Školski list- Komercijalno - trgovačka škola Split

Page 1


IMPRESSUM

Glavne urednice: Suzana Ković, profesorica hrvatskoga jezika Jasenka Rašetina, profesorica strukovnih predmeta Andrea Braovac, profesorica strukovnih predmeta Margareta Glavurtić, diplomirana knjižničarka

Grafičko oblikovanje: Vanja Perković, profesorica informatike Jasenka Rašetina, profesorica strukovnih predmeta

Lektorica: Suzana Ković, profesorica hrvatskoga jezika

Učeničko uredništvo: Josip Vukušić 4.a Maja Bartulović 3.b Mihaela Bosiljčić 3.b


Dragi čitatelji našeg digitalnog lista „Merkur“, s izrazitom radošću vas pozdravljamo i želimo vam ugodno i, nadamo se, interesantno putovanje kroz raznoliko učeničko stvaralaštvo, kao i stručne priloge naših kolega, iako i sami znate da su dvije godine iza nas bile izuzetno teške i zahtjevne zbog situacije s pandemijom koronavirusa. Zahvaljujemo svima koji su svojim prilozima pridonijeli stvaranju školskog lista: našem ravnatelju prof. Velimiru Ćurčiji, profesoricama Ivani Prezzi i Magdi Barišić, psihologinji Martini Mršić i profesoru Zoranu Stojčiću. Ne oklijevajte, prolistajte časopis i sigurno ćete naći nešto za svoju dušu. Vaše uredništvo

„Knjiga je jedino mjesto gdje možeš sagledati krhku misao bez da je slomiš ili istražiti eksplozivnu ideju bez straha da će ti odjeknuti u lice. To je jedno od rijetkih preostalih utočišta u kojima ljudski um može dobiti i provokaciju i privatnost.“ Edward P. Morgan

Sadržaj: 1. Projekti naše škole 2. Takmičenja 3. Stručni posjeti 4. Knjižnični kutak 5. Zbogom školo 6. Oh, ta ljubav 7. Uz 500. obljetnicu prvog tiska Marulićeve Judite 8. Povodom blagdana sv. Duje 9. Medijski dan u našoj školi 10. U srcu i mislima na Vukovar i Škabrnju 11. Sjećanje na našu profesoricu Zdenku Smodlaku 12. Sportski uspjesi

Izvori fotografija i ilustracija: portal Pixabay, vlastiti izvori


I ja sam srednjoškolac – upoznajmo se!

Međuškolski

projekt

sam

Prodavač: Marko Alduk, Josipa Bakotić,

srednjoškolac – upoznajmo se! temelji

Karla Botica, Nino Duić, Franko Kukoč i

se na temama za Sat razrednika u I.

Dora Vujević, Filipa Kačić, Anđela

razredu srednje škole obzirom da je

Perković, Ivana Ćubelić, Andrea Miočić

socijalna

Zavoreo.

kompetencija

I

ja

jedna

od

ključnih kompetencija koja se razvija

Projektni partner je Srednja strukovna

tijekom školske dobi kroz sklapanje

škola

vršnjačkih odnosa i doprinosi razvoju

odnosno profesorice Nada Ratković i

osobe te izgradnji kvalitetnih odnosa s

Marijana Bilandžić te učenici prvih

drugim ljudima i samim sobom.

razreda

Cilj projekta je bio upoznati vršnjake iz

Prodavač.

srodne strukovne škole te njihovo

U opisu projektnih aktivnosti planirani

školsko okruženje i grad u kojem žive, a

su jednodnevni stručni posjeti Sinju u

sudjelovanje

listopadu 2019. i Splitu u veljači 2020.

učenika

bilo

je

bana

Josipa

zanimanja

Jelačića

Sinj

Komercijalist

i

dobrovoljno.

godine, koji obuhvaćaju posjet školi i

Nositeljice projekta u našoj školi su

obilazak

profesorice Jasenka Rašetina i Anica

znamenitosti i običaja koju će pripremiti

Podrug, mentorice sljedećim učenicima

učenici domaćini.

prvih razreda zanimanja Komercijalist i

grada

uz

prezentaciju


Prvi stručni posjet u Srednju strukovnu

degustaciju palačinki koje su pripremili

školu bana Josipa Jelačića u Sinju dana

učenici

16. listopada 2019. godine sudionici

obilaska grada u pratnji svojih vršnjaka

projekta su povezali s obilježavanjem

i njihovih mentorica, dogovorene su

Europskog tjedna vještina stečenih u

nove aktivnosti ovog projekta.

zanimanja

Kuhar.

Tijekom

strukovnom obrazovanju 2019 pod nazivom Vocational schools - Let's meet. Nakon pojedinačnih predstavljanja svih sudionika i obilaska prostorija škole domaćina, učenici su sudjelovali u različitim

aktivnostima

prezentiranja

strukovnih vještina od kojih im se posebno svidjela masaža ruku, a zatim su

druženje

nastavili

uz

koktel

i

Nažalost tijekom priprema za drugi projektni susret pojavila se pandemija koronavirusa

što

je

onemogućilo

realizaciju planiranih aktivnosti uživo.


Bilo je potrebno prilagoditi se potpuno

CLICKBAIT:

HOAX:

novom načinu rada i komunikacije, ne samo u projektnim aktivnostima nego i u školskim i svim ostalim životnim aktivnostima.

Tijekom virtualnog susreta, 17. lipnja 2020.

godine,

učenici

naše

škole

prikazali su rezultate svojih istraživanja pomoću

različitih

(Canva,

digitalnih

Powtoon,

alata

MovieMaker,

PowerPoint, Coggle, bubbl.us) te sa Projektne aktivnosti nastavljene su u virtualnom

okruženju,

a

pritom

je

svojim kolegama iz Sinja komentirali prezentirane digitalne sadržaje.

korištena platforma za komunikaciju

Svi sudionici su na kraju susreta kroz

Zoom odnosno videokonferencija kao

anketu istaknuli svoje zadovoljstvo

inovativna nastavna metoda.

sudjelovanjem u projektu i želju za novim projektnim izazovima. Pozitivna

iskustva

ovog

projekta

podijelili smo s vršnjacima iz cijele Europe. Priču pod nazivom I'm a high school

student

too

-

Let's

meet

Europska komisija je prepoznala kao kvalitetan Tema drugog susreta je bila Medijska pismenost – Lažne vijesti (fake news), vrlo aktualna i prilagođena trenutnoj situaciji

pandemije

koronavirusa.

Sudionici su kritički raspravljali o cilju objave lažnih vijesti, kako ih prepoznati u medijima, kako se boriti protiv njih te

primjer

dobre

prakse

strukovnog obrazovanja te ju je dana 15. lipnja 2020. godine objavila na web stranici u sklopu projekta Share Your Story: https://ec.europa.eu/social/vocationalskills-week/im-high-school-student-toolets-meet_en

kako razlikovati clickbaitove od hoaxa. Jasenka Rašetina, prof.


E-učenik za zeleniju budućnost

Međuškolski

projekt

E-učenik

za

zeleniju budućnost rezultat je suradnje tri

strukovne

škole

iz

razreda

zanimanja

komercijalist

i

ekonomist.

Splitsko-

dalmatinske županije. Cilj projektnih aktivnosti je suradnja učenika

s

vršnjacima

iz

srodnih

strukovnih škola i razvoj svijesti o održivom razvoju uz jačanje digitalnih i strukovnih kompetencija. Projekt se temelji na nastavnim temama stručnih predmeta Strukovne vježbe, Komunikacijsko-prezentacijske vještine i Društveno odgovorno poslovanje. Nositeljice projekta su: Ivana Čikeš, prof. savjetnik iz Ekonomske i upravne škole Split, Nada Ratković, prof. mentor iz Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj i Jasenka Rašetina, prof. savjetnik iz naše škole te učenici trećih

Projektne aktivnosti su realizirane u prvom obrazovnom razdoblju u školskoj godini 2020./21. tijekom mjeseca rujna, listopada i studenoga na način da su učenici mrežnim

istraživali stranicama

informacije i

u

na

stručnoj

literaturi o održivom razvoju kao okviru za gospodarski i socijalni napredak.


Zatim su ih usporedili s izvornom

kampanje u 2020. godini bila je Green

stvarnosti kada su u Splitu posjetili park

and digital transition (SOO za zelenu i

šumu Marjan, a u Sinju sudjelovali u

digitalnu

akciji čišćenja Gradskog parka.

prioritetima

Rezultate svojih istraživanja učenici su

povezanima

prezentirali 11. studenoga 2020. godine

planom i europskom pripremom za

na javnoj online videokonferenciji pod

digitalno doba.

tranziciju)

u

skladu

Europske s

europskim

s

komisije zelenim

nazivom Digital & Green - In new normal time na platformi za audio i video konferenciju Teams. Bio je to doprinos

projektnih

partnera

događanjima na Europskom tjednu vještina

stečenih

u

strukovnom

obrazovanju i osposobljavanju 2020. koji je obilježen u školi partneru iz Sinja.

Kao predstavnici naše škole, učenici 3.c razreda zanimanja komercijalist: Anja Barbir, Ivana Čepo, Ivan Križan i Mario Ćosić

s

mentoricom

Jasenkom

Rašetina, prof. predstavili su rezultate istraživanja o društveno odgovornom ponašanju s ciljem održivog razvoja na Godišnja manifestacija Europski tjedan

primjeru park-šume Marjan. Anketirali

vještina

strukovnom

su kolege iz škole, članove obitelji i

obrazovanju i osposobljavanju tijekom

prolaznike o stanju na Marjanu, grafički

koje svake godine lokalne i nacionalne

prikazali podatke o utjecaju potkornjaka

organizacije

najbolje

na park šumu Marjan, objasnili važnosti

prakse u strukovnom obrazovanju i

park šume Marjan za grad Split i okolicu

osposobljavanju (SOO), obilježena je

te kritički raspravljali o posljedicama

događanjima u tjednu od 9. do 13.

neodgovarajuće

studenoga

Marjan.

stečenih

u

predstavljaju

2020.

godine.

Tema

brige

o

park-šumi


Radovi učenika:

Ovakva projektna suradnja kvalitetan je primjer inovativnih odgojno obrazovnih trendova aktivnog učenja uz svrhovitu uporabu IKT kao poticaj za razvijanje potrebnih kompetencija i cjeloživotno učenje.

Rezultate

istraživanja

prikazali

su

pomoću različitih digitalnih alata (MS Forms,

MovieMaker

PowerPoint,

Razmislite

o

važnosti

park-šume

Marjan za naš Split i ispunite našu anketu: https://rb.gy/zmrdw5

Powtoon, Bubbl.us) te ih objavili na virtualnoj ploči (Padlet).

Jasenka Rašetina, prof.


Različiti, a ipak slični - rastimo kroz struku

Cilj međuškolskog projekta Različiti, a

mentor, a sudionici su učenici drugog

ipak slični – rastimo kroz struku je

razreda smjera Komercijalist.

predstavljanje

kulturnih

Naši projektni partneri su Srednja

običaja i tradicionalnih jela svoga

strukovna škola bana Josipa Jelačića

zavičaja te mogućnosti profesionalnog

Sinj

razvoja uz jačanje digitalnih i strukovnih

Ratković,

kompetencija.

Šimunović, prof. mentor) i Srednja škola

Projekt se temelji na temama stručnih

Biograd na Moru (nositelji projekta:

nastavnih predmeta, a sudjelovanje

Davorka Demo, prof. savjetnik i Marin

učenika je dobrovoljno.

Banović, prof. mentor). U projektu su

Projektne aktivnosti su se realizirale u

sudjelovali učenici koji se obrazuju za

prvom i drugom obrazovnom razdoblju

zanimanje ekonomist, komercijalist i

u

kuhar.

školskoj

tradicije,

godini

2020./21.

kroz

(nositeljice prof.

projekta: mentor

i

Nada Marija

upoznavanje i suradnju učenika s

Kroz upoznavanje vršnjaka, njihovog

vršnjacima iz srodnih strukovnih škola

školskog okruženja te tradicije, kulturnih

iz Sinja i Biograda na Moru.

običaja i tradicionalnih jela, učenici su

Nositeljice projekta u našoj školi su

razvijali vještine kritičkog mišljenja,

nastavnice Jasenka Rašetina, prof.

metakognitivne vještine te socijalne

savjetnik

kompetencije. Pritom su realizirana

i

Andrea

Braovac,

prof.

očekivanja

međupredmetnih

tema


Građanski

odgoj

i

obrazovanje,

grada Sinja uz etno-kutak s narodnim

Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj,

nošnjama

i

starim

Učiti kako učiti, Održivi razvoj te

Predstavljena je tradicionalna viteška

Uporaba informacijske i komunikacijske

igra Sinjska Alka, Čudotvorna Gospa

tehnologije.

Sinjska, Sinjska rera, Nijemo kolo,

Projektne aktivnosti započele su u

Muzej

rujnu, a zbog epidemioloških mjera I.

gastronomska ponuda (sinjski rafioli,

susret sudionika pod nazivom Strukom

cetinska

"u sridu" kulturno-povijesne baštine

žabe, riječni rakovi) te poznate osobe

Sinja i Cetinske krajine odnosno stručni

tog kraja s naglaskom na njihov

posjet Sinju nije bilo moguće realizirati

profesionalni razvoj.

Sinjske

alke

pastrva,

sinjski

zanatima.

i

bogata arambaši,

uživo te je isti održan virtualno 23. prosinca

2020.

godine

pomoću

Radovi učenika:

aplikacije za audio i video komunikaciju Zoom. Prema članovi

planu

projektnih

projektnih

predstavili

uz

timova

kratki

opis

aktivnosti, su

se

osobnih

karakteristika, školskog okruženja te projektnih zadataka.

Dana 19. veljače 2021. godine naša škola bila je domaćin II. susreta sudionika pod nazivom Splitska tradicija i dišpet. Učenici 2.c razreda zanimanja Komercijalist

Marko

Alduk,

Marko

Čevra, Franko Kukoč, Maja Čirko, Milana Maraš, Josip Marendić, Anđela Učenici domaćini su na zajedničkoj radionici kroz izložbu radova učenika i predavanja

nastavnika

upoznali

vršnjake sa svojom školom, gradom i zavičajem u božićnom ruhu. Zatim su pomoću primjera na virtualnom zidu opisali bogatu tradiciju i kulturne običaje

Mrše i Ana Pućo, uz podršku svojih profesorica

i

mentorica

Jasenke

Rašetina i Andree Braovac, upoznali su svoje vršnjake sa zanimljivostima o Splitu, poznatim Splićanima i našoj školi.


Susret je protekao u vedrom ozračju uz puno glazbenih trenutaka i nekoliko interaktivnih digitalnih igara i kvizova. Svoje zadovoljstvo sudjelovanjem u ovom projektnom susretu sudionici su iskazali kroz odlične ocjene u anketi na kraju susreta. Zaigrajte ovu igru i provjerite poznajete Na virtualnom zidu predstavili su bogatu tradiciju, kulturne običaje, znamenitosti i

gastronomsku

ponudu

Splita

s

receptima za Splitsku tortu, fritule, pašticadu i ostale delicije. Učenici su predstavili čak četrdeset poznatih Splićana od cara Dioklecijana do danas (sportaše, gradonačelnike, književnike, slikare, kipare, glumce, pjevače,...) s naglaskom na njihov profesionalni

razvoj.

Sudionici

su

saznali niz zanimljivosti o nastanku naziva grada Splita, o Dioklecijanovim vrtovima, o sastojcima Dioklecijanovog

li splitske znamenitosti: https://wordwall.net/play/11202/238/171

Posljednji, III. susret sudionika pod nazivom Tradicija i struka u srcu Jadrana održan je 24. svibnja 2021. godine. Domaćin susreta je bila Srednja strukovna škola Biograd na Moru kada smo iz epidemioloških razloga virtualno otplovili u ovaj primorski gradić bogate povijesne i kulturne tradicije. Učenici su kroz predavanja i radionicu upoznali školu

domaćina,

kulturnu

baštinu,

gastronomiju i glavne gospodarske subjekte tog kraja.

kruha, o splitskom Romeu i Juliji, o gradonačelniku koji je zaslužan za

Radovi učenika:

sadnju palmi na Rivi, i slično. Radovi učenika:

Predstavljeni

su

kulturno-povijesni

spomenici, Zavičajni muzej Biograd,


turizam

i

manifestacije

gospodarstvo poput

Gastro

grada, stola,

vršnjake te kritički raspraviti o važnosti očuvanja

kulture

i

običaja

jednog

Slovenskog vikenda, Biogradske noći te

naroda.

regate Kanalom ljubavi koja se odvija

Primjena inovativnih nastavnih metoda i

14. veljače svake godine. Domaćini su

različitih digitalnih alata (PowerPoint,

pomoću videozapisa prikazali kako se

Padlet, Socrative, Wordwall, Canva,

rade vodenjaci kao najdraži kolač ovog

MS Forms, Linoit, Genially, Kahoot,

kraja, a saznali smo i zašto je Galešnjak

Powtoon) u ovom projektu potakla je

otok ljubavi. Susret je protekao u

kreativnost i kritičko mišljenje kod

ugodnom ozračju, a učenici su provjerili

učenika,

svoja nova znanja kroz zanimljive

prezentacijskih, digitalnih i strukovnih

kvizove.

vještina, a pritom su ostvareni planirani

jačanje

komunikacijskih,

odgojno-obrazovni ishodi i očekivanja međupredmetnih tema. Iako je zbog epidemioloških razloga ovaj međužupanijski projekt započeo, ali nažalost i završio virtualno, na uzbudljivom putovanju kroz projektne zadatke sudionici su se, iako različiti, Tijekom navedenih projektnih susreta učenici su dobili priliku uočiti sličnosti i razlike u osobnim karakteristikama, školskom okruženju i mogućnostima profesionalnog razvoja u odnosu na

zbližili kroz struku. Odmah su izrazili želju za novim projektnim aktivnostima, a do tada nastavljaju druženje putem društvenih mreža. Jasenka Rašetina, prof.


REZULTATI RADA NA PROJEKTIMA

Učenjem putem projekta potaknuli smo

Smatramo da sudjelovanje u projektu

učenike na aktivno sudjelovanje, održali

čini učenje i školu zanimljivijom. Učenici

njihove kognitivne i socijalne aktivnosti

kroz projekte lakše uče, motiviraniji su,

na visokoj razini, kao i uporabu IKT-a.

stječu samopouzdanje, a radom u grupi

Cilj je bio podići svijest o važnosti

stječu osjećaj pripadnosti.

kulturne baštine u budućim poslovnim

Sudjelovanjem u projektu osvijestili su

projektima i planovima, promovirati

kulturu i bogatstvo koje imamo te koliko

povijesnu

s

je važno da ih integriraju u svoje

Dioklecijanovom palačom te proširiti

poslovne ideje. Radili su kao grupa

znanje o kulturi i životnom stilu učenika

tijekom svih projekata što je stvorilo duh

iz drugih europskih zemalja, motivirati ih

prijateljstva i osjećaj pripadnosti timu.

jezgru

grada

Splita

za učenje stranih jezika, timski rad i toleranciju

prema

drugima.

Naši

Magda Barišić, prof. mentor i

učenici, koji na početku projekta nisu

Ivana Prezzi, prof.

znali što raditi, na kraju projekta imaju samopouzdanje, razvijenu partnerima

samoinicijativnost

kreativnost. smo

Sa

imali

i

svim dobru

komunikaciju i uspostavili jake veze, geografski daleka, ali srcem bliska prijateljstva.


POVEŽIMO SE UMJETNOŠĆU

Naša škola sudjelovala je u T2T „Tulips 2 Tesla“ projektu zajedno s učenicima iz Nizozemske. Projekt ističe važnost kulturnog nasljeđa i motivira učenike na učenje

stranih

jezika,

timski

rad,

njegovanje tolerancije prema različitosti i

vodi

ka

učvršćivanju

europskog

kulturnog kruga. U projekt su bili uključeni

svi

učenici

koji

stječu

strukovno obrazovanje iz marketinga, trgovine i poduzetništva. Kroz sve projektne

aktivnosti

postignuta

je

odlična komunikacija među učenicima i nastavnicima

obiju

zemalja.

Zbog

pandemije koronavirusa, projekt se nastavio u digitalnoj formi uz korištenje digitalnih alata: Powtoon, Mentimeter, Jigsawplanet i dr. Učenici trećih razreda naše škole izradili su i postavili izložbu o slavnim nizozemskim umjetnicima povodom Svjetskog dana umjetnosti 15. travnja, a Nizozemci su izradili i pripremili

izložbu

o

hrvatskim

umjetnicima. Projekt je ostvaren kroz korelaciju pet nastavnih predmeta, a u projektu su


sudjelovale profesorice: Ivana Prezzi, Magda Barišić, Marija Istenić, Mirela Maričić, Ivana Čota i Vanja Perković. Projekt

„Povežimo

se

umjetnošću“

ostvaren je uz asistenciju prof. Povijesti Kristine Stipice.

Dan svjetske baštine (World Heritage Day) obilježava se 18. travnja svake godine. Tema dana Svjetske baštine je „Kompleksna

prošlost:

različite

budućnosti.“ Svrha proslave ovog datuma je potaknuti mlađe naraštaje da https://www.ziher.hr/upoznaj-djelo-

prenose svoje nasljeđe i čuvaju našu

vermeerova-djevojka-s-bisernom-

kulturu. Naši učenici su osmislili i

nausnicom/

pripremili

virtualnu

Dioklecijanovu

palaču.

šetnju

kroz

Ova

tema

implementirana je u eTwinning projekte 365 days of the year &Start up with heritage. Projekt 365 days of the year

365 DAYS OF THE YEAR & START UP WITH HERITAGE

uključuje

međupredmetne

teme

poduzetništvo i socijalni i održivi razvoj. Naši učenici zajedno s učenicima iz Italije, Portugala i Turske zajedno su obilježili nacionalne i svjetske važne datume u godini. Ideja je bila da motiviramo učenike na korištenje raznih digitalnih alata. Cilj je povezati se s drugim

nacijama

i

otkriti

kulturne

razlike. Projekt Start up with heritage promovira zemlje

kulturnu

partnera

baštinu putem

svake različitih


poduzeća. Učenici su uočili važnost kulturne

baštine

u

poslovnim

projektima. U sklopu školskog projekta

https://codeweek.eu/view/354431/365days-of-the-year-etwinning-project

KULTURNA BAŠTINA U BUDUĆIM POSLOVNIM PROJEKTIMA obilježili smo i ovaj dan u našoj školi. Nositeljice projekta su profesorice Magda Barišić, Ivana Čota, Marija

Istenić, Mirela

Maričić, Vanja Perković i Ivana Prezzi.

http://ss-kom-trg-

https://croatia-

st.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1282&

tourism.com/hr/atrakcije/dioklecijanova-

mshow=290#mod_news

palaca


Projekt „Mreža čitanja“, projekt je Hrvatske mreže školskih knjižničara kojemu je cilj motivirati i potaknuti učenike na čitanje. Učenici sudjelujući u kvizu znanja i kreirajući multimediju razvijaju

čitateljske

unapređuju

životne

kompetencije, i

informacijske

vještine i smisleno provode slobodno vrijeme. Projekt se provodi na tri razine: školskoj, regionalnoj i nacionalnoj. Ove školske godine tema projekta je bila: knjiga, knjižara, knjižnica, a knjige koje je trebalo pročitati su: Nina George:

Mala

pariška

knjižara,

Veronica Henry: Kako pronaći ljubav u knjižari, Amy Meyerson: Nebo puno knjiga. Projekt se sastoji iz dva dijela: od kviza znanja i multimedijalnog uratka. U kvizu znanja na školskoj razini sudjelovalo je deset učenika (Linda Gale, Josipa Koštić, Lucija Ivišić, Mia Kapović,

Vlatka

Knežević,

Nives

Radina, Marko Luetić, Josip Vukušić,

PROJEKT HRVATSKE MREŽE ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA „MREŽA ČITANJA“

Iva Kalebić i Paula Krstulović) od kojih je prvih petoro navedenih učenika prešlo prag regionalne razine znanja. Na nacionalnoj razini kviza znanja bodovni prag prešle su dvije učenice

„Uvijek sam Raj zamišljao kao neku vrstu knjižnice.“

(Linda Gale i Lucija Ivišić) od kojih je samo

jedna

učenica

Linda

Gale

uspješno riješila kviz na državnoj razini Jorge Luis Borges

te joj ovom prigodom i čestitamo.


Za sve tri razine kviza znanja učenike je pripremala

prof.

hrvatskoga

jezika

Rvović

Mateo

Suzana Ković. Učenici

Dominik

i

Vojković sudjelovali su u pripremi multimedijskog uratka na sve tri razine i uspješno izradili multimedijalni uradak na državnoj razini te i njima čestitamo. Za sve tri razine natjecanja u multimediji učenike

je

pripremala

Čitajmo, istražujmo i

školska

pronađimo svoj „papirnati

knjižničarka Margareta Glavurtić. Krenite u avanturu čitanja, iduće godine

čamac za dušu“

budite dijelom ovog krasnog projekta, otkrivajte, istražujte, zabavite se i što je najvažnije, družite se s knjigom.

Na

početku

školske

2020./2021.

godine, odlučili smo se prijaviti za projekt poticanja čitanja i kreativnosti

Mentori projekta „Mreža čitanja“

Mreža čitanja i na osnovu pročitanih knjiga izraditi multimedijalni uradak u nekom od digitalnih alata. Prof. hrvatskoga jezika Suzana Ković i školska

knjižničarka

Glavurtić,

objasnile

su

Margareta nam

temu

projekta, pravila i našu ulogu u tom projektu. Odlučili smo se za digitalni alat Animatron. Avantura otkrivanja novih svjetova počinje onoga trenutka, kada iz vida izgubimo obalu.

Animacija

prikazuje brod - knjišku ljekarnu na kojoj plovi glavni lik prvog romana Mala pariška knjižara, Jean Perdu. Perdu više nije izgubljen u životu, kao što mu samo ime govori, pronašao je svoj put čitajući knjige i liječeći se knjigama. No


to ne mora biti samo Jean Perdu, svatko

Kako postati knjigoljubac:

od nas plovi kroz more izgubljenosti i nedaća i pronalazi svoj put ka sreći i

1. Šalica znatiželje

ispunjenosti.

2. Prstohvat strpljenja

Kada

posegnemo

za

knjigom iz brodske ljekarne, izliječili

3. Začiniti sa zrncem strasti

smo boljke koje nas muče i pronašli

4. Preliti glazurom ljubavi

vlastiti put i životno ispunjenje. Zbog toga smo i izabrali instrumental pjesme

Naš moto je: „Čitajte knjige i zaputite

We

se u avanturu učenja!“

are

sailing,

autora

Gavina

Sutherlanda. Odlučili smo izgubiti iz vida obalu i otisnuti se na nemirno more života. Potraga

za

knjiškim

slasticama

završava u knjižari Prosperove knjige („Gdje

se

knjige

cijene

više

od

vojvodstva“), a Alice, zapravo, Miranda Brooks, završava svoju potragu za

„Napravi malo praznog prostora u bilo kojem kutku svog uma i kreativnost će ga učas popuniti“. De Hock

istinom, padajući sve dublje i dublje u labirint primamljivih naslova u kojima pronalazi odgovore i koji nude opojni užitak čitanja. Animaciju smo obogatili citatima iz sve tri knjige.

https://bit.ly/3hssPVp

Zaboravite svakodnevnicu, izgubimo se u čarobnom svijetu knjiga i pronađimo

„Siguran sam da postoji knjiga za

svoj papirnati čamac za dušu. Mi već

svačiji ukus, čak i za one koji misle

jesmo, a vi?

da ne vole knjige. Knjige čije stranice zarobe dušu.“

Dominik Rvović i Mateo Vojković 1.n Veronica Henry: Kako pronaći ljubav u knjižari


Fascinantne priče o ljubavi, knjigama, traganju za smislom i pronalaženju eliksira za sreću koji se nalazi u svima nama. Samo ga treba otkriti. Zakoračite u svijet u kojem je sve moguće…


Miroslav Krleža


KOMERCIJALNI POSLOVI NA DRŽAVNOM NATJECANJU WORLDSKILLS CROATIA 2020. Reforma

strukovnog

obrazovanja

natjecanje u ovom dijelu Europe, a bilo

Hrvatske podrazumijeva uključivanje

je

gospodarstva

14.05.2020.

Međutim,

u

u

obrazovni

proces.

predviđeno u periodu na

od 12.-

Zagrebačkom

smislu

povezanosti

velesajmu. Worldskills Croatia dio je

i

strukovnog

Agencije za strukovno obrazovanje i

obrazovanja, ono ne mora nužno biti u

obrazovanje odraslih (ASOO) čija je

jednom smjeru. Znanja

koje učenici

misija promicati važnost strukovnih

radeći

potencijalnih

vještina kao osnove za rast hrvatskoga

učeničke

gospodarstva uz podizanje privlačnosti

gospodarstva

stječu

poslodavaca

kod razvijaju

kompetencije. Učenici su maštoviti i

strukovnog

kreativni. Njihove ideje kotačići su koji

osposobljavanja te usmjerenost na

pokreću gospodarstvo. I poduzetnici

suradnju obrazovanja i gospodarstva.

pronalaze

Nažalost, zbog poznate situacije sa

inspiraciju

na

učeničkim

obrazovanja

natjecanjima i smotrama. Doprinos

koronavirusom,

neće

novih tehnologija je velik. IT sektor je na

Natjecanje se

trebalo

uzlaznoj

e-

godine, drugi put za redom. U nizu od

poslovanja. S druge strane, a pogotovo

44 strukovne discipline koje se natječu,

nakon krize ovakvih razmjera kao što je

ove se godine trebalo održati po prvi put

pandemija korona virusa, otvara se

i natjecanje u disciplini Komercijalni

jedno

poslovi.

putanji

novo

kao

i

razvoj

poglavlje.

