Page 1

Ungdomsuddannelser 2013-2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning – Region Sjælland


Indhold Ungdommens Uddannelsesvejledning 43

Praktiske oplysninger 44 Brug din vejleder 44 Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 4 6 Uddannelsessystemet 4 7 Oversigt over uddannelsessteder, hjemmesider og åbent hus 48

Erhvervsuddannelser (EUD) i de 12 indgange 410

Gymnasial eksamen med svendebrev (EUX) 414 Bil, fly og andre transportmidler (BFT) 415 Bygge og anlæg (BOA) 416 Bygnings- og brugerservice (BBS) 418 Dyr, planter og natur (DPN) 419 Krop og stil (KOS) 420 Mad til mennesker (MTM) 421 Medieproduktion (MPR) 423 Merkantil (MKT) 424 Produktion og udvikling (PRU) 425 Strøm, styring og IT (SSI) 429 Sundhed, omsorg og pædagogik (SOP) 430 Transport og logistik (TRL) 431 Uddannelsessteder 433

Gymnasiale uddannelser 437

International Baccalaureate IB 438 Studentereksamen STX 439 Højere Handelseksamen HHX 440 Højere Teknisk Eksamen HTX 441 Højere Forberedelseseksamen HF 442 Uddannelsessteder 443

VUC 449 10. klasse 450 Produktionsskoler 452 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 454 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 454 Andre uddannelser 455

2

Udgivet af UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Finn Mikkelsen (redigering), Bende Andersen (tovholder), Ulla Petersen (ansvarshavende), Trine Suhr Andersen, Pia Hegner, Jørgen Bentzen, Karin Christensen Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag 30.000. Løssalgspris: kr. 29,-

www.fremtidsparat.nu


Scan koden og kom direkte til www.fremtidsparat.nu

UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til ”FremtidsPARAT” – Ungdomsuddannelser i Region Sjælland 2013-2014

Til eleverne

Til forældrene

Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse.

Eleven, forældrene, skolen og UU er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Kernen i samarbejdet er elevens uddannelsesplan.

Velkommen til hæftet ”Fremtidsparat - Ungdomsuddannelser i Region Sjælland”.

Som et nyt initiativ kan du også besøge den elektroniske udgave af hæftet på www.fremtidsparat.nu. Scan QR koden og kom direkte til hjemmesiden. Hæftet og hjemmesiden er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interessere dig. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

www.fremtidsparat.nu www.fremtidsparat.nu

Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i området modtager dette hæfte. Til hæftet er knyttet en hjemmeside www.fremtidsparat.nu. Scan QR koden og kom direkte til hjemmesiden.

Skolen og UU indbyder til møder og samtaler. Vejledningen tager udgangspunkt i elevens motivation og forudsætninger, og den finder sted på basis af aktuel viden om ungdomsuddannelserne. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i hæftet og på hjemmesiden. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn.

3


Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2014

Brug din vejleder Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning – hjælpe dig. Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

15-17 åriges pligt til uddannelse

Er du 15-17 år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer.

UU giver personlig vejledning til: 7 Elever i 7. klasse, som har behov for særlig uddannelsesvejledning 7 Elever i grundskolens 8.-9. klasse. 7 Elever der følger et 10. klassetilbud 7 Unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5.

UU kan hjælpe dig med at: 7 7 7 7 7 7

afklare dine uddannelsesmuligheder oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse udarbejde en plan for din fremtid afgøre om du kan komme på produktionsskole få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse / 10. klasse

Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Som et led i 9. og 10. klasse skal du have udfærdiget din uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts. Din vejleder i 9.-10. klasse vurderer om du er uddannelsesparat. Uddannelsesplanen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og sendes af UU eller din skole til den 1. prioriterede uddannelse. I andre tilfælde sendes uddannelsesplanen til UU. Du kan søge efter uddannelsesplanen på www.optagelse.dk

Uddannelsesparathed

UU vurderer din uddannelsesparathed i samarbejde med din skole. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale kompetencer, der alle spiller en stor rolle for at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske.

4

7 Når dine faglige kompetencer vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. 7 De sociale kompetencer kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige kompetencer kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Der vil altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive uddannelsesparat. Hvis du og dine forældre er uenige i vurderingen, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af en uddannelsesinstitution, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Vurderes du herefter uddannelsesparat, rettes din uddannelsesplan, og den sendes til det ansøgte uddannelsessted. Husk at både du og dine forældre altid kan kontakte vejlederen, hvis I har nogle spørgsmål om uddannelse.

Mentor

Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på www.su.dk Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: www.uddannelseskort.dk

Introduktionskurser

UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for elever i 8. klasse. Introduktionskurset foregår på et ungdomsuddannelsessted. Det varer 2+2 dage, derfor skal du vælge 2 uddannelser. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er: 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø

www.fremtidsparat.nu


Brobygning

I 9. klasse kan du komme i frivillig brobygning efter aftale med din vejleder. Valg af brobygning hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Du kan vælge at deltage i frivillig brobygning i yderligere 4 uger.

Formålet med brobygningsforløb er at:

eVejledning

Færdig med 9. eller 10. klasse og hvad så? eVejledning er klar, hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse! Hvis I er forældre til en ung, der skal vælge uddannelse, kan I også bruge eVejledning. I kan få viden om uddannelsessystemets opbygning og de muligheder og valg, der skal træffes. I kan chatte, maile, sms’e eller ringe til eVejledning alle ugens dage, også i weekenden, også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en eVejleder. Det er dig, der afgør, hvad vi skal tale om, og du vælger selv, om du vil være anonym.

Vil du vide mere?

7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige kompetencer 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse

Brobygning giver dig mulighed for: 7 selv at opleve studieforløbet 7 at deltage i den faglige undervisning 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at møde elever og lærere på stedet 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag

På www.ug.dk kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder. På www.fremtidsparat.nu kan du læse om uddannelserne i hele Region Sjælland.

CMYK

Her finder du din uddannelsesvejleder

Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en e-mail eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UUV Køge Bugt

Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf. 5667 2652 uuv@koege.dk www.uuv.dk

UU-Roskilde

Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf. 4631 4390 uur@uu-roskilde.dk www.uu-roskilde.dk

www.fremtidsparat.nu

UU Nordvestsjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning eVejledning

S Y D kontakt@evejledning.dk Tlf. og sms: 7022 2207 (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) www.evejledning.dk

S J Æ L L A N D

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf. 7236 8156 uunvs@holb.dk www.uu-nordvest.dk

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf. 7010 9012 uu@uuvestsjaelland.dk www.uuvestsjaelland.dk

Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5678 9790 post@uuss.dk www.uuss.dk

Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5482 2403 vejledning@uulf.dk www.uulf.dk

Brug din vejleder

5


Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesmesser

lokale informationsmøder m.m.

”Ud i fremtiden”

UU-Roskilde ”Fokus på Uddannelse”

18. og 19. september 2013 – afholdes uddannelsesmessen ”Ud i fremtiden” – for unge med særlige behov – i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej 15 4000 Roskilde. Onsdag kl. 09.00-14.00 og kl. 16.0020.00, og torsdag kl. 09.00-15.00. Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: www.udifremtiden.dk

”Uddannelse Uden Grænser”

8. og 9. januar 2014 – afholdes Danmarks største uddannelsesmesse ”Uddannelse Uden Grænser” i Bella Center i København. Onsdag kl. 08.30-19.00, og torsdag kl. 08.30-16.00. Messen er åbent for besøgende helt frem til kl. 19 onsdag aften. Hermed sikres, at unge og deres forældre, der ikke kan deltage i dagtimerne, også har mulighed for at besøge messen. Du kan som forældre eller uddannelsessøgende deltage GRATIS til de foredrag om uddannelse og karriere, som afholdes onsdag eftermiddag og aften. Deltagelse kræver ikke tilmelding på forhånd. Yderligere information: www.uug.dk

Den 12. november 2013 afholdes uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse” på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl. 16-19.30. Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for 8.-10. klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på www.uu-roskilde.dk

UU Nordvestsjælland

Orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser. • Høng: Høng Gymnasium, 18. nov 2013, kl. 19-21 • Holbæk: Slotshaven Gymnasium, 7. nov 2013, kl. 19-21 • Kalundborg: Handelsskolen i Kalundborg, 25. nov 2013, kl. 19-21 • Asnæs: Odsherreds Gymnasium, 21. nov 2013, kl. 19-21. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Se mere på www.uunordvest.dk

UU Vestsjælland ”SUK – Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival”

For alle unge og deres for­ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og videregående uddannelser i Slagelse. Torsdag 12. september 2012. Jernbjerggård, C. A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse. Se mere på www.uuvestsjaelland.dk og www.sukfestival.dk

UU Lolland-Falster

Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. • Nordfalster: Tirsdag 5. november 2013, kl. 19-21 • Nakskov: Torsdag 7. november 2013, kl. 19-21 • Nykøbing F: Mandag 11. november 2013, kl. 19-21 • Maribo: Torsdag 14. november 2013, kl. 19-21 For specialelever: Tirsdag 8. oktober kl. 19-21 • Guldborgsund: Specialelever: Torsdag 28. november kl. 19-21 Se mere på www.uulf.dk

UU Sjælland Syd

UUV Køge Bugt

Afholder ”Tjek på fremtiden”, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i 8.-10. klasse og forældre: • 5. november 2013 kl. 17-19.30 på Greve Gymnasium • 7. november 2013 kl. 17-19.30 på Køge Handelsskole Se mere på www.uuv.dk

6

Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre: • Næstved (8.-10. kl): ZBC, 5. nov. 2013, kl. 18.30-21 Næstved Gymnasium, 14. nov. 2013, kl. 18.30-21 • Faxe (8. kl): Haslev Gymnasium, Campus Haslev, 28. nov. 2013, kl. 19 • Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 21. nov. 2013, kl. 19 Se mere på www.uuss.dk www.fremtidsparat.nu


1. år

2. år

3. år

4. år

EUD – Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker

Grundskolens 9. klasse og 10. klasse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Medieproduktion Merkantil – HG Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik

VidereGÅENDE uddannelseR

EUX – er en mulighed sammen med flere EUD uddannelser

Gymnasiale uddannelser STX – Studentereksamen HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Teknisk Eksamen HF

– Højere Forberedelseseksamen

Andre uddannelser 1. år

2. år

3. år

4. år

Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU – Ungdommens Uddannelsesvejledning.

– Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere.

– Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland.

eVejledning kan kontaktes om alle uddannelser

www.fremtidsparat.nu

7


Oversigt

8

En del af uddannelsesstederne tilbyder EUX-forløb (gymnasialt niveau) på nogle af uddannelserne under de enkelte indgange. Se hvilke på side 33-36.

By

Uddannelsessted (forkortelse) Hjemmeside

Asnæs Ballerup Faxe Greve Haslev Holbæk Høng Ishøj Kalundborg Korsør københavn Køge Maribo Nakskov Nykøbing Falster Næstved Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Taastrup Vordingborg

Odsherreds Gymnasium odsherreds-gym.dk Se hjemmesiden CPH WEST, Ballerup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm Faxe vucstor.dk Se hjemmesiden Greve Gymnasium greve-gym.dk 22. januar 2014 kl. 19-21 SOSU Sjælland, Greve (SG) sosusj.dk 3. sept. 2013 + 12. nov. 2013 kl. 16-18 VUC Greve vucroskilde.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Haslev (ESH) eucsj.dk Se facebook / hjemmesiden Haslev Gymnasium og HF haslev-gym.dk 18. jan. 2014 kl. 13 (efterskoler) + 22. jan. 2014 kl. 19 (9 ZBC – Zealand Business College, Haslev zbc.dk Se hjemmesiden Køge Handelsskole, Haslev (HHX) khs.dk Se hjemmesiden EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk 19. sept. 2013 kl. 9-14 SOSU Sjælland, Holbæk (SV) sosusj.dk 3. sept. 2013 + 12. nov. 2013 kl. 16-18 Stenhus Gymnasium og HF stenhus-gym.dk 27. jan. 2014 kl. 19.30-21.30 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden Høng Gymnasium og HF hoeng-gymhf.dk 22. januar 2014 kl. 19.30 Landbrugsskolen Sjælland lssj.dk 18. januar 2014 kl. 10-14 CPH WEST, Ishøj (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Handels: 21. jan. kl. 19, Proces: 22. febr. kl. 10-13 Kalundborg Gymnasium og HF kalundborg-gym.dk 13. januar 2014 kl. 19-21 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden CPH WEST, København (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden Hotel og Restaurant Skolen (HR) hrs.dk Se hjemmesiden TEC, Ballerup (TB), Frb. (T), Glads. (TG), Hvid. (TH) tec.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Køge (ESK) eucsj.dk 9. + 10. september 2013 kl. 10-17 Køge Gymnasium kggym.dk 21. januar 2014 kl. 19-21 Køge Handelsskole (KHS) khs.dk 16. januar 2014 VUC Køge vucroskilde.dk Se hjemmesiden CELF Maribo (FMa) celf.dk 1. februar 2014 Maribo Gymnasium maribo-gym.dk 28. januar 2014 kl. 19 CELF Nakskov (CNa) celf.dk 1. februar 2014 Nakskov Gymnasium og HF nakskov-gym.dk 21. januar 2014 kl. 19 VUC Storstrøm, Nakskov vucstor.dk 8. august 2013 kl. 19-20.30 CELF Nykøbing Falster (CNy) celf.dk 1. februar 2014 Nykøbing Katedralskole nykat-gym.dk 29. januar 2014 SOSU Nykøbing Falster (SNy) sosunyk.dk Se skolens hjemmeside VUC Storstrøm, Nykøbing Falster vucstor.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Næstved (ESN) eucsj.dk 11. + 12. september 2013 kl. 10-17 ZBC – Zealand Business College, Næstved (ZN) zbc.dk 25. januar 2014 kl. 10-12 Herlufsholm Skole herlufsholm.dk 1. februar 2014 Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk 29. januar 2014 kl. 19 SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) sosusj.dk 3. sept. 2013 + 12. nov. 2013 kl. 16-18 VUC Storstrøm, Næstved vucstor.dk Se hjemmesiden ZBC – Zealand Business College, Ringsted (ZR) zbc.dk 25. januar 2014 kl. 10-12 Ringsted Gymnasium ringsted-gym.dk 25. jan. 2014 kl. 13 (efterskoler) + 28. jan. 2014 kl. 19 (9 SOSU Sjælland, Ringsted (SV) sosusj.dk 3. sept. 2013 + 12. nov. 2013 kl. 16-18 VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk 6. februar 2014 kl. 17-19 Erhvervsuddannelser, Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 16. jan 2014 kl. 19-21 + 25. jan 2014 kl. 10-13 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 16. jan 2014 kl. 19-21 + 25. jan 2014 kl. 10-13 Himmelev Gymnasium himmelev-gymnasium.dk 20. januar 2014 kl. 19-21 Landbrugsskolen Sjælland (LR) lssj.dk 18. januar 2014 kl. 10-14 Roskilde Gymnasium roskilde-gym.dk 22. januar 2014 kl. 19-21 Roskilde Katedralskole roskildekat-gym.dk 21. januar 2014 kl.19-21 Roskilde Tekniske Gymnasium rtg.dk 18. jan. 2014 kl. 10-14 + 30. jan. kl. 19-21 (htx) Roskilde Tekniske Skole (R) rts.dk 18. januar 2014 kl. 10-14 Uddannelsescenteret i Roskilde (U) ucr.dk 6. februar 2014 kl. 17-19 VUC Roskilde vucroskilde.dk Se hjemmesiden Selandia CEU (S) sceu.dk Se hjemmesiden Slagelse Gymnasium og HF-kursus slagelse-gym.dk 27. januar 2014 kl. 19 SOSU Sjælland, Slagelse (SV) sosusj.dk 3. sept. 2013 + 12. nov. 2013 kl. 16-18 VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk 27. januar 2014 kl. 17-19 Solrød Gymnasium solgym.dk 20. januar 2014 kl. 19 Sorø Akademis Skole soroe-akademi.dk 20. januar 2014 kl. 19 CPH WEST, Taastrup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) eucsj.dk Se facebook / hjemmesiden ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) zbc.dk 25. januar 2014 kl. 10-12 Vordingborg Gymnasium og HF vordingborg-gym.dk 27. januar 2014 kl. 19 VUC Storstrøm Vordingborg vucstor.dk Se hjemmesiden

ÅBENT HUS /infomøde

www.fremtidsparat.nu


3se SIDE

HTX

HHX

HF

STX

Transport og logistik

Sundhed, omsorg og pædagogik

Strøm, styring og it

Produktion og udvikling

Merkantil

Medieproduktion

Mad til mennesker

Krop og stil

Dyr, planter og natur

Bygnings- og brugerservice

Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler

EUD indgange

x 46 x x 33,43 x 49 x x 44 x x 36 x 49 x 34 9.-10. kl) x x 33,44 x x 36,48 x 33,45 x x x x x x x x 33,43 x 36 x x 48 x 49 x x 44 x 34 x x x x x x x 33,43 x x x x x 33,43 x x 44 x 49 x 49 x x 33,43 x 34 x x x x x x x 36 x x x x x 34,43 x x 45 x x 34,45 x 49 x 33 x 45 x x x x x x x x x 33,43 x x 45 x 49 x x x x x x x x x 33,43 x x 45 x 36 x 49 x x x x x x x 34,43 x x 36,48 x 44 x x 46 x 36 x 49 x x x x x x x 36,48 9.-10. kl) x 46 x 36 x 49 x 34 x 46 x x 44 x 34 x x 46 x 47 x 47 x x x x x x 35 x x 35 x 49 x x x x x x x x x x 35,47 x x 47 x 36 x 49 x x 47 x 48 x 33,43 x 34 x x x x x 36,48 x x 48 x 49

www.fremtidsparat.nu

Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning. Oversigt over 10. klasser (side 50), VUC (side 51) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder:

= Uddannelsesby

= UU-Center

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

9


Erhvervsuddannelser – EUD Bil, fly og andre transportmidler

Bygge og anlæg

Vi reparerer og Vi designer, vedligeholder maskiner, bygger, installerer, biler, lastvogne, reparerer og rådgiver om motorcykler, fly og andre bygninger og anlæg. transportmidler.

Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekaniker

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Byggemontagetekniker

Flymekaniker

Bygningsmaler

Karosseriuddannelsen

Glarmester

Lastvognsmekaniker

Bygningsog brugerservice

Dyr, planter og natur

Krop og stil

Mad til mennesker

Vi servicerer, vedligeholder og sikrer bygninger, tekniske anlæg og events.

Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg.

Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design.

Vi fremstiller og forarbejder fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser.

Ejendomsservicetekniker

Anlægsgartner

Fitnessinstruktør

Bager og konditor

Dyrepasser

Frisør

Detailslagter

Greenkeeper

Kosmetiker

Ernæringsassistent

Serviceassistent Sikkerhedsvagt

Landbrugsuddannelsen

Gastronom

Produktionsgartner

Industrislagter

Skov- og naturtekniker

Mejerist

Maskinsnedker

Veterinærsygeplejerske

Receptionist

Personvognsmekaniker

Murer

Væksthusgartner

Vognmaler

Skorstensfejer

Tarmrenser Tjener

Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS uddannelsen

10

www.fremtidsparat.nu


Medieproduktion

Merkantil

Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter.

Vi sælger, administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder.

Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter.

Digital media

Detailhandels uddannelse med specialer

Beklædningshåndværker

Film- og TV produktionsuddannelsen Fotograf

Eventkoordinator uddannelse

Grafisk tekniker

Finansuddannelsen

Mediegrafiker

Generel kontoruddannelse

Skiltetekniker Web-integrator

Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Sundhedsservicesekretær uddannelse

Produktion og udvikling

Beslagsmed uddannelse CNC teknikuddannelsen Elektronikoperatør Finmekaniker Industrioperatør

Strøm, styring og it

Sundhed, omsorg og pædagogik

Transport og logistik

Vi opbygger, installerer og reparerer tekniske systemer og it- systemer inden for byggeri, boliger og erhverv.

Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje.

Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at begge dele kommer frem til tiden.

Automatikog procesuddannelsen

Hospitalsteknisk assistent

Havne- og terminaluddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen

Pædagogisk assistentuddannelse

Lager- og terminaluddannelsen

Social- og sundhedsuddannelsen

Lufthavnsuddannelsen

Elektriker

Køletekniker

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Laboratorietandtekniker

Forsyningsoperatør

Industritekniker

Maritime håndværksfag Metalsmed Modelsnedker Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler

Frontline pc-supporter Frontline radio-tv-supporter

Tandklinikassistent

Personbefordringsuddannelsen Redderuddannelsen Togklargøringsuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen

Procesoperatør Teater-udstillingsog eventtekniker

Plastmager Produktør Skibstekniker Skibsmekaniker Skibsmontør Smed Støberitekniker Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen Ædelsmed

www.fremtidsparat.nu

11


Erhvervsuddannelser EUD Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på www.praktikpladsen.dk. Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning.

Adgangsbegrænsning

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Der er over 100 uddannelser, som varer mellem 1 år 6 mdr. og 5 år 9 mdr. Se beskrivelsen af de 12 indgange og deres uddannelser på de næste sider.

Optagelseskrav

Alle der har opfyldt undervisningspligten kan optages, hvilket normalt er efter 9. klasse. På nogle erhvervsuddannelser er det reelt en fordel at have 10. klasse. Din UU-vejleder skal sammen med din grundskole vurdere, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse.

Adgangsveje

Du kan starte direkte på en erhvervsskole (skoleadgangsvejen) eller i en virksomhed (praktikadgangsvejen). Desuden kan du begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se opbygningen af de tre adgangsveje på side 13. De fleste erhvervsuddannelser har optag til grundforløbet flere gange om året. På nogle erhvervsskoler er der kun start 2 gange årligt, i januar og i august. Se erhvervsskolernes hjemmesider hvornår der er optag på de enkelte indgange.

Ansøgning

Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne. Skemaet findes på www.optagelse. dk. Hvis du er under 18 år, skal du desuden vedlægge en uddannelsesplan, som din UU-vejleder kan hjælpe dig med at udfylde. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter – kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside.

12

På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet – med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads. Hvert år afsættes der et antal kvote-pladser på disse uddannelser, hvor skolerne kan optage elever uden uddannelsesaftale. Kontakt erhvervsskolerne der har uddannelserne for yderligere information vedr. ansøgning og specifikke adgangskrav til disse kvotepladser. Listen over uddannelser med adgangsbegrænsning revideres løbende. Der er fastsat adgangsbegrænsning på følgende uddannelser: n Beklædningshåndværker n Digital Media n Film- og tv produktionsuddannelsen n Fitnessinstruktør n Fotograf n Frisør n Kosmetiker n Mediegrafiker n Sundhedsservicesekretær n Teater – udstillings – og eventtekniker n Veterinærsygeplejerske n Ædelsmed Disse uddannelser er mærket med ’ag’ for adgangsbegrænsning i oversigten på de følgende sider.

Grundforløb

Det første skoleforløb i din erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Varigheden afhænger af din valgte uddannelsesretning (se de følgende sider). Afhængig af dine forudsætninger, skolebaggrund, erhvervserfaring og dine interesser og ønsker kan grundforløbet afkortes eller forlænges (dog max 60 uger i alt).

www.fremtidsparat.nu


1. skoleadgangsvejen Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole

Skole

Hovedforløb

(grundforløb)

(Skole og praktik)

2. Praktikadgangsvejen I virksomheden

Variabel ofte 3-6 mdr.

Skole (grundforløb

Hovedforløb

normalt 20 uger)

(Skole og praktik)

3. ny MESTERLÆRE I virksomhed i max. 1 år

evt. supplerende skoleundervisning

Hovedforløb (Skole og praktik + evt. manglende elementer fra grundforløb) Kilde: Undervisningsministeriet

På de enkelte grundforløb udbydes særlige grundforløbspakker for såvel uafklarede elever som for elever med stærke forudsætninger. På erhvervsskolernes hjemmesider, kan du få en oversigt over deres udbud af grundforløbspakker på de forskellige indgange. Undervisningen på grundforløbet består af teori og praksis. Du vil møde fag, du allerede kender samt helt nye fag: n Grundfag er fx dansk, matematik, første hjælp og brandbekæmpelse og arbejdsmiljø n Fælles kompetencemål er faglige fag, der er fælles for alle uddannelserne i indgangen n Særlige kompetencemål er faglige fag, der er særlige for den uddannelse, som du ønsker at uddanne dig inden for. Du kan desuden deltage i fag, der hører til valgfri del på grundforløbet. Fagene kan være faglige eller almene som fx matematik, fysik eller dansk på højere niveau end det obligatoriske for at udbygge din studiekompetence. Skolen foretager løbende bedømmelse af dit standpunkt. Grundforløbet afsluttes med en eksamen, hvor du bl.a. bliver bedømt på dit håndelag og den dokumentation, du har udarbejdet undervejs til eksamen. Eksamen skal i de fleste uddannelser bestås for at bestå grundforløbet. Grundforløbet kan også have beståkrav i andre fag, som du er blevet undervist i. De 12 indgange er: n Bil, fly og andre transportmidler n Bygge og anlæg n Bygnings- og brugerservice n Dyr, planter og natur n Krop og stil n Mad til mennesker n Medieproduktion n Merkantil n Produktion og udvikling n Strøm, styring og it n Sundhed, omsorg og pædagogik n Transport og logistik

Uddannelsesplan og kontaktlærer

På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på www.elevplan.dk. Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge SP-støtte (special pædagogisk støtte) på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen.

www.fremtidsparat.nu

Vejledning

Uddannelses- og erhvervsvejleder på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Fagindhold n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det.

Praktikplads

For at kunne starte på hovedforløbet skal du på de fleste uddannelser have en praktikplads hos en godkendt virksomhed. Du kan få hjælp til at finde en praktikplads på dit uddannelsessted. Men ansvaret er dit. I uddannelsesaftalen skal det fremgå, hvilket speciale på hovedforløbet du skal følge. Inden for de 12 indgange er der uddannelsesgaranti. Det betyder, at du er garanteret, at du kan blive udlært inden for en af uddannelserne i en indgang via skolepraktik.

Skolepraktik

Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i nogle uddannelser fortsætte i skolepraktik, hvor du får den praktiske del af uddannelsen i specielle værksteder på erhvervsskolen. Muligheden for at komme i skolepraktik er begrænset – at komme i skolepraktik sker ikke automatisk. Enkelte uddannelser med skolepraktik reguleres med kvotepladser, hvilket betyder, at det kun er et begrænset antal elever, som erhvervsskolen kan optage i skolepraktik. Skolepraktik opstartes 1 måned efter afsluttet grundforløb. Når erhvervsskolen skal vurdere, om du kan optages i skolepraktik, kommer du til en ”jobsamtale” på erhvervsskolen. Her skal du dokumentere, at du opfylder de lovmæssige EMMA-kriterier: Egnet, mobil faglig, mobil geografisk og aktiv praktikpladssøgende. Kontakt erhvervsskolens lærer- og praktikpladskontor for yderligere oplysninger om skolepraktikordningen.

Hovedforløb

Når du har fået dig en praktikplads efter grundforløbet eller er kommet i skolepraktik, så er du i gang med dit hovedforløb i din uddannelse. Hovedforløbet består af skiftevis skoleophold og praktikperioder i en virksomhed.

13


Erhvervsuddannelser EUD Erhvervsuddannelser – EUD Undervisningen på hovedforløbet består af følgende fag: 7 Grundfag fx innovation, fremmedsprog og økonomi. 7 Områdefag er faglige fag, der er fælles for alle specialerne i uddannelsen. 7 Bundne specialefag er faglige fag, der er særligt rettet mod det speciale, som du skal uddanne dig til, og som fremgår af din uddannelsesaftale. 7 Valgfrie specialefag er faglige fag, som du og din praktikvirksomhed i fællesskab vælger, du skal følge 7 Valgfag er fag, du selv kan vælge imellem. Fagene kan fx være studierettede, så du kan videre uddanne dig efter endt erhvervsuddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Afhængig af uddannelsen du tager, skal du også op til grundfags-eksamener. EUD-Nøglen på www.ug.dk er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Trindelte uddannelser

Nogle uddannelser kan afsluttes med et forløb, der udgør et trin af en erhvervsuddannelse. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Begrundelsen for at vælge en trindelt uddannelse kan være mange, fx hvis man gerne vil hurtig ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, eller fordi man af den ene eller anden grund ikke har forudsætninger til at gennemføre den fulde uddannelse. Et eksempel på en trindelt uddannelse er uddannelsen til IT-supporter (se side 29), der tager 2 år 6 mdr. og er trin 1 i specialet datatekniker med speciale i infrastruktur på Data og kommunikationsuddannelsen inden for indgangen Strøm, styring og it. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen til datatekniker med speciale i infrastruktur på baggrund af din trinuddannelse. De øvrige trinuddannelser kan du se i oversigterne side 15-32.

Information om ledige praktikpladser: www.praktikpladsen.dk, www.jobstafetten.dk Information om hovedforløbsskoler: www.ug.dk/eudnoeglen

EUX – gymnasial eksamen med svendebrev

EUX giver mulighed for at opnå gymnasialt niveau på din erhvervsuddannelse. Du tager eux i forbindelse med din erhvervsuddannelse. EUX giver mulighed for at læse videre og videreuddanne sig på samme vilkår, som andre med en gymnasial uddannelse. Hør nærmere på en erhvervsskole om de aktuelle muligheder. Du kan også få mere information på www.ug.dk

BEMÆRK på siderne 15-32: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9). Er der ikke mulighed for skolepraktik, er det markeret med (is). Hovedforløb er markeret med de skoler, som har det i vores område (Region Sjælland) og evt. andre, hvor det har relevans.

Løn og SU

Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme – også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på www.su.dk.

Se mere om erhvervsuddannelser Fagene i de enkelte erhvervsuddannelser: www.elevplan.dk Alt om erhvervsrettede uddannelser: www.emu.dk/erhverv Information om erhvervsuddannelser: www.ug.dk, www.eud-info.dk, www.dts-info.dk og www.handelsskolerne.com

14

www.fremtidsparat.nu


Bil, fly og andre transportmidler Bil, fly og andre transportmidler Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

2 år I

Grundforløb

3 år I

+

10-60 uger

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

fra 1 år 6 måneder til 4 år 5 måneder Du lærer at vedligeholde og reparere forskellige motorer eller arbejde med karosseriet. Du lærer at arbejde med fejlfinding og at bruge de mange former for specialværktøj. Det meste arbejde foregår på værksteder, men fejlfinding og reparation kan også foregå ude hos kunden, fx når det drejer sig om entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner.

Uddannelser

Specialer

Bådmekaniker

Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervs både, både håndværksmæssigt og inden for salg service. og

Bådmekaniker Bådassistent

4 år 2 år

CNy CNy

Cykelmekaniker Cykelmontør Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker

3 år 3 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år

CNy - TH CNy - TH CNy - TH CNy - TH

n

Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Materielmekaniker Personlift mekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker

4 år 4 år 2 år 4 år 4 år 4 år

Aars Aars Aars Aars Aars Aars

n

Flymekaniker

4 år 5 mdr.

TH

Karrosserismed Karrosseritekniker (bygger) Karrosseritekniker (opretter)

3 år 6 mdr. 4 år 4 år

Silk - TH Silk - TH Silk - TH

Lastvognsmekaniker Lastvognsmontør

4 år. 2 år

CNy - TH - SDE - TCA CNy - TH - SDE - TCA

n

Personvognsmekaniker Personvognsmontør

4 år. 2 år

CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK CNy- S - TH - ESN - R - ESK

n

Vognmaler

3 år 6mdr.

Silk

n n

Cykel- og motorcykeluddannelsen

Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne.

n n n n

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere.

n n n n n

Flymekaniker

Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur.

Karrosseriuddannelsen

Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver

Varighed Hovedforløb

n n n

is is

is

skadesrapporter.

Lastvognsmekaniker

Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n n

Personvognsmekaniker

Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer

n

Vognmaler

Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner.

Bemærk: Grundforløb startes på skoler som udbyder indgangen (s. 9) - Ikke skolepraktik (is) - CELF, Nykøbing F. (CNy) - Aars Tekniske Skole (Aars) - TEC, Hvidovre (TH) - Silkeborg Tekniske Skole (Silk) - EUC Sjælland, Køge (ESK) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Syddansk Erhvervsskole (SDE) - TEC College Aalborg (TCA)

www.fremtidsparat.nu

15


Bygge og anlæg Bygge og anlæg Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

2 år I

Grundforløb

+

10-60 uger

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år Du beskæftiger dig med det, der foregår på en byggeplads. Du får viden om de mange opgaver, der er i forbindelse med såvel store bygningsarbejder som mindre reparationsarbejder. Vil du bygge og vedligeholde huse, veje, broer og havne, må du lære at arbejde med specialværktøj og teknisk avanceret udstyr. Du skal også kende de mange materialer, der bliver brugt.

Uddannelser

Specialer

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Som brolægger lægger du brosten og fliser på fortov, i gågader, på torve og i indkørsler. Anlægs- og bygningsstruktørerne bygger veje,

bygninger og broer i beton.

Brolægger Anlægsstruktør Bygningsstruktør Kloakrørlægger

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 6 mdr. - 2 år

KG CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN CNy-EN-ESN

n

Gardinmontør Gardindekoratør Autosadelmager Møbelpolstrer

2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. 4 år 4 år

Skive Skive Skive Skive

is is is is

n

Byggemontagetekniker

1 år 6 mdr.

ESN-R-S

sb

n

Bygningsmaler

3 år - 3 år 6 mdr.

S-EN-ESN-TG

Glarmester – aluminium Glarmester – glas

3 år 6 mdr. - 4 år EN 3 år 6 mdr. - 4 år EN

n

Maskinsnedker Prod. ass. – døre & vinduer Prod. ass. – møbel

3 år 3-9 mdr. 2 år 2 år

R R R

n

Murer

3 år 5-11 mdr.

CNy-EN-ESH-S-R

n n n n

Boligmonteringsuddannelsen Uddannelsen har tre specialer. Som møbelpol strer polstrer du møbler og sætter betræk på.. Som autosadelmager fremstiller du sæder og monterer loft- og vægbeklædning i biler. Som

Varighed Hovedforløb

n n n

gardindekoratør syr og opsætter du gardiner.

Byggemontagetekniker

Opsæt lettere bygningselementer, vægge af gipsplader og lette loftskonstruktioner.

Bygningsmaler

Et gammelt håndværk, men også nye materialer og teknikker, som skal læres at kende. Alle faser og teknikker læres.

Glarmester

Tilskære, slibe og polere alle mulige forskellige typer glas. Monterer ruder i vinduer og døre,

n n

is is

biler og indramme billeder.

Maskinsnedker

Brug og vedligehold maskiner til bearbejdning af træ, fx til møbler, gulve og døre. Der arbejdes med møbler og byggeri.

n n

Murer

Lær at bygge mure, pudse facader og lægge tagsten. Sæt fliser på væg og gulv.

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is)- Skolebaseret uddannelse (sb) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Skive Tekniske Skole (Skive) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG)

16

www.fremtidsparat.nu


Bygge og anlæg

Uddannelser

Specialer

Skorstensfejer

Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér

Varighed Hovedforløb

Skorstensfejer Kedelanlægstekniker

4 år 1 år 6 mdr.

EucSyd EucSyd

Bygningssnedker Møbelsnedker Orgelbygger Træoperatør – døre & vinduer Træoperatør – møbel Bygningsmontør

3 år 3-9 mdr. 3 år 3-9 mdr. 3 år 3-9 mdr. 2 år 2 år 2 år

R R R R R R

n

Stentekniker Stenhugger

2 år 3 år 6 mdr. - 4 år

ESH ESH

is is

n

Stukkatør

3 år 9 mdr.

ESH

is

n

Tagdækker

2 år 5-11 mdr.

EN

is

n

Teknisk isolatør

2 år 9 mdr. - 3 år 3 mdr. EN

Tømrer Gulvlægger Tækkemand

4 år 4 år 4 år

CNy-EN-R-S-ESN-ESK R-S-KG R-S-KG

Vvs’er Vvs og energispecialist Vvs og blikkenslager Ventilationstekniker Rustfast industrimontør

3 år 6 mdr. 4 år 4 år 4 år 4 år

ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG ESN-R-TG R-TG

n n

is is

varmesystemer.

Snedker

Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne.

n n n n n n

Stenhugger

Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter deres behandling, skrift og stilarter og at og

n

hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning.

Stukkatør

Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker.

Tagdækker

Læg alle slags tage – dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden.

Teknisk isolatør

Isoler for kulde, varme, lyd og vibrationer. Mål op og monter fx mineraluld og aluminiumsplader.

Træfagenes byggeuddannelse

Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m.

n n n

Vvs-energiuddannelsen Installer

og vedligehold fx vand- og Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning.

n

varmeanlæg.

n

n

n

n

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - EUC Syd, Tønder (EUCSyd) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG) - EUC Sjælland, Køge (ESK)

www.fremtidsparat.nu

17


Bygnings- og brugerservice Bygnings- og brugerservice 1 år I

Adgangskrav: 9 års skolegang

2 år I

Grundforløb

+

20-60 uger

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 3 år 3 måneder Du får et godt kendskab til vedligeholdelses- og serviceopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. Du vil lære om moderne rengøringsmetoder og bygningsadministration. Du vil også lære om sikkerhed i bygningskomplekser og virksomheder.

Uddannelser

Specialer/trin

Ejendomsservice uddannelsen

uddannelsen lærer du at vedligeholde bygPå ninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden at lave mindre reparationer. Du skal også kunne hjælpe beboere og andre brugere af bygninger og ejendomme på en god måde.

n n

Serviceassistent

Uddannelsen er bred. Du lærer de mange forskel lige serviceopgaver, som du kommer til at løse i en virksomhed eller på hospital. Det kan fx være

n n n

Varighed Hovedforløb

Ejendomsservicetekniker Ejendomsmedhjælper

3 år 3 mdr. 2 år 5 mdr.

K K

is is

Rengøringstekniker Serviceassistent (hospital) Serviceassistent (virksomhed)

1 år 6 mdr. 2 år 2 år

U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG U-CNa-ESN-TG

rengøring, kontorhjælp, kantinearbejde eller transport af patienter.

Sikkerhedsvagt

Du lærer at lægge mærke til detaljer og til folks n Sikkerhedsvagt 1 år 6 mdr. Åt-ESK adfærd. Du lærer også at handle rigtigt i en nød situation og at sørge for ro og orden. Du skal og så

is

kunne rapportere dine iagttagelser.

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - Københavns Tekniske Skole (K) - CELF Nakskov (CNa) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - TEC Gladsaxe (TG) - Århus Tekniske Skole (Åt) - CPH West (CPH)

18

www.fremtidsparat.nu


Dyr, planter og natur Dyr, planter og natur Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

2 år I

Grundforløb

+

10-60 uger

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 3 måneder – 3 år 10 måneder Du beskæftiger dig med landbrug, gartneri, skovbrug og pasning af dyr. Du lærer at arbejde på naturens betingelser og at planlægge forskellige former for produktion. Du vil også beskæftige dig med de forskellige maskiner, der indgår i arbejdet. Du vil både lære at benytte og vedligeholde dem. På alle uddannelser får du kendskab til biologi, miljø og økologi.

Uddannelser

Specialer/trin

Anlægsgartner

skaber og plejer smukke områder på bagDu grund af din viden om planter og anlæg.

n n n

Dyrepasser

arbejder professionelt med dyr – med Du fodring, pleje, avl og meget mere. Du arbejder fx med forsøgsdyr, i en dyrepark eller ved et hestestutteri.

n n n n

Greenkeeper

anlægger og passer græsarealer og anden Du bevoksning på golfanlæg. Du bruger de forskel maskiner og hjælperedskaber. lige

n n n n

Landbrugsuddannelsen

Du dyrker jorden, arbejder med husdyr og pas bygninger og maskiner. ser

n n n n

Produktionsgartner

lærer mange forskellige ting om plantedyrkDu ning. Såning, plantning, gødning, vanding osv.

n n n

Skov- og naturtekniker

får forståelse for skovdrift og naturens gang. Du Du lærer at plante og fælde træer, at bekæmpe ukrudt og skadedyr og at bruge skovens special maskiner.

n n n n

Veterinærsygeplejerske

Du er dyrlægens højre hånd på klinikken. Du passer dyr, medvirker ved behandling og opera tion og laver laboratoriearbejde.

n n n

Væksthusgartner

lærer at passe de tekniske anlæg og at arDu bejde med plantetyper

n n n

Varighed Hovedforløb

Anlægsgartner - anlægsteknik Anlægsgartner - plejeteknik Anlægsgartnerassistent

3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 3 år 7 mdr. - 4 år 2 mdr. R-S 1 år 6-11 mdr. R-S

Dyrepasser - zoologiske anlæg Dyrepasser - forsøgsdyr Dyrepasser - heste Dyrepasserassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R R

Greenkeeper Greenkeeperassistent Groundsman Groundsmanassistent

3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr. 3 år 5-11 mdr. 1 år 3 mdr.

R R R R

is is is is

Landmand - husdyr Landmand - planter Jordbrugsmaskinfører Landbrugsassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R-S-CNy R-S-CNy R-S R-S-CNy

is is is is

Planteskolegartner - produktion Planteskolegartner - handel Planteskolegartner - assistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R

Skov- og naturplejer Biotop- og vildtplejer Natur- og friluftsformidler Skov- og naturassistent

3 år 3 år 3 år 2 år

SL SL SL SL

Veterinærsygeplejerske, heste Veterinærsygeplejerske, smådyr Veterinærsygehjælper

3 år 2 mdr. 3 år 2 mdr. 1 år 45 uger

HB HB HB

Væksthusgartner - produktion Væksthusgartner - handel Væksthusgartnerassistent

3 år 5-11 mdr. 3 år 5-11 mdr. 2 år

R R R

is/ag is/ag is/ag

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole, Landbrugsskolen Sjælland (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Skov og Landskab, København (SL) - Hansenberg, Kolding (HB)

www.fremtidsparat.nu

19


Krop og stil Krop og stil Adgangskrav: 9 års skolegang og uddannelsesaftale (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

2 år I

Grundforløb

+

20-60 uger

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år

Du beskæftiger dig med kroppens sundhed og udseende og med den personlige stil, man kan ændre ved hjælp af frisure og kosmetik. Uddannelserne giver dig færdigheder i håndværk indenfor hår, kosmetik og sundhed og giver dig viden inden for de sidste nye trends.

Uddannelser

Specialer/trin

Fitnessinstruktør

Du lærer at udarbejde træningsprogrammer og at instruere kunderne i brugen af fitnessudstyret. Du lærer om krop og sundhed og om, hvordan man undgår skader.

n

Fitnessinstruktør

1 år 6 mdr.

CPH

n

Frisør

4 år

ESN-CPH

Kosmetiker Wellnessassistent

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

CPH CPH

Frisør

lærer at klippe, behandle og sætte hår. Du får Du kendskab til hår- og hudpleje og lærer fx at give ansigts- og hovedbundsmassage, lave neglebehandlinger og lægge makeup.

Kosmetiker

På uddannelsen lærer du at pleje hud, lægge makeup, pleje hænder (manicure) og fødder (pedicure) og fjerne hår. Du lærer også at vejlede om hudpleje og kosmetik og at bruge de elektriske apparater.

Varighed Hovedforløb

n n

is/ag

ag

is/ag is/ag

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) EUC Sjælland, Næstved (ESN) - CPH WEST, Ishøj/ København (CPH)

20

www.fremtidsparat.nu


Mad til mennesker Mad til mennesker Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

2 år I

Grundforløb

+

10-60 uger

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 3 år 9 måneder Du beskæftiger dig med fødevareproduktion, sundhed, køkken og restauration. Du lærer om forarbejdning, fremstilling, tilberedning, servering og salg af mad til mennesker. Overalt stilles der store krav til fødevarernes kvalitet. Du kan både finde job inden for højteknologisk industriproduktion og inden for godt madhåndværk.

Uddannelser

Specialer/trin

Bager og konditor

uddannelsen til bager og konditor lærer du På både fagets håndværkertraditioner og alle de moderne produktionsmetoder og teknikker. Du lærer også om god service over for kunder.

n n n n n n

Detailslagter

På uddannelsen lærer du at arbejde med ud skæringer og med at tilberede retter til kunderne. Du lærer også god kundebetjening og butiksind retning.

n n n n n

Ernæringsassistent

uddannelsen lærer du hvad der skal til for at På servere god og sund og ordentlig mad til fx skolebørn og arbejdspladskantiner. Du får kendskab til råvarer, tilberedning, ernæring, sundhed, økonomi, kostplanlægning, hygiejne mm.

n n

Gastronom

På uddannelsen lærer du om madlavning. Efter uddannelsen kan du arbejde mange forskel lige steder, men alle steder bliver nøgleordene: råvarer, kvalitet, teamwork, kunder, og perioder

n n n n

Varighed Hovedforløb

Bager Brødbager med profil Brødbager Konditor Kagekonditor med profil Kagekonditor

3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr. 3 år 7 mdr. 2 år 10 mdr. 2 år 1 mdr.

ZR ZR ZR ZR ZR ZR

Butik Delikatesse Fisk og vildt Slagtning Detailslagteraspirant

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

U U U U U

Ernæringsassistent Ernæringshjælper

3 år 1 år 6 mdr.

U-CNy-HR U-CNy-HR

Kok Smørrebrødsjomfru Cater Gastronomassistent

3 år 9 mdr. 3 år 2 år 10 mdr. 1 år 6 mdr.

S-HR S-HR S-HR S-HR

Forædler Svineslagter Kreaturslagter Industrislagter

3 år 3 år 3 år 2 år

U U U U

is is is is is is

med fart på.

Industrislagter

På uddannelsen lærer du at slagte og opskære dyr, og du lærer at arbejde i et højteknologisk slagte hus. Du kan både lære at slagte svin og kreaturer (kvier og kalve).

n n n n

is is is is

8

www.fremtidsparat.nu

21


Mad til mennesker 7 Uddannelser

Specialer/trin

Mejerist

uddannelsen lærer du at lave mejeriprodukter På som smør, ost og yoghurt. Du lærer at behandle rå mælk, varme den op, centrifugere den, så fløden skiller fra og fremstille de forskellige produkter af den.

n

Mejerist Mejerioperatør

3 år 1 år 6 mdr.

KC KC

is is

n

Receptionist

2 år 4 mdr.

HR

is

Tarmrenser Industritarmrenser

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

U U

is is

Tjener Konference- og selskabstjener

3 år 4 mdr. 1 år 8 mdr.

S-HR S-HR

is is

n

Receptionist

Kundebetjening, service, sprog, regnskab - alt sammen vigtige ting i uddannelsen. Som receptionist er du hotellets eller konferencecentrets ansigt udadtil.

Tarmrenser

På uddannelsen lærer du at rense og sortere forskellige husdyrtarme og andre indvoldshinder.

Varighed Hovedforløb

n n

Arbejdet er gennemmekaniseret. Som uddannet arbejder du på slagterier, hvor tarmene bruges til pølser eller i industrien.

Tjener

Du lærer at servere. For at kunne vejlede kunder professionelt skal du også lære om gastronomi,

n n

om drikkevarer og om at sammensætte menuer. Salg og service og turistlære indgår også i uddannelsen. Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) ZBC Ringsted (ZR) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - CELF, Nykøbing F. (CNy) Hotel- og Restaurantskolen, København (HR) - Kold College, Odense (KC) Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Nord, Hjørring (EH)

22

www.fremtidsparat.nu


Medieproduktion Medieproduktion Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

2 år I

3 år I

Grundforløb

+

1 år 9 måneder – 5 år

10-60 uger

4 år I

5 år I

Job, videre uddannelse

Du arbejder med formidling. Fagene på indgangen rummer kommunikation inden for web, it, film, trykte medier samt TV. Du opnår færdigheder i at tilrettelægge en produktion fra start til slut.

Uddannelser

Specialer/trin

Digital Media

Du arbejder med skærmgrafik, med lyd og billede, indlægger video og 3D-animation. Webløsninger og interaktive systemer er væsentlige områder.

Multimedie integrator Multimedie animator

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr.

R R

is/ag is/ag

n

Film og Tv-produktionstekniker Film-og TV-assistent

5 år 2 år 6 mdr.

K K

is/ag is/ag

n

Fotograf

4 år 6 mdr.

K

is/ag

n

Grafisk Tekniker

3 år 6 mdr.

K

is

n

Mediegrafiker Mediegrafisk assistent

4 år 3 år

R/K R/K

ag ag

n

Skiltetekniker

3 år - 3 år 6 mdr.

TG

n

Web – integrator

1 år 9 mdr.

R

n n

Film – og TV-produktionsuddannelsen

arbejder bag kameraet eller foran mixerpulDu tene. Du optager, bearbejder og afvikler tv- og videoproduktioner

n

Fotograf

Du laver alt med fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering.

Grafisk tekniker

Du lærer alle faser i trykningen af aviser, blade, bøger, plakater, frimærker og pengesedler. Du arbejder med små simple en-farvemaskiner og rotationsmaskiner så store som huse.

Mediegrafiker

sætter tekst og billeder op via dtp-programDu mer (DeskTop Publishing-programmer) og får dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier.

n

Skiltetekniker

Håndværk, teknik og design er alle vigtige. Du arbejder med hænderne og med computer. Du producerer skilte ved hjælp af mange forskellige teknikker og til mange formål.

Web – integrator

Du arbejder i teori og praksis med web-løsninger. Du arbejder med tekst, billeder, lyd, grafik og animation. Du indarbejder de forskellige komponenter, fx i interaktive systemer.

Varighed Hovedforløb

sb

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen. (se side 9). Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Skolebaseret uddannelse (Sb) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Gladsaxe (TG)

www.fremtidsparat.nu

23


Merkantil Merkantil Adgangskrav: 9 års skolegang

1 år I

2 år II

Grundforløb

+

4 år I

3 år I

Job, videre uddannelse

2-3 år

18-76 uger

Du er i butik, på kontor i en offentlig eller privat virksomhed eller inden for bank- og forsikringserhvervet. Det er salg og administration. Grundforløbet varer for de fleste 2 år, men kan i specielle tilfælde vare ned til 20 uger. Fagene er bl.a. erhvervsøkonomi, salg- og service, it, engelsk, dansk, samfundsfag og måske tysk/fransk.

Uddannelser

Specialer/trin

Detailhandel med specialer

Alt efter speciale lærer du fx at sælge fødevarer, rådgive om gaveartikler, arrangere blomster, dekorere vinduer eller købe varer ind og føre regnskab.

Butiksmedhjælper Salgsassistent Salgsassistent med profil Blomsterdekoratør Dekoratør

2 år CPH-ZN-RH-S-CNy 4 år CPH-ZN-RH-S-CNy 4 år CPH-ZR-ZN-RH- S 4 år RH 4 år

Eventassistent Eventkoordinator

2 år 4 år

CPH CPH

is is

Kundemedarbejder Finansassistent

3 år 4 år

RH RH

is is

n

Kundekontaktcenter Handelsassistent (salg) Handelsassistent (service) Indkøbsassistent Logistikassistent

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

S S S S S

n

Generel kontoruddannelse

3 år

KHS

n

Kontorservice Kundekontaktcenter Administration Offentlig administration Advokatsekretær Lægesekretær Rejseliv Revision Spedition og shipping Økonomi

2 år 2 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år 4 år

CPH-KHS-RH-S-ZN CPH-RH-S CNy-CPH-EN-KHS-RH-S-ZN CNy-CPH-RH-S-ZR-ZV-ZN CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S CPH-RH-S

n

Sundhedsservicesekretær

1 år 7 mdr.

CNy/CPH/EN/ZVN/KHS

n n n n n

Eventkoordinator uddannelsen

Kreativitet, kommunikation og samarbejde når planlægger arrangementer du

n n

Finansuddannelsen

Du kan komme til at oprette bankkonti, vurdere låneansøgninger eller behandle forsikringssager

Varighed Hovedforløb

n n

og betjene kunder.

Handelsuddannelsen med specialer

Du får et bredt kendskab til handel. Alt efter spe ciale kan du lære om forhandling, tilrettelæggelse af varetransport og indkøbs- og salgsmetoder.

n n n n

Generel kontoruddannelse

Almindelige kontorfunktioner, økonomi og administration.

Kontoruddannelse med specialer

På uddannelsen lærer du om administration, sagsbehandling, økonomi og regnskab.

n n n n n n n n n

Sundhedsservicesekretær

På uddannelsen skal du både lære kontoropgaver og de mere kliniske opgaver.

sb/ag

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skole praktik (is) - Skolebaseret uddannelse (sb) - Adgangsbegrænsning (ag) CELF Nykøbing F. (CNy) - CPH WEST, Ballerup, Taastrup og Ishøj (CPH) - ZBC Ringsted (ZR), Vordingborg (ZV) og Næstved (ZN) - Roskilde Handelsskole (RH) - ­Selandia CEU, Slagelse (S) - Uddannelsescenteret i Roskilde, Slagteriskolen (U) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Køge Handelsskole (KHS)

24

www.fremtidsparat.nu


Produktion og udvikling Produktion og udvikling Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

2 år I

3 år I

Grundforløb

+

Hovedforløb Skole og praktik

20-60 uger

4 år I

5 år I

Job, videre uddannelse

1 år 6 måneder – 5 år 6 måneder

På de fleste af uddannelserne lærer du at arbejde med metal og maskiner, men der er også uddannelser, hvor du arbejder med læder, keramik og plast. Der designes, udvikles, konstrueres og fremstilles håndværks- og industriprodukter.

Uddannelser

Specialer/trin

Beklædningshåndværker

Beklædningshåndværkeren udfører designerens ideer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer.

n

Beklædningshåndværker Tekstil-og beklædningsassistent Modist Buntmager

3 år - 3 år 4 mdr. 2 år - 2 år 2 mdr. ca. 3 år ca. 3 år

CPH CPH CPH CPH

ag ag ag ag

n

Beslagsmed

4 år

I

is

n

CNC-tekniker CNC-assistent

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

R-K R-K-S

is is

n

Elektronikoperatør

2 år

EUCSyd

is

Våbenmekaniker Låsesmed Finmekaniker Finmekanikerassistent

4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr.

TB TB TB TB

n n n

Beslagsmede uddannelsen

lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på.

CNC teknikuddannelsen

Lær at arbejde med cnc-maskiner (computersty rede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne

n

Elektronikoperatør

På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort.

Finmekanikeruddannelsen

Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumen ter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken.

Varighed Hovedforløb

n n n n

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - Ballerup (TB) - Institut for produktionsdyr og heste – Taastrup (I) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Syd, Sønderborg (EUCSyd) - CPH WEST Ishøj (CPH)

8

www.fremtidsparat.nu

25


Produktion og udvikling 7 Uddannelser

Specialer/trin

Industrioperatør

lærer om produktion i industrien. Styring og Du tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer.

Industrioperatør Industrioperatør montage Industrioperatør produktivitet

2 år 2 år 8 mdr. 2 år 8 mdr.

CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN CNa-CNy-EN

Industritekniker – produktion Industritekniker-maskin Industriassistent

5 år 6 mdr. 4 år 2 år

R - S- K R - S- K R - S- K

Køletekniker Køleassistent

4 år 2 år

JH JH

Laboratorietandtekniker Basistandtekniker

4 år 2 år 6 mdr.

K K

Sejlmager Bådebygger

4 år 4 år

EH EH

is is

n

Gravør Gørtler Gørtler-armatur Jern og metalsliber Kobbersmed Metaltrykker

4 år 4 år 4 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år 6 mdr.

K K K K K K

is is is is is is

n

Modelsnedker

4 år

EH

is

n

Oliefyrstekniker

2 år

TB

is

n n n

Industriteknikeruddannelsen

Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maski og anlæg er computerstyrede, så du skal ner både lære at programmere og at skære gevind og fræse.

n n n

Køletekniker

køletekniker arbejder med køle- og klimaanEn læg. Du lærer at rådgive kunden og at installere,

Varighed Hovedforløb

n n

is is is

is is

vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg.

Laboratorietandtekniker

Under uddannelsen lærer du at lave løse pro teser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden.

n n

Maritime håndværksfag

Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer.

n n

Metalsmed

uddannelsen lærer du om metallers egenPå skaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande hjælp af forskellige teknikker. ved

n n n n n

Modelsnedker

uddannelsen lærer du at udarbejde modeller På af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder.

Oliefyrstekniker

uddannelsen lærer du at installere og repaPå rere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder.

26

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - EUC Lillebælt (EL) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - Jyske Håndværkerskole – Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland – Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) – EUC Nord – Frederikshavn (EUCN) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Syd - Sønderborg (EUC syd) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Københavns Tekniske Skole (K)

www.fremtidsparat.nu


Produktion og udvikling Uddannelser

Specialer/trin

Ortopædist

Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger.

4 år

TB

is

Overfladebehandler 2 år Overfladebehandler - konstruktion 3 år Overfladebehandler - komponent 3 år

RT RT RT

is is is

n

Plastmager Plastmedhjælper

4 år 2 år

JH JH

n

Produktør

1 år 6 mdr.

K-CNy

is

n

Skibsteknikerassistent Skibstekniker – reparation Skibstekniker – konstruktion Skibstekniker – design Skibstekniker – maritime rør Skibsassistent

2 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

SO SO SO SO SO EUCN-EUCV

is is is is is is

n

Skibsmekaniker

3 år 3 mdr.

EUCN - EUCV

is

Skibsmontør Industrimontør

4 år 2 år 6 mdr.

EUCV - SVE EUCV - SVE

n

Overfladebehandler

uddannelsen lærer du at overfladebehandle På produkter og konstruktioner. Lakering, galvani sering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte.

n n n

Plastmager

Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg.

n

Produktør

lærer at arbejde med produktion i industrien, Du at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner.

Skibstekniker

På uddannelsen lærer du at designe og bygge skibe samt andre store stål- og jernkonstruktio ner. Du arbejder med CAD-systemer og forskel svejseteknikker. lige

n n n n n

Skibsmekaniker

uddannelsen lærer du at vedligeholde og På reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning.

Skibsmontør

Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse.

n n

Ortopædist

Varighed Hovedforløb

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Ballerup (TB) - Syddansk Erhvervsskole Odense (SO) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Vest – Esbjerg (EUCV)

www.fremtidsparat.nu

8

27


Produktion og udvikling 7 Uddannelser

Specialer/trin

Smed

lærer at arbejde med metal – bl.a. at svejse, Du bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer.

n n n n n n

Støberitekniker

lærer at konstruere, designe og støbe metalDu genstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde.

n n n

Teknisk designer

lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af Du tegneprogrammer på computeren. Du beregner,

Varighed Hovedforløb

Klejnsmed Smed – aluminium Smed – rustfri VVS - energiteknik Smed – bearbejdning Svejser

4 år 4 år 4 år 4 år 2 år 2 år 6 mdr.

CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH EN-ESN-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH

Støberitekniker - faste forme Støberitekniker - sand Støberiassistent

3 år 6 mdr. 3 år 6 mdr. 2 år

K K K

n

Teknisk designer – industriel produktion 2 år 5–11 mdr. Teknisk designer – bygge og anlæg 2 år 5–11 mdr.

K-R-S K-R-S

n

Urmager

4 år

ZR

Vingeproduktion Mekanik og montage

2 år 2 år

RT/CNa RT/CNa

Værktøjsmager Værktøjstekniker

4 år 5 år

K K

Ciselør Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Butiksguldsmed Ædelmetalstøber Ædelstensfatter

4 år 4 år 4 år 4 år 1 år 6 mdr. 1 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

K- EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL K-EL

n

is is is

konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker.

Urmager

reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder.

Vindmølleoperatør

uddannelsen lærer du at montere, vedligePå holde og reparere vindmøller. Du beskæftiger

n n

is is

dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik (mekaniske systemer baseret på væsketryk).

Værktøjsuddannelsen

uddannelsen lærer du at lave støbeforme til På at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal.

n n

Ædelsmed

Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskelli ge metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner.

n n n n n n n

is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag is/ag

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Lillebælt (EL) - CELF Nakskov (CNa) - CELF Nykøbing F. (CNy) - Jyske Håndværkerskole, Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC, Ballerup (TB) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Gladsaxe (TG) - Odense Tekniske Skole (OT) - EUC Nord, Frederikshavn (EUCN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Køge (ESK) - CPH WEST, Ishøj (CPH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

28

www.fremtidsparat.nu


Strøm, styring og it strøm, styring og it Adgangskrav: 9 års skolegang (Adgangsbegrænsning til visse uddannelser for elever uden uddannelsesaftale)

1 år I

Grundforløb 20-40 uger

2 år I

+

3 år I

4 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik 2 år – 5 år

Du beskæftiger dig med tekniske installationer og it-systemer. Du arbejder med strøm og elektronik og opbygger, vedligeholder og reparerer systemerne. En væsentlig opgave er at kunne teste de forskellige anlæg og installationer. Du finder frem til eventuelle fejl ved hjælp af avanceret udstyr.

Uddannelser

Specialer/trin

Automatik- og procesuddannelsen

Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen.

Automatikmontør Automatiktekniker Automatiktekniker/ elevator Automatiktekniker/ elektro

2 år 4 år 4 år 4 år

T-CNy T-CNy T T-CNy

Datatekniker - infrastruktur Datatekniker - programmering It supporter Telesystemtekniker Teleinstallationstekniker

5 år 5 år 2 år 6 mdr. 4 år 3 år

ZR-TB ZR-TB ZR-TB-CNy T T

Installationsteknik Styrings- og regulationsteknik Kommunikationsteknik Bygningsautomatik Elmontør

4 år 4 år 6 mdr. 4 år 6 mdr. 4 år 2 år 6 mdr.

CNy-EN-ESN-R-T-TB-S CNy-EN-R-T-TB EN-R-T-TB EN-R-T-TB EN-R-T-TB

Elektronikfagtekniker Radio-/TV fagtekniker Medicotekniker

4 år 4 år 5 år

ZR-TB ZR-TB TB

n

Forsyningsoperatør (elforsyning) Forsyningsoperatør (kraftværk)

2 år 2 år

T T

is is

n

Frontline PC-supporter

2 år

TB

is

n n n n

Data- og kommunikationsuddannelsen

Du arbejder med it-systemer inden for kontor området. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden.

n n n n n

Elektriker

Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder.

n n n n n

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx Du radioudstyr, pc-udstyr.

n n n

Forsyningsoperatør

Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet – gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder.

n

Frontline pc-supporter

Opsætning af pc’er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere.

Varighed Hovedforløb

Frontline radio-tv-supporter

Du opsætter og udfører mindre reparationer på n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR videoer, dvd’er, radio- og tv-apparater og lignende.

Procesoperatør

uddannelsen lærer du om produktionsprocesPå i industrien. Du bliver fortrolig med produkser tionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv.

Teater-, udstillings- og eventtekniker

Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og teaterscener. Du fremstiller dekorationer og på arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige faste installationer.

n n

n n n n n

Procesoperatør Procesarbejder

4 år 2 år

K-EN K-EN

Produktionsassistent Teatertekniker Udstillingstekniker Eventtekniker(illuminationsteknik) Eventtekniker(audioteknik)

2 år 4 år 4 år 4 år 4 år

K K K K K

is

is is

ag/is ag/is ag/is ag/is ag/is

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Ringsted (ER) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

www.fremtidsparat.nu

29


Sundhed, omsorg og pædagogik Sundhed, omsorg og pædagogik 1 år I

Adgangskrav: 9 års skolegang

2 år I

Grundforløb

3 år I

+

20-60 uger

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 2 mdr. – 3 år 3 mdr. Du beskæftiger dig med mennesker og lærer at tage dig af dem. Det kan være børn, unge, voksne og ældre, og det kan være såvel raske som syge mennesker. Du får faglig viden om pleje og omsorg og lærer at tilrettelægge dine egne arbejdsopgaver. Du lærer desuden at tackle de udfordringer, der kan opstå i det daglige møde med mennesker, der har brug for hjælp og støtte i forskellige situationer.

Uddannelser

Specialer/trin

Hospitalsteknisk assistent

arbejder med høreprøver og vurderer Du patientens hørelse. Du skriver rapport (journal)

n n

Audiologiassistent Neurofysiologiassistent

Varighed Hovedforløb

2 år 6 mdr. 2 år 6 mdr.

SE SE

is is

til lægen. Undertiden skal du også tage stilling til behandling sammen med lægen og tilpasse hjælpemidler.

Pædagogisk assistentuddannelse

arbejder med børn, unge eller voksne med n Pædagogisk assistent 2 år 9½ mdr. SV-SNy-SBr-SG-SNæ Du særlige behov. Du får en grundlæggende viden om at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i dagpleje, skoler, daginstitutioner, bo- og dagtilbud og borgernes eget hjem. Du arbejder ofte sammen med pædagoger.

Social- og sundhedsuddannelsen

Trin1: Du hjælper og plejer ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem eller

n

Trin 1 Social- og sundhedshjælper 1 år 8 mdr. Trin 2 Social- og sundhedsassistent 3 år 3 mdr.

SV-SNæ-SNy-SBr-SG SV-SNæ-SNy-SBr-SG

n

Tandklinikassistent

ESN-K

n

is

is is

på plejecentre. Trin:2 Du arbejder på sygehuse og institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Du udfører sygepleje og aktivering af syge mennesker.

Tandklinikassistent

hjælper tandlægen under behandlingen, du Du gør instrumenter klar, steriliserer dem og noterer i journalen. Du passer modtagelse og telefon.

3 år

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) Syddansk Erhvervsskole, Odense (SE) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Holbæk, Ringsted, Slagelse (SV) Social- og sundhedsskolen Sjælland, Næstved (SNæ) - Social- og sundhedsskolen Nykøbing Falster (SNy) Social- og sundhedsskolen Brøndby (SBr) - Social- og sundhedsskolen Sjælland, Greve (SG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) Skolen for klinikassistenter og tandplejere, København (K)

30

www.fremtidsparat.nu


Transport og logistik transport og logistik 1 år I

Adgangskrav: 9 års skolegang

2 år I

Grundforløb

+

13-60 uger

3 år I

Job, videre uddannelse

Hovedforløb Skole og praktik

1 år 6 måneder – 4 år Du beskæftiger dig med transport af personer og gods og sørger for, at begge dele når frem til tiden. Du får viden om planlægning, og du lærer de regler og bestemmelser, der gælder for området. Du tager de relevante kørekort under uddannelserne, der knytter sig til transport indenfor biltrafik, flytrafik, togtrafik, postvæsen og lager.

Uddannelser

Specialer/trin

Havne- og terminaluddannelsen

lærer at håndtere, laste og stuve varer, gods Du og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck. Du arbejder i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner m.m.

n n

Lager- og terminaluddannelsen

uddannelsen lærer du at arbejde på et lager. På Du lærer at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til forskellige edb-syste-

n n n

Varighed Hovedforløb

Havne- og terminalarbejder Havnemedhjælper

2 år 6 mdr. 1 år 6 mdr.

ANJ ANJ

ag ag

Lager- og terminaldisponent Lageroperatør Lagermedhjælper

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN S-CMa-TH-EN

Lufthavnsoperatør Transportarbejder i lufthavn

3 år 1 år 6 mdr.

TH TH

is is

Kørselsdisponent Buschauffør med speciale Rutebil/ turistbuschauffør

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

S-TH-ESN S-CMa-TH-ESN S-CMa-TH-ESN

is is is

Ambulanceassistent Autohjælp

2 år 7 mdr. 1 år 9 mdr.

ENo ENo

is is

mer, og du tager kørekort til gaffeltruck.

Lufthavnsuddannelsen

På uddannelsen lærer du arbejdsgange og sik kerhedsrutiner i forbindelse med flytrafik. Du

n n

får viden om internationale forhold, og du lærer at afmærke og transportere godset til og fra fly og at stuve det korrekt.

Personbefordringsuddannelsen

På uddannelsen lærer du at køre bus på en hensynsfuld, økonomisk og forsvarlig måde. Du tager de kørekort og certifikater jobbet kræver,

n n n

og du får viden om god kundeservice.

Redderuddannelsen

lærer at redde mennesker, dyr og ejendom. Du får kendskab til mange typer nødhjælp, fx Du at slukke brande, være med i ambulancen, få kvæstede folk ud af en bil og få fjernet ødelagte biler fra vejen.

n n

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) EUC Sjælland, Køge (ESK) - Selandia CEU, Slagelse (S) - CELF Maribo (CMa) - TEC Hvidovre (TH) - EUC Nordvestsjælland (EN) Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød (ENo) - Syddansk Erhvervsskole (SE) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) – AMU Nordjyland (ANJ)

8

www.fremtidsparat.nu

31


Transport Transportog oglogistik logistik 7 Uddannelser

Specialer/trin

Togklargøringsuddannelsen

Du lærer at tjekke, at teknik, service og sikkerhed i orden omkring de læssede godstog. Du lærer er

n n

Varighed Hovedforløb

Klargører til godstog med speciale 3 år Rangerleder 1 år 6 mdr.

SE SE

is is

Kørselsdisponent Chauffør med speciale Lastbilchauffør

ESN-S-TH ESN-S-CMa-TH ESN-S-CMa-TH

is is is

også at udskifte dele og at læsse og losse togvogne med gaffeltruck og lastbil.

Vejgodstransportuddannelsen

På uddannelsen lærer du at køre lastvogn, kranbil og tankbil. Du lærer også om sikkerhedsbestem melser, vedligeholdelse og internationale forhold.

n n n

4 år 3 år 1 år 6 mdr.

Bemærk: Grundforløb kan startes på de skoler, som udbyder indgangen (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) EUC Sjælland, Køge (ESK) - Selandia CEU, Slagelse (S) - CELF Maribo (CMa) - TEC Hvidovre (TH) - EUC Nordvestsjælland (EN) Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød (ENo) - Syddansk Erhvervsskole (SE) - EUC Sjælland, Næstved (ESN)

32

www.fremtidsparat.nu


Erhvervsuddannelser – EUD Uddannelsessteder (alfabetisk)

Campus Haslev er et nyskabende tiltag på ungdomsuddannelsesområdet. Her samles de unge på tværs af uddannelse i et godt og nært miljø, hvor ikke bare faglighed, men også venskaber, netværk og kulturoplevelser prioriteres højt. Alle uddannelser udbydes af en række af Sjællands toneangivende skoler, hvilket sikrer seriøsitet og konkurrence, samt solide uddannelser med dygtige og erfarne lærerkræfter. På Campus Haslev kan du tage uddannelser fra: Zealand Business College, Midtsjællands Gymnasieskoler, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, AK10VET og VUC Storstrøm.

Campus Haslev Skolegade 21, 4690 Haslev

Mange muligheder Campus Haslev udvider mulighederne for, at du kan få den helt rigtige ungdomsuddannelse eller et spændende 10. klasses forløb, der giver det rette spring til fremtiden – uanset hvilken retning dine uddannelsesønsker går i. På www.campushaslev.dk eller campus app’en kan du altid holde dig opdateret omkring hvilke uddannelser der pt. udbydes på Campus Haslev.

Tlf. 2130 9940 mflar@faxekommune.dk www.campushaslev.dk Maribo nakskov nykøbing falster

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser C.E. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

indgange oG HOVEDFORLØB

Maribo: Transport og logistik: Lager- og terminaluddannelsen (lagermedhjælper, lager og transport, lager og logistik), Personbefordringsuddannelsen (rutebilchauffør, turistbuschauffør, buschauffør – international turistkørsel og buschauffør – bybus og rutebilkørsel), Vejgodstransportuddannelsen (lastbilchauffør og godschauffør). nakskov: Bygge og anlæg (tømrer). Bygnings- og brugerservice (rengøringstekniker, serviceassistentvirksomhed og serviceassistent-hospital). Mad til mennesker. Merkantil. Produktion og udvikling (industrioperatør, industrioperatør – montage og produktivitet, smed–bearbejdning, smed-rustfri, smed-aluminium, klejnsmed, svejser og vindmølleoperatør). Sundhed, omsorg og pædagogik. Strøm, styring og it. nykøbing falster: Bil, fly og andre transportmidler (cykelmontør, cykelmekaniker, motorcykelmekaniker, knallertmekaniker, lastvognsmekaniker, lastvognsmontør, personvognsmekaniker, personvognsmontør, bådassistent og bådmekaniker). Bygge og anlæg (anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, flisemontør, murer og tømrer). Dyr, planter og natur (landbrugsassistent, landmand-husdyr, landmand-planter, produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom). Mad til mennesker (ernæringshjælper og ernæringsassistent). Merkantil: (detailuddannelse med specialer (butiksmedhjælper og salgsassistent), kontoruddannelse – administration, kontoruddannelse – offentlig administration og sundhedsservicesekretær) Produktion og udvikling (industrioperatør, industrioperatør – montage og produktivitet samt produktør). Strøm, styring og IT (automatikmontør, automatiktekniker, automatiktekniker - elektro, elektriker-installationsteknik, elektriker-styrings og reguleringsteknik og it-supporter).

indgange oG HOVEDFORLØB

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj Glentevej 61, 2450 København NV Skagensgade 3, 2630 Taastrup Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup (tlf. 4020 0200) Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

Holbæk Kalundborg

euc nordvestsjælland Absalonsvej 14 + 20, 4300 Holbæk Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk Rynkevang 7-9, 4400 Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk www.eucnvs.dk

www.fremtidsparat.nu

ishøj: Sundhed, omsorg og pædagogik: Kun grundforløb. Produktion og udvikling: Beklædningshåndværker, Smedeuddannelsen. Strøm, styring og it. Merkantil: Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator , Sundhedsservicesekretær. København (Gladsaxe): Krop og stil: Frisør, Kosmetiker, Fitnessinstruktør. Merkantil: HG Beauty & Body. Taastrup: Merkantil: Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator, Sundhedsservicesekretær. Ballerup: Merkantil: Kontor m. specialer, Handel m. specialer, Eventkoordinator, Sundhedsservicesekretær.

indgange oG HOVEDFORLØB Holbæk: Bygge og anlæg: Tømrer, Murer, Maler. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Produktion og udvikling: Smed. Strøm, styring ig IT: Elektriker. Merkantil: Kontor, Sundhedsservice-sekretær. Sundhed, omsorg og pædagogik: Social og sundhedshjælper, Pædagogisk assistent, Tandklinikassistent. Audebo Skolevej: Bygge og anlæg: Tagdækker, Struktør, Glarmester, Alutømrer, Teknisk isolatør. Kalundborg: Produktion og udvikling: Industrioperatør. Strøm, styring og it: Procesoperatør. Transport og logistik: Lager og transport operatør. Hagemann-Petersens Allé: Merkantil.

33


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder Haslev køge næstved

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Skolegade 21, 4690 Haslev Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2, 4700 Næstved Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

indgange oG HOVEDFORLØB køge: Bygge og anlæg: Tømrer. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Produktion og udvikling: Smed (rustfri). Strøm, styring og it. Bygnings og brugerservice. Haslev og Næstved: Bygge og anlæg: byggemontagetekniker, bygningsstruktør, anlægsstruktør, tømrer, maler, installationsteknik, ventilationsteknik, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist, VVS’er. Haslev: Murer, flisemontør, stenhugger, stukkatør. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker, automontør. Bygnings og bruger­service: Serviceassistent (virksomheds- og hospitalsservice). Krop og stil: Frisør. Produktion og udvikling: Kleinsmed. Strøm, styring og it. Sundhed, omsorg og pædagogik: Tandklinikassistent. Transport og logistik. EUX uddannelses-forløb: Tømrer. Murer. Struktør. Vvs. Personvognsmekaniker. Elektriker (installationstekniker). Kleinsmed.

indgange oG HOVEDFORLØB Mad til mennesker: Kok, Cater, Gastronomassistent, Smørrebrødsjomfru, Ernæringsassistent, Ernæringshjælper, Tjener, Receptionist, Hotel- og fritidsassistent.

Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf. 3386 2200 hrs@hrs.dk www.hrs.dk

Køge Handelsskole og Handelsgymnasium Lyngvej 19, 4600 Køge

indgange og hovedforløb Merkantil: Forløb med målrettet praktik inden for butik, handel, kontor eller finans. Hovedforløb inden for generel kontor, kontorservice, administration samt sundhedsservicesekretær.

Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

indgange oG HOVEDFORLØB Dyr, planter og natur: Landbrugsuddannelsen, Landmand - husdyr; Landmand - planter; Landbrugsassistent, Landbrugets lederuddannelse, produktionsleder, virksomhedsleder, agrarøkonom.

Landbrugsskolen Sjælland Finderupvej 8, 4270 Høng Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde

Høng Roskilde

Tlf. 4630 0400 mail@lssj.dk www.lssj.dk

indgange oG HOVEDFORLØB Merkantil: Administration, offentlig administration, lægesekretær, spedition og shipping, revision, økonomi, finans, blomsterdekoratør.

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde

Niveauer på grundforløbet: HG-Basis HG-Fokus HG-Business HG-Voksen HG-Flex HG-Student

Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

34

www.fremtidsparat.nu


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder indgange oG HOVEDFORLØB

Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole Postboks 132, Pulsen 10, 4000 Roskilde Tlf. 46 300 400 rts@rts.dk www.rts.dk

Bygge og anlæg: Byggemontagetekniker; Maskinsnedker; EUX; Produktionsassistent, døre og vinduer; Produktionsassistent, massivtræ; Produktionsassistent, plademøbel; Murer; Flisemontør; Snedker, Bygningssnedker; Møbelsnedker; Orgelbygger; Bygningsmontør; Træoperatør; Træfagenes byggeuddannelse; Alutømrer; Gulvlægger; Tømrer; Tækkemand; Vvs’er; Vvs og blikkenslager; Vvs- og energispecialist. Bil, fly og andre transportmidler: Personvognsmekaniker; EUX; automontør. Dyr, planter og natur: Anlægsgartner; Anlægsteknik; Plejeteknik; Anlægsgartnerassistent; Dyrepasser – dyr i zoologiske anlæg; Dyrepasser – forsøgsdyr; Dyrepasser – heste; Dyrepasserassistent; Greenkeeper; Greenkeeperassistent; Groundsman; Groundsmanassistent; Landbrugsuddannelsen; Landmand – husdyr; Landmand – planter; Landbrugsassistent; Landbrugets lederuddannelse; Produktionsleder; Virksomhedsleder; Agrarøkonom; Produktionsgartner; Planteskolegartner - handel; Planteskolegartner – produktion; Planteskolegartnerassistent; Væksthusgartner; Væksthusgartner – produktion; Væksthusgartner – handel; Væksthusgartnerassistent; EUX. Medieproduktion: Digital media, Multimedie-animator; Multimedie-integrator; Mediegrafiker; Mediegrafisk assistent; Web-integrator. Produktion og udvikling: CNC-teknikuddannelsen; CNC-tekniker; CNC-assistent; Industriteknikuddannelsen; Industritekniker (maskin); Industritekniker (produktion); Industriassistent; Smedeuddannelsen; Klejnsmed; Smed (aluminium); Smed (rustfri); Vvs-energiteknik; Svejser; Smed (bearbejdning); Teknisk designer; Teknisk design (bygge/ anlæg), Teknisk design (industri/produktion); EUX. Strøm, styring og it: Elektriker; Bygningsautomatik; Elmontør; Installa­t ionsteknik, Kommunikationsteknik; Styrings- og reguleringsteknik; EUX.

indgange oG HOVEDFORLØB

Selandia CEU Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk www.sceu.dk

Merkantil: Butiksmedhjælper, salgsassistent, salgsassistent med profil, handelsassistent – salg, handelsassistent – service, generel kontoruddannelse, kontorservice. Dyr, planter og natur: Anlægsgartner, jordbrugsmaskinfører, landmand. Mad til mennesker: Cater, kok, gastronomass., tjener, konference- og selskabstjener. Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker, automontør. Transport og logistik: Buschauffør med speciale, rutebilchauffør/ turistbuschauffør, kørselsdisponent, lastbilchauffør, chauffør med speciale, lageroperatør, lagermedhjælper, lager- og terminaldisponent. Bygge og anlæg: Tømrer, murer, bygningsmaler. Produktion og udvikling: CNC-tekniker, CNC-assistent, industritekniker – maskin. kleinsmed, svejser, teknisk designer, installationsteknik. Strøm, styring og it: Elektriker. EUX uddannelses-forløb: Selandia CEU udbyder elektriker og tømrer.

indgange oG HOVEDFORLØB Mad til Mennesker: Bager, Konditor, Gastronom, Cater, Tjener, Smørrebrødsjomfru, Ernæringsassistent og -hjælper, Detailslagter og -aspirant, Industrislagter, Tarmrenser. Bygnings- og Brugerservice: Serviceassistent, Sikkerhedsvagt, Ejendomsservicetekniker. Hovedforløb: Ernæringsassistent og -hjælper, Detailslagter og -aspirant, Industrislagter, Tarmrenser, Serviceassistent.

Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ucr@ucr.dk www.ucr.dk www.facebook.com/ucr-slagteriskolen

www.fremtidsparat.nu

35


Erhvervsuddannelser – EUD – Uddannelsessteder indgange oG HOVEDFORLØB

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser

Sundhed, omsorg og pædagogik: Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PAU). 20, 30 ugers forløb – med mulighed for forlængelse op til 60 uger.

Vestenborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Tlf. 5485 3800 sosunyk@sosunyk.dk www.sosunyk.dk

greve Holbæk Næstved ringsted slagelse

indgange oG HOVEDFORLØB Sundhed, omsorg og pædagogik: Social- og sundhedshjælper (SSH). Social- og sundhedsassistent (SSA). Pædagogisk assistent (PA).

SOSU – Social- og sundhedsuddannelser Sjælland Rådhusholmen 3, 2670 Greve Slotshaven 3, 4300 Holbæk Troensevej 2, 4700 Næstved Selandia Park 6-8, 4100 Ringsted Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse Tlf. 5768 0100 post@sosusj.dk www.sosusj.dk

indgange oG HOVEDFORLØB Bygge og anlæg - Bil, fly og andre transportmidler - Bygnings- og bruger­service - Produktion og udvikling - Medieproduktion - Strøm, styring og it - Transport og logistik.

TEC – Teknisk Erhvervsskole Center Nordre Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg Tlf. 3817 7000 tec@tec.dk www.tec.dk

Næstved ringsted vordingborg zealand business college

ZBC – Zealand Business College Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

36

indgange oG HOVEDFORLØB Næstved: Merkantil: Praksislinjen, Flexlinjen, Studielinjen. ringsted: Bil, fly og andre transportmidler: Mekaniker. Mad til mennesker: Bager, konditor, gastronom, ernæringsassistent. Hovedforløb/specialer: Brødbager, brødbager med profil, bager, Kagekonditor, kagekonditor med profil, konditor. Produktion og udvikling: Urmager. Hovedforløb/speciale: Urmager. Strøm, styring og it: Elektronik- og svagstrømsuddannelserne, data- og kommunikationsuddannelserne. Hovedforløb/specialer: Elektronikfagtekniker, radio-/tv fagtekniker, frontline radio/tv supporter, IT-supporter, datatekniker. Sportslinie – Erhvervslinie – Kreativ linie. Merkantil: Detailhandel, handel, kontor, finans, ferskvare, butiksmedhjælper. Hovedforløb/specialer: Salgsassistent med profil: Radio/tv/multimedier og musik/video/ software. Offentlig administration. vordingborg: Merkantil: Praksislinjen, Studielinjen. Mad til mennesker. Strøm, styring og it.

www.fremtidsparat.nu


Gymnasiale uddannelser Der er forskellige gymnasiale uddannelser, som varer henholdsvis 3 og 2 år. Se beskrivelser og optagelseskrav på de enkelte uddannelser herunder.

Optagelse til hhx, htx og stx

For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx), skal du opfylde følgende betingelser: 7 Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. 7 Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. 7 Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende 7 undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig. 7 Du skal også have udfyldt en uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Ansøgning til HHX, HTX og STX

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse til hf

For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF), skal du opfylde følgende betingelser: 7 have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau 7 have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse 7 have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag www.fremtidsparat.nu

7 have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller

10. klasse-prøve i fysik/kemi 7 have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt 7 have en udfyldt uddannelsesplan og skal være erklæret uddannelsesparat af UU-vejlederen 7 udfylde mindst et uddannelsesønske med en samlet angivelse af en uddannelse og en uddannelsesinstitution 7 for hvert uddannelsesønske komme med et foreløbigt ønske om praktisk/musisk fag, valgfag i 1. hf (hvis det søgte kursus udbyder valgfag i 1. hf) samt valgfag i fagpakker (hvis det søgte kursus udbyder dette)

Ansøgning til HF

Inden 1. marts skal du skrive en ansøgning via Undervisningsministeriets ansøgningsskema på www.optagelse.dk. Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser. Du har ingen krav på at få dine ønsker opfyldt. Opfylder du ikke de ovenstående betingelser, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Optagelse på studenterkursus eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på studenterkursus et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Det er studenterkursets leder, der vurderer dine kvalifikationer og afgør, om du kan optages. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller modtaget tilsvarende undervisning. Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale. Læs om studenterkursus.

37


Gymnasiale uddannelser Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx). Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages. Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme skole. Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen. For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske. Læs om IB.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelsesprøven: Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi. Uddannelsesskift: Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på det gymnasium, du ønsker at skifte til.

Det er lederen af det gymnasium, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget.

International Baccalaureate – IB IB er en to-årig engelsksproget studentereksamen, der lige som den danske studentereksamen giver adgang til universiteter i hele verden (også i Danmark). Alle eksamener er skriftlige. For at få adgang til uddannelsen via det danske skolesystem er det ofte nødvendigt at supplere sin 9. eller 10. klasses eksamen med et ekstra år, pre-IB, der svarer til en normal 1.g, men hvor der undervises på engelsk. IB-uddannelsen er en kombination af seks faggrupper, hvor eleven skal vælge ét fag fra hver faggruppe og tre andre grundlæggende opgaver. Se figuren 4 CAS er en forkortelse af Creativity, Action og Service og er en obligatorisk del af IB-programmet, som forløber regelmæssigt over mindst 18 måneder: Creativity: Kunstneriske og andre aktiviteter, som indebærer kreativ tænkning.

Action: Fysiske udfoldelser, som medvirker til en sund livsførelse. Service: Ulønnet og frivilligt arbejde, som giver eleven en lærerig oplevelse samtidig med at rettighederne, værdigheden og integriteten for de mennesker, man hjælper, respekteres. For en nærmere beskrivelse af programmet henvises til www.ibo.org eller én af de danske IB-skoler. I Region Sjælland udbydes IB på Herlufsholm Skole (www.herlufsholm.dk).

Group 1 Language Art

Group 2 Language B

Extended essay Theory of knowledge CAS

Group 4 Experimental Sciences

38

Group 3 Individuals and Society

Group 5 Mathematics

Group 6 Electives

www.fremtidsparat.nu


Studentereksamen – STX Fagsammensætningen på stx

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB

Obligatoriske fag Dansk A – Historie A – Engelsk B Religion C – Idræt C – Oldtidskundskab C – Matematik C – Fysik C – Samfundsfag C – Kunstnerisk fag C

n

Dansk, historie, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt

n

2. fremmedsprog

n

Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog Fortsætter B/A eller begynder A

n

Almen sprogforståelse

Studieretningsforløb 3 studieretningsfag og studieretningsprojekt på 3.år – se mulighederne under gymnasierne

n

1 kunstnerisk fag

Naturvidenskabelige fag 2 af: Biologi, kemi, naturgeografi C – mindst 1 af: Biologi, fysik, kemi, naturgeografi B

Valgfag maksimalt 3 valgfag – se mulighederne under gymnasierne

Almen studieforberedelse

Studentereksamen er en almendannende og studieforberedende uddannelse. Den giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du får fag inden for det humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. STX-uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

Studentereksamen (stx) er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. I din ansøgning om optagelse på stx-uddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, normalt tre af fagene på B-niveau og normalt syv af fagene på C-niveau. En samlet stx består normalt af op til 14 fag.

nelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Undervisningsformer

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet lærerforedrag, elevoplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Desuden skal uddanwww.fremtidsparat.nu

39


Højere handelseksamen – HHX Fagsammensætningen på hhx

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag

n

2. fremmedsprog

n

Virksomhedsøkonomi

n

Afsætning

Obligatoriske fag Dansk A – Engelsk A – Virksomhedsøkonomi B – Afsætning B Samtidshistorie B –International økonomi B – Erhvervsret C – Matematik C – Samfundsfag C 2. fremmedsprog Fortsætter B/A eller begynder A Studieretningsfag 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer

STUDIEOMRÅDE 1: n Kultur og sprogområde n Samfundsøkonomisk område n Erhvervsøkonomisk område

Valgfag 1-4 fag STUDIEOMRÅDE 2: n Erhvervscase

STUDIEOMRÅDE 3: n Internationalt område

Samtidig med din ansøgning om optagelse på hhxuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af skolens studieretninger der har din interesse. Du beslutter først dit endelige valg af studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget finder sted på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af studieretninger afhænger af, hvor mange elever der søger dem. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag (1-4 fag) – se mere på handelsgymnasiernes hjemmesider. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På hhx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet hhx består generelt af mellem 12 og 15 fag.

