Page 1

SKOLEN VALGFAG STUDIERETNINGER 2011

Rødkildesejlere på fjorden Marie Louise, Mikkel og Sarma træner til Oxbridge Cup 2010


Indholdsfortegnelse: 2 Det ny Rødkilde 2 Skolens profil 4 Skolekulturen 4 Hverdagen 5 Værd at vide om STX 5 Grundforløbet 6 IT og skema 6 Dine valg 7 Bliver dine ønsker opfyldt? 7 Studieretninger og valgfag 8 - 9 Matematik, fysik og kemi 10 - 11 Bioteknologi og biologi 12 - 13 Samfundsfag med matematik 14 Samfundsfag med engelsk 16 - 17 Sproglige studieretninger 18 Musik og medier

Mød elever og lærere og se skolen på orienteringsmødet tirsdag 18. januar kl. 19 Kontakt skolen: Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle T: 7582 0488 E: adm@roedkilde-gym.dk W: roedkilde-gym.dk Redaktion: Uddannelsesleder Vagn Olsen Fotos: elever, lærere og Foto & Co Grafisk tilrettelæggelse: Lise Laursen Zeuner Tryk

Det ny Rødkilde Rødkilde Gymnasium ligger inderst i Vejle Fjord med fjord og skov som naboer. Vi sejler og dykker, og vi overvåger og analyserer livet i fjorden. Vi klatrer og løber i skoven. Skolen er for nyligt bygget helt om, og resultatet er en topmoderne og rummelig skole som ramme om undervisning og et mangfoldigt liv ved siden af undervisningen. Ombygningen har givet os en smuk idrætshal, en flot scienceafdeling, et helt nyt videnscenter, ny musikafdeling med lydstudie, masser af elevarbejdspladser og opholdsrum og en ny kantine med udsigt over fjorden. Der er imidlertid andet end nye bygninger, der gør Rødkilde til Det ny Rødkilde. Gymnasiereformen har gennem de seneste år åbnet for nye undervisningsformer og spændende flerfagligt samarbejde. En sammensat og engageret lærerstab sætter i høj grad deres præg på undervisningen og hele skolekulturen. Skolens profil Rødkilde Gymnasium lægger vægt på, at eleverne trives i et miljø præget af ansvar, åbenhed, tolerance og fornyelse. Skolen udbyder en bred vifte af studieretninger med mange valgfag. Inden for alle studieretninger og profilområder arbejder vi i disse år på at gøre mere for de af vores elever, som vil noget ekstra eller har særlige talenter.

Vi gør alt, vi kan, for at bakke op om de af vores elever, som søger ekstra udfordringer gennem deltagelse i nationale og internationale netværk og konkurrencer i sciencefagene, i matematik og i andre fag. Vi har i 2010 oprettet et smalt kor med 12 særligt talentfulde sangere, som også skal være skolens ambassadører. Vi giver tilbud om ekstra undervisningsforløb i sprogfagene for de elever, som planlægger at tage dele af deres videregående uddannelse i udlandet, og i 2011 starter en eliteidrætsklasse på Rødkilde. I øvrigt arbejder vi på Rødkilde i disse år med 5 områder, som er særligt i fokus, og som er med til at tegne skolens profil: 1. Science 2. Det internationale 3. Fjordgymnasiet 4. Idræt og sundhed 5. Det kunstneriske og kreative 1. Science Der sker meget nyt i vores scienceafdeling. Til flere fag har vi de sidste år modtaget store beløb til nyudvikling og til nyt apparatur, som sætter os i stand til at lave undersøgelser, projekter og eksperimenter på forkant med den teknologiske og videnskabelige udvikling. Vores samarbejde med højteknologiske virksomheder og forskningsinstitutioner sætter tydelige spor i sciencefagene. Vi gennemfører projekter i samarbejde med vores partnere, vi laver studierejser til bl.a. CERN i Schweiz, og i 2009 star-

Hvordan er Rødkilde? 2


tede vi det helt nye fag: bioteknologi. Sciencefagene er samlet i et nyt Sciencehus, som tilbyder et godt undervisningsmiljø med sammenhæng mellem laboratorier, klasserum og arbejdspladser. De fleste dage er der studiecafé med fokus på de naturvidenskabelige fag og matematik.

udsyn og får redskaber til bedre at forstå sin egen danske kultur og dens samspil med andre kulturer.

I 2010 har vi indledt et samarbejde med universiteter og andre sciencegymnasier om udvikling af nye tilbud for særligt ambitiøse og talentfulde elever i sciencefagene.

3. Fjordgymnasiet Rødkilde ligger med Vejle Fjord som nærmeste nabo, og det skal kunne mærkes både i hverdagens undervisning og i de tilbud og events, vi arrangerer uden om undervisningen.

2. Det internationale På Rødkilde bliver man klædt på til at kunne bevæge sig hjemmevant på et globalt uddannelses- og arbejdsmarked. Som på alle andre ungdomsuddannelser er der kortere og længere studierejser og -ophold i udlandet, og alle har mindst to fremmedsprog. Og for de interesserede er der mulighed for at blive ekstra skarp i engelsk og tysk. Skolen tilbyder nemlig særlig undervisning og mulighed for at aflægge de sprogprøver og tests, som mange udenlandske uddannelsesinstitutioner stiller krav om. I 2010 starter vi i alle klasser et nyt internationaliseringsprogram på tværs af fagene. Det tager udgangspunkt i begrebet interkulturelle kompetencer og handler om, at man igennem hele forløbet bliver udfordret på sit kulturelle

Ny studieretning med kinesisk Fra 2011 åbner vi for alvor mod Asien med en studieretning med kinesisk, matematik og erhvervsøkonomi.

Som noget nyt vil biologiundervisningen fremover være en aktiv partner i miljøovervågningen af Vejle Fjord i et samarbejde med kommunen og Miljøcentret. Med dykkergrej, kamera og notatblok registreres livet i fjorden. Både biologi-, fysik- og kemiundervisningen bruger fjorden som et eksperimentarium. Det er ikke nyt, at alle elever i idrætstimerne sejler på Fjorden i skolens kajakker. Men nu er der kommet endnu flere vand- og sejladsaktiviteter på programmet: Vi er i færd med at indkøbe et sæt både til kajakpolo, og Rødkildeelever vandt i år både Oxbridge Cup i matchrace og dragebådsracet i konkurrence med de andre uddannelser i Vejle. Grupper af elever har taget imod tilbuddene om efter skoletid at lære dykning og sejlads i de hurtige matchracere.

3

4. Idræt og sundhed Når man starter på Rødkilde, får man udarbejdet sin personlige sundhedsprofil, og den følges op gennem hele uddannelsen. Sundhedsprofilerne er det første møde med Rødkildes satsning på sundhed og fysisk aktivitet. På Rødkilde vil vi gerne inspirere til fysisk aktivitet i hverdagen og vise betydningen af fornuftige motions- og sundhedsvaner. På Rødkilde har man idræt på skemaet i alle tre år. Men vi forsøger også at tilskynde til fysisk aktivitet i mellemtimer, frikvarterer og fritiden. Derfor er der opstillet bordtennisborde og Wii i fritidsområdet på skolen, og medlemmerne af fitnessforeningen kan låse sig ind i fitnesslokalet og træne alene eller sammen med kammeraterne på de tidspunkter, som passer dem. Gennem skoleåret kan man om eftermiddagen også benytte tilbuddene om frivillig idræt med badminton, dans, aerobic, håndbold og fodbold, hvor man sætter hold til turneringer med andre skoler. Eliteidrætsklasse på Rødkilde 2011 I samarbejde med Elite Vejle opretter vi 2011 en eliteidrætsklasse, hvor vi understøtter muligheden for at tage en 3-årig gymnasieuddannelse og samtidig dyrke idræt på eliteniveau. Vi indlægger mulighed for morgentræning to dage om ugen, vi tilbyder en personlig mentor på skolen, som hjælper med at sikre sammenhæng og balance mellem uddannelse og idræt, og vi hjælper med undervisningsfrihed og erstatningsundervisning i forbindelse med officielle trænings- og turneringsforløb. Noget for dig? – kontakt skolen hvis du vil høre nærmere.


Glimt fra forestillingen 2009, bygget på filmen “Slumdog Millionaire”

5. Det kunstneriske og kreative Rødkildes stærke kunstnerisk-kreative miljøer og fag viser sig på rigtig mange måder i hverdagen. En stor teaterforestilling hvert tredje år, billedkunst- og designelevers udstillinger på skolen, skolens musik- og dramaelevers optræden både på og uden for skolen er tydelige eksempler. Skolen er også udgangspunktet for mange bands, som har mulighed for at øve under de bedst tænkelige forhold i musikafdelingen. Billedkunst, design, drama, mediefag og musik er fagkernen bag den kunstnerisk-kreative profil. Mediefaget er nyt fra 2010, hvor det indgår som studieretningsfag i begge de kunstneriske og en af de samfundsvidenskabelige studieretninger. Som led i talentsatsningen har vi oprettet et kor med 12 dygtige og talentfulde piger – optagelse i koret sker efter optagelsesprøver. Målet er at have et kor på skolen, som både skal være grundstammen i skolens musiske liv og være skolens ambassadører lokalt og internationalt. Rødkildes kunstneriske og kreative miljøer er meget synlige og aktive i mange initiativer og aktiviteter også uden for Rødkilde. Det sker i Spinderihallerne, under Vejle By Night og Spotlightfestivalen. Rødkildeelever er med til at skabe et samarbejde mellem skolens kultur og Vejles initiativer for unge som Ydun og Karma.

Skolekulturen Indtil kl. 16 er der masser af liv på skolen: Der spilles frivillig musik i øvelokalet, idrætshallen og fitnessrummet bruges flittigt, der læses lektier og arbejdes med opgaver og projekter i studiecaféerne, hvor der er lærere til rådighed med en hjælpende hånd. I og uden for skoletiden foregår der i løbet af skoleåret en mængde arrangementer og aktiviteter. Nogle, som f.eks. Kulsøturene, Rødkildefestivalen, Stairwayindsamlingen, Vinterballet og Stærefri er årligt tilbagevendende begivenheder som samler elever og lærere på Rødkilde. Andre aktiviteter som Fredagscafé og Mimerfester arrangeres helt og holdent af elever for elever. Foruden at repræsentere eleverne i et veludbygget skoledemokrati er det elevrådet, som arrangerer fredagscafeerne. Elevforeningen Mimer står for festerne, og VIM udgiver skolebladet. Ved siden af disse faste og traditionsrige elevorganisationer dukker der i løbet af et skoleår adskillige initiativer og samarbejder op blandt eleverne og mellem elever og lærere. Alle elever får i løbet af deres skoletid på Rødkilde lejlighed til at opleve og medvirke i en større forestilling. I november 2009 var det en forestilling/performance/musical over temaer fra filmen Slumdog Millionaire. Omkring 300 af skolens ca. 700 elever medvirkede på den ene eller anden

Skolekulturen

4

måde i opsætningen, som blev overværet af mere end 1.000 tilskuere. Forud var gået flere måneders forarbejde og forberedelse, hvor store og mindre grupper af elever og lærere øvede, grinede, knoklede og hyggede sig eftermiddage, aftener og weekender. Næste store forestilling opsættes i 2012. Vælger man Rødkilde, kommer man til en levende, engagerende og udfordrende skole med elever fra hele Vejle og omegn, der hver dag sætter deres præg på undervisningen og de mange øvrige aktiviteter på skolen. Hverdagen Arbejdet starter på Rødkilde kl. 8, men allerede ved halvottetiden er der liv på skolen. Kl. 7.40 åbner kantinen, og elever, som kommer med bus mange steder fra, finder sig et hyggeligt og stille hjørne og bruger måske tiden til at give dagens lektier en sidste afpudsning. Bus nr. 1 kører til døren, og skolen ligger 15 minutters gang fra banegården. Hvert undervisningsmodul varer 75 minutter med 10 eller 15 minutters frikvarter imellem. I spisefrikvarteret på 30 minutter samles næsten alle i skolens nye kantineområde. Én gang om ugen udvides det første frikvarter til 25 minutter. Det er det ugentlige fællesmøde, som finder sted i festsalen. Her bliver der givet praktiske meddelelser, nye initiativer præsen-


teres af elever og lærere, og her kan man underholde de øvrige elever med musik, drama og andre optrin. Skoledagen slutter de fleste dage 13.55, men der kan forekomme dage med undervisning frem til kl. 15.25. Værd at vide om STX Den største del af undervisningen på STX er i obligatoriske fag. Alle skal have dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag, fysik, to naturvidenskabelige fag, religion, oldtidskundskab, idræt og et kunstnerisk fag. Samtidig er der rige muligheder for at tone studentereksamen efter interesser og fremtidsplaner gennem de forskellige studieretninger og gennem valgfag. En studentereksamen består normalt af 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på Cniveau. • A-niveaufagene har du i alle tre år. Det er fag på højeste gymnasiale niveau. • B-niveaufagene har du i to år. • C-niveaufagene har du i et år - undtagen idræt, som du har i alle tre år. Alle fag kan afsluttes med mundtlig eksamen – undtagen idræt C. I fag på A-niveau (bortset fra historie) samt i engelsk og matematik på Bniveau kan der også være skriftlig eksamen. Du kan vælge at have fem A-niveaufag. Så får

du en belønning, når du søger ind på en videregående uddannelse: Dit eksamensgennemsnit bliver ganget med 1,03. Du skal have mindst to fremmedsprog på mindst B-niveau. Det ene skal være engelsk. Det andet kan være dit fortsættersprog (tysk) på mindst Bniveau eller et begyndersprog (et sprog, du ikke har haft i folkeskolen). Begyndersprog skal i de fleste tilfælde afsluttes på A-niveau. Foruden engelsk tilbyder vi på Rødkilde undervisning i tysk, fransk, spansk, italiensk og kinesisk. Du skal have tre naturvidenskabelige fag, fysik og to af følgende fag: biologi, kemi, naturgeografi. Hvilke to fag, du skal have, vil afhænge af dit valg af studieretning. Et af de tre naturvidenskabelige fag skal du have på B-niveau, enten i studieretningen eller som valgfag. Du skal have et kunstnerisk fag på C-niveau. På Rødkilde udbyder vi billedkunst, drama, musik og (som bundet kunstnerisk fag i studieretning 6) mediefag. Grundforløbet Grundforløbet er det første halve år på gymnasiet, som er fælles for alle elever. Når du søger optagelse i gymnasiet, skal du foretage et foreløbigt valg af studieretning. Ud fra dette valg starter du i en grundforløbsklasse sammen med andre, der har samme eller lignende valg.

I grundforløbet får du fyldt fagligt stof på i en række fag. Du får lært de arbejdsmetoder, vi bruger i gymnasiet, og du får et grundlag for at foretage dit endelige valg af studieretning, fordi du nu kender mange af fagene bedre. I december træffer du så dit endelige studieretningsvalg, som kan betyde, at du skal skifte klasse. I grundforløbet er undervisningen koordineret netop med henblik på at gøre det muligt at skifte studieretning og klasse. En studentereksamen indeholder også forløb uden for fagene og forløb, som rækker på tværs af fagene: Almen sprogforståelse (AP): Her vil du i grundforløbet møde en introduktion til arbejdet med sprog. Der arbejdes både med grammatik, sproghistorie, kommunikation og sprogenes rolle i kulturen og i samfundet. AP afsluttes efter grundforløbet med en prøve. Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): Her vil du i grundforløbet blive introduceret til naturvidenskab på gymnasialt niveau. Der arbejdes med eksperimentelle metoder og aktuelle problemstillinger. Vægten ligger på sammenhængene og det fælles, som binder naturvidenskaberne og de naturvidenskabelige fag sammen. NV afsluttes med en rapport, du skal forsvare mundtligt. Almen studieforberedelse (AT): En række emner belyses fra flere vinkler og fag og med forskellige metoder, og du skal arbejde

Grundforløbet

5


selvstændigt og undersøgende. Der arbejdes med AT igennem alle tre år med 2-3 forskellige emner og forløb i hvert skoleår. AT afsluttes efter 3.g med udarbejdelse af et skriftligt oplæg og en mundtlig eksamen. IT

Skema Sådan kan dit skema i grundforløbet se ud:

Kl.

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8 - 9.15 NV

dansk

engelsk

engelsk

matematik

Når du begynder på Rødkilde, vil IT-vejlederne introducere dig til skolens IT-faciliteter, netværk og intranettet, kaldet Lectio. Der kan du finde dit skema, lektier, beskeder, dokumenter, skriftlige opgaver og alt, hvad du ellers har brug for til undervisningen.

9.30

idræt

spansk

biologi

historie

Når du medbringer din bærbare computer, har du overalt på skolen adgang til vores trådløse netværk. Derudover giver skolen dig adgang til relevante elektroniske ordbøger, databaser og andet materiale til brug for undervisning, opgaveskrivning og projektopgaver.

NV

10.45

FROKOSTPAUSE

11.15 12.30

idræt

historie

matematik

samfundsfag

samfundsfag

12.40 13.55

spansk

dansk

billedkunst

almen sprogforståelse

billedkunst

14.10 15.25

lektiecafé (tilbud)

kor/ orkester/ sport (tilbud)

lektiecafé (tilbud)

Dine valg

Vi har meget fokus på IT i undervisningen. Vi har interaktive tavler i alle lokaler, og alle kan med deres bærbare computer arbejde med tavlerne.

Når du på www.optagelse.dk tilmelder dig gymnasieuddannelsen på Rødkilde, skal du foretage tre valg:

Sammen med andre gymnasier er vi med i et forsøg om en papirløs klasse, der udelukkende benytter sig af interaktive bøger og e-bøger, ligesom vi har klasser, som deltager i forsøg med internetadgang i forbindelse med skriftlige eksamener.

Du skal vælge kunstnerisk fag Som udgangspunkt skal du vælge mellem musik, billedkunst og drama. Hvis du vælger studieretning 6 med mediefag, er mediefaget dog automatisk dit kunstneriske fag. Hvis du vælger studieretning 13 eller 14, er musik automatisk dit kunstneriske fag.

IT og skema

6

På mange studieretninger har du mulighed for at opgradere dit kunstneriske fag til B-niveau. Du skal vælge dit 2. fremmedsprog Alle elever har engelsk, og du skal vælge et 2. fremmedsprog, som kan være dit fortsættersprog eller et begyndersprog. Dit fortsættersprog er normalt tysk. Hvis du vælger tysk, starter undervisningen med udgangspunkt i folkeskolens tyskniveau og kan afsluttes efter 2 år. Du kan yderligere vælge faget på A-niveau i 3g. I studieretning 11 er tysk på A-niveau studieretningsfag. Vælger du et begyndersprog, vil det være et sprog, du ikke har haft før. På Rødkilde tilbyder vi fransk, italiensk og spansk begyndersprog. Som udgangspunkt har man et begyndersprog i alle tre år, og det skal afsluttes på A-niveau. Som noget helt nyt kan du i 2011 i studieretning 12 også vælge kinesisk som 2. fremmedsprog. Du skal vælge studieretning På de følgende sider præsenterer vi de 14 studieretninger, vi i 2011 tilbyder på Rødkilde. Du kan her se flere detaljer end på www. optagelse.dk, hvor du ikke vil kunne se fagenes niveau og heller ikke det tredje fag i studieretningen. Studieretningerne præsenteres i 4 grupper med hver sin farve: de naturvidenskabelige, de samfundsvidenskabelige, de sproglige og de kunstneriske.


Glimt af hverdagen på Rødkilde

Bliver dine ønsker opfyldt? Hvis du allerede nu ved, hvad din videre uddannelse skal være, kan du undersøge hvilke optagelseskrav, der gælder for uddannelsen. Det kan din skolevejleder hjælpe dig med, eller du kan på hjemmesiden www.ug.dk finde optagelseskravene til alle videregående udannelser. Skolen opretter de fag og studieretninger, der får tilstrækkelig søgning. Vi kan derfor ikke garantere dig, at du får din foretrukne studieretning. Men hvis dit studieretningsønske ikke umiddelbart bliver opfyldt, kan du som regel gennem sammensætningen af valgfag få de fag og niveauer, du gerne vil have. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde den rigtige løsning til dig! Har du flere spørgsmål?

Klik dig ind på roedkilde-gym.dk, ring til os på 7582 0488 eller mail dine spørgsmål til adm@roedkilde-gym.dk. Du får hurtigt og præcist svar.

R ø dkildes studieretninger 2 0 11

VA L G FA G

1

fysik A

matematik A

kemi B

astronomi

2

kemi A

matematik A

fysik B

billedkunst

3

matematik A

fysik B

kemi B

datalogi

C

4

biotek A

matematik A

fysik B

design

C

5

biologi A

idræt B

matematik B

engelsk

6

samfundsfag A engelsk A

medie B

erhvervsøkonomi

C

7

samfundsfag A matematik B

erhvervsøkonomi C

filosofi

C

fransk

A

8

engelsk A

matematik B

samfundsfag B

fysik

A

9

engelsk A

samfundsfag B

psykologi C

italiensk

A

10

engelsk A

spansk A

tysk B

kemi

A

11 tysk A

engelsk A

psykologi B

12 kinesisk A

matematik B

erhvervsøkonomi C

13 musik A

engelsk A

medie C

14 musik A

matematik B

medie C

Vi arbejder desuden på oprettelse af en studieretning med drama som tyngdepunkt. Læs mere herom på www.roedkilde-gym.dk

biologi

NIVEAU C A

dramatik

B

C

B

C

B

C

A

idræt

B B B

latin

C C

matematik

A

B

musik

A

B

C

naturgeografi

B

C

psykologi

B

C

samfundsfag

A

spansk

A

tysk

A

B B

Valgmuligheder og valgfag 7


Matematik, fysik og kemi Studieretningerne 1-3 henvender sig til elever med en særlig interesse for naturvidenskab og matematik.

Ud over arbejdet med naturvidenskabsfagenes egne områder vil der være en række tematiske forløb, hvor fagenes fælles sider træder frem.

- Miljø, perspektiver i vedvarende energi, problemer med sprøjtemidler og udledning af tungmetaller.

Det høje niveau i disse fag sikrer, at du rustes bedst muligt til en videregående uddannelse inden for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og samtidig får opfyldt optagelseskravet til en række andre uddannelser, f.eks. læge, tandlæge og farmaceut.

Et par eksempler på sådanne kan være: - Nanoteknologi, der bl.a. handler om egenskaber og anvendelsesmuligheder af strukturer på størrelse med atomer - Matematiske modeller til beskrivelse af fysiske og kemiske problemstillinger

I disse studieretninger vil studierejser og andre aktiviteter ud af huset ofte indebære besøg på naturvidenskabelige forskningsinstitutioner og universiteter, og på forskningstunge og højteknologiske virksomheder.

1. Fysik A, matematik A, kemi B

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

Hvis du vælger fransk, spansk eller italiensk som 2. sprog får du et ekstra 5. A-fag 3g

fysik

matematik

biologi

AT

2g

fysik

matematik

kemi

AT

1g 2. halvår

fysik

matematik

kemi

AT

1g 1.halvår

fysik

matematik

kemi

AP, NV

C-valgfag

historie

dansk

historie

dansk

samfundsfag

historie

samfundsfag

historie

Naturvidenskab 8

(2. sprog)

idræt

oldtidskundskab

engelsk

2. sprog

idræt

religion

dansk

engelsk

2. sprog

idræt

kunstfag

dansk

engelsk

2. sprog

idræt

kunstfag


2. Kemi A, matematik A, fysik B

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

Hvis du vælger fransk, spansk eller italiensk som 2. sprog får du et ekstra 5. A-fag 3g

kemi

matematik

biologi

AT

2g

kemi

matematik

fysik

AT

1g 2. halvår

kemi

matematik

fysik

AT

1g 1.halvår

kemi

matematik

fysik

AP, NV

C-valgfag

historie

dansk

(2. sprog)

historie

dansk

engelsk 2. sprog

samfundsfag

historie

dansk

engelsk 2. sprog

idræt

kunstfag

samfundsfag

historie

dansk

engelsk 2. sprog

idræt

kunstfag

idræt idræt

oldtidskundskab religion

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

3. Matematik A, fysik B, kemi B 3g

matematik

A-valgfag

biologi

AT

2g

matematik

fysik

kemi

AT

1g 2. halvår

matematik

fysik

kemi

AT

1g 1.halvår

matematik

fysik

kemi

AP, NV

C-valgfag

historie

dansk

(2. sprog)

historie

dansk

engelsk 2. sprog

samfundsfag

historie

dansk

engelsk 2. sprog

idræt

kunstfag

samfundsfag

historie

dansk

engelsk 2. sprog

idræt

kunstfag

idræt idræt

oldtidskundskab religion

Naturvidenskab 9


Biologi og bioteknologi Biologien er omdrejningspunktet for studieretningerne 4 og 5, og anvendt og eksperimentelt arbejde vejer tungt i begge studieretninger. Studieretning 4 er for dig, som er optaget af alt det nye, man ved og kan gøre i biologien og de andre sciencefag, og som brænder efter at få fingrene i al den nye teknologi. Danmark står stærkt inden for bioteknologisk forskning og industri, og i det nye fag lægger vi os tæt op af udviklingen der.

I studieretningen samarbejder vi med bioteknologiske virksomheder i området. Der bliver lagt vægt på moderne biologiske felter som molekylærbiologi, enzymologi, DNA og gensplejsning. Den store vægt, der bliver lagt på anvendelse og teknologi, understøttes af en tæt kobling til fysik og især kemi. Bioteknologi er det nyeste fag i fagrækken til en studentereksamen, og det eksperimentelle arbejde i laboratoriet, hvor den nyeste teknologi

er til rådighed, fylder meget. Ved videregående uddannelser, hvor kemi B og biologi B indgår i optagelseskravene, opfylder bioteknologi A begge disse krav. Eksempler på emner i undervisningen kunne være: - Fra biomasse til bioethanol - Bearbejdning af DNA og gensplejsningsteknikker - Forædling af mikroorganismer ved fx kloning og ægtransplantation

4. Bioteknologi A, matematik A, fysik B

GF

STUDIE RETNINGSFORLØBET

Hvis du vælger fransk, spansk eller italiensk som 2. sprog får du et ekstra 5. A-fag 3g

biotek

matematik

fysik

AT

2g

biotek

matematik

fysik

AT

1g 2. halvår

biologi

matematik

kemi

AT

1g 1. halvår

biologi

matematik

kemi

AP, NV

C-valgfag

historie

dansk

historie

dansk

samfundsfag

historie

samfundsfag

historie

Naturvidenskab 10

(2. sprog)

idræt

oldtidskundskab

engelsk

2. sprog

idræt

religion

dansk

engelsk

2. sprog

idræt

kunstfag

dansk

engelsk

2. sprog

idræt

kunstfag


I samarbejdet om studieretning 5 arbejdes der med et bredt blik på mennesket og dets biologiske omgivelser i en praktisk sammenhæng. Biologi er i sig selv et bredt fag, og koblingen mellem biologi og idræt i studieretningen lægger op til et tæt samarbejde omkring menneskekroppens funktioner samt muligheder og begrænsninger med særligt henblik på idræt og træning. Både biologi og idræt bruger de muligheder, det giver at have skov, fjord og by som nabo og rådighed over helt nye lokaler og udstyr.

Eksempler på emner i undervisningen kan være: - Miljøundersøgelser i Vejle Fjord. Hvordan står det til? Hvordan følger, registrerer og analyserer man miljøet? - Genetik og gen etik, arvelige sygdomme, DNA og gensplejsning - Sundhed, kropsidealer, kost og motion - Darwins udviklingslære og myten om “intelligent design”.

På studierejser og i aktiviteter ud af huset vil vi i begge studieretninger lægge vægt på besøg der, hvor man kan møder biologien ”i virkeligheden” og besøg på institutioner og virksomheder indenfor forskning og anvendelse af forskningen. Og i studieretning 5 vil der selvfølgelig også være masser af idræt uden for selve skolen.

GF

STUDIE RETNINGSFORLØBET

5. Biologi A, idræt B, matematik B 3g

biologi

A-valgfag

idræt

AT

C-valgfag

2g

biologi

matematik

idræt

fysik

AT

1g 2. halvår

biologi

matematik

idræt

kemi

AT

1g 1. halvår

biologi

matematik

idræt

kemi

AP, NV

historie

dansk

(2. sprog)

oldtidskundskab

historie

dansk

engelsk

2. sprog

religion

samfundsfag

historie

dansk

engelsk

2. sprog

kunstfag

samfundsfag

historie

dansk

engelsk

2. sprog

kunstfag

Naturvidenskab 11


Studieretninger med samfundsfag på A Studieretning 6 og 7 er for dig, som er engageret i, hvordan vort samfund er skruet sammen - lige fra de store globale linjer til det nationale og det nære. Fokus er ikke kun på samfundet omkring os, men også på hvordan hver enkelt af os udvikler os i et samspil med omgivelserne og selv påvirker vores omgivelser. Du kommer til at foretage egne undersøgelser, og du analyserer aktuelle begivenheder. Med hjælp af samfundsfaglige metoder og teo-

rier bliver du i stand til at gennemskue og forstå udviklinger og mønstre, der ellers vil være gemt bag overfladen.

kommer du til at beskæftige dig indgående med den sociale, politiske og økonomiske udvikling i Danmark og verden.

I mange analyser og undersøgelser af samfundet på et avanceret niveau betjener man sig af værktøjer og hjælpemidler fra matematikkens og statistikkens verden, og alle har matematik på enten B- eller A-niveau.

Mediefaget giver dig de faglige redskaber til overblik og kritisk analyse af mediebilledet i en tid, hvor medieudbuddet og -forbruget vokser ufatteligt hurtigt, og hvor medierne får en helt ny betydning i den politiske og kulturelle udvikling både globalt og lokalt. I denne tid, hvor mediernes betydning for samfundet og for hver enkelt af os vokser eksplo-

I studieretning 6 er mediefaget og engelsk med til at tegne profilen. I studieretningen

6. Samfundsfag A, engelsk A, mediefag B

GF

STUDIE RETNINGSFORLØBET

Hvis du vælger fransk, spansk eller italiensk som 2. sprog får du et ekstra 5. A-fag. Mediefag er bundet kunstnerisk fag 3g

samfundsfag

engelsk

AT

naturvidenskabeligt B-valgfag

historie

dansk

2g

samfundsfag

engelsk

1g 2. halvår

samfundsfag

1g 1. halvår

samfundsfag

(2. sprog)

medie

AT

fysik

historie

dansk

matematik

2. sprog

religion

idræt

engelsk

medie

AT

biologi

historie

dansk

matematik

2. sprog

naturgeografi

idræt

engelsk

medie

AP, NV

biologi

historie

dansk

matematik

2. sprog

naturgeografi

idræt

Samfundsvidenskab 12

oldtidskundskab idræt


sivt, får du også redskaberne til selv at håndtere og producere medieprodukter. Med et globalt fællessprog som engelsk på A-niveau i studieretningen har vi de bedste muligheder for at komme tættere på verden omkring os. Det er naturligt at inddrage avancerede engelsksprogede tekster i studiet af globale udviklinger og i studiet af sociale, politiske og kulturelle forhold i andre lande. Studieretningen, som i den grad har blikket rettet udad, åbner for et samspil med de talrige

aktører på det samfunds- og mediemæssige felt, og det vil være naturligt at samarbejde med og besøge aktører i den engelsksprogede verden. I studieretning 7 er erhvervsøkonomi det tredje studieretningsfag. I studieretningen kommer du til at beskæftige dig indgående med den sociale, politiske og økonomiske udvikling i Danmark og verden, og du kommer tæt på erhvervslivet og dets rolle i samfundet. Med matematik på A-niveau er det også en

studieretning for dig, som også synes, det er sjovt at jonglere med tal. Eksempler på særlige emner kunne være: - De politiske og økonomiske udfordringer fra Asien og Kina - Danmark i krig – en ny slags krig - EU fra handelssamarbejde til politisk union - Globale udfordringer for Trekantsområdets virksomheder - Ungdom og ungdomskultur i Beijing, New York, Damaskus – og Vejle

7. Samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C

GF

STUDIE RETNINGSFORLØBET

Tysk fortsætter er bundet 2. sprog 3g

samfundsfag

erhvervsøkonomi

A-valgfag

AT

2g

samfundsfag

matematik

fysik

AT

1g 2. halvår

samfundsfag

matematik

kemi

AT

1g 1. halvår

samfundsfag

matematik

kemi

AP, NV

naturvidenskabeligt B-valgfag

historie

dansk

idræt

oldtidskundskab

historie

dansk

engelsk

tysk

idræt

religion

biologi

historie

dansk

engelsk

tysk

idræt

kunstfag

biologi

historie

dansk

engelsk

tysk

idræt

kunstfag

Rødkildes elever tager globalt ansvar, når de donerer en arbejdsdag til Stairway-foundation, som tager sig af Manilas gadebørn. Dramaelever optræder som skulpturer i Vejles gader. Andre gør biler rene. De ved, at de penge, de tjener, gør en forskel.

Samfundsvidenskab 13


Samfundsfag med engelsk på A I engelsk arbejdes der med ret avancerede tekster og andre medier med både litterært og fagligt indhold, og gennem arbejdet med præcis mundtlig og skriftlig formidling styrkes evnen til at orientere sig og handle aktivt i en moderne globaliseret verden. Selv om samfundsfag på B-niveau fortrinsvis tager udgangspunkt i danske samfundsforhold, bidrager faget med metoder og teorier til at forstå og undersøge både internationale og globale fænomener og udviklinger.

videregående uddannelser. Studieretningen giver mulighed for samfundsfag på A-niveau som valgfag i 3.g.

tanker og handlinger føjes nye bidrag til arbejdet med litteratur og medier og til en forståelse af menneskets samspil med omgivelser og samfund.

Eksempler på samarbejde mellem studieretningsfagene kunne være: - Demokrati, valg og vælgere i Danmark, Storbritannien og USA - Velfærdsmodellerne i Danmark og USA og forventningerne til deres fremtidige udvikling - Migrationens og folkevandringernes konsekvenser for nationalstaternes udvikling

Eksempler på samarbejde mellem studieretningsfagene kunne være: - Multikulturelle samfund og minoritetsgruppers identitet - Storbyer og menneskers vilkår i storbyer som eksempelvis New York, Bombay, London – - Homegrown terrorists i de vestlige lande og terrorisme i tredjeverdenslande

I studieretning 8 indgår matematik på B-niveau som det tredje studieretningsfag. Matematikkens værktøjer finder anvendelse i samfundsfaglige undersøgelser, og faget opfylder samtidig et optagelseskrav på mange

I studieretning 9 er psykologi det tredje studieretningsfag, og det bidrager naturligt til forståelsen af det enkelte menneskes psyke. Gennem psykologiens forklaringer og teorier om menneskers følelser,

Studierejsen vil gå til byer eller engelsktalende områder. Her vil der være lejlighed til træning af de sproglige færdigheder, og der være basis for kontakt med kulturelle og politiske institutioner.

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

8. Engelsk A, samfundsfag B, matematik B 3g

engelsk

A-valgfag

C-valgfag

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

dansk

(2. sprog)

idræt

oldtidskundskab

2g

engelsk

samfundsfag

matematik

fysik

AT

historie

dansk

2. sprog

idræt

religion

1g 2. halvår

engelsk

samfundsfag

matematik

kemi

AT

biologi

historie

dansk

2. sprog

idræt

kunstfag

1g 1. halvår

engelsk

samfundsfag

matematik

kemi

AP, NV

biologi

historie

dansk

2. sprog

idræt

kunstfag

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

9. Engelsk A, samfundsfag B, psykologi C 3g

engelsk

A-valgfag

B-valgfag

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

dansk

(2. sprog)

idræt

oldtidskundskab

2g

engelsk

samfundsfag

psykologi

fysik

AT

historie

dansk

2. sprog

idræt

religion

1g 2. halvår

engelsk

samfundsfag

matematik

naturgeografi

AT

biologi

historie

dansk

2. sprog

idræt

kunstfag

1g 1. halvår

engelsk

samfundsfag

matematik

naturgeografi

AP, NV

biologi

historie

dansk

2. sprog

idræt

kunstfag

Samfundsvidenskab 14


Sprog og kultur

Studieretning 10 og 11 har et klart fokus på sprog og kultur. Der indgår i dem begge mindst to fremmedsprog på højeste niveau i studieretningsfagene. Arbejdet med præcis mundtlig og skriftlig formidling og kommunikation sætter dig i stand til at handle i en moderne, globaliseret verden. Gennem dit arbejde med bl.a. noveller, artikler, film og elektroniske medier får du samtidig indgående kendskab til de samfund og kulturer, sprogene udfoldes i. Sammenkoblingen af to eller tre europæiske hovedsprog viser umiddelbart et klart fokus på

Europa - historisk, kulturelt og samfundsmæssigt. Men englænderne og spanierne udgør kun en lille andel af det samlede antal mennesker, som regner disse sprog som deres modersmål. Spansk er hovedsproget i størstedelen af Sydog Mellemamerika, lige som engelsk er det i Nordamerika og i tidligere engelske kolonier i Afrika og Asien. Tysk er ligeledes det officielle sprog i eksempelvis Namibia. Studieretning 10 er Rødkildes studieretning med tre fremmedsprog: spansk og engelsk på A-niveau og tysk på B-niveau. Eksempler på emner for samarbejdet mellem fagene kan være:

- Kommunikation og massemedier i forskellige kulturer - Findes en europæisk kultur – historisk og aktuelt? - Sprog og national identitet – er et fælles sprog en nødvendighed for en fælles identitet?

Studieretning 11 kobler to sprog på højeste niveau med psykologi på B-niveau. Psykologien tilfører ekstra lag til forståelse af individet og identiteten. Du får redskaber til at forstå det enkelte menneskes vilkår og udvikling.

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

10. Engelsk A, spansk A, tysk B 3g

engelsk

spansk

C-valgfag

B-valgfag

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

dansk

idræt

oldtidskundskab

2g

engelsk

spansk

tysk

fysik

naturgeografi

AT

historie

dansk

idræt

religion

1g 2. halvår

engelsk

spansk

tysk

biologi

matematik

AT

samfundsfag

historie

dansk

idræt

kunstfag

1g 1. halvår

engelsk

spansk

tysk

biologi

matematik

AT, AP, NV

samfundsfag

historie

dansk

idræt

kunstfag

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

11. Tysk A, engelsk A, psykologi B 3g

tysk

engelsk

psykologi

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

dansk

idræt

oldtidskundskab

2g

tysk

engelsk

psykologi

fysik

B-valgfag

AT

historie

dansk

idræt

religion

1g 2. halvår

tysk

engelsk

samfundsfag

biologi

matematik

AT

naturgeografi

historie

dansk

idræt

kunstfag

1g 1. halvår

tysk

engelsk

samfundsfag

biologi

matematik

AT, AP, NV

naturgeografi

historie

dansk

idræt

kunstfag

Sprog og kultur 16


Studieretning 12 En helt ny studieretning med kinesisk Kina er et land i rivende udvikling. Landet fylder mere og mere i de danske medier, og flere og flere danske virksomheder åbner kontorer i Kina. Behovet for folk, der forstår kinesisk kultur og kender til det kinesiske sprog, har aldrig været større. Studieretningen med kinesisk, matematik og erhvervsøkonomi er skruet sammen for dig, som kan se dig selv på den helt store globale bane. Du kommer til at arbejde intensivt med det kinesiske sprog (putonghua), men vi vil også beskæftige os med kinesiske film, musik og litteratur for at opnå indsigt i moderne kinesisk kultur. Du vil også lære om kinesiske samfundsforhold, og vi vil se på kinesiske hjemmesider og undersøge, hvad der rører sig i Kina lige nu. Faget lærer dig at arbejde med og i anderledes kulturer og forbereder dig på at begå dig i Kina

Om kinesisk på A-niveau, som er et helt nyt fag og sprog i danske gymnasier:

både sprogligt og kulturelt.

= Xue zhongwen = Studere kinesisk

Blikket er rettet mod øst, mod Asien og Kina. Foruden at trænge ind i det kinesiske sprog vil du således møde en asiatisk kultur, som er så grundlæggende anderledes end vores kendte, fælleseuropæiske kultur, at det giver anledning til stadig forundring. Midt i det dybt fremmedartede giver erhvervsøkonomien og matematikken samtidig nogle helt kontante redskaber til at forstå det kinesiske økonomiske mirakels store betydning for udviklingen og økonomien i danske virksomheder og for danske arbejdspladser. Vi går i studieretningen i tæt samarbejde med virksomheder i Vejle og i Danmark, som er dybt involverede i og samtidig dybt afhængige af udviklingen i Kina, og vi arbejder hen imod en studierejse til Riget i Midten.

På kinesisk A-niveau lærer du putonghua (også kaldet mandarin). Putonghua er standardkinesisk (svarende til rigsdansk i Danmark) og er det sprog i verden, som bliver talt af flest mennesker som modersmål (flere end dem med engelsk og spansk tilsammen!). Undervisningen fokuserer først og fremmest på det talte sprog. Vi træner udtale, grammatik og ordforråd, og du vil efterhånden kunne føre kortere dialoger på kinesisk. Efter tre år vil du have et aktivt/passivt ordforråd på 2100 ord – nok til at du nu kan føre rigtige samtaler. Du vil undervejs også lære at læse og skrive kinesiske skrifttegn. Målet er, at du efter tre år kan skrive ca 300 af de vigtigste tegn og læse 700 tegn. I løbet af de tre år, vil du kunne læse lettere tekster og derefter tale om dem, og du vil også selv kunne skrive kortere kinesiske tekster ved hjælp af tekstbehandlingsprogrammer.

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

12. Kinesisk A, matematik B, erhvervsøkonomi C 3g

kinesisk

A-valgfag

B-valgfag

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

dansk

idræt

oldtidskundskab

2g

kinesisk

matematik

erhvervsøkonomi

fysik

engelsk

AT

historie

dansk

idræt

religion

1g 2. halvår

kinesisk

matematik

samfundsfag

kemi

engelsk

AT

naturgeografi

historie

dansk

idræt

kunstfag

1g 1. halvår

kinesisk

matematik

samfundsfag

kemi

engelsk

AT, AP, NV

naturgeografi

historie

dansk

idræt

kunstfag

Sprog og kultur 17


Musik- og mediestudieretningerne Studieretningerne er for dig, som brænder for musik og kan se mulighederne i koblingen til de moderne elektroniske medier. I begge studieretninger står koblingen af de to kunstneriske fag musik og mediefag i centrum. Men de adskiller sig ved at have enten en mere sproglig eller en mere matematisk vinkel. Musikundervisningen er på det højeste gymnasiale niveau, og vi arbejder både med musikudøvelse og –forståelse. Alle kommer til at arbejde med flere instrumenter og med sang, både solo og i orkestre og bands. Vores musikhold er altid udgangspunkt for grupper og bands af alle slags. Gennem faget får du redskaberne til at analysere musikken for at forstå, hvorfor den lyder og fungerer,

som den gør. Man kommer også til at arbejde med flere musikgenrer både i praksis og analytisk, og man lærer at arrangere musik for orkestre og kor. I mediefaget vil du få redskaber til at analysere medieproduktioner, - især film- og TV-produktioner. Du vil også selv skulle producere, optage og redigere 1-2 mindre medieproduktioner. Du kommer i det praktiske arbejde til at lære at bruge både optageudstyr og elektroniske redigeringsprogrammer. Samspillet mellem de to kunstneriske fag udvider de enkelte fags udfoldelsesmuligheder og tilbyder en mulighed for at arbejde med helt nye og spændende produktioner. I studieretning 13 er de kunstneriske fag koblet sammen med engelsk på højeste niveau. Gennem

arbejdet med tekster, musik, film og elektroniske medier vil du få et indgående kendskab til de engelsksprogede kulturer, sproget (og musik og medier) udfoldes i. Og samtidig får du opbygget evnen til præcis mundtlig og skriftlig formidling og kommunikation. I studieretning 14 er de kunstneriske fag koblet sammen med matematik på B-niveau. Musikalitet og interesse for matematik følges ofte ad, og studieretningen giver mulighed for at kombinere de to interesser. Foruden den almindelige musikuddannelse giver studieretningen med matematik en særlig mulighed for at dyrke den teori og systematiske tilgang, som ligger bag megen musik. Samtidig åbner matematikken dørene til mange videregående uddannelser.

13. Musik A, engelsk A, mediefag C

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

Hvis du vælger fransk, spansk eller italiensk som 2. sprog får du et ekstra 5. A-fag. Musik er bundet kunstnerisk fag 3g

musik

engelsk

B-valgfag

2g

musik

engelsk

1g 2. halvår

musik

engelsk

biologi

matematik

AT

1g 1. halvår

musik

engelsk

biologi

matematik

AP, NV

mediefag

naturvidenskabeligt B-valgfag

fysik

AT

historie

(2. sprog)

dansk

idræt

oldtidskundskab

AT

historie

2. sprog

dansk

idræt

religion

naturgeografi

historie

2. sprog

dansk

idræt

samfundsfag

naturgeografi

historie

2. sprog

dansk

idræt

samfundsfag

14. Musik A, matematik B, mediefag C

GF

STUDIERETNINGSFORLØBET

Musik er bundet kunstnerisk fag 3g

musik

A-valgfag

naturvidenskabeligt B-valgfag

AT

historie

(2. sprog)

dansk

idræt

oldtidskundskab

2g

musik

matematik

fysik

engelsk

AT

historie

2. sprog

dansk

idræt

religion

1g 2. halvår

musik

matematik

biologi

engelsk

AT

naturgeografi

historie

2. sprog

dansk

idræt

samfundsfag

1g 1. halvår

musik

matematik

biologi

engelsk

AP, NV

naturgeografi

historie

2. sprog

dansk

idræt

samfundsfag

mediefag

Musik og medier 18


Rø d k i l d e G y m n a s i u m Rø d k i l d e v e j 4 2 7 1 0 0 Ve j l e

7582 0488 roedkilde-gym.dk

Rødkilde Gymnasium 2011  

Skolen, uddannelsen og studieretningerne 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you