More

se

i

održati.

održati ove

"jednokratnih" roba polako nestaje.

Model

Naglasak je na kvaliteti i održivosti.

komercijalnih poslova koncipiran je tako

Proizvod

da učenika potakne na prodajne i

pouzdan

mora i

biti

trajan,

funkcionalan, a

istovremeno

natjecateljskog

marketinške

aktivnosti

zadatka

već

neke

privlačan. Inspiraciju treba tražiti u

postojeće tvrtke u okvirima srednjeg

našoj zemlji i tradiciji.

poduzetnika koja se bavi prodajom na

Državno natjecanje učenika strukovnih

veliko

škola

Zadana je i potreba za uvođenjem

-

WorldSkills

Croatia

2020.

najavljeno je kao najveće događanje u

novog

obrazovanju u Hrvatskoj i najveće

damast,

stolnog

i

proizvoda

posteljnog

bijelog

dimenzije

rublja.

stolnjaka 140x140


centimetara. Zadatak je svakog učenika

i autentičnost hrvatskog proizvoda,

da zadanu platformu doradi svojom

povezivanje sa kulturnom baštinom i

kreativnošću i inovativnošću kako bi

tradicijom kako bi bio prepoznatljiv na

upravo

bio

europskom tržištu, a opet uz očuvanje

konkurentan toliko da bude najbolji na

nacionalnog identiteta što se smatra

državnom

sklopu

povratkom na hrvatski tradicionalni

navedenog, učenicima je pušteno na

proizvod i povezivanje s domaćim

volju da osmisle elemente marke novog

kupcima. Znak marke bismo zaštitili jer

proizvoda kao što su naziv marke, znak

je zaštitni znak intelektualno vlasništvo,

marke, slogan, zaštitni znak, dizajn i

a sastoji se od simbola paške čipke što

dimenzije ambalaže novog proizvoda,

daje jamstvo kvalitete i statusni simbol

proizvod s aspekta zdravlja i sigurnosti

te temeljni razlog zbog kojeg su kupci

kupaca (sastav i ambalaža proizvoda),

spremni platiti više iako bi isti ili sličan

kvalitete

no-name proizvod bio jeftiniji.

njegov

proizvod

natjecanju.

u

certifikata

U

smislu

kao

dodjeljivanja

i

strategiju

za

određivanje cijene novog proizvoda. škola

Kvalitetu proizvoda osigurali bismo certifikatima ISO 9001, ISO 14001,

Split

Hrvatska kvaliteta i Povjerenje u tekstil.

na

ISO 9001 je međunarodno priznat

međužupanijskom natjecanju sljedeći

standard za uspostavljanje i održavanje

proizvod

platformi.

sustava upravljanja kvalitetom u bilo

Paška nit

kojoj tvrtki. Prepoznat je kao temelj na

Komercijalno-trgovačka plasirala

je

kao

prema

najbolja

zadanoj

Naziv marke proizvoda

na

kojemu će svaka tvrtka izgraditi sustav

tradicionalno, jednostavno i elegantno.

koji će osigurati zadovoljstvo kupaca i

Ime naše tvrtke je Jadranska nit d.o.o.

mogućnost unapređenja. Mnoge ga

pa marka Paška nit ima logičan slijed. U

tvrtke zahtijevaju kao minimalan uvjet

budućnosti

uvesti

kojeg dobavljač treba zadovoljiti. ISO

Bračku nit i Hvarsku nit za posteljni

14001 je certifikat koji se odnosi na

program. Dopadljivost našim kupcima

zaštitu okoliša i primjenjiv je na sva

koristimo

postižemo provjerenom

zbog

imamo

povratka

namjeru

lokalnim kvalitetom,

nazivima a

i

područja poslovanja. Potvrđuje kontrolu

stranim

sustava upravljanja okolišem od strane

kupcima originalnošću i autentičnošću

organizacije

i

potiče

korporativnu

hrvatskog tradicionalnog proizvoda. Za

odgovornost prema okolišu. Certifikat

znak marke odabrana je paška čipka jer

Hrvatska kvaliteta daje jamstvo da se

je znak marke usmjeren na autohtonost

radi o proizvodima koji predstavljaju


sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi,

tržište izašli sa najvišim cijenama

dok certifikat Povjerenje u tekstil pruža

stolnjaka

što

prepoznatljiv znak za kvalitetu tkanina

kvalitetniji,

specifičniji

izrađenih bez supstanci koje mogu biti

proizvod dok nas konkurenti ne počnu

štetne za ljudsko zdravlje.

kopirati.

Dizajn stolnjaka očituje se i sastavom

Nažalost, zbog korona virusa i ovo je

od 100% pamuka, od damasta što znači

natjecanje

kao

atlasnog

natjecanja,

otkazano.

veza

koji

mu

osigurava

nam

i

omogućuje i

inovativniji

brojna

druga

Možda

naš

poseban sjaj, te je dodatno obrubljen

školski proizvod nije bio plasiran na

paškom

manjom

državno natjecanje Worldskills Croatia

dimenzijom prigodan je za tradicionalne

2020, ali ovim putem sigurno će

obiteljske nedjeljne ručkove. Prigodno

zagolicat nečiju poduzetničku maštu.

se može koristiti za vjenčanja, uoči

Povratak

Božića, Uskrsa i sl. Na proizvodu je

jednostavno, a opet originalno, novi je

naveden certifikat koji sam po sebi

ključ uspjeha na hrvatskom tržištu

govori o povjerenju u tekstil, a pokazuje

kojem tek predstoji oporavak.

čipkom.

Svojom

na

tradicionalno

i

kupcima kako je taj proizvod provjeren i odobren. Što se tiče dizajna ambalaže, stolnjak je pakiran u kutije proizvedene od 100% recikliranog kartona, koja ne samo da je ekološki opravdana i naglašava prirodnost sastava samog proizvoda odgovorno

već

ističe

ponašanje

i

društveno tvrtke

u

trenutcima kada europska komisija nalaže napuštanje plastične ambalaže. 100%

reciklirana

ambalaža

od

recikliranog kartona je zdravstveno ispravna,

bez

štetnih

supstanci,

oslobođena svih dodatnih tinti, olova i ostalih štetnih sastojaka koji nestaju u recikliranoj proizvodnji. Koristili bismo marketinšku strategiju „pobiranja vrhnja“ što znači da bismo na

Ivana Prezzi, dipl.oec.


Godine 2009. paška čipka uvrštena je na listu nematerijalne kulturne baštine. Upisana

je

u

registar

UNESCO-a

zajedno s hvarskom i lepoglavskom čipkom.

bit.ly/3zsELwC

https://tzgpag.hr/hr/posebnosti/%C4%8Dipka.html


Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2021. na

očekivalo da dobro poznaju pravila

Zagrebačkom velesajmu održano je

svoje struke, koriste različite načine

najveće događanje u obrazovanju u

komunikacije s poslovnim partnerima,

Hrvatskoj i najveće natjecanje u ovom

da budu brzi i točni. Također, trebali su

dijelu

se

Od

11.5.2021.

-

Europe

13.5.2021.

Državno

natjecanje

informirati

o

proizvodima

koje

učenika strukovnih škola – WorldSkills

zastupaju te istaknuti njihova svojstva,

Croatia 2021.

specifičnost

(https://www.asoo.hr/obrazovanje/struk

narudžbe

ovno-obrazovanje/natjecanja-ucenika-

istovremeno savjetovati i usmjeravati.

strukovnih-skola/).

Natjecanja ovakve vrste odlična su

Više od 300 učenika natjecalo se u 43

prilika za učenike i jedno veliko životno

discipline

iskustvo.

uz

pridržavanje

strogih

i svojih

korisnost, kupaca

preuzeti te

ih

epidemioloških mjera. Naša učenica Lucija Ivišić (4.b) s mentoricom natjecala

prof.

Magdom

se

u

Barišić disciplini

KOMERCIJALNI POSLOVI s temom Uvođenje novog proizvoda. Kako bi proizvod plasirali na tržište natjecatelji su trebali kao zaposlenici u odjelu Prodaje i marketinga odraditi određene aktivnosti koje su podijeljene u 8 modula:

opći

podatci

o

tvrtki,

određivanje karakteristika proizvoda, formiranje

cijena,

promidžbeni

materijali, organizacija i održavanje konferencijskog

sastanka,

pregovaranje i zaključivanje prodaje, račun

i

otpremnica,

upravljanje

odnosima s kupcima. Od natjecatelja se

Magda Barišić, prof.


Naša učenica Lucija Ivišić IV. b sudionica natjecanja WorldSkills Croatia 2021.


šk. god. 2019./2020. šk. god. 2020./2021.


Stručni posjet tvornici Galeb d.d. u Omišu Jednodnevni stručni posjet se temelji na

vježbe), a sudionici su učenici drugih

nastavnom

razreda zanimanja Komercijalist.

sadržaju

strukovnih

predmeta Poznavanje robe i Strukovne

Projektne aktivnosti su realizirane u

vježbe za drugi razred srednje škole.

drugom obrazovnom razdoblju školske

Kako

godine 2019./2020. kroz istraživanje

bismo

kod

učenika

razvili

generičke kompetencije potičemo ih da

primjera

osim

gospodarskog

u

neposrednom

nastavnom

procesu sudjeluju i u izvanučioničkim

dobre

prakse

subjekta

poslovanja Galeb

d.d.

Omiš.

aktivnostima. Posebno se to odnosi na sudjelovanje u organiziranim posjetima gospodarskim

subjektima

gdje

nastojimo povezati teoriju s praksom. Na

taj

način

doprinosimo

razvoju

Tvrtka Galeb osnovana je daleke 1951.

kvalitete strukovnog obrazovanja u

godine,

našoj školi.

proizvođač rublja i trikotaže u Hrvatskoj.

Osim strukovnih sadržaja, namjera

Proizvodi ove tvrtke nose oznaku

ovog

bila

Hrvatska kvaliteta i posjeduju četiri ISO

u

certifikata. ISO 14001 - standard za

stručnog

implementirati nastavne

posjeta kulturnu

sadržaje

je baštinu

kao

nastavak

a

upravljanje

danas

je

okolišem,

najznačajniji

ISO

9001

-

školskog IPA projekta Implementiranje

standard za upravljanje kvalitetom, ISO

kulturne baštine u nastavne sadržaje

450 001 - sustav upravljanja zaštitom

strukovnog obrazovanja.

na radu i ISO 50001 - sustav upravljanja

Cilj

projektne

prepoznati

i

aktivnosti povezati

bio

je

usvojene

energijom. Uz

stručno

vodstvo

tehnologa

iz

nastavne sadržaje te primijeniti stečeno

tvornice učenici su zajedno sa svojim

znanje tijekom obrade novih nastavnih

mentoricama

sadržaja.

skladište sirovina, krojačnicu, šivaonicu

Nositeljice

projektnih

nastavnice

Andrea

aktivnosti Braovac,

su prof.

mentor (Poznavanje robe) i Jasenka Rašetina, prof. savjetnik (Strukovne

razgledali

predionicu,

i skladište gotovih proizvoda.


Obilazak šivaonice gotovih proizvoda

Učenici su skicirali shemu tehnološkog Obilazak pogona predionice

procesa

proizvodnje

trikotaže

od

sirovine do gotovog proizvoda. Istražili su porijeklo boja koje se koriste u kemijskom postupku dorade trikotaže i način zbrinjavanja otpadnih voda u krugu tvornice.

Kružni pletaći stroj


Problem otpadnih voda u tekstilnoj industriji - rad učenice:

Učenici

su

aktivno

sudjelovali

u

projektnim aktivnostima skupine i razvili svijest o važnosti jačanja tekstilne industrije u Hrvatskoj. Tijekom obilaska Omiša učenici su se upoznali s bogatom povijesti ovog

Posjetili su crkvu sv. Mihovila, Kuću sretnog čovjeka iz 16. st., trg uz rijeku Cetinu na kojoj se nalazi stup srama,

neosvojivog grada koji je nekoć bio

Mostinu - podvodni zid koji je imao tajni

gusarsko gnijezdo na što podsjećaju

prolaz te starohrvatsku crkvu sv. Petra

ostaci kulturno-povijesnih znamenitosti.

iz 9. st. na Priku.

Pod stručnim vodstvom prof. povijesti i umjetnosti Kristine Stipice prošetali su

Ovim stručnim posjetom realizirana su

Trgom klapa gdje se održava omiški

očekivanja

festival klapa koji je pod zaštitom

Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj,

UNESCO-a.

Održivi razvoj, Uporaba informacijske i

međupredmetnih

tema

komunikacijske tehnologije i Učiti kako učiti. Andrea Braovac, prof.


Stručni posjet Sajmu GAST 2020

I ove godine, sad već tradicionalno,

Učenici su istražili primjere dobre

učenici naše škole posjetili su Sajam

prakse

GAST. Komercijalno - trgovačka škola

subjekata

kao

za

verbalnu i neverbalnu komunikaciju u

obrazovanje u zanimanju Komercijalist

poslovnom predstavljanju i analizirali

uočava

mogućnost

vodeća

strukovna

važnost

obrazovnih

škola

usmjeravanja

programa

prema

poslovanja

osobnim

gospodarskih

izlagača,

razvoja

ciljevima

prepoznali

karijere i

prema

mogućnostima

gospodarstvu. Učenici 1.a, 1.b i 1.c

uključivanja na tržište rada. Učenici su

razreda u pratnji profesorica Jasenke

imali

Rašetina i Andree Braovac posjetili su

različitih

28. veljače 2020. godine međunarodni

Obilaskom sajma uočili su mogućnosti

sajam

uređivanja

prehrane,

pića,

hotelske

i

priliku

usporediti

poslovanje

gospodarskih

subjekata.

izložbenih

štandova,

u

kreiranja promidžbenog materijala i

Spaladium areni u Splitu. Na tom

načine oglašavanja. Upoznali su se s

vodećem gastronomskom i turističkom

asortimanom

događaju

budući

prehrambene i neprehrambene robe.

komercijalisti su dobili priliku u praksi

Degustirali su nove proizvode, popratili

prepoznati nastavne sadržaje koje su

događanja zabavnog karaktera i uočili

usvojili

ugostiteljske

opreme

u

kroz

Trgovinsko

GAST

Hrvatskoj,

i

načinom

izlaganja

stručne

predmete

složenost organizacije ovakvog sajma.

poslovanje,

Strukovne

Učenicima su prije posjete sajmu na

vježbe i Poznavanje robe.

nastavnim satovima Strukovnih vježbi i


Poznavanja robe podijeljeni zadaci.

Rezultate svojih istraživanja učenici su prikazali pomoću različitih digitalnih alata kroz računalne prezentacije i plakate koje su predstavili i komentirali na zajedničkoj radionici. Ovim stručnim posjetom realizirana su očekivanja

međupredmetnih

Poduzetništvo,

Učiti

kako

tema učiti

i

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Radovi učenika:

Andrea Braovac, prof.


Virtualni stručni posjet mliječnoj industriji Dukat d.d. Projektne aktivnosti školskog projekta

Projektne aktivnosti su realizirane u

Virtualni

prvom obrazovnom razdoblju u školskoj

stručni

posjet

mliječnoj

industriji Dukat d.d. temelje se na

godini

nastavnom

strukovnih

gospodarskog subjekta (povijest tvrtke,

predmeta Poznavanje robe i Strukovne

poslovanje, proizvodni asortiman) te

vježbe za drugi razred srednje škole, a

praćenje

namjena je obilježavanje Svjetskog

proizvoda u kanalima prodaje.

dana hrane - 16. listopada.

Učenici

sadržaju

2020./21.

kroz

izabranih su

istraživanje

prehrambenih

istražili

poslovanje

gospodarskog subjekta Dukat d.d. koji se bavi proizvodnjom hrane odnosno mliječnih proizvoda. Skicirali su tijek tehnološkog procesa proizvodnje od sirovine do gotovog mliječnog proizvoda na primjeru kozjeg Cilj

projektnih

prepoznati

i

strukovne

aktivnosti povezati

nastavne

primijeniti

bio

usvojene

sadržaje

stečena

je

znanja

sira i sladoleda. Radovi učenika:

te

tijekom

analize primjera iz gospodarske prakse. Pritom

su

realizirana

očekivanja

međupredmetnih tema Poduzetništvo, Osobni i socijalni razvoj, Održivi razvoj, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i Učiti kako učiti. Nositeljice

projektnih

aktivnosti

su

Andrea Braovac, prof. (Poznavanje robe)

i

Jasenka

Rašetina,

prof.

(Strukovne vježbe), a sudionici su

Učenici su prepoznali vrste opreme za

učenici

čuvanje mliječnih proizvoda, načine

2.c

Komercijalist.

razreda

zanimanja

čuvanja mliječnih proizvoda te vrste ambalaže

u

industriji

mliječnih


proizvoda. Istražili su način zbrinjavanja otpadnih voda u tvornici i razvili svijest o

važnosti

jačanja

prehrambene

industrije u Hrvatskoj. Rezultate svojih istraživanja i saznanja učenici su prikazali pomoću različitih digitalnih alata kroz mape poučavanja i

Najveći izazov i ovogodišnja tema je

računalne

poboljšanje

prezentacije

koje

su

kvalitete

hrane

u

predstavili i komentirali na zajedničkoj

prehrambenom lancu. Trend smanjenja

radionici.

kvalitete hrane uzrokovan sve većom željom za ekonomskom dobiti treba zaustaviti

kroz

povećanu

kontrolu

proizvođača hrane, distribucije i prodaje hrane kao i nadzor i ispitivanje hrane.

Rezultate projektnih aktivnosti učenici su prikazali na školskom panou i prigodno obilježili Svjetski dan hrane. je

Nakon uređivanja školskog panoa, svi

Svjetska zdravstvena organizacija i

učenici u školi imali su mogućnost

obilježava

sudjelovati u nagradnoj igri 'HACCP u

Svjetski

dan se

hrane

proglasila

svake

godine

16.

listopada u više od 150 zemalja svijeta.

trgovini'

Na taj dan slavimo hranu, ali i trgovinu

pomoću QR koda.

hranom,

napredak

prehrambene industrije.

i

ulaskom

u

Escape

room

raznolikost Jasenka Rašetina, prof.Pisma Marjanu Ti si ka kruna ovoga mista Sa svakim danom puniš nam pluća Tvoja lipota na suncu blista Ti si lanterna, ti si nam kuća. Ti si ka sve boje ča svitu su znane I svaki miris koji nas prati Ti si ka melem, ti ličiš rane Ti si sve ono ča more se dati.

Jubin te borove koji te kite Letin i vraćan se ka da san tica S tobom san čovik, a opet dite Marjane lipi, sritna mi smo dica. Josip Vukušić 4. a

"Pisma Marjanu", djelo našeg učenika Josipa Vukušića, dobila je prvu nagradu na natječaju za najbolju pjesmu o Marjanu koji je za srednjoškolce organizirao splitski ogranak Matice hrvatske 2020. godine. https://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/josipu-vukusicu-nagrada-za-pjesmu-omarjanu/233405/


Splite moj

Split je moj najlipši na svitu I blista ka zrcalo najlipšem cvitu Zvonik sv. Duje k nebu se uzdiže, I moj Split punim plućima diše. Splite moj, veselog mi lica Pod Marjanom našim ponosan ka ptica I u dobru i u zlu, s našim Splitom Živimo mi. Josip Vukušić 4. a


Školska knjižnica i kulturna baština grada Splita

Povodom Dana svjetske baštine (World

religiji,

Heritage Day) objedinili smo primjere

sveukupnu kulturu, umjetnost i znanost

dobre prakse kroz radionice, izložbe i

naroda kojem pripada, njegovu povijest

projekte koji su se tijekom godina

i znamenite osobe koje ju čine.

organizirali u našoj knjižnici i govore o

Ova prezentacija nastala je povodom

bogatoj kulturnoj baštini grada Splita.

Dana svjetske baštine (World Heritage

Dan svjetske baštine (engl. Word

Day),

Heritage Day) obilježava se 18. travnja.

prakse koji govori o bogatoj kulturnoj

Program

baštini grada Splita.

zaštite

svjetske

baštine

pismu,

a

jeziku,

obuhvaća

predstavlja primjer dobre

započela je 1972. godine Organizacija

Izdvojila

ujedinjenih naroda za obrazovanje,

radionice i projekte, a učenici su se kroz

znanost

istraživački rad, kreativnost, zabavu i

i

usvajanjem

kulturu Konvencije

(UNESCO) o

zaštiti

sam

druženje,

samo

upoznavali

najuspješnije

s

kulturnim

grada

Splita,

svjetske kulturne i prirodne baštine.

znamenitostima

Školska knjižnica aktivni je sudionik i

znamenitim ličnostima i tradicionalnom

potpora odgojno-obrazovnom procesu.

splitskom nošnjom s kraja 19. stoljeća.

Predstavlja informacijsko, medijsko i

Najveći izazov predstavljala nam je

kulturno središte škole. Suradnjom

izrada lutaka u tradicionalnoj splitskoj

školskog

knjižničara s predmetnim

varoškoj nošnji koje su učenice 4.a

nastavnicima ostvaruje se predmetna

razreda s mnogo žara, kreativnosti i

korelacija kroz koju učenici najbolje

mašte

uče, postaju aktivni sudionici društva i

papira, čipke i ukrasnih vrpci uspjele

odgovorni građani spremni za život i rad

vjerno dočarati.

u suvremenom društvu.

Na kraju ne smijemo zanemariti i ulogu

Školska knjižnica kroz kulturnu i javnu

bogate zavičajne zbirke naše knjižnice

djelatnost organizira radionice i izložbe

kojom su se učenici istražujući kulturnu

koje promoviraju kulturnu baštinu i

baštinu rodnoga grada služili.

izgrađuju kulturni identitet učenika.

Veliku pomoć i potporu u organiziranju i

Kulturni identitet učenika predstavlja

provedbi rada s učenicima dobila sam

pripadnost

od prof. hrvatskoga jezika Suzane

određenoj

naciji,

vjeri,

uz pomoć plastičnih

boca,


Ković, koja je uvijek i s entuzijazmom sudjelovala u brojnim radionicama i

Margareta Glavurtić,

projektima školske knjižnice.

školska knjižničarka

ŠKOLSKA KNJIŽNICA U MEĐUPREDMETNIM TEMAMA

Međupredmetne

teme

predstavljaju

Zadatak

školske

knjižnice

je

da

općeljudske vrijednosti i kompetencije

informira, obrazuje i odgaja učenike.

za život i rad u 21. stoljeću. Ostvaruju

Ona predstavlja informacijski, kulturni i

se

povezivanjem

multimedijalni centar škole. Najbolje

područja

ostvaruje

međupredmetnim

odgojno-obrazovnih nastavnih

tema

predmeta

i

svih

usmjerene

i

nastavnih su

ka

cjeloživotnom učenju.

svoju

ulogu

međupredmetnim korelaciju

u

temama

sa

svim

svim kroz

nastavnim

predmetima. Najviše se ostvaruje u međupredmetnim temama Učiti kako

Sedam je međupredmetnih tema:

učiti i Uporaba IKT-a, kroz KIMOO

Osobni i socijalni razvoj

nastavne sate, različite radionice i

Građanski odgoj i obrazovanje

projekte.

Učiti kako učiti

Međupredmetna tema Učiti kako učiti

Zdravlje

prepoznaje rad školskog knjižničara i

Poduzetništvo

njegovu

Uporaba IKT-a

informacijama.

Održivi razvoj

obrazuje

ulogu

u

upravljanju

Školska

učenike

da

knjižnica postanu

informacijski pismene osobe koje će biti sposobne upravljati svojim učenjem, rješavati

probleme

i

upravljati

informacijama te stvarati nova znanja i vještine

primjenjive

u

različitim

situacijama. Knjižnica se prilagođava svim novinama koje donosi nova IKT tehnologija. Nove tehnologije postaju sastavni dio rada školske knjižnice, a školski knjižničar treba biti spreman na hhttp://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/-

usvajanje novih vještina i znanja. Školska

knjižnica

posjeduje

obilje

informacija koje učenici i nastavnici


mogu koristiti za učenje i istraživački

sudjelujući u različitim projektima i

rad, prilagođava se različitim uvjetima

ostvarujući korelaciju s predmetnim

učenja i očekivanjima sudionika. Naša

nastavnicima.

školska

knjižnica

najbolje

integrira

međupredmetne teme obilježavajući

Margareta Glavurtić,

prigodne datume i važne obljetnice,

školska knjižničarka
Zbogom školo…

Na pragu života, vjetar nam nosi mladost u kosi. Sve naše želje, stremljenja i čežnje, djetinjstva dodir…


Djetinjstvo je zlatno doba, kao potok bistri svježi, tada srce kuca brzo, tad u zvijezde mašta teži. Tad je sve na svijetu lako, svuda vlada divan sklad... Djetinjstvu se svatko vraća i ponovo mlad je, mlad!

Luko Paljetak


Samotna ljubav

Sanjam kako idem pored tebe ...ali kad te u daljini ugledam, Prelazim na drugu stranu, protivnu, Gdje me nećeš opaziti Između prolaznika mnogih. Pred tobom se sakrivam Za uglove ulične Ili za široka stabla. U noći, sanjam kako idem pored tebe. Dragutin Tadijanović

Ponoć već je prošla, svjetlo mi se gasi, Na baršunu crnom leži teška noć; Čelom mi se truni spomen tvojih vlasi Ljubavi daleka, kad ćeš, kad ćeš doć? Antun Gustav Matoš


VALENTINOVO Kad ti vidim oči, srce mi iskoči. Ti si sve što mi treba, tvoj osmjeh vodi do neba. Daleko si ljubavi sada, ja tužan, a kiša pada. Mala ruža na vjetru se njiše, ja volim tebe i nikoga više.

Antonio Čović 4.n

Mojoj ljubavi Čudno je zamisliti. Nisam te vidjela mjesec dana. Vidjela sam novi mjesec, ali tebe ne. Vidjela sam izlaske i zalaske sunca, ali tvoje prelijepo lice ne. Komadići moga srca su toliko mali da mogu proći kroz ušicu igle. Nedostaješ mi kao što suncu nedostaje cvijet u najhladnijoj zimi. Srce se skamenjuje kao zaleđen svijet koji je tvoja neprisutnost mi donijela. Nada me vodi kroz dan, a pogotovo kroz noć. Ta nada još me drži, iako si otišao iz moga života. Ivana Banić 4.n


Što je to Ljubav? Imamo mnogo vrsta ljubavi, ali ako govorimo o ljubavi između muškarca i žene, to je posebna ljubav. Ona dolazi neočekivano, nepredvidljiva je, strastvena i duboka, tiha i prijateljska… Ako pronađemo pravu ljubav, pronašli smo sve što nam treba u životu.

Sara Šimunović 4.n

Pravu ljubav je danas teško pronaći. Ljubav je zaista lijepa, ali ponekad može biti i slijepa. Neki se ljudi vole, A neki za ljubav mole. Neke ljubavi su zabranjene, Ali to ne znači da su zaboravljene.

Josip Jukica 4.c


Ti si mi sve na svijetu, Ti si sve u mojoj duši. Ti si sjaj u mojim očima. Ti si osmjeh na mojim usnama. Ti si toplina oko mog srca. Ti si zvijezda koja na mome nebu sja. Frane Svetić 4.c

Ljubav je kad i sam pogled na voljenu osobu izmami osmijeh. Ljubav je kad se probudim i na tvoj lik pomislim. Svaki put kad te vidim još više se zaljubim. Tvoj pogled i tvoj glas me „ubija“ Frane Đuran 4.n


Ljubav je nešto bez čega ovaj svijet ne bi bio isti. Ona je smisao života i nešto što nas pokreće. Voljeti nekoga i biti voljen su posebni osjećaji toliko snažni da mogu promijeniti ljude. Ljubav je vječna, ne gasi se, nema joj kraja i samo je srcu shvatljiva. Anđelina Tomić 4.b

Tražim da me ne zaboraviš, kada noću jastuk zagrliš, jer dovoljan si bio srcu mom kad si poželio uvijek je bilo po tvom . Mami me ovo more, jer ludim od ljubavi ove. Sada znam da previše ti ljubavi smeta, a s tobom mi odlazi pola moga svijeta.

Mia Kapović 4.b


Ljubav. Tako mala riječ, a tako veliko značenje ima. Bez nje je nemoguće živjeti. Kada je nemamo, tražimo je, kada je nađemo, bojimo se da je ne izgubimo. Svi mi u jednom trenutku života doživimo ljubav, bilo da smo voljeni ili da volimo. Svi imamo različita mišljenja i svi na drugačije načine gledamo i doživljavamo ovu riječ. Ljubav je magija, ljubav je čarolija, ljubav je smisao života. Izgleda da ona predstavlja glavni i osnovni cilj kome svi težimo u našim životima. Bolje je voljeti i izgubiti, nego uopće nikad ne voljeti. Anđela Bralić 4.b

Bio je plan da te volim jedan dan. Ali dan je vrijeme prekratko, a tebe voljeti je jako slatko. Kad razmislim, bolje je meni bez tog plana pa da te volim svakoga dana. Željela bih da sam zvijezda, cijele noći bi nad tobom bdjela, promatrala ti prekrasno lice i zakoračila ti u snove. Jedino zbog čega bi strahovala, bila bi zora koja bi me na cijelu vječnost, jednog dana odvojila od tebe. Paula Krstulović 4.b


Sva lica ljubavi Bez boje, okusa i mirisa. Nevidljiva i neuhvatljiva. Djeljiva i nedjeljiva, sebična i gorka. Odvažna, snažna ljubav. Simbol za sreću, za uspjeh, za ispunjenost, neusamljenost i sigurnost. Ne traži mnogo, ali katkad uzima previše. I slijepa i luda. I mladenačka i staračka i dugovječna. Ljubav ne treba objašnjavati, treba je doživjeti. Ne može se pomirisati, ali se da nanjušiti. Ne može se dodirnuti, ali se može osjetiti. Ne može se uhvatiti, ali se može zagrliti. Ljubav u svim oblicima, u svim stanjima, u svim preprekama. I život i smrt i rađanje i umiranje. I sve su slične i sve su različite, posebne, jedinstvene i neponovljive. O kako tužnih ljubavi ima, a koliko tek tragičnih, a onih nesuđenih, a onih neodsanjanih, a onih dalekih, pa i onih zaboravljenih. Ljubav je prvi udah i prvi šapat i prvi stihovi i prve riječi i prvi koraci i prvi pogled i prvi san i prva suza i prvo treperenje srca. I brži otkucaji i otežano disanje i drhtavica i leptirići u trbuhu, nesanica. Ljubav je susret, pogled i riječ, ritam, glazba i iščekivanje tvog dolaska. Ljubav su tvoje oči i tvoj osmijeh koji je moje svjetlo na kraju tunela. Ana Tomić 4.b


Samo ljubav

Hoću li ikada zavoljeti onako kako je zapisano, izraditi osmijeh oblacima koji štite i osjetiti dodir tvoje ruke na svojem ramenu ili pak biti zaslijepljen žarom tvoga osmijeha. Pričale su priče, mašta je navirala oblaci se razilazili i tvoja osobnost hvatala moju dušu. Čudni su putevi šapata ljubavi i vjetrovi koji nose tvoj glas… A ja ću te u osami čekati, priželjkivati taj isti vjetar koji nosi odgovore, koji nosi tu ljubav, tu pravu ljubav. Josip Vukušić 4.a


Uz 500. obljetnicu prvoga tiska Marulićeve „Judite“

Marko Marulić (Split, 18. kolovoza 1450. – Split, 5. siječnja 1524.)

Ivan Meštrović spomenik Marku Maruliću na Voćnom trgu u Splitu Dana 22. travnja 2021. godine navršila

Marulus ili De Marulis. Školovao se u

se 500. obljetnica od prvoga tiska

Splitu i Italiji. Život je proveo u Splitu,

„Judite“, Marka Marulića.

obavljajući

Marko Marulić hrvatski je književnik i

egzaminatora, suca, izvršitelja oporuka.

kršćanski

hrvatske

U 15. i 16. stoljeću Split je bio obilježen

književnosti i hrvatski Dante. Najvažniji

snažnom humanističkom djelatnošću i

je hrvatski pisac 15. i 16. stoljeća.

književnim krugom oko Marka Marulića

Potomak je splitske plemićke obitelji

koji je okupljao izobražene plemiće,

koja se hrvatski nazivala Pečenić ili

građane, redovnike i svećenike koji su

Pecenić, a u 15. stoljeću je latinizirala

se

svoje prezime i počela se nazivati

stvaralaštvom.

humanist,

otac

bavili

komunalne

glazbom

i

dužnosti

književnim


Zajedno s Dminom Papalićem sakuplja

asirskoga vojskovođu Holoferna. Ovim

i proučava antičke solinske natpise, a u

epom Marulić je htio potaknuti svijest

palači splitske plemićke obitelji Papalić,

građana da i oni ustraju u borbi protiv

jedne od najuglednijih splitskih obitelji,

Osmanlija. Uzor za svoje književno

sastaju se splitski humanisti. Splitski

stvaralaštvo

humanistički

ranokršćanskoj književnosti, klasičnoj

krug

tvorili

Dmine

i

pronalazi

u

Bibliji,

Jerolim Papalić, Toma Niger, Franjo

filozofiji te grčkoj i rimskoj književnosti.

Božićević Natalis, Jerolim i Franjo

Najvažnija djela na hrvatskom jeziku

Martinčić, Nikola i Antun Alberti, a

su: Biblijske poeme "Judita" i „Suzana“,

njihov najugledniji član ubrzo postaje

dvadesetak pjesama i vjerojatno tri

Marulić.

crkvena prikazanja ", "Molitva suprotiva

Marulić piše i stvara na latinskom,

Turkom", "Tuženje grada Hjerozolima",

hrvatskom i talijanskom jeziku. U to

"Spovid Koludric".

vrijeme i fra Bernardin Splićanin 1495.

Najvažnija djela na latinskom jeziku

godine objavljuje Lekcionar, prvu knjigu

su :"Pouke za dobar život po primjerima

tiskanu latinicom, a Marko Marulić piše

svetaca", spis sastavljen u šest knjiga

Juditu

(1501.

godine)

prvo

radi promicanja

pobožnoga

života,

književno djelo na hrvatskom jeziku

"Evanđelistar", "O poniznosti i slavi

ujedno i prvi umjetnički ep na

Kristovoj", "Pedeset priča" „Životopis

narodnom

sv.

jeziku.

Godine

2021.

Jeronima",

"Poslanica

papi

navršila se 500. obljetnica prvoga

Hadrijanu VI", "Davidijada".

tiska Marulićeve Judite, objavljene u

Ostavio je bogat i raznovrstan opus koji

Veneciji 1521. godine. U vrijeme kada

se odlikuje sposobnošću prilagodbe

je Judita nastala Split je bio izložen

raznovrsnoj čitateljskoj publici.

osmanlijskim napadima.

Pri kraju životnog vijeka sastavlja

Građu za svoju Juditu Marulić je našao

oporuku u kojoj popisuje listu knjiga iz

u biblijskom predlošku Knjige o Juditi i

svoje

rasporedio je u 6 pjevanja s ukupno

nalaze se i u fondu NSK u Zagrebu,

2126

Maruliani u Splitu i knjižnicama diljem

dvostruko

rimovanih

knjižnice.

Marulićeve

knjige

dvanaesteraca.

svijeta.

Marulić piše o hrabroj udovici Juditi koja

Umire u rodnom Splitu, 5. siječnja 1524.

je spasila svoj narod od Asiraca ubivši

gdje je i pokopan u crkvi sv. Frane.


Marko Marulić i njegov najbolji prijatelj Papalić pohodili su jednu mladu plemkinju. Ljubavna veza razvila se toliko da je bilo dogovoreno nedopušteno posjećivanje kroz prozor koji je gledao na zabačenu uličicu. Jedne večeri Marulić je popustio zamolbi svoga prijatelja Papalića da on umjesto njega pohodi plemkinju, ali na žalost ta pustolovina završila je smrtnim slučajem njegova najboljeg prijatelja Papalića. Svoj posjet plemenitoj gospi platio je životom. Izvor: Kečkemet, Duško. 2010. Život Marka Marulića Splićanina. Gradska knjižnica Marka Marulića. Split. Margareta Glavurtić, školska knjižničarka i Suzana Ković, prof. hrvatskoga jezika

Korisne poveznice: https://www.azoo.hr/marko-marulic/ Djela o Maruliću « Marko Marulić (nsk.hr)


Sva moć riči moje izreći ne umi t' Pobožje koko je, cić koga gardi svit; Prem ako mladih lit biše i lipa stvora, Da od kriposti cvit...

(Judita III, 269-272)

„u versih harvacki složena“ „po običaju začinjavaca“ „po zakonu starih poet“ Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži historija svete udovice Judit u versih harvacki složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna posridu vojske njegove i oslobodi puk i israelski od velike pogibli.


Zelenu granu s tugom žuta voća u kakvom starom spljetskom perivoju sanjarim s mirom dok se duša noća i vlaga snova hvata dušu moju… Tin Ujević , Kolajna


Dan grada Splita

Dan grada Splita se slavi 7. svibnja, na

U povodu dana grada i blagdana sv.

dan koji se vezuje uz mučeništvo

Dujma učenici 2.c razreda zanimanja

zaštitnika grada svetog Dujma.

komercijalist

Sveti Dujam (lat. Domnius, Doimus, za

mentoricama profesoricama Jasenkom

Splićane sveti Duje) je kršćanski martir

Rašetina i Andreom Braovac postavili

(grč. mučenik, junak vjere) iz 3. stoljeća

su izložbu u prostoru škole. Postavljeni

naše ere, a njegovo štovanje

su

je

plakati

zajedno

kojima su

sa

svojim

predstavljeni

najvrjednija splitska tradicija. Njegovi

znameniti Splićani i Splićanke kroz

zemni ostaci pohranjeni su u gradskoj

nekoliko područja djelovanja po kojima

prvostolnici

je grad prepoznatljiv.

blažene Dujmovih

-

katedrali

Uznesenja

Marije

(manji dio

Riječ je o sportu, glazbi, filmskoj i

u

dramskoj umjetnosti te o kulinarstvu. U

djevice kostiju

je

i

rimskom

Lateranu - prvotnom sjedištu poglavara

kategoriji

rimokatoličke crkve, zajedno s drugim

posvećena

dalmatinskim mučenicima te porečkim

Hajduk.

Dodatnu

sv. Maurom). Riječ je o Mauzoleju cara

zaokupili

su

Dioklecijana, iz kojeg su u 7. stoljeću

gradonačelnici te znameniti pisci i

izbjeglice iz Salone uklonili antičke

skladatelji.

kipove i carev sarkofag, a potom iz srušenih bazilika u Saloni, prenijeli kosti Dujma, prvog solinskog biskupa i Anastazija, nakon čega je mauzolej posvećen za metropolitsku crkvu.

Plakati:

sporta je

posebna

nogometnom pažnju slavni

pažnja klubu učenika splitski
Osam plakata o Splitu i Splićanima krasi prostor škole U trenutku postavljanja izložbe, školski

videozapise.

hodnici su bili prazni. To je značilo samo

Prošetajte našom virtualnom galerijom

jedno - zbog epidemioloških mjera

i saznajte zašto se kaže Nima Splita do

nastava u našoj školi odvijala se po

Splita.

modelu C. Kako bi ova izložba došla u domove svih učenika odlučili smo

Poveznica za virtualnu izložbu:

postaviti i virtualnu izložbu koristeći

https://www.emaze.com/@AOTWQIOZT/st

digitalni alat Emaze. Za dišpet COVID-u 19 na zidovima

Nakon šetnje upišite svoje dojmove:

galerije osvanuli su radovi učenika na

https://wordwall.net/play/11197/115/986

temu Split i njegove znamenitosti te zanimljivosti s više od 40 poznatih Splićana

uz

dodatne

audio

i

Andrea Braovac, prof.


Medijski dan u našoj školi

Dana 25. veljače 2021. Društvo za

s ciljem vrijeđanja ili napadaja žrtve koja

komunikacijsku

se ne može obraniti. Društvo za

i

medijsku

kulturu

organiziralo je Medijski dan u Splitu u

komunikacijsku

sklopu projekta Odrastanje bez e-

organiziralo je webinar za roditelje koje

medijsku

kulturu

djeteta.

je održala doc.dr.sc. Lana Ciboci, a

Informacijska tehnologija postala je

webinar za nastavnike održao je dr.sc.

sveprisutna i lako dostupna i igra veliku

Ivan

ulogu u svakodnevnom životu. Pojavom

Martina Mršić i školska knjižničarka

„pametnih“ telefona (eng. smarthphone)

Margareta Glavurtić sudjelovale su u

i

pripremi,

nasilja

i

usluga

pravo

koje

svakog

pružaju,

internetski

Uldrijan.

Školska

organizaciji

psihologinja

i

provedbi

sadržaji su dostupni gotovo u svakom

edukacije o elektroničkom nasilju koje

trenutku. Informacijska tehnologija se

su održale u 3.a i 3.b razredu. Video

kod mladih najčešće koristi kao alat za

materijale korištene tijekom predavanja

informiranje,

snimili

virtualno

druženje,

su

članovi

Društva

za

zabavu, ali sa sobom nosi i negativne

komunikacijsku i medijsku kulturu u

učinke. Jedan od njih je elektroničko

sklopu

nasilje, koje predstavlja svaki

(e)nasilja – pravo svakog djeteta.

oblik

agresivnog i nasilnog postupka koji počini grupa ili pojedinac elektroničkom poštom,

sms

porukom,

putem

internetskih stranica i društvenih mreža

projekta

Odrastanje

bez


Elektroničko nasilje ne događa se drugima, ono je prisutno u stvarnom životu i nije iluzija. Naše je da ga prepoznamo, zauzmemo stav i uputimo učenike kome se obratiti kada se nasilje dogodi. Martina Mršić, školska psihologinja i Margareta Glavurtić, školska knjižničarka


Palimo tisuću svijeća za one koji su svoje živote dali za slobodu; tinja plamen u našim srcima kao simbol ustrajnosti,

dostojanstva,

nikad

nepokorenog grada. Kao i svake godine, i na ovu obljetnicu učenici i nastavnici naše škole odaju počast žrtvama, herojima Domovinskog rata prigodnom radionicom u knjižnici, uređenjem panoa u atriju škole i paljenjem svijeća u Vukovarskoj ulici.


Za sve nas koji smo rođeni 2000 i neke,

Najdraže mu je bilo pričati o prvim

godina 1991. je daleka prošlost, a

danima dolaska u HV. Bio je star

Domovinski rat je samo pojam iz

nepunih 18 god. Zajedno s još četiri

Povijesti.

golobrada

Rijetkima su nam mogli očevi, rođaci,

posebnoj jedinici. Misleći kako su

poznanici, pričati o toj nemani zvanoj

nesposobni, dali su im tri stare puške. U

rat, jer ih je veliki broj ostao pokriven

toj jedinici su bili i muškarci stariji od 40

našom svetom trobojnicom.

god. Za razliku od malodobne petorke,

Moja priča je priča o dječaku koji je

znali su što znači strah, gledati smrti u

poput svih nas imao svoju obitelj,

oči. Taj osjećaj su ubrzo upoznali i naši

prijatelje, djetinjstvo, imao svoje snove,

momci. Sutradan su kao pripadnici

želje, maštao o budućnosti. Nije ni slutio

HOS-a bili poslani u jedno malo selo u

da će to sve nestati u treptaju oka. Kad

kojem su se tada vodile krvave borbe.

su

Ali, petorka je poslana kao nesposobna

prve granate

rušile

naš sveti

momka

podrum…

smješten

je

u

Vukovar, kada je neprijatelj počeo

u

ubijati i mlado i staro, jako i nejako,

neprijateljske vojske, stariji pripadnici

muško i žensko, dječak iz naše priče,

su se povukli zaboravivši na dječake u

tada malo stariji od nas, nije se kolebao

podrumu. Oni su dolje čuli da se nešto

ni trena. Prijavio se u Hrvatsku vojsku!

događa i izašli su vani. Ubrzo su uvidjeli

Bio je još dijete, ali je znao što mu je

da su ostavljeni na milost i nemilost

činiti. Dok su se mnogi razbježali po

neprijatelju.

inozemstvu, on je branio svoju kuću,

zahvaljujući

majku, sestru, baku, susjede, svoj grad,

dječaka, mislio da na suprotnoj strani

svoje selo. Naredne godine su bile

ima ozbiljne, utrenirane ratnike, a ne

teške za našeg Dječaka ratnika. Bio je

neiskusne dječake. Nakon dva sata

više puta ranjen, zarobljen, ali ga to nije

neprekidne

borbe,

pokolebalo! Cijeli rat je služio braneći

dječacima

preostao

sve što se zove hrvatskim.

metak, neprijatelj se povukao. Sutradan

U

Taj

naletu

isti

pripadnika

neprijatelj

snalažljivosti

kada

je,

naših

je

našim

gotovo

zadnji

kad je stiglo pojačanje, svi su bili


iznenađeni vidjevši žive dječake. Danas

Ali, Bože čuvaj našu Hrvatsku i sve što

kao i većina ratnih veterana, naši

se njenim zove!

dječaci heroji su marginalizirani i na Dominik Rvović 1.n

rubu egzistencije.

1909. Na vješalima. Suha kao prut. Na uzničkome zidu. Zidu srama. Pod njime crna zločinačka jama, Ubijstva mjesto, tamno kao blud. Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut, Jer takvo lice ima moja mama, A slične oči neka krasna dama: Na lijepo mjesto zaveo me put! I mjesto nje u kobnu rupu skočih I krvavim si njenim znojem smočih Moj drski obraz kao suzama. Jer Hrvatsku mi moju objesiše, Ko lopova, dok njeno ime briše, Za volju ne znam kome, žbir u uzama! Antun Gustav Matoš


U spomen na profesoricu Zdenku Smodlaku Nasmijana i sretna lica, uvijek spremna

Profesorica Zdenka nam je bila više od

pomoći nama učenicima. Samozatajna

učitelja, bila nam je poput prijateljice.

i tiha, prolazila je pokraj nas i za svakog

Strpljivo nas je slušala, hrabrila i bodrila

je imala savjet i lijepu riječ. Svi smo je

kad nam je bilo teško. Bila je puna

voljeli i poštivali.

razumijevanja,

Kada nam je ustrebala pomoć, ona je

prema našim osjećajima Nećemo je

uvijek bila tu. Živjela je za učenike i

nikada zaboraviti, zauvijek će živjeti u

našu školu. Učionica je bila ispunjena

nama.

ljubavi

i

poštovanja

Josipa Koštić 4.b

njenim prisustvom, a sada je iza nje ostala samo bolna praznina. Napuštajući školsku klupu, ostaju mi sretni trenutci uspomena koje sam ja, vjerujem kao i svi učenici naše škole,

Tužno je doživjeti kako osoba iznenada

proživio s našom dragom profesoricom

napušta naše živote, pogotovo kada je

Zdenkom Smodlakom.

ta osoba dobrog srca, tolerantne naravi i ponašanja iz kojeg su proizlazile samo

Josip Vukušić 4.a

dobre namjere, kao što je u slučaju naše drage profesorice.

Uvijek

je

uspijevala ispuniti učionicu dobrom atmosferom. Vjerujem da svi žalimo što joj nikada nećemo moći dokazati koliko nam je značila. Profesorice, hvala Vam na svim uspomenama, iako Vam se, nažalost, za njih, nikada nećemo moći odužiti. Marko Luetić 4.a Izvor: https://www.buvu.hr/foto-tapeta-crvenaruza-184x254-cm/

Profesorica Zdenka Smodlaka bila je jedna od najtoplijih profesorica. Nije nas


učila samo o školi, nego i životu. Usjekla nam se u sjećanje svojom dobrotom i osmijehom kojeg nikad nije skidala s lica. Mnogo nam je puta izašla u susret i ništa nije tražila za

uzvrat. Bila je

osoba koja je svojim riječima i djelima svaki

dan

dokazivala

vanserijsku

dobrotu. Mia Kapović 4.b


I u izvanrednim okolnostima COVID pandemije, naši učenici su i dalje nizali sportske uspjehe…

Natjecanje učenika srednjih škola Splita u odbojci za školsku godinu 2019./2020. održano je u dvorani S.C. Poljud.

NAŠI UČENICI OSVOJILI SU PRVO MJESTO NA NATJECANJU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SPLITA I TREĆE MJESTO NA DRŽAVNOM NATJECANJU U ODBOJCI

Naša pobjednička ekipa s voditeljem prof. Zoranom Stojčićem


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.