Blokken nr. 98, september 2018

Page 1

Medlems nyt nr. 98 September 2018


Redaktion

Kaj Skytte Nielsen Jens Glindvad

Lillebælt Smakkelaug`s bestyrelse Oldermand Jens Glindvad Andersen Kasserer Jørgen Illum Hansen Sekretær Mikael Hjorth Bestyrelse Knud Mortensen Viceoldermand Søren Johansen

2463 5094 4296 0962

kajskytt@stofanet.dk jgsnug@profibernet.dk

4296 0962 6171 6441 2372 2411 4157 4578

jgsnug@profibernet.dk j-illum@stofanet.dk mikael_hjorth@hotmail.com kmo@weber.dk strib@city.dk

4020 3374

Bestyrelse

Peter Uldal

3031 0251

gpuldal@gmail.com

Suppleant Suppleant Revisor

Vagn Olsen Rolf Eliesen Peder Juul Rasmussen

5186 8154 4011 4208 2337 5836

vagnolsen@gmail.com tally@mail.dk p.juul.ras@post.tele.dk

Revisorsuppleant

Anne Simonsen

anne@friskoler.dk

Lillebæltværftets Venneforening`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Asger Frederiksen Birgit Teut Johannes K. Frederiksen

2288 4291 6441 8465 2049 9572

avf@stofanet.dk

Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse !.suppleant 2.suppleant

Doris Engholm Jørgen Greve Peter Uldal Asta Friis Michael Andersen Flemming Worsøe

2014 2195 2074 1094 3031 0251 2427 7566 3031 7207 6441 4956

dorisengholn@yahoo.dk jbg@stofanet.dk gpuldal@gmail.com astafriis@stofanet.dk michael.flyver@gmail.com flemming.worsoe@middelfart.dk

Jens Glindvad Andersen Vagn Olsen

4296 0962 5186 8154

Viggo Neumann

2946 2959

Asger Frederiksen

2288 4291

Majken Nørup Bodil Schelde-Jensen Peter Storm

6441 4741

jgsnug@profibernet.dk vagnolsen@gmail.com lerhus@mail.dk avf@stofanet.dk mn@middelfat-museum.dk bodil.schelde-jensen@fredericia.dk peterstorm@vip.cybercity.dk

frederiksen_j_k@hotmail.com

Lillebæltværftet`s bestyrelse

Næstformand Kasserer Bestyrelse Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse

Blokken udkommer næste gang i december 2018 Oplag 450 Tryk: MV-TRYK Forsidefoto Hyggesejlads med ”Mette” . Foto: Knud Mortensen. Hjemmeside: www.lillebaeltvaerftet.dk 2


Leder September 2018. Respekt! Lørdag den 11 august deltog jeg i sejl stævnet Øresund på |angs. Et samarbejde der for første gang fandt sted mellem 4 foreninger. TS.Træskibssammenslutningen. DFÆL. Dansk forening for ældre lystfartøjer. Hal 16 Maritimt værksted i Helsingør og KTS. Københavnske træsejlere. Det var første gang nogensinde, at de klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere mødtes med tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller til en stor kapsejlads på Øresund. Hvilket efter min mening var et fremragende initiativ. Starten gik udfor Tuborg Havn, med mållinie tæt på havnemolen i Snekkersten. Derefter sejlede alle fartøjerne til Helsingør havn, hvor der blev tid til at besøge de smukke både. Denne herlige sensommerdag blev der "sparket lønning" og fortalt historie om skibe, samt ikke mindst udvekslet erfaringer om brug af materialer og vedligehold af både. Her kommer det væsentlige, det er fantastisk og særdeles beundringsværdigt, at samtlige af de deltagende både er yderst velholdte. Det giver respekt til de besætninger der vælger at vedligeholde og ikke mindst at sejle en træbåd, der har mange sømil i kølvandet. Uanset om det er en båd der sejler under TS eller DFÆL, standeren er det den samme maritime kulturhistorie der fortælles og tages vare på. Fascinationen af træbåden - bådebyggerhåndværket samt bådens historie. Nogle af bådene er fundet som udtjente vrag og efter års restaureringsarbejde, sejler de i dag som smukke repræsentanter for træskibskulturen Ofte diskuteres det, hvem der i fremtiden vil tage vare på og videreføre denne maritime kulturarv. Desværre er der nok ikke en bestemt løsningsmodel, men måske flere betinget af tid og sted. Jeg mener, at så længe vi der har fødderne på dørk og dæk, sejler bådene og fortæller de gode historier om vedligehold og ikke mindst de herlige sejladser vil der være personer der fascineres af dette skønne sejlermiljø. Til sidst vil jeg overbringe en hilsen fra Catja Beck- Berge, formand for DFÆL. og sige tak for et velgennemført sommerstævne for DFÆL på Lillebælt værftet.

Oldermand. Lillebælt Smakkelaug. Jens Glindvad Andersen 3


Sommerstævnet. Godt - men småt. Klippet fra De fæles hjemmedside (med tilladelse) Der var fine forhold i Middelfart, da årets sommerstævne løb ad stabelen. Træskibshavn midt i byen og hyggelige omgivelser til alt det indendørs. Men der havde været plads til flere.

Der var ingen tvivl om, at der var træbåde i havnen. Nok er der til daglig både lidt jagter og galeaser i den fine havn der vidner om den sejlende kulturarv, men DFÆLs mange træmaster og signalflag, satte lidt ekstra kolorit på omgivelserne og tiltrak nysgerrige besøgende. Efterhånden som weekenden skred frem, nåede deltagertallet på årets sommerstævne op mod knap 30 både. På indholdssiden fulgte stævnet op på de senere års klassiske dicipliner. Der blev hygget båd og båd i mellem, grillet i fællesskab i de pittoreske omgivelser på Lillebælts værftet som dannede rammerne om arrangementet. Programmet bød på byvandring med og uden guide i Middelfart, alt mens solen - næsten uden undtagelse - skinnede fra en nærmest skyfri himmel. Gode og særdeles aktive medlemmer fra Lillebælt Værftet, Venneforeningen og Smakkelauget servicerede stævnets deltagere på allerfineste vis, og det var tydeligt at der på værftet er opbygget en solid rutine i at udvise stor og hjertelig gæstfrihed. Smakkelauget lagde fredag eftermiddag joller til smakkesejlads for dem som ønskede at prøve kræfter med de små livlige både. Den meget stærke strøm, og de i den sammenhæng uprøvede besætninger, blev udfordret. Dette især når jollerne skulle lægge til ved bådebroen. Underholdningsfaktoren var i top, og heldigvis afstedkom det hverken person- eller materielskade, men måske en enkelt eller to fik lattermusklerne på overarbejde. Med assistance fra to lokale bådebyggere fra Middelfart lykkedes det at finde årets modtager af Harpunloggen 2018. Ialt 6 fartøjer var tilmeldt vurderingen, og da vurderingsfolkene havde været på grundige besøg hos de 6 kandidater, måtte det konstateres at det marginaler, der afgjorde den endelige vinder. Det blev Ketchen Akela, der meget velfortjent kunne overrækkes loggen efter ejerens, Bendix Sandfoss-Laxvigs, meget omfattende arbejde med det 66 fod lange fartøj. 4


Ketchen ”Akela” Kapsejladsfeltet i det uofficielle DK for træbåde, var ved årets stævne usædvanligt beskedent. Blot 7 både stillede til starten lørdag formiddag trods det nærmest perfekte vejrlig. I Spidsgatterløbet vandt den legendariske Gigi fra Kerteminde og hos Kutterne kunne Frigg fra Svendborg hjemtage pokalen. Overalt pokalerne ”Valdemar slot” pokalen samt ”Carita pokalen” uddeltes tillige til de to vindere. Der var til gengæld meget stor tilslutning til motorbådsturen som førte deltagerne under den gamle Lillebæltsbro, gennem Fænøsund og videre ned i Gamborg Fjord, hvor de to Middelfart sejlklubber havde givet lov til, at deres broer på den lille halvø Svinø kunne anduves. Efter uddeling af kapsejladspræmier samt behørig standernedhaling søndag formiddag, begav et flertal af deltagerne sig ud på videre sommertur eller hjemover. Dem med god tid valgte at benytte sig af det ekstra døgns vederlagsfrie havneleje, og forhalede for at samle sig og dermed give plads til at den populære havn igen kunne fyldes op af nutidens mere moderne fartøjer med de mange sejlerglade ferieturister.

5


Nordenskjold på togt i Gamborg fjord Billedet taget af Claus Thiesen, da han strøg forbi i sin motorbåd. Nordenskjold har i to perioder her i sommer ligget i Middelfart marina, nærmere betegnet ved Middelfart sejlklubs bro. Årsagen var, at vi skulle prøve at gøre os mere synlige uden for værftets område. Det har været til stor fornøjelse for mig. Jeg har sejlet en del med venner og familie, både i Gamborg fjord og Fænø rundt, samt til Kalven. Desuden har jeg holdt sejlerskole for mine børnebørn, det er enklere, hvor der ikke er så meget strøm, som ud for værftet. Enkelte af sejlklubbens medlemmer har også benyttet sig af tilbuddet om, at de måtte benytte Nordenskjold. De syntes, at det var morsomt at sejle i en helt anderledes bådtype, end det de var vant til. Nu må vi så håbe, at det giver anledning til, at Smakkelauget får nogle nye medlemmer. Asger.