Undervisningsform

Hhx-uddannelsen er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Den giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. Ud over almene fag får du på hhx fag inden for afsæting, virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog. HHX-uddannelsen foregår ved erhvervsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

Hhx-uddannelsen har en erhvervsrettet profil inden for de merkantile fag. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde.

40

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagiogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på dit uddannelsessted.

Eksamen

Den samlede eksamen på hhx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

www.fremtidsparat.nu


Højere teknisk eksamen – HTX Fagsammensætningen på htx

1. år – 1. semester

GRUNDFORLØB n

n

Dansk, engelsk, matematik, kemi, fysik, biologi, kommunikation, samfundsfag Evt. 2. fremmedsprog

Obligatoriske fag Dansk A – Engelsk B – Matematik B – Fysik B – Kemi B – Teknologi B – Biologi C Kommunikation/it C – Samfundsfag C – Teknologihistorie C teknikfag 1 af fagene: Byggeri og energi – Design og produktion – Proces, levnedsmiddel og sundhed Studieretningsfag 3 fag: 1 A-fag – 1 B- eller A-fag – evt. 1 ekstra A, B eller C-fag – se skolerne for detaljer Valgfag 1 - 3 fag – antallet afhænger af studieretning

studieområde

faglig og tværfaglig undervisning i teknologi, naturvidenskab og samfundsfag

Htx-uddannelsen er en naturvidenskabelig, teknisk og teknologisk gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og almendannende. Noget af undervisningen foregår i ­laboratorier og værksteder. Htx giver adgang til at søge ind på en videregående uddannelse. HTX-uddannelsen foregår ved erhvervsgymnasier fordelt over hele landet.

Om uddannelsen

Htx-uddannelsen har en teknisk og teknologisk profil. Den er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag en vis indflydelse på, hvordan din uddannelse bliver. Det er dog den enkelte skole, der beslutter, hvilke studieretninger de vil udbyde. Samtidig med din ansøgning om optagelse på htxuddannelsen skal du gøre opmærksom på, hvilke(n) af

skolens studieretninger, der har din interesse. Du skal først endeligt vælge studieretning ved grundforløbets afslutning. Valget foregår på skolen, hvor du går. Du har ingen garanti for at få dit ønske opfyldt, da oprettelsen af en studieretning afhænger af, hvor mange elever der ønsker den samme. På uddannelsen har du obligatoriske fag og valgfag. Fagene findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. På htx skal mindst tre af fagene være på A-niveau, mindst tre af fagene på B-niveau og mindst et af fagene på C-niveau. En samlet htx består generelt af op til 14 fag.

Undervisningsform

Du vil møde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer i løbet af uddannelsen, blandt andet klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og opgaveskrivning. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der er mødepligt til undervisningen. Det enkelte gymnasium kan arrangere temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyde studiekredse og lektiecafé. Den kan også give mulighed for praktikophold, eller at du - på de gymnasier der tilbyder dette - tager dele af undervisningen ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Desuden skal uddannelsesstedet tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelse. Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på htx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag. www.fremtidsparat.nu

41


Højere forberedelseseksamen – HF Fagsammensætningen på hf intro

Obligatoriske fag Dansk A – Engelsk B

4 uger kultur og samfundsfaggruppe Historie B – Samfundsfag C – Religion C Obligatoriske fag, 1. år Matematik C – Idræt C Naturvidenskabsfaggruppe Biologi C – Kemi C – Geografi C

Valgfag 2-4 valgfag med 1 af niveaukombinationerne: n n

kreativt fag 1 af: Musik – Drama – Billedkunst

n

B–B B–C–C A–C

værkstedsundervisning

Den 2-årige hf-uddannelse er en almen gymnasial uddannelse, der giver både faglig indsigt og studiekompetence. Du kan efterfølgende søge optagelse på en videregående uddannelse. HF-uddannelsen foregår ved gymnasier og hf-kurser landet over samt på voksenuddannelsescentre (VUC). Læs om VUC på side 49.

Om uddannelsen

Højere forberedelseseksamen (hf) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Gennem sammensætningen af fag har du selv indflydelse på uddannelsens indhold. Men der vil dog være visse bindinger til nogle af fagene, hvilket du kan se under valgfag ovenfor. Du skal også være opmærksom på, at når det gælder valgfag, udbyder ingen skoler alle fag.

Undervisningsform

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse. I uddannelsens sidste halve år skal I hver især aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave. Der er mødepligt til undervisningen. Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold. Desuden skal skolen tilbyde rådgivning og vejledning under din uddannelsestid. Din temaleder eller en af dine vejledere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb.

42

Specialpædagogisk bistand: Har du et handicap og har behov for specialundervisning eller anden bistand, kan du få det tilbudt på skolen.

Eksamen

Den samlede eksamen på hf består af flere skriftlige og mundtlige prøver, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt, som du skal udarbejde enten alene eller sammen med andre. Efter bestået eksamen får du et samlet eksamensbevis. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit ved fx at indregne karakterer fra enkeltfag.

Enkeltfag

Fagene fra hf kan også tages som enkeltfag.

Særlige forhold

hf-søfart udbydes i Frederikshavn og Svendborg/Marstal, og i Fredericia kan du kombinere med en maskinmesteruddannelse. Læs mere om hf-søfart. Grøn hf udbydes i Nørre Nissum/Herning. Du kan læse mere om grøn hf på hjemmesiden for Nørre Nissum Seminarium og hf-kursus.

www.fremtidsparat.nu


Gymnasiale uddannelser Uddannelsessteder (alfabetisk)

nakskov nykøbing falster

CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Søvej 6, 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F. Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F. HHX, HTX Tlf. 5488 8888 celf@celf.dk www.celf.dk

studieretninger nakskov: HHX: International orienteret: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse/ innovation C. Markedsorienteret: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A, kulturforståelse/ innovation C. Sproglig orienteret: Tysk A, spansk A, kulturforståelse/ innovation C. Økonomisk orienteret: Virksomhedsøkonomi A, matematik A, kulturforståelse/innovation C. HTX: • Matematik A, fysik A, idehistorie B • Matematik A, biologi B, samfundsfag B • Kommunikation/it A, engelsk A, samfundsfag B • Kommunikation/it A, biologi B, samfundsfag B nykøbing falster: HHX: Økonomisk linje: Virksomhedsøkonomi A, international økonomi A, matematik B/A. Finanslinjen: Virksomhedsøkonomi A, matematik B/A, finansiering C. Markedsorienteret linje: Afsætning A, virksomhedsøkonomi A, innovation/psykologi C. Globale linje: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse C. Sproglig og turistlinjen: Afsætning A, tysk A, kulturforståelse B HTX: • Matematik A, fysik A, statistik C • Bioteknologi A, matematik A, statistik C • Teknologi A, design B, innovation C • Kommunikation/it A, design B, innovation C

studieretninger ballerup: HHX – studieretninger, se hjemmesiden. Ishøj: HHX, HTX og STX – studieretninger, se hjemmesiden.

CPH WEST – Uddannelsescenter København Vest Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj STX, HHX, HTX Tlf. 3388 0000 cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

Holbæk Kalundborg

studieretninger Se hjemmesiden.

euc nordvestsjælland Slotshaven 1, 4300 Holbæk J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg HHX, HTX Tlf. 5945 5100 eucnvs@eucnvs.dk www.eucnvs.dk

studieretninger

EUC Sjælland – Erhvervs Uddannelses Center Lyngvej 25 C, 4600 Køge Jagtvej 2 G, 4700 Næstved HTX Tlf. 5575 3300 eucsj@eucsj.dk www.eucsj.dk

www.fremtidsparat.nu

Køge: • MatFys-linien: Matematik A - Fysik A - Filosofi C • KomDes-linien: Kommunikation/IT A - Design B - Innovation C • KemBio-linien: Kemi A - Biologi B - Psykologi C • ScienceClass: Matematik A - Kemi A - Fysik A - Biologi B Næstved: • Mat-Info-linien: Matematik A,Informationsteknologi B, Programmering C • Mat-Biotek-linien: Matematik A, Bioteknologi A, Filosofi C • Mat-Fys-linien: Matematik A, Fysik A, Programmering C • Tek-Info-linien: Teknologi A, Informationsteknologi B, Programmering C

43


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Greve Gymnasium

studieretninger

Rådhusholmen 12, 2670 Greve

Et meget stort udbud af studieretninger og valgfag. Hos os sker det endelige valg af studieretning først i slutningen af november, når du har fået kendskab til fagene på gymnasialt niveau. På hf udbyder vi to fagpakker, en sundhedsretning og en samfundsretning. Særligt eliteidrætstilbud.

STX, HF Tlf. 4397 2000 greve-gym@greve-gym.dk www.greve-gym.dk

Kom til vores åbent hus den 22. januar 2014, eller ring for et besøg.

Haslev Gymnasium og HF

studieretninger

Skolegade 31, 4690 Haslev

Haslev Gymnasium og HF udbyder 8 forskellige studieretninger på stx. Endvidere kan du også tage en hf på Haslev Gymnasium og HF. Vi lægger vægt på at etablere et trygt studiemiljø med fokus på udvikling af din studiekompetence, samt med rammer og mulighed for individuel udvikling.

STX, HF Tlf. 5631 2404 kontor@msg-gym.dk www.haslev-gym.dk

Du kan læse mere om vores studieretninger og hf på vores hjemmeside. Haslev Gymnasium og HF ændrer pr. 01.08.2013 navn til: Midtsjællands Gymnasium, Haslev

Himmelev Gymnasium

studieretninger

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

På vores hjemmeside finder du en beskrivelse af hhv. stx- og hf-uddannelsen. Desuden finder du en beskrivelse af vores studieretninger: Kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sproglige.

STX, HF Tlf. 4675 7444 himgym@himgym.dk www.himmelev-gymnasium.dk

Herlufsholm Skole og Gods

studieretninger

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved Bliv fagligt udfordret! Vi tilbyder et højt fagligt niveau, mange spændende aktiviteter og traditioner – og kun ca. 24 elever i hver klasse. Læs mere på vores hjemmeside. STX, IB • Kunstnerisk (musik A, engelsk A, samfundsfag B/matematik B) • Naturvidenskabelig (matematik A, fysik B, kemi B) • Samfund og Business (samfundsfag A, engelsk A, matematik B) Tlf. 5575 3500 • Samfundsvidenskabelig (samfundsfag A, matematik B, naturvidenskabeligt fag B, matematik/ rektorkontor@herlufsholm.dk engelsk/fortsættersprog A) • Sproglig (to fortsættersprog, et begyndersprog, naturvidenskabeligt www.herlufsholm.dk fag/matematik B) • IB (international studentereksamen)

Høng Gymnasium og HF

studieretninger

Hovedgaden 2, 4270 Høng

Se hjemmesiden.

STX, HF Tlf. 5885 2636 hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk www.hoeng-gymhf.dk www.facebook.com/hoenggymnasium

studieretninger

Kalundborg Gymnasium og HF J. Hagemann-Petersens Allé 4, 4400 Kalundborg STX, HF

44

Er du interesseret i sprog, naturvidenskab, samfundsfag, musik, idræt, psykologi... eller noget helt andet? Vi har et bredt udbud af studieretninger og valgfag – se vores hjemmeside. Flere af studieretningsfagene er mulige at opgradere til et højere niveau samt at kombinere med et utal af valgfag. • Matematik A, fysik B, kemi B • Biotek A, matematik A, fysik B • Biologi A, idræt B, matematik B • Samfundsfag A, matematik A, innovation C • Samfundsfag B, engelsk A, matematik A • Samfundsfag B, engelsk A, psykologi C • Engelsk A, tysk A, mediefag B • Engelsk A, spansk A, mediefag B • Musik A, engelsk A, psykologi C

Tlf. 5951 0662 kontor@kalgym.dk www.kalundborg-gym.dk

www.fremtidsparat.nu


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder studieretninger

Køge Gymnasium Gymnasievej 4, 4600 Køge STX, HF

På vores hjemmeside finder du en oversigt over de 12 studieretninger vi udbyder på stx i skoleåret 2013/14. Du kan fra efteråret 2013 se de præcise studieretninger for 2014/15. Beskrivelse af de enkelte studieretninger kan downloades. Prøv også vores nye ”studieretningsvælger”. Vi har mange valgfagsmuligheder. Desuden tilbyder vi hf-uddannelsen som du også kan læse om på hjemmesiden. Mulighed for Team-Danmark og MGK ordning. Køge Gymnasiums nye multihal har givet mulighed for, at vi kan tilbyde en studieretning med idræt.

Tlf. 5665 2723 kggym@kggym.dk www.kggym.dk

Køge Handelsskole og Handelsgymnasium Lyngvej 19, 4600 Køge HHX Tlf. 5667 0400 khs@khs.dk www.khs.dk

studieretninger 3600 nye m 2 i flere etager, nye smartboards, nye undervisningsmiljøer, innovation camps, temauger, og som noget helt nyt: Alle studerende kan opgradere til eliteniveau (A) undervejs, på et eller flere fag - alt efter ønsker og behov. Kinesisk udbydes som valgfrit a-niveaufag fra studiestart. • Matematikretning • Økonomiretning - Marketing/Spansk • Innovationsretning - IBSInternational Business Studies • ILS-International Language Studies • Eliteidrætsretning.

studieretninger Maribo Gymnassium er et lille gymnasium med et godt fællesskab og trygt studiemiljø. Du kan læse mere om vores 8 studieretninger på skolens hjemmeside.

Maribo Gymnasium Refshalevej 2, 4930 Maribo STX

Vi har nye, lyse undervisningslokaler og en kantine, der er samlingssted for alle elever – også efter skoletid! Maribo Gymnasium tilbyder også 4-årige forløb for MGK og Team-Danmark elever, mange frivillige aktiviteter, et hyggeligt lektieværksted og særlige kurser for talenter inden for alle fag.

Tlf. 5479 0479 maribo.gymnasium@maribo-gym.dk www. maribo-gym.dk

Studieretninger Nakskov Gymnasium og HF Søvej 6, 4900 Nakskov STX, HF Tlf. 5491 4300 gymnasiet@nakskov-gym.dk www.nakskov-gym.dk

Engelsk/spansk/tysk - engelsk/samfundsfag/psykologi - engelsk/musik/samfundsfag - biologi/ matematik/idræt - samfundsfag/matematik - ­matematik/fysik/kemi. Nakskov Gymnasium og HF er en del af det samlede uddannelsesmiljø på Campus Nakskov. Skolen har i de senere år lagt vægt på at forny de fysiske rammer, så undervisningen foregår i tidssvarende omgivelser. Efter skoletid er der mulighed for at få råd og vink i skolens lektieværksted, og ud over undervisningen tilbyder vi frivillige aktiviteter inden for blandt andet billedkunst, idræt og musik.

Studieretninger • Biologi / Matematik / Idræt • Bioteknologi / Matematik / Fysik • Matematik / Fysik / Kemi • Engelsk / Samfundsfag / Matematik • Engelsk / Samfundsfag/ Psykologi • Engelsk / Fransk / Tysk • Engelsk / Spansk / Tysk • Samfundsfag / Matematik / Erhvervsøkonomi

Nykøbing Katedralskole Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F. STX, HF Tlf. 5484 9000 nk@nykgym.dk www.nykat-gym.dk

www.fremtidsparat.nu

45


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Næstved Gymnasium og HF

Studieretninger

Nygårdsvej 43, 4700 Næstved

HF: 2-årigt hf med udadvendt undervisning, fx. politiuge og praktik.

STX, HF Tlf. 5572 0676 skolen@naestved-gym.dk www.naestved-gym.dk

Odsherreds Gymnasium Åstoftevej 34, 4550 Asnæs STX

STX: Der er 17 studieretninger, bl.a. international, bioteknologi og musik. Læs grundige beskrivelser af de aktuelle STX-studieretninger og af HF på skolens hjemmeside. Læs også om Næstved Sportscollege.

Studieretninger Vi udbyder studieretninger indenfor alle hovedområder. På vores hjemmeside kan du læse mere om indholdet i de udbudte studieretninger. Skolens fokusområder er kreativitet, forskning og internationalisering.

Tlf. 5965 0033 kontor@odsherreds-gym.dk www.odsherreds-gym.dk

Ringsted Gymnasium Ahorn Allé 1B, 4100 Ringsted STX Tlf. 5768 1140 kontor@msg-gym.dk www.ringsted-gym.dk

studieretninger Ringsted Gymnasium udbyder 8 forskellige studieretninger. Vi lægger vægt på at etablere et trygt studiemiljø med fokus på udvikling af din studiekompetence, samt med rammer og mulighed for individuel udvikling. Du kan læse mere om vores studieretninger og hf på vores hjemmeside. Ringsted Gymnasium ændrer pr. 01.08.2013 navn til: Midtsjællands Gymnasium, Ringsted

studieretninger

Roskilde Gymnasium

Se vores hjemmeside. STX: Et bredt udvalg af naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger. HF: Udbud af fagpakker med forskellig profil.

Domkirkepladsen, 4000 Roskilde stx, hf Tlf. 4635 3444 mail@roskilde-gym.dk www.roskilde-gym.dk

studieretninger Se aktuelle studieretninger på hjemmesiden under Handelsgymnasiet. Flere studieretninger med fokus på sport for idrætsudøvere.

Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde HHX Tlf. 8852 3200 rhs@rhs.dk www.rhs.dk

46

www.fremtidsparat.nu


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder studieretninger På skolens hjemmeside finder du beskrivelse af studieretningernes indhold samt små videoklip om studieretningerne: sproglige, samfundsvidenskabelige, kunstneriske og naturvidenskabelige.

Roskilde Katedralskole Holbækvej 59, 4000 Roskilde stx Tlf. 4635 1891 post@rks-gym.dk www.roskildekatedralskole.dk

Roskilde Tekniske Gymnasium

Roskilde Tekniske Gymnasium

studieretninger

Pulsen 4, 4000 Roskilde

Naturvidenskabelige, teknologiske og kommunikationstekniske retninger. Se de aktuelle studieretninger på skolens hjemmeside.

htx Tlf. 46 300 400 elvo@rts.dk www.rtg.dk

studieretninger HHX: Økonomi. International. Marketing. Matematik. HTX: Fysik A / matematik A • Bioteknologi A / matematik A • Geovidenskab A / matematik A • Teknologi A / design B.

Gymnasierne på Selandia Willemoesvej 4, 4200 Slagelse HHX, HTX Tlf. 5856 7000 selandia@sceu.dk www.sceu.dk

Slagelse Gymnasium

Studieretninger

Willemoesvej 2 A, 4200 Slagelse

Se hjemmesiden, fx studieretning, hvor der undervises på engelsk i visse fag. 17 studeretninger.

stx, hf

SOL

Tlf. 5855 5959 info@slagelse-gym.dk www.slagelse-gym.dk

D

MNASIUM GY

Solrød Gymnasium

Studieretninger

Solrød Center 2, 2680 Solrød Str.

Skolen udbyder en lang række studieretninger indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og kreative fag. Se hjemmesiden. Der er b.la. en studieretning i bioteknologi, som bygger på lærernes erfaring med gensplejsningsforsøg i undervisningen.

STX, hf Tlf. 5618 4000 post@solgym.dk www.solgym.dk

www.fremtidsparat.nu

47


Gymnasiale uddannelser – Uddannelsessteder Sorø Akademis Skole Akademigrunden 8, 4180 Sorø

Studieretninger Naturvidenskab, samfundsvidenskab, musik, moderne og klassiske sprog.

stx Tlf. 5786 5786 soroe-akademi@soroe-akademi.dk www.soroe-akademi.dk

Studieretninger På skolens hjemmeside kan du se beskrivelser af de studieretninger vi udbyder. Læs også om vores basket college, badminton college og foldbold college.

STENHUS G Y M N A S I U M & HF

Stenhus Gymnasium og HF Stenhusvej 20, 4300 Holbæk stx, hf Tlf. 5943 6465 info@@stenhus-gym.dk www.stenhus-gym.dk

Studieretninger

Vordingborg Gymnasium og HF Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg stx, hf

Sproglige studieretninger med spansk, fransk, tysk og engelsk. Samfundsvidenskabelige studieretninger med samfundsfag, mediefag, informationsteknologi og matematik. Naturvidenskabelige studieretninger med biologi, idræt, psykologi, bioteknologi, matematik, kemi og fysik. Kunstneriske studieretning med musik og samfundsfag. Læs mere om os og de forskellige studieretninger på vores hjemmeside.

Tlf. 5536 5500 kontor@vordingborg-gym.dk www.vordingborg-gym.dk

Næstved ringsted vordingborg

Studieretninger På skolens hjemmeside finder du beskrivelser af alle vore studieretninger inden for økonomi, marketing, it og international – på vore skoler i Næstved, Ringsted og Vordingborg.

zealand business college

ZBC – Zealand Business College Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg hhx, htx Tlf. 5768 2500 – Ringsted Tlf. 5578 8888 – Næstved, Vordingborg zbc@zbc.dk www.zbc.dk

48

www.fremtidsparat.nu


VUC Almen Voksenuddannelse – AVU

Almen Voksenuddannelse svarer til folkeskolens 9. og 10. klasse, men undervisningen er særligt tilrettelagt for voksne fra 18 år.

Hf-enkeltfag

Undervisning på gymnasialt niveau i alle hf-fag fra C-niveau til A-niveau. Hvert fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen, og HF-enkeltfag kan læses enkeltvis, som en samlet fagpakke eller som en hel hf-eksamen, der kvalificerer til forskellige videregående uddannelser.

Ordblindeundervisning

VUC tester for ordblindhed. Hvis du har opfyldt din undervisningspligt, kan du blive testet og få tilbudt ordblindeundervisning. Man går til undervisning på meget små hold, og opgaverne er tilpasset den enkelte. Mulighed for hjælp til it-løsninger for ordblinde.

Se VUC hjemmesiderne for mere information

2-årig HF

HF kan tages på fuld tid på 2 år på VUC. Du kan søge, selvom du ikke er fyldt 18 år. Læs mere om HF side 42.

Forberedende Voksenundervisning – FVU

Gratis tilbud til alle fra 18 år, der vil blive bedre til at læse, skrive og regne. Der undervises i forløb på typisk 40 til 80 lektioner på små hold. Mulighed for dispensation for unge under 18 år. Spørg din UU-vejleder.

VUC Undervisningssteder Nordvestsjællands HF og VUC, Holbæk Slotshaven 5, 4300 Holbæk Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

Nordvestsjællands HF og VUC, Kalundborg J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg Tlf. 5948 0348 www.nordvestvuc.dk

VUC Greve Rådhusholmen 12A, 2670 Greve Tlf. 4630 8620 www.vucroskilde.dk

VUC Køge Gymnasievej 2, 4600 Køge Tlf. 4630 8630 www.vucroskilde.dk

VUC Roskilde Læderstræde 4, 4000 Roskilde Tlf. 4630 8640 www.vucroskilde.dk

www.fremtidsparat.nu

(alfabetisk)

VUC Storstrøm, Faxe

VUC Vestsjælland Syd, Korsør

Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf. 5488 1790 www.vucstor.dk

Skolegade 1, 4220 Korsør Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Maribo

VUC Vestsjælland Syd, Ringsted

C.F. Christiansensvej 12, 4930 Maribo Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Nakskov

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse

Søvej 6, 4900 Nakskov Tlf. 5488 1730 www.vucstor.dk

Herrestræde 11, 4200 Slagelse Tlf. 5855 5050 www.vuc-vs.dk

VUC Storstrøm, Nykøbing Falster Bispegade 5, 4800 Nykøbing F Tlf. 5488 1700 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Næstved Birkebjerg Allé 1, 1., 4700 Næstved Tlf. 5488 1770 www.vucstor.dk

VUC Storstrøm, Vordingborg Næstvedvej 3, 4760 Vordingborg Tlf. 5488 1750 www.vucstor.dk

49


Valg af 10. klasse kan være en god idé for dig, hvis: n

n n

Du er i tvivl, om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge.

10. klasse

Du ønsker at forbedre dig fagligt. Du ønsker et år mere til at modnes og udvikle dig personligt.

Fælles for alle 10. klasser: n

n

n

n

n n

n

n

Du kan som regel foretage mange valg i forhold til fag, niveauer og linier. Dermed får du ansvar for din egen læring og tilrettelæggelse af din skoledag Der er en obligatorisk del: Dansk, engelsk og matematik. Du kan vælge at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9.klasse) eller 10.klasse prøve i disse fag. Elever, der har læsevanskeligheder, kan få særlig læseundervisning.

10. klasse – indhold august

Vejledning og vejledningssamtaler spiller en central rolle, og der arbejdes fortsat med uddannelsesplanen.

c kl

samtaler med vejleder

d kl

VEJLEDNING sætte mål Samtale og sparring

linjer og tilbudsfag elevplaner projekter

10. klasse tilbyder også andre valgfag.

Du skal udarbejde en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Denne opgave giver dig mulighed for at undersøge forskellige forhold, der gør sig gældende for din valgte uddannelse.

b kl intro

Der er en valgfri del, som indeholder tilbudsfagene: tysk/fransk og fysik/kemi. Du kan kun vælge tysk/ fransk, hvis du har haft fagene som tilbudsfag eller valgfag i (7.) 8. og 9. klasse. Du kan vælge at aflægge 10. klasse prøve i disse fag. Der indgår mindst 1 brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvor du deltager i undervisning på uddannelsen og får indtryk og oplevelser, du kan tage udgangspunkt i, når du skal træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Du vil på din skole få nærmere oplysning om brobygning. På www.brobygning. net vil du kunne se hvilke brobygningsforløb, du har mulighed for at vælge i mellem. En del af din brobygning vil kunne bestå af ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

A kl

40 uger

skole-hjem-samtaler

Undersøge Brobygning Praktik Infoaftener

obligatorisk brobygning Obligatorisk selvvalgte opgaver tema-uger

Afklaring OSO Samtaler og sparring

terminsprøver praktik studietur prøver

Beslutning Uddannelsesplan

juni

Se bl.a. om undervisningens indhold og organisering på de enkelte 10. klassers hjemmesider.

50

www.fremtidsparat.nu


10. klasse

Uddannelsessteder (alfabetisk)

asnæs

Køge

Roskilde

10. klasse / Gym10 Odsherred Gymnasium – afd. af Bobjergskole Stadionvej 6, 4550 Asnæs

Ellemarkskolen Gymnasievej 10, 4600 Køge

TCR TiendeklasseCenter Roskilde Bakkesvinget 67, bygn. 5, 4000 Roskilde

Tlf. 5667 6840 www.10klassekoege.dk

Tlf. 4631 6171 www.tcr.roskilde.dk

Maribo

Slagelse

Maribo Byskole Skimmingen 19A, 4930 Maribo

Xclass – 10. kl. Centeret i Slagelse Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

Tlf: 5478 0405 www.by-skole.skoleintra.dk

Tlf. 5857 4140 www.xclass.dk

Tlf. 5665 0188 / 4017 5440 www.odsherreds-gym.dk

ASNÆS 10. klasse / Erhverv Bobjergvej 2, 4550 Asnæs Tlf. 5945 5100 www.eucnvs.dk/10kl-erhverv

Nakskov

Solrød

Fjordskolen – Byskoleafdelingen Søvej 6, 4900 Nakskov

10.klassen Solrød Højagervænget 23, 2680 Solrød Str.

Tlf. 5492 0651 www.fjordskolen-byskolen.dk

Tlf. 5618 2856 www.10solrod.dk

Nykøbing Falster

Sorø

Ak10vet Skolegade 21A, 4690 Haslev

10. Klasses center Guldborgsund – Nørre Skole Thorsensvej 11, 4800 Nykøbing F

Sorø 10. klassecenter Alleen 8, 4180 Sorø

Tlf.: 5620 4400 www.ak10vet.dk

Tlf. 5485 0599 www.noerre-skole.skoleintra.dk

Holbæk

Næstved

Holbæk Ungdomscenter 10. klassecenter Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk

10’eren – Sjølundsskolen Nygårdsvej 62, 4700 Næstved

Tlf. 7236 4000 www.lystavlen.dk

Tlf. 5588 4900 www.10eren.dk

Ishøj

Ringsted

CPH WEST 10. klasse – erhvervsklasse Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Ringsted 10. Klassecenter Ahorn Allè 48, 4100 Ringsted

Greve 10. klasse, Damagerskolen Blågårdsvej 100, 2670 Greve Tlf. 4390 6766 www.damagerskolen.dk

Haslev

Tlf. 3388 0000 www.cphwest.dk/da/eud/10_klasse

Kalundborg Kalundborg 10. klassecenter Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg Tlf. 5957 0555 www.k10c.skoleintra.dk

www.fremtidsparat.nu

Tlf. 5762 7393 www.ringsted-10.dk

Tlf. 5786 4000 www.borgerskole.dk

stevns Hotherskolen Faksevej 4, 4652 Haarlev Tlf. 5657 5320 www.hotherskolen.dk

Vordingborg 10. Klasse Centret Chr. Richardtsvej 43-45, 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3737 www.tiende.dk

Roskilde KØR 10 – Dåstrup Skole Bueager 2, 4130 Viby Sj. Tlf. 4631 8400 www.rusk.nu/

51


PRODUKTIONSskoleBASERET ERHVERVS-UDDANNELSE

Produktionsskoler Praktik i en virksomhed

Kan jeg gå på produktionsskole? STU

Produktionsskole

Almene fag

EGU

Værksteder Fx: Træ og Metal Tekstil Køkken-Gartneri Sundhed Kontor Idé og Butik Musik Idræt og friluftsliv Event og Kultur Pædagog IT og medie

Kombinationsforløb med EUD dele af et eud forløb

Hvis du efter skolen ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse, og hvis du har brug for at blive dygtigere på nogle områder, eller hvis du har afbrudt en uddannelse og har behov for mere afklaring, før du går i gang, så er produktionsskolerne et tilbud til dig.

Hvad er en produktionsskole?

Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning. Her kan du prøve dig selv af i forskellige fagområder, lære mens du arbejder med praktiske opgaver og finde frem til, hvad du er god til. Lærerne på værkstederne er faguddannede og hjælper dig med at lære at løse de forskellige opgaver. Forløbet styrker dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du bliver bedre rustet til at vælge uddannelse, og gennemføre den uddannelse du går i gang med.

Skolernes værksteder

En produktionsskole har flere værksteder, hvor der arbejdes med praktiske opgaver. Det er forskelligt, hvilke værksteder de enkelte produktionsskoler har. Det er en god idé, at du undersøger flere skoler for at se, hvilke værksteder de har. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler, køkken, gartneri, landbrug, sundhed, kontor, dekoration, butik og design samt det pædagogiske fagområde. Du kan også prøve grafik, video og multimedier eller teater og musik.

Undervisning i almene fag

På de fleste produktionsskoler kan du udover værkstedsundervisning også modtage undervisning i almene fag samt en række frivillige undervisningstilbud, som du kan vælge. Det kunne være et tilbud om dansk, matematik og engelsk eller andre skolefag. Nogle produktionsskoler tilbyder også undervisning for ordblinde og arbejder med forskellige læringsstile.

52

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal godkende, at du tilhører skolens målgruppe, inden du kan blive optaget på en produktionsskole. Du kan henvende dig til UU-Centeret i dit område eller kontakte en produktionsskole, som så kan hjælpe dig med at få en aftale med en uddannelsesvejleder. Der er følgende optagelseskrav på en produktionsskole: n Du skal være under 25 år. n Du har opfyldt din undervisningspligt. n Du har ingen uddannelse, og du har ikke umiddelbart forudsætninger for at begynde på en uddannelse. n Eller du har afbrudt en ungdomsuddannelse. n Du skal have en målgruppevurdering fra din UU-vejleder.

Starttidspunkt og forløb

På produktionsskoler er der ingen bestemte optagelsestidspunkter. Du kan begynde, når du har brug for det, og du kan frit vælge skole, hvis skolen har en ledig plads. Dit ophold slutter, når du er klar til at gå videre i uddannelse eller arbejde. Du kan gå på skolen i op til et år med mulighed for forlængelse, hvis du har brug for det. Du får skoleydelse, når du er på skolen og deltager aktivt i undervisningen, og der kan søges rabat på transport. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra en afbrudt uddannelse. Sammen med din faglærer og skolens vejleder udarbejder du en plan over dit forløb på skolen. Skolens vejleder er altid til at tale med, hvis din plan skal rettes til i forhold til dine ønsker og muligheder efter produktionsskolen.

Forberedelse til erhvervsuddannelse

På produktionsskolen kan du forberede dig på den uddannelse, som du ønsker, på forskellige måder: n Praktik i en virksomhed inden for det fag, du interesserer dig for. n Kombinationsforløb som er korte meritgivende undervisningsforløb til erhvervsskolernes grundforløb. n Dele af erhvervsskolernes grundforløb kan gennemføres på produktionsskolen. n Nogle produktionsskoler tilbyder produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, hvor slutresultatet er det samme, som når uddannelsen gennemføres på en erhvervsskole og en virksomhed. n Et produktionsskoleforløb kan være et godt udgangspunkt for en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Mange produktionsskoler er uddannelsesansvarlige for EGU. n Undervisningen på produktionsskolen indgår i nogle tilfælde som dele af Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

www.fremtidsparat.nu


Produktionsskoler

Uddannelsessteder (alfabetisk)

Kalundborgegnens Produktionsskole Saltoftevænge 4, 4470 Svebølle Tlf. 5929 3833 www.k-p-s.dk

Korsør Produktions­Højskole Norvangen 15, 4220 Korsør Tlf. 5835 0909 www. korsør-produktionshøjskole.dk

Lollands Produktionsskole Skandsen 11, 4900 Nakskov Tlf. 5492 8300 www.lops.dk

– Mariboafdelingen Banegårdspladsen 1, 4930 Maribo Tlf. 5485 1155 www.lops.dk

PH – Produktionsskolen Holbæk

Slagelse Produktionsskole

Tølløsevej 41, 4340 Tølløse Tlf. 5117 0117

Ottestrupvej 9-13, 4200 Slagelse, Tlf. 5854 4001

www.phweb.dk

www.slagpro.dk

Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Solrød Produktionsskole

Afdelingen i Greve Grevevej 20, 2670 Greve Tlf. 4615 4315 Afdelingen i Taastrup Selsmosevej 2, opg. øst, 3. sal, 2630 Taastrup Tlf. 4615 4315 www.produktionsskole.dk

Langøvej 6, 4760 Vordingborg Tlf. 5534 5473 www.stroemmen.nu

www.kohinoor.nu

Eggertsvej2, 4800 Nykøbing Falster Tlf. 5485 1155

Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge Tlf. 5663 3700

www.multicentersyd.dk

www.phs-koege.dk

NVpro – Nordvestsjællands Produktionsskole

Ringsted Produktionshøjskole

Hovedgaden 7, 4520 Svinninge Tlf. 5921 6666

Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted Tlf. 5760 0298

www.nvpro.dk

www.rphs.dk

Næstved Unge Center og Produktionsskole

Roskilde Produktionsskole

www.fremtidsparat.nu

Strømmen – Vordingborg-Møn Produktionsskole

Hovedvejen 10 D, Lejre, 4000 Roskilde Tlf. 6015 8150

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

www.nucp.dk

www.solroedproduktionsskole.dk

Produktions­højskolen i Lejre

Multicenter Syd

Ålestokvej 5, 4700 Næstved Tlf. 5573 2127

Højagervænget 21, 2680 Solrød Tlf. 5614 2514

Københavnsvej 133, 4000 Roskilde Tlf. 7024 0770 www.rospro.dk

53


EGU Eksempel på egu-forløb

Evt. forperiode på produktionsskole (1-2 uger) 1. år

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

2. år

EGU-forløb: 2 år, som evt. kan udvides til 3 år Heraf skoleperiode: min. 20 uger/max. 40 uger

Erhvervsgrunduddannelse – EGU

Erhvervs-grunduddannelsen er et 2-3 årigt praktisk uddannelsesforløb for dig, der er mellem 16 og 30 år og ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller er faldet fra en uddannelse.

Hvem kan starte på EGU?

EGU er for dig, som gerne vil arbejde praktisk og som helst vil have en kort uddannelse, hvor det praktiske arbejde er den største del af uddannelsen. EGU er til dig, som ikke vil have for meget teori, og som lærer bedst på små hold. Der er ingen særlige optagelseskrav. Du skal blot være færdig med at gå i folkeskolen eller tilsvarende.

Praktisk uddannelse

EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen tilrettelægges specielt for dig, hvilket bl.a. betyder, at du selv kan være med til at planlægge og sammensætte uddannelsen. EGU består af perioder i praktik og perioder på skole. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år. I praktikperioderne lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken kan foregå i en eller flere virksomheder. Når du er i praktik, får du elevløn.

Skoleperioderne skal i alt vare mellem 20 og 40 uger. Skoledelen består normalt af undervisningsdele fra forskellige skoletyper og andre uddannelser, fx VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, handelsskoler eller tekniske skoler. I skoleperioderne får du skoleydelse.

Hvordan optages du på EGU?

Før du kan begynde, skal du sammen med din vejleder udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

Hvad kan du efter EGU?

Formålet med uddannelsen er, at give dig bedre chancer for at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller at du bliver bedre til at søge job inden for dit fag.

Få mere at vide om EGU

Hvis du er interesseret i at vide mere om EGU, kan du kontakte din uddannelsesvejleder eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i.

STU

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU

Den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU skal tilbydes unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at give den unge vejledning. I samarbejde med den unge og familien skal der laves en indstilling om et uddannelsestilbud til kommunalbestyrelsen.

54

Der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

www.fremtidsparat.nu


Andre uddannelser Højskoler er kostskoler, der er placeret i hele landet. Du kan komme på højskole, når du er fyldt 17 ½ år. Der findes dog 2 ungdomshøjskoler, der optager elever mellem 16 ½ og 19 år. Et højskoleophold, som typisk varer mellem 3 og 6 måneder, virker afklarende, og du kan blive vejledt i forhold til din kommende uddannelse. Der er mulighed for at få en mentor, hvis du har en uddannelsesplan. Se priser på den enkelte højskoles hjemmeside.

Højskolernes Hus

NYT: Fleksuddannelse

Uddannelsen, der er på vej, skal være et tilbud til at sikre uddannelse til de unge, som har motivationen, men ikke har forudsætningerne for en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse. Rammerne for uddannelsen er endnu ikke fastsat, men det forventes, at de første elever kan starte i efteråret 2014.

Nytorv 7, 1450 Kbh K Tlf. 3336 4040 www.hojskolerne.dk

Efterskoler

Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, som har afsluttet 7. klassetrin. Her kan du få undervisning i skolefag, der svarer til 8., 9. og 10. klasse samt en lang række andre fag af kreativ eller praktisk art. Brobygning er obligatorisk i 10. kl. Nogle efterskoler tilbyder også et 11. skoleår. På efterskolen bor du sammen med elever og lærere, og et efterskoleophold varer et helt skoleår – typisk 40 uger. De fleste skoler opkræver elevbetaling pr. uge, men alle danske elever er sikret elevstøtte fra staten. Derfor bliver din egenbetaling mindre afhængig af husstandsindkomsten. Tag kontakt til den enkelte efterskole. To-sprogede elever kan søge stipendiat via vejlederen på grundskolen. Ansøgning om stipendiat kan findes på nedenstående hjemmeside. Der er efterskolernes dag med åbent hus over hele landet hvert år, sidste søndag i september. Men du har også mulighed for at kontakte skolerne og aftale et besøg.

Husholdnings- og håndarbejdsskoler

De 17 husholdnings- og håndarbejdsskoler i Danmark er åbne for alle, der er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. Skolerne tilbyder kurser indenfor kreative og praktiske fag og underviser i så forskellige fag som mad, design, sundhed, tekstil, animation, indretning, musik, sport og friluftsliv. Kurserne varer fra ½ til 1 år. En del skoler tilbyder også kortere kurser. På flere skoler kan du desuden tage 10. klasse. Du kan også følge undervisning på gymnasialt niveau som del af dit kursus. Husholdnings- og håndarbejdsskolerne er kostskoler. På de tre skoler i Københavnsområdet har du endvidere mulighed for at deltage som dagelev. www.hus-haand.dk

Efterskolernes Sekretariat Tlf. 3312 8680 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskoler.dk

www.fremtidsparat.nu

55


Andre uddannelser Fiskeriuddannelser

Maritime uddannelser

Fiskeriskolen, EUC Nordvest Arøvej 9, 7680 Thyborøn Tlf. 9691 9230 fiskeri@eucnordvest.dk www.blivfisker.nu

De maritime uddannelsesinstitutioner Søfartsstyrelsesuddannelseskontor Vermundsgade 38C, 2100 Kbh. Ø Tlf. 3917 4400 www.fuldskruefrem.dk og www.skibsofficer.dk

Team Danmark

Musikalsk grundkursus

www.teamdanmark.dk (under elitesportsfolk – job og uddannelse)

Musikalsk Grundkursus – MGK www.musikalskgrundkursus.dk

Alle, der vil arbejde i fiskeriet, starter med et obligatorisk 3 ugers sikkerhedskursus. Herefter kan man tage fiskeriets 2-årige grunduddannelse, som veksler mellem praktik og skoleundervisning. Er du over 18 år, kan du arbejde som fisker umiddelbart efter, at du har gennemført sikkerhedskurset. Du har herfra mulighed for at videreuddanne dig til skipper af henholdsvis første eller tredje grad.

Team Danmark har etableret en række tilbud, der gør det muligt for dig at kombinere elitesport med en ungdomsuddannelse på fleksible vilkår. Ansøgningsfristen ligger som regel i februar på særligt skema. Team Danmark kræver aftale med godkendt specialforbund

Uddannelser i Forsvaret

Forsvaret er en af landets største uddannelsesinstitutioner og rummer med sine over 30 uddannelser mange muligheder for unge. Uanset hvilken retning du vælger, får du løn under uddannelsen.

De maritime uddannelser spænder fra videregående uddannelser så som skibsofficer og maskinmester til kortere uddannelser som skipper og til erhvervsuddannelser som skibsassistent og skibsmekaniker. Alle uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. HF-søfart er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse samtidig med, at du forbereder dig til en karriere til søs.

Musikalsk grundkursus foregår på en musikskole. Der er både en klassisk og rytmisk linie. Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker optagelse på en uddannelse ved et af musikkonservatorierne. Kontakt skolen for tilmeldings-oplysninger.

MGK - Sjælland Base i Køge, afdelinger i Slagelse, Nykøbing Falster og på Bornholm www.mgksjælland.dk

Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2700 Ballerup Tlf. 4489 5000 www.forsvaret.dk/fvr

Billedkunstnerisk grundkursus

Er du ung og arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer? Har du lyst til at få inspiration fra andre og fra professionelle kunstnere? Tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst, arkitektur eller design på fx Kunstakademiet eller Danmarks Designskole? Så er BGK muligvis noget for dig. Kulturregion Midt- og Vestsjælland Kursusbyer: Jyderup, Ringsted og Roskilde. www.kulturregionmidtogvestsjaelland.dk Køge: www.koes.dk Vordingborg: www.bgk-storstrom.dk Kursusby: Vordingborg

56

www.fremtidsparat.nu


Uddannelsesbyer i Region Sjælland

UU Nordvestsjælland UU-Roskilde

UUV Køge Bugt

UU Sjælland Syd

UU Vestsjælland

UU Lolland-Falster

www.fremtidsparat.nu

= Uddannelsesby

= UU-Center

57


yout 1 mslag:La 14_usb_o uddbog20

Rektor på Gymnasierne på Selandia, Niels-Erik Hybholt og HR Manager Ole Stahl fra Haldor Topsøe A/S underskriver en samarbejdsaftale. Den giver elever og lærere på Teknisk Gymnasium mulighed for at arbejde mere praktisk i undervisningen med blandt andet reelle cases fra Haldor Topsøe A/S.

på de arbejdspladser, som de skal ud på efter deres uddannelse. Og den arbejdsparathed det giver, ser vi også som en vigtig opgave for skolen,” siger Niels-Erik Hybholt. De forskelige cases udarbejdes i samspil mellem Haldor Topsøe A/S og lærerne på Teknisk Gymnasium. De tager udgangspunkt i konkrete og virkelige problemstillinger, men de er også tilpasset, så de støtter op om den øvrige undervisning på Teknisk Gymnasium.

Skæve vinkler giver nye idéer

Ole Stahl glæder sig til, at samarbejdet for alvor tager fart, for han har kun oplevet, at de unge mennesker tager arbejdet meget seriøst.

”De unge mennesker tænker af og til anderledes end os, der har arbejdet med katalyse i mange år.” ”Og netop fordi de ikke har arbejdet dybt med området i lang tid, kan de af og til finde nogle skæve indgangsvinkler, som vi måske kan arbejde videre med hos os,” fortæller Ole Stahl. For Haldor Topsøe A/S er det afgørende hele tiden at arbejde med at have en innovativ kultur, hvor man er åben over for nye tanker og input, der kan udvikle deres produkter endnu mere – og det er samarbejdsaftalen netop et eksempel på.

Holde fast i passionen

Ud over de åbenlyse fordele for eleverne er det også en vigtig del af aftalen, at lærerne får et tættere forhold til erhvervslivet. ”Vores lærere gør en stor indsats for hele tiden at holde sig opdaterede og have fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivet, men det kan af til være en hård opgave, når der hele tiden er timer og opgaver, der skal rettes.” ”Netop derfor er det også godt med disse inspirationsdage for lærerne, hvor de får lov til at nørde i gennem og dyrke deres passion for naturvidenskab,” slutter Niels-Erik Hybholt.

2014 Nye, opdaterede udgaver 07/06/13

9:00

– med samtlige erhvervs- og gymnasiale uddannelser

– for unge med særlige behov 2014

UngdomsUddannelser

Uddannelsesbogen Side 1

UD DAN

– for

BOG NEL SES

n lsesboge uddunagenmendesærlige behov

ung EN – for lige e med sær 4 beh ov 201

ig tildt en særl et led i på at få tilbu else n er har rets krav sudd ann sudige beh ov om ung dom ann else . Ung dom e med særl ann else . Lov en med udd Alle ung pe ung e sudd emf øre en ung dom den ne grup sudd anskal genn rette lagt lige still er alle ung e ung dom ige beh ov n for, at d for at få inds atse med særl har mul ighe for ung e e dan nels en såle des at alle ung e, kab and re ung har et reds e, som nu pen er også nels e. pårø rend Mål grup og dere s ann else n. e de ung e dom sudd med de ung grup pe er over ung Bog ens mål er i kon takt er herm ed at have e over blik eder, som ne sig et ren håb til ung til at dan de myn digh aget og forf atte ann else jder e hos Forl valg af udd med arbe grup pe. proc es i else ns mål mer e kval ifice ret i udd ann nu til en end bidr aget ige beh ov. med særl

n lsesboge uddann– efo r u n ge rl ig e m ed sæ

b eh ov

lle m ... tid en me t... kse nli ve len og vo

gru nd sko

For lag et

plig t eho lde r: ens ABC › Ret og and ling Bog en ind – sags beh form ål › Love ns › Lovs tof pen le ler › Mål grup › Efte rsko arbejssko på en - og hånd ings › Rets krav nels e › Hushold sud dan ung dom og link s d? › Adre sser gør hva › Hve m atio ner voks ne › Org anis nen snin g for › Visi tatio else n und ervi udd ann › Spe cial snin g læg ges › Såd an de und ervi › Ord blin n til rett e ne else spla voks for nels en el udd ann dud dan › Indi vidu ervs grun der Erhv › else sste › Udd ann – EGU idle r onss kole t › Hjæ lpem › Prod ukti met alle ensnin gsti e ende voks › Und ervi opta gels › Forbered g – FVU lse og gen –AV U undervisnin nels en › Afbr yde dan nne lse sud dda voks enu af ung dom et › Alm en else rne ncep apir udd ann › Kom pete › Erhvervs ede r i snin gsst › Øko nom › Und ervi gan g en › Klag ead › Lovt ekst n tgør else › Forl øb › Bekend men s ledn ing › Ung dom else svej Udd ann

201 4

K SI A/S Forl age

t K SI A/S

Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Men det kan være svært at finde rundt i lovgivningen og de mange forskellige tilbud. Det kan Uddannelsesbogen for unge med særlige behov hjælpe med. Bogen henvender sig til en bred målgruppe: Fagfolk (undervisere, pædagoger, sagsbehandlere m.v.) samt pårørende til unge, som kan være inden for disse uddannelsers målgrupper. Læs om: Uddannelsessteder, hjælpemidler, lovstof, økonomi, visitation m.m.

Ungdomsuddannelser 2014 – et opslagsværk for den professionelle vejleder og andre undervisere. Forældre og unge har også stor glæde af dette opslagsværk. Derfor kan bogen helt klart anbefales til at stå på skoleInkl. biblioteket. CD-rom med bogens Ungdomsudindhold dannelser 2014 – er opdelt uddannelse for uddannelse med dybdegående gennemgang af arbejdsområde, adgangskrav, ansøgning, økonomi osv. for erhvervsuddannelserne. Bagerst i bogen findes et afsnit med gennemgang af de gymnasiale uddannelser og der findes et register over samtlige gymnasier, handelsgymnasier og HF kurser.

Se mere og bestil bøgerne på: ua.dk 43


Haldor Topsøe og Gymnasierne på Selandia styrker passionen for naturvidenskab Teknisk Gymnasium på Selandia har netop underskrevet en samarbejdsaftale med Haldor Topsøe A/S. Formålet er at knytte den naturvidenskabelige viden til praksis, så eleverne kan se formålet med det de lærer, og i øvrigt kan se, hvilke karrieremuligheder, der er inden for det naturvidenskabelige område. ”Vi er glade for aftalen. For os er det en mulighed for at give eleverne lidt af den passion, vi selv har for naturvidenskab og gøre dem endnu mere nysgerrige både på den naturvidenskabelige og den erhvervsrettede verden,” siger HR Manager Ole Stahl fra Haldor Topsøe A/S.

Prøver kræfter med virkeligheden

Ud over virksomhedsbesøg for eleverne og inspirationsdage for lærerne, så indeholder aftalen også muligheden for, at eleverne

”Hvis man spørger eleverne på Teknisk Gymnasium, hvad de glæder sig til efter endt skolegang, så er det at komme ud og bruge deres viden i praksis. Men hvorfor vente så længe? Vi skal have den praksis ind i skoledagen,” siger rektor på Teknisk Gymnasium Niels-Erik Hybholt. arbejder med cases fra Haldor Topsøe A/S, der siden præsenteres for forskere i virksomheden. Det synes de fleste elever er langt mere spændende og udfordrende end opgaver fra en bog. ”Det er mere motiverende for eleverne at arbejde med en case fra den virkelige verden, for deres arbejde kan faktisk gøre en forskel og blive implementeret i virkeligheden. Det giver også eleverne et værdifuldt indblik i, hvordan man arbejder og tænker

Ny uddannelses -start? – besøg din nye skole!

Se den altid opdaterede liste over Åbent Hus events på

www.aabenthus.ua.dk

42


lodder, lotto og tips behandles helt forskelligt. Nogle gange skal de klipses, andre gange smides ud og andre igen skal bare scannes i kassen, så det har taget lidt tid at få styr på, men det sidder nu. Alene i dag har vi haft ti stykker med små gevinster på lotto, og det er gået meget godt. Men jeg øver mig stadig på, når vi skal tage varer retur og lave ny pris - den sidder ikke helt fast endnu,” smiler hun.

Fornemmelse af arbejdsmarkedet

Det giver eleverne en fornemmelse af arbejdsmarkedet, og hvad der venter dem, når de er færdige med deres uddannelser, og vi oplever faktisk, at nogle af dem, som normalt er stille i klasselokalet, blomstrer op og får ny motivation, når de bliver sluppet løs

For Morten Emborg, uddannelseschef på ZBC, er det rigtig vigtigt, at en varehuschef som Micki Høyer tør åbne virksomheden for elever under uddannelse. ”Det giver eleverne en fornemmelse af arbejdsmarkedet, og hvad der venter dem, når de er færdige med deres uddannelser, og så oplever vi faktisk, at nogle af dem, som normalt er stille i klasselokalet, blomstrer op og får ny motivation, når de bliver sluppet løs,” konstaterer han. Varehuschef Micki Høyer håber også, at dagene i Kvickly giver eleverne en bedre fornemmelse af fremtiden. For ham er det en mulighed for at styrke relationen til eleverne og åbne deres øjne for de karrieremuligheder, som en elevplads i Kvickly kan give. Camille Emili Rosenbäck Johansens drøm er at komme i tøjbutik med modetøj, når hun er færdig med hg om et år. Men hvis det ikke lykkes, kunne hun godt tænke sig at være i et varehus som Kvickly – hvis det er den rigtige afdeling: ”Jeg synes, kundebetjening er rigtig sjovt, så det vil jeg gerne arbejde mere med i fremtiden,” slutter hun.

hg i praksis 20 elever fra ZBC’s hg-uddannelse i Haslev stod for drift af Kvickly Haslev i dagene 28.-29. maj. Varehuschef Micki Høyer Hansen har selv taget initiativ til samarbejdet med ZBCs hg-uddannelse på Campus Haslev efter deltagelse i Faxe Kommunes projekt ”Fastholdelse af unge i erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse”. Her har kommunen og Faxe Partnerskabsnetværk arrangeret møder mellem de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutionerne for at få styrket indsatsen omkring de unge.

BESØG DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE København

G R A T IS ADGANG!

Bella Center

8. – 9. januar 2014

Århus

Scandinavian Congress Center ÅBNINGSTIDER: Første messedag kl. 08.30 – 19.00 Anden messedag kl. 08.30 – 16.00

Aftenoplæg for elever og forældre i 8. og 9. klasse: Følg løbende med på uug.dk

15. – 16. januar 2014

Aalborg Herning

Herning Kongrescenter 29. – 30. januar 2014

Odense

Odense Congress Center

Følg os på facebook

5. – 6. februar 2014

Aalborg Kongres & Kultur Center

21. – 22. januar 2014

Nu kan de å mø du ogs oler! eftersk

41


20 handelsskoleelever overtog Kvickly i Haslev, mens de ansatte var på kursus

Camille styrer kiosken Det blev et par travle dage for Camille Emili Rosenbäck Johansen, der ellers er vant til fritidsjob i butik. Selv om 16-årige Camille Emili Rosenbäck Johansen ikke er helt ny i supermarkedet, så er det alligevel anderledes at stå med ansvaret for driften sammen med de andre elever. Ved siden af sin hg-uddannelse på ZBC har hun nemlig fritidsjob i Kvicklys tekstilafdeling, hvor hun hænger tøj på plads. Men det her er noget helt andet, konstaterer hun, mens hun ekspederer i kiosken, hvor opgaver med returvarer og indløsning af lottokuponer har givet nye udfordringer. ”Her er meget mere kundekontakt, end jeg er vant til, og lidt andre situationer, fordi jeg nu står ved kassen. I starten var jeg lidt bekymret for lottokuponerne og andre gevinster, der skal indløses. Der er mange forskellige sedler, der skal holdes styr på, og skrabe-

Ønsker du at kombinere din sport med din uddannelse? Ønsker du at være en del af det fantastiske efterskolefællesskab? Brøndby IE tilbyder unikke rammer og højtkvalificerede lærere og trænere. Brøndby IE samarbejder med lokale klubber og nationale forbund under DIF.

40


39


«

”Man skal kunne krydse nogle grænser,” siger hun. ”Men det handler ikke kun om at gøre ældre mennesker rene. Det fede ved det er at hjælpe og kunne gøre en forskel.”

Krudt bagi

For 18-årige Frederik Dahl var det tanken om at arbejde med børn, der

undforløbet

SOSU – gr 10. klasse mer fra 9. eller for dig, der kom omsorgsGrundforløbet er n for pleje- eller ervserfaring inde på og ikke har erhv bet kunne svare efter grundforlø området. Du vil os? rker opdragelsen 1. Hvordan påvi sisk og psykisk)? er vi os sunde (fy 2. Hvordan hold et? des, fx handicapp t at være anderle 3. Hvordan er de sætte igang? r for andre kan du lser og aktivitete 4. Hvilke opleve pædagogik ndhed, omsorg og else inden for su 5. Er en uddann ? noget for mig gogisk løb – enten pæda ind på hovedfor bet kan du søge lperuddannelsen. Efter grundforlø og sundhedshjæ lse eller socialwww.sosusj.dk assistenuddanne

fik ham til at søge ind på grundforløbet. Han satser på at komme videre med uddannelsen til pædagogisk assistent og har en kommuneaftale om praktik. ”Jeg har dyrket rigtig meget sport, og for 3 år siden blev jeg tilbudt at træne et børnehold. Så fandt jeg ud af, at det er sjovt at være sammen med børn,” fortæller Frederik. ”Børnene kunne godt lide at være sammen med mig. Drengene har jo krudt bagi ligesom mig selv og kan godt lide at lege. Det blev jeg helt forelsket i.” Frederiks fremtidsdrøm er at komme til at arbejde med børn, der har været udsat for svigt – og på den måde komme til at gøre en forskel. Både Cecilie og Frederik er enige om, at grundforløbet er ’fedt’. Det boglige er til at overskue, og man får lov til at arbejde selvstændigt og udfordre sig selv. ”Hvis man gerne vil sidde på et kontor, kan man godt gøre det, men vi kommer ud omkring og er sammen med børn og ældre. Og vi kommer i job med det samme og kan få succes fra starten af,” pointerer de.

Kontakt os på

88 52 32 00

Kontakt os på

88 52 32 00

Læs mere om HG-Digital Handel på rhs.dk

Læs mere om HG-Uniform på rhs.dk

Er it og web-kommunikation din store interesse, og tænker du på, hvordan du kombinerer dine it-evner med en karriere inden for butiksliv, på kontor eller inden for handel? Så kan HG-Digital Handel være svaret for dig.

Er samarbejde, kommunikation og teambuilding lige noget for dig? Er du til fysisk træning, disciplin og korpsånd? På HG-Uniform bliver du rustet til en fremtidig uddannelse inden for politi, forsvar og andre områder med uniform og fællesskab.

Kan du se it, e-handel og web-kommunikation som en karrierevej?

Er du til uniform, teambuilding og parat til at hjælpe andre?

38


Det fede er at kunne Hvis man drømmer om et arbejdsliv, hvor man er i direkte kontakt med en masse mennesker, og hvor man kan gøre en forskel med det samme, er grundforløbet til SOSU hjælper eller pædagogisk assistent måske et godt sted at starte. :: Af Christina Qvistgaard :: Hverken Cecilie Lorentsen eller Frederik Dahl har den store erhvervserfaring. Derfor var grundforløbet på SOSU Sjælland i Greve det helt rigtige valg for dem. De drømmer begge om en fremtid, hvor de kan komme til at arbejde med mennesker – og betyde en positiv forskel i deres liv. 18-årige Cecilie gik i gang med gymnasiet, efter hun var færdig med folkeskolen, men det var ikke det rigtige for hende, så hun endte med at afbryde sin uddannelse, og var bange for ikke at komme i gang igen. ”Jeg havde ikke rigtig noget at lave,” fortæller hun. ”Men så ringede min vejleder og spurgte, om jeg ville med på et kursus for unge, der var gået i stå. I løbet af det kursus, så jeg muligheden for at blive ambulanceredder, og det var lige noget for mig. Man kan bare ikke søge ind før man fylder 21 år. Jeg undersøgte det nærmere og fandt ud af, at det er en god ide at starte med SOSU uddannelsen.” Selvom Cecilie regner med, at fremtiden byder på en karriere som ambulanceredder, befinder hun sig godt i SOSU universet. ”Når man ikke har så meget erhvervserfaring, er grundforløbet godt. Vi har haft nogle gode fag og lærer også om problemløsning, kost og pleje og førstehjælp,” forklarer Cecilie. Hun regner da også med at fortsætte på hovedforløbet og har allerede en læreplads på et plejecenter i hus. Og tanken om den personlige pleje af ældre medborgere skal ikke afholde nogen fra at søge ind på SOSU, mener Cecilie.

gøre en forskel

Både Frederik og Cecilie drømmer om at arbejde med mennesker. De vil gerne hjælpe andre til et bedre liv.

»

Svært ved at læse og skrive? VUC Roskilde har afdelinger i Køge, Greve og Roskilde, hvor du kan blive testet, om du er ordblind. Vi kan tilbyde dig ordblindeundervisning i dansk, engelsk, matematik og IT.

Ordblindeundervisning på VUC er gratis. Se mere på www.vucroskilde.dk

37


Skitur

Spaz Vandpolo

Spring/parkour

Fodbold Dans

Kajakpolo

!*##? :-)

Hvad er du mest til? Havkajak

Håndbold

“Race”

Badminton

...Ja, her er meget idræt!

Volleyball

Fælles for vores elever er lysten til idræt. Dit niveau er ikke afgørende, men her er alle muligheder for at blive bedre. Du får også rig mulighed for at prøve kræfter med det, du ikke har prøvet før.

Her bor vi

Mød os på

Facebook

Glamsdalens Idrætsefterskole Langbygårdsvej 14 5620 Glamsbjerg Tlf: 64 72 36 60

www.glamsdalen.dk

36


delse til en rvsuddannelse De meget målrettede elever kommer ikke her,” siger Grethe Hovertoft. ”Vi er gode for dem, der er uafklarede eller har haft nogle dårlige oplevelser i folkeskolen. Og de trives med det praktiske. De skal motiveres. Rent socialt løfter de sig også her.” ”De føler sig ikke marginaliserede. Mange af vores elever har været meget ensomme, men her har de en plads. De forandrer sig, mens de er her. De bliver mere selvstændige og lærer at tage ansvar.” Sorø Husholdningsskole har gode erfaringer med at sende eleverne videre ud i erhvervsuddannelse, når de først har fundet sig selv gennem et forløb på skolen. Samarbejde med de aftagende erhvervsuddannelser er derfor også et vigtigt element. ”Vi tilbyder eleverne kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp, og de kan få hygiejnebevis. Hvis de senere starter på fx Hotel og Restaurantskolen, er begreberne ikke nye for dem. De mister ikke overblikket, fordi de har været igennem alt det praktiske. Og det går dem godt,” fastslår Grethe Hovertoft.

Løft

Fordi skolen tilbyder både erhvervsskoleindgange og STU – og eleverne blander sig på de forskellige hold, kan nogle endda løfte sig mere end forventet. ”Idet at vi tilbyder forskellige linjer, har eleverne mulighed for at videreudvikle sig her på skolen,” siger Grethe Hovertoft. ”De starter måske på STU, og nogle vil så kunne gå videre til Parat til Mad og derefter en erhvervsuddannelse.”

Kontakt os på

88 52 32 00

En af de elever, der har nydt godt af sit år på Sorø Husholdningsskole, er 17-årige Fie Hyldegaard Mortensen. Den praktiske undervisning har været det helt rigtige for hende. Og hun er nu klar til at starte på kokkeuddannelsen på Selandia. ”I min folkeskole var tingene meget boglige. Her er det meget praktisk, og det er rigtig godt. Jeg er også blevet mere voksen og tager nogle bedre valg. Nu føler jeg mig klar til at springe ud i erhvervsuddannelse,” siger Fie. ”I folkeskolen er det meget en lærer, der står og fortæller. Men her bliver vi kastet ud i tingene. Vi ser, hvordan teorien fungerer i praksis.” Fie fremhæver også det sociale som en af hovedårsagerne til hendes begejstring for skolen. ”Det har givet mig et sammenhold med en masse mennesker. Alle støtter hinanden, hvis der er svære tider. Jeg vil helt klart anbefale at komme her,” fastslår hun.

Kontakt os på

88 52 32 00

Læs mere om HG-Basis på rhs.dk

Læs mere om HG-Business på rhs.dk

En uddannelse inden for kontor, handel og butik er din vej ind på arbejdsmarkedet. Praktikken i uddannelsen giver dig et forspring med to års erhvervserfaring, du kan skrive på dit cv, når du starter din karriere i erhvervslivet.

Har du afsluttet 9. eller 10. klasse med gode resultater, og har du ambitioner om at komme hurtigt i gang med en karriere i erhvervslivet, så vælg HG-Business og få høje faglige niveauer og mange muligheder.

Skal din fremtid være inden for butik, handel og kontor?

Har du ambitioner om en karriere i erhvervslivet?

35


:: Af Christina Qvistgaard :: ”På alle de Frie Fagskoler er målet at gøre eleverne klar til en erhvervsuddannelse,” fortæller Grethe Hovertoft, der er forstander på Sorø Husholdningsskole – en af de 12 Frie Fagskoler. ”Vi prøver at løfte og forberede dem rent fagligt. Det, vi kan, er at fange dem, der typisk ville falde fra en erhvervsuddannelse, hvis de kom direkte dertil.” I takt med, at kokkeuddannelsen er blevet mere og mere populær, har mange drenge fundet vej til Sorø Husholdningsskole. På sigt vil de Frie Fagskoler gerne kunne tilbyde forberedelse til alle erhvervsskolernes indgange – så de i endnu højere grad kan tiltrække drengene, forklarer Grethe Hovertoft. Men på Sorø Husholdningsskole ligger fokus på mad og design. ”Vi har altid været meget målrettede omkring mad til menne-

Praktisk forber succesfuld erhv Tolv af Danmarks traditionsrige kostskoler har slået sig sammen i foreningen Frie Fagskoler – og har udviklet konceptet Parat til Erhvervsuddannelse. Skolerne henvender sig til elever, der lærer bedst på en praktisk måde, men som har brug for en trædesten på deres vej til en egentlig erhvervsuddannelse. Derudover kan alle de Frie Fagskoler også tilbyde STU forløb og 10. klasse for dem, der ’lærer bedst med hænderne’ sker. I dag tilbyder vi indgangene Parat til Mad og Parat til Design – og så har vi STU linjen Parat til Liv og Job. Man kan også vælge 10. klasse, hvor eleverne har fokus på mad eller design. Og vi kan se, at det er et godt valg at tage en 10. klasse med en bestemt retning,” fortæller forstanderen. ”En stor del af undervisningen på alle linjerne er alment dannende – det skal den være. Vi fokuserer også meget på at give dem kundskaber inden for IT og forbrug.”

Praktisk undervisning

Det helt centrale i de Frie Fagskolers tilgang til undervisning er hovedvægten på det praktiske. Mange af eleverne er ikke bogligt orienterede og har vanskeligt ved traditionel uddannelse. Derfor er målgruppen heller ikke de elever, der skal på gymnasiet.

Kom til Åbent Hus: 03.09.2013 25.02.2014

BASE 4000 – Roskilde Produktionsskole er et praktisk undervisningstilbud, hvor du kan prøve dig selv af inden for forskellige fagområder. Læringen sker imens du arbejder med det fag, der interesserer dig. Du lærer både af dine kammerater og af din lærer. Du vil møde engagerede lærere, der lytter og hjælper, men samtidig stiller krav om orden, hjælpsomhed og gode vaner. Du har også mulighed for at komme i praktik hos virksomheder og på relevante uddannelser. Vi laver nemlig – sammen med dig – en plan for dit forløb på skolen. Skolen har følgende værksteder/linjer:

• Maritim linje/Træ, reb og sejl

• Teater- og musikværksted

• Anlægsgartner/naturpleje

• Medie/grafisk værksted

• IT-teknik og elektronik

• Køkken/kantine

• Pædagogværksted

• Byg og Service

Vi afholder informationsmøder hver torsdag kl. 8.15, hvor du er inviteret til at besøge vores værksteder og få en samtale med vores vejledere Kirsten og Pernille, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du vil vide mere om skolen.

34


Industriteknikeruddannelsen havde han aldrig hørt om, men i dag er Christian, 21 år, bidt af en gal industritekniker. ”Jeg anede intet om den her uddannelse, før jeg talte med min UU vejleder,” fortæller han. ”Det er et af de mere usynlige fag, for man ser ikke industriteknikerens arbejde til dagligt på samme måde, som man ser en tømrers eller en VVS mands arbejde.” ”Men, da jeg fandt ud af, hvad uddannelsen gik ud på, blev jeg helt vild med det,” siger Christian, der er i gang med 2. hovedforløb. Han fandt hurtigt en læreplads på en virksomhed, der bygger, designer og producerer maskiner til Novo. Og Christian elsker hvert øjeblik. ”Min uddannelse betyder, at jeg fx kan fortælle designeren om hans tegninger rent faktisk kan produceres. Jeg håber at blive så dygtig som muligt, for jeg brænder virkelig for faget,” understreger han.

Mandehørm? Intet problem!

22-årige Anja Hansen er den eneste høne i kurven på industriteknikeruddannelsen, men det generer hende ikke det fjerneste. Tværtimod. ”Jeg har altid interesseret mig for drengefag. Det boglige bliver for kedeligt, og jeg gider ikke tøsefnidder. Mandehørm er mere hyggelig,” siger Anja, som er i gang med 4. hovedforløb – og derfor snart kan kalde sig færdiguddannet. At være kvinde i et mandefag har ikke givet Anja de store problemer. Selvom mestrene kiggede en ekstra gang, da hun var ude og søge læreplads. Men lærepladsen kom i hus. Anjas virksomhed producerer robotter til store firmaer som Lego og Novo. Og der er nok at se til, fortæller hun. ”Arbejdssituationen ser rigtig god ud,” siger Anja, som oprindeligt startede på smedeuddannelsen. ”Vi har meget travlt i min virksomhed. Det er en lettere situation, end i så mange andre fag. Og man får lov til at prøve noget nyt hver dag. Hver dag, nye udfordringer.” Fælles for Anja og Christian er, at det boglige er et nødvendigt onde for uddannelsen. Det er det praktiske, der trækker. ”Der er selvfølgelig noget bogligt. Man skal kunne noget matematik og noget engelsk. Og så skal man lære at tegne i nogle computerprogrammer, så der er nogle tekniske ting. Vores fag er lidt en sammensmeltning af andre fag – og det er også med til at gøre det interessant,” forklarer de. Begge anbefaler gerne erhvervsuddannelsesvejen til andre. Specielt til dem, der har svært ved at sidde stille så længe ad gangen. Og så er der lige en ekstra bonus, mener de: ”Der er mange, der har gået på gymnasiet og så ikke ved, hvad de skal. De er under alle omstændigheder nød til at læse videre. Vi kan gå direkte ud i job, når vi er færdige med vores ungdomsuddannelse,” pointerer de.

33


Industriteknikeruddannelsen er en af de mindre kendte erhvervsuddannelser – og det er en skam, mener Anja Hansen og Christian Nielsen, der begge er godt på vej gennem hovedforløbet af uddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. De er begge blevet bidt af faget :: Af Christina Qvistgaard :: De to elever forklarer industriteknikeruddannelsen som en sammensmeltning af flere forskellige uddannelser. Der er elementer af automekaniker og smed for bare at nævne to, forklarer de. Som industritekniker arbejder man med maskiner. Man lærer at fremstille dem, reparere dem, man lærer at svejse – og computere spiller en stor rolle, når maskinerne skal programmeres. Christians vej til uddannelsen gik gennem en drøm om at blive mekaniker. ”Biler det er mig,” fastslår han. Men det er ikke nemt at finde lærepladser inden for det fag, så han startede på skorstensfejeruddannelsen i stedet. Det var ikke sagen!

Nye udfordringer hver dag 140

lære re

Vælg Slagelse Gymnasium 1300 elever 14 s

tud

iere tnin

o

g 26 va

ger STX og HF og hed fritid glig å fa lads til p us p Fok else – est yb og f ford

Du og dit valg er i centrum

lgfa g

Besøg os i brobygningen eller kom til vores orienteringsaften den 27. januar 2014 kl. 19. Læs mere på www.slagelse-gym.dk

32


» Åbenhed og dialog

» Kreativ udfoldelse

» Det bedste studiemiljø

» Faglig fordybelse

» www.vordingborg-gym.dk 31


«

Udover det forretningsmæssige har Louise Behrens og Maria Holst også klare visioner for virksomhedens værdier, som en del af deres visionstavle. Både miljøet og velgørenhed er vigtigt for dem begge, og det har klart styret deres valg af virksomhedsstruktur. ”Det vigtigste for os er, at vi har det godt og er i gang med at skabe noget stort. Vi synes, det er utroligt fedt at se noget, vi selv har skabt fra bunden. Og så vil vi gerne give noget igen.” ”Vores mål på længere sigt er, at vi også kan støtte velgørende formål,” siger Louise Behrens og Maria Holst fortsætter: ”Flere af vores produkter er Svanemærket, og det har været vores strategi fra starten. Vi tror på, at det er vejen frem at gøre noget godt for naturen. Det ligger meget dybt i os selv, så det ville stride mod vores egne værdier, hvis vores produkter ikke var miljøvenlige.”

Louise Behrens og Maria Holst har brugt mange af de fag, de har haft i uddannelsen på Handelsskolen, i deres arbejde med virksomheden. Erhvervsøkonomi og salg og service har dannet grundlag for budget og forretningsplan. It har givet erfaring med hjemmesider, og samfundsfag åbnet deres øjne for social ansvarlighed, hvilket har medvirket til deres valg af leverandør. ”I vores valg af leverandør var det vigtigt, at det var en dansk leverandør. På den måde vil vi sikre, at vores virksomhed støtter dansk økonomi. Udover budget og forretningsplan lavede vi også det, vi kalder en visionstavle, hvor vi forsøgte at forestille os, hvordan fremtiden ville se ud.” ”Vi lægger mange planer i det daglige, og for os var det naturligt at have en plan, som vi kan navigere ud fra på lang sigt,” fortæller Louise Behrens. Dertil kommer bankgodkendelser, prisfastlæggelse, lager, hjemmeside, logo og meget mere. Men de to kvinder er gode til at samarbejde, og rollerne er meget ligeligt fordelt. ”Set fra den økonomiske side har vi faktisk ikke lagt så mange penge i virksomheden før start. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores leverandør Jysk Kemi, som sælger rengøringsprodukter til b.la. hospitaler, plejehjem osv. De kan levere hurtigt, så vi har ikke behov for at opkøbe og vedligeholde et stort lager.

De produkter, vi har på lager, er dem, der bliver solgt flest af, og de øvrige produkter kan skaffes hurtigt. Hjemmesiden har vi selv lavet. Vi har lagt vægt på at alt er lavet i høj kvalitet med små omkostninger.”

Louise Behrens og Maria Holst har derfor oplevet en efterspørgsel på industriprodukterne i en del år. Men nu er det blevet starten på renehjemnu.dk, som sælger miljøvenlige industrirengøringsprodukter til alle. Hjemmesiden gik i luften den 21. maj 2013.

Fra idé til virkelighed

Miljøvenlighed og velgørenhed

Nysted Efterskole er en praktisk efterskole, der retter sig mod dig, der ønsker at gå i skole på en anden måde. Vil du være tømrer, sundhedshjælper, skovarbejder, mekaniker eller andet håndværk, og har du måske lidt svært ved de boglige fag, så er Nysted Efterskole nok lige noget for dig! Skolens værksteder og bygninger ligger på et 30 tønder land stort område. Værkstederne er delt op i to hovedlinjer: Blå og Grøn. Hvis du ønsker at tilmelde dig skolen, kan du besøge os på en af vores optagelsesdage. Her kan du se hele skolen og få svar på dine spørgsmål. Du kan også altid ringe. Velkommen! Nysted Efterskole · Skansevej 22 · 4880 Nysted · Tlf: 54 87 11 78 · info@nysted-efterskole.dk

www.nysted-efterskole.dk 30


Når uddannelsen bliver levebrød To elever fra Handelsskolen på Selandia har netop gjort brug af deres faglige viden og lanceret en ny virksomhed. Mens de passer resten af deres uddannelse, skal de drive hjemmesiden renehjemnu.dk, hvor de sælger miljørigtige industrirengøringsprodukter til private og små virksomheder. Kunderne er allerede på trapperne, så de to iværksættere har travlt. Maria Holst og Louise Behrens går begge på Handelsskolen på Selandia og er nu blevet iværksættere med al deres faglige viden i bagagen. De har lavet en hjemmeside, der sælger miljøvenlige industrirengøringsprodukter til alle. Idéen stammer fra tidligere erhvervserfaring, hvor både Louise Behrens og Maria Holst har arbejdet indenfor rengøring. I arbejdet med professionelle rengøringsprodukter har de selv erfaret, hvordan de forskellige produkter gør rent. Med renehjemnu.dk vil de nu give venner, bekendte og andre almindelige danskere og små virksomheder adgang til de effektive industrirengøringsprodukter, som ellers kun sælges i store mængder primært til virksomheder. ”Når man først har prøvet at gøre rent med industriprodukter, så er det tydeligt, at de almindelige rengøringsprodukter i butikkerne ikke gør ordentligt rent. Man betaler ikke kun for rengøringsprodukterne, men bruger også meget tid på at gøre rent, og så skal det bare være godt, når man er færdig,” siger Maria Holst.

Tænk - at kunne spille musik hver dag, hele ugen… Op til 13 timer om ugen på musiklinjen. Soloundervisning og samspil. Undervisningen forbereder dig til MGK. Studiestart: JANUAR og AUGUST

”Vi hældte fra de store beholdere over i små beholdere”

Det startede med, at Maria Holst og Louise Behrens selv begyndte at bruge industriprodukterne privat. De købte de store industribeholdere hjem og delte indholdet mellem sig. ‐ Det resulterede selvfølgelig i, at vennerne gerne ville prøve produkterne selv. Så vi begyndte at hælde rengøringsmidler fra de store industribeholdere op i mindre beholdere og gav til venner. Det måtte vi simpelthen kunne systematisere og lave en forretning ud af det, tænkte vi, fortæller Louise Behrens.

n Tænk - at kunne lave di en… kunst hver dag, hele ug

»

Drømmer du om at klatre op ad en stejl klippevæg, styre kajakken ned gen-

nem en brusende elv eller hvor du Vil du bruge et halvt år, dit udtryk overnatte i en snehule? fordyber dig, udvikler blive og forbereder dig til at dannelse? Du får det hele på vores linjefag optaget på en kunstud AUGUST Studiestart: JANUAR og AUGUST Studiestart: JANUAR og

Sådan gør vi Vi er en højskole. Du bor på skolen, du har ikke nogen almindelige skolefag og heller ikke nogen eksamener. Du har dit linjefag og valgfag. Det, der driver vores elever, er lyst og engagement. Det er let at finde motivationen, når man bliver undervist i noget, som man synes er vigtigt og spændende. Og når motivationen er der, lærer man allermest.

Højskolen for 16 - 19 årige

Skole Allé 1, Vester Vedsted 6760 Ribe T: 7544 5004 kontoret@uhr.dk

www.uhr.dk

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE

Højskolen for 16 - 19 årige

Højskolen for 16 - 19 årige

29


TEKNISKE ERHVERVSUDDANNELSER Bygningsmaler Elektriker Glarmester Industrioperatør Industritekniker Lageroperatør Murer Personvognsmekaniker Procesoperatør Pædagogisk assistent Smed Social- og Sundhedshjælper Struktør Tandklinikassistent Tagdækker Teknisk isolatør Tømrer

GYMNASIE UDDANNELSER Handelsgymnasium (hhx) Teknisk Gymnasium (htx) SVENDEBREV OG STUDENTERHUE Eux MERKANTILE ERHVERVSUDDANNELSER Hg Hg for studenter (hgs) Sundhedsservicesekretær

KOM TIL ÅBENT HUS 2013 Torsdag den 19. september kl. 9-14

Til åbent hus har du mulighed for at besøge skolens forskellige uddannelser og på egen krop mærke energien og miljøet, der er på EUC Nordvestsjælland. Kom til åbent hus og få et indtryk af hvordan det er at gå på et erhvervsuddannelsescenter, og hvor mange forskellige typer af elever vi har.

28


27


Nye tal for

uddannelsesparathedsvurderinger Uddannelse

Antal unge

Uddannelsesparat

I alt

Nye tal for 2013 viser, at der er et fald i andelen af unge, der bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, som alligevel bliver optaget på ungdomsuddannelserne, fordi uddannelsesstedet omstøder vurderingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Før elever fra 9. og 10. klasse kan optages på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse, skal de have vurderet deres uddannelsesparathed. I 2013 blev 62.307 elever uddannelsesparathedsvurderet. Heraf blev 52.537 uddannelsesparathedsvurderet til en gymnasial uddannelse, mens 12.901 blev uddannelsesparathedsvurderet til en erhvervsuddannelse. Af de mange uddannelsesparathedsvurderede blev i alt 62.307 vurderet uddannelsesparate, mens 3.131 mod forældrenes ønske blev vurderet ikke-uddannelsesparate af deres vejledere. I alt 1.292 af disse vurderinger blev senere omstødt af de modtagende institutioner. Den nye opgørelse for 2013, viser et fald i andelen af de unge, der bliver vurderet ikke-uddannelsesparate, som alligevel bliver

Ikke-uddannelsesparat Omstødt Uddannelsesparat

Gymnasiale uddannelser

Ikke-uddannelsesparat Omstødt Uddannelsesparat

Erhvervsuddannelser

Ikke-uddannelsesparat Omstødt

2011

59.829 2.738

1.428 45.265 2.578 1.352 14.564 160 76

2012

62.748 3.164

2013 62.307

1.366 45.835

3.131 1.292

49.632

2.965

2.905

1.267 13.743

1.179 12.675

199

226

99

113

optaget på ungdomsuddannelserne, fordi uddannelsesstedet omstøder vurderingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Uddannelsesparathedsvurderingen blev indført i 2011, og her blev 59.829 elever vurderet uddannelsesparate, mens 2.738 blev vurderes ikke-uddannelsesparate af deres vejledere. Uddannelsesparathedsvurderingerne på de to ungdomsuddannelser ser således ud i henholdsvis 2011, 2012 og 2013.

BRUG FOR AFKLARING? Et ophold på PFFU gør dig klar til uddannelse Køkken · Ejendomsservice · Bygge/Anlæg · Auto · Pædagogik/Kreativ · Mediegrafisk · Almen undervisning EGU · STU

PFFU · Skuldelevvej 24 · 4050 Skibby Ring 3038 7700 eller 3038 7718

26


”Michelinrestauranten var det sjoveste, for der kommer man ud og taler med gæsterne,” siger Sara. ”Efter at have været i Michelin-

restauranten har jeg fundet ud af, at det er det, jeg vil. Jeg fik tilbuddet om at komme tilbage til Tyskland og være der i 1 ½ år. Men jeg har læreplads på Hotel Præstekilde. Nu håber jeg, at det bliver muligt at skifte mellem de to steder.”

Det personlige præg

Raphaels tilgang til kokkefaget handlede i starten mere om manglen på kulinariske evner end drømmen om at blive stjernekok.

”Jeg flyttede i egen lejlighed og var ikke så god til at lave mad. Det har min mor altid gjort,” forklarer han. ”Så jeg startede på kokkegrundforløbet og var næsten færdig, men så fik jeg tilbudt Grand Cru og skiftede. Og jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide det med at sætte mit personlige præg på maden.” Raphaels praktik foregik på et af Radisson Blus hoteller i Riga i Letland. Og selvom han blev lidt skræmt af de mange kilo grønsager, der skulle skrælles og skæres hver dag, har han ikke helt opgivet tanken om et liv som kok. Han har dog nogle helt klare præferencer: ”En a la carte restaurant er mere personlig, og man kan sætte sit eget præg på maden,” forklarer han. ”Nu har jeg været i praktik på et hotel. Det fede ved det er, at man kan arbejde hvor som helst i verden, når man er ansat hos en kæde. Men man skal også tænke sig om. Man skal ville det liv 100 procent.” Uanset hvad er Raphael glad for, at han gennem sit praktikophold har fået en reel indsigt i, hvad det liv indebærer. Han ved, hvad han går ind til: ”Jeg tænder lidt på tanken om at få min egen restaurant en dag,” siger han.

2014 København

Århus

Herning

Transporttilskud til 9., 10. klasser samt efterskoler på UUG

Aalborg Odense

Elever i 9. og 10. klasse samt efterskoler kan drage stor nytte af et besøg på Uddannelse Uden Grænser. Vi ved, at skolernes økonomi er presset og tilbyder derfor et transporttilskud for hele klasser, der forhåndstilmelder deres besøg på messen. Kr. 25,- pr. elev – hvor afstand fra skole til messecenter er under 40 km. Kr. 35,- pr. elev – hvor afstand fra skole til messecenter er over 40 km.

www.uug.dk

Alle elever i de forhåndstilmeldte klasser vil Husholdningsskoler, Design og Håndarbejdsendvidere modtage en messeavis 14 dage skoler samt Erhvervsskoler og Tekniske før messen, og vi byder på frokost/aften- Skoler. buffet til de ledsagende lærere. Transporttilskuddet ydes i begrænset omfang og tidsrum. Udover at yde tilskud til transporten, vil der fremover være et særskilt område på messen med Gymnasie-forberedende skoler, Efterskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU). Her kan eleverne komme i kontakt med 10. klasser/Efterskoler, Landbrugs- og

Klik ind på www.uug.dk og læs mere om transporttilskud. Her kan du også finde information om Uddannelse Uden Grænser som uddannelsesplan-projekt for afgangsklasser.

25


24

Sara brænder for kundekontakten. At kunne betjene gæsterne på den bedste måde og lære om vine er hendes nøgleord. Netop derfor blev i hvert fald halvdelen af hendes internationale praktikophold en stor succes. Sara brugte fire uger i Tyskland. Halvdelen på en buffetrestaurant og de sidste to uger på en Michelinrestaurant.

:: Af Christina Qvistgaard :: ”Det er hårdt – og det er ikke en dans på roser. Man skal være parat til at knokle røven ud af bukserne,” fortæller tjenerelev Sara Hjaarsaas og kokkeelev Raphael Münch. Både Sara, 22 år, og Raphael, 21 år, har fået tilbuddet om at være en del af Grand Cru forløbet på CELF. De vil lidt mere end de fleste og er indstillede på at yde det, der skal til. Sara blev interesseret i tjenerfaget, da hun begyndte at arbejde på en restaurant. Hendes fremtidsdrømme kredser også om restaurationslivet og udlandet – og netop derfor passede profilen på Grand Cru forløbet godt til hende ”Jeg valgte den her linje, fordi man kommer en måned til udlandet, og fordi vi har fag som innovation og iværksætteri,” fortæller hun. ”Når jeg er færdiguddannet, regner jeg med at arbejde for at få mere erfaring. Og senere vil jeg gerne have mit eget. Eller måske arbejde i England.” Hverken faget eller uddannelsen er for svage sjæle, advarer Sara dog. Det kræver sin mand eller kvinde at gennemføre. ”Man skal møde til tiden hver dag. Der er ikke noget, der hedder pjæk,” fastslår hun. ”Man skal virkelig ville det. Ellers er der ingen pointe i at være her.”

Grand Cru er en fransk betegnelse for vine af topkvalitet. Topkvalitet er også det man på CELF i Nykøbing Falster sigter efter, når man uddanner kokke og tjenere. Derfor har man oprettet et særligt elitegrundforløb på kokke- og tjeneruddannelsen. Her får eleverne ekstra mange udfordringer – og der stilles store krav. Blandt andet skal eleverne på et månedlangt praktikophold i udlandet

Kokke og tjenere i eliteklassen

PERFORMANCE ER FOR DIG DER VIL

UDTRYKKE DIG GENNEM

KROPPEN OG SPROGET I BÅDE

KLASSISK OG MODERNE

TEATER

Er du ikke parat til uddannelse? Produktionshøjskolen i Brøndby er en anden måde at starte på. » Du arbejder med opgaver i praksis. » Du er med til at skabe en produktion, som andre har glæde af. » Du oplever samarbejde og godt sammenhold. » Du udvikler dig både personligt, fagligt og socialt og bliver klar til at starte i en ungdomsuddannelse.

Vores linjer: • Café • Køkken & kantine • Musik & drama • Film, TV & medie • Foto, grafik & kommunikation

• Krop, stil & mode • Håndværk, natur & dyrehold • Formidling, børn & aktiviteter • Sundhed, omsorg & pædagogik

Vi tilbyder også Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU). Sammen med vores vejledere finder du ud af præcis, hvilken vej DU skal gå. Vi har løbende optag, så du kan starte, når du har lavet en målgruppevurdering sammen med din UU-vejleder.

Produktionshøjskolen i Brøndby Nykær 44, 2605 Brøndby - Tlf: 36 75 24 43

flakkebjergefterskole.dk

Annoncer.indd 2

www.phsbrondby.dk

6/24/2013 8:00:33 PM


HVOR TROR DU FREMTIDENS JOB LIGGER?

SELANDIA. UDDANNELSER TIL ERHVERVSLIVET.

www.sceu.dk

23


«

Når uddannelsessystemet er gennemgået, skal eleverne have lavet uddannelsesplaner, der fungerer som en værktøjskasse for elever og klasselærere i det næste års tid. Elevernes ambitioner eller ideer for fremtiden bliver skrevet ned, og vi beder eleverne om, med flueben i deres kommende uddannelsesplan, at angive hvor de vil være i 9. klasse, om de påtænker 10.klasse og hvilken form for ungdomsuddannelse, de pt. påtænker. Med den viden ”in mente” gennemgås klassen med klasselæreren, og elevernes uddannelsesparathed diskuteres. Der er jo stadig tid til at rette op, hvis ønsker og aktuel udvikling ikke passer sammen. ”Ved hjælp af den plan, kan jeg forventningsafstemme med deres klasselærer, så når læreren skal have en snak med eleven om fremtiden, kan de tage afsæt i planen,” siger Susanne K. Andersen. ”Det er dog altid min forventning, at planen ændrer sig i løbet af året.” Alle eleverne kommer også igennem introkurser på ungdomsuddannelserne. De skal vælge 2 forskellige steder. I løbet af en uge bruger eleverne 2x2 hverdage på introforløb og én dag på at evaluere og bearbejde deres oplevelser ved at skrive en dagbog og en artikel. De skriftlige opgaver er en stor hjælp for vejlederne. For de giver en mulighed for at se, hvilke oplevelser, der interesserede eleverne mest. Opgaverne giver også et hint, om der er nogle elever, man skal have en snak med. I slutningen af 8. klasse sætter vejlederen sig ned og gennemgår igen hver enkelt klasse med klasselæreren for at se, hvorledes forventninger og faglige, personlige og sociale kompetencer stemmer overens. Der kan være sket meget for de unge i løbet af et år. Dette er endnu en vurdering af uddannelsesparathed.

Klar til optagelse

Når vejledningsforløbet rammer 9. klasse, skal der til at træffes beslutninger. Mange elever skal i branchepraktik, hvor de selv skal ud og søge praktikplads. Uddannelsessystemet bliver drøftet igen, og planerne gennemgås nok engang.

”Vi har også rollemodeller fra ungdomsuddannelserne, der kommer og fortæller, hvorfor de har valgt, som de har, og hvad de drømmer,” fortæller Susanne K. Andersen. ”Det rykker rigtig meget. I januar måned skal eleverne være klare til at søge optagelse på deres valgte ungdomsuddannelse. Det gælder for de elever, som kan gå den slagne gang igennem systemet. Men der findes også dem, der har brug for lidt mere hjælp, understreger Susanne. Og de bliver ikke overladt til sig selv. ”I UUV Køge Bugt har vi naturligvis flere elever, som vi bruger mere tid på. Vi mødes flere gange i løbet af en 3 måneders tid, og mange af dem blomstrer rigtig meget op,” fortæller hun. ”Et af vores meget populære tiltag er ”Tjek på Fremtiden” – en uddannelsesmesse med stande og oplæg i henholdsvis Greve og i Køge. Her er alle elever og deres forældre i øvrigt inviterede.” Sidste år havde vi knap 1.000 gæster på hvert sted. ”Vi har også erhvervsklassen, der er et tilbud for de elever, som har brug for en mere praktisk tilgang. Her starter de i 8. klasse. De får undervisning 2 dage om ugen og er i praktik 2 dage om ugen og vejledningsaktiviteter 1 dag. For at være med skal man være praktikparat,” siger Susanne. ”Virksomhederne giver dem en stor chance.”

Flittighed

Uanset om de unges umiddelbare fremtid indebærer en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, er det vigtigste, at de kommer i gang, fastslår Susanne K. Andersen. For man lærer altid noget, man kan tage med sig videre frem. Og så skal man huske, at man – selv med udfordringer og dårlige forudsætninger – kan nå langt med hårdt arbejde. ”Uddannelse er en rejse. Vi kender ikke nødvendigvis slutmålet, men rejsen i sig selv er vigtig,” siger Susanne. ”Og hvis man virkelig vil, kommer man også frem til målet. Flittighed er lidt undervurderet. Man kan sagtens få noget godt ud af det med imødekommenhed, flittighed og engagement. Det er også vigtigt at tage ejerskab og ansvar for sin egen uddannelse.”

Åbent Hus i januar 2014 Men du behøver ikke vente så længe...

Tjek os ud ok på facebo

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde Telefon: 4675 7444 himgym@himgym.dk www.himmelev-gymnasium.dk facebook.com/HimmelevGymnasium

19 - 21 /1-2014 kl. Mandag 20

eller

ring og aftal et besøg!

Holbækvej 59, 4000 Roskilde Telefon: 4635 1891 post@rks-gym.dk www.roskildekatedralskole.dk facebook.com/RoskildeKatedralskole

19 - 21 /1-2014 kl. Tirsdag 21

Domkirkepladsen, 4000 Roskilde Telefon: 4635 3444 mail@roskilde-gym.dk www.roskilde-gymnasium.dk facebook.com/RoskildeGym

19 - 21 /1-2014 kl. Onsdag 22

22


Rejsen mod fremtiden Når man står i 9. klasse og skal vælge hvilken ungdomsuddannelse, man skal søge ind på kan det være overvældende. Men vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning gør, hvad de kan for at gøre valget lettere. Indsatsen for at oplyse de unge bedst muligt starter allerede i 6. klasse :: Af Christina Qvistgaard :: Alle UU centre arbejder efter nogle definerede rammer og en fælles målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Og selvom metoderne kan variere, har alle vejledere det samme mål: at give folkeskoleeleverne de bedste værktøjer til at foretage et godt valg for fremtiden. Vejleder Susanne K. Andersen pendler mellem tre forskellige skoler i Køge Bugt området. Allerede fra 6. klasse vil eleverne på Susannes tre skoler stifte bekendtskab med værktøjerne, der skal sikre dem fremover. ”Vi starter blidt op i løbet af 6. klasse,” forklarer Susanne. ”Jeg bruger fx et kompetencespil, der handler om at lege lidt med den viden, de har – og giver mig en chance for at få hilst på eleverne.

”I 7. klasse fokuserer jeg endnu mere på kompetencer, men på et niveau, hvor alle kan være med. Det handler om, hvad de er gode til hver især, hvad de godt kan lide, og om de har en drøm.”

Det vigtigste år

I 8. klasse går indsatsen for alvor i gang. For når eleverne kommer i 9. klasse, skal de mere eller mindre være klare til at vælge. ”8. klasse er det vigtigste år set fra en UU vejleders synspunkt,” fastslår Susanne. ”Eleverne skal vide noget om uddannelsessystemet. Vi bruger fx ug.dk, det er et krav, at de unge lærer den hjemmeside at kende. Nogle vejledere bruger opgaver i forbindelse med at oplyse om hjemmesiden.”

»

21


• • • • •

På efterskole? – prøv en husholdningsskole

– alt det du drømmer om!

10. klasse Vild med gastronomi Musiker på 1 år Tøj, Trend & Tilskæring Teater-linien

• Et år hjemmefra • Fællesskab • Fart på livet • Oplevelser

• Musicaluge • Studieture • Musikfestival • Restaurantaftner • Teaterturné mv.

Skolen for Gastronomi, Musik & Design Tlf. 75858012 – Højskolevej 9 – 7100 Vejle info@skolenfor.dk

www.skolenfor.dk

20


d en plan B” en gymnasialuddannelse, har nu to år på bagen på EUC Sjælland. ge de unge, forklarer EUX koordinator Ivan Hansen

”Man har altid en plan B med den her uddannelse, for man kan jo gå direkte ud i et håndværkerjob, eller man kan læse videre.” Det boglige fylder en del på det første år, fortæller Steffen Jensen. Men på den fede måde! ”Man skal ikke tage uddannelsen, hvis man er bange for bøger, men man skal fx ikke skrive danske stile,” siger han.

”Så vidt som muligt har det skriftlige arbejde noget at gøre med det fag, vi har valgt. Og matematikken bruger vi jo hele tiden for at regne ud, hvordan tingene skal skæres.” Hans klassekammerat Christian Albrechtsen, 16 år, er enig. ”Det gode er, at man hele tiden kan se, hvad man skal bruge informationerne til,” fastslår han. ”Der er en relevans til faget.” Både Christian og Steffen gør opmærksom på, at man skal tage tingene seriøst, hvis man vælger EUX. Man har travlt, og det går stærkt. ”Man skal gøre sig klart, at man skal tage det seriøst. Det er hårdt, men til gengæld for man både en gymnasial og erhvervsuddannelse på kun 4 år,” forklarer de. For Christian, som drømmer om en fremtid som arkitekt eller ingeniør, har der været en ekstra bonus. Han håbede at lære noget om bæredygtighed – og det bliver der lagt stor vægt på, på EUC Sjælland.

DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE & LIV

MO FAG DERNE SKO LE

FIND DIN DRØMMEUDDANNELSE Få en oplevelse – en genvej til job og uddannelse – og et kammeratskab ud over det sædvanlige. Hos os kan du forberede dig til en erhvervsuddannelse, du kan vælge en praktisk-kreativ 10. klasse og samtidig forberede dig til at flytte hjemmefra. Er du mere til det praktiske end til det boglige, så vælg en af de frie fagskoler – vi er din praktiske vej til uddannelse.

ej ktiske v Den pra

hej@friefagskoler.dk

19


:: Af Christina Qvistgaard :: ”Uddannelsen er blevet mere kendt,” fastslår Ivan Hansen. ”Der er flere, der har fået øjnene op for den, og vi er en af de skoler, der er vokset mest på EUX. Det skyldes samarbejdet med UU.” Pionereleverne, som var med til at starte uddannelsen op på EUC Sjælland i august 2011, vender snart tilbage til skolen for at starte på deres hovedforløb. Første år gik med grundforløb og gymnasiale fag, hvorefter eleverne har brugt et års tid i praktik. Og eleverne vender tilbage med ros og ønsket om flere af samme slags fra håndværkermestrene, siger Ivan Hansen: ”Vi har helt klart indtryk af, at mestrene er glade for eleverne. Bare forleden var jeg til reception hos en mester, som har haft to af vores elever – og han er helt klar til to til.” ”Det er nogle gode elever. De skal jo kunne det samme som de almindelige håndværkere, men de er også dygtige til at tænke i helheder og til at overskue projekter,” fortæller Ivan Hansen. Hvis man som elev vælger at søge optagelse på EUX, skal man dog gøre sig klart, at det er benhårdt arbejde. Til gengæld er der masser af fordele ved at kunne kombinere 2 uddannelser. ”Det er hårdt,” pointerer Ivan Hansen. ”Det er 2 jobs på samme tid. Men man skal tage uddannelsen som en gave, hvis man både er praktisk sammensat, men også har en drøm om at læse videre.”

Noget at falde tilbage på

En af de elever – EUX passer perfekt – er 22-årige Steffen Jensen. Han drømmer om en fremtid som politibetjent, men for at søge ind på politiuddannelsen kræves det, at man enten har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse suppleret med boglige fag. EUX kombinationen er derfor velkommen for Steffen. Samtidig giver den ham noget at falde tilbage på, hvis politidrømmen glipper, af en eller anden årsag. ”Hvis jeg nu ikke kommer ind på politiuddannelsen, har jeg noget at falde tilbage på med den her uddannelse,” forklarer han.

”Man har alt Ungdomsuddannelsen EUX, som kombinerer erhvervsuddannelsen o Kendskabet til uddannelsen stiger støt – og erhvervslivet vil gerne aft

En HHX-studenterhue betyder blandt andet... ...at du er gearet til morgendagens behov for viden ...at du kan analysere og forstå verden af i dag - og fange fremtiden ...at du kan anvende matematik, økonomi, international forståelse og sprog i praksis ...at du er klædt på til karriere på det globale marked ...at du kan anvende fremmedsprog på professionelt niveau...

…og så er vi først lige begyndt. få en trædesten og bliv

parat til erhvervsuddannelse – et nyt koncept, der gør dig

klar til at komme videre

U) ker • Mennesker (bl.a. SOS 10. klasse • Mad til mennes

Åbent hus den 16. januar 2014 Læs om alle fortrinene ved HHX på

kHs.dk/HHX

Lyngvej 19 | 4600 Køge | TeL. 5667 0400 | Khs@Khs.dK | www.Khs.dK

æssige fag og kommer Du bliver undervist i håndbærksm inden for. tæt på det, du vil uddanne dig helt dannelse eller hvis du overvejer en erhvervsud Parat til erhvervsuddannelse – kræfter med faget. job, og har behov for at prøve drømmer om et erhvervsfagligt og mulighed for eudvikling på særlige områder Linjerne giver faglig kompetenc afklarende erhvervspraktik.

Violvej 3A 4760 Vordingborg T: 5536 0636 k www.vordingborgskolen.d

18


High School 2014/15

I USA TIL EÅR TAG SKOL ELT ET H

63.9

R 50 &KFLY

. CA M INKL

P

Begrænset antal pladser – tilmeld dig et gratis interview i god tid! - 18 spændende lande du kan vælge mellem – se vores hjemmeside. - Nyhed i USA: Nu hele 5 dages Soft Landing Camp i New York og 3 dages Year End Camp i Washington DC inkluderet i prisen! - Tryghed i top! Hos os bliver du ikke bare et nummer i flokken – du får din egen kontaktperson i både Danmark og i værtslandet. Explorius Danmark - Tlf.: 70 26 20 02 - www.explorius.dk

17


«

I det hele taget er Casper på ret kurs – og han tøver ikke med at anbefale EGU til andre i samme situation. ”Hvis jeg skal råde andre, der er på vej ud i noget skidt eller ikke er kommet i gang med noget, vil jeg sige, at de skal droppe det og få sig en uddannelse eller et job,” siger Casper. ”Min gevinst ved at gøre det rigtige er en normal hverdag. Før var jeg så stresset i mit liv.”

Mange muligheder

Caspers chef på Holmebækskolen er en af 7 teamledere underlagt driftschefen i Køge Kommune. Så selvom rådhuset er skiftet ud med skolen, er det stadig Køge Kommune, der har stillet praktikpladsen til rådighed. Både arbejdet på rådhuset og skolen har været perfekte for Casper. Han er i fuld gang med at tage kurser med relevans til jobbet. Men det bedste er nu at komme udenfor og bruge kroppen, fortæller han. ”Det har været så fedt at komme her. Vi kommer ud og roder og bruger hænderne, og dagene er aldrig ens. Kurserne giver mig mere viden og praktisk kunnen, og jo flere, jeg tager, jo større er chancen for at få job bagefter. Det er en god uddannelse med mange muligheder – og jeg håber at blive fastansat, når jeg er færdig,” slår Casper fast.

Ros til kommunen

Caspers EGU vejleder hedder Kenneth Nørrgaard. Han og hans kollegaer dækker området Køge, Faxe og Stevns. Og fra deres side kunne man godt tænke sig mere opmærksomhed omkring EGU. For netop den uddannelse kan være et særligt godt hjælpemiddel for mange af de unge, der med diverse politiske reformer er kommet ekstra i fokus. ”EGU er til dem, der har svært ved at tilpasse sig det ordinære uddannelsessystem,” forklarer han.” Det kan være drengene, der ikke kan sidde stille, det kan være de ordblinde eller dem, der er blevet overset i systemet. Det er en bred målgruppe.”

”Vi ved også, at mange drenge mellem 19 og 23 har det svært i uddannelsessystemet, og EGU er den uddannelse, der faktisk formår at holde fast i dem. Jeg kan se, at nogle af dem, der har været grundigt trætte af det hele, får gnist i øjnene, når de har været i gang i nogle uger,” siger Kenneth Nørrgaard. Hvis EGU skal vokse sig endnu større, kræver det flere praktikpladser – og kommunal velvilje. Og velvilje mærker vejlederne i høj grad fra Køge Kommune, fortæller Kenneth Nørrgaard.

hvad er egu? Egu er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik. Egu er for unge under 30 år. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparte n af uddannelsen foregår på en eller flere arb ejdspladser, og kun en lille del i skole. Derfor er egu også for unge, der fore trækker arbejde frem for sko le. Hve r egu -ele v får sin ege n personlige uddannelse . Det er egu-vejlederen, der sammen med egu-eleven sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetenc er. Uddannelsens grundlag er en 2-årig fleksibel plan med mest tid i praktik og mindre i skole. Skoletiden varer mindst 20 og højst 40 uger. Man kan både komme i pra ktik og i skole flere forskel lige steder under uddannelsen. Egu er en rigtig uddannelse . Når man har gennemført både skole og praktik tilfredsstillende, får man et uddannelsesbevis. Egu kva lificerer også til at starte på en anden uddann else, for eksempel som EUD -elev. Egu-elever får elevløn i pra ktiktiden og skoleydelse und er diverse skole- og uddannelsesforløb. Kilde: www.egu.dk

Kontakt os på

88 52 32 00

Kontakt os på

88 52 32 00

Læs mere om HG-Fashion og Fitness på rhs.dk

Læs mere om HG-Festival på rhs.dk

Interesserer du dig for mode, trends, sundhed, kost og en aktiv livstil? Forestiller du dig en fremtid inden for mode, motion eller sundhed? Mød andre med samme interesse, og gå en spændende fremtid i møde med HG-Fashion og Fitness.

På HG-Festival lærer du praktikken og teorien bag det store arbejde, der ligger i at arrangere events, festivaler, koncerter og sportsstævner. Du udvikler dig selv og din interesse og får samtidig en god grunduddannelse. Er der dig, der en dag skal arrangere en stor festival?

Kunne du tænke dig at leve et liv med mode, sundhed og livstil?

Drømmer du om at arrangere events, festivaler og koncerter?

16


For bare et par år siden så fremtiden for 22-årige Casper Leander Østergaard ikke særlig lys ud. Han tog stoffer og rodede sig ud i kriminalitet flere gange. I dag er han godt på vej mod fastansættelse i Køge Kommune, har kæreste og en 3 måneder gammel søn og ikke mindst et positivt syn på livet :: Af Christina Qvistgaard :: Ikke alle kan gå den slagne gang gennem uddannelsessystemet – og for mange af dem, der har svært ved at tilpasse sig det ordinære system, kan den lidt oversete uddannelse EGU blive en redningsplanke. Lige som den har været for Casper. ”Jeg stod og balancerede på en knivsæg,” fortæller han. ”Hvis jeg havde taget et andet valg, havde jeg siddet i fængsel nu. Jeg har lavet en masse lort før i tiden.” Men Casper tog det rigtige og svære valg. Han valgte uddannelse fremfor et liv med stoffer, kriminalitet og ture ind og ud af fængslet. Gennem familie fik han kontakt til rådhusbetjentene på Køge Rådhus, som i første omgang tilbød en måneds praktik arrangeret gennem Jobcentret. Det blev en succesoplevelse af de helt store for Casper, der før har kæmpet hårdt med både ordblindhed og en ADHD diagnose. Og siden gik det slag i slag. Hans individuelle EGU plan blev sat op, og så fulgte 6 måneders praktik. Nu foregår Caspers arbejdsdag på Holmebækskolen i Herfølge. ”Jeg oplevede, at de var glade for mig. Og de tog så godt imod mig selvom, jeg har mine vanskeligheder. Jeg får meget ros, og jeg kan mærke, at de mener det,” fastslår Casper. ”Jeg har aldrig været vant til at få ros, men det er skønt. Man bliver glad og stolt og får mere selvtillid.”

Ansvarsfølelse

Når man tager de rigtige valg og oplever, at der følger ros og respekt med i kølvandet, vokser man endnu mere indvendigt, og ansvarsfølelsen for jobbet og dem omkring en stiger, fortæller Casper. ”Jeg har fået stor ansvarsfølelse,” siger han. ”For 3 måneder siden fik jeg en søn og skiftede min gamle egoistbil ud med en

”Hvis ikke jeg havde valgt EGU, havde jeg siddet i fængsel” Opel Astra stationcar. Jeg er også startet til fitness, for det giver mere energi og gør mig frisk. Samtidig slipper man af med stress og aggressioner.”

»

i Sorø Ta’ 10. klasse Hos os får du

din egen iPad

nye kammerater

en fed tur til Berlin

& engagerede lærere som brænder for dig

Sorø 10. klassecenter / Alleen 8 / 4180 Sorø /

soroe10kl.dk / Midt i Sorø - lige ved busterminalen! 15


14

Htx – teknisk gymnasium

Roskilde Tekniske Skole

Eux – erhvervsuddannelse med gymnasiefag

Strøm, styring og it

Bil, fly og andre transportmidler

Dyr, planter og natur

Medieproduktion

Produktion og udvikling

Mød os på

www.rts.dk og til åbent hus lørdag den 18. januar 2014 kl. 10-14

Bygge og anlæg


”De unge fra efterskolerne er parate til at stå på en scene og bidrage til det sociale liv fra dag ét på gymnasiet. Det er vigtige kompetencer at have med, for de falder hurtigt til og trives i deres ungdomsuddannelse. Det har efterskoleopholdet rustet dem til,” siger Lars Ebbensgaard, som samtidig pointerer, at eleverne på hans eget gymnasium, der har overtal af tidligere efterskoleelever, ligger højt i karaktermålingerne på landsplan.

Lærer at tage ansvar

”Efterskolen lærer de unge at tage ansvar og stå på egne ben. De føler et ejerskab for skolen. Vi oplever for eksempel ikke megen mobning eller hærværk, for det er mit indtryk, at de unge har været igennem et syrebad på efterskolen, hvor de har fået væsentlige værdier med i bagagen,” siger rektoren. Statistikken taler også sit tydelig sprog. Undersøgelser viser, at unge, der har været på efterskole, klarer sig godt på ungdomsuddannelserne. De har mindre frafald end øvrige unge, og når de kommer på de videregående uddannelser, gennemfører de i højere grad på den normerede tid.

Ministerens børn på efterskole

Også undervisningsminister Christine Antorini har som mor oplevet efterskolerne på tæt hold. Hun mener ligeledes, det er et år, hvor de unge får mulighed for afklaring, inden de går igang med en ungdomsuddannelse. ”Min søn lærte at stå på egne ben, så den modenhed, han fik med sig fra efterskolen, har været meget vigtig for ham,” siger Christine Antorini om sønnen Thor, der i dag læser til pædagog. Det var en lidt skoletræt søn, undervisningsministeren dengang sendte afsted på efterskole.

Parat til

deSign

øb – et basisforl

målrettet til Linjen er et r r brænder fo bud til dig, de n, ateriel desig tekstil og m vil videre i én og som gerne erhvervsudaf de mange n for design, dannelser inde oduktion og merkantil, pr udvikling.

Parat til

Mad øb – et basisforl

ålrettet tilbud Linjen er et m e rne vil arbejd til dig, der ge gastronomi, og med mad og plads på en som ønsker en erhvervsudaf de mange n for mad til dannelser inde mennesker.

”Han fik lysten til at lære tilbage, fordi der er mulighed for at organisere undervisningen på andre måder på en efterskole. Som forældre oplevede vi, at vi sendte en umoden dreng afsted, men fik en ung mand hjem,” siger Christine Antorini. Også ministerens datter har været på efterskole.

Tro på sig selv

16-årlige Jesper Steen Christensen kan skrive under på, at man får mere tro på dig selv i løbet af året på efterskole. ”Jeg er blevet mere moden og tager tingene positivt. Jeg har fået mere gå-på-mod og angriber opgaverne. Jeg er vant til, der skal ske noget. Jeg var meget genert i starten, men nu kan jeg snakke med folk uden at kende dem. Jeg er blevet meget åben og udadvendt,” siger han. Mange unge tager et år på efterskole for at blive bedre fagligt og for at få mulighed for at udfolde sig i kreative fag som musik, idræt, design eller noget helt fjerde. Det er et bredt udsnit af unge, der kommer på efterskolerne, og en del af eleverne bruger året til at få en ny start, hvis de er kørt fast i skolesystemet eller har sociale problemer. For et år siden var alt kaos for 17-årige Christoffer Kier Chodklay. Han pjækkede fra den københavnske folkeskole, hvor han gik, og var begyndt at hænge ud med kammeraterne om natten. Men han har fået modet tilbage efter ophold på en jysk efterskole. ”Hjemme i København har jeg venner, der ryger en del hash. Det er ikke noget for mig, men jeg er bange for, at jeg havde siddet på Christiana og røget nu, hvis ikke jeg var kommet i gang på efterskolen,” lyder den nøgterne konstatering fra den 17-årige københavnerdreng, som har mødt et helt andet miljø med faste rammer på den jyske efterskole. Han er er således et levende eksempel på, at mange unge laver mønsterbrud og får en helt ny start, mens de er på efterskole. Mens tusindvis af unge hvert år tilegner sig færdigheder i at leve tæt sammen 24 timer i døgnet og samtidig bliver bedre i skolefagene, går langt de fleste fra efterskolerne med en oplevelse af, at det er deres hidtil bedste år i deres liv. De oplever nemlig et meget stærkt kammeratskab med andre unge, og så får de mulighed for at dyrke deres helt specielle interesser i de mange profilfag, som de 260 efterskoler tilbyder.

10. klaSSe Parat til tU Job & liv/S

skaber viden, vern og erfaring færdighede

dig, som har Linjen er for styrket dine brug for at få aktiske færboglige og pr du skal flytte digheder, før måske skal hjemmefra og eller er i gang i gang med g tilrettelagt med en særli ). annelse (STU ungdomsudd

n Mad/deSig r lev, lær og væ /7 sammen 24

med interesse Linjen for dig i eller design. for gastronom mnasiet eller Bliv parat til gy dannelse med en erhvervsud r i dansk, en10. klasseprøve atik. gelsk og matem

5783 0102 Ring til os på e.dk os på shskol Læs mere om

13


12

:: Af Torben Elsig-Pedersen. Foto: Hanne Loop :: ”Jeg var lidt bange for, om efterskolen var noget for mig, for jeg var bange for at skulle væk hjemmefra,” erkender 17-årige Jens Adam Bøgild Blochman, der gik på efterskole sidste år. ”Men jeg glemte hurtigt at have hjemvé, fordi jeg blev bare så optaget af livet på skolen og faldt om i sengen om aftenen.” Jens Adam Bøgild Blochman tog i 10. Klasse på efterskole. Som mange andre af de mere end 27.000 unge, der hvert år vælger at gå på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse, var starten af opholdet for Jens Adam Bøgild Blochman forbundet med lidt kriller i maven og hjemve.

Mange unge har et sjovt år på efterskole. Samtidig bliver de mere modne og klar til ungdomsuddannelserne

Men året har vist sig at være forbundet med store oplevelser i et tæt fællesskab. ”Jeg har lært, at det ikke nytter noget at tro, andre klarer problemerne. Jeg er blevet mere ansvarlig og tænker over, hvad de andre tænker. Jeg føler et ansvar over for mine kammerater nu,” siger han. Kendetegnende for mange af de unge, der hvert år tager på efterskole, er ligeledes, at de tager et pænt fagligt spring og får en modenhed, der gør, at de klarer sig godt i deres videre ungdomsuddannelse. Gymnasierektor Lars Ebbensgaard er glad for den ballast, efterskoleeleverne har, når de kommer til gymnasiet.

Efterskole giver et godt afsæt for videre uddannelse

Er du- eller skoletræt? har du bare brug for en tænkepause?

PÅ ART ARBEJDER DU MED

Klemmenstrupgård tilbyder udvikling, og læring på en anden og lidt anderledes måde. Du arbejder på et værksted, med ting som skal bruges i “den virkelige verden”, både på og udenfor Klemmenstrupgård. Vi tror på, at alle mennesker er unikke og derfor behander vi alle elever ens - på en forskellig måde.

Se mere på klemmenstrupgaard.dk

BILLEDER

SOM KOMMUNIKATIONSFORM

VI SER PÅ

KUNSTENS ROLLE I

SAMFUNDET OG FORDYBER OS I EGNE

PROJEKTER

Klemmenstrupgård. Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge. Produktionshøjskole - EGU - STU - PBE. Tlf: 5663 3700

flakkebjergefterskole.dk

Annoncer.indd 1

6/24/2013 8:00:33 PM


11


Efterskole trodser tendensen

satser på 8. klasse

På Osted fri- og efterskole bliver det fra starten af det kommende skoleår muligt at gå i 8. klasse. Derved bryder skolen den tendens, der gennem de seneste år har hærget på Sjælland, hvor flere og flere efterskoler har lukket ned for 8. klassetrin og dermed henvist elever med lyst til eller behov for miljøskifte i 8. klasse til jyske efterskoler eller i værste fald et spildt skoleår. På Osted fri- og efterskole i Lejre har man - af hensyn til sjællandske elever med mod på nye udfordringer - valgt at gå mod strømmen og tilbyde 8. klasse. Allerede fra det kommende skoleårs begyndelse bliver det nye klassetrin en realitet, og skolens nye ledelse er ikke et øjeblik i tvivl om behovet for den ekstra årgang på efterskolen. ”På Sjælland er der desværre ikke mange efterskoler tilbage, som tilbyder eleverne 8. klasse, og det er et problem i en alder, hvor rigtig mange skoleelever har behov for et miljøskifte. Ofte har de så valget mellem at blive i folkeskolen eller at rejse til den anden ende af landet for at komme på efterskole,” forklarer forstander på Osted fri- og efterskole Kim Thavi Albrecht, som er bevidst om, at det særligt for 8. klasse-elever kan være grænseoverskridende at skulle rejse så langt hjemmefra.

Ridning

Gymnastik

Rytmisk

Håndbold

Idrætsefterskolen Grønsund 9. e Tag l l på id .10. klass rætse e ft På B erskole ogø

Nye udfordringer motiverer

Blandt dem, der kan have godt af at starte på en frisk og blive del af et nyt miljø i 8. klasse, er de elever, der higer efter udfordringer, og som måske ikke er super-motiverede for at gå i skole. Og over for de elever har efterskolerne især meget at byde på. ”Efter mange år på den samme skole og blandt de samme mennesker er der rigtig mange elever, der mister motivationen og får brug for, at der sker noget nyt i hverdagen. Og som regel handler det ikke om, at de ikke kan følge med fagligt, men om at de simpelthen har brug for nye udfordringer og nye omgivelser efter at have været i den samme klasse siden allerførste skoledag,” siger Kim Thavi Albrecht og understreger: ”Får den type elever ikke den nødvendige luftforandring og motivation, risikerer de i yderste konsekvens at spilde et helt år af deres liv uden hverken glæde eller læring.”

Rummelighed på efterskolen

På Osted fri- og efterskole er der plads til alle, der har lyst til et eller to år på efterskole. Og netop det, at der skal være plads til alle, er helt centralt for den nye ledelse på Osted fri- og efterskole, der ser det som skolens samfundsmæssige ansvar at kunne tilbyde noget relevant til skoleeleverne – også dem i 8. klasse. Ifølge skolens nye forstander er udgangspunktet åbenhed, tolerance og respekt: ”Når alderen på eleverne spænder bredt, gør skolen det også. På den måde får vi en mere rummelig skole. Eleverne skal i højere grad end på almindelige folkeskoler tage hensyn til andre end sig selv, og de respekterer hinanden på trods af forskelligheder. Det er simpelthen mere rummelige elever, der kommer ud på den anden side.”

Stabilitet med ny ledelse

Osted fri- og efterskole har fået ny ledelse inklusiv ny forstander. På grund af en uafklaret periode har skolen savnet klare retningslinjer og visioner, men nu er der igen kommet fokus på skolens udvikling. Der er blevet lagt en fremadrettet plan for skolen, og det er med til at skabe ro og stabilitet for såvel lærere som elever.

Start på et

GRUNDFORLØB PÅ SOSU SJÆLLAND Greve Slagelse Ringsted Holbæk Næstved

g i gang skolen o ed folke lse? Færdig m gdomsuddanne un med din Bliv SOSU-hjælper SOSU-assistent Pædagogisk assistent

Bordtennis

Din vej til Sygeplejestudiet Pædagoguddannelsen Arbejde med pleje og omsorg Arbejde med børn Arbejde i psykiatrien Og meget mere

Volleyball

Badminton

Fodbold

Sejlsport

SE MERE OM GRUNDFORLØB

Boglig idrætsefterskole med masser af sport Tennis

Se mere på ieg.dk

WWW.SOSUSJ.DK/GF Scan og se vejen til videregående uddannelser

Tlf. 57 68 01 00

10


n egen uddannelse

”Jeg vil anbefale STX til dem, der har svært ved at gennemskue ”Jeg valgte HHX ved et tilfælde. Jeg spillede meget teater i præcis, hvad de skal i fremtiden – der er jo mange, der ikke er 9. klasse og syntes, jeg skulle være skuespiller,” fortæller hun. sikre,” siger Seda, der har valgt den samfundsvidenskabelige linje. ”Men min mor så en hue med en masse flag – og det synes jeg så ”Der er rigtig mange muligheder, når man har spændende ud, så jeg endte her.” taget STX, og man kommer omkring rigtig Til trods for tilfældighedernes spil mener mange fag.” Amanda, 18 år, at hun har truffet det helt rigtige valg Man skal tage et ansvar For Seda var studenterhuen næsten en – og er klar til at læse videre på CBS. for sin egen uddannelse. ambition i sig selv. Med tre ældre søskende, ”Jeg kan rigtig godt lide alle fagene. Mange frader alle er lærere, har det ikke skortet på gode Det er vigtigt at gå til åbent vælger HHX, fordi de er bange for matematikken. rollemodeller – alligevel var hun nervøs for Men virksomhedsøkonomi fx ligger meget langt fra hus arrangementer, så man det om hun kunne klare det, da hun for 3 år siden matematik, man lavede i folkeskolen. Og jeg har ved, hvorfor man vælger startede sin gymnasieuddannelse. også haft rigtig meget om markedsføring og ”For mig har det altid været drømmen at reklame,” forklarer Amanda. som man gør. blive til noget. Gymnasiet var næsten en drøm Den internationale linje byder på mange rejseopi sig selv – og det har åbnet op for rigtig mange Alle kan tage forældre og levelser, og det ryster eleverne rigtig godt sammen. muligheder,” fortæller hun. ”Men jeg troede Men har man behov for et endnu større netværk, kan venner i hånden og tage også, der ville være opgaveafleveringer hver man med fordel kaste sig ud i alle de sociale oplevelaf sted. dag, og at lærerne ville være meget strenge. ser, gymnasietiden byder på, opfordrer Amanda. Men man blev taget godt imod, og man lærte hinanden at kende. Det var også godt at starte blidt med grundforløbet, så man fik et Åbent hus indblik i, hvad det hele handlede om.” De tre år på STX har givet Seda en klar retning på fremtiden. Hun er klar til at arbejde videre mod en karriere inden for psykologi. ”Jeg synes, det er så spændende – det skal ikke være noget andet,” fastslår hun.

Fra skuespiller til forretningskvinde

Amanda Josephine Penter får huen, som får alle til at stille spørgsmål. Farverige flag pynter hele båndet – hun kan snart kalde sig student fra den internationale HHX-linje.

Uanset hvilket gymnasium, man vælger, skal man vælge ud fra sine interesser – og grundig research, mener de 3 elever. Det er ikke nok at lytte til venner og familie, man skal gøre forarbejdet. ”Man skal tage et ansvar for sin egen uddannelse,” lyder det samstemmende fra de 3. ”Det er vigtigt at gå til åbent hus arrangementer, så man ved, hvorfor man vælger, som man gør. Alle kan tage forældre og venner i hånden og tage af sted.” Og et sidste godt råd fra Mikkel, Selma og Amanda: ”Man skal stole på sig selv og sine interesser.”

en god Fremtid

Klar Pa r at Fremtid

... er ikke kun noget man læser sig til!

Med erhvervserfaring fra dag ét, er et håndværk det sikre karrierevalg man kan bygge videre på hele livet. Vælg en erhvervsuddannelse!

bliv en

oPstart 5. aUgUst 21. oKtober 14. janUar 9. aPril vi ses!

dyg t i g

r Mure rer · r · Tøm hugge ent t niker · Sten Meka Struktør rviceassis Se r· med Male · VVS’er · ør · S t · Fris atør iker Stukk erhedsvag r · Elektr tent e ssis Sikk eknik linika it Energ ter · Tandk ør! por auff IT-sup eller Ch

vider U d da n n e el s

Ud da nn el se s ga ra nt i e

9


Man skal tage et ansvar for s I dag vælger op mod 80 procent af en ungdomsårgang en gymnasial uddannelse. Og langt de fleste af dem vælger det almene gymnasium STX. Men det tekniske gymnasium HTX og handelsgymnasiet HHX vejer lige så tungt, når man skal videre i uddannelsessystemet. Og uanset hvilken retning, man vælger, handler det om at tage et ansvar for sit valg, fortæller STX-elev Seda Yukseli, HTX-elev Mikkel Lux Larsen og HHX-elev Amanda Josephine Penter. :: Af Christina Qvistgaard :: Der er kun få dage tilbage til afgangseksamenerne går i gang, da Fremtidsparat møder de 3 gymnasieelever til en snak om valg og forventninger. Alle tre kan snart kalde sig studenter fra Cph West, men båndet på deres huer får forskellige farver. Mikkels bliver lyseblå. Han er på vej mod en fremtid som arkitekt efter 3 år på HTX design og kommunikationslinjen. Og det var drømmen om arkitekturen, der fik Mikkel, 19 år, til at rette søgelyset mod HTX. ”Man vælger HTX, fordi man har en drøm om at arbejde inden for de videnskabelige fag – eller de kreative, for der er mere kreativitet på HTX end man umiddelbart skulle tro,” fastslår Mikkel. ”Det er rigtigt, at mange vil være ingeniører, men der er så mange linjer, at der er plads til mange andre drømme.” At Mikkel endte med en HTX på Cph West handler om grundigt forarbejde. Han tog til åbent hus arrangementer og fik på den måde en indsigt i, hvad der interesserede ham mest. Alligevel begyndte han sin uddannelse uden de store forventninger til, hvad de 3 år ville byde på. ”Jeg havde ingen forventninger, da jeg startede, men jeg har altid vidst, at jeg vil være arkitekt. Det har fungeret rigtig godt for

mig, mest pga. design fagene, fordi der også er en masse arkitektur indbygget. De tekniske fag har også været rigtig gode og engelsk, mest fordi jeg godt kan lide sproget,” fortæller han.

Usikkerhed

18-årige Seda Yukseli kan snart sætte den klassiske hue med det røde bånd på hovedet. Hun er næsten igennem sin STX – og hun tøver ikke med at anbefale sit gymnasium til dem, der ikke er helt sikre på deres fremtid.

Greve Gymnasium • Rådhusholmen 12 • 2670 Greve • www.greve-gym.dk

Greve Gymnasium Vi udvikler hele mennesker, der er rustet til livet

En uddannelse på Greve Gymnasium er en investering i fremtiden. Du kommer med engagement og hårdt arbejde, til gengæld får du sammenhold, kvalitet og alsidighed. Med en ungdomsuddannelse fra Greve Gymnasium er alle døre åbne.

8


På CELF kan du det hele! Tekniske uddannelser:

■ Bil, fly og andre transportmidler ■ Bygge og anlæg ■ Bygnings- og brugerservice ■ Dyr, planter og natur ■ Mad til mennesker ■ Produktion og udvikling ■ Strøm, styring og it ■ Sundhed, omsorg og pædagogik ■ Transport og logistik ■ CELF ung

Gymnasier:

■ Handelsgymnasium (hhx) ■ Teknisk gymnasium (htx)

Handelsskoleuddannelser: ■ Hg ■ Sundhedsservicesekretær

CELF har afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing F.

54 888 888 ● www.celf.dk

dk 7


Uddannelsesfremgang

forældrenes baggrund, eller hvor man bor, om man får en ungdomsuddannelse eller ej,” siger Christine Antorini. Ti kommuner har en andel på 95 procent eller derover, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Det er særligt kommunerne nord Et stort flertal af kommunerne oplever en stigning i andelen af unge, der forventes at for København og nogle kommuner i opnå mindst en ungdomsuddannelse. Samtidig bliver forskellen mellem kommunerne Region Midtjylland samt Syddanmark, stadig mindre. Det viser fremskrivninger i profilmodellen fordelt på kommuner. der har en høj andel af unge, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Modsat er andelen lav for især Københavns Kommune, blandt forstadskommuner til København og yderkommuner på Sjælland.

i langt de fleste kommuner I december sidste år blev tallene fra den såkaldte profilmodel 2011 offentliggjort. Modellen viser, hvordan de unge, der afsluttede 9. klasse i 2011, forventes at ville uddanne sig i løbet af de næste 25 år. De resultater er nu også tilgængelige på kommunalt plan. Ifølge beregningerne vil 71 kommuner opleve, at flere afgangselever i 9. klasse fra årgang 2011 vil opnå mindst en ungdomsuddannelse sammenlignet med året før. For 21 kommuner er andelen stort set uændret, mens kun seks kommuner må forvente nedgang fra 2010 til 2011. Profilmodellen 2011 viser også, at forskellen på, hvordan de unge forventes at uddanne sig, bliver mindre fra kommune til kommune. Spændet ligger mellem 87 og 96 procent af de unge, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det vil sige en forskel på ni procentpoint. For ungdomsårgang 2010 var spændet mellem kommunerne på 11 procentpoint, mens tallet for 2009-årgangen var 14 procentpoint. Regeringen har som målsætning, at 95 procent eller mere i 2015 skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Derfor vækker fremgangen og den faldende forskel på kommunerne glæde hos børne- og undervisningsminister Christine Antorini. ”Det er rigtig godt at se, at forskellen mellem kommunerne bliver mindre, og at der er fremskridt i langt de fleste af dem. Men vi skal have de sidste med, for det skal ikke afhænge af

Fakta

Profilmodellen 20 11 viser, hvorda n den ungdomsårg ang, der afslutted e 9. klasse i 2011 , forventes at ud danne sig i løbet af de kommende 25 år , hvis uddannelsessyste met og de unge s uddannelsesadfæ rd i fremskrivning sperioden er som i de to år, hvor de unge gik i 8. og 9. klasse. Profilmodellens resultater er ik ke et udtryk for det ge ne relle uddannelse sniveau i kommun erne, men ku n fo r de elever i 9. klas se, som har gået i kommunens skol er.

6


sen. Det er heller ikke karakterbogen, der bliver taget op af lommen, når man skal ud og søge job. Det er personligheden, engagementet, drivet og ihærdig­heden, som fører til de gode job.” Bjarke Christiansen mener selv, at grunden til hans succes bunder i hans ihærdighed. Han knokler, og så er han dygtig til sit arbejde. ”Jeg er dygtig, og jeg tager mit job og min funktion seriøst. Som bygge­leder har jeg ansvar for, at ting kommer til at ske. Det skal være kvalitet og samtidig være færdigt til tiden. Jeg er en, man kan regne med, og det giver point i bogen både hos arbejdsgivere og kunder. Som menneske er Bjarke Christiansen også ligetil. For ham er en skovl en skovl og en spade en spade. Selvom han til tider kan blive upopulær på grund af sin direkte facon, så giver folk udtryk for, at det virkelig er rart, at de ved, hvor de har ham. Og det ved man med Bjarke Christiansen.

Sådan får man succes

I en alder af blot 28 år står Bjarke Christiansen rigtig stærkt. Han har en god robust uddannelse og nogle færdigheder, som der uden tvivl er – og forsat vil være – behov for. Han er byggeleder hos totalentreprenørfirmaet V8 Constructions, som han også selv er

medejer af. De omsætter årligt for omkring 200 millioner kroner og har været involveret i en lang række store og spændende boligprojekter. ”Ønsker man succes her i tilværelsen, skal man ikke regne med, at den bliver serveret på et sølvfad en søndag morgen. Der skal arbejdes hårdt, men det kommer altid tilbage til én i sidste ende,” siger Bjarke Christiansen. ”Uanset uddannelse og erhverv skal man prøve at få det bedste ud af tingene. Ting er til tider hårde, og så må man knokle. Det er et livsvilkår. Det virker bare ikke altid som om, det er gået op for de unge.” Bjarke Christiansen mener, at mange unge i dag giver for let op. Alle møder modstand, men så er det i de perioder, der skal arbejdes endnu hårdere, siger han og giver et eksempel: ”Vi havde ansat en nyuddannet ingeniør i firmaet, og han kom stormende, som om han vidste alt, men han var nyuddannet og havde stadig meget at lære. Når man stillede uddybende og opklarende spørgsmål, blev han utilpas. Han var kun meget kort tid i firmaet. Han stoppede, fordi han syntes, det var for hårdt. ” Efter Bjarke Christiansens mening var det simpelthen hans forkælede indstilling til tilværelsen, der gjorde, at han ikke kunne klare det. Han var en af dem, som fik et kæmpe chok ved at komme ud i det virkelige arbejdsliv efter at have siddet på skolebænken i årevis. Havde han først taget en erhvervsuddannelse og prøvet at være ude i den virkelige verden, så havde han været en langt mere kompetent ingeniør. ”Der er også en grund til, at der siden dengang er syv fra min årgang på Dyhrs skole, der i dag har taget en håndværksmæssig uddannelse, pointerer Bjarke Christiansen. At 73 % af de unge i 2013 vælger en almen gymnasial ungdomsuddannelse, synes Bjarke Christiansen, er synd. Der er så mange muligheder ved at tage en erhvervsuddannelse, og samtidig bliver man også mere moden ved at starte en reel uddannelse som 16årig frem for at tage en studentereksamen.

Sammenhold og faglige udfordringer

Ringsted Næstved Vordingborg

HTX HHX HG

KONDITOR BAGER ELEKTRONIK-DATA-IT MEKANIKER URMAGER Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500

Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888

Næste

Åbent Hus

lørdag den 25. jan. kl. 10-12 Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888

zealand business college

på d os M ø ebo o k ac

F

zbc.dk 5


Bjarke Christiansen er tidligere elev på Selandia, og han mener, at alle burde have en erhvervsuddannelse. I en alder af 28 år er han byggeleder og medejer af et totalentreprenørfirma.

Alle burde have en erhvervsuddannelse

:: Af Ida Marie Mørch :: Bjarke Christiansen har gået på privatskolen Dyhrs Skole i Slagelse indtil 9. klasse. Han var den eneste fra de tre klasser på hele årgangen, som fik en håndværksmæssig uddannelse. I dag er han ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige for ham. Som kun 28-årig har han et lederjob og er medejer af en virksomhed, der omsætter for 200 millioner årligt. ”Ting i livet er tit ret tilfældige, og at jeg blev tømrer, bunder også i en tilfældighed. Jeg var ude at hjælpe naboen med lidt arbejde, og han var tømrer, så her fik jeg indsigt i en ny og spændende verden,” fortæller Bjarke Christiansen. Havde han ikke været ude at hjælpe naboen en efterårsdag i 8. klasse, så havde han i dag stået et helt andet sted, og, som størstedelen af de unge i dag, taget en studentereksamen.

Hvorfor tage en erhvervsuddannelse?

”En håndværksmæssig uddannelse er rigtig rigtig god på mange punkter, og alle unge burde have én,” mener Bjarke Christiansen. ”Man modnes utrolig meget ved at tage en erhvervsuddannelse. Som 16-årig skulle jeg tage ansvar, vise mit værd, selv finde en praktikplads, stå op klokken halv fem om morgenen og begynde at skabe et netværk. Mine tidligere klassekammerater, som var i gang med en studentereksamen, havde tre år mere til at finde ud af, hvad de ville. Derfor skal man bestemt ikke undervurdere en erhvervsud-

dannelse – snarere tværtimod. Det giver uendelig mange muligheder,” forklarer han. Bjarke Christiansen var i tvivl, da han stod over for at skulle vælge ungdomsuddannelse, men fik ved en tilfældighed kendskab til et håndværkerfag og kunne derefter med lethed tage det rigtige valg. Da han var færdiguddannet tømrer, var han ude at arbejde i et halvt år, men fandt hurtigt ud af, at han havde brug for mere viden inden for faget. I 2008 kunne han skrive bygningskonstruktør på sit CV. ”Jeg tror ikke, at jeg var kommet så langt i dag, hvis jeg havde valgt en anden uddannelse,” fortæller Bjarke Christiansen. Der er så mange muligheder for at videreuddanne sig også inden for håndværkerfagene, men det er de færreste, der ved det.

Flid og ansvarsfølelse frem for 12-taller

Bjarke Christiansen stod med et job, før han overhovedet var færdiguddannet som bygningskonstruktør. ”Jeg fik ikke ti- og 12-taller som nogle af de andre på uddannelsen, men syvtaller og alligevel var det mig, som fik jobbene. ”Man skal ikke være nervøs for, om man kan klare uddannel-

Læreplads? Karriere? Iværksætter? Merkantil HG Ungdom

1-årig erhvervsuddannelse med fokus på: Iværksætteri International Design Idræt

Åbent hus den 16. januar 2014 Læs om alle fortrinene ved MKT HG på

KHs.dK/MKT Lyngvej 19 | 4600 Køge | TeL. 5667 0400 | Khs@Khs.dK | www.Khs.dK

4


Alle har en mening om erhvervsuddannelserne Sådan siger Søren Vikkelsø, direktør for ungdomsuddannelserne på CELF i Nykøbing Falster, med henvisning til den evige og ofte meget lidt flatterende debat omkring erhvervsuddannelserne. ”Skraldespand” er bare et af de negative mærkater. Men erhvervsuddannelsernes dårlige image er unødvendigt og ufortjent, mener direktøren. :: Af Christina Qvistgaard :: foto Patrick Kirkby ”Alle har en mening om erhvervsuddannelserne, men faktum er, at vi i Danmark ikke kan leve af kun at være et videnssamfund. Vi skal have en produktion af en eller anden art,” fastslår Søren Vikkelsø. Der bliver behov for håndværkere – og flere end, der er i dag. På sigt vil en håndværker eller én, der leverer en serviceydelse kunne komme til at tjene rigtig gode penge.” Ja, erhvervsuddannelserne har nogle udfordringer, siger Søren Vikkelsø, men langt de fleste problemer skal løses politisk. For når det handler om uddannelsernes kvalitet, duer mærkaterne skraldespand eller endestation i hvert fald ikke. ”Selvom man ikke fortsætter med sit fag, er det en utrolig god start. Både på at læse videre eller på at avancere i en virksomhed. Virksomheder, der skal tjene på et produkt vil gerne ansætte, dem der har forstand på de håndværksmæssige sider af en produktion,” fortæller Søren Vikkelsø, der selv har en baggrund som tømrer.

Rollemodeller

Søren Vikkelsø mener, det er vigtigt at sætte større fokus på de mange erhvervsuddannede, der i dag sidder i store stillinger rundt omkring på virksomheder og i institutioner. Og på de mange

håndværkere, der klarer sig godt i deres fag. ”Jeg har selv en erhvervsuddannelse, og mange ting har været nemmere for mig netop af den grund,” siger han. ”Jeg har kunnet gøre brug, ikke kun af det faglige, men af de samarbejdsevner og den ansvarsfølelse, der også er en del af uddannelsen.” ”Og der er masser af muligheder for at læse videre. Da jeg var færdig som tømrer, arbejdede jeg et stykke tid, og derefter læste jeg videre til byggetekniker. Så fik jeg job på kommunen og tog en merkonom. Da jeg siden startede som faglærer, manglede jeg noget pædagogik – og i dag sidder jeg her,” fortæller Søren Vikkelsø. Hvis erhvervsskolernes image skal have et løft – er det nødvendigt, at alle yder en indsats, fastslår Søren Vikkelsø. Det gælder for eksempel i vejledningsprocessen i folkeskoletiden, hvor der ofte bliver vejledt lidt for ihærdigt til de gymnasiale uddannelser. Især for de dygtige elevers vedkommende. ”Der er meget få vejledere som selv har en erhvervsmæssig baggrund – og der skal man måske have en bredere sammensætning. Vejledernes kendskab til erhvervsuddannelserne er mange gange for lille,” mener Søren Vikkelsø. Men vigtigst af alt er dog den politiske tilgang til udfordringerne. Der skal uddannelses- og praktikpladsgarantier på bordet – og det skal være nemmere og mindre bureaukratisk for virksomhederne at ansætte lærlinge. Her peger Søren Vikkelsø på den såkaldte brik- eller klyngemodel, hvor virksomheder deles om en elev, som en mulig løsning. Praktikcentre kan også afhjælpe manglen på lærepladser, i hvert fald på kort sigt. ”Problemerne med praktikpladser ligger ikke hos erhvervsskolerne. Det er et politisk problem, og det er der, der skal gøres noget,” slutter Søren Vikkelsø.

Kontakt os på

”Det er da fedt at have et ambitiøst mål – og så blive taget seriøst”

88 52 32 00

På Handelsgymnasiet har vi store planer for dig og den spændende studietid, der venter. Og vi tør godt garantere dig en helt speciel periode i dit liv, for du kommer til at arbejde sammen med mange som dig, der har ambitioner og vil knytte tætte relationer. Du bliver undervist af engagerede gymnasielærere i et dynamisk studiemiljø og får en studentereksamen, der giver dig den bedste ballast til succes i din videre uddannelse og i dit arbejdsliv. Uanset om du vil gøre karriere i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om HHX på rhs.dk

3


Udgiver Kim Ingwersen Forlaget KSI A/S Fændediget 1A, 2. sal Postbox 293 DK- 4600 Køge Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 ua@ua.dk www.ua.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Christina Qvistgaard Telefon: 56 27 64 44 christina@ua.dk Annoncer Telefon: 56 27 64 44 Fax: 56 27 65 29 Oplag 30.000 eks. Layout Jan Haste Tryk TrykNet Fotos i den anden del af dette hæfte: Jørgen Bentzen, UURS – Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland

Parat til fremtiden – med Fremtidsparat? Hvordan ser din fremtid ud? Har du masser af drømme og planer – eller vakler du og er lidt i tvivl om, hvilken du skal vælge? Forestiller du dig selv fem, ti eller tyve år frem i tiden? I Fremtidsparat kan du finde inspiration til din videre vej. Uanset hvad kommer du højst sandsynligt ikke meget videre uden uddannelse. Du er sikkert dødtræt af at høre det, men det er sandheden. Uden uddannelse ender de fleste veje blindt. Den danske regering har en målsætning om, at 95 procent af hver ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse - og der er masser af jer, der søger ind. Især på det almene gymnasium, men også på de mange andre muligheder, der efterhånden findes. Det betyder dog ikke, at målsætChristina Qvistgaard ningen er nået - for rigtig mange af jer springer fra igen. Og mange kommer aldrig tilbage til uddannelsessystemet, når de først er faldet fra. Derfor er det også utrolig vigtigt at vælge rigtigt. 3-4 år kan være uoverskuelig lang tid, hvis hver dag er en pine at komme igennem. Så du skal finde den ungdomsuddannelse, der passer til dig. Her kan din UU vejleder hjælpe dig. Tal med din vejleder, drøft dine interesser og muligheder. Men nøjes ikke med det. Diskuter det med dine forældre og venner, deltag i brobygning og besøg de uddannelsessteder, der interesserer dig. Gør forarbejdet. Alt for mange vælger det almene gymnasium ud fra en betragtning om, at det er den eneste ’rigtige’ ungdomsuddannelse. Sådan var det for mange år siden. Sådan er det bestemt ikke mere. Uanset hvilken ungdomsuddannelse, du vælger, er der ikke ret mange døre, der lukker sig. Rigtig mange elever er i dag nød til at supplere, inden de kan gå videre, og det kan du gøre, om du er blevet færdig med STX, HTX, HHX eller en af de andre uddannelser. Fremtidsparat er blevet til i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland og Uddannelsesavisen. I UU delen kan du se alle fakta om dine muligheder. Du kan vende tilbage til den del igen og igen. I Uddannelsesavisens del har vi prøvet at give dig inspiration til dit valg. Husk at du kan vælge næsten alle ungdomsuddannelser. Mange byer i nærheden af dig tilbyder de muligheder, vi nævner her. Vi har ikke kunne omtale alle uddannelser på alle institutioner, men har prøvet at give dig et overblik over nogle af de muligheder, du får, når du vælger. Vi håber, at vi kan hjælpe dig bare en lille smule på vej mod den fremtid, du drømmer om. Både Uddannelsesavisen og Ungdommens Uddannelsesvejledning ønsker dig held og lykke.

Indhold » Side 3 “Skraldespand” er bare et af af de negative mærkater. Men erhvervsuddannelsernes dårlige image er unødvendigt og ufortjent, mener Søren Vikkelsø, direktør for ungdomsuddannelserne på CELF i Nykøbing Falster.

ligere Christiansen er tid » Side 4-5 Bjarke at alle , og han mener, elev på Selandia se. I en hvervsuddannel burde have en er og han byggeleder alder af 28 år er ma. talentreprenørfir medejer af et to

» Side 15-16 For bare et par år siden, så fremtiden for 22-årige Casper ikke særlig lys ud, med stoffer og kriminalitet i hverdagen. I dag er han godt på vej mod fastansættelse i Køge Kommune, har kæreste og barn og – ikke mindst – et positiv syn på livet.

2

» Side 1 2 -1 3 M a nge u efte r n s g k e o le ha . og klar t Samtidig bliver r et sjovt år på il d u n g d o msuddan e mere modne nelserne . » Side 18-19 Ungdomsuddannelsen EUX, som kombinerer erhvervsuddannelsen og en gymnasial uddannelse, har nu to år på bagen på EUC Sjælland. Kendskabet til uddannelsen stiger støt – og erhvervslivet vil gerne aftage de unge.

» Side 21-22 Når man står i 9. klasse og skal vælge hvilken ungdomsuddannelse, man skal søge ind på, kan det være overvældende. Vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning gør, hvad de kan for at gøre valget lettere, og indsatsen starter allerede i 6. klasse.


2013-2014

med

Region SjĂŚlland

Fremtidsparat 2013/2014  
Fremtidsparat 2013/2014  
Advertisement