Page 289

 Zajednica športskih udruga Slatina Potrebno je uzeti u obzir da je HOO dio sredstava dodjeljivao športskim zajednicama na lokalnoj razini te postoji mogućnost da se dio iznosa od 1.321.085,73 kn prikazuje dvostruko jer metodologija ovog izvještaja nije predvidjela istraživanje svih izvora financiranja športskih zajednica s lokalne razine.

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja sredstava pokazuje da su i na razini športskih zajednica u Republici Hrvatskoj pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava. Najviše športskih zajednica, njih 46, dodjeljivalo je sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Ukupan dodijeljeni iznos za javne potrebe u športu je 254.908.499,55 kn, što čini 96,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Dio športskih zajednica, njih 18, dodjeljivalo je sredstva na način koji nije predviđen Uredbom, u ukupnom iznosu od 8.901.337,37 kn (3,4%). Tablica 322. sadrži prikaz oblika i namjena dodjele sredstava na razini športskih zajednica. Tablica 346. Oblik i namjena dodjele sredstava na razini športskih zajednica Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

46 18

Dodijeljeni iznos (kn) 254.908.499,55 8.901.337,37

1

425.191,60

0,2

2

45.717,79

*

264.280.746,31

100,0

N

Ukupno:

% 96,5 3,4

N u tablici označava broj športskih zajednica koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora. *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Nefinancijska sredstva dodjeljivala je samo Športska zajednica Grada Labina, putem javnog natječaja/poziva u ukupnom iznosu od 519.410,81 kn. U Tablici 323. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Razlika u oblicima i namjenama dodjele postoji jer se prilikom prikupljanja izvješća za 2016. godinu nastojalo sva sredstva koja su dodijeljena za javne potrebe u športu staviti pod oblik i namjenu dodjele „za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom“. Time su obuhvaćene športske zajednice na lokalnoj razini koje su prema Uredbi obvezne dodjeljivati sredstva svojim članicama putem javnog natječaja/poziva te HOO i HPO koji su sredstva za javne potrebe u športu dodjeljivali izravno. Tablica 347. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini športskih zajednica Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava % u 2015. (kn) u 2016. (kn) sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen 165.028.908,72 8.901.337,37  94,61 Uredbom za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem 38.751.645,55 0,00  100,00

274

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh