzicht over de Waalhaven. Ik liet hun dat zien. En ik nam ze mee naar de haven. Daarna had ik voor ieder van hen een paar vragen: ‘Stel je voor dat je hier zou komen wonen. Wat ga je je echtgenoot dan vertellen als je hem vanavond weer op de hotelkamer ziet? Wat wil je hem meegeven? Wat heb je nodig als je hier zou wonen?’ Er kwamen antwoorden als: een goed winkelcentrum, leuke ontmoetingsplekken, woningen met groen eromheen, uitgaansmogelijkheden en cultuur. En: ‘Ik wil dat mijn man niet via Schiphol hoeft te reizen.’ Dat ontbeerden Noord én Zuid allemaal.” Guus vult aan: “In de tijd is dat nog wel te plaatsen. Je zei het zelf al: Rotterdam was platgebombardeerd, voelde zich in de steek gelaten, probeerde zich te herpakken. De eerste pogingen om er weer wat van te maken, pakten bar ongezellig uit. Je woonde in Ommoord of Hillegersberg, de binnenstad was een verlaten oase. Je keek van het Groothandelsgebouw zo naar het Oostplein. Dat moeten we ons wel realiseren. Het probleem was ook: er waren zoveel locaties beschikbaar en ook restlocaties, die niets kostten. Die grond lag er bij wijze van spreken voor niks. Dus daar is men begonnen. We hadden de uitleggebieden als Prinsenland en Zevenkamp. Dan snap ik wel dat niet iedereen klaar was voor de gedachte om ook eens met Zuid aan de slag te gaan.”

RIEK BAKKER INSPIRATIEBRON BALTIMORE

“IK WIST EN ZAG WAAR DE KANSEN LAGEN VOOR ROTTERDAM.”

De Dienst Stadsontwikkeling ging onder leiding van Riek Bakker aan de slag met die nieuwe inzichten en gedachten. “We wilden toe naar een stad met veel meer gemengde functies. Niet dat wonen aan de randen en de binnenstad een leegte. We zeiden: ‘We mogen nu ook best eens gaan kijken naar andere woningen dan sociale woningbouw.’ Zo zijn allerlei deelplannen ontstaan. We gingen aan de slag met wat toen nog Zestienhoven heette. We kwamen met het idee voor de Koopgoot, het Museumpark, en natuurlijk de Kop van Zuid. We hebben daarbij enorm veel steun gehad van Bram Peper, dat kan ik niet voldoende benadrukken. Hij snapte waar we heen wilden, snapte ook dat het roer volledig om moest. Als er weer problemen waren, zocht ik hem op en dan zei hij: ‘Komt goed, meisje.’ We kwamen met het idee voor de Erasmusbrug. Daar was veel weerstand tegen. Er werd gezegd: ‘We hebben al een brug en we hebben al een tunnel, wat moeten we met nog een brug?’ Die plannen kwamen ook voort uit de vele bezoeken die we aan buitenlandse steden hebben gebracht. Denk aan Docklands in Londen, een vergelijkbare omgeving. En vooral Baltimore, aan de Amerikaanse oostkust. Ik vond dat Rotterdam Zuid meer Amerikaans dan Europees aandeed. Ook al door de ‘melting pot’ aan mensen. We hebben de Amerikanen ook gevraagd: ‘Hoe krijgen we hier nou steun voor, hoe krijgen we ook de havenbaronnen mee?’ Zij adviseerden ons om op een gegeven moment even pas op de plaats te maken en we hebben die tijd benut om hén een rapport over onze plannen te laten maken. Dat bleek een gouden greep.” DOORBRAAK

De delegatie uit Baltimore fungeerde min of meer als spreekbuis van Riek Bakker en de Dienst Stadsontwikkeling: ze presenteerde de plannen die in feite in Rotterdam in elkaar waren gestoken. “De opzet slaagde: de raad, de havenbaronnen, iedereen was laaiend enthousiast! Zo konden we de in onze ogen

»

13

zomer 2016


INTERVIEW

»

noodzakelijke sprong voorwaarts maken. Dat is in mijn ogen ook de functie van stadsontwikkeling: een stad moet af en toe haasje-over doen, echt een sprong voorwaarts aandurven. En daarbij is het vooral de kunst om te blijven nadenken. Want wat zie je vandaag de dag gebeuren? We zijn een beetje hetzelfde aan het doen als aan het begin van de jaren 80. De echte vernieuwing is eruit, ik mis de visie. Managers zijn er genoeg, maar die doen toch vooral wat de politiek van hen verlangt. En die politiek durft geen visie meer aan. In het begin van de jaren 80 was ‘stadsvernieuwing en sociale woningbouw’ het mantra, nu is dat ‘torens’. Want we hebben bijvoorbeeld op de Kop van Zuid van die mooie torens staan. Maar mag het een beetje selectief blijven? Hier op de Kop van Zuid konden we dat doen. Moet je dat dan overal in de stad blindelings kopiëren? Het is niet van: ‘Ik heb een mooie toren, dat ga ik nog tien keer doen.’ De vraag is ook of iedereen wel in zo’n ding wil wonen. Gaat dat nog werken met de vergrijzing? Je moet er heel strategisch over nadenken. Het lijkt wel of bestuurders dat verleerd zijn. Alles wat er nu gebeurt op politiek gebied is kortebaanschaatsen.” Dat soort woorden zijn koren op de molen van Guus: “Er zijn geen zeerovers meer, we zijn zo voorzichtig geworden. Misschien zijn we wel verzadigd. Er is nieuwe energie nodig. Kijk wat er in Eindhoven is gebeurd. Daar kwam een enorme energie los toen Philips zijn

zomer 2016

hoofdkantoor naar Amsterdam verhuisde. Dat heeft enorm veel losgemaakt. Moet je nu eens in Eindhoven kijken, die stad heeft zichzelf opnieuw uitgevonden! Hoe zou Rotterdam dat nu kunnen aanpakken? Hebben we bijvoorbeeld nog een brug nodig?” Het antwoord van Riek is glashelder: “Niet als je dat ding zomaar neerlegt zonder te weten waarom. Er moet wel meer achter zitten. Wat is het grotere plaatje? Als het alleen maar gaat over bijvoorbeeld het oplossen van verkeersproblemen, dan heb je een mager verhaal. Je moet een vol verhaal zien te krijgen. Dat zie ik de mensen die nu aan het roer van de stad staan nog niet zo snel voor elkaar krijgen. Het jammere is: we hebben net een crisis achter de rug, die hadden we kunnen benutten om weer een volgende slag te maken. Het grote gevaar van deze tijd is dat we weer vervallen in allemaal van die losse projectjes. Dit is niet de tijd van vergezichten, maar die heb je wel nodig als je verder wilt met stadsontwikkeling. Al was het alleen maar om de juiste investeerders voor je grote projecten mee te krijgen. Ontwikkelen is wel wat anders dan managen. Dat laatste is: uitvoeren wat de politiek wil. Maar als die politiek niets wil, staat alles stil. Ik denk dat het tijd wordt voor nieuwe inspiratiebronnen.” •

14


REPORTAGE TEKST & BEELD: JAAP VAN RIJN

DE STADSHAVENS OP DE MAASOEVERS ROTTERDAM VIERT DE STAD! DE REDEN VAN HET FEESTJE: 75 JAAR WEDEROPBOUW. CULTURELE MANIFESTATIES MAKEN ZICHTBAAR WAT DE STAD BIEDT. VEEL MENSEN BEZOEKEN DE BINNENSTAD MET HAAR OUDE EN NIEUWE ICONEN. OOK DE STADSHAVENS ZIJN INMIDDELS EEN TRIP WAARD. DE MEESTE HAVENGEBONDEN BEDRIJVEN VERTROKKEN NAAR DE HAVENBEKKENS TEN WESTEN VAN DE STAD EN DE MAASVLAKTE. OP DE VRIJGEKOMEN KADES ONTSTAAN VOOR NEDERLAND UNIEKE, AANTREKKELIJKE WOON-, WERK- EN UITGAANSGEBIEDEN. DOEN PRESENTEERT EEN RONDJE STADSHAVENS, TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN. De organisatie Stadshavens werd een paar jaar geleden aangewezen als een van de projecten in het kader van de Crisis- en herstelwet. De stad mag op basis van de wet gebieden aanwijzen waar experimenten zijn toegestaan, denk aan onder meer kortere procedures. Ruimtelijke projecten kunnen nu sneller worden gerealiseerd. De gemeente Rotterdam kiest voor wonen, werken, onderwijs en recreatie op en langs het water en verwacht dat dankzij de herboren stadshavens de aantrekkingskracht van de stad verder zal toenemen.

15

zomer 2016


REPORTAGE

DE STADSHAVENS OP DE RECHTER MAASOEVER

1

BOERENGAT Oude functie: haven van de Admiraliteit van Rotterdam Aanleg: rond 1590 Functie: wonen & werken

Het Boerengat huisvestte ooit de Admiraliteitswerf ’s Landswerf, die later werd verplaatst naar het Buizengat. Deze haven staat in directe verbinding met het Boerengat. Het Boerengat leed onder het bombardement. Het gemaal is dan ook een van de weinige vooroorlogse gebouwen langs de haven. Na de oorlog verrezen vooral woongebouwen en kantoren langs de kades. Inmiddels zijn de kantoren na stevige verbouwingen aan een tweede leven als woongebouw of hotel begonnen, zoals het door Van Omme & De Groot gerealiseerde The Student Hotel, dat vanaf het terras zicht op de haven biedt.

2

HARINGVLIET Oude functie: eerst vissershaven, later haven van de Admiraliteit van Rotterdam Aanleg: rond 1590 Functie: wonen, werken & uitgaan

Het Haringvliet kent als een van de weinige stadshavens nog een rij vooroorlogse koopmanshuizen met witte gevels. In de haven zelf liggen voornamelijk woonboten afgemeerd. Langs de kade bouwde Van Omme & De Groot decennia geleden een wooncomplex voor studenten, die hun territorium markeren met torens bierkratten op de kleine balkons. Zichtbaar is hun toegenomen welstand. Lesten zij vroeger hun bierdorst vooral met B-merken pils, nu moet dat toch echt een premiumbiertje zijn.

