Page 1

/ 

Ravnatelj/ica Ureda Zamjenik/ca ravnatelja Ureda

      

 /

/ 

  / 4 izvršitelja

 / 1 izvršitelj        

   ,   

/      5 izvršitelja   / 1 izvršitelj

.., kn

.., kn

.., 

    *

.., 

.., 

.., 

         

.., 

     –       . – .

.., 

.., 

.., 

.., 

     –       . – .

., 

., 

*

., 

,%

,%

           -         -      

 / 1 izvršitelj

Izvršenje

  (         ()   )

  –    (                  ) / 

Plan

,%

,%

,%

, .., 

,%

Sufinanciranje EU projekata

Edukacije

, .., 

,%

  / 5 izvršitelja

,%

,% ,%

,%

,% , .., 

, ..,   



.., kn ukupna vrijednost sklopljenih ugovora o sufinanciranju





  







   

   



 

Provedba EU projekata , milijuna kn ukupna vrijednost praćenih projekata

















 





























.



.



.

vijesti objavljene na udruge.vlada.hr

  ,         



. .



.



.

.



.

adrese



.



.



.



.



.

biltena Ureda za udruge poslano na

objavljena izvješća

.

      (..)

mjesec / .

 

Odgovori na upite



        .,       .,          ,      .,        



     

  / 

Sudjelovanje u radnim tijelima

održana radionica / događanje / predstavljanje

Komunikacija s javnošću



       

Pregledi internetske stranice

polaznika/sudionika



UZUVRH deplijan 2016 IV.indd 1-3



  -

             ,    



Ured za udruge

Informacije obuhvaćene ovim letkom sastavni su dio Izvješća o radu Ureda za udruge u . godini. Cjelovito Izvješće objavljeno je na internetskoj stranici Ureda za udruge, u rubrici: Pristup informacijama/Strategije, planovi i izvješća.

Proračun Ureda za udruge

Ustrojstvo

Detaljne informacije o izvršenju proračuna Ureda za udruge redovito se objavljuju na internetskoj stranici Ureda za udruge, u rubrici: Pristup informacijama/Financijski dokumenti.

 // //        

                   ,                       „          “     

Ured za udruge - . u brojkama



Način odgovora na upit  

.





.

Vrsta upita     (, , .)



.  



11.12.2017. 10:18:44

Ured za udruge - 2016. u brojkama  
Ured za udruge - 2016. u brojkama