__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlems nyt nr. 97 Juni 2018


Redaktion

Kaj Skytte Nielsen Jens Glindvad

Lillebælt Smakkelaug`s bestyrelse Oldermand Jens Glindvad Andersen Kasserer Jørgen Illum Hansen Sekretær Mikael Hjorth Bestyrelse Knud Mortensen Viceoldermand Søren Johansen

2463 5094 4296 0962

kajskytt@stofanet.dk jgsnug@profibernet.dk

4296 0962 6171 6441 2372 2411 4157 4578

jgsnug@profibernet.dk j-illum@stofanet.dk mikael_hjorth@hotmail.com kmo@weber.dk strib@city.dk

4020 3374

Bestyrelse

Peter Uldal

3031 0251

gpuldal@gmail.com

Suppleant Suppleant Revisor

Vagn Olsen Rolf Eliesen Peder Juul Rasmussen

5186 8154 4011 4208 2337 5836

vagnolsen@gmail.com tally@mail.dk p.juul.ras@post.tele.dk

Revisorsuppleant

Anne Simonsen

anne@friskoler.dk

Lillebæltværftets Venneforening`s bestyrelse Formand Næstformand Kasserer

Asger Frederiksen Birgit Teut Johannes K. Frederiksen

2288 4291 6441 8465 2049 9572

avf@stofanet.dk

Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse !.suppleant 2.suppleant

Doris Engholm Jørgen Greve Peter Uldal Asta Friis Michael Andersen Flemming Worsøe

2014 2195 2074 1094 3031 0251 2427 7566 3031 7207 6441 4956

dorisengholn@yahoo.dk jbg@stofanet.dk gpuldal@gmail.com astafriis@stofanet.dk michael.flyver@gmail.com flemming.worsoe@middelfart.dk

Jens Glindvad Andersen Vagn Olsen

4296 0962 5186 8154

Viggo Neumann

2946 2959

Asger Frederiksen

2288 4291

Majken Nørup Bodil Schelde-Jensen Peter Storm

6441 4741

jgsnug@profibernet.dk vagnolsen@gmail.com lerhus@mail.dk avf@stofanet.dk mn@middelfat-museum.dk bodil.schelde-jensen@fredericia.dk peterstorm@vip.cybercity.dk

frederiksen_j_k@hotmail.com

Lillebæltværftet`s bestyrelse

Næstformand Kasserer Bestyrelse Sekretær Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse

Blokken udkommer næste gang i September 2018 Oplag 450 Tryk: MV-TRYK Forsidefoto Frokost i det blå, foto: Jørgen illum. Hjemmeside: www.lillebaeltvaerftet.dk 2


Leder juni 2018 Historie. Da Lillebælt Smakkelaug blev stiftet den 21 oktober 1993 havde de færreste af medlemmerne en anelse om hvad vi var begyndt at udvikle med udgangspunkt i den lokale kystkultur. Det var først et par år senere jeg selv blev klar over at der i Middelfart siden middelalderen havde været en tradition for hvalfangst. Fiskerne anvendte deres smakkejoller til jagten på marsvin, i perioden Mortensdag den 11-11 til Kyndelmisse den 2-2. Tankevækkende at de har formået at kunne sejle smakkejoller i den koldeste årstid. Mads lllum bådebyggeren der etablerede et værft på havnen i Middelfart i 1855, der hvor Lillebælt Værftet ligger i dag, var med sin erfaring som marsvinsjæger i stand til at udvikle den lokale smakkejolle lllum Jollen til netop det lokale farvand. Når vi i dag sejler 3 smakken "SUSANNE" eller 2 smakken "HENNER FRISER" er vi kulturbærere af en optimeret byggeskik, en bådebyggertradition, der siden 1855 er blevet overdraget fra mester til svend til lærling. At sætte sejl på en af disse smukke og velsejlende joller, sejle ud og tage et par kryds ud foran GI.Havn mener jeg er er en smuk og konkret formidling af en væsentlig del af den tidligere kystkultur. Helt op til omkring 1940 kunne der ligge op til 30 grønmalede smakkejoller i havnen. I dag har medlemmerne i Lillebælt Smakkelaug mulighed for at sejle smakkejolle. Jeg kan varmt anbefale at sætte sejl og mærke historiens sus, når sejlet fanger vinden og jollen elegant tager krængning og får fart. I Pinsen afholdt TS. Træskibssammenslutningen stævne i Helsingør. Her mødtes l23 velholdte træskibe fra hele landet, alle bådtyper var repræsenteret, fra joller til tremastede skonnerter. Imponerende at vi i Danmark har en smuk og velholdt sejlende træskibsflåde. Skibene skal vedligeholdes og sejles, det kræver faglige kundskaber, professionelt i et samarbejde med amatører. Her i Middelfart er det lykkedes at drive et værft i en sjælden kombination af samarbejde med bådebygger Chris Domino Larsen og de mange aktive medlemmer fra Lillebælt Smakkelaug samt Venneforeningen. Et træskibsmiljø til gavn for skibende og de aktører der tager vare på den maritime kulturarv. Skibene er smukkest under sejl, bemand dem og sæt sejl. Eventyret venter på den anden side af molen.!

Oldermand Lillebælt Smakkelaug Jens Glindvad Andersen 3


Til TS Pinsestævne 2018 i Helsingør

For 7 mand, Rolf, Jørgen, Jørgen (gæst fra Løgstør), Peder, Knud, Rudolf og Jens var opsparet mod og udlængsel ganske enkelt blevet for stor. De pakkede derfor det allermeste nødvendige, gjorde båd og skib klar og kyssede pigerne farvel onsdag-torsdag morgen før pinse. 4


Jens og Rudolf satte smakken ”Susanne” på trailer og de to livsnydere var allerede i Helsingør onsdag aften, hvor båden blev sat i vandet i Snekkersten Havn og herfra sejlet videre til Helsingør Havn. Styrmand Rolf baskede støvet af et par lidt for gamle søkort og foldede dem ud på dørken, hvor han med spids blyant og en stor grad af selvfølgelighed, slog 3 -4 streger på søkortet og dermed var kursen lagt for sejlturen til årets TS Pinsestævne 2018 i Helsingør med skibet ”De to søskende”. Fra Lillebælt gik turen syd om Samsø, ind mellem Lushage og vindmøllerne på Paludans Flak og herfra mod Sjællands Odde. Undervejs skulle dybvandsruten krydses et par gange, og det tilmed på et sted, hvor den slår et knæk i Storebælt ved Hatter Rev og Hatter Barn. I dybvandsruten fjoller man ikke rundt i sin lille fritidsbåd når de meget store skibe kommer, så her var vi alle på vagt. Ved Sjællands Odde sejlede vi gennem Snekkeløbet og tog kursen med Odden Havn, hvor vi overnattede. Næste morgen gik turen videre øst over langs den Sjællandske nordkys, indtil vi havde Kronborg Slot om styrbord og dermed var fremme ved Helsingør Havn fredag aften.

Formiddags ”kaffe” og brød ombord på skibet ”De to søskende”

Kronborg Slot om styrbord

Om lørdagen blev der sejlet præsentationssejlads ved en let sydlig brise. De mindre joller sejlede inden for havnemolerne og de større skibe sejlede ude på Øresund ud for Kronborg Slot. På denne dag havde rigtig mange lokale fundet vejen til havnen i det smukke solskinsvejr for at opleve de mange gamle skibe og joller. Det var tydeligt at især det lidt ældre publikum var meget begejstret. Og som en sagde ” Til daglig er der jo næsten ingen aktiviteter på havnen mere”. Ved stævnefesten lørdag aften modtog Jens en fortjent præmie for dagens præsentationssejlads med smakken ”Susanne” i havnebassinet, hvor 30.000 besøgende lagde vejen forbi på kajerne fra tidlig morgen til sent lørdag aften. 5


En stolt Jens med hans præmie Smakken ”Susanne” under præsentationssej-


I Helsingør blev der også tid til at se og opleve de gamle skibsværftshaller, som nu er fyld op med andre aktiviteter. Men selv om hallerne var tømte, kunne man tydelig fornemme det arbejdermiljø der dengang fyldte hallerne med værft-arbejdere og deres støj og gnister fra stålbearbejdningen, når eksempelvis datidens nye Storbæltfærger skulle bygges. På ”De to søskende” inviterede vi nysgerrige og interesserede til ”Åben båd” og her viste vi folk rundt og fortalte om vores smakkelaug og værft. Og der blev også, for os som besætning, tid til at studere de andre gamle træskibe og joller. Her var der nok at se på, som for eksempel ”Havhingsten” fra Glendalough med dens besætning på 60 mand. Et imponerende håndværk og ikke mindst et imponerende syn på vandet.

Udlånt foto af Havhingsten


Søndag morgen var det nu blevet og vi lagde fra kaj for at sejle hjemad. Denne gang med Kronborg Slot og Holger Danske om bagbord, og det igen i solskin og alt for lidt vind. Rolf slog igen et par streger på de lidt for gamle søkort og turen gik hjemover med en overnatning i Ballen Havn på Samsø. I Ballen Havn fandt vi efter en mindre præsentationssejlads i havnebassinet en plads bagerst, blandt de mange blanke muskel- og sejlbåde. Næste dag, mandag, fik vi endelig lidt vind til den sidste del af hjemturen og det tilmed fra østlig retning, altså et pænt skub bag i hjemad til de varme piger, som ventede på kajen i Middelfart. Næste års TS Pinsestævne 2019 afholdes i Holbæk. Så afsæt allerede nu pinsedagene til at tage med, enten med jolle eller med skib. Tak for en god oplevelse Knud Tekst og fotos: Knud Mortensen

To kønne Middelfartjoller 8


Fra Lillebælt Smakkelaug, til medlemmerne. Den 24 maj 2018 er persondataforordningen trådt i kraft. Som medlem i Lillebælt Smakkelaug har du nu mulighed for at få slettet dine personoplysninger, ved henvendelse til kasserer Jørgen lllum. Mvh. Bestyrelsen Lillebælt Smakkelaug

Peder Oscar Jensen har i foråret meddelt de to bestyrelser i Lillebælt Værftet og Lillebælt Smakkelaug, at han pr. 8 april ønsker at ophøre som aktiv i de to bestyrelser. Vi siger tak for dit store engagement og kvalificerede samarbejde i årenes løb. Med ønske om god vind på din nye kurs. Bestyrelsen i de to foreninger.

Tekst og fotos: Knud Mortensen 9


Børresens Bådebyggeri Børge Børresen, født den 25. maj 1919 og yngste søn af bådebygger Peter Elias Børresen, kom i 1934 i lærer som bådebygger hos Ulstrups Bådebyggeri på Brønsodde ved Vejle, hvor han i 1939 sluttede sin læretid med en sølvmedalje for sit svendestykke, som var en svensk nedgangskappe. I læretiden var han med til at bygge et par Drager, der skulle leveres til Ib Windfeld Hansen og konsul Thorkild Warrer. Det gav i 1936 den unge Børresen blod på tanden, hvorfor han sammen med sin bror Albert i fritiden byggede en Drage i murermester Christoffersens skur i Stormgade i Vejle. Der blev ført nøje regnskab over byggeriet, et regnskab der blandt andet indeholdt en post på 7,70 kroner til brænde og 50 kroner til søsætning inklusiv mad, øl, vin med mere. Alt i alt løb udgifterne op i 3.531 kroner heraf 1.112,31 kroner til arbejdsløn. Båden fik navnet ”Nannita” samt klassenummer D 33 og blev solgt til en Niels Victor i Svendborg, før den var helt færdig.