3

OUDE HAVEN

Oude functie: eerst vissershaven, later handelshaven Aanleg eerste steiger: rond 1350 Functie: wonen, werken & uitgaan

De laatste ontwikkeling bij de Oude Haven, een van de oudste havens van Rotterdam, nam veel tijd in beslag. De haven, bekend van de kubuswoningen, het Witte Huis en historische schepen, was toe aan een kwaliteitsimpuls. Een flink terrein aan de westkant lag braak sinds de oplevering van de onderliggende Willemsspoortunnel in 1993. Omdat bouwen over een spoortunnel heen extra veiligheidsmaatregelen vergt, duurde het maar liefst tot 2011 voordat de palen de grond in werden geheid. Inmiddels is het Gelderseplein opgeleverd, een beschut, stedelijk ensemble dat licht hellend afloopt naar de Oude Haven, een speelse verwijzing naar de vroegere functie als scheepshelling. De spoortunnel bepaalt de constructie van twee identieke horizontale gebouwen, die onder meer het citizenM hotel en het ambitieuze restaurant Fitzgerald huisvesten. In de laatste uitspanning doet de liefhebber van stijlvol dineren zich tegoed aan gerechten als langoustines met doperwten, jonge perzik en artisjok, terwijl de intercity’s ver onder de tafel van hot naar her denderen.

zomer 2016

16


REPORTAGE

WIJNHAVEN, SCHEEP 4 MAKERSHAVEN EN LEUVEHAVEN Oude functie: binnenhavens Aanleg: rond 1600 Functie: wonen, werken & uitgaan

Aan de andere kant van de Oude Haven liet het stadsbestuur ooit de vier imposante havens van de Waterstad graven, met op de kades bebouwing van grote koopmanshuizen. Van deze havens werd later de Blaak gedempt. De kerken, kadehuizen en gebouwen van de drie andere havens overleefden het bombardement niet. Op de kop van de Wijnhaven, bij het Witte Huis, staat nog een eenzaam rijtje. Deze gebouwen werden voor aanvang van de aanleg van de spoortunnel steen voor steen afgebroken, opgeslagen en na voltooiing van de tunnel weer opgebouwd. Vanaf een brug van de Geldersekade is goed zichtbaar dat de verdichting van de stad met de komst van woontorens als Wijnhaeve serieuze vormen aanneemt. De hoogbouw neemt de plaats in van de naoorlogse kantoorbouw. Want Rotterdam wil meer binnenstadsbewoners die voor levendigheid op straat zorgen, wat inmiddels zichtbaar is bij nieuwe horecagelegenheden als het lichtschip Vessel 11 en spitkiprestaurant Alan & Pim’s. Op een van de kades van de Leuvehaven staat het door Van Omme & De Groot gebouwde Inntel Hotel, dat opvalt door een uitkragende topverdieping met skybar, van waaruit bezoekers een spectaculair uitzicht op de stad hebben.

5

PARKHAVEN EN ST. JOBSHAVEN

Oude functie: stukgoedhavens Aanleg: rond 1890 Functie: wonen, onderwijs & werken (vooral media en creatieve dienstverlening)

Rondom de twee voormalige stukgoedhavens ontstaat zo langzamerhand een robuust stuk stad. Opvallend moderne architectuur en oude veemgebouwen vormen een eigenzinnig stedelijk ensemble waarbij het grote gebaar niet wordt geschuwd. Je kunt in dit oude stadshavengebied zowel maritiem onderwijs volgen, op terrassen van de zon genieten en wonen in torens als televisie en radio maken en ervaren dat de Nieuwe Maas nooit ver weg is.

17

zomer 2016


REPORTAGE

IJSSELHAVEN, LEKHAVEN, KEILEHAVEN EN MERWE6 HAVEN Oude functie: stukgoedhavens Aanleg: vanaf 1912 Functie: werken, wetenschap, onderwijs & diepvriesopslag van voedsel

Steeds meer havenactiviteiten verplaatsen zich van Rotterdam naar Maasvlakte 2. De ontwikkeling laat zich ook voelen in het havenbekken tussen Rotterdam en Schiedam. M4H, een afkorting van Merwe-Vierhavens, fungeert als Innovation District, een proeftuin voor hoogwaardige bedrijvigheid in de maakindustrie. De Europointtorens en haventerreinen bieden gerevitaliseerd en wel een nieuw leven als proeftuin voor (bio)medische bedrijven en het Test en Show Lab, maar ook voor ondernemers als Daan Roosegaarde, sounddesigners en hippe bakkers als Jordy’s en Koekela. Ook incubators als Rotterdam Science Tower, SuGu Club (op een grote schaal 3D-printen met biobased plastics) en Erasmus Centre for Entrepreneurship zijn inmiddels in M4H neergestreken. Incubators kunnen met kennis en diensten een versnelde groei van hoogwaardige starters naar succesvolle ondernemingen realiseren, zo is de verwachting.

DE STADSHAVENS OP DE LINKER MAASOEVER

7

RDM-HAVEN Oude functie: werfhaven RDM Aanleg: 1902 Functie: werken, wetenschap & onderwijs

Recht tegenover M4H bevindt zich nog een innovatiecluster rond een in onbruik geraakte haven van de Heijplaat: RDM Rotterdam. Research, Design & Manufacturing. De gemeente Rotterdam overweegt de twee gebieden met een nieuwe stadsbrug te verbinden. RDM Rotterdam huisvest RDM Business met het Innovation Dock en de RDM Campus met techniekopleidingen van het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam en een kenniscentrum voor praktijkgericht onderzoek. Het RDM Centre of Expertise (RDM CoE) huisvest onderwijsinstituten zoals de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft, onderzoekscentra en bedrijven die samenwerken aan vooruitstrevend techniekonderwijs, kennisontwikkeling en duurzame innovaties voor de scheepvaart, haven, logistiek, mobiliteit, energietransitie, procesindustrie, duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling. Van Omme & De Groot geeft duurzaam bouwen op de Heijplaat vorm met het woonproject Het Verborgen Geheim. Op basis van het concept ‘nul op de meter’ zullen vanaf 2016 170 energieneutrale gezinswoningen langs de Heijsehaven verrijzen.

zomer 2016

18


REPORTAGE

8

WAALHAVEN

Oude functie: overslag massagoed en containers Aanleg: 1907 Functie: werken, wetenschap & onderwijs

Ook de Waalhaven, het grootste gegraven havenbassin ter wereld, krijgt een nieuwe bestemming. Vele plannen passeerden de revue, zoals het dempen van de haven en het bouwen van een nieuwe woonwijk. De huidige aanpak doet meer recht aan het maritieme verleden van de haven. Zo zal aan de westkant de fruitoverslag worden gemoderniseerd. De zuidkant is inmiddels gedoopt tot PortCity. Rotterdams City Lounge, de binnenstad als huiskamer, strekt zich inmiddels tot de Waalhaven uit. Vanuit een chique canapé granite geniet de passant van het uitzicht op het water. De eerste PortCity-kantoorgebouwen voor de maritieme dienstverlening zijn inmiddels gerealiseerd. Ook Van Omme & De Groot is hier actief en ontwikkelt samen met het Havenbedrijf Rotterdam kantoorgebouw PortCity IV.

9

MAASHAVEN Oude functie: overslag massagoed op stroom Aanleg: vanaf 1898 Functie: werken, wonen & vrijetijdsvermaak

De Maas- en de Rijnhaven functioneerden als havens voor massaoverslag op stroom. Onder meer graan werd op het water overgeslagen met gigantische stofzuigers, de graanelevatoren. Deze techniek nam veel sjouwwerk met balen uit handen. Deze tak van sport verhuisde onder meer naar de Vulcaanhaven en de St. Laurenshaven. Veel is inmiddels veranderd, maar met Quaker Oats en Meneba op de zuidoever langs de Brielselaan is het graanverleden nog steeds tastbaar. De grote Maassilo fungeert tegenwoordig als amusementspodium en kantoorgebouw voor kleine bedrijven en zelfstandigen. In het kader van de manifestatie Rotterdam viert de stad! hangt BlingBling aan de elevatoren voor de Maassilo, een spiegelende ‘diamant’ die symbool staat voor de verborgen rijkdom van Zuid. De noordkade van Katendrecht is bijna volgebouwd met woningen. Ook het vrijetijdsvermaak rukt hier op. De ss Rotterdam weet na een moeizame start steeds meer bezoekers te trekken. Op het terrein van een in onbruik geraakte afvalverbranding, recht tegenover het schip, realiseren bouwvakkers tussen de zandhopen en onttakelde gebouwen het amusementspark Rotterdam Speelstad.

19

zomer 2016


REPORTAGE

10

RIJNHAVEN Oude functie: overslag massagoed op stroom Aanleg: vanaf 1887 Functie: werken, wonen, onderwijs, uitgaan & vrijetijdsvermaak

Van alle stadshavens maakt de Rijnhaven de meest indrukwekkende transformatie door. De haven wordt omzoomd met hoge woontorens, de cultuur van LantarenVenster en het Luxor Theater, de rechtbank, Bram’s Gourmet Frites-container, Inholland, de container van restaurant Obba, Kantine Walhalla, het Deliplein en de Fenix Food Factory. En er komt meer aan, zoals twee woontorens, een hotel met een Spaanse mercado en de Fenix Lofts, alle reeds in aanbouw. Een drijvend bos, een drijvende, duurzame waterwoning, die van Rijnhavenwater rein drinkwater kan maken, en het Drijvend Paviljoen maken het plaatje compleet. Langs de Rijnhaven ontvouwt zich een volwassen stadsdeel. Als alle Rotterdamse stadshavens zich zo ontwikkelen, dan kan over een jaar of tien met recht nogmaals de stad gevierd worden. •

zomer 2016

20


REPORTAGE TEKST: RACHEL VAN DIGGELE BEELD: BEELDBANK, VAN OMME & DE GROOT

INSPIRATIE! HOE DOEN WE DAT TOCH IEDERE KEER WEER? WE BEGINNEN MET EEN LEEG VEL PAPIER EN UITEINDELIJK KOMT ER TOCH WEER IETS TE STAAN. EEN HUIS, KANTOOR, SCHOOL, HOTEL, NOEM HET MAAR OP EN WIJ BOUWEN HET. MAAR HOE KOMEN WE DAAR?

Zoals je zult begrijpen, is het ‘vel’ veelal niet helemaal blanco. Vaak worden er vanuit een gemeente, corporatie of bijvoorbeeld grondeigenaar bepaalde randvoorwaarden meegegeven, maar toch… we moeten ergens beginnen. Zoals Guus de Groot al in het voorwoord zegt: inspiratie is transpiratie, want met je handen in je zakken over het strand lopen en hopen dat de inspiratie komt… zo werkt het niet. Inspiratie voor een ontwikkeling wordt vaak gehaald uit de oorsprong van een locatie, maar kan ook een stad, architect of bijvoorbeeld een bestaand huis zijn. De projectontwikkelaars van Van Omme & De Groot vertellen graag waar de inspiratie vandaan kwam bij de volgende projecten.

21

zomer 2016


REPORTAGE

NEWPORT NESSELANDE ROTTERDAM

Inspiratie

Barcelona aan de Zevenhuizerplas! Oké, de vergelijking gaat misschien wat ver, maar is niet helemaal uit de lucht gegrepen met de uit Barcelona afkomstige architect Joan Busquets. De sfeer die Busquets wilde neerzetten, is die van Europese kustplaatsen met winkels, restaurants en woningen direct aan het strand. In dit geval het strand van de Zevenhuizerplas. Uiteindelijk is het ontwerp een combinatie geworden van Barcelonese materiaalkeuzes (denk daarbij aan het natuursteen op de gevels en het straatwerk), Scandinavische serres en Hollandse baksteen, hetgeen een Europese badplaatsambiance oplevert.

Natuurstenen trap

pen aan het water

t water

na met de torens aan he

Het strand van Barcelo

Eindresultaat: het strand met de natuurstenen trappen en de torens aan het water

Eerste schets Newport Nesselande

CENTRUMPLAN OOSTERHEEM

Inspiratie

ZOETERMEER In Zoetermeer werden wij uitgedaagd om het centrumplan te ontwikkelen. Het plan moest een echt stadshart geven aan de nieuwbouwwijk Oosterheem. Je denkt dan al snel aan wonen in combinatie met recreëren en winkelen. Wij zijn gaan kijken naar gebieden waar die combinatie al bestaat, en zo kwamen we, samen met Soeters Van Eldonk architecten, op de authentieke winkelstraatjes en pleintjes, zoals ‘De 9 Straatjes’ in Amsterdam. Uiteraard was het een enorme uitdaging om de sfeer van – soms wel – 300 jaar oude grachtenpanden over te brengen in een Vinex-wijk.

De 9 Straatjes in Amsterdam

Eindresultaat: Centrumplan Oosterheem Eerste schets Centrumplan Oosterheem

zomer 2016

22


REPORTAGE

RIVA NESSELANDE ROTTERDAM

Loosdrecht

Inspiratie Rietgedekte vill

a met verticale

sidings

Eveneens in de Vinex-wijk Nesselande mochten wij twee projecten aan het water in deelplan Waterwijk ontwikkelen. We begonnen hier samen met H en E architecten echt blanco, met alleen een stuk grond. We waren er snel over uit dat we hier twee kleinschalige luxe woningbouwprojecten wilden gaan neerzetten. Onze inspiratie kwam deze keer van dichterbij… Loosdrecht. De uitdaging was om de luxe sfeer van wonen aan het water over te brengen in Nesselande. We hebben flink wat meters gemaakt in een bootje op de Loosdrechtse Plassen en regelmatig een nat pak gehaald vanwege de slechte weersomstandigheden, maar uiteindelijk is het ons gelukt… ons kleine Loosdrecht in Nesselande. De naam was ook nog een dingetje. Wij wilden een naam met allure, de gemeente dacht echter meer in de richting van RIetVAart. Uiteindelijk werd het dus een ingekorte versie, refererend aan de mooie boten met de daarbij behorende sfeer, en dus allure.

RIVA II gaat binnenkort in verkoop

Eindresultaat: RIVA I is inmiddels opgeleverd

VREELAND ZOETERMEER Soms kan één huis al voldoende inspiratie opleveren voor een heel nieuw project. Van Omme & De Groot heeft een jarenlange traditie van dé visdag op de Loosdrechtse Plassen. Minimaal één keer per jaar nodigen wij onze relaties uit om naar Loosdrecht te komen en daar met ons vooral te genieten van een dag in de natuur. Even weg van alle drukte en met relaties echt bijpraten in een bootje. Telkens wanneer wij die kant op gingen, kwamen wij op de Straatweg in Breukelen langs een woning met een heel mooie gecombineerde kapvorm. Deze vorm heeft ons geïnspireerd en uitgedaagd om samen met architect Karina Benraad een mooie tweekapper te ontwerpen. Hetgeen naar onze mening goed is gelukt. Het ontwerp is allesbehalve standaard en de uitstraling is luxe. •

Eindresultaat: Vreeland

Straatweg te Breukelen 23

Inspiratie zomer 2016


MODE FOTOGRAFIE: PAUL DE GRAAFF, MARIT VERINGMEIER (ASSISTENT) STYLING: MIQUEL MOHAMEDJAR VISAGIE: CLARISSA SONNEVELD MODEL: AFRA HOLTJER @ TOUCHÉ MODELS

1 bloemenpakje & bril H&M

zomer 2016

24


MODE

HET GEVONDEN GEHEIM, HEIJPLAAT VOOR DE MEESTEN VAN ONS IS DE WERELD VAN DE MODE EEN GEHEIME WERELD. WE ZIEN OP DE CATWALKS VAN MILAAN EN PARIJS MODELLEN IN KLEDING DIE JE NOOIT IN HET STRAATBEELD ZULT ZIEN. TE EXTRAVAGANT. TE VER VERWIJDERD VAN DE WERELD VAN ONS, GEWONE STERVELINGEN DIE GEKLEED GAAN IN GRIJZE PAKKEN MET CRÈMEKLEURIGE SCHOENEN OF EEN JURKJE DAT GEWOON LEKKER ZIT. VANDAAG GAAN WE OP ZOEK NAAR HET VERBORGEN ‘MODE’ GEHEIM OP HEIJPLAAT.

25

zomer 2016


MODE Projectlocatie Heijplaat

MODETRENDS En toch. Toch worden we langzaam maar zeker beïnvloed door die modetrends. Pak er maar wat foto’s van jezelf van vroeger bij en je ziet: die kleding, dat kan echt niet meer. Hoe doen die ontwerpers dat? Wat is hun inspiratie en hoe inspireren zij ons? Goede ontwerpers en andere creatieve geesten hebben een antenne voor wat er speelt in de wereld. Ze zoeken op plekken waar wij niet snel kijken. Of waar we overheen kijken. Want neem nu de mode van deze zomer. Veel daarvan is geïnspireerd op vroeger, de jaren 60, 70 en 80. De tuinbroek is zelfs al opnieuw gesignaleerd. Net als de spijkerbroek die van onderen wijd uitloopt. En de dromerige jurkjes die in de zomer van 1968 door Twiggy gedragen hadden kunnen worden. We hebben duidelijk een hang naar vroeger. Maar dan in – letterlijk en figuurlijk – een nieuw jasje.

2

bloemenpakje & bril H&M schoenen SILHOUETTE SCHOENEN ROTTERDAM

DAT ZIE JE OOK BIJ ONS 170 nul-op-de-meter-nieuwbouwwoningen

Dat zie je ook in de wereld waarin wij wat beter thuis zijn: die van het vastgoed en de bouw. Zo realiseren we nu bij het aloude tuindorp van Heijplaat een serie woningen die eruitzien als toen, maar die uitgerust zijn met techniek van straks. Deze nul-op-de-meterwoningen zijn door en door duurzaam. Een nieuw element in een historische omgeving. Onze inspiratiebron was hier de waarde van een historisch stukje Rotterdamse havens, samen met de mogelijkheden van nieuwe technologie. Zo vonden we een stukje Rotterdam dat erom vraagt snel ontdekt te worden.

zomer 2016

www.hetverborgengeheim.nl

26


MODE

3 colbertje DRYKORN VIA VOORWINDEN

27

zomer 2016


MODE

DIRECTIEKADE: OP DE ACHTERGROND DE RDM CAMPUS MET RECHTS DE OPSTAPPLAATS VOOR DE WATERBUS.

4 colbert SUPERTRASH rokje VIA VOORWINDEN

zomer 2016

28


MODE

OOK DIT IS HEIJPLAAT… EEN GROENE OASE MIDDENIN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN.

5 broek DRYKORN VIA VOORWINDEN bloes VIA VOORWINDEN

29

zomer 2016


MODE

6 jeans SCOTCH & SODA bloes VIA VOORWINDEN

zomer 2016

30


HOTEL VAN DER VALK Tilburg

BREEAM-NLcertificaat Bij Van Omme & De Groot gaan we altijd voor het hoogst haalbare en dus willen we ook op het gebied van milieubewustzijn meedoen op het hoogste niveau. In deze DOEN vertellen wij – op pagina 32 – al over onze (ISO-) normeringen. Maar we gaan ook voor de BREEAM-NL-certificaten. SODEXO Breukelen

PORTCITY IV Rotterdam

“ Bij Van Omme & De Groot gaan we altijd voor het hoogst haalbare”

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Vorig jaar hebben we het gebouw van Sodexo te Breukelen opgeleverd met het BREAAM-NL-certificaat ‘Very Good’ en dit jaar gaan we voor PortCity IV (zie pagina 34) en Van der Valk in Tilburg voor het BREAAM ‘Excellent’-certificaat. Dit doen we niet omdat we weer zo nodig een papiertje willen halen, maar omdat we vinden dat we zuinig moeten zijn op onze aarde en daar – waar mogelijk – ons steentje aan moeten bijdragen. Heeft u een concrete vraag of oriënteert u zich op de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Olaf Lange of Ruud de Schepper op telefoonnummer: 010 – 477 58 11 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: DENNIS VAN DER VELDEN

VERSPILLING EN VERVUILING ALS INSPIRATIEBRON: OP NAAR ISO 14001 AFVAL SCHEIDEN. ZUINIGER MET ENERGIE. WAT MEER DE FIETS OF HET OPENBAAR VERVOER NEMEN. WE DOEN HET IN ONS DAGELIJKS LEVEN STEEDS VAKER. OMDAT WE VINDEN DAT VERVUILING EN VERSPILLING EIGENLIJK NIET MEER KUNNEN. VAN OMME & DE GROOT VINDT DAT OOK. OM DIT ECHT TOT IEDEREEN IN ONZE ORGANISATIE TE LATEN DOORDRINGEN, ZIJN WE NU BEGONNEN MET EEN TRAJECT RICHTING DE CERTIFICERING ISO 14001.

Het ISO-certificeringsysteem omvat een aantal internationaal geaccepteerde normen waar bedrijven en organisaties aan kunnen voldoen. Relaties en opdrachtgevers die met een bedrijf of organisatie zaken willen doen, hebben zo de zekerheid dat er aan bepaalde voorwaarden en eisen wordt voldaan. Een bekende ISO-norm is bijvoorbeeld de ISO 9001, waarvoor Van Omme & De Groot al sinds jaar en dag gecertificeerd is. Die norm heeft betrekking op kwaliteitsborging in het managementsysteem. Technisch directeur Ruud de Schepper is degene die deze ISO-normeringen scherp in de gaten houdt: “Die ISO 9001 is echt onmisbaar voor een bedrijf, die legt een bodem onder de kwaliteit van je organisatie, je management. Als je niet volgens die norm werkt, merk je dat al vrij snel. En je opdrachtgevers en relaties ook. Ook hebben wij al jaren de PEFC- en FSC ® – C115571-certificaten. Bij PEFC gaat het dan om de bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. FSC staat voor Forest Stewardship Council. Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor wereldwijd verantwoord bosbeheer. ‘Verantwoord’ wil hier zeggen dat bij het winnen van hout rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische aspecten. Nu zijn we hier al jaren mee bezig, dus inmiddels is dat wel een gewoonte geworden. We denken er eigenlijk niet eens meer over na, we voldoen daar gewoon aan. “Anders ligt dat met de normering die we nu nastreven, de ISO 14001. Dat is een norm die aangeeft dat je milieumanagementsysteem aan de hoogste eisen voldoet. We willen die ISO dit jaar binnen hebben. Daar zijn twee redenen voor. Aan de ene kant zijn we steeds vaker betrokken bij projecten die ten miste het stempel BREEAM Excellent moeten krijgen. Dat is op BREEAM outstanding na het hoogst haalbare instrument binnen het systeem waarbij

Ruud de Schepper

“HET KAN NIET MEER ZO ZIJN DAT ONZE MEDEWERKERS EN HET MANAGEMENT EEN SOORT VAN ‘MILIEUBEWUSTELOOS’ ZIJN.”

zomer 2016

32


INTERVIEW

Johan Ros

“DE MEESTE TIJD, ZO WETEN WE, GAAT ZITTEN IN HET LATEN LANDEN VAN DE VERANDERINGEN DIE NODIG ZIJN.”

integraal de duurzaamheid van een gebouw wordt gemeten en beoordeeld. Zo streven we op dit moment bij een project voor Van der Valk Tilburg naar BREEAM Excellent. Daarvoor is het essentieel dat wij, als bouwer, die ISO 14001 hebben. Aan de andere kant moet je het als organisatie ook gewoon willen. Het kan niet meer zo zijn dat onze medewerkers en het management een soort van ‘milieubewusteloos’ zijn. Dat gaan we dus anders doen.”

€ 1.000 kosten. Zo is het op zich nog het makkelijkst uit te leggen, want uitgedrukt in geld is het voor iedereen duidelijk. Maar we vinden het eigenlijk nog belangrijker dat we met z’n allen de diepere bedoeling doorkrijgen: wees alerter op wat je doet en wat dat voor gevolgen heeft. Het moet een deel van jezelf worden, niet een trucje voor de bühne.” STAP VOORWAARTS

Is het willen behalen van de ISO 14001 een teken dat de recessie en de crisis nu echt voorbij zijn? Ruud de Schepper en Johan Ros menen dat de tijd er nu inderdaad rijp voor is. “Als je blij moet zijn met elke opdracht, is het behalen van de ISO 14001 niet je eerste prioriteit. Laten we daar helder in zijn, het is geen eerste levensbehoefte. Maar nu zijn we zover dat we deze logische stap in de ontwikkeling van dit bedrijf kunnen maken. We kunnen het nu aan, opdrachtgevers vragen er in toenemende mate naar. De ISO 9001 gaat meer om basale ondernemersvragen, met ISO 14001 gaan we de verfijning in. Het hoort bij de groei naar volwassenheid: op alle fronten je verantwoordelijkheid nemen.” •

NIET VOOR DE BÜHNE

Om nog dit jaar te voldoen aan de normen die ISO 14001 stelt, is de hulp en expertise ingeroepen van MI Systems. Pieter de Jonge en Johan Ros lichten nu Van Omme & De Groot door en komen zo tot aanbevelingen om ons bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk te laten werken. Johan Ros weet uit ervaring dat dat niet zo een-twee-drie gebeurd is. “We beginnen altijd met een inventarisatie van hoe het er op dit moment voor staat. Bijvoorbeeld het energieverbruik van de onderneming. Of de wijze waarop met afval wordt omgegaan. Die inventarisatie is bij wijze van spreken zo gemaakt. De meeste tijd, zo weten we, gaat zitten in het laten landen van de veranderingen die nodig zijn. Dan heb je het over kennis en gedrag van de werknemers. Eerst moet iedereen zich bewust zijn van hoe het nu gaat. En daarna moeten mensen handelen naar hoe het zou moeten. Dat moet eigenlijk, net als bij de ISO 9001, een automatisme worden.” Ruud de Schepper heeft een aantal praktische voorbeelden paraat: “Neem nou het geval dat iemand in een afvalzak met plastic folie een plastic emmer stopt. Je zou zeggen dat het allemaal plastic is. Fout gedacht. Door die ene emmer wordt de hele afvalzak afgevoerd als bouw- en sloopafval. En dat is een stuk duurder. Zo ook als iemand in een container met bouw- en sloopafval een verfemmer gooit. Het afvoeren van die container gaat ineens

33

zomer 2016


TE

R

U U H

PortCity IV

Hoogwaardig kantoorgebouw in de Waalhaven

PortCity IV. Zo gaat het nieuwe kantoorgebouw in de Waalhaven heten. Het gebouw is ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau MVSA Architects, onder andere bekend van het nieuwe Rotterdamse Centraal Station en het (voormalige) ING-hoofdkantoor in Amsterdam. De Waalhaven Zuidzijde, alwaar PortCity IV wordt gerealiseerd, is zowel over de weg als via het water bijzonder goed bereikbaar. De op- en afritten van de A15 liggen om de hoek, en de bus rijdt ten minste elk kwartier binnen 10 minuten van en naar OV-knooppunt Zuidplein. Binnen het plangebied PortCity is een aanlegplaats voor de waterbus evenals een vaste stopplaats voor de watertaxi. Daarnaast ligt de Eemhaven op een steenworp afstand. PortCity IV krijgt circa 7.500 m² kantoorruimte, verdeeld over negen bouwlagen. Daarnaast wordt er onder de wandelpromenade een overdekte parkeergarage aangelegd voor 180 auto’s. De verdiepingen van het kantoorgebouw kenmerken zich door de grote open vloervelden en grote raampartijen. Alle kantoorruimtes hebben prachtig uitzicht over het havengebied en de bovenste twee lagen beschikken ieder over een balkon. Op de begane grond is een representatieve centrale entree gesitueerd, waar een gemeenschappelijke receptie, een ontvangstruimte en vergaderzalen inpasbaar zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid tot naamsaanduiding op het pand. Daarnaast krijgt PortCity het duurzaamheidscertificaat BREEAM. meer hierover in deze DOEN.

“ Het vierde karakteristieke kantoorgebouw gerealiseerd onder hoogwaardige architectuur op toplocatie PortCity in het Rotterdamse havengebied”

Met PortCity IV focussen wij ons in eerste instantie op een of twee bedrijven met voor elk ongeveer 3.500 tot 4.000 m2. Daarnaast leent het ontwerp zich bijzonder goed voor partijen die ongeveer 500 tot 1.000 m² willen afnemen. Maar het is uiteraard ook mogelijk dat één bedrijf het gehele gebouw huurt. Kortom: volop mogelijkheden. Vanaf het najaar van 2017 kunnen partijen zich vestigen op deze unieke locatie. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Joiselle Fokker van DTZ Zadelhoff, telefoonnummer: 010 - 433 35 55.


REPORTAGE TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: DENNIS VAN DER VELDEN

AMERSFOORT BETOVEREND ÉN BRUISEND AMERSFOORTERS HEBBEN HET ZELF OVER ‘MISSCHIEN WEL DE MOOISTE STAD VAN NEDERLAND’ EN ‘HET BEST BEWAARDE GEHEIM’. EN WIE EEN MIDDAGJE DOOR DE PITTORESKE STRAATJES VAN DEZE EEUWENOUDE STAD DWAALT, SNAPT WAAROM. AMERSFOORT LIJKT HET ALLEMAAL TE HEBBEN: EEN BIJNA SPROOKJESACHTIG HISTORISCH HART, GEZELLIGE TERRASSEN EN KROEGJES, MOOIE GALERIES EN BRUISENDE FESTIVALS. EN WIE RUST ZOEKT, IS BINNEN 5 MINUTEN IN NATIONAAL PARK UTRECHTSE HEUVELRUG.

35

zomer 2016


REPORTAGE DE PLAATSELIJKE VVV OMSCHRIJFT AMERSFOORT ALS DE MEEST VEELZIJDIGE STAD VAN NEDERLAND, EN DAT LIJKT NIET EENS ZO HEEL ERG OVERDREVEN. ALLES WAT WONEN AANTREKKELIJK MAAKT, IS HIER TE VINDEN. DWAAL MEE DOOR HOFJES EN LANGS GRACHTEN, BEZOEK DE GEBOORTEGROND VAN MONDRIAAN, GENIET VAN DE AMERSFOORTSE KEITJES EN KEESJES EN MAAK KENNIS MET DE MIDDELEEUWSE RADDRAAIERS.

STADSBEELD EN BEZIENSWAARDIGHEDEN Amersfoort heeft een schitterende middeleeuwse binnenstad met grachten, eeuwenoude hofjes, kerken en poorten. Van de ruim 400 rijksmonumenten springt vooral de Onze Lieve Vrouwetoren in het oog. Met zijn 98 meter is het de op twee na hoogste kerktoren van Nederland. Ook de restanten van de oude stadsmuren zijn indrukwekkend zoals de Plompetoren, ook wel Dieventoren genoemd vanwege zijn voormalige functie als gevangenis.

KOPPELPOORT Het icoon van Amersfoort is de Koppelpoort uit 1400. Zeker ’s avonds, met de feeërieke verlichting, waan je je hier in een middeleeuws sprookje. De Koppelpoort bestaat uit twee poorten: een land- en een waterpoort. Om indringers buiten te houden werd elke avond de schuif neergelaten door gevangenen op een tredmolen te laten lopen, de zogenaamde raddraaiers. Een gevaarlijk werkje: als ze tegelijk begonnen met lopen, kon dit een massale valpartij tot gevolg hebben met fatale afloop. Nog een apart weetje: de houten uitbouw boven de waterpoort werd gebruikt om gloeiende pek, kokende olie en stenen op de vijand te gooien. Iets minder sprookjesachtig.

KRAKELINGEN EN KEIEN In een plantsoen aan de Stadsring staat een reusachtige zwerfkei van zeker wel 7.000 kilo. Aan deze kei danken de Amersfoorters hun bijnaam ‘keientrekkers’. Dit is het verhaal: in de zeventiende eeuw ontdekte jonkheer Everard Meyster de zwerfkei op de Leusderheide. Met vrienden wedde hij dat hij genoeg mensen zo gek kon krijgen om de steen binnen de stadsmuren te slepen. Met behulp van veel bier en verse krakelingen kreeg hij 400 Amersfoorters zover om het gevaarte op een slee naar de Varkensmarkt te trekken. Wisten zij veel dat het een practical joke was... De stad werd erom uitgelachen en bespot. Uit gêne begroeven de keientrekkers de steen. Pas in 1903 was Amersfoort de schaamte voorbij. Men groef de kei weer op en stelde hem tentoon, nu als symbool van trots. Anno 2016 zijn er straten, broden en snoepjes vernoemd naar de steen, en hebben tientallen ondernemers hun bedrijf ‘De Kei’ genoemd, variërend van makelaars en uitzendbureaus tot restaurants en verloskundigen.

zomer 2016

36


REPORTAGE

SOLDATEN Tot 1980 was Amersfoort een van de belangrijkste garnizoenssteden van Nederland en dus van groot militair belang. Door de centrale ligging en de nabijheid van oefenterreinen was Amersfoort een ideale locatie. Op het (militaire) hoogtepunt telde de stad maar liefst acht kazernes en minstens zoveel militaire tehuizen en hospitalen. Dit zorgde voor groei en economische bloei. Het afschaffen van de dienstplicht en het einde van de Koude Oorlog maakten hier een einde aan. Tegenwoordig is alleen de Bernhardkazerne nog in bedrijf.

GEOGRAFISCH MIDDELPUNT Amersfoort ligt precies in het midden van het land: het exacte middelpunt van de Onze Lieve Vrouwetoren werd in 1960 gebruikt als nulpunt voor topografische kaarten. Van daaruit werd heel Nederland kadastraal genummerd. Andere – latere – berekeningen hebben ook Lunteren, Putten en Zeewolde genoemd als middelpunt.

GROEN, GROEN EN NOG EENS GROEN De Utrechtse Heuvelrug vormt een van de mooiste en grootste natuurgebieden van Nederland. Niet voor niets is het zuidelijk deel van deze hoge zandrug een Nationaal Park. Het is hier heerlijk wandelen, fietsen en paardrijden. Het landschap varieert van bossen, heidevelden en kastelen tot uiterwaarden buitenplaatsen en zandverstuivingen. Hier leven ook reeën, vossen, dassen en zeldzame boommarters.

CULINAIR Lekker! Amersfoort barst namelijk van de restaurants, (eet)cafeetjes en terrassen. Tijdens het culinaire festival Proef Amersfoort staat vijf dagen lang alles in het teken van lekker eten en drinken. Typische Amersfoortse lekkernijen zijn vooral zoet. Het bekendst zijn de Amersfoortse keitjes: snoepjes gevuld met marsepein, krenten, abrikoos en chocolade. Lekker zijn ook de Amersfoortse Keesjes: kruidige, taaie koekjes.

KUNST MET EEN GROTE K Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen hun hart ophalen in Amersfoort. Neem alleen al het KunstKwartier, een schilderachtig stukje stad met allerlei galerietjes en kunsthistorisch museum Flehite. Voor moderne kunst, architectuur en design kun je elders in de stad terecht, in Kunsthal KAdE. Wie Amersfoort zegt, zegt ook Piet Mondriaan. De wereldberoemde schilder werd geboren aan de Kortegracht 11. Hier is nu het Mondriaanhuis gevestigd. Bezoekers kunnen daar kennismaken met het leven en werk van deze grondlegger van de abstracte kunst, inclusief zijn nagebouwde Parijse atelier.

VAN GAYPRIDE TOT SMARTLAPPENFESTIVAL In de zomer bruist Amersfoort. Er zijn talloze festivals en activiteiten. Een greep: Festival het Havikconcert (drie dagen klassieke muziek op de oudste gracht van Amersfoort), Struinen in de Tuinen (theater en muziek in tuinen van Amersfoorters), het Eemhaven Festival (muziek, cultuur en eten rondom de Eemhaven) en Amersfoort Jazz. Of neem het jaarlijkse Smartlappenfestival Amersfoort en de plaatselijke Gaypride. Bovendien is voor dierenliefhebbers – en zeker ook voor kinderen – een bezoek aan DierenPark Amersfoort beslist de moeite waard.

37

zomer 2016


REPORTAGE

OMRINGD DOOR BOSSEN Amersfoort Buyten ligt ten zuidwesten van het centrum van Amersfoort, aan Laan 1914. Hier, op de grens van stad en land, worden binnenkort circa 48 royale halfvrijstaande en 7 vrijstaande villa’s gebouwd. Alleen al de natuurlijke ligging in het groen is bijzonder. De huizen zijn omringd door bossen, de lanen omzoomd met oude bomen en groene hagen. Ook de opzet van de wijk zelf is sfeervol, met prachtige grote kavels, royale woningen en veel woon-, speel- en leefruimte. Een bijzondere woonplek in de natuur, met alle voorzieningen vlakbij. Makelaar Mark Roos van De Ruiter Makelaarshuis: “Dit is echt een unieke locatie, dat maken wij bijna nooit mee. Je woont in het bos, terwijl je op slechts 5 minuten rijden van alle voorzieningen zit.”

zomer 2016

38


REPORTAGE

AMERSFOORT BUYTEN:

LUXE WONEN IN HET BOS WIE DROOMT ER NIET VAN? HEERLIJK RUSTIG BUITEN WONEN, MAAR WEL MET ALLE VOORDELEN VAN DE STAD? IN NEDERLAND ZIJN ER MAAR WEINIG VAN DIT SOORT PLEKJES. MAAR BINNENKORT KOMT ER EENTJE BIJ. NIEUWBOUWPROJECT ‘AMERSFOORT BUYTEN’ BIEDT VRIJSTAANDE EN HALFVRIJSTAANDE VILLA’S IN HET BOS. RUST, RUIMTE EN LUXE IN OVERVLOED, EN DAT IN DE NABIJHEID VAN HET PITTORESKE AMERSFOORT.

VILLAWIJK UIT LANG VERVLOGEN TIJDEN Mulleners + Mulleners Architecten uit Amsterdam heeft de woningen in Amersfoort Buyten ontworpen. Er is gekozen voor klassieke, authentieke huizen met een moderne uitstraling. Kenmerkend zijn de grote bouwvolumes, opvallende kappen, erkers en fraaie overstekken. Alle woningen hebben een voortuin, een diepe achtertuin en een garage. Door de ligging en de keuze voor klassieke architectuur heeft Amersfoort Buyten absoluut niet de uitstraling van een standaardnieuwbouwwijk. Het is als een villawijk uit lang vervlogen tijden. Roos: “De opzet is ruimtelijk, passend bij de locatie en aansluitend op de sfeer van de bestaande woningen van het Bergkwartier, die begin 1900 gebouwd werden.”

VRIJE KEUZE Voor de toekomstige bewoners is er volop keuzevrijheid. Bijvoorbeeld tussen een langs- en dwarskap of tussen een wit gekeimde gevel en een met rode bakstenen. Ook qua indeling zijn er tal van mogelijkheden. De afwisseling in kappen, kleuren en stijlen in een groen landschap levert een fraai beeld op.

VLAK BIJ… ALLES Toekomstige bewoners van Amersfoort Buyten hebben het bos in hun achtertuin, maar staan ook binnen 10 minuten rijden midden in de gezellige binnenstad van Amersfoort. Met tal van cafés en terrassen, restaurantjes aan de gracht en leuke winkeltjes en galeries. Schaatsen, voetballen of zwemmen, het kan allemaal bij een van de nabijgelegen sportverenigingen. De bus stopt bijna voor de deur op Laan 1914 en de A28 richting Utrecht is niet ver weg. Zowel basisscholen als diverse middelbare scholen en kinderopvang bevinden zich op fietsafstand. De gezellige Leusderweg leent zich uitstekend voor de dagelijkse boodschappen. Naast een supermarkt vind je hier ook tal van leuke, specialistische winkeltjes, zoals een wijnhandel, een traiteur en een patisserie.

Delicatessenwinkel Mercuurs

Wijnkoperij De Gouden Ton

Italiaanse delicatessenwinkel Casa d’Italia

KLEIN ZWITSERLAND Zoek je liever de rust en ruimte van de natuur op? Amersfoort Buyten ligt vlak bij het natuurgebied Klein Zwitserland, een prachtig bosgebied dat onderdeel uitmaakt van de Utrechtse Heuvelrug. Andere mooie natuurgebieden in de directe omgeving zijn de landgoederen Nimmerdor en Den Treek.

39

zomer 2016


REPORTAGE

AMERSFOORT BUYTEN:

DE WONINGEN

CIRCA 48 HALFVRIJSTAANDE VILLA’S Kavelgrootte variërend van ±310 tot 400 m2 Woonoppervlak van ±170 tot 200 m2 Opties keuze uit diverse typen en indelingen Bijzonder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein plus een garage Prijsindicatie vanaf ca. € 570.000 v.o.n.

VERKOOPINFORMATIE Amersfoort Buyten is nog in ontwikkeling. De verkoop start naar verwachting begin vierde kwartaal 2016.

7 VRIJSTAANDE VILLA’S Kavelgrootte variërend van ±460 tot 580 m2 Woonoppervlak Van ±200 tot 220 m2 Opties keuze uit diverse typen en indelingen Bijzonder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein plus een garage Prijsindicatie vanaf ca. € 700.000 v.o.n.

zomer 2016

40

Voor meer informatie zie: www.amersfoortbuyten.nl.


BOUWUITSPRAKEN

FAVORIETEN

BINNEN DE PERKEN ZIJN DE Als het gras bij de buren groener

MOGELIJKHEDEN

is, zal het wel

EVEN BEPERKT ALS

kunstgras zijn.

DAARBUITEN.

DUURZAAM ONDERNEMEN IS GEEN KWESTIE VAN GELD, MAAR VAN STIJL.

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.

HET KAN NIET FOUT GAAN, HOOGUIT ANDERS DAN VERWACHT.

ALS JE ACHTER DE KUDDE AAN LOOPT LOOP JE JE HELE LEVEN DOOR DE STRONT!

OF IK VIND EEN WEG, OF IK MAAK EEN WEG.

Er zijn slechts twee

ALS JE HET NIET MEER TREKT, MOET JE DUWEN.

dagen in het jaar waaraan je niets kunt doen, de ene is gisteren, de andere morgen.

Alcohol lost geen problemen op, maar ja, melk ook niet.

WIE MET DE STROOM MEEDRIJFT, IS HET EERSTE BIJ HET AFVOERPUTJE.

41

zomer 2016


PROJECT PARKLAAN

WONINGEN Parklaan te Boskoop

PROJECT// 18 eengezinswoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen aan de Parklaan te Boskoop ARCHITECT// Schippers Architecten BNA te Den Haag zomer 2016 4 2 tot heden (oplevering laatste fase vierde kwartaal 2016) OPDRACHTGEVER// eigen ontwikkeling DUUR VAN HET PROJECT// 2014


BOSKOOP PROJECT

43

zomer 2016


FAVORIETEN TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: PAUL DE GRAAFF

BON APPÉTIT! OF JE NU EEN BOURGONDISCHE LEKKERBEK BENT OF VOEDSEL VOORAL ALS NOODZAKELIJKE MAAGVULLING ZIET, ETEN MOETEN WE ALLEMAAL. MAAR WAAR ZIJN DE TIJDEN VAN AARDAPPELEN, GROENTE EN EEN STUKJE VLEES GEBLEVEN, DIE OER-HOLLANDSE DRIE-EENHEID? Food is hot. Op tv trekt een lange parade aan kookprogramma’s voorbij en sommige chef-koks worden aanbeden als rocksterren. Misschien is dat de reden dat steeds meer mannen in het weekend opeens urenlang achter het fornuis kruipen om de meest ingewikkelde culinaire hoogstandjes te bereiden? Of zichzelf uitroepen tot grillmaster en halve varkens op een Big Green Egg gooien? Dat is één kant van het verhaal. Aan de andere – wat gezondere – kant staat de gezondheidstrend. Neem de superfoods. Zijn die shakes met boerenkool, gojibessen en lijnzaad nu echt zo gezond of is het gehypte flauwekul? En wat te denken van de groeiende veganistische beweging, de raw food-adepten en het in elk restaurant gepredikte nieuwe evangelie van ‘lokaal, van het seizoen, vers en ambachtelijk’? Ach, zoveel mensen, zoveel smaken. Dat is bij Van Omme & De Groot niet anders…

zomer 2016

44


FAVORIETEN

DE INDISCHE KEUKENPRINS Hij heeft dan misschien een zeer Hollands uiterlijk, in het weekend ondergaat Dennie Spies (37) regelmatig een metamorfose tot Indische keukenprins. Maar… je mag Dennie ook altijd wakker maken voor een heerlijke frikandel speciaal. Waar haal jij je inspiratie in de keuken vandaan? “Ik ben een ware liefhebber van de Italiaanse en Aziatische keuken en laat me daar graag door inspireren. Het Indische kookboek Zoals alleen oma dat kan van Danny Jansen is mijn favoriet. Doordeweeks kookt mijn vriendin meestal, maar in het weekend vind ik het heel leuk om te koken.” Wat is je lievelingsgerecht om te koken? “Ik wil hier bijna zeggen een frikandel speciaal, haha! Daar kun je me ’s nachts echt voor wakker maken. Maar serieus, ik zou het niet weten. Ik vind het vooral leuk om te experimenteren.” Wat voor invloed hebben Colin en Owen van drie op jullie eet- en kookgewoontes? “Dankzij hen eten we een stuk gezonder! Ik let meer op de voedingswaarde van producten, zodat ze niet te veel voorbewerkt voedsel en kunstmatige zoetstoffen binnenkrijgen. Dat geldt ook voor onszelf. We vervangen witte rijst door quinoa of zelfgemaakte pasta van courgette en in plaats van brood maken we een salade of groene smoothie. Maar soms is een eigengemaakt chocoladekoekje ook overheerlijk. ‘Fout’ en lekker… Moet kunnen!”

45

zomer 2016


FAVORIETEN

VASTE HORECAGAST Liefst zou hij elke dag uit eten gaan. Want Leon Koenen (41) is niet echt een kok, maar wél een smulpaap. Doordeweeks schilt deze vrijgezel nog wel eens een aardappeltje, maar in het weekend heeft de horeca in Loon op Zand een goede klant aan hem. Waar haal jij je inspiratie in de keuken vandaan? “Nou… koken is niet echt mijn hobby. Ik kook alleen omdat het soms moet, doordeweeks. Een lievelingsgerecht? Ik maak vaak aardappels en worteltjes of een lekkere stamppot.” Je eet dus liever buiten de deur? “Ja! Ik ga graag uit eten. Elke vrijdag, zaterdag en zondag ga ik naar een restaurant. Alleen, want ik ben vrijgezel. Ik ga graag naar een wokrestaurant hier in Loon op Zand, maar kom ook regelmatig bij de chinees, de griek of een tapasrestaurant. Eigenlijk vind ik alles wel lekker!” Op de foto zit je tegenover Herman den Blijker. Hoe was dat? “Dat was wel een verrassing, ik had niet verwacht dat hij er zou zijn! Ik kijk graag naar zijn programma’s, zoals dat met Martijn Krabbé of nu Grillmasters.” zomer 2016

46


FAVORIETEN

SNEL, MAKKELIJK EN GEZOND Gezond, snel en kindvriendelijk. Dat is de kookstijl van Linda Kronshorst (33). Maar soms is het tijd om te genieten. Dan gaat ze met haar vriend lekker luxe en uitgebreid uit eten. Waar haal jij je inspiratie in de keuken vandaan? “Ik ben niet zo’n keukenprinses, ga vooral voor makkelijk en snel klaar. Zeker sinds de geboorte van onze dochter. Werken, Katie (2) op tijd halen bij de opvang, koken en dochterlief op tijd naar bed brengen; dat is al uitdaging genoeg.” Wat is je lievelingsgerecht om te koken? “Alles, als het maar niet te lang duurt en gezond is, met veel groenten. Op de foto zie je Katies lievelingseten: boontjes, peentjes en gebakken aardappeltjes met zalm.” Op de foto ontbreekt je vriend? Eet hij niet mee? “Mijn partner werkt bij Defensie en heeft onregelmatige werktijden. Doordeweeks is hij er vaak niet. Nu zit hij zelfs een paar maanden in het buitenland. Dat is soms best pittig, maar we zijn eraan gewend. En als haar papa weer thuis is, is Katie door het dolle heen.” Eet je graag thuis of liever buiten de deur? “Buiten de deur! We gaan regelmatig uit eten. Liefst zo nu en dan lekker luxe, met uitgebreid wijnarrangement. Dat is echt mijn passie. Want ook al houden we niet zo van koken, van lekker eten houden we zeker wel.”

47

zomer 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT ZUNDERT

DORPSE CHARME IN ZUNDERT: WEERREYS PARK ALS ER ÉÉN PLEKJE IN BRABANT IS DAT SCHILDERACHTIG GENOEMD KAN WORDEN, DAN IS HET WEL ZUNDERT, HET GEBOORTEDORP VAN VINCENT VAN GOGH.

Aan de zuidkant van het dorp bevindt zich, prachtig gelegen aan het mooie beekdal, de Marisse-locatie. Hier wordt aan de Oude Gasthuisstraat i.s.m. Thuiswester het nieuwbouwproject Weerreys Park gerealiseerd. Het wordt een groen en ruim opgezet woonbuurtje, dat op een natuurlijke wijze is verweven met de landelijke omgeving van het beekdal. Weerreys Park biedt een weids uitzicht over velden, met in de verte een kerktoren. Veel keuze In Weerreys Park komen in totaal 54 woningen te staan. Er is keuze uit verschillende koopwoningen: 13 semibungalows, 10 twee-onder-een-kapwoningen, 6 eengezinswoningen en 8 vrije bouwkavels. Daarnaast worden er 17 eengezinswoningen te huur aangeboden, in de sociale sector. Het ontwerp van de woningen is duidelijk geïnspireerd op het dorpse en landelijke karakter van

Zundert. Ze verschillen van elkaar in vorm en uitstraling, maar vormen tezamen een mooie eenheid. De ligging aan het beekdal zorgt voor markante hoogteverschillen in Weerreys Park. Hierdoor liggen de eengezinswoningen aan de entree hoger dan de semibungalows aan het beekdal. Door de afloop in maximale bouwhoogtes wordt het natuurlijk hoogteverschil nog eens geaccentueerd. Dit geeft prachtige doorzichten naar het groene, waterrijke buitengebied. In de autoluwe straatjes, waar

alleen bestemmingsverkeer komt, woon je heerlijk rustig en de kinderen kunnen er zorgeloos buiten spelen. Het gezellige woonwijkje wordt afgewerkt met veel groen in de openbare ruimte, grote bomen en hagen als erfafscheiding. Weerreys Park is nog in ontwikkeling. De verkoop start naar verwachting na de zomer van 2016.

www.weerreyspark.nl

RIJSENHOUT

PIET LANSERHOF NOG VOOR START BOUW 100% VERKOCHT DE KRANTENKOPPEN ROEPEN DAT WE DE RECESSIE ACHTER ONS HEBBEN LIGGEN EN DAT DE WONINGMARKT IN RAP TEMPO WEER OVERVERHIT LIJKT TE RAKEN. NU IS EEN KRANTENKOP LEZEN IETS ANDERS DAN HET AAN DEN LIJVE ERVAREN.

Ons project Piet Lanserhof in Rijsenhout bewijst dat de kranten het bij het juiste eind hebben; dit gehele project was nog voor de start bouw in juni volledig verkocht. Omdat het alweer even geleden was dat er in Rijsenhout nieuwe woningen zijn gebouwd, is die start bouw extra feestelijk gevierd. Op vrijdag 10 juni jl. gaven wethouder Tom Horn en enkele kopers het startsein voor de bouw. Daarna konden de toekomstige bewoners van dit rustige hofje, dat centraal in Rijsenhout ligt, onder het genot van een drankje en een hapje kennismaken met hun nieuwe buren en met mensen van de dorpsraad en de gemeente. Wij verwachten de 25 prachtige eengezinswoningen in het eerste kwartaal van 2017 op te leveren.

 zomer 2016

www.thuisinrijsenhout.nl 48


ACTUALITEITEN

ROTTERDAM

HELDEN VAN DE RUYTER ENTEREN NOORDEREILAND EEN BEETJE DAPPERHEID EN DURF VEREIST HET WEL: JE EIGEN NIEUWBOUWWONING INDELEN EN NAAR HARTENLUST UITBREIDEN ZOALS JIJ DAT WILT.

Dat is de uitdaging die de nieuwe bewoners van het project Helden van de Ruyter met hart en ziel zijn aangegaan. Zij kregen alle ruimte om op het roemruchte Noordereiland 8 vierlaagse stadswoningen zelf mee vorm te geven. Dit project in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is in de basis ontworpen door Bokkers van der Veen Architecten & Planners. Dit basisontwerp kan met specifieke koperswensen worden verfijnd. Van Omme & De Groot is hier de bouwteampartner en wij hebben vanaf de start adviezen gegeven over de financiële en technische haalbaarheid van het basisontwerp en de aanvullende koperswensen. Dit gehele proces wordt begeleid door Urbannerdam.

De gevel bestaat in het basisontwerp uit een vast ritme van steeds drie blindvensters per verdieping. De nieuwe eigenaren konden per woning zelf aangeven welke van die vensters opengemaakt moesten worden. Ze worden dan voorzien van kozijnen met glas, erkers en Franse balkons. Alle woningen hebben de beschikking over én een stadstuin én een riant dakterras. Een aantrekkelijk extra is de zeer centrale ligging in de stad, precies tussen Noord en Zuid. Zo is elk leuk adresje in de stad met de fiets binnen een paar fietsminuten te bereiken.

www.nieuwbouwderuyter.nl

In alle vrijheid aan de slag Het basisontwerp bestaat uit een set plattegronden die aan de hand van spelregels door kopers konden worden ingedeeld en uitgebreid.

49

zomer 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

BOSKOOP

HET IS MOOI WONEN IN BOSKOOP OVERAL KLINKEN SIGNALEN DAT DE WONINGMARKT IN DE LIFT ZIT EN DAT ER WEER MEER WONINGEN WORDEN VERKOCHT. DAT MERKEN WE OOK BIJ DE NIEUWBOUWPROJECTEN VAN VAN OMME & DE GROOT IN BOSKOOP. HIER ZIJN WE DRUK BEZIG AAN DE PARKLAAN EN HET TORENPAD.

Parklaan: een nieuwe chique en groene woonwijk Onlangs werd de eerste fase van de 18 klassieke eengezinswoningen en 12 twee-onder-een-kapwoningen aan de Parklaan opgeleverd. De bouw van deze woningen vormt het sluitstuk van de metamorfose die de Parklaan de laatste jaren heeft ondergaan. De oorspronkelijke bedrijvigheid heeft plaatsgemaakt voor een chique en groene woonwijk met in totaal zo’n 190 woningen en appartementen en diverse uitgaansvoorzieningen in het volledig opgeknapte Floragebouw. In de tweede fase zijn nog enkele woningen beschikbaar. Torenpad-Oost: wonen aan het water, in het hart van Boskoop Tussen Torenpad, Babsloot en Enterij, op loopafstand van het centrum, komen in totaal 104 nieuwe woningen in allerlei variaties. Eengezinswoningen, twee-onder-eenkapwoningen en appartementen, dus voor elk wat wils. De wijk wordt opgebouwd uit verschillende eilanden, waardoor veel woningen aan het water grenzen. En helemaal bijzonder: in het midden van het plangebied komt een uniek speeleiland voor kinderen. Het appartementengebouw Schone van Boskoop en de eerste 14 eengezinswoningen van Boskoops Glorie zijn (bijna) uitverkocht en inmiddels in aanbouw. Net zoals de twee appartementengebouwen, die in opdracht van Trifolium

Woondiensten Boskoop en Woonpartners Midden-Holland worden gerealiseerd. Deze worden dit jaar zelfs nog opgeleverd. Daarnaast zijn er al 24 eengezinswoningen gerealiseerd en bewoond. Zo is al goed te zien hoe mooi het nieuwe buurtje wordt. Verkoop laatste fase Torenpad-Oost start nu! De 14 eengezinswoningen hebben een woonoppervlak van circa 121 tot 144 m2 en zijn te koop vanaf circa € 235.000 v.o.n. Met standaard vier slaapkamers heb je in deze woningen meer dan genoeg ruimte. Het woonoppervlak van de twee-onder-een-kapwoningen is circa 147 m2 en deze woningen zijn te koop vanaf circa

€ 355.000 v.o.n. Vanuit de achtertuin heb je een fraai uitzicht op een van de vele boomkwekerijen die Boskoop rijk is. Heb je interesse in een woning in Torenpad-Oost? Geef je dan op mooiwoneninboskoop.nl op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met makelaarskantoor De Makelaars op 079-3238838.

 www.mooiwoneninboskoop.nl

AMSTERDAM

WE HELPEN DE KNIPHAL UIT DE BRAND HET NIEUWE JAAR BEGON VERVELEND VOOR DE KNIPHAL IN AMSTERDAM.

Terwijl heel Nederland een toost uitbracht op het nieuwe jaar, werd het bedrijf getroffen door een brand die veel schade aanrichtte. Op Facebook is de ravage te zien. Het kostte twee maanden om een tijdelijke popupstore aan de Albert Cuypstraat van de grond te krijgen, en er werd meteen werk gemaakt van de renovatie van de voormalige Kniphal. Van Omme & De Groot is gevraagd om de brandschade te herstellen en een nieuwe winkelinrichting te realiseren. Binnenkort ziet de Kniphal er weer brandschoon uit.

zomer 2016

50


ACTUALITEITEN

ROTTERDAM OVERSCHIE

LAATSTE KANS VOOR WIE IN OVERSCHIE ACHTER HET NET VISTE HET DUURDE JAREN VOORDAT HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE MELKUNIEFABRIEK IN OVERSCHIE HERONTWIKKELD KON WORDEN. NU HET EINDELIJK ZOVER IS, LOOPT HET DAN OOK STORM VOOR DE NIEUWBOUWWONINGEN. MAAR: IN DE LAATSTE FASE VAN DE HERONTWIKKELING ZIJN NOG 8 WONINGEN GEPLAND. ALLE WONINGEN UIT DE EERDERE FASES ZIJN AL VERKOCHT. EN DAT IS GEEN WONDER.

