Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

15 maart 2014

50ste jaargang nr. 572


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 16 mrt MuziS, concert Leupold Trio, De Garf, 12.00 uur. 17 mrt Rode Kruis, Cursus Eerste Hulp bij baby's en kinderen, Uden, 19.30 tot 21.30 uur. 17 mrt KVO Lezing over Pater van Kilsdonk door Alex Verburg, De Garf, aanvang 19.30 u. 18 mrt Alzheimercafé over jongeren met dementie, Eigen Herd Uden, 19.00 uur. 19 mrt Gemeenteraadsverkiezingen. redactie - en en ee-mailadres - mailadres redactieDe lenteis isalal vroeg ingetreden ditenjaar en de natuur De lente vroeg ingetreden dit jaar de natuur 21+22 mrt Scouting Schaijk, Open dagen, De Louwstraat 26 Schaijk. voor kopij - fam. berichten - sintels voor kopij-fam. berichten-sintels laat zichalal van mooiste kant zien. laat zich van haarhaar mooiste kant zien. 22 mrt Theatergroep Meander, theaterstuk De Ingebeelde Ziekte, Markant, 20.15 uur. utrookelijzer@home.nl utrookelijzer@home.nl 23 mrt MOV ism Heemkundekring, Cultuur-, Natuurwandeling tbv Ang. van Zeeland. Ankie van Uden Ankie van Uden 28 t/m 30 Melkpad mrt Halfvastenfeesten. Melkpad19,19, 5411 5411 GC GC Zeeland Zeeland  0486 0486 451813 45 1813 30 mrt ’t Werkhuis, tentoonstelling, De Garf, 13.30-15.30 uur. 30 mrt Landerdpas. Eerste uitzending Landerd Actief, Landerd TV, 12.00 uur. plaatsing plaatsing van van kopij kopij is gratis gratis 1 apr Rode Kruis/Zonnebloem, Ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 tot 16.30 uur. familieberichten € 0,10 per per cm cm2 familieberichten € 0,10 sintels sintels (korte (korteberichtjes) 2 apr Buurtschap 'tberichtjes) Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. tot max. woorden € 5,00 totHeemkundekring, max.2020 woorden € 5,00 2 apr liederentafel in het Heemhuis. onder nummer onder nummer € 7,00 3 apr Heemkundekring,7,00 dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15 uur Heemhuis. te te voldoen bij opgave opgave voldoen 6 t/m 12 apr collecte. info bijNederlandse redactie 0486Hartstichting, 451813 info redactie  0486 451813 6 apr CC de Molenrijders, Motorcross, Korte Dijk Zeeland (hele dag). voor voor commerciële commerciële advertenties advertenties 9 apr Landerdpas, Tapasavond, De 3Heere, Past. van Winkelstraat 2 Schaijk,14.112 18.00 uur. adv.utrookelijzer@ziggo adv.utrookelijzer@ziggo.nl .nl 10 apr Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 573, vóór 19.00 uur. Lenteop op het begrazingsgebied Brobbelbies Lente het begrazingsgebied van van de de Brobbelbies Heidide Heidi deGroot Groot 12 apr Ut Hoischurke, Movics-avond, Vlashoeve, tussen 19.00 en 22.00 uur. Linnenstraat4,4, Linnenstraat 5411 5411 AJ AJ Zeeland Zeeland 12 apr Zonnebloem, door Landerd, Gemeentehuis Zeeland, 13.00 uur.  0486 0486Rondtour 453816 453816 13 t/m 19 apr Kinderhulp, collecte. hele € 60, helepag. pag. € 60,-19 apr’n Utdeel Rookelijzer, nr. 573. voorvoor ½ pag. enz ’nevenredig evenredig deel ½ pag. enz 2 21 apr afwijkende Heemkundekring, Paastentoonstelling, geschiedenis en topografie Zeeland. maat € 0,13 per cm afwijkende maat € 0,13 per cm 25 apr Zeelandia, concert ter ere van Zeelandse gedecoreerden, Het Witte Huis. kopij binnen kop ij binnen 4 mei Smouskes en Zeelandse buurtschappen, spullenmarkt Heische Tip, 10.00-16.00 uur. dagen voor verschijningsdata 9 dagen voor verschijningsdata 7 mei Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. verschijnt verschijnt 18 mei MuzArte, concert/expositie/kunstveiling, De Verbeelding, Phoenix te Schaijk. 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data x p.jr. op tevoren vastgestelde data 20 t/m 23 mei Avond4daagse, start en finish Vlashoeve. lijst bij bij Ut UtRookelijzer Rookelijzer zie lijst nr.nr. 569, 569 , dec. dec . ‘‘13 13 24zie + 25 mei Land’Arte, kunstroute door Landerd. abonnementen abonnementen

 Nr. Nr. 572 572  15 15maart maart2014 2014 

Richtlijnen voorG. aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer Zegers G.het Zeger s

9a, 5411 Graspeel 5411 LB LB Zeeland Zeeland U kunt alsGraspeel volgt 9a, inzenden:  0486 0486 450945 1. Een Word document als450945 bijlage van een e-mail. 14.113 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet: abonnementsprijs abonnementsprijs Ook deHeemtuin Heemtuin schiet al lekker Ook de schiet al lekker uit uit  Lettertype Gothic machtiging: € 15,0011. bij Century machtiging: € 15,00 zonder machtiging: € 18,00 zonder machtiging: € 18,00  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. Losseexemplaren: exemplaren: € 2,50 Losse € 2,50  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig postabonnement mogelijk witruimte in uw kopij laten. postabonnement is mogelijk mogelijk 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend bezorging bezorging onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. viavaste vaste wijkbezorg(st)ers via wijkbezorg (st) ers 5. Eenzie geschreven of tekst. Wij zorgen voor verwerking. UtRookelijzer Rookelijzer nr. 570, jan.. ‘‘14 zie Ut nr. 57getypte 0, jan 14 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! financiën financiën Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s M. Zonnenberg M. Zonnenberg naar inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Brouwerspad 5411 BGons Zeeland Brouwerspad 6a,6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 0486 451698 Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Rabobank Rabobank IBAN IBAN NL96RABO0159505127 NL96 RABO0159505127 Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Regio IBANNL61RBRB0687768 NL61RBRB0687768705 Regio IBAN 705 Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl drukkerij drukkerij Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl 14.114 GaafGrafisch, 1720 exemplaren V.d. Wanro ij. 17 40 exemplaren V.d.Broek, Broek, Wanroij. 1740 Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816. Het op op Repelakker door tedoor breken Het zonnetje zonnetjeprobeert probeert Repelakker te breken www.utrookelijzer utrookelijzer.nl www. .nl

1


OP UUR EN TIJD

Programma van de Vereniging Herindelen GEZONDHEIDSZORG

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor

zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, 1. Herindelen. HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK Zo snel als mogelijk maar in elk geval binnenactiviteiten 4 jaar. en eetpunt binnen zorgcentrum. Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200

Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt Optie 1Spoedlijn. uverenigingen contact opnemenen met Dorothé Snijders van 2. Inventariseren wensen en toekomstplannen Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak zorgcentrum Compostella 0486-458585. organisaties. Namaatschappelijke 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg 3. Oprichtenma dorpsraden. Openingstijden: t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. 0413-380890, www.brabantzorg.net Op de volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu 4. Zoveel mogelijk geld besparen op adviesbureaus en juristen, en dat geld alvast spoedgevallen bereikbaar:  451200 THUISZORG PANTEIN. gebruiken om het wensenlijstje van onze verenigingen af te werken. 11.00-11.30 u: werkoverleg; 13.00-14.00 u: lunchpauze Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief), 24 uur 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open) per dag. info.thuiszorg@pantein.nl www.pantein.nl 5. We gaan bouwen. grondprijzen met minimaal 25% verlagen /en Afspraken makenweer voor dezelfde dag: Dus vóór 10.00 uur Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, uitruilconstructie schrappen. Hetofcontingentenprobleem is overigens opgelost als we bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen lege Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. doosjes brengen, medicijnen volgende dag aansluiten bij Uden kunnen en Oss. Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, opgehaald worden. Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. 6. Zo snel mogelijk Zeeland en Schaijk. Voordat we Weekenddienst artsen: aan de slag met centrumplannen PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, Op werkdagen vannaar 17.00een - 8.00nieuwe uur ’s morgens en overgaan gemeente moet een onomkeerbaar in werking ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zatproces 10.00-17.00 uur, tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. zijn gezet. tel. 0900-8803 (lokaal tarief). Bellen naar: 0900 8860 FYSIOTHERAPIE 7. We gaan rigoureus snoeien in de verstikkende regelgeving. Burgers, verenigingen,  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: Bloedafname voor laboratoriumonderzoek (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysiostichtingen en bedrijven die iets uur, willen ondernemen, krijgen volop de ruimte. Onze Op maandins- donderen vrijdag 8.00-9.30 therapie/training. Kerkstraat 25,  451503. dorpen moeten weer gaan bruisen van activiteit. in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. www.bedrijfs-fysiothetapie.nl Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum.  W.J. Kessel Fysiotherapie/Manueeltherapie: 8. De Vereniging Herindelen heft zichzelf meteen opv.als het–doel bereikt is. Wij houden Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. niet van politiek en zijn niet gehecht aan het pluche. Wij willen alleen niet langer MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg,  462459 / 0800-0228070 (gratis) inwoner zijn van een gemeente die haar organisatie belangrijker vindt dan haar Brouwerspad 13a,  06-30790700. burgers. ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: ACUPUNCTUUR: C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, Marianne ten Westenend,  0413-260392 Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485 451511. PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN TANDARTSEN: VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman,  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. Kerkakkers 4,  451621,meermanshanden.nl In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING. Uden/Veghel:  0413-408800.  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente  M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. tiny.en.tonny@planet.nl tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  Cora van Tienen, Vlasroot 2,  451293  Lamat, Hoogeen Raam 6,  453936/06-19498601, LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD 3 t/m 6 mei 2014 meerdaagsedagbedevaart 14.193 tevens Shiatsu en Reiki. Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen naar Beauraing, België.  Sandra Verdijck, Broeksteen 17,  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens 06-45754934 www.sandraverdijck.nl praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op .B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den BoschPersonal heeft een vierdaagse  Vitaliteitscoach Trainer Tom Laurenssen afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl PODOTHERAPIE N. van den Heuvel. samenstaanwesterk-er.nl mijnvitaliteitshop.nl Beauraing met begeleiding van een priester en hetenNederlandse Rode Kerkstraat 10, Zeeland,  06-30074272. Kruis Oss;. Er is goede medische begeleiding aanwezig. TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) YOGA: Hogeweg 12, en 451558. www.tcm-ccmc.nl Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, gezonde pelgrims  Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 deelnemen. De bedevaart van 3 t/m 6 mei 2014 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC Westerhoven. Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof en persoonlijke PEDICURE-VOETREFLEX: ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland, zegen met het H. Sacrament, vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een koor uit Duizel, nieuwe show  Els Rootstraat 22,gezellige  451767ontspanningsavonden, 461258. Spreekuur: donderdag 9.00-10.00 uur. vanDerks, MarieChristien, tentoonstelling van Toonvan Kerkhof, lauden, Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met vespers, Mariawake met handoplegging. 0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl een beperking en/of autisme. Clientenserv.: 013-4652151

Zeelanders, hak de knoop door. Stem Herindelen.

- - Ook kunt u op eigen gelegenheid - -

98 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans Spreekuur op afspraak* Wethouders:  H. van Dongen* (loco-burg.) Kleine Graspeel 6, 5411 RA Zeeland, harrie.vandongen@landerd.nl  P.L.M. Raaijmakers*, Smidse 42, 5374 AJ Schaijk peter.raaijmakers@landerd.nl  H. Tindemans*, hetty.tindemans@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Personeelszaken en Inform. en Automatiseringsbeleid. Weth. Van Dongen: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), incl. de centrumplannen Schaijk en Zeeland en Econ. Zaken. Weth. Raaijmakers: Welzijn, Sociale zaken en Onderwijs. Weth. Tindemans: Openbare werken, Financiën, Handhaving, Duurzaamheid, Natuur- en Landschapsbeleid, Monumentenbeleid, Toerisme, Recreatie en Vervoer. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630. www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio: Contactpersoon: Dhr. M. Holleman, Manegestraat 7,  452417.

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set'77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2(achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Mooiland / Maasland: spreekuur in Compostella op maandag in EVEN weken 15.30-16.30 uur. Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),  451656. Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl. Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN

Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518. Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen; Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. 4

Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650

Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé Onderlinge Zeeland Noord-Oost W.A.Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur.

Brabant

Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw Verzekeringen-hypotheken-FinancieringenZorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL: Kerkstraat 47a (C-1000)  458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrij 8.00-21.00 uur, zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


BLAUW administraties en belastingen HULP NODIG BIJ HET INDIENEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op: Mirella Blauw FB Langenboomseweg 38 5411 AW Zeeland Tel: 0486-464655 Email: mirella@blauwadministraties.nl Ook voor het: 9 verzorgen en begeleiden van (financiële) administraties, of voor tijdelijke hulp (ook op locatie) 9 opstellen van jaarrekeningen 9 verzorgen van alle belastingaangiften en toeslagen 9 uitvoeren van overige administratieve en fiscale werkzaamheden

Eureka start weer met de cursus

SNEL LEREN=LEUK LEREN Minder tijd aan je huiswerk en betere schoolresultaten door efficiënt leren!

Leren kun je leuker maken en daar gaat deze cursus over. In 6 lessen leer je: √ √ √ √ √ √

2 tot 4 keer sneller lezen meer en makkelijker onthouden beter plannen en organiseren samenvatten met mindmaps geheugentechnieken leren leren

Voor leerlingen op de middelbare school van VMBO-TL tot en met Gymnasium. Kijk voor meer informatie op: www.onderwijspraktijkeureka.nl

Tai Chi en Qi Gong zorgen voor het in balans brengen en houden van de gezonde energie in je lichaam. Dinsdag 1 april start de Jing Lian School te Zeeland met een Tai Chi cursus voor beginners waarvoor nog enkele plaatsen vrij zijn. Voor verdere informatie of aanmeldingen kunt U bellen met Chi Verhoeven : 0486-451558 of Maria Verstraten: 06-24 18 78 77 Lao Tzu: een lange reis begint met de eerste stap.

Désirée Nagel – Volmer, gecertificeerd trainer Boekelsedijk 5, Zeeland ; tel: 06 38 26 47 82 5


zaterdag 15 & zondag 16 maart sh w 10%

ko rt in g o p ! LM C 20 14

LED-TV 21,5” Full HD, met DVD, 2xHDMI en USB Van € 269,voor

€ 189,-

Hogeweg 13a Zeeland Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u. zondag 16 maart 11.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 6


HET GROOTSTE ASSORTIMENT VOOR DE BUITENVOGELS: *MEZENBOLLEN *PINDASLINGER *MIXSLINGERS *PINDANETJES *GEDROOGDE INSEKTEN *VOGELHUISJES

*PINDAKAAS *STROOIVOER *VETSTAVEN *COCOSNOTEN *DIV. PATE’S *NESTKASTJES

BOSSESTRAAT 65 SCHAIJK TEL. 0486-461386

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 7


Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariĂŤrs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl 8

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


EN OOK NIET MISSELIJK TE TOETEREN!

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd.

14.115

’t Geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Gina van den Boom-Bongers hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank. Tien van den Boom, kinderen en kleinkinderen. Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven tijdens ziekte en het overlijden van mijn man, vader en lieve opa

Piet Noijen Voor het vele bezoek, kaartjes en bloemen. In het bijzonder Dr. Wolf en Dr. Roozendaal, Thuiszorg Pantein, “Dela”, verdere familie, vrienden en kennissen. Hartelijk dank. Familie Noijen, Molenstraat.

Pater Jan van Zeeland S.V.D., Heverlee België, werd 17 februari jl. 90 jaar.

Van Harte Gefeliciteerd! Gezocht:

Roze vest met naam Charlotte op de rug. Begin februari verdwenen bij De Hekel. A.u.b. terugbezorgen: Bereklauw 9, T 450406 WIE VERGEET OM TE GAAN STEMMEN VERBEURD HET RECHT OM TE FOETEREN HOEFT DAN OOK NIET TE KREMMEN EN OOK NIET MISSELIJK TE TOETEREN! L. v.d. H.

Foto: Sjaak Ramakers.

Mededeling KVO. Lezing over Pater van Kilsdonk. De schrijver Alex Verburg schreef een boek over deze zeer bijzondere oud-dorpsgenoot. Op een bijzonder humoristische wijze vertelt hij over het leven en werken van een uitzonderlijk mens. Maandag 17 maart in gemeenschapshuis “De Garf”, aanvang 19.30 uur. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden, kosten € 5,00.

14.116 Alex Verburg

9


Con Gusto: muzikale lekkernijen uit de barok.

MuziS presenteert in Zeeland het Leupold Trio, met een speels programma met chitarrone, cello en viool. Waarom wordt muziek uit de late renaissance en vroege barok vrijwel altijd met een klavecimbel uitgevoerd? vroegen de mensen van het Leupold Trio zich af. Met een chitarrone (een soort luit), viool en cello klinken de klanken uit die tijd opmerkelijk fris. Het Leupold Trio speelt intieme ensemblemuziek van onbekende en beroemde meesters uit de 17e en 18e eeuw. ‘Het Leupold Trio weet uit te stijgen boven een lesje-oude-muziek: de musici bezitten gratie en intrigerende muzikale levendigheid, waarin het publiek wordt meegesleept,’ luidt één van de vele lovende recensies na een optreden van het trio. Op 14.117 zondag 16 maart a.s. presenteert het Leupold Trio bij MuziS in Dorpshuis De Garf in Zeeland hun programma ‘ Con Gusto’: ‘avontuurlijk proeven van de smaak van muzikale delicatessen door de grote componisten uit de barok’. Om de sfeer van ongedwongen genieten te onderstrepen is de zaal wat informeler ingericht dan je zou verwachten bij een klassiek concert. Alle drie musici van het Leupold Trio spelen ook bij het gerenommeerde Combattimento Consort Amsertdam. Het Leupold Trio gaf met violiste Eva Stegeman vanaf 2003 met groot succes concerten in binnen- en buitenland. Het trio trad onder meer op in Algerije, België, Italië en Spanje. In 2011 verscheen bij Challenge Records een cd van het trio, onder de titel ‘Con Chitarrone’, met een aantal meesterlijke composities uit de vroeg Italiaanse barok. Deze cd werd zeer goed ontvangen in de muziekpers. Eva Stegeman is intussen vervangen door de jonge violist Tijmen Huisingh, die ook regelmatig speelt bij Combattimento Consort. In april 2011 was het Leupold Trio reeds te gast bij MuziS, waarbij Tijmen ook toen Eva Stegeman verving wegens zwangerschapsverlof. Dit concert kreeg een lovende recensie in de regionale pers. De naamgever van het trio, de in Duitsland geboren Sören Leupold, speelt de chitarrone. Een chitarrone is een luit-achtig instrument, verwant aan de theorbe, maar met een langere hals en een ruimere schroevenkast. Sören heeft een opleiding gevolgd tot klassieke gitarist aan het conservatorium van Osnabrück en daarna zijn opleiding vervolgd aan de Musikhochschule in Keulen, waar hij ook luit en chitarrone studeerde. Sören treedt op met tal van ensembles, in Nederland en het buitenland. Naast het Leupold Trio en het Combattimento Consort zijn onder meer te noemen de Acadamy of Ancient Music, Cantus Köln, Collegium Vocale Gent en het Nederlands Kamerkoor. Sören was te gast in menig radio- en tv-programma en hij verleende medewerking aan diverse bekroonde cd-opnamen. Cellist Wouter Mijnders studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ook Wouter is regelmatig te beluisteren in binnen- en buitenland en ook hij treedt op met diverse kamermuziekensembles: naast het Leupold Trio en het Combattimento Consort onder meer het Hexagon Ensemble. Wouter speelt op een speciaal voor hem gebouwde cello van Josef Musil. De violist Tijmen Huisingh is ondanks zijn jonge leeftijd al vaak gelauwerd. Na zijn studie aan het conservatorium van Amsetrdam werd hij aangenomen voor de International Competition Preparation Course van de Scuola di Musica in Fiesole. Deze prestigieuze opleiding rondde hij in 2007 af. Tijmen was winnaar van het Prinses Christina Concours en in 2007 won hij het internationale kamermuziekconcours ‘Premio Rovere d’Oro in Ligurë. Als assistentconcertmeester van het European Union Chamber Orchestra speelt hij ongeveer 50 concerten per jaar over de hele wereld. Als violist van het Quartetto di Pistola geeft hij concerten in heel Italië. Tijmen speelt op een viool uit 1850, ter beschikking gesteld door het nationaal Muziekinstrumenten Fonds. - - Waar en wanneer - 10


Waar en wanneer: Het concert vindt plaats op zondag 16 maart a.s. in Dorpshuis De Garf, Kerkstraat 35 in Zeeland. Aanvang 12.00 uur. Een toegangskaartje (inclusief consumptie) kost € 12,50. Kinderen en jongeren tot 15 jaar en CJP-houders betalen € 2,50. Meer informatie over MuziS Landerd is te vinden op www.muzis.nl

CONCERT/ EXPOSITIE/ KUNSTVEILING. Kunst kijken op de maat van de muziek; dat moet een unieke ervaring worden! Op zondag 18 mei is er een concert en expositie met aansluitend een kunstveiling in de Phoenix in Schaijk. Het hele project heeft als titel ‘De Verbeelding’.Veel Landerdse kunstenaars leveren speciaal voor deze expositie / concert / veiling werk in dat geïnspireerd is door het muziekstuk van componist Moessorgsky: De schilderijen van de tentoonstelling. Muzis en Kunstgroep Land’Arte hebben de handen ineen geslagen en smeden nu beeldende kunst en klassieke muziek tot één geheel. Een groot deel van kunstminnend Landerd is hier bij betrokken. Fotoclub Schaijk en Objectief uit Zeeland zijn al maanden bezig om foto’s te maken van de kunstwerken die door ongeveer 55 kunstenaars aangeleverd worden. Daaronder zijn 20 kinderen van diverse basisscholen. Er is geschilderd en gekleid met de muziek als grote inspirator. De fotografen verwerken de foto’s in een reportage die precies onder het muziekstuk past dat live wordt uitgevoerd door het Hexagon ensemble. Aansluitend is er een kunstveiling en de opbrengst gaat naar het Jeugdcultuurfonds. Maar behalve keramiek en schilderkunst zijn er ook kunstenaars die met ijzer, steen en met textiel werken. Zelfs de letterkunst is vertegenwoordigd. Joan ten Hove en Riny Jans zorgen voor een groot aantal gedichten die passen bij de kunstwerken. Op die manier zijn bijna alle denkbare kunstvormen vertegenwoordigd. De kinderen: De 20 kinderen die aan het project deelnemen vormen een aparte groep. De meesten van hen meldden zich aan via het project Sjors Creatief dat via de basisscholen loopt. Het was de bedoeling dat ze samen met Wim van Prooijen en Jose Govers een schilderij gingen maken. Willie Roks ontving 6 kinderen die gekozen hadden om te kleien op muziek. Voor veel kinderen was het een eerste kennismaking met een atelier en vaak ook met de materialen. Iedere sessie begon met het luisteren naar de muziek. En vervolgens werd uit één van de thema’s uit de muziek een werkstuk vervaardigd. Natuurlijk was bij veel kinderen het sprookje van Baba Yaga favoriet. Lekker griezelen met een echte heks. Maar hoe zet je dat om in verf of in klei? Urenlang is er intensief gewerkt en daaruit zijn fraaie persoonlijke werkstukken tevoorschijn getoverd. Klein nadeel is dat na zo’n prestatie te hebben geleverd, de kinderen hun werkstukken niet willen afstaan voor de veiling. Toch is ook dat probleem opgelost; ze hebben in groepjes aan een gezamenlijk stuk gewerkt en dat mag wel verkocht worden! Atelierroute: Kunstgroep Land’Arte organiseert het weekeinde daarna op 24 en 25 mei een kunstroute door heel Landerd met 17 kunstenaars. Deze mensen zullen op diverse verrassende, nieuwe locaties hun werk laten zien. Dat kan een bijzondere tuin zijn, een molen of een smederij of anderszins. De deelnemers aan de kunstroute zijn: Zeeland: Ans Huvenaars, Petra Manders, Marietje de Groot, Georges de Groot, Jan Vertogen. Roger van de Berg, Ingeborg Herckenrath, Sandra Maass, Wim van Prooijen, Willie Roks, Adrie Franken. Reek : Jose Govers, Diny School. Schaijk: Walter van de Pas, Willie Manders, Josje Cornelissen, Geert Janssen. Het is toch weer gelukt om een aantal nieuwe mensen te vinden dit voor het eerst aan de kunstroute deelnemen. Zo blijft het steeds een uitdaging zowel voor het publiek als voor de organisatie. We informeren u op een later tijdstip ten aanzien van aanvangstijden en adressen. MUZ’ARTE. 11


De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers. Van 27 januari t/m 1 februari 2014 vond in Zeeland de collecte voor de Hersenstichting plaats. 19 Collectanten zijn op pad gegaan om voor mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1020,64 opgeleverd. Alweer meer dan vorig jaar, want met weer meer collectanten. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk 14.118 onderzoek en aan voorlichting, Sluit u zich bij ons aan? Doe jij ook mee? om zo een bijdrage te leveren Namens de collectanten voor de Hersenstichting in Zeeland aan een betere toekomst voor 2014: achter vlnr: Angela Rigters, Yvonne Keuskamp, mensen met een Corry de Veth, Ine Bongers, Jos Nikkelen (met dochter) en hersenaandoening. Namens de Tine van Schijndel. Voor vlnr: Trees van den Bosch, Hersenstichting hartelijk bedankt Maria van Dongen en Florence Verbruggen. Niet op de foto: voor uw bijdrage. Heeft u de Ans Laurenssen, Ria Boley, Jaquelien Verstraten, collectant gemist? Uw gift is altijd Jeroen van Schijndel, Hennie van Grunsven, welkom op gironummer 860 in Rianne van den Brand, Sylvia Plamont, Dorethe Kuppen, Den Haag. En we blijven natuurlijk Rikie Huinink, Marijke van Hal en Betsie van Rossum. Fotograaf: Willemien van Schijndel. op zoek naar meer collectanten voor dit zinvol werk. Want de Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer hersenletsel, beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Daarom vragen wij nu al uw hulp voor de collecteweek in februari 2015. We zijn op zoek naar collectanten voor de volgende straten: Brand, Graspeel, Kerkstraat Zuid, 't Pakhuis, Het Zuid, Kerkstraat midden, Kloosterstraat, Vlasroot, Brouwerspad, Pastoor Janssenstraat, van Kilsdonkplein, Schouwveld, Repelakker, Voor-Oventje en Achter-Oventje. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de collectecoördinator Tine van Schijndel, 0486-452307, of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag. Het telefoonnummer is 070-360 48 16. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Enkele foto’s van de optocht 14.119

14.120 12


Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net

Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

13


Care & Coach

PGB Begeleiding & Remedial Teaching

Contact Voor meer informatie, vragen of aanmeldingen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Of bezoek onze website: http://www.careandcoach.nl Per mail: info@careandcoach.nl Per telefoon: 06-40712408 Veronique Dekkers Care & Coach Tooverkamp 10 5411 RP Zeeland Kvk nr. 50405187

Care & Coach is een kleine professionele organisatie die zich richt op de hulpverlening voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis (PDD-Nos, ADHD, ADD, AS, MCDD, NLD). Met veel inzet, creativiteit en betrokkenheid zet Care & Coach zich in voor haar cliĂŤnten. Als kleine organisatie is Care & Coach flexibel en kan daardoor persoonlijke, op maat gesneden zorg bieden. Naast persoonsgebonden budget begeleiding richt Care & Coach zich ook op kinderen met leerproblemen en/of leerachterstanden door middel van remedial teaching.

KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl 14

F-Gassen Gecertificeerd


Dag allemaal, Wat hebben we op 4 maart een fijne 'Ontmoetingsmiddag' gehad. Wat in heel Zuid-Nederland gebeurde konden onze vrijwilligers niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ook tijdens deze middag hebben we CARNAVAL gevierd. De feestneuzen allemaal dezelfde richting in en hossen maar! Als klap op de vuurpijl verrasten Prins Frans en Prinses Ans van Compostella en de Franciscushof ons met een bezoek en zij vonden het zo gezellig dat ze bleven hangen . 'De Smous van het Jaar' Lieke van de Elzen, verzorgde een 2de verrassing. Zij reikte aan alle gasten een onderscheiding uit. Hierop stond de tekst 'Ja het is waar, een traktatie van de Smous van het Jaar.' Want zei Lieke, "Als er geen gasten naar ons toe komen, is er ook geen vrijwilliger nodig. Dus dank je wel voor jullie komst." Voor de gebruikelijke activiteiten was er op 4 maart geen tijd. Nee, door het hossen en borrelen vloog de tijd voorbij en zijn we met een Carnavalsdeuntje in ons hoofd huiswaarts gekeerd. Fijn dat we elkaars gezelschap plezierig en aangenaam vinden. De vaste bezoekers hebben genoten, maar ook de nieuwelingen vanuit Compostella overwegen vaker te komen. Nou, zij zijn welkom, want iedereen mag zomaar aansluiten, als je maar van gezelschap houdt. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een Ontmoetingsmiddag. Dit doen we voor: alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Voor alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummykuppen, pictionary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te gaan en een doel te hebben. Buiten bovenstaande acties doen we ook elke eerste dinsdag van de maand iets bijzonders. Wat dan? Tja dat blijft natuurlijk wel een verrassing, kom maar kijken! Oh ja, je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,00 per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de Garf wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 1 april 2014: komt u ook? Vrijwilligers van de Zonnebloem: Annie, Dora, Dini, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie 1 april; 6mei; 3 juni; 1 juli; augustus vakantie; 2 september; 7 oktober; 4 november; 2 december

Kopij voor Ut Rookelijzer van 19 april dient op donderdag 10 april vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 15


ALGEMENE BESCHOUWINGEN. (vervolg) Wat 'r ok zeker moet blijven is ons lijfblad "UT ROOKELIJZER". Victor van Ujen schrif dor al over in ut neijoor nummer. Hij blies zelfs un bietje de loftrompet (en terecht vein ik) over de schrijvers en al de medewerkers van groot tot klein. Zal ik oew is wa zeggen wa ik vein: "UT ROOKELIJZER is eigenluk net as unne hèlle groewte wekker me unne hèlle hooep tandwiellekus worvan gèn wieleke gemist kan worre want ze doen ollernol dur uiterste bèst urn dieje groewte wekker ens in de mond te lootte rinkelen zeg mar te lootte afloopen. Want as ge da “ROOKELIJZER” hellernol het deurgenommen dan ben de wer hèllemol bij as ge begrijpt wa ik bedoel en um da Victor ok altijd in 't dialect schrijft dur urn prebier ik da nou ok mar 's unne kier mar ut velt ollernol krèk nog nie zo miee. Ut prooten lukt me veul beter dan ut schrijven en misschien ut schellen nog wel veul beter mar da loot ik mar want da hè ons moeder ons vruuger al zat verboijen en dor wurd de werreld allien mar koijer van en da kunne we nie hebben. Wa ik van Victor wel un bietje jommer vond is dat ie Zr. Marita v.d. Burgt ok nie un extra vèrke op heur kapke stook want ik vein ut toch wel biezonder knap van heur urn as ge negentig joor aauwt bent urn dan nog zon schon verhalen over heur belevenissen en herinneringen te kunnen schrijven. Dor vur moette toch wel un hieel goei geheugen hebben. Ik wieet s’ovends al oijt nie mer walk s-middags gegeten heb of ut moet nie gesmakt hebben mar dor heb ik mar hiel weinig laast van. lk vein die verhaalen nog te mier intresant urn da we ze steeds minder tegenkommen. Da ras van echte missiewerkers da is host uitgesturven. Ik heb me altijd biezonder geintreseerd vur ut werk van die mensen in al die ontwikkelingsgebieden want honger in de werreld en boer zijn da rakt mekare. Ongeveer vijftig joor geleeije heb ik un scriptie geschrivven over ontwikkelingshulp en zodoende heb ik ok altijd un zwak gehaauwe vur die problematiek. Ik zaat toen op de Boeren en Tuindersleergang, un soort algemene ontwikkelings cursus urn het gezichtsveld van jonge boeren te verbreden. Vur die scriptie moeste ok verantwoording afleggen en da ben ik ok noijt vergeten. Die mijn dor over on de taand moes vuullen waar unne aauwere en strenge Kruisheer, mijnheer Vergeer. Ooit nog bouwpastoer in de Pieel gewist en zodoende kende ik ok un bietje zijn reputatie. Mar ik haij me goed vurbereid en hij waardeerde mij met een acht wat tamelijk hoog was want hij was niet erg scheuterig met punten geven. Ik gleuf wel dat ie un par taand van men te pakken haij mar ge moet soms wa vur de goeie zaak over hebben en hij streelde toch wel un bietje mun eer toen hij bij de "BUL" uitreiking vroeg of hij un exemplaar van mijn werkstuk mocht hebben. In die scriptie had ik ook un olling hoofdstuk gewijd on de missie. Ik gleuf dat er toen ongeveer negenduizend religieuzen uit Nederland wereldwijd in de missiegebieden werkten. Dat was nog eens vrucht van het Rijke Roomse Leven. Die jongens en meisjes hebben daar soms met veel improvisatie en doorzettingsvermogen onder soms barre omstandigheden heel veel goed werk verricht. Mede dur da werkstuk heb ik de schrijfsels van zuster Marita met meer dan gewone belangstelling ok altijd gevolgd. Zuster Marita, chapeau. Zelland kan gruts op oew zijn mar ok op al die aander jongens en meisjes uit Zelland die in den vreemden bezield met hun idealen daar zoveel goed werk hebben gedaan. En ZeIland heeft vele goede vruchten voortgebracht in het Rijke Roomse Leven. Dor kan ut smousenlaand trots op zen. Ik mein te wieten da zuster Marita ok oijt un speciale prijs van de stad Breda heeft gekriggen vur heur inspanningen. Dik verdient zr Marita! Victor haij ut in z'n stukske ok nog over columnschrijvers. -- Mar goei -16


Mar goei verhaalenschrijvers zijn nog gèn columnschrijvers. Unne column moet eigenluk un bietje jeuken of un bietje schuren en dor deur un bietje “beklijven”. Schup en Schoefel zon dor misschien nog wel ut bèste geschikt vur zijn. Die zen ummers al aauwd en dor deur ok hiel wijs en misschien hebben die ok wel veul tijd urn no te denken. Ze moeten dan misschien wel urst hun schup en schoefel un bietje scherper looten slijpen mar dorvur kunnen ze bij mèn gratis en vur niks terecht. Ik zou dan ok metieen kunne zien wie dat er achter die pseunoniemen schui1 gon want da moet eigenluk ut best bewaordt geheim van Zelland zijn. Soms twijfel ik er wel 's on of da die Schup en Schoefel in de looep van jorre dur pen nie overgegèvven hebben on un par opvolgers. Ik zelf heb nog noijt gen schup of schoefe1 gehaad die zolang zijn meegegon en zeker de steelen nie. Mar da kumt misschien ok wel un bietje urn da ik ze nie altijd netjes behandeld heb of vur werk heb gebruikt wor ze eigenluk nie goed geschikt vur waren. As ut nog altijd dezelfde Schup en Schoefel in eigen persoon zijn dan vein ik da wel knap urn zon rubriek zò lang on de proot te haauwen. Dan zijn ut wel un par echte "Auwetaaiers". Ze verdienen dan vur men ok de enige echte "Volhaauwers” prijs. Ik heb ok nog wel oijt gedaagt urn un rubriek te beginnen onder het pseudoniem van "griesel en bèssurn"! Want me unne griesel kunde ok van alles onder de heg uitkrabben wa nie alleman zie liggen en me unne bèssum kunde vanalles onder de mat vegen wa un aander nie hoeft te zien of wa nie gewenst is da un aander da zie. Mar ge moet altijd zò opletten da ge, niemes nie teveul stekt. Trouwes van veu1 stelewerk kunde ok blooiers in ew haand krijgen of eeilt en dor hebben de vrouwkes wèr un hekel on me hun tieer wangkes. Ik zeg da mar vur het geval da gellie da nog nie wèt! Vur mevr. Boley haij Victor wel unne volle kruigge me lof en dor zou ik ok nog wel unne ervel vol bij kunne doen. Ik zou er zelfs zoveul lof bij kunne doen da de burries ervan zon breken. Ria da's mèn groewte vurbi1d, da is mijn kunnigin van ut schrijven. Ik vein ut echt kunstig hoe Ria altijd wèr en al zoveul jorre van un verhaal van gewone mensen, wa die mensen zo tussen neus en lippen on Ria vurbrauwen, altijd wèr zon schon verhaal wèt te brauwen. As het verhaal "gereïncarneerd uit haar pen komt vloeien" dan wordt elk levensverhaal als een sprookje herboren. Ook heeft Ria altijd zo'n prachtige lijn in die verhalen zitten. Niks geen gehakketak. Gewoon schon. Dur die lijn, lezen die verhalen ok zò hendig. Levensverhalen vein ik sowieso altijd mooi om te lezen. Ria is ok al hiee1 lang bizzig en is durrum ok unne echte parel vur ut Rookelijzer. Dur urn verdient ze ok unne echte originele prijs. Zullen we haar daarom de "Zellands Andersen” prijs toekennen. Zelland urn da de prijs un binding met Zelland moet hebben en Andersen umda dat unne bekende sprookjes schrijver was. Ja Ria, ge hoeft nie te blozen, ere wie ere toekomt. Zonder jou haij Zelland veu1 gemist. Mar ok de belevenissen van de muizenfemilie lees ik altijd met genoegen allien al urn te wieten wa ze nou wer hebben uitgespokt en urn te wieten of dat 'r Noortje de kat nog gèn hèt opgepeuzeld. Toos moet toch wel erg veul van muizen haauwen um in de huid van de muiskes te kruipen. Ik zouij dur èrder unne klomp op zetten dan met die friemeldinger te gon speulen. Ik heb er vruuger nog duk g nog kepot geknepen en on de katten opgevoeierd. Ja Toos, as ge mijn stukskes soms leest dan moette hier mar un par regels overslon want zoveul gruwlijkheden on ouw troeteldierkes da kan ik oew nie ondoen.

-- Ik bieij -17


Ik bieij ew durm ok men oprechte excuses dorvur on. Wette trouwes wel da de muis ut mèst verspreidde, op de mens dan no, op de werreld is. De muis vurzie unne hoop aander dieren wer van voedsel dur prooidier te zijn. Dur urn hebben ze van de Schepper ok zon grote vermeerderings drang gekriggen. Dus Toos, as ge nog over de belevenissen van al die femilies wa wilt schrijven dan hedde nog hieel veul te doen en zulde ok af en tow vur un sterfgeval moette zurgen. Da hurt ok bij ut leven. Mar da hoef ik ouw nie te vertellen want da wette gij eigus ok wel. Gij verdient in mijn ogen ok wel unne prijs want gij brengt die verhalen van die muizenfemilie as levensecht en da vein ik un groewte kunst. Vur ouw heb ik ok unne prijs in gedachte mar die heb ik ok zelf uitgeprakkeseerd. Ik zou ouw mè de “Toon Tellegenprijs” willen eren. Die kan ok zo schon dierkes van verschillende soort mè mekaar loote babbelen. Zo beste mensen ik wens U allemaol heel veel gezellige babbelgroetjes toe en geniet van de ontluikende lente.

14.121

Toon Tellegen Nederlandse auteur bekend van dieren verhalen met een filosofische inslag. Als geen ander kan hij dieren met elkaar laten communiceren.

L. v.d. Heijden. BEZINNING. hallo, hallo beste mensen hebt U nog wat te wensen ga dan toch zeker stemmen om de schreeuwers te remmen.

niet alleen een grote mond houdt ons bestel gezond aan betweters geen gebrek soms smijten zij met drek.

maar hou goed in de smiezen wie U wel of niet wilt kiezen maak uw stem liefst te gelde voor een van uw helden.

goede raad is altijd duur de pruimen zijn soms zuur vraag St. Jozef maar om raad 't is zijn feestdag 19 maart.

staat U straks in ’t hokje met het rode potloodstokje neem dan een wijs besluit al is de lijst een beslagen ruit.

daarom maar niet getreurd al hebt U verkeerd gekleurd elk piest wel ’s neffe ’t potje en U deze keer in 't stemhokje

maak toch een hokje rood al denk je ik heb ’t verkloot en wordt je ergernis vergroot het wordt zeker niet je dood.

draag daarover geen spijt al zit je met veel zelfverwijt beter iets gedaan met spijt dan niks, met je leven in 't krijt.

Leo v.d. Heijden.

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:...................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:............................Plaats:........................................................Tel.:.......................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 18


GOED ZIEN & GOED ERUIT ZIEN DAT KAN! Om de juiste keuze te maken voor een nieuwe bril die goed bij uw persoonlijkheid past en waarmee u prettig kijkt, is een advies op maat zeer belangrijk. Net als een maatpak dat perfect aangemeten wordt en daardoor goed zit, kijkt u met een op maat aangemeten bril veel prettiger. HIGHTECH 3D-OOGMETING Om u een oogadvies op maat te kunnen geven, gebruiken wij in onze optiekzaak de meest recente technologie: de Rodenstock 3D-video oogmeetzuil, de ImpressionIST®. Met behulp van de ImpressionIST® worden uw ogen snel en nauwkeurig 3D opgemeten, waarbij er rekening wordt gehouden met uw persoonlijke (kijk)voorkeur en natuurlijke hoofd- en lichaamshouding. Het resultaat is een beter en nauwkeuriger zicht dat afgestemd is op uw persoonlijke kijkbehoefte. PERSOONLIJK MONTUURADVIES Met behulp van de ImpressionIST® ontvangt u ook een persoonlijk montuuradvies. Mocht u nog geen keuze hebben kunnen maken tussen een aantal monturen, dan kunt u vier

foto’s van ons meekrijgen om thuis rustig het montuur van uw keuze te bepalen. GLASKEUZE Als u eenmaal uw montuur hebt gekozen, laten wij via het moderne adviesprogramma de verschillen tussen de diverse brillenglazen zien. U kunt denken aan het gewicht en dikte van de verschillende brillenglazen en de zichtprestaties van de diverse glastypen. Dit maakt het kiezen van het juiste brillenglas een stuk eenvoudiger. Aan de hand van twee 3D foto’s bepalen we tenslotte de meetresultaten die nodig zijn voor de juiste pasvorm van het montuur, zoals uw gezichtsvorm, het midden van uw ogen en de pasvorm en vorm van uw gekozen montuur. ERVAAR HET ZELF Wilt u deze nieuwe vorm van oogmeting en advies zelf ervaren? Wij begroeten u graag in onze winkel.

WORDEN BRILLEN EN LENZEN IN 2014 NOG VERGOED? VRAAG ER NAAR BIJ ONS IN DE WINKEL

Adres Kerkstraat 19B Zeeland Telefoon (0486) 45 25 00 info@frankverbeekzeeland.nl www.frankverbeekzeeland.nl

Onze openingstijden dinsdag 9.00 - 18.00 uur woensdag 9.00 - 18.00 uur donderdag 9.00 - 18.00 uur vrijdag 9.00 - 20.00 uur zaterdag 9.00 - 16.00 uur (middagpauze van 12.30 - 13.30, behalve op zaterdag)

19


Opening zumbagold op 30 maart dorpshuis De Garf Zeeland Kerkstraat 35 van 13.30 – 14.30 uur gratis proef ( kennismakingsles) Na jaren les geven bij regionale sportcentra is voor Jeanette de tijd rijp om haar eigen dansstudio te beginnen. Haar manier van les geven is de laatste jaren bij insiders in de regio redelijk bekend geworden. Wekelijks geeft Jeanette lessen waarbij zij zich onderscheidt van de reguliere lesmethode. Haar passie voor het vak en haar exotische dansstijl bleven niet onopgemerkt. De reacties van haar leerlingen maakten haar bewust dat ze het op een andere manier doet dan men gewend is bij een traditioneledans of sportschool. Haar enthousiasme en personal touch zorgen niet alleen voor een lichamelijke, maar tevens een geestelijke beweging, vertelt een van haar leerlingen. Ik ga elke keer weer met een positief en geestelijke energievol gevoel naar huis. Jeanette is gestart in het gemeenschapshuis De Garf in Zeeland. Wat is zumbafitness....zumba is een latijns Amerikaans dansfitness dansstijlen waaronder merenque salsa hiphop cumbia met swingende dansbewegingen sporten is nog nooit zo leuk geweest. Heerlijke opzwepende muziekje wordt er vrolijk van. Je kunt tot 1000 calorieën per les verbranden, dit is natuurlijk afhankelijk van het fitnessniveau. Zumbagold....wat is zumbagold eigenlijk hetzelfde als zumbafitness alleen voor de actieve ouderen voor mensen met een minder conditie of overgewicht, maar ook voor vrouwen tijdens de zwangerschap of na de bevalling en mensen die klachten hebben bij gewrichten. De lestijden in De Garf te Zeeland zijn Maandag en woensdag van 9.15 - 10.15 uur Maandagavond 18.45 -19.45 en 19.45 20.45 uur Woensdagavond 19.45 - 20.45 uur Zumbagold vanaf 2 april elke maandag en woensdag van 10.30 – 11.30 uur. KOM NAAR DE OPENDAG 30 MAART Voor informatie kan men contact opnemen via email jldance4fun@hotmail.com of bel 06 20 48 37 31 kijk op www.jldance4fun.nl

20


Alweer Het is opvallend hoe vaak we over het weer praten. Natuurlijk valt er ook veel over het weer te bepraten, want het verandert nogal eens. Bovendien is het voor mensen van elk denkniveau een risicoloos begin van een gesprek. Nou ja, helemaal risicoloos is het ook weer niet, want de luisterende partij zou wel eens het idee kunnen hebben dat er weinig diepgang in het gesprek te verwachten is. Over het weer gesproken…. Het dooit nog steeds terwijl ik mijn stukje schrijf, mijn schaatsen hangen daardoor nog steeds ingevet in de garage aan de inmiddels roestige spijker want die heb ik met het invetten niet meegenomen. Schaatsen is dit jaar nog niet gelukt. Wat ik wel veel tegenkom zijn fietsers, wandelaars en skeelers. De laatstgenoemden schaatsen op wieltjes om toch nog een beetje van het schaatsgevoel mee te krijgen. Echter zonder de ultieme beleving van kou, koek en zopie en het gemeenschappelijke gevoel dat je ervaart op de ijsbaan. Zonder ijspret in het verschiet ga je een ander soort vertier opzoeken Tijdens de Zellandse Wintermert hebben mijn duifje en ik me laten verleiden om een nieuwe wandelkaart van Landerd en omgeving aan te schaffen. Deze kun je zowel ’s winters als de overige seizoenen gebruiken, is onze gedachte. In de huidige weersomstandigheden is het een mooie vorm van vermaak. We hebben al enkele routes gelopen met veel plezier. Soms staat de route niet helemaal juist aangegeven, maar met een beetje creatief denken, kom je er beslist uit. Zo hou je de grijze massa ook in training. We praten veel onderweg, maar niet over het weer. Tenzij we in de verte donkere wolkpartijen tegenkomen, dan maken we een inschatting of we onze regenkleding aantrekken, want opgeven doen we niet. Wandelen in de regen heeft ook wel iets, daar zal overigens niet iedereen hetzelfde over denken. Wat we beiden wel beseffen is het feit dat een mens niet veel nodig heeft om plezier te hebben. Naar mate dat je ouder wordt ga je dingen in een ander perspectief zien. je bent niet meer zo streberig en gaat andere keuzes maken. De auto mag een maatje kleiner, wat vaker de fiets nemen en bij het boodschappen doen wat meer de tijd nemen om een gesprek te voeren met mensen die je tegenkomt. Je kunt dan beginnen met over het weer te praten, vervolgens dat we nog niet hebben kunnen schaatsen en daarom een wandelkaart gekocht hebt op de Zellandse Wintermert om toch in beweging te blijven. Veel kans dat je iemand tegenkomt die dat gevoel herkent en dus iets gemeenschappelijks deelt. En je doet nog wat levenswijsheid op, zoals laatst, toen iemand me zei: ,,De belangrijkste dingen zijn geen dingen”. En daar had hij wel een ding………!

Groetjes, Tim.

Verzoekje aan Albert, L-FM (Het Moet Kunne): ,,PaPa” van Stef Bos. (Mooie site mannen!)