Her er Børge og Alberts første Drage på vej ud af murermester Christoffersens skur i Stormgade i Vejle. Børresens Bådebygger i startede i 1938 hvor Albert Børresen etablerede et lille bådebyggeri på havnen i Vejle, og efter endt læretid i 1939 sluttede Børge sig til ham. I starten byggede de joller, sejlbåde og en enkelt fiskerbåd. Nogle af sejlbådene var af egen konstruktion. Ingen af de to brødre havde lært noget om bådkonstruktion, men de havde læst alt, hvad der var skrevet om emnet, så de var ikke blege for at kaste sig ude i den disciplin. Albert og Børge var et godt makkerpar, energiske, seriøse og perfektionister med deres arbejde. I 1942 hvor Skandinavisk Sejlerforbund netop havde godkendt tegningerne til den kendte Nordiske Folkebåd, fik brødrene Albert og Børge Børresen`s Bådebyggeri en opgave af foreningen Sejlsportens Venner. De ønskede nemlig at fremme den nye klasses udbredelse i Danmark, og lod derfor den første bygge hos Børresen for så at udlodde den. Båden stod færdig i 1943 og blev inden udlodningen brugt som reklame for lotteriet. Blandt andet stod en udstillet på Torvet i Horsens. Den heldige vinder af båden blev udtrukket i forbindelse med Unionskapsejladsen i Fredericia i 1943. Det blev Helsingør Amatør Sejlklub, der blev den heldige vinder. Båden, der stod blank med blanke karme, lyst dæk og hvidt ruftag, fik klassenummer D 1 og navnet ”Peter Pan”

10


Selv om Folkebåden ikke havde helt den samme fokus som Dragen, så blev det alligevel til 65 både. I perioden fra 1942 og frem til 1971, hvor den sidste blev leveret til H. J. Reber i Schleswig, var der solgt 48 klassede folkebåde til det danske marked samt 17 både fordelt på Tyskland, England og USA. Tilbage først i halvfjerdserne fik Børge Børresen en henvendelse fra de to kendte folkebådsentusiaster Poul Ankjær Jensen og Erik Andreasen, der var tændte af tanken om at få bygget folkebåden i glasfiber. Men inden de to sejlervenner for alvor kastede sig ud i projektet, ønskede de for god ordens skyld at få afklaret om Børge eller bådebygger Th. Lind havde planer i den retning. Men det viste sig som bekendt ikke at være tilfældet, hvorfor de selv gennemførte projektet. Det var også Sejlsportens Venner, der i 1946 ordrede en KDY 15m2 hos Børresen. Udover denne bortlodningsbåd blev det til yderligere 5 af slagsen i perioden frem til 1948, hvor den sidste blev leveret. Herudover byggedes der også en række meterbåde. Blandt andet en 5,6 m som Børge havde tegnet. I 1948 måtte Børge selv overtage roret i virksomheden, idet Albert omkom ved en tragisk drukneulykke på Vejle Fjord. På det tidspunkt var Børresen-navnet allerede kendt og respekteret viden om. Produktionen af Drager gik forrygende. I perioden fra 1948 – 1972 hvor den var olympisk klasse, var resultatlisternes første halve snes både fra Børresen. Blandt andet vandt daværende kronprins Konstantin fra Grækenland OL guld i Rom 1960. Dragens exit fra OL i 1972 var ensbetydende med faldende interesse for klassen. Noget der ikke behagede Børresen, hvorfor han besluttede at lancere Dragen i en glasfiberversion i 1973. Det gav ganske enkelt båden er renæssance. Der blev også bygget Finnjoller hos Børresen og nogle rigtig gode af slagsen. I 1951 fik Paul Elvstrøm leveret den første Børresen Finnjolle, der fik nummer D 6. Året efter leverede bådebyggeriet de 35 Finnjoller, der skulle bruges til OL i Helsingfors samme år. OL-guldet i klassen blev sejlet hjem af Paul Elvstrøm. I 1960 leverede Børresen den sidste Finnjolle og det blev til i alt 48. Bådebygger Aage Birk med alpehuen, kontrolmåler en af de mange Finnjoller.

11


Samtidig med Finnjolle byggeriet, var der også gang i bygning af andre bådtyper som blandt andet motorbåde, Sniper og Folkebåde En anden olympisk bådtype, som Børresen fik succes med, var Solingen, der er tegnet af nordmanden J. H. Linge. Efter at Poul Richard Høj Jensen i 1980 vandt OL guld i en Børresen Soling fik konkurrenterne for alvor øjnene op for det danske bådebyggeri. I perioden frem til år 2000 blev Solingen bygget i 143 eksemplarer. Blandt andet blev Jesper Banks OL guld i 1992 og 2000 også hentet hjem i en BB Soling. I år 2000 udgik Solingen af det olympiske program og Ynglingen kom ind. Det fik naturligt nok Børresen til at starte en produktion af den nye OL klasse. Den første Yngling blev leveret i 2001, og frem til 2008, hvor Ynglingen atter udgik af det olympiske program, nåede Børresen at bygge 47 både. BB Jollen, som Børge tegnede og lancerede i 1954 blev også en fin succes. Det skyldes ikke mindst, at der var mulighed for at købe de meget udførlige tegningerne og selv gå i gang med at bygge sig en BB Jolle. Den helt stor hitter, var dog salget af jollen som byggesæt. Selv leverede værftet kun 9 færdigbyggede joller ud af de knap 250 der antages at være bygget. I 1955 startede produktionen af Knarren, tegnet at nordmanden Erling Kristoffersen. Den første både blev bygget til Sejlsportens Venner, som bortlodningsbåd. Børresen havde også fornøjelsen at bygge den Knarr, som Dronning Margrethe og Prins Henrik fik i bryllupsgave i 1967. Bygningen af Knarren i træ ophørte i 1977, hvor den sidste af i alt 66 blev leveret. Glasfiberudgaven så dagens lys i 1974, hvor den først blev leveret til Copenhagen Boat Show. Båden fik nummer OD 67 og navnet ”Lil-Jan”. Glasfiberversionen holdt også her gang i klasse og der blev bygget 98 styk frem til år 2001. I perioden fra 1969 til 1973 blev der blandt andet også bygget 16 LA Krydsere, som er tegnet af Bjørn Olsen. BB 10-meteren, der blev lanceret i 1977, er tegnet af Børge i samarbejde med sønnen Anders. Det blev hurtigt en populær båd, der gjorde sig godt på kapsejladsbanerne. Båden er produceret i 142 eksemplarer, der fordeler sig i Danmark, Tyskland, Schweiz og Sverige. Der blev ligeledes bygget ca. 15 på licens i USA

Dragen blev Børresens største succes

12


Dragen blev Børresens absolutte hovedbeskæftigelse. Der blev i perioden fra 1936 produceret ikke mindre end 786 Drager heraf 326 i træ, 450 i glasfiber og 10 ”cold moulded” . I 1984 overtog sønnerne Ole og Anders Børresen bådebyggeriet, og frem til sin død i marts 2007, havde Børge fortsat sin gang i bådebyggeriet på Vejle Havn.

Tekst: Jens Lautrup 2012. Fotos venligst udlånt af Ole og Anders Børresen og FolkebådsDatabasens arkiv

13


Drageprojektet opfølgning II Projektet med renoveringen af den gamle mahogni Børresen Drage har grebet lidt om sig. Efter at have fået det gamle dæk af, renset bunden for gl. maling, blev det besluttet at samtlige vandrette samlinger i skrogets planker skal have fræset en 3 - 4 mm dyb rille for derefter at lægge en tynd mahogni liste ind i epoxy. Årsagen for denne nok drastiske løsning er, at den lim der i sin tid blev brugt til at hæfte plankerne sammen ikke længer hæfter. Så hvis vi ikke fik gjort noget ved det, så ville båden blive utæt under sejlads. De sidste af de mange små mahognilister, der er blevet bearbejdet efter alle kunstens regler, blev limet i for et par uger siden, så nu mangler de blot at blive høvlet og pudset sammen med resten af fribordet, hvorefter det skal bejdses og have lak, et arbejder der venter til efteråret. Det har også grebet lidt om sig indvendig i båden, hvor det har vist sig at der skulle udskiftes to bundstokke og en tredje skulle ud og repareres. Ti af asketræ svøbene midt i båden er også fundet tjenlige til en reparation, da de er knækket. Her er den dårlige del nu fjernet og nye lamineret og skaret i. Fire kraftigere svøb i egetræ bestod heller ikke et nærmere eftersyn, så de står også overfor en udskiftning. De to første er lamineret op og monteret. Selv om der er en række ting der skal og har skullet repareres, så er det bemærkelsesværdigt i hvor god en stand den gamle dame er (1964). Der er ikke konstateret fugt eller råd i båden, det der giver udfordringer er, at den lim der blev brugt tilbage i 60èrne ikke længere hæfter og det er der jo råd for. Hen over sommeren vil Dragen stå godt pakket ind på sin nyerhvervede landevejstrailer i Teltet og vente på at efterårssæsonen starter. Det første der skal ske til den tid er at den skal lakeres indvendigt så dækket kan blive lagt. Arbejdet med at finde teaktræ til det nye dæk har også fundet sin afslutning. Vi har hos et savværk i Nordsjælland været så heldige at kunne købe afskæret fra Georg Stages nye teak dæk. Projektgruppen: Jens Bødker, Christian Just, Jens Køstner, Kurt Jochumsen, Jens Lautrup og Christian Thomsen Drageprojektet Jens L 23/5 2018

14


15


16


17


Stor jubilæumsfest lørdag den 16 juni 2018 Som omtalt i sidste nummer af ”Blokken” skal vi fejre at Smakkelauget har 25 års jubilæum og Venneforeningen og Værftet har 20 års jubilæum i år. Det skal markeres med en stor fest lørdag den 16 juni. Kl. 13.00 Diverse festtaler samt servering af pølser og øl/ vand.

Kl. 14.00 Bådene rigges til og der sejles på bæltet. Kl. 18.00 Foreningerne vil være vært ved en god middag med hvad dertil hører for alle aktive i de tre foreninger, herunder også alle aktive på torsdagsholdet. Ægtefæller er meget velkomne. Kl. 20.00 spiller Harpin´ Wolf og The Black Sheep op til dans Tilmelding til deltagelse i aftenarrangementet senest den 9 juni til Asger Frederiksen tlf: 22884291 eller mail: avf@stofanet.dk

18


Pressemeddelelse Som beskrevet i medlemsbladet ”Blokken” er Venneforeningens sommerprogram lagt på skinner. Vi håber, at I vil bakke op om arrangementerne. I skrivende stund er vi i fuld gang med at forberede revyen og højskoledagene. Begge dele kommer til at køre for fulde huse og det er jo dejligt. Der er mange af arrangementerne i sommer som er gengangere, men der er også en del nye tiltag. Dem vil jeg godt lige gøre ekstra opmærksom på. Vi har kun tre søndage med udstillinger af kunsthåndværk og deslige. Til gengæld laver vi tre søndagsmusik- eftermiddage. Første gang er søndag den 10 juni kl. 14.00. Da kommer ”Choir Please” under ledelse af Hans Henrik Skieller og underholder. Der vil blive serveret kaffe og kager. Søndag den 8 juli kommer Bjarke Christensen, Tove Jacobsen samt en polsk sangerinde, med et program, som de kalder ”Den klassiske time”. De to førstnævnte er kendinger fra MATs revyer. Søndag den 5 august er der Kim Larsen musik på programmet. Det er Olsen trio der står for dette arrangement. Vi håber at rigtig mange finder vej till værftet disse søndagseftermiddage. Der bliver spillet meget musik på værftet hele sommeren. Den 22. juni er der folkemusik, lavet i samarbejde med GUF. Vi får en del jazzarrangementer, bl. a. prøver vi med at lave et arrangement som vi kalder Sild og Jazz. Det foregår søndag den 2. september. Fiskemanden stiller op med det store sildebord og Finn Odderskov kommer med et forrygende jazzband. Det er fra kl. 13.00 og så længe der er stemning i hallen. Sidste uge i august, som er trekantområdets festuge er der musik på værftet hver aften, få fat i vores program og mød op til nogle forhåbentligt fantastiske oplevelser. Hilsen Asger Frederiksen Formand for Lillebæltværftets venneforening