Onlangs zijn we gestart met de bouwvoorbereidingen van het project Thuis in Overschie – P. Cottaarstraat. Op deze plek heeft tientallen jaren de Melkuniefabriek gestaan. De recessie na 2009 zorgde ervoor dat de herontwikkeling op zich liet wachten. Maar nu wordt er dan eindelijk gebouwd. En gekocht! Alle woningen zijn verkocht bij het schrijven van deze DOEN en hebben alle woningen hun kopers gevonden. Zij voelden zich aangetrokken door de relatief grote inhoud van de woningen, met op de tweede verdieping meer dan voldoende ruimte voor twee extra slaapkamers. Bovendien wordt dit een jonge wijk, met veel jonge gezinnen. Zij kunnen letterlijk groeien in hun huis, want er is ruimte voor zelfs vijf slaapkamers. Pionieren Vincent van Valen van Van Omme & De Groot weet precies welke drempels overwonnen moesten worden: “Een inbouwproject aan de rand van de bestaande, bebouwde omgeving heeft altijd iets

in zich van pionieren. Maar over een jaar zal hier een prettig en vriendelijk wijkje zijn ontstaan. Het project bestaat uit 6 rijen van ieder 8 woningen. Tussen de verschillende huizenrijen zijn kindvriendelijke, autovrije hofjes gepland. Er komen zit- en speelplekken in die hofjes en we zorgen voor flinke luifels en pergola’s. Zo kun je aan de voorzijde een beschut bankje tegen het huis zetten. Op die manier ontstaat er een sfeer van een gemeenschappelijke buitenkamer. Daarnaast heeft iedere woning uiteraard een eigen privétuin.” Momenteel wordt er gewerkt aan het laatste stuk van de herontwikkeling van de locatie. Dit laatste deelproject zal bestaan uit nog eens 8 rijwoningen. Voor wie heerlijk wil wonen in een ouderwets gezellige wijk, is dit echt een aanrader.

www.thuisinoverschie.nl

SOEST

VOOR DE HAPPY FEW: VILLA’S IN SOESTDUINEN WE KENNEN ALLEMAAL WASSENAAR EN AERDENHOUT, DE PLAATSEN WAAR DE WELVARENDEN VAN NEDERLAND WONEN. MAAR VLAK OOK SOESTDUINEN NIET UIT, ONDERDEEL VAN DE GEMEENTE SOEST.

Soestduinen staat op de 34ste plaats in de lijst van de rijkste wijken in Nederland. De bewoners wonen er vanwege de rust en het groen. Soestduinen heeft een aantal grote zandgronden, de Lange Duinen en de Korte Duinen. We vinden hier vooral villa’s en daarvan komen er binnenkort nog eens 13 bij. Van Omme & De Groot gaat op het voormalige terrein van Kat Emaille 10 (half)vrijstaande woningen en drie aaneengeschakelde woningen bouwen voor bouwteam RV&O uit Soest. Daarvoor worden eerst de bedrijfspanden van Kat Emaille gesloopt en vervolgens wordt de royale nieuwbouw in de landschappelijke setting gerealiseerd. De kavels van de (half)vrijstaande woningen zijn fors: zo’n 690 m2. De woningen zelf krijgen een inhoud van circa 850 m3 (exclusief kelder) en een nokhoogte van 11 meter. Binnenkort meer informatie.

51

zomer 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

ROTTERDAM OVERSCHIE

OVERSCHIE NU ECHT OVERNIEUW WE SCHREVEN ER AL OVER IN EEN VORIGE DOEN VAN 2011, ONDER DE KOP ‘OVERSCHIE OVERNIEUW’: DEZE ROTTERDAMSE WIJK IS BEZIG MET EEN METAMORFOSE.

In Overschie voltrekt zich de verandering van ouderwetse flatwijk naar aantrekkelijke wijk met groen en laagbouw. Er ontstaan weer aangename en kindvriendelijke buurtjes. Zo ontwikkelde Van Omme & De Groot karakteristieke eengezinswoningen tussen de Burgemeester Josselin de Jonglaan en de Burgemeester Wijnaendtslaan in. Zij vormen het sluitstuk van deze metamorfose. De woningen kenmerken zich door de fraaie jaren 30-architectuur

zomer 2016

met ambachtelijke detaillering. Zie bijvoorbeeld de kenmerkende rode baksteen, de grote dakoverstekken en de schuine kappen met leigrijze dakpannen. Daarmee sluiten deze woningen naadloos aan bij de woningen in de directe omgeving. Ruim woongenot Op de begane grond hebben deze klassieke woningen een royale, naar de tuin gerichte woonkamer met open leefkeuken. De grote raampartij en het deurkozijn in de achtergevel geven veel lichtinval en toegang tot de achtertuin. De diepe achtertuinen zorgen ervoor dat je in de zomer altijd wel een plekje in de zon kunt vinden. Hier kun je genieten

52

van een kopje koffie, terwijl de kinderen heerlijk aan het spelen zijn. Op de eerste verdieping beschikken de woningen over drie ruime slaapkamers en een compleet ingerichte badkamer. De tweede verdieping is voorzien van een technische ruimte en is verder vrij indeelbaar. Niet voor niets is het project op 6 juni onder grote belangstelling officieel in verkoop gegaan.

 www.thuisinoverschie.nl


ACTUALITEITEN DE LIER

GROTE OPDRACHT, GROOT ONDERHOUD De busjes van Van Omme & De Groot zullen de komende tijd vaak te zien zijn bij de Bleijenburgflat in De Lier. In opdracht van de woningcorporatie Arcade Mensen en Wonen verrichten we groot onderhoud aan niet minder dan 54 appartementen. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de flat lopen uiteen van nieuw voegwerk, betonherstel en asbestsanering tot het vervangen van de balustrades, het volledig schilderen van de buitenzijde en het vervangen van de verlichting. Bovendien zullen we ook buitenzonwering aanbrengen en worden de galerijen voorzien van keramisch tegelwerk.

POELDIJK

IN ÉÉN KEER 128 APPARTEMENTEN WEER ALS NIEUW OOK IN HET WESTLANDSE POELDIJK GAAT VAN OMME & DE GROOT OP GROTE SCHAAL AAN DE SLAG VOOR WONINGCORPORATIE ARCADE MENSEN EN WONEN. NA EEN AANBESTEDING KREGEN WE DE OPDRACHT OM BIJ MAAR LIEFST 128 APPARTEMENTEN AAN DE BEATRIXSTRAAT EN IRENESTRAAT ZOWEL BUITEN ALS BINNEN GROOT ONDERHOUD TE VERRICHTEN.

Net als in De Lier gaat het om de meest uiteenlopende werkzaamheden, zelfs tot en met grond- en straatwerk. Ook hier is sprake van asbestsanering. De kopgevels worden vernieuwd, de galerijen worden weer in topconditie gebracht en er worden drie entrees gerenoveerd. Inpandig worden van 60 appartementen de badkamers, toiletten en keukens gerenoveerd. In de appartementen zelf wordt het sanitair gemoderniseerd en al het schilderwerk aangepakt. Dan aan de buitenzijde nog het schilderwerk en daarna kunnen deze flats en de appartementen er weer voor jaren tegenaan en genieten de bewoners van modern wooncomfort.

VAN OMME & DE GROOT VERGROOT DE KANSEN OP WERK VOOR JONGEREN JONGERENAKKOORD GESLOTEN EN OPRICHTING TOP ACADEMIE BOUW

Van Omme & De Groot zal samen met Stichting De Delft (zie vorige DOEN) jongeren kennis laten maken met de verschillende bouwgerelateerde vakgebieden via het gezamenlijke werkervaringstraject. Van Omme & De Groot is een door Fundeon erkend leerbedrijf en vindt het belangrijk dat jongeren kennismaken met de diverse beroepen in de bouwnijverheid en techniek. Hiermee hopen wij hun meer perspectief voor de toekomst te bieden en hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bedrijven in de bouwsector hebben momenteel een grote behoefte aan vakmensen en vooral ook aan jongeren voor de toekomst. Onder begeleiding van ervaren vakmensen krijgen tien tot twaalf jongeren in een traject van vier maanden de

mogelijkheid om bij erkend leerbedrijf Stichting De Delft kennis te maken met de branche en de verschillende beroepen. Op de werf wordt een reconstructie van het achttiende-eeuwse linieschip De Delft gebouwd, waaraan de leerlingen mogen meewerken om de benodigde vaardigheden verder te ontwikkelen. TOP Academie Bouw Van Omme & De Groot, Stichting De Delft, Accent Delfshaven en Learn2work zullen daarnaast een op maat gemaakte tweejarige vakschool oprichten om twintig leerlingen zonder startkwalificatie op te leiden tot beginnend vakman binnen de bouwsector. In die twee jaar zullen zij een maatwerk-lesprogramma volgen bij

53

De Delft en op de bouwplaatsen van Van Omme & De Groot middels een meester-gezelconstructie verder in de praktijk geschoold worden. Dit geeft de leerlingen de kans om zich in de werkpraktijk maximaal te ontwikkelen. De TOP Academie Bouw start in september 2016. Het Jongerenakkoord werd op 24 juni getekend tussen de heer M. Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam), mevrouw K. Ceusters (namens Stichting De Delft) en de heer A. de Groot (algemeen directeur van Van Omme & De Groot) onder toeziend oog van vertegenwoordigers van Woonstad, Woonbron, Vestia en NPRZ.

zomer 2016


PROJECT COOLHAVEN

PROJECT// renovatie/badkamers studentencomplex Delfshaven te Rotterdam OPDRACHTGEVER// Vestia Rotterdam 2016 54 DUURzomer VAN HET PROJECT// 2013-2014


ROTTERDAM PROJECT

RENOVATIE STUDENTENCOMPLEX Delfshaven te Rotterdam

55

zomer 2016


VOORWOORD

56

zomer 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.