21


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Jaarvergadering Op maandag 24 februari vond in aanwezigheid van ongeveer 140 leden de jaarvergadering van KBO-Zeeland plaats in Compostella. Allerlei zaken die staan te gebeuren, passeerden kort de revue: ontmoetingsbijeenkomsten, workshops, bedevaarten naar Handel en Kevelaer, de busreizen, wekelijkse activiteiten, enzovoorts. Om de stortvloed van mededelingen helder over te brengen naar de leden, werd besloten een handzaam boekje uit te geven, waarin de belangrijkste zaken staan vermeld. Dit boekje wordt een dezer dagen onder de leden verspreid. Uiteraard werd ook teruggeblikt op het voorbije jaar: de activiteiten werden gememoreerd en de penningmeester kon gunstige cijfers presenteren. Zowel het activiteitenverslag als het financiële jaarverslag werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie had bij monde van Jan Cuppen enkel lovende woorden voor de penningmeester. Wel werd een heldere wens geformuleerd: de aanschaf van een filmdoek en beamer voor de grote zaal van Compostella. Een ander vast nummer op de jaarvergadering is de bestuursverkiezing. Dit jaar waren Ans Zegers, Riet Daverveld en Jan Ermers volgens rooster aftredend. Allen werden bij acclamatie herkozen. Henk van Griensven schetste kort de stand van zaken van de zorgcoöperatie Zeeland. Op dit moment zijn er 137 leden, waarvan er 85 vrijwilligerswerk willen doen. De vorming van het bestuur schiet al aardig op en op 24 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats. Na deze serieuze zaken volgde de koffiepauze en vervolgens werd het podium bezet door het visserskoor uit Beers, dat met luisterliedjes en meezingers een gezellig en lichtvoetig einde breide aan de jaarvergadering. Operatie Market Garden en de bevrijding van Zeeland In het najaar van 1944 werd Zuid-Nederland bevrijd. In Ut Rookelijzer van 16 september 1967 lezen we: "Op zondag 17 september kondigde de bevrijding zich aan met de aanvoer van de luchtlandingstroepen (Uden-Veghel-Overasselt en vooral Arnhem). Hetzelfde herhaalde zich op maandag 18 en dinsdag 19 september. De eerste Amerikaan kregen we te zien op maandag 18 september om even over acht ’s avonds (de spertijd was al begonnen). Deze Amerikaan en enkele leden van de ondergrondse kwamen Jan van Dongen (slager) halen, die met spoed naar een ziekenhuis moest. Op dinsdagmorgen om half negen reden drie pantserwagens door de Kerkstraat richting Nijmegen. Even later werden deze gevolgd door honderden tanks, carriers, auto’s, boten, enzovoorts, enzovoorts. Deze doortocht duurde drie hele dagen, waarna op vrijdag 200 tanks terugkeerden van Nijmegen om een doorbraak van de Duitsers bij Veghel af te slaan. Op woensdag 20 september ontstond boven de Trent-Peel een luchtgevecht, waarbij een geallieerd vliegtuig werd neergehaald. Lafhartig werden de uitgesprongen bemanningsleden bestookt. Twee van hen zijn hier in Zeeland begraven achter op het kerkhof. Diegenen die dit alles meegemaakt hebben zullen ongetwijfeld tijdens deze dagen weer de verhalen vertellen en aan die tijd terug denken." In september is het 70 jaar geleden dat deze gigantische militaire operatie zich afspeelde. Opnieuw zullen honderden militaire voertuigen de route van toen rijden. Op diverse plaatsen zullen activiteiten plaats vinden in het kader van ’70 jaar Market Garden’. De pers zal er veel aandacht aan besteden. Ook in Zeeland zal stil gestaan worden bij de bevrijding van toen. De Landerdse Omroep bijvoorbeeld wil mensen aan het woord laten die er toen bij waren. Veel van onze oudste leden waren getuige van die indrukwekkende gebeurtenis. Het zou jammer - - zijn als hun - 22


zijn als hun verhalen zomaar zouden verdwijnen. Daarom roepen wij deze mensen op contact op te nemen met Harrie van Tiel, Melkpad 247, telefoon (0486) 45 22 91, e-mail harrievantiel@home.nl . Harrie is vanuit de KBO de contactpersoon inzake de herdenking van Market Garden. Hij wil graag met u in contact komen om te bekijken hoe uw persoonlijke verhaal bewaard kan blijven voor de toekomst. Alvast bedankt voor uw medewerking! Halfvastenfeesten De Stichting Halfvasten maakt er op 30 maart weer een waar spektakel van. De dag begint om 11.00 uur met een lunch en vervolgens zijn er optredens van diverse muziekgezelschappen. Bovendien zijn er her en der op het festivalterrein (nabij rotonde Kerkstraat-Noord) allerlei andere activiteiten: workshops, theater, kinderspeelpaleis, kermis, enzovoorts. Prachtig om te zien en eventueel aan deel te nemen. De organisatie is wederom zo vriendelijk geweest aan de KBO een aantal gratis entreekaartjes te verstrekken. Wij willen die graag uitdelen aan onze leden die dit Halfvastenspektakel willen bijwonen. Op zaterdag 29 maart kunnen geïnteresseerden de kaartjes afhalen tussen 11.00 en 12.00 uur in Compostella. Meerdaagse Buitenlandse Reis van de KBO Van 18 t/m 22 augustus organiseert de KBO een prachtige reis naar de Belgische Ardennen en Luxemburg. Op de heenreis worden o.a. de watervallen van Coo aangedaan. De tweede dag staat in het teken van Klein Zwitserland, een prachtig natuurgebied, en de stad Echternach. Onder leiding van een Nederlands sprekende gids wordt de volgende dag de stad Luxemburg bezocht. Vanuit Remich wordt een boottocht over de Moezel gemaakt. Wie van een biertje houdt, komt op de 4e dag aan zijn trekken: een bezoek aan de Bitburger brouwerij waarbij natuurlijk ook geproefd kan worden. Ook staat dan Vianden op het programma, waar bijvoorbeeld de burcht hoog boven de stad bezocht kan worden. De laatste dag kent o.a. een stop bij de onderaardse grotten van Han, een tocht door een wildpark en een bezoek aan het middeleeuwse stadje Durbuy. Leden kunnen zich tot 25 maart melden voor deze reis bij Ria Kempen, Oude Molenstraat 4. Alzheimercafé over jongeren met dementie. Meestal zijn het ouderen die met dementie te maken krijgen, maar ook bij jongeren komt het voor. Op dinsdag 18 maart komt een vooraanstaande deskundige, dr. Marjolein de Vugt, hierover spreken in de Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden. Na jarenlang onderzoek kan Marjolein de Vugt een bijzonder boeiend en indrukwekkend verhaal vertellen. Het Alzheimercafé opent zijn deuren om 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie heeft. Dansen in Volkel? De KBO van Volkel organiseert elke 2e zaterdag van de maand een dansavond in ontmoetingsplein De Schakel. Deze avonden worden muzikaal verzorgd door Ad Goossens uit Mill. De zaal is open vanaf 19.00 uur en ook Zeelandse KBO-ers zijn van harte welkom! J. Ermers, secr. KBO-Zeeland

Dringend verzoek! Grote bestanden van meer dan 1 MB, zoals foto’s of een word.doc met foto’s, alstublieft insturen via We Transfer. (www.wetransfer.com) Maar uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl (let op: .nl). Met grote bestanden blokkeert u voor andere inzenders ons 'gewone' e-mailadres. 23


Rondtour door Landerd Op 12 april aanstaande organiseren wij een rondtour met de bus door Landerd. Deze middag begint om 13.30 uur en staat garant voor veel gezelligheid met als reisleider onze altijd vrolijke Piet de Louw. Om 17.00 uur gaan we naar het Witte Huis en sluiten we de middag af met een hapje en een drankje. We verzamelen deze middag om 13.00 uur bij het Gemeentehuis in Zeeland. Ook vragen we een kleine bijdrage van € 6,00 per persoon. Wilt u graag deelnemen aan deze middag? Meldt u zich dan aan bij Willemien op telefoonnummer: 45 25 33 vóór 6 april. Ben er snel bij want VOL=VOL! Afscheid van onze secretaresse Helaas hebben wij na ruim 12 jaar afscheid genomen van onze secretaresse Nellie Gerrits. Ze heeft al die jaren ontzettend veel voor de Zonnebloem betekend en zich voor de volle 100% ingezet. Gelukkig verlaat ze de Zonnebloem niet helemaal en zal ze zich nog steeds voor onze gasten in blijven zetten. Ook zijn we heel erg blij met Lia de Groot die te taak van secretaresse voortaan op zich zal nemen en het bestuur zal versterken. Nellie, we willen je ontzettend bedanken!! Lia, jou willen we veel succes wensen!!

14.122

Wij zijn op zoek naar verpleegkundigen die ons bij sommigen activiteiten vrijwillig kunnen ondersteunen. Het gaat om ongeveer 2 à 3 activiteiten per jaar. Deze verpleegkundigen kunnen zich melden bij Joke op telefoonnummer: 45 17 77. Voor foto’s en meer informatie, kijk op onze website! zeeland-nb.zonnebloem.nl

Nieuws van de Landerdpas: eerste uitzending van 'Landerd Actief' Op initiatief van de LanderdPas en in samenwerking met Landerd TV hebben wij het voornemen om vier keer per jaar een uitzending te verzorgen voor Landerd TV. Deze uitzendingen worden gebracht onder de naam 'Landerd Actief'. Het is de bedoeling dat steeds een activiteit van de LanderdPas zal worden getoond met daar omheen andere belangrijke zaken die in onze gemeente plaatsvinden. In de eerste uitzending zal het vooral gaan over veranderingen in de zorg die op ons afkomen. De Zorgcoöperaties van de drie kernen; Reek, Schaijk en Zeeland komen dan ook uitgebreid aan het woord. Tevens is de gemeente aanwezig in de persoon van wethouder Peter Raaijmakers die uitleg zal geven met name over veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, (de WMO). De uitzending zal muzikaal worden opgeluisterd door een viertal zangeressen van het koor Decibel. De uitzendingen: Op zondag 30 maart aanstaande om 12.00 uur zal de eerste uitzending plaatsvinden. Herhalingen zijn op zondag en maandag om 18.00 uur; 20.00 uur en 22.00 uur. Op dinsdag tot en met vrijdag in die week om 19.00 uur en 22.00 uur. Deze uitzending mag u niet missen! De regiegroep Landerd TV 24


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

25


Een bijzonder afscheid, een mooie herinnering.

Dag en nacht persoonlijk voor u bereikbaar 0413 - 24 77 50 of 06-53 39 12 80

Linie 9 5405 AR Uden

W www.cveldhoenuitvaartzorg.nl E info@cveldhoenuitvaartzorg.nl

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

26


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Carnaval Carnaval zonder muziek is natuurlijk ondenkbaar. Vandaar dat tijdens deze feestelijke periode de muzikanten van Zeelandia ook overal te vinden zijn… De muzikanten uit het leerlingenorkest waren al te vinden op de jeugdpronkzittingen, onze slagwerkgroep trad op tijdens de ‘grote’ zittingen en uiteraard openen harmonie en slagwerkgroep elk jaar de Zeelandse optocht! Dit jaar voor het eerst zelfs met echte carnavalsmuziek! Ons eigen dweilorkest BBZ beleeft tijdens deze dagen haar jaarlijkse hoogtepunt en is binnen en buiten Zeeland actief.

14.123

14.124

Boven: BBZ actief tijdens het Helmondse prijsbloazen, voor een volle zaal carnavalsvierders!! Onder: De Zeelandse pronkzittingen met deelname van opleidingsorkest en slagwerkgroep

14.125

14.126

Chanson Royal Zoals reeds aangekondigd zal er aan de vooravond van Koningsdag weer een uniek concert gegeven worden ter ere van alle Zeelandse gedecoreerden: Chanson Royal. Harmonie Zeelandia zal samen met een chansonniere een stukje Frankrijk naar Zeeland halen. Het Witte Huis wordt omgetoverd in ‘La maison blanche’, u zult zich in Parijs wanen. Beroemde Franse klanken en klassiekers van onder andere Edith Piaf zullen ten gehore gebracht worden. Het belooft een heel bijzondere avond te worden, niet te missen voor elke muziekliefhebber. Houdt de site van Zeelandia in de gaten voor de voorverkoop en blokkeer uw agenda op 25 April. Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding:

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Bestuur Zeelandia 27


“Een carnaval met en voor elkaar” De carnaval ligt al weer een week achter ons maar het was een feestje om met trots op terug te kunnen kijken. Met activiteiten voor de jeugd (scholencarnaval, feest in het Hoischurke, kindermatinee), voor de ouderen (Pronkzitting Compostella, koffieuurtje), voor de zieken en mensen met een beperking (de Soos, ziekenbezoek in Nieuwe Hoeven, St. Jan en bij mensen thuis), de pronkzittingen die vrijwel uitverkocht waren, het groeiende Maandag Matinee, een optocht die steeds langer, mooier en beter wordt met veel deelnemers maar natuurlijk ook alle cafébezoeken in Zeeland waar te zien was dat Carnaval leeft in Zélland! De gehele club van De Smouskes, met Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal en Adjudant Marc voorop, bedanken iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen! Wil je nog even nagenieten? Bekijk dan de vele honderden foto’s van alle activiteiten op www.smouskes.nl Smous van het Jaar 2014: Lieke van den Elzen Het is alweer even geleden dat we de Pronkzittingen organiseerden bij de Heische Tip. 3 dagen een volle zaal met louter Zeelandse artiesten met geweldige buuts, acts en liedjes, van een prima kwaliteit! Op de vrijdagzitting is de Smous van het Jaar onthuld. Lieke van den Elzen-van Dongen heeft de bijbehorende medaille uit handen van Prins Arno d'n Urste in ontvangst mogen nemen. Door haar vele vrijwilligerswerk in Zeeland, nu en in het verleden, heeft ze deze onderscheiding zeker verdiend. Onze optocht was weer super! We kunnen terug kijken op een geslaagde optocht in een lekker lentezonnetje. Liefst 375 deelnemers trokken met hun creaties door de goed bevolkte straten. Prins Arno, Prinses Chantal en Adjudant Marc genoten vanaf hun Prinsenwagen 14.127 van de hele stoet. Veel deelnemers gingen de interactie aan met het publiek. Bij Tussen Kunst en Kitch lieten Ellen en Sandra de bezoekers tussen hen in plaats nemen. Bij de vrolijke act van de dames van Van Alles Wa kon het publiek ook kennis maken met hun roze aai-phone. Buurtschap De Strepen zocht het hogerop met een heuse raketlancering, D’n Trent maakte er een schon spektakel van en de nieuwe wijk De Repelakker zocht nog nieuwe bewoners op hun vruchtbare grond. ‘t Oventje kwam met een grote groep nog terug op Sinterklaas en zijn gekleurde Pieten. De Prinsen-wagens van De Smouskes, Jeugd van De Smouskes en De Soos zorgden voor een mooie afwisseling. Uitschieters waren er ook bij de wagens. Vele maanden bouwen, plakken en verven gingen er aan vooraf en het resultaat mocht er zijn. De Maffiajongens van CV Zeg ‘t Mar hadden het in hun eerste jaar goed voor mekaar door de Prins te ontvoeren. CV Effe Wachten had geen last van de crisis en bleef met hun grote wagen vol gas geven. Zij vergaarden met deze creatie dan ook de meeste punten van de jury in de categorie wagens, maar ook van alle deelnemers, en zijn voor het tweede jaar in successie in het bezit van de wisselbeker! De hoogheden van De Smouskes kozen het huis van Familie van Berlo aan de Langenboomseweg als mooist versierde huis. Zij winnen daarmee 4 vrijkaarten voor de Bij Ons in Zelland Pronkzitting 2015. We bedanken alle medewerkers, vrijwilligers, Jury, EHBO, Mars Veghel, Ambianz, D’n Brouwer en natuurlijk alle deelnemers voor hun medewerking aan deze optocht! Het was super! - - Uitslag Carnavalsoptocht - 28


Uitslag Carnavalsoptocht Categorie 1, kleine loopgroepen 1. Ellen en Sandra, Tussen Kunst en Kitsch 2. Janske Dekkers, Wij zijn van de kaart 3. Alice Elschot, We lopen met de stroom mee 4. Helma Janssen, De armoeizaaiers 5. Loek Nabuurs, De Stoere Wout lopers 6. De Stip, Wij van de Stip maker er 'n punt van 7. Yoeri Nooijen, Ik heb de pijp leeg 8. Startnu Pieter van Dongen, Nooit geweten dat licht zo zwaar kan zijn

Categorie 2; Grote loopgroepen 1. Van Alles Wa, De Aaiphone 2. Den Trent, Trent zorgt voor unne skonne optocht met veul spektabel 3. 't Oventje, carnaval nie zeure, dan kan zwarte piet in alle kleure 4. Wout de Groot en overschot, ook wij hebben bal met carnaval 5. Op de Repelakker hebben we genoeg grond, daarom delen we nu wat rond 6. Buurtschap de Brand, 50 jaar buurtschap d'n Brand

Categorie 3: Wagens 1. Effe wachten, Ondanks de crisis vol gas 2. CV Zeg 't Mar, De Maffia heeft het voor mekaar.... 3. De Strepen, Met Prins Astronoutje en Prinses Chantal gaan wij naar het heelal

Categorie 4; Overig 1. De Soos, Prins Frans en Prinses Ans 2. De Heikneuters, Steek

Smouskes en Zeelandse buurtschappen op zondag 4 mei Op zondag 4 mei wordt bij de Heische Tip deze nog altijd zeer populaire Spullenmarkt gehouden. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers op het veld van de Heische Tip terecht voor koopjes en andere hebbedingetjes die tegen een zacht prijsje verkocht worden. De entree en de opbrengst van de verkoop van de spullen komen ten goede aan de organiserende stichting en de deelnemende buurtschappen. Het zijn geen nieuwe spullen en er staan ook geen handelaren, want alle spullen die ter verkoop worden aangeboden zijn opgehaald in de Zeelandse buurten en worden verhandeld door vrijwilligers van de betrokken buurtschappen. In het volgende Rookelijzer meer info.

Enkele foto’s van de optocht 14.128

14.129

14.130 29


MOV Nieuws. MOV Zeeland organiseert ter ere van hun 50 jarig jubileum op 23 maart 2014, in samenwerking met de werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur van de Zeelandse Heemkunde kring, een cultuur/historische (rolstoel vriendelijk) of natuurwandeling in Zeeland. Deze wandeling duurt ca. 1 ½ tot 2 uur. De opbrengst van de wandeling gaat naar het MOV 2014 jubileum project van Angelique van Zeeland in Brazilië. Heeft u interesse om iets meer van Zeeland te zien en te weten te komen? De kosten zijn slechts € 3,00 per persoon; betaling voor aanvang van de wandeling. Gaarne opgeven voor 16 maart 2014 bij: José Scholte Vogelwikke 4 (tel. 453230) Anne-Marie van der Pol Kleine Graspeel 8 (tel. 452583) Anja Verhoeven Munnikhoef 8 (tel. 452490) Of via de mail mov.zeeland@hotmail.com U kunt kiezen voor Cultuur en/of Natuur wandeling. We starten bij familie Van der Pol, Kleine Graspeel 8, Zeeland op 23 maart om 11:00 uur. Hier heeft u ook de gelegenheid om na afloop van de wandeltocht een kopje koffie/thee te nuttigen. Wat is het MOV 2014 jubileum project? Dit project is gericht op het verbeteren van de structuur van het gebouw van de papierophalers/sters en verzamelaars van recyclebaar materiaal. Het project van dit jaar van de Fiets Mee 2014 is met name om de elektriciteit geheel te vervangen en vernieuwen, zodat het gebouw weer veilig is voor de ruim 55 papierophalers/sters en verzamelaars. Het jubileum project zal erop gericht zijn om aan de hoge noordelijke muur veranderingen aan te brengen, zoals het versterken van verschillende muren, het verbouwen en verbeteren van de boxen waar ze het materiaal scheiden. Het materiaal wordt in ruim 50 verschillende materialen gescheiden zoals: wit papier, karton, dun plastic, dik plastic, wit plastic, gekleurd plastic, plastic frisdrank flessen, glas, aluminium, etc. Door de verbouwing kunnen de ruim 55 verzamelaars en verzamelaarsters weer veilig hun werk doen en meer mensen te werk stellen, zodat zij een inkomen kunnen verdienen waar ze hun families mee kunnen onderhouden. De papierophalers(sters) zijn verenigd in een coöperatie en maken deel uit van een netwerk van coöperaties. Gezamenlijk vormen ze de Nationale Beweging van Verzamelaars van recyclebaar materialen om zo ruim 500.000 mannen en vrouwen in heel Brazilië aan werk en inkomen te helpen via de sociale en solidaire economie. Hierdoor kunnen ze hun families onderhouden, eten, kleren en school materialen voor hun kinderen kopen en eveneens bijdragen aan een beter milieu. Solidariteit is één van de belangrijkste waarden in deze coöperaties. Jubileum agenda: Hele jaar: • Jubileum wijn te koop bij Slijterij Van de Ven; van elk verkochte fles jubileum wijn in ons jubileumjaar gaat een klein bedrag naar MOV 2014 jubileum project. • Verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee. • 21 september Jubileum Fiets Mee. • 28 december 2014 tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkunde gebouw. De voorbereidingen voor de “Fiets Mee” zijn opgestart, het eerste concept voor de route is gemaakt en verkend. Tevens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in het kader van OMG2014 (Operation Market Garden 2014) zoals route en/of oude voertuigen bij de diverse posten. Groeten namens MOV Zeeland. 30


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

31


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

32


Schup en Schoefel 572 Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Vastenovund alwer vurbij, Aswoensdag vurbij en de winter vurbij, tenminste da denke we. Schoefel: Da denke we krek, want ut hè toch amper gesnuwd en veul kawwer as un stuk of zes onder nul ist nie gewè. Schup: Ut schilt wel veul in den stook, veul veiliger en de gemente hè amper te hoeve strauwe. Dor haawe ze di joor oan over . Da zal ok noddig zing mè de nijen ROOD. Gen vijftien mer mar zuvventien leej en dan mè zes partijen die meedoen en van alles beloven te doen. As da mar gè. Da gè noit. Un host olling Rekse partij vur dr eige vortbestoon ast er op oan kumt. Dan Progressief Landerd, die wille voruit en loote dr eige douwe dur iemes uit Mierlo. Krek en dan as dorde ut aaw SEEDEEAA un zwoor gezelschap vein ik. Dan kumt DEEES 97. Die zing nog van de vurrige eew. Olling Schaijk. Ja en dan iets olling nijs. Un klup die los wil komme van wa nou is. Da hajje ze twèntig joor geleeje al kunne wiejte, mar ja as er enne nie hurre wil geggut fout. En de zesde groep is de VEEVEEDEE en as ge da leest en hurt denkte mee oan koei. Ik heb is zitte telle hoeveul name op de lijst ston. Wette hoeveul? Nou wa denkte? Nou, same un goei honderd denk ik. Nieje man, honderdneggenenzestig en dorvan zestig uit Zellund. En zing die ollemol bekwaam um in de Rood te komme? Bè nieje. Mar da hoef ok nie, de meste zing douwers. Wa zing da ? Nou da zing mense, die prubere aander mense op heur te loote stemme um da ze femilie zing of in de buurt wone of mekare erges van kenne. Nou zing wij niemer de jongste, mar hoeveul kenne we dr van of wiejte we wie ze zing. Ik zal telle. Vat de lijst er mar is bij. Nou is kijke. Van de uurste lijst dreej, van de twedde lijst iejn. Van de dorde lijst vertien, van de vierde lijst niemes, van de vijfde lijst vertien en van de zesde lijst vijf. Alles bij mekare twè en dartig. Da zing er miejr as zat. Ge hedt er mar zuvventien noddig zinde gij strakke. Da is woor en dan hawder nog zat over. Gek hè, da wij toch echt Zèllands blijve denke. Mar ja wa wilde as ge aalt in Zèlland hedt gewont en geleefd en un bitje gewerkt. Zojje dr nog veul van zing? Zeker de helluft denk ik. Over un week of dreej wiejte we ut. Op neggentien mert kunde gon stemme. Da waar vruuger unnen zondag, wette nog, Sint Jossup en dan gonge ze nor De Smakt bij Overloon um unnen goeien vrijer te vijne as ze niks oan kosse komme. Kik en umda we da nog wiejte van hurre zegge zing we awwer as we zelf denke. Ja, as ge ziet wa de nij school gè worre dan valle wij um van de vorm. Schuunse dake, unnen hoewp ijzer en vurgemetselde stukke muur die ze zoewemar hoeve neer te zetten denk ik. Den ollingen plak is onderhaand volgebouwd lijkt ut. Toch moeten er nog stukke spulploats over blijve vur de kiendjes en de keinder. En verget nie da dr ok nog auto’s geparkeerd moete kunne worre. Nou zinne ze da ut olling kerkplein wer plat wordt en ik wiejt nie wa ut wijer wordt. Ze zulle toch wel rekening haawe met kerkdiensten en begraffenissen denk ik. Hej, nou he’k hier un stuk uit de krant van un par weken terug toen dr in ston hoeveul mense dr in Landerd wone. Da zing er unnen hellen hoewp zeker. Krek, miejr as vijftienduuzend en twèhonderdensuffentig. Dorvan in de Reek 1.707. In Schaijk 7.033 en in Zeeland 6.530. Wannen hoewp volluk en dorvan zing er 11.567 bovve de 19 joor en 3.703 keinder. Hou doe wor, wis ut eind van de Vasten. 33


14.131

34


Ga 19 maart stemmen voor een sterke RPP voor de Zeelandse belangen Over een paar dagen is het zover. Dan maakt Zeeland weer de gang naar de stembus. Misschien wel voor de laatste keer om de gemeenteraad voor Landerd te kiezen. Dat is namelijk het grote thema van deze verkiezingen: herindelen. Iets waar Landerd niet aan ontkomt vanwege de gevolgen van het rijksbeleid. Met name als het gaat om zorg voor ouderen en jeugd. De RPP wil zelf de regie hierover in handen houden en er actief mee aan de slag gaan. Maar dan moet het wel verstandig en met beleid gebeuren. Kwaliteit gaat voor snelheid. Onze eerste prioriteit is het uitvoeren van de nog gewenste ontwikkelingen. Zeker in Zeeland moet er nog iets gebeuren aan dorpsontwikkeling en dit laten wij niet over aan een andere gemeente. Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor goede voorzieningen op de juiste plekken in onze dorpen. Ook in Zeeland wilden wij graag een multifunctioneel centrum met een brede school. De school komt er gelukkig, maar helaas op de verkeerde plaats. Het MFC moet nog in de centrumplannen worden ingepast en de kansen voor de Maashorst moet op de kaart gezet worden voor recreatie en ondernemers. Zeeland moet weer gaan leven en bruisen. Ontwikkelingen hebben in Zeeland vier jaar stilgestaan. Er is dan wel gebouwd op Repelakker, maar deze plannen zijn allemaal onder vorige colleges in ontwikkeling gebracht. Het ontbreken van planvorming begint nu rap duidelijk te worden. Het laatste jaar zijn er nog maar tien bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen verstrekt in Landerd (waarvan drie voor herbouw). Dus maar zeven nieuwe woningen in een jaar. Er moet weer actie komen in het college en het gemeentehuis. De RPP is al 40 jaar actief en betrokken. Ook voor Zeeland. Dit college en de coalitie hebben geen invulling gegeven aan hun beloften. Met name het ontbreken aan inspraak en aan het actief en open informeren van de burgers ligt de Zeelander zwaar op de maag. De burgers zijn alle problemen van deze periode heus nog niet vergeten. De RPP heeft altijd klaar gestaan voor Zeeland, met een luisterend oor en advies. Zo zijn we samen met ZOZ opgetrokken om te ageren tegen de komst van het Kindcentrum op het Morgenzonterrein. Dit verandert na de verkiezingen niet. Wij blijven ons inzetten voor Zeeland. Daarbij gaan we in gesprek met de gemeenschap en luisteren we naar geluiden uit de samenleving. Het feit dat er ook Zeelanders zich actief bij ons aansluiten laat zien dat ook Zeeland het waardeert dat wij de belangen voor het dorp behartigen. U kunt ons hierbij helpen door op 19 maart te gaan stemmen. Beken kleur en steun de RPP. Ronald Werring (Lijsttrekker RPP) 14.132

1. Roland Werring 14.136

5. Jeroen van den Broek

14.133

2. Harold van den Broek 14.137

12. Sandra Roovers

14.134

3. Paul Verstegen 14.138

16. Sjan van Oirschot

14.135

4. Niek Egtberts 14.139

21. Chris van Hout 35


TEAM ENJOY LIFE LOOPT DE SAMENLOOP VOOR HOOP. Toen Riet ons vroeg om mee te lopen met de SamenLoop voor Hoop twijfelden wij, haar teamleden van Enjoy Life, geen moment. Haar drijfveer om dit te mogen en kunnen doen is het meedoen meer dan waard. Riet verliest kort na elkaar in 2010 en 2011 twee goede vriendinnen aan kanker. In diezelfde tijd krijgt haar man Dick te horen dat hij ook aan deze ziekte lijdt. Na een lange lijdensweg overlijdt Dick in 2012 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Ine, haar zus, beschrijft het in pakkende woorden: Kanker Waarom is het een woord? Waarom is het een ziekte? Op die vraag krijg je maar geen antwoord…. Sindsdien heeft Riet de sterke behoefte wat te doen voor het KWF, maar wat precies dat wist ze niet. Totdat ze het afgelopen jaar in de krant het stuk las over het evenement wat Zeeland wilde gaan organiseren in de zomer van 2014, de SamenLoop voor Hoop. Door haar drijfveer en kracht wist ze al snel een team bij elkaar te verzamelen dat ze net zo enthousiast wist te krijgen. Een team van familie en vrienden, een team dat de confrontatie met kanker in hun eigen omgeving ook niet bespaard bleef. Zoals Rien die twee jaar geleden een zus verloor aan kanker na maar liefst vijf jaar strijd. De operatie die haar zou genezen werd haar fataal. Het afgelopen jaar is zijn vader bestraald tegen keelkanker. Op dit moment worstelt hij met de nare, blijvende bijwerkingen en onzekerheid over het wegblijven van de kanker. Het meedoen met de SamenLoop is voor Rien een actieve manier om te laten zien dat hij het KWF en alle mensen die strijden tegen kanker een warm hart toe draagt. Ook Mirjan vindt het enorm belangrijk dat er in zo’n periode van strijd mensen aan je denken en er voor je zijn. Ook door persoonlijke ervaringen in haar omgeving maakt zij zich sterk voor het KWF. Zo zijn de teamleden stuk voor stuk met hun eigen persoonlijk verhaal verbonden aan de SamenLoop. De naam voor het team was al snel beslist, Enjoy Life. Ondanks het verdriet en de pijn is dat een motto wat echt bij Riet past. Als teamcaptain van ons team Enjoy Life heeft Riet haar plek gevonden om zo haar doel na te streven en dat is Samen Lopen, Samen denken aan onze dierbaren die overleden zijn, Samen veel geld inzamelen voor het KWF, Samen huilen, Samen lachen, Samen een fantastische 24-uurs loop lopen…..eentje die onvergetelijk zal worden. Daarom een oproep voor iedereen die dit leest, vorm een team en meld je aan. Want met niks doen weet je zeker dat er niks gebeurt en het is zo hard nodig om geld in te zamelen voor onderzoek naar dit verschrikkelijke woord…..Kanker. Even stilstaan, samen stilstaan bij al dit verdriet, strijd en de machteloosheid. Doe mee en ervaar deze fantastische dag Samen. Team Enjoy Life.

MIK Uden zet de deuren open van 23 tot 30 maart. MIK in BEELD: open week! Tijdens de MIK in Beeld week van 23 tot 30 maart kan iedereen vrijblijvend deelnemen aan open lessen en proeven van allerlei inspirerende activiteiten in Uden aan het Mondriaanplein. MIK wil graag zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met allerlei vormen van muziekles, theater, creatieve of dansactiviteiten. Ook de lessen in Volkel en Boekel zijn openbaar. Kijk op www.mikweb.nl of bel 0413-262285 voor meer inlichtingen. 36


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37


Geopend vanaf 22 maart, à la carte restaurant Het Witte Huis Pure en eerlijke gerechten voor een betaalbare prijs. Laat u verrassen in ons nieuwe restaurant. Gewoon met vrienden of familie komen, bestellen en lekker eten. Kom binnen, neemt U plaats, proef en geniet! Welkom bij Restaurant Het Witte Huis, wat iedereen samen brengt… Vanaf 20 maart is de nieuwe website online of reserveer nu al door te bellen 0486 451 328 of te mailen naar info@het-wittehuis.nl Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur, zondag vanaf 17.00 uur.

Voor ieder feest de passende ruimte Gastvrijheid met een persoonlijke noot. In Het Witte Huis bent u nog écht gast. Hier bent u altijd verzekerd van een persoonlijk en warm welkom. Naast onze gastvrijheid kunt u tevens rekenen op een altijd hoog kwaliteitsniveau van de geboden producten. Onze verschillende zalen zijn desgewenst aan te passen aan het aantal te verwachten gasten. Of het nu gaat om een bruiloft, zakelijke bijeenkomst of intiem familiediner; bij ons vindt u altijd de juiste, passende locatie in de door u gewenste sfeer.

Bij Het Witte Huis besteld u online uw catering aan huis of voor op de zaak Overzichtelijk en eenvoudig te bestellen. Op voorhand geen gedoe met betalen maar gewoon online bestellen wanneer het u uit komt. Voor uw feestje, lunch of diner aan huis of op de zaak. Ook voor diverse buffetten, barbecues of high tea bent u hier aan het goede adres. Bekijk, bestel en verstuur en wij nemen contact met u op.

Reekseweg 7 - 5411 RB Zeeland - 0486 451 328 - info@het-wittehuis.nl - www.het-wittehuis.nl

38


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Molenstraat 32a | 5411 EG Zeeland 0486 - 45 23 93 | 06 - 12 21 67 44 www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Samen met de nabestaanden probeer ik een zo persoonlijk mogelijke uitvaart te creĂŤren Wiljan van Lokven

uw laatste wens met zorg geregeld

39


40


Oan de proot mè…… Ria Kempen-Rops

Door Ria Boley

Ze is geboren in Ulvenhout, woonde een aantal jaren in Duitsland en nu alweer 40 jaar in Zeeland waar ze zich vanaf het begin thuis heeft gevoeld en waar ze zich op velerlei gebied verdienstelijk heeft gemaakt. Onder andere als verkeersbrigadier, in het bestuur van Veilig Verkeer Nederland, als leesmoeder op de peuterspeelzaal, als hulpkoster en in het bestuur van de Bond van Ouderen. Vandaag vertelt ze over haar bewogen leven. DE DUITSE TIJD Op 12 november 1940 werd Maria Cornelia Anthonia Rops geboren. Ze was het 10de kind van Franciscus Rops en Catharina van Boxel. Na haar zouden nog twee broers en een zus het gezin compleet maken. “Van de oorlogstijd weet ik natuurlijk nauwelijks iets” 14.140 zegt Ria. “Ik was vier jaar toen we daadwerkelijk iets Ria met jongste kleinkind. meemaakten en ik kan vooral vertellen wat ik van mijn oudere broers en zussen heb gehoord”. Het was oktober 1944 en we woonden op een enigszins afgelegen boerderij, De bevrijders naderden vanuit Baarle Nassau en de Duitsers zeiden tegen mijn ouders: “Maak dat je wegkomt want het kan hier wel eens gevaarlijk worden”. Gemakkelijk gezegd tegen een boerengezin met toen twaalf kinderen plus Opoe, meid Marie en knecht Driek. Toch kropen we met z’n allen op de boerenwagen, Opoe vooraan op een stoel en ook de kast moest nog mee. Het leek wel de vlucht uit Egypte. Op de Chaamseweg hadden de Duitsers dynamiet gelegd om de geallieerden een halt toe te roepen. Van die gele blokjes die de mannen uiterst voorzichtig met een lang touw van de weg hebben getrokken. Dat was in de buurt van het landgoed Luchtenburg waar baron Prisse en freule Jeanne woonden. Onderweg kwamen we de freule op de fiets tegen. Ze vroeg wat er aan de hand was 14.141 en toen vader het vertelde zei ze meteen “kom maar bij ons”. Ria met jongere broertje Bert. -- Dat bleek -41


Dat bleek niets te vroeg want enkele boerderijen in onze buurt waren al in puin geschoten. We bleven zes dagen op het landgoed, toen was het ergste voorbij en konden we terug naar huis. Onze boerderij stond er nog maar alle ruiten waren kapot en alle binnendeuren weg. Ook was ons varken geslacht en alle kerkboeken opgestookt. 14.142

SCHOOLTIJD EN ANDRE

Ik herinner me dat ik mijn eerste H. Communie gedaan heb op een gewone doordeweekse dag. Mijn ouders hadden er toch een feestje van gemaakt want ook mijn peetouders waren uitgenodigd. Voor het Vormsel moesten we met de hele klas te voet naar Bavel waar de bisschop alle vormelingen uit de regio een kaakslag toediende. Ria zat in de vijfde klas van de lagere school toen ze - ter voorbereiding op het internaat, waar ze in de zesde klas naar toeging - Franse les kreeg. Op het internaat vond ze het vreselijk. Ria als welpenleidster met de aalmoezenier. Ze had veel last van heimwee en toen bovendien in de 2de klas van de Ulo haar vader overleed mocht ze door tussenkomst van de huisarts naar huis komen. Haar opleiding maakte ze af in Breda. Broer Piet studeerde in Utrecht voor dierenarts en het leek Ria wel leuk om zijn hulpje te worden. Daarom volgde ze een opleiding tot dierenartsassistente. Al snel kwam ze er achter dat deze opleiding niet de minste was en dat er veel studie van haar gevraagd zou worden. Ze besloot toen maar om af te haken en bij moeder thuis te komen. Moeder vond echter dat haar dochter moest worden voorbereid op haar eventuele taak als huisvrouw en dus ging ze naar de Landbouwhuishoudschool in Breda. Daar had ze veel vriendinnen, zong in een koor en was Akela bij de Scoutinggroep van de Welpen. Tijdens carnaval in Breda waar ze met een vriendin ging dansen, leerde ze Andre Kempen kennen. Andre, een beroepsmilitair gelegerd in Eindhoven en geboren Rotterdammer, was op cursus bij het Luchtmacht Opleidingscentrum in Breda. Sedert die dansavond wist Andre het zéker, hij had de vrouw van zijn leven gevonden. Regelmatig kwam hij op zijn scooter van Eindhoven naar Ulvenhout om haar op te zoeken. In die tijd was de strijd om Nieuw Guinea in volle gang en Andre was bang dat hij daarheen zou worden uitgezonden. Dat was iets wat hij absoluut niet wilde. Op een dag las hij in een advertentie dat er personeel werd gevraagd voor een raketopleidingscentrum in Texas. Hij besloot om daarop te solliciteren en werd aangenomen. Toen kwam de vraag of Ria met hem mee wilde gaan. Bij moeder Rops 14.143 was daar geen sprake van. Ze vond Ria te Andre terug uit Amerika. jong en bovendien, redeneerde ze, “in het jaar dat hij weg is kan er veel gebeuren!” Er gebeurde echter niets. Andre bleef trouw brieven schrijven en later zelfs gesproken brieven die door de familie Rops op een grote bandrecorder werden afgeluisterd. Toen hij na dat jaar terugkwam en voor moeder een grote vuurvaste schaal meebracht die hier nog niet te koop was, bleek het ijs voorgoed gebroken. -- Naar Duitsland -42


NAAR DUITSLAND Na zijn terugkeer uit Amerika werd Andre geplaatst bij de raketopleiding in Erle, Duitsland. “Toen werd besloten om toch maar te trouwen” verteld Ria. “Het was voor Andre namelijk geen doen om telkens vanuit Duitsland naar Ulvenhout te 14.144 komen. We trouwden op 16 november 1963. Toen we aankwamen in het huis dat Andre in Dorsten had gehuurd kwamen we in een absoluut kale ruimte. We gingen op de grond zitten wachten tot de verhuiswagen kwam. Toen deze ’s avonds nog niet was gearriveerd ging Andre naar het enige cafeetje dat in Dorsten te vinden was om te bellen. Wat bleek? De verhuiswagen had stukken en het zou zeker vier dagen duren voordat ze onze spullen zouden kunnen brengen! Daar zaten we dan. Met nog geen stoel om op te zitten en geen bed om in te slapen. Dat hebben we toen die eerste nachten maar in het cafeetje gedaan. Tijdens die periode werd in Amerika president Kennedy vermoord. Dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Nadat ons huisje was ingericht begon mijn leven als huisvrouw. Heel anders dan ik mijn wittebroodsweken had voorgesteld. Voor mij was het brood namelijk helemaal niet zo wit. Andre was naar zijn werk, ik had niets om handen, kende niemand en ik had vreselijk veel heimwee naar de drukke 1e huis na het trouwen in Dorsten (Duitsland). gezelligheid van ons gezin. Gelukkig raakte ik al snel in verwachting waardoor ik me kon richten op de voorbereiding voor de geboorte van ons kindje. Andre moest ook wennen aan een gezinsleven. Eens moest hij plotseling op cursus bij de KMA in Breda. Die avond kwam hij niet naar huis. Ria, doodongerust, belde naar de basis. Daar wisten ze haar te vertellen dat Andre voor enkele dagen van huis was. Hij was totaal vergeten om Ria te bellen. “Het was toen nog niet zo dat je ieder moment van de dag aan de telefoon hing” lacht Ria. PANIEK Toen Peter zich aankondigde belde Andre bij buren naar de arts van de basis en deze zei: “Ik kom straks wel een keer want het kind rolt er zo maar niet uit”. Ria, totaal onervaren en op geen enkel gebied voorgelicht, had echter het idee dat de geboorte niet lang meer op zich zou laten wachten en dat er een dokter moest komen. Aangezien ze in een wijk in aanbouw woonden waren er altijd wel bouwvakkers in de buurt. Andre sleurde er letterlijk eentje van de bouw af om een dokter uit Munster te halen. Toen hij naar 14.145 binnen kwam om te vertellen dat hij iemand André met de twee oudste kinderen en de gevonden had was de baby al geboren. Ria had tweeling in de wagen. helemaal alleen zoon Peter van bijna negen pond op de wereld gezet. Inmiddels waren er enkele buurvrouwen gearriveerd die allemaal geschrokken stonden te permitteren. Ria vroeg hen om de baby de eerste zorg te verlenen en ging toen liggen afwachten tot de dokter kwam. Toen deze enkele uren daarna arriveerde, schrok hij hevig en moest ze meteen naar het ziekenhuis. -- Er kwam -43


Er kwam een brandweerwagen die tevens als ambulance fungeerde en zo werd ze, samen met een dood nerveuze kersverse vader, naar het ziekenhuis in Munster vervoerd. Na enige tijd vroeg Ria zich af waar haar baby was. Men kwam toen tot de ontdekking dat het kleine manneke al enkele uren moederziel alleen in het huis lag! Peter werd gehaald maar tot haar ontsteltenis mocht hij niet bij haar komen vanwege infectiegevaar. Gelukkig had na enkele dagen een oud zustertje medelijden met haar en kwam stiekem even met het kindje naar haar toe zodat ze de baby voor het eerst écht kon zien. “De eerste die ons met de geboorte van ons kindje kwam feliciteren was aalmoezenier Piet van Veldhoven, de huidige pastoor van Venhorst” vertelt Ria. “Een bijzonder mens waar ik nog altijd contact mee heb. Toen hij Peter gedoopt heeft was in Dorsten de stroom uitgevallen. De aalmoezenier kwam met een hele bos kaarsen zodat 14.146 we toch een heerlijke sfeervolle avond Vlnr: Carolien, Mark, Peter en Niels. hadden”. Het tweede kindje dat geboren werd was Carolien. Een klein fijn popje dat snel al de nodige zorg behoefde. Carolientje was niet in staat om haar eten binnen te houden. Er volgde een weg langs vele doktoren die haar allemaal gezond verklaarden. Ria en Andre waren ten einde raad. Het kindje was gezond en toch zagen zij zelf dat het niet zo was. Tot moeder Rops de knoop doorhakte en verklaarde “dit kindje is ziek, het moet naar een ziekenhuis”. Carolientje werd opgenomen in het ziekenhuis van Winterswijk waar ze ontdekten wat er met haar aan de hand was en waar ze na bijna drie maanden kerngezond naar papa en mama mocht terugkeren. Die waren inmiddels verhuisd naar Erle waar ruim vier jaar na de geboorte van Carolien een tweeling op de wereld kwam. “Pas op het allerlaatste moment vertelde de dokter ons dat het wel eens een “meerling” zou kunnen zijn“ vertelt Ria. “In allerijl begonnen we voorbereidingen te treffen. Op een gegeven moment stonden er zelfs drie wiegjes want een meerling, je kon niet weten. De meerlingen bleken twee mooie jongetjes te zijn, Mark en Niels. Nog vier jaar woonden we heel plezierig in 14.147 Erle. Toen kreeg Andre een aanstelling als vliegtuig-monteur op vliegbasis Volkel en kwamen we in Zeeland terecht. ZEELAND Weer kwamen we in een totaal andere omgeving. Alleen was de situatie nu gelukkig heel anders. We waren nu met z’n zessen en de verhuizing naar de Oude Molenstraat in Zeeland verliep zonder problemen. Om zo snel mogelijk in te burgeren besloten we ons aan te sluiten bij verenigingen. Andre, altijd al Aktie Red de toren, vlnr: Piet van Gerwen, André Kempen, Frans Cornelissen en Giel Franken. een serieuze amateurfotograaf, werd lid van Objectief. De kinderen gingen bij de Scouting en ik werd verkeersbrigadier en ging bij gemengd koor De Lorelei. In 1974 werd Andre gevraagd om hoffotograaf bij de Smouskes te worden, iets waar ze hem een groot plezier mee deden want fotograferen was zijn lust en leven. Andre was in tegenstelling tot mijzelf, een rustige man. -- Hij was -44


Hij was bijzonder technisch. Er was niets op het gebied van techniek wat hij niet kon maken. Met het gevolg dat er altijd wel iemand was die kwam aanzeulen met een stofzuiger of een grasmaaimachine die gemaakt moesten worden en zo meer. Mijn familie kwam regelmatig met een volle kofferbak met te repareren spullen want Andre wist overal raad mee. Hij was dan ook al die tijd dat ze op bezoek waren aan het werk en als ze naar huis gingen werkte alles weer! We hadden een goed leven. Onze kinderen maakten het goed en Andre en ik genoten zo veel mogelijk. Eens gingen we met de hele familie Rops naar de Moezel. We raakten bevriend met de eigenaar van het hotel en zijn er, ook nog met de kinderen, jarenlang minstens een keer per jaar naar toegegaan. We gingen naar Santiago de Compostella, naar Lourdes, Rome en Andalucia. Met mijn broer en schoonzus ben ik later naar Sint Eustatius geweest, hun dochter woonde daar. Dat is echter geen vakantieadres wat ik iemand zou aanbevelen. De armoede ten top, corruptie alom en veiligheid absoluut niet gegarandeerd. Toen de kinderen uit huis waren heb ik ook nog enige tijd met veel plezier gewerkt in het verzorgingshuis in Reek. Zo kabbelde ons leven rustig en plezierig verder 14.148 tot die ene fatale dag in juli 1996. MARK

Mark, verongelukt op vliegbasis Eindhoven.

Mark studeerde in Tilburg aanvankelijk voor leraar economie. Na een stage periode die hem niet goed was bevallen schakelde hij over naar een studie rechten. Omdat hij tussentijds van studie was veranderd, werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Mark, altijd al zeer muzikaal, melde zich aan bij de fanfare van de Nederlandse Luchtmacht. De studie ging gewoon door maar of hij zo fanatiek studeerde als muziek maakte betwijfel ik. Hij speelde namelijk in vijf verschillende fanfares. Met het militaire orkest gingen ze naar grote evenementen in het buitenland. In juli 1996 vertrokken ze voor een taptoe in Modena (Italië). De dag dat ze zouden terugkomen belde hij s’ morgens op en vertelde dat ze het fijn hadden gehad en dat hij een fles echte Italiaanse olijfolie zou meebrengen. Gewoon onnozele dingen maar omdat het zijn laatste woorden waren tegen mij, o zo belangrijk. Ik stond in de keuken af te wassen toen ik op het nieuws van zes uur hoorde dat er op de vliegbasis Eindhoven een ongeluk was gebeurd met een Hercules transportvliegtuig. Op dat moment bekroop me onmiddellijk het gevoel “als daar onze Mark maar niet in zit”. Ik liep naar Andre 14.149 maar die zei: “als het een transportvliegtuig is kan Monument op vliegveld Eindhoven van het dat niet het geval zijn want die vervoeren alleen verongelukte muziekkorps. passagiers in oorlogstijd”. Toch waren we niet gerust en gingen aan het bellen maar alle telefoons waren overbezet. Je kon niemand bereiken. Peter die in de Ardennen zat en het via de autoradio had gehoord, kwam met onverantwoorde snelheid naar Zeeland gereden omdat het inmiddels wel duidelijk was dat Mark in dat vliegtuig zat. -- We besloten -45


We besloten om naar Eindhoven te gaan. Toen we daar aankwamen was de chaos compleet. Allemaal radeloze mensen die wilden weten of hun kind de ramp had overleefd. Onbeschrijfelijke toestanden waarvan ik hoop dat niemand die ooit, ooit hoeft mee te maken. Wij werden opgevangen door een dominee en later door de burgemeester van Vught waar de leden van de fanfare gelegerd waren. Rond twaalf uur werd er gezegd dat er weinig hoop was. We konden het beste naar huis gaan en afwachten tot we officieel bericht kregen. Je begrijpt dat niemand van ons die nacht een oog heeft dichtgedaan. De andere dag was het nieuws al overal doorgedrongen en regelmatig liepen mensen binnen maar wij hadden nog altijd geen bericht. Natuurlijk wisten we het wel maar ergens bleef nog de gedachte: misschien… Pas tegen de avond werd ons door een hoge ambtenaar de officiële brief van zijn overlijden gebracht. HET VERVOLG Nadat alle formaliteiten die bij een dergelijk overlijden voorbij komen achter de rug waren, begon Andre zich meer Andre Kempen en meer te verdiepen in de toedracht van het ongeluk * 16-8-1937 / † 2-2-2004. waaromheen veel onduidelijkheden bestonden. Hij heeft zich totaal ingezet om bepaalde feiten aan het licht te brengen. Hij kón er niet overheen en ik ben er van overtuigd dat zijn overlijden in 2004 daarvan een gevolg is geweest. Hoewel het verdriet over het verlies van Mark en Andre nooit verdwijnt heb ik het toch een plaatsje kunnen geven. Ik ga nog wel 14.151 altijd naar de jaarlijkse herdenking op 15 juni op vliegbasis Eindhoven en ben met de nabestaanden naar Lourdes en Modena geweest. Ik heb het geluk dat ik goed gezond ben zodat ik in staat ben om dingen te doen die ik leuk vind. Ik ben een regelaar en bij de Bond van Ouderen kan ik dat benutten door dingen mede te organiseren. Vaak ga ik nog naar mijn familie, we hebben een goede band met elkaar al zijn er helaas al enkele uit ons gezin overleden. En natuurlijk zijn er de kinderen en Tijdens Rome-reis, links Gien v.d. Ven-v. Ras kleinkinderen waar ik zoals iedere rechts Ria Kempen. moeder en grootmoeder van kan genieten. Ik kook graag, zing graag en sinds kort heb ik een nieuwe hobby namelijk boetseren. Ja, ik kan zeggen dat het met mij ondanks alles, best goed gaat. 14.150

Ria diverse momenten in je leven werden door donkere wolken overschaduwd. Wij wensen je vanharte hartetoe toedat datde detoekomst toekomstvoor voorjouw jou alleen van alleennog nogmaar maaruit uitstralend stralendblauw blauwzal zalbestaan. bestaan.

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK. 46


14.153

14.152 Familie Rops, 13 kinderen, vader (al ziekelijk) en moeder. Ria rechts naast vader.

Trouwfoto van vader Frans en moeder Cato.

14.154 Vlnr: Ria, in de kinderwagen Bert en broer Wil.

14.156

14.155 Het gezin van vader Rops. Vlnr: Marie, Frans Heeroom Harrie, Pieter, Jan en Toon. Midden: opa en oma.

14.157 Optocht Kindsheid: Ria als Maria en een van haar broers als Jozef.

Trouwfoto: 16-11-1963 met de welpen.

47


14.158

14.159

Familie Kempen vlnr: Andre, Ria, Niels, Mark, Carolien en Peter.

Bedevaart Kevelaer vooraan links Toos v.d. Hei en rechts Ria Kempen.

14.160

14.161 Terug op Luchtenburg de geboorteplek 60 jaar later met broers en zussen. Ria 4e van rechts.

Ria als non tijdens een toneelstuk van de KBO.

14.163

14.162 Optreden in St. Jan Den Bosch met De Lorelei, 7e van links Ria.

48

Kleinkinderen vlnr: Dieke, Anika, Marit, Alies en Mathieu.


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Computer Service Landerd Puttelaar 2A - Zeeland tel 0486-451914

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Het adres voor bedrijven en particulieren voor systemen – notebooks - printers – tablets reparaties - uitbreidingen - toners cartridges - muizen - kabels papier – software – school/kantoorartikelen Wij hebben een eigen reparatiedienst Fijne Feestdagen en een goed 2014 Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl Tijdens de carnavalsweek zijn wij gesloten, fijne carnavalsdagen

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 49


REMEMBERZ 12 april is het weer zo ver. De tweede editie van Rememberz in het Witte Huis. Tijd om terug te gaan en alle goede rememberz (herinneringen) van vroeger op te halen, met vrienden en bekenden van toen. Het Witte Huis zal omgetoverd worden tot een groot feesthuis met natuurlijk typische jaren 90 aankleding en muziek. Er zal een heuse 90’s party gehouden worden. Samen met DJ Jack, E-Jackt en DJ Sjek beloven we er weer een geslaagde avond van te maken. Alle 90’s hits van vroeger zullen door onze dj’s in een geweldige mix gedraaid worden, met de videoclips van toen. Heb jij zin om met je oude klasgenoot, vrienden of gewoon je neef of nicht bij deze speciale gelegenheid aanwezig te zijn. Bestel dan je ticket en zorg dat je het niet mist. Info en tickets: www.rememberz.nl. Of volg alle leuke wist je datjes nog van de jaren 90 op Facebook: www.facebook.com/rememberzevents DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 50


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr)

Nu in ons instituut:

Microdermabrasie met Ultrasoon AKTiE PRiJS*

van €105,voor €59,50

Vertoont uw huid kleine rimpeltjes, vergrote poriën, onzuiverheden, andere beschadigingen of heeft hij meer energie nodig? Dan is de combinatie van Microdermabrasie en Ultrasoon de perfecte oplossing!

*Geldig tot 01 mei 2014

Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl 51


10 jarig jubileum

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor onze jubileumactie zie onze website www.rijschooldekkers.nl Tel. 0486-453328 REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 52

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 3

4. DE TWINTIGER JAREN. Op 10 augustus 1925 kwam er een wervelstorm over Zeeland en Langenboom. Toen was het zo druk. Toen kwam koningin Wilhelmina van Langenboom over de Heihorst en ging zo naar de Graspeel. Ze ging ook enkele huizen binnen. Wij hebben nog foto's van het huis van Toon van Schijndel. Daar is de koningin helemaal doorgewandeld. Wij hebben die foto's en een geschilderd portret van dat huis omdat daar later ook onze kinderen geboren zijn. Na de storm hebben die, die hun huizen kapot waren de hele winter in noodwoningen gezeten, maar daar was het zo koud, dat als de kachel gloeiend stond je toch nog een koude rug kreeg. Er was gelukkig zoveel geld binnengekomen, dat ze allemaal een nieuw huis gekregen hebben. De stenen voor die huizen kwamen aan de halte bij het spoorhuisje van de rover aan en dan kwamen die mensen vragen: "Wilde ook voor ons een halve dag steen halen, maar de weg was voort zo slecht dat het met de korte kar moest. Ik kwam toen nog wel eens bij Bert van Tillaart. Die kende ik van het melk rijden. Die was aan de fabriek altijd juist achter ons en dan werkten we altijd samen. Zo hebben we toen een koude natte winter gehad. Toen kwam 1926 met een watersnood. Vroeger ging de Maas over de dijk. Als het water aan 1080 stond ging het in Beers er over, maar in 1926 was het water zo hoog, dat de achterdijk achter Mil brak en het water tot bijna aan Het Huukske kwam en die boerderijen tot aan het dak in het water stonden. De mensen werden met een bootje over de balken door het hookgat er uit gehaald. Wij hebben nog een hele dag gewerkt met zandzakken en rossen aan de weg van Het Huukske naar de Bont Os, maar 's morgens was ook de Hondsedam doorgebroken en ging heel Velp onder water. Vandaar nog de spreuk: "Velp dat is er zo'n arm land, 's winters in het water en 's zomers in het zand". Nu genoeg over het jaar 1926. Ik wil nog schrijven over de winter van 1929. Dat was de koudste winter die ik heb meegemaakt. Dat was met de Vastenavond. We moesten toen 's morgens naar de kerk, want het was 40-uren gebed. Toen de mis uit was zijn we bij Zegers maar een borrel gaan nemen. Maar toen het een uur was kwam de veldwachter en moesten we er uit. Een van ons was al een eindje vooruit gefietst en was onderweg van zijn fiets gevallen en was daar een tijdje blijven liggen. Toen wij er bij kwamen dachten we dat zijn lippen helemaal stijf bevroren waren. We hebben hem toen bij Harrie Beek achter een gloeiende kachel gelegd. We hebben daar warme koffie gedronken en onder die bedrijven was onze bevroren maat weer bijgekomen. We zijn toen bij Janoom Schippers nog maar een borreltje gaan drinken en eer we daar weg waren liep het tegen Aswoensdag. Toen lag Aswoensdag bij ons 's morgens een varken van 80 kilo aan de vloer vastgevroren. W hebben toen allemaal losse stro om dat hok gezet. We hebben dat varken niet op durven eten en begraven ging niet. De grond was veel te hard. We hadden toen juist een stuk grond gekocht van Kees van Dore. Daar stond een eiken wal op. Daar hadden we een stuk van uitgedaan en daar lag een hoop droog zand. In dat zand hebben we hem toen ingestopt. Later toen de winter weg was hebben we dat varken nog begraven. Ties van Uden heeft bij ons de schuur gemetseld. Dat was een harde werker en hij was ook nog slachter. Ik lees in de Rakelijzers nog al eens over Toni Dirks. De familie Dirks waren vroeger onze naaste buren. Die hadden toen een grote boerderij. Die Toni Dirks is een zoon van Harrie Dirks en Harrie was weer een zoon van Toon Dirks en die was getrouwd met Drika van der Zande. Dit was de enige dochter van Leonardus van der Zande. (Naris noemden we hem altijd). De vrouw van Naris was Nelleke en Naris zei altijd: “Ik heb de bloem der bloemen". -- Maar Nelleke -53


Maar Nelleke was veel ziek en is tamelijk jong overleden. Daarna woonde Naris alleen met Drika. Die is toen getrouwd met Toon Dirks. Naris van der Zande heeft in 1870 nog mee het grondwerk aan de kerk gedaan en hij zei altijd: "Allemaal voor niks". Naris kwam heel veel bij ons buurten. Hij kwam wel eens als ze bij ons al naar bed waren, maar dat gaf niks. Daags daarna kwam hij dan wat vroeger. Hij ging altijd heel kort bij de kachel zitten. Het is ooit gebeurd dat hij zo vast sliep dat ze bij ons toch maar naar bed gingen. Ze zetten dan enkele stoelen rondom hem heen. Als hij dan wakker werd hoorden ze wel als hij er uit ging. Het was wel ooit 3 uur. Als hij dan weg was maakten ze de deur op slot, maar daags daarna kwam hij toch weer terug. Dit was dus dan de overgrootvader van Toni Dirks. Hij woonde toen op de Heihorst. Ik heb vroeger ook veel samengewerkt met Frans van Dongen. We hebben van alles samen gedaan. Gras maaien met de zeis voor f 6,-- per hectare. Ook hebben we samen veel bomen gekapt. We hebben in Velp bij de paters Capucijnen 250 iepenbomen gekapt en uit de tuin gehaald. Daar kregen we ook middageten er bij en dat was goed. En elke keer een grote pot bier. Dat maakten ze zelf. De meeste van die bomen had Harrie Beek gekocht. Die moesten we ook nog bij hem thuis brengen. Later hebben we ook nog veel bomen gekapt voor Van Hout de klompenfabriek in Mil. Ik weet ook nog, dat een vrachtwagen van Van Oosterum een man dood reed ongeveer daar dat huis van Frans van Dongen later is gezet. Die man was dood. Ze heetten hem de dode Janus. Die was samen met Piet Dirks wezen werken op het land van Dirks. Ze zouden naar huis gaan eten. Die man was een steentje zo op de weg aan het schoppen en Piet Dirks die aan de andere kant van de weg was stond al te roepen: "Janus er komt een auto" maar dat hoorde Janus niet. Hij trad met zijn steentjes juist voor die auto de weg op. De chauffeur van die auto stond er bij te janken. Toen kwam Nol Dirks, dat was een ongetrouwde broer van Toon Dirks met de kruiwagen en zei tegen mijn vader: "Hannes vat hem maar mee aan, dan zullen we hem in de schuur slaan". Maar mijn vader zei: "Nol, ik zou toch maar eens wachten tot de politie er is." Dat duurde allemaal lang. Toen was er nog geen telefoon en moest er iemand naar de politie om dat te gaan zeggen. In 1983 was ik in Mil op een feest bij mijn broer en wie kwam daar aan Frans van Dongen. Ja, zei hij, ik wist dat ge hier kwam en ik dacht daar moet ik nog eens mee gaan buurten. We hebben heel gezellig een uur zitten praten over vroeger. Ik vond het ook fijn om samen die oude stukken nog eens op te halen. Ik weet niet veel meer van de straatnamen, dat is allemaal veranderd. Alleen de Rector van Gerwenstraat weet ik nog. Die rector van Gerwen was vroeger mijn schoolkameraad. Het was de enige zoon van Doris van Gerwen. Daar ging ik altijd mijn boterhammen opeten en 's zaterdags kwam hij dikwijls naar de Heihorst. Wij gingen dan de Graspeel in om vogeltjes te zoeken. Hij was wel hoog geleerd. Nadat hij priester was heeft hij nog 7 jaar gestudeerd aan de universiteit. In 1933 op mijn trouwdag heb ik nog een brief van hem gekregen. Hij was toen in Nijmegen op de universiteit. Hij heeft ook nog mijn 2e dochter mee gedoopt op de dag dat Wim Jans op 22 april 1935 zijn eerste mis deed. Dat hebben ze toen met 5 Zeelandse priesters gedaan. Vandaar dat ik de Rector van Gerwenstraat niet vergeet. Als hij niet zo jong was overleden dan zou hij nu in augustus 1990 86 jaar zijn geworden. Dan vergeet ik ook niet de Kleine Graspeel. Ik heb daar 4 jaar de melkkar gereden. Daar was de rotste grond van heel Zeeland. Daar kwamen ze vroeger uit Os en Bergen om kikvorsen te vangen. Die werden dan gebruikt als lekkernij, tenminste voor de achterste helft. Op de meeste plaatsen zit er ook nog een leemlaag op 2 meter diepte. Als ze die er niet uitgehaald hebben, dan moeten ze daar als het nat wordt de deuren maar goed dicht houden anders wippen de kikvorsen binnen. Vroeger moesten de buren op de gemeente gaan aangeven dat er iemand dood was en dan moesten ze eerst een paar borrels hebben. Als er dan iemand dood ging, dan werd deze met de lange kar naar de kerk gereden. De dragers moesten ook voor de lijkstoet vertrok een paar grote borrels hebben. Als het op de gemeente was aangegeven kwamen er twee zusters de dode in de kist leggen.

54


Natuurgeneeskunde therapie Energetische therapie Complementaire therapie Voetreflex therapie Triggerpoint therapie Manuele lymfe drainage EMDR

U kunt nu bij ons ook terecht voor:

VOETREFLEX therapie: Voetreflextherapie verbetert de bloed‐ en energiedoorstroming en beïnvloedt het zenuwstelsel op een positieve manier. Daarnaast heeft het een sterk ontspannend effect. Een goede doorbloeding en energiedoorstroming in organen en weefsel zorgen ervoor dat afvalstoffen sneller worden afgevoerd en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Dit alles heeft een vitaliserend en opbouwend effect voor het lichaam. Vandaar dat voetreflexologie bij zeer veel verschillende klachten verlichting kan brengen of zelfs klachten laat verdwijnen. Vraag naar Tiny voor een behandeling.

Begeleiding naar een GEZOND GEWICHT: Een paar kilootjes extra na de decembermaand, die leuke kleren die nu net even te strak zitten of gewoon op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewicht‐ en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voeding‐ en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI‐test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Hiermee voorkomt u ongemakken en ziektes. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Vraag naar Tonny voor de mogelijkheden en een intakegesprek.

Blijf niet lopen met klachten, maar kom in actie!

Sport‐ en ontspanningsmassage Bindweefsel massage Holistische massage Hotstone massage Kinetisch tapen Thaise yoga Gewichtsconsulent voor: Gewichtsproblemen en Sport en voeding

Cadeaubonnen vanaf € 23, ‐

Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

tel: 0625000368 Mail: tiny.en.tonny@planet.nl Internet: www.tinyentonny.nl facebook: tinyentonny twitter: @tinyentonny

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig Wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag‐ als avondbehandelingen Bel gerust voor een afspraak of meer informatie

55


Een welkomstdrankje bij binnenkomst Op tafel staan minibroodjes met ham, kaas en zoetwaren Aan tafel geserveerd een kop groentebouillon met huisgedraaide soepballen Tijdens het hoofdgerecht presenteren wij u diverse warme en koude vlees-, vis- en eiergerechten. Bijpassend met lekkere nasi en aardappelgarnituren. Als afsluiter presenteren wij u een overheerlijk grand dessert. Tijdens de brunch onbeperkt koffie, thee, melk, limonade en jus d’orange Ook aan de kinderen wordt gedacht, de keuze is voor hen reuze en genoeg vertier met paaseieren zoeken en een springkussen Prijs € 20,50 • Kinderen tot 12 jaar € 10,00 • kinderen tot 4 jaar gratis * uitsluitend op reservering: 0486 - 45 13 28, vol=vol

Kunt u niet met Pasen en wilt u wel komen brunchen, denk dan eens aan moederdag of 1ste pinksterdag. Heeft u iets speciaals te vieren? Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden. Z al en cen tru m Het Wi tte Hu i s - Voor

alles wat mensen samenbrengt

o.a. Bruiloften – jubilea – recepties – diners – vergaderingen – buffetten - catering ________________________________________ ___________________________ Re ek s ew eg 7 , 5 4 1 1 RB Ze el a n d ( N. B. r .) • Tel 0 48 6 4 5 1 3 2 8 www. h et - wi t t eh u i s . n l • i n f o@ h et - wit t eh u i s . n l

56


Zelland is Zelland

(deel 84)

Kende gij Zelland? De vastelaovend is ondertussen veurbij en ge zult daorvan al wel wir uitgerust zèn. Of misschien hedde alleen mar wa langs de kante naor unnen optocht staon te gapen, en dor kunde ok al grif muui af worre. Nou waar ’t eigenlijk zo geregeld, dètter op aswoensdag de gemènteraodsverkiezingen gehouwen zouwen worre. Mar in Den Haag daachten ze váást dè de kiezers in Brabant en Limburg dan nog wel nie goed helder in d’rre kop zouwen zèn um dè goed te kunnen doen, en hebben ze ’t mar twee weken opgeschovven. Dan zullen ze door in ’t zuiden, veural ok nao 2 weken váásten, wel wir nuchter zen, hebben ze zitten bedenken. Zôt nie? Dus ge hed nou nog efkes tijd um oe eigen te gaon bizzighouwen mi de vroog op wie of wa dè ge zult gaon stemmen. Zoas ge wit, woensdag d’n 19e mert ist zo weijd. Ge hed oe eigen denk ik al z’n best laoten veurlichten, en al die folderkes en áánder bloikes al goed bekeken. As ge ze nie mee bij’t aauw pepier hed geflikkerd, dan hedde kunne lezen wa die partijen toch wir gljk veur schòns veur ons bedaocht hebben. En op internet hedde misschien al unnen kieswijzer bekeken of ingevuld, die dan tiggen oe zè wor dè ge het bèèst op kunt stemmen. Misschien die partij wor ge alzeleven al op gestemd het; misschien is’t wel ’n heel áánder partij geworren, veural as ge ’t nie mir zaagt zitte mi oe keuze van de veurige kir. As ge naor ’t debat in de Foeniks in Schaijk bent gewist, dan hedde dor alle zes de lijsttrekkers van evenzoveul partijen kunnen aonheuren. Ovver wa ze denken van de stilstaonde wònningbouw, de centrumplannen wor ze ok nie goed rood mi weten, en ok nog ovver die nakende herindeling. Dor zal’t de kommenden tijd nog duk ovver goon denk ik.

Hoe dan ok, wor ge ok op stemt, Landerd krijgt er 2 neij zetels bij. Want we zèn de afgelopen tijd naor meer dan 15 duuzend inwoners gegroeid. En dan krijgt ‘n geminte 17 raodszetels. Ik hoop wel dè ze zat plaots hebben rondum de raodstaofel um dor nog twee stuul tussen te kunnen zetten. En ik hoop ok dè ge ’n goei keuze kunt maoken. ’t Is in ieder geval altijd bètter dè ge gaot stemmen as dè ge thuis bleft zitten grijnzen dè’t glijk niks is. As ge da doet, dan moete laoter ok nie zanniken dè ze ’t nie goed doen. Nou hedde de kans um oe stem mee te laoten tellen, ok al ist mar ’n klein bietje wa ge in de romme te brokkelen het. Mar, zoas ’t bekende spreekwoord ze: alle bietjes helpen. Vanaf ’s mèèrges half 8 kunde al terèècht in ’n stembureau en as ge d’n hillen dag moet werken, kunde alt nog tot 9 uure ’s aoves oe stem uitbrengen. Ik ben beneit hoe’t ‘r in Landerd gestemd gè worre en wàtter dan glijk zal veranderen. In ’t centrum van Zelland verandert ‘r nogal zichtbaar veul, want mi de neij school schiet ’t in ieder geval al aorig op. ’t Wurd ’n groot gebouw; nou ziede pas goed hoe groot eigenlijk. Dè zal sommige minsen wel wa tegenvallen, die ’t uitzicht op de kerk nou stik wa zien veranderen. Mar ja, as’t glijk af is, zal d’r wel wa schòns te veurschijn kommen. Dè hoop ik tenminste… Wa’k in ieder geval eiges ok goi veranderen is ’n stukske van dizzen column. Ik wil gedurig ’n plèkske in Zelland gaon bezuuken, waor een of andere tekst stè. Ik ben dan beneit wie wit wor dè is. Kende gij Zelland, zoveulas. De oplossing meude naor men deurmailen. In ’t volgende Rookelijzer zal ik dan zeggen wor ´t waar, en misschien vertel ik ‘r ok wel bij wie dè ’t goed gerooien hè. De tekst van dizzen kir is: Prins Gemaal. As ge wit wordè dè stè, mail ’t dan naor: victorvanuje@hotmail.nl Succes ’r mi! Nou mensen, nog 17 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 57


Eén week voor de verkiezingen zou ik hier een stuk moeten schrijven waarmee ik u kan overtuigen om op Progressief Landerd te stemmen. Ik heb u het afgelopen jaar meerdere malen in ‘Ut Rookelijzer’ meegenomen in mijn denken over politieke thema’s in Landerd. Zorg en welzijn hebben altijd mijn speciale aandacht gehad, dit is ook het terrein waarop ik mij het beste thuis voel.

Toekomst van Landerd Partij ‘Herindelen’ wil Landerd zo snel mogelijk opheffen. Is dat verantwoord? Een nauwere samenwerking op korte termijn met omliggende gemeenten als Oss of Uden is voor de hand liggend, zeker nu de landelijke overheid steeds meer grote en ingewikkelde taken naar gemeentes schuift. Op de langere termijn is fuseren niet te vermijden. Dat is een proces dat zorgvuldigheid en constructieve samenwerking en dus tijd vereist; niet een Ik heb mij de laatste tijd in toenemende proces dat je kunt versnellen! Dat frustreert, mate verbaasd en soms ook wel wat leidt tot ongewenste zaken en levert echt geërgerd over het gedoe in de Landerdse geen voordelen op. politiek. De nieuwe partij ‘Herindelen’ is opgericht en daarmee is er een nogal De gemeente opheffen is het enige politieke negatieve toon gezet in de discussie over de doel van ‘Herindelen’. Herindelen, dat kan toekomst van Landerd. In publicaties lees ik nooit de enige en grootste zorg van Landerd halve waarheden en soms zelfs hele leugens, zijn! Ingrijpende veranderingen in de en dat zijn dan meestal geen ‘leugentjes om jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Landerds bestwil’. Ondersteuning bijvoorbeeld zijn heel urgent en vragen heel veel aandacht. Landerd is Een goed debat waarin het echt ergens over geen organisatie die je zomaar even over de gaat, een debat met visie en inhoud, is op rand duwt en dan maar ziet wat er allemaal alle bestuurlijke en politieke niveaus van gaat gebeuren. Ook na het herindelen groot belang. Die visie en inhoud ontbreken moeten de belangen van Zeeland, ’t Oventje, op dit moment helaas nogal eens in het Schaijk en Reek gewaarborgd zijn. Dat moet debat over de toekomst van onze het doel zijn: opheffen doe je niet in een vloek gemeente. en een zucht, onze belangen waarborgen en 58


beschermen vereist wat meer tijd. Wat dat betreft is Jan van As in zijn column in ‘de Omroeper’ van 19 februari veel reëler. Korte termijn denken, rancuneuze beweegredenen, cynische bespiegelingen zijn niet de fundamenten waarop Landerd zich de komende jaren goed kan ontwikkelen en succesvol aan het regionale samenwerking- en fusieoverleg kan deelnemen. ‘Herindelen’ maakt een klassieke fout: het verwart doel en middel! Verkiezingen Progressief Landerd neemt de belangen van Landerd serieus! U kunt op mij rekenen als het gaat over het behartigen van de Landerdse belangen in de komende vier jaar, zeker als het gaat over de toekomst van Landerd in het algemeen en die van Zeeland en ’t Oventje in het bijzonder! Wilt u met mij van gedachten wisselen, zaterdag 15 maart sta ik, van 12.00 uur tot 16.00 uur, op de parkeerplaats bij de C1000. Bellen of mailen kan ook, zie hieronder voor de adressen.

14.164

Gaat u vooral stemmen op 19 maart. Lijst 2 Progressief Landerd Jacques Pijnappels, Raadslid Progressief Landerd

Progressief Landerd gaat ervoor:  Centrum Zeeland verder ontwikkelen, in vier jaar een aantrekkelijke dorpskern, winkelen en ontmoeten staan centraal.  Oprichten van dorpsraden voor invloed op leefbaarheid eigen kern.  Zorg en welzijn bovenaan op de agenda, elke oudere een welver diende toekomst, elk kind kansen om zich te ontwikkelen.  Het verenigingsleven blijvend ondersteunen, dit vormt een sterke basis van elke dorpskern.  In 4 jaar besluiten tot herindelen met één van de of alle ‘Maashorst gemeenten’.  Borgen van Landerdse kernwaarden: verenigingsleven, solidariteit, groene en gezonde kernen. Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl, 06 20352621 of met onze fractievoorzitter Moritz Böhmer moritz.bohmer@gmail.com, 06 81280442. Voor info: www.progressieflanderd.nl 59


Oproep klasgenotenreünie schooljaar 1960 - 1961 Zuster Odorica Na 15 jaar en bijna allemaal 65+ lijkt het weer eens gezellig om elkaar te ontmoeten. Dan kunnen we weer eens buurten en bijkletsen over de afgelopen jaren. In 1996 hadden we de reünie 50+ en volgens de reacties was dat heel gezellig. Dit willen we graag een keer herhalen. Wij willen jullie daarvoor uitnodigen op 7 september 2014. Dit is op een zondagmiddag. Er wordt deze keer geen levensloopmap gemaakt. Degene die hieraan mee willen doen kunnen zich aanmelden vóór 1 mei 2014. We komen bij elkaar op Menzel 20, 5388 SZ in Nistelrode (dit is bij Lenie aan huis). Weet iemand een betere locatie, laat het weten. Zijn er broers, zussen, familieleden die dit lezen? Geef het dan door! Wij willen graag zoveel mogelijk e-mailadressen hebben. Herkennen we elkaar nog? Hierbij de namen van de foto: voorste rij v.l.n.r.: Joke Verstraten, Johanna van de Broek, Corrie van Dongen, Mientje van Beusekom, Mientje Dekkers, Mien Dekkers, Toos Bergmans, Sjan Bongers, Willie Goosens, Marietje de Louw, Dinie van Dongen tweede rij v.l.n.r.: Ineke van de Burgt, Juffrouw Schlieger, Ria Verhoeven, Gonnie van Haandel,

14.165

Maria Bongers, Gerrie Goossens, Bea Pluk, Corrie van Summeren, Leentje van Delst. bovenste rij v.l.n.r.: Bernadien van Tiel, Riek Schippers, Marietje Huvenaars, Juffrouw De Mol, Jannie van de Burgt, Liza van de Wijst, Rozemarie van de Brand, Fransien Beuvink, Juffrouw De Klein, Zr. Odorica, Riek van Breda, Henriette van Bergen. Fientje van de Laar staat niet op de foto. Helaas zijn er enkele klasgenoten overleden.

De organisatie:

Gerrie Dekkers-Goossens, Brand 23, 5411 PA Zeeland e-mail: gerriegoossens@gmail.com (Leentje) Lenie van Rooij-van Delst, Menzel 20, 5388 SZ Nistelrode e-mail: lenievrooij@hotmail.com

Toch wel heel bijzonder: vier generaties in één familie! Van links naar rechts: Oma Emmy Raaijmakers-Verstegen (52 jaar uit Volkel), overgrootoma Mien Verstegen-Klerkx (75 jaar uit Zeeland), mama Denise van de RijtRaaijmakers (26 jaar uit Venhorst) en baby Lize (geboren op 23 januari 2014).

14.166 60


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw De Klijn Bouw verzorgt ruim 20 jaar bouwprojecten voor particulieren en bedrijven. U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van alle bouwzaken. Denk hierbij aan timmerwerk, metselwerk en glaswerk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van uw woning, garage, serre, of erker. Onderdelen als kozijnen, deuren, plafonds, keukens, badkamers en dakkapellen nemen we graag in handen. Verder zijn we gespecialiseerd in beglazing binnen- en buitenshuis in alle vormen. Niet alleen enkel glas in alle kleuren en figuren en dubbel, HR+, HR++, veiligheids- en zonwerend glas valt binnen de mogelijkheden, ook glas-in-lood en glas-in-koper ramen worden op ambachtelijke wijze handgemaakt in ons eigen atelier. Nieuw; Steiger Houten Tuin Meubelen, vraag de flyer op via de mail/ telefoon of kom een kijkje nemen in onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. Kwaliteit, persoonlijk contact en service staan bij ons voorop, evenals het waarborgen van wederzijds vertrouwen. Dit laatste onder andere door middel van gespreid betalen van de aanneemsom nรก verrichte werkzaamheden, zonder aanbetaling. Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij De Klijn Bouw, neem dan contact met ons op en dan maken we snel een afspraak. Meer informatie vindt u op onze website www.deklijnbouw.nl. De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E w.deklijn@telfort.nl | W deklijnbouw.nl

* * * * *

Sierbestrating / Klinkers Gebakken klinkers (nieuw en gebruikte) Beton- en Pallisadebanden Sier- en Tuingrind Natuursteen

* * * * *

Terrastegel / Betontegels Muurelementen (Zandbak)Zand Verlichting Waterornamenten

Ook verzorgen wij het ontwerp en bestrating van uw tuin. Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 61


OPENDAG 2 e PAASDAG aanbiedingen alléén tijdens de open dag 21 april 10.00 - 16.00 uur

Bij aankoop van KUNSTSTOF KOZIJNEN:

GRATIS RECHTE LAS

OF 50% KORTING HOUTLOOK!

OF 50% KORTING OP HORREN

Op gehele collectie ZONWERING, rolluiken en sectionaal deuren:

! 10% KORTING!

MEERPRIJS ZONWERENDE PLATEN ZONDER ETEN & MONTAGE! Gehele collectie HORREN EN ROLGORDIJNEN: GRATIS INM

Bij plaatsing TERRASOVERKAPPING:

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland, tel 0486 - 45 37 78, www.vanvlietzeeland.nl

• sterkstroominstallaties • zwakstroominstallaties • particuliere alarminstallaties

H. Bongers

62


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 63


64


Vivaan Ouderenwerk Veghel

Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel T: (0413) 367309

De Vrijwilligerspolis van de gemeenten Uden, Veghel en Landerd is gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de vrijwilligerspolis overgedragen van Vrijwilligerspunt Eindhoven, naar Vrijwilligersnet Nederland. Wat betekent dit voor u als vrijwilliger of voor u als vrijwilligersorganisatie? Vrijwilligersnet Nederland voert de Vrijwilligerspolis uit waarbij iedere vrijwilliger uit de gemeenten Uden, Veghel en Landerd de zekerheid heeft dat hij/zij verzekerd is indien hij/zij schade ondervindt of schade toebrengt tijdens het verrichten van niet betaalde werkzaamheden namens een vrijwilligersorganisatie. Registratie niet meer nodig. Registratie en aanmelding voor de Vrijwilligerspolis is vanaf nu helemaal niet meer nodig. Vrijwilligersnet Nederland heeft geen namen van organisaties en contactpersonen meer nodig. Ook het aantal vrijwilligers is niet meer van belang. Alle vrijwilligersorganisaties en alle vrijwilligers in de gemeenten zijn automatisch verzekerd. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor. Het verzekeringspakket van de vrijwilligerspolis bestaat uit de volgende 6 verzekeringen: 1) Een ongevallenverzekering voor vrijwilligers, inclusief ongevallen-inzittenden. 2) Een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie. 3) Een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers. 4) Een schadeverzekering verkeersdeelnemers. 5) Een bestuursaansprakelijkheid verzekering. 6) Een rechtsbijstandverzekering. Het is daarnaast mogelijk om een aparte Casco Object dekking bij evenementen af te sluiten. Deze verzekering zit niet standaard in de vrijwilligerspolis. Enkel aan polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend. Die polisvoorwaarden staan op de site van Vrijwilligersnet Nederland, http://www.vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis Voor aanvullende vragen kunnen belangstellenden ook altijd contact opnemen met: Vrijwilligerspunt Vivaan Uden, Veghel en Landerd, Aldetiendstraat 21a, 5402 ZC, Uden. Tel: 0413-267882, email: vpuvl@vivaan.nl

Kinderloop. Tijdens de SamenLoop voor Hoop wordt ook een aparte KinderLoop gehouden. De Loop vindt plaats op zondag 22 juni van 11.00 – 11.24 uur. Alle kinderen uit Zeeland kunnen op de route meewandelen. Half maart starten de presentaties op de drie basisscholen. De leden van de commissie Kinderamusement zullen op de scholen De Vlasgaard, De Wizzert en ’t Oventje aan de kinderen uitleg geven over de deelname aan de KinderLoop. Alle kinderen krijgen een pakketje met een flyer, sponsorenvelop en inschrijfformulier. Het formulier dient te worden ondertekend door een ouder. De opdracht is geld inzamelen voor het KWF. Dat kan door sponsoring of acties bedenken zoals lege flessen, klusjes doen of zelf gemaakte spullen verkopen. Op de website van de SamenLoop voor Hoop staat het adres waar kinderen uit Zeeland, die elders op school zitten, een pakketje kunnen ophalen. Voor en na het speciale wandelevenement voor kinderen is er tijdens de SamenLoop ook volop amusement voor de jonge wandelaars zoals een springkussen, workshops graffiti spuiten, cupcakes versieren en een ballonnenclown. 65


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Huwelijksvieringen in de parochie. Voor deze heuglijke dag willen we graag met elk bruidspaar een voorbereidingstraject afleggen, dit ziet er in het kort als volgt uit: • een intake gesprek per bruidspaar, • 4 avonden met andere a.s. bruidsparen in Uden. • en een voorbereidend gesprek thuis op de viering met de priester/diaken die de huwelijksviering gaat doen. Aanmelden via het Parochiecentrum te Uden. Graag ruim ½ jaar voor de geplande datum, wij willen er graag met jullie een goede en waardevolle voorbereiding van maken. Huwelijksjubileum. Ook voor een H. Mis uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum is het goed om ruim van te voren de parochie hierover in te lichten en de datum en tijd te bespreken. Dit om teleurstellingen voor wat betreft datum en tijd te voorkomen. Ook voor het eventueel maken van een Misboekje zal de parochie u advies geven. Doopvoorbereiding. Het doopsel is het teken dat je bij Jezus hoort. Vanaf dat moment neemt Hij je bij de hand om je een leven lang te begeleiden en te beschermen. Door het doopsel wordt je lid van de kerk wereldwijd. Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, de parochie Sint Petrus, die zich uitstrekt over Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Deelname aan de geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen die in dezelfde levensfase zitten, - - met mensen - 66


Ga 19 maart stemmen voor een sterke RPP voor de Zeelandse belangen

met mensen die in Jezus geloven en er voor elkaar willen zijn. Wanneer u er voor kiest uw kind op te een laten nemen in de katholieke kerk,maakt willen Zeeland we graag metde u verder op weg gaan omMiselkaar Over paar dagen is het zover. Dan weer gang naar de stembus. nog beter te leren kennen en om meer kennis te maken met onze geloofsgemeenschap: wat schien wel voor de laatste keer om de gemeenteraad voor Landerd te kiezen. Dat is namelijk ze gelooft (catechese), hoe ze leeft (diaconie) en wat ze viert (eucharistie). Een traject van het grote thema van deze verkiezingen: herindelen. Iets waar Landerd niet aan ontkomt vanvoorbereiding gaat van aan het het rijksbeleid. doopsel vooraf: wege de gevolgen Met name als het gaat om zorg voor ouderen en jeugd. •De Meteen na aanmelding bij het priester of slag diaken die Maar uw RPP wil zelf de regie hierover in parochiesecretariaat handen houden en erneemt actief de mee aan de gaan. gaat contact en metmet u op voor gebeuren. een huisbezoek. dankind moet hetdopen wel verstandig beleid Kwaliteit gaat voor snelheid. • Door hem worden ook enkele vervolg afspraken gemaakt, al dan wel of niet samen met Onze eerste prioriteit is het uitvoeren van de nog gewenste ontwikkelingen. Zeker in Zeeland een tweetal andere doopouders, gekoppeld aan het bijwonen van de eucharistieviering moet er nog iets gebeuren aan dorpsontwikkeling en dit laten wij niet over aan een andere op zondag of door de week. De doopheer wordt eventueel geassisteerd door een ouder gemeente. Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor goede voorzieningen op de juiste plekken die hiervoor is toegerust. dorpen. Ook in Zeelandspreekt wilden u wijeen graag een multifunctioneel centrum een ubrede •in onze Tijdens deze bijeenkomsten doopdatum met de doopheer af,met of bent bij uw ste school. De school komt er gelukkig, maar helaas op de verkeerde plaats. Het MFC moet nog in 1 kindje in de gelegenheid om te bepalen of u klaar bent voor de keuze van het doopsel. worden en devan kansen voor de Maashorst moet op papieren de kaart gezet •de centrumplannen Voor meer informatie kuntingepast u de website de parochie raadplegen of een worden voor ophalen recreatieachter en ondernemers. Zeeland moet weer gaan leven en bruisen. brochure in één van onze kerken. Voor het doopsel zelf heeft men naast de St. Petruskerk in Uden ook de keuze uit één van de Ontwikkelingen hebben in Zeeland vier jaar stilgestaan. Er is dan wel gebouwd op Repelakker, andere kerken van de parochie, in de eigen woonplaats dus. Voor maar deze plannen zijn allemaal onder vorige colleges in ontwikkeling gebracht. Het ontbreken aanmelding kan het parochiesecretariaat in Uden benaderd worden. van planvorming begint nu rap duidelijk te worden. Het laatste jaar zijn er nog maar tien bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen verstrekt in Landerd (waarvan drie voor Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: herbouw). Dus maar zeven nieuwe woningen in een jaar. Er moet weer actie komen in het Dinsdag dinsdag college en het gemeentehuis. De RPP is al 40 jaar actief en betrokken. Ook voor Zeeland. 18.30 uur 19.00 uur Dit college en de coalitie hebben Rozenkransgebed H. Mis geen invulling gegeven aan hun beloften. Met name het ontbreken aan inspraak en aan het actief en open informeren van de burgers ligt de Zeelander de zondag zwaar op devan maag. De burgers zijn alle problemen van deze periode heus nog niet vergeten. 2 de 40dagentijd H.Jozef De RPP heeft altijd09.30 klaaruur gestaan voor Zeeland,Woensdag met een luisterend enuur advies. Zondag 16 maart Kerkkoor 19 maartoor 19.00 UdenZo zijn we samen met ZOZ opgetrokken om te ageren tegen de komst van het Kindcentrum op het Morgenzonterrein. Dit40dagentijd verandert na de verkiezingen Wij blijven ons inzetten voor Zeeland. 3de zondag van de Marianiet. Boodschap Daarbij gaan we in gesprek en luisteren naar geluiden Zondag 23 maart 09.30 uur met de gemeenschap Dinsdag 25 maartwe 19.00 uur Uden uit de samenleving. Het feit dat er ook Zeelanders zich actief bij ons aansluiten laat zien dat ook de zondag Zeeland hetvan waardeert dat wij de belangen voor dorpvan behartigen. 4 de 40dagentijd (Laetare) 5de het zondag de 40dagentijd Zondag 30 maart 09.30 uur Kerkkoor Zondag 6 april 09.30 uur Kerkkoor U kunt ons hierbij helpen door op 19 maart te gaan stemmen. Beken kleur en steun de RPP. Palmzondag Zondag 13 april 09.30 uur Kerkkoor

Boeteviering Ronald Werring (Lijsttrekker RPP) Maandag 14 april 18.30 uur Uden

Witte Donderdag Donderdag 17 april 19.00 uur Kerkkoor m.m.v. Gilde St.Jacobus

Goede Vrijdag/ Kruisweg Vrijdag 18 april 15.00 uur

Goede Vrijdag / Kruisverering Vrijdag 18 april 19.00 uur Uden

Paaswake Zaterdag 19 april 21.00 uur Uden

14.132

14.133

14.134

14.135

1ste 1. Paasdag Roland Werring 2. Harold van den Broek 2de Paasdag 3. Paul Verstegen 4. Niek Egtberts 14.136 14.137 14.138 21 april 09.30 uur 14.139 Zondag 20 april 09.30 uur Kerkkoor Maandag Gezinsviering 10.30 uur Boekel/ kinderkoren Voor álle vieringen in onze zes parochie kernen in de Goede Week en de Paasdagen: raadpleeg het Udens Weekblad van 9 april a.s. Voorbereiding E.H. Communie Nog enkele mooie en interessante hoofdstukken te gaan met de communicanten: 6 en 7 over geschenken van Broek vergeving12. enSandra vrede.Roovers Hoofdstuk 8 16. over devan vreugde en het leven waarbij ook 5. Jeroen van den Sjan Oirschot 21. Chris van Hout de film over een hostiebakkerij vertoond zal worden. - - Waar komen de hosties - 35 67


Waar komen de hosties die in de kerken uitgedeeld worden vandaan? Maar zeker voor kinderen ook zo belangrijk om te weten; waar worden ze van gemaakt?! Over dit hoofdstuk gaan we ook weer ‘napraten’ tijdens de H. Mis op zaterdag 29 maart in de St. Petrus kerk te Uden, samen met vele andere meisjes en jongens. De datum van de E.H. Communie in Zeeland is: donderdag (Hemelvaartsdag) 29 mei 2014 om 09.30 uur. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel. Contactpersoon is Anke Zwinkels: annazwin@live.nl telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst. • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug. Kerktaxi. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om op zondag de H. Mis mee te vieren. Als u zelf niet voor vervoer kunt zorgen, kan dat in de parochie geregeld worden. Bel naar: 0486-452416 en u kunt uw vraag hier neerleggen, de kerktaxi kan mogelijk voor u een oplossing zijn, WELKOM! Bezoek van een priester of diaken. Mocht u, om wat voor reden ook, graag een priester of diaken uit onze parochie op bezoek hebben, laat het ons even weten, dan maken we een afspraak. Dit geldt ook voor als u niet meer naar de kerk kunt komen, maar wel graag de Communie zou willen ontvangen. Bel (of laat bellen) naar het parochiecentrum of naar pastoraal assistente Betsie van der Wijst en het kan worden geregeld.

Hartweek van 6 t/m 12 april 2014. Van 6 t/m 12 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse Hartstichting plaats. Tijdens deze Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Hart- en vaatziekten zijn helaas nog steeds één van de grootste oorzaken van vroegtijdige sterfte en invaliditeit in Nederland. Met veel persoonlijk leed tot gevolg. Waarschijnlijk zijn ook in uw directe omgeving mensen het slachtoffer. Tijdens de Hartweek gaan ruim 80.000 collectanten op pad, - waarvan 58 in Zeeland - om geld in te zamelen, geld dat hard nodig is voor wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethodes. Maar dat ook gebruikt wordt om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl en om verbeteringen in de gezondheid in gang te zetten. Mede door het werk van de Hartstichting is de sterfte aan hart- en vaatziekten de laatste jaren gedaald en is de kwaliteit van leven voor veel patiënten verbeterd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, doet de Hartstichting haar werk geheel zonder financiële steun van de overheid. Ze is geheel afhankelijk van de giften van de Nederlandse bevolking. De steun van de bevolking en de inzet van de vrijwilligers blijven daarom van groot belang, zodat in de toekomst het werk van de Hartstichting kan worden voortgezet. De collectezakjes worden hier in Zeeland -zoals voorafgaande jaren- een week voor de collecte huis-aan-huis verspreid. Met vriendelijke groet, namens afd. Zeeland: Nollie van Dijk Rector van Gerwenstraat 11 Anne-Marie Ruijs Schaijkseweg 3 68

Tel: 0486-452048 Tel: 0486-452849


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

69


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 70


Een tuin vol slingers. Het was voorjaarsvakantie bij de muisjes. En de buurkinderen en kleinkinderen van meneer en mevrouw Groen hadden ook vakantie. Al een paar dagen wilden de muisjes buiten spelen, maar telkens kon het niet. Al drie dagen waren er allemaal kinderen in de tuin. Ze speelden met slingers en ballonnen. En waren allemaal verkleed! Vader Muis vertelde dat dit weer één van de vele mensenfeesten was. Ze noemden het carnaval. Ze dansten en zongen dan en deden gekke kleding aan. De één verkleedde zich als aap, de andere als paard en zelfs waren er kinderen die op de muisjes leken. Het was wel mooi om te zien met al die fleurige kleuren, maar de muisjes wilden ook zo graag in de tuin spelen, want het zonnetje scheen elke dag. Ook de Witsnoet muisjes waren bij hen om te spelen. Het was nu al donderdag en het feest was al afgelopen. Deze morgen waren er geen kinderen meer in de tuin. Nu konden de muisjes eindelijk naar buiten. De tuin lag nog vol slingers en overal hingen nog ballonnen. De ballonnen waren met touwtjes vastgebonden aan de struiken. Sommige lagen op de grond en Jan de wind blies ze steeds heen en weer! Eerst versierden de muisjes elkaar met die mooie gekleurde slingers, ze zagen er allemaal heel vrolijk uit! Even later besloten ze om er een mooie hoge berg van te maken. Ze sjouwden alle slingers op één plek. Jan de wind hielp een beetje mee, maar soms blies hij ze de verkeerde kant op. Toen de berg al heel hoog was, verstopten alle muisjes zich onder de slingers. Pipie klom op één van de ballonnen en gleed heerlijk naar beneden. De ballonnen waren heel zacht en het was een prachtige glijbaan. Snoezel wilde op de ballon klimmen, maar dat lukte niet. Groppie zou haar wel optillen en toen lukte het. Om de beurt hielpen ze de kleine Snoezel. Even later hadden ze allemaal hun eigen ballon als glijbaan. Wat hadden ze een pret! Ook voor hen was het een feest. Snoezel moest telkens lang wachten tot één van haar broertjes of zusje haar kwam helpen. Op een gegeven moment besloot ze om zelf nog maar eens te proberen op de ballon te klimmen. Maar wat Snoezel niet wist, was dat ze met haar scherpe nageltjes niet in de ballon mocht prikken. En toen gebeurde het, er klonk een hele harde knal en Snoezel viel hard naar beneden. Ze huilde van de pijn en Pipie bracht haar naar haar mama. Daar vertelde ze wat er gebeurd was en moeder Muis troostte haar kleine meisje. Pipie ging weer terug naar de tuin en moeder Muis gaf haar voor alle muisjes een koekje mee. Nu was het feest nog groter. Met z’n allen zaten ze onder de berg slingers heerlijk aan hun koekje te snoepen toen mevrouw Groen de tuin in liep. Die had vast de knal van de ballon gehoord. Heel stil bleven de muisjes zitten. Maar toen zagen ze dat mevrouw Groen een emmer bij zich had en een handveger en blik. Ze zou toch de slingers niet gaan opruimen? En jawel hoor, het was zo. Met haar handen greep ze midden in de berg met slingers. De muisjes schrokken heel erg en sprongen alle kanten uit. Mevrouw Groen schrok nog veel meer toen ze de muisjes zag. Ze schreeuwde, gooide de emmer op de grond en holde naar binnen. Ondertussen waren de muisjes allemaal de schuur ingevlucht en keken door het raam hoe het verder zou aflopen. Even later kwam meneer Groen buiten. Hij had een bezem in zijn hand en keek erg boos. Met die bezem sloeg hij heel hard op de berg met slingers. Natuurlijk dacht hij dat de muisjes er nog onder zaten, maar die zaten met z’n allen veilig voor de schuurraam te lachen. Ook keek meneer Groen nog tussen de struikjes, maar haha geen muisjes meer te zien! Hij veegde alle slingers bij elkaar en gooide ze in de vuilnisbak. Daarna nam hij een schaar en prikte alle ballonnen stuk en gooide die ook weg. De muisjes schrokken nu ook weer van al die knallen en hielden hun oren dicht. Moeder Muis kwam ook eens kijken maar gelukkig waren haar kinderen veilig binnen. Ondanks dat de muisjes wel erg geschrokken waren, hadden ze toch ook een beetje carnaval gevierd. Dit feest werd afgesloten in de keuken van de muisjes met een heerlijk glaasje perensap! Zo jongens en meisjes. Ook voor jullie is de carnaval en de vakantie vast heel leuk geweest. Groetjes van *** DE VERTELSTER TOOS*** 71


Onze Stoere Carnavalstoer: Wat was ie geweldig leuk! Ook voor de jeugd van De Smouskes zit de carnaval er weer op! Waarschijnlijk ben je de Jeugdhoogheden, de Jeugdraad van 11 of de Huppelsmouskes wel ergens tegengekomen met de carnaval. Nou, zij hebben er ook allemaal erg van genoten. Heb je onze foto’s al gezien. Op onze site www.smouskes.nl staan er een hoop! De Stoere Carnavalstoer van de Jeugdhoogheden in vogelvlucht: Vrijdagmorgen scholenbezoek, natuurlijk samen met de Jeugdraad van 11 en de Huppelsmouskes, waarbij de sleutels van de scholen werden overgedragen. Vrijdagmiddag los in Ambianz met alle bovenbouwers van De Vlasgaard en De Wizzert. Na dit feest op ziekenbezoek naar Mellissa Verhoeven die al lang last heeft van een spierziekte, Mellissa vond het superleuk dat we langskwamen.

14.168

Ook zijn we nog bij Sven de Groot op kraambezoek geweest, vooral de broertjes van Sven vonden dat heel interessant. Na het eten snel naar VCO waar we al jaren op bezoek gaan met de Jeugdraad en Jeugdhoogheden, 14.167 Auke voetbalt bij VCO dus was voor haar natuurlijk speciaal. Ook mochten we in Compostella binnentreden bij de avond voor de ouderen, we werden hier warm onthaald, en hebben Prinses Stientje onderscheiden. Daarna vlug slapen want morgen weer een drukke dag. Want op zaterdagmorgen hebben we onze opa´s , oma´s, en andere familieleden onderscheiden. Dit was bij D´n Brouwer waar we werden verrast met een heel lekkere taart. Om een uur reden we weer naar Schaijk voor de erewijn waarbij we burgemeester Bakermans mochten onderscheiden. Daarna weer vlug terug om de carnavalsviering bij te wonen, zelfs die was leuk! Op zondag mochten we ons laten zien in de optocht door Zeeland op onze eigen Jeugdprinsenwagen. Wat hebben we gesprongen en gedanst op deze wagen. Sorry Rinus dat we je zo door elkaar hebben geschud. En na afloop van de optocht mochten wij de prijzen mee uitreiken. Op maandag werden we door heel veel Zeellandse kinderen onthaald in Ut Hoischurke, hier was het lekker feesten met onze vriendjes en vriendinnetjes. - - En toen was het alweer - - 14.169 72


Uitslag Carnavalsoptocht En toen was het alweer dinsdag balen!! Het is alweer de laatste dag, maar die duurt lekker lang. We begonnen bij het Hoischurke, nu kwamen Prins Prinses Chantal er ook bij Categorie 1, kleine weer loopgroepen Categorie 2; Arno Groteen loopgroepen om het feest compleet te maken. Daarna vlug naar ´t Oventje want daar was het matinee 1. Ellen en Sandra, Tussen Kunst en Kitsch 1. Van Alles Wa, De Aaiphone door onze mensen 2. Janske Dekkers,van Wij het zijn jeugdcarnaval van de kaart 2. Den Trent, Trent zorgt voor unne skonne 14.170 georganiseerd, dus nog even een groot 3. Alice Elschot, We lopen met de stroom optocht met veul spektabel knalfeest mee gehouden. 3. 't Oventje, carnaval nie zeure, dan kan En4.jammer we Helma genoeg Janssen,moesten De armoeizaaiers zwarte piet in alle kleure dinsdagavond naar de afsluitingsavond 5. Loek Nabuurs, De Stoere Wout lopers 4. Wout de Groot en overschot, ook wij omdat carnaval alweer 6. De de Stip, Wij van de Stip bijna maker er 'n punt hebben bal met carnaval afgelopen van was. 5. Op de Repelakker hebben we genoeg Hier trokken we echt voorde depijp laatste 7. Yoeri Nooijen, Ik heb leegkeer grond, daarom delen we nu wat rond deze carnaval metvan z´nDongen, allen binnen, 8. Startnu Pieter Nooiten 6. Buurtschap de Brand, 50 jaar buurtschap hebben we nog ons laten horen geweten dateven licht van zo zwaar kan zijn d'n Brand door stiekem bij de ZZ-Baardenraad aan teCategorie sluiten toen zij hun optreden gingen 3: Wagens Categorie 4; Overig doen. Zo is onze stoere toer verlopen! En gas 1. Effe wachten, Ondanks de crisis vol 1. De Soos, Prins Frans en Prinses Ans wat ie geweldig leuk! 2. was CV Zeg 't Mar, De Maffia heeft het voor 2. De Heikneuters, Steek mekaar.... Zin om volgend jaar met ons Carnaval te vieren? 3. De Strepen, Prins Astronoutje en Lijkt het je leuk omMet in het volgende carnavalsseizoen gezellig met onze Jeugdhoogheden en Prinses Chantal gaante wijvieren, naar het Huppelsmouskes carnaval geef je dan op voor de Jeugdraad van 11. Doordat heelal enkele leden de basisschool gaan verlaten is er ruimte voor nieuwe leden (groep 5 t/m 8). Opgeven kan bij onze jeugdcommissie: mail naar jeugd@smouskes.nl Smouskes en Zeelandse buurtschappen op zondag 4 mei Oefenruimte Op zondag 4gezocht! mei wordt bij de Heische Tip deze nog altijd zeer populaire Spullenmarkt De Smouskes zijn op zoek naar een (oefen)ruimte in Zeeland waarvan onze gehouden. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers op het veld deDansgarde Heische Tipen terecht Huppelsmouskes wekelijks hun nieuwe dans kunnen oefenen. Heeft u een mooie ruimte of kent voor koopjes en andere hebbedingetjes die tegen een zacht prijsje verkocht worden. De u een ruimte? We horen van het graag zodatvan deze volgend jaar hun mooie entree en de opbrengst de verkoop dedames spullenook komen ten goede aan de gardedans aan het Zeelandse publiek kunnen laten zien! Mail naar info@smouskes.nl of jeugd@smouskes.nl organiserende stichting en de deelnemende buurtschappen. Het zijn geen nieuwe spullen en er staan ook geen handelaren, want alle spullen die ter verkoop worden aangeboden zijn opgehaald in de Zeelandse buurten en worden verhandeld door vrijwilligers van de betrokken Enkele foto’s van de optocht buurtschappen. In het volgende Rookelijzer meer info.

Enkele foto’s van de optocht 14.128

14.129

14.171 14.173 14.172

14.174

14.130 29 73


VERRE VREEMDE VRIENDEN. Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda – Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. BEZOEK AAN HET DIERENPARK. Onze missiepost lag in het zuidwesten van Oeganda, kort bij de grens van Zaïre en daarom gingen we, om er eens uit te zijn, voor een dag naar het Nationale park Albert, in Zaïre, het tegenwoordige Congo. De Witte Paters hadden een missiepost in het plaatsje Ruchuru, kort bij het park en daar konden we ‘s nachts slapen, voordat we in alle vroegte naar het dierenpark gingen. Het opkomen van de zon is heel mooi en daarom waren we om zes uur al op pad. Onze chauffeur schreef de dagorde voor. Eerst een uur stilte in de wagen, zodat ieder voor zich zijn meditatie kon doen. Zo reden we door de donkere morgen op weg naar het park. We wilden er vroeg zijn, omdat de dieren dan wakker worden en naar de drinkplaats gaan. Plotseling zagen we in de schijn van de lampen de reflexie van een lichtje. In de mening dat het een geparkeerde vrachtwagen was werd er luid geprotesteerd: “Wie zet er nu een vrachtwagen midden op de weg?” Maar toen we dichterbij kwamen kregen we de schrik te pakken. Het was een groot nijlpaard dat log en breed ons de weg versperde. Gelukkig ging het goedaardige beest rustig zijn weg en verdween in de struiken. De stilte voor meditatie was ineens over en de spanning steeg, wat zouden we nog beleven die dag? Het werd al licht en langzaam zagen we de zon opkomen en kwamen de dieren uit hun slaapplaatsen. Zo reden we door de wildernis op de vage sporen van de te volgen route. De chauffeur -een waaghalsvond het te saai worden, hij wilde wat sensatie. En toen hij een grote kudde buffels zag aankomen reed hij er met de wagen midden doorheen, ondanks ons protest dat het gevaarlijk was. Maar de buffels weken uit voor de wagen waar wij met grote schrik in zaten. De grote attractie is toch altijd olifanten en leeuwen. Deze laatsten waren nog in de buurt van de prooi die ze 's avonds tevoren gevangen en verorberd hadden. Gieren en hyena's verraden altijd de nabijheid van leeuwen. Midden in het park ligt het Lake Albert en daar waren de vissers druk bezig met hun boten en netten. Grote pas gevangen vissen, werden door de vrouwen schoongemaakt en klaargemaakt voor verzending naar het restaurant dat verderop in het park lag en naar de dorpen in de omtrek. De hele omgeving stonk naar vis wat nog werd verergerd door de hete middagzon. Het was rond 35 graden op de middag in de brandende zon. ’s Middags nemen de meeste beesten hun siësta en was er niet zo veel te zien. Wij namen onze meegenomen lunch en reden verder langzaam naar het ‘hotel‘ waar we zouden overnachten. Tegen de avond toen we moe waren van het beesten kijken gingen we naar het restaurant om daar de nacht door te brengen. We sliepen in hutten met slechte krakende bedden, maar de vermoeidheid kreeg de overhand. In de morgen een kattenwasje en toen naar het ontbijt. Dat was voortreffelijk. Koken kunnen de Afrikaanse koks heel goed. Eén van ons at zelfs de havermout pap, die ze anders verfoeide: “Omdat ervoor betaald is," zei ze. De reis terug ging langs Jomba, bij de Oegandese grens, waar we de Vlaamse zusters bezochten die daar de scholen en een kleine kliniek verzorgden. We hadden goede contacten met hen, omdat veel ernstige zieken van daaruit doorgestuurd werden naar ons ziekenhuis. In de tijd van de opstand in Zaïre en er gevaar dreigde voor missionarissen hadden wij in ons huis voor ieder van hen een vluchtkoffertje met de hoognodige dingen, zodat ze in geval van nood direct de grens over konden en bij ons komen. Ook op de lepra kolonie waar een Vlaamse vrijwilligster werkte gingen we even op bezoek. Deze eenzame vrouw was altijd heel blij met een onverwacht bezoekje. Veel uitgaansmogelijkheden zijn er niet, dus was het meestal bezoek heen en weer en een dagje park, wat toch telkens nieuwe avonturen opleverde. Bij de grens aangekomen was de boom gesloten en niemand meer te zien. De bewakers zaten al in het bierhuis. Daarom besloten we om onder de boom door te rijden. Als we de zware ketting zouden optillen zou het wel gaan. En dat lukte. Zo kwamen we weer in Uganda en voelden we ons weer thuis. Wordt vervolgd. 74


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 75


Zaterdag 5 april 2014 van 11.00 – 15.00 uur

KERKAKKERS 6

Vrijstaand woonhuis met garage, Perceelopp. 536 m², inhoud 449 m³. Mooie ligging. Vraagprijs € 295.000,= k.k.

MELKPAD 96

Vrijstaand woonhuis met garage perceelopp. 235 m², inhoud. ca. 502 m³. Vraagprijs € 219.500,= k.k.

VOOR-OVENTJE 22

Vrijstaand woonhuis met grote garage 160 m², perceelopp. 580 m², inhoud ca.361 m³. Vraagprijs op aanvraag .

NIEUW IN DE VERKOOP !

NIEUW IN DE VERKOOP !

VALERIAAN 15

SCHEISTEEN 1

Vrijstaand woonhuis met garage. Inhoud ca. 675 m³, perceelopp. 503 m², Woonkeuken uit 2013, 4 slaapkamers Vraagprijs € 449.000,= k.k.

Vrijstaand modern woonhuis bouwjaar 2005/2006, inhoud ca. 854 m³, perceelopp. 495 m². Luxe keuken en badkamer. Vraagprijs € 439.000,= k.k.

President Kennedylaan 153 te Uden

76

MEER WONINGAANBOD EN INFORMATIE OVER DEZE WONINGEN VINDT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

“BINNENKIJKEN” IN ZEELAND ZONDER AFSPRAAK. DIT KAN TIJDENS DE NVM OPENHUIZEN DAG


Vogelvereniging ”Kleur en Zang”

14.175

Clubkampioen seizoen 2013/2014. Het jaar 2013 werd in de jaarvergadering van 5 februari afgesloten met de bekendmaking van de Clubkampioenen van het afgelopen tentoonstelling seizoen. Clubkampioen kan men worden door goed te presteren met 3 vogels op twee aangewezen wedstrijden en één wedstrijd naar keuze die van minimaal nationaal of internationaal niveau moet zijn. We kennen in totaal drie clubkampioenen ieder in zijn eigen specifieke groep vogels. Clubkampioen in de groep Kanaries en vogels met kanariebloed, Tonny van Hout met 833 punten. Bij de tropische vogels was Jo Manders clubkampioen met 829 punten. Cor Selten tekende voor het clubkampioenschap bij de kromsnavelvogels met 833 punten. Namens bestuur en leden proficiat met deze geweldige prestatie. Tijdens dezelfde vergadering werden ook de Wereldkampioenen gehuldigd door de secretaris. Jo Manders, Cor Selten en Nol van de Loop behaalden goud bij de wereldtentoonstelling in Bari, Italië. Dat het geen toevalstreffers meer zijn mag wel blijken uit het feit dat deze heren deze titel voor de derde keer mee naar Zeeland brengen. Cor Selten ging zelfs bij het nemen van de foto even zitten met zoveel eremetaal om zijn hals.

Vlnr: Tonny van Hout, Cor Selten en Jo Manders.

Rectificatie: Tijdens de Bondstentoonstelling om het Nederlands kampioenschap in januari was er Goud voor de Patagonische-rotsparkiet van Henk van den Heuvel, die per abuis vorige maand niet werd genoemd in de lijst van prijswinnaars. Secretaris Chris van Hout.

14.176

Vlnr: Jo Manders en Cor Selten. Niet op de foto: Nol vd Loop.

TENTOONSTELLING: CREATIEF CENTRUM ’T WERKHUIS. Creatief Centrum ’t Werkhuis bestaat uit basisschoolkinderen vanaf groep 4, die elke week op dinsdag en donderdag bij elkaar komen, om leuke, gezellige en creatieve werkstukken te maken. Aan het einde van het seizoen brengen de kinderen de werkstukken mee, zodat deze geplaatst kunnen worden op de tentoonstelling. Het is iedere keer weer verrassend wat de kinderen gemaakt hebben. Daarom nodigen wij u uit, om deze werkstukken te komen bezichtigen op onze tentoonstelling. De tentoonstelling zal plaatsvinden op zondag 30 maart in gemeenschapshuis de Garf van 13.30 tot 15.30 uur. Wij zien u graag komen. Tot dan! Wij zoeken nieuwe leiding voor de donderdaggroep, is dit iets voor jou/jullie, laat het ons weten. Leiding van ’t Werkhuis. 77


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 24 maart Jaarvergadering 29 maart Poetsochtend Heemhuis 2 april Liederentafel 3 april Excursie naar Baarle-Nassau en Merksplas (aanmelden voor 16 maart) 21 april Paastentoonstelling over Archeologie, Geschiedenis en Topografie Presentatie buurtschap Puvelamas op 24 februari j.l. De presentatie over de wijk Puttelaar en Langenboomseweg (Puvelamas) was een groot succes. De woonkamer van het heemhuis was afgeladen vol en de temperaturen liepen hoog op. Dat kwam ook door het vele wijzen naar het scherm als er weer een bekende familie of persoon op het doek voorbij kwam. Niet alleen heemleden, maar vooral veel mensen uit de buurtschap waren een kijkje komen nemen. De voorbereidingen voor een boek over de geschiedenis van de Puvelamas zijn in volle gang. Dat zal uitkomen in het feestweekend op 24 en 25 mei a.s. Het wordt een boek van ongeveer 200 pagina’s in kleur. En het gaat naar verwachting ongeveer 25 euro kosten. Wie er zeker van wil zijn dat hij/zij een boek kan kopen kan zich nu al aanmelden bij Piet van Gemert op Puttelaar 20a. Paastentoonstelling over archeologie, geschiedenis en topografie van Zeeland. Onlangs zijn er op diverse plaatsen in Zeeland opgravingen geweest, onder andere op het Morgenzonterrein en op Voederheil en wat langer geleden op het kerkplein en de locatie Pluk (omgeving van de Garf.) Op Voederheil is een landweer gevonden, waar de naam “Landerd” vandaan komt. Met foto’s, documenten en voorwerpen van de diverse locaties informeren wij de bezoekers aan de tentoonstelling over deze opgravingen. Het oudste voorwerp dat in Zeeland gevonden is en op de tentoonstelling getoond wordt, is een vuurstenen bijl van ongeveer 5000 jaar oud. Overal in Zeeland zijn met behulp van detectoren voorwerpen uit het verleden naar boven gekomen. De geschiedenis van Zeeland is vooral te verduidelijken met behulp van een historische kalender: een overzicht van feiten en gebeurtenissen van Zeeland. Ook oude schoolplaten laten ons veel van de geschiedenis van voorbije tijden zien. Gebruiksvoorwerpen van vroeger op het gebied van beroepen, religie en huishouden, worden ook tentoongesteld. Topografische (oude) kaarten en kadasterkaarten geven op de tentoonstelling een beeld van hoe grenzen en wegen vroeger liepen en waar de bebouwingen waren. De oudste kaart van Zeeland die in ons bezit is, is van 1608. Het wordt een heel interessante tentoonstelling, waarvoor wij U van harte uitnodigen op tweede Paasdag van 11.00 tot 17.00 uur. In het volgende Rookelijzer nog meer over deze tentoonstelling. Operatie Market Garden 2014

Deel 2 van toevallige herinneringen aan de tijd van de bevrijding, geschreven door Albert de Groot. Als er nog meer mensen zijn die een kort verhaaltje willen vertellen of schrijven over hun herinneringen, dan mogen ze contact met de heemkundekring opnemen. - - RODE PETTEN - 78


RODE PETTEN en THEE met KRENTEN Na de overdonderende intocht van de geallieerde legers werd het achterland de plek om even bij te komen en uit te rusten. Nijmegen was en bleef toen frontstad. Het was intussen oktober geworden en alles liep weer “normaal”, zonder gevaar en genoeg te eten. Wij als jeugd kwamen onze tijd wel om met alles bekijken en uit te proberen. Op een namiddag kwamen er vanuit richting Reek tientallen Harleymotoren aanrijden met allemaal MP mannen, getooid met een rode pet op. Vlak bij ons werd afgeremd en het hele “circus” met alle volgwagens draaide bij ons het erf op (Kerkstraat 73) en reed verder door naar het achterliggend weiland, nu liggend tussen Laagveld en Repelakker. Er werden tenten opgebouwd en na verloop van tijd vertrokken de Harley’s weer. In het huis van Mina Jacobsvan der Putten (Mina Jurgens) waar nu dokter Otten woont, hadden Canadese Officieren hun onderkomen ingericht. In de Jongensschool lagen destijds ook Candezen en een hogere Dame logeerde bij Cis en Miet Boeromme (van Kilsdonk) waar nu Van Delft woont. Deze dame sprak Frans en schijnt een grote liefhebster te zijn geweest van chocolade, zo werd gezegd. Op het weiland was o.a. een keukentent ingericht en daarbij stond een kooi met een paar konijnen, die met Kerstmis vet moesten zijn. Wij gingen dagelijks naar de Strepen, nu Weemveld, om wortels te gaan plukken voor de konijnen en als beloning kregen we biscuits, chocolade en zelfs sigaretten in een rond blikje. Op een dag kregen we een houten kistje mee dat tot halverwege gevuld was met donkere thee en krenten. Voor de soldaten was dat niet meer te gebruiken. Wij ermee naar huis en moeder had het al gezien. Het hele kistje werd op de houten geschuurde tafel gekiept en het sorteren kon beginnen. Links de THEE en rechts de KRENTEN. Wat een rijkdom ineens. Ook kon mijn moeder ’s avonds een flink stuk bot komen halen, waar nog hele stukken vlees aan zaten. Met Nel Broeren, die bij ons in dienst was, werd ook dat klusje geklaard, al was het zo nat geworden door de regen, dat ze met vlees en al in de modder gevallen zijn. Afspoelen onder de pomp en bakken en braden maar. Tegenover ons huis dus verbleven de Canadese officieren. Op een dag komt de oppasser vragen of mijn moeder eventueel tegen vergoeding in stukken zeep, wekelijks hun was wilde doen. Alles moest met de hand gedaan worden. Electriciteit was er niet. Het was gauw geregeld . De spullen zoals overhemden enz. enz. werden gewassen, gedroogd en gestreken met een briketten-strijkijzer. Iedere keer als de oppasser de spullen kwam ophalen droeg hij ze als een trotse pauw naar de overkant. Dat had hij toch maar weer mooi geregeld. Toen het door de vele regen te drassig werd, zijn de tenten opgeruimd en is het gezelschap vertrokken. In de Logeertijd had de legersmid alle potten en pannen en emmers enz. vakkundig gerepareerd. Hij stond in het karhok, droog en uit de wind. Wat een tijd was het! Foto van de maand maart Deze vrouwen zijn zo te zien op bezoek in een klooster. Waren ze op retraite? Of had het iets te maken met een school Mater Amabilis? Wie kent er een van de vrouwen? Links vooraan kennen we Mien van der Wijst.

14.177

Reacties naar Piet Huvenaars op huvenaars@freeler.nl of bovenstaand adres. 79


Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp: 13 t/m 19 april 2014 in Zeeland. “Omdat meedoen telt”!!

In de week van 13 tot en met 19 april gaan 47 collectanten in Zeeland op pad om geld in te zamelen voor Kinderhulp. Kinderen hebben het in ons land lang niet altijd gemakkelijk. Wanneer je opgroeit in een jeugdzorginstelling of een gezin met financiële problemen is een onbezorgde jeugd alles behalve vanzelfsprekend. Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bijhoren en meedoen met je vrienden en klasgenoten. Om dit mogelijk te maken, doet Kinderhulp een beroep op uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen meedoen en geef aan de collectant. Steun de Kinderhulp Collecte van 13 tot en met 19 april!! Heeft u geen geld in huis, dan kunt u via sms “geluk” naar 4333 eenmalig 2,50 doneren. De helft van de Zeelandse opbrengst gaat naar "Kinderhuis Reek". Namens alle kinderen hartelijk dank voor uw steun. Nicola van Zeeland- Dekkers.

Vacature: Om onze dienstverlening in de vestigingen van Schaijk en Zeeland te versterken zijn we op korte termijn op zoek naar een

Medewerker Uitleenadministratie en Klantenservice (m/v) voor gemiddeld 17,5 uur per week.

Naar wie zijn we op zoek? • een energieke, nieuwsgierige, flexibel ingestelde en klantgerichte collega. • je beschikt over een afgeronde MBO opleiding en over aantoonbare ervaring en affiniteit in de omgang met de individuele klant en groepen. • je hebt goede communicatieve en contactuele eigenschappen en je hebt de instelling om je blijvend te ontwikkelen. In deze functie is het van belang dat je digitaal vaardig bent en blijft en deze kennis ook kan overdragen aan de klanten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je op de hoogte bent van de lokale en regionale actualiteiten en ontwikkelingen en bij voorkeur woonachtig bent in de gemeente Landerd. Wat bieden we? Wij bieden een enerverende werkomgeving, een collegiaal team, de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en een salaris in schaal 4, conform de CAO Openbare Bibliotheken. Informatie: Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Kitty Bisschops, Locatie manager bibliotheken Landerd, telefoon 0486-461788 (Schaijk) of 0486-451244 (Zeeland). Interesse: Als u zicht herkent, nieuwsgierig bent of interesse hebt in deze functie kunt u uw interesse vóór 1 april 2014 kenbaar maken door uw CV en motivatie te mailen naar K. Bisschops. Het mailadres is zkb@nobb.nl.

80


Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak. Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Bij RegioBank… 1

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand die u kent.

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

3

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

4

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app.

5

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen en gewoon goede producten.

6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

7

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

8

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon naar een lokaal telefoonnummer.

9

kunt u altijd even binnenlopen voor advies en een kop koffie.

10

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de buurt.

Ga vóór 2 naar regi 1 maart ob en doe mank.nl ee!

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

81


82


Nieuws van de bibliotheek. Sjors Creatief. Als aanvulling op de sportkennismakingslessen, Sjors Sportief van Sportstimulering Nederland, is er het project Sjors Creatief. Kinderen worden zo in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met culturele activiteiten. In het kader van Sjors Creatief konden kinderen uit groep 6 t/m 8 in de bibliotheek gedurende 3 woensdagmiddagen zelf een boek maken. Van het schrijven tot het binden. De kinderen konden zodoende op een creatieve manier kennismaken met de creatieve, technische en ambachtelijke kant van boeken. Door zelf een boek te schrijven, te illustreren en te binden gaan kinderen boeken met andere ogen bekijken: ze beseffen wat er allemaal aan te pas komt. En het zal 14.178 zeker ook prikkelen tot het lezen van boeken. Ieder van hen heeft nu een uniek zelf bedacht boek. Voorlezen voor peuters en kleuters. Woensdagmiddag 9 april gaan we weer voorlezen voor peuters en kleuters. Tijd: 15.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Paasknutselen in bibliotheek Zeeland 16 april. Tijdens de paasknutselmiddag kunnen kinderen allerlei dingen knutselen die te maken hebben met Pasen. Maar natuurlijk ook kleurplaten kleuren. De bibliotheek zorgt voor de benodigde materialen. Tijd: 13.30 tot 15.00 uur: (max 15 kinderen). Toegang is gratis. Opgeven hiervoor: in de bibliotheek, telefonisch 0486-451244 of via zmd@nobb.nl

Zaterdag 12 april: Hoischurke @ Movics Wat een feest was het weer bij het Hoischurke tijdens Carnaval. Tijdens deze zoete versie zag je roze en rood van de zoetigheid. De zaterdagavond werd gevuld met suikerspinnen, rode roosjes schieten en cup cake koppen. Op maandag en dinsdag kregen we bezoek van de jeugdhoogheden en werd de polonaise aangevoerd door de jeugdraad van 11 en de Huppelsmouskes. Op dinsdag hadden zelfs Prins Arno en Prinses Chantal ruimte gemaakt in hun drukke agenda om even langs te komen. Jammer dat het alweer voorbij is, want Carnaval kan wat ons betreft niet lang genoeg duren. Gelukkig staan we alweer in de startblokken voor ons volgende event. Op zaterdag 12 april staat Hoischurke Jongerenevents in het teken van Movics. Movics is een samenvoeging van de woorden Movies en Music. Deze avond staat dan ook geheel in het teken van de film muziek. Hou jij ook van de harde actie rock muziek bij de spannende film scènes? Of zit je juist altijd te zwijmelen bij de romantische muziek? Test je kennis over de film muziek, zing mee met de DJ of doe je dans moves op de laatste filmmuziek. Wil je jouw favoriete filmmuziek zeker horen? Stuur dan alvast een e-mail naar info@hoischurke.nl en wij zullen zorgen dat deze er zeker tussen zit. Hoischurke Jongeren Events is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Je vindt ons in De Vlashoeve, Puttelaar 37 in Zeeland. Openingstijden van 19:00u tot 22.00u. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

83


Na maandag 31 december 2012 is er veel gebeurd. Op dat moment brak de lange zwaard van het staartwerk af. De afgebroken zware balk hing vervaarlijk naar beneden. De Coppensmolen stond stil en moest snel worden gerestaureerd. Deze grote restauratie heeft in de eerste maand van 2013 plaatsgevonden. Zware balken van Bilinga-hout werden aangebracht. Maandenlang heeft de hoogwerker bij de molen gestaan en werd door molenmakersbedrijf Beijk uit Afferden, het staartwerk deskundig gemaakt. Het jaarverslag van 2013 Ook dit jaar de molen weer veel rondjes gedraaid. Vergeleken met het jaar 2012 is dit beduidend minder, maar dat is gekomen door het feit dat de Coppensmolen drie maanden stil heeft gestaan vanwege de grote restauratie. De Coppensmolen heeft tijdens de meeste excursies niet alleen “voor de prins� gedraaid, maar er werd het afgelopen jaar bij wind weer ouderwets gemalen. In totaal hebben we 581 bezoekers op de Coppensmolen geteld. Muldersteam De molen is het afgelopen jaar 199,5 uur open geweest voor het publiek, belangstellenden en toeristen. Er zijn ook dit jaar veel excursies en rondleidingen met demonstraties geweest. De drie molenaars van de Coppensmolen: Sjef de Mulder, Andries Bongers en Cees van Dongen hebben samen 261,5 uren vrijwilligerswerk gedaan. De vakmolenaar Sjef de Mulder is nog regelmatig op de molen te vinden. Zijn inbreng is teruggebracht tot het vrolijk klepperen als we met de schoolkinderen weer zingen en plezier maken tijdens de rondleidingen. Herstelwerkzaamheden en restauratie Toen de lange schoor (lange zwaard) doormidden brak, was de molen onkruibaar en werd het gevaarlijk om nog op de molenberg te komen. De bezoeken werden stil gelegd, afspraken geannuleerd. Het heeft tot 10 maart 2013 geduurd, voordat de molen weer in de oude staat was hersteld. De Coppensmolen: een spil in een Zeelandse cyclus Op de Coppensmolen wordt het hele jaar door flink gemalen en worden er veel bezoekers rondgeleid. Als je nu in de Coppensmolen komt, zie je de zakken tarwe opgestapeld liggen op de maalzolder. Bij wind is het een bedrijvigheid van jewelste. Momenteel malen de molenaars Andries Bongers en Cees van Dongen voor de kalveren van Josbert van den Broek. J. van den Broek is begonnen om kalveren op biologische manier op te laten groeien, totdat ze slachtklaar zijn. De tarwe komt van Zeelandse bodem. De tarwe is op een perceel op het Oventje gezaaid en geoogst. Hierna zijn de zakken tarwe naar de Coppensmolen gegaan om te worden gemalen. We malen regelmatig voor boeren en dierenhouders uit Zeeland en uit de omgeving van Zeeland. Omdat de molen een pure en zuivere energiebron is malen we alleen graan, zonder toevoegingen e.d. Vorig jaar hebben we bijna andere halve ton graan gemalen. Met name na het oogstseizoen. Dan ruikt de molen helemaal naar meel en zitten de spinnenraggen als witte draden voor het raam. Het gemalen meel gaat naar het bedrijf van J. van den Broek aan de Logtsedijk. Als de kalveren groot genoeg zijn, gaan ze naar slachterij Twan van Doorn aan Kreitsberg te Zeeland. Het vlees vindt daarna zijn weg naar zalencentrum Het Witte Huis aan de Reekseweg te Zeeland. - - Josbert van den Broek: - 84


Mar Josbert goei van verhaalenschrijvers den Broek: Het is zijn mooi nog dat gèn decolumnschrijvers. voedselketen geheel Unnebinnen column Zeeland moet eigenluk plaatsvindt. un bietje Vanafjeuken de korrel of un tot bietje aan het schuren stukje en vlees dorop deur hetun bord. bietje Alles “beklijven”. biologisch, Schup gezond en Schoefel en vooralzon dor misschien smakelijk vlees. nog wel Mooier ut bèste kan toch geschikt eigenlijk vur zijn. niet? Die zen ummers al aauwd en dor deur ok hiel wijs en misschien hebben die ok wel veul tijd urn no te denken. Ze moeten dan misschien wel urst Tenslotte hun schup en schoefel un bietje scherper looten slijpen mar dorvur Een mooi molenjaar sluiten kunnen weze afbij met mèn veel gratis belangstellenden. en vur niks terecht. Dit geeft aan dat het geld voor het onderhoud en de vele Ik zouvrijwilligersuren dan ok metieen diekunne gemaakt zienzijn wieom datde er molen achterte die laten pseunoniemen malen en te onderhouden, het zeker schui1 waard gon zijn. want Hetda molenaarsvak moet eigenluk is het ut best afgelopen bewaordt jaar geheim veelvuldig, vanmet Zelland al zijn vakspecifieke bekwaamheden zijn. Soms twijfel goed ik er aan welbod 's ongekomen. of da die We Schup hebben en Schoefel inmiddels in de een looep 8-tal diavoorstellingen en PowerPoints van jorre dur diepen wenie gebruiken overgegèvven bij de vele hebben bezoeken. on unBuurtschappen, par opvolgers. familie-uitstapjes en scholen Ik zelf heb uit de nog omgeving noijt genkomen schup het of schoefe1 gehele jaar gehaad door naar die de Coppensmolen. Het iszolang mooi en zijndankbaar meegegon werk, en om zeker d.m.v. de steelen vrijwilligerswerk nie. Mar da een oude ambacht te kunnen demonstreren kumt en misschien het monumentale ok wel ungebouw bietje urn opda deze ik zemanier nie altijd te behouden voor het netjes nageslacht. behandeld Daar zijn hebwij ofals vurmolenaars werk heb gebruikt van de Coppensmolen wor ze eigenluktrots nie goed op. geschikt vur waren. As ut nog altijd dezelfde Schup en Schoefel in eigen persoon Cees vanzijn Dongen dan vein ik da wel knap urn zon rubriek zò lang on de proot te haauwen. Vrijwillige molenaar Dan zijn ut van welde unCoppensmolen. par echte "Auwetaaiers". Ze verdienen dan vur men ok de enige echte "Volhaauwers” prijs. Ik heb ok nog wel oijt gedaagt urn un rubriek te beginnen onder14.180 het pseudoniem van "griesel en bèssurn"! Want me unne griesel kunde ok van alles onder de heg uitkrabben wa nie alleman zie liggen en me unne bèssum kunde vanalles onder de mat vegen wa un aander nie hoeft te zien of wa nie gewenst is da un aander da zie. Mar ge moet altijd zò opletten da ge, niemes nie teveul stekt. Trouwes van veu1 stelewerk kunde ok blooiers in ew haand krijgen of eeilt en dor hebben de vrouwkes wèr un hekel on me hun tieer wangkes. Ik zeg da mar vur het geval da gellie da nog nie wèt! Vur mevr. Boley haij Victor wel unne volle kruigge me lof en dor zou ik ok nog wel unne ervel vol bij kunne doen. Ik zou er zelfs zoveul lof bij kunne doen da de burries ervan zon breken. Ria da's mèn groewte vurbi1d, da is mijn kunnigin van ut schrijven. Ik vein ut echt kunstig hoe Ria altijd wèr en al zoveul jorre van un verhaal van gewone mensen, wa die mensen zo tussen neus en lippen on Ria vurbrauwen, altijd wèr zon schon verhaal wèt te brauwen. As het verhaal "gereïncarneerd uit haar pen komt vloeien" dan wordt elk levensverhaal als een sprookje herboren. Ook heeft Ria altijd zo'n 14.179 prachtige lijn in die verhalen zitten.14.181 Niks geen gehakketak. Gewoon schon. Dur die lijn, lezen die verhalen ok zò hendig. Hoogwerker verwijdert rotte staart. Rotte zwaardbalk. Bedrijvigheid in de molen. Levensverhalen vein ik sowieso altijd mooi om te lezen. Ria is ok al hiee1 lang bizzig en is durrum ok unne echte parel vur ut Rookelijzer. Dur urn verdient ze ok unne echte originele prijs. Zullen we haar daarom de 14.182 "Zellands Andersen” prijs toekennen. Zelland urn da14.183 de prijs un binding met Zelland moet hebben en Andersen umda dat unne bekende sprookjes schrijver was. Ja Ria, ge hoeft nie te blozen, ere wie ere toekomt. Zonder jou haij Zelland veu1 gemist. Stond er niet bij: foto 1: hoogwerker verwijdert demuizenfemilie rotte staart lees ik altijd met Mar ok de belevenissen van de foto 19: nieuwe genoegen allienstaartbalken al urn te wieten wa ze nou wer hebben foto 20: 24 meter uitgespokt en urn lang. te wieten of dat 'r Noortje de kat nog gèn hèt opgepeuzeld. Toos moet toch wel erg veul van muizen haauwen um in de huid van de muiskes te kruipen. Ik zouij dur èrder unne klomp op zetten dan met die friemeldinger te gon speulen. Ik heb er vruuger nog duk g nog kepot geknepen en on de katten opgevoeierd. Ja Toos, as ge mijn stukskes soms leest dan moette hier mar un par regels overslon want zoveul gruwlijkheden on ouw troeteldierkes da kan ik oew nie ondoen. -- Ik bieij -Kijk vanuit de open kap. De staart van de molen. 17 85


Van Schildersclub D’n Zolder Ongeveer 30 jaar geleden kwam ik in contact met enthousiaste leden van de schildersclub "d'n Zolder", toen nog onder de leiding van Harry Hermes. Ik werd lid en koos voor de dinsdaggroep. 's Zomers trokken we de natuur in om met acryl- of aquarelverf te schilderen, maar vooral de gezelligheid was een belangrijke factor. Intussen volgde ik ook 5 jaar een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonck. Daarna 2 jaar speciale lessen in zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van stillevens. Toen mijn man met pre-pensioen ging, gingen ook mijn penselen met pensioen. Wij gingen overwinteren in Spanje en mijn contact met de schildersclub bleef beperkt tot één keer koffiedrinken per jaar. Tot ik 3 jaar geleden probeerde of ik het schilderen niet was verleerd. Van een piepklein fotootje van ons hondje in een fietsmandje maakte ik na de jarenlange pauze weer een schilderij,wat lukte.

14.184

14.185

Aquarel workshop 2 x donderdag in april, onder deskundige leiding van Annie vd Burgt. Info en opgave bij Ank de Klerk, tel. 0612701220

14.186

14.187

Sindsdien ben ik weer elke dinsdag op "d'n Zolder" te vinden. Ik ben blij dat ik deze stap weer heb gezet en ik zou diegenen die twijfelen of het lukken zal om een mooie tekening of schilderij te maken, willen overhalen om eens op een dinsdag te komen kijken. Elly Pero

Enkele foto’s van de optocht

14.188 86

14.189


Zondag 30 maart Brunch & Spektakel Aanvang 11.00 uur

Bij iedere € 10,- ontvangt u een stempel. Bij 5 stempels is uw kaart vol en ontvangt u tegen betaling van € 5,- een kaartje voor de brunch + spektakel. (kinderen tot en met 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een oudere met entreekaart)

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830

DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 87


88


Dat Doen we Samen! Centrumplan Schaijk: de leefbaarheid van de kern is gebaat bij een bloeiend hart, ruimte voor wonen (met zorgmogelijkheden) voor jong en oud, bedrijvigheid.  Zorg: dicht bij de mensen. Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken  Centrum Zeeland en dorpsontwikkeling plannen bij paardenpension VerstegenReek: in Odiliapeel. maken met behulp Ook vanverhuren lokalewij initiatieven. groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie.  Samenwerking met de Maashorst-gemeenten; Landerd, Voor meer informatie zie waar onze website Uden, Bernheze en Oss. Samenwerken nodig, www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact zelfstandig waar mogelijk. met ons op via tel nr. 0486-432039 of Herindelen, nee niet nodig! Landerd is financieel gezond! Alléén een zelfstandige mcm_verstegen@wish.net gemeente Landerd behoudt zelf de regie en kan zelf bovenstaande plannen uitvoeren. Landerd is de regie kwijt als gekozen wordt voor direct herindelen. De leukste laatste jaren Verkoopbemiddeling en taxaties van Landerd worden dan de jaren van stilstand! 

tegen concurerende tarieven.

Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald:

Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228 De kandidaten van DS’97 voor de gemeenteraad:

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

Benno Maathuis, Bregje Spijkers-Griffioen, Kees Zwaans, Charlotte Henst en Arie de Kleijn

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

14.190

www.treecareservices.nl Scouting Schaijk houdt open dagen! info@treecareservices.nl

Altijd al benieuwd geweest naar wat wij zoal bij Scouting Schaijk - Is uw te groot geworden voor22 demaart tuin? is het je kans om dat te doen? In boom het weekend van 21 en - Neemt deze teveeldit licht weg voor staan uw huisde of deuren van al onze ontdekken. Tijdens weekend tuin? speltakken open en mogen de kinderen die komen kijken met onze - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? activiteiten meedoen. Voor de ouders - Hinderlijke overhang van takken naar uw is er koffie en thee en zij kunnen informatie krijgen over het wel en wee van Scouting buren? Schaijk. - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? Wanneer21 handhaven van de boom doorop middel Op- vrijdag maart zijn jullie welkom De Louwstraat 26 in Schaijk van 19.30 tot 22.00 uur en van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij op zaterdag 22 maart van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden bij Scouting Schaijk? Kom dan ook gerust binnen lopen; het bestuur of een leidingteam staat je graag te woord. VoorOok iedereen (jong én oud) dus een voor BOOMSTAM-MEUBELS en aanrader om een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie over scouting en de verschillende leeftijdscategorieën bij de speltakken, kun je een HAARDHOUT kunt u bij ons terecht. kijkje nemen op onze website: www.scoutingschaijk.nl. 13 89


Kruiswoordpuzzel Stuur de oplossing voor 10 april 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Horizontaal: 3. Paradijs 6. Soort kever 10. Autolift 12. Straat met bomen 13. Gehaaid 14. Ervaren stoere matroos 16. Boekomslag 19. Bloeiwijze 20. Herkenningsteken 22. Militair 24. Soort roos

90

Verticaal: 1. Boerderijdieren 2. Hoofd van een groep geestelijken 4. In armoede vervallen 5. Wreed heerser 7. Revanchewedstrijd 8. District 9. Volksdans 11. Huidpoeder 15. Heilige 17. Loop van een paard 18. Krediet 20. Legerafdeling 21. Meetkundig figuur 23. Beeldmerk


KINDERPUZZEL Los de rebus op en vindt het gezochte spreekwoord. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

M+ Z+

-T

R+

-B + T

-W

Oplossing:

….. ….. …. …… Stuur je oplossing in voor 10 april 2014 19.00 uur en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 571: oor van hoedje/streepjes op puntmuts/ knoop van de jas/wenkbrauw voorste clown/ wolk op jas rechter clown/ snor man in publiek rechts/ hand van de bestuurder/ kol linker clown Prijswinnaar na loting: Bram van de Laak (Bereklauw 10) Oplossing puzzel 571: presenteerblad Prijswinnaar na loting: G. van Sambeek-van Dongen (Schoolstraat 2B) 91


Cursus Eerste Hulp aan baby's en kinderen Aan het gastouderschap worden steeds meer eisen gesteld. Maar ook veel ouders willen weten wat zij zelf kunnen doen bij ongelukjes in en om het huis. Daarom organiseert Het Rode Kruis Uden e.o. een cursus Eerste Hulp aan Kinderen, o.a. bedoeld voor gastouders. De cursus start op maandag 17 maart a.s. 19.30 tot 21.30 uur en zal 4 avonden in beslag nemen.De kosten bedragen € 100,00. Aanmelden voor deze cursus of meer informatie bij Pauline Philipse,via p.philipse@ziggo.nl

14.191

Tapasavond “Happiez Enzoo” op woensdag 9 april 2014 bij “De 3Heere” Speciaal voor LanderdPashouders

Tijd: van 18.00 uur tot 20.30 uur Waar: De 3Heere, Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ Schaijk Voor deze avond hebben wij een speciale prijsafspraak gemaakt. € 17,50 per persoon (excl. drank). Verzoek aan u om ter plekke te betalen. Een soort tapas, maar dan toch net iets anders. U begint met een Happiez-Plateau bestaande uit; gegrild brood, aïoli, tapenade, olijven, diverse fijne vleeswaren, een salade en 2 warme Happiez/snacks. Vervolgens 4 verschillende kleine hoofd-Happiez - Stoofpotje van vis - Varkenshaas met satésaus - Stoofpotje van rund - Pollo Creole (licht pikante kip in tomatensaus) Bij deze gerechten krijgt u friet en salade geserveerd Als afsluiting op de avond een Happiez (Grand) dessert Opgavestrook (graag voor 2 april 2014 opgeven) Uw telefoonnummer:………............ Naam 1: …………………………… LanderdPasnummer: …………………....................................... Adres : ……………………………. Plaats:……………………………………........................................ Naam 2: …………………………… LanderdPasnummer: …………………....................................... Adres : ……………………………. Plaats: ……………………………………....................................... Deze strook kunt u inleveren bij de inleverbussen van de LanderdPas in Zeeland (Compostella/ Garf), Schaijk (Nieuwe Hoeven/Zorg coöperatie/Phoenix) en Wapen van de Reek of u belt voor opgave naar (0486)45 85 85 (receptie Compostella). Mocht u na opgave toch niet aanwezig zijn op deze avond, zijn wij genoodzaakt om € 12,50 kosten in rekening te brengen. 92


EN OOK NIET MISSELIJK TE TOETEREN!

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun ons gegeven. Voor alEen uw inttirnti tixttirnti communicatiti kaart, tin brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost Bnnnhnnntijd. in deze moeilijke

14.115

Mngnznnn

Pnnnnnnnlnblnn ’t Geeft ons moed om verder te leven. Ennnnnnnnnn De vele blijken van medeleven tijdens Wnbnntn het ziekbed en na het overlijden van Nnnnwnbnnnf mijn vrouw, onze moeder, Pnnnbnnnnht schoonmoeder en oma Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ikhebben kom graag een ons diep ontroerd. keer op de koffie om van Daarvoor gedachten te wisselen. onze grote dank.

Gina van den Boom-Bongers

Paul VerstegenTien van nnnnnnnnnnnnnnnnnnn kinderen en

den Boom, kleinkinderen.

pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven tijdens ziekte en het overlijden van mijn man, vader en lieve opa

Piet Noijen Voor het vele bezoek, kaartjes en bloemen. In het bijzonder Dr. Wolf en Dr. Roozendaal, Thuiszorg Pantein, “Dela”, verdere familie, vrienden en kennissen. Hartelijk dank. Familie Noijen, Molenstraat.

Pater Jan van Zeeland S.V.D., Heverlee België, werd 17 februari jl. 90 jaar.

Van Harte Gefeliciteerd! Gezocht:

Roze vest met naam Charlotte op de rug. Begin februari verdwenen bij De Hekel. A.u.b. terugbezorgen: Bereklauw 9, T 450406 WIE VERGEET OM TE GAAN STEMMEN VERBEURD HET RECHT OM TE FOETEREN HOEFT DAN OOK NIET TE KREMMEN EN OOK NIET MISSELIJK TE TOETEREN! L. v.d. H.

Foto: Sjaak Ramakers.

Mededeling KVO. Lezing over Pater van Kilsdonk. De schrijver Alex Verburg schreef een boek over deze zeer bijzondere oud-dorpsgenoot. Op een bijzonder humoristische wijze vertelt hij over het leven en werken van een uitzonderlijk mens. Maandag 17 maart in gemeenschapshuis “De Garf”, aanvang 19.30 uur. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden, kosten € 5,00.

14.116 Alex Verburg

93 9


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl Computerhulp aan huis! Studenten ICT helpen u bij de meest uiteenlopende vragen en computerproblemen. U krijgt professionele en vriendelijke hulp voor een aantrekkelijke prijs.

Pantein Extra heeft een ruime keuze aan gemaksdiensten aan huis.

Leden van Pantein Extra kunnen zo eenvoudig diensten aan huis regelen. Hiermee behoudt u de regie zelf in handen als u in en om het huis niet meer alles zelf kunt doen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 94


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 95


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95 GELAATSBEHANDELINGEN EN LICHAAMSMASSAGES VOOR HEM & HAAR

Kwaliteit en toch betaalbaar…… * Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

Ook onze gelaatsbehandelingen worden volledig masserend uitgevoerd. Dit zorgt voor een betere doorbloeding van de huid, waardoor afvalstoffen beter worden afgevoerd en voedingsstoffen dieper in de huid wordenopgenomen. Tevens zorgt een masserende gelaatsbehandeling net zo als een lichaamsmassage voor de ultieme ontspanning. Kijk voor een gratis kennismakingsgezichtsbehandeling en voor meerdere acties op www.relaxandrelieve.nl CREËER EEN MOMENT VOOR UZELF IN HET HECTISCHE LEVEN VAN ELKE DAG [ RELAX & RELIEVE ] Cora van Tienen|Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293

VOETREFLEXZONETHERAPIE Een voetmassage ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Door de reflexzones te masseren ontstaat er een betere doorbloeding en een betere energietoevoer naar cellen en organen, waardoor afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. Een veilige en doeltreffende manier om klachten aan te pakken, zoals o.a. hoofdpijn, rugklachten, stress, spijsverterings-klachten, menstruatieklachten etc. Consult + voetmassage: € 30,Aanbieding: 1e kennismakingsbehandeling: € 20,Voor informatie en/of afspraak: Heleen van Gerwen Udenseweg 23, Zeeland h.voetreflex@gmail.com Tel: 06-29563988 96

Eureka! start met de cursus MINDMAPPEN EN SNELLEZ E N voor groep 7, 8 en de brugklas In 6 lessen leer je: √ √ √ √

wat een mindmap is hoe je een mindmap maakt toepassen van een mindmap 2 tot 4 keer sneller lezen

De cursus is ook bijzonder geschikt voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoals dyslexie, beelddenken en hoogbegaafdheid. Bel of mail voor meer informatie: Désirée Nagel - 06 38 26 47 82 info@onderwijspraktijkeureka.nl


Bij het Nederlandse Rode Kruis afdeling Uden e.o. zijn alle 8 deelnemende cursisten geslaagd voor hun diploma eerste hulp. Zes van deze cursisten komen uit Uden en twee cursisten uit Zeeland. Op de foto zie je links Juliëtte van Latum en daarnaast rechts Celine van Latum. Van harte proficiat met een door hen op zeer hoog niveau afgelegd examen en complimentjes voor hun cursusleidster Mevrouw Pauline Philipse. 14.192

Motorcross Zeeland zondag 6 april 2014 Op zondag 6 april a.s. gaat CC de Molenrijders haar jaarlijkse motorcross organiseren aan de Korte Dijk. Zoals gebruikelijk zijn er 6 verschillende klassen aan de start: 4 Soloklassen en 2 Quadsklassen. Dit jaar staan er maar liefst 9 leden op de startlijst van de Mx2 Junioren: Bart Cissen, Tom Cissen, Harm van Boekel, Juul van de Heuvel, Martin Peters, Tjeu van Lieshout, Ryan de Beus, Marnicq Schel en Daan Schel. Buiten mededinging zal Adrie van de Burgt ook in deze klasse starten. In de Open Senioren hebben we Wilco Schel en Mark Rijkers. Als hoofdprogramma is er de zogeheten Open Interklasse, 250cc Tweetakt en hoger, 350cc Viertakt en hoger. Hierin gaan de broers Koen en Guus Jordans proberen een mooi resultaat te behalen en in de Quad Interklasse rijdt Ronald van de Berg. De andere 2 klassen zijn de Damesklasse en de gecombineerde Quads Jun-Nat. De exacte volgorde van het progamma is nog niet bekend. Meestal rijdt de Damesklasse het eerste, gevolgd door de Mx2 Junioren. Aanvang van de trainingen is 9 uur. De wedstrijden beginnen om 11.00 uur. Elke klasse rijdt 1 training en 2 manches. Houd er rekening mee dat in verband met de veiligheid van deelnemers en publiek de Korte Dijk afgesloten is voor doorgaand verkeer op deze datum. Wij wensen deelnemers, medewerkers en publiek alvast een prettige dag. Bestuur CC de Molenrijders

'De Ingebeelde Zieke' van Molière door Theatergroep Meander Theatergroep Meander speelt binnenkort een spetterende, komische voorstelling van een vrolijk en lichtvoetig stuk, waarin de spot gedreven wordt met onze angsten en ons klakkeloze geloof in gezondheidsrages. Ook worden de praktijken van op geld beluste wetenschappers en oneerlijke rechtsdienaren op de hak genomen. De voorstelling wordt op zaterdag 22 maart om 20.15 uur gespeeld in Markant Uden. De toegangsprijs bedraagt € 10,00. Het is mogelijk om kaartjes te reserveren. Dat kan via de site van Theater Meander www.theatermeander.nl en via info@theatermeander.nl of aan de kassa van de diverse theaters. 97


Programma van de Vereniging Herindelen 1. Herindelen. Zo snel als mogelijk maar in elk geval binnen 4 jaar. 2. Inventariseren wensen en toekomstplannen verenigingen en maatschappelijke organisaties. 3. Oprichten dorpsraden. 4. Zoveel mogelijk geld besparen op adviesbureaus en juristen, en dat geld alvast gebruiken om het wensenlijstje van onze verenigingen af te werken. 5. We gaan weer bouwen. Dus grondprijzen met minimaal 25% verlagen en uitruilconstructie schrappen. Het contingentenprobleem is overigens opgelost als we aansluiten bij Uden en Oss. 6. Zo snel mogelijk aan de slag met centrumplannen Zeeland en Schaijk. Voordat we overgaan naar een nieuwe gemeente moet een onomkeerbaar proces in werking zijn gezet. 7. We gaan rigoureus snoeien in de verstikkende regelgeving. Burgers, verenigingen, stichtingen en bedrijven die iets willen ondernemen, krijgen volop de ruimte. Onze dorpen moeten weer gaan bruisen van activiteit. 8. De Vereniging Herindelen heft zichzelf meteen op als het doel bereikt is. Wij houden niet van politiek en zijn niet gehecht aan het pluche. Wij willen alleen niet langer inwoner zijn van een gemeente die haar organisatie belangrijker vindt dan haar burgers.

Zeelanders, hak de knoop door. Stem Herindelen. 3 t/m 6 mei 2014 meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, BelgiĂŤ.

14.193

.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis Oss;. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen. De bedevaart van 3 t/m 6 mei 2014 heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Westerhoven. Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof en persoonlijke zegen met het H. Sacrament, vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een koor uit Duizel, nieuwe show van MarieChristien, gezellige ontspanningsavonden, tentoonstelling van Toon Kerkhof, lauden, vespers, Mariawake met handoplegging. - - Ook kunt u op eigen gelegenheid - 98


Ook kunt u op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, het Mariaal museum bezoeken en de graven van vier zieners. Stille aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der verschijningen, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen en er zijn meer sanitaire voorzieningen. Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het Rode Kruis te betalen. De dagbedevaart op zondag 4 mei 2014 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Alverna, Mill, SintOedenrode, Nijmegen, Helmond, Asten, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof en krijgt u de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30 uur, vieringen op 4 mei zijn m.m.v. een koor uit Duizel. U kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus ingezet. Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.� Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497682296, nbcpromaria@gmail.com, website http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

Geniet van de lente

99


Jeu de Boulesclub “Le Sud” Zeeland (Opgericht 1 oktober 1990). Zaterdag 8 februari jl. was de laatste prijsuitreiking van De Omroepertrofee in Nieuw Schaijk. De laatste, omdat De Omroeper is overgegaan naar drukkerij De Winter. De Omroepertrofee was een trofee waar door 7 dorpen uit de regio om werd gestreden. Onder grote belangstelling van boulers uit de regio werd de prijsuitreiking verricht door Martien Siebers. De leden van jeu de boulesclub Le Sud hadden weer goed gepresteerd, het hele podium was voor de leden van Le Sud. Eerste werd team Jan van Dongen en Theo de Klein, tweede plaats was voor Chris en Nelly van Deutekom en de derde plaats was voor Martien Dreesen en Mary van Zutphen. Na de prijsuitreiking is er nog een vergadering geweest door de besturen uit de regio hoe het nu verder moet. Er is daar besloten dat we verder gaan met het regio toernooi en vanaf april 2014 gaan we strijden om de regiobokaal. Zijn er nog mensen in Zeeland, jong of oud, die ook deze mooie sport willen gaan beoefenen? Meldt je nu aan. Weet je de spelregels niet, maakt niet uit, iedere nieuwe speler wordt door ons opgeleid. Voor meer informatie kijk op onze website: www.jbc-lesud.nl Theo de Klein (voorzitter JBC “Le Sud”). 14.195

14.194

Theo de Klein en Jan van Dongen

Vlnr: Nelly en Chris van Deutekom, Theo de Klein, Martien Siebers, Jan van Dongen, Martien Dreesen, Mary van Zutphen.

KAARSENCEREMONIE SAMENLOOP VOOR HOOP Het sponsoren van de SamenLoop voor Hoop kan al met een klein bedrag. Voor € 5,00 kun je een kaarsenzak kopen. Op de zijkant van de kaarsenzak kan iedere koper een wens, een herinnering of een andere dierbare wens schrijven. Een prachtige persoonlijke bijdrage aan dit eveneens zo prachtige en onvergetelijke wandelevenement op 21 en 22 juni. De kaarsenzak met de persoonlijk geschreven tekst kan bij de organisatie van de SamenLoop worden ingeleverd. Je hoeft zelf niet voor een kaars te zorgen. De organisatie zorgt ervoor dat de kaarsen op het 14.196 terrein in de kaarsenzakken worden gedaan. De Kaarsenceremonie is een zeer speciaal moment. Tegen het einde van de avond op zaterdag 21 juni worden alle kaarsenzakken langs het parcours gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht omringd zijn door een zee van licht. Een onvergetelijk moment! Zorg dat je erbij bent! Voor meer info: www.zeeland.samenloopvoorhoop.nl 100


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 16 mrt 17 mrt 17 mrt 18 mrt 19 mrt 21+22 mrt 22 mrt 23 mrt 28 t/m 30 mrt 30 mrt 30 mrt 1 apr 2 apr 2 apr 3 apr 6 t/m 12 apr 6 apr 9 apr 10 apr 12 apr 12 apr 13 t/m 19 apr 19 apr 21 apr 25 apr 4 mei 7 mei 18 mei 20 t/m 23 mei 24 + 25 mei

MuziS, concert Leupold Trio, De Garf, 12.00 uur. Rode Kruis, Cursus Eerste Hulp bij baby's en kinderen, Uden, 19.30 tot 21.30 uur. KVO Lezing over Pater van Kilsdonk door Alex Verburg, De Garf, aanvang 19.30 u. Alzheimercafé over jongeren met dementie, Eigen Herd Uden, 19.00 uur. Gemeenteraadsverkiezingen. Scouting Schaijk, Open dagen, De Louwstraat 26 Schaijk. Theatergroep Meander, theaterstuk De Ingebeelde Ziekte, Markant, 20.15 uur. MOV ism Heemkundekring, Cultuur-, Natuurwandeling tbv Ang. van Zeeland. Halfvastenfeesten. ’t Werkhuis, tentoonstelling, De Garf, 13.30-15.30 uur. Landerdpas. Eerste uitzending Landerd Actief, Landerd TV, 12.00 uur. Rode Kruis/Zonnebloem, Ontmoetingsmiddag, De Garf, 14.30 tot 16.30 uur. Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. Heemkundekring, liederentafel in het Heemhuis. Heemkundekring, dagexcursie naar Baarle-Nassau. Vertrek 8.15 uur Heemhuis. Nederlandse Hartstichting, collecte. CC de Molenrijders, Motorcross, Korte Dijk Zeeland (hele dag). Landerdpas, Tapasavond, De 3Heere, Past. van Winkelstraat 2 Schaijk, 18.00 uur. Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 573, vóór 19.00 uur. Ut Hoischurke, Movics-avond, Vlashoeve, tussen 19.00 en 22.00 uur. Zonnebloem, Rondtour door Landerd, Gemeentehuis Zeeland, 13.00 uur. Kinderhulp, collecte. Ut Rookelijzer, nr. 573. Heemkundekring, Paastentoonstelling, geschiedenis en topografie Zeeland. Zeelandia, concert ter ere van Zeelandse gedecoreerden, Het Witte Huis. Smouskes en Zeelandse buurtschappen, spullenmarkt Heische Tip, 10.00-16.00 uur. Buurtschap 't Oventje, Inloopmiddag, Café-zaal 't Oventje, 13.30 uur. MuzArte, concert/expositie/kunstveiling, De Verbeelding, Phoenix te Schaijk. Avond4daagse, start en finish Vlashoeve. Land’Arte, kunstroute door Landerd.

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Maart 2014  
Maart 2014  
Advertisement