19


Efterlysning! Båden på billedet er en ældre egnstypisk brugsbåd, en såkaldt 2-Smakke, som blev bygget på Middelfart Skibs - og Bådbyggeri tilbage i 1938 og som typisk blev anvendt til fiskeri og jagt ud fra kysterne til Lillebælt. Med denne efterlysning gør vi i foreningen Lillebælt Smakkelaug et forsøg på at fastlægge og beskrive bådens historie. Vi håber derfor meget på at der er nogen derude i lokalområdet, som kender til bådens historie fra især før midt 1980-erne. Båden blev i sommeren 2017 overdraget til Lillebælt Smakkelaug efter at Ole Dennis Pedersen, Føns, Knud Erik Jørgensen, Gamborg, Poul Brønserud, Odense, og John Bay, Munkebo, havde brugt båden som turbåd siden engang midt i 1980-erne. Dengang, da de overtog båden, blev den hentet ned fra høloftet på ejendommen Bjergdalsgård, Østerbyvej 3, Gamborg, hvor gårdejer Kaj Due havde haft den liggende. Det er uvis, af hvilken årsag, at den tidligere ejer af båden Kaj Barfod fra Kauslunde Kro, fik båden anbragt der på høloftet.

På billedet ses Ole, Knud Erik og Poul samt Oldermand Jens på dagen i 2017, hvor båden blev hentet i Svinø og overdraget til Lillebælt Smakkelaug. Kære læser hjælp os, hvis du kender til bådens historie fra perioden 1938 og frem til omkring midt i 1980erne. Vi vil meget gerne høre fra dig eller dine bekendte, hvis i måtte kende til båden og dens ejere. Smakkejoller af denne type har stor lokal- og kulturhistorisk værdi for os der bor ved Lillebælt. Følg med i restaurering af båden på vores hjemmeside www.lillebaeltsmakkelaug.dk og Facebook Med venlig hilsen Lillebælt Smakkelaug v/Oldermand Jens Glindvad Andersen Tlf. 42960962 20


21


Torsdagsafslutning.

Torsdagsholdet går på en velfortjent laaaang sommerferie og værftet fulgte traditionen og bød på frokost torsdag d. 26 april. Vi havde et par hyggelige timer med smørrebrød, godt øl og en lille dram. Kaj Skytte.

22


23


Lillebælt Værftet Havnegade 98 5500 Middelfart

”Magasinpost”

Kvickly Så behøver du kun handle et sted Østergade 18-20. 5500 Middelfart Tlf.64410140 Åbningstider: Hverdage kl. 8—20 Lør.-Søndag kl. 8—18

MIDDELFART VINEN

MIDDELFART VINEN

2018 California Zinfandel

2018

Australsk Chardonnay

24

Profile for Vagn Olsen

Blokken nr. 97, Juni 2018  

Medlemsblad for Lillebæltværftet, Smakkelauget og Værftets venneforening

Blokken nr. 97, Juni 2018  

Medlemsblad for Lillebæltværftet, Smakkelauget og Værftets venneforening

Profile for vagnolsen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded