Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

26 september 2015 51ste jaargang nr. 588


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda

Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer.

 Nr. 588  26 september 2015 

23 sep Bibliotheek Zeeland, Workshop zonnebloemen schilderen, 14.00 – 17.00 uur. 25 sep Brabant Zorg, ontmoetingsmiddag 55+, Compostella, 13.45 uur. 27 sep Heemkunde, Wandelgroep Cultuur, dorpswandeling, vertrek Heemhuis 10.00 uur. redactieen e-mailadres 27 sep Zorgcoöperatie, samenzijn 1-jarig bestaan D’n Inloop voor de vrijwilligers,14.00-16.00 uur. voor 27 sepkopij-familieberichten-sintels Smartlappenkoor Tiona, smartiesfestival, Zaal de Potter te Schaijk, 15.00 uur. 27 sep Zorgcoöperatie, samenzijn ter ere van 1-jarig bestaan D’n Inloop, 14.00-16.00 uur. utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden 28 sep Heemkundekring, lezing Ton Cruijsen, Heemkundegebouw, 20.30 uur. 19, 5411 GC Zeeland 3 okt Fonds verstandelijk gehandicapten, collecteweek. 28 sep t/mMelkpad e  0486 451813 29 sep ZOV 2.0, presentatie vernieuwde doelstelling, zaal Ambianz, 20.00 uur. 3 okt Zeelandia, Grote zaal van De Morgenzon, 20.00 uur. plaatsing van Concert, kopij is gratis 6 okt De Zonnebloem, naar Beekse Bergen, vertrek 10.00 uur gemeentehuis. familieberichten € 0,10 per cm2Safaripark Op zondag 13 september werd de 39e Zeelandse Fiets 7 okt Heemkundekring, liederentafel. sintels (korte berichtjes) Mee gefietst. Er waren dit jaar 357 deelnemers, waartotKBO, max.culturele 20 woorden € 5,00 8 okt dag, Het Witte Huis. onder 4 kinderen. Dat was in de beginjaren van de Fiets onder nummer € 7,00 Bibliotheek Zeeland, Kinderboekenweek. 7 t/m 18 okt Mee wel heel anders. In 1977, 1978, 1979 en 1980 namen bij opgave te voldoen 10 okt Hoischurke Jongeren Events, Girls Night Out, Vlashoeve, 19.00 – 22.00 uur. info bijJeu redactie  0486 451813 1.400, 14.00 1.438–17.00 en 1.247 10 okt de Boulesclub Le Sud, respectievelijk invitatietoernooi,952, Heemhuis, uur. personen deel aan de Fiets Mee. Ook de opbrengsten logen er toen 14 voor okt commerciële KBO, 80+-dag, Compostella. advertenties 14 okt Bibliotheek Zeeland, voorlezen 15.00dat – 15.30 uur. niet peuters om. In en diekleuters, eerste bibliotheek, vier jaren was respectievelijk adv.utrookelijzer@ziggo.nl 14 okt Bibliotheek Zeeland, kinderboekenfeest, bibliotheek, vanaf 15.00 uur. ƒ 18.149,50, ƒ 19.612,40, ƒ 21.107,17 en ƒ 20.238,55. Heidi de Groot 15 okt Linnenstraat Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 589, vóór 19.00 uur. 4, 5411 AJ Zeeland 23 okt Gemeente training elektrische fiets,en DAW Schaijk. jaren was er een grote, zo  Landerd, 0486 453816 In de zeventiger tachtiger 24 okt Ut Rookelijzer, nr. 589. niet zeer grote, deelname van basisschoolkinderen. In hele pag. € 60,27-28-29 okt V.C.O. ’n evenredig deelvoetbaldagen. voor ½ pag. enz de weken voor de Fiets Mee gingen zij in groten getale 28 okt afwijkende SJB, Herfstfestijn, start 2 sporthal De Hekel, 10.15 – 16.00 uur. maat € 0,13 per cmbij in hun voor eigen of buurt de deuren langs en veel kin1 nov Zorgcoöperatie, herfstwandeling destraat vrijwilligers. deren zelfs ook nog in andere kopijonthulling binnen jeugdhoogheden, De Heische 6 nov De Smouskes, Tip. straten of buurten om een flinkAmbianz, bedrag20.30 aanuur. sponsorgeld bij elkaar te sprokkelen. verschijningsdata 7 nov 9 dagen Devoor Smouskes, prinsonthulling, De leerkrachten van bibliotheek, de basisscholen stimuleerden hun 12 nov Bibliotheek Zeeland, workshop ‘Ontdek je talent’, 19.30 uur. verschijnt 22 nov De Smouskes, receptie hoogheden, Het Witte Huis. leerlingen dikwijls ook nog om goed hun best te doen 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data 25 zie nov Referendum herindeling Landerd. voor de Zeelandse Fiets Mee. En jarenlang was een balijst bij Ut Rookelijzer nr. 580, dec. ‘14 19 dec Zorgcoöperatie, Kerstborrel in D’n Inloop, voor de sisschool in het14.00-16.00 centrum uur, de start envrijwilligers. finish van dit prach-

Van de redactie

39 Zeelandse Fiets Mee

abonnementen

Zeelandse Richtlijnen voor hettige aanleveren vangebeuren. kopij voor ut Rookelijzer G. Zegers

Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland

U kunt als volgt inzenden: Hoe anders is het de laatste jaren geworden. De basis 0486 450945 1. Een Word document als bijlage van scholen een e-mail. werken niet langer mee en geven de kinderen abonnementsprijs 2. U doet ons een groot plezier als u ditgeen op destartkaarten volgende manier doet: meer mee. En op een geven moment bij machtiging: 15,00 * Lettertype Century Gothic€ 11. kwam er zelfs het besluit dat de Fiets Mee niet meer 18,00links en rechts 1,5 cm. * Regelafstand: "enkel". * Margeszonder bovenmachtiging: en onder 2€ cm, vanuit de basisschool kon (mocht?) starten. Zijn daarLosse exemplaren: € 2,50 * Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. door wellicht steeds minder kinderen gaan meefietsen 3. Een artikel waarbij foto's horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. postabonnement of zijn ook andere oorzaken? Wie weet? 4. Foto's in JPG-formaat. Graag scherpe, niet er donkere foto's, met een bijpassend onderschrift. is mogelijk Bestandsgrootte van foto's vóór verzending S.v.p. verkleinen. er isverwerking. gelukkig ook een pluspunt. Sinds een aantal bezorging 5. Een geschreven of getypte tekst. WijMaar... zorgen voor via vaste wijkbezorg(st)ers jaren tot bezorgt het MOV formulieren die in6. U hoeft met insturen echt niet te wachten de deadline. Hoe huis-aan-huis eerder hoe liever zelfs! zie Ut Rookelijzer nr. 581, jan. ‘15

gevuld kunnen worden en waarmee iedereen die dat

Wij behouden ons het recht voor om puntgrootte grootte van logo 's en foto 's de wil lettertype, - meegefietst of nieten - geld kan overmaken voor financiën naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen.

aanbevolen goede doelen (dit jaar drie). DOEN! M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookeliizer@home.nl  0486 451698 Ankie van Uden, Melkpad 19,5411 GC Zeeland 0486451813. Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Voordrukkerij commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl  Voor 4, redactionele mededelingen zie laatste pagina. Heidiexemplaren de Groot, Linnenstraat 5411 AJ Zeeland 0486 453816. GaafGrafisch, Wanroij 1690 www.utrookelijzer.nl 1


OP UUR EN TIJD

In memoriam Brabantzorg/Zorgcentrum Compostella Zuster Martia (Maria Margaretha) van der Burgt GEZONDHEIDSZORG Voor dag- en groepsverzorging, activiteiten en eetpunt B

Huisartsenpraktijk Vlaswiek Maria MargarethaDe van der Burgt werd 17 oktober binnen 1923 het Zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis in Landerd: contact opnemen met Dorothé Snijders van Praktijkadres: 5411 BE Zeeland, geboren. Zij Puttelaar was de 2B, dochter van Tieske451200. van der Burgt en Zorgcentrum Compostella: 458585 Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8.30–17.00 uur. Regina van Herpen. Bureau Zorgbemiddeling Optie 1 spoedlijn (uitsluitend voor spoedgevallen). In 1938 ging de oudste zus (Drika) het klooster in. Door de vele bezoekjes aan haarbij zus heeft Voor info over zorg en dienstverlening Zorgen Optie 2  vóór 10.00 uur, voor maken van afspraken Maria Margaretha ook gekozen voor het kloosterleven (in totaal hebben 4 zussen van der Burgt Verpleegcentra Brabant Zorg: 0413-380890 voor dezelfde dag. Ná 10.00 uur ook voor gekozen voor het van kloosterleven). Op 20 jarige leeftijd trad ze in bij de zusters Franciscanessen in www.brabantzorg.net/zorgbemiddeling@brabant.eu opvragen uitslagen en andere zaken. Breda. Zuster Martia is geprofest in 1944. Na haar opleiding van ziekenzorg A en B en een curThuiszorg Pantein Optie 3  voor de apotheek en herhaalrecepten. Voor alle zorgvragen (lokaal tarief) sus krankzinnigenverpleging vertrok Zuster Martia naar Curaçao. Op0900-8803 Curaçao haalde ze de Optie 1 bij spoedgevallen tijdens: 11.00-11.30 uur info.thuiszorg@pantein.nl/www.pantein.nl opleiding kraamzorg. namen “inlandse meisjes” de taken van de zusters over en werkoverleg; 13.00-14.00 Geleidelijk uur lunchpauze; 14.00-15.00 Pantein Extra, zie www.panteinextra.nl uur diverse (balie is open). ging Zusterwerkzaamheden Martia in 1961 weer terug naar onze koude kikkerlandje, waar ze weken heeft zitten Pantein Thuiszorgwinkel Herhaalrecepten: vóór 11.00 uur bellen of lege bibberen van de vrieskou. In Nederland volgde Zuster Martia een cursus Engels en in 1961 verNistelrodeseweg 10 Uden, 0900-8803 (lokaal tarief), doosjes MedicijnenIn kunnen de volgende dag van Zuid-Oeganda trok ze brengen. naar Oeganda. het uiterste hoekje zette ze een ziekenhuis mee ma. t/m vrij. 9.00-21.00 uur, zat. 10.00-17.00 uur. worden opgehaald ná 14.00 uur. op. In het ziekenhuis was ze hoofd operatiekamer en röntgenafdeling. Zuster Martia ging mee Zorgcoöperatie Zeeland Weekenddienst artsen “op safari’ om zieken te behandelen, zwangere vrouwen te onderzoeken en kinderen te vacOntmoetingscentrum D’n Inloop, Franciscushof 1, Geopend ma. t/m vrij. van 17.00-08.00 uur. Tijdens het cineren. Met anderen zorgde ze voor 130 patiënten, administratie, inkoop, onderhoud van ge06-54321812 / www.zorgcooperatie.nl weekend en feestdagen 24 uur per dag: 0900 8860 bouwen, aan nemen van personeel opleiding hulpverpleegsters en transportvan van9.30-12.00 zieken. Haar Open: di-/wo- en vrijdagochtend uur. Weekenddienst apotheek opleiding was vooral zelfstudie en “gewoon uitproberen”. Wanneer haar persoonlijke opleiding Fysiotherapie Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, was afgerond,10, bracht haar kennis en ervaring over aanFysiotherapie de mensen.Zeeland, In 1974Kerkstraat ging Zuster Mar* Praktijk 25, 451503 Nistelrodeseweg Uden, ze 0413-408780 tia naar Kenia, hier ging ze operatiepersoneel opleiden. Geleidelijk kwam er een verschuiving in (bedrijfs)fysiotherapie, manueeltherapie, kinderfysioBloedafname voor laboratoriumonderzoek en training, www.bedrijfs-fysiotherapie.nl de gezondheidszorg: ziekenzorg naar preventie.therapie Voedingsleer, hygiëne en babyverzorging Zorgcentrum Compostella,van Franciscushof 1, Zeeland. * W.J.verliet van Kessel, Fysiotherapie/Manueeltherapie moesten mensen uur, ziek door worden. In 1976 ze Kenia. Van 1982 tot 1984 was Op ma- di- voorkomen do- en vrijdag dat van 8.00-9.30 Brouwerspad 13, 452684 medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Zuster Martia weer in Oeganda. Terug in Nederland volgde Zuster Martia (op eenafspraak). cursus missiologie. Cesar Oefentherapie Voor meer informatie: www.dcbernhoven.nl Ze ging in het dekenaat werken, ondermeer met jongeren, in gevangenissen, in werkgroepen J. van Hastenberg, Brouwerspad 13a, 06-30790700 Moeders voor Moeders zoals Amnesty International. Ze leidde opvolgers op om haar werk een toekomst te geven. “Ik Praktijk vooraan Acupunctuur Jeanne van der Linden, 462459/0800-0228070 (gratis). vind namelijk dat na 30 jaar tropen en rondzwerven ook eens rust gedacht moet worden.” M. ten Westenend, Volkelseweg 20A, 0413-260392 Informatie: www.moedersvoormoeders.nl In 2008 ging Zuster Martia op werkbezoek in Roemenië. Hierbij een uitspraak gedaan door een Acupunctuur voor volwassenen en kinderen. Zwangerschapscontrole van de deelnemers aan het werkbezoek: Het is erg boeiend om met Zuster Martia te praten (84 CranioSacraal Therapie/Viscerale Manipulaties Verloskundige Praktijk Cuijk en Mill, 0485-451511 jaar jong en met een enorme kennis van de wereld). Riekje te Meerman, Kerkakkers 4, 451621 Bernhardstraat 13, 5451 BN Mill, aanmelden telefonisch In via 2010 ontving Zuster Martia van der Burgt de Bredase Vredesprijs 2010. Onderstaande werd www.meermanshanden.nl of email: info@verloskundigecuijkmill.nl aangegeven waarom Zuster Martia de Bredase Vredesprijs verdiend had : Sport- en ontspanningsmassages-voeding Tandartsen Zuster van der Burgt (86) is een zuster Franciscanes van de congregatie “Alles voor Allen” * Praktijk Tiny&Tonny, Pimpernel 14, 06-25000368 * J.E.M.Martia Jacquemard, Burgerveld 24, 452783 inInBreda. Haar congregatie heeft haar als missionariswww.tinyentonny.nl/tiny.en.tonny@planet.nl uitgezonden naar diverse ontwikkelingsspoedgevallen tijdens weekend: tandartsdienst * Relaxom & Relieve, face and bodycare, van Tienen, Uden/Veghel: 0413-408800. landen. Zij heeft zich daar ingezet als verpleegkundige gezondheidsposten enCora ziekenhuizen Vlasroot 2, 451293, www.relaxandrelieve.nl * M. de Graaf, Udenseweg 10b, 420500 op te zetten; tegelijkertijd leidde ze plaatselijke mensen op om het over te kunnen nemen. Na * Instituut Lamat, Hooge 6, 453936/06-19498601 In spoedgevallen van vrij. 12.00 tot ma. 8.00 uur:terugkeer haar is ze geenszins metRaam pensioen gegaan. Met Ook Shiatsu en Reiki, www/instituut-lamat.nl tandartsdienst Uden/Veghel, 0413-408800 volle inzet is ze door gegaan en ze is onverminderd actief. * Massagepraktijk Sandra Verdijck, Broeksteen 17, Logopediepraktijk Landerd Een aantal voorbeelden: Vele jaren is zij werkzaam ge06-45754934, www.sandraverdijck.nl Logopedisten: S. Hofmans, S. v. Boekel en K. Baltussen. weest op De*Bres in de St. Jansstraat te Breda. is het Vitaliteitscoach & Personal Trainer TomDit Laurenssen, Praktijk Zorgcentrum Compostella: 463093. Behandeling diaconaal centrum voor Kerk en Samenleving van het Kerkstraat 25, 06-15967529, www.tomlaurenssen.nl op afspraak. Info: www.gezondheidscentrumlanderd.nl dekenaat Breda. Hier zette Zuster Martia zich in voor * TCM, Tradiotioneel Chinees Geneeskundige, kenPodotherapie van de Kracht Y. Yan Chi Verhoeven, Hogeweg 12, praktische 451558 nis- en informatieoverdracht, maar ook voor Kerkstraat 25, Zeeland, 06-83166391 www.tcm-ccmc.nl/chilianzi@hotmail.com hulp aan mensen die dat nodig hadden. Ook was ze lid Voetverzorging Els Derks Opticien/Juwelier van de redactie van “De Buitendienst” het blad dat de Rootstraat 22, Zeeland, 451767 of elsderks@planet.nl Frank Verbeek, Kerkstraat 19b, Zeeland, 452500 Bres uitgaf. Mensenrechten nemen een grote plaats in bij Yoga * Yoga4all, Achter Oventje 15b, 452118 Zuster Martia.info@frankverbeekzeeland.nl Hier ligt haar hart. Zo is zij al bijna 20 jaar acwww.frankverbeekzeeland.nl tonnie@yoga4all.nl/www.yoga4all.nl tief medewerkster van de Stichting Religieuzen Tegen Maatschappelijk Werk Aanzet * Yoga Sanga, Boekelsedijk 18, 830200 Vrouwenhandel (SRTV) in Den Bosch. Voorts schrijft zij brieSpreekuur De Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, jolande@yogasanga.nl/www.yogasanga.nl ven voor Amnesty International en promoot zij deze activiZeeland, 461258, op donderdag van 9.00-10.00 uur. Amarant teit onder medezusters en personeel. het5401 verlengde Buiten het spreekuur: De MisseIn46, HT Uden, Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met een beperking en/of autisme. Cliëntenservice: 15.5030900-8066 1

90 2

0413-253900. Hulp online: www.aanzet.nl

- - hiervan heeft zij - -


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39, 458111, fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl De gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1. Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch (458111) een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch (458111) een afspraak maken. Burgemeester De heer M.C. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders * B.H.M. Brands* Ben.Brands@Landerd.nl * P.H.G.J.M. Jonkergauw* Piethein.Jonkergauw@Landerd.nl * N.B.A. Maathuis* Ben.Maathuis@Landerd.nl * Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers, 458230. Portefeuilleverdeling Burg. Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie en Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Brands: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en afval, Economische zaken, Centrumplannen en Referendum. Weth. Jonkergauw: Zorg en Welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Arbeidsmarkt, Sport, Sociale Zaken, WMO voorzieningen en Burger- en Overheidsparticipatie. Weth. Maathuis: Openbare werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en vervoer, Natuuren landschapsbeleid, Toerisme en recreatie, Accommodaties, Sport/verenigingen invalshoek accommodaties en Duurzaamheid. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de receptie van het gemeentehuis of bellen 458111 en ook via www.landerd.nl Vuilophaaldienst: op vrijdag in Zeeland. Milieustraat: (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss, 0412-629030. Open op woensdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: elke 1e dinsdag van de maand (tegen betaling), tel. melden vóór maandag 12.00 uur bij de gemeente 458111, of via de website. Klein chemisch afval (kca): gratis kca-box legen bij Gemeentewerf Schaijk, open maandag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 uur, en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, secretariaat parochie, Kerkstraat 25, 5401 BC Uden, 0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl

H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie: € 10,00 opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio: contactpersoon het parochiesecretariaat, 0413-263154.

VEILIGHEID Algemeen Alarmnummer: Politie, brandweer en ambulance: 112 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Politieloket Schaijk: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk, 0900 8844 Open: maandag 14.00-16.00, woensdag 16.00-18.00, zaterdag 10.00-12.00 uur, www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Annemarie Jacobs, 0900-8844 Slachtofferhulp: 0900-0101 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) Milieuklachtencentrale: 073-6812821 SOS Telefonische Hulpdienst 0900 0767 of regionaal 073-6140048 E.H.B.O.: Heeft u iets te organiseren bel of mail, minstens 3 weken van te voren, naar Corry de Veth, Vlaskapel 1, 452179 famdeveth@gmail.com Verbandposten: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1, 451289 C. de Veth, Vlaskapel 1, 452179 en W. Theloosen Weemveld 1, 450047 Ouderenadviseurs T. Logtens, 451711 en mevr. D. Vogels, 451784 Ouderensteunpunt Compostella Voor gratis informatie, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Steunpuntcoördinator Ria Richters, 06-23403327 of rrichters@rigom.nl Sociaal Raadslieden van Aanzet, bureau Uden De Misse 46, 5401 HT Uden, 0413-253900, spreekuur op afspraak dinsdag hele dag en woensdagochtend. Online spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur, u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland José Hoevenaars, 451421 of Joke v. Dijk, 451777 Ziekenbezoek Parochie Bel 0413-263154 of 06-21204630. Of zie www.parochiesintpetrus.nl onder Pastorale doelgroepen en daarna onder Kerk en samenleving. Wetswinkel Uden Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden, 0413-267400 Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Locaties AED in Zeeland Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss, 0900-9294 www.werk.nl/klantenservice.oss@uwv.nl Parochiële Caritas Instelling Informatie: Jan van Schooten (secr.) 451656 www.rkdiaconie.nl/info@rkdiaconie.nl Medische Speciaalzaak A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel, 0492-321976 Open: maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur. www.annywillemsen.nl / info@annywillemsen.nl Zittend Ziekenvervoer Ambutax Veghel B.V., 0900-2006002 Informatie: www.ambutax.nl / info@ambutax.nl Particulier zieken- en rolstoelvervoer Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14, Zeeland, 454545 www.vangerwen.nl / zeeland@vangerwen.nl Oud papier Door Ponyclub Jeanne D’Arc, route vrijdagavond (Melkpad-Vlasroot-Brand-Udenseweg-Schoolstraat-“de velden”) info: Benita van Dijck 0486-454711 Oud IJzer Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 uur op terrein van ’t Gilde aan de Brand, ingang grote poort Nieuwveldsetraat (geen koelkasten e.d.). Pinkeltje (peuterspeelzaal) voor 2-4 jarigen, Kerkstraat 57-59, 745005 (Kindcentrum De Morgenzon) Open: iedere dag van 8.30-11.30 uur. Pinkeltje kinderopvang en BSO Kerkstraat 35G, 453100 (Gemeenschapshuis De Garf) Opvang 0-12 jaar. Open: dagelijks van 7.00-18.00 uur. Spullenmarkt Reg. Nierpatiëntenvereniging Loods: Graspeel 52, Zeeland, 452960 Inzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Open op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking. 06-57162324, www.zorgland.nl/info@zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking, 06-40712408, www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek Kerkstraat 54, 451244, open: ma. 13.30-20.00 uur, wo. 10.00-17.30 uur, do. 13.30-17.30 uur, vr. 10.00-17.30 uur za 10.00-13.00 uur. Sporthal “De Hekel” Verhuur van accommodatie via het Gemeentehuis, afdeling Welzijn: 458111 Gemeenschapshuis “De Garf” Voor vragen, reserveringen etc. contact opnemen met 453835 of degarf@dorpshuizenlanderd.nl De Vlashoeve Puttelaar 37, 451921. Informatie en reserveringen bij Leo Boeijen, 436793

4

Landerdse Omroep Stichting Studio LOS, Kerkstraat 51a, 5411 EA Zeeland. Heemhuis “de Hooge Raam” Kleine Graspeel 3b, 454620. Archief en bibliotheek open op ma. van 19.30–22.00, het Heemhuis op wo. van 14.00-16.00 uur. Op afspraak: 06-55104998 of 451650 Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, 453163, open ma. en vrij. 18.00-19.00 uur. www.sjbzeeland.nl / magazijn@sjbzeeland.nl Inkaterrein Voor Informatie en reserveringen bel de beheerder van het Inkaterrein: Mari Celen, 452141

DIEREN Dierenarts Dierenartsencentrum De Peelhorst. Landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren: Mill, Meulenveldt 32, 0485-477555. Gezelschapsdieren: Uden, Drossaard 11, 0413-251159. Vogelwacht Zeeland M. de Louw, Langenboomseweg 47, 452240 voor zieke of gewonde vogels. Centraal hok postduiven Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13, 452560. Dierenambulance Maasland Bij dierenmishandeling bel 088-8113400 Bij verwaarlozing bel 144 Dierenopvang Maasland Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, 0412-638497. Open maandag t/m zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Registratie vermiste of gevonden (huis)dieren Dierenopvang Maasland Oss, +31 24 3555 0222, (Centrale Nijmegen)

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Univé Kapelweg 4a, 0165-309100, hetzuiden@unive.nl Open: ma. t/m vr. 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Inloopservice in het Kindcentrum De Morgenzon op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur. Van Zanten Assurantiën B.V. Kerkstraat 26, 453030. Voor al uw verzekeringen, hypotheken, financieringen en zorgverzekeringen www.van-zanten.nu / info@van-zanten.nu Post.NL MoneyGram handelingen, Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.00-20.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: 99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss Info: www.9292ov.nl / Taxihopper: 0900-8294467


www.benscampersencaravans.nl

• Onderhoud • Reparatie • Schadeherstel

(ook hagelschade)

• Bemiddeling bij aan- en verkoop • Ombouw en inrichting buscampers en trailers • Bijzondere aanpassingen - minder validen - cross, rally, fietsfanaten Hoefslag 7a - 5411 LS Zeeland T 0486-760070 / 06 55 73 74 85 info@benscampersencaravans.nl facebook.com/benstechniek

5 Adv_ZW_90x130mmRookelijzer.indd 1

7-1-2015 16:08:56


6


VOOR HAAR EN HEM: • HUIDVERZORGING • MASSAGES • ELEKTRISCH ONTHAREN • ACNE-BEHANDELING • • ANTI-AGE • (BRUIDS)MAKE-UP • PEDICURE • CADEAUBONNEN • COUPEROSE •

INSTITUUT LAMAT - HOOGE RAAM 6 - 5411LT ZEELAND WWW.INSTITUUT-LAMAT.NL - 06-19 498 601 ACNE EN ELEKTRISCH ONTHAREN WORDEN VERGOED DOOR UW ZORGVERZEKERAAR

Ook voor taxatie en/of reparatie van hagelschade bent u bij ons op het juiste adres Dealer van

Regatta 2015 50% korting op broeken en jassen Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24

Eurotrail Caravan dakhoes vanaf € 109,95 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30-18.00u, za 9.00-17.00u.

Travellife caravanhoes, vanaf € 199,95 nu vanaf € 134,95

meer aanbiedingen in onze webshop!

Herfst

7


Beste relatie Na ruim 30 jaar met heel veel plezier actief te zijn geweest in ons Tuincentrum hebben wij het besluit genomen te stoppen met deze activiteit. De gezondheid van Marga en de behoefte aan meer vrije tijd zijn de belangrijkste redenen om per 1 januari deze stap te gaan zetten. Het uiteindelijk ontbreken van bedrijfsopvolging was het laatste “zetje” wat ons heeft doen besluiten om het wat rustiger aan te gaan doen. Een weloverwogen besluit dus maar we kijken met heel veel genoegen terug naar de achterliggende jaren. Helemaal stoppen doen we echter niet want ons Hoveniersbedrijf blijft wel gewoon bestaan.

Wij willen al onze klanten heel hartelijk danken voor het jarenlang trouwe bezoek aan onze winkel en hopen u dit jaar nog een keer te ontmoeten in ons Tuincentrum. De koffie staat (nog steeds) voor u klaar. Marga en William Bongers

Langenboomseweg 117 • 5411 AT Zeeland • Tel. (0486) 45 19 91 • www.descheiwal.nl

8 Scheiwal ADV Rookelijzer 180x265.indd 1

07-09-15 17:20


ZONNEBLOEMMIDDAG Op zaterdag 12 september JL. werd de jaarlijkse Zonnebloemmiddag gehouden. Bijna de gehele zaterdag voormiddag was er door vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze middag. Zo rond de klok van tweeën kon men de gasten dan ook verwelkomen in een sfeervolle zaal met Zonnebloemen ter decoratie op de tafels. Na het nuttigen van koffie met een appelflap, luisterden we naar een optreden van Nico van de Wetering, een uit St. Oedenrode afkomstig dialectzanger die zelfgeschreven liedjes en liedjes van de nestor van de streektaalmuziek, Tjieu Sijbers, ten gehore bracht. Na een pauze waarin het traditionele “hapje en drankje” ook nu niet ontbrak, werd het programma voortgezet met een zogenaamde liederentafel. Er werd enthousiast meegezongen met overbekende Nederlandstalige “tophits” om tot slot zelfs over te gaan naar enkele onvervalste Duitse meezingers. Na een dankwoord van de voorzitter aan Nico van de Wetering en zijn muzikale begeleider, bleek er voor ieder een heerlijke huzarensalade met stokbrood te zijn. Het was al na vijven toen de voorzitter deze geslaagde bijeenkomst sloot. 15.465

15.464

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verkoop Zonnebloemloten. We bedanken al onze vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben ingezet om de zonnebloemloten te verkopen. Ontmoetingsmiddag. Graag willen we de ontmoetingsmiddag die iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur - in samenwerking met het Rode Kruis – plaatsvindt onder Uw aandacht brengen. Deze middagen worden gehouden in De Garf en zijn voor iedereen die het leuk vindt om een praatje te maken, een spelletje te spelen, of om zomaar een kopje koffie te komen drinken. Wij vragen U om een bijdrage van € 1,-- per middag. Schilderen. Iedere 2de en 4de dinsdag van de maand is er van 14.00 tot 16.00 uur gelegenheid tot schilderen in De Garf. Wilt u uw schilderstalent een beetje bijspijkeren of bent u een beginneling die graag schilderen tot uw hobby gaat maken? Dan bent u van harte welkom op deze middagen waar u de kneepjes van het vak zullen worden bijgebracht. Om te onthouden! 8 oktober JAARVERGADERING 9


PROGRAMMA KLEINSCHALIG THEATERBEZOEK 2015 7-10 De Bourgondische Belgen 10-10 Claudia de Breij 4-11 Karin Bloemen 24-11 Conny Jansen danst 15-12 Rudolphs Christmas 28-12 Rhythm of the dance

Cabaret Cabaret Show Dans Show Dans

Stadsschouwburg Nijmegen Parktheater Eindhoven De Lievekamp Oss Stadsschouwburg Nijmegen Parade ’s Hertogenbosch De Lievekamp Oss

€ 22.50 € 29,00 € 49.50 € 27.50 € 33.50 € 44.50

ALS U 3 PERSONEN BIJ ELKAAR BRENGT, GAAT EEN VRIJWILLIGSTER VAN DE ZONNEBLOEM MET U NAAR BOVENSTAANDE THEATERS Opgave bij Joke van Dijk tel; 451777 of bij Sjaan van Tiel tel; 451792

ATTENTIE

ATTENTIE

Wie heeft zaterdag 6 september jl., met de zonnebloemontspanningsmiddag in Compostella de verkeerde rollator meegenomen?? Kleur: zwart, groot zitplateau en plakband opzij om stok vast te zetten. Er is er wel een blijven staan met de kleur blauw en een groen lintje om de handvatten. Graag bericht naar Joke van Dijk: 0486 451777. 10


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Agenda 27 september: 28 september: 7 oktober:

Publiekswandeling naar Voederheil en Kreitsberg Lezing door Ton Cruijsen Liederentafel

Publiekswandeling naar Voederheil en Kreitsberg De Wandelgroep Cultuur van de Heemkundekring Zeeland heeft een nieuwe dorpswandeling uitgezet. Deze keer wandelen we door het gebied Voederheil en Kreitsberg. Over dat gebied en over de vroegere bewoners is veel te vertellen. Zoals over de bijzondere situering van boerderijen aan de linkerzijde van Voederheil. En op Voederheil woonde vroeger een Jonkheer Lopez de Suasso?! Verderop lopen we over de landweren van Zeeland en langs oudheidkundige opgravingspercelen. Waar zijn de ‘Baardmannen’ op de foto gezet? Wie was Toon Aorden? En we leggen uit hoe de Mariagrot en het Kruisbeeld op Kreitsberg zijn ontstaan. De wandeling wordt gehouden op zondag 27 september om 10.00 uur. We vertrekken vanaf het Heemhuis ‘De Hooge Raam’ aan de Kleine Graspeel 3B, Zeeland. Kosten deelname : volwassenen € 3,00, inclusief koffie/thee na afloop. Ga met ons mee Voederheil en Kreitsberg verkennen en beleven. Rabobank Clubkascampagne 2015 Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor de Rabobank Clubkascampagne zijn al weer gestart. De heemkundekring doet daar dit jaar aan mee, met twee doeleinden. De leden van de werkgroep heemtuin werken al tijden met gekregen en afgeschreven tuinmachines. Het wordt tijd dat ze beter materiaal krijgen. Daar gaan we met deze campagne voor zorgen. Het tweede probleem dat we proberen op te lossen, is de hoogte van de energierekening. Door de aanschaf van LED-lampen moet dat verbruik een stuk minder worden. Maar het is wel een hele uitgave. Help ons daarom met uw stem. Iedere stem is een euro waard. En u mag maximaal twee stemmen per vereniging uitbrengen. Lezing Ton Cruijsen Op maandag 28 september is de eerste bijeenkomst na de zomerstop. We beginnen om 20.00 uur met een korte vergadering om alle leden weer bij te praten. Om 20.30 uur komt Ton Cruijsen naar het heemhuis om ons wat te vertellen over de veranderingen die in onze dorpen plaats hebben gehad. Hij gebruikt veel voorbeelden uit Reek, maar die de meesten kunnen we gemakkelijk vertalen naar het Zeelandse. Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen € 1,50 entree. Grafzerken Het bericht heeft al in het Brabants Dagblad gestaan, maar daar is ook niet iedereen lid van. De Heemkundekring heeft in samenspraak met de parochie het plan opgevat om bepaalde oude grafzerken voor het nageslacht te gaan bewaren. Normaal gesproken worden zerken meteen verwijderd als de bijdrage niet meer wordt betaald. We proberen een aantal van die vrijkomende zerken te verplaatsen naar de achtermuur van het kerkhof. Daar worden ze dan op een rijtje gezet, zodat ook onze kinderen nog kunnen zien hoe de grafzerken van vroeger er uit zagen. We gaan uit iedere periode een zerk bewaren om zoveel mogelijk variatie te krijgen. U kunt zich niet aanmelden voor dit project. We maken pas een keuze als de familie de grafzerk heeft vrijgegeven voor verwijdering. 11


Schup en Schoefel 588

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schup: Un bitje van de schrik bekomme seinds vurrige week? Schoefel: Wor moes ik van geschrokke zing. Toch niks aparts? Schup: Nou van de superfilm: “Mè de Rood, loat op de stroot”. Schoefel: Ik snap er gen bal af. Ik denk da ge oant doole bent. Schup: Gij leest gen krante en gij kijkt nie op Ut Landerds nijs. Wa waar dr dan mè? Landerds nijs kunne wij nie oan en da is wel is seund. Nou ik heb er un stukske van gezien en gehurt. Ut duurde tot snaachs twelf ure. Nou liegde ming wa veur. Wis twelf uure vergadere ze noit. Dor worde muuj af. Toch echt woor. Ut leek wel unnen stoelendans. Zoveel gongen en kwamen er. Da moete mijn toch is uitlegge. Nou, dr is un par weke trug iets gebeurd, wordur de Gementerood nie wijer kos. En toen kreede un par nij rodsleej en un par nij wethaawers. En wette ok nog wie da zing? Nou dreej wethaawers trooje af en da ware Wethaawer Moritz Böhmer, wethaawer Jos Roelofs en wethaawer Hans Vereijken. Hoe wette gij nou hoe da ze heiten? Wiejte doe ik ut nie, ik heb ut opgezocht in krante en gevonde. En wie zing er nou as nij wethaawers gekomme? Ok wer uit de krante: Ben Brands, Piet Hein Jonkergouw en Ben Maathuis. Ik ken der gennen enne. Da waar vruuger toch veul hendiger. Toen wiste wie ze waare. Da is woor. Denk mar oan Wim Moorman, Ben van der Burgt, Martien van der Burgt, Toon van Dongen en nog veul miejr. En dan ok nog un par nij rodsleej, die ik ok al nie ken. Wor zoj da oan ligge? Da kumt ervan as gij ou eige nie mer inspant um dr achter te komme. We moete ok vort zoveul bij haawe en op tijd ete en sloope en zoewe. En nou ha’k gezien da zuster Martia gesturve is. Die hè veul geschrivve over heur missie in Afrika. En we hajje vruuger toch zoveul missionarissen. Ik gluuwf da dr nog twieje leve; Poter Nol van Dongen en poter Jan van Zellund. Ja jong we kommem allemol oan de burt. Dr wordt niemes overgeslage, hoe aawt ge ok wordt. Hajde ok gezien da Leo wer trug is en Ria. Mar da ze vurrige kiejr tien bladzij hajje moete loote liggen. Un dik boek iedere kiejr. As de gemente ut woj, kosse ze ok un dik boek maken van alle mense die in ut durp harder dan dartig rije en da zing er veul. En nou hajje ze ut er over um den Ujeseweg ok dartig te gon make as die olling op nijt oangekleejd is. Da zal wel! Dan moete ze wel zuutjes gon rije en de fietsers moei op ut pad blijve. Da zoj moj zing , rustig en veilig vur alleman. En nou zulle we daluk wer wijdeweg kunne kijke. Dan gè ovveral den hoewgen mais verdwijnen. Ja jong, wa is die hog gegroeid di joor. Da zulle ze over un par monde ok merreke as de Sinterklôs imkoewpe gedon worre. Da is nog wijd weg. Da daachte mar. Un par monde en tis zo wijd. Och jong, zojde dan ok nie alvast unnen kerstbom koewpe. Da kumt umda ut dan erder vurjoor is, want van kaaw haaw ik nie. En de Fiets Mee is ok alwer vurbij. Nie zoveul volluk as vruuger. Ja de keinder fietsen nie mer en de awwer op stroewmfietse. Ja jong, de tij verandere en wij ok un bitje. Wis den tijd da de bloajer valle. 12


NIEUWE OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13.30 – 18.00 uur DINSDAG t/m VRIJDAG 09.00 – 18.00 uur ZATERDAG 08.00 – 16.00 uur

Ivm de overhuizing bieden wij u 10% korting op onderdelen tijdens de gehele maand september. Tegen inlevering van deze bon komt u hiervoor in aanmerking

Zie voor verdere openingstijden op onze website Verstegentuinplanten.nl

Bosch Car Service Autobedrijf Jan van Poppelen Airco specialist Peugeot/Renault specialist Koppeling specialist list Benzine/diesel management specia Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s n Onderhoud en reparatie van alle merke

Erkend APK II keurstation Schade expertise en schadeherstel Verkoop van alle merken autobanden Autoruitenservice Autoaccersoires

Mgr. Borretstraat 54 A 5375 AC Reek Tel.: 0486 - 472324 Fax: 0486 - 420451 info@autobedrijfjanvanpoppelen.nl www.autobedrijfjanvanpoppelen.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl

Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 13


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Comfort en veiligheid - zonwering - rolluiken - veranda - hekwerk

14

Sebastian Schuurmans Vrijblijvend advies en oerte op maat aan huis! 06 - 11 45 93 89 www.schuurmansbuitenleven.nl


Een trek op Eenlekkere lekkere snack opiedere iedereplek plek Verse Versefriet frieten ensnacks snacks gebakkenop oplocatie locatie gebakken

(

Anne Bardoel Haarstyliste-aan-Huis M: 06 52 03 13 93 E: info@lesalon-byanne.nl www.lesalon-byanne.nl

)

Maar ookbroodjes broodjesbeenham, beenham, kipshoarma, kipshoarma, Maar ook vegetarischesnacks, snacks,broodjes broodjes hamburger, hamburger, vegetarische gehaktballen of glutenvrij. gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar

Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden

Bel of mail voor de mogelijkheden 06-22616835 /info@snacks4you.nl 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl

www. Snacks4you.nl

Ook verhuur van toiletwagen

Ook verhuur van toiletwagen 15


Het Witte Huis à La Carte. Kom binnen, proef en geniet.. Elke week een wisselend menu van onze nieuwe chef Frank. Laat u verrassen door vernieuwende gerechten die nergens anders te proeven zijn.

All-in feesten, bruiloften, recepties, jubilea, concerten, of een reunie… Alles is mogelijk bij Het Witte Huis en ontdek dat goede kwaliteit en service helemaal niet duur hoeft te zijn… Catering, bestel de lekkerste koude en warme buffetten of bbq’s voor bij u thuis bij Het Witte Huis. Kijk op de website of onze facebookpagina voor de vele mogelijkheden. Barbecue compleet al vanaf € 10,00 per persoon.

Meer informatie hierover vindt u op onze facebookpagina: www.facebook.com/Het.Witte.Huis.Zeeland, Like ons voor meer info..

Het Witte Huis. Voor alles wat mensen samenbrengt…

16


Hemels Met gepaste nieuwsgierigheid heb ik vandaag, de dag dat ik dit stukje schrijf, overdag TV zitten kijken. Iets wat ik normaliter niet doe. Overdag ga je andere dingen doen en bij mooi weer het liefst buitenshuis. De bijzonderheid dat ik voor de TV koos zat in het feit dat ik de gouden koets weer eens wilde aanschouwen en de koning zijn troonrede aan wilde horen. Vooral de gouden koets had mijn belangstelling, want de komende vijf jaar zal ik het zónder moeten doen wegens de grote renovatie die dit vervoermiddel moet ondergaan. Ik keek naar de vele afbeeldingen die geschilderd zijn tussen het opgelegde bladgoud. Zouden deze vervangen gaan worden door andere beeltenissen? Immers: na Zwarte Piet hebben sommigen het nodig gevonden om de aanval te openen op iedereen die zich met de renovatie van de gouden koets gaat bezighouden, met name met de afbeeldingen. Oké, de huidige afbeeldingen kunnen gevoelens oproepen uit het slavernijverleden. Mij is dat overigens nooit zo opgevallen terwijl de koets passeerde. Ik keek naar de mooie glimlach van koningin Beatrix en in de huidige tijd met nog meer plezier naar Maxima. Toch verwacht ik dat er straks andere beeltenissen op de koets gaan komen. In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren en de actievoerders zullen die tijd zeker benutten om hun gelijk te halen en gedaan te krijgen dat er andere beeltenissen op de koets komen. Ik vroeg me af wat je er dan op zou moeten zetten. Ik kwam er niet uit, wat is mooi? Een afbeelding van ons huidige koningspaar misschien? Een mooie afbeelding van Maxima zou een optie zijn, een mooie afbeelding van Willem Alexander wordt al weer een stuk moeilijker… Misschien een mooi jachttafereel? Zeker dat daar gezeur over komt en wijlen Prins Bernard weer verkeerd ,,afgeschilderd” wordt. Ik heb overigens geen enkel idee wat zo’n opknappertje gaat kosten. Maar als ik ga rekenen dan kom ik al snel op vijf jaarsalarissen van de vele ambachtslieden die best pittig zullen zijn omdat het specialistisch werk is. En dan niet te vergeten, dat alles wat goudkleurig is opnieuw voorzien wordt van nieuw bladgoud. En waarschijnlijk (dat is mijn persoonlijke inschatting) ook nieuwe afbeeldingen. Die moeten eerst nog ontworpen en goedgekeurd worden, waardoor de renovatie nog een jaar langer gaat duren…. Dus uiteindelijk duurt het geen vijf jaar, maar zes lange jaren dat ik de koets moet missen. De troonrede heb ik ook gehoord, spectaculair was dat niet want het meeste was al uitgelekt via de pers. Voor de ouderen wordt het voorlopig nog niet veel beter. De AOW gaat nauwelijks omhoog (één ijsje per maand slechts) en de pensioenen die zijn al jaren niet meer geïndexeerd. Ik heb nog dagelijks mijn boterhammetje met beleg en leef in vrede tussen leuke mensen! Mij hoor je daarom niet klagen. Een extra ijsje is ook lekker! Maar toch… voor veel ouderen is het onverteerbaar dat ze de kans lopen zelf eerder omhoog te gaan (gaan hemelen) dan hun pensioen……………!

Groetjes, Tim.

Victor bedankt voor je verzoekje via L-FM

17


Kruiswoordpuzzel Vul de puzzel in en stuur deze oplossing vóór 15 oktober 2015 (19.00 uur) naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

18


Kinderpuzzel Streep de woorden in de woordzoeker door en vorm van de overgebleven letters de oplossing. De woorden kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal staan. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen vóór 15 oktober 2015 (19.00 uur) naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

Bladeren Boom Bos Bui Dennenappel Egel Eikel Fris Halloween Hei Herfst Hout Jaargetijde

Jas Kastanje Kleuren Kouder Laarzen Mist Muts Najaar Oktober Paddenstoel Paraplu Regen Seizoen

Sjaal Slak Soep Spinnen Stormen Takken Vakantie Vorst Waaien Web Weer Wind Wisselvallig

Oplossing kinderpuzzel 587: klaslokaal Prijswinnaar na loting: Tijn van de Akker, Langenboomseweg 112 Oplossing puzzel 587: alle hout is geen timmerhout Prijswinnaar na loting: Gerrit Stroeken, Vlasroot 1 19


Zelland Zelland is is Zelland Zelland

(deel 100) 100) (deel

Wiehaj haj da da gedaacht… gedaacht… Wie De radioverzuukskes radioverzuukskes van van Landerd -FM vlovlo De Landerd-FM gen ons ons de kir kir umum de orre. Wa’n Wa’n gen deveurige veurige de orre. toeval dat ‘r zo veul tegelijk wiere aonge toeval dat ‘r zo veul tegelijk wiere aonge-vroogd , veur veur de de schrijvers di di blad. Of zou vroogd, schrijversin in blad. Of zou Albert dor iets meer van af weten? Da Albert dor iets meer van af weten? Da zou zou zomar mar kunne man . zo kunne, ,man. ieder geval dieje radiozender d uu goed goed InInieder geval: : dieje radiozender duu z’n best. Ik luister d’r duk nor, want ik vein da z’n best. Ik luister d’r duk nor, want ik vein da ze goeie goeie aauwe aauwe muziek muziek draeijen, veural in in ze draeijen, veural de veurmiddag e . Da n wurd ‘r ok nie de veurmiddage. Dan wurd ‘r ok nie deu rhinne gekletst, want da vein ik keizund. deurhinne gekletst, want da vein ik keizund. Heurde unne k ir ‘n moi plaotje, en dan zit ‘r Heurde unne kir ‘n moi plaotje, en dan zit ‘r iemes interessant deurhinne te wauwelen. iemes interessant deurhinne te wauwelen. Da hoeft nernte nie veur. Unne goeie Da hoeft nernte nie veur. Unne goeie disk zjokkie wit van te veure ’t belangrijkste diskzjokkie wit van te veure ’t belangrijkste van ‘n plaotje te vert el len, en as ‘ t begint, van ‘n plaotje te vertellen, en as ‘t begint, dan houd t ie zunne mond. dan houdt ie zunne mond. Da zouwen ze zo af en tó w i n’t gemintehuis Da zouwendoen, ze zo en tów gemintehuis ok moeten d’reafmond dichtin’t houwen. ok moeten doen, d’re mond dicht houwen. Want w à tter nou toch glijk gebeurt, dor Want wàtter nou toch glijk gebeurt, dor lusse de musse gin dreug meel af. lusse de musse af. in diejen Wie snapt ’t noggin wàdreug ttermeel gebeurt Wie snapt ’t nog wàtter gebeurt in diejen raodszaal? Ikke nie mir in elk geval. Dan raodszaal? Ikke nie mir in elk, dan geval. Dan g a on d’r wir wethouwers uweg komme gaon d’r wir wethouwers uweg, dan komme d’ r wir neij, die moete eigenlijk al wir gaon d’r wir neij, die moete wir gaon veurda ze begonnen zè eigenlijk n en danalmeugen veurda ze begonnen enin, dan ze d’r uiteindelijk toch welzèn wir enz.meugen ze d’r uiteindelijk toch wel wir in, enz. ’t Lijkt nernte op. En net nou ze veur zo’n ’tbelangrijke Lijkt nernte op. En staon. net nou ze veur zo’n beslissingen De toekomst belangrijke De toekomst van Landerd,beslissingen oftewel destaon. toekomst van van Landerd, oftewel de toekomst Schaijk , de Reek en Zel land. Dor moete nievan Schaijk, de Reek en Zelland. Dor moete te licht ovv e r denken en proten. Dor moet nie te licht ovver enworden, proten.serieus Dor moet fe soenlijk ovverdenken vergaderd fesoenlijk ovverluistere vergaderd serieus no r alle mense , die worden, wa te vertellen nor alle mense luistere, die wa teinvertellen hebben , en veural ok de mense eiges de driy durpen woord oten, wa ze zelf ’t hebben, enaon’t veural okl de amense eiges in de liefste willen. aon’t woord laoten, wa ze zelf ’t driy durpen Da g èwillen. ok gebeuren denk ik, ‘n referend um, liefste zoas daok megebeuren ’ n moeilijk woord heit.referendum, Da gè denk ik, ‘n ’t Wier tijd’n moeilijk ok , wantwoord onderaon di stukske zoas daokme heit. ste: nog inne kir. Dan is Landerd opgedoekt, ’t Wier ok tijd ok, want onderaon di stukske ste: nog inne kir. Dan is Landerd opgedoekt, 20

zoveulas.Nou, Nou, ik waar ’n bietjeteteoptimi optimiszoveulas. ik waar ’n bietje stisch zogezeed, zogezeed, want Landerd nog tisch want Landerd i sis ‘r ‘rnog steedsenen ’t zal d’r nog ’n stutjeblijven, blijven, steeds ’t zal d’r nog wel ’nwel stutje as’t’tzozo deurgè. as deurgè. We chten dus mar mar g geeWewáá wááchten dus mar ‘s‘srustig rustigaf,af, mar beu ren geggut wel, da da is zois kloor as ’n as ’n beuren geggut wel, zo kloor klun tje. Al t ’t’tveul as as noddig is. is. kluntje. Alduur duurt veullanger langer noddig In stukske hierhier h hè’k è ’k alal verteld hoehoe In ’t’tveurige veurige stukske verteld dan die neij geminte zou moeten gaon dan die neij geminte zou moeten gaon he ten. IkIk heb e iene nanaomen o men heten. heb alalversch verscheiene ggeheurd, e he urd, mar ’t zal zeker wel iets mi mar ’t zal zeker wel iets mi dede Ma o shorst of tetedoen DorDor kunde Maoshorst ofzozo doenhebben. hebben. kunde ha ost nie WelWel durhinne, ovverovver die haost nieumhinne. umhinne. durhinne, die mooi fiets en wandelpeej. Ge k èkt oe ogen mooi fiets- en wandelpeej. Ge kèkt oe ogen uit, s de zo zo veulveul moi moi uit, veural veural nou nouwir wira as deherfst herfst kleuren laot versc heine n. Da’s elk joor toch kleuren laot verscheinen. Da’s elk joor toch wir n schouwspel, en en da wurd wir ‘n‘n heel heelschò schòn schouwspel, da wurd duk nog moier as de lè gstaonde zonzon d’r d’r duk nog moier as de lègstaonde stralen d’r nog ’s deurhinne laot schiefer en. stralen d’r nog ’s deurhinne laot schieferen. En ok ok nognog ’t geluk het dahet datter tter unun En as asge gedan dan ’t geluk bietje reif elige m ot flarden ha ng en , nou dan bietje reifelige motflarden hangen, nou dan kunde oe geluk bekant nie mir op. kunde oe geluk bekant nie mir op. Ja, schò nheid zit nie in grote en duur dinger; Ja, schònheid zit nie in grote en duur dinger; nieje, die zit in de klein dingskes uit de nieje, die zit in de klein dingskes uit de na tuur. Dor moete oog veur hebbe , en dan natuur. Dor moete oog veur hebbe, en dan kunde genieten, zonder da ’t ok mar i nne kunde genieten, zonder da ’t ok mar inne cent kòò st. cent kòòst. Wa ok veu r niks is, is da ge rooie meu gt over Wa okgijveur niks is, Kende Zelland ? : is da ge rooie meugt over Kende gij Zelland?: De veurige kir waar eigelijk nie zo moeilijk: De veurige zo neije moeilijk: Die woorden kirz waar è n teeigelijk veine nie in de Die woorden zèn te veine in de Mo rgenzon. D’n uurste steen zoveulas, die neije Morgenzon. steen zoveulas, wier gelee d D’n deuruurste de schoolkeinder in ’t die wier geleed deur de schoolkeinder ge b ouw van de twee scholen , en in de ’t gebouw van de twee scholen, en de aander veu rzieningen , in 2013 al wir . aander in 2013 al wir.Ok m’n Mar toch veurzieningen, haj niemes ’t gerooien. Mar toch haj niemes ’t gerooien. Ok m’n váá ste inzenders nie, j a ommer wor. vááste inzenders nie, jaommer wor. Nou, veur de allerl è èste kir: wor in Zelland Nou, veur kir: wor in…Zelland kunde lezen:de allerlèèste Een saamhorigheid die kunde lezen: saamhorigheid… die weerbarstiger bleekEen dan graniet. weerbarstiger graniet. …) (Nee, ’t is nie debleek neij edan geminteraod (Nee, ’t is nie de neije geminteraod …) Probeert ’t mar wir te veine en stuurt ’t Probeert wir grif te veine an twoord ’t danmarmar gauw en op stuurt naor: ’t antwoord dan mar grif gauw op naor: victo rvanuje@hotmail.nl victorvanuje@hotmail.nl Nou mensen, nog inne wor… Nou mensen, nog inne wor… Wies d’n volgende kir. Wies d’n volgende kir. Victor van Uje Victor van Uje


Naast onze partywagens en groepsactiviteiten bent U bij VGA Zeeland ook aan het juiste adres voor het huren van losse partybenodigdheden! Bar krukken € 1,25 Stapelstoelen € 0,85 Gestoffeerde stoelen € 2,75 Lange tafels (180 x 80) € 6,00 Statafels € 6,00 Terrastafels vierkant € 4,50 Terrastafels rond € 4,50 Biertafelset (220 cm) €12,50 Tafelkleedjes rood € 2,25 Luxe tafelkleedjes € 8,00 Borden incl. mes en vork€ 0,45 Lepel of mes of vork € 0,15 Dessertlepel € 0,15 Roomstel € 0,50 Gebaksbord incl. vorkje € 0,30 Kop/schotel incl lepel € 0,25 Theeglas incl. lepel € 0,25 Theekan € 1,00 Soepkoppen incl lepel € 0,35

Koffiezetapparaat € 8,50 Koffiepercolator (80x) € 12,50 Koffiecontainer (100x) € 6,00 Koffiecontainer (40 kops) € 5,00 Koelkast groot € 30,00 Koelkast tafelmodel €10,00 Koelcontainer €12,50 Koelwagen op aanvraag Thermoskan € 1,50 Wijnglas € 0,15 Bierglas € 0,10 Fris glas € 0,10 Spatje glas € 0,15 Champagneglas € 0,20 Sapkannen € 1,00 Dienbladen € 1,00 Broodmandjes € 0,50 Bonbonschaaltjes € 0,25 Glazen schalen div. € 0,75

Vleesschalen div. € 0,75 Amuseglaasje € 0,35 Amuselepel € 0,35 Soepterrine € 3,50 Chavingdisch ovaal € 7,50 Chavingdisch hoog € 7,50 Soep warm houd ketel € 7,50 Warm houd plaatjes € 1,25 Verwarming excl. gas €12,50 Barbecue 3 branders € 5,00 zonder gas Garderobe rek +/- 60 jas€15,00 Kapstok € 7,50 Prikkabel 12 m. € 7,50 met gekleurde lampjes Kook pannen 20 L € 6,50 Kook pannen 40 L €11,00 Kook pannen 50 L € 8,00 Biertap met spoelbak € 37,50

Tenten kunnen wij via onze collega’s voor u regelen en ook voor de drank voor uw feest kunt u bij ons terecht. Vraag naar de mogelijkheden en prijzen. Mocht u iets zoeken wat hier niet bij staat, vraag ernaar; wij zijn er bijna zeker van dat wij u kunnen helpen. Al onze prijzen zijn incl. B.T.W. De materialen moeten opgehaald en terug gebracht worden in ons magazijn en voor grotere partijen kunnen wij gratis een aanhangwagen beschikbaar stellen.

Thuisfeestwagen Dit is een volledig ingerichte aanhangwagen voor feesten of andere doeleinden. Het enige wat u hoeft te doen is de wagen ophalen en terugbrengen. Een kleine moeite voor een geslaagd feest. De inhoud is voor een feest voor 50 personen. Kosten: € 69,50 30 stoelen 20 barkrukken 5 tafels 5 statafels 10 tafelkleedjes Buffettafel met rok 50 kop/schotel/lepeltjes

20 theekopjes 10 roomstelletjes 10 bloemvaasjes 10 asbakken 10 sfeerlichtjes 50 gebaksborden/vorkjes waterkoker

10 bonbonschaaltjes 50 borden met bestek 40 frisglazen 15 borrelglazen 40 bierglazen 25 wijnglazen 25 longdrinkglazen

3 dienbladen Kurkentrekker/opener Koffiezetapparaat Theekan/rechaud 5 schalen (hapjes)

Meer informatie: vgazeeland@home.nl • www.vgazeeland.nl of bel naar 06-51565840 21


22


Dorpshuis Zèlland Samen Meer Mogelijk Maken

Doel: realisatie van één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis in Zeeland! De gemeente Landerd en de Initiatiefgroep Dorpshuis Zelland zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis in het centrum van Zeeland. In juni 2015 heeft hiervoor een laatste gezamenlijke overleg plaatsgevonden. Zoals u weet is er in de tussentijd een breuk in de coalitie RPP-VHL-PL gekomen. Mede hierdoor en het zomerreces hebben de politiek te nemen vervolgstappen even wat vertraging opgelopen. De initiatiefgroep bedankt de aftredende wethouders langs deze weg hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet! Voor de centrumvisie was dit dhr. H. Vereijken Die in zijn afscheidsspeech zelfs sprak over het feit dat Zeeland een heus ‘Vondelpark’ gaat krijgen op het Vlasgaardterrein, dat tevens bestempeld is als sociaal cultureel ontwikkelgebied! Voor het accommodatiebeleid, waaronder ook één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis in Zeeland valt, danken wij dhr. M. Böhmer. Voor zijn expertise en steun in de afgelopen maanden voor ons burgerinitiatief; dorpshuis Zelland. Wij vinden het jammer om afscheid te moeten nemen en gaan vol vertrouwen de te nemen vervolgstappen met de nieuwe wethouders voortzetten. Inmiddels zijn ook de nieuwe wethouders beedigd en wordt de verantwoordelijkheid voor het accommodatiebeleid en de centrumvisie Zeeland over gedragen aan de nieuwe verantwoordelijken. Wij heten hen dan ook van harte welkom en rekenen op volledige ondersteuning van ons initiatief. Voor de centrumvisie Zeeland met bouw of aanbouwplannen is dat dhr. B. Brands. Voor het accommodatiebeleid is dat dhr. B. Maathuis . Voor de portefeuille sociale zaken, jeugdzorg en welzijn is dat dhr. P.H. Jonkergouw. Het moge duidelijk zijn dat ook juist SJB, zorgcoöperatie Zeeland, participatiewet enzovoort, allen binnen deze portefeuille met

name ook voor het nieuwe dorpshuis binnen de nieuwe centrumvisie en het accommodatiebeleid van Zeeland van wezenlijk belang zijn. De visie voor Dorpshuis Zelland is veel meer dan alleen een accommodatie en raakt het geheel van B&W en alle raadsleden. Dat is ook logisch omdat een functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis rollen vervult voor de gehele Zeelandse bevolking. Wij bedanken daarom ook alle raadsleden en hun achterban. Dankzij hen, niemand uitgezonderd, zijn wij gesteund en gesterkt in de ontwikkeling van de visie van dorpshuis Zelland. In het bijzonder natuurlijk alle Zeelanders en verenigingen bedankt voor alle input. Zij zijn immers degene waarvoor we het initiatief gestart zijn! ‘Wij zijn met de goede intentie bezig!’ aldus de hartverwarmende woorden van onze burgemeester dhr. M. Bakermans tijdens de Z.A.T. (Zellandse Aauw Tractors) rit eerder dit jaar. Wij hopen samen met alle genoemde partijen verdere invulling te gaan geven aan ons mooie doel en alle ideeën samen te bundelen om te komen tot één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis voor Zeeland op basis van onze door Zeeland gedragen uitgangspunten. Graag nemen we u daarom een stukje mee in ons doel en onze breed gedragen Zeelandse visie. Ons uitgangspunt was en is dat een dorpshuis na verloop van tijd ook zonder substantiële subsidie exploitabel moet zijn. Dat geldt nu voor geen enkele Zeelandse accommodatie. Daarvoor dient de ruimte (véél) breed (breder) inzetbaar en multifunctioneel te zijn, inclusief een grote zaal voor podiumactiviteiten en grote Zeelandse uitvoeringen. Om werkelijk functiegericht te zijn dient voor alle verenigingen, voor bestaande én nieuwe activiteiten een plek te zijn.. Flexibiliteit is hierbij zeer belangrijk. Als er meer mogelijk is wordt er ook meer gebruik van gemaakt - - Dat maakt - 23


Dat maakt, dat concentratie van verenigingsactiviteiten op één centrale plek eindelijk mogelijk wordt. Om op termijn voldoende eigen middelen te kunnen genereren is het van belang direct rekening te houden met toekomstbestendigheid. Daar is in het voorbeeld van de Garf vanaf het begin onvoldoende rekening mee gehouden. Door bezuinigingen is een sluitende exploitatie niet mogelijk gebleken. Om herhaling te voorkomen dient daar nu lering uit getrokken te worden. De combinatie van zowel binnen als buitenactiviteiten is van groot belang voor een bruisend dorpshart en om voor zowel jong als oud een centrale laagdrempelige ontmoetingsplek te kunnen zijn. Zo bewees SJB met haar georganiseerde Koninginnedag bij de sporthal onomstotelijk. Om beide doelgroepen aan te (blijven) spreken is ook aankleding en sfeer een belangrijk onderwerp. Het is noodzakelijk om flexibel om te gaan met ontwikkelingen in de tijd. Denk aan verschuivingen in gebruik en toegankelijkheid op basis van onder andere demografische trends. Een toekomst bestendig dorpshuis moet voor minimaal vijfentwintig jaar kunnen voldoen aan de behoefte in ons dorp! Van de na ons initiatief 27 (ipv 6) actief deelnemende verenigingen willen we er geen verliezen. Er moet voor iedereen plaats zijn in ons dorpshuis. Dus geen verwijzingen naar andere accommodaties. Er mogen ook niet aangesloten verenigingen/buurtschappen/goede doelen maar ook particuliere initiatieven gebruik maken van t dorpshuis! Dit ook met het oog op een haalbare exploitatie. De nu aangesloten verenigingen, zijn onder meer: de jeugdsmouskes, maar ook de “grote” smousen, Stichting Jeugd Belangen, de Soos, ut Hoischurke, de Zonnebloem, biljartclubs, Leyenda, bridgeclub, dansschool Zumba, EHBO, foto en filmclub, KBO, zorgcoöperatie, de Loreley, Decibel, Volleybalclub, dansgroep KVO, vogelvereniging, verenigingskoepel, schilderclub de Zolder, rolstoeldansers, kruisboog vereniging, alleenstaande vrouwen, creatief centrum, kerkkoor. Wie volgt? Uitgangspunt is verder dat het dorpshuis wordt bedacht en uitgevoerd voor en door Zeelanders. Niet te groot, niet te klein, precies goed! Wij Zeelanders zijn de bedenkers en de uitvoerders! Het wordt een dorpshuis van ONS! De bedoeling van samen meer mogelijk maken is dat we samen meer voor elkaar krijgen 24

en gebruik kunnen maken van een ieders creatieve talent. Draagvlak genoeg! Het is de bedoeling dat de verenigingen met dezelfde of betere voorwaarden kunnen overgaan naar het nieuwe dorpshuis. Geen huurverhoging, geen duurdere horeca. Eigenlijk vindt de initiatiefgroep zelfs dat er helemaal geen huur gevraagd mag worden aan goede doelen. Ook vinden wij dat deze goede doelen de horeca zelf mogen verzorgen. De prijs voor het glaasje fris voor de Soos moet gehandhaafd kunnen blijven. Zeeland is van oudsher een bruisend dorp. Wij willen het dorpshart opnieuw levendig krijgen op korte en lange termijn voor onze eigen gemeenschap. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Het dorpshuis hoeft niet zo groot en onbetaalbaar duur te zijn als eerder MFC plan. Uitgangspunt is betaalbaar zijn én blijven voor gebruikers waarbij de accommodatie goed gebruikt moet worden! Daarbij is het vooraf zinvol en vanzelfsprekend om met name ook naar energie neutrale oplossingen, slimme combinaties en andere innovatieve mogelijkheden te kijken. Een ding weten wij als initiatiefgroep dorpshuis Zelland zeker. Zeeland is een dorp met een sterk verenigingsleven! Nu telt onze gemeenschap 150 verenigingen waarvan reeds 27 verenigingen medewerking hebben toegezegd aan realisatie van dit project; één (beter en bruikbaar) dorpshuis voor Zelland, TOP! In Oploo bleek realisatie van een compleet nieuw dorpshuis met 7 verenigingen exploitabel door eigen inwoners! Gerund met (grotendeels) vrijwilligers, zonder (afhankelijkheid van) commerciële (horeca)uitbater. Wij zijn ervan overtuigd dat met de hulp, kennis en expertise onder onze eigen ondernemers en ZZP-ers in Zeeland dat zeker haalbaar is. Wanneer wij het hebben over zorgen voor elkaar en goede doelen steunen dan gaan wij in Zeeland ervoor en dan komt het er ook. Van, voor en door Zeeland! Daarom zijn wij zo trots op ons Zelland! Iets vragen voor onszelf daar blijken wij politiek gezien minder sterk in. Zeelanders zijn dan te bescheiden gebleken, kijkend naar de voorzieningen in omliggende dorpen. Tijd om nu eens werkelijk zorg te dragen voor de toekomst van ons eigen dorp. Samen! Op basis van een duidelijke visie en mét politieke steun en beschikbare middelen. ‘Wat er nodig is komt er!’. Daar rekenen we dan ook op! - - Want met een - -


Want met een budget van nul komma nul komt er niets.. Momenteel zijn de verenigingen verspreid over drie verschillende locaties. Dat is (te) duur en niet efficiënt concludeert de gemeente. Zij willen daarom graag terug naar 1 locatie. Dat snapt iedereen in Zeeland. Daarom hebben we bewust de politiek vanuit de gemeenschap opgezocht om ons gezamenlijk hierover te buigen. Het gaat namelijk niet alleen over de 27 aangesloten verenigingen maar ook over het zo belangrijke stukje spontane, sociale ontmoeting zoals dat heet. De transities die nodig zullen zijn en hoe wij Zeeland zien over 25 jaar. Dat bepalen we nu, burgers, boeren en buitenlui. Zo moet er in elk dorp een functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis zijn, een laagdrempelige plek, waar men elkaar kan ontmoeten. Niet alleen binnen (of buiten nat worden in de regen) dus met een overkapt terras en geschikt voor minder validen. Niet alleen tussen saaie muren maar met een deels groen een deels verhard evenementen terrein zodat het ook kan fungeren als start- en finishpunt voor de avondvierdaagse, ZAT rit, enzovoort! Mét wandelpaden naar Compostella, waar ouderen een rondje kunnen maken tussen bomen, langs terras, speeltuin voor kinderen en rustbankjes of vertelkuil. Met behoud van historische gevels als het Parochiehuis. Het liefst in de vorm van de oude ‘romfabriek’ en eerder verdwenen ‘kiosk’. Een écht Vondelpark! Hiervoor hebben we de gemeente nodig om datgene wat nodig is te faciliteren. Hoe weet de gemeente nu wat wij in Zeeland nodig hebben zonder onze diepgewortelde tentakels in de dorpsgemeenschap? Daarvan zeggen de raadsleden: ‘Burgerinitiatief! Dát is wat wij willen zien!’ ‘Wij gaan niet zomaar iets verbouwen of bouwen. Dat is, denken wij terecht aan het dorp zelf. De verenigingen en inwoners van Zeeland zijn aan ZET.’ In samenwerking met een politiek ervaren en professionele partij, Aan Zet. De initiatiefgroep heeft op aanvraag steun gekregen van de provincie; via project leefbaarheid Brabant. De provincie zegt; ‘de leefbaarheid in elke dorpskern is zeer belangrijk. Dus jullie krijgen professionele uren van ons, in de vorm van subsidie. Niet alleen hulp bij het opzetten van jullie dorpshuis maar ook hulp bij de opzet en exploitatie. Maar zeker ook hulp bij: “hoe trek je een dorpshuis met een bloeiende groep verenigingen naar de toekomst”. De toekomst

waarin de overheid zich terugtrekt en de subsidiekraan opdroogt, dan moet je je samen kunnen bedruipen!’ Onze dank en respect gaat uit naar dhr. E. Pellemans van de vereniging ZET (gesubsidieerd door de provincie). Bedankt voor het geduld, wijze adviezen en uitleg over regeltjes en procedures! Wij zijn enthousiaste en gedreven burgers… die houden van GAS EROP. Wij zijn wat dat betreft net echte makke(lijke) Zellanders! Wat er nu (politiek) besloten en op poten gezet wordt is van belang voor de toekomst van ons; onze kinderen, voor huidige en toekomstige ouderen, bejaarden, zieken, minder validen, geestelijk of lichamelijk beperkten, kortom voor het gehele dorp Zeeland. De initiatiefnemers van dorpshuis Zelland, de verenigingen, buurtschappen, goede doelen kortom iedereen die iets met ons mooie Zeeland heeft mag meedoen. Een dorpshuis is voor iedereen. Immers in onze visie is werkelijk elke inwoner een gebruiker, vanuit een vereniging, als bezoeker, toeschouwer of vrijwillig verbonden. Daar hoort in steeds belangrijke mate ook online bij. Immers hoe eenvoudig behoort het te zijn dat je je online kunt aanmelden voor een proefles of deelname aan een vereniging van je keuze en dat toegangskaartje kunt reserveren voor de door u gewenste activiteit/uitvoering van uw keuze uit de programma kalender… gewoon vanuit uw comfortabele stoel thuis, online boeken en betalen. Zoals het hoort. De toekomst is aan ons en creëren we komende periode zelf! Doe dus vooral mee! Mocht jij als lezer, inwoner, betrokkenen denken ‘hé ik heb nog een aanvulling, een inzicht, een ontbrekend puntje… meldt het ons vooral! Via email of Facebookpagina!’ Dit dorpshuis wordt vanaf de grond af aan van, voor en door Zeeland zelf! Om nog meer inzicht te krijgen in de sociale thema’s; eenzaamheid, bereikbaarheid en afnemende voorzieningen werken wij samen met initiatief; Brabant 1000 voor een socialer en leefbaarder Brabant. Om die reden doet dorpshuis Zelland ook mee met de online evolutionaire crowdsourcing. Wij willen graag, ideeën aandragen, naar ons toekomstbeeld kijken, getoetst aan meerdere Brabantse dorpjes. Hoe zijn de oplossingen, inzichten elders. Wat kunnen wij van elkaar leren. Alle hulp is welkom om te komen tot een breed gedragen visie en een mooie toekomst voor Zeeland. - - Tot slot willen - 25


Tot slot willen wij de nieuwe coalitie op voorhand al danken voor hun wijsheid om in het nieuwe coalitieakkoord op te nemen; ‘groen en parkeren op het Vlasgaardterrein’ Daar is de initiatiefgroep vanzelfsprekend erg blij mee! De werkgroep centrumvisie kan aan de slag om een definitieve invulling te geven aan dit mooie terrein. De bedoeling is dat elke inwoner hier in de toekomst plezier aan kan beleven. Stichting Jeugd Belangen met al hun activiteiten en spelletjes voor alle kinderen. De basisscholen en sporthal kunnen zowel binnen- als buiten sport en - spel activiteiten ontwikkelen op dit terrein. Ook de harmonie en elke andere vereniging kan een open lucht concert/activiteit organiseren. Wij hebben al heel veel mooie ideeën gehoord die nu uitgevoerd kunnen worden. Het bejaardenhuis kan genieten van de spelende kinderen en

het mooie groen. Centrumvisie zet hem op! Het wordt een mooi, sociaal, maatschappelijk, cultureel, groen en in eenheid verbonden, levendig kloppend dorpshart in het centrum van Zeeland, echt super. Over twee weken staat weer een breed overleg gepland op het gemeentehuis, inclusief wethouders. Tussentijds kunt u op de hoogte blijven via onze facebookpagina Dorpshuis Zelland en zullen wij u uiteraard weer over de stand van zaken berichten via ons eigen Zellands medium ’t Rookelijzer! Hartelijke groet, Stichting dorpshuis Zelland Chris van Hout, Marius Kuijpers, Jeroen van den Broek, Mari-Joze Geerts. dorpshuiszelland@gmail.com Volg ook onze facebookpagina.

Smouskes pakken uit met 11 Prinsen! Vanaf begin oktober a.s. staan er 11 Prinsensteken verspreid over de tuinen en balkons in Zélland. Eén van die tuinen of balkons is het eigendom van de nieuwe Prins van de Smouskes! Op zaterdag 7 november zal middels een bloedstollende afvalrace tussen deze 11 kandidaat-Prinsen de echte Prins zich staande moeten houden, en weten we wie er komend jaar de scepter zal zwaaien over het Smousenrijk. De nieuwe Prins raden is hierdoor nog nooit zo gemakkelijk geweest. Geen 40 kandidaten, maar 11! Kijk goed rond, like de Facebookpagina van de Smouskes en ben als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom deze 11 kandidaat-Prinsen! Prinsonthulling met live coverband en discoshow: Met de Prinsonthulling op zaterdag 7 november pakken de Smouskes groots uit! Vanaf 20.30 uur in de zaal van Ambianz: een avond van Zeelanders, voor Zeelanders, door Zeelanders. Vol met Zeelands muzikaal vuurwerk. Coverband Stolen Fame zal met een uitgebalanceerde mix tussen lekkere mee-blèr rock, swingende soul, disco en pop zorgen voor de live-muziek! Verdere muzikale invulling van de avond vindt plaats door de ‘No Limito Discoshow’ die deze avond onvergetelijk (of juist ‘vergetelijk’) zal maken. Zorg dat je erbij bent. Meer info op www.smouskes.nl Onthulling Jeugdhoogheden: Een dag eerder; op vrijdag 6 november, worden in De Heische Tip de nieuwe Jeugdhoogheden onthuld. En op zondag 22 november vindt de Receptie voor de Hoogheden en Jeugdhoogheden plaats in Het Witte Huis. Op onze site staan alle data van de activiteiten vermeld. Smouskes Loterij in de herfstvakantie: Enkele weken eerder organiseren we in nauwe samenwerking met de Zeelandse buurtschappen weer de grote loterij. Rond de herfstvakantie komen de vrijwilligers van de buurtschappen en de Smouskes weer bij u aan de deur voor deze loterij. De opbrengst voor deze loterij is bedoeld voor activiteiten ten behoeve van zieken, mensen met een beperking, ouderen en jeugd van Zeeland zodat ook zij, samen met de Smouskes, carnaval kunnen vieren. De trekking van de loterij vindt plaats op 7 november in Ambianz. 26


tgo-uden.nl is trots op haar klanten

www.tgo-uden.nl ontwerp reklame drukwerk

Uden

tel. 0413 - 265554 info@tgo-uden.nl

27


NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL

28


Katholieke Bond van Ouderen Belangenorganisatie senioren Katholieke Bond van voor Ouderen Belangenorganisatie voor senioren

Meerdaagse KBO reis naar Wiesbaden 2015

Het fietsen zit er voor dit jaar op. Op woensdag 26 augustusOm namen KBO-ers aanmet de laatste fietstocht van Duitsland. dit seizoen. Maandag 17 augustus 08.0031uur vertrokdeel de bus 45 personen richting Traditiegetrouw werd er de laatste keer eerder gestart, verder gefietst en onderweg lekker Chauffeur Peter heeft ons alle dagen netjes vervoerd van het ene naar het andere evenegegeten. De afsluiting mocht een extra tintje hebben. In Schaijk werd in de hooiberg vanop een ment. Het was niet zo’n mooi weer de eerste dag en mede daardoor was de koffiestop oud-Oventjenaar van dewat Boom kopje koffie en werd zijnnaar prachtige, grote tuin camping ook niet Wil helemaal weeen verwachten. Degenuttigd reis werd voortgezet de lunchplaats bewonderd. In uitspanning De Handwijzer, gelegen tussen Herpen, de Koolwijk en Schaijk, werd in Kamp Bornhofen. Daarna ging het richting Sankt Goarshausen waar we op de boot gingen de lunch verorberd, waarna de Maashorst verkend werd en een afsluitend kopje koffie in het voor een reisje langs de Rijn. Daarna weer in de bus om de reis te vervolgen naar het hotel in ontmoetingscentrum opiedereen Slabroekeen gedronken werd. Het wordt herfst, vaak weer omieder te Niedernhausen. Nadat kamer had konden we aan tafel. Nageen het eten kon fietsen, maar straks – in mei 2016 – trappen we er weer vrolijk op los. zichzelf vermaken. Countrydansgroep van de Na KBO viert feest. Dinsdag 18 augustus het ontbijt stond om 09.00 uur de bus klaar voor een trip naar Feesten kun je eigenlijk nooit genoeg doen, vinden de met dansliefhebbers van de(in KBO. is Het Wiesbaden, waar we een rondrit kregen door de stad uitleg van een gids hetNou Duits). dansen voor hen zich al een feest, maar op gezette voor tijdeneen maken ze er pizza. iets extra’s van. middageten werdop genuttigd in een Italiaans restaurant (lekkere) Daarna kon Vierden ze twee-en-een-half jaar geleden het koperen feest, ook het 15-jarig bestaan ieder op eigen gelegenheid de stad bezichtigen. Na het eten hadden we een aparte mocht zaal niet dus togen de dansers naar Café ’t Oventje om daar met een waarongemerkt we gingenvoorbij zingengaan. onderEn leiding van Toon. heerlijke broodmaaltijd de verjaardag van de groep te vieren. Dansers: proficiat!

Woensdag 19 augustus We vertrokken we al om half negen voor een natuurtocht door het Bijgeloof in Brabant. Odenwald. Om 10.00 uur waren we in Michelstadt, waar we het stadje konden bekijken en Onder deze titeluur hield voormaligOp journalist bij het Brabants Dagblad, opwe nog waar om 13.00 de Paul lunchSpapens, werd geserveerd. de terugweg via Amorbach, waar 16 september een boeiende lezing in Compostella. Zo’n 70 KBO-leden hingen aan zijn tijd lippen, wat mooie dingen konden bekijken, terug naar het hotel. Na het avondmaal was het voor want interessant vertellen kan Paul wel. Zo weten we nu dat de Chinezen gek zijn op het getal de quiz. Ria had weer een serie vragen en foto’s bijeen verzameld waarbij in 6 groepen werd 8 dat gelukwie zouhet brengen enwist. datBij in één Ravenstein harteloze wonen. Dielied presteerden gestreden meeste onderdeel mochtmensen iedere groep een uitzoeken het dat ze om in de oorlog, als een V1 of V2 vanuit Duitsland over kwam vliegen, te “bidden”: Och gaven Lief zelf moesten zingen onder begeleiding van Toon. Er is er één de eerste maar de punten Vrouwke, gift ‘m nog een douwke en laat hem in Herpen z’n vracht maar neerwerpen”. niet veel verschil. Volksgeloof, bijgeloof, Paul wist er wel raad mee. Naast bekende dingen als het getal 13, de zwarte kat, het afkloppen op hout, etc. wist ook zaken om te melden waar bijna niemand Donderdag 20 augustus Weblank gingen richting Badhij Sobernheim een openluchtmuseum te van gehoord had, zoals het op kop in de grond zetten van een Jozefbeeld als jeomdat je huis wilt bezichtigen. Het was onderhand lekker warm en er moest veel worden gelopen de huiverkopen. zoulagen verkoop bevorderend werken.was. Mensen Zeeland die met dever zen ver uit Dat elkaar en er ook hoogteverschil Voorinsommigen was dit hun eenhuis bruginte maag je voordeel mee. Kieper makelaarsbord deallemaal tuin en zet Jozef met de zijn en die zitten, gingendoe danerook rechtstreeks naar het het restaurant waar weuit later gezamenlijk voeten omhoog daarvoor in de plaats. Je bent je huis zó kwijt en is dat niet het geval dan roep lunch gebruikten. Hierna ging de reis naar Idar-Oberstein naar een edelsteenmijn, maar ook je Paul Spapens ter verantwoording. hier moest weer maar een eind gelopen worden eer we bij de mijn waren. Het was overigens wel de moeite waard om te zien hoe de mensen vroeger de kost moesten verdienen (een jaar bikken Broodje brandweer. en dan hadden ze ocharm een meter van dat hard spul verwerkt). Na dit bezoek bezochten Net als vorig jaar organiseert deen brandweer eende voorlichtingsbijeenkomst lunch. we nog een edelsteenmuseum dat vonden meesten toch wel heelmet mooi (vooral de daBrandweermensen overmet hunde vak en geven tips voor een brandveilige omgeving. Het mes). Hele zalen volvertellen met vitrines mooiste stenen. Na het avondeten werd er nog een voorkomen van brand is hierbij een belangrijk onderwerp. Wat te doen als er brand uitbreekt? keer een zingavond gehouden waarbij de (echte ) zangers en zangeressen zich nog eens Is er een rookmelder goed lieten horen. in uw woning? Waar kunt u die het beste ophangen? Nederland kent jaarlijks 6000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat mensen ouder worden en langer blijven wonen, Ontbijten zou het aantal branden en slachtoffers eens kunnen stijgen. Vrijdagthuis 21 augustus en koffers pakken. Het zit er al wel weer bijna op. We rijden Brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de stand-by knop richting Essen waar we een lunch hadden in een mooie ambianz met uitzicht op het water. Na laten staan of verkeerd gebruik vanom elektrische Voldoende reden om het eten moesten we even zoeken de juisteapparaten. weg te vinden naar Villa Hugel. Ditdeel waste ooit de nemen aan ‘broodje brandweer’. Iedereen kan zich via de website www.broodjebrandweer.nl woning van Alfred Krupp. Aan het interieur te zien had die man vroeger heel veel geld gehad. opgeven. Hier kon je spreekwoordelijk je ogen uitkijken. Toen weer in de bus voor de thuisreis die uiteinde-

lijk leidde naar Velden (Limburg) voor het afscheidsdiner. Hier werd nog een foto gemaakt van Culturele dag. Na nog wat bedankjes aan deze en gene werd het laatste stukje afgelegd de hele groep. Eén van de hoogtepunten in het jaarprogramma vanwe devan KBOhet is de Culturele Dag. Die wordt naar Zeeland waar de kermis stond opgesteld zodat ene feest in het andere kon-dit jaar op 8 oktober gehouden in Het Witte Huis. Twee mensen spelen de hoofdrol op die dag. den. Vóór de lunch is dat Huub Schumacher, een priester van het bisdom Breda. - - Het - - was Hij heeft een -- -29


Het was een geslaagde reis met een goede samenwerking van alle partijen en heel veel gekakel van de kippen. Met dank aan chauffeur Peter, Ria, Arnold en Toon die dit verslag maakte alsook een film en foto’s die te zijner tijd te zien zullen zijn en ook de KBO bedankt zonder wie dit niet was geweest.

15.466

Bericht van uw huisartsenpraktijk

De herfst is weer in aantocht! Dat betekent voor ons als huisartsenpraktijk dat we weer in voorbereiding zijn voor de nieuwe griepspuitencampagne. Onze planning is dat de griepspuiten dit jaar op woensdag 4 november tussen 16.00 en 19.00 uur worden gegeven. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u een uitnodiging. In de vorige editie meldde we u al dat u een envelop in de bus kunt verwachten waarin wordt verteld dat u zich kunt laten aanmelden op het landelijke netwerk voor gegevensuitwisseling, het LSP. Vriendelijk verzoeken we u deze in te vullen en in te leveren. Het is natuurlijk geen verplichting en weigeren staat u vrij. Indien u meer dan één toestemmingsformulier nodig hebt is het verzoek het bijgevoegde toestemmingsformulier te kopiëren. Ook kunt u, uw toestemming kenbaar maken op de internetpagina: www.ikgeeftoestemming.nl. Wij willen u bij voorbaat danken voor de medewerking. Vriendelijke groet, R. Roosendaal en A. van der Vleuten 30


31


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

32

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44


22 oktober as. zijn onze ouders

Harrie en Jo Habraken-Dekkers 50 jaar getrouwd Dit vieren wij op 24 oktober as. in Het Witte Huis te Zeeland Arno – Anita

Noud – Finn – Sid

Miriam – Corstiaan

Martijn – Dennis - Lizanne Elly – Pieter Sandra – Rober

Bart

Riet

1965-2015

Henk

Wij zijn 28 oktober 2015 50 jaar getrouwd. Bij deze nodigen wij u uit om met ons deze bijzondere mijlpaal te vieren. U bent van harte welkom, op onze receptie die wij houden op zaterdag 31 oktober a.s. van 15:00 tot 17:00 uur, om met ons het glas te heffen. Locatie: zalencentrum “Het Witte Huis” Reekseweg 7 te Zeeland. Tot dan! Groeten, Riet en Henk Verstegen 15.467

Wij bedanken iedereen hartelijk voor de warme belangstelling, steun en het getoonde medeleven na het overlijden van

Jan van Berkel Ondanks dat het afscheid onverwachts kwam, hebben wij op een mooie wijze afscheid van Jan kunnen nemen. Mevr. Nuijen-van Lanen, Mina, vierde op 12 september jl. haar 90e verjaardag. Na een mooi feest, is zij op 16 september overleden.

Riky van Berkel Tom, Bauke en Peter Lucas en Tobias

33


Centrumplan Zeeland: van visie naar concrete plannen De plannen voor het centrum van Zeeland krijgen steeds meer vorm. De visie van begin 2015 wordt nu uitgewerkt in concrete plannen. In de mei-editie stelden de klankbordgroepleden van het Centrumplan Zeeland zich voor. Nu een toelichting op de stand van zaken. Globaal kan het centrum van Zeeland verdeeld worden in drie gebieden: Kerkstraat Oost, Kerkstraat met haar 3 pleinen en Kerkstraat West. Kerkstraat Oost Dit is het gebied waar voorheen onder andere de basisscholen Vlasgaard en De Wizzert stonden. Het terrein wordt eerst tijdelijk ingericht. Op 23 juni vond op locatie een bescheiden feestelijke bijeenkomst plaats. Daarbij werd een start gemaakt met de sloop van kinderdagverblijf De Vlieger en werd aan de bewoners van de Franciscushof een sleutel overhandigd. 4Daarmee kunnen de bewoners vanaf het terrein van de Franciscushof direct het terrein betreden. Het terrein is met gras ingezaaid en een aantal bomen kon blijven staan. De speeltoestellen zijn vervangen en er zijn extra bankjes geplaatst. Net voor de zomervakantie is het terrein opengesteld en vanaf nu voor iedereen toegankelijk. De gemeente bekijkt nu hoe de definitieve invulling van het terrein wordt. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er ruimte komt voor een groene ontmoetingsplek. De planning is dat rond het einde van 2015 duidelijker wordt hoe die definitieve invulling er uit komt te zien. Er hebben zich verschillende belangstellenden gemeld om op het terrein woningen te bouwen. De gemeente heeft met geen van de belangstellenden hierover echter afspraken gemaakt. Kerkstraat Voor het verbeteren van de pleinen en het centrumdeel van de Kerkstraat wordt een plan gemaakt. Daarvoor is door de gemeente opdracht geven aan het bureau Los Stad Om Land. Dit bureau maakt het plan met ideeĂŤn en suggesties vanuit de Zeelandse samenleving. Deze worden verzameld op een speciaal daarvoor gemaakte website. Op 14 juli vond een startbijeenkomst plaats en de eerste reactie- en ideeĂŤnronde is afgerond. De ontvangen suggesties en reacties worden nu verwerkt in een plan. Op dat plan kan in het najaar van 2015 weer worden gereageerd via de website. Daarnaast zijn direct langs de Kerkstraat op diverse plekken kleine en grote initiatieven ontstaan. Voor de locatie van Salt & Pepper (Bonte Os) bijvoorbeeld werkt de eigenaar aan een plan voor herontwikkeling. Kerkstraat West Dit is het gebied dat ligt tussen de supermarkt De Jumbo en molen De Dageraad en omvat ook het gemeentehuis en de (achterzijde van) de Garf. Voor dit gebied wordt op dit moment een stedenbouwkundig plan opgesteld. Dat gebeurt in gezamenlijke opdracht van twee belangrijke grondeigenaren en de gemeente. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden en het laden- en lossen van beide supermarkten en parkeren. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit plan gereed is. Accommodatiebeleid De gemeente bekijkt ook hoe de accommodaties in Zeeland beter kunnen worden benut. Daaronder ook een aantal accommodaties in het centrum, zoals het Parochiehuis, De Garf en De Morgenzon. De gemeente heeft daarvoor onder andere bij verenigingen geĂŻnventariseerd hoe de accommodaties gebruikt worden. Bovendien was in de Zeelandse gemeenschap een aantal - - groepen samengekomen om - -

34


groepen samengekomen om over de accommodaties te overleggen. Daaruit is de initiatiefgroep Dorpshuis Zèlland ontstaan. Ze zien nu kansen om met het centrumplan en een aangepast accommodatiebeleid meer mogelijk te maken voor en door Zeeland. De gemeente wil de inbreng natuurlijk graag meenemen in de verdere uitwerking van het accommodatiebeleid. De afgelopen tijd heeft al intensief overleg plaatsgevonden tussen de initiatiefgroep en de gemeente. Nieuwe wethouders Met de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders op 3 september jongstleden zijn nieuwe wethouders verantwoordelijk geworden. Wethouder Ben Brands is portefeuillehouder van Centrumplan Zeeland en wethouder Ben Maathuis is dat voor het Accommodatiebeleid.

Wessel Kuijpers uit Zeeland Nederlands kampioen Voltigeren In het weekend van 28 en 29 augustus vonden de Nationale Kampioenschappen Voltige plaats op het KHNS paardencentrum in Ermelo. Hieraan namen vier teams en zes solisten van voltigevereniging De Witte Gheit uit Odiliapeel deel. Eén van de solisten was Wessel Kuijpers uit Zeeland.

15.468

Het toernooi voor de solisten begon op vrijdag met de plicht. Dit zijn oefeningen die voor alle deelnemers hetzelfde zijn. Na deze proef stond Wessel op een voorlopige 3e plek. De tweede dag, zaterdag, werd het toernooi voor solisten in de vroege ochtend hervat met de kür. Dit tweede deel bestaat uit zelfbedachte oefeningen op het paard. Nadat Wessel zijn kür had volbracht was het wachten op de uitslag. Laat in de namiddag werd er een einde gemaakt aan de zenuwslopende dag voor Wessel, de uitslag waar hij op wachtte werd bekendgemaakt.

15.469

Hier werd duidelijk dat Wessel, samen met longeur en trainster Meta Jans, en het paard Sam op het hoogste podium mocht plaatsnemen. Hij is daar tot Nederlands kampioen gekroond.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 24 oktober dient op donderdag 15 oktober vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 35


Zorgcoöperatie Zeeland informeert u Gezondheidsopbouwwerk in Zeeland Beste burgers van Zeeland, De Zorgcoöperatie Zeeland is een wijkverpleegkundig opbouwwerker rijker. En ik ben blij dat ik die rol voor 18 uur per week mag gaan vervullen. Mijn naam is Helma Vermeer, opgegroeid in het dorpje Venhorst. Nu woon ik al jaren met mijn man en 2 zonen (11 en 13 jaar) in Boekel . Zeeland is voor mij niet onbekend. Het begon (zoals bij velen) in het uitgaansleven bij Bachus en Kobus. Maar in die tijd werkte ik er ook al als wijkverpleegkundige en zo heb ik toen ook al 15.470 diverse huisjes in Zeeland bezocht. Later ben ik als specialistisch verpleegkundige in de thuiszorg gaan werken en ook toen behoorde Zeeland tot mijn werkgebied. De laatste 6 jaar werk ik als consulent bij De Mantelzorgwinkel. In deze tijd werd het contact met Landerd nog intensiever. De zorg is aan het veranderen. Wij, burgers, moeten daar een weg in vinden. Mijn ervaring is dat mensen zolang mogelijk onafhankelijk van anderen willen zijn, zelf willen bepalen hoe ze hun leven invullen. Maar wat als dit door gezondheidsproblemen lastiger wordt? Wat lukt (nog) wel, zijn er handigheidjes waardoor je het langer zelf kunt blijven doen? En mocht het niet gaan, wie kan u dan helpen? U mag mij daarvoor benaderen, dan kijk ik mee wat er bij u/jullie past. Verder zal ik bezig zijn met het leggen van verbindingen tussen professionele hulpverleners en vrijwilligers. Deze twee groepen hebben beide hoog in het vaandel staan om mensen te helpen. En hoe kunnen we de samenwerking organiseren, zodat de burger daar nog beter mee geholpen is. Dit betekent ook dat ik graag van u hoor wat er leeft in Zeeland en waar behoefte aan is op het gebied van zorg en welzijn. U mag me altijd aanspreken, bellen of mailen. Mijn gegevens zullen vanaf 1 september bekend zijn bij de Zorgcoöperatie Zeeland. Ik hoop u te ontmoeten in Zilland!! Hartelijke groet, Helma Vermeer Wist u dat? 1. De commissies diensten en gastdames/heren zijn samengevoegd 2. Er op 27 september 2015 een gezellig samenzijn is in verband met het 1-jarig bestaan van ons ontmoetingscentrum D’n Inloop 3. Op 1 november 2015 een herfstwandeling wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers ZCZ 4. Op 19 december 2015 een kerstborrel is van 14.00 tot 16.00 uur in D’n Inloop 5. ZCZ op zoek is naar bestuursleden met een zorg en welzijn achtergrond die het leuk vinden om samen de leefbaarheid in ons dorp Zeeland verder te ontwikkelen 6. De Zorgcoöperatie Zeeland staat voor iedereen klaar met een hulpvraag. Solidariteit is hierbij de drive en inspiratie. Om dit te kunnen doen en te blijven doen is de steun van alle burgers nodig. Dit kunt u doen door lid te worden van onze Zorgcoöperatie. Door contact op te nemen is dit snel geregeld. Mee doen is mee profiteren en zeggenschap in de Zorgcoöperatie, samen kunnen we er iets moois van maken. Mogen wij rekenen op uw SOLIDARITEIT? Aanmeldformulieren op de website, www.zorgcooperatiezeeland.nl of telefoon 0486-451865. Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Egbert van Hout, voorzitter 36


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

37


• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

Vakkundig en probleemoplossend! Voor het aansluiten van uw: • Verlichting • Wandcontactdozen

H. Bongers ook voor de montage van uw eventueel elders aangekochte keuken.

38

• Data-installatie • Meterkast • TV installaties


Oan de proot mè…… Alice van Ewijk

Door Ria Boley In de maand september, de maand waarin dit gedeelte van Nederland in 1944 werd bevrijd, plaatsen we het verhaal van mevrouw Alice van Ewijk die als kind tijdens de Hongerwinter liefdevol werd opgenomen in het gezin van de familie Van Tiel op de Groesplak. HOE IK OOIT IN ZEELAND TERECHT BEN GEKOMEN Mijn naam is Alice van Ewijk, ook wel Liesje of Lieske genoemd. De aanleiding van mijn leventje in het mooie Zeeland was minder leuk, namelijk de tweede wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak was ik drie-en-een-half jaar, te jong om dat echt te weten, maar bepaalde herinneringen heb ik zeker aan die beginperiode. Zoals het luchtalarm – heel vaak ’s nachts - en dat we dan met ons gezin naar beneden moesten en in het trappenhuis met 15.471 de andere bewoners van het pand, moesten zitten Lieske van Ewijk wachten tot het sein “veilig” werd gegeven. Voor de duidelijkheid: ik ben in Amsterdam geboren en we woonden in een grachtenhuis dat meerdere etages telde. De eerste paar jaar van de oorlog waren denk ik niet zo vreselijk eng. Maar kennelijk werden de zorgen voor mijn ouders steeds nijpender wat de voedselvoorziening betrof. Het is inmiddels 1943. Als kind was ik een minkukeltje, nogal eens ziek en mijn moeder kon me niet meer het eten geven wat ik echt nodig had, zoals fruit en zuivelproducten. Op zekere dag begin augustus 1943 – toen we met ons vijven aan tafel zaten – vertelden mijn ouders dat mijn zusje Silvia – 4 jaar ouder - en ik voor 6 weken op een boerderij in Brabant mochten gaan logeren om aan te sterken. Bij onze Amsterdamse Parochiekerk “De Krijtberg” konden ouders hun kinderen namelijk aanmelden om voor uitzending in aanmerking te komen. Ik zat toen net in de eerste klas van de “grote meisjes school”. Mijn zusje kwam in Loosbroek terecht bij de familie Lunenburg, en ik in Zeeland bij de familie Van Tiel, Groesplak 2. HEIMWEE Ons broertje was nog te jong en mocht niet mee. Wat een ramp was dat! Want mijn broertje en ik waren een soort tweeling, we scheelden amper 1 jaar in leeftijd en speelden altijd samen. -- Maar gelukkig -39


Maar gelukkig had ik wel mijn lievelingspop bij me, een hele troost. Want oh, wat kreeg ik een heimwee, vooral naar mijn kleine broertje. De familie Van Tiel, bestaande uit: vader Nardus, de zoons Jan, Piet en Wim en de dochters Marie, Nella en Grada, vonden het wel leuk, zo’n “deftig” sprekend klein durske uit Amsterdam! Wat was het spannend op de boerderij: ik heb heel wat beleefd, mocht overal mee naartoe, helpen de koeien melken in de wei, meehelpen aardappels rapen, helpen in de moestuin, appels, peren en pruimen rapen en de korenhalmen verzamelen die na het maaien en binden waren achtergebleven op het land. Er ging een wereld voor me open! Ook omdat ik meemaakte dat de zeug een heleboel biggetjes wierp en een koe een kalf baarde. Kom daar maar eens om in de stad! En ik kreeg klompen! Die 6 weken vlogen om. Maar wat was ik blij dat mijn ouders me weer kwamen halen, terug naar dat lieve broertje. Van de familie Van Tiel mocht ik altijd weer terug komen, ik was geen lastig kind vonden ze. We kregen allerlei gezonde en lekkere etenswaren mee, die in Amsterdam allang niet meer te koop waren. De oorlog vorderde en het werd 1944. Inmiddels was ik oud genoeg om meer van die rotoorlog te ervaren en te begrijpen. Het werd onder andere steeds slechter en moeilijker om in de stad aan behoorlijk eten te komen. Ook sloot de school van mijn zusje en mij al lang voor de vakantie begon; de “moffen” hadden het gebouw gevorderd. 15.472 Na wat heen en weer geschrijf met de families Vooraan links Lieske en rechts Silvia. Achter vlnr: Wim, Marie, Nelly, Naris, Piet, Jan van Tiel, moeder Lunenburg en Van Tiel, mochten Silvia en ik Jopie van Ewijk. weer terug naar Loosbroek en Zeeland en voor onbepaalde tijd. Pas met het ouder worden begreep ik wat dat heeft betekend voor ons. In Amsterdam heerste hongersnood en wij kwamen niets tekort. Maar het “dagelijkse” leven ging gewoon door! De vakantieperiode ging ook in Zeeland voorbij en omdat ik leerplichtig was, moest ik naar school. Ik was door de familie Van Tiel aangemeld bij de gemeente. Dat ging wel even anders dan in Amsterdam. Daar zat je met een hele boel leeftijdgenootjes in een lokaal, in Zeeland was dat anders. Wel was ik nog een vreemd eendje in de bijt, maar in die paar maanden dat ik al op de Groesplak woonde, had ik het Brabants al aardig onder de knie gekregen! Voor het gemak heette ik op school Liesje van de Groesplak! Op school kwam ik in contact met de meisjes Van Casteren, zus Stien is me nog steeds heel dierbaar, en… ze hadden een klein broertje Frans! Hem adopteerde ik als mijn “oorlogsbroertje”. We konden het goed met elkaar vinden, brachten bijvoorbeeld samen het Kerkblaadje rond in de buurt. We speelden over en weer bij elkaar en inmiddels 71 jaar verder, hebben we nog steeds contact. EEN VEILIG LEVENTJE In september 1944 werd o.a. Brabant al bevrijd. Op een dag waren Marie en ik met de kruiwagen en een zak meel onderweg van de molen naar de Groesplak. Ineens waren er heel veel vliegtuigen waar parachutisten uitsprongen. Vanaf de grond - vliegveld Volkel denk ik - werd geschoten op de parachutisten. Dat was akelig om te zien. Marie en ik verstopten ons in een droge greppel tot het gevecht voorbij was. Toevallig was Nella van Tiel een keer op het gemeentehuis en kreeg te horen dat ik wel weer terug kon naar Amsterdam, want… de oorlog was toch voorbij! -- Nella heeft -40


Nella heeft meteen gemeld dat ze me niet terugstuurden naar Amsterdam. Pas als mijn ouders me kwamen halen zouden ze me laten gaan. Het ergste moest nog komen voor mijn ouders en mijn broertje: de hongerwinter. Nauwelijks te eten, geen brandstof meer te koop. Mijn broertje ging elke dag naar de gaarkeuken voor een bord vieze prut, maar het was tenminste wel warm. Hoewel ik in Brabant nauwelijks een Duitse soldaat zag, zijn er op de Groesplak toch ook wel wat rare, nare voorvallen gebeurt. Voor mij maakte vader Van Tiel in die strenge winter 1944/1945 een ijsbaantje op het erf voor het huis. Hij had over een lengte van een meter of 5 en zo’n 0,60 cm breed schat ik, een laagje grond uitgegraven, dat ’s avonds gevuld werd met water en de volgende ochtend was het bevroren en kon ik naar hartenlust glijden en “schaatsen” op mijn klompen. Mijn mini leven ging gewoon door, met mijn verjaardag, Sinterklaas, Kerstmis werd ik niet vergeten. CONFRONTATIE Op een dag – ik ging in het 15.473 snijbonenveld bonen plukken voor de maaltijd – stond ik ineens oog in oog met een Duitse soldaat, inclusief geweer. Voor ik het wist was hij verdwenen. Natuurlijk vertelde ik het weer thuis en ineens werd er van alles veranderd op de boerderij. Eerst sliep ik in de opkamer en nu moest ik zonder verder te mogen vragen of uitleg te krijgen, in de bedstee in de mooie kamer slapen. Prachtig, ik had een mini huisje voor mezelf! Op een nacht was er een heleboel herrie, de bedstee deuren werden open gerukt en er verdwenen Lieske op de kar met links Jan van Tiel en rechts moeder enkele figuren razendsnel “in het Jopie van Ewijk. niets”! Zo ongeveer op hetzelfde moment gingen de deurtjes weer open en zette ik het op een gillen; er was kennelijk een razzia en een soldaat (dezelfde van de snijbonen?) met bajonet op het geweer porde in het beddengoed, waaronder ik lag te slapen. Kennelijk was dat gekrijs en de lelijke steekwond in mijn rechter bovenbeen – het litteken is nog zichtbaar - genoeg om de razzia te beëindigen; in elk geval zijn de mannen Van Tiel toen niet gevonden. Later vertelde de familie dat onder de bedstee een aardappelkelder lag, een goede schuilplaats en daarom moest ik daar ineens slapen als afleiding. Ook overdag kwamen er wel eens soldaten langs, of er nog mannen aanwezig waren, ze ratsten dan het een en ander, o.a. de fiets van Nella, en gingen weer weg. De mannenfietsen waren allang goed verstopt. De Van Tielen hadden me wel geleerd om nooit te vertellen dat de broers er wel waren, maar alleen wij, de vrouwen en oude vader van Tiel, die ze gelukkig ongedeerd lieten. FANTASIE In 1945 hoorde ik niets meer van mijn ouders, geen brieven of ansichtkaarten werden nog bezorgd op de Groesplak. Ik hoorde wel meer gesprekken over de ellende elders in het land en dat prikkelde mijn fantasie. -- In mijn -41


In mijn verbeelding leefden mijn vader, moeder en broertje niet meer, omgekomen van de honger, huis gebombardeerd, in een vreselijk concentratiekamp gestopt enz. enz. Fantasie te over, maar die deelde ik niet met de familie Van Tiel. Ik weet nog dat ik dat op zekere dag op school vertelde. We hadden toen alleen nog maar halve dagen les. ’s Middags kwam zomaar de juf op bezoek op de Goesplak om haar medeleven te betuigen, te vragen wat er verder met mij zou gebeuren. Natuurlijk kon de familie mijn verhaal niet bevestigen (maar eigenlijk ook niet ontkennen, vond ik jaren later) maar ik kreeg wel op mijn donder omdat ik gejokt had. (Had ik dat dan? Het was wel mijn angst.) Al met al hebben mijn zusje en ik bijna 2 jaar in Brabant gewoond. In die periode hebben Silvia en ik elkaar maar één keer gezien. Toen het eenmaal weer vrede was en onze ouders ons kwamen halen, kwam er een einde aan ons Brabants oorlogsavontuur. Omdat de band over en weer goed was, mochten mijn zusje en ik elk jaar in de grote vakantie terugkomen. Inmiddels waren we groot genoeg, en een paar extra werkhanden waren zeer welkom! De eerlijkheid gebied me te vertellen dat ik dat niet 15.474 altijd even leuk vond. En weer, met het ouder worden, ben ik steeds dankbaarder geworden voor het stukje Lieske links, rechts haar zusje Silvia. boerenleven dat ik beleefd heb. EMOTIES DELEN Vreugde en verdriet zijn buurtjes van elkaar. In het late najaar van 1943 kreeg Grada van Tiel een dodelijk ongeluk met de fiets. Tijdens dat droevig gebeuren was ik terug in Amsterdam maar mijn ouders en ik zijn toen weer naar Zeeland gegaan voor de begrafenis. En mijn vader, moeder en ik hebben 2 bruiloften meegemaakt op de Groesplak! Van Nella van Tiel die met Richard trouwde en van Wim van Tiel, die Nettie ten huwelijk had gevraagd. En toen dochter Dinie van Tiel werd geprofest en zuster Leonidas werd, was ik bruidje bij die plechtigheid waar ik me verder niet veel meer van kan herinneren. Mijn moeder had mijn bruidjes jurk ( 1e communiejurk) voor plechtigheden in onze eigen kerk opgestuurd. Omdat ook het platteland woningnood kende, werd aan de boerderij op de Groesplak een wooneenheid aangebouwd, waar Wim en Nettie gingen wonen. Daar werden voor zover ik mij kan herinneren in elk geval de zoontjes Leo en Wim geboren, er was weer jong leven op de Groesplak! Toen ik eenmaal van school was en geen lange zomervakanties meer had, was het uit 15.475 met de gezonde weken op de Groesplak. Er Boerderij van Van Tiel aan de Groesplak. moest gewerkt worden en ’s avonds leerde ik van alles en nog wat. Het contact met de familie Van Tiel is altijd gebleven, tot en met het overlijden van de laatste Groesplak bewoner. Uiteindelijk woonden alleen nog Marie en Jan op de Groesplak. Op een dag draaide ik met de auto de Groesplak op. -- Jan zat -42


Jan zat buiten op de bank en riep: “Marie, kom toch, ons durske is er”! Na het overlijden van Marie, kwam tantezuster Hanneke van Tiel op de Groesplak wonen, tot Jan naar Compostella verhuisde; de zorg werd te zwaar voor de zuster en zij ging terug naar het klooster in Breda, waar ik haar verschillende keren heb bezocht. En Jan heb ik ook de nodige keren opgezocht in Compostella. Ook Piet van Tiel heeft nog enige tijd in Compostella gewoond. Ik kom weliswaar onregelmatig – maar nog steeds graag – naar Zeeland. Dan ga ik altijd naar het Kerkhof, de familie even dag zeggen, en reed ik meestal ook even langs de Groesplak. Het ging me aan het hart toen de boerderij gesloopt werd. Maar de nieuwbouw is echt heel mooi en ook logisch dat het eens anders moest. De naam Van Tiel blijft wel aan de Groesplak verbonden. Maar het was wel MIJN boerderij, mijn tweede thuis! Nu nog even over de familie Van Casteren, we waren elkaar wat uit het oog verloren. Mijn leventje ging niet alleen maar over rozen. Mijn huwelijk eindigde in een echtscheiding. Na 6,5 jaar alleen met de kinderen te zijn geweest, leerde ik mijn tweede echtgenoot kennen. Op een goed moment besloten we in goed overleg dat ik met mijn kinderen bij hem in Heemstede zou gaan wonen en zo gezegd, zo gedaan.

15.476 Lieske op 10-jarige leeftijd.

Het was 31 juli 1984. De telefoon gaat en wie belde mij: Frans van Casteren, mijn oorlogsbroertje! Dat was echt een wonder! Frans had in zijn slagerij Bertha van Tiel – de vrouw van Piet – als klant en had haar zomaar gevraagd of zij wist waar ik woonde. Van haar had hij mijn telefoonnummer gekregen. Op 1 augustus 1984 verhuisden we namelijk naar Heemstede! Wat een toeval, het moest echt zo zijn. Vrij kort hierna zijn mijn man en ik naar Zeeland gegaan om Frans en Corry te ontmoeten. Het was een leuk weerzien, voor de anderen wellicht saai, maar voor Frans en mij geweldig leuk, mooie verhalen en herinneringen ophalend. Frans vertelde bij ons eerste weerzien dat hij zijn oudste dochter Alice heeft genoemd, naar mij, want hij herinnerde zich mij als zo’n lief, zacht meisje dat zo leuk speelde en niet zo schreeuwde en zo. Ik voelde me zeer vereerd! Mezelf kennend denk ik dat ik best wel “gekoketteerd” zal hebben met mijn Franse naam, ik ben namelijk vernoemd naar mijn Franse oma, de moeder van mijn vader. Thuis, toen ik “klein” was, was mijn roepnaam Liesje. En al gaande, werd de band met zus Stien ook weer aangehaald. Als ik in Zeeland ben, probeer ik ook altijd even bij haar op bezoek te gaan. We zien elkaar 15.477 “onregelmatig regelmatig” en ik hoop nog voor heel veel Boerderij familie Van Tiel, Groesplak. jaren! Dit zijn globaal mijn herinneringen aan Zeeland, en hoe en waarom ik daar ooit terecht kwam. Alice van Ewijk, Haarlem, 4 september 2015. 43


15.478

Lieske in haar bruidjesjurk, die ze droeg bij de professie van Dinie van Tiel.

15.479 Huwelijksfoto Wim van Tiel en Netje van Tiel-Timmers, 4 mei 1948.

15.480 Paadje vanaf de Brand naar de Groesplak. Foto gemaakt bij het huwelijk van Nelly van Tiel en Richard Cloosterman. Vooraan Lieske, achter de accordeon.

15.481 15.482

Jan van Tiel op bezoek bij familie Van Haandel. 44

15.483

Lieske op vakantie na De oorlog, 1950. Links Netje van Tiel-Timmers, midden nicht Truus, rechts Marie van Tiel. Voor Leo van Tiel, zoon van Wim en Netje.


MEER WONINGAANBOD EN INFORMATIE OVER DEZE WONINGEN VINDT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

“BINNENLOPEN” IN regio ZEELAND TIJDENS NVM OPENHUIZEN DAG Zaterdag 3 oktober 2015 van 11.00 – 15.00 uur

KERKAKKERS 1 Vrijstaande bungalow met grote garage op perceel van 1350 m²! Prachtige tuin, 100% privacy! Vraagprijs € 435.000,= k.k.

BOOGWEG 5 Langenboom Compleet gerenoveerde 2/1 kap woonboerderij, perceel 12.985 m² met nieuwe paardenstallen! Vraagprijs € 448.000,= k.k.

MELKPAD 96 Met garage geschakelde woning Perceel 235 m², inhoud 502 m³

KERKSTRAAT 31 A Maisonnette met berging en groot dakterras, hartje centrum

Vraagprijs € 219.500 k.k.

Vraagprijs € 169.000,= k.k.

VOOR-OVENTJE 34 Vrijstaande woning met garage Perceel 895 m² ! Vraagprijs € 260.000,= k.k. VOOR MEER INFO

NIEUW !!!! LANGSTRAAT 3 LANGGEVELBOERDERIJ Inhoud 1145 m³, perceel 3090 m² (aankoop extra grond mogelijk) Vraagprijs € 425.000,= k.k.

VOGELWIKKE 17 Vrijstaande woning met garage op perceel van 534 m² Inhoud 521 m³ Vraagprijs € 349.000,= k.k.

SCHEISTEEN 1 Vrijstaand woonhuis met overdekt terras en vrije tuin, perceel 495 m² Inhoud 854 m³ Vraagprijs € 439.000,= k.k.

LIJSTERSTRAAT 26 te Mill Vrijstaand woonhuis met grote schuur, perceel 1580 m² ! Vraagprijs : € 299.000,= k.k.

W WW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

45


46


OOGMEET WEKEN

GRATIS OOGMETING T.W.V. 25 EURO

ENKELVOUDIGE BRIL?

35 EURO * KORTING BIJ AANKOOP VAN COMPLETE BRIL

MULTIFOCALE BRIL?

75 EURO * KORTING BIJ AANKOOP VAN COMPLETE BRIL

Kerkstraat 19b, Zeeland - Telefoon (0486) 452 500 Voor meer informatie kijkt u ook op www.frankverbeekzeeland.nl. *Vraag naar de voorwaarden.

47


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 48


MEDEMENSELIJKHEID Bij dezen wil ik nog graag een woord van respect en waardering uitspreken aan Zr. Martia v.d. Burgt bij haar overlijden. Een warme groet brengen en een woord van dank uitspreken voor haar stukjes die ze zovele jaren in Ut Rookelijzer heeft geschreven om ons een inkijk te geven in haar missionaire leven. De woorden missie en medemenselijkheid stonden bij haar hoog in het vaandel geschreven. Ze lagen bij haar in haar hart verankerd. Een zeer bijzondere vrouw heeft na een “rijk” leven afscheid van ons genomen. Ik spreek dan ook de hoop uit dat zij nu opgenome moge zijn in de Heerlijkheid die haar idealisme heeft gedragen. Met grote interesse heb ik haar belevenissen mede beleefd. Mijn interesse ging er vooral naar uit hoe ze steeds met eenvoudige middelen een oplossing voor gerezen problemen wist te vinden. Roeien met de riemen die je hebt. Vooral de missionaire arbeid in Oeganda en Kenia hadden mijn warme en bijzondere belangstelling. In mijn werkstuk dat ik ooit schreef voor de Boeren en Tuinders Leergang heb ik destijds dan ook een apart hoofdstuk gewijd aan de verrichtingen van onze Nederlandse priesters, broeders en zusters in die verre vreemde landen. Het boerenleven, de voedselvoorziening was in mijn ogen nauw verwant met ontwikkelings-hulp. Bij Zr. Martia zie ik ook weer terug hoe zij met een "goed boerenverstand" en soms eenvoudige middelen en doorzettingsvermogen goede oplossingen heeft weten te bereiken. En dit allemaal door een eenvoudig boerenmeisje uit Zeeland dat haar roeping wilde volgen. Ik neem er mijn petje vooraf en maak alsnog een diepe buiging voor haar. Moge God haar zegenen en belonen voor de arbeid die zij verrichtte om zijn schepping te vervolmaken. Sorry, dat ik het zeg, maar ik meen dat de Heer in zijn schepping af en toe toch weleens een steekje laat vallen! De titel “MEDEMENSELIJKHEID” heb ik deze keer echt met opzet gekozen omdat we samen met een levensgroot probleem te maken krijgen. Dagelijks zien we duizenden vluchtelingen onder mensonterende omstandigheden op ons afkomen die ons om medemenselijkheid vragen. Sommige mensen denken dat er iets aparts aan de hand is maar de Bijbel maakt er al melding van. “Grote volksverhuizingen zullen plaatsvinden" staat er ergens in geschreven en als er één waar woord in de Bijbel staat, dan is het dit wel! Als je op je computer het woord "volksverhuizing" aan zou tikken (ik heb er geen) dan krijg je misschien wel zoveel te lezen waar je ogen van gaan trillen en je vingers van bibberen als je je daar inleeft, denk ik. Door de hele geschiedenis heen hebben zich grote volksverhuizingen voorgedaan. Soms gedwongen door oorlogen soms door honger. Het grootste export product van Ierland is ooit mensen geweest. De aardappelziekte veroorzaakte zoveel honger en armoede dat vele mensen het ruime sop kozen om elders een bestaan op te bouwen. In de eerste wereldoorlog hebben we hier ook ongeveer een miljoen mensen op bezoek gehad. In de tweede oorlog zijn er grote mensen verplaatsingen geweest die nooit meer zijn teruggekeerd. In de geschiedenis gebeurt nooit niks zomaar. Het een is altijd het gevolg van een ander en nog heel dikwijls door menselijk ingrijpen. Of het Westen ook in bepaalde mate schuldig is aan de grote vluchtelingenstroom die nu plaats vindt weet ik niet maar dat doet er ook niet toe. Wij zullen als een beschaafde wereld een passend antwoord moeten zien te vinden op deze erbarmelijke toestanden. We zullen medemenselijkheid moeten tonen en dat zal zeker offers vragen. Als Zr Martia nu nog leefde en jong was zou ze er zeker haar, schouders mee onder hebben gezet. Je gaat zomaar niet met vrouw en kinderen op de vlucht alles achterlatend· Een dezer dagen vieren we hier het feit dat we al 71 jaren geleden bevrijd zijn en in vrede mogen leven. Laten we samen tonen dat we onze vrijheid waard zijn en onze beschaving ons waardig zijn. Ik wens U allen vele beschavingswaardige groetjes onder de paraplu van medemenselijkheid van Zr Martia. L. v.d. Heijden. 49


Vierdaagse lopers uit Zeeland. Nogmaals de namen van de lopers die zij zelf of familie/kennissen door hebben gegeven aan Ut Rookelijzer, deze lijst is dus zeker niet compleet In Ut Rookelijzer van augustus jl. stonden er fouten in, en deze zijn nu gecorrigeerd. Onze excuses hiervoor.

Naam

Afstand per dag Hoeveelste keer Brands, Johanna 40 km 17e Brands, Harrie 40 km 16e Dijk van, Joris 50 km ? Hooven, Suzan van den 40 km 2e 10e Laak-van de Hei, Ilse van de 40 km 1e Maurix, Jorg 50 km Maurix–van de Hei, Ingrid 40 km 9e Vollenberg, Annelies 50 km ? Wijst, Diny van der 30 km 7e Wijst, Jan van der 50 km 15e Wijst, Wim van der 30 km 47e Zanden–v.d. Ven, Mariette van de 40 km 8e Zegers, Antwanet 40 km 3e Zegers, Maria 30 km 3e Zegers, Piet 40 km 12e

Proficiat met deze sportieve prestatie!

Bijles wiskunde/rekenen, natuur-/scheikunde Ervaren docent biedt individuele bijles aan in de vakken wiskunde (rekenen), natuur- en scheikunde van het voorgezet of middelbaar beroepsonderwijs. In een gratis verkennend gesprek wordt er een plan met afspraken samen met de leerling en ouders besproken. Op het eind van de bijlessen wordt een schriftelijke evaluatie overhandigd en besproken met de leerling en ouders. Het tijdstip en plaats (ook aan huis) van de bijlessen is bespreekbaar. Naast aanleg wordt vooral op persoonlijke verwerking en studiehouding gelet en overeenkomstig adviezen gegeven. J.v.d.Berg, Het Zuid 25, 5411cp, Zeeland. 0486-452165 / bergloeffen@home.nl

50


T.S.R. TECHNISCHE INSTALLATIES

Tiny van Schijndel, Mario de Mol & Noud van Schijndel

Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

V

* CA

Centrale verwarming Sanitaire installatie’s Airco installatie’s Luchtbehandeling Gasinstallatie’s Service + onderhoud Dakbedekking

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering. airconditioning

D E A L E R

Uw ATAG selectdealer voor Zeeland en omstreken!

Hoefslag 8 5411 LS Zeeland (0486) 45 13 03

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

51


Reeds jaren streeft Fysiomaatwerk Zeeland Praktijk Van Kessel, naar het verkrijgen van best evidence fysiotherapie en best practice fysiotherapie. Beide denkwijze worden gebruikt om het fysiotherapeutisch handelen en ons zorgaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de cliĂŤnt. Dit alles om transparant te zijn, en het beste behandelresultaat te verkrijgen. Aanvankelijk hebben we hierop ingezet met het behalen van de Master titel in Manueeltherapie ( Vrije Universiteit Brussel), en door de samenstelling van het team, met zijn diverse specialisaties. Sinds enkele jaren zijn de medewerkers van Fysiomaatwerk Zeeland ook werkzaam binnen enkele werkgroepen van ons vakgebied. Aanvankelijk begonnen in de werkgroep C.O.P.D. voor mensen met longproblemen. En de laatste twee jaar hebben we actief geparticipeerd in het opzetten van zowel het regionale schouder netwerk ( SNZON) als ook het regionale rug netwerk (RNZON). De netwerken bestrijken een gebied tussen Nijmegen, Roermond, Eindhoven en Den Bosch. Ze zijn tot stand gekomen door initiatieven van artsen, specialisten en fysiotherapeuten, die de kwaliteit van behandelen van rug en schouder klachten hoog in het vaandel hebben staan. De samenwerking tussen bovengenoemde partijen geeft een enorme expertise voorsprong, en een uniformiteit in handelen, hetgeen voor de cliĂŤnt altijd de beste therapie keuze met zich mee brengt. Nieuwe ontwikkelingen en veranderingen t.a.v. wereldwijd geleverde wetenschappelijk onderzoeken, zullen direct gebruikt worden in de tot stand gekomen protocollen en zo hun meerwaarde in de behandeling opleveren.

VRIJE TRAINING Wij bieden aanvullend op de fysiotherapeutische behandeling een individueel op maat gemaakt trainingsprogramma aan. Deze mogelijkheid, als alternatief wanneer u budget voor fysiotherapie onvolledig is. Samen met de fysiotherapeut vindt er een intake plaatst. Hier worden samen de doelstellingen en mogelijkheden vastgelegd. Vervolgens wordt hier een passend beweegprogramma voor u gemaakt. Dit wordt door de fysiotherapeut uitgelegd en gezamenlijk doorgenomen. U wordt klaar gestoomd voor de vrije training. Indien u het trainingsprogramma volledig zelfstandig beheerst gaat u dit op de afgesproken vrije trainingstijden uitvoeren in de oefenzaal van de praktijk. Gezamenlijk met een kleine groep vrije trainers. Na 10x zelfstandig trainen vindt er een evaluatie plaatst met de fysiotherapeut waarbij bekeken wordt of de doelstellingen behaald zijn en of het trainingsprogramma moet worden aangepast. 52

40+ GYM Wij bieden reeds 25 jaar een training in groepsverband aan, waarbij u op een verantwoorde manier bezig bent met uw lichaam, zodat de dingen van alle dag u wat gemakkelijker afgaan. Onder begeleiding van de fysiotherapeut worden er verschillende oefeningen/trainingen uitgevoerd. Het programma bestaat uit gevarieerde oefeningen zodat het gehele houdings- en bewegingsapparaat aan bod komt. Dit programma loopt van begin September tot eind April zodat u ook gedurende de wintermaanden actief en fit blijft! Indien u interesse heeft, neem dan gerust contact met ons op. Fysiomaatwerk Zeeland Praktijk Van Kessel Brouwerspad 13, Zeeland 0486-452684


Nieuws van de bibliotheek Voorlezen voor peuters en kleuters. De 2e woensdag van oktober, 14 oktober, zijn alle peuters en kleuters weer van harte welkom in de bibliotheek van 15.00 uur tot 15.30 uur om te komen luisteren naar een mooi verhaaltje. Op de volgende woensdagen in 2015 wordt er ook voorgelezen: 11 november en 9 december. KennisBende. Weet jij alles over dieren, techniek, koken, geschiedenis, sport of iets heel anders, en raak je daar maar niet over uitgepraat? Of ben je ergens heel goed in en wil je dat graag laten zien? Doe dan mee met de KennisBende! Samen met iemand van de bibliotheek ga je op zoek naar de beste manier om jouw kennis door te geven aan andere kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek van 7 t/m 18 oktober ga je, net als andere kinderen uit de KennisBende, vertellen over jouw onderwerp. Misschien heb je zelfs wel een mooie verzameling om te laten zien, een leuk filmpje, foto’s die je zelf gemaakt hebt of een heel bijzonder voorwerp. Geef je op via kennisbende@nobb.nl Nieuwe cursussen in bibliotheek Schaijk/Zeeland. ROC de Leijgraaf start in samenwerking met de bibliotheek in het najaar weer met een 2-tal trainingen. In oktober starten de cursussen “Geldzaken” en “Digitale vaardigheden”.(De bibliotheek heeft besloten de eerder geplande cursus ‘Rekenvaardigheid’ niet door te laten gaan vanwege te weinig aanmeldingen.) Bibliotheek Zeeland cursus ‘Geldzaken’. Onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn: het op orde brengen en bijhouden van een administratie, bijhouden van een kasboek, budgetteren, bankieren en internetbankieren. Slim boodschappen doen en bestand zijn tegen opdringerige reclame en invloeden vanuit uw sociale omgeving. Datum: 8 oktober, 15 oktober, 5 november, 12 november, 19 november en 26 november 2015 (6 bijeenkomsten). Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur in bibliotheek Zeeland Kosten: Geen Aanmelden: Tot uiterlijk 30 september 2015 bij bibliotheek Zeeland. Telefonisch 0486-451244 of via e-mail: contactzeeland@nobb.nl Bibliotheek Schaijk cursus ‘Digitale vaardigheden voor beginners’. Onderwerpen die aan de orde komen: computer begrippen, oefenen met toetsenbord en muis, internet, e-mailen, opmaken van de tekst, etc. Datum: 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 2 november, 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december en 14 december 2015 (10 bijeenkomsten). Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur in bibliotheek Schaijk Kosten: Geen Aanmelden: Tot uiterlijk 30 september 2015 bij bibliotheek Schaijk. Telefonisch 0486-461788 of via email: contactschaijk@nobb.nl Kinderboekenweek 2015 “Raar maar waar”. Van woensdag 7 t/m zaterdag 18 oktober vindt de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. Doel van de kinderboekenweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor lezen. Het thema van de Kinderboekenweek is: natuur, wetenschap en techniek onder het motto: Raar, maar waar! Tien dagen lang staat in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken alles in het teken van dit thema. - - Bekroningen: In de bibliotheek - 53


Bekroningen: In de bibliotheek zijn natuurlijk ook de bekroonde boeken te bekijken. Alle Zilveren Griffels en penselen die dit jaar zijn toegekend liggen in een mooie presentatie. De Noord Oost Brabantse Bibliotheken, dat wil zeggen de bibliotheken in Berghem, Heesch, Heeswijk-Dinther, Lith, Maasdonk, Nistelrode, Oss, Odiliapeel, Ravenstein, Schaijk, Uden, Veghel, Volkel en Zeeland, besteden van 7 tot en met 18 oktober a.s. uitgebreid aandacht aan het thema Raar, maar waar en maken van de kinderboekenweek een echt boekenfeest. Woensdag 14 oktober: Beginnen we om 15.00 uur met voorlezen voor peuters en kleuters. Om 15.30 uur wordt er voorgelezen voor kinderen uit groep 3 t/m groep 8 en deze kinderen kunnen dan aansluitend een unieke boekenlegger knutselen. Verder liggen er nog leuke dingen voor ze klaar om mee te nemen: De Kinderboekenkrant, tijdschrift Quest junior, een ballon, een vergrootglas, een kleurplaat en een sticker. Kortom het is feest in de bibliotheek en daarom is er ook nog iets lekkers voor elk kind. Kom dus deze middag naar het Kinderboeken-feest van de bieb!! Kinderen die een boekenlegger willen knutselen kunnen zich opgeven in de bibliotheek of telefonisch: 451244 of via zmd@nobb.nl Kennismakingsworkshop ‘Ontdek je talent’ Donderdag 12 november 19.30 uur. Yvonne Dekkers ‘leren in organisaties’. Waar gaat deze workshop over? Yvonne: “In deze workshop draait alles om talent; jouw talent! Ieder mens is van nature ergens bijzonder goed in. Het is de moeite waard om te ontdekken wat dat is en hoe je dit kunt gebruiken. Want wanneer je doet waar je écht goed in bent, geeft je dat plezier en voldoening. Je talent is een grote bron van energie. Vooral datgene doen waar we écht goed in zijn klinkt aantrekkelijk, maar is helaas niet zo vanzelfsprekend. Vaak weten we niet eens welk talent er in ons schuilt. We schenken meer aandacht aan waar we niet goed in zijn en hoe we dat moeten verbeteren. En dat leidt nog weleens tot verkeerde keuzes, waardoor we dingen doen die niet bij ons passen. Tijdens de workshop krijg je concrete aanknopingspunten en tips om jouw talent te ontdekken. Ik geef achtergrondinformatie en zet je aan het werk met oefeningen die je nuttige inzichten geven. Wie ben ik? Ik ben Yvonne Dekkers. Ik heb jarenlang als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg gewerkt. Zeven jaar geleden startte ik mijn eigen zoektocht naar talent. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig adviseur en coach. Ik breng mensen en organisaties graag op een positieve manier in beweging. Een beweging die aansluit bij de mensen en die leidt tot de gewenste verandering, 15.484 verbetering of vernieuwing.” Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij de bibliotheek, of via zmd@nobb.nl, of telefonisch op 0486-451244.

Tekencursus voor beginners Tekenen is een fijne manier om even niet te denken aan de dagelijkse beslommeringen, om even te ontspannen. Op maandag 12 oktober a.s. start de schilderclub D’n Zolder daarom met een tekencursus voor beginners. Onder begeleiding kunt u alles leren over vormen, kleuren, perspectief, materialen, enz. Een goede manier om bezig te zijn voor uzelf en te kijken of tekenen voor u een leuke nieuwe hobby kan worden. De kosten zijn € 50,- voor tien avonden. Het materiaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Aanvang 12 oktober, 20.00 uur, schilderszolder achter de bibliotheek. Opgave bij: Riet van Lankveld, 0413-273628 of Ank de Klerk, 0486-851605. Gun uzelf die tijd en dat plezier. 54


KAARTJES VOOR JOEP, JINTE OF JAN? WIJ REGELEN HET VOOR U.

Voor biologische appels, peren, heerlijke “Snappels” en eigen appelsap, ga je naar de APPELAUTOMAAT. Zie ook onze nieuwe website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Geffen • Heesch • 073 534 07 00 • www.wihabo.nl

Comfortabel wonen met de garantie dat goede zorg dichtbij is. Zorgwonen in Compostella maakt dit mogelijk. Zorgwonen is een uitkomst voor ouderen die ongeacht hun zorgvraag willen wonen in een veilige, comfortabele en levendige omgeving. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bezoek vrijblijvend het informatie-uur Zorgwonen, iedere donderdag van 16.00 - 17.00 uur in Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. U kunt ook bellen met de klantenservice 088 - 998 55 55.

Zorgwonen in Compostella Bekijk de video over Zorgwonen in Compostella op www.brabantzorg.eu/compostella

55


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

56

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net


Een nieuw volleybalseizoen gaat van start bij V.V. Detac Wij hebben er weer zin in! We zijn al volop aan het trainen, met onze nieuwe teams en nieuwe trainers. Aan onze conditie wordt gewerkt, de volleybaltechnieken worden weer getraind, op naar de eerste wedstrijden en misschien gaan we weer wat kampioenschappen binnen halen!! Nieuwe Detac Site. Sinds een paar weken hebben we een prachtige nieuwe website: www.vvdetac.nl Hierop kunt u alle informatie, foto’s, leuke weetjes etc. vinden over onze club. Neem dus snel een kijkje op www.vvdetac.nl! Wedstrijden van NeVoBo. Eind september starten de wedstrijden van nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) weer! Dit jaar zullen niveau 1t/m 6 toernooien spelen in verschillende plaatsen. Meisjes C, meisjes B, dames 1 en 2 spelen dit jaar weer allemaal op zaterdag de wedstrijden! De thuiswedstrijden van Meisjes C2 en Meisjes C3 zullen om 15.00 uur plaatsvinden, de thuiswedstrijden van Dames 2, Meisjes B1 en Meisjes C1 zullen om 17.00 uur plaatsvinden en de thuiswedstrijden van de Dames 1 en Meisjes A1 zullen om 19.00 uur plaatsvinden in sporthal ‘De Hekel’. Leuk als je ons komt supporteren! Je kunt onze wedstrijden volgen op www.volleybal.nl Detac doet mee aan ‘De grote club actie’. Wat is de grote club actie? Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. Volgens ons zijn verenigingen namelijk de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. Hoe werkt het? Van 19 september tot 19 oktober gaan Detac-leden langs de deuren om loten te verkopen. De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. De hoofdprijs is €100.000,-. Kijk voor het volledige prijzenpakket en de trekkingsuitslag op www.clubactie.nl Nieuwe tenues voor Detac komen eraan!!! Gedurende de zomerperiode heeft het proces rondom nieuwe tenues volop voortgang gehad en met een geweldig resultaat! In samenwerking met onze hoofdsponsor Van Boekel heeft Detac nu een nieuwe kledingsponsor erbij, namelijk Zonnenberg Schoen en Sportmode Zeeland. Wij zijn hier ongelooflijk blij mee. Meer informatie en andere nieuwtjes kun je vinden op onze site: www.vvdetac.nl Wij gaan voor een sportief, enthousiast, gezellig en succesvol volleybalseizoen! Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen tijdens onze wedstrijden?! 57


MOV nieuws Fiets Mee: Op 13 september 2015 is onze “Fiets Mee” gefietst, een tocht van 40 km. Helaas waren de weervooruitzichten in het begin van de week niet positief en hebben we zaterdagavond nog mogen genieten van een regenbui. Maar gelukkig was het zondag schitterend fietsweer, soms een kleine dreiging van een regenbuitje, maar we hebben het mooi droog kunnen houden. Onze tocht ging van Zeeland via Volkel naar Boekel. Waar een lekker kopje koffie genuttigd kon worden (met of zonder broodje) bij familie van den Bosch en natuurlijk kon men hier genieten van muziek. Bij de familie van den Bosch is het boeken opslag- en sorteercentrum van Read to Grow gevestigd (http://www.readtogrow.eu/nl). Men verzamelt gebruikte Engelstalige en Franstalige boeken van goede kwaliteit en natuurlijk ook nieuwe boeken in het Engels en Frans. Deze boeken krijgen ze onder andere door het benaderen van scholen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen. De verzamelde boeken worden getransporteerd naar de opslag in Boekel. De boeken worden vervolgens door vrijwilligers gesorteerd op categorie, leeftijd en kwaliteit. Na het sorteren van de boeken levert men deze aan kleinschalige particuliere partnerprojecten of voorzien ze projecten in eigen beheer van boeken. De route werd vervolgd richting Venhorst en vervolgens naar Odiliapeel voor de soeppost (met muziek) bij het bedrijf van de familie Wouters. Vanaf hier zijn we richting Zeeland gegaan. We hebben 356 fietsers mogen begroeten, die genoten hebben van de tocht en van de muziek. Op de finishpost (met muziek) vond de evaluatie van de fietsers plaats, onder het genot van een drankje en/of hapje. Om 17.00 uur vond de loting onder de deelnemers van de Fiets Mee plaats. Dankzij zeer vakkundige en onpartijdige helpers waren R. v. Gemert uit Zeeland en Henk van Eldijk uit Oss de gelukkigen die levensmiddelen pakketten (geschonken door Jumbo Eijsermans) mochten ontvangen. Namens MOV hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de levensmiddelen pakketten. Daar de Landerd tour begon met de Fiets Mee in Zeeland moeten we nog even wachten op de prijsuitreiking van de Landerd tour loterij. De netto opbrengst is nog niet bekend, doordat nog niet alle rekeningen zijn ontvangen, de bruto opbrengst is ca € 6800 euro en de netto opbrengst zal vergelijkbaar zijn met 2014 (ongeveer € 6000 euro). Voor dit bedrag hebben niet alleen de deelnemers gezorgd, maar ook de mensen die MOV een warm hart toedragen en een eenmalige machtiging hebben ingevuld. Hiervoor onze hartelijk dank. We kunnen dit jaar de aangevraagde 3 projecten weer uitvoeren: Het project van Angelique van Zeeland: Met als doel om de situatie van de weefsters en naaisters in Porto Alegre, Brazilië te verbeteren. Op dit moment werken 30 weefsters en naaisters in een kleine en donkere ruimte. Het project zal bijdragen om een grotere ruimte te bouwen, zodat er meer weefsters en naaisters aan het werk kunnen, de werkomstandigheden worden verbeterd en een hoger inkomen kan worden gegenereerd. Door de verbouwing zal er eveneens meer ruimte zijn. Hierdoor kunnen mensen die nu werkeloos zijn en armoede lijden, zich aansluiten bij de coöperatie en een waardig leven opbouwen. Frater Paul Steverink: Voortzetting van het project van 2014: Door een prijsexplosie voor de aanschaf van bouwmaterialen voor het Youth development Centre, was het niet mogelijk om het centrum af te bouwen. Het project voorziet in de aanschaf van materialen om milieu vriendelijke energie (zonne-energie) op te wekken voor Sophea Heritage Foundation in Kameroen. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de voedselvoorziening, verlichting en in het Youth development Centre. - - Zuster Martia v.d. Burgt - 58


Zuster Martia v.d. Burgt †/ Zuster Angela: Aanschaf van materialen voor een aanbouw met een keuken bij het Kwetu home hoofdcentrum in Ruai (Kenia). Kwetu home zorgt voor de opvang van zwerf jongeren in Nairobi. In een 2 jarig hulp programma worden de jongeren gerehabiliteerd en worden ze geïntegreerd in de maatschappij. Doordat er met hout gestookt wordt, is de huidige keuken totaal ongeschikt en is een nieuwe keuken nodig. Bij deze één ieder die actief of passief geholpen heeft tijdens de Fiets Mee: hartelijk dank of zoals Angelique zegt: “MUITO OBRIGADO”. Zonder de fietsers, vele vrijwilligers en sponsors (lijst aanwezig tijdens de Fiets Mee en op de website) kunnen we geen “Fiets Mee” organiseren. Een aantal geselecteerde foto’s van de Fiets Mee 2015 komen binnenkort op onze website http://www.movzeeland.nl te staan. Groeten namens MOV Zeeland.

Collecteweek 28 september t/m 3 oktober 2015 Fonds verstandelijk gehandicapten vergroot de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. Op maandag 28 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de landelijke collecte en vraagt daarbij aandacht en financiële steun voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Ook in Zeeland doen we een beroep op uw steun. Het fonds financiert projecten die hun leven veraangenamen en hun wereld vergroten. Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken. Voor meer informatie zie www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte

Herengym Met veel enthousiasme gymmen elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de sporthal De Hekel te Zeeland een aantal mensen die juist in de winter de spieren soepel proberen te houden. Het valt niet altijd mee om op een winteravond de warme kachel te verlaten en dan te gaan sporten, maar zo kunnen wij u verzekeren: het resultaat geeft veel voldoening. De gymleider Johan Otker geeft gedurende een uur op zeer afwisselende wijze gym, waarbij telkens alle spieren loskomen. Iedereen kan alle oefeningen meedoen. Het laatste kwartier is voor een balsport. Het nieuwe gymseizoen is weer gestart. Een T-shirt, korte broek en gymschoenen zijn voldoende om mee te gymmen. Zonder enige verplichting kunt u een maand meedoen. Ook kunt u vanaf de tribune de gym volgen. Na het gymmen kunt u douchen en bij thuiskomst wacht de warme koffie. Echt, u moet dat beleven. Nieuwe leden zijn welkom. Als u belangstelling heeft, neem dan contact op met de contactpersonen van de herengym: Harry van Tiel, Hemelrijk 3A, Zeeland, 451768 of Gerrit Henst, Schoolstraat 22B, Zeeland, 452436. Met sportgroeten en wellicht tot ziens!! 59


Herfstfestijn 2015! Op woensdag 28 oktober 2015, midden in de herfstvakantie, is het weer zover! Stichting Jeugdbelangen Zeeland organiseert dan voor de 49ste keer de jaarlijkse herfstactiviteit voor alle basisschoolkinderen uit Zeeland. Sinds 2013 is deze activiteit omgedoopt tot het Herfstfestijn. Het Herfstfestijn bestaat uit twee onderdelen, namelijk de ‘Herfstrun’ voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5 en ‘Fort Boyard 678’ voor de groepen 6 t/m 8. Het belooft een spectaculair programma te worden, dus zorg dat jullie er allemaal bij zijn! Programma Om 10.15 uur verzamelen alle kinderen bij sporthal de Hekel (let op: dus niet bij de Vlashoeve!). De dag wordt afgesloten om 16.00 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 zoeken in de sporthal hun groepje met leiding op, waarmee zij zich vooraf hebben opgegeven. Daarna kunnen zij hun tocht door de Zeelandse Vlaswijk beginnen. Onderweg zijn er in diverse garages of onder carports allerlei spelletjes te spelen waarvoor je handig, slim of snel moet zijn. Ook dit jaar zijn er weer supergave activiteiten. Je kunt jezelf mooi laten schminken of een stoere glittertattoo laten zetten, spelen in de apenkooi, knuffelen in het knuffelparadijs en je uitleven op het springkussen. Ook een bezoekje aan de waarzegster mag natuurlijk niet ontbreken! Kortom, een avontuurlijke dag waar je bij moet zijn! De kinderen van de groepen 6 t/m 8 zullen in de zelf gevormde groepjes naar de wijk Steenakker gaan, waar hen een aantal spectaculaire spelen staan op te wachten. Denk aan de zenuwslopende Kamer van Ontsnapping, een spannende kabelbaan en de mysterieuze Donkere Kamer. De dag zal in het teken staan van Fort Boyard, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk sleutels te verdienen. We sluiten de dag af met een stoer finalespel; the Battle! Opgave Ook dit jaar vragen we alle kinderen zichzelf voorafgaande aan de activiteit op te geven. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 kunnen via de site www.sjbzeeland.nl aangemeld worden voor de Herfstrun. Geef uw kind bij voorkeur op met een groep van 8-10 kinderen en minstens één begeleider. Uiteraard kunt u ook een kleiner groepje kinderen (met begeleider) opgeven, dan zorgen wij ervoor dat deze groep wordt samengevoegd met een andere groep. Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is het de bedoeling dat zij voorafgaand aan de activiteit groepjes vormen van ongeveer 4-6 kinderen en zich met dat groepje opgeven via de site www.sjbzeeland.nl In principe lopen deze kinderen de route zonder begeleiding. Indien u het als ouder noodzakelijk vindt dat de kinderen begeleid worden, bent u vrij om mee te lopen met dit groepje. Bedenk een leuke naam voor je groep en zorg voor een spectaculaire outfit. Hiermee is op de dag zelf een extra sleutel te verdienen! Je kunt je opgeven tot 21 oktober, dus zorg dat je er snel bij bent! Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Je moet zelf je brood meenemen, maar voor drinken en op zijn tijd iets lekkers wordt gezorgd. Leiding gezocht! Het herfstfestijn kan pas worden gespeeld als er voldoende leiding is om de groepjes van de onderbouw en de spelen van de onder- en bovenbouw te begeleiden. Vind je het dus leuk om een groepje kinderen te begeleiden, of sta je liever als leiding bij een spel voor de onder- of bovenbouw en ben je 14 jaar of ouder: dan zijn wij op zoek naar jou! Om zeker te zijn van voldoende leiding vragen wij bij interesse jezelf op te geven via de site www.sjbzeeland.nl Meer informatie vind je op onze site www.sjbzeeland.nl Tot op woensdag 28 oktober! 60


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

handelsonderneming • verhuur • montage Kleine Graspeel 4 • 5411 RA Zeeland • hvmzeeland@gmail.com

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Hftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

In- en verkoop van: • Tractoren • Heftrucks • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines • Gereedschappen

Onderhoud en reparatie van alle merken: • Tractoren • Heftrucks • Auto’s • Aanhangwagens • Landbouwmachines • Tuin- en parkmachines

Verhuur van: • Autoambulance / multitransporter - 201 x 460 cm incl. oprijplaten en lier D 75,- p.d. • Wij verzorgen ook transport voor uw auto, tractor, machines enz.

Harm Van den BrOek: 06 - 20998893 Bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag vanaf 18:00 uur Zaterdag de hele dag

Kies jij deze lente voor de nieuwe Batavus Monaco E-go Comfortabele ondersteuning Stille motor Lage instap Keuze uit 3 accu’s Korte levertijden Kom naar we winkel voor een proefrit Vanaf € 1974. Extra sterke accu en 1 jaar fietsverzekering

Gratis (twv 199.-) Jort Tweewielers | Schoolstraat 25 | Zeeland | 0486-451633 | www.jorttweewielers.nl Nieuwe fietsen | Gebruikte fietsen | Reparatie | Onderhoud

61


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 62

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Kern: H. Jacobus de Meerdere

Wie, wat, waar?! Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 14.30 uur (vanaf 1 juli!) info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten openingstijd: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St. Jacobuszaal (bij achterste deur pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.), intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen naar het Parochiecentrum te Uden. Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Vieringen in de kerk van Zeeland Vrijdag vrijdag 18.30 uur 19.00 uur Rozenkransgebed H. Mis

zondag 09.30 uur H. Mis

26ste zondag door het jaar Zondag 27 september 09.30 uur/kerkkoor

27ste zondag door het jaar Zondag 4 oktober 09.30 uur/ kerkkoor

28ste zondag door het jaar Zondag 11 oktober 09.30 uur

29ste zondag door het jaar Zondag 18 oktober 09.30 uur/kerkkoor

30ste zondag door het jaar Zondag 25 oktober 09.30 uur

Allerheiligen / Allerzielen Zondag 1 nov. 09.30 uur/kerkkoor

Allerheiligen en Allerzielen Op zondag 1 november a.s. vieren we Allerheiligen en Allerzielen tegelijkertijd in de viering van 09.30 uur. Alle overleden parochianen van het afgelopen jaar zullen extra aandacht krijgen in deze viering en de kruisjes kunnen na afloop mee naar huis genomen worden. Na de viering zullen de graven op het kerkhof gezegend worden. Alle nabestaanden van overleden parochianen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst • Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand. - - Elke zondag - 63


•

Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug om de H. Mis verder mee te vieren.

Tv Missen St. Petrus kerk Uden Hieronder de data waarop de H. Mis van 10.30 uur vanuit onze St. Petrus kerk te Uden uitgezonden wordt op tv op NPO 2: Zondagen 22 november en 27 december. Bezoek van een priester of diaken Mocht u, om wat voor reden ook, graag een priester of diaken uit onze parochie op bezoek hebben, laat het ons even weten, dan maken we een afspraak. Dit geldt ook voor als u niet meer naar de kerk kunt komen, maar wel graag de Communie zou willen ontvangen. Bel (of laat bellen) naar het parochie centrum of naar pastoraal assistente Betsie van der Wijst en het kan worden geregeld. Informatie E. H. Communie en H. Vormsel 2015-2016 Voorbereidingsperiode start 3 oktober, evt. nog informatie nodig? Neem contact op met het parochie centrum te Uden.

Pupil van de week 6 september 2015: Festilent 1 – FC de Rakt 1. Uitslag: 21. Ik vond het heel leuk om pupil van de week te zijn! Toen ik aankwam, mocht ik naar de bestuurskamer en daar kreeg ik een tenue aan. Nadat ik dat had gedaan, gingen we over passen met een paar spelers. Ze werden er een beetje moe van. Daarna mocht ik even met Mari (de vlagger) meelopen naar de scheidsrechter. Ik heb hem een hand gegeven en kennisgemaakt en toen gingen we naar het veld lopen. Iedereen gaf elkaar een hand en daarna mocht ik de aftrap doen. Ik scoorde tegen de keeper van de Rakt. Dat was een makkie, want hij bewoog niet en de spelers kwamen ook niet op mij af. Toen kreeg ik een mooie bal met alle handtekeningen van de spelers, die hang ik mooi op mijn kamer. In de dug out heb ik de eerste helft meegekeken. Tijdens de rust kreeg ik nog een oorkonde en een tasje. Gelukkig heeft Festilent met 2-1 gewonnen. Bedankt allemaal voor deze leuke middag! Groetjes Sanne Emons (speler van de E1).

64

15.485


Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 65


rebelse oplossingen FEE

META

CONVERSIE

PROGRAMMING DEDICATED

NR.1

DESIGN FULL SERVICE RANK

FEE PROFESSIONALS

INTERNET HTTP MARKETING

TOP

SERVERS

SEO

WEB

ONESTOPSHOP

HOGER IN GOOGLE

1

keyword analyse

ENGINE

KEYWORDS

HELP

SEO

JOOMLA

- Websitebouw - Vormgeving en huisstijl - Marketing en strategie - Webbased software - Fotografie - Teksten en communicatie

HOSTING

i-Marketing & strategie

WWW

KWAAIJONGENS

advies

HELP keyword analyse

STRATEGIE

CONVERSIE

keyword analyse

TOOLS

TOOLS HOGER IN GOOGLE

WEBSITE

TOOLS

SITES

ENGINE

MARKERTING

SEO

KWAAIJONGENS PRODUCT

E-MAIL SPECIALISTS

BUSINESS

SEARCH DIGITAL INFORMATION HELP FEE SEA INTERNET SEARCH keyword analyse uitvoering

PHP

E-MAIL

WEBSHOP

KWAAIMEISJES SUPPORT

webteksten ZOEKEN

KWAAIMEISJES

WEBSITE linkbuilding TOP RANK WEB INTERNET ADWORDS ZOEKEN METAONESTOPSHOP SEARCH

FEE REGISTRATION JOOMLA

SPECIALISTS

SEARCH

INTERNET MARKETING

DESIGN

PROGRAMMING

PAGE linkbuilding

i-Marketing & strategie

SEO

TOOLS

Helpt! SEO

TEMPLATES

i-Marketing & strategie

ADVERTISING

keyword analyse SEARCH keyword analyse RANKING OPTIMIZATION uitvoering Zoekmachines

HELPINTERNET ENGINE

SEA HOSTING ADVERTISING RANK HUISSTIJLEN PROFESSIONALS

ONESTOPSHOP DIGITAL SUPPORT

ENGINE

OPTIMIZATION

JOOMLA KWAAIMEISJES

NR.1

HELP

COMMUNICATION

Installatie en Service voor: Luchtverwarming airconditioning Centrale verwarming Ventilatie - sanitair

ADVICE ADVICE LOGO’S

Vogelwikke 7 - 5411 GR ZEELAND - 06 - 24 38 60 88 www.kwaaijongens.nl | info@kwaaijongens.nl

Ottens luchtbehandeling Boekelsedijk 30 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 Fax. 0486-450145 www.ottensluchtbehandeling.nl

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 66


Referendum en het maken van de juiste keuze Keuzes maken doen we elke dag: Wat eten we? Wat doen we met vakantie? Wat wil ik zien op t? Wie nodigen we uit op het feestje? enz. Keuzes maken is soms gemakkelijk en soms erg moeilijk, omdat je met veel verschillende belangen en meningen van personen hebt te maken. In Landerd gaan we op 25 november een keuze maken voor de toekomst van Landerd. Het referendum hierover wordt nu voorbereid en op 25 november mogen we allemaal naar de stembus.

15.486

Welke keuze is de beste? Wil je een goede keuze kunnen maken, dan moet je weten waaruit je kunt kiezen. Welke opties zijn er, op welke manier kan ik die wegen en welke belangrijke criteria laat ik daarbij meetellen? Lastige vragen en nog lastiger om daar in de voorbereiding goede antwoorden op te geven. Zeker in de politiek waar belangen en toekomstverwachtingen zeer divers worden ingevuld. Elke partij heeft zo haar eigen richting al bepaald. De ene partij wil zo snel mogelijk Landerd opheffen, Schaijk en Reek naar Oss en Zeeland naar Uden. Dat lijkt simpel, als Uden dat al zou zien zitten. Het is voor Uden/Zeeland geen duurzame oplossing. Andere herindelingen zullen volgen. De andere partij zal pleiten voor zelfstandigheid, maar wat als er zich in de toekomst goede kansen aandienen? Weer een andere partij zal het wellicht vooral laten afhangen van wat de politieke meerderheid op dat moment wil. RPP, VVD en Progressief Landerd kozen ervoor om het proces van herindelen, zorgvuldig en verstandig in te zetten. Goed nadenken over de toekomst die een heringedeelde gemeente ons kan bieden. Eerst samen met de inwoners en met betrokken gemeenten in gesprek gaan, met elkaar de agenda opstellen en van daaruit je keuze maken en deze voorleggen aan de inwoners. Oss, Uden, Bernheze en Landerd. Dit zijn de omliggende gemeenten waar we naar kijken als we straks onze keuze maken. Het wordt één van of een combinatie van deze gemeenten waarmee we gaan fuseren. Wat hebben zij ons en wij hun te bieden, welke combinatie past en voldoet aan behoeften van de meerderheid van onze burgers? Waar zijn we in de toekomst het beste mee af? Dat is nog niet zo simpel als je nog niet precies kunt zeggen wat je krijgt. Wat valt er straks allemaal te kiezen? ‘Snel herindelen’ of ‘langzaam herindelen’? Is ‘snel herindelen’ dan hetzelfde als ‘direct opheffen’? Is ‘langzaam herindelen’ dan hetzelfde als ‘voorlopig zelfstandig blijven’? En wat betekent dan ‘voorlopig? Als je kunt kiezen voor ‘zelfstandigheid’, voor hoelang is dat dan? Wordt het opsplitsen, Schaijk naar Oss, Reek en Zeeland naar Uden? Of wil Reek toch niet liever naar Uden? Heel Landerd naar Uden of naar Oss? Of is de eerder door de vorige coalitie voorgestelde nieuw te vormen gemeente Maashorst toch de beste optie? Daarbij hebben de drie gemeentes - Landerd, Uden en Bernheze - een gelijkwaardige inbreng en kunnen de behoeftes van onze inwoners maximaal worden ingebracht. Misschien wil Bernheze dit (nog) niet en maken zij, na al het gedoe in Landerd, een pas op de plaats. Progressief Landerd vindt dat wij het uitspreken van onze voorkeur daar niet van moeten laten afhangen. Wij vinden de combinatie Landerd, Uden, Bernheze de beste optie. We blijven met elkaar in overleg en als de rust in de regio is weergekeerd, kan Bernheze alsnog kijken of het vormen van een Maashorstgemeente voor hen een reële opties is. Referendum: tempo of richting leidend? Op 25 november is het referendum. De keuzemogelijkheden zijn nog niet bekend, daarover wordt nu overleg gevoerd. Progressief Landerd was geen voorstander van het referendum zoals dat door Vereniging Herindelen, CDA en DS97 was voorgesteld. Zij gaven aan van u in een eerste vraag te willen weten of u ‘snel wil herindelen’ of dat u ‘geleidelijk op langere termijn wil herindelen’. - - In een tweede - 67


In een tweede vraag wilden zij van u een antwoord op de richting van de herindeling, dus met welke gemeente. Progressief Landerd steekt daar anders in. Voor ons is het tempo ondergeschikt. Wij willen vooral van u weten welke combinatie u het beste vindt. Niet van ‘grote stappen, snel thuis’ maar gaan voor kwaliteit, ook al duurt dat misschien wat langer. Progressief Landerd gaat voor de keuzemogelijkheid van de Maashorstgemeente zoals het vorige college had voorgesteld. Landerd in zijn geheel herindelen naar een nieuw te vormen gemeente met Bernheze en Uden! PL heeft er vertrouwen in dat bij deze keuze de belangen van u als inwoner van Landerd optimaal gewaarborgd zijn. Jacques Pijnappels, raadslid Progressief Landerd Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jacques.Pijnappels@landerd.nl, 06-53404991 of 06-20352621. Met de fractievoorzitter van PL Mathieu de Klein: Mathieu.deKlein@landerd.nl , 06-54661989. Voor info: www.progressieflanderd.nl

Rabobank brievenbus vervalt per 1 oktober De geldautomaat en afstortautomaat voor ondernemers in Zeeland blijven tot begin november op de huidige locatie beschikbaar. De automaten worden begin november verplaatst naar de overzijde van de straat in de buitengevel van het gemeentehuis. Wijziging inzenden betaalopdrachten: Tot voor kort was het mogelijk om betaalopdrachten in te leveren in de brievenbus bij het kantoor in Zeeland. Het aantal klanten dat hier gebruik van maakt, neemt – door de opkomst van internet- en mobielbankieren - fors af. Vanaf 1 oktober vervalt de brievenbus bij het voormalige Rabobank kantoor in Zeeland. Om te zorgen dat het inzenden van betaalopdrachten op papier mogelijk blijft, stelt de bank gratis portvrije enveloppen beschikbaar. Klanten kunnen deze enveloppen ophalen bij de kantoren van Rabobank Uden Veghel als ook bij de inloopservice in Zeeland. Ook is het mogelijk om de enveloppen telefonisch te bestellen via 0413-219219. Inloopservice: Voor het regelen van bankzaken, advies en service kunt u uiteraard ook terecht bij onze inloopservice in het Kindcentrum De Morgenzon. Onze medewerkers staan voor u klaar op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.

Samen met jouw vriend of vriendin bij de JeugdRaad van de Smouskes? Lijkt het je leuk om in het komende carnavalsseizoen gezellig met onze Jeugdhoogheden en Huppelsmouskes carnaval te vieren, geef je dan op voor de JeugdRaad van 11. We hebben nog ruimte voor enkele nieuwe leden (groep 5 t/m 8). En vraag je vriend of vriendin ook om mee te doen. Het is gewoon kei leuk om mee te maken! Natuurlijk vieren we alle dagen carnaval, maar gaan we ook op bezoek bij andere jeugdcarnavalsverenigingen en ben je erbij met de onthulling van de Jeugdhoogheden, Jeugdreceptie en Jeugdpronkzitting. En na de carnaval sluiten we af met een leuk uitstapje! Heb je zin? Laat het ons horen. Bellen kan met Marc: 453442 of mail naar jeugd@smouskes.nl Onthulling Jeugdhoogheden: Op vrijdag 6 november onthullen we wie de nieuwe Jeugdhoogheden zijn van De Smouskes. Met een spannend nieuw thema zullen we er in De Heische Tip weer een leuk feestje van maken. Nieuwsgierig geworden? Zet de datum alvast in jouw agenda. 68


Katholieke Bond van Ouderen Belangenorganisatie voor senioren

Het fietsen zit er voor dit jaar op. Op woensdag 26 augustus namen 31 KBO-ers deel aan de laatste fietstocht van dit seizoen. Traditiegetrouw werd er de laatste keer eerder gestart, verder gefietst en onderweg lekker gegeten. De afsluiting mocht een extra tintje hebben. In Schaijk werd in de hooiberg van oud-Oventjenaar Wil van de Boom een kopje koffie genuttigd en werd zijn prachtige, grote tuin bewonderd. In uitspanning De Handwijzer, gelegen tussen Herpen, de Koolwijk en Schaijk, werd de lunch verorberd, waarna de Maashorst verkend werd en een afsluitend kopje koffie in het ontmoetingscentrum op Slabroek gedronken werd. Het wordt herfst, vaak geen weer om te fietsen, maar straks – in mei 2016 – trappen we er weer vrolijk op los. Countrydansgroep van de KBO viert feest. Feesten kun je eigenlijk nooit genoeg doen, vinden de dansliefhebbers van de KBO. Nou is dansen voor hen op zich al een feest, maar op gezette tijden maken ze er iets extra’s van. Vierden ze twee-en-een-half jaar geleden het koperen feest, ook het 15-jarig bestaan mocht niet ongemerkt voorbij gaan. En dus togen de dansers naar Café ’t Oventje om daar met een heerlijke broodmaaltijd de verjaardag van de groep te vieren. Dansers: proficiat! Bijgeloof in Brabant. Onder deze titel hield Paul Spapens, voormalig journalist bij het Brabants Dagblad, op 16 september een boeiende lezing in Compostella. Zo’n 70 KBO-leden hingen aan zijn lippen, want interessant vertellen kan Paul wel. Zo weten we nu dat de Chinezen gek zijn op het getal 8 dat geluk zou brengen en dat in Ravenstein harteloze mensen wonen. Die presteerden het om in de oorlog, als een V1 of V2 vanuit Duitsland over kwam vliegen, te “bidden”: Och Lief Vrouwke, gift ‘m nog een douwke en laat hem in Herpen z’n vracht maar neerwerpen”. Volksgeloof, bijgeloof, Paul wist er wel raad mee. Naast bekende dingen als het getal 13, de zwarte kat, het afkloppen op blank hout, etc. wist hij ook zaken te melden waar bijna niemand van gehoord had, zoals het op kop in de grond zetten van een Jozefbeeld als je je huis wilt verkopen. Dat zou verkoop bevorderend werken. Mensen in Zeeland die met hun huis in de maag zitten, doe er je voordeel mee. Kieper het makelaarsbord uit de tuin en zet Jozef met zijn voeten omhoog daarvoor in de plaats. Je bent je huis zó kwijt en is dat niet het geval dan roep je Paul Spapens maar ter verantwoording. Broodje brandweer. Net als vorig jaar organiseert de brandweer een voorlichtingsbijeenkomst met lunch. Brandweermensen vertellen over hun vak en geven tips voor een brandveilige omgeving. Het voorkomen van brand is hierbij een belangrijk onderwerp. Wat te doen als er brand uitbreekt? Is er een rookmelder in uw woning? Waar kunt u die het beste ophangen? Nederland kent jaarlijks 6000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen, zou het aantal branden en slachtoffers wel eens kunnen stijgen. Brandoorzaken bij senioren zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de stand-by knop laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Voldoende reden om deel te nemen aan ‘broodje brandweer’. Iedereen kan zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven. Culturele dag. Eén van de hoogtepunten in het jaarprogramma van de KBO is de Culturele Dag. Die wordt dit jaar op 8 oktober gehouden in Het Witte Huis. Twee mensen spelen de hoofdrol op die dag. Vóór de lunch is dat Huub Schumacher, een priester van het bisdom Breda. - - Hij heeft - 69


Hij heeft onlangs een boek geschreven met als titel “God wat ben je veranderd…!” Veel mensen weten met God geen raad meer. De zekerheden van vroeger zijn weggevallen. Hebben ze ons maar wat wijsgemaakt? Huub Schumacher weet op inspirerende wijze duidelijk te maken dat we niet meer uit de voeten kunnen met beelden van vroeger, maar dat nieuwe beelden een wereld voor ons kunnen openen. Na de lunch is het de beurt aan Lenny Kuhr. In haar theatervoorstelling “Wie ben je” vertelt Lenny het verhaal van haar stemverlies. Meer dan een jaar kon ze niet spreken noch zingen. Ze vertelt en zingt in haar voorstelling over wat je doormaakt als je iets wezenlijks verliest, bijvoorbeeld je stem, je baan, je huis, je geliefde. Het gaat over machteloosheid, pijn, aanvaarding en de weg omhoog uit het dal. Een voorstelling vol spiritualiteit, humor en vitaliteit, zoekend naar het antwoord op de vraag ‘wie ben je?’. We denken met deze dag, waarop uiteraard ook ruimte is voor eten, drinken en onderling praten, onze leden een bijzonder waardevol programma te bieden. 80+-dag. Voor sommige (oudere) leden van de KBO kan de Culturele Dag mogelijk te lang of te zwaar zijn. Omdat ze wellicht ook aan een aantal andere activiteiten van de KBO niet kunnen deelnemen, organiseren wij voor hen een speciale middag op 14 oktober in Compostella. Mia Dekkers zal dan optreden en met veel humor Brabantse liederen en vertellingen over het alledaagse leven brengen. Uiteraard zal ook op deze middag een hapje en een drankje gepresenteerd worden. Om misverstanden te voorkomen: aan zowel de Culturele Dag als de 80+-dag deelnemen kan niet. Onze oudste leden moeten dus een keuze maken: óf de Culturele Dag óf de 80+-dag. Ieder kan zelf beslissen wat het beste bij hem/haar past. De zomer voorbij. Met de naderende herfst en het daarbij behorende weer zijn een paar activiteiten van de KBO voor dit jaar gestopt. De fiets- en scootmobieltochten komen weer aan bod in mei van het komende jaar. In de zomer hebben ook een aantal activiteiten stil gelegen die nu weer zijn opgestart: gymmen, kienen, computeren, koersballen en bridgen. Daarnaast kennen we bezigheden die het hele jaar door gaan zoals kaarten (we zitten te springen om mensen die willen tachtigen!), biljarten en countrydansen. Zin in één of meer van deze activiteiten? Trek maar aan de bel! Training elektrische fiets op 23 oktober 2015. Gemeente Landerd biedt de mogelijkheid om o.l.v. de organisatie SOAB op vrijdag 23 oktober 2015 in en bij het DAW gebouw in Schaijk de training te volgen op uw eigen elektrische of gewone fiets. Ook kunt u diverse elektrische fietsen uitproberen. Het gebeurt helaas nogal eens dat iemand met een (elektrische) fiets ten val komt, al dan niet met minder goede gevolgen. Daarom biedt de Gemeente Landerd opnieuw de mogelijkheid meer te leren over het veilig gebruik van de elektrische fiets (kortweg: e-bike genoemd) en om verschillende e-bikes uit te proberen. U kunt meer lezen op www.e-biketraining.nl Gezien het belang om veilig met de elektrische fiets te rijden, ook het op- en afstappen, wordt de mogelijkheid geboden goede raad en tips te krijgen over het gebruik en, als u nog geen e-bike heeft, de aanschaf. Daarom opnieuw deze informatiedag. Had u zich in het voorjaar al opgegeven? Dan ontvangt u binnenkort een bericht van SOAB. Vergroot uw kennis en veiligheid en doe mee. Eerdere deelnemers gaven de dag een 8,5. Omdat de gemeente deze training bijzonder belangrijk vindt en geld voor niemand een belemmering mag zijn, is besloten hiervoor geen eigen bijdrage te vragen. Sterker nog: u krijgt gratis een lunch aangeboden als u aan deze training deelneemt! Doen dus! Aanmelding voor deze e-bike training met een briefje of telefonisch bij: Piet v d Berg, Marienweerd 17 452172 Antoinet v Schooten, Manegestraat 3 451656 J. Ermers, secr. KBO-Zeeland 70


Dorpshuis Zèlland MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Samen Meer Mogelijk Maken

Doel: realisatie van één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis in van Zeeland! Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

name ook voor het nieuwe dorpshuis binnen de nieuwe centrumvisie en het accommodatiebeleid van Zeeland van wezenlijk belang zijn. Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl De visie voor Dorpshuis Zelland is veel meer dan alleen een accommodatie en raakt het geheel van B&W en alle raadsleden. Dat is ook logisch omdat een functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis rollen vervult voor de gehele Zeelandse bevolking. Wij bedanken daarom ook alle raadsleden en hun achterban. Dankzij hen, niemand uitgezonderd, zijn wij gesteund en gesterkt in de ontwikkeling De initiatiefgroep bedankt de aftredende van de visie van dorpshuis Zelland. het bijzonder Zeelanders wethouders langs deze weg hartelijk voor hunTel.In(0413) Openingstijden: en 27 40 82natuurlijkt/malle 9.00 input. tot 17.30 uur voordoalle Zij zijn betrokkenheid en inzet! Voor de centrumvisie verenigingen bedankt ma di 9.00 tot 12.00 uur Antoniusstraat 46 het totinitiatief was dit dhr. H. Vereijken Die in zijn afscheids- immers degene waarvoor we vrij 9.00 20.00 uur geza 9.00 tot 16.00 uur bestart zijn! ‘Wij zijn met de goede intentie speech zelfs sprak over het feit dat ZeelandVOLKEL een heus ‘Vondelpark’ gaat krijgen op het zig!’ aldus de hartverwarmende woorden van Vlasgaardterrein, dat tevens bestempeld is als onze burgemeester dhr. M. Bakermans tijdens sociaal cultureel ontwikkelgebied! Voor het de Z.A.T. (Zellandse Aauw Tractors) rit eerder accommodatiebeleid, waaronder ook één dit jaar. functiegericht en toekomstbestendig dorps- Wij hopen samen met alle genoemde partijen Onderhoud | Verbouw te gaan geven aan ons huis in Zeeland valt, danken wij dhr. Nieuwbouw M. verdere |invulling Böhmer. Voor zijn expertise en steun in de af- mooie doel en alle ideeën samen te bundeHoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) gelopen maanden voor ons burgerinitiatief; len om te komen tot één functiegericht en toekomstbestendig voor Zeeland op dorpshuis Zelland. Wij vinden het jammer om T 0486 45 26 53 | M 06dorpshuis 26 87 17 72 afscheid te moeten nemen en gaan vol ver- basis van onze door Zeeland gedragen uitgangspunten. | W deklijnbouw.nl trouwen de te nemen vervolgstappen met de E info@deklijnbouw.nl Graag nemen we u daarom een stukje mee nieuwe wethouders voortzetten. Bel of mail gratis, offerte voor al uw onseen doel en vrijblijvende onze breed gedragen ZeelandInmiddels zijn ook de nieuwe wethouders be- invoor bouwplannen. uitgangspunt was en is dat een edigd en wordt de verantwoordelijkheid voor se visie. Ons het accommodatiebeleid en de centrumvisie dorpshuis na verloop van tijd ook zonder subZeeland over gedragen aan de nieuwe ver- stantiële subsidie exploitabel moet zijn. Dat antwoordelijken. Wij heten hen dan ook van geldt nu voor geen enkele Zeelandse acharte welkom en rekenen op volledige onder- commodatie. Daarvoor dient de ruimte (véél) breed (breder) inzetbaar en multifunctioneel steuning van ons initiatief. Voor de centrumvisie Zeeland met bouw of te zijn, inclusief een grote zaal voor podiumaanbouwplannen is dat dhr. B. Brands. Voor activiteiten en grote Zeelandse uitvoeringen. het accommodatiebeleid is dat dhr. B. Maat- Om werkelijk functiegericht te zijn dient voor huis . Voor de portefeuille sociale zaken, alle verenigingen, voor bestaande én nieuwe jeugdzorg en welzijn is dat dhr. P.H. Jonker- activiteiten een plek te zijn.. Flexibiliteit is hierbij gouw. Het moge duidelijk zijn dat ook juist SJB, zeer belangrijk. Als er meer mogelijk is wordt er zorgcoöperatie Zeeland, participatiewet en- ook meer gebruik van gemaakt - - Dat maakt - zovoort, allen binnen deze portefeuille met De gemeente Landerd en de Initiatiefgroep Dorpshuis Zelland zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van één functiegericht en toekomstbestendig dorpshuis in het centrum van Zeeland. In juni 2015 heeft hiervoor een laatste gezamenlijke overleg plaatsgevonden. Zoals u weet is er in de tussentijd een breuk in de coalitie RPP-VHL-PL gekomen. Mede hierdoor en het zomerreces hebben de politiek te nemen vervolgstappen even wat vertraging opgelopen.

Ceelen-Volkel

Vrijetijdskleding - Kinderkleding De Klijn Bouw

23 71


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 72


Dag Zwaluw! Zoals ieder jaar wanneer het bijna herfst wordt, geven de zwaluwen, die boven in de grote schuur van de buurman van meneer Groen wonen, een heel mooi afscheidsfeestje! Daarna zijn hun nesten een hele tijd leeg, want de familie Zwaluw vertrekt dan naar een warme plek waar ze de winter doorbrengen. Zo ongeveer in mei komen ze dan weer terug! Een soort lange vakantie dus. Ook de muisjes zijn al een hele week met het feest bezig. Ze zijn een toneeltje aan het oefenen en dat gaat over een vogel die niet zingen kon en door heel veel appel te eten weer een nieuw stemmetje kreeg. De wijze uil had een appelmedicijn gemaakt. Pipie was verkleed als uil, en Groppie maakte het drankje en was verkleed als tovenaar! De andere muisjes waren allemaal verkleed als zwaluw. Moeder Muis had de pakjes gemaakt. Vader Muis had een groot zwaluw nest nagemaakt waar alle muisjes in pasten. Het zag er allemaal heel leuk uit! Ook moesten ze samen een liedje zingen en dat begon zo: “Zwaluw, o zwaluw, mag ik op jou rug en breng me dan snel bij mijn mama terug!” Zo zouden ook de kikkertjes iets doen en het merelkoor zou een mooi lied zingen. De konijnen Flap en Flip zorgden voor de muziek! Het feest zou ook onder in de schuur zijn waar de zwaluwen woonden. In de grote schuurdeur zat een luikje voor de poes en daardoor kon iedereen naar binnen. Joery de hond, zou die avond de wacht houden, zodat de poes van de buurman niet naar binnen kon. Lutje, de poes was bang van Joery en kwam dan echt niet bij de grote schuur. Zo zaten op die mooie laatste zomerdag alle diertjes gezellig in de schuur voor het feest. Iedereen was er al en Kuif, de oudste zwaluw had net haar welkomstwoord gedaan. Nu kon het feest beginnen. De konijnen speelden op hun mondharmonica en de kikkers begonnen met hun kikkerdans. Ook de muizenkindjes dansten vrolijk op de vloer! Opeens hoorde je boven de muziek uit, de harde regen buiten en het donderde ook nog! Maar dat gaf niets, want de dieren waren niet bang van een onweersbuitje en iedereen was binnen. Alleen de twee jongste muisjes Lis en Suus die huilden en kropen dicht tegen hun mama aan. Ze snapten nog niet wat onweer was. Maar al snel toen Pipie en de anderen met hun toneeltje begonnen, waren ze niet bang meer! Nou, de muisjes hadden flink geoefend, want het ging heel goed. Als cadeau gaven ze de zwaluwen natuurlijk een flesje appelsap en een hele grote appel. Van alle dieren samen kregen de zwaluwen alvast stro om het volgende jaar hun nesten mee op te knappen. Het meeste hadden ze gelachen met Miep de kip. Die had zich verkleed als clown en deed van die rare dingen zoals de koprol, op één poot hinkelen en een heel gekke snavel trekken met heel veel rare geluiden. Ze probeerde de haan na te kraaien, maar dat lukte niet. En dat vond Roes de haan nog het leukste, want niemand kon zo mooi kraaien als hij, vond hij zelf! Die avond had meneer Groen tegen zijn buurman gezegd: “waarom kraait de haan zo laat?” Ja, zij wisten natuurlijk niet waarom en dat mochten ze ook niet ontdekken. Om tien uur in de avond was het feest afgelopen. Ondertussen was het natuurlijk al donker en het regende niet meer! Wat hadden ze genoten allemaal. De muisjes moesten daarna vlug naar hun bedje, want het was al veel te laat. Lis en Suus waren bij vader Muis op schoot in slaap gevallen en die had toen die twee kleintjes op een dekentje in een hoekje gelegd en even later was Snoezel er ook bij gaan liggen. Pipie, Dibbel, Groppie en Polletje hadden tikkertje gespeeld en verstoppertje. Wel hadden ze een beetje bukpijn van al het snoepen, maar dat was zo weer over. Ze waren allemaal erg moe geweest en gelukkig hoefden ze de dag daarna niet naar school. Vader Muis was nog even gebleven om mee op te ruimen, want zo hoorde dat. Samen feesten, samen spelen en lol maken en ook samen opruimen. De zwaluwen hadden het meest genoten van hun feestje. “Tot volgend jaar,” hadden ze met z’n allen hard gezongen! Heel even pinkte Kuif, de oudste zwaluw toen een traantje weg. Ja, daar had ze nu altijd even een beetje last van! “Ach,” had moeder Muis gezegd, “volgend jaar zien we jullie weer terug en tot ziens!” Wisten jullie beste kinderen dat er heel veel vogels vertrekken als het winter wordt? Maar er blijven er ook veel in ons land en daarom moeten wij daar in de winter goed voor zorgen. Groetjes *** DE VERTELSTER *** 73


Bijzonder Gouden Inkakamp 2015! Bijzonder, vet, cool, gaaf, spannend; zo maar wat kreten uit het Zeelands bos. Van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus genoten bijna 400 kinderen, samen met ruim 150 personen leiding, van een speciaal, spannend, actief en gezellig inkakamp in de bossen van Zeeland. Het 50ste inkakamp hebben we gevierd, een week om niet snel te vergeten! Het inka shirt: De week werd officieel geopend met de uitreiking van het speciale 50 jaar inkakamp jubileum shirt. Iedereen werd voorzien van een mooi gekleurd shirt. Samen met de kleurrijke nieuwe vlaggen en mooie aankleding veranderden het inkabos al meteen in een feestbos! Wigwams bouwen en spelen als echte indianen: Natuurlijk startten we met het bouwen van een echte indianenwigwam. Na veel gesjouw ontstonden er prachtige wigwams, waarbij gedurende de week hele mooie tuintjes aangelegd werden. Voor de mooiste wigwam en bijbehorende tuin was er dan ook elke dag een prijs te verdienen. Natuurlijk hebben we ook volop gespeeld. Op maandag de spelenestafette, gevolgd door een spectaculaire survivaltocht op dinsdag, een “vet gave” meerkamp op woensdag en een echte prairietocht op donderdag. Met z’n allen genoten we van spannende spelletjes, de kabelbaan, de waterglijbaan, klimtorens en een hele mooie thema tent. In het kader van ons jubileum hadden we een aantal gave nieuwe spelletjes en was er extra plezier op de grote luchtkussens en wildwaterbaan. Cowboys en Indianen: Dit jaar kregen we op het inkakamp bezoek van de indianenstam Yagán en de cowboygroep Go Western. Wat leek op een leuke ontmoeting, verliep toch heel anders. De indianen en cowboys kwamen niet voor niets naar het inkakamp. Ze wilden belangrijke grondstoffen die op het inkaland te vinden waren hebben. Wij moesten allemaal mee helpen zoeken en alles afgeven aan de indianen en cowboys. Toen ze erachter kwamen dat ze niet genoeg verschillende grondstoffen kregen, werden ze heel boos en kwam er een groot gevecht, met wapens, knallen en rook. Indianendochter Lowa en cowboyzoon Rex waren in het geheim verliefd op elkaar. Toen de opperhoofden hier toch achter kwamen, werden Lowa en Rex ontvoerd en gevangen genomen in een kooi en aan een totempaal. Tijdens het grote gevecht kwamen, net op tijd, de overover opperhoofden ons redden. Lowa en Rex werden snel bevrijd. Toen Rex Lowa ten huwelijk vroeg, kon het 50e inkafeest niet meer stuk. Een prachtige grote bruiloft op het inkakamp. Feest voor iedereen! Bezoek wethouder en vele belangstellenden: Op woensdag bezocht wethouder Vereijken het inkakamp. Na een korte toesprak genoten alle kinderen van een heerlijk ijsje, geschonken door gemeente Landerd. Voor SJB was er een speciale verjaardagstaart waar ook heerlijk van gesmuld is. Ook kregen we bezoek van de bewoners van Compostella en vele ouders, opa’s en oma’s en bezoekers uit het gewone dorp. Een bijzonder moment was de onthulling van het nieuwe spel Windkracht C, een wens van en ode aan onze oud-voorzitter Cees van Dongen. De energie en kracht van Cees vertegenwoordigd in een vet gaaf nieuw spel! Fruit: Dit jaar genoten we opnieuw weer elke dag van heerlijk vers fruit, beschikbaar gesteld door het landbouwbedrijf Compliment BV uit Zeeland. Op dinsdag en donderdag was er zelfs een heuse fruit “snoepkraam”. - - Overnachting en wie is de mol - 74


Overnachting en “Wie is de Mol?”: De kinderen uit groep 7 en 8 speelden dit jaar weer een eigen spel. Het spel “wie is de mol” werd van maandag t/m donderdag gespeeld. Elke dag een cryptische omschrijving en verschillende groepsopdrachten leidden uiteindelijk tot de bekendmaking van elke groepsmol op donderdagavond tijdens de overnachting. 90 kinderen bleven slapen en genoten van de verschillende workshops. We genoten van de workshops jumpen, skate boarding, bootcamp en jambee met auto onderdelen. Spectaculair was de opdracht met de hoogwerker. In het donker genoten we van een spannend bosspel. We sloten af met de jongens tegen de meiden quiz met veel muziek en dans en na een lange tijd van kletsen, kussengevechten en grappen maken, was het toch echt een aantal uurtjes heel stil in het inkabos. In de ochtend genoten we vervolgens van een lekker ontbijtje en om wakker te worden deden we nog de vragenloop. Daarna was het al weer tijd om de andere inka-indianen welkom te heten voor de laatste dag inka. Na de bruiloft was het tijd voor feest. Een afsluitingsfeest onder leiding van de feest DJ uit België! Er werd gezongen, gedanst, gebatteld en nog veel meer. Ondanks de vermoeidheid van deze gave week waren we niet te stoppen! Met ons mooie shirt en een speciale inkakamp jubileumkrant gingen we voldaan naar huis. Een fantastische afsluiting van een hele bijzondere week! Ook ’s avonds werd er nog even flink gefeest door de leiding en de mensen van SJB. Na een volle zaterdag opruimen is het nu weer stil in het inkabos en kijkt iedereen tevreden terug op deze speciale week! Dank: Heel veel dank aan alle kinderen, dankzij jullie enthousiasme werd het een geweldig inkakamp! Natuurlijk kon SJB deze week niet draaien zonder de hulp van vele vrijwilligers. SJB wil daarom ook speciaal alle leiding, de EHBO, de brandweer, de rode draadspelers, de Gemeente Landerd, Compliment BV/Hof van Zelland en de begeleiders van de workshops bedanken voor hun inzet en bijdrage. Daarnaast heel veel dank voor Jumbo Eijsermans, Rabobank Uden-Veghel, Herberg d/n Brouwer, Hoevento, Loonbedrijf van de Ven, Henk en Geert van den Elzen, Van Deijne auto’s, Gert Jan Geerts, Hans van Dijk, Coating Plus, Jan van den Berg electro, Bouwbedrijf Cornelissen, Rene van de berg, Caromi, Kwalitaria de Groot, Bakker van de Coer, Van Tienen Drankautomaten, Gijs Bongers, Jopke Jongen, Jeroen Veld schilderwerken en Slagerij van Haeren. Daarnaast natuurlijk heel veel dank voor alle mensen, die op wat voor manier dan ook, hun steentje bijdroegen aan het inkakamp 2015! SJB is er stil van! Kijk voor hele mooie foto’s van het inkakamp op onze website www.sjbzeeland.nl Tot volgend jaar op het 51ste inkakamp! 15.487

Verjaardagstaart geschonken door gemeente Landerd en het spel Windkracht C, wens van en ode aan oud-voorzitter Cees van Dongen.

15.488

75


15.489

15.490

15.493

15.491 15.494

15.492

15.495

76


Hemels Met gepaste nieuwsgierigheid heb ik vandaag, de dag dat ik dit stukje schrijf, overdag TV zitten kijken. Iets wat ik normaliter niet doe. Overdag ga je andere dingen doen en bij mooi weer het liefst buitenshuis. De bijzonderheid dat ik voor de TV koos zat in het feit dat ik de gouden koets weer eens wilde aanschouwen en de koning zijn troonrede aan wilde horen. Vooral de gouden koets had mijn belangstelling, want de komende vijf jaar zal ik het zónder moeten doen wegens de grote renovatie die dit vervoermiddel moet ondergaan. Ik keek naar de vele afbeeldingen die geschilderd zijn tussen het opgelegde bladgoud. Zouden deze vervangen gaan worden door andere beeltenissen? Immers: na Zwarte Piet hebben sommigen het nodig gevonden om de aanval te openen op iedereen die zich met de renovatie van de gouden koets gaat bezighouden, met name met de afbeeldingen. Oké, de huidige afbeeldingen kunnen gevoelens oproepen uit het slavernijverleden. Mij is dat overigens nooit zo opgevallen terwijl de koets passeerde. Ik keek naar de mooie glimlach van koningin Beatrix en in de huidige tijd met nog meer plezier naar Maxima. Toch verwacht ik dat er straks andere beeltenissen op de koets gaan komen. In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren en de actievoerders zullen die tijd zeker benutten om hun gelijk te halen en gedaan te krijgen dat er andere beeltenissen op de koets komen. Ik vroeg me af wat je er dan op zou moeten zetten. Ik kwam er niet uit, wat is mooi? Een afbeelding van ons huidige koningspaar misschien? Een mooie afbeelding van Maxima zou een optie zijn, een mooie afbeelding van Willem Alexander wordt al weer een stuk moeilijker… Misschien een mooi jachttafereel? Zeker dat daar gezeur over komt en wijlen Prins Bernard weer verkeerd ,,afgeschilderd” wordt. Ik heb overigens geen enkel idee wat zo’n opknappertje gaat kosten. Maar als ik ga rekenen dan kom ik al snel op vijf jaarsalarissen van de vele ambachtslieden die best pittig zullen zijn omdat het specialistisch werk is. En dan niet te vergeten, dat alles wat goudkleurig is opnieuw voorzien wordt van nieuw bladgoud. En waarschijnlijk (dat is mijn persoonlijke inschatting) ook nieuwe afbeeldingen. Die moeten eerst nog ontworpen en goedgekeurd worden, waardoor de renovatie nog een jaar langer gaat duren…. Dus uiteindelijk duurt het geen vijf jaar, maar zes lange jaren dat ik de koets moet missen. De troonrede heb ik ook gehoord, spectaculair was dat niet want het meeste was al uitgelekt via de pers. Voor de ouderen wordt het voorlopig nog niet veel beter. De AOW gaat nauwelijks omhoog (één ijsje per maand slechts) en de pensioenen die zijn al WitteIk Dellen 12dagelijks • 5411mijn LG Zeeland jaren niet meer geïndexeerd. heb nog boterhammetje met beleg en leef in vrede tussen leuke mensen! Mij hoor je daarom niet klagen. Een extra ijsje is ook lekker! T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 Maar toch… voor veel ouderen is het onverteerbaar dat ze de kans lopen zelf eerder info@verbeek-vandongen.nl omhoog te gaan (gaan hemelen) dan hun pensioen……………!

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie

www.verbeek-vandongen.nl

Groetjes, Tim.

Victor bedankt voor je verzoekje via L-FM

17 77


af isc h

r ng helg a van gerwe

GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk.

• van ontwerp tot gedrukt bij u thuis

Verhuur van containerbakken.

• van geboortekaartje tot huisstijl

Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

wij verzorgen graag uw drukwerk!

0486-453404 06-45 30 02 48 (Helga) 06-31 94 27 53 (Theo) h.vgerwen@planet.nl

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

78

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?” “EEN LUISTEREND OOR NODIG ?”

VOOR HET BESTE HOORADVIES • Persoonlijk deskundig advies

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

VOOR•HET BESTE HOORADVIES • Alle dagen audicien aanwezig Persoonlijk deskundig advies

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, vrijblijvend een afspraak • Persoonlijk deskundigmaak advies Loop Loop niet niet langer langer rond rond met met uw uw hoorproblemen, hoorproblemen, maak maak vrijblijvend vrijblijvend een een afspraak. afspraak.

• persoonlijk deskundig advies Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak. • alle dagen audicien aanwezig t io j dng atd i seusi k t guenbd re p e •r aslo l irj k i gi d ea dhvoioerst e s t • onafhankelijk alle dagen audicien aanwezig • voorkeursleverancier alle zorgverzekeraars

• Altijd gratisaudicien uitgebreide hoortest • Alle dagen aanwezig • Onafhankelijk • Altijd gratis uitgebreide hoortest a l t i j dUgbent r avan tis u iwelkom t g e bop re i d e t/m ho o r tvan e s8.30 t - 17.30 uur harte dinsdag vrijdag o n a f h a nen l i j k van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch •k ezaterdag Onafhankelijk

U U bent bent van van harte harte welkom welkom op op dinsdag dinsdag t/m t/m vrijdag vrijdag van van 9.30 9.30 -- 17.30 17.30 uur uur

en zaterdag van 09.30 09.30 -- 14.00 uur op Dorp 58a in Heesch en voo rzaterdag k e u r svan lev e r a n14.00 c i e ruur a lop l e’t’t zDorp o r g58a v ein r Heesch zekeraars

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

’t MC Heesch • 0412-475959 • ’t Dorp Dorp 58a 58a • • 5384 5384 Heesch 0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl www.vanschijndelhoortechniek.nl ‘t MC Dorp 29 ••Heesch • (0412) 47 59 59

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413)• 28 830413-330905 38 Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 Uden

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL www.vanschijndelhoortechniek.nl


VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken.

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

79


communicatie • online & offline vormgeving • drukwerk • belettering • adverteren

WIJ DOEN ELKE KEER DIE EXTRA STAP

80

gerwen reclame • udenseweg 25 zeeland www.gerwen.nl • 0486 45 1960

GERWEN RECLAME


Een terugblik naar de plek waar Hemel en Aarde elkaar raken: "LOURDES" Eindelijk was het dan zo ver! Het vertrek naar Lourdes waar we met z’n allen naar uitgezien hadden! Op vrijdag 8 mei vertrokken we (ik samen met mijn dochters Ilse en Ingrid) met vele pelgrims uit de St. Petrus parochie en de St. Jan de Doper parochie ‘s morgens vroeg vanuit Uden naar Eindhoven voor een zesdaagse bedevaart naar Lourdes. Onze Pastoor deken Theo van Osch en Pastoor Marcel Dorssers waren onze begeleidende priesters. Onze hotelleidster was Truus van der Loop. Onze familie en kapelaan Peter Hagenbeek zwaaiden ons om half zes in de vroege morgen uit. Na even wat op het vliegveld gedronken te hebben was het al snel zover dat we de lucht in gingen. De vliegreis verliep vlekkeloos en 15.496 we vlogen met een mooi toestel van Luxair. Ik persoonlijk vind het mooiste van het vliegen het moment dat het toestel de aarde loslaat en je omringd wordt met de wolken. Daar op het vliegveld aangekomen was het even een gesjouw met onze koffers, maar de bussen die ons naar het Hotel Roissy in Lourdes zouden brengen stonden al klaar. De bagage uit de bus en naar de kamers brengen was zo gepiept. Samen vertrokken we naar het Heiligdom! Zoals het telkens weer is wanneer je de grote poort door bent en het Heiligdom binnenloopt, maakte dat diepe indruk op velen van ons. Bij het zien van drie bovenop elkaar gebouwde kerken en de zo vele pelgrims en het mooie beeld van de gekroonde Maria omringd met bloemen wordt je stil van binnen. Er gebeurt iets met je wat je bijna niet uit kunt leggen hoe dit voelt. Je ziet de onderste kerk, dit is de Rozenkransbasiliek, de bovenste is de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis, daartussen de Crypte. We begonnen onze bedevaart tegenover de grot van de verschijningen waar Theo van Osch ons het verhaal van Bernadette op een prachtige diepe manier vertelde! Ook daar werd je weer opnieuw stil van. Daarna de welkomsviering met als voorgangers onze eigen priesters, dit was hartverwarmend. We liepen na het eten natuurlijk de lichtprocessie mee en velen van ons zochten daarna nog even voor het slapen gaan een plekje bij de grot. Even stil zijn in je zelf en al je vragen en gebeden neerleggen bij Maria. Vele namen van mensen die ons om gebed gevraagd hadden, zijn daar genoemd! Vele kaarsen aangestoken, maar ook gebeden uit dankbaarheid daar neergelegd! Het thema van de bedevaart was ZENDING. En hebben we niet allemaal in ons leven een zending meegekregen? Gewoon om voor elkaar te leven in het voorbeeld van de liefde van God! Daar waar je 6 dagen om dezelfde reden bij elkaar bent, samen bidt, samen zingt en samen praat, daar voel je pas hoe belangrijk en fijn het is om samen te zijn. We hebben daar gelachen en gehuild, lekker gegeten en op tijd een glaasje wijn gedronken en heerlijk geslapen in dat mooie hotel Roissy. We hadden een druk programma met vele diensten en de Sacramentsprocessie, we hebben bijna elke avond de lichtprocessie meegelopen, een bezoek gebracht aan de plek waar Bernadette haar schapen hoedde, aan het museum over Bernadette en de kerk waar de doopvont staat waarboven Bernadette gedoopt is. Ook liepen we naar het kerkhof waar de familie Soubirous begraven ligt. En niet te vergeten brachten we een bezoek aan het cachot waar 15.497 Bernadette gewoond heeft. Een boodschap van Maria aan Bernadette was: " Ga u wassen aan de bron en drink van het water.” Ook wij deden dat en velen van ons namen wat Lourdes water mee naar huis. Na de prachtige internationale H. Mis in de ondergrondse kerk dronken we samen koffie. In deze H. Mis was ik lector en Ingrid droeg het vaandel van onze parochie. Wat er precies door mij heen ging toen ik mijn gebed daar oplas als vertegenwoordigster van alle Nederlandse pelgrims, kan ik niet precies vertellen, maar het is iets wat je niet zo maar vergeet. Sommigen van ons liepen nog de grote kruisweg samen met pastoor Dorssers en anderen de kleine met pastoor Theo van Osch, - - die deze - 81


die deze beide kruiswegen prachtig begeleidden. We hadden een geweldige groep mensen en hebben in alles veel plezier en steun aan en met elkaar gehad. We hebben de laatste avond in ons hotel afgesloten met een prachtige bonte avond met veel lachen en een heerlijk glaasje wijn! Na de zendingsviering vertrokken we weer per bus naar het vliegveld en ook nu liep alles gesmeerd. Ja, en als je zo een week samen opgetrokken hebt en zulk een diepgaande bedevaart samen gedragen hebt, ontstaat er een soort heimwee naar die mooie plek daar bij de grot en de saamhorigheid van elkaar. Ik raad jullie allen aan wanneer je de gelegenheid hebt om een keer Lourdes te bezoeken, je dat zeker moet doen! Soms voel ik nog een beetje het gemis van de bedevaart ! Daar kun je kracht vinden als je er maar voor open staat! Het was weer geweldig mooi!! Mijn dochter Ingrid schreef het volgende: Zittend bij Maria in Lourdes Nieuwe kracht op doen, Je bagage bij de grot neerleggen. Dankbaar zijn in stilte. Dat magische, dat warme, dat Lourdesgevoel. De prachtige gezangen. De saamhorigheid, het samen zijn. De plek waar Hemel en Aarde elkaar raken. Rust, stilte, gebed, nadenken, devotie. Een ervaring om nooit te vergeten. Dankbaar om dit meegemaakt te mogen hebben! Groetjes van Toos van de Hei, uit naam van allen die met mij meegingen!

15.498 82


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Jubilarissen De vakantie zit erop en het muzikale seizoen is van start gegaan. En we mogen meteen aan de bak, want 3 oktober aanstaande staat ons eerste concert alweer gepland. Een concert waarbij 4 leden van Zeelandia centraal staan. Elk jaar hebben we wel enkele muzikanten die een jubileum te vieren hebben. Ook dit jaar is dat weer het geval; maar liefst 3 personen vieren hun 25-jarig jubileum en evenals vorig jaar vieren we een 60-jarig jubileum!! 3 keer 25 Anke van den Akker-Kremers is 25 jaar muzikant bij het harmonieorkest van Zeelandia. Als dochter van oud-penningmeester Piet Kremers al jong in aanraking met de harmonie gekomen en er nooit meer weggegaan. Ze vond bij Zeelandia zelfs haar grote liefde Jeroen. Het muzikale stokje wordt door deze klarinettiste keurig doorgegeven aan de volgende generatie, zoons Tijn en Hidde maken inmiddels ook al deel uit van onze club, als jonge leerling-muzikanten. Ronald Bongers speelde jarenlang bij onze slagwerkgroep. Toen de drumband uitgroeide tot slagwerkgroep, groeide Ronald mee van drummer tot veelzijdig slagwerker. Gezin en carrière zorgden ervoor dat hij helaas geen actief muzikant meer is, maar als bestuurslid blijft hij van onschatbare waarde voor de vereniging. Alle evenementen die we de laatste jaren hebben ontplooid, zouden onmogelijk geweest zijn zonder zijn tomeloze inzet. Een echte verenigingsman! Willem Verstegen begon ook 25 jaar geleden bij de harmonie en wel op de trombone. Ook hij is een zeer waardevolle muzikant en wie de concerten van Zeelandia bezoekt zal hem vaak een solo ten gehore hebben horen brengen. Ook tijdens zijn ‘eigen’ jubileumconcert zal hij een solonummer laten horen. Daarnaast wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan op Willem en de rest van de muzikale familie Verstegen als het gaat om hand- en spandiensten. 15.501

15.499

15.500

Diamanten jubileum Naast de drie bovengenoemde kanjers, is er toch iemand nog belangrijker op 3 oktober. Zijn naamgenoot vierde vorig jaar het 60-jarig jubileum, maar nu is deze Cees van Gerwen (Tooverkamp) aan de beurt. Op zijn geliefde instrument de bariton (of Euphonium) tovert Cees de meest prachtige klanken tevoorschijn. Zonder enige twijfel één van onze meest getalenteerde rasmuzikanten. En een echte liefhebber en kenner van harmoniemuziek. Het is dan ook niet vreemd dat Cees ook buiten Zeeland een veelgevraagd (gast)muzikant is. Alweer enkele jaren is Cees lid van de harmonie in Boekel, maar ook het Zeelands Amusements Orkest en het Udens seniorenorkest profiteren van zijn muzikaliteit. 83


Ook Cees is een echte verenigingsman. Oud-bestuurslid, beheerder van het muzikale archief, beheerder van het instrumentarium en barman tijdens de pauze van onze repetities; hij heeft zich altijd verdienstelijk gemaakt voor Zeelandia. De club is enorm trots zo iemand al 60 jaar in haar midden te hebben. Vandaar dat we op 3 oktober een heuse Cees van Gerwendag gaan vieren. Met Cees als middelpunt genieten we die dag van tal van activiteiten met al onze leden en de afsluiting zal een prachtig concert zijn, opgedragen aan onze jubilarissen.

15.502

Dus graag zien we u terug op 3 oktober om 20.00 uur in de grote zaal van De Morgenzon om samen met ons de jubilea van Anke, Willem, Ronald en Cees te vieren. Gewoon genieten van de muziek is ook reden genoeg om te komen...

2016-2017: Zeelandia 125 In 2016 begint het jubileumjaar van Zeelandia want dan vieren we ons 125-jarig bestaan. Daarover later meer, maar bereid u voor op een feestelijk jaar vol muzikale activiteiten voor iedereen onder het motto: VIER DE MUZIEK! Voor optredens van Zeelandia Voor muziekopleiding

Dorien van den Berg Yolanda van den Elzen

telefoon 0486-452582 telefoon 0486-453373 (na 18.00 uur)

Coalitieprogramma VHL, DS’97, CDA Inwoners Landerd bepalen toekomst eigen dorp De inwoners van de Landerdse kernen hebben het voor het zeggen binnen de nieuwe coalitie van VHL, DS’97 en CDA. De burger initieert, de gemeente faciliteert. Dat is de kern van het coalitieakkoord dat maandag 31 augustus is gepresenteerd. De inwoner van Landerd bepaalt hoe snel er tot herindelen wordt overgegaan en met wie. Alle drie de partijen zien in dat herindelen op termijn onvermijdelijk is, maar het zijn de inwoners die de snelheid van het proces bepalen. De inwoners zijn ook op andere vlakken aan zet, zoals bij de herinrichting van het Zeelandse centrum en het vaststellen van een nieuw accommodatiebeleid. Ook steunt de nieuwe coalitie het dorpsontwikkelingsplan van Reek. Fractievoorzitter Jeroen van den Heuvel: “Met dit programma maken wij onze gemeenschappen klaar voor de toekomst. We gaan een transitie maken waarin burgers niet alleen meer vrijheid krijgen maar ook meer zeggenschap. Samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van onze dorpen, een fantastisch streven”. Overigens krijgen ook 16- en 17-jarigen de kans om zich te laten horen. Zij mogen op 25 november eveneens hun stem uitbrengen tijdens het referendum. 84


* De actie loopt van 5 tot en met 31 oktober 2015. Vraag naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl

Uw kind leren omgaan met geld? Wij geven graag advies Kinderspaarw e kom sp ken: aren e krijg ee n n cadeau tje*

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

85


86


Massages voor moeder en kind geniet méér van je zwangerschap en moederschap zwangerschapsmassage mama massage babymassage ontspanningsmassage

0486 45 45 45

06 - 45 75 49 34 | info@sandraverdijck.nl Broeksteen 17 | Zeeland | www.sandraverdijck.nl

www.vangerwen.nl Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

87


1

jaar !

Jumbo Eijsermans, Zeeland

?? ?

?

Hallo 1 jaar Jumbo Eijsermans!

Hallo! Nieuwe auto winnen?

? ?

Vanaf 14 september t/m 16 oktober maakt u bij elke 25,- euro aan boodschappen kans op een

splinternieuwe auto!

?

De winnaar wordt zaterdag 17 oktober om 17.00u bekendgemaakt bij Jumbo Eijsermans. mede mogelijk gemaakt door:

.NL vice • repro drukwerk • printser roducties ep fotoafdruk • reclam 88


Hoischurke Crew gezocht Ben je vroeger ook altijd met veel plezier bij het Hoischurke geweest? Heb je zin om wat vrije tijd op te offeren om de jongeren van nu een supertijd te geven? Ben je minimaal 18 jaar? Overweeg dan eens om je aan te melden als vrijwilliger bij het Hoischurke! Hoischurke Jongeren Events zoekt namelijk enthousiaste, gezellige mensen die het leuk vinden om onze crew te versterken!! Het Hoischurke is iedere maand op zaterdag geopend van 19.00 tot 22.00 uur in de Vlashoeve (Puttelaar 37) in Zeeland. Hierbij organiseren wij dan een leuke avond voor jongeren vanaf groep zeven (basisschool) tot en met de leeftijd van 15 jaar. De crew van het Hoischurke is een team enthousiaste, jonge mensen die hun best doen om een schitterend event neer te zetten voor de jongeren. Zoals je maandelijks kunt lezen in dit blad zijn de activiteiten erg divers: onze drukbezochte openingsavond met de welbekende schuimparty, de spannende Halloween spooktocht, boyz-girlz night, carnaval, het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en nog veel meer leuke events! Kijk voor foto’s van onze eerdere events en meer informatie op onze website: www.hoischurke.nl Activiteiten organiseren voor jongeren moet natuurlijk wel goed voorbereid worden. Elke eerste maandag van de maand is er een algemene vergadering voor alle leiding. De afzonderlijke events worden steeds door een kleiner groepje leiding voorbereid. Per jaar wordt van je verwacht dat je 2-3 van deze avonden mee organiseert. Uiteraard zal je ook als leiding aanwezig zijn bij een groot deel van alle events op de avonden zelf. Wil je een keer komen kijken? Neem dan eens vrijblijvend contact op via: info@hoischurke.nl. Misschien ben jij wel de aanvulling die wij kunnen gebruiken?!

Zaterdag 10 oktober: Girls Night Out @ Hoischurke (Ook leuk voor jongens) Hoischurke Jongerenevents is het nieuwe seizoen weer goed begonnen, de jaarlijkse schuimparty was weer een www.benscampersencaravans.nl avond om nooit meer te vergeten. Maar nog voordat het • Onderhoud schuim goed en wel is opgedroogd, is het alweer tijd voor Reparatie het volgende Hoischurke •Event. Zaterdag 10 oktober is Schadeherstel (ook hagelschade) een speciale girls avond. •De lounge is volledig ingericht als slaapkamer en heeft alles wat stoere meiden willen. Doe een maskertje op, laat je haar doen of laat jezelf opmaken als een echte Lady. Maar er is nog• meer. Ben je gek Bemiddeling bij op mode, altijd geïnteresseerd in de laatste trends en kijk je altijd naar “Project Kom dan laten aan-Catwalk”? en verkoop zien wat je kunt en maak je eigen Fashion Creatie. Gebruik de verrassende materialen en laat je Haute Couture zien op de catwalk. En na het grote succes van vorig jaar, kun je ook dit jaar • Ombouw en inrichting weer je eigen lipgloss maken. buscampers en trailers

En voor de jongens? Stiekem gebruiken die altijd de lipgloss van de meiden, dus heb je nu de Bijzondere aanpassingen kans om er zelf één te maken. Laat zien hoe sterk je bent in de •Pink Pants game en wie lust er minder Creaties validen te komen nu geen roze koeken? Uiteraard is iedereen uitgenodigd om de-Catwalk bekijken tijdens de grote modeshow van eigen gemaakte Fashion. Dus met recht: - cross, rally, fietsfanaten Girls Night Out: ook leuk voor jongens! Hoefslag 7a - 5411 LS Zeeland

T 0486-760070 06 55 73 74 85 Kijk voor meer informatie over Hoischurke Jongerenevents op onze website:/ www.hoischurke.nl info@benscampersencaravans.nl facebook.com/benstechniek

89 5 Adv_ZW_90x130mmRookelijzer.indd 1

7-1-2015 16:08:56


In memoriam Zuster Martia (Maria Margaretha) van der Burgt Maria Margaretha van der Burgt werd 17 oktober 1923 geboren. Zij was de dochter van Tieske van der Burgt en Regina van Herpen. In 1938 ging de oudste zus (Drika) het klooster in. Door de vele bezoekjes aan haar zus heeft Maria Margaretha ook gekozen voor het kloosterleven (in totaal hebben 4 zussen van der Burgt gekozen voor het kloosterleven). Op 20 jarige leeftijd trad ze in bij de zusters Franciscanessen in Breda. Zuster Martia is geprofest in 1944. Na haar opleiding van ziekenzorg A en B en een cursus krankzinnigenverpleging vertrok Zuster Martia naar Curaçao. Op Curaçao haalde ze de opleiding kraamzorg. Geleidelijk namen “inlandse meisjes” de taken van de zusters over en ging Zuster Martia in 1961 weer terug naar onze koude kikkerlandje, waar ze weken heeft zitten bibberen van de vrieskou. In Nederland volgde Zuster Martia een cursus Engels en in 1961 vertrok ze naar Oeganda. In het uiterste hoekje van Zuid-Oeganda zette ze een ziekenhuis mee op. In het ziekenhuis was ze hoofd operatiekamer en röntgenafdeling. Zuster Martia ging mee “op safari’ om zieken te behandelen, zwangere vrouwen te onderzoeken en kinderen te vaccineren. Met anderen zorgde ze voor 130 patiënten, administratie, inkoop, onderhoud van gebouwen, aan nemen van personeel opleiding hulpverpleegsters en transport van zieken. Haar opleiding was vooral zelfstudie en “gewoon uitproberen”. Wanneer haar persoonlijke opleiding was afgerond, bracht ze haar kennis en ervaring over aan de mensen. In 1974 ging Zuster Martia naar Kenia, hier ging ze operatiepersoneel opleiden. Geleidelijk kwam er een verschuiving in de gezondheidszorg: van ziekenzorg naar preventie. Voedingsleer, hygiëne en babyverzorging moesten voorkomen dat mensen ziek worden. In 1976 verliet ze Kenia. Van 1982 tot 1984 was Zuster Martia weer in Oeganda. Terug in Nederland volgde Zuster Martia een cursus missiologie. Ze ging in het dekenaat werken, ondermeer met jongeren, in gevangenissen, in werkgroepen zoals Amnesty International. Ze leidde opvolgers op om haar werk een toekomst te geven. “Ik vind namelijk dat na 30 jaar tropen en rondzwerven ook eens aan rust gedacht moet worden.” In 2008 ging Zuster Martia op werkbezoek in Roemenië. Hierbij een uitspraak gedaan door een van de deelnemers aan het werkbezoek: Het is erg boeiend om met Zuster Martia te praten (84 jaar jong en met een enorme kennis van de wereld). In 2010 ontving Zuster Martia van der Burgt de Bredase Vredesprijs 2010. Onderstaande werd aangegeven waarom Zuster Martia de Bredase Vredesprijs verdiend had : Zuster Martia van der Burgt (86) is een zuster Franciscanes van de congregatie “Alles voor Allen” in Breda. Haar congregatie heeft haar als missionaris uitgezonden naar diverse ontwikkelingslanden. Zij heeft zich daar ingezet als verpleegkundige om gezondheidsposten en ziekenhuizen op te zetten; tegelijkertijd leidde ze plaatselijke mensen op om het over te kunnen nemen. Na haar terugkeer is ze geenszins met pensioen gegaan. Met volle inzet is ze door gegaan en ze is onverminderd actief. Een aantal voorbeelden: Vele jaren is zij werkzaam geweest op De Bres in de St. Jansstraat te Breda. Dit is het diaconaal centrum voor Kerk en Samenleving van het dekenaat Breda. Hier zette Zuster Martia zich in voor kennis- en informatieoverdracht, maar ook voor praktische hulp aan mensen die dat nodig hadden. Ook was ze lid van de redactie van “De Buitendienst” het blad dat de Bres uitgaf. Mensenrechten nemen een grote plaats in bij Zuster Martia. Hier ligt haar hart. Zo is zij al bijna 20 jaar actief medewerkster van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) in Den Bosch. Voorts schrijft zij brieven voor Amnesty International en promoot zij deze activiteit onder medezusters en personeel. In het verlengde 15.503 90

- - hiervan heeft zij - -


hiervan heeft zij ongeveer 20 jaar een bijdrage geleverd aan vieringen voor en met de gevangenen van De Koepel in Breda. Binnen haar congregatie is zij voorzitter van de Werkgroep Maatschappij Betrokkenheid en organiseert zij lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Zij zet zich bijzonder in voor doelen op het gebied van ontwikkelingswerk. Haar speciale aandacht op dit gebied gaat uit naar Roemenië, waar zij goede contacten onderhoudt met Critas Catolica in Oradea. Zuster Martia van der Burgt heeft de lijfspreuk van haar congregatie 'Alles voor allen' ten volle. Wij, als MOV, hebben Zuster Martia leren kennen als een zeer energieke persoon die erg betrokken was bij “haar ”missiegebieden” maar ook om de jongeren een opleiding/kans te kunnen geven. Ze heeft meer dan 25 projecten bij ons ingediend voor haar missie. We zijn dan ook erg trots dat we iets hebben kunnen doen voor deze geweldige Zuster, mens en persoon. Zij overleed te Breda op 20 juli 2015. Moge God haar belonen voor haar stil maar vooral nuttig werk in de missie. Zuster Martia, ruste in vrede.

ZelfregieCoaching Uden Sinds november 2014 zijn wij, ervaringsdeskundigen van Stichting Door en Voor, actief in het project Kwartiermaken Uden/ ZelfregieCoaching Uden. Wij bieden mensen ondersteuning en een luisterend oor bij psychische, psychosociale en maatschappelijke problemen of vragen. Geheel kosteloos! Zit jij ergens mee? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Behoefte aan iemand die met jou meedenkt of je ondersteunt om “instanties” te bellen of bezoeken? Voel jij je eenzaam en weet je niet meer hoe je daar verandering in kunt brengen? Of... weet je het gewoon even niet meer? Als opgeleide ervaringsdeskundigen van Stichting Door en Voor, hebben wij zelf ook ‘in de shit’ gezeten en hebben als doel andere mensen te ondersteunen of ‘coachen’ in het vinden of behouden van eigen kracht, herstel en regie. Wij zetten ons vrijwillig in en zijn laagdrempelig omdat we náást de mens staan en vanuit onze eigen kwetsbaarheid werken. Er is geen sprake van tijdsdruk of vooroordelen, wel van een veilige, vertrouwelijke sfeer waarin herkenning, erkenning en respect voorop staan. We werken vanuit de herstelvisie en kijken niet naar beperkingen (al kunnen en mogen die er zijn!) maar vooral naar mogelijkheden en kansen. We hebben wekelijks zitting in Uden: - op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij Eigen Herd, Rooijsestraat 32 - op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur bij De Nieuwe Pit, Bogerdstraat 19A Voel je welkom voor informatie, vragen of ideeën of gewoon een praatje! Meer informatie: E-mail: zrc-uden@doorenvoor.nl Website: www.doorenvoor.nl Mobiel nummer: 06-19622315 Facebook: Zelfregiecoaching Uden 91


\

Redactionele mededelingen

ATTENTIE

-

ATTENTIE

-

ATTENTIE ! ! !

Rookelijzerabonnementswijzigingen tijdig doorgeven a.u.b. ! ! !

Wij verzoeken al onze (post)abonnees om wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven. Dat betreft niet alleen het doorgeven van een gewijzigd adres, maar vooral het wijzigen van een bankrekeningnummer. Het bespaart onze penningmeester veel extra tijd en werk. Wanneer men een abonnement per 31 december wil beëindigen, dan graag vóór 1oktober doorgeven.

Rookelijzerjubileumboeken nog steeds te koop

Zolang de voorraad strekt, kunt u het boek bestellen door een mailtje te sturen naar het volgende e-mailadres: zegers35@zonnet.nl. Vermeld in het mailtje uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook telefonisch bestellen (0486-450945). Het boek kost € 5,00. Na de bestelling krijgt u te horen waar en wanneer u het boek kunt ophalen.

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam: ............................................................ Adres: ............................................................ Postcode: ..................................................... Plaats: ........................................................... Tel: ................................................................. utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland.

92


Agenda

Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer.

 Nr. 588  26 september 2015 

23 sep Bibliotheek Zeeland, Workshop zonnebloemen schilderen, 14.00 – 17.00 uur. 25 sep Brabant Zorg, ontmoetingsmiddag 55+, Compostella, 13.45 uur. 27 sep Heemkunde, Wandelgroep Cultuur, dorpswandeling, vertrek Heemhuis 10.00 uur. redactieen e-mailadres 27 sep Zorgcoöperatie, samenzijn 1-jarig bestaan D’n Inloop voor de vrijwilligers,14.00-16.00 uur. voor 27 sepkopij-familieberichten-sintels Smartlappenkoor Tiona, smartiesfestival, Zaal de Potter te Schaijk, 15.00 uur. 27 sep Zorgcoöperatie, samenzijn ter ere van 1-jarig bestaan D’n Inloop, 14.00-16.00 uur. utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden 28 sep Heemkundekring, lezing Ton Cruijsen, Heemkundegebouw, 20.30 uur. 19, 5411 GC Zeeland 3 okt Fonds verstandelijk gehandicapten, collecteweek. 28 sep t/mMelkpad e  0486 451813 29 sep ZOV 2.0, presentatie vernieuwde doelstelling, zaal Ambianz, 20.00 uur. 3 okt Zeelandia, Grote zaal van De Morgenzon, 20.00 uur. plaatsing van Concert, kopij is gratis 6 okt De Zonnebloem, naar Beekse Bergen, vertrek 10.00 uur gemeentehuis. familieberichten € 0,10 per cm2Safaripark Op zondag 13 september werd de 39e Zeelandse Fiets 7 okt Heemkundekring, liederentafel. sintels (korte berichtjes) Mee gefietst. Er waren dit jaar 357 deelnemers, waartotKBO, max.culturele 20 woorden € 5,00 8 okt dag, Het Witte Huis. onder 4 kinderen. Dat was in de beginjaren van de Fiets onder nummer € 7,00 Bibliotheek Zeeland, Kinderboekenweek. 7 t/m 18 okt Mee wel heel anders. In 1977, 1978, 1979 en 1980 namen bij opgave te voldoen 10 okt Hoischurke Jongeren Events, Girls Night Out, Vlashoeve, 19.00 – 22.00 uur. info bijJeu redactie  0486 451813 1.400, 14.00 1.438–17.00 en 1.247 10 okt de Boulesclub Le Sud, respectievelijk invitatietoernooi,952, Heemhuis, uur. personen deel aan de Fiets Mee. Ook de opbrengsten logen er toen 14 voor okt commerciële KBO, 80+-dag, Compostella. advertenties 14 okt Bibliotheek Zeeland, voorlezen 15.00dat – 15.30 uur. niet peuters om. In en diekleuters, eerste bibliotheek, vier jaren was respectievelijk adv.utrookelijzer@ziggo.nl 14 okt Bibliotheek Zeeland, kinderboekenfeest, bibliotheek, vanaf 15.00 uur. ƒ 18.149,50, ƒ 19.612,40, ƒ 21.107,17 en ƒ 20.238,55. Heidi de Groot 15 okt Linnenstraat Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 589, vóór 19.00 uur. 4, 5411 AJ Zeeland 23 okt Gemeente training elektrische fiets,en DAW Schaijk. jaren was er een grote, zo  Landerd, 0486 453816 In de zeventiger tachtiger 24 okt Ut Rookelijzer, nr. 589. niet zeer grote, deelname van basisschoolkinderen. In hele pag. € 60,27-28-29 okt V.C.O. ’n evenredig deelvoetbaldagen. voor ½ pag. enz de weken voor de Fiets Mee gingen zij in groten getale 28 okt afwijkende SJB, Herfstfestijn, start 2 sporthal De Hekel, 10.15 – 16.00 uur. maat € 0,13 per cmbij in hun voor eigen of buurt de deuren langs en veel kin1 nov Zorgcoöperatie, herfstwandeling destraat vrijwilligers. deren zelfs ook nog in andere kopijonthulling binnen jeugdhoogheden, De Heische 6 nov De Smouskes, Tip. straten of buurten om een flinkAmbianz, bedrag20.30 aanuur. sponsorgeld bij elkaar te sprokkelen. verschijningsdata 7 nov 9 dagen Devoor Smouskes, prinsonthulling, De leerkrachten van bibliotheek, de basisscholen stimuleerden hun 12 nov Bibliotheek Zeeland, workshop ‘Ontdek je talent’, 19.30 uur. verschijnt 22 nov De Smouskes, receptie hoogheden, Het Witte Huis. leerlingen dikwijls ook nog om goed hun best te doen 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data 25 zie nov Referendum herindeling Landerd. voor de Zeelandse Fiets Mee. En jarenlang was een balijst bij Ut Rookelijzer nr. 580, dec. ‘14 19 dec Zorgcoöperatie, Kerstborrel in D’n Inloop, voor de sisschool in het14.00-16.00 centrum uur, de start envrijwilligers. finish van dit prach-

Van de redactie

39 Zeelandse Fiets Mee

abonnementen

Zeelandse Richtlijnen voor hettige aanleveren vangebeuren. kopij voor ut Rookelijzer G. Zegers

Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland

U kunt als volgt inzenden: Hoe anders is het de laatste jaren geworden. De basis 0486 450945 1. Een Word document als bijlage van scholen een e-mail. werken niet langer mee en geven de kinderen abonnementsprijs 2. U doet ons een groot plezier als u ditgeen op destartkaarten volgende manier doet: meer mee. En op een geven moment bij machtiging: 15,00 * Lettertype Century Gothic€ 11. kwam er zelfs het besluit dat de Fiets Mee niet meer 18,00links en rechts 1,5 cm. * Regelafstand: "enkel". * Margeszonder bovenmachtiging: en onder 2€ cm, vanuit de basisschool kon (mocht?) starten. Zijn daarLosse exemplaren: € 2,50 * Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. door wellicht steeds minder kinderen gaan meefietsen 3. Een artikel waarbij foto's horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. postabonnement of zijn ook andere oorzaken? Wie weet? 4. Foto's in JPG-formaat. Graag scherpe, niet er donkere foto's, met een bijpassend onderschrift. is mogelijk Bestandsgrootte van foto's vóór verzending S.v.p. verkleinen. er isverwerking. gelukkig ook een pluspunt. Sinds een aantal bezorging 5. Een geschreven of getypte tekst. WijMaar... zorgen voor via vaste wijkbezorg(st)ers jaren tot bezorgt het MOV formulieren die in6. U hoeft met insturen echt niet te wachten de deadline. Hoe huis-aan-huis eerder hoe liever zelfs! zie Ut Rookelijzer nr. 581, jan. ‘15

gevuld kunnen worden en waarmee iedereen die dat

Wij behouden ons het recht voor om puntgrootte grootte van logo 's en foto 's de wil lettertype, - meegefietst of nieten - geld kan overmaken voor financiën naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen.

aanbevolen goede doelen (dit jaar drie). DOEN! M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookeliizer@home.nl  0486 451698 Ankie van Uden, Melkpad 19,5411 GC Zeeland 0486451813. Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Grote bestanden s.v.p. verzenden via We Transfer. Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Voordrukkerij commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl  Voor 4, redactionele mededelingen zie laatste pagina. Heidiexemplaren de Groot, Linnenstraat 5411 AJ Zeeland 0486 453816. GaafGrafisch, Wanroij 1690 www.utrookelijzer.nl 1


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

September 2015  
September 2015  
Advertisement