Lillebæltværftets venneforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling søndag den 11 november 2018 kl. 10.00 i værftets mødelokale Dagsorden i henhold til vedtægterne. Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8

Valg af dirigent Valg af referent Godkendelse af fuldmagter Formandens beretning Kassererens beretning Indkomne forslag Valg til bestyrelsen: På valg er Birgit Teut, Johannes Frederiksen og Jørgen Greve Valg af suppleanter: Michael Andersen er 1. suppleant, og Flemming Worsøe er 2. Flemming Worsøe er på valg Pkt. 9 Valg af revisor: På valg er Jørgen Illum Pkt. 10 Valg af revisorsuppleant: På valg er Geert Christensen Pkt. 11 Fastsættelse af kontingent Pkt. 12 Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen Bestyrelsen består i dag foruden de 3 som er på valg af Asger Frederiksen, Asta Friis, Doris Engholm og Peter Uldal, sidstnævnte er udpeget at smakkelauget. Inden generalforsamlingen serveres kaffe, rundstykker og en morgenbitter Med venlig hilsen Bestyrelsen


Lillebælt Smakkelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. november kl. 19.00 på Lillebælt-Værftet Dagsorden iht. vedtægternes § 4. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Valg af referent Pkt. 3. Oldermandens beretning Pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab Pkt. 5. Indkomne forslag Pkt. 6 Valg: Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent 2018/19, Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Pkt. 8. Eventuelt Iflg. Vedtægternes § 4, skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Bundgarnsjollen ”STØREN” OX 2939. Torsdag den 23 august underskrev bestyrelsen i Lillebælt Smakkelaug et lånetilsagn, fra Skibsbevaringsfonden på 100000 kr. til den fortsatte restaurering af STØREN. Bådebygger Chris har indkøbt lærketræ til klædningen og vil snart påbegynde arbejdet, i et tæt samarbejde med Poul, Peter og Erik fra torsdagsholdet. Der er ryddet og fejet i teltet, så god arbejdslyst. Smakkelauget siger tak til Skibsbevaringensfonden for det givtige og gode samarbejde. Venlig hilsen bestyrelsen.

8


Torsdagsholdet. Til de der længes efter at indsnuse duften af træ og den specielle atmosfære der er på et værft. Er i særdeles velkommen til at møde på Lillebælt Værftet torsdag den 13 september kl. 900. Der er kendte opgaver der kan fortsættes med. Men de vil også være muligt at tage fat på nye. Nyd den smukke sensommer til de sidste sejladser, inden efteråret banker på, og arbejdstøjet og værktøjet findes frem. Venlig hilsen de to bestyrelser: Lillebælt Smakkelaug. og Lillebælt værftet

Store maledag. Lørdag den 22 september inviteres der til Store maledag. Sæt kulør på værftet og tilværelsen. Mød kl. 9.00 til kl.15.00. Værftet står for forplejning til de fremmødte. Vær venlig at tilmelde dig til Søren Johansen. 41 57 45 78. eller Jens Glindvad. 42 96 09 62. senest tirsdag den 18 september.. Vi glæder os til at svinge penslerne sammen med jer!

9


Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe 2018. Jagten De To Søskende deltog igen i år i Fyn rundt i uge 30. Besætningen bestod af Jørgen I. Svend Erik, Henrik og Kirsten. Peder Oscar måtte desværre melde afbud pga. en forstuvet fod. I år var det det største antal tilmeldte både 53 i alt. I lille klasse som DTS er i var der tilmeldt 20 både, 16 både stillede op til start. Søndag d. 22. juli sejlede vi fra Middelfart til Bogense afgang kl. 10.00. Ankom til Bogense kl. 13.00. Kom til at ligge helt inde i bunden af havnen og så blev den ellers pakket godt og grundig. En hyggelig aften med dejligt vejr, masser af mennesker og musik forskellige steder. Mandag d. 23, juli Bogense – Middelfart Op til en overskyet morgen. Morgenmad i Kulturhuset, det eneste fine var rigtige tallerkner og bestil. Skipperen på Elbe 5 fortalte sin besætning, at det bedste morgenbord ventede på dem i Middelfart. Det tog lidt tid inden havnen blev tømt, samtidig med at vi sejlede ud kom solen. Vi havde fået Per med om bord, han skulle sejle med til Middelfart. Starten gik ude syd for Trelde Næs, mållinjen var bestem til den Nye Lillebæltsbro. Dagen bød på ingen vind fra forskellige retninger, mållinjen blev flyttet til den grønne bøje ved Fredericia og dommerskibet nord for Strib Fyr. En pudsig oplevelse, mens vi alle lå med slappe sejl kom en af de mindre både i vores klasse drønende igennem feltet med masser af vind i sejlene. Der var mødt masser af mennesker op på Gl. havn for at tage i mod alle skibene. Vi blev nr. 12 i dagens sejlads.

10


Tirsdag d. 24. juli Middelfart – Assens Efter en flot omgang morgenmad og ekstra forplejning fra værftet drog vi ud af havnen, et flot syn når så mange store skibe sejler ud på samme tid. Heller ikke i dag er der særlig meget vind. Starten gik et godt stykke nord for Brandsø, der blev krydset rigtig meget inden vi kunne gå over mållinjen som nr. 9. I Assens blev vi mødt af rigtig mange mennesker og kanon salut. Onsdag d. 25. juli Assens – Ærøskøbing Op til endnu en dag med høj solskin og næsten ingen vind. Der blev gjort klar skib mens Henrik var til Skippermøde. Da vi kom på vandet kom der lidt vind fra syd, men den døde totalt inden vi nåede startlinjen. Kl. 13 blev sejladsens afblæst og vi fik besked på at sejle til Ærøskøbing, mange benyttede det gode vejr til at bade inden de gik i havn.

11


Torsdag d. 26. juli

Ærøskøbing – Fåborg

Igen en morgen med masser af sol og næsten ingen vind. Vi fik en meget fin start og kom først over startlinjen, holdt os der et godt stykke tid, så begyndte de lette både som kan sejle for lidt/ingen vind at overhale os, men med lidt snilde og gode råd af forgasterne, kunne vi holde de andre bagved. Sluttede på en fin 5 plads.

Fredag d. 27. juli Fåborg – Svendborg Rimelig god vind i dag, men grundet vejret blev der besluttet at der kun skulle være 2 starter i dag, så der var godt nok mange både på startlinjen. Fik en fin krydsstart og den stod på kryds hele dagen, kom ind som nummer 7. Fest i Teltet om aftenen. Vi sluttede på en samlet 8 plads ud af de 16 både som fuldførte, OK når vi tager den manglende vind i betragtning.

12


Lørdag d. 28.juli Så skulle der ryddes op, tømmes skib og gøres rent, dækket blev skrubbet grundig. Hans Jørgen med besætning overtog skibet i Svendborg , vi kørte hans bil retur til Middelfart, fin aftale. Tak for turen, håber at der er flere som vil slutte op om det næste år. Kirsten

13


Smakkejollen fra Svinø I sommeren 2017 fik Lillebælt Smakkelauget en henvendelse fra fire mænd, som i fællesskab havde ejet, vedligeholdt og sejlet en ældre smakkejolle. I de seneste år havde de haft problemer med, at båden hvert forår tog mere og mere vand ind, efter den blev sat i vandet. Da det blev foråret 2017 indså de fire ejere Ole Dennis Pedersen, Knud Erik Jørgensen, Poul Brønserud og John Bay, at tiden nu var inde til at gøre noget. Foruden utæthederne var der andre investeringer, der også skulle til, for at smakkejollen fortsat kunne sejle. De gamle rundholter og sejl var slidte og stod for en udskiftning. I enighed besluttede de at rette henvendelse til Lillebælt Smakkelaug, for at tilbyde os, at overtage deres fælles smakkejolle. Her vidste de, at håndværket og interessen var tilstede, til at nogen kunne tage sig kærligt af deres gamle smakkejolle. En sommeraften i 2017 kørte Jens og jeg fra Lillebælt Smakkelaug til Svinø for at hente den gamle smakkejolle. Et meget smuk og gammel eksemplar af en 2-smakke. Det viste sig, at jollen netop var bygget på Lillebælt værftet i 1938. I Svinø ventede tre af de fire ejere på, at vi kom og hentede smakkejollen. Efter båden var sat på traileren blev der budt på øl. Stemningen var en smule vedmodig. Der blev ikke sat ord på, men man kunne tydelig fornemme, at en form for afsked ubevidst var sat i scene. De eneste kommentarer der kom frem, var små korte sætninger som ”Den sejler godt”, ”Den bjerger sig fint i søen osv.

På vejen hjem til Lillebælt Værftet den aften, med smakkejollen på traileren, stod det os klart, at vi måtte gøre noget aktivt for, at få fortalt nogle af deres sørøverhistorier fra de ture de havde haft med smakkejollen gennem de mange år. Og samtidig var vores nysgerrighed ikke blevet mindre med hensyn til smakkejollens historie, fra tiden før den blev anbragt på høloftet på ejendommen Bjergdalsgård i Gamborg.

14


I efteråret 2017 begyndte medlemmer af Smakkelauget, det store arbejde, med at brænde alle de mange lag maling af smakkejollen. Alle var vi nysgerrige på, hvad der kom frem under malingen. Var der tale om en smakkejolle, der kunne reddes og istandsættes eller skulle den bare måles op og herefter ende sine dage på bålet.

I januar 2018 lykkedes det os at få tre, af de nu tidligere ejere af smakkejollen, til at mødes med os på Lillebælt Værftet til en snak om de mange år de havde haft smakkejollen. Jens og jeg havde en del spørgsmål, som vi ved denne lejlighed, håbede på at kunne få besvaret. Hvordan var smakkejollens tilstand, da de hentede den ned fra høloftet? Hvad anvendte de båden til? Hvor sejlede de hen, når de var på tur? Hvordan havde de vedligeholdt smakkejollen, siden de i 1980-erne overtog og satte den i stand?

15


Som mange læsere nok allerede har set, blev der i februar måned 2018 indrykket en ”Efterlysning” i de lokale aviser. En ”Efterlysning” som vi håbede, kunne bringe os mere kendskab til smakkejollens historie især fra perioden 1938 og frem til smakkejollen havnede på høloftet på ejendommen Bjergdalsgård i Gamborg midt i 1980-erne. Den samme ”Efterlysning” bragte vi også i sidste nummer af ”Blokken”. ”Efterlysningen” har endnu ikke givet det ønskede resultat, men vi håber fortsat, at nogen derude ved noget om smakkejollens historie. Så vi hører gerne, hvis I kender til smakkejollen. Mødet Over noget godt øl fortalte Ole, Knud Erik og Poul om den tid de havde haft smakkejollen. Jollen kaldte de fra første dag for ”Smakken”. Og i den tid de havde ”Smakken”, sejlede de for det meste ud fra Svinø. Efter de havde købt ”Smakken” af kromand Barfod og hentet den ned fra høloftet i Gamborg hos gårdejer Karl Due, var der et større afrensning- og malearbejde der skulle gøres. I et stykke tid lå ”Smakken” bare i haven. På det tidspunkt var det ikke alle, der troede på, at det skulle lykkedes, at få den gjort sejlklar igen. Men da arbejdet først kom i gang, tog projektet ”Smakken” for alvor fart. I starten var det en og to mænd der tog fat, men ret hurtig kom der flere hænder til, hvilket ikke gjorde noget, for der skulle mange hænder til dette arbejde, hvis projektet skulle blive til noget. Som følge af bådens opbevaring på det tørre høloft var Smakken ikke tæt. Ingen ved, hvor lang tid ”Smakken” har ligget på høloftet. Det var derfor spændende, om de ved at fylde den med vand, kunne få den gjort tæt igen. Hertil blev der brugt rigtig meget vand. Som de fortæller, var det vidst godt, at det var før tiden med vandledningsafgift, for her blev brugt meget vand. For at hjælpe på tætningen blev de anbefalet at anvende rem-voks ved landingerne. ”Smakken” blev nu med hjælp af remvoks og vand gjort tæt og jollen fik en ny dørk. Der blev indkøbt nye sejl efter tegninger som sejlmageren Karl fra Con-sejl havde liggende og nye rundholter blev fremstillet. Senere er der løbende lavet små reparationer men ikke de helt store. Siden de overtog ”Smakken”, er den blevet vedligeholdt indvendig og udvendig med Benarolie og Trækfastolie og under dørken med Lindolie og Trækfastolie. Men hvorfor har en kromand en to-smakke liggende på et høloft? Svaret på dette spørgsmål kender vi ikke, så derfor er det kun den frie fantasi og gætværk tilbage. Var det spillegæld? Ubetalte regninger? Et væddemål? Eller kaution for en eller anden handel? De fire mænd havde op til de anskaffede sig ”Smakken” interesseret sig for jagt, fiskeri og havde kun mindre kendskab til sejlads med smakkejolle og aldersmæssig var de, dengang, omkring de 30 år. I starten var det dem uden koner og børn, der tog på lidt længere ture, som f.eks. Fyn rundt ellers var det bare dagsture de sejlede. I starten, blev der kun sejlet små ture, indtil de var sikre på at ”Smakken” kunne holde vandet ude. Herefter blev der sejlet meget med ”Smakken” og de fandt ret hurtig ud af, hvordan sejlene skulle stå. ”Smakken” havde ikke ballast og det viste sig, at den var særdeles velegnet til at gå ind i områdets lavvandede vige og bugter. Og så gjorde det jo ikke noget, at vi og andre kunne se, at det var en smuk, egnstypisk og historisk smakkejolle!! Sammenholdet og det at de var flere om ”Smakken”, gjorde det nemmere og mere overskueligt at have en gammel træjolle. En til to gange om året var de enige om, at mødes til en arbejdsdag. Her fik de klargjort båden og lavet det der skulle til for at holde den sejlende. Efter de havde lært ”Smakken” bedre at kende og ikke mindst at sejle den, blev det til rigtig mange timer og ture. Hvert år, var det en fast tradition, at sejle en tur til Årø. En af gangene, løb de ind i dårligt vejr på vej hjem. På kryds og med masser af vind og bølger og desværre ikke meget benzin på påhængsmotoren, oplevede de på et tidspunkt, at ca. hvert 5. bølge slog over lønningen. De pillede bundbrædderne op og øste alt hvad de kunne. I situationen var der tanker fremme, om det nu måtte ende godt, men efter en lang og udmattende tur kom de meget trætte i havn.

16


En tur Fyn rundt, hvor de havde en meget gunstig vind ind agten, ned gennem Lillebælt, blev alle klude sat. Med topsejl og havelåge, tonsede de ned gennem Lillebælt. Fra de store sejlbåde blev der taget billeder af ”Smakken” og de blev for alvor bekræftet i at jollen sejlede godt. Udstyret havde de pakket ned i blå plastik-tønder med låg. En presenning kunne lægges over et rundholt som teltdug og fastgjort til en åre, på hver side af båden. Her sov de på dørken i soveposer hver nat på hele turen. Fra Svinø gik turen til Faaborg – Turø – Lundeborg – Kerteminde – Bogense – og hjem. Turen tog 14 dage og den daglige menu, var for det meste, rugbrød suppleret med hvad der kunne købes i havnene. En gang gik turen til Hjarnø i Horsens fjord og videre derfra til Endelave. I Endelave havn lå de fortøjet mellem to større sejlbåde. Hen mod aften blev de spurgt, om de skulle overnatte på den lokale Kro…? Nej, slet ikke, fortalte de. De havde da såmænd tænkt sig, at skulle sove på dørken i jollen. Måske i medlidenhed eller i sympati for deres spartanske natlogi, blev de inviteret på en Irish Coffee i en af de store sejlbåde. Den aften sov de tungt og godt på dørken, efter at have tømt en hel flaske whisky og drukket en del kaffe. Næste dag gik turen mod Bogense. Før de nåede frem, løb de ind i tåge og ingen vind. Når de sejlede ture, havde de et søkort liggende på dørken og altid et spejder-kompas i lommen. På et tidspunkt stod det dem klart, at hvis de ikke snart kunne se øen Hjelm, var der en stor sandsynlighed for, at de var et helt andet sted i Storebælt. Netop som disse tanker var fremme, kom Hjelm frem af tågen ret forude. På deres sejlture, fiskede John med fiskestang, når han sad ved roret, men de kunne ikke mindes at han fangede noget. Tit spurgte de ham, om han havde husket at sætte krog på. ”Smakken” som den ser ud i dag, hvor alt malingen er fjernet, ser lovende ud. Der er nogle reparationer, der skal udføres, men generelt er ”Smakken” absolut bevaringsværdig. Efter diverse reparationer, nye smakkesejl og rundholter, vil ”Smakken” igen kunne opleves på Lillebælt, sammen med de andre smakkejoller vi har i vores forening. Vi kan kun anbefale, at alle vores medlemmer kommer forbi Lillebælt Værftet for her at se og opleve ”Smakken”, som den tager sig ud her i sensommeren 2018. I Lillebælt Smakkelaug vil vi prioritere de mange opgaver vi har, men et er sikkert, når ”Smakken” igen sejler skal de fire Knud Erik, Ole, John og Poul tilbydes en sejltur på Lillebælt. Måske bliver det en sejltur til Svinø? Knud Mortensen

17


Med Nordenskjold på sommertogt ´Vand heler mand´ - sukker min gamle følgesvend ud i eventyr Jens, mens vi ligger på stranden, og kigger op på Mælkevejen. Min datter, Sally på seks år og Jens' Karla på snart fem år, er endelig faldet i søvn i soveposerne, og ligger som små sæler mellem os to fædre, der ligger og lytter til bølgernes klukken. Det er nu ellers ikke fordi, at vi har været meget til havs endnu. Vi har kun sejlet den halve time det tager at komme fra Marinaen i Middelfart og over til Fænø, men vi har begge været ramt af noget så ueksotisk som en let feriestress her i dagene op til vores planlagte Odysse. Vi har rejst sammen i Mellemamerika og sejlet Skærgården tynd, og der var vi kendt for ikke at lade os stresse af lokale banditter med macheter eller en nordvestlig kuling. Men her snart tyve år senere kan vigende dæktryk på Skodaen, utætte børnegummistøvler og en bortkommen flåttang åbenbart få blodtrykket til at stige. Nå, men nu er blodtrykket i hvert fald ved at falde. En aftendukket og en af de lyseblå fra Refsvindinge har hjulpet. Nordenskjold ligger for Svaj og ligner en million. Vi er begge taknemmelige over, at der findes en forening som Lillebælt Smakkelaug, der med så stor omhu og dygtighed vedligeholder bådene og holder dem sejlklar, så os der blot bidrager med kontingent kan komme og smage på den nydelse det er at stige ombord på træbåd af højeste karat. Lige da vi var kommet i land med pakkenellikerne, og pigerne var begyndt at fange krabber blev vi mindet om, hvilket maritimt kraftcenter Middelfart efterhånden er blevet, når det kommer til de gamle træbåde: Op igennem Fænøsund kom Jagten Nordstjernen krydsende for sejl. Åhh, hvilket syn! ´Vand heler mand´. Jeg er bange, far! ´Jeg er bange, far´, lyder det fra Hannah på syv år, der lige er trådt ombord på Nordenskjold. Sammen med sin far Esben, der også var en del af Mellemamerika ekspeditionen små 20 år tidligere, er det planen, at hun skal være med til at sejle Nordenskjold syd på. Hun har aldrig været ombord på en sejlbåd før, og selv om vi ligger fortøjet inde i smult vande, der hvor færgen tøffer over til Fænø, så er hun ikke tryg ved situationen. Vi sætter sejl og glider tilbage mod lejrpladsen på Fænø. Hannah har fået roret, og med vinden ind agten for tværs er der gode muligheder for at prøve af, hvad der sker, når man enten skubber eller hiver i rorpinden. Det blæser lidt, da vi kommer fri af land, og Nordenskjold krænger troligt til læ. Hannah bliver hvid i hovedet, og er ikke i tvivl om, at nu vælter vi. Vi viser hende med skøde og rorpind, at det er noget vi, der er ombord, bestemmer. Hun lytter og erfarer, at Nordenskjold ikke vælter nogen steder, og vi bruger dagen i det perfekte træningsfarvand i Fænøsund på blive lidt mere fortrolig med båden og dens bevægelser, for i morgen skal vi på langfart. Vi har sat os for at Bågø ved Assens skal være vores første destination. Hvad betyder god appetit? 'Må jeg gerne bede om et flüte mere, tak' lyder det fra Hannah, der kun lige har sunket et af de højtbelagte, som bliver kreeret undervejs. Hun er lærenem, og har allerede fanget, at en rorgænger aldrig må sulte. Vi har lagt Fænøsund bag os og passerer Brandsø lige om lidt. Hannah har ikke ville slippe roret siden hun fik det ved Gamborg Fjord. Sally og Carla slumrer lidt midtskibs med et par tæpper. 'Du har en god appetit, Hannah', konstaterer jeg, mens jeg passer min tjans ved provianteringskassen. 'Hvad betyder god appetit', kommer det fra den spørgelystne rorgænger, og hendes far må bidrage med endnu et ord til sin datters ordforråd. Vinden bliver bedre og bedre i løbet af dagen, og vi anduver Bågø havn tidligere end estimeret. Vi stryger ind i havnen for fulde sejl og god fart, og havnebassinet har en god størrelse til, at vi kan gå op i vinden og glide ind på på promenadepladsen lige foran ishuset. Pigerne spiser is, og bliver hurtigt en del af det hold af børn, der holder væddeløb med krabber, som i en uendelig cyklus drøner ud over havnens flot designede rampe for at plumpe ned i bassinet, hvor de igen griber fat i den fristende blåmusling, der er sidder på en tøjklemme med snor i. En simpel leg, som fædre elsker at kigge på, og en leg der er mindst lige så gammel, som forlægget til den smukke båd vi sejler rundt i.

18


Om aftenen lader vi endnu engang teltene blive i poserne og lægger os på engen lige ved stranden. Syvårige Hannah slutter aftenen af med manér: 'Far, jeg har fået appetit på at sejle' . Ved verdens ende Vinden er stadig nådig, og solen er lige så ubarmhjertig som dagen før. Vi har lavet et læsejl under fokken ved at spænde et lagen over bådshagen, der er monteret mellem forstaget og masten. Pigerne leger hule, og nede agter holder vi fædre til. Det imponerer mig hvert år, hvor let det er at være en flok af sted ombord på Nordenskjold. Den er stabil og rummelig, og sejler godt selv med fuld oppakning og en besætning på seks. Sammenlignet med en moderne kølbåd, skal man altså op på en vis størrelse før, at det med så mange ombord føles rart og sikkert. Vi skal ind i Helnæs Bugten og udforske den. Helnæs har for mig altid bare været et sted jeg skulle forbi på vej ned til øerne i det Sydfynske, men i år har vi besluttet, at det skal være anderledes, og efter anbefalinger fra en sejler vi talte med på Bågø, har vi besluttet os for at sejle til den lille men høje Vigø, der ligger i forlængelse Illumø lige ud for Falsled. Det viser sig at være bedre end vi havde kunne forestille os. Syd for Vigø finder vi en ankerplads med læ. Der er lavt vand og fin sandbund, og når man sejler jolle er det jo et netop et af privilegierne, at kunne komme steder, som de andre kun kan spejde efter. Der vrimler med fiskeyngel helt inde ved strandkanten, og pigerne fanger indhold til den fiskesuppe, som vi spiser til forret, efter at den er blevet tilberedt på primussen. Vi ligger på en lang sandtange, der skyder ud fra den lille ø og ender i havet. Vi døber hurtigt stedet til at være verdens ende. At være nået til et sted, og døbe det som verdens ende har vi tre fædre gjort sammen en del gange før, da vi vores unge dage var ude for at erobre den store verden. Ofte har det været det prædikat, som vi har brugt, når vi var kommet til en udørk. Et sted som det handlede om at komme væk fra hurtigt igen, inden vi bliver opslugt af intetheden. Andre gange, som nu betyder det det modsatte, at vi sammen har fundet et sted, hvor der er kontakt til evigheden. Et sted, hvor det er svært at forestille sig, at der findes noget, der er smukkere. Et sted, hvor vi godt kunne blive til vores dages ende. Det er ikke kun os, der har smag for den righoldige fiskeyngel. For enden af tangen holder mågerne koloni, og vi voksne bliver enige om, at deres afkom denne sommer bliver særligt levedygtige. Nordenskjold ligger og vugger på det lave vand, og det er som om, at den ligger og kigger ind på os, og giver os ret i vores antagelse om, at det her er en sommer, der er ekstra god for afkommet. Altså både for mågeungerne og så for vores egne unger. Tak for en god sommer og tak til alle, der er med til at holde de smukke skibe sejlende. Med venlig hilsen Bue Bukh Petersen PS Efter turen til Vigø sejlede Nordenskjold videre syd på, hvor den blandt andet besøgte Søby på Ærø. Togtet sluttede i Fåborg, hvorefter den blev kørt tilbage til Middelfart på trailer.

19


Jubilæumsfest. Lørdag den 16 juni blev en festdag på Lillebælt værftet. De tre foreninger der er krumtappen for drift og aktiviteter på værftet kunne tilsammen fejre 65 års jubilæum .Der var taler af Oldermanden, Jens Glindvad, Peter Dragsbo, der i sin tid var fødselshjælper til stiftelse af Lillebælt Smakkelaug. TS. Træskibs Sammenslutningens formand Rasmus Casper, der lagde vægt på at tage udgangspunkt i den lokale kystkultur, se hvad der er af maritim historie. Et stort tillykke til Lillebælt værftet, der med tiden har inspireret andre havne byer til at genopdage deres maritime historie. Om aftenen var de tre foreninger vært for de fremmødte, med en delikat grill-buffet og derefter blev der danset til toner og rytme, leveret af det forrygende band: Harpin Wolf og The Black Sheep. Hilsen fra festudvalget.

20


21


Så er venneforeningens sæson ved at lakke ud. I skrivende stund har vi kun to arrangementer tilbage, nemlig Middelfart amatørteaters kabaretforestilling og et jazzarrangement. Kabaretforestillingen plejer at være en succes, så det bliver det nok også i år. Igennem alle årene haft vi haft et godt samarbejde med amatørteatret og vi deler overskuddet pænt imellem os. I år skal amatørerne stå for underholdningen hele aftenen, hvor der de foregående år også har været et andet indslag. Vores allersidste tilbud er et nyt tiltag, nemlig ”Sild og Jazz” Det er et forsøg på at genoplive det man førhen kaldte frokostjazz. Finn Odderskov og hans JAZZ4ALL skal levere jazzen og Strib fisk skal levere det store sildebord. Jeg glæder mig til begge arrangementer og håber at værftet bliver fyldt med glade mennesker. Vi har haft besøg af rigtig mange glade gæster i den forløbne sæson. Der har været 1. majfest arrangeret af politiske foreninger og fagforeningerne i Middelfart. Et vellykket foretagende som sædvanligt. Amatørteatret leverede en flot revy, som spillede for fulde huse over tre aftener. De tre højskoledage var i år endnu bedre end de foregående, så også her var det svært at få armene ned igen. Billetterne var udsolgt inden påske, det må jo siges at være et succeskriterie. Sommerens åbenthusdage har også været en succes. Kvaliteten er blevet højnet efter at vi kun har tre åbenthus søndage med flere udstillere pr. gang. Der har i snit været ca. 500 besøgende hver søndag. Et nyt tiltag i år er søndagsmatineerne. De har været rigtig spændende, indholdet har været godt, men det ser ud til, at være en aktivitet, som skal løbes i gang. Deltagerantallet har ligget på 50 – 60 hver gang trods der både var boller og flødeskumskager til kaffen. Da visens skib var i havnen var der stuvende fuldt i og omkring værftet. Igen i år havde Middelfart kommune inviteret de gamle træskibe, som sejler Fyn rundt, ind i havnen. Vi holdt værtshusåbent om aftenen og serverede morgenmad for alle besætninger den efterfølgende morgen. I år serverede vi alt i alt morgenmad for 540 gæster. Vejret hjalp os, så det gik fint. Alle fik et godt morgenmåltid, og sejlede glade videre. Skønt med tilfredse og glade gæster, der synes at Middelfart er en god by at besøge. For at alt dette skal lykkes, så er der brug for mange frivillige ildsjæle. Det har vi heldigvis haft. En del nye er kommet til, og de er faldet godt til med de garvede, som har været med i mange år. Vi har det rigtig hyggeligt, også når der skal tages fat. Det er altid dejligt. Når vi er færdige enten en eftermiddag eller en aften sent, så sætter vi os og får en ”slutter”. Her evaluerer vi aftenens forløb, og vi er ikke bange for, at fortælle hinanden, hvor gode vi er, så kan vi gå opløftede hjem og synes, at vi har haft en dejlig oplevelse og samtidig udrettet noget. Hilsen fra formanden for Lillebæltværftets venneforening 22


23


Lillebælt Værftet Havnegade 98 5500 Middelfart

”Magasinpost”

Kvickly Så behøver du kun handle et sted Østergade 18-20. 5500 Middelfart Tlf.64410140 Åbningstider: Hverdage kl. 8—20 Lør.-Søndag kl. 8—18

MIDDELFART VINEN

MIDDELFART VINEN

2018 California Zinfandel

2018

Australsk Chardonnay

24