Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

19 april 2014

50ste jaargang nr. 573


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 21 apr

Heemkundekring, Paastentoonstelling, Archeologie, geschiedenis en topografie Zeeland, Heemkundegebouw, 11.00 - 17.00 uur 24 apr Objectief Zeeland, inloopavond, parochiehuis (boven de bibliotheek), 20.00 uur 24 apr Muziekvereniging Zeelandia, concert Chanson Royale, Het Witte Huis, 20.30 uur en e-mailadres 25 apr redactieZeelandia, concert ter ere van Zeelandse gedecoreerden, Het Witte Huis 26voor apr kopij-fam. SJB, berichten-sintels koningsdag oranjespelen, Van Kilsdonkplein,13.00 tot 16.00 uur utrookelijzer@home.nl 4 mei Heemkunde, dorpswandeling, Heemhuis De Hoge Raam, 10.00 uur Ankie van Uden 4 mei Dodenherdenking, samenkomst bij Mariakapel aan de Kapelweg, 18.00 uur Melkpad 19, 5411 GC Zeeland Opgeruimd staatBoerderijcamping (niet) netjes 4 mei Smouskes Zeelandse buurtschappen, spullenmarkt  en 0486 451813 De uur meeste lezers van Ut Rookelijzer zullen het spreekDe Kreitsberg, 10.00 - 16.00 plaatsing van kopij is gratis woord “Opgeruimd staat netjes” wel kennen. Waarom 5 t/m 10 familieberichten mei Collecteweek Longfonds € 0,10 per cm2 staat hier dan Café-zaal het woordje “niet” tussen 7 mei Buurtschap Oventje, Inloopmiddag, 't Oventje, 13.30haakjes? uur sintels (korte 't berichtjes) Wij zullen duidelijk uit te totLanderdpas, max. 20 woorden € 5,00 7 mei 2-gangendiner, Het proberen Witte Huis,het 18.00 tot 20.30 uurleggen: onder nummer € 7,00 Ouwehands Bijna alle baasjes (en bazinnetjes) 13 mei Zonnebloem, uitstapje Dierenpark, vertrek 8.45van uur,honden gem.huisdie worbij opgave te voldoen den uitgelaten in Zeeland zorgen ervoor, dat andere 14 mei info bijBibliotheek voorleesmiddag, 15.00 tot 15.30 uur redactie  0486 451813 mensen geen hinder ondervinden deuur uitwerpselen 15 mei Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 574, vóórvan 19.00 van in hun hond.16.00 Ze ruimen op door een 17 voor mei commerciële MuzArte,advertenties expositie, Phoenix Schaijk, – 19.00die uurnamelijk + na concert vanze18inmei plastic (meestal) teuur, doen, knopen het dicht en 18 mei adv.utrookelijzer@ziggo.nl MuzArte, concert, Phoenix in Schaijk, 12.00zakje – 14.00 daarna expositie en veiling Heidi de Groot nemen het dan mee naar huis of deponeren het in een 18 mei Maashorstfair, Villa d'Arto en Natuurcentrum De Maashorst, Schaijk Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland die ze tijdens het verdere uitlaten van hond20 t/m 23 mei Avond4daagse, start envuilnisbak, finish Vlashoeve  0486 453816 24 mei Ut Rookelijzer, nr. 574 lief tegenkomen. Prima, want: opgeruimd staat netjes. hele pag. € 60,Het kan ook anders en wel als volgt: 24 mei’n evenredig Koor 'De Loreley', jubileummis, parochiekerk Schaijk, 17.30 uur deel voor ½ pag. enz Het baasje van een uitgelaten hond doetuur de uitwerpse24 + 25 mei MuzArte, atelierroute op diverse locaties in Landerd, 11.00 – 17.00 2 afwijkende maat € 0,13 per cm len van zijn hond netjes in een plastic zakje; knoopt het 8 juni Z.A.T. rit, manege Jeanne d’Arc, aanvang 10.00 uur kopij binnen zakje netjes dicht en neemt het dan niet mee naar huis 8 juni Zonnebloem, gezinsfietsdag 9 dagen voor verschijningsdata 13 t/m 15 juni SJB, jongerenweekend en deponeert het niet in een vuilnisbak, die hij tegenop zijn 21 en 22 juni Samenloopverschijnt voor Hoop, komt sportpark Deverdere Bundel,uitlaatroute aanvang 21met juni hondlief. om14.00 uur Wat doet hij er dan wel mee? 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 Hij hangt het plastic zakje (met inhoud) aan of in een Richtlijnenabonnementen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer heg waar hij langskomt en wel de heg langs het kerkhof. De heg naast het fietspad van Molenstraat naar BondsU kunt als volgt inzenden:G. Zegers gebouw, grenzend aan het kerkhof. Vanaf de MolenGraspeel 9a, 5411 LBals Zeeland 1. Een Word document bijlage van een e-mail.  0486 450945 tientallen meters het fietspad op. Waar2. U doet ons een groot plezier als ustraat dit openkele de volgende manier doet: schijnlijk zijn er meerdere mensen, die zich al eens afge Lettertype Century Gothic 11. abonnementsprijs vraagd hebben waarom die plastic zakjes (wel meer  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. bij machtiging: € 15,00 dan vijftien intussen) daar aan die heg hangen en wie zonder machtiging: € 18,00  Regelafstand: “enkel”. Lossemogelijk exemplaren: € 2,50 indat gedaan mag hebben en waarom?  Zo weinig witruimte uw dan kopijwel laten. Wij hopen van harte, dat genoemde zakjes zo spoedig 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. postabonnement mogelijk het liefst door 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, nietworden donkereopgeruimd foto’s, met (natuurlijk een bijpassend is mogelijk degene, dieverzending ze daar ook neergehangen!!). Bij onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór s.v.p.heeft verkleinen. veel dank van alle fietsers en wandelaars die 5. Een geschreven of bezorging getypte tekst.voorbaat Wij zorgen voor verwerking. via vaste