DOEN Magazine #11 2016 Van Omme & De Groot

Page 1

PROJECT

VAN OMME & DE GROOT | PROJECTONTWIKKELAARS EN BOUWERS #11 WINTER - VOORJAAR 2016

THE ONLY WAY IS UP! winter - voorjaar 2016

BOUWEN AAN KANSEN 1

De lat altijd hoger


PROJECT PROJECT ITALIËLAAN

67

JONGERENWONINGEN

Transformatie van kantoor te Zoetermeer

PROJECT// Casa Italia, transformatie van kantoor naar 67 jongerenwoningen te Zoetermeer ARCHITECT// E&F Architecten te Rotterdam winter - voorjaar 2016 2 OPDRACHTGEVER// R.K. Woningbouwstichting ‘De Goede Woning’ GEREALISEERD// 2015-2016


ZOETERMEER PROJECT

3

winter - voorjaar 2016


HOTEL VAN DER VALK Dordrecht

HOTEL INNTEL Rotterdam

CENTRUM OOSTERHEEM Zoetermeer

CENTRUM NEWPORT NESSELANDE Rotterdam

HOTEL VAN DER VALK Duiven/Arnhem

“MET VAN OMME &

DE GROOT ALLE KANTEN OP, ZELFS DE LUCHT IN!”

MIAMI TOWER - CENTRUM NEWPORT NESSELANDE Rotterdam

Bouwen op grote hoogte Door onze decennialange ervaring op het gebied van hoogbouw, kunt u met de ontwikkelaars en bouwers van Van Omme & De Groot alle kanten op en zelfs de lucht in. Van Omme & De Groot beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde leveranciers, installateurs, onderaannemers en adviseurs op het gebied van hoogbouw. Wat betekent dit voor u? Van Omme & De Groot is in staat om uw technisch en functioneel Programma van Eisen in korte tijd te vertalen naar een concreet toegesneden bouwplan, passend binnen uw budget. Dit kan een geheel nieuw ontwerp zijn of een plan gebaseerd op een eerder gerealiseerd ontwerp, dat geheel uit- en doorontwikkeld is. Heeft u een concrete vraag of oriënteert u zich op de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Olaf Lange of Marco Dijkshoorn voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


GUUS DE GROOT VOORWOORD

mensen te halen. Daarbij, zo houdt Leontien ons uit eigen ervaring voor, is balans het allerbelangrijkst. Zij weet als geen ander dat altijd de snelste en de beste willen zijn ook het gevaar in zich draagt dat je jezelf voorbij rent. Voorbij fietst, in het geval van Leontien. Maar zij heeft de wedstrijd met zichzelf gewonnen en helpt nu jongens en meisjes met een eetstoornis. Dit doet zij geheel belangeloos en met onvermoeibare inzet, dat heeft op mij wel indruk gemaakt. Omdat balans zo belangrijk is, doet het me goed om te zien dat bij Van Omme & De Groot collega’s werken die buiten kantoortijden hun energie kwijt kunnen. Zo is onze collega Has van der Poel in 2014 wereldkampioen self-defense geweest en heeft hij daarnaast nog een indrukwekkende lijst van prijzen op zijn naam staan. En wat te denken van Angelique en Marjolein, die bijna dagelijks met hun sport bezig zijn om het beste uit zichzelf te halen? Lees hun verhaal op pagina 40. Ten slotte leest u in deze DOEN over een aantal mooie locaties die we hebben kunnen verwerven en over de nieuwbouwprojecten die zeer positief worden ontvangen. Het lijkt erop dat de rust in de sector wat is weergekeerd en ook hierin weer meer balans komt.

De term ‘omdenken’ kennen we inmiddels bijna allemaal wel. Het is het op z’n kop zetten van je denken, zodat je tot nieuwe inzichten komt. Zo dacht Goliath, toen hij David zag: die is klein, die kan mij nooit raken. David dacht: die is groot, die kan ik nooit missen. Bij Van Omme & De Groot proberen we ook precies zo te kijken. Net even anders. Onverwachte kansen zien. In deze DOEN komt dat onder andere terug in het artikel over social return. Dat gaat over de manier waarop we proberen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, door mensen met minder kansen een duwtje in de goede richting te geven. Marco Hendriks van Level 5 zegt in dat artikel dat wij het niet bij omdenken laten, maar dat we vooral ‘omDOEN’. We voegen de daad bij het woord. Dat komt ook terug in de ontmoeting die ik voor dit magazine had met Leontien van Moorsel. We hadden het over het thema van dit nummer: ‘De lat altijd hoger’. Dat thema komt op allerlei manieren terug in deze DOEN. Zie onze ‘hoogbouw’-projecten en onze projecten in Nesselande. Bij het project Heijplaat zetten we alles op alles voor nul-op-de-meter. Zo streven we altijd naar het hoogst en best haalbare. Dat doe ik bij mijzelf en dat probeer ik ook uit onze

5

winter - voorjaar 2016


REDACTIE COLOFON

#11 WINTER - VOORJAAR 2016

REDACTIE Van Omme & De Groot: Annick Baur, Marco Dijkshoorn, Guus de Groot, Vincent van Valen CONCEPTEN enzo: Rachel van Diggele EINDREDACTIE Mirca Groenen VORMGEVING Presskit Media: Gisella van Geenen, Dennis van der Velden TEKST Henk de Kleine, Serga van Roon FOTOGRAFIE Paul de Graaff, Dennis van der Velden FOTOGRAFIE COVER FOTOGRAFIE Paul de Graaff ASS. FOTOGRAFIE Jordy van Solm STYLING Miquel Mohamedjar ASS. STYLING Ruby Lenos VISAGIE Clarissa Sonneveld MODEL Joëlle Witschge @ Touché Models

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Annick Baur, Edwin Brockhoff, Marco Dijkshoorn, Guus de Groot, Marco Hendriks, Linda Kronshorst, Leontien van Moorsel, Has van de Poel, Daniël Sandwijk, Ruud de Schepper, Dennie Spies, Vincent van Valen, Angelique Weekers, Marjolein de Wit-Klein

INTERVIEW 08

Guus ontmoet Leontien van Moorsel

26

Bouwen aan kansen voor iedereen

REPORTAGE

IN OPDRACHT VAN Van Omme & De Groot Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam www.vanomme-degroot.nl

14

Nesselande, tijd om de balans op te maken

33

Aalsmeer, een zoetwaterparadijsje

MODE

© Auteursrecht voorbehouden Niets uit dit magazine mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hierboven genoemde personen en/of bedrijven.

20

Modelstudenten

PROJECTEN 02

Casa Italia Zoetermeer

18

Newport Nesselande Rotterdam

30

De Velden Rotterdam

50

Torenpad Oost Boskoop

FAVORIETEN

Hebben wij u met dit magazine weten te interesseren voor Van Omme & De Groot? Neem dan voor meer informatie over onze verschillende woonconcepten, mogelijkheden voor samenwerkingen, onze kantoorontwikkelingen en uiteraard onze brede kennis en ervaring op alle gebieden van ontwikkelen en bouwen contact met ons op! Postbus 26033 3002 EA Rotterdam Heemraadssingel 223 3023 CD Rotterdam T 010 - 477 58 11 F 010 - 476 53 90 E info@vanomme-degroot.nl

32

Bouwuitspraken

40

The only way is up!

ACTUALITEITEN 44

facebook.com/vanommedegroot @vanommedegroot

ALLE MAGAZINES ZIJN TERUG TE LEZEN OP: www.vanomme-degroot.nl/over-ons/doen-magazine 6

Een blik vooruit


DOEN #11 INHOUD

02

14

18

26

08

33

40

WIE HET KLEINE NIET EERT, HEEFT VAN DE CRISIS NIETS GELEERD.

20

32 7

30

50 winter - voorjaar 2016


INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: PAUL DE GRAAFF

Guus de Groot en Leontien van Moorsel

winter - voorjaar 2016

8


INTERVIEW

MOET DE LAT EIGENLIJK WEL ALTIJD HOGER? ‘DE LAT ALTIJD HOGER’ IS HET THEMA VAN DEZE DOEN. ALS IEMAND DAAROVER KAN MEEPRATEN, DAN IS HET LEONTIEN VAN MOORSEL. ZIJ IS DE BESTE NEDERLANDSE WIELRENSTER ALLER TIJDEN. ZE STOND MET GOUD OP ELK DENKBAAR INTERNATIONAAL PODIUM. MAAR ZE WEET OOK WAT ER GEBEURT ALS DE LAT TE HÓÓG LIGT. MET GUUS DE GROOT PRAAT LEONTIEN VAN MOORSEL IN HET ONLANGS GEOPENDE LEONTIENHUIS IN ZEVENHUIZEN OVER DE SLEUTEL VOOR EEN PRETTIG LEVEN: BALANS VINDEN.

9

winter - voorjaar 2016


INTERVIEW

De ontmoeting tussen Leontien van Moorsel en Guus de Groot in het Leontienhuis is joviaal en dat heeft een reden.

“We kennen elkaar al jaren”, verklaart Leontien haar warme begroeting. “Via jouw schoonvader”, licht Guus toe. “En natuurlijk via de familie Van der Valk”, vult Leontien verder in. “Daar heb ik echt enorm veel aan te danken. Toen ik uit mijn dipperiode kwam en een eigen wielerploeg wilde opbouwen, hebben zij dat mede financieel mogelijk gemaakt. De familie Van der Valk was een van mijn belangrijkste sponsoren. Had ik bijvoorbeeld weer ergens een rekening uitstaan, dan betaalde Ben Akersloot (directeur Van der Valk Hotel Akersloot) die zonder met z’n ogen te knipperen. Zo ben ik terug aan de top gekomen.” Guus is via een andere weg in de loop der jaren steeds sterker bevriend geraakt met de Van der Valk-dynastie: ‘ondanks’ ☺ het bouwen van een aantal hotels. “Zodoende treffen we elkaar af en toe op feestjes.” Bij de rondleiding door haar Leontienhuis blijkt al snel dat de neiging tot ‘het op mijn eigen manier willen doen’ diepgeworteld zit bij Leontien. “We bieden hier dagbesteding aan jonge mensen, vooral meisjes, met anorexia. Ik heb dat zelf overwonnen, dus ik denk dat ik wel weet waar ik over praat. Ik word onder meer door een professional uit de creatieve therapie terzijde gestaan, we vullen elkaar prima aan. Op onze geheel eigen manier helpen we jongeren met een eetstoornis en hun naaste omgeving om uit de neergaande spiraal te komen en te blijven. Ik heb er bewust voor gekozen om deze vorm van hulpverlening op mijn eigen manier op te zetten en in te richten. Dus los van inkomsten uit het persoonsgebonden budget (pgb),

“Ik zie dat er zoveel tijd verloren gaat aan onzin. Veel overleggen, zonder knopen door te hakken.” GUUS DE GROOT

winter - voorjaar 2016

10


INTERVIEW

“Nu doe ik de dingen vanuit m’n hart. Dan kun je veel meer aan.” LEONTIEN VAN MOORSEL

want dan zit je meteen weer vast aan regels die anderen jou opleggen. We moeten het onder andere hebben van fondsenwerving en sponsoring door bedrijven. In die zin doe ik hetzelfde als toen op de fiets. Maar nu in een andere sector. En: vanuit balans in mezelf. Want die ben ik jaren kwijt geweest.”

dat nog geen Labello op haar lippen durfde te smeren, omdat daar allemaal E-nummers in zouden zitten. En ik hoorde van een meiske dat ze tot drie uur ’s nachts aan haar huiswerk zat, omdat ze per se de havo wilde halen. Ouders die uit elkaar gaan, dat helpt ook niet. Er komen elk jaar duizenden mensen met deze stoornis bij, vooral bij jongeren tussen de 10 en 14 jaar zie je een enorme groei. Dan moet je leven nog gaan beginnen! Dus tja, moet de lat altijd hoger?”

DE LAT ALTIJD HOGER?

Wie even googelt op ‘Leontien van Moorsel wielrennen’ stuit binnen milliseconden op tientallen foto’s van een sportieve jonge vrouw die alwéér juichend over een finishlijn komt. Die alwéér met een gouden olympische plak op het podium staat. Zelf kijkt ze wat anders naar die beelden. “Het is heel dubbel. Je wint én je weet dat je hartstikke ziek bent. Ik geef veel presentaties aan het bedrijfsleven en daar zitten die beelden ook in. Ik heb ze nu zo vaak gezien dat ik er wel van een afstand naar kan kijken. Ik was ’m daar toch echt kwijt.” Leontien moest volop aan de bak om haar zwaarste tegenstandster te overwinnen: zichzelf. “Daar heeft mijn man Michael me enorm mee geholpen. Iedereen zei altijd: ‘Oh, je bent zo goed!’ Hij zei: ‘Je bent gestoord.’ Mijn schoonmoeder Ans en Michael zijn echt de beste therapeuten die ik me kon wensen. Ik had hun aanpak keihard nodig.” Hoe kijkt ze nu aan tegen de meisjes in het Leontienhuis? “Ik weet dat anorexia iets heel anders is dan niet willen eten. Het zit veel dieper. Dat kan een verkeerd zelfbeeld zijn. Of de pijn niet willen voelen van iets wat je is aangedaan. En vergeet ook niet: zeker jonge mensen staan vandaag de dag onder enorme druk, ze horen en zien de gekste dingen. Zo was hier een meisje

RELATIVEREN

“Eens”, reageert Guus. “Helemaal mee eens. Ik kom nog uit een warm nest waar mijn moeder altijd thuis was. Noem het maar ouderwets, maar wat is daar mis mee? En ja, ik weet dat wij in onze branche erg bezig zijn met steeds sneller werken, kortere doorlooptijden. Alles moet vlug-vlug-vlug. Toch durf ik te beweren dat die snelheid niet de grootste bottleneck is. Ik zie dat er zoveel tijd verloren gaat aan onzin. Veel overleggen, zonder knopen door te hakken. Iedereen bemoeit zich met iedereen en niemand die iets besluit. Daar kan ik persoonlijk slecht tegen. En ik ben niet de enige. Ik ken iemand die gewoon wegloopt bij vergaderingen die langer dan een halfuur duren. Kan niet zinvol zijn, denkt-ie dan. Hij leest ook geen e-mail waarbij hij in de cc staat. De mensen in zijn omgeving weten inmiddels dat hij niet meteen op elk telefoontje of elke e-mail reageert. Je moet dus grenzen durven stellen. Je niet compleet mee laten zuigen in wat anderen van je willen of moeten. Dan word je meegezo» gen in de maalstroom van anderen. Dus de manier waaróp je de lat hoger

11

winter - voorjaar 2016


INTERVIEW

legt, daar kunnen we wel een interessante boom over opzetten. Ik denk dat het vaak niet eens zozeer zit in bijvoorbeeld het aantal uren dat iemand op kantoor zit of wat hij of zij fysiek doet. Je ziet de problemen ontstaan als iemand iets doet wat eigenlijk niet zo bij hem of haar past. Als je geen grip hebt, als je ...” “... de balans kwijt bent”, pakt Leontien de visie van Guus elegant over. “Ik herken wel wat je zei over dat iets bij je moet passen. Dat fietsen, daar ging ik lichamelijk bijna aan kapot. Het ging alleen nog maar over mijn lijf. Over eten. Calorieën. Nu doe ik de dingen vanuit m’n hart. Dan kun je veel meer aan. En als je zo van het pad bent geweest als ik, ben je daar enorm alert op. We hadden het laatst nog. Michael en ik moesten op een zaterdag het startsein geven voor een wedstrijd. Ik moest daar gewoon m’n gezicht even laten zien. Had ik meteen een schuldgevoel naar mijn kleine meid. Gelukkig trok Michael me weer terug op aarde: ‘Joh, we gaan vanmiddag met z’n drieën wat leuks doen, opgelost.’ Dat heeft iedereen nodig: iemand die je in het spoor houdt.”

voordeel van de menselijke maat. Je hebt het al redelijk snel in de gaten als iemand niet zo op z’n plek zit. Ik moet wel zeggen dat ik dat de moeilijkste kant van het ondernemerschap vind: mensen die dingen laten doen waar ze écht goed in zijn, waar ze in floreren, tot hun recht komen. En weet je wat nou wel aardig is? Dat je als ondernemer/eigenaar van alle mensen in het bedrijf de dingen nog het minst in de hand hebt. Je bent als de coach die zijn mensen in het veld ziet spelen. Zij moeten het doen. Je legt je lot in de handen van de mensen die voor jou werken. Je bent toch een soort van ‘aan de goden overgeleverd’.” “Grappig dat je dat zegt”, reageert Leontien. “Dat had Michael ook als ik op de fiets zat. Hij had dan meer stress dan ik, want hij kon niet meer dan toekijken!” KWALITEIT

Op hun eigen manier proberen Leontien en Guus nu om anderen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. “Ik denk dat veel mensen misschien eens wat vaker ‘Bekijk het allemaal maar’ zouden moeten denken”, zegt Leontien. “Niet in de zin van ‘Knap het zelf maar op’, maar in de zin van ‘Ik laat me niet opjagen.’” Guus beaamt dat: “Ik zit vaak te mopperen op de jongere generaties, maar ik zie gelukkig ook dat er veel jongeren zijn die kijken naar de quality of life. Die gaan niet meer louter voor het hoogste salaris, maar voor de voldoening. Daar is ook wat voor te zeggen.” •

AAN DE GODEN OVERGELEVERD

Die laatste opmerking roept de vraag op hoe dat bij Van Omme & De Groot geregeld is: hoe zorg je er met z’n allen voor dat iedereen het naar z’n zin heeft, tot z’n recht komt? Guus: “In principe heb je daar als bedrijf van onze omvang gewoon vaste protocollen voor. Een bedrijfsarts, een arbodienst. Maar je ziet dat die formele instituties niet half zo goed werken als het informele circuit. Je hebt toch vaak je eigen ‘vertrouwenspersoon’ en dat is goed. Voor zover ik het kan zien, heeft een bedrijf als het onze het

winter - voorjaar 2016

12


INTERVIEW

Steun het Leontienhuis, word lid van de Club van 100 Het Leontienhuis is onder andere afhankelijk van de giften van donateurs. Dat is een verschil met zorginstellingen, die bijvoorbeeld pgb-gelden of andere inkomsten van overheidswege ontvangen. Daarom is het voor bedrijven die Leontien van Moorsel en ‘haar’ jonge cliënten willen ondersteunen een goed idee om lid te worden van de Club van 100. Er zijn al tientallen donateurs lid van deze snel groeiende club. Veel steun is er ook van de twee Founders: C&A en de Staatsloterij. Deze geven extra financiële steun. Uw bedrijf (of u zelf) kan, net als Van Omme & De Groot, al voor minimaal € 100 per maand lid worden van de Club van 100. Als dank krijgt u een vermelding op het sponsorbord in het Leontienhuis en bent u van harte welkom bij de netwerkactiviteiten die in 2016 worden georganiseerd, waaronder een Ladies Event en de Leontien Charity Ride op donderdag 15 september. Na de gezellige fietstocht nodigen we u graag uit voor de borrel/barbecue. Kijk voor meer informatie over het Leontienhuis en de Club van 100 op www.leontienhuis.nl.

13

winter - voorjaar 2016


REPORTAGE TEKST: HENK DE KLEINE

NESSELANDE ROTTERDAM, tijd om de balans op te maken

DE EERSTE DOEN HAD OP DE COVER EEN SFEERVOLLE FOTO VAN NEWPORT NESSELANDE, EEN VAN DE MEEST PRESTIGIEUZE PROJECTEN VAN VAN OMME & DE GROOT. “BARCELONA AAN DE ZEVENHUIZERPLAS”, LUIDDE TOEN DE KOP. NESSELANDE ZOU EEN BIJNA BUITENLANDSE ALLURE MOETEN UITSTRALEN. HOE GOED IS DAT GELUKT? TIJD OM NA 20 JAAR DE BALANS OP TE MAKEN. Het verhaal van Nesselande begint in 1995. De toenmalige gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle dragen grond over aan de gemeente Rotterdam. Het is de bedoeling dat deze grotere gemeente met veel meer financiële draagkracht op deze locatie een Vinex-wijk mogelijk gaat maken. Dat is nodig, omdat Rotterdam steeds meer in noordoostelijke richting blijft uitbreiden. Dat is al begonnen in de jaren 50. Sinds die tijd wordt de Prins Alexanderpolder stukje bij beetje steeds verder bebouwd. Zo is het stadsdeel Prins Alexander ontstaan, met onder andere de wijken Lage Land, Prinsenland, Ommoord en Zevenkamp. Dan breekt het moment aan dat nog meer uitbreiding nodig is, richting de polders bij Zevenhuizen. En daarmee wordt Nesselande een echte Vinex-wijk. Die benadering van stedelijke ontwik-

winter - voorjaar 2016

keling startte 25 jaar geleden. Om die reden is 2015 dan ook uitgeroepen tot Jaar van de Ruimte. Op allerlei manieren is in het afgelopen jaar stilgestaan bij deze planmatige, grootschalige en vanuit de overheid aangestuurde ontwikkeling van woonwijken. Een van de doelstellingen van Vinex-wijken was dat wonen, werken en voorzieningen zo dicht mogelijk bij elkaar moesten liggen. Zodoende gaan bewoners zo min mogelijk met de auto op pad. Het liefst is alles namelijk binnen fiets- of loopafstand: winkels, sportverenigingen, scholen. Aan sportverenigingen heeft de wijk in elk geval geen gebrek. Sportievelingen kunnen terecht bij de Loopgroep Nesselande, hockeyvereniging OMHC, een fitnessclub, een aikidoschool, een bootcamp of bij Volleybalclub Nesselande, die een aantal jaren landskampioen is geworden. En dan zijn er natuurlijk

14


REPORTAGE

NEWPORT NESSELANDE

De deelprojecten Miami en Barcelona zijn omstreeks 2010 opgeleverd. Dit omvat 343 appartementen, een parkeergarage en winkels. Het deelproject Kopenhagen is nog in ontwikkeling. Hier komen nog eens 93 appartementen, 28 eengezinswoningen en commerciële ruimten in de plint.

NESSEWERF

Aan de Laan van Avant-Garde staat sinds 2004 dit project met koopwoningen, dat bestaat uit 52 appartementen en 8 rijwoningen.

DUINCARRÉ

In 2008 zijn deze 84 huurappartementen opgeleverd. Ze staan aan de Brandingdijk.

nog de honderden niet-clubgebonden sporters die vanuit Nesselande richting de polders bij Zevenhuizen rennen, joggen en fietsen. Toevallig, maar aardig detail: Leontien van Moorsel (oud-inwoonster van Nesselande) organiseert jaarlijks de Leontien Ladies Run met als start- en eindpunt Nesselande. Wat onderwijs betreft: er zijn in Nesselande drie basisscholen, maar er is nog altijd geen middelbare school echt midden in de wijk. Er zijn wel meerdere vmboscholen en een havo/vwo-school binnen vijf kilometer fietsen. Dat is voor een Nederlandse wijk een gemiddelde score.

de minderheid. Van de bewoners is 73% van Nederlandse afkomst, 9% is van oorsprong Surinaams en 8% westers-allochtoon. Een heel klein percentage is van Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse afkomst. De gemiddelde vraagprijs van woningen in Nesselande is in vergelijking met andere wijken hoog en de gemiddelde woonoppervlakte groot. De gemiddelde woning in Nesselande is 147 m2, en dat is royaal. Het percentage hoge inkomens is – dat zal niet verrassen – relatief zeer hoog. Ook niet verrassend is het relatief zeer lage percentage auto’s ouder dan zes jaar. Het mag bij deze cijfers niet verbazen dat in Nesselande veel mensen op VVD en D66 stemmen. De PvdA en de SP kunnen hier beter niet gaan flyeren in verkiezingstijd; zonde van de foldertjes en de energie, zo laten de cijfers zien. In een rapport van de gemeente Rotterdam is te lezen dat “Nesselande behoort tot de top 10 in de fysieke en sociale index van hoogst scorende wijken in Rotterdam. De wijk staat in de veiligheidsindex op een hoge 14e plaats.”

JONG, WELVAREND, DICHTBEVOLKT

Nesselande telt op dit moment zo’n 12.000 inwoners. Daarmee is de wijk, in vergelijking tot andere wijken in ons land, dichtbevolkt. Het aantal personen per huishouden is ook bovengemiddeld: bijna drie. Dat is ook logisch, want Nesselande telt naar verhouding veel meer gezinnen dan andere wijken. Stellen zonder kinderen en singles zijn hier veel minder te vinden. De leeftijdscategorieën 0-14 jaar en 24-44 jaar zijn hier sterk oververtegenwoordigd: kinderen en hun ouders dus. Er zijn relatief gezien veel minder kinderen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, en ook bewoners van 45 jaar en ouder zijn sterk in

“BARCELONA AAN DE ZEVENHUIZERPLAS”

Een van de meest bijzondere elementen van Nesselande is natuurlijk de Zevenhuizerplas. Van Omme & De Groot bouwde pal aan deze plas het project »

15

winter - voorjaar 2016


REPORTAGE

RIVA I

9 exclusieve waterwoningen in het deelplan Waterwijk. Deze rietgedekte villa’s zijn in 2009 opgeleverd. De bewoners van RIVA I hebben permanent het gevoel op vakantie te zijn: aan het water, tussen het groen.

“Aan de ene kant rij je zo de stad in, aan de andere kant zit je zo in de polder.”

RIVA II

Deze 12 woningen zijn nu in ontwikkeling.

Newport Nesselande. Dit plan werd ontworpen onder supervisie van de Catalaanse architect Joan Busquets. Hij bedacht de opzet en inrichting van de boulevard en het winkelcentrum en tekende voor het appartementencomplex Barcelona. Van het project Newport Nesselande zijn de deelprojecten Miami en Barcelona gerealiseerd; in totaal gaat het hier om 343 appartementen, een parkeergarage en winkels. De twee torens zijn inmiddels uitgegroeid tot het onmiskenbare symbool van Nesselande, een landmark aan de Zevenhuizerplas. Het deelproject Kopenhagen is nog ‘in ontwikkeling’. Hier komen nog eens 93 appartementen, 28 eengezinswoningen en commerciële ruimten in de plint. Het is erg aardig om de Facebookpagina van de VvE van Newport Nesselande te volgen. We lezen mee over de bevrijding van een roofvogeltje dat vastzat in een balustrade (“Marianne Thieme zou trots op me zijn”) en we zien een uitnodiging voor een mosselavond langskomen. In het gebiedsplan ‘Kwaliteit is kwetsbaar’ van de gemeente Rotterdam lezen we dat in Nesselande de woontevredenheid groot is. “Negen van de tien inwoners zijn (zeer) tevreden in Nesselande.” Vooral het vele water in de wijk wordt gezien als een pluspunt, net als de ligging pal naast de groene polders richting Zevenhuizen. Er is echter niet alleen maar vreugde en blijdschap.

winter - voorjaar 2016

DE LAATSTE IN ZIJN SOORT

Nesselande is een van de laatste wijken die binnen het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) is ontwikkeld. Dit type wijken is een uitvloeisel van deze nota uit 1991 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In de nota zijn de uitgangspunten beschreven voor de bebouwing van nieuwe woningbouwlocaties in de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2002. De nota leidde tot allerlei ‘uitleglocaties’, die in de volksmond Vinex-wijken zijn gaan heten. Nesselande is de laatste in zijn soort. In 1995 heeft een aantal marktpartijen, waaronder Van Omme & De Groot, de ontwikkeling van Nesselande op gang gekregen. Afspraken tussen partijen en de gemeente Rotterdam hebben er uiteindelijk toe geleid dat met een goed doordacht bouw- (en ontwikkel-)claimmodel kon worden gestart met de eerste deelplannen. De oorspronkelijke plannen zijn uiteindelijk ingehaald door de financiële crisis, die in 2008 de kop opstak. Daardoor zijn er nog altijd projecten die niet zijn afgerond. Bewoners geven aan dat ze graag zien dat de wijk ‘afgemaakt’ wordt, dat Nesselande voltooid wordt. En zoals vaak in nieuwe wijken zijn er naar de smaak van de bewoners nu nog te weinig voorzieningen voor jongeren. En dan is er natuurlijk het feit dat het op het strand langs de boulevard van Newport Nesselande niet altijd

16


REPORTAGE

DUINRIJK

Deze 60 eigenzinnig vormgegeven woningen staan aan de Cypruslaan in Nesselande. Ze werden in 2006 opgeleverd.

DEELPLAN 3.2

De 92 woningen zijn in 2001 opgeleverd. VOGELWEIDE

De 103 woningen zijn in 2003 opgeleverd.

zo gezellig is als gedacht of gehoopt. Deze zomer nog veegde de politie de boulevard tijdens een onverwachte bliksemactie schoon. Bewoners geven ook aan dat dit voor hen een behoorlijk hoge prioriteit heeft. De gemeente heeft dit signaal opgepakt en is druk bezig met oplossingen voor de overlast.

voorzieningen zijn wel helemaal naar wens. Onder de streep krijgt Nesselande een mooi rapportcijfer. Nesselande wordt gezien als ‘het beste van twee werelden’. Een bewoner zegt: “Aan de ene kant rij je zo de stad in, aan de andere kant zit je zo in de polder. Dat vind ik wel erg fijn, een beetje het beste van beide kanten.” Woninck heeft als eindconclusie: “Gebaseerd op de gegevens die verzameld zijn voor dit onderzoek kan gesteld worden dat er voorlopig geen houdbaarheidsdatum zit op het succes van Nesselande. Nesselande biedt een woonomgeving waarin er ruimte is voor kinderen, maar ook ruimte voor natuur. En het is deze combinatie die Nesselande zo aantrekkelijk maakt.” •

IS NESSELANDE GELUKT?

Stephan Woninck schreef voor zijn master aan de Universiteit Utrecht de scriptie “Rotterdam Nesselande, aantrekkingskracht met een houdbaarheidsdatum?” Daarin komt onder andere naar voren dat “de bewoners van Nesselande meer dan tevreden zijn met hun leefomgeving”. Op de factor veiligheid echter scoort Nesselande lager dan gemiddeld. Woninck komt tot de conclusie dat Nesselande eigenlijk in alles het tegenovergestelde is van Rotterdam: qua bevolkingsopbouw, welvaart en het type woningen. Veel bewoners geven aan dat Nesselande een ‘tussenstop’ is. Als de kinderen het huis uit zijn, gaan ze weer ergens anders wonen. Een respondent in het onderzoek van Woninck zegt: “Ik heb het hier prima naar mijn zin, maar ik zou hier ook zo uitstappen. Dat maakt mij niet uit, ik ben niet echt honkvast. Maar dan wel enigszins in de buurt, want je zit natuurlijk met de kinderen, met school en sport.” Een punt van aandacht is het winkelaanbod; dat wordt als te mager gezien. De andere

17

winter - voorjaar 2016


PROJECT NEWPORT NESSELANDE

WOONWINKELCOMPLEX

Newport Nesselande Rotterdam

PROJECT// 343 woningen met commerciële ruimten en parkeergarage (fase 1) en 121 woningen en commerciële ruimten (fase 2) te Nesselande in Rotterdam ARCHITECT// 3xNielsen te Kopenhagen, Denemarken (fase 2), Joan Busquets te Barcelona, Spanje (supervisie en fase 1), Meyer en Van Schooten te Amsterdam (fase 1)


ROTTERDAM PROJECT

OPDRACHTGEVER// Eigen ontwikkeling in samenwerking met Multi Vastgoed, AM en Lithos DUUR VAN HET PROJECT// 2007-2010 (fase 1) en fase 2 in ontwikkeling WINNAAR// NEPROM-prijs 2011

winter - voorjaar 2016


MODE FOTOGRAFIE: PAUL DE GRAAFF, JORDY VAN SOLM (ASSISTENT) STYLING: MIQUEL MOHAMEDJAR, RUBY LENOS (ASSISTENT) VISAGIE: CLARISSA SONNEVELD MODELLEN: JOËLLE WITSCHGE EN MIKE RIJSSENBRIJ @ TOUCHÉ MODELS TEKST: HENK DE KLEINE

MODELSTUDENTEN OOIT WAS HET WOORD ‘STUDENT’ SYNONIEM VOOR EEN JONGE MAN OF VROUW DIE GEKLEED GING IN OUDE LANGE JASSEN, TE GROTE TRUIEN OF SLOBBERBROEKEN. KLEDING ALS STATEMENT. OM TE LATEN ZIEN DAT JE TEGEN DE GEVESTIGDE ORDE BENT, DAT JE NOG LANG NIET HOORT BIJ DE WERELD VAN DE PAKKEN EN DE MANTELPAKJES.

LADIES AND GENTLEMEN

Maar die tijden zijn veranderd. De student is zakelijker geworden. Op de faculteiten zie je nu jonge ladies and gentlemen. Zeker in een stad als Rotterdam, waar veel internationale studenten in de collegebanken aanschuiven. Diezelfde buitenlandse studenten verblijven tijdens hun Nederlandse opleiding in het innovatieve The Student Hotel aan de Oostzeedijk. Innovatief omdat ondernemer Charlie MacGregor een gat in de markt vond. Hij zag hoe de wensen van de studenten en zijn ambities met de huidige regelgeving bijna niet te realiseren waren. Maar Nederland wil buitenlands talent wel dolgraag binnenhalen. Charlie MacGregor kwam op het baanbrekende idee om gebruik te maken van een hotelvergunning en langs die weg studentenhuisvesting te realiseren.

232 kamers THE STUDENT HOTEL WILLEM RUYSLAAN TE ROTTERDAM

winter - voorjaar 2016

20


MODE

1 vest KIRO BY KIM jurk COHEN schoenen VIA VAN DEN ASSEM handschoenen VIA VOORWINDEN

21

winter - voorjaar 2016


MODE

GROOTSTE HOTEL IN DE REGIO Het eerste Nederlandse The Student Hotel werd gebouwd aan de Oostzeedijk in Rotterdam. Daarvoor werd een voormalig bedrijfspand geheel gestript en vernieuwd. De tweede fase aan de Willem Ruyslaan is turnkey ontwikkeld en gerealiseerd door Van Omme & De Groot. The Student Hotel is met deze twee gekoppelde panden het grootste hotel in de regio. Dat trok niet alleen de aandacht van heel veel studenten, maar ook die van de jury van de Van der Leeuwprijs. Die vond dat dit concept Rotterdam omhoog stuwt als internationale universiteitsstad. Andere studentensteden tonen zich snelle leerlingen; ook Amsterdam en Den Haag hebben inmiddels een The Student Hotel, in Groningen en Eindhoven zijn filialen in aanbouw. Het concept is helemaal in de mode.

2 HIJ/ colbert CORNELIANI trui H&M jeans ZARA schoenen VIA VAN DEN ASSEM ZIJ/ jas DANLEB jurk H&M laarzen VIA VAN DEN ASSEM

3 HIJ/ vest DEN HAM trui H&M jeans ZARA ZIJ/ top VIA VOORWINDEN pantalon AVELON

winter - voorjaar 2016

22


MODE

4 jas H&M suit H&M schoenen VIA VAN DEN ASSEM

23

winter - voorjaar 2016


MODE

5 jurk H&M vest Pinko laarzen Zara

winter - voorjaar 2016

24


MODE

6 jas ZARA broek ZARA schoenen VIA VAN DEN ASSEM handschoenen VIA VOORWINDEN

25

winter - voorjaar 2016


ARTIKEL 2 INTERVIEW TEKST: HENK DE KLEINE BEELD: DENNIS VAN DER VELDEN

MET EEN BEETJE FANTASIE ZOU JE DE SAMENLEVING KUNNEN ZIEN ALS EEN BOUWWERK. EN DAT BOUWWERK STAAT STEVIGER ALS HET DOOR ZO VEEL MOGELIJK MENSEN GEDRAGEN EN GESCHRAAGD WORDT. DAAROM DRAAGT VAN OMME & DE GROOT GRAAG EEN FLINKE STEEN BIJ AAN WAT WEL ‘SOCIAL RETURN’ GENOEMD WORDT: IETS TERUGGEVEN AAN DE SAMENLEVING. MAAR DAT GAAT NIET ALTIJD ZONDER HORTEN EN STOTEN, WETEN RUUD DE SCHEPPER EN MARCO HENDRIKS.

winter - voorjaar 2016

26


INTERVIEW

BOUWEN AAN KANSEN VOOR IEDEREEN Om te beginnen offreren bouwers al heel scherp. En als je tot je eigen definitieve prijs bent gekomen, ga je er niet nog wat bovenop leggen om de kosten vergoed te krijgen die gemoeid zijn met de invulling en begeleiding voor social return. Het gaat dus echt van de toch al scherpe aanneemsom af. Nu is dat nog niet eens wat mij het meeste stoort. Het is veel vervelender dat die projecten – hoe goedbedoeld ook – niet leiden tot het gewenste resultaat: mensen weer aan de slag krijgen. Je wilt iemand die bij wijze van spreken nog nooit een hamer in z’n handen heeft gehad, zinvol werk bieden. Maar je kunt in een project van een paar maanden nooit volwaardig een vak leren. Dat is een misvatting.” Marco is het daar volmondig mee eens. “Dergelijke projecten wekken toch veel hoop bij mensen die zo graag een kans krijgen. En er is niets fnuikender dan dat ze na een paar maanden merken dat ze eigenlijk nauwelijks verder zijn gekomen. Omgaan met de toekomst van mensen is een delicate zaak. Dat moet je níét doen, of goed doen.”

Lezers van DOEN met een wel heel goed geheugen zou de naam Marco Hendriks bekend kunnen voorkomen. Momenteel werkt hij voor Level 5, een organisatie die werkelijk zinvolle leer- en werktrajecten opzet voor mensen die nu niet aan de bak komen en onvoldoende gekwalificeerd zijn. In de zomer van 2011 beschreven we hier een project dat Marco bij zijn vorige onderneming DOK010 had opgezet. Toen voeren we met een sloep, die in de werkplaatsen van DOK010 met de hand gemaakt was, door Overschie. Maar die organisatie ging, ondanks de steun van onder andere Van Omme & De Groot, ter ziele. De boedel is overgenomen door Stichting De Delft, een organisatie met in grote lijnen dezelfde doelstelling als DOK010. En net zoals Van Omme & De Groot hechte banden onderhield met DOK010, gebeurt dat nu met De Delft. Bij Van Omme & De Groot is technisch directeur Ruud de Schepper degene die het sterkst betrokken is bij dergelijke initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een kans te bieden. Hij weet dan ook als geen ander dat zulke initiatieven in de jaren 80 al werden ondernomen. “Je had toen de zogenaamde PCG-projecten vanuit de overheid. Die waren indertijd opgezet omdat de werkloosheid met name onder jongeren erg hoog was en Nederland flink in de crisis zat. Die projecten liepen enorm goed. Het ging om het opknappen van wijken en dat werd voor een deel door de bewoners zelf gedaan. Het mes sneed zo aan twee kanten: mensen deden werkervaring op en hun leefomgeving verbeterde. Wij leverden daarvoor de vakmensen die als leermeester de projecten begeleidden. Eigenlijk heel jammer dat die projecten niet meer bestaan.”

BUITEN DE GEBAANDE PADEN

In het zoeken naar andere manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vooruit te helpen zitten Ruud en Marco op één lijn. Weliswaar verkeren ze in een andere positie – Ruud is werkgever en Marco probeert mensen via projecten te activeren – maar de invalshoek is hetzelfde. Ruud bekijkt het vanuit zijn gezichtspunt: “We zijn eigenlijk altijd geïnteresseerd in mensen die het vak willen leren. Maar door jaren ervaring weten we inmiddels dat het altijd lastiger is voor iemand die niet een gedegen opleiding van een aantal jaar achter de rug heeft. Toch blijven we die route van social return volgen. Zo hebben momenteel vier mensen van De Delft een stageplaats bij verschillende projecten en bij onze materieeldienst. Zij worden begeleid door personeel van »

5%-REGELING

Uiteraard heeft de overheid al die jaren niet stilgezeten en zo werd op enig moment de 5%-regeling bedacht. Deze regeling houdt in dat bij grote projecten die bijvoorbeeld door corporaties of overheden worden aanbesteed, 5% van de inschrijfsom besteed moet worden aan het plaatsen van iemand die nu nog geen werk of juiste opleiding heeft. En over die nieuwe constructie is Ruud wat minder enthousiast. “Ik vind het jammer dat deze regeling niet naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk. Er zit te veel wensdenken in.

“Omgaan met de toekomst van mensen is een delicate zaak.” Marco Hendriks

27

winter - voorjaar 2016


INTERVIEW Dat ging helemaal goed, tot de kopers van het project er lucht van kregen. Die waren bang dat de kwaliteit niet helemaal top zou zijn. Maar die was prima, juist omdat die jongens nog zo scherp waren. Een van hen zit nu in de uitvoering. Dus het kan wel, via de andere weg. Maar die weg kent veel obstakels.” OMDENKEN EN ‘OMDOEN’

“Typisch Van Omme & De Groot om zoiets te proberen”, zegt Marco. “Daarom zaten we bij DOK010 ook zo op één lijn. Wij hadden daar ook zo onze geheel eigen benadering: omdenken en omdoen. Niet denken vanuit de regels of gewoonte, maar vanuit mensen. We creëerden daar een zo breed mogelijk aanbod voor mensen, zodat ze konden aanhaken bij iets dat op hun soms nog onbewuste talent of ambities aansloot. Je zoekt naar de ‘natural flow’. En wat ook veel beter werkt: dat nieuwkomers niet meteen de druk hebben of voelen dat ze moeten renderen. Dat is eigenlijk de weeffout in de 5%-regeling, vind ik. Je plaatst die mensen én de ondernemer daardoor in een positie dat het werk dan wel wat moet opleveren, en liefst zo snel mogelijk. Het krijgt te weinig tijd om te groeien. Vandaar ook dat wij bij Level 5, net als eerder bij DOK010, op het spoor zitten van werken aan totaal nieuwe producten en diensten. Dan is er nog ruimte voor het maken van fouten en is er een toekomstig verdienmodel. In die vrije ruimte kunnen mensen floreren. Neem bijvoorbeeld die man bij ons die graag fietsenmaker wilde worden. Je kunt hem bij een fietsenmaker neerzetten, maar dan gaan ze zich aan elkaar ergeren. Kun je op wachten. Dus we laten zo iemand werken aan een prototype voor een geheel nieuw product, de Bulky Bike.” “Inderdaad, je moet het praktisch, werkbaar en realistisch houden”, vindt ook Ruud. “Dat was een beetje de makke bij een ander social-returninitiatief waar we ooit aan meewerkten. Daarbij gingen de deelnemers ’s ochtends op de werkvloer eerst aan het ontbijt. Heel gezellig, maar zo zit de bouwwereld gewoon niet in elkaar. Wil je de juiste mensen binnenhalen en binnenhouden, dan moet je wel in alle eerlijkheid en oprechtheid laten zien wat dit werk inhoudt. En iemand moet zich prettig voelen bij die realiteit. Anders blijf je hangen in een soort veredelde bezigheidstherapie en wij willen meer dan dat. Wij willen zinvolle verdieping.” •

“Je moet het praktisch, werkbaar en realistisch houden.” Ruud de Schepper

Van Omme & De Groot en hebben een coach van De Delft met de bedoeling binnen ons bedrijf arbeidsritme op te doen. Tot op heden bevalt dit zo goed, dat we naast deze stageplaatsen samen met De Delft op projectbasis eenvoudige werkzaamheden uitvoeren. In aanvulling op die social-returnroute leiden we leerlingen ook zelf op. Liefst hebben we die al zo vroeg mogelijk in zicht, zodat we hen meteen vanuit de schoolbanken kunnen begeleiden. Zo hebben we momenteel een project op Rotterdam Zuid dat tevens als leerlingbouwplaats fungeert. Daar volgen vier leerlingen een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bovendien hebben we bij onze afdeling onderhoud nog eens vijf bbl-leerlingen. We zetten dus alle creativiteit en mogelijkheden in. Zo hebben we ooit, geheel buiten alle regelingen en subsidies om, een aantal leerlingen bij een prestigieus nieuwbouwproject gewoon meteen in het diepe gegooid. Daar waren leermeesters met alleen leerlingen aan het werk.

DE DELFT Net zoals eerder DOK010 werd ondersteund, helpt Van Omme & De Groot nu Stichting De Delft om samen mogelijk nieuw talent voor de bouwwereld te scouten. Ruud daarover: “We dragen De Delft absoluut een warm hart toe, maar het blijft toch lastig om via die weg nieuwe medewerkers te werven. Daar moet je eerlijk en reëel in zijn. Iemand kan niet in heel korte tijd een vak leren, zoals ik al zei. Dat blijft altijd de bottleneck van al deze projecten en initiatieven. Daarom zijn we onlangs weer samen aan tafel gaan zitten om te kijken hoe we nu echt tot iets duurzamers kunnen komen. Ik heb ook gezegd: ‘Laten we die 5%-regeling of sowieso elke soort regeling nou eens vergeten en iets bedenken vanuit onze mogelijkheden en wensen én die van de kandidaten. Dan kijken we later wel of

winter - voorjaar 2016

dat binnen die 5%-regeling past.’ En daarbij zouden we graag harder willen lopen dan de regeling toelaat. Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt valt pas binnen die regeling als hij of zij 27 jaar oud is. Dan heb je soms al kostbare jaren verloren, je wilt iemand zo snel mogelijk in het proces hebben. Kortom, we zijn hard op weg om te komen tot een echte opstap naar vast werk en een opleiding. Vandaar dat we ook zo vol inzetten op het opleiden via de beroepsbegeleidende leerweg.” GEEN TRUCJES

Zowel Marco als Ruud zoekt – elk op zijn eigen weg – dus naar manieren om mensen ook voor de langere termijn voor de maatschappij te winnen en te behouden. Beiden zijn het erover eens dat subsidies, regelingen en protocollen niet per se het beloofde land brengen. Marco: “Je ziet dan vaak dat er projecten

28

worden opgetuigd die het leuk doen voor de foto met de wethouder. Dat noem ik zeepkist- of bühneprojecten. Het mooie van Van Omme & De Groot vind ik dat jullie daar nooit in zijn meegegaan. Jullie zijn gewoon oprecht op zoek naar talent en jullie willen mensen vooruithelpen.” “Zo hebben we het altijd al gedaan”, besluit Ruud, “al bij die projecten in de jaren 80. Daar deden we het samen met de mensen die er direct bij betrokken waren: de bewoners. Dan kom je samen met hen al heel snel tot een aanpak die ook echt werkt. Dan hoeft er ook niet om de zoveel tijd een projectleider langs te komen of een rapport te worden opgemaakt. Het enige wat uiteindelijk telt, is: zijn we er al met al allemaal echt mee geholpen? Daar blijven we naar zoeken. Hoe lastig het soms ook is. Ook hier geldt: we leggen de lat nou eenmaal hoog.” •


INTERVIEW

STICHTING DE DELFT, EEN UNIEK LEER-WERKBEDRIJF In Delfshaven wordt driftig gebouwd aan een replica van het linieschip De Delft uit de 18de eeuw. Dit project heeft veel raakvlakken met hetgeen Marco Hendriks in het artikel vertelt. Enerzijds krijgen mensen hier de kans om vakmanschap op te doen, anderzijds werken zij zo mee aan een prachtig eindproduct. Stichting De Delft wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier stimuleren om (weer) arbeidsritme op te doen: op tijd op het werk verschijnen, je verantwoordelijkheid nemen. Voor veel mensen is dat al een hele stap. Anderen zijn al actiever bezig om onderdelen voor De Delft te maken. In ieder geval is Delfshaven een bezienswaardigheid rijker en zijn veel nieuwe, potentiĂŤle vakmensen een stap dichter bij een nieuwe baan.

29

winter - voorjaar 2016


HEIJPLAAT PROJECT DEROTTERDAM VELDEN

PROJECT// De Velden, grootschalige renovatie van 144 woningen te Rottedam ARCHITECT// Cardo Architecten te Rotterdam OPDRACHTGEVER// Vestia GEREALISEERD// 2015


ROTTERDAM FAVORIETEN PROJECT

144

WONINGEN, GROOTSCHALIGE RENOVATIE

De Velden te Rotterdam

31

winter - voorjaar 2016


BOUWUITSPRAKEN

FAVORIETEN

Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg! Niet voor wat een ander verstaat.

WEINIG VRAGEN IS LUIIGHEID.

DON’T BE THE SAME, BE BETTER!

ALS DE KLANT “NEE” ZEGT, BEGINT DE VERKOOP.

HET KAN NIET FOUT GAAN, HOOGUIT ANDERS DAN VERWACHT.

Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

winter - voorjaar 2016

VOOR ELKE OPLOSSING IS WEL EEN PROBLEEM.

WIE HET KLEINE NIET EERT, HEEFT VAN DE CRISIS NIETS GELEERD.

ALS JE HET KUNT DROMEN, KUN JE HET DOEN.

32

IF YOU PAY PEANUTS, YOU GET MONKEYS.

Als je het niet tegen mij kunt zeggen, zeg het dan ook niet tegen een ander!


REPORTAGE TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: DENNIS VAN DER VELDEN

AALSMEER, EEN ZOETWATERPARADIJSJE PALING, AARDBEIEN EN SERINGEN. DAAR BEGON HET ALLEMAAL MEE IN AALSMEER. NIET VOOR NIETS HEEFT DE LEEUW OP HET DORPSWAPEN EEN AAL IN ZIJN KLAUWEN, ZIJN DE KLEUREN VAN DE AALSMEERSE VLAG GEËNT OP DE AARDBEI EN STAAT VOOR HET GEMEENTEHUIS EEN STANDBEELD VAN DE ROMEINSE GODIN FLORA. AALSMEER EERT ZIJN GESCHIEDENIS.

33

winter - voorjaar 2016


REPORTAGE

PLASSEN EN POELEN Dankzij de uitgraving van veen ontstonden rond de 13de eeuw vele meren, plassen en poelen. Visserij (paling) vormde een belangrijke bron van inkomsten. De naam Aalsmeer zou daar een afgeleide van zijn. Door al dat turfsteken ontstond echter wel een gebrek aan landbouwgrond. Rond de 17de eeuw werden veel gebieden weer drooggelegd. Alleen de Westeinderplassen bleven over: één grote plas en verschillende kleine ‘plasjes’, verbonden door een netwerk van sloten. Zeilen, surfen, zwemmen, roeien en waterskiën: de plassen zijn een eldorado voor watersporters. Het gebied telt maar liefst 50 jachthavens.

STRAWBERRY FIELDS Aalsmeerders hechten aan ‘hun’ aardbei. Oude Aalsmeerders vieren nog steeds het Aardbeienfeest en de plaatselijke vlag is zelfs geënt op het zomerkoninkje: het rood, groen en zwart staan voor de vrucht, het blad en de aarde. Door de drooglegging van veel veenplassen stapte de bevolking over van palingvisserij op aardbeienteelt. De vruchtbare veengrond bleek zeer geschikt. In de 19de eeuw telde het dorp tientallen kwekers en stond Aalsmeer bekend als het aardbeiendorp. Zomers voeren de tuinders hun volgeladen pramen via de Aardbeiensloot naar de pittoreske Aardbeienbrug; beide bestaan nog. Daar werd de handel overgeladen in – jawel – het aardbeziënveer, dat de handel naar Amsterdam voer. MONUMENTAAL Retine quod habes: behoud wat u heeft. Dat is de wapenspreuk van Aalsmeer. Ruim 100 monumenten telt het dorp, waaronder 29 rijksmonumenten. Neem bijvoorbeeld de imposante oude boerderijen aan de Uiterweg, of de Nederlandshervormde kerk, een rijksmonument uit de 16de eeuw. Van later datum is het gemeentehuis, rond 1960 ontworpen door architect J.F. Berghoef. Typerend is ook het zogeheten Plassenlint. Dit beschermde dorpsgezicht bestaat uit een langgerekt, waterrijk gebied langs een deel van de oevers van de Kleine Poel en de Westeinderplas. Het gebied is van grote cultuurhistorische waarde, omdat alle typisch Aalsmeerse dorpsfuncties hier samenkwamen en -komen.

BLOEMENHOOFDSTAD Al snel verlegden de Aalsmeerders de handel van aardbeien, rozen en seringen naar hun eigen dorp. Een slimme zet. Wat ooit begon met veilingen in de cafés Welkom en De Drie Kolommen, is nu uitgegroeid tot de grootste bloemenveiling ter wereld en de belangrijkste toeristische trekpleister van de regio.

winter - voorjaar 2016

34


REPORTAGE

TOPTOREN Architectuurliefhebbers beschouwen de watertoren van Aalsmeer als een van de mooiste van Nederland. Het opvallende art-decogebouw uit 1926 van architect Hendrik Sangster staat aan de Westeinderplassen. Het rijksmonument is tegenwoordig een populaire bestemming voor dagjesmensen en tortelduifjes van diverse pluimage; de toren dient als trouwlocatie ĂŠn als broedplek voor de slechtvalk.

35

winter - voorjaar 2016


REPORTAGE

VROUWENTROOST EN SERINGENEILANDJES De ‘Poel’, zoals dorpelingen de Westeinderplassen ook wel noemen, kent verschillende bijzondere plekjes. Het surfeiland Vrouwentroost bijvoorbeeld, dat tussen de oude dorpskernen van Aalsmeer en Kudelstaart ligt. Het zandstrand is populair bij surfers en het langzaam aflopende water is ideaal voor kinderen. Het nabijgelegen restaurant Westeinder Paviljoen omschrijft zichzelf als ‘een droom aan het water’. Bijzonder zijn ook de honderden eilandjes in de Westeinderplassen. De meeste zijn particulier bezit. Op enkele daarvan worden nog steeds seringen gekweekt. CARNAVAL VAN DE HOLLANDSE PLASSEN Watertheater, een race van oude tuindersboten, het jaarlijkse festival ‘Vuur en licht op het water’, Plaspop: de dorpen rondom de Westeinderplassen houden wel van een feestje! De jaarlijkse pramenrace wordt ook wel bestempeld als het carnaval van de Hollandse Plassen. GODIN FLORA Op het plein voor het gemeentehuis werd in 1962 een standbeeld opgericht van Flora, de Romeinse godin van de lente en de bloemen. De meer dan levensgrote, naakte vrouw houdt een slinger van bloemen in haar handen. Destijds zorgde het beeld voor veel ophef; het zou te bloot zijn...

STELLING VAN AMSTERDAM De omgeving van Aalsmeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze verdedigingslinie werd tussen 1880 en 1920 aangelegd om Amsterdam te beschermen. Ze bestaat uit 45 forten, waarvan enkele in Aalsmeer en Rijssenhout, en behoort sinds 1996 tot de UNESCO Werelderfgoedlijst. De forten in de omgeving, vaak gelegen in prachtige natuurgebieden, zijn bereikbaar via speciale wandel-, fiets- en vaarroutes. ZELDZAME ROZEN De Historische Tuin Aalsmeer is wereldberoemd. De tuin houdt oude tuinbouwgewassen in stand en geeft een beeld van de Aalsmeerse tuinbouw sinds de 17de eeuw. Bijzonderheden: de zeldzame rozenverzameling en de boom waar dertien soorten peren aan groeien.

EEN VLEUGJE GLAMOUR Aalsmeerders, Kudelstaarters en Oosteinders: ze werden vaak getypeerd als hardwerkende, nuchtere dorpelingen, die in het café graag mopperen over de lage veilingprijzen of het slechte weer. Toch kent de regio ook haar vleugjes glamour. In 1983 kocht Joop van den Ende het voormalige veilinggebouw en vestigde hier zijn TV Studio Aalsmeer, waarvandaan vele roemruchte shows werden uitgezonden. Tegenwoordig worden hier de dinnershows gegeven. Een sprankje polderglitter brachten ook bekende (oud-)inwoners als Wim Kan, Bonnie St. Claire, Peter R. de Vries en – nog steeds – Gerard Joling.

winter - voorjaar 2016

DE HISTORISCHE TUIN AALSMEER

36


REPORTAGE

GROEN, VRIJ EN RUIMTELIJK

N201 is omgelegd. Het nieuwe woongebied ligt op fietsafstand van het dorpscentrum en de vele vertiermogelijkheden van de Westeinderplassen. Diverse onderwijs- en sportfaciliteiten zijn dichtbijgelegen. VOOR ELK WAT WILS De ontwikkeling van de plannen verkeert nog in een pril stadium. Wel is duidelijk dat het gebied groen- en kindvriendelijk wordt opgezet, met daarin verschillende woningtypes, zoals twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen en starterswoningen. Hoewel de verschillende woningtypen hun eigen identiteit kennen, vormen ze samen toch een ruimtelijke en architectonische eenheid. Voor het ontwerp van de woningen tekent Mulleners + Mulleners Architecten.

Midden in de Randstad wonen, maar toch de rust en gezelligheid van een oud dorp? In Aalsmeer is dit nog mogelijk. Van Omme & De Groot ontwikkelt in samenwerking met Bohemen en de gemeente Aalsmeer een ambitieus plan aan de Zwarteweg. Als alles voorspoedig blijft verlopen, verrijst hier in 2017 een keur aan nieuwe woningen. De vraag naar goede en betaalbare woningen is groot in Aalsmeer. Niet verwonderlijk, want dit groene en waterrijke dorp combineert landelijkheid met uitstekende voorzieningen. De locatie aan de Zwarteweg lijkt bovendien ideaal; zeker nu de

Meer informatie: www.detuinenvanaalsmeer.nl/Zwarteweg

RIJSENHOUT: EEN DORP OM VAN TE HOUDEN Aangevlijd tegen Aalsmeer ligt het dorpje Rijsenhout. Rijsenhout, onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer, telt ruim 4.000 inwoners en combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de gemoedelijke rust en de schitterende ligging aan de Ringvaart van de Haarlemmerpolder en de Westeinderplassen. Anderzijds alle voorzieningen en vertier van het nabijgelegen Aalsmeer of – ietsje verder – Amsterdam. Het fiets- en voetveer brengt je bijvoorbeeld in luttele minuten naar Aalsmeer, met zijn vele winkels, restaurantjes en recreatiemogelijkheden. Rijsenhout zelf heeft een actief verenigingsleven, diverse basisvoorzieningen, zoals een supermarkt en scholen, een uitgebreid sportpark en een jachthaven. De Westeinderplassen, met hun ontelbare eilandjes, vormen een lust voor het oog en zijn een ideale uitvalsbasis voor watersporters.

37

winter - voorjaar 2016


REPORTAGE

LICHT, LUXE EN LANDELIJK WONEN “Een prachtig plan op een unieke locatie”, zo meent architect Kees Opendorp van Maat Architecten BNA. Hij ontwierp de 25 eengezinswoningen voor het project Piet Lanserhof II in Rijsenhout. De woningen worden gebouwd in het centraal gelegen Piet Lanserhof, vernoemd naar een verzetsman uit het dorp. De royale woningen hebben zowel een voor- als een achtertuin. De architectuur is geïnspireerd op de jaren 30, wat onder meer zichtbaar is aan de roodbruine baksteen, de rijke gootoverstekken en de vorm van het dak. Omdat de woningen samen een ruim opgezet hof vormen, hebben toekomstige bewoners geen last van doorgaand verkeer. Het parkeren gebeurt in besloten

parkeerhoven. Opendorp: “Daardoor is er meer ruimte voor openbaar groen langs de straat. Dit draagt bij aan de informele, woonerfachtige sfeer van deze vriendelijke buurt.” Het volgroeide groen en de nabijheid van een speeltuin, scholen en winkels: Piet Lanserhof II lijkt een ideale omgeving voor jonge gezinnen. ASTER EN LOBELIA In het hof komen twee types woningen te staan: Aster en Lobelia. Beide types zijn voorzien van alle luxe en gemakken, zoals vloerverwarming op de begane grond, ruime woonkamers met open keukens, bergingen, zonnepanelen en diverse uitbreidings- en indelingsmogelijkheden.

De verkoop is gestart. Kijk voor meer informatie op: www.thuisinrijssenhout.nl

WONEN BUITEN AMSTERDAM Edwin Brockhoff van Brockhoff Makelaars kent als geen ander de charmes van Aalsmeer en omgeving. Sterker: hij nam het initiatief om een speciale Facebookcommunity hierover op te zetten: Wonen Buiten Amsterdam. “Er zijn veel Amsterdammers die op zoek zijn naar een (nieuwbouw)woning met een fijne tuin buiten de stad, maar wel in de regio willen blijven. Deze community, waar iedereen een bijdrage aan mag leveren, fungeert daarbij als inspiratiebron. Naast de grotere steden als Haarlem, Amstelveen, Zaandam en Utrecht, kent de regio vele verborgen pareltjes. Dorpjes en steden op 20 minuten rijden van Amsterdam. Met deze site willen wij het verhaal van die verborgen plekjes vertellen!” Voor meer informatie over de projecten in Aalsmeer en omgeving: www.brockhoff.nl

winter - voorjaar 2016

38


‘EPC-waarde van 0’ en ‘nul op de meter’ ROTTERDAM HEIJPLAAT Klimaatneutrale wijk, uniek in Rotterdamse regio

Alle 170 woningen in Het verborgen geheim zullen volledig klimaatneutraal worden gerealiseerd. De woningen wekken behalve voor het gebouwgebonden energieverbruik tevens voldoende energie op voor het huishoudelijk verbruik.

HET VERBORGEN GEHEIM 170 woningen

“NOG VOOR HET

KLIMAATAKKOORD HEBBEN WIJ IN HEIJPLAAT ROTTERDAM DE STAP AL GEZET.”

Verwarmen en koelen doen we duurzaam: elke woning krijgt een individuele warmtepomp met warmte-koudeopslag in de bodem. Ook warm water wordt door de warmtepomp opgewekt. De bewezen duurzame techniek, in combinatie met de goede kwaliteit van het gebouw zorgt voor een optimaal comfort én een laag energieverbruik. De gebruikte technieken zijn bovendien robuust, waardoor bewonersgedrag slechts een beperkte invloed heeft op het energieverbruik. De energie die nog nodig is voor verwarmen, koelen, warm water en verlichting wekken we op met behulp van PV-panelen op het eigen dak. Daarmee wordt een EPC- waarde van 0 bereikt. Hierop aanvullend worden extra PV-panelen op het dak geplaatst om ook het huishoudelijk energieverbruik te compenseren. We hanteren daarbij de uitgangspunten van de NHG voor een ‘nul op de meter’-woning, naast een EPC van 0, met aanvullend 2.700 kWh opbrengst per jaar voor tussenwoningen en 3.150 kWh per jaar voor hoekwoningen. Heeft u een concrete vraag of oriënteert u zich op de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met Marco Dijkshoorn voor een vrijblijvend gesprek hierover.


PORTRET FAVORIETEN TEKST: SERGA VAN ROON BEELD: PAUL DE GRAAFF

“Steeds een stapje verder…” Op haar vierde vroeg Marjolein (31 jaar, secretaresse) een paard aan haar opa. Ze kreeg een Noorse fjord. Sinds die tijd is ze niet meer van de viervoeters weg te slaan. Dressuur, springen, crosstrainen: Marjolein is in alle takken van paardensport thuis. Sinds 2012 doet ze met haar paard Jordy aan endurance. WAT IS ENDURANCE?

“Met endurance leg je een vooraf uitgezette route door bijvoorbeeld bos of duin of over strand binnen een bepaalde snelheid af. De kunst is dat je je paard daarbij niet volledig mag afmatten.” HOE KUN JE WINNEN?

“Dat is vooral afhankelijk van de conditie van het paard. Jordy is 15 jaar, maar vol energie. Hij gaat er altijd voor!” HOE LEG JIJ DE LAT HOGER?

“In 2012 dacht ik: ik start nooit hoger dan klasse I (20-30 km). Inmiddels rijd ik klasse 2-wedstrijden (40-60 km) en ben ik zelfs gerechtigd klasse 3 (80-119 km) te rijden. Wie weet waar dit eindigt... Het is een uitdaging om steeds een stap verder te gaan. Een verslaving!” winter - voorjaar 2016

40


FAVORIETEN PORTRET

THE ONLY WAY IS UP! HARDER, SNELLER, BETER. HOGER, DIEPER, MOOIER. ALTIJD STREVEN WE NAAR MEER. EN ALTIJD BLIJVEN WE DIE LAT MAAR HOGER LEGGEN. LETTERLIJK, SOMS. HET HOOGSTE GEBOUW TER WERELD IS EEN WOLKENKRABBER IN DUBAI, MET EEN HOOGTE VAN 828 METER. NU NOG. WANT JE HOEFT GEEN GLAZEN BOL TE BEZITTEN OM TE WETEN DAT ERGENS IN AZIË OF IN EEN VAN DE EMIRATEN AL PLANNEN GESMEED WORDEN OM DE MAGISCHE 1-KILOMETERGRENS TE DOORBREKEN. Het is één ding om de lat professioneel hoog te leggen, het is weer iets anders om dat ook in je vrije tijd te doen. Lekker lui op de bank hangen? ‘Zomaar’ een rondje hardlopen of gezellig een uurtje paardrijden? Niet voor deze drie bikkels van Van Omme & De Groot. Zij nemen geen genoegen met een zesje; stilstand is immers achteruitgang. Het is trainen wat de klok slaat! Dat is afzien én genieten. Want de resultaten zijn mooi, maar de weg daarnaartoe is misschien nog wel mooier. Daarom stellen ze zich ook altijd weer een nieuw doel en lonkt er altijd weer een nieuwe uitdaging. Dat kan hárder!

41

winter - voorjaar 2016


FAVORIETEN

“Elk jaar weer beter!” In het leven van Has (46 jaar, voorman/ timmerman) is het alles kempo wat de klok slaat. Hij is tienvoudig Nederlands kampioen, belandt op wereldkampioenschappen regelmatig in de top 3 en heeft zijn eigen vereniging waar hij als sifu (leraar) lesgeeft. WAT IS KEMPO?

“Kempo betekent vrij vertaald ‘wet van de vuist’. Het is een verzamelnaam voor de vechtkunst. Ik beoefen shaolin kempo, waarin je twee belangrijke stromingen hebt. De ene lijkt op het Japanse karate, de andere is gebaseerd op Chinese gevechtskunsten. Kempo draait om zelfvertrouwen, discipline en respect.” HOE BEN JIJ IN DEZE SPORT BELAND?

“Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in vechtsporten. Na mijn diensttijd, 26 jaar geleden, ben ik met shaolin kempo begonnen. Inmiddels is mijn dochter Shannon nog gekker van de sport dan ik zelf. Ze is pas 17 jaar, maar heeft al vele Nederlandse en wereldtitels op haar naam geschreven.” HOE LEG JIJ DE LAT HOGER?

“Door met plezier te blijven trainen. Binnen onze vereniging Shaolin Kempo Kai hebben we vele wereldkampioenen rondlopen. Steeds denk ik: dit seizoen kunnen we niet overtreffen. Maar het lukt elk jaar!”

winter - voorjaar 2016

42


FAVORIETEN

“Elke les ga ik tot het uiterste.” Vier keer per week is Angelique (43 jaar, administratief medewerkster) te vinden op de sportschool, maar het liefst zou ze élke dag gaan. Sterker: een dag zonder work-out voelt eigenlijk niet lekker. “Sport is mijn lust en mijn leven, I love it!” WAT DOE JE VOOR SPORTEN?

“Ik volg groepslessen zoals HITT (High Intensity Tactical Training), bodyshape en FunXtion (be fit in 30 minutes). Af en toe loop ik ook hard.” JE BENT NOGAL FANATIEK?!

“Ik ben geen topatlete, maar sporten is mijn ding. Ook als ik een omaatje ben, zie ik mezelf nog sporten! Mijn doel is om zo fit en gezond mogelijk te leven. Gezond zijn willen we allemaal, maar daar moet je wel iets voor doen!” HOE LEG JIJ DE LAT HOGER?

“Ik daag mezelf uit om mee te doen met hele zware groepslessen. De lat leg ik hoog door bij elke les tot het uiterste te gaan. Sinds kort let ik ook op mijn voeding. Overdag neem ik twee proteïneshakes en -tussendoortjes, ’s avonds eet ik wel normaal.”

43

winter - voorjaar 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

ROTTERDAM NESSELANDE

DE WATERMEESTERS STEKEN VAN WAL WONEN AAN HET WATER BLIJFT VAN EEN ONVERGELIJKBARE CHARME. ’S OCHTENDS OP HET TERRAS AAN DAT WATER ONTBIJTEN. MET EEN BOOTJE DE POLDER IN. EN ALS WE OOIT NOG EEN ECHT HOLLANDSE WINTER KRIJGEN: OP DE STEIGER DE SCHAATSEN ONDERBINDEN EN METEEN GAAN.

Die luxe hebben straks de nieuwe bewoners van de woningen die onder de projectnaam De Watermeesters gebouwd worden. Van Omme & De Groot gaat deze 12 woningen bouwen in opdracht van AM Wonen. De Watermeesters wordt gerealiseerd in Waterwijk, in de nog jonge wijk Nesselande. De woningen zijn ontworpen in co-creatie tussen architect, bewoners en projectontwikkelaar. Toekomstige bewoners kunnen zelf de indeling van hun nieuwe huis bepalen. De 4 tussenwoningen van 124 m2 kosten € 349.500 v.o.n., de 8 hoekwoningen van maar liefst 202 m2 € 479.500 v.o.n. De meeste woningen staan inmiddels onder optie, maar er is nog kans op wonen aan het water.

www.dewatermeesters.nl

AMERSFOORT

VAN OMME & DE GROOT KOOPT SINAÏ-TERREIN NEE, VAN OMME & DE GROOT HEEFT NIET DE WOESTIJN TUSSEN EGYPTE EN ISRAËL AANGEKOCHT. ZO VER REIKEN DE AMBITIES OOK WEER NIET. HET GAAT HIER OM HET VOORMALIGE SINAÏ-TERREIN AAN DE ZUIDWESTRAND VAN AMERSFOORT.

Op dit terrein van ongeveer 4 hectare stond ooit een verzorgingshuis. Dat is in 2010 door brand verloren gegaan en sindsdien ligt het terrein braak. Jammer en onnodig, want de locatie aan de rand van het Bergkwartier is ideaal: dicht bij het historische centrum van Amersfoort, het NS-station en diverse uitvalswegen. Vandaar dat Van Omme & De Groot onlangs graag de koopovereenkomst tekende. Het idee is nu om hier een bijzondere, exclusieve en groene woonwijk met twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen te realiseren. De aard en omvang van het terrein en de ligging nabij Golfclub De Hoge Kleij maken het mogelijk om hier een aantrekkelijke en ruim opgezette woonwijk met een geheel eigen identiteit te

winter - voorjaar 2016

ontwikkelen. Er is op het grote terrein ook nog voldoende ruimte voor ontwikkeling van natuur in de vorm van een groene corridor als verbinding naar het aangrenzende bosgebied. Stad in de lift Er gebeurt veel in en om Amersfoort. Door de centrale ligging willen veel mensen in deze stad wonen en willen bedrijven zich hier vestigen. Amersfoort staat in de top 5

44

van steden met de grootste banenontwikkeling in de afgelopen jaren. Dat leidt tot een stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige woningen in de omgeving. Met de ontwikkeling van het Sinaï-terrein levert Van Omme & De Groot een actieve bijdrage aan nieuw woningaanbod in Amersfoort. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Van Omme & De Groot verwacht de eerste planontwerpen in het eerste kwartaal van 2016 te kunnen presenteren.


ACTUALITEITEN

RIJSENHOUT

NA VALSE START VLIEGENDE START: PIET LANSERHOF II IN ÉÉN UUR 100% ONDER OPTIE HET PROJECT PIET LANSERHOF II IN RIJSENHOUT

Nu de kogel door de kerk is, kan vrij snel worden begonnen met de bouw van het project Piet Lanserhof II. Naar verwachting gaan in het tweede kwartaal van 2016 de eerste palen de grond in. De 25 prachtige eengezinswoningen waaruit het project bestaat, worden gebouwd rond een hof. Daardoor hebben de bewoners geen last van doorgaand verkeer en kunnen kinderen vrij en veilig buiten spelen. De twee woningtypes van 100 m2 en 130 m2 zijn zeer in trek, want op de dag van de start verkoop heeft de makelaar alle woningen binnen één uur onder optie kunnen zetten. Inmiddels zijn de eerste optanten op gesprek geweest bij de makelaar en worden de afspraken voor het tekenen van de koopcontracten ingepland.

BELEEFDE IN EERSTE INSTANTIE EEN VALSE START. DOOR VERTRAGING ROND HET VERKRIJGEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING WERD DE VERKOOP NOG EVEN ‘ON HOLD’ GEZET. MAAR BEGIN DECEMBER 2015 ZIJN ALLE LICHTEN OP GROEN GEGAAN. HET SCHILDERACHTIGE RIJSENHOUT BIJ DE WESTEINDERPLASSEN EN AALSMEER IS NU SNEL EEN MOOI HOFJE RIJKER.

45

www.thuisinrijsenhout.nl

winter - voorjaar 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

ANKEVEEN

MOOI ANKE IN ANKEVEEN IN VERKOOP: METEEN AL 60% ONDER OPTIE DAT NIEUWBOUWPROJECTEN MET EEN AUTHENTIEKE SFEER ENORM POPULAIR ZIJN, BEWIJST DE GROTE BELANGSTELLING VOOR MOOI ANKE IN ANKEVEEN. OP ZATERDAG 7 NOVEMBER GING HET PROJECT IN VERKOOP EN BINNEN DE KORTSTE KEREN WAS 60% VAN DE WONINGEN IN OPTIE GENOMEN.

Op die zaterdag werden de potentiële kopers ontvangen in Restaurant Lekr in Ankeveen. Ze konden daar ter plekke zien dat de locatie waar Mooi Anke wordt gerealiseerd prachtig is. Ankeveen is een dorpje bij de Ankeveense Plassen, niet ver van Naarden en Hilversum. Hier woon je in de natuurrijke Gooi- en Vechtstreek, op slechts een halfuurtje rijden van Amsterdam en Utrecht.

Het nieuwbouwproject bestaat uit 13 eengezinswoningen, 8 twee-onder-een-kapvilla’s en 1 vrijstaande villa. De gelukkige bewoners van Mooi Anke lopen bij wijze van spreken zo vanuit hun achtertuin de ongerepte natuur in. Het dorp Ankeveen is met z’n zaterdagse streekmarkt en het unieke kerktheater De Dillewijn een gezellige thuisbasis. Mooi Anke wordt zó vormgegeven

en ontwikkeld, dat het project helemaal past bij deze oer-Hollandse setting. De wijk is kleinschalig van opzet, de woningen worden gebouwd in de sfeervolle jaren 30-architectuur en ze liggen aan een autoluwe straat. Oude tijden herleven in deze mooie nieuwbouw.

www.mooi-anke.nl

GRONINGEN

AAN DE SLAG IN GRONINGEN, OP HET ENCEHA-TERREIN “ENCEHA-TERREIN IN ROTTERDAMS BEZIT”, KOPTE HET DAGBLAD VAN HET NOORDEN OP 27 OKTOBER 2015. HET IS INDERDAAD GOED NIEUWS DAT DIT BRAAKLIGGENDE PERCEEL IN DE STAD GRONINGEN EEN NIEUWE BESTEMMING KRIJGT.

Op het terrein waar ooit de Noordelijke Chemiehandel stond, komen straks woningen voor studenten, jongeren en starters. Voordat het zover is, zal het vervuilde industrieperceel van zo’n 2,5 hectare groot flink aangepakt moeten worden. Na de make-over heeft Groningen dan in plaats van een onaantrekkelijk ‘gapend gat in de stad’ weer een levendige locatie waar het aangenaam wonen is. Het EnCeHa-terrein ligt aan de rand van de Zeeheldenbuurt, niet ver van het grote groene Stadspark. Maar bij de studenten die hier zullen gaan wonen, zal het kompas toch vooral gericht zijn op de binnenstad. “Met de ontwikkeling van het EnCeHa-terrein levert Van Omme & De Groot een actieve bijdrage aan het urgente vraagstuk van de studenten- en jongerenhuisvesting in Groningen”, zegt Marco Dijkshoorn van Van Omme & De Groot. “We zien een blijvende vraag naar kwalitatief hoogwaardige huisvesting in Groningen. Het EnCeHa-terrein ligt op een uitstekende plek, strategisch tussen de binnenstad en diverse onderwijsinstellingen. De omvang van het terrein en de ligging langs het Hoendiep maken het mogelijk om hier een aantrekkelijk woongebied met een sterke eigen identiteit te ontwikkelen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onder andere AAS Architecten. Samen komen we tot een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing en een ontwerp dat past bij deze locatie.”

winter - voorjaar 2016

46


ACTUALITEITEN

ROTTERDAM ZUID

REVIVAL VOOR ROTTERDAM ZUID

TRANSFORMATIE VAN AFRICAN INN ROTTERDAM ZUID IS DRINGEND TOE AAN EEN NIEUWE INVULLING EN EEN NIEUWE TOEKOMST. ZELFS ZOZEER DAT HET NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID (NPRZ) IS OPGEZET, WAARBIJ DE RIJKSOVERHEID, DE GEMEENTE ROTTERDAM, ONDERWIJS- EN ZORGINSTELLINGEN, WONINGCORPORATIES EN VERSCHILLENDE MARKTPARTIJEN, WAARONDER VAN OMME & DE GROOT, SAMENWERKEN.

Die gezamenlijke inspanning moet ertoe leiden dat achterstanden in zogenoemde focuswijken als de Afrikaanderwijk worden weggewerkt en het leven ‘op Zuid’ verbetert. In dat kader startte Van Omme & De Groot op 14 december in opdracht van Vestia met de transformatie van de African Inn. De African Inn werd in 1975 gebouwd als bejaardentehuis. In 2001 transformeerde Stadswonen het gebouw met een minimale ingreep tot 155 kleine appartementen. Na de fusie met Vestia kwam het pand in 2013 leeg te staan. Nu worden er 56 sociale huurwoningen gerealiseerd. Het ontwerp voor de transformatie

is in handen van BTR architectuur + bouwkunde. Als thema is gekozen voor Afrika, logischerwijs verwijzend naar de locatie. Het thema wordt op subtiele wijze toegepast in de structuren, patronen, kleuren en afbeeldingen, waarbij het bestaande gebouw behouden blijft. Het bouwmateriaal wordt optimaal afgestemd op de omliggende bebouwing, zodat er meer eenheid ontstaat. De nieuwe African Inn wordt naar verwachting eind 2016 opgeleverd.

47

winter - voorjaar 2016


ACTUALITEITEN EEN BLIK VOORUIT

HARDERWIJK

HA! IK HEB DE VELUWE ALS ACHTERTUIN! We schreven er in de vorige DOEN ook al over, het omvangrijke nieuwbouwproject in Harderwijk. Inmiddels krijgen de plannen steeds meer vorm en is er ook een naam: Harderweide. En weids wonen is dit zeker, zo aan de rand van de Veluwe. Van Omme & De Groot werkt in dit project samen met gebiedsontwikkelaar BPD. De nieuwbouw moet recht doen aan de natuurlijke omgeving en zorgvuldig worden ingepast. Van Omme & De Groot heeft getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 150 van de circa 1.000 woningen die hier in totaal gebouwd gaan worden. Op www.harderweide.nl is alle informatie over dit project te vinden: de ligging, de locatie en de keuze uit de verschillende woningen.

www.harderweide.nl

TILBURG

ZEER WELKOM IN TILBURG: NIEUW VAN DER VALKVIERSTERRENHOTEL HET TOERISME IN TILBURG KRIJGT EEN NIEUWE IMPULS, NU VAN OMME & DE GROOT AAN DE KEMPENBAAN EEN NIEUW VIERSTERRENHOTEL VOOR VAN DER VALK GAAT BOUWEN.

Dat is ook goed nieuws voor de zakelijke markt; het hotel krijgt vergader- en congresruimten en een restaurant met een uitstekende keuken. De bouw van dit nieuwe hotel zat lange tijd ‘in de pijplijn’. Nu zowel de recreatieve als de zakelijke markt aantrekt, komt er weer meer behoefte aan accommodatie en gastvrijheid van zeer hoog niveau. Het hotel heeft, naast de zakelijke faciliteiten, 150 kamers, een bijzondere skybar en een zwembad met wellnessfaciliteiten. Het hotel is ideaal gelegen: vlak bij de A58, die Breda en Eindhoven verbindt en op een steenworp afstand van safaripark De Beekse Bergen en de natuurgebieden ten zuiden van Tilburg.

winter - voorjaar 2016

48


ACTUALITEITEN

ZOETERMEER

PLEZANT WONEN AAN DE BRINKERSHOF IN ZOETERMEER AAN DE VLAMINGSTRAAT IN ZOETERMEER ONTWIKKELT VAN OMME &

2-ONDER-1-KAP

DE GROOT EEN NIEUW CO-CREATIEPROJECT, TE WETEN PLEZANT WONEN.

VILLA’S VANAF € 390.000,- V.O.N.

IN PLEZANT WONEN WORDEN IN TOTAAL 15 WONINGEN GEREALISEERD: 7 HERENHUIZEN EN 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPVILLA’S. WONINGEN MET EEN RUIME TUIN, SOMMIGE GELEGEN AAN HET WATER EN ANDERE AAN GROEN. HET NIEUWE WIJKJE KRIJGT EEN VRIENDELIJKE UITSTRALING IN EEN PARKACHTIGE OMGEVING. VOOR JONG EN OUD WORDT DIT EEN PLEK OM JE THUIS TE VOELEN.

Parkachtige sfeer Plezant Wonen kenmerkt zich door de goede ligging nabij het oude dorpscentrum van Zoetermeer. De woningen komen in een kleinschalig woonhof met een parkachtige sfeer. Dat is prettig thuiskomen! Niet alleen door de locatie, maar ook doordat de toekomstige bewoners straks thuiskomen in een woning die is ontworpen op basis van hun eigen woonwensen. Eigen woonwensen De eigen woonwensen van de geïnteresseerden zijn in verschillende stappen verzameld. De eerste stap was de woonwensenquête, die geïnteresseerden konden invullen nadat ze zich hadden aangemeld via de website. De enquête is door meer dan de helft van de 100 geïnteresseerden ingevuld. De antwoorden op de enquêtevragen hebben wij meegenomen bij het opstellen van het ontwerp van de woningen. Zowel in de basiswoning als bij de vele optiemogelijkheden.

HERENHUIZEN VANAF € 285.000,- V.O.N.

Co-Creatieworkshop Op dinsdag 6 oktober 2015 verzamelden zo’n 40 deelnemers zich bij Restaurant en Hotel de Sniep in Zoetermeer voor de Co-Creatieworkshop. Tijdens de workshop is het uitgewerkte schetsontwerp gepresenteerd. Het schetsontwerp was ons idee voor de locatie, maar de vraag was of wij aan de hand van de woonwensenquête goed hadden ‘geluisterd’ naar de geïnteresseerden. Wat zouden ze anders doen en hoe zouden de deelnemers de woning indelen als ze er zelf gaan wonen. Met behulp van geeltjes zijn alle opmerkingen en suggesties aangeduid. Deze zijn vervolgens vastgelegd en hebben gediend als input bij de uitwerking tot een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is tijdens een informatieavond op 15 december 2015 aan een selecte groep geïnteresseerden gepresenteerd. Tijdens deze avond is aan hen de mogelijkheid geboden om een voorkeur voor een bouwnummer op te geven. Dit geeft hun een eerste recht van koop. Tot eind 2015 konden geïnteresseerden zich inschrijven, waarna de bouwnummers werden toegewezen. Eind januari/begin februari 2016 zullen alle verkoopstukken gereed zijn en starten de makelaars de eerste optiegesprekken met de kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen.

 49

www.plezant-wonen.nl

winter - voorjaar 2016


HEIJPLAAT PROJECT TORENPAD ROTTERDAM OOST

16

EENGEZINSWONINGEN Boskoop

PROJECT// 16 eengezinswoningen Torenpad Oost Fase 0/ 8 eengezinswoningen Torenpad Oost Fase 1b te Boskoop ARCHITECT// GBS architecten te Boskoop OPDRACHTGEVER// Woningborg N.V./ eigen ontwikkeling DUUR VAN HET PROJECT// 2013-2015


VOORWOORD

51

winter - voorjaar 2016


VOORWOORD

52

winter - voorjaar 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.