__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

5 jaar

NR. 2 | J U L I / AU G 2 0 2 0

“Investeringsboutique voor het familievermogen” VANDERSTELT UNIEKE OPLOSSINGEN IN BIJZONDERE TIJDEN P06

DE ROL VAN FAMILY OFFICES IN NEDERLAND P10

EXTRA LIQUIDITEIT? ‘SALE AND LEASEBACK’.. P16

BELASTING 2023: EFFECTEN VASTGOED-VERMOGEN P28


“Wij kijken terug op vijf mooie jaren, maar vanuit de vragen en behoeftes vanuit de klant hebben wij ook al veel nieuwe plannen!”

02 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VOORWOORD Voor u ligt alweer de tweede editie van het VANDERSTELT E-magazine. Eind maart, ter ere van ons 5-jarig bestaan, hebben we ons eerste E-magazine aan de markt gepresenteerd. En wat waren de reacties hartverwarmend positief! Voor VANDERSTELT waren deze reacties een stimulans om verder te gaan met het Magazine en het informeren van onze relaties. Zeker in een uitzonderlijke periode waarin velen van ons aan huis gekluisterd waren. Met voor sommigen concrete zorgen over de eigen gezondheid of die van dierbaren, voor anderen zakelijke uitdagingen over de huur-betalingen van getroffen huurders. Maar óók een periode met uitzonderlijk mooi weer, waarin we ons verbonden voelden tegen de gemeenschappelijk vijand Covid-19.

Sinds de intelligente lockdown die afgekondigd werd in maart, is er veel veranderd. Thuiswerken, thuisonderwijs, 1,5 meter afstand, geliefden in instellingen niet mogen bezoeken, gedwongen sluitingen van horeca/sport- & cultuurinstellingen, gepoetste winkelwagentjes… Gelukkig keert het (nieuwe) normale leven inmiddels weer een beetje terug. De basisscholen zijn weer open, we mogen weer een terrasje pakken en ook de sportclubs staan in de startblokken.

krijgen we vanuit veel families signalen dat ze nog steeds open staan voor interessante beleggingen. Zoals u verderop in het artikel over family offices leest: deze families zijn niet gewend om te leven ‘in de waan van de dag’. Ze houden de blik op de horizon én ze houden vertrouwen. In hun investeringen, in de mogelijkheden op de lange termijn en in het behoud van hun kapitaal.

Wat de effecten van dit alles zijn voor de reële economie, huurders en de vastgoedmarkten, kunnen we nog niet goed inschatten. Dit zal mede bepaald worden door de snelheid waarmee er een vaccin op de markt komt. Tal van vragen houden ons bezig: werkeloosheid-ontwikkeling, consumenten-/producentenvertrouwen, voorkomen van faillissementen, thuiswerken of terug naar kantoor, online winkelen of lokaal kopen, hoe om te gaan met de huurfacturen van getroffen bedrijven? De komende kwartalen zal steeds meer duidelijk worden. Hopelijk valt het mee en gaan we daadwerkelijk en spoedig over naar een ‘V-vormig’ economisch herstel.

En wij delen dat vertrouwen. Want natuurlijk zullen er zaken veranderen en zal er her en der een klap te verwerken zijn, maar vertrouwen, dát is waar het nu om draait. Wilt u ook uw gedachten en/of uw investeringsbehoefte met ons delen, dan vernemen we dit graag van u. Het maken van een (online) afspraak is dan zo geregeld!

Jacqueline

De afgelopen weken hebben wij intensief contact onderhouden met de diverse families en family offices. Om hen bij te staan waar nodig én om te vernemen wat het actuele investeringsprofiel is. Investeren in vastgoed vergt een lange termijn horizon. Gelukkig

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 03


INHOUDSOPGAVE Unieke oplossingen in bijzondere tijden.

Maatwerkoplossingen; VANDERSTELT helpt

Altijd het passende antwoord

u aan het ontbrekende puzzelstukje

voor uw vastgoed

24

06 Trackrecord, gerealiseerde transacties Interview Family Office:

28

‘De dirigent van het familievermogen’ 10 Gezocht; onze klanten investeringsprofielen Sale and Leaseback;

34

extra liquiditeit voor de core-business. Wat is het en wat kunt u ermee?

16

Informatie en contact 38

Marktonderzoek: alle gerealiseerde NL-transacties bij ons in beeld en voor u in kaart 20

04 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 05


Unieke oplossingen in bijzondere tijden In de bijzondere tijd waarin we leven, midden in de corona-crisis, ziet de wereld er ineens heel anders uit. En hoewel niet iedereen even hard getroffen of beperkt wordt, raakt corona ons allemaal. En dus ook de vastgoedbranche. Want kunt u nu wel investeren in vastgoed, wat doet corona met de prijzen en hoe toekomstbestendig zijn uw investeringen? Misschien nog wel meer dan anders is VANDERSTELT hierin uw partner en adviseur.

06 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


“Met onze bemiddeling kunnen wij juist in deze economisch en maatschappelijk bijzondere tijden een antwoord vinden op vastgoed-uitdagingen”, geeft Jacqueline van der Stelt aan. “De rente is nog steeds historisch laag. Daarnaast biedt vastgoed een interessante inflatiehedge. Tal van partijen zijn dan ook blijvend op zoek naar rendement en wijken uit naar vastgoed. Een groot deel van onze clientèle investeert met een lange termijn horizon. Door onze bijzondere manier van werken, weten wij keer op keer onze cliënten te verrassen met interessante en goed renderende vastgoedobjecten en portefeuilles.”

Werkwijze VANDERSTELT houdt zich bij voorkeur bezig met ‘off market’ vastgoedbeleggingstransacties en mijdt daarbij, op verzoek van haar cliënten, de publiciteit. “Wij geloven dat de kracht van een transactie niet ligt in een breed uitgezette benadering van zoveel mogelijk partijen in de markt, maar in een bewuste koppeling van de juiste investeerder aan het juiste beleggingspand of de best passende vastgoedportefeuille”, legt Jacqueline uit. “Zo verbinden we vastgoed, mensen én middelen op discrete wijze met elkaar. Wij doen continu research en presenteren op kwartaalbasis alle gerealiseerde Kadastertransacties (zie pagina 20 ) in Nederland. Daardoor hebben we dagelijks een actueel marktgevoel over prijzen en de voor u meest geijkte investeerders.”

Privacy Onze opdrachtgevers hechten waarde aan hun privacy. Daarom worden door ons begeleidde transacties niet gepubliceerd in de media en meegenomen in makelaars-marktaandeel statistieken. Hoewel grotendeels onzichtbaar voor de rest van de markt, houdt VANDERSTELT de gerealiseerde beleggingstransacties natuurlijk wel bij. Het trackrecord op pag 38 toont een globaal overzicht van de gerealiseerde transacties in de afgelopen periode.

Overige diensten “Een gezonde vastgoedportefeuille vergt, net als alles in het leven wat de moeite waard is, aandacht”, geeft Jacqueline aan. Het verwerven van de juiste objecten, op basis van een vooraf bepaalde strategie, structurering (aansprakelijkheid en fiscaliteit) en financiering zorgen voor een optimaal rendement. Goed assetmanagement en doordacht beheer zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. VANDERSTELT kan bij alle stappen ondersteunen. “Hoe ver we gaan in onze dienstverlening is aan de cliënt. Wij kunnen een relatie of familie van A tot Z ontzorgen en begeleiden, maar dat hoeft natuurlijk niet. De een wil meer zelf doen, de ander geeft graag alles uit handen en kijkt naar het eindresultaat. Dat kan bij ons. Voor veel van onze cliënten is het een geruststellende gedachte dat, mocht het nodig zijn, we op tal van punten de gewenste ondersteuning kunnen bieden”, aldus Jacqueline.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 07


Financiering Voor een aantal cliënten is de benodigde financiering/leverage geen sluitpost, maar een vertrekpunt bij de verwerving van onroerend goed. “Door tijdig ons financiële netwerk open te stellen en onze kennis en kunde in te zetten voor het verkrijgen van een passende financiering, is VANDERSTELT ook hierin van grote toegevoegde waarde. Een gezonde mate van leverage is, gelet op de nog altijd lage rentestand, natuurlijk van grote invloed op het te realiseren rendement.”

“Met onze bemiddeling kunnen wij juist in deze economisch en maatschappelijk bijzondere tijden een antwoord vinden op vastgoeduitdagingen.”

Investeren samen met betrouwbare partners Een aantal investeerders kiest er om verschillende redenen (tijdgebrek, risicospreiding, kennisdeling, complementaire expertises of regio’s) voor om samen met ervaren en betrouwbare partners te investeren en zo samen een aantrekkelijk renderende en gespreide vastgoedportefeuille op te bouwen. VANDERSTELT kan hierin ontzorgen, participeren als dedicated partner en/of de partijen in contact brengen met passende derden. Jacqueline: “Onze clientèle is breed verspreid en omvat zowel nationale als internationale investeerders. Soms institutioneel, maar nog vaker gerelateerd aan het familievermogen via single- of multi- family offices. In het algemeen zijn onze kopende investeerders/families dermate liquide dat het merendeel van hen kan kopen zonder financieringsvoorbehoud.”

Het passende antwoord VANDERSTELT staat voor een unieke combinatie van vastgoed, mensen en middelen. Jacqueline: “Deze combi is ons onderscheidende vastgoed-DNA. Ook in tijden met veel economische vraagtekens en maatschappelijke onduidelijkheden. Voor écht interessante vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkelingen, vastgoedinitiatieven en vastgoeduitdagingen, kunnen wij met onze gedegen en discrete aanpak, heel vaak wél het passende antwoord voor vinden. Ook nu. Of misschien wel juist nu.”

08 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


“Voor écht interessante vastgoedbeleggingen, ontwikkelingen, initiatieven en uitdagingen vinden wij met onze gedegen en discrete aanpak, heel vaak wél het passende antwoord. Juist nu.”

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 09


‘De vermogensdirigent van het familievermogen aan het woord……’ Als onafhankelijke belangenbehartiger is de family office het baken voor alle vraagstukken die vermogende families bezighouden. VANDERSTELT Real Estate Investment Partner werkt veel en graag samen met family offices. Eén daarvan is De Rendtmeesters. Jacqueline van der Stelt vroeg Rendtmeester Erik Willems het hemd van het lijf om u meer inzicht te geven in de toegevoegde waarde van een family office.

10 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Als eerste, wat is een family office eigenlijk? Erik: “Een family office laat zich in het kort samenvatten als een onafhankelijke belangenbehartiger voor vermogende families. In een steeds complexere wereld is de family office het baken en de thuishaven voor alle vraagstukken die vermogende families bezighouden. Dat varieert van ‘waarin zou ik mijn vermogen kunnen investeren’ en ‘hoe betaal ik een eerlijke belasting’, tot ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen zich onafhankelijk van het vermogen als persoon kunnen ontwikkelen’ en ‘hoe bereid ik mijn kinderen voor op het - in de toekomst – omgaan met een aanzienlijk vermogen’.

En hoe voert De Rendtmeesters die taak uit? “Wij assisteren families bij het verantwoord omgaan met bezit, om doelen over meerdere generaties te verwezenlijken en continuïteit te borgen. Wij verzorgen voor hen, in willekeurige volgorde, de volgende diensten: vermogensinzicht, vermogensregie, investeringsbegeleiding, risicobeheersing, vermogenseducatie, governance, eigendomsoverdracht, betalingsservice, parachutefunctie en goede doelen. Dit beslaat vaak drie generaties, ouders, kinderen en kleinkinderen, maar ook meerdere familiestaken met broers, zussen, ooms, tantes en neven en nichten. We organiseren daarbij altijd drie zaken: Overzicht, Uitzicht en Inzicht. Voor het overzicht vatten we alle bezittingen samen op 1 A4. Vervolgens bekijken we: wat kan ik ermee, wat zijn de mogelijkheden? Tot slot analyseren we: wat doet het voor ons, wat zijn de rendementen en de risico’s? Door dit alles helder in beeld te hebben, ontstaat er financiële rust en is er ruimte om continuïteit te borgen. We noemen dit het OUI-gevoel van Yes gelukt!”

Er zijn verschillende soorten family offices, wat is het verschil? Erik: “Bij een single family office werk je exclusief voor één familie. Medewerkers zijn er in loondienst en de familie stelt een directie aan. Een multi family office is een zelfstandige partij met de specialisten in huis die diverse families ondersteunt, met verschillende

opdrachten. Bij een virtual multi family office maakt de familie het office verantwoordelijk voor de samenwerking met overige specialisten (fiscalisten, accountant, etc.). Het family office bewaakt het realiseren van de doelen en de kwaliteit van de uitvoering, signaleert de voortschrijdende behoefte van de huidige en opvolgende generatie en oppert nieuwe mogelijkheden. De Rendtmeesters is zo’n virtual multi family office. Wij respecteren de bestaande adviseurs van onze cliënten en staan voor duurzame relaties met begrip voor het verleden en oog voor de toekomst. De family Officer is hierin de spin in het web. Zij initieert en bewaakt de voortgang op de diverse deelgebieden, voert de coördinatie en de regie. De family officer is als het ware de reisleider of de dirigent.”

Welke keuzes spelen een rol bij het selecteren van een family office? Erik: “De keuze is afhankelijk van de omvang van het vermogen, de complexiteit van de vraagstukken en de behoefte van de familie. Een single family office is rendabel te maken voor vermogens vanaf €250 miljoen. Een (virtual) multi family office kan al vanaf €5 miljoen lonend zijn. Het voordeel van een virtual multi family office is de inbreng van (nieuwe) kennis, kunde en contacten van en voor de diverse families. Daarnaast zijn bij een virtual multi family office de kosten, de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening vaak beter geborgd. Wij werken met vaste vergoedingen. Het is geen doelstelling van De Rendtmeesters om ons ‘terug te verdienen’, maar dat wordt wel vaak ruimschoots gerealiseerd.”

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 11


Hoe is het vermogen vaak verkregen en in welke vermogenscategorieën beleggen families? Erik: “Dit verschilt sterk per familie. Voor de een gaat het om een vererving, voor de ander kan het de verkoop of overdracht naar de volgende generatie van het familiebedrijf zijn, waardoor een groot vermogen vrijkomt dat de ondernemer middelen en tijd geeft voor andere keuzes in het leven. Vermogen beheren, behouden en/of overdragen vergt expertise en een gedegen basis. Op hoofdlijnen wordt het vrije vermogen door het merendeel van de families belegd in: beursgenoteerde aandelen/obligaties, private equity en vastgoed. Al dan niet met nog mogelijke kruisverbanden met de (voormalige) onderneming.”

12 | VANDERSTELT E-MAGAZINE

Wat is jouw visie op de rol van vastgoed binnen het familievermogen? Erik: “Vastgoed is vaak een stabiele factor in het vermogen van families. Woon- en vakantiehuizen voor eigen gebruik, maar ook bedrijfsmatig vastgoed zoals kantoren, bedrijfshallen, winkels, appartementen, vakantiechalets of garageboxen. Vastgoed houdt qua waarde de inflatie bij en is daarmee in principe waardevast. Het vraagt wel extra aandacht en een visie. Kijk alleen maar naar de al jaren gevoerde discussie over retail versus e-tail. Fysieke winkels of webwinkels. Beloningen zijn in principe goed en deze zijn een reflectie van de geld- en kapitaalmarktrente. Het opstellen van een investeringsstatuut helpt onze cliënten en hun vastgoedadviseurs bewuste keuzes te maken. Je kadert je wensen in en vraagt de adviseur binnen jouw kader naar vastgoed te kijken. Dat is een hele andere benadering dan een makelaar of adviseur die je ‘het snoepje van de week’ aanbiedt. Vaak gaan zij uit van hun behoefte en niet van de wensen en behoefte van de cliënt. Cliënten werken over het algemeen graag met een investeringsstatuut en met vastgoedadviseurs die zich verantwoordelijk voelen voor het langjarige perspectief van de kwalitatieve vastgoedportefeuille van de familie. Dat werkt alleen als je duurzame relaties wilt aangaan.”


Welke impact heeft Covid-19 op je werk en het vermogen van je cliënten? Erik: “De impact is beperkt en verschilt per relatie. Ze worden geraakt door huurders die uitstel van betaling vragen, of ondernemingen, Private Equity investeringen of effectenbeleggingen die extra aandacht vragen. En ook zij hebben fysiek last van de lockdown en de 1,5 meter maatschappij. De beperkte impact zit meer in het feit dat we langetermijnplanningen hebben en dat onze families gewend zijn niet geleefd te worden door de waan van de dag.”

Wat gebeurt er met het aandeel vastgoed in hun vermogen naar jouw mening? Erik: ”Ik zie het aandeel van vastgoed al jaren stijgen en verwacht dat dit nog verder toeneemt. Dit heeft te maken met de waardevastheid als gevolg van het indexeren van de huren, maar ook met de ontwikkeling dat niet iedereen meer zelf kan finan-

cieren. Dat gaat op voor woningen en appartementen, maar ook voor kantoren en bedrijfshallen. Anderzijds is er ook veel behoefte aan de kwalitatieve verbetering van woningen op het gebied van energie, maar ook domotica om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen met zorg op maat. Wanneer dat professioneel voor families georganiseerd wordt, snijdt het mes aan twee kanten.”

Voor welke algemene uitdagingen staan Nederlandse vermogende families naar jouw mening? Erik: “De grootste uitdaging is om het opgebouwde vermogen goed en zorgvuldig door te geven aan de volgende generatie. Een andere uitdaging is om families te begeleiden van het zijn van een ‘familieonderneming’ naar een ‘ondernemende familie’ met niet-familieleden in de directie en familie als toezichthouder en opdrachtgever. Zo blijven innovatiekracht en technologische ontwikkeling in combinatie met ‘handel’ in het bezit van het middenen grootbedrijf. Het behouden en uitbouwen van het vermogen van de

familie blijft daarmee gewaarborgd. Ook is er veel aandacht voor hoe de kloof tussen arm en rijk in de hand te houden is, en voor goede doelen en kunst en cultuur.

Wat maakt het werk als family officer zo leuk of interessant? Erik: “Wij ‘ontzorgen’ anderen graag op financieel, juridisch, economisch maar ook familiair gebied. Proactief organiseren we de priorisering van de veelal jaarlijks terugkerende (in) formele zaken. De manier waarop we dat doen, ontlast onze cliënt en geeft hen vertrouwen en rust. Het is nooit saai. We zoeken continu de balans tussen ratio en emotie, waarbij we weten dat er constant drie beïnvloeders zijn die voortdurend in beweging zijn: de familie, de wet- en regelgeving en de economie en maatschappij. Meerdere generaties binnen een familie helpen te ontwikkelen, ervaar ik dagelijks als een groot voorrecht. Het behartigen en het bewaken van de diverse belangen van de familie en haar verschillende familieleden (Governance) brengt alle kennis en kunde die wij als personen en als family office in huis hebben samen.”

Over De Rendtmeesters De Rendtmeesters is een onafhankelijke family office voor ondernemende families. De Rendtmeesters assisteert bij het verantwoord omgaan met bezit, om zo over meerdere generaties doelen te realiseren en continuïteit te borgen. Hiermee zorgt De Rendtmeesters voor overzicht, uitzicht en uitzicht, financiële rust en continuïteit. Als regisseur schakelt De Rendtmeesters tussen partijen als vermogensbeheerder, banken, accountant, notaris en fiscaal-, adviseur. Om optimale samenwerking te faciliteren, heeft De Rendtmeesters het Digitale Familie Archief ontwikkeld: een extra beveiligde private-cloud-oplossing waar zowel de familie als de adviseurs 7 x 24 uur alle relevante informatie kunnen inzien om goed te kunnen werken. “De dt in De Rendtmeesters staat daarbij voor Discreet en Toegewijd; twee belangrijke pijlers voor ons bestaan”, aldus Erik. De Rendtmeesters, Schelmseweg 87 te Arnhem www.derendtmeesters.nl

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 13


14 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 15


"Voor de verkoper is Sale and Leaseback een interessante manier om kapitaal vrij te maken."

16 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


SALE AND LEASEBACK; financiële constructie met veel mogelijkheden

Sale and Leaseback is een financiële constructie waarbij de eigenaar van een (bedrijfs)pand het eigendom verkoopt en direct weer huurt van de nieuwe eigenaar. De gebruiker kan het pand zo gewoon blijven gebruiken en creëert bijvoorbeeld extra liquiditeit voor de core-business.

Sale and Leaseback constructies zijn voor zowel verkoper als koper interessant. In de vastgoedmarkt zijn investeerders blijvend op zoek naar interessante objecten en langjarige beleggingen. Sale and Leaseback is een manier om bedrijfsmatige vastgoedinvesteringen te doen waarbij de investeerder bovendien is verzekerd van verhuuropbrengsten.

Voordelen Sale and Leaseback Voor de verkoper is Sale and Leaseback een interessante manier om kapitaal vrij te maken. Voor nieuwe investeringen in het bedrijf, om een kredietaanvraag bij de bank te voorkomen of te omzeilen, om de verkoop van een onderneming te bespoedigen, om een extra pensioenvoorziening voor de ondernemer te creëren, om de balans van een onderneming te versterken of om een hogere verkoopopbrengst te realiseren. Dit laatste omdat het direct terug-huren van een bedrijfspand vaak leidt tot een hogere opbrengst dan wanneer het bedrijf incl. het vastgoed wordt verkocht.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 17


Aandachtspunten Sale and Leaseback Uit onze ervaring blijkt dat ondernemers Sale and Leaseback van vastgoed aantrekkelijk vinden om persoonlijke of bedrijfsmatige redenen zoals hierboven genoemd. Natuurlijk zijn er ook zaken om even goed over na te denken. Zo gaat u maandelijks een huurverplichting aan en krijgt u minder inspraak rondom het bedrijfsvastgoed dan u gewend was. Dit laatste kan echter deels contractueel worden ondervangen.

Hoe pakt u Sale and Leaseback aan? Heeft u bedrijfsadvies in bezit? De aankoop daarvan was destijds vast een weloverwogen besluit. Maar inmiddels kunnen de zaken er heel anders voorstaan. VANDERSTELT denkt graag met u mee over wat voor u op dit moment de meest gunstige situatie is. Onze unieke combinatie van kennis, kunde, ervaring, marktinformatie en netwerk, maakt daarbij het verschil. Mocht u besluiten tot een Sale and Leaseback constructie, dan kunnen wij niet alleen uitleggen hoe e.e.a. in zijn werk gaat, maar bovenal de verbinding leggen met kopers/investeerders. En juist dat is de meerwaarde van VANDERSTELT.

Begeleiding en ontzorging Wij staan u bij met de besluitvorming, het papierwerk én de praktische invulling. Zo denken wij met u mee over vragen als: • • • •

Is een Sale and Leaseback het antwoord op uw behoefte? Leent uw vastgoed zich voor leaseback? Welke huurprijs, dan wel verkoopopbrengst is reëel en onder welke looptijd/voorwaarden? Welk type investeerder/koper past bij uw vastgoed en bij uw lange ter mijn huisvestingsbehoefte?


Discrete transacties Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen, maken wij een Investment Memorandum. In overleg met u bieden we dit zeer gericht aan bij enkele investeerders met een investeringsprofiel dat voldoet aan uw vraagstuk. VANDERSTELT is expert op het gebied van tailor made Sale and Leaseback transacties en daarnaast gespecialiseerd in ‘off market’ beleggingstransacties. Dit laatste spreekt vooral eigenaren aan die richting concurrenten en/of personeel geen onnodige signalen willen afgeven of onrust willen creëren. Onze aanpak is grondig, persoonlijk, discreet en ontzorgend. En niet onbelangrijk: wij werken op basis van no cure no pay.

Het direct terug-huren van een bedrijfspand leidt vaak tot een hogere opbrengst dan wanneer het bedrijf incl. het vastgoed wordt verkocht."

Op hoofdlijnen zijn investeerders geïnteresseerd in objecten/transacties die voldoen aan de volgende criteria:

Sale and Leaseback expert

Investeringsprofielen

Vastgoed

Verkoper/Huurder

Huurcontract

Vanaf € 3 mln. per object (geen maximum per object/portefeuille).

Light industrial, bedrijfshallen, logistiek, zorg en objecten voor een specifiek gebruik.

Financieel gezond/stabiel in een toekomstbestendige sector/branche.

Vanaf 10 jaar.

Graag bekijken wij samen met u of Sale and Leaseback van uw vastgoed ook in uw persoonlijke of bedrijfsmatige behoeften kan voorzien. Mochten er aanknopingspunten zijn om eens vrijblijvend en persoonlijk kennis te maken bij u op kantoor, laat het ons dan vooral weten.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 19


MARKTONDER ZOEK; alle gerealiseerde NL transacties bij ons in beeld en voor u in kaart. “VANDERSTELT informeert haar cliënten proactief over de belangrijkste spelers, trends, prijzen en rendementen”

Altijd actueel inzicht en optimaal advies Wij volgen de vastgoedmarkt en alle gerealiseerde transacties in Nederland op de voet. Door dit dagelijks te doen, hebben we altijd een actueel marktbeeld. Wat gebeurt er in welke regio en in welk segment van de markt? Allemaal belangrijke beleggersinformatie waar onze cliënten hun voordeel mee doen.

20 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Alle markttransacties in Nederland (Kadaster; Q1 2020)

TRANSACTIE VOLUME - Q1 2020 PROVINCIE

Mutatie tot Q4 2019

1-2 mln

2-3 mln

3-5 mln

5-10 mln

10-20 mln

20 mln+

Totaal

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Utrecht Noord-Brabant

134 88 8 52 74

36 34 6 12 26

25 17 3 11 11

23 16 0 9 7

9 6 0 3 10

10 13 0 2 6

237 174 17 89 134

-28% -30% 0% -8% -21%

Gelderland

51

12

8

9

2

1

83

-29%

Limburg Flevoland Groningen

28 4 10

10 1 3

7 3 2

3 1 3

4 3 0

1 0 1

53 12 19

-22% -52% -39%

Friesland

9

0

1

1

1

0

12

-40%

Drenthe Overijssel Totaal

5 26 489

2 4 146

2 10 100

0 3 75

1 2 41

0 1 35

10 46 886

-33% -6% -25%

-18%

-22%

-36%

-43%

-32%

-35%

-25%

TRANSACTIES PER VASTGOED SEGMENT - Q1 2020 PROVINCIE

Winkelruimte

Industrie

Kantoorruimte

Woonruimte

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Utrecht Noord-Brabant

16 17 4 12 8

24 34 2 24 44

34 45 0 25 39

141 60 8 25 42

Gelderland

12

21

19

Limburg Flevoland Groningen

8 3 2

18 6 3

10 1 2

Friesland

3

0

Drenthe Overijssel Totaal

0 6 91

3 13 192

-9%

-25%

Ontwikkeling

Mutatie tot Q4 2019

Zorg

Onderwijs

Overige

Totaal

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

0 3 1 0 1

22 15 2 2 0

237 174 17 89 134

-28% -30% 0% -8% -21%

21

0

1

1

8

83

-29%

10 2 9

3 0 0

1 0 0

1 0 0

5 0 3

53 12 19

-22% -52% -39%

4

2

0

0

0

3

12

-40%

2 10 191

3 10 333

0 0 0

1 0 3

0 2 9

2 5 67

10 46 886

-33% -6% -25%

-26%

-29%

0%

-77%

+29%

-20%

-25%

Voetnoot: alle in het kadaster gemelde transacties > 1 mln in Q1 2020 (bron: Kadaster & Researchteam VANDERSTELT. Omissies voorbehouden). De gecombineerde transacties die betrekking hebben op meerdere objecten in één transactie en gelegen in meerdere provincies worden toegewezen aan de provincie waarvan de plaats als eerste wordt benoemd in transactieoverzicht van het Kadaster.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 21


"Wij worden vaak benaderd om net dat ene vastgoed puzzelstukje te vinden om een ontwikkeling, aankoop, businesscase of bedrijfsidee wĂŠl succesvol te realiseren."


MAATWERKOPLOSSINGEN; equity and advisory

Investeren in vastgoed is lang niet altijd eenvoudig. Waar de ene investeerder ‘gewoon’ een eindbelegging aankoopt, kiest een andere investeerder juist voor de route van toegevoegde waarde door bijvoorbeeld een ‘buy-fix-sell strategie’.

Wat doet u als u wel het vermogen heeft, maar niet de tijd, de kennis of het netwerk om dit zelf te beleggen/ managen? Of als u wel vastgoedkennis heeft, maar meer spreiding wilt creëren? Of als u al een object in bezit heeft waar u eigenlijk wat anders mee wilt of moet doen? Allemaal zaken waar vastgoed-families tegenaan lopen en die vragen om maatwerk.

VANDERSTELT staat bekend om haar DNA-combinatie van vastgoed, financiële middelen en mensen; precies de drie zaken die maatwerk tot een succes maken. Met grote regelmaat worden we vanuit ons netwerk dan ook benaderd om net dat ene vastgoed-puzzelstukje te vinden om een ontwikkeling, aankoop, businesscase of bedrijfsidee wél succesvol te realiseren.

Waar kunnen wij u mee helpen? Maatwerk, het woord zegt het al, is elke keer anders. U heeft een wens of idee en wij helpen u bij de realisatie daarvan. U kunt hierbij denken aan gevallen zoals: • • • • • •

U heeft een object in portefeuille dat zich uitstekend leent voor herontwikkeling, maar u mist het netwerk, de organisatie en/of de middelen om dit zelf te begeleiden/realiseren. U wilt beleggen in direct vastgoed, maar u mist de tijd, kennis en/of ambitie om dit zelf te doen. U zoekt een partner die meer doet dan adviseren, of een partner die in staat is om mede te participeren. U ziet de kansen die de huidige markt kan gaan bieden voor anticyclisch beleggen, maar weet niet hoe u deze moet gaan benutten. U heeft een interessante belegging gekocht, maar uw partner of uw bank kan niet op tijd schakelen met de benodigde aanbetaling/eigen inbreng. U heeft een onderscheidend idee voor een nieuw vastgoedbedrijf of vastgoedfonds, maar niet de (juiste) partners om dit te realiseren.

Het ontbrekende puzzelstukje In dergelijke gevallen zijn wij u graag van dienst met onze maatwerkoplossingen. Wij denken onafhankelijk mee, adviseren en schakelen waar nodig ons netwerk & partners in. Op basis van vertrouwen en/of een geheimhoudingsverklaring dragen we u het ontbrekende puzzelstukje aan. Samen werken we constructief aan de realisatie van al uw vastgoed-gerelateerde ideeën, kansen of knelpunten.

24 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


"Samen werken we constructief aan de realisatie van al uw vastgoed-gerelateerde ideeën, kansen of knelpunten."

Vaak is een werkende oplossing terug te brengen tot de kern van

+

het DNA van VANDERSTELT: Vastgoed

+ Mensen/Netwerk

Financiële middelen (equity/debt)

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 25


26 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Onze achterban is en blijft ook nu op zoek naar:

WONINGEN | ONTWIKKELING | WONINGBOUW- & ZORGLOCATIES

• Beleggershuurwoningen: nieuw en bestaand • Samenwerkingen met ontwikkelaars t.b.v. de combi forward funding en (gedeeltelijke) afname van de woningen • (Her-) ontwikkelingslocaties tbv woningbouw en of zorg • Sale and Leaseback van zorgvastgoed

En daarnaast ook voor vastgoed dat voldoet aan het investeringsprofiel (zie pagina 42).

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 27


TR ACKRECORD; gerealiseerde transacties door VANDERSTELT “Betrouwbaar en integer brengen wij doelgericht vraag & aanbod in heel Nederland bij elkaar en werken wij onder de radar aan het sluiten van succesvolle transacties.”

Gerealiseerde ‘off market’ transacties VANDERSTELT is in heel Nederland actief. Wij adviseren en ontzorgen onze relaties bij vele transacties in diverse vastgoedsegmenten, zowel in de aankopende als de verkopende adviseursrol.

28 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Delfzijl

Dokkum Groningen

Leeuwarden

Winschoten

Drachten Sneek

Assen

Heerenveen

Stadskanaal

Steenwijk Meppel Alkmaar

Hoogeveen

Hoorn

Zaandam Haarlem Amsterdam

Kampen Zwolle Hattem Elburg Almere

Epe

Raalte Deventer

Wierden Nijverdal

Oldenzaal

Hengelo Enschede

Apeldoorn Oegstgeest Amersfoort Leiden Maarssen Den Haag Utrecht Zoetermeer Ede Veenendaal Hoek van Holland Lichtenvoorde Arnhem Winterswijk Rotterdam Wageningen Doetinchem Capelle aan den IJssel Schiedam Druten Barendrecht Sliedrecht Nijmegen Dordrecht Wijchen Waalwijk Breda Goes Middelburg

Bergen op Zoom

‘s-Hertogenbosch Uden

Tilburg Helmond Deurne Eindhoven Venlo

Terneuzen

Zoals u ziet op de VANDERSTELT kaart hebben wij transacties begeleid door heel Nederland.

Maastricht

Kerkrade

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 29


Winkels

Aankopend

Light Industrial/ Bedrijfshallen

Supermarkten Woningen

Verkopend

Zorg-Vastgoed

Kantoren

Brede scope op vastgoedbeleggingen

Aankopend of verkopend adviseurn

Samen met onze opdrachtgevers hebben we ‘onder de radar’ veel vastgoedtransacties gerealiseerd, in met name de volgende segmenten:

Onze rol verschilt per opdracht. We hebben onze loyale achterban begeleid & ontzorgd in de rol van:

• Winkels • Woningen • Kantoren • Zorgvastgoed • Supermarkten • Light industrial/bedrijfshallen

• •

Aankopend transactieadviseur Verkopend transactieadviseur

"Toekomstbestendige financiële zekerheid voor de huidige en toekomstige generaties, daar zetten wij ons voor in." Brede scope op vastgoedbeleggingen Benieuwd waar we voor u het optimum vinden in het aan- of verkopen van vastgoed met onze onderscheidende aanpak? Wij komen graag met u in contact!

30 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 31


32 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 33


34 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Onze klant- & investeringsprofielen VANDERSTELT bemiddelt voor Nederlandse vermogende families in solitair vastgoed/portefeuilles vanaf ₏2,5 miljoen. Voor onze institutionele/buitenlandse beleggers ligt deze grens wat hoger. Wij stellen geen maximum aan de omvang van objecten/portefeuilles. Qua clientèle bewegen we ons in een breed spectrum en zijn we net zo breed inzetbaar op de deelgebieden waarin wij actief zijn.

Gezocht; kunt u ons helpen? Voor onze investeerders zijn wij door heel Nederland op zoek naar beleggingen in de volgende segmenten:

Uw beleggingsaanbod Heeft u beleggingsaanbod in bovenstaande deelmarkten? Wij komen graag met u in contact om in een persoonlijk gesprek de verkoopmogelijkheden te bespreken. Wij verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw informatie. U kunt ons bereiken via info@vanderstelt.com of bel naar 026 205 14 60.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 35


Wij heten

Ambassadeurs & Gastauteurs graag welkom!

Helpt u ons met het delen van kennis? Bij VANDERSTELT zijn wij verbinders pur sang. Graag stellen wij ons Magazine/Platform selectief open voor Partners & Ambassadeurs die een interessante bijdrage willen leveren door het schrijven van een artikel. Uiteraard moet het onderwerp wel actueel zijn en gerelateerd aan de dynamische wereld van het vastgoed-familievermogen.

Helpt u ons verbinden? Bent u ook expert en heeft u de behoefte om onze lezers interessante informatie aan te reiken? Dan horen wij graag van u. Aan de hand van uw suggestie bekijken we samen de (on-)mogelijkheden. Waar nodig zullen wij een selectie moeten maken. U kunt uw idee of suggestie mailen naar info@vanderstelt.com. We kijken uit naar uw inspiratie.

36 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 37


Informatie & contact Uw beleggingsaanbod bent u vastgoedeigenaar of vastgoedadviseur? Of heeft u als collegamakelaar cliĂŤnten met vastgoed in bezit of verkoop? Dan komen we heel graag met u in contact om de mogelijkheden tot aankoop, verkoop of samenwerking te bespreken. We verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw informatie.

Uw eigen (des-)investeringswensen en/of uw familievermogen Bent u actief als belegger in vastgoed of staat u aan de vooravond om te gaan beleggen in vastgoed? Spreekt onze aanpak u aan? We komen graag met u in contact om gezamenlijk van gedachten te wisselen over uw wensen rondom uw investeringsprofiel.

Uw vraag Heeft u naar aanleiding van dit E-magazine een vraag, of heeft u een andere aanleiding of uitdaging waarover u contact met ons op wilt nemen? Wij horen graag van u!

38 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Neem vrijblijvend contact op met info@vanderstelt.com of bel naar 026-205 14 60. Contact +31 26 205 14 60 info@vanderstelt.com Nieuwe Stationsstraat 20 | verdieping 13-14 6811 KS Arnhem | Nederland

Jacqueline van der Stelt

VANDERSTELT

Disclaimer:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieĂŤn, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VANDERSTELT. Ondanks dat dit magazine met grote zorg is samengesteld, is VANDERSTELT niet juridisch aansprakelijk voor de inhoud en eventuele omissies.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 39


www.vanderstelt.com

Profile for VANDERSTELT

VANDERSTELT - Nr 2 | juni 2020  

Voor u ligt alweer de tweede editie van het VANDERSTELT E-magazine. Eind maart, ter ere van ons 5-jarig bestaan, hebben we ons eerste E-maga...

VANDERSTELT - Nr 2 | juni 2020  

Voor u ligt alweer de tweede editie van het VANDERSTELT E-magazine. Eind maart, ter ere van ons 5-jarig bestaan, hebben we ons eerste E-maga...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded