Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

17 januari 2015 51ste jaargang nr. 581


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 13 t/m 23 jan Voorrondes Zeelandse biljartkampioenschappen Libre, Café 't Oventje 18 jan Supportersclub Festilent, snertloop, inschrijven in kantine, tussen 11.00 en 12.00 uur 21 jan Bibliotheek Zeeland, pyjamaparty, bibliotheek, 18.15 uur 22 jan redactieLanderdpas, Midwintermiddag met Willem Griffioen in Nieuw Schaijk te Schaijk en e-mailadres 23voor jan kopij-fam. Winter-Bingo, Stichting Vrienden van Compostella, Compostella, 19.30 uur berichten-sintels 25 jan Jeugdcarnaval De Smouskes, Jeugdpronkzitting, Heische Tip utrookelijzer@home.nl 30 jan Muziekvereniging Zeelandia, Music&Kids @ De Morgenzon Ankie van Uden 5411 GC Zeeland 30-31 janMelkpad De 19, Smouskes, pronkzittingen De Zellandse Quiz  0486 451813 start voorleesprogramma, 31 jan Bibliotheek Zeeland, bibliotheek, 10.30 uur 2 t/m 7 feb plaatsing Collecte hersenstichting van kopij is gratis Wat een enthousiasme was er om mee te doen aan de 2 familieberichten 0,10 per cmvan 5 feb Deadline€inzenden kopij voor Ut Rookelijzer 582, begin vóór 19.00 uurhet aantal tweede Zellandse Quiz. nr. In het neemt sintels (korte berichtjes) 14 feb Ut Rookelijzer, nr. 582 ingeschreven teams slechts langzaam toe; maar naartot max. 20 woorden € 5,00 14-16-17 feb Hoischurke, carnaval, za 19.00 – 22.00 uur,gaat ma en 11.00 –sneller. 13.00 uur onder nummer € 7,00 Vlashoeve, mate de einddatum nadert, hetdisteeds Het 16 feb DebijSmouskes, carnavalsoptocht opgave te voldoen eindresultaat: maar liefst 81 teams met 1330 deelneinfo bijPonyclub redactie Jeanne 0486 451813 1 mrt d’Arc,mers! rommelmarkt, Nieuwveldse straat 4, 10.00 – 15.30 uurHerZaterdagavond 27 december om 18.30 uur. 1 mrt SJB, Cool!... met SJB, Ambianz, 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.30 uur berg Den Brouwer puilt uit van de captains en andere voor commerciële advertenties 23 t/m 27 apr Glazen Huis in centrum Zeeland, Stichting Piets Challenge ism Stichting Project adv.utrookelijzer@ziggo.nl belangstellenden die de quizboeken komen ophalen. 30 mei Detac, flessenactie 13.30 Heidi de Grootvanaf Links en uur rechts worden voorzichtige prognoses gedaan 13 sep Linnenstraat MOV,4,Fiets Mee 5411 AJ Zeeland over de kansen om dit jaar de eerste plaats in de wacht

Nr. 581

17 januari 2015

Van de redactie

 0486 453816

te slepen. Op een groot tv-scherm zijn nog de beelden

hele pag. € 60,te zien van de uitslag bij Ambianz januari 2014. Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Utbegin Rookelijzer ’n evenredig deel voor ½ pag. enz

Dan begint het uitdelen van de enveloppen. In groepen U kunt afwijkende als volgt inzenden: maat € 0,13 per cm2 vaneen tien e-mail. komen de captains bij de organisatie hun quiz1. Een Word document als bijlage van kopij binnen boeken ophalen. En als ronddoet: kwart voor 7 het verlossen2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier 9 dagen voor verschijningsdata  Lettertype Century Gothic 11. de “Jullie mogen gaan” klinkt, stroomt Den Brouwer snel de1,5 captains zo snel mogelijk bij hun team te  Marges boven enverschijnt onder 2 cm,leeg links en zien rechts cm. zijn. De enveloppen worden geopend: 53 bladzijden ! 11  x p.jr. op tevoren vastgestelde Regelafstand: “enkel”. data zie lijstZo bij weinig Ut Rookelijzer nr. 580, dec. ‘14 in uw kopij laten. mogelijk witruimte Maardoor zelden eenzelfde tijdstip zoveel Zeelanders, 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. eenzijn en op dezelfde persoon insturen. abonnementen voormalige Zeelanders en niet-Zeelanders met dezelfde 4. Foto’s in JPG-formaat.G.Graag Zegers scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend klus bezig geweest, nl. enkele honderden vragen over Graspeel Bestandsgrootte 9a, 5411 LB Zeeland van onderschrift. foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen.  0486 450945 Zeeland te beantwoorden. Ondanks de slechte weers5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. gaan tientallen, wellicht enkele hon6. U hoeft metabonnementsprijs insturen echt niet te omstandigheden wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! derden in Zeeland op zoek naar de antwoorden op de machtiging: € 15,00 Wij behoudenbij ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s meest uiteenlopende vragen. De thuisblijvers werken zonder machtiging: naar ons€ 18,00 inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Losse exemplaren: € 2,50 met allerlei hulpmiddelen aan de resterende opdrachVoor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl ten. En tenslotte de envelop op tijd inleveren. postabonnement Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. is mogelijk Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. Ambianz, vrijdag 10 januari 20.15 uur. De zaal is tot de Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl bezorging laatste vierkante meter gevuld met afgevaardigden via vaste wijkbezorg(st)ers Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486stijgt 453816. van de 81 teams. De spanning naarmate er meer zie Ut Rookelijzer nr. 581, jan. ‘15

teams genoemd zijn. De laatste vijf! Nummer vier, drie, U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? twee!! Dan de ontknoping: Huvjes en Co zijn dit jaar financiën Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m.Zellandse een machtiging. M. Zonnenberg winnaar geworden van de tweede Quiz! Van Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland alle kanten wordt het team gelukgewenst. Wij sluiten ons  0486 451698 Naam:..................................................................................................................................................... hier graag bij aan. Onze hartelijke gelukwensen! Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Adres:...................................................................................................................................................... Regio IBAN NL61RBRB0687768705 Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... drukkerij utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. GaafGrafisch, Wanroij. 1690 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina. 1


OP UUR EN TIJD

Piet v.d. Laar 50 jaar lid bij EHBO vereniging Zeeland Brabantzorg/Zorgcentrum Compostella 1964 – 2014 GEZONDHEIDSZORG Voor dag- en groepsverzorging, activiteiten en eetpunt B

binnen het Zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis Huisartsenpraktijk De Vlaswiek in Landerd: opnemen met Dorothé Snijders van Donderdag 8 januari2B, hebben op de jaarvergadering Pietcontact en 5 leden gehuldigd. Praktijkadres: Puttelaar 5411 BEwe Zeeland, 451200. Zorgcentrum Compostella: 458585 Openingstijden: ma. lid t/mvan vrij. onze van 8.30–17.00 uur. In voorbije 50 jaar heeft hij zich voor 100% ingezet Piet werd in 1964 vereniging. Bureau Zorgbemiddeling Optie  spoedlijn (uitsluitend spoedgevallen). voor 1 onze vereniging en devoor EHBO in het algemeen. Vele uren heeft hij op evenementen Voor info over zorg en dienstverlening bij Zorg- en Optie 2  en vóórwaar 10.00nodig uur, voor van afspraken gezeten opmaken deskundige wijze eerste hulp verleend. Veel mensen zijn blij dat er Verpleegcentra Brabant Zorg: 0413-380890 voor dezelfde dag. Ná 10.00 uur ook voor mensen zijn als Piet die eerste hulp verlenen op evenementen. Of het een deelnemer was van www.brabantzorg.net/zorgbemiddeling@brabant.eu opvragen van uitslagen en andere zaken. het evenement of iemand uit het publiek, hij ging snel ter plaatse om te helpen. Thuiszorg Pantein Optie 3  voor de apotheek en herhaalrecepten. Voorvd alle zorgvragen 0900-8803 (lokaal tarief) Er is ook sinds 1970 een verbandpost aan huis bij Piet Laar. Hij heeft ook vaak eerste hulp Optie 1 bij spoedgevallen tijdens: 11.00-11.30 uur info.thuiszorg@pantein.nl/www.pantein.nl verleend op13.00-14.00 de kruising nu de rotonde ligt. Maar ook gebeurde het dat mensen bij hem werkoverleg; uurwaar lunch-pauze; 14.00-15.00 U kunt voor: niet huishoudelijke hulp,Piet persoonlijke uur werkzaamheden open) aandiv. huis kwamen om(balie Hulp.is Als Piet thuis was kwamen zeterecht uiteraard tevergeefs, volgde verzorging, (gespecialiseerde)verpleging, kraamzorg Herhaalrecepten: vóór 11.00 en uur werd bellen toen of legeook Lotus bij de EHBO vereniging Zeeland. Na in 1974 de Lotus opleiding deze (gespecialiseerde)thuisbegeleiding, voeding- en doosjes brengen. Medicijnen kunnen de volgende dag zware opleiding heeft hij als een goed lotus op vele vervolglessen, cursussen, oefeningen en dieetadvies, Thuiszorgwinkel en Serviceorganisatie worden opgehaald ná 14.00 uur. uitwisselingen slachtoffers uitgebeeld. Soms dachtPantein je datExtra, hij een echt slachtoffer was, zo zie www.panteinextra.nl Weekenddienst artsen speelde hij zijn rol. Piet vond dat hij meer kon doenPantein en ging in 1975 in het bestuur. Hier heeft hij Thuiszorgwinkel Geopend ma. t/m vrij. van 17.00-08.00 uur. Tijdens het 30 jaar actief aan deel genomen. Met zijn kennis op het gebied van EHBO was hij(lokaal een tarief), Nistelrodeseweg 10 Uden, 0900-8803 weekend en feestdagen 24 uur per dag: 0900 8860 belangrijk onderdeel van het bestuur. 30 jaar mocht de EHBO vereniging Zeeland hier ma. t/m vrij. 9.00-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur. Weekenddienst apotheek dankbaar gebruik van maken. Voor materiaal en caravan moest je toen bij Piet zijn. Heel vele Fysiotherapie Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, * Praktijk Fysiotherapie Zeeland, Kerkstraat 451503 keren heeft hij de caravan naar een evenement gereden en ook weer opgehaald. Al 25, is het nu Nistelrodeseweg 10, Uden, 0413-408780 (bedrijfs)fysiotherapie, manueeltherapie, kinderfysiominder, hij heeft heel veel kilometers in het verleden gemaakt. Bloedafname voor laboratoriumonderzoek therapie en training, www.bedrijfs-fysiotherapie.nl Zorgcentrum Compostella, Franciscushof Zeeland. Piet is diverse keren in het zonnetje1,gezet bij de jubileumjaren. Verscheiden onderscheidingen * W.J. van Kessel, Fysiotherapie/Manueeltherapie Op madidoen vrijdag van 8.00-9.30 uur, door heeft hij ontvangen van de EHBO bond en ook van de EHBO vereniging. Brouwerspad 13, 452684 (op afspraak). medewerkster Bernhoven Centrum. Zeeland is Piet op vrijdag 29 april 2005 benoemd tot lid Op voordracht van deDiagnostisch EHBO vereniging Cesar Oefentherapie Voor meer info: www.dcbernhoven.nl van de orde van Oranje Nassau. J. van Hastenberg, Brouwerspad 13a, 06-30790700 Moeders voor Moeders Piet doet de laatste jaren rustiger aan. Lekker even weg met zijn vrouw Annie is iets wat hij Praktijk voor Acupunctuur Jeanne van het der Linden, 462459/0800-0228070 (gratis). M. ten Westenend, Volkelseweg 20A, 0413-260392 ook graag doet. Maar als je Piet vraagt voor een avondje Lotus dan zal hij wanneer mogelijk Info: www.moedersvoormoeders.nl Acupunctuur voor volwassenen en kinderen. aanwezig zijn en zijn best doen om als (echt) slachtoffer voor de dag te komen. Zwangerschapscontrole CranioSacraal Therapie/Viscerale Manipulaties Verloskundige Cuijk en zeer Mill, 0485-451511 We zijn hem Praktijk hier dan ook dankbaar voor. Voor al deze werkzaamheden hebben we hem Riekje te Meerman, Kerkakkers 4, 451621 Bernhardstraat 13, 5451 BN Mill, aanmelden telefonisch gehuldigd. Piet ontving een mooi staandertje en dinerbon voor zijn jaren inzet voor de EHBO. www.meermanshanden.nl of via email: info@verloskundigecuijkmill.nl Verder hebben we deze avond Hedy Sport- en ontspanningsmassages-voeding Tandartsen Merkx voor 15 jaar (niet aanwezig), * Praktijk Tiny&Tonny, Pimpernel 14, 06-25000368 * J.E.M. Jacquemard, Burgerveld 24, 452783 Toos v.d. Hei, Mia v.d. weekend: Berg, en tandartsdienst Annie www.tinyentonny.nl/tiny.en.tonny@planet.nl In spoedgevallen tijdens v.Uden/Veghel: Zuijlen voor0413-408800. 25 jaar en Jan * Relax & Relieve, face and bodycare, Cora van Tienen, Vlasroot 2, 451293, www.relaxandrelieve.nl Raijmakers 35 jaar10b, lid in het * M. de Graaf,voor Udenseweg 420500 * Instituut Lamat, Hooge Raam 6, 453936/06-19498601 zonnetje gezet. van vrij. 12.00 tot ma. 8.00 uur: In spoedgevallen Ook Shiatsu en Reiki, www/instituut-lamat.nl tandartsdienst Uden/Veghel, 0413-408800 * Massagepraktijk Sandra Verdijck, Broeksteen 17, Logopediepraktijk Landerd EHBO vereniging Zeeland. 06-45754934, www.sandraverdijck.nl Logopedisten: S. Hofmans, S. v. Boekel en K. Baltussen. V.l.n.r.: * Vitaliteitscoach & Personal Trainer Tom Laurenssen, Praktijk Zorgcentrum Compostella: 463093. Behandeling Kerkstraat 25, 06-15967529, www.tomlaurenssen.nl Mia 25 jaar lid, Jan 35 jaar lid, Piet 50 jaar op afspraak. Info: www.gezondheidscentrumlanderd.nl * TCM, Tradiotioneel Chinees Geneeskundige, 15.049 lid, Annievan 25 jaar lid, Toos 25 jaar lid. Podotherapie de Kracht Y. Yan Chi Verhoeven, HogewegFoto: 12, 451558 Joost Heijnen. Kerkstraat 25, Zeeland, 06-83166391 www.tcm-ccmc.nl/chilianzi@hotmail.com Voetverzorging Els Derks Opticien/Juwelier Rootstraat 22, Zeeland, 451767 of elsderks@planet.nl Frank Verbeek, Kerkstraat 19b, Zeeland, 452500 Yoga info@frankverbeekzeeland.nl Kopij voor Ut Rookelijzer van 14 februari dient op * Yoga4all, Achter Oventje 15b, 452118 www.frankverbeekzeeland.nl tonnie@yoga4all.nl/www.yoga4all.nl donderdag 5 februari vóór 19.00 uur Maatschappelijk Werk Aanzet * Yoga Sanga, Boekelsedijk 18, 830200 binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl Spreekuur De Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, jolanda@yogasanga.nl/www.yogasanga.nl Zeeland, 461258, op donderdag van 9.00-10.00 uur. (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) Amarant Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden, Zorgverlening/dagbesteding met een of bij voor ons mensen redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 0413-253900. Hulp online: www.aanzet.nl beperking en/of autisme. Cliëntenservice: 0900-8066 1

86 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD

VEILIGHEID

Gemeentehuis: Kerkstraat 39, 458111, fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1. Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch (458111) een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch (458111) een afspraak maken. Burgemeester De heer M.C. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders * J.A.M. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl * R.W.M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl * J.H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl * Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers, 458230. Portefeuilleverdeling Burg. Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie en Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer en Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen Melden bij de receptie van het gemeentehuis of bellen 458111 en ook via www.landerd.nl Vuilophaaldienst: op vrijdag in Zeeland. Milieustraat: (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss, 0412-629030. Open op woensdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-15.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: elke 1e dinsdag van de maand (tegen betaling), telefonisch melden vóór maandag 12.00 uur bij de gemeente 458111, of via de website. Klein chemisch afval (kca): gratis kca-box legen bij Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

Algemeen Alarmnummer Politie, brandweer en ambulance: 112 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Politieloket Schaijk Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk, 0900 8844 Open: maandag 14.00-16.00, woensdag 16.00-18.00, zaterdag 10.00-12.00 uur, www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof, 0900-8844 Slachtofferhulp: 0900-0101 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) Milieuklachtencentrale: 073-6812821 SOS Telefonische Hulpdienst 0900 0767 of regionaal 073-6140048 E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel of mail, minstens 3 weken van te voren, naar Corry de Veth, Vlaskapel 1, 452179 famdeveth@gmail.com Verbandposten P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1, 451289 C. de Veth, Vlaskapel 1, 452179 W. Theloosen Weemveld 1, 450047 Ouderenadviseurs T. Logtens, 451711 en mevr. D. Vogels, 451784 Ouderensteunpunt Compostella Voor gratis informatie, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Steunpuntcoördinator Ria Richters, 06-23403327 of rrichters@rigom.nl Sociaal Raadslieden van Aanzet, bureau Uden De Misse 46, 5401 HT Uden, 0413-253900, spreekuur op afspraak dinsdag hele dag en woensdagochtend. Online spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur, u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland José Hoevenaars, 451421 of Joke v. Dijk, 451777 Ziekenbezoek Parochie Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden: 0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de parochie (3de deur pastorie bij St. Jacobuszaal)) is ook mogelijk. Wetswinkel Uden Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden, 0413-267400 Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Locaties AED in Zeeland Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping).

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, secretariaat parochie, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden, 0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie: € 10,00 opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio: contactpersoon het parochiesecretariaat, 0413-263154.

3


OP UUR EN TIJD UWV Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss, 0900-9294 www.werk.nl/klantenservice.oss@uwv.nl Parochiële Caritas Instelling Informatie: Jan van Schooten (secr.) 451656 www.rkdiaconie.nl/info@rkdiaconie.nl Medische Speciaalzaak A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel, 0492-321976 Open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. www.annywillemsen.nl / info@annywillemsen.nl Zittend Ziekenvervoer Ambutax Veghel B.V., 0900-2006002 Informatie: www.ambutax.nl / info@ambutax.nl Particulier zieken- en rolstoelvervoer Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14, Zeeland, 454545 www.vangerwen.nl / zeeland@vangerwen.nl Oud papier Door Ponyclub Jeanne D’Arc. Info: Angelique van Heck, 0413-272045 of 06-14701518 Oud IJzer Gratis opgehaald (geen koel- en vrieskasten). Piet v.d. Laar: 451223 of 06-30240228 Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal). Kerkstraat 57-59, 745005. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Open: 8.30-11.30 uur. Kinderdagverblijf en BSO De Vlieger Kerkstraat 35G, 453100. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Openingstijden: 07.00-18.00 uur. Spullenmarkt Reg. Nierpatiëntenvereniging Loods: Graspeel 52, Zeeland, 452960 Inzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Open op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking. 06-57162324, www.zorgland.nl/info@zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking, 06-40712408, www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek Kerkstraat 54, 451244 Open: ma. 13.30-20.00 uur, wo. 10.00-17.30 uur, do. 13.30-17.30 uur, vr. 13.30-20.00 uur en za. 10.00-13.00 uur. Sporthal “De Hekel” Verhuur van accommodatie via het Gemeentehuis, afdeling Welzijn: 458111 Gemeenschapshuis “De Garf” Voor vragen, reserveringen etc. contact opnemen met 453835 of degarf@dorpshuizenlanderd.nl De Vlashoeve Puttelaar 37, 451921. Informatie en reserveringen bij Leo Boeijen, 436793 Landerdse Omroep Stichting Studio LOS, Kerkstraat 51a, 5411 EA Zeeland. 4

Heemhuis “de Hooge Raam” Kleine Graspeel 3b, 454620. Archief en bibliotheek open op ma. van 19.30–22.00, het Heemhuis op wo. van 14.00-16.00 uur. Op afspraak: 06-55104998 of 451650 Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, 453163, open ma. en vrij. 18.00-19.00 uur. www.sjbzeeland.nl / magazijn@sjbzeeland.nl Inkaterrein Voor Informatie en reserveringen bel de beheerder van het Inkaterrein: Mari Celen, 452141

DIEREN Dierenarts Dierenartsencentrum De Peelhorst. Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren: locatie Mill, Meulenveldt 32, 0485-477555. Gezelschapsdieren: locatie Uden, Drossaard 11, 0413-251159. Vogelwacht Zeeland M. de Louw, Langenboomseweg 47, 452240 voor zieke of gewonde vogels. Centraal hok postduiven Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13, 452560. Dierenambulance Maasland Bel 088-8113400 in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, 0412-638497. Open maandag t/m zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Registratie vermiste of gevonden (huis)dieren Elke dag v.a.13.00 uur, 462029. (gratis).

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Dorpshuis “De Garf” op woensdag 10.30-11.30 uur. Univé Kapelweg 4a, 0165-309100, hetzuiden@unive.nl Open: ma. t/m vr. 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Inloopservice in Het Kindcentrum op maandagmiddag van 13.30-15.30 / donderdagochtend van 10.00-12.00 u. Van Zanten Assurantiën B.V. Kerkstraat 26, 453030. Voor al uw verzekeringen, hypotheken, financieringen en zorgverzekeringen www.van-zanten.nu / info@van-zanten.nu Post.NL MoneyGram handelingen, Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: 99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss Info:www.9292ov.nl / Taxihopper: 0900-8294467


 

 

 

  

   

 

 

      

Opslagruimte nodig?? Wij hebben opslagruimte te huur! ± 75 m2 en/of ± 160 m2 Interesse?? Neem contact met ons op om de ruimte te bekijken.

Verstegen Champignons

Brand 67 5411 PA Zeeland tel. 0486-453264 gsm. 06-48529829

Winter in Zeeland 29-12-2014

Foto: Toon Leijsen

5


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

communicatie • online & offline vormgeving • drukwerk • belettering • adverteren

bouwbedrijf verbeek•van dongen

WIJ DOEN ELKE KEER DIE EXTRA STAP

gerwen reclame • udenseweg 25 zeeland www.gerwen.nl • 0486 45 1960

GERWEN RECLAME

nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

82 6


Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

ONDERHOUDSBEURT Maak nu een afspraak voor een Bovag onderhoudsbeurt t/m feb 2015. van € 205,-

NU VOOR € 165,-

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 7


handelsonderneming • verhuur • montage Kleine Graspeel 4 • 5411 RA Zeeland • hvmzeeland@gmail.com

In- en verkoop van: • Tractoren • Heftrucks • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines • Gereedschappen

onderhoud en reparatIe van alle merken: • Tractoren • Heftrucks • Auto’s • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines

verhuur van: • Autoambulance / multitransporter - 201 x 460 cm incl. oprijplaten en lier D 75,- p.d. • Wij verzorgen ook transport voor uw auto, tractor, machines enz.

harm van den Broek: 06 - 20998893 BereIkBaar op: Maandag t/m vrijdag vanaf 18:00 uur Zaterdag de hele dag

8


af isc h

r ng helg a van gerwe

GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk.

• van ontwerp tot gedrukt bij u thuis

Verhuur van containerbakken.

• van geboortekaartje tot huisstijl wij verzorgen graag uw drukwerk!

Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

0486-453404 06-45 30 02 48 (Helga) 06-31 94 27 53 (Theo) h.vgerwen@planet.nl

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

9


Een lekkere trek op iedere plek

Verse friet en snacks gebakken op locatie

(

Anne Bardoel Haarstyliste-aan-Huis M: 06 52 03 13 93 E: info@lesalon-byanne.nl www.lesalon-byanne.nl

)

10

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


15.002

15.001

Jan van de Ven werd 12 december 2014 90 jaar, hij woont in de Kerkstraat. VAN HARTE GEFELICITEERD

Dhr. Vielen werd 1 november 2014 90 jaar, hij woont in Compostella. VAN HARTE GEFELICITEERD

Al die mensen die ons mam,

Riek van Dongen-van Lieshout een warm hart hebben toegedragen en er voor haar waren, zeker in de laatste periode van haar leven en bij haar overlijden, willen wij hartelijk bedanken. Jullie waren voor ons mam en voor ons een grote steun. Kinderen en kleinkinderen Van Dongen.

Massages voor moeder en kind geniet méér van je zwangerschap en moederschap zwangerschapsmassage mama massage babymassage ontspanningsmassage

TE HUUR NETTE TOILETWAGEN bij “Buurtschap de Graspeel” voor meer Informatie of reserveren bel: Willem Bongers tel.: 06-83676242 06 - 45 75 49 34 | info@sandraverdijck.nl Broeksteen 17 | Zeeland | www.sandraverdijck.nl

11


De Smouskes samen met Team Tijs in actie voor Stichting Stofwisselkracht! Carnavalsvereniging De Smouskes heeft Team Tijs, die zich inzet voor Stichting Stofwisselkracht, geadopteerd als goed doel voor dit carnavalsjaar. De Smouskes willen graag samen met Team Tijs meer publiciteit geven aan Stichting Stofwisselkracht en zich inzetten voor meer onderzoek naar en behandeling van stofwisselingsziekten. Hiertoe wordt een loterij georganiseerd waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Stofwisselkracht. Door het kopen van loten maakt u kans op mooie prijzen én steunt u het onderzoek naar stofwisselingsziekten en de behandeling ervan.

15.003

De volgende mooie prijzen zijn geheel kosteloos beschikbaar gesteld: een gourmetschotel voor 4 personen door Ambachtelijke Slagerij Van Haeren, een fietstas en 5 bikephonehouders door Ben van Tienen b.v., een verzorgingspakket door Drogisterij en Parfumerie Inge Loeffen, een mini-fotoshoot door Fotografie By Annelies, een metamorfose i.c.m. een voor- en nafoto door Riestyle / Kim’s Kiekjes Fotografie, Inky’s Joyfood (kook- en receptenboek) door Inky en zo Fotografie, een design vogelvoederhouder door Van der Burgt Uw Groene Vakwinkel, diverse sportartikelen door Zonnenberg Schoen & Sportmode en verschillende waardebonnen door Gompies Kinderhoek, Van der Ven Slijterij & Partyservice en Verstegen Verf & Wand. Allemaal bedankt daarvoor!

Koop loten en steun! Loten kopen kan voorafgaand aan en tijdens de pauze van de pronkzittingen. Op deze momenten is Team Tijs aanwezig met een informatiestand en kunt u polsbandjes en stofwisselpoppetjes kopen waarmee u ook Stofwisselkracht steunt. De trekking van de loterij geschiedt door Prins Maurice en Prinses Marjo, onder toeziend oog van Adjudant Joris, tijdens de pronkzitting van zondagmiddag. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. Daarnaast zal de uitslag eveneens vermeld worden in Ut Rookelijzer en op Facebook. Voor meer informatie over Stichting Stofwisselkracht zie www.stofwisselkracht.nl. Ga naar ‘In Actie!’ voor de acties van Team Tijs. Volg ook onze facebookpagina Team Tijs.

MOV nieuws Bij dezen wil ik ieder bedanken die ons jubileum jaar tot een succes heeft gemaakt. Alle deelnemers en ieder die ons geholpen heeft met een van onze activiteiten als sponsors of als medewerker bedankt. Helaas zit er een zwart randje op het einde van ons jubileum jaar vanwege het overlijden van zuster Josephio Dekkers (elders in dit Rookelijzer staat een In memoriam van zuster Josephio Dekkers). Onze laatste grote activiteit van het jubileumjaar vond plaats in het Heemhuis “de Hooge Raam” op 28 december 2014, namelijk de Tentoonstelling 50 jaar MOV. Met medewerking van de Werkgroep Tentoonstellingen van de Heemkundekring hebben we gezamenlijk de tentoonstelling mogen opzetten. De nadruk van de tentoonstelling viel op de Fiets Mee en de meer dan 4000 foto’s die vanaf 1977 gemaakt zijn tijdens de Fiets Mee. -- Tevens waren -12


Tevens waren vanaf 1976 kranten + Ut Rookelijzer artikelen aanwezig. Helaas zat het weer niet mee op 28 december, het Heemhuis “de Hooge Raam” was bijna niet bereikbaar voor belangstellenden vanwege de sneeuw en ijslaag. Daarom is er besloten om extra openstellingdagen in te lassen op woensdagmiddag 21 en 28 januari, 4 en 11 februari 2015, zodat u toch nog van de tentoonstelling kunt genieten. (Zie affiche elders in dit Rookelijzer.) Verder zijn er op zaterdag 27 december 2014 opnames door LanderdTV van de tentoonstelling gemaakt, tevens zijn er interviews afgenomen met een beperkt aantal bestuursleden, oud bestuursleden, deelnemers Fiets Mee en vrijwilligers. Het is ons nog niet bekend wanneer deze opnames worden uitgezonden. Op maandag 22 december hebben we onze oud missionarissen Jan van Zeeland en Nol van Dongen en ons oud missiezusters zuster Martia van der Burgt en zuster Josephio Dekkers verrast met een kerstpakket. Dit doen we elk jaar om toch contact te houden met onze oud missionarissen en missiezusters. Zuster Martia maakte me attent op het blad “Verhandelingen” (zie www.srtv.info). In dit blad staan diverse artikelen betreffende vrouwenhandel. Dit blad wordt uitgegeven door Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel, deze stichting is al 24 jaar actief. Waarom wordt deze stichting genoemd? 3FM Serious Request 2014 vraagt aandacht voor een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en beschadigt. De DJ’s in het Glazen Huis willen deze vrouwen een stem geven en zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, zodat zij opgevangen worden en een leven kunnen opbouwen. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met en trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam. Zo wordt een oud andachts-punt weer actueel. Voor uw agenda: Fiets Mee zondag 13 september 2015. PS: een aantal geselecteerde foto’s van de Fiets Mee 2014 staan op onze website http://www.movzeeland.nl Groeten namens MOV Zeeland.

In memoriam: John van der Ven John van der Ven was sinds januari 2009 lid van onze vereniging, wat betekent dat John bijna 6 jaar lid is geweest. John had al snel behoefte aan meer dan alleen de vervolglessen en eerste hulp verlenen op evenementen. Hij ging de opleiding Lotus volgen. Dit deed hij samen met twee van zijn zonen, Peter en Wouter, en in 2011 slaagden ze voor deze opleiding tot uitbeelden van slachtoffers. Als John bij onze vereniging op een lesavond als Lotus een slachtoffer moest uitbeelden, dan deed hij dit met veel inzet. John was Lotus met hart en ziel. Zijn ziekte eiste steeds meer van hem, ondanks dit bleef John erg positief toen hij nog als Lotus actief was. Helaas hebben we hem de laatste tijd niet meer kunnen indelen, voor hem werd het allemaal te zwaar. Wij zullen hem voortaan altijd moeten missen. Wij zullen zonder John verder moeten. John bedankt voor alles wat je voor de EHBO vereniging Zeeland en voor de Zeelandse gemeenschap hebt betekend. Miranda en kinderen, en verdere familie van John, heel veel sterkte met dit grote verlies. Bestuur en leden, EHBO vereniging Zeeland. 13


Voor biologische appels, peren, heerlijke “Snappels” en eigen appelsap, ga je naar de APPELAUTOMAAT. Zie ook onze nieuwe website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Heesterseweg 13 5386 KT Geffen

T 073-5340700 E drukkerij@wihabo.nl

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 14


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Voor al uw problemen met: Vaatwasser Wasmachine Wasdroger Koel - / Vrieskast Etc.

Van den Oever Klussen & Reparaties

Bel voor vragen of om een afspraak te maken naar: (06) 5 11 44 0 15 of (0486) 45 09 75 15


Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 16


NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL

17


Totale inrichting van A tot Z J&L projectinrichting vervaardigt complete interieurs voor kantoren, winkels, zorginstellingen, en alle aftimmerwerkzaamheden bij particulieren. Daarnaast levert en monteert J&L projectinrichting, vitrage en gordijnen uit eigen atelier bij particulieren en bedrijven. Onze collectie bestaat uit: Gordijnen: Inbetweens, Vouwgordijnen, Overgordijnen, Vitrage etc. Zonwering binnen: Rolgordijnen, JaloezieĂŤn, Plisse & Duette, Paneelgordijnen, Facetlight, Lamelgordijnen, Shutters, Sheerlights. Zonwering buiten: Screens, rolluiken, markiezen Hordeuren en raamhorren Harde en zachte vloeren Aftimmeren en monteren cq plaatsen van keukens Keukenrenovatie en trappenrenovatie Joop Laarakkers mobiel 06 138 39 691 www.jenlprojectinrichting.nl Lia de Groot info@jenlprojectinrichting.nl

18


Afvalligen

Terwijl ik dit stukje zit te schrijven merk ik dat het heel moeilijk is om mijn concentratie vast te houden. Niet omdat ik thuis gestoord wordt door de mensen rond mijn werkomgeving, nee de gebeurtenissen die er in Parijs hebben plaatsgevonden hebben me goed te pakken. Als je doordenkt vraag je jezelf af wat voor invloed dit afschuwelijke drama voor ons allen heeft. Hoe vrij en veilig kunnen we ons nog voelen in de toekomst? Gelukkig leven we hier in ons dorp in een rustige situatie. Een aanslag zoals in Parijs heeft zeker invloed op je leven, ook hier, getuige het feit dat ik er nu last van heb tijdens het schrijven van mijn stukje. Het voelt als het krijgen van een overlijdensbericht van een dierbare. Op zo’n momenten probeer ik altijd de mooie herinneringen naar boven te halen die ik met een overledene of stervende beleefd heb. Wat voor mooie momenten heb ik vandaag om aan te denken na deze terreurdaad. Je bent geneigd om direct te antwoorden met ,,niks”. Totdat ik afgelopen dagen zag hoeveel mensen elkaar wisten te vinden op de pleinen en straten in de grote steden. Wat me aangreep was het duidelijke standpunt dat de burgemeester van Rotterdam in neemt wat betreft de daden van radicale moslims. Het bleef niet alleen bij uitspraken van hém (hij is ook moslim), maar juist de uitspraken en de protesten van de gewone burgers onder de islamitische gemeenschap waren te horen. Ook zij waren vol walging over de daden van de terroristen. Zal dit dan het moment zijn dat we samen met de goedwillende islamieten de radicalen kunnen bestrijden? Het ,,samen”gevoel kwam bij me boven bij het bekijken van de tvbeelden. Ben ik nu naïef? Het geeft me in ieder geval even een sprankje hoop…………. Vóór de aanslag waren er heel andere zaken om me druk over te maken. Ook daarbij heb ik een samen- gevoel geconstateerd. Samen met héééé’l veel Nederlanders ga ik in 2015 weer proberen héééé’l veel kilootjes kwijt te raken. Wat dat betreft zijn we dikke vrienden. Ik ben wel heel realistisch, want ik weet dat het afvallen je leven blijft beheersen. Tot heden toe is het nog altijd zo gelopen: telkens raak ik wel wat kilootjes kwijt, maar ze weten me steeds weer te vinden………….!

Groetjes, Tim.

Verzoekje aan Albert L-FM : Iets van Elvis

19


Bij ons in Zélland: de Pronkzittingen 2015: verkoop gestart 30 en 31 januari en 1 februari staat Bij Ons In Zélland, dé Pronkzitting 2015, weer op het programma. Drie dagen lang vermaken Zéllandse artiesten de toeschouwers met zang, dans, buut en cabaret. Op het programma staan weer geweldige namen die garant staan voor een avondje vol humor: Christ-Jan Swiers en Cor Verstegen als tonpraters. Cindy van Dijk en Annette Breimer kruipen weer in de huid van hun Antilliaanse typetjes, Erwin Kremers geeft met Marcel van den Bogaart een vervolg op hun leuke optreden van vorig jaar, De Klokkenluiders stellen de politiek weer aan de kaart en de Dames van de Raad zullen weer verrassen met een leuk stuk. Annerie van Oort zal samen met Annemiek Griffioen ook weer op het podium staan. Ellen Laurenssen-Van Hoof verzorgt de muzikale opening en natuurlijk zijn de Huppelsmouskes, Dansgarde en Raad van 11 ook op het podium present. Een mooi affishe lijkt ons! De kaarten (à € 11,-) voor vrijdag 30 en zaterdag 31 januari zijn te koop bij Die Twee Kappers of online op www.smouskes.nl. Kaarten voor zondag 1 februari (uitsluitend 65+ en mensen met een beperking) zijn op de dag zelf verkrijgbaar aan de zaal à € 5,- per stuk. Loterij Team Tijs tijdens Pronkzitting De Smouskes heeft Team Tijs, die zich inzet voor Stichting Stofwisselkracht, geadopteerd als goed doel voor dit carnavalsjaar. Team Tijs is opgezet door de ouders van Tijs, Emmy en Frans van Ras. De Smouskes willen graag samen met Team Tijs meer publiciteit geven aan Stichting Stofwisselkracht en zich inzetten voor meer onderzoek naar en behandeling van stofwisselingsziekten. Daarom wordt er een loterij georganiseerd waarvan 15.004 de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Stofwisselkracht. Er zijn diverse leuke prijzen beschikbaar gesteld door Zeelandse ondernemers. Loten kopen kan voorafgaand aan en tijdens de pronkzittingen. Team Tijs is dan ook aanwezig met een informatiestand en kunt u polsbandjes (€1,50) en stofwisselpoppetjes (€ 5,--) kopen waarmee u ook Stofwisselkracht steunt. Meer info en een overzicht van de te winnen prijzen op www.smouskes.nl Smouskes op zoek naar de Smous van het Jaar Tijdens de vrijdagse Pronkzitting, 30 januari, wordt de Smous van het Jaar onthuld. Vorig jaar mocht Lieke van den Elzen deze aansprekende titel in ontvangst nemen. Maar wie krijgt deze titel in 2015? Dat kunt u mee bepalen! Nominaties voor de Smous van het Jaar kunt u indienen bij Peter Lukassen, Melkpad 107, 5411 GD Zeeland (info@smouskes.nl) of via het contactformulier op www.smouskes.nl. Kent u iemand uit uw omgeving die belangeloos veel werk verricht maar veelal op de achtergrond blijft? Geef de naam van die man of vrouw dan door (incl. reden waarom) en misschien beslist de ‘Commissie van Wijze Mannen’ dan wel dat uw genomineerde Smous van het Jaar 2015 wordt. Opgeven Zéllandse Optocht De afgelopen jaren hebben we samen met de deelnemers een optocht neer gezet die er wezen mag. Ook dit jaar, op zondag 15 februari, hopen we dat we hem met zijn allen nog mooier, langer en gezelliger kunnen maken. En dat kan alleen als veel mensen zich aanmelden. - - Wil je als individu, - 20


Wil je als individu, als (vrienden)groep of als buurtschap meedoen met de optocht meld je dan aan. Heb je nog geen idee wat je wilt gaan doen? Geen nood. De Optochtcommissie kan je ook helpen met ideeën. Aanmelden of informatie aanvragen kan bij Wilbert Dekkers, tel. 06-15126864, Harry 06-13025877 of Anton 06-22456420 of via optocht@smouskes.nl. ’s Ochtends en voor aanvang van de optocht zal er al een hoop gezelligheid zijn op het terras van D’n Brouwer. Van daaruit zal 13.30 uur gestart worden en de optochtroute gaat dan via Kerkstraat, Langenboomseweg, Puttelaar, Manegestraat, Brand, Puttelaar, Kerkstraat- einde kruising Kerkstraat/Schoolstraat/Langenboomseweg. Daarna vindt er een groot Optochtbal plaats in Ambianz waar de prijzen uitgereikt gaan worden. Ziekenbezoek tijdens Carnaval 2014 Het is juist in deze tijden van feesten en plezier ook eens goed om stil te staan bij alle mensen die door hun gezondheid niet of nauwelijks aanwezig kunnen zijn bij alle (carnavals)festiviteiten. Mensen die graag een bezoekje ontvangen om eens te kletsen over van alles en nog wat. Gewoon even niet alleen zijn en de gedachtes ergens anders op kunnen vestigen. Kent u iemand die zo’n bezoekje kan gebruiken (ook kinderen – want de Jeugdhoogheden bezoeken ook)? Geef ze dan op voor het ziekenbezoek van De Smouskes. We zouden het erg fijn vinden als u, als contactpersoon, tevens daarbij aanwezig bent. Het ziekenbezoek vindt in overleg plaats op vrijdagmiddag 8 februari. Opgeven kan bij Marco, e-mail: aanmelden@smouskes.nl telefoon: 06-20614162. Personen bezoeken in ziekenhuizen is helaas niet mogelijk. “We vieren het met en voor elkaar” Carnaval is een feest voor iedereen. Jong en oud. Prins Maurice d’n Urste, Prinses Marjo, Adjudant Joris en hun gevolg van De Smouskes zetten zich dan ook in om het carnavalsfeest voor iedereen een feest te laten zijn. Zo zijn wij voor de ouderen in de weer met hun eigen Pronkzitting en komen we gezellig buurten tijdens het koffie-uurtje en tijdens de Zonnebloemmiddag. Zo bezoeken we ook De Soos om een feest te maken met hun Prinses Nadieh en Prinses Roland. Zo organiseren we voor de Zeelandse jeugd tal van activiteiten (zie elders in dit Rookelijzer). En zo gaan we ook voor u van de hele carnaval een feest maken! Sluit aan bij de Smouskes en kom met de carnaval gezellig naar een plaats om het samen te vieren. Kom de optocht bewonderen en kom naar het nieuw opgezette ‘auwerwets’ Maandag Matinee (Lunch mee voor € 7,50 incl 3 consumptiebonnen). Natuurlijk voor alle leeftijden! Kortom genoeg te beleven! We zien u graag want vieren doen we met en voor elkaar! Carnavalskrant Smouske wordt rondgebracht Dit weekend wordt ook onze gloednieuwe carnavalskrant huis-aan-huis rondgebracht. Vol met verhalen, info over de carnaval, het complete carnavalsprogramma en veel foto’s. Niet ontvangen? Stuur even een mail naar pr@smouskes.nl en we zorgen dat hij wordt thuis bezorgd.

15.005

mei 1965 – mei 2015

Ut Rookelijzer 50 jaar 21


Zelland is Zelland

(deel 93)

’t Moes verbòjen worre! De Zellandse kwis waar wir schòn, mar ok wir kei moeilijk. Ik ben benéit wa we d’r af gebrouwen hebben. As ge di stukske leest, weten we ’t al, mar nou is’t nog efkes spannend. ’t Schònste is toch dè ge mi oe vrienden of femilie bijèn bent en unnen gezellige aovond hèt. Dor gègget toch um in’t leven. Vrede en gezelligheid. Vrede, wor we mi Kersemis zoveul over heurden; ’t waar wir weid te zuuken in de wirreld. En ok van aauw op nei gonk ‘t ‘r op mi dè vuurwerk. Duk al daag van te veuren. Sommige denke dèsse dan alles van ’n aander kunnen verniele. Laot ze d’r eige grei kapot maken; mar nee, dor meude nie aon komme. Ok gruwelijk zund van die twee scholen in Uje, die waarschenlijk ok deur dè verrèkte vuurwerk in bráánd zèn gevloggen. En niemes hègge’t dan gedaon. Ik hoop dèsse die klòtjong vatten. Ik snap dùrrum ok nie dè d’n bùrgemèster 't afschaffen van vuurwerk 'flauwekul' veind. Wittie soms nie hoeveul leed dè gebruik veroorzaakt: veul verwondingen aon oog en háánd, soms zellufs dooi. Um dan nog mar te zwijgen over al die vernielde gebouwen, zoas winkels en scholen. Ik vein 't grote scháánd! Wij veine 't gruwelijk wàtter in orlogsgebieden gebeurt, nou, mi aauwjoor gebeurt hier zowà 't eigeste. Verbiejen moeten ze 't, en wel zo rap meugelijk. Ik zou zeggen: glijk afschaffen dieje knoei, ik vein 't Mar Nix!!! Vat beveurbild ‘s 'n láánd as Australië: gèn man door die vuurwerk afstikt, mar wel 't schònste schouwspel wa zo’n stad as Sydney laot zien. Moet hier toch ok kunnen? Respect heb ik nou ok efkes nie veur de gemènterood; mir specifiek dan veur hullie plannen um ’n onderzuuksburoo in te huren. 22

How, wa zeg ik… um zellufs twéé van die buroos in te schakelen. En zullie moeten dan gaon onderzuuken wor dè Schaijk, de Reek en Zelland bij aongesloten moeten gaon worre, as de gemènte Landerd eindelijk ‘s wurd opgedoekt. Bè foei toch evvel, dè’s ok grote scháánd! Volges men is’t klore geldweggoierij. Ze kunnen veul hèndiger iedereen efkes vroge wor tie ‘t liefst bij wil heuren. En volges men is d’n uitslag gauw bekend: dor hoefde echt gèn duur minse veur binnen te haolen. Die ambtenaars van de gemènte hoeven mar ’n briefke te maoken, mi mar één vroog d’r op: bij welke geminte wilde nao de herindeling bij heuren? Hoe hèndig kan’t zèn. Dan nou wir m’n vroog van Kende gij Zelland? De veurige kir haik iets gevonden, wijd aachteraf, dor bij d’n Steltenberg. Ok al is’t geleuf ik officieel gèn Zelland mir, toch mein ik dè ‘t ‘r bij heurt. Ge bent ’r misschien al wel ’s oit gewist, en zo nie, dan moete’r toch ’s unnen kir naor tów gaon. Eécht de moeite wèrd. Ge hètter lekkere koffie en áánder drinken en ge kunt ok nog veul te weten kommen ovver ’t aauw Duits lijntje, dè door oit vlakbij lag. Ik heur ons moeder nog zegge, dè ze vruuger wel ’s vanaf halte Zelland naor Veghel op af din mi diejen trein, en ok wir trug. Dè waar tów heel hèndig. En ons vadder wis te vertellen dèsse in d’n orlog diejen trein hebben loten ontsporen, door vlakbij. Dè waar toch hil wa, wanne? ’t Bùrdje mi die woorden, die ge moest zien te veine hengt dóór tiggen de muur. D’r waar dizze kir gèn man die ’t gerooien haj. Te moeilijk denk ik, grote jaommer. Veur nou hèk wir wa anders gevonden: als ik de zon was, dan wist ik ’t wel. Zieget mar te veine en meelt ’t mar deur: victorvanuje@hotmail.nl Ik kijk af en tów in m’n meelboks, um te zien wieter nou wir ’t uurste is. Nou mensen, nog 8 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje


ONTDEK ONZE

VOLLEDIG VERNIEUWDE MENUKAART

r e u a B d n Beck u oparty c s i d e l l o t r e zup

ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015 Aanvang 20.30 uur

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

23


24


25


Met Fassbender Touringcars naar de huishoudbeurs 2015 Prijs: â‚Ź 32,50/p.p. Inclusief entree en vervoer per luxe touringcar Prijs: â‚Ź 19,50/p.p. Alleen vervoer Data:

Zaterdag 21 februari, Woensdag 25 februari en Vrijdag 27 februari

Opstapplaatsen: Zeeland, Boekel, Uden, Heesch, Oss Den Bosch, Veghel en Schijndel. Voor informatie en/of boekingen kunt u contact opnemen met: Monique Jansen, Tel.: 06-20761919 of per email: monique@monijabackoffice.nl

Wegen en Wandelen Start maandag 13 april om 19.30 uur op locatie in Zeeland Cursusinhoud: Wekelijks wandelen Wekelijks wegen Wekelijks uitleg over gezonde voeding en afvallen Bezoek de website www.ilsydi.nl voor meer info en om u aan te melden. U kunt natuurlijk ook gewoon even bellen. Eventueel ook overdag of in het weekend bij voldoende belangstelling.

ilsydi Coaching

Zeeland, Noord-Brabant 0486-851884 06-31994488 info@ilsydi.nl 26


Swijnenburg/Fleuren winnaar AHOZ 2015 Het team van Swijnenburg/Fleuren werd afgelopen weekend winnaar van het 32e AHOZ Zaalvoetbaltoernooi. Op vrijdagavond om 18.00 uur trapten de eerste van de 26 teams af om aan het begin te staan van wederom een geweldig AHOZ Zaalvoetbaltoernooi. In poule A was Cornelissen Aannemersbedrijf veruit de sterkste voor Jumbo en Van de Berg Electro. Op zaterdagmorgen/middag in poule B was het J en L Projectinrichting die voor iedereen te sterk was. CSL werd tweede voor Sportkantine De Hekel. De zaterdag werd afgesloten met poule C. Voordat zich iedereen in het feestgedruis stortte was Swijnenburg /Fleuren dat poule C won voor Au Chateau en Drukkerij Zeeland-2. Op zondagmorgen begonnen de 10 laagst geklasseerde om de Troostfinale. Van Tienen, Kwalitaria De Groot en Jort Tweewielers waren in de poules de sterksten. Hierna werd gestreden om plaats 9 t/m 16, oftewel om de Kleine Finale. ’t Oventje won de finale na strafschoppen van Van Tienen/Van Boxtel. Vanaf 15.00 uur begonnen de beste 8 teams uit de voorronden in twee poules om de Grote Finale. In poule A liet Swijnenburg/Fleuren er geen gras over groeien en liet Cornelissen Aannemersbedrijf achter zich. Sportkantine De Hekel werd 3e voor CSL. In poule B was het Drukkerij Zeeland wat de 1e plek opeiste voor Jumbo. Favoriet J en L Projectinrichting werd slechts 3e voor Au Chateau. De kruisfinales moesten uitmaken welke ploegen de grote finale zouden gaan spelen. Swijnenburg/Fleuren wonnen van Jumbo ten koste van penalty’s en werd daardoor het eerste team wat de finale bereikte. Drukkerij Zeeland-2 won met 1-0 van Cornelissen Aannemersbedrijf en stond om 17.55 eveneens aan de aftrap van de finale. De finale kende een voorzichtig begin, maar nadat Hans Swijnenburg na 7 minuten de 1-0 maakte voor Swijnenburg/Fleuren probeerde Drukkerij al het mogelijke om de gelijkmaker te forceren. Men kreeg wel enkele kansjes maar defensie van Swijnenburg/Fleuren gaf geen krimp. Na 20 minuten blies scheidsrechter Nico van Holst voor het eindsignaal en mocht Swijnenburg/Fleuren zich eindelijk winnaar noemen van de AHOZ-wisseltrofee na er enkele jaren kort bijgezeten te hebben. AHOZ 2015 was wederom een succes. Zowel in de zaal als in de sportkantine was de sfeer opperbest en werd het AHOZ-toernooi een echt gezellig Zeelands zaalvoetbalfeestje. Uiteraard kan een toernooi niet zonder bijdrage van sponsoren. We willen namens alle deelnemers daarom bedanken: Dierenpraktijk Aadal Erp, Jan v.d. Berg Electro, Installatie Bedrijf Jansen Schaijk, Au Chateau Houten Vloeren, Autoservice Landerd, Jumbo Supermarkt, Franssen Gerrits Mengvoeders Erp, Installatiebedrijf TSR, Van Zanten Assurantiën, AHOZ, Van Boekel Bedrijven, Tuincentrum De Scheiwal, Jort Tweewielers en PDCU Pallets Uden. Einduitslag AHOZ 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Swijnenburg/Fleuren Drukkerij Zeeland-2 Jumbo Cornelissen Aannemersbedrijf Sportkantine De Hekel J en L Projectinrichting Au Chateau CSL ‘t Oventje Van Tienen/Van Boxtel Ochtendpanders Drukkerij Zeeland-1 PDCU Pallets

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Van de Berg Electra Ambianz Die Twee Kappers Jort Tweewielers Van Tienen/Kwalitaria De Groot Zweet ik veel/TSR Kwaaijjongens Oud Oventje MJD Cornelissen Country Store Zonnenberg Sport- en Schoenmode Wurrumnieh/RL Tegelwerken Tuincentrum De Scheiwal 27


Detac MC1 kampioen 1e seizoenshelft Activiteitenplanning Detac van seizoen 2014/2015 Detac heeft deeen volgende activiteiten V.C. Detac wenst iedereen gezond, sportief,gepland: gezellig en fijn 2015 toe.

 29 november Pietentraining  20 december Husseltoernooi (B/C jeugd, recreanten) 19.00 - 22.00 uur) Activiteitenplanning Detac  28 december Ouderkindtoernooi (nivo 1-2-3-4-5-6- en kaboemers) (13.00 - 17.00 uur) Detac heeft de volgende activiteiten gepland: 30 mei Flessenactie ( nivo 1 t/m 6 en kaboemers) Vanaf 13.30 uur (onder voorbehoud)  30 mei Flessenactie ( niveau 1 t/m en 1kaboemers) Vanaf 13.30 (onder voorbehoud)  6 juni Uitstapje (6nivo t/m 6 en kaboemers) (onderuur voorbehoud)

 6 juni Uitstapje ( niveau 1 t/m 6 en kaboemers) Meer informatie en andere nieuwtjes kun je vinden op onze site: www.vcdetac.nl Meer informatie en andere nieuwtjes kun je vinden op onze site: www.vcdetac.nl Wij gaan voor een sportief, enthousiast, gezellig en succesvol volleybalseizoen! Wij gaan voor een sportief, enthousiast, gezellig entijdens succesvol volleybalseizoen! Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen onze wedstrijden?! Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen tijdens onze wedstrijden?! Op de laatste reguliere speeldag zijnde zaterdag 13 december hadden wij onze De Toppers van de laatste wedstrijd gespeeld in Oss en met 4-0 maand november: gewonnen van Ovoco. Daarmee stonden we op dat moment nog steeds op de 1e plaats van de ranglijst. Alleen Hangar Eindhoven (plek 2) en Were Di Gemert (plek 3) moesten Even voorstellen Naam: Julian de Glopper hun onderlinge wedstrijd nog inhalen. Dat Ik woon in: Zeeland stond op de agenda voor zaterdag 20 Met: mama, Jip en Sare december in Eindhoven. Ditpapa, betekende voor Leeftijd: 9 jaar aanvang van deze wedstrijd dat zowel wij, Ik speel in het team: Detac 4.1 Hangar Eindhoven of Were Di Gemert nog Hoe lang ik volleybal speel is: 3 jaar kampioen konden worden. Alles knutselen, was Hobby’s: Volleybal, lezen afhankelijk van Mijn de inhaalwedstrijd open diefriet lekkerste eten: Pizza 15.006 desbetreffendeMijn zaterdag. muziek: Jan Smit

Even voorstellen Naam: Cato van Uden Ik woon in: Zeeland Met: papa mama Willem Nele en Mathieu Leeftijd: 9 jaar Ik speel in het team: 4.1 Hoe lang ik volleybal speel is: 3 jaar Hobby’s: Volleybal, schilderen, fotoshoots doen en acteren Leukste film: Heksen bestaan niet Mijn lekkerste eten: Lasagne ben goed in: Volleybal Mijn muziek: Demi Lovato Het begon Wij met z’n allenIk zaterdagmorgen in de auto gestapt en afgereisd naar Eindhoven. Wat ik niet zo goed kan: Uitslapen Leukste film: Rio 2 niet goed voor ons, Hangar stond al snel met 2-0 voor en wij waren alleen maar gebaat bij een grootste wens: Dat ik een goede ben goed in: Volleybal 3-1 overwinningMijn voor Were Di of een 2-2 gelijke stand. In deIkderde set kwam Hangar al snel volleybalster word Wat ik niet zo goed kan: Stil zitten weer voor met 17-11, en zagen wij de bui al hangen. MaarMijn de wonderen zijn de wereld nog Wat ik later wil worden: Pedagogisch grootste wens: Actrice worden niet uit, en Were Di kwam sterk terugbehandelaar en won de set met 25-20. Toen werd het voor ons weer Wat ik later wil worden: Actrice

spannend en begonnen onze meiden Were Di aan te moedigen. En het niet verwachte gebeurde, Were Di won de vierde set met 25-20 en daarmee waren wij kampioen.

Kopij voor Ut Rookelijzer vaneen 20 rare december dient op niet Een beetje gewaarwording spelen en toch kampioen worden, maar met donderdag 11 december vóór 19.00 uur zo’n spannend slot van de wedstrijd was de binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl ontlading toch wel aanwezig. De eind(voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) klassering was daarmee geworden Detac 50 of bij ons redactieadres: Melkpad 19, GCenZeeland. punten, Were Di 49 5411 punten Hangar 48 punten. Daar in de sporthal te Eindhoven ons Detac kloffie aangedaan en nog een kampioensfoto gemaakt. -- Onderweg naar --

15.007 28


Onderweg naar huis nog een hapje samen gegeten. En konden ons feestje mooi afsluiten in de avond gedurende het husseltoernooi gehouden door Detac in de sporthal in Zeeland. Daar werden we in de kantine nog verrast met een bloemetje van Detac. En uiteindelijk met wat taart, champagne en wat sterretjes al met al een super geslaagde dag voor ons. Door het behalen van de 1e plek mogen we het na de kerstvakantie gaan proberen in de Hoofdklasse. Dat is andere koek, maar hebben er met z’n allen veel zin in !!.

De Toppers van de maand januari 15.008

Even voorstellen Naam: Nena Ik woon in: Zeeland Met: Mama, papa en Isa. Leeftijd: 10 Ik speel in het team: Niveau 4 bij Detac Hoe lang ik volleybal speel: 5 maanden. Favoriete hobby’s: koekjes bakken Mijn lekkerste eten: Lasagne Mijn muziek: heel veel uit de top 20 Leukste film: Frozen Ik ben goed in: koekjes bakken Wat ik niet zo goed kan: rekenen. Mijn grootste wens: Dat opa beter wordt. Wat ik later wil worden: versnellingsbakken reparateur.

15.009

Even voorstellen Naam: Esmée v.d. Ven Ik woon in: Zeeland, Oventje Met: Mama, papa, Ezra & Yuri Leeftijd: 10 Ik speel in het team: N4 Hoe lang ik volleybal speel: 2 jaar Favoriete hobby’s: volleybal, lego Mijn lekkerste eten: pannenkoeken Mijn muziek: Caro Emerald Leukste film: Tekenfilm Ik ben goed in: bal vangen Wat ik niet zo goed kan: opslaan Mijn grootste wens: Wat ik later wil worden: schrijfster

VERRE VREEMDE VRIENDEN Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curaçao Oeganda – Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. Vertrek uit Mutolere. In 1984 vierden we het zilveren feest van het ziekenhuis. Het werd gevierd samen met de bevolking die ook op de ‘gift giving day’ hun bijdrage brachten. Een mandje bonen, een tros bananen, een kip of een haan, zelfs een geit, Op het einde van de dag stonden er zakken vol met bonen en mais. Van de bisschop kregen we een stier, een groot beest wat we op het feest zouden slachten zodat iedereen vlees kon eten. Maar de stier kwam niet op tijd en we hebben hem later nooit meer gezien. Ook werd er veel geld gegeven. Alles was voor het bouwen van een nieuw doktershuis, wat hard nodig was. Het werd een geweldige dag met het hele dorp erbij. Na een plechtige H.Mis door de bisschop met vele assistenten, was en drank en speeches, die duurde eindeloos. Na het eten begonnen de spelen en dansen tot in de avond. Ik had al gezegd dat ik in augustus met vakantie zou gaan en waarschijnlijk niet terug zou komen. Dat vonden ze jammer, maar begrepen ook dat na dertig jaar, ik bij mijn familie wilde zijn. De operatiekamer waar ik werkte was zover dat de eigen mensen het konden overnemen. Daarom ging ik met een gerust hart weg maar toch met een beetje zwaar gevoel. Niet terug komen zou moeilijk worden. Maar ik heb me vanaf het begin aan gepast aan de Nederlandse leefwijze die zo heel anders is dan in Afrika. Dit is de laatste aflevering van “VERRE VREEMDE VRIENDEN”, de herinnering van zuster Martia van der Burgt. 29


SOOS FAMILIEDAG WERD EEN KNALSUCCES Ondanks enige tegenslag bij de organisatie van de goedbedoelde wandeling, werd de Soosfamiledag een groot succes. Voor het Soos-sponsordiner op vrijdag voorafgaand, hadden we gerekend op 40 tot 50 deelnemers, en het waren er 45! Dus zat het Restaurant van Het Witte Huis mooi vol! De burgemeester was er met de wethouder en zij hadden 3 mantelzorgers aan hun tafel uitgenodigd die gerelateerd zijn aan de Soos. Prachtig initiatief, want we moeten zuinig zijn op mantelzorgers. Toen op 21 december om 13.00 uur de Kerstman de deur van het Witte Huis opende, zagen we meteen al ’n rits busjes aankomen en al snel zat de grote zaal goed vol met mensen met ’n verstandelijke beperking en hun familie en vrienden. De fancy fair was enorm in trek, de leiding van de Soos en vrijwilligers uit de buurt (Kreitsberg) bemanden de diverse spelletjes waar men heel veel prijzen kon winnen. De rij van optredens werd geopend door bezoekers van de Soos, Ans, Monique, Steef, Daisy en anderen zongen hun hits en daarna kondigde presentator Marc van Beuningen de “echte” sterren aan, Steven Harks, Maarten de Groot, Bertie Lukano, Danny Smoorenburg en het dak ging er helemaal van af toen Sieneke op het podium kwam. Ze maakte het feest compleet! Daarna sloot Polleke de middag af met een optreden in Kerstmanpak! En wederom was de burgemeester aanwezig, hij deed de trekking van de loterij en het was leuk dat de meeste winnaars in de zaal waren, wie er niet was heeft inmiddels de prijs thuis ontvangen. Tooske moest aanvankelijk haar (zang) optreden afzeggen wegens stembandprobleem, maar als verrassing kwam Tooske met cameraman Kevin van Skyline TV en maakte een prachtige reportage die te zien was bij Skyline, je kunt ‘m nog terugkijken op www.skylinertv.nl en dan kijken bij journaal 22/12. De pers was in ruime mate aanwezig en in de dagen na de familiedag kon iedereen lezen dat het allemaal supergaaf was geweest. De soosfamiliedag werd gedaan door Het Fonds Horeca voor Gehandicapten en iedereen weet inmiddels wel hoe dat allemaal in elkaar steekt. We kijken terug naar een weekend met heel veel medewerking van heel veel mensen, we gaan geen namen noemen want dan slaan we mensen over maar maken een uitzondering voor Het Witte Huis, want in het kader van hun 111 jaar bestaan mochten we dit organiseren. Iedereen hartelijk bedankt en we hebben de Soosbezoekers beloofd dat – als alles goed gaat – we dit over 750 nachtjes slapen nog een keer doen. Geert Jurgens & Jan van As van het Fonds.

UITNODIGING Op maandag 16 februari 2015 zijn onze ouders

Gerrit en Marietje Zonnenberg-Verstegen 50 jaar getrouwd Wij willen deze bijzondere dag graag samen met jullie vieren. Gelegenheid tot feliciteren is van 19.00 tot 21.00 uur in ‘Het Witte Huis’, Reekseweg 7, Zeeland. Graag tot dan! De kinderen Postadres: Voederheil 20, 5411 RK Zeeland

30


VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken.

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

31


NIEUW IN ZEELAND

praktijk & atelier ViVre Mariëtte Cornelissen

PRAKTIJK VIVRE

ATELIER VIVRE

In mijn praktijk ga ik graag met u aan de slag om persoonlijke blokkades en belemmeringen op te sporen en op te lossen. Ik werk met NEI (Neuro Emotionele Integratie), NLP, Familieopstellingen, tekenen en diverse energetische behandelingen. Effectief bij lichamelijke, psychische en emotionele problemen, onder andere bij: •niet lekker in je vel zitten •futloosheid •ADHD •gedragsproblemen •faalangst •trauma’s •rouw en verlies •overgewicht •gepest worden •migraine/hoofdpijn •stoppen met roken •depressiviteit

Misschien loopt u al langer met plannen om uw oude hobby om te tekenen of te schilderen weer eens op te pakken? Of heeft u altijd al willen leren tekenen? Dan wil ik u daar graag professioneel in begeleiden. In mijn ruime, gezellige atelier kunt u onder meer terecht voor: •groepslessen •individuele tekensessies •intuïtief tekenen/schilderen •workshops •rouw- en verliesbegeleiding op creatieve wijze

voor meer informatie en aanmelden E: m.cornelissen@wxs.nl of M: 06 53 16 47 26 www.ateliervivre.nl • www.praktijkvivre.nl • Voederheil 12 • 5411 RK Zeeland

UW GOUD IS GELD WAARD, Munten & Sieraden. SIERADEN GOUD 14 karaats goud per gram 18 karaats goud per gram GOUDEN MUNTEN 10 gulden goud per stuk 20 francs per stuk Maple leaf per stuk Krugerrand per stuk ZILVEREN MUNTEN 1 gulden Juliana 2 ½ gulden Juliana 10 gulden Juliana 10 gulden Beatrix

32

per stuk per stuk per stuk per stuk

Al het goud kapot of heel nemen wij in. Wij geven contant geld voor uw goud en zilver tegen de hoogste dagkoers. Voor een verder overzicht wat wij inkopen zie onze website www.gold-rush.nl Onze inkoopprijzen worden iedere 3 minuten, automatisch aangepast. Adres: Postcode: Plaats: Website: e-mail: Telefoon:

Krombos 26 5406 AP Uden www.gold-rush.nl info@gold-rush.nl 0413-270047

ALLEEN OP AFSPRAAK!


Komen jullie een kijkje nemen?

Wanneer?

Wij zijn een kleinschalig en flexibel kinderdagverblijf, die plaats biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar

Op zondag 25 januar i 2015

Jullie zijn welkom van

UITNODIGING

Fe estelijke opening 10.00 tot 17.00 uur

om onze nieuwe locatie te bewonderen. We hebben speciaal voor die dag

poppenkastvoorstellingen en er staat een

twee leuke

(om 11.00 en 15.00 uur)

groot springkussen.

Er wordt gezorgd voor een

hapje en drankje en

nog belangrijker: er is genoeg ruimte om En met naar huis gaan ligt er een leuk

Zeelandsedijk 10 B 5408 SM Volkel • 0413 - 32 29 95

lekker te spelen!

cadeautje*

klaar.

www.melsboerderijtje.nl

Zien we jullie dan? Leuk, gezellig! *zolang de voorraad strekt

Microdermabrasie – huidverbetering op topniveau! Microdermabrasie is een veilige en gecontroleerde manier om dode huidcellen te verwijderen. Hoe? Oude en dode huidcellen worden via een speciale vacuümtechniek met aluminiumoxydekristallen weggehaald. Dit wordt wel eens vergeleken met het zandstralen van de huid. Het dunner maken van de huid stimuleert de productie van collageen (wat zorgt voor de stevigheid) en elastine (wat zorgt voor de elasticiteit) waardoor de huid er jonger gaat uitzien en aanvoelen. Na deze behandeling is de huid meer ontvankelijk voor actieve werkstoffen; dus alle crèmes en serums gaan nóg dieper in de huid hun werk kunnen doen. Voor wie? Iedereen met: acne, acnelittekens, doffe huid, rokershuid, beginnende rimpels en fijne lijntjes, slechte doorbloeding, grove poriën en zelfs de meest gevoelige huid. Of voor degene die de kwaliteit van de huid sterk wenst te verbeteren! Resultaat: Na de eerste behandeling reeds een opmerkelijk gladde huid, betere teint en betere doorbloeding. Na een kuur en regelmatig onderhoud valt sterk op hoe de kwaliteit van de huid verbetert en de rimpels en bijvoorbeeld (acne)littekens flink vervagen. Microdermabrasie heeft, afhankelijk van de huidtoestand en het huidtype, het mooiste resultaat na een kuur van minimum 4 behandelingen. U kunt voor deze specialistische behandeling terecht bij Instituut Lamat – schoonheidsinstituut voor haar en hem! Vraag gerust of u hiervoor in aanmerking komt. Heeft u nog vragen in verband met de huid of dit artikel? Stel ze gerust via pol@instituut-lamat.nl – misschien neem ik het eens op in een volgende column. Meer tips en acties: www.facebook.com/InstituutLamat

www.instituut-lamat.nl

06-19 498 601

Pol Bernardus – Instituut Lamat – gediplomeerd schoonheidsspecialist en erkend door ANBOS.

33


Praktijk Van Kessel Brouwerspad 13 Langs deze weg wensen wij iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2015 toe, en danken we alle cliënten voor het vertrouwen dat ze het afgelopen jaar in ons gehad hebben! Ook in 2015 bieden wij U weer de hoogwaardige zorg aan, die u van ons gewend bent. Ons fysiotherapeutisch zorgpakket is weer uitgebreid, hieronder een overzicht van onze specialisatie: * Fysiotherapie * Manuele therapie * Kinderfysiotherapie * Oedeemtherapie * Directe toegang fysiotherapie (DTF) * Manuele lymfedrainage * Sportbegeleiding * Oncologische revalidatie * Medical taping

* Neurologische revalidatie * Orthopedische revalidatie * Specialisatie COPD training * Specialisatie Gezonde leefstijl training * 40+ Gym * Vrije training * Behandeling aan huis * Kinderen met meervoudige beperkingen * Fysiotherapie bij ouderen

Onze praktijk heeft ook haar deuren geopend in het nieuwe kindcentrum De Morgenzon! Hier zal onze collega Monique Siebelink u graag te woord staan. Op maandag 19 Januari en maandag 2 Februari kunt u gebruik maken van het inloop spreekuur van 13:00 tot 13:45, indien U vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind. TEL: 0486-452684

Op zaterdag 21 februari houdt Mw. Chi Verhoeven een lezing over Gezondheid en Astrologie voor het jaar 2015. Tijd :14.00-16.30 uur. Kosten: € 7,50 p.p. incl. thee en versnapering. Dinsdag 24 maart start om 19:00 uur een nieuwe cursus voor beginners van Tai Chi en Qiqong. Kosten: € 80,- voor 12 lessen van 1,5 uur. Locatie voor de lezing en de beginnerscursus: De Jing Lian School, Hogeweg 12, te Zeeland. Zaterdag 25 april, WERELD TAI CHI DAG. Voor verdere informatie en aanmelding kunt U bellen met Chi Verhoeven : 0486-451558 of Maria Verstraten: 06-24187877 of via email: chi@tcm-ccmc.nl

34

Installatie en Service voor: Luchtverwarming airconditioning Centrale verwarming Ventilatie - sanitair

Ottens luchtbehandeling Boekelsedijk 30 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 Fax. 0486-450145 www.ottensluchtbehandeling.nl


Oan de proot mè…… Piet van Dongen

Door Ria Boley

Het verhaal van Piet is niet een echt vrolijk verhaal. Het verhaal wil laten zien hoe het is als je wordt geconfronteerd met kanker. Als je wordt verteld dat je nog maar een jaar te leven hebt en dat je enige redmiddel misschien een stamceldonatie zal zijn. Dat overkwam Piet van Dongen. In november 2013 was zijn broer John donor. Momenteel zijn de vooruitzichten redelijk goed al kan het boek nog steeds niet worden gesloten. Maar Piet is een vechter, een strijder, iemand die zich voor 100 procent inzet voor het doel dat hij wil bereiken. En dat doel is niet op zichzelf gericht. Dat doel is zo veel mogelijk geld inzamelen voor stamcelonderzoek. Daarom wil hij zijn verhaal vertellen om aan te tonen hoe belangrijk stamceldonatie is en hoe belangrijk de stamceldonorbank. Maar daar is heel veel geld voor nodig en daarom staat er in april een GLAZEN HUIS op het kerkplein in Zeeland. De organisatie rekent op een recordopbrengst die ten goede komt aan Alp d’HuZes en voor het voor Piet zo belangrijke stamcelonderzoek.

15.010 Piet van Dongen

DE JEUGDJAREN VAN PIET Op 3 maart 1960 wordt in de Oude Molenstraat nr. 20 een kindje geboren. Het is de tweede zoon van Wim en Ria van Dongen. Zijn oudere broer is Ton. Na hem worden nog twee meisjes geboren, Marie-Jose en Jolanda en als laatste benjamin John. Jolanda overleed toen ze negen maanden oud was, Ton in 2002. Over zijn moeder vertelt Piet: “Mijn moeder komt uit Waalwijk maar daar is niets van te merken. Ze is door en door Zeelands geworden. Ik heb heel veel respect voor haar. Ze is een sterke en zorgzame moeder. Hoe sterk ze is blijkt uit hoe ze omging en nog steeds omgaat met de klappen die haar ten deel vallen. Het verlies van twee van haar kinderen. Het tamelijk vroeg overlijden van haar man, mijn ziekte met alle daarbij behorende ellende. Moeder is steeds een rots in de branding. Gelukkig is ze niet meer alleen en vindt ze veel steun bij haar huidige partner die toevalligerwijs ook Piet van Dongen heet. Ze hebben het goed samen en dat gun ik hen van harte!” -- Piet had -35


Piet had een heerlijke jeugd. Vader had een huis gebouwd aan de Oude Molenstraat op een plek waar nog alleen maar weilanden en velden waren. Als de kinderen bij het kapelleke de Bergmaas overstaken, waren ze meteen in het bos. Daar bouwden ze eindeloos boomhutten en ondergrondse verblijven. In de zomer ging moeder Ria vaak mee, samen met een stel vriendjes en vriendinnetjes en enorme tassen met eten en drinken. Ook gingen ze vaak zwemmen in de “Kriekeput” in Herpen. Altijd met de fiets want voornamelijk in de zomermaanden was vader, als buschauffeur, met kleine tussenpozen wekenlang van huis. Hij kwam meestal op zondag even thuis om vervolgens op maandag in alle vroegte met het volgende gezelschap te vertrekken. De vaste bestemmingen waren Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland. In die tijd deed de chauffeur nog alles zelf. Hij was gids, reisleider, verzorger, navigator, monteur en soms nog 15.011 maatschappelijk werker voor de 50 mensen achter hem in de bus. Er was nog geen Piet, rechts, met broer Ton en zus Marie-Jose. internet om de toeristische trekpleisters op te zoeken dus probeerde vader in zijn vrije tijd de benodigde informatie in boeken te vinden. Piet vond het geweldig dat zijn vader zo veel wist en hij luisterde dan ook gretig naar de verhalen die zijn vader bij thuiskomst wist te vertellen over de landen waar hij was geweest. Ook op zijn grootouders was Piet erg gesteld. Vooral opa Van Dongen was een man naar zijn hart. Hij glundert helemaal als hij zich opa’s speciale humor herinnert. DE BROMMERPERIODE Toen de jongens wat ouder waren kwam de eerste brommer in hun bezit. Piet vond zijn broer Ton een uitstekende crosser en hij wilde dan ook graag bij hem achterop. Jammer genoeg had hij niet in de gaten, dat achterop zitten verschrikkelijk moeilijk was. Bij ieder springbultje lag hij op de grond. Ton riep dan wel: “vasthouden jongen” maar dan kwam er weer zo’n stunt en jawel hoor, daar lag Piet weer! Hij was dan ook erg blij toen hij zelf een oud brommertje kon kopen waardoor het rijden natuurlijk veel leuker werd. Hij bezocht inmiddels de LTS in Uden en Ton en Piet deden hier en daar een klusje om “die verrekte brommers” zoals ze in de buurt werden genoemd, op te voeren. Piet doorliep de LTS voorspoedig maar toch wilde hij zich nog wat verder bekwamen en dat resulteerde in het behalen van alle vakdiploma’s. Hij wilde leraar worden en schreef zich in voor een driejarige opleiding in Tilburg. Maar helaas! Tegelijk met zijn inschrijving viel er een brief van defensie in de bus, Piet 15.012 moest het vaderland gaan dienen, uitstel was niet mogelijk. Piet 4e klas LTS. Hij besloot er het beste van te maken en vroeg een keuring aan voor onderofficier. Deze viel goed uit en toen was het wachten op de oproep. Deze kwam echter niet, ook niet na herhaald informeren. Dit alles nam ruim twee jaar in beslag en toen had Piet geen zin meer in de dienstplicht. Hij liet zich keuren en na twee weken mocht hij weer naar huis. Afgekeurd vanwege een wel bestaande maar toch enigszins gesimuleerde longaandoening!

-- Twee prachtige --

36


TWEE PRACHTIGE DOCHTERS De draad werd snel weer opgepakt en Piet ging bij zijn oude baas aan de slag als timmerman. Maar vrouwe Fortuna was hem niet goed gezind want door zijn longaandoening was werken op de bouw niet langer mogelijk. Piet zat echter niet bij de pakken neer en hij liet zich omscholen tot werkvoorbereider waarna hij in hetzelfde bedrijf voor deze functie werd aangesteld. Inmiddels was hij getrouwd met Marie Louise en samen kregen ze twee prachtige dochters, een tweeling, met de mooie namen Sterre en Trijntje. De meisjes zijn nu 14 jaar en zitten op het voortgezet onderwijs. Marie Louise is werkzaam in de kraamzorg. Een grote hobby van Piet zijn honden. Ook hiervoor volgde hij allerlei cursussen en trainingen waardoor hij na enige tijd zelf cursussen kon gaan geven. Op een gegeven 15.013 moment werd hij benaderd door de Trouwdag 1 juli 1994. dierenarts van Hulphond Nederland om hondentrainer te worden bij deze organisatie. Een prachtig aanbod want hierdoor kon hij van zijn hobby zijn werk maken. Door zijn brede kennis groeit Piet al snel uit tot allrounder in het bedrijf. Hij gaat steeds zijn grenzen verleggen en start met het opzetten van cliëntenzorg. Eerst alleen, maar momenteel is hij manager cliëntenzorg met een team van acht collega’s. Twintig jaar werkt hij nu voor Hulphond Nederland-Herpen, een prachtige organisatie die mensen in staat stelt om zelfstandiger en minder afhankelijk te kunnen leven. DE MOED ER IN HOUDEN Helaas wordt Piet in 2011 ziek. Hij had eerder klachten waarvan de oorzaak nooit werd gevonden maar na herhaald zeer intensief onderzoek werd duidelijk dat de lymfeklieren in zijn buik te groot waren. Er moest een lymfeklier verwijderd worden voor onderzoek. Op 4 augustus krijgt hij de uitslag: lymfeklierkanker. Even staat de wereld op zijn kop maar dan 15.014 ondergaat hij vol goede moed de nodige behandelingen en vooralsnog is de ziekte redelijk onder controle. Tot er in 2012 een vervelend virus bij komt dat zijn weerstand aantast en hem fysiek sloopt. Er wordt een behandeling gestart waarvan hij snel zal opknappen maar helaas, herstel blijft uit. Er wordt overgegaan naar zwaardere middelen o.a. chemotherapie maar ook dat zonder resultaat. Toch houden Piet en zijn gezin vertrouwen, mede door zijn fantastische behandelend arts en de voltallige medische staf van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Piet, optimistisch als altijd denkt dan ook: “geen zorgen, het komt allemaal goed”. Piet, hobby en werk. Maar helaas, het komt niet goed. Hij ondergaat de ene behandeling na de andere maar niets is in staat om het virus te onderdrukken. Toch blijft Piet strijdbaar. Opgeven is geen optie voor hem. Hij is een echte vechter en houdt er bij zichzelf en bij iedereen in zijn omgeving op nuchtere wijze de moed in. -- Dan komt -37


Dan komt het zeer slechte moment dat de artsen tegen hem moeten zeggen dat zij het niet meer weten. “Mijnheer Van Dongen u bent voor ons een zeer bijzondere patiënt. Alles loopt anders dan verwacht en we kunnen niets in de literatuur vinden. Er is geen enkele vergelijkbare patiënt met de combinatie van ziekte zoals u. Heel interessant voor ons als artsen, maar voor u rampzalig. Kort daarna komt hij echter met een voorstel. “Mijnheer Van Dongen we kunnen zo niet verder en als we niets doen dan heeft u nog 15.015 maar één jaar te leven, misschien iets langer, maar u gaat dood! Tenzij u een stamceltransplantatie ondergaat”. BROER JOHN De risico’s worden besproken en die zijn niet mals maar er is geen andere mogelijkheid. Aan broer John en zus Marie-Jose wordt gevraagd of ze bereid zijn om stamcellen te doneren. Allebei zeggen ze volmondig ja. Marie-Jose blijkt minder geschikt dan John die 100 procent match blijkt te zijn, iets wat niet vaak voorkomt. Piet gaat in het voortraject en krijgt chemotherapie en Het gezin Van Dongen vlnr: Piet, vader Wim, Ton bestralingen om zijn beenmerg te ontdoen van oudste, moeder Ria en zus Marie-José, eigen stamcellen. Op 7 november 2013 is het zo middenvoor broer John. ver, de beide broers ondergaan de behandeling die nodig is voor beenmergtransplantatie. De stamcellen slaan aan en nu, 14 maanden later, is hij weer op de goede weg al blijven er nog regelmatig onderzoeken en controles nodig. Gelukkig ziet het er op dit moment veelbelovend uit. Vanaf zijn ziekte in 2011 hield het woord “onderzoek” hem bezig. Na het slechte gesprek waarin het woord kanker viel, nam hij zich direct voor om hiervoor iets te ondernemen. Hij stelde zich tot doel om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor onderzoek. Bovendien moest zo’n actie gekoppeld zijn aan (fanatiek sporter als hij is) een sportieve uitdaging! Die sportieve uitdaging lag voor de hand, de beklimming van de Alp d’HuZes. Hij vraagt een aantal vrienden om mee te doen en Mat 15.016 van Sambeek, Haico van Deijne, Joost van den Elzen, Erno van Dongen, Karin Klamer en Joop Mekke stappen in het team. Er wordt een toepasselijke naam gekozen namelijk “Piets Challenge”. Ze bereiken met succes de top en samen met de voordien gevoerde acties, fietsen ze het prachtige bedrag van 43.000 euro bij elkaar. Ook in 2013 is het team actief, dit keer zonder Piet die dan zijn beenmergtransplantatie ondergaat. Dit keer is het resultaat een bedrag van 50.000 euro. HET GLAZEN HUIS In 2014 wordt besloten om weer een actie op touw te zetten. Piet is, hoe kan het anders, nog altijd in de ban van de ziekte en dat maakt hem nog fanatieker om zo veel mogelijk geld op te halen. Er wordt een prachtige actie bedacht “het Glazen Huis”. Het team probeert dat in Zeeland te organiseren maar jammer genoeg loopt een en ander mis en wordt er gekozen voor de gemeente Mill. -- Het evenement -38


Het evenement wordt afgesloten door 15.017 burgemeester Bakermans. Deze doet Piet en zijn team de suggestie om in 2015 het Glazen Huis toch naar Zeeland te halen. Men laat over dit plan geen gras groeien en burgemeester Bakermans ontvangt uit handen van Mat van Sambeek de vergunningen waarmee het evenement wordt overgedragen aan Zeeland. In zijn slotwoord zegt de burgemeester dat hij hoopt dat iemand uit Zeeland die vergunningen wil overnemen. En daar staat Piet dan, na al die dagen Glazen Huis, moe van alle inspanningen en indrukken, niet echt fit en zwaar vermoeid, De hele familie. maar tóch zegt hij: “Ja, ik wil ze wel” gedreven als hij is om altijd maar geld in te zamelen voor dat éne doel. Gelukkig ziet de burgemeester dat het een hele opgave is voor Piet en hij roept luid door de speaker: “ Ik zie hier gelukkig al een persoon die wel een en ander kan organiseren dus het komt goed, tot volgend jaar in Zeeland…..” Onder het publiek bevindt zich Henk Merx. Hij is naar Mill gekomen omdat zijn vrouw Rian met haar Braziliaanse percussie sambaband “Tufao” moet optreden. In 2014 organiseerde hij met zijn STICHTING PROJECT met groot succes de Samenloop voor Hoop. Direct nadat burgemeester Bakermans is uitgesproken loopt hij naar Henk toe, drukt hem de vergunningen in handen en spreekt de legendarische woorden: 15.018 “Jullie kunnen dat in Zeeland ook wel organiseren!” SAMENWERKING Kort daarna volgt een eerste gesprek tussen Piet en Henk. De klik is er meteen en er wordt afgesproken dat Henk het verzoek zal voorleggen aan het bestuur van Stichting Project. Deze besluiten onmiddellijk om hun medewerking te verlenen. Door het team Piets Challenger was al besloten om de opbrengst te verdelen tussen twee goede Piet met eigen dieren. doelen. Het is goed om te zien dat Stichting Project de kar al aan het trekken is. Mede door de Samenloop voor Hoop hebben ze veel ervaring opgedaan en zijn ze goed in organiseren. Bovendien hebben ze de juiste mensen op de juiste plaats. Samen gaan ze er een fantastisch evenement van maken! Piet, hoeveel superlatieven dienen we te gebruiken om onze bewondering voor jou uit te spreken. De wijze waarop je, uiteraard met de geweldige steun van je gezin, omgaat met je ziekte is fenomenaal! Altijd optimistisch, altijd enthousiast en zelfs op uitzichtloze momenten gelovend in “het komt weer goed”. Je bent een KANJER. En we wensen je toe dat het Glazen Huis inderdaad een daverend succes gaat worden met een recordopbrengst voor jouw goede doelen. Maar wees gerust, het Glazen Huis staat in Zeeland en Zeeland is oké! Toch…..?

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK

(En over 5 jaar gaan we weer “oan de proot”.) 39


15.019 4 kinderen in wandelwagen, Jolanda met 9 maanden overleden.

Ton, Piet, MarieJose en John.

15.020

15.022 Piet, Ton en Marie-Jose met Carnaval.

15.021

Trouwdag vader Wim en moeder Ria.

15.024

Lamers. 2e klas bij Juffrouw Habraken. 40

15.023 Piet strak in ut pak, H. Communie


15.025 Opa en Oma Van Dongen.

Familie Maas.

15.026

15.027 15.028

Familie van Dongen.

Boerderij van Opa en Oma van Dongen aan de Puttelaar.

15.030

15.029 Vader en moeder, opa en oma.

15.031

Wim en Ria van Dongen.

15.032

Marie-Louise

15.033

Piet en Marie-Louise

Piet 41


Vrijwillig(st)ers van UT ROOKELIJZER per 1-1-2015 Redaktie: Gerard Zegers Jan Ermers Harrie v.d. Elzen Ankie v. Uden-v. Boekel Martien Zonnenberg Josien Verhoeven-v. Loy Bas v.d. Loop Bezorgen aan bezorgers: Jan Ermers Adrie v.d. Bolt Post en foto's: Gerard v.d. Sluis Bezorgers: Wijk: Achter-Oventje Brand Comp.+Fr.hof+Nonnenhof Eikenhof Graspeel Heihorst Hoefkens Duifhuis Kapelweg e.o. Kerkstraat Midden Kerkstraat Noord Kerkstraat Zuid Kilsdonkplein Van Kreitsberg Melkpad I Melkpad II (ged.) Melkpad II (ged.) Melkpad III Molenstraat Zuid Peel De Puvelamas I Puvelamas II Schomola Steenakker De Strepen De Trent I Trent II Udenseweg Velden De Vlasroot I Vlasroot II Voederheil Schaijksew. Voor-Oventje I Voor-Oventje II Zevenhuis 42

Lay-out: Ankie v. Uden-v. Boekel Ingrid Maurix-v.d. Hei Ilse v.d. Laak-v.d. Hei Jacqueline Bros Josien Verhoeven-v. Loy Commerciële advertenties: Heidi de Groot-v. Hout Ontwerp puzzels: Mijke Hoogakker-v.d. Hoogen

Webdesign + -onderhoud: Yvonne v.d. Velde-Zegers

Naam: Mies en Betsie v.d. Wijst Kees Dekkers Hans van Erp Riek Martens-v.d. Boom Mien Habraken-Geurts v. Kessel Jan v.d. Wijst Mien Opsteeg-de Louw Truus Rovers-de Groot Nollie v. Dijk-Geurts v. Kessel Dorothé v. Sonsbeek-v.d. Elzen Gonny van Ras-Dekkers Trees Vrenssen-Hol Carla v.d. Wielen-de Jong Tiny Vertogen Jos Kunneman Bert v. Zuijlen Maria de Meijer-v. Haandel Rinie Heijl Ine Verstegen-Lammers Peter Huvenaars Jan Daverveld Mies v.d. Brand-Hol Sandra v.d. Valk-Habraken Mariëtte v.d. Zanden-v.d. Ven Jo van Uden-Albers Antoon v. Summeren Annie Bongers-Vissers Gien v.d. Ven-v. Ras Nellie v. Hout-Biemans Trudy v.d. Ven-Broeder Piet Zegers Mien Cornelissen-Pijnappels Gerrit Willems Riny v. Wanrooij-v. Schijndel

Diverse: Albert de Groot Schrijvers: Ria Boley Toos v.d. Hei-Hendriks Onder pseudoniem: Schup en Schoefel Tim Victor v. Uje Tekenaressen: Silvia Plamont-v.d. Ven Corry Kateman-v.Gerwen

Straat: Tel: 0486 Boekelsedijk 36 45 1505 Brand 20 45 2340 Kloosterstraat 8 45 3382 Kerkstraat 20-20 45 2117 Graspeel 12 45 2037 Rootstraat 27 45 1928 De Kuipersweg 10 45 3217 Halstraat 14 45 3019 R.v.Gerwenstr. 11 45 2048 Kerkstraat 106 45 3026 P. Janssenstr. 17 45 2274 v. Kilsdonkplein 6 45 1466 Kreitsberg 3 45 3257 Melkpad 11 45 2809 Vederdistel 12 45 2593 0614292409 Penningkruid 3 Weegbree 18 45 2761 Molenstraat 6 45 2517 Voorpeel 1 O'peel 43 2039 0612268567 Langenb.weg 7 Manegestraat 10 45 2083 Laagveld 1 45 1919 Scheisteen 10 45 0715 Weemveld 10 45 2603 Trentsedijk 9 45 1584 Beemdsteeg 5 45 2367 Udenseweg 24 45 1494 Grootveld 15 45 2519 Damaststraat 4 45 2518 Linnenstraat 20 45 1773 Schaijkseweg 7a 45 2316 Boekelsedijk 22 45 1300 Voor-Oventje 4 45 2705 Tooverkamp 1a 45 2387


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

43


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

44

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

45


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 46


De Heemkundekring en M.O.V. presenteren een tentoonstelling rondom:

50 Jaar M.O.V. Zeeland 15.036

15.034

15.035

7

15.03

Door het slechte weer op 28 December hebben veel mensen de tentoonstelling 50 jaar MOV niet kunnen bezoeken. Daarom hebben we extra openstellingsdagen ingelast en wel op Woensdag middag 21 en 28 januari en op Woensdagmiddag 4 en 11 februari 2015 • • • •

Foto’s Film Documenten voorwerpen

Plaats:

Heemhuis ”De Hooge Raam” Kleine Graspeel 3 B

Openingstijden:

Woensdag 21-28 januari van 14.00 tot 16.00 uur Woensdag 04-11 februari van 14.00 tot 16.00 uur Gratis

Entree:

C.v.H

47


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma: 26 januari 2015: 4 februari 2015:

Ledenbijeenkomst met de jaarlijkse Dialectquiz. Liederentafel

Tentoonstelling 50 jaar PMC/MOV

Op zondag 28 december 2014 bezochten ruim 100 mensen de tentoonstelling over de geschiedenis van 50 jaar PMC/MOV. Vooral de duizenden foto’s trokken veel aandacht. Helaas had de sneeuwval van de dag daarvoor de wegen en paden onbegaanbaar gemaakt. Vele mensen durfden daarom de straat niet op om deze prachtige tentoonstelling te bezoeken. Daarom heeft de heemkundekring – samen met MOV – besloten, dat de tentoonstelling nog enkele weken blijft staan. U kunt de tentoonstelling daarom nog (gratis) bezoeken op de komende vier woensdagen: 21 januari, 28 januari, 4 februari en 11 februari, telkens tussen 14.00 en 16.00 uur. We hopen dat nog veel mensen gebruik zullen maken van deze extra openingstijden. Schenking Afgelopen weken is het gebouw van de Vlasgaard ontruimd omdat alle kinderen naar het nieuwe kindcentrum de Morgenzon zijn vertrokken. Op de zolder stonden nog een heleboel dozen met papier en die zijn allemaal geschonken aan de Heemkundekring. De oudste boeken zijn van 1904 en er zitten veel klassenboeken in met daarin lijsten met de namen van alle leerlingen per klas. Dat kan handig zijn als u een reunie wilt gaan organiseren. Zowel de Mariaschool als de Franciscusschool heeft sporen nagelaten in deze collectie. Kom maar eens kijken. Ons archief is iedere woensdagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. CSI-Zeeland In het gemeente-archief van Zeeland, dat wordt bewaard in een vestiging van het BHIC in Grave, zitten onder andere een aantal dossiers met oude proces-verbalen van de veldwachters van toen. Daar zitten interessante verhaaltjes tussen, die een goed inzicht geven in het dagelijkse leven van die tijd. Ik zal ze laten zien in de schrijftaal van toen om die indruk nog wat te versterken. Compareren betekent aanwezig zijn of verschijnen. Er ontstond ruzie over “ullingen” en dat is het illegaal vangen van konijnen met behulp van bunzingen of een fret. De herberg van Wouter Huvenaars zijn we al vaker tegengekomen en die stond ter hoogte van Brand 1, waar later de boerderij van Lau van Helvoort stond. Proces-verbaal 6: aggressieve jachtopziener Op heden den elfden februarij een duizend acht honderd drie en twintig des nademiddags de klokke twee uren, compareerden voor ons Johannes van der Ven, schout der gemeente Zeeland, kanton Grave, provincie Noord Braband, Wouter van Hal, slagter van beroep, wonende alhier welke verklaarden dat hij heden nademiddag van zijns moeder, wonende op het gehugt den Trent, komende aldaar heeft aangetroffen Willem Jan Wilms, extra ordinair oppasser der jagt, welke na eenige woordwisseling over het ullingen, onder andere aan den eersten comparant heeft toegevoegd dat hij des comparant hond zoude dood schieten, en verder aan den comparant heeft gezegt, dat hij drie treden agter hem moest blijven, waarop den comparant slegts had geantwoord, dat de gemeene straat zowel voor hem als voor een - - ander was; - 48


ander was; dat vervolgens gemelden Willem Jan Willems den haan van zijn geweer gespannen heeft, en den comparant met soortgelijke woorden heeft gedreigd, gij zult er teenen blijven of ik zal u schieten, dat u den damp uit uw keel zal komen; dat hij vervolgens onder het passeren over den weg zulks nog twee reizen had gedaan, dreigende om den comparant te schieten, doch dat den comparant eindelijk uit vrees toegeschoten is en het geweer met den loop vastgehouden heeft en zo omtrent een twintig treden tot voor het huis van Wouter Huvenaars, te zamen zijn voortgestuwd, alwaar den comparant zich veilig rekende het geweer losgelaten heeft, dat Willem Jan Willems alstoen gemelden comparant met den tromp van zijn geweer een stoot in zijne linkerzijde gegeven heeft, met zodanige kragt, dat den comparant daardoor met zijn arm door een glasruit van het huis van gemelden Wouter Huvenaars gevallen is. En is mede gecompareert Peter van Hal, broeder van den comparant, schaapsherder van beroep, mede wonende alhier, welke verklaarde dat hij bij al het voorgevallene tusschen den comparant en Willem Jan Willems is present geweest, En dat de heele zaak is gebeurt zo als hier voren opgegeven is. Mede gecompareert Gerardus van Dijk, arbeider wonende alhier, welke verklaarden dat hij heden nademiddag omtrent ten half twee uren met meer andere zich heeft bevonden in het huis en herberg van Wouter Huvenaars in de kamer en alstoen heeft gezien, dat Willem Jan Willems voormeld opgemelden Wouter van Hal een stoot met zijn geweer toebragt en Wouter van Hal vervolgens met zijnen arm door eene glasruit gevallen is. Van welk alles wij het tegenwoordig proces-verbaal hebben opgemaakt, ten einde te worden verzonden daar en waar zulks behoort en heeft Gerardus van Dijk met ons getekend, verklarende Wouter van Hal en Peter van Hal niet te kunnen schrijven. Te Zeeland op dag, maand en jaar als boven. Waren geteekend: G van Dijk, J. vd Ven.

Katholieke Bond van Ouderen Belangenorganisatie voor senioren JAARVERGADERING KBO-ZEELAND Op 23 februari zal de belangrijkste vergadering van het jaar plaatsvinden: de jaarvergadering. Op deze vergadering immers legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden beknopt de plannen voor het nieuwe jaar ontvouwen. De vergadering wordt gehouden in de grote zaal van Compostella en begint om 14.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: opening door de voorzitter, waarna de secretaris de notulen van de jaarvergadering 2014 en het jaarverslag van 2014 presenteert. De penningmeester toont de cijfers van 2014 en de begroting van 2015. De kascommissie brengt verslag uit en de commissie voor het volgende jaar wordt samengesteld. Na de mededelingen en de rondvraag volgt de bestuursverkiezing; Piet van den Berg, Henk van Griensven en Arnold van Zeeland zijn aftredend. De eerste twee zijn wél, maar laatstgenoemde is niet herkiesbaar en dat betekent dat een bijzonder belangrijk persoon het bestuur van de KBO na een jaar of 15 gaat verlaten. Arnold was al secretaris vóór hij officieel in het bestuur zat, hij was gewoon lid én hij was vice-voorzitter. Hij regelde het line-dancen, de BROEM, uitstapjes, het bezoek aan de seniorenbeurs, natuurwandelingen, enz. Een gouden kracht die wij node zullen missen. Onnodig te vermelden dat het afscheid van Arnold één van de hoogtepunten van de jaarvergadering zal zijn. In de pauze is er lekkere koffie of thee en daarna zal Leo Fijen, bekend van de KROprogramma’s op de televisie, spreken over In de herfst van je leven. Wij denken onze leden hiermee een aantrekkelijk programma voor de jaarvergadering te bieden, en rekenen op een grote opkomst. J. Ermers, secr. KBO-Zeeland 49


Sudoku Vul de puzzel in en stuur deze oplossing voor 5 februari 2015 (19.00 uur) naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,- -, vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

50


KINDERPUZZEL Los de rebus op en vindt het spreekwoord (zeven woorden). Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,=. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

+D+

K+

N+

- Mi

-M

- jn +

d+

-Fr

-Mo

-i

3-ie +

-s + 3-dr+n

Stuur de oplossing in voor 5 februari 2015 (19.00 uur) en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel 580: Ster; Knoop op de buik; Mond; Strik van het cadeau; Rand van hoed; Flosje van de das; Streep op de das Prijswinnaar na loting: Lin Verstraten, Kleine Graspeel 15. Oplossing puzzel 580: Wij wensen iedereen een gezellige kerst Prijswinnaar na loting: An van Geffen, Nonnenhof 3. <<>> 51


Jeugdpronkzitting 25 januari

Op 25 januari gaat het weer gebeuren op de jeugdpronkzitting van De Smouskes. Zien we daar de Zeelandse Amy, Shelly en Lisa of misschien een toekomstige rock-star van Zeelandse komaf? Zeker is dat het weer geweldig gaat worden, zet je mooiste pet op of en trek je mooiste carnavalsoutfit aan want wie weet win jij de prijs van mooiste verkleding? Neem vooral voor iedere artiest je petje af want een act opvoeren is al heel wat, maar dat op het podium van de jeugdpronkzitting doen maakt je tot een kanjer die beroemd gaat worden in het hele Smousenrijk. De zaal gaat open om half twee en we beginnen om twee uur met de show. Neem ook je papa en mama mee want ook voor hen hebben we iets leuks bedacht, zij zullen zich dan ook niet vervelen. Deze pronkzitting wordt voor en door de Zeelandse jeugd georganiseerd en is voor iedereen toegankelijk. De kinderen van de Zeelandse scholen krijgen een vrijkaartje via school. Zit je niet in Zeeland op school? Vraag dan aan je ouders om een mailtje te sturen aan jeugd@smouskes.nl met je adres en naam dan zorgen wij dat je ook een vrijkaartje krijgt. De entree voor ouders en alle andere mensen die geen vrijkaartje hebben bedraagt â&#x201A;Ź 4,-. Dus kom op 25 januari naar De Heische Tip en neem met ons je petje af voor de Zeelandse artiesten. Nog meedoen met de Zeelandse optocht? Heb je nog zin om alleen of samen met jouw vrienden of vriendinnen mee te lopen met de optocht op carnavalszondag 15 februari in Zeeland? Leuk en gezellig! Je hebt nog een paar weken! Verzin iets leuks en geef je op. Je kan iets bouwen met papier-machee op een bolderwagen, of iets wat je zelf vast kunt houden, maar ook met een leuke spreuk en gekke/andere kleren kun je al meedoen! Hulp nodig? Bel dan (ook voor aanmelden) Wilbert Dekkers, tel. 06-15126864, Harry 06-13025877 of Anton 06-22456420. Of mail naar optocht@smouskes.nl. Samen maken we de optocht van 2015 mooier, langer en gezelliger. Wil jij ook een echte Prins of Prinses op bezoek? Sinds enkele jaren brengen de Hoogheden van het Jeugdcarnaval een bezoek aan zieke kinderen of kinderen met een beperking. Wij hopen ook dit jaar weer iemand te mogen verblijden met een bezoek van de Jeugdhoogheden. Wij doen dan ook aan iedereen een oproep. Kent u iemand die (langdurig) ziek is of een beperking heeft en die het leuk zou vinden als de Hoogheden op bezoek komen? Laat het ons dan weten. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 13 februari na 14.00 uur (voor aanvang van het carnaval). Opgeven kan door buren, kennissen, familie, vrienden, of zelfs leerkrachten en klasgenootjes. Wij stellen het wel op prijs als diegene op de hoogte is van ons bezoek. Opgeven kan bij de commissieleden van het Jeugdcarnaval: jeugd@smouskes.nl Carnaval vier je samen! Onze Jeugdhoogheden Prins Joep, Prinses MariĂŤlle, Adjudant Siem en Narrin Anouk zijn er klaar voor! Want over een paar weken barst het carnavalsfeest los in Zeeland. Op verschillende plaatsen en op verschillende dagen wordt er vanalles georganiseerd voor de jeugd van Zeeland. En natuurlijk zijn jullie overal van harte welkom! Gezellig! Want Carnaval vier je samen! We zien jullie graag met de carnaval. Overal waar de jeugd van de Smouskes verschijnen, zullen (daar waar het kan) optredens zijn van de Huppelsmouskes. - - Programma Jeugdcarnaval 2015 - 52


Programma Jeugdcarnaval 2015 Vrijdag 13 februari: Ochtend en middag Middag Avond

Bezoek basisscholen + carnavalsmiddag Ziekenbezoek door de Jeugdhoogheden (aanmelden? Kijk in de carnavalskrant of op de site voor meer info) Bezoek VCO en Pronkzitting in Compostella

Zaterdag 14 februari: 13.30 uur 18.00 uur

Erewijn (alleen voor genodigden; live op Landerd TV) Carnavalsviering in de kerk

Zondag 15 februari: Vanaf 13.30 uur

Carnavalsoptocht met na afloop Groot Optochtbal in Ambianz.

Maandag 16 februari: Ochtend Dinsdag 17 februari: Ochtend Middag Avond

Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve,11.00-13.00 uur Bezoek basisschooljeugd door Jeugdhoogheden met gevolg In het Hoischurke/Vlashoeve,11.00-13.00 uur Kindermatinée Café ’t Oventje met optredens van enkele Jeugdpronkzittingartiesten. Groot Afsluitingsbal voor iedereen bij Ambianz. 21.00 uurKijk op

www.jeugd.smouskes.nl voor meer informatie. Jeugdcommissie S.C. de Smouskes wenst iedereen een fantastische Carnaval toe.

53


Gitaarklanken uit Zuid Amerika en Europa Het Lindenberg Gitaar Kwartet treedt op bij MuziS Landerd Een gevarieerd programma dat de luisteraar wil verrassen met wisselende bezettingen, waarbij de gitaar steeds een hoofdrol speelt. Te beluisteren in het concert dat onder de naam ‘Muziek van twee continenten’ uitgevoerd zal worden op zondag 25 januari a.s. door het Lindenberg Gitaar Kwartet. Naast de vier gitaristen van het kwartet treedt ook Nadja Spooren op met panfluit. Er wordt muziek gespeeld van een verrassende variëteit aan componisten uit Zuid Amerika en Europa, onder meer Piazolla, Pujol, Bartok en Lennon/ McCartney. Het concert vindt plaats in Dorpshuis De Garf in Zeeland. Het Lindenberg Gitaar Kwartet bestaat uit vier gitaristen, met elk een eigen kijk op muziek, die de gitaar als grote hobby delen. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens de lessen in het huis voor de kunsten ‘De Lindenberg’ in Nijmegen (destijds de Nijmeegse Muziekschool). Het kwartet bestaat reeds zo’n twintig jaar. Grote inspiratiebron voor het kwartet is zeker het Los Angeles Guitar Quartet. Het repertoire is meestal de licht klassieke muziek die zijn oorsprong vindt in Zuid Europa of Latijns 15.038 Amerika. Het programma dat vandaag wordt gebracht heet dan ook ‘Muziek van twee continenten’. In het concert van 25 januari wordt het Lindenberg Gitaar Kwartet verrijkt met twee duocombinaties, waarin steeds minstens een van de leden van het kwartet meespeelt: Het gitaarduo Ronald Smulders en Roderick Peters. Zowel Ronald als Roderick hebben een basisopleiding klassiek gitaar genoten aan de muzíekschool van Nijmegen. Daarna hebben zij zich verder muzikaal ontwikkeld door als duo samen te gaan spelen en goed te luisteren naar de grote meesters op de gitaar, in het bijzonder het vermaarde duo Sergio en Odair Assad. Inmiddels spelen Ronald en Roderick meer dan 20 jaar samen en zijn ze tweevoudig winnaar van een gitaarconcours voor amateurduo's. 15.039 Het Duo Vicini. Dit duo, bestaande uit Nadja Spooren, panfluit en Roel van Riet, gitaar, is ontstaan in 2011. Nadja Spooren maakte reeds op haar veertiende de keuze voor de panfluit. De klank van de panfluit is ongelofelijk flexibel, waardoor het zich leent voor heel veel muziekstijlen. Nadja's persoonlijke interesse gaat uit naar kamermuziek, zowel solo als in kleine ensembles. Daarbij strekt het repertoire zich uit van de Middeleeuwen tot composities waarvan de inkt bij wijze van spreken nog niet droog is. Haar enthousiasme voor muziek en de panfluit in het bijzonder deelt ze graag op zoveel mogelijk verschillende manieren met anderen, of dat nu is via een wekelijkse muziekles of een concertprogramma. Daarom besloot ze na afronding van haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam om in 2011 met ‘Muziekpraktijk Pandemonium’ in Wijchen te starten. Gitarist Roel van Riel is altijd al bezig met muziek, vooral de gitaar. Hij heeft leren spelen op de muziekscholen in Den Bosch, Doetinchem en Tilburg en later bij de Lindenberg in Nijmegen. Het Duo Vicini maakt de verbinding tussen Europa en Zuid Amerika, van Roemenië via Spanje naar Argentinië. De vierde gitarist van het kwartet is Rainier Tallane. Rainer speelde in zijn jeugdjaren voornamelijk elektrisch gitaar. Zijn interesse voor de klassieke gitaar is ontstaan na het zien van een documentaire over klassieke en flamenco gitaristen. Na de beëindiging van de individuele lessen speelde Rainier nog drie jaar bij het Lindenberg Gitaarensemble. Daar ontmoette hij Ronald, Roderick en Roel. Met deze gitaristen is Rainier in 1994 verder gegaan als het Lindenberg Gitaar Kwartet. Waar en wanneer Het concert vindt plaats op zondag 25 januari a.s. in Dorpshuis ‘De Garf’. Kerkstraat 35 in Zeeland. Aanvang 12.00 uur. Een toegangskaartje (inclusief consumptie) kost € 12,50. Kinderen en jongeren tot 15 jaar en CJP-houders betalen € 2,50. Meer informatie over MuziS is te vinden op www.muzis.nl 54


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 55


Het Witte Huis à La Carte. Kom binnen, proef en geniet.. Dagelijks een menu van de Chef voor slechts € 25,00. 111-jarig menu van de maand, alleen in januari: 3-gangen slechts € 11,11 2 soorten soep, hoofdgerecht met schnitzel en een dessert van het huis * niet in combinatie met andere acties Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Denk aan je Valentijn, denk aan het Witte Huis 14 februari kunt u kiezen voor een speciaal Valentijnsdiner. Ontvangst met een heerlijk aperitiefje, daarna 3 gangen bestaande uit diverse luxe kleine gerechten om samen van te snoepen. Dit alles voor slechts € 31,50 Wij wensen u alvast een feestelijke carnaval toe met op zondagavond een bezoek aan Het Witte Huis. De deur is los vanaf 20.30 uur.

Het Witte Huis. Voor alles wat mensen samenbrengt…

56


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 â&#x20AC;˘ internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl Bel of mail voor een gratis, vrijblijvende offerte voor al uw bouwplannen.

57


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

58

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37


Carnaval 2015: Zaterdag 14 februari. Fun in the Sun and Fun in the Snow! Het belooft dit jaar een bijzondere carnaval te worden. We gaan namelijk in één avond het hele jaar door. Van de herfst naar de winter, van de winter naar de lente, van de lente naar de zomer en van de zomer weer terug naar de herfst. Al jaren staat het Hoischurke erom bekend dat het de gezelligste plek is om carnaval te vieren, dus ook dit jaar zal het weer één groot gekkenhuis worden. Neem je vrienden en vriendinnen mee naar het Hoischurke en ga genieten. Er wordt muziek gedraaid waarop je lekker uit je dak kunt gaan. We zijn open van 19.00 uur tot 22.00 uur. Neem je pasje mee en je krijgt een gratis consumptie die je wordt aangeboden door de carnavalsvereniging de Smouskes en Hoischurke Jongerenevents. Maandag 16 en dinsdag 17 februari. Voor de jeugd van groep 3 t/m 8 van de basisschool (groep 7 en 8 is dus drie keer welkom!) organiseert Jongerenevents Hoischurke ook dit jaar weer de carnaval. Van 11.00 uur tot 13.00 uur kan er gefeest en gehost worden in onze discotheek! Op beide dagen komt de jeugdprins met zijn gevolg langs en zullen de Huppelsmouskes hun beste beentje voor zetten. De entree is gratis, een consumptie kost maar 70 eurocent en er zijn snoepbetaalkaarten te koop. Carnavalsvereniging De Smouskes zal beide dagen een consumptie uitdelen. Hoischurke Jongerenevents is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Openingstijden van 19:00 uur tot 22.00 uur. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

Winter-Bingo op vrijdag 23 januari 2015 in Compostella. Ten bate van Stichting Vrienden van Compostella Aanvangstijd 19.30 uur Pater Bergsmazaal Hoofdprijs: 2 x een Diner voor 2 personen bij “de Pastorie” ter waarde van € 100,En verder tientallen heerlijke winterspecialiteiten zoals: Wijn pakketjes , cadeaubonnen voor tapas workshop en diners, huishoudelijke apparatuur en nog veel meer…… Voor wie: Cliënten, familieleden, medewerkers, vrijwilligers van Compostella & Nieuwe Hoeven, inwoners van Landerd en iedereen die de Stichting Vrienden Compostella een warm hart toe draagt. Entree: Entree kost € 10,-- inclusief kopje koffie of thee en een lekker hapje in de pauze. Tijdens de grote pauze worden worstenbroodjes verkocht! Voor € 10,-- de hele avond bingo tot ± 22.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden Compostella en dus indirect aan de cliënten van Compostella. Inschrijven bij de receptie van Compostella (max. 150). Opgeven kan op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur bij/via onze receptie. Tel. 0486 458585. Ook zonder opgave bent u welkom, maar de kans bestaat dat het dan uitverkocht is. Stichting Vrienden van en Management van Compostella. 59


GLAZEN HUIS verrijst in het centrum van Zeeland. Vlak voor koningsdag zal Zeeland 5 dagen het decor zijn van het GLAZEN HUIS. Van 23 tot en met 27 april wordt een centrale plek in Zeeland omgetoverd tot een evenemententerrein. Gedurende deze dagen zijn er non-stop activiteiten om geld bijeen te brengen voor de Stamcel donorbank en KWF. Door de gezamenlijke inspanning van Piets Challenge, Stichting Project en Burgemeester Bakermans komt midden in Zeeland het GLAZEN HUIS te staan. De initiatiefnemer van het GLAZEN HUIS is Piet van Dongen, geboren en getogen in Zeeland. Als in 2011 Lymfeklierkanker wordt vastgesteld wil Piet iets doen. Piet is een vechter, staat enorm positief in het leven en sport graag. Natuurlijk gaat hij, gesteund door zijn vrouw Marie-Louise en zijn twee dochters, de strijd tegen kanker aan. Piet heeft een zeldzame vorm van kanker en merkt aan den lijve dat onderzoek enorm belangrijk is en voor onderzoek is veel geld nodig. Al snel ontstaat het idee om mee te doen aan Alpe d’Huzes. Er wordt een team van familie, vrienden en bekenden opgericht met de toepasselijke naam Piets Challenge. Vier jaar verder en drie sportieve deelnames aan de Alpe d’Huzes heeft het team al ruim € 128.000,- bij elkaar gebracht. Naast de kanker krijgt Piet in 2012 een virus dat 15.040 zijn weerstand aantast en hem fysiek sloopt. Ook hier wordt hij voor behandeld, helaas zonder het gewenste resultaat. Zijn artsen adviseren om een stamceltransplantatie te ondergaan. Daarvoor is een stamcel-donor nodig. Piet heeft geluk, zijn broer John is een 100% match. Eerst worden zijn eigen stamcellen door chemotherapie en bestraling vernietigd. In november 2013 krijgt Piet de stamceltransplantatie. Tot nu toe ziet alles er veelbelovend uit. Piet beseft dat hij enorm veel geluk heeft, er is een enorm tekort aan stamcel donoren. Mede door zijn transplantatie komt Piet in contact met de stamceldonorbank. Hij realiseert zich het belang van de stamceldonorbank. Hij merkte dat deze prachtige organisatie nog relatief onbekend is. Ook zij hebben keihard geld nodig, maar ook donoren. Door zijn ervaring met Piets Challenge en de strijd voor zijn leven wil hij zich ook voor de stamceldonorbank inzetten. Vorig jaar stond het GLAZEN HUIS van Piets Challenge in Mill en werd het hele dorp gemobiliseerd. Iedereen zette zich in om het tot een succes te maken en naast een prachtige opbrengst heeft het veel mensen dichter bij elkaar gebracht. Dit succes wil Piet graag evenaren en liefst overtreffen. Bij het maken van de plannen werd al snel contact gelegd met Stichting Project die vorig jaar de Samenloop voor Hoop op indrukwekkende wijze heeft georganiseerd. De handen worden ineen geslagen en al snel staat de organisatie voor het evenement. De structuur is vergelijkbaar 15.041 met die voor de Samenloop voor Hoop. Er zijn allerlei commissies gevormd die ieder een deel van de organisatie voor hun rekening nemen. Er is inmiddels een professioneel logo ontworpen en de nodige vrijwilligers en lokale ondernemers zetten zich belangeloos in voor dit evenement. - - De grote lijnen - 60


De grote lijnen zijn bekend, in het GLAZENHUIS zal er 96 uur lang non stop gefietst worden door het team van Piets Challenge. Naast het GLAZEN HUIS komt er een deels overdekt terrein waar veel live muziek zal zijn en volop entertainment voor jong en oud. Bovendien worden er allerlei activiteiten georganiseerd waar ieder naar eigen kunnen aan mee kan doen. Door de saamhorigheid van een kleine gemeenschap kan iets heel moois ontstaan. Hopelijk lukt het ook nu weer om er een mooi evenement van te maken. Als u zelf in actie wil komen als vrijwilliger en zich bij één van de commissies wil aansluiten om het evenement tot een succes te maken bent u van harte welkom. Als u meer wilt weten, neem dan contact op met Frans van Tiel, tel. 06-39556382 van Stichting Project of Haico van Deijne tel.06-212154117 van Stichting Piets Challenge.

Geef aan de collectant van de Hersenstichting. Van 2 t/m 7 februari 2015 vraagt de Hersenstichting uw steun. Wij gaan in Zeeland op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en samenwerkingsprojecten, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op ING 860 (IBAN: NL18 INGB 0000 000 860) t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Collecteer mee voor de Hersenstichting. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. U kunt u opgeven bij de collectecoördinator Ineke Sengers, tel. 06-10057486 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag. Het telefoonnummer is 070-360 48 16. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl Sluit u zich bij ons aan? Doe jij ook mee? Namens de collectanten voor de Hersenstichting in Zeeland: Op de foto achter vlnr: Angela Rigters, Yvonne Keuskamp, Corry de Veth, Ine Bongers, Jos Nikkelen (met dochter) en Tine van Schijndel. Voor vlnr: Trees van den Bosch, Maria van Dongen en Florence Verbruggen. Niet op de foto: Ans Laurenssen, Ria Boley, Jaquelien Verstraten, Fotograaf: Willemien van Schijndel. Jeroen van Schijndel, Hennie van Grunsven, Rianne van den Brand, Sylvia Plamont, Dorethe Kuppen, Rikie Huinink, Marijke van Hal, Betsie van Rossum en alle nieuwe collectanten. 61

15.042


Het zijn weer . . De bibliotheek voor peuters en kleuters. Het is alweer de 12de editie van de Nationale Voorleesdagen! 10 Dagen aandacht voor boeken en voorlezen. Voorlezen is minstens zo belangrijk als spelen met poppen of autootjes. Het is leuk, gezellig en leerzaam. Bovendien is voorlezen knus en gezellig. Het versterkt de band tussen ouder en kind. Bezig zijn met taal is van groot belang voor jonge kinderen en voorkomt zelfs problemen op school! Van 21 januari t/m 31 januari staan de deuren van de bibliotheek weer wagenwijd open voor peuters kleuters en hun (groot)-ouders. Wanneer u uw kind tijdens deze dagen in laat schrijven als lid van de bibliotheek ontvangt het een leuke “Boer Boris” knuffel. Met . . . een peuterquiz! Vanwege het succes van voorgaande jaren is er ook dit jaar weer de Quiz: ”Wie, Wat, Waar?” Tijdens de gehele periode kunnen alle peuters en kleuters met een helpende hand van een (groot)ouder meedoen aan de quiz rond de Prentenboek Top Tien. Onder de deelnemers worden drie schitterende prentenboeken verloot!! Met.....een Pyjamaparty!!! Op woensdag 21 januari om 18.15 uur. Peuters en kleuters mogen in pyjama, met hun liefste knuffel, in de bieb komen luisteren naar het verhaal van het prentenboek van het jaar: ‘Boer Boris gaat naar zee”. Boer Boris heeft vakantie. En hij wil naar zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee...? Met de start van het Voorleesprogramma. Voor alle peuters en kleuters beginnen we op zaterdag 31 januari met ons jaarlijkse voorleesprogramma. Dit jaar is het thema: De boer op! In de periode tot 17 mei kunt u samen met uw kind boekjes lezen rond dit thema en kleine opdrachten maken in een werkboekje. Wanneer het werkboekje vol is, belonen wij dit met een leuke verrassing! We starten 31 januari om 10.30 uur met voorlezen in de bibliotheek! Iedereen is daarbij van harte welkom! Veel Voorleesplezier!! Nederlandse Kinderjury 2015. Om mee te doen aan de Kinderjury lees je 3 of 5 boeken uit 2014 met een speciale sticker op de boekrug. Van elk gelezen boek vul je op jouw juryrapport in wat je er van vindt. Na elk gelezen boek vraag je een stempel aan het inlichtingenbureau. Als je 3 boeken gelezen hebt: - krijg je een verrassing. - wanneer je stopt na 3 boeken vul je het Kinderjury-stembiljet in en stopt het samen met het juryrapport in de stembus. Maar wanneer je 5 boeken leest vul je het stembiljet pas na het 5e boek in en krijg je bovendien een toegangskaartje voor de bingomiddag op 2 juni om 14.15 uur. Wij sturen het stembiljet voor je op! De senaat, die bestaat uit 12 kinderen, kiest het winnende boek uit de boeken waar het meest op is gestemd. Je kunt meedoen van 2 februari t/m 14 mei. Voorlezen voor peuters en kleuters. Op de volgende woensdagen gaan wij voorlezen: 14 januari - 11 februari - 11 maart - 8 april 13 mei - 10 juni - 9 september - 14 oktober - 11 november - 9 december. Tijd: 15.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. De medewerkers van de bibliotheek vinden het heel gezellig als u samen met uw kind komt luisteren! 62


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 63


VOOR HAAR EN HEM: • HUIDVERZORGING • MASSAGES • (BRUIDS)MAKE-UP • ACNE-BEHANDELING • • ANTI-AGE • PROBLEEMHUID • PEDICURE • CADEAUBONNEN •

INSTITUUT LAMAT - HOOGE RAAM 6 - 5411LT ZEELAND WWW.INSTITUUT-LAMAT.NL - 06-19 498 601

www.benscampersencaravans.nl

• Onderhoud • Reparatie • Schadeherstel

(ook hagelschade)

• Bemiddeling bij aan- en verkoop • Ombouw en inrichting buscampers en trailers • Bijzondere aanpassingen - minder validen - cross, rally, fietsfanaten Hoefslag 7a - 5411 LS Zeeland T 0486-760070 / 06 55 73 74 85 info@benscampersencaravans.nl facebook.com/benstechniek

64 Adv_ZW_90x130mmRookelijzer.indd 1

7-1-2015 16:08:56


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Comfort en veiligheid - zonwering - rolluiken - veranda - hekwerk

Sebastian Schuurmans Vrijblijvend advies en oďŹ&#x20AC;erte op maat aan huis! 06 - 11 45 93 89 www.schuurmansbuitenleven.nl

65


natuurgeneeskunde therapie energetische therapie complementaire therapie voetreflex therapie triggerpoint therapie manuele lymfe drainage EMDR

U bent welkom in onze praktijk voor: Voetreflex therapie tegen hormonale klachten Hormonen hebben invloed op het reguleren en afstemmen van veel processen in het lichaam en beïnvloeden daarnaast emoties en stemming. Veel klachten waar vrouwen mee te maken krijgen zijn onderhevig aan de wisseling van de hormoonspiegels en ze raken hierdoor eerder uit balans, zowel fysiek als emotioneel. Voetreflex kan u helpen om weer een harmonieuze samenwerking te krijgen tussen de verschillende organen en het levensritme. Te denken valt aan menstruatieklachten, overgangsklachten, slaapproblemen, opvliegers en nachtelijk transpireren.

sport- en ontspanningsmassage bindweefsel massage holistische massage hotstone massage kinetisch tapen Thaise yoga gewichtsconsulent voor: gewichtsproblemen en sport en voeding cadeaubonnen vanaf € 23,Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

Begeleiding naar een gezond gewicht Wil je je goede voornemens waarmaken en verder brengen dan de eerste week van januari, dan kunnen wij je helpen om op een verantwoorde wijze een paar kilootjes kwijt te raken. Ga op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewicht- en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voeding- en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI-test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Blijf niet lopen met klachten, maar kom in actie!

tel: 0625000368 mail: tiny.en.tonny@planet.nl internet: www.tinyentonny.nl facebook: tinyentonny twitter: @tinyentonny

u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag- als avondbehandelingen bel gerust voor een afspraak of meer informatie

66


Christmas Challenge Trophy succesvol verlopen. In de vroege ochtend van zaterdag 13 december togen 3 dansparen van The Quickly Dancers uit Zeeland, naar Oldenzaal. Nog een keer extra getraind om goed voor de dag te kunnen komen. Dat deze training niet voor niets was blijkt wel uit de uitslag. Eén paar: Yvette Derks en Jessica Verbruggen dansten in de debutanten combi klasse II de dansen: Engelse wals, Quick step en Samba. Er was zware tegenstand, maar ondanks dit behaalden ze een zeer nette 8e plaats. Ons tweede paar: Arna en Ben van Vugt moesten in de Amateurklasse Combi I standaard dansen. Zij deden hun best in de Engelse wals, Tango, Weense wals en Quick step. Dit resulteerde uiteindelijk in een zeer nette 2e plaats, of wel een 1e plaats voor Nederland. Omdat zij hierdoor 2 promotiepunten behaalden moeten ze promoveren. Dit betekent dat ze nu hard moeten gaan werken aan de Slow Fox. Ook zullen ze nu in echte wedstrijdkleding uit moeten gaan komen. 15.043 Dus zullen we (Arna en Ben en instructeur) Onderste rij vlnr: Yvette Derks en hard aan het werk moeten om de eerst Jessica Verbruggen. Bovenste rij vlnr: Ben van Vugt, volgende wedstrijd goed voor de dag te Arna van Vugt, Anke van Lanen, Ine Verwegen en kunnen komen. Silvia Manders. Het derde paar is een duo paar dat nog maar kort samen danst. Deze wedstrijd was voor hen samen de eerste wedstrijd. Het zijn Silvia Manders en Anke van Lanen. Wel hebben ze al wat ervaring, want zij moesten dan ook uitkomen in de amateurklasse duo I. Tijdens deze wedstrijd kozen zij voor de standaard dansen: Engelse wals, Tango, Weense wals en Quick step. Dat ook zij hard samen getraind hadden blijkt wel want zij WONNEN hun klasse. Ook zij kregen hierdoor twee promotie punten. Uiteraard zijn wij supertrots op deze 3 paren. Graag zouden wij meer dansparen willen laten genieten van een mooie danssport. Mocht iemand interesse hebben, zowel rolstoel gebruiker als staande partner, kom dan eens kijken op donderdagavond in gemeenschaphuis De Garf in Zeeland. Daar trainen wij dan vanaf 19.30 uur. Rolstoeldans is een totaal geïntegreerde sport. Iedereen kan mee dansen, jong en oud, man en vrouw, rolstoelgebruiker of staande partner, je bent van harte welkom. Hallo allemaal, Op 22 december mocht ik het zeer gewaardeerde bezoek van Kees Verhoeven en Ardiny van Dongen, van het M.O.V. ontvangen. Ze kwamen het jaarlijkse Kerstpakket brengen. Hartelijk dank daarvoor: zo blijf ik met Zeeland en de parochie verbonden. 15.044 Tevens hebben ze kunnen zien hoe goed ik hier woon, sinds ik in juli van Heverlee, België, naar Teteringen ben verhuisd. Ik wil hierbij ook alle mensen van Zeeland een voorspoedig en vredevol 2015 toewensen. En het allerbeste voor iedereen. Gods liefde is aan het licht gekomen! Zo kwetsbaar als een kind. Hij is geboren – uitgesproken – een Woord van belofte, een leven vol gerechtigheid. Dit leven werpt nieuw licht, op onze wereld, op mij en op jou. Wij mogen lichtdragers zijn. Pater Jan van Zeeland S.V.D. 67


Bij ons in Zélland: Kern: de Pronkzittingen 2015: verkoop gestart H. Jacobus de Meerdere 30 en 31 januari en 1 februari staat Bij Ons In Zélland, dé Pronkzitting 2015, weer op het programma. Drie dagen lang vermaken Zéllandse artiesten de toeschouwers met zang, dans, buut en cabaret. Op het programma staan Wie, waar?! namen die garant staan voor een avondje vol humor: Christ-Jan Swiers en Cor weerwat, geweldige Verstegen als tonpraters. Cindy van Dijk en Annette Breimer kruipen weer in de huid van hun Antilliaanse typetjes, Erwin Kremers geeft Parochiecentrum met Marcel van den een vervolg op hun vanBogaart onze parochie (in Uden). Pastoraal assistente: leuke optreden vorig jaar, De Klokkenluiders de politiek weer aan de kaart en de Voor infostellen overdag: 0413-263154. Betsie van dervan Wijst. Dames van de Raad zullen weer verrassen metvan eenmaandag leuk stuk. Annerie vanvan Oort zal samen met Open t/m vrijdag 06-21204630. Annemiek Griffioen ook weer op het podium Ellen Hoofuur. verzorgt de 09.00staan. – 12.30 uur Laurenssen-Van en van 13.00 – 17.00 b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl muzikale opening en natuurlijk zijn de Huppelsmouskes, Dansgarde en Raad van 11 ook op het info@parochiesintpetrus.nl podium present. Een mooi affishe lijkt ons!www.parochiesintpetrus.nl De kaarten (à € 11,-) voor vrijdag 30 en zaterdag 31 januari zijn te koop bij Die Twee Kappers of online www.smouskes.nl. voorofzondag 1 kunt u bellen: Voorop algemene informatie,Kaarten bediening sterfgeval februari (uitsluitend 65+ en mensen met een Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. beperking) op de dagen zelf verkrijgbaar aan de Aanvraagzijn doopviering huwelijks(jubileum)viering: zaal à € 5,per stuk. Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Loterij Team Tijs tijdensworden Pronkzitting Kunnen ingeleverd in de brievenbus van de St.Jacobuszaal (bij achterste deur Depastorie) Smouskes heeft Team Tijs, die zich(mits inzetfeestdagen voor t/m maandag 18.00 uur, e.d.) intenties komen dan in zaterdag Stichting Stofwisselkracht, geadopteerd als goed editie van Arena! doel voor voor dit carnavalsjaar. Team Tijselke is opgezet door van de maand in het Udens Weekblad. Nieuws de gehele parochie: 2de woensdag deParochie-intenties ouders van Tijs, Emmy en Frans van Ras. De kern Zeeland: elke week in de Arena. Smouskes willen Team Tijs Ook staat het graag nieuwssamen van demet parochie watmeer in Ut Rookelijzer staat op de website. publiciteit geven aan Stichting Stofwisselkracht Contactpersoon kerkradio: Voor informatie enen opmerkingen kunt u bellen naar het zich inzetten voor meer onderzoek naar en Parochiecentrum te Uden. behandeling van stofwisselingsziekten. Daarom wordt eenvan loterij georganiseerd waarvan Vieringen in de er kerk Zeeland: 15.004 de opbrengst geheel ten goede komt aan Stichting Stofwisselkracht. Er zijn diverse leuke prijzen beschikbaar gesteld door Zeelandse ondernemers. Vrijdag Vrijdag zondag Loten kopen kan voorafgaand aan en tijdens de pronkzittingen. 18.30 uur 19.00 uur 09.30 uur Team Tijs is dan ook aanwezig met een informatiestand en Rozenkransgebed H.kunt Mis u polsbandjes (€1,50) H.en Misstofwisselpoppetjes (€ 5,--) kopen waarmee u ook Stofwisselkracht steunt. Meer info en een overzicht van de te winnen prijzen op www.smouskes.nl de zondag door het jaar 2 3de zondag door het jaar Zondag 18 jan. 09.30 uur zondag 25 jan. 09.30 uur Smouskes op zoek naar de Smous van het Jaar Tijdens de vrijdagse 30 januari, wordt Smous vanhet hetjaar Jaar onthuld. Vorig jaar de zondag 4 door hetPronkzitting, jaar 5de de zondag door mocht Lieke van den Elzen deze aansprekende titel in ontvangst nemen. Zondag 1 febr. 09.30 uur zondag 8 febr. 09.30 uur Maar wie krijgt deze titel in 2015? Dat kunt u mee bepalen! Nominaties voor de Smous van het Jaar kunt u indienen bij Peter Lukassen, Melkpad 107, 5411 GD Zeeland (info@smouskes.nl) of via het Carnavalsviering 6de zondag door het jaar contactformulier op www.smouskes.nl. Zaterdag 14 febr. 18.00 uur (woord-gebed) Zondag 15 febr. 09.30 uur Kent u iemand uit uw omgeving die belangeloos veel werk verricht maar veelal op de Koor van ouderen achtergrond blijft? Geef de naam van die man of vrouw dan door (incl. reden waarom) en misschien beslist de ‘Commissie van Wijze Mannen’ dan wel dat genomineerde Smous van Aswoensdag 1ste zondag van deuw 40dagentijd het Jaar 2015 Woensdag 18 wordt. febr. 19.00 uur zondag 22 febr. 09.30 uur

Opgeven Zéllandse Bijzondere vieringen:Optocht De afgelopen jaren hebben we samen met de deelnemers eenworden, optocht neer gezet die er Op zaterdag 14 februari zal er een Carnavalsviering gehouden wezen mag. Ook dit jaar, op zondag 15 februari, hopen we dat we hem deze begint om 18.30 uur en dit zal een Woord en Gebedsviering zijn, dusmet zijn allen nog mooier, langer en gezelliger kunnen maken. En dat kan alleen als veel mensen zich géén Eucharistieviering. aanmelden. - - Op Aswoensdag - - - Wil je als individu, - 20 68


Op Aswoensdag –woensdag 18 februari- zal er om 19.00 uur een Eucharistieviering zijn waaronder het Askruisje zal worden opgelegd. Beide vieringen zijn in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland. Voorbereiding E.H.Communie 2014-2015: E.H. Communie viering: zondag 7 juni 09.30 uur. St.Jacobus kerk Zeeland. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel 2014-2015: H. Vormselviering: zaterdag 13 juni 18.30 uur. St. Petrus kerk Uden. Contactpersoon: kapelaan P. Hagenbeek, te bereiken via parochie secretariaat. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst: • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. • Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug om de H. Mis verder mee te vieren.

COOL!...met SJB. Gezien de uiterst succesvolle eerste editie van ‘COOL!...met SJB’ vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een gave Cool! Met SJB beleven. Op 1 maart gaat het dak er weer af in de Ambianz! Op deze zondag komen zowel de jongere als wel de oudere basisschoolkinderen weer volop aan hun trekken. Onderbouw ochtend (10.30 uur – 12.30 uur): In de voormiddag zullen de onderbouwkinderen (t/m groep 4) kunnen genieten van onder andere onze eigen SJB kinderbingo en wederom een nieuw theateroptreden/animatie! Vorig jaar is dit een geweldig goede combinatie gebleken! Opgeven voor deze ochtend is niet nodig….komen is wederom zeker de moeite waard! Bovenbouw middag (14.00 uur – 16.30 uur): Na de middag gaan we wederom op zoek naar de kinderen die slim, gewiekst of gewoon goed zijn in het ‘Ren je Rot’-spel…. Dit is geen spel waarbij je hard moet lopen, maar waar de meest verrassende vragen en opdrachten beantwoord dienen te worden. Voor elk kind van groep 5 t/m 8 zeker een uitdaging, met volop mooie aantrekkelijke prijzen!! Opgeven hiervoor is niet nodig…..komen wel! Ook gaan we ’s middags weer op zoek naar de COOLste vader/moeder van Zeeland! Opdrachten maken/uitvoeren, samenwerken en het hebben van een ijzersterke tactiek vormen de basis van een goed kind-ouder team! We gaan in de voorronde op zoek naar de beste duo’s, waarmee we het grote finalespel gaan spelen. Laat Zeeland zien dat jullie samen een dream-team zijn en maak een echte lokale held van jezelf EN van je vader of moeder. De grote wisseltrofee kan tot aan de derde editie in 2016 van ‘COOL!...met SJB’ bij jullie in de kamer staan! Daarnaast zijn er voor meerdere deelnemende duo’s geweldig leuke prijzen te verdienen. Om mee te doen aan de COOLste Vader/Moeder van Zeeland dien je je medio februari op te geven via onze site (www.sjbzeeland.nl). Hou deze dus goed in de gaten, maar zorg er in ieder geval alvast voor dat je je vader/moeder ‘reserveert’ op 1 maart….. Zet ‘COOL!...met SJB’ op 1 maart dus zeker op jullie kalender! Zorg dat je er bij bent!! Tot dan! Tot ‘COOL!...met SJB’ SJB Zeeland. 69


O, jee waar is ons huis? Deze keer stond vader Muis zelf met zijn neus voor het schuurraam. Hij keek vol bewondering de tuin in. De hele morgen was er al een flinke herrie in de tuin geweest, maar nu zag vader Muis waar al dat lawaai vandaan kwam. Wel vier mensen waren bezig om de dikke eikenboom om te zagen. Een paar dagen geleden had Joery de hond tegen hem verteld dat de boom niet goed meer was. De takken keken erg droog en de stam van de boom was helemaal rot. Nu was meneer Groen zo bang dat de boom om zou waaien als het een keer ging stormen en dan zou hij boven op de schuur vallen, of zomaar op iemand die dan door de tuin liep. Dus het was erg druk in de tuin. Nu was het zo ver, de boom was omgezaagd en met een flinke bons viel hij op de grond. Met een dik touw dat aan de boom vast zat, trokken ze hem in de richting van het tuinpad. Het was gelukt, want de boom lag nergens bovenop. Nu werden alle takken afgezaagd en op een kar gelegd. De dikke takken en de boomstam werden gezaagd tot houtklossen voor de kachel. Wat zou het toch kaal kijken. Meneer Groen had beloofd dat hij in het voorjaar weer een nieuwe boom zou planten. Maar die zou nog lang moeten groeien, wilde hij zo groot worden als de oude eikenboom. Die boom was meer dan honderd jaar oud! Opeens zag vader Muis iets waar hij erg van schrok. Bij de vele takken van de boom lag het nest van Mies en Wies Merel. Die woonden al heel lang in de eikenboom en nu was hun huis opeens verdwenen. Ze zouden het vast nog niet weten, want ze waren vandaag een dagje op stap met vrienden. Zo snel mogelijk moest hij Joery de hond waarschuwen, dat die op wacht zou gaan staan in de tuin. Maar vader Muis zou moeten wachten tot al de mensen in de tuin naar binnen zouden gaan voor het eten. Vader besloot om eerst maar even naar moeder Muis in de keuken te gaan om daar iets te drinken. De merels zouden pas in de avond terug zijn. Na een uurtje ging hij terug naar het schuurraam. Gelukkig was het rustig in de tuin en kon hij op zoek naar Joery. Bij het poezenluik aangekomen piepte hij heel hard en Joery hoorde hem. Snel vertelde hij aan de hond waar hij zorgen over had. Joery had alles gezien bij de boom, maar er nog niet aan gedacht dat de merels geen huis meer hadden. Vlug maakten ze samen een plan. In de grote treurwilg, de mooiste boom in de tuin, zat een oud kraaiennest wat niet meer bewoond was. Daar zouden de merels voor een nachtje in kunnen slapen en morgen zouden ze wel verder zien. Joery beloofde buiten te blijven om op tijd de merels te waarschuwen. Vader Muis beloofde de meesjes op te zoeken en hun te vertellen wat er gebeurd was. Net toen vader Muis naar huis wilde rennen, zaten de meesjes met zâ&#x20AC;&#x2122;n viertjes aan een appel te pikken. Zodra ze hem zagen kwamen ze naar hem toe. Ook de meesjes waren geschrokken en wilden graag helpen. De meesjes stelden voor om het kraaiennest in orde te maken met wat stro en houtwol. De hele middag zouden ze er aan werken. Ze spraken af dat vader Muis stro zou verzamelen en dat vlak bij de treurwilg op een hoopje zou leggen. Er werd die middag hard gewerkt en zo tegen vijf uur was het nest klaar. Net op tijd, want om half zes kwamen de merels terug. Ze schrokken erg, maar Joery vertelde dat ze tijdelijk een ander nest voor hun hadden. De merels waren daar erg blij mee en vlogen snel naar de treurwilg. Daar vonden ze vier meesjes die bij het nest op hen zaten te wachten. Ze hadden het nest droog en helemaal zacht gemaakt. Al snel gingen de merels slapen, want het was al helemaal donker en de maan scheen op hun nieuwe huis. De volgende dag maakten de merels het nest waar ze nu in woonden nog mooier en warmer en besloten daar maar in te blijven wonen. Het was een mooie boom met dikke takken en hij stond vlak bij de vijver. De merels bedankten alle dieren die meegeholpen hadden en ze beloofden als het weer lente was nog mooier voor iedereen te zullen zingen. Vader Muis was ook weer tevreden en had die avond veel te vertellen aan tafel. De muizenkinderen mochten allemaal nog even in de tuin kijken en zagen de oude eik in stukken op de grond liggen! Het was jammer, maar er was wel weer meer plek om te spelen! Zo kinderen, zo zien jullie maar weer dat het soms nodig is dat een oude boom om moet. Maar niet getreurd, er worden ook weer nieuwe geplant! Gr. *** DE VERTELSTER *** 70


71


“Waar het gehakt zo lekker is” 72


Tip!

Ook in 2015 recht op een brilvergoeding? Wij werken samen met de meeste zorgverzekeraars!

VAN KIJKEN NAAR ZIEN!

Adres Kerkstraat 19b, Zeeland - Telefoon (0486) 452 500 Voor meer informatie kijkt u ook op www.frankverbeekzeeland.nl

73


* Deze actie loopt van 8 december 2014 tot en met 30 januari 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Voor biologische appels, peren, heerlijke “Snappels” en eigen appelsap, ga je naar de APPELAUTOMAAT.

Gun uw spaargeld een mooie rente

Zie ook onze nieuwe website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Spaar € krijg twee 750 en w soepkom interse me cadeau* n

Heesterseweg 13 5386 KT Geffen

T 073-5340700 E drukkerij@wihabo.nl

Koek & Zopie Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein Assurantiekantoor Robben Kroatenstraat wijkteam, en is afgestemd op uw 2 5408 RH VOLKEL persoonlijke wensen. T (0413) 33 56 00

E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl rechtstreeks

Voor al uw vragen kunt u het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 14 74


Dag allemaal, Allereerst een goed en vooral gezond 2015. Daar zijn we de 1ste dinsdag van de maand, 5 januari 2015 mee begonnen. Elkaar een fantastisch 2015 toegewenst en een Nieuwjaarsborrel gedronken. Hierna hebben we iets heel actiefs gedaan. Koersballen stond op de agenda. De Rode Kruis en Zonnebloem vrijwilligers hebben in samenwerking met de AB groep vanuit Compostella voor de ballen en kunstbaan gezorgd. Geweldig om zo samen te werken en dit “op d’n drugge en warm” te kunnen doen. We zijn niet toegekomen aan de gebruikelijke spelletjes, de sjoelbak, rummikuppen en kaarten. Dit hinderde deze keer niet, want onder het genot van de dampende koffie of thee met het heerlijke koekje hebben we veel van elkaar gehoord. En daar zijn deze middagen ook voor. De vaste bezoekers genieten hiervan. Echter iedereen mag zomaar aansluiten, wanneer je maar van gezelschap houdt. De vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland gaan door met het organiseren van deze ontmoetingsmiddag. Dit doen wij voor: - alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. 15.045 - alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikuppen, pictonary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er even uit te zijn! Je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! Deelname € 1,= per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de GARF wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Het spiksplinternieuwe jaar luiden wij in op dinsdag 3 februari 2015. Komt u ook! Vrijwilligers van de Zonnebloem; Annie, Dora, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis; Lieke, Dinie, Nellie 3 maart; 7 april; 5 mei; 2 juni; 7 juli; augustus vakantie; 1 september; 6 oktober; 3 november; 1 december 2015

Rommelmarkt. Ponyclub Jeanne d’Arc organiseert wederom een overdekte rommelmarkt op zondag 1 maart 2015 op de Nieuwveldsestraat 4 in Zeeland. De markt is open van10 uur tot half 4. Voor info en kraamhuur: 06-22616835, edekkers@scarlet.nl 75


Tarieven kerkelijke diensten Sint Petrusparochie Uden 2015

Kerkelijke diensten 2014 H. Mis stipendium Huwelijksviering Jubileumviering Uitvaart (incl. absoute + avondwake) mits in zelfde plaats Avondwake (+ absoute) Alleen absoute (begraafplaats/crematorium) Uitvaart kind Doop Begraafplaats Graf delven/dichten (enkel) Graf delven/dichten (kindergraf t/m 12 jr) Plaatsingskosten/afdekplaat urn (muur/zuil/graf) Graf delven/dichten (dubbeldiep) Graf delven/dichten (dubbelbreed) Graf delven/dichten (familiegraf) Grafrechten voor 20 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

€ 400,00 € 200,00 € 200,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 440,00 € 655,00 € 870,00 € 1.150,00 € 220,00 € 325,00

Verlenging grafrechten met 10 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

Tarieven 2014 € 10,00 € 360,00 € 270,00 € 455,00 € 455,00 € 455,00 € 225,00 Vrijwillige bijdrage

€ 220,00 € 327,50 €435,00 € 660,00 € 110,00 € 162,50

Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 20 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf Onderhoudsbijdrage kerkhof voor 10 jaar Enkelgraf Dubbeldiep Dubbelbreed Familiegraf Kindergraf 1 urn muur/zuil/graf

€ 500,00 € 500,00 € 540,00 € 550,00 € 240,00 € 255,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 310,00 € 140,00 € 130,00

Samenvattend overzicht kosten begrafenis begraafplaats Graf delven/dichten Plaatsingskosten/ afdekplaat Grafrechten 20 jaar Onderhoudsbijdrage Totale kosten begraafplaats 76

Enkelgraf € 400,00

Dubbeldiep € 400,00

Dubbelbreed € 400,00

Kindergraf € 200,00

€ 440,00 € 500,00 -------------€ 1.340,00

€ 655,00 € 500,00 -------------€ 1.555,00

€ 870,00 € 540,00 -------------€ 1.810,00

€ 220,00 € 240,00 -------------€ 660,00

Urn € 200,00 € 325,00 € 255,00 -------------€ 780,00


Samenvattend overzicht kosten begraafplaats (verlenging met 10 jaar)

Grafrechten 10 jaar Onderhoudsbijdrage Totale kosten verlenging

Enkelgraf € 220,00 € 275,00 -------------€ 495,00

Dubbeldiep € 327,50 € 275,00 -------------€ 602,50

Dubbelbreed € 435,00 € 275,00 -------------€ 710,00

Kindergraf € 110,00 € 140,00 -------------€ 250,00

Urn € 162,50 € 130,00 -------------€ 292,50

Besluit de familie na 10 jaar om de grafrechten niet met 10 jaar te verlengen dan zal in overleg worden overgegaan tot ruimen. Momenteel bedragen de kosten hiervoor € 180,00. Parochie Sint Petrus Uden Kerkstraat 25 5401 BC UDEN e-mailadres: info@parochiesintpetrus.nl telefoon: (0413) 26 31 54

Jubilarissen huldiging FNV Bouw afdeling Landerd In de laatste maand van 2014 en de laatste keer onder de naam FNV bouw afd. Landerd hebben wij onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Omdat FNV bouw samengaat met de andere FNV bonden krijgen we een andere organisatie structuur. Wij als afd. Landerd hebben gekozen voor een overgangsjaar zodat we de werkzaamheden nog gewoon op de oude bekende manier kunnen blijven uitvoeren. 2015 gaan we dan ook gebruiken om de samenwerking met de overige FNV bonden verder uit te breiden en gestalte te geven. Wij als afdelingsbestuur zitten al in een coördinatie groep die het netwerk FNV Lokaal voor onze regio op zal gaan zetten. Over de voortgang zullen wij onze leden later informeren. De jubilarissen huldiging werd gevierd onder de kerstboom. We hadden dit jaar 22 jubilarissen. Gezamenlijk hebben we genoten van een goed verzorgd 3 gangen diner. Tussen de gerechten door hebben we de jubilarissen voor 25, 40, 50 en 60-jarig lidmaatschap gehuldigd. Nadien lekker bij gepraat en geborreld, om 22.30 uur hebben we de avond afgesloten. Rest ons iedereen een gezond en gelukkig 2015 toe te wensen. Secr. FNV Bouw afd. Landerd Richard Vissers 15.046

Bovenste rij vlnr: C. Danen, 60 jaar lid, C. Fijt, 60 jaar lid, H.T. Willems, 25 jaar lid, L. Van Ras, 40 jaar lid, H.L.A. Driessen, 60 jaar lid, W.J. Stevens, 50 jaar lid, W. Van Haren, 40 jaar lid, L.W. Rijkers, 40 jaar lid, H.L.M. Verstegen, 40 jaar lid, J.A.M. van de Zanden, 40 jaar lid, J.W.M. van den Berg, 50 jaar lid. Onderste rij vlnr: B.A. Spierings, 25 jaar lid, M.H.T. Geurts van Kessel, 40 jaar lid, W.H.U. Verstraten-van Gaal, 50 jaar lid, M.G.J. Derks-Dekkers, 50 jaar lid. Niet op de foto: 60 jaar lid, T.W. Verstegen hij is helaas ons een week later ontvallen. 40 jaar lid, H.J.M. Verhallen en J. Dotinga. 25 jaar lid, dhr. Van den Bogaart, dhr. Minten, dhr. Posch en dhr. Roborgh

77


Theaterdagen. De landelijke Zonnebloem organiseert voor onze doelgroep theaterdagen. Zo kunt u voor een gereduceerde prijs naar verschillende musicals zoals bijv.: Op 1 februari naar een musical met Dorus. Op 6 februari naar Jason Mraz. Op 22 maart naar Train. En veel meer mogelijkheden en door het jaar heen komen er ook meer mogelijkheden bij. Deze staan uitgebreid beschreven op de site van de Zonnebloem: www.zonnebloem.nl. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons bestuur (tel.: 451777) of kijk op onze website, hier staan tevens ook de andere theatermogelijkheden. Herinnering. Graag willen wij jullie eraan herinneren dat wij op de 1e dinsdag van de maand een ontmoetingsmiddag organiseren, deze middag is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Op de 2e en 4e dinsdag van de maand organiseren wij een middagje schilderen van 14.00 uur tot 16.00 uur. U hoeft zich hier niet voor op te geven, maar u kunt zo binnen komen lopen. Tot dinsdag! Terugblik eindejaarsfeest. Op zaterdag 13 december hebben we ons eindejaarsfeest gevierd. Deze middag werd druk bezocht, ruim 100 gasten en vrijwilligers zorgden voor een gezellige en sfeervolle invulling. De toneelvereniging uit Nistelrode bracht een prachtig stuk “Kolder in de polder” op het podium. We hebben erg kunnen lachen om de verandering in een klein dorp. Zo hebben we gezien dat de komst van een grote supermarkt de ondergang van een niet goed lopende buurtsuper kan betekenen. Niet alle vernieuwingen zijn verbeteringen zien we maar weer. Na een lekkere kop soep met stokbrood ging ieder weer huiswaarts. Dank voor jullie aanwezigheid en een dank je wel voor alle vrijwilligers. Het was weer een gezellige middag samen. Dank voor de gastvrijheid in Compostella. 15.047

15.048

Dank namens Zr. Martia van der Burgt. Bij het begin van een nieuw jaar, wensen we elkaar “de beste wensen.” Wat dat inhoudt? Voor mij en voor iedereen een Zalig, Gezond en Vredig jaar, dat wens ik u allen in Zeeland en elders toe. Bijzondere dank voor alle goeds wat ik in het afgelopen jaar ontvangen heb. Ut Rookelijzer houdt mij op de hoogte met alles wat er in mijn geboortedorp gebeurt. Dank aan MOV voor het jaarlijkse bezoek en het mooie kerstpakket dat ik weer mocht ontvangen. Maar vooral voor de steun aan de door ons ingediende projecten bij de Fiets Mee. Het is een bewijs dat oud missionarissen niet vergeten worden. Ik ben dankbaar voor al de aandacht bij mijn 70 jarig professiefeest. Met moed en vertrouwen gaan we het Nieuwe Jaar in en ik groet U allen met de Franciscaanse groet: ”Alle Vrede en alle Goeds.“ Zr. Martia van der Burgt. 78


• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

Vakkundig en probleemoplossend! Voor het aansluiten van uw: • Verlichting • Wandcontactdozen

H. Bongers ook voor de montage van uw eventueel

• Data-installatie • Meterkast • TV installaties

elders aangekochte keuken.

79


handelsonderneming • verhuur • montage Kleine Graspeel 4 • 5411 RA Zeeland • hvmzeeland@gmail.com

In- en verkoop van: • Tractoren • Heftrucks • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines • Gereedschappen

onderhoud en reparatIe van alle merken: • Tractoren • Heftrucks • Auto’s • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines

verhuur van: • Autoambulance / multitransporter - 201 x 460 cm incl. oprijplaten en lier D 75,- p.d. • Wij verzorgen ook transport voor uw auto, tractor, machines enz.

harm van den Broek: 06 - 20998893 BereIkBaar op: Maandag t/m vrijdag vanaf 18:00 uur Zaterdag de hele dag

80 8


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans

81


bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

82


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

Hftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

Ben jij op zoek naar een nette gebruikte fiets? Op dit moment hebben we een mooi assortiment van dames- en herenfietsen en elektrische fietsen op voorraad. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor het aanbod en de scherpe prijzen.

Jort Tweewielers | Schoolstraat 25 | Zeeland | 0486-451633 | www.jorttweewielers.nl Nieuwe fietsen | Gebruikte fietsen | Reparatie | Onderhoud

83


OP UUR EN TIJD • Kamerplanten

• Snijbloemen UWV Werkbedrijf Maasland • Rouwwerk Raadhuislaan 2,/5341 GM Oss, 0900-9294 gelegenheidslinten (rouwlint) www.werk.nl/klantenservice.oss@uwv.nl • Bloembollen Parochiële Caritas Instelling • Wenskaarten Informatie: Jan van Schooten (secr.) 451656 • 1001 cadeau-artikelen • Vliegengordijnen www.rkdiaconie.nl/info@rkdiaconie.nl • Tuinbeelden en parasolvoeten Medische Speciaalzaak • Groot assortiment tuinplanten A.Willemsen, Gemertseweg 2, bomen Boekel, 0492-321976 • coniferen, sierheesters en Open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. • Groenten- bloemzaden www.annywillemsen.nl • Vogelwintervoer / info@annywillemsen.nl • Vogelhuisjes Zittend Ziekenvervoer • Canvasdoeken Ambutax Veghel B.V., 0900-2006002 Informatie: www.ambutax.nl / info@ambutax.nl Particulier zieken- en rolstoelvervoer Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14, Zeeland, 454545 www.vangerwen.nl / zeeland@vangerwen.nl Oud papier Door Ponyclub Jeanne D’Arc. Info: Angelique van Heck, 0413-272045 of 06-14701518 Openingstijden Oud IJzer Maandag t/m vrijdag 8.30 tot uur Gratis opgehaald (geen koelen 18.00 vrieskasten). Vrijdag tot 20.00 uur Piet v.d. Laar: 451223 of 06-30240228 Zaterdag 8.00 tot 17.00 uur Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal). Kerkstraat 57-59, 745005. 117 Opvang voor jarigen. Langenboomseweg • 5411 AT0-13 Zeeland Tel. (0486) 45 2-4 19 91 • www.descheiwal.nl Peuterspeelzaal voor jarigen. Open: 8.30-11.30 uur. Tot ziens op “De Kinderdagverblijf en BSO DeScheiwal” Vlieger Kerkstraat 35G, 453100. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Openingstijden: 07.00-18.00 uur. Spullenmarkt Reg. Nierpatiëntenvereniging Loods: Graspeel 52, Zeeland, 452960 Inzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Open op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking. 06-57162324, www.zorgland.nl/info@zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke Voor aanleg, onderhoud beperking, 06-40712408, www.careandcoach.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen en aanpassingen van: CULTUUR, SPORT, RECREATIE

Bibliotheek Kerkstraat 54, 451244 • C.V.-installaties Open: ma. 13.30-20.00 uur, wo. 10.00-17.30 uur, do. 13.30-17.30 uur, vr. 13.30-20.00 uur en • C.V.-ketels za. 10.00-13.00 uur. • Sanitair Sporthal “De Hekel” Verhuur van accommodatie via het Gemeentehuis, • Gas- en waterinstallaties afdeling Welzijn: 458111 Gemeenschapshuis “De Garf” • Mechanische ventilatie Voor vragen, reserveringen etc. contact opnemen met 453835 of degarf@dorpshuizenlanderd.nl • Dakbedekking De Vlashoeve Puttelaar 37, 451921. Informatie en reserveringen bij Leo Boeijen, 436793 Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Landerdse Omroep Stichting Tel.51a, 06-51185431 Studio LOS, Kerkstraat 5411 EA Zeeland. 84 4

Heemhuis “de Hooge Raam” Kleine Graspeel 3b, 454620. Archief en bibliotheek open Computer Service Landerd op ma. van 19.30–22.00, het Heemhuis op wo. van Puttelaaruur. 2A Op – Zeeland 0486-451914 afspraak:Tel. 06-55104998 of 451650 14.00-16.00 Magazijn Stichting Jeugdbelangen Uw adres voor: Bosweg 1, 453163, open ma. en vrij. 18.00-19.00 uur. www.sjbzeeland.nl / magazijn@sjbzeeland.nl - Notebooks Inkaterrein - vaste computers Voor Informatie en reserveringen bel de beheerder van TFF het -Inkaterrein: Mari Celen, 452141

- tablet - All-in-one DIEREN - cartridges Dierenarts - papier Dierenartsencentrum De Peelhorst. - school -en kantoorbenodigdheden Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren: locatie Mill,

Meulenveldt 32, 0485-477555. Gezelschapsdieren: Voor reparaties kunt u ook bij ons locatie Uden, Drossaard 11, 0413-251159. terecht, wij repareren zelf. Vogelwacht Zeeland M. de Louw, Langenboomseweg 47, 452240 voor zieke of gewonde vogels. Openingstijden winkel: Centraal hok postduiven di t/m do van 09.00 - 18.00 u.postduiven: Pauze van Voor verdwaalde, dode of gewonde 12.15 - 13.15 u. Molenstraat 13, 452560. vr. van 09.00 – 17.30 u Dierenambulance Maasland za. Van 09.00 – 12.15 u. Bel 088-8113400 in geval van dierenmishandeling of www.computerservicelanderd.nl verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, 0412-638497. Open maandag t/m zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Registratie vermiste of gevonden (huis)dieren Elke dag v.a.13.00 uur, 462029. (gratis).

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Dorpshuis “De Garf” op woensdag 10.30-11.30 uur. Univé Kapelweg 4a, 0165-309100, hetzuiden@unive.nl Open: ma. t/m vr. 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Gespecialiseerd in elektrotechnische Rabobank Inloopservice in Het Kindcentrum op maandagmiddag installaties voor: van 13.30-15.30 / donderdagochtend van 10.00-12.00 u. • nieuwbouw Van Zanten Assurantiën B.V. • verbouw Kerkstraat 26, 453030. Voor al uw verzekeringen, • particulieren hypotheken, financieringen en zorgverzekeringen • bedrijven www.van-zanten.nu / info@van-zanten.nu Post.NL MoneyGram handelingen, Kerkstraat 47a, 458830. Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur eninfo@zonnenbergelektro.nl zaterdag 8.00-20.00 uur.• www.zonnenbergelektro.nl

Zonnenberg elektro

VERVOER Buslijnen: 99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss Info:www.9292ov.nl / Taxihopper: 0900-8294467


Schup en Schoefel 581 Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup; Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Ge keekt zeker oarig op toen ik ou belde da ut alwer tijd wier. Krek gerooje. Mè al die festdaag rakte onderhaand in de war. En nou ok nog inens ‘n stuk of zeuve mense in Zellund overleeje. Hoe ze ollemol heite wiejt ik nie. Un del wel en un par nie. Vruuger hurde ge nogal is de klokke luie mar seinds de krematies in Ujje hurde niks mer. Ut wordt ollemol anders en wij moeten dr oan wenne, da wel. Hedde gen laast gehad van vuurwerk? Nieje, dr waar ovveral hiejlmoei spektakel te zien en te hurre. En hoe zulle alle kiendjes de nij school meemake. Want nou zit vort alles bij mekare in iejn groewt gebouw, behalleve ut Uiventje, da blijft zitte wor ut zaat. Da wij da nog mee maage make. Van de feesttempel De Morgenzon nor ut splinternij scholengebouw De Morgenzon. Ik ben benijd of we de kans krijge um ut unnen kiejr te gon bekijke. Ut moet ontzettend moeji en fris en sterk zing. Dan denk ik da ze mekare nog wel is kwijt zulle zing. Hajje ze ou ok overvalle mè die dikke loog snuw, zoewemar inens op vrijdagovund. Wannier da wiejt ik nie mer mar sotterdags noa kersmis waar alles moei wit en glad en un bitje gevorluk. En nou mè Dreejkunninge liggen hier en door nog höpkes snuw uit de zon. Wette da de twedde Zellundse kwis wer hiejl druk gewè is. Miejr as taggentig groepe en miejr as dartienhonderd mee-doeners en da ok ollemol in de snuw. As de mense dit leze is den uitslag al un week bekend. Op den tienden januari. Wor moete we ut nog miejr over hebbe dizze kiejr? Lot is noodenke. Nou over de klikoos. De klikoos, wa is er dor mè ? Hedde niet geleze of gehurd da ut vort dur de Gemente Oss wordt gedon. De gemente Oss? Wa hebbe die hier te zuuke? Nou, onzen rommel en rotzooi. O ja en nou moete vort alle klikoos oan dezelfden kant van de weg zetten mè de roajer noa achtere anders kunne ze ze niet leeg schudde. Duk mè twieje tegelijk. O ja en nie vergete da ut vort op vrijdag te doen is en nie mer op deinsdag zoas vruuger. O ja, en wa wille ze mè den Ujeseweg gon doen? Nou ik hurde da ze van plan zing er dartig kilometer te meuge rije. Hurde da? Dartig, dan stodde host stil . Hedde gij wel is gezien hoe de schooljeugdigen van en nor de schole in Ujje host den ollingen weg noddig hebbe en da is gevorluk vur ollemol. Wette wa ut is? Ze moete ollemol goed uitkijke en oplette en da is teggeworrig hiejl moeilijk umda ze onderweg ok nog host ollemol mè un mobieltje oan ut rije zing en gen haand mer over hebbe um richting oan te geve. En da moet wel veilig zing wille ze olling thuis komme. En hedde nog miejr op ouwen lever? Nie krek, mar dr is altijjd wel wa um over te proote of te lulle. Nou, begin mar is, dan zal ik luistere. Nou, toen ik nog klèn waar, wis ik nie wor Abraham de mosterd hoalde en da wiejt ik nog nie. Ik lus trouwes gennen mosterd. En gij? Ik lus gènne sloaj mè majjonèze. Dor noemde ok wa. Da is krek utzelfde as ollienutjes mè zepsop. Schei mar uit, daluk denke ze nog da we den drood kwijt zing en er neve proote. 85


Piet v.d. Laar 50 jaar lid bij EHBO vereniging Zeeland 1964 – 2014 Donderdag 8 januari hebben we op de jaarvergadering Piet en 5 leden gehuldigd. Piet werd in 1964 lid van onze vereniging. In voorbije 50 jaar heeft hij zich voor 100% ingezet voor onze vereniging en de EHBO in het algemeen. Vele uren heeft hij op evenementen gezeten en waar nodig op deskundige wijze eerste hulp verleend. Veel mensen zijn blij dat er mensen zijn als Piet die eerste hulp verlenen op evenementen. Of het een deelnemer was van het evenement of iemand uit het publiek, hij ging snel ter plaatse om te helpen. Er is ook sinds 1970 een verbandpost aan huis bij Piet vd Laar. Hij heeft ook vaak eerste hulp verleend op de kruising waar nu de rotonde ligt. Maar ook gebeurde het dat mensen bij hem aan huis kwamen om Hulp. Als Piet thuis was kwamen ze uiteraard niet tevergeefs, Piet volgde in 1974 de Lotus opleiding en werd toen ook Lotus bij de EHBO vereniging Zeeland. Na deze zware opleiding heeft hij als een goed lotus op vele vervolglessen, cursussen, oefeningen en uitwisselingen slachtoffers uitgebeeld. Soms dacht je dat hij een echt slachtoffer was, zo speelde hij zijn rol. Piet vond dat hij meer kon doen en ging in 1975 in het bestuur. Hier heeft hij 30 jaar actief aan deel genomen. Met zijn kennis op het gebied van EHBO was hij een belangrijk onderdeel van het bestuur. 30 jaar mocht de EHBO vereniging Zeeland hier dankbaar gebruik van maken. Voor materiaal en caravan moest je toen bij Piet zijn. Heel vele keren heeft hij de caravan naar een evenement gereden en ook weer opgehaald. Al is het nu minder, hij heeft heel veel kilometers in het verleden gemaakt. Piet is diverse keren in het zonnetje gezet bij de jubileumjaren. Verscheiden onderscheidingen heeft hij ontvangen van de EHBO bond en ook van de EHBO vereniging. Op voordracht van de EHBO vereniging Zeeland is Piet op vrijdag 29 april 2005 benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Piet doet het de laatste jaren rustiger aan. Lekker even weg met zijn vrouw Annie is iets wat hij ook graag doet. Maar als je Piet vraagt voor een avondje Lotus dan zal hij wanneer mogelijk aanwezig zijn en zijn best doen om als (echt) slachtoffer voor de dag te komen. We zijn hem hier dan ook zeer dankbaar voor. Voor al deze werkzaamheden hebben we hem gehuldigd. Piet ontving een mooi staandertje en dinerbon voor zijn jaren inzet voor de EHBO. Verder hebben we deze avond Hedy Merkx voor 15 jaar (niet aanwezig), Toos v.d. Hei, Mia v.d. Berg, en Annie v. Zuijlen voor 25 jaar en Jan Raijmakers voor 35 jaar lid in het zonnetje gezet. EHBO vereniging Zeeland.

V.l.n.r.: Mia 25 jaar lid, Jan 35 jaar lid, Piet 50 jaar lid, Annie 25 jaar lid, Toos 25 jaar lid.

15.049 Foto: Joost Heijnen.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 14 februari dient op donderdag 5 februari vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 86


Vlasgaard adieu! Op de eerste zaterdag van dit nieuwe jaar hebben de oudVlasgaardleerkrachten met een gezellig feestje afscheid genomen van de school, waar ze zo lang gewerkt hebben. Een klein groepje had voorbereidingen getroffen om nog voor een laatste keer in dit, nu leegstaande, gebouw op een gezellige manier samen te kunnen zijn. 15.050 In de dagen voorafgaand aan deze bijeenkomst, hadden ze nog wat rondgeneusd in de school, en vooral op de zolder. En dat was maar goed ook want… tot hun grote verbazing troffen ze daar, in lang vergeten donkere en stoffige hoeken en gaten, nog een heleboel archiefstukken aan, die al jarenlang aan de vergetelheid waren overgeleverd. Heel oude papieren zelfs, nog van de vroegere Franciscus- en Mariaschool, en van de kleuterscholen. Ook nog uit de tijd dat er in het oude parochiehuis enkele klaslokalen gehuisvest waren. Heel lang geleden dus allemaal. Geen wonder dat de Heemkundekring, toen ze van deze vondst hoorde, er als de kippen bij was om alles in veiligheid te brengen. Ze troffen zelfs oude handgeschreven verslagen aan, waarvan men vreesde dat ze al lang vernietigd waren, en waarvan men het bestaan al lang niet meer kon bevroeden. Een waar godsgeschenk! Een prachtige ontdekking dus en Zeeland kan er heel blij mee zijn. Veel waardevolle geschriften zijn nu gelukkig aan de vergetelheid onttrokken, en juist op tijd uit de slopershanden gered. De gezellige avond werd onderbroken door een bezoekje aan de nieuwe scholen in De Morgenzon. De conciërge leidde ons enthousiast rond en velen van ons verbaasden zich over dit prachtige gebouw en de moderne manier, waarop hedendaags onderwijs gegeven kan worden. Laten we hopen dat de huidige generatie schoolkinderen en leerkrachten er heel gelukkig mag zijn, zoals dat ook in de nu verdwenen schoolgebouwen het geval was. Na dit bezoekje gingen we weer terug naar de oude Vlasgaard, en genoten nog lang na met lekkere hapjes en drankjes. Een heel stuk Zeelandse geschiedenis heeft dit gebouw voorbij zien komen. Lief en leed, veel zweetdruppeltjes van zwoegende kindertjes en hardwerkende leerkrachten. Daaraan komt binnenkort een einde. Dan zal alles door de slopershamer weggevaagd worden. Alleen de herinneringen zullen blijven… Een oud-Vlasgaarder.

In memoriam zuster Josephio (Johanna Maria) Dekkers Anna Dekkers werd op 10 mei 1919 geboren. Zij was de dochter van Johannes Josephus Dekkers en Johanna Verkampen. Na haar lagere school volgde Anna de huishoudschool en opleiding van verpleegster (diploma A) in het Sint Josefziekenhuis in Veghel. Op 20 jarige leeftijd trad ze in bij de zusters Franciscanessen in Veghel. In 1951 vertrok ze naar de missie in Pontinak Borneo- Indonesië. Borneo wat nu Kalimantan Barat heet. Een aantal jaren later volgde zuster Josephio de opleiding tot vroedvrouw in Jakarta. Zij werkte in het ziekenhuis, tevens gaf ze les aan een huishoudschool, o.a. EHBO en kinderverzorging. Na deze periode gaf zuster Josephio les aan leerling vroedvrouwen. In het ziekenhuis keek zuster Josephio het werk van chirurgen af en na verloop van tijd liet een Chinese dokter haar (door de enorme toeloop van patiënten) ook operatie werk doen. Doordat in de jaren 60 diverse zusters Nederland een bezoek brachten, ging zuster Josephio invalwerk verrichten in de kampongs. Zo helemaal alleen op een statie (de standplaats van een missionaris), dat was het echt missie werk. Daar was ze vroedvrouw, verpleegster, tandarts en chirurg. - - Zij was erg praktisch - 87


Zij was erg praktisch, toen het ziekenhuis geldproblemen kreeg, rekende zuster Josephio gewoon meer voor de VIP-kamers. Ze dacht ook vooruit, van het PMC/MOV geld leidde ze 20 jongeren op. Deze jongeren betaalden haar terug als ze werk hadden, hierdoor ontstond in het werk een continuïteit en er kwam nieuw geld binnen en de jongeren kregen een nieuwe baan. Zuster Josephio heeft verschillende keren tussen 1977 en 1991 projecten ingediend; na haar terugkeer bleef ze zeer betrokken bij haar missie en tot 2005 heeft ze bij de Fiets Mee projecten ingediend. Hierna werd “het gedoe” betreffende missie projecten haar teveel. Wat wil je anders op 87 jarige leeftijd! We hebben haar leren kennen als een echte mensen mens. Ze toonde voor ieder en de familie belangstelling. In 1991 keerde ze terug naar Nederland. In Zijtaart verrichtte Zuster Josephio hand en span diensten bij zieken en bejaarden. Zuster Josephio is nog eenmaal teruggekeerd naar Indonesië. De vooruitgang die daar geboekt is deed haar grote deugd. “Het werk is volledig overgenomen door Indonesiërs en ze zijn goed op hun taak berekend,” heeft ze ooit in een interview gezegd. In 2005 verhuisde Zuster Josephio van het klooster in Zijtaart naar Veghel en genoot ze hier van haar verdiende rust. Zij overleed in het Moederhuis te Veghel op 27 december 2014. Moge God haar belonen voor haar stil, maar vooral nuttig werk in de missie. Zuster Josephio ruste in vrede.

Redactionele mededelingen. Wensen voor 2015

Van een aantal van onze abonnees en adverteerders hebben wij persoonlijk, per e-mail, telefonisch of schriftelijk de beste wensen ontvangen voor 2015. Vanaf deze plaats willen wij hen hiervoor van harte bedanken en een voorspoedig 2015 toe wensen.

Medewerkers Ut Rookelijzer

In dit Rookelijzer vindt u een overzichtslijst van al onze huidige medewerkers. Samen zorgen zij er voor, dat u in het jaar 2015 weer elf keer Ut Rookelijzer in de bus krijgt. Wij wensen hen en ook u als trouwe abonnees van ons maandblad een “Voorspoedig Rookelijzer50jaar”

Verre Vreemde Vrienden

In dit Rookelijzer plaatsen wij de laatste aflevering van “Verre Vreemde Vrienden”. Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curaçao, Oeganda en Kenia. De eerste aflevering, een “Voorwoord” van zuster Martia, werd door het MOV gepubliceerd in Rookelijzer 548 van 14 januari 2012. Ruim 3 jaar lang verschenen de maandelijkse afleveringen en kon men kennisnemen van het jarenlange, zeer intensieve missiewerk van zuster Martia. Ongetwijfeld hebben vele Rookelijzerlezers met veel genoegen en aandacht de afleveringen gevolgd. Wij willen zuster Martia vanaf deze plaats dan ook hartelijk bedanken voor deze vervolgserie en wij wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid toe in haar woonplaats Breda.

Kleurplaat

Uit de ingezonden, prachtige kleurplaten hebben we ’n winnaar getrokken: Lien de Groot, Linnenstraat 28. Proficiat! Een prijsje wordt thuisgebracht.

Op uur en tijd

De 3 pagina’s “Op uur en tijd” die vooraan in elk Rookelijzer staan, hebben een grondige update gekregen van een van onze vrijwilligsters van de lay-out. Als u toch nog ergens een onjuistheid ziet staan vernemen wij dat graag van u. 88


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 13 t/m 23 jan Voorrondes Zeelandse biljartkampioenschappen Libre, Café 't Oventje 18 jan Supportersclub Festilent, snertloop, inschrijven in kantine, tussen 11.00 en 12.00 uur 21 jan Bibliotheek Zeeland, pyjamaparty, bibliotheek, 18.15 uur 22 jan Landerdpas, Midwintermiddag met Willem Griffioen in Nieuw Schaijk te Schaijk 23 jan Winter-Bingo, Stichting Vrienden van Compostella, Compostella, 19.30 uur 25 jan Jeugdcarnaval De Smouskes, Jeugdpronkzitting, Heische Tip 30 jan Muziekvereniging Zeelandia, Music&Kids @ De Morgenzon 30-31 jan De Smouskes, pronkzittingen 31 jan Bibliotheek Zeeland, start voorleesprogramma, bibliotheek, 10.30 uur 2 t/m 7 feb Collecte hersenstichting 5 feb Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 582, vóór 19.00 uur 14 feb Ut Rookelijzer, nr. 582 14-16-17 feb Hoischurke, carnaval, Vlashoeve, za 19.00 – 22.00 uur, ma en di 11.00 – 13.00 uur 16 feb De Smouskes, carnavalsoptocht 1 mrt Ponyclub Jeanne d’Arc, rommelmarkt, Nieuwveldse straat 4, 10.00 – 15.30 uur 1 mrt SJB, Cool!... met SJB, Ambianz, 10.30 – 12.30 uur en 14.00 – 16.30 uur 23 t/m 27 apr Glazen Huis in centrum Zeeland, Stichting Piets Challenge ism Stichting Project 30 mei Detac, flessenactie vanaf 13.30 uur 13 sep MOV, Fiets Mee

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816. U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

Januari 2015  
Januari 2015  
Advertisement