__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

0202 RPA | 1.RN

"Investeringsboutique voor het VANDERSTELT familievermogen" TRANSACTIEONDERZOEK: NEDERLANDSE TRANSACTIES IN KAART P10

HET UNIEKE DNA VAN VANDERSTELT P6

5 JAAR VANDERSTELT: SAMENVATTING VAN ONZE TRANSACTIES P12

DE WERELD VAN VASTGOED EN HET FAMILIEVERMOGEN P22


“Ik kijk terug op vijf mooie jaren, maar vanuit de vragen en behoeftes vanuit de klant heb ik ook al veel nieuwe plannen!�


VOORWOORD 5 Jaar VANDERSTELT. Daar zijn we trots op! Maar we zijn vooral dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze loyale achterban. Kennis van de markt, een waardevol netwerk, deskundigheid, persoonlijke aandacht, doortastendheid en integriteit vormen de basis van ons DNA, maar ook van ons succes. De afgelopen 5 jaar hebben we voor meer dan 400 miljoen euro aan aankoop en verkoop van beleggingstransacties door heel Nederland begeleid. Met dank aan onze cliënten, collega’s, netwerk en adviseurs!

Een 5-jarig bestaan vraagt ook om een vooruitblik; een herijking van je toegevoegde waarde en je bestaansrecht. Dit hebben we gedaan met onze vernieuwde website en een vernieuwd logo. Ook gaan we ons dienstenaanbod uitbreiden, maar daar vertellen we u in de volgende uitgave van het Emagazine graag meer over. Eén ding is duidelijk: bij alles wat we doen en nog gaan doen, blijft ons onderscheidend vermogen hetzelfde: het verbinden van mensen, financiële middelen (debt & equity) en vastgoed. Ons lustrum is een mooi moment om extra uit te pakken. Met deze eerste editie van het VANDERSTELT E-magazine bijvoorbeeld. In dit digitale magazine praten we u graag bij over de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de meerwaarde die VANDERSTELT hierin biedt. Met ons team hebben we in februari met veel zorg en toewijding dit magazine voorbereid. We hadden ons nooit kunnen bedenken dat we het uitbrengen hiervan, amper een maand later, al tweemaal bewust uitgesteld hebben. Daar maak je zoiets tenslotte niet voor. Maar het Corona-virus houdt ons en de rest van de wereld aan huis gekluisterd en vandaar ook onze afweging. Is het wel gepast? Heeft u als lezer wel tijd om dit te lezen? Of bent u er juist aan toe?   Alles overziend, hebben we besloten dit magazine juist wel uit te brengen. Een helpende hand, meerwaarde, positiviteit en inspiratie zijn juist nu van belang. Daarnaast vergt het beleggen in vastgoed een lange termijn horizon en dit wordt ook van ons allen verwacht. Vanuit huis blijven wij in nauw contact met onze clientèle en het goede nieuws is dat we in deze contactmomenten veel bevestiging/signalen krijgen dat er nog steeds investeringsruime en bereidheid is.

Op korte termijn is ons zakelijk advies: Inventariseer welke huurders mogelijk getroffen zijn/worden door sluiting of omzet-uitval. Hebben uw huurders, maar ook uzelf, alle fiscale uitstel- & noodmaatregelen vanuit de overheid benut/aangevraagd? Kunt u met uw huurders meedenken of hen faciliteren om te bezien of het mogelijk is om hun businessmodel ‘RIVM-proof ‘ te maken? (Denk aan bezorg- en online mogelijkheden of benut nieuwe behoeften van de consument). Overweeg nu maandhuren in plaats van kwartaalhuren (zie op de IVBN website ook ‘De oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland’, dd 24.03.2020) Blijf uw eigen liquiditeit goed monitoren en blijf in nauw contact met normaliter uw drie belangrijkste stakeholders; uw huurders, uw bank en uw personeel. Inventariseer waar het knelt en geef waar mogelijk/nodig een oplossingsgerichte hand richting uw huurders, vanuit een gezamenlijk lange termijn belang. En mijn persoonlijk advies; respecteer de RIVMrichtlijnen, koop lokaal, blijf positief, help en zorg voor elkaar en geniet van het voorjaarszonnetje. Kan ik iets voor u betekenen in deze bijzondere tijden, dan verneem ik dit ook graag. Ik wens u veel leesplezier toe en bovenal: blijf gezond!

Jacqueline

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 3


4 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


INHOUDSOPGAVE Het unieke DNA van VANDERSTELT

6

Objecten in de stille verkoop

Het schietlood als optimum

De wereld van vastgoed en het familievermogen

Transactieonderzoek; alle Nederlandse transacties voor u in kaart

Een voorbeeld uit de praktijk; de allocatie van een groot vermogen na verkoop van het familiebedrijf

5 Jaar VANDERSTELT; een terugen vooruitblik

In de volgende editie van het VANDERSTELT E-magazine

Trackrecord; gerealiseerde transacties door VANDERSTELT

Informatie & contact

8

10 12 16

21 22 24 28 30

Onze klant- & investeringsprofielen

20

2 | VANDERSTELT E-MAGAZINE

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 5


Het unieke DNA van VANDERSTELT Bijzondere aandacht voor het familievermogen

Als belegger of investeerder moet u kunnen vertrouwen op uw adviseur. Het gaat tenslotte om aanzienlijke bedragen of zelfs om uw familiekapitaal. Dat legt u niet zomaar in iemands handen. En terecht. Bij VANDERSTELT begrijpen wij deze delicate balans. Vertrouwen en integriteit zit in ons DNA. Met ons waardevolle netwerk en onze kennis van de markt, helpen wij, op een veilige en vertrouwde manier, met het verbinden van mensen, financiële middelen en vastgoed. VANDERSTELT werkt onafhankelijk, creatief, persoonlijk en altijd met het oog op de oplossing en meerwaarde.

Mensen, financiële middelen en vastgoed Wij zijn trusted advisor voor Nederlandse vermogende families en (inter-)nationale institutionele investeerders. Wij houden ons bij voorkeur bezig met ‘off market’ vastgoed beleggingstransacties en mijden veelal de publiciteit. Waar nodig werken wij graag samen met uw bestaande adviseurs en voegen we vakspecialisten toe waar dat gewenst is. Met meer dan 25 jaar praktische vastgoedervaring initieert, begeleidt en ontzorgt VANDERSTELT aan- en verkooptransacties. Vooraf maken we een scherpe analyse zodat we de beste deal voor onze cliënten kunnen bewerkstelligen.

Wij zijn selectief in het benaderen van interessante investeerders. Belangrijk uitgangspunt is dat wij ervan uitgaan dat de potentiële koper beschikt over eigen middelen. Is er toch behoefte aan vreemd vermogen? VANDERSTELT kent als geen ander de toegangswegen tot de ontbrekende bancaire financieringen.

6 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Onder de radar opereren; discretie centraal Wij vinden het onbegrijpelijk dat andermans kostbare vastgoedinformatie zo gemakkelijk en ondoordacht wordt verspreid en doorgemaild. Wij zijn selectief in het aantal te benaderen marktpartijen en doseren de overdracht van informatie in stappen. Onze clientèle is graag onder de radar actief en verkiest de anonimiteit. Daarom publiceren we geen transacties, zijn we bescheiden in onze uitingen, maar wel zeer effectief in onze daden.

Verrassende proposities in een krapper wordende markt

FOCUS vanaf €2,5 miljoen VANDERSTELT werkt vanuit een duidelijk identificeerbare niche positie. Onze focus ligt op landelijke beleggingstransacties vanaf €2,5 miljoen en hierbij hanteren wij zeker geen bovengrens. Wij hebben een sterke voorkeur voor off market objecten/portefeuilles.

Altijd een oplossing VANDERSTELT verbindt mensen aan vastgoed, maar kijkt ook naar de financiële middelen. We kennen de financieringsmarkt van binnen en buiten. Ligt een bancaire financiering lastig, dan kunnen wij putten uit een uitgebreid netwerk van full equity investeerders/kopers. Zo vinden we altijd de best mogelijke oplossing in een transactie.

In de huidige markt is het aanbod van beleggingsobjecten beperkt. Toch kunnen wij, dankzij ons netwerk en een hoge vertrouwensband, onze relaties keer op keer verrassen met interessante beleggingen. Vastgoed dat niet in de officiële etalages te koop staat, waardoor investeerders deze objecten als eerste, in plaats van als laatste, krijgen aangeboden. Dit zijn vaak in 1 op 1 trajecten met een hoge slagingskans.

VANDERSTELT samengevat: Gespecialiseerd in Nederlandse beleggingen. Voorkeur voor ‘off market’ beleggingen. Objecten vanaf €2,5 miljoen, door heel Nederland. Deskundige vastgoedbeleggingsexpert met een groot netwerk en vast aanspreekpunt. Lange termijn sparringpartner/trusted advisor voor onze relaties. Toegewijd aan het familievermogen. Kortom: wij ontzorgen, begeleiden, adviseren, participeren, beheren en structureren. Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op!

“Onafhankelijk, creatief, persoonlijk en altijd met het oog op de oplossing en meerwaarde.” VANDERSTELT E-MAGAZINE | 7


Het schietlood als optimum VANDERSTELT is goed op de hoogte van de marktontwikkelingen, de gerealiseerde transactieprijzen ĂŠn de partijen achter de transacties. Daardoor kunnen wij voor onze relaties de best passende kopers/investeerders selecteren en realiseren wij voor hen het optimum in (des-)investeringsvraagstukken. Het schietlood in ons logo staat symbool voor het optimale punt in de transactie.


“Geen enkele transactie is hetzelfde. Dat, in combinatie met het persoonlijke contact, maakt dit werk zo leuk en dankbaar.�


Transactieonderzoek; alle Nederlandse transacties voor u in kaart “VANDERSTELT informeert haar cliënten proactief over de belangrijkste spelers, trends, prijzen en rendementen”

Altijd actueel inzicht en optimaal advies Wij volgen de vastgoedmarkt en alle gerealiseerde transacties in Nederland op de voet. Door dit dagelijks te doen, hebben we altijd een actueel marktbeeld. Wat gebeurt er in welke regio en in welk segment van de markt? Allemaal belangrijke beleggersinformatie waar onze cliënten hun voordeel mee doen.

10 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Alle markttransacties in Nederland (Kadaster; 4e kwartaal 2019)

voetnoot: alle in het Kadaster gemelde transactie > 1 mln in Q4 2019 (bron: Kadaster & Researchteam VANDERSTELT. Omissies voorbehouden).

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 11


5 jaar VANDERSTELT; een terug- en vooruitblik

Het gezicht van VANDERSTELT: Jacqueline van der Stelt Jacqueline van der Stelt is al ruim 25 jaar actief in de vastgoedwereld. Ze was onder andere directeur en MT-lid van ING Real Estate Finance en ontwikkelaar bij Bouwfonds. Vijf jaar geleden was het tijd om haar vleugels uit te slaan en voor zichzelf te beginnen. En zo ontstond VANDERSTELT, real estate investment partner. Jacqueline vertelt over haar start, haar missie en haar toekomstplannen.

“Ik ben ING enorm dankbaar voor de kansen die en het vertrouwen dat ik heb gekregen.”, gaat Jacqueline van start. “Als jongste en eerste vrouwelijke Regiodirecteur was ik verantwoordelijk voor de portefeuille met vastgoedleningen in NoordoostNederland. Ook was ik MT-lid voor Real Estate Finance Nederland. Hier is mijn voorliefde voor het familiebedrijf ontstaan en de basis gelegd voor mijn netwerk.”

Verbinden van mensen, financiën en vastgoed Met haar team bouwde Jacqueline de portefeuille in enkele jaren op van 1 naar 2,5 miljard euro. Totdat de vastgoedcrisis kwam en het roer drastisch om moest. “Van een commerciële koers, moesten we naar crisismanagement. Dit is goed gelukt, maar ik mistte de commercie en de echte dialoog met de klant. Dat was voor mij de trigger om mijn kernkwaliteiten verder uit te diepen. Ik wilde meer doen met het verbinden van mensen, financiën en vastgoed. En dat kon het beste in mijn eigen bedrijf, onder mijn eigen hoge eisen rondom kennis, kunde, moraal en persoonlijke aandacht voor de mens achter het vraagstuk. Dat was de geboorte van deze investeringsboutique voor het familievermogen; VANDERSTELT, real estate investment partner.”

12 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 13


Brede inhoudelijke scope Jacqueline is de spin in het web en altijd zelf het aanspreekpunt voor de klant. Daarbij wordt ze ondersteund door een kring van collega’s, dedicated experts en/of eigen adviseurs van cliënten. “We kiezen voor een brede inhoudelijke scope en bekijken vele aspecten die van invloed kunnen zijn op het te beleggen vermogen. De financiële middelen zijn voor ons altijd een extra aandachtspunt bij iedere aan- of verkoop. We kunnen vooraf een goede inschatting maken of iets wel of niet extern financierbaar is en tot welke hoogte. Als het vastgoed niet bancair te financieren is, dan putten we uit ons netwerk om op zoek te gaan naar full equity investeerders.”

Persoonlijk en betrokken Het begeleiden van een transactie vergt veel research, voorwerk, aandacht, presentatie, focus en begeleiding. En precies dat vindt Jacqueline zo leuk. “Vaak gaan we nog een stapje verder: strategie opzetten, assetselectie, bankselectie, taxatie aansturen…. We denken mee; heeft de klant wel gedacht aan de boete voor vervroegde aflossing van de bank en de coördinatie richting het notariaat? Op verzoek van onze achterban gaan we heel gericht en persoonlijk te werk. VANDERSTELT is niet van het ‘flyeren’ en zo breed mogelijk informatie in de markt uitzetten, dit past niet bij ons en onze clientèle.”

14 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Spraakmakende voorbeelden

Plannen voor de toekomst

Het meest spraakmakend zijn voor Jacqueline de minder voor de hand liggende transacties; “de sale en leaseback van een vrieshuis, de verkoop van één van de eerste grootschalige A1 winkelportefeuilles (100+ miljoen) uit Nederland aan een internationale koper, veel light Industrial transacties in het segment 3-15 miljoen euro (vaak te groot voor het binnenland en te klein voor het buitenland), woningbeleggers die wij nog wel kunnen voorzien van een interessant product… Geen enkele transactie is hetzelfde en dit maakt, in combinatie met het persoonlijke contact, dit werk zo leuk en dankbaar. Eigenlijk ben ik trots op alle transacties, maar vooral op de samenwerking met de klant en het team achter de transacties.”

Jacqueline blijft zich ontwikkelen. “Vanuit onze achtergrond worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken als de puzzel nog net niet compleet is. Als er behoefte is aan equity, als een financiering niet rondkomt, bij het toch niet tijdig kunnen afnemen, bij startups… Wij denken mee, adviseren en structureren waardoor de bank wel bereid is te financieren, of we zoeken een andere investeerder uit ons netwerk.” Ook hier gaat het over het op een creatieve wijze verbinden van mensen, financiële middelen en vastgoed. Het DNA van VANDERSTELT.

Van crisis naar overvloed In die vijf jaar is er veel veranderd, geeft Jacqueline aan. “Ik ben begonnen midden in de crisis; een markt met veel aanbod, weinig vraag en nauwelijks financieringsmogelijkheden. Dat is uitgegroeid tot een markt met een enorme vraag vanuit tal van spelers; nationale en internationale institutionele beleggers.” Over tien jaar hoopt Jacqueline haar basis weer flink uitgebreid te hebben en daarnaast de ‘real estate investment partner’-rol meer waar te maken voor families die direct en indirect willen beleggen in vastgoed. “Dan zijn we voor families hun vertrouwenspersoon, ontzorger, vraagbaak voor alle vastgoed- en familie-gerelateerde vraagstukken, bewaker van het familievermogen en waar nodig participeren we.”

Vastgoedbemiddeling, financiering en maatwerk Cliënten raadplegen VANDERSTELT niet alleen voor vastgoedbemiddeling, maar ook steeds vaker voor bancaire of non-bancaire financieringen en maatwerkoplossingen op het vlak van equity & advisory. In het volgende VANDERSTELT E-magazine vertellen we u hier meer over. Wilt u nu al meer weten? Kijk eens op onze website of neem even contact met ons op. We vertellen u graag meer!

Een ‘mensen-mens’ Want mensen, dat blijft toch de basis voor Jacqueline. “Ik vind het fijn om echt persoonlijke en lange termijn relaties met cliënten/families te hebben en mijn kennis te delen. Daarom ben ik ook STAK-bestuurder bij een familiebedrijf en Commissaris bij een familiebedrijf met een aanzienlijke vastgoedportefeuille en een installatiebedrijf. Maar een fijn en warm thuis creëren voor mijn kinderen, familie en vrienden, vind ik het allerbelangrijkste. Uiteindelijk zijn het toch de kleine dingen die ertoe doen!”

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 15


Zoals u ziet op de VANDERSTELT kaart hebben wij transacties begeleid door heel Nederland.

16 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Trackrecord; gerealiseerde transacties door VANDERSTELT “Betrouwbaar en integer brengen wij doelgericht vraag & aanbod in heel Nederland bij elkaar en werken wij onder de radar aan het sluiten van succesvolle transacties.”

Gerealiseerde ‘off market’ transacties VANDERSTELT is in heel Nederland actief. De afgelopen jaren hebben wij onze relaties geadviseerd en ontzorgd bij vele transacties in diverse vastgoedsegmenten, zowel in de aankopende als de verkopende adviseursrol.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 17


Brede scope op vastgoedbeleggingen

Aankopend of verkopend adviseur

Samen met onze opdrachtgevers hebben we ‘onder de radar’ veel vastgoedtransacties gerealiseerd, in met name de volgende segmenten: Winkels Woningen Kantoren Zorgvastgoed Supermarkten Light industrial/bedrijfshallen

Onze rol verschilt per opdracht. De afgelopen jaren hebben we onze loyale achterban begeleid & ontzorgd in de rol van:    Aankopend transactieadviseur Verkopend transactieadviseur

“Toekomstbestendige financiële zekerheid voor de huidige en toekomstige generaties, daar zetten wij ons voor in.” Mogen wij u ook begeleiden? Benieuwd waar we voor u het optimum vinden in het aan- of verkopen van vastgoed met onze onderscheidende aanpak? Wij komen graag met u in contact!

18 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 19


Onze klant- & investeringsprofielen VANDERSTELT bemiddelt voor Nederlandse vermogende families in solitair vastgoed/portefeuilles vanaf €2,5 miljoen. Voor onze institutionele/buitenlandse beleggers ligt deze grens wat hoger. Wij stellen geen maximum aan de omvang van objecten/portefeuilles. Qua clientèle bewegen we ons in een breed spectrum en zijn we net zo breed inzetbaar op de deelgebieden waarin wij actief zijn.

Gezocht; kunt u ons helpen? Voor onze investeerders zijn wij door heel Nederland op zoek naar beleggingen in de volgende segmenten:

Uw beleggingsaanbod Heeft u beleggingsaanbod in bovenstaande deelmarkten? Wij komen graag met u in contact om in een persoonlijk gesprek de verkoopmogelijkheden te bespreken. Wij verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw informatie. U kunt ons bereiken via info@vanderstelt.com of bel naar 026 205 14 60.

20 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Objecten in de stille verkoop

Namens één van onze relaties bieden wij twee Gamma bouwmarkten met enkele naastgelegen retail-units te koop aan: LOCATIE 2

LOCATIE 1

Anchor Tenant: Gamma Huurstroom: 475.000 100% verhuurd Walt: 4,1 jr

Anchor Tenants, oa : Gamma, Leen Bakker Kwantum, Jysk, Kwik-Fit Huurstroom: 730.000 114.000 huur-potentie Walt: 3,0 jr

Locaties zijn gezamenlijk of los van elkaar te verwerven. Meer weten? Mail naar info@vanderstelt.com of bel naar 026 205 14 60.


SINGLE OF MULTI FAMILY OFFICES

De wereld van vastgoed en het familievermogen Vastgoed kan een belangrijk aspect zijn in het waarborgen van het familiekapitaal. Voor VANDERSTELT is de professionele particuliere vastgoedbelegger met een belegd vastgoedvermogen van 5 tot 500 miljoen euro dan ook een belangrijke doelgroep. De basis voor dit bijzondere netwerk is gelegd in Jacquelines directeurschap van ING Real Estate Finance. Vaak hebben we te maken met familiebedrijven waar de DGA nog aan het roer staat, maar inmiddels is het vermogen ook steeds vaker ondergebracht in single of multi family offices. Zo kunnen we de overdracht van het vermogen naar de volgende generaties structureren/begeleiden.

22 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Autonomie en discretie belangrijke kernwaarden Samenwerken met vermogende families en/of hun family offices is een discipline op zich, geeft Jacqueline aan. “Het heeft een heel eigen dynamiek en draait om vertrouwen dat je moet verwerven. Er komt veel emotie bij kijken, maar soms ook een vorm van eenzaamheid in de bedrijfsvoering en daardoor eenzijdige visies. De slagkracht en snelheid waarmee men kan beslissen is daarentegen weer heel groot en bijzonder. Dit type cliënt is vrijwel altijd gehecht aan zijn autonomie, verkiest de anonimiteit en vermijdt de publiciteit. Wij werken daarom altijd discreet, met gedoseerde informatie en zonder publicatie van de transactie.”

“Toekomstbestendige financiële zekerheid voor de huidige en toekomstige generaties, daar zetten wij ons voor in.” De brug slaan tussen twee type klanten VANDERSTELT heeft een zeer ruime ervaring met particuliere investeerders en family offices. Dankzij haar carrière bij Bouwfonds en ING, haar studies aan de Universiteit van Amsterdam, de Amsterdam School of Real Estate en Nyenrode, en haar Rics lidmaatschap, heeft Jacqueline daarnaast een groot netwerk opgebouwd van decisionmakers en nationale en internationale institutionele spelers. Transacties vinden om die reden dan ook vaak plaats op het snijvlak tussen die twee verschillende werelden. “VANDERSTELT begeleidt (des-)investeringen vanuit het familiebedrijf op een vertrouwde en discrete manier.”

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 23


Een voorbeeld uit de praktijk; de allocatie van een groot vermogen na verkoop van het familiebedrijf VANDERSTELT werkt nauw samen met private, single een multi family offices. Via een multi family office kreeg VANDERSTELT begin 2019 het verzoek om een familie te begeleiden en faciliteren bij haar vastgoedallocatie. Deze familie had een aanzienlijk vermogen vrijgespeeld met de verkoop van haar bedrijf. De beschikbare middelen wilde de familie deels gebruiken voor het opbouwen van een woningportefeuille voor de volgende generatie. De argumenten voor de woningbelegging waren:

Deze wens resulteerde in een zeer intensieve samenwerking met deze familie. VANDERSTELT heeft een groot aantal keuzes voorgedragen, gecoรถrdineerd en geselecteerd. Wij hebben de familie begeleid rondom:

24 | VANDERSTELT E-MAGAZINE

uitkeerbaar maandelijks cashrendement; bancaire financierbaarheid; inflatie-hedge; stabiel en voorspelbaar rendement met kans op waardestijging.

portefeuille-samenstelling; asset-selectie; aankoop-transactie; begeleiding; notariaat; taxateurs; beheerders; financiers.


“Wij hebben veel langjarige relaties met cliënten. Hierdoor zijn we voor die families hun vertrouwenspersoon, vraagbaak voor alle vastgoed- en familie-gerelateerde vraagstukken en bewaker van het familievermogen.” Als spin in het web heeft VANDERSTELT deze familie van A t/m Z begeleid en ontzorgd. Binnen een jaar tijd zijn er 4 ‘off market’ woningbeleggingen verworven, en dat in een hele schaarse en competitieve markt. Een mooie start van de opbouw van een goed gespreide woning-portefeuille van zo’n 80 wooneenheden en met een volume van meer dan 15 miljoen euro voor de toekomstige generaties.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 25


“Jacqueline kijkt naar de mens achter de investeringsvraag. Zij begrijpt het belang van een stabiele vastgoedportefeuille en komt met haar brede oriëntatie en groot vakinhoudelijk inzicht op voor de langetermijnbelangen van haar clientèle.” 26 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


VANDERSTELT E-MAGAZINE | 27


In de volgende editie van het VANDERSTELT E-magazine Sale en leaseback

Met ons unieke DNA is het logisch dat wij steeds vaker benaderd worden voor allerlei vragen die net wat verder gaan dan de traditionele bemiddeling in beleggingsvastgoed. En daar doen we dan ook graag wat mee. Eén van onze nieuwe diensten is het bemiddelen bij sale en leaseback voor gezonde Nederlandse bedrijven die op zoek zijn naar bijvoorbeeld alternatieve financiering voor hun corebusiness. Een groeiende groep investeerders op zoek naar bedrijfsmatige vastgoedinvesteringen.  Veel adviseurs kunnen u uitleggen hoe het werkt, maar VANDERSTELT gaat een stap verder en kan ook écht de verbinding maken naar investeerders die u kunnen voorzien in uw langjarige huisvestigingsbehoefte. Is uw vastgoed nog uw eigendom? Destijds vermoedelijk een bewuste keuze, maar wellicht op dit moment een heroverweging waard. In de volgende uitgave van ons E-magazine vertellen wij u er alles over!

Financiering (Debt) Wij ontzorgen en begeleiden vermogende families bij het verkrijgen van een externe financiering, onder de meest optimale condities en voorwaarden. Dit om het rendement op het eigen vermogen te optimaliseren.

Maatwerk-oplossingen (Equity & Advisory) Steeds vaker worden we gevraagd om een vastgoed gerelateerd initiatief of idee ook gerealiseerd te krijgen in de praktijk. Welk puzzelstukje mist u? Meer hierover in ons volgende magazine, of kijk alvast op onze website

Alle Nederlandse beleggingstransacties in kaart Wij informeren u proactief per kwartaal over alle belangrijke spelers, trends, prijzen en rendementen op de Nederlandse vastgoedmarkt.

28 | VANDERSTELT E-MAGAZINE

Object in de spotlight Wie weet brengen we weer een bijzonder object in de stille verkoop onder uw aandacht. Misschien wel net dat object dat u zoekt!

En meer….


“VANDERSTELT staat midden in de wereld van het vastgoed. We weten als geen ander de brug tussen theorie, praktijk en de markt te slaan voor interessante sale en leaseback mogelijkheden van uw vastgoed.”

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 29


Informatie & contact Uw beleggingsaanbod

bent u vastgoedeigenaar of vastgoedadviseur? Of heeft u als collegamakelaar cliĂŤnten met vastgoed in bezit of verkoop? Dan komen we heel graag met u in contact om de mogelijkheden tot aankoop, verkoop of samenwerking te bespreken. We verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw informatie.

Uw eigen (des-)investeringswensen en/of uw familievermogen Bent u actief als belegger in vastgoed of staat u aan de vooravond om te gaan beleggen in vastgoed? Spreekt onze aanpak u aan? We komen graag met u in contact om gezamenlijk van gedachten te wisselen over uw wensen rondom uw investeringsprofiel.

Uw vraag

Heeft u naar aanleiding van dit E-magazine een vraag, of heeft u een andere aanleiding of uitdaging waarover u contact met ons op wilt nemen? Wij horen graag van u!

30 | VANDERSTELT E-MAGAZINE


Neem vrijblijvend contact op met info@vanderstelt.com of bel naar 026-205 14 60.

Contact +31 26 205 14 60 info@vanderstelt.com Nieuwe Stationsstraat 20 | verdieping 13-14 6811 KS Arnhem | Nederland Jacqueline van der Stelt VANDERSTELT

Disclaimer:

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VANDERSTELT. Ondanks dat dit magazine met grote zorg is samengesteld, is VANDERSTELT niet juridisch aansprakelijk voor de inhoud en eventuele omissies.

VANDERSTELT E-MAGAZINE | 31


www.vanderstelt.com

Profile for VANDERSTELT

VANDERSTELT - Nr 1 | april 2020  

5 Jaar VANDERSTELT. Daar zijn we trots op! Maar we zijn vooral dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze loyale achterban...

VANDERSTELT - Nr 1 | april 2020  

5 Jaar VANDERSTELT. Daar zijn we trots op! Maar we zijn vooral dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze loyale achterban...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded