uzuvrh

uzuvrh

Zagreb, Croatia

Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj.

Government Office for Cooperation with NGOs was founded by the Regulation on Government Office for Cooperation with NGOs in 1998 with the aim of performing expert work in the domain of the Croatian Government with regards to creating conditions for cooperation and partnership with non-governmental, non-profit sector, especially with associations in the Republic of Croatia.

udruge.gov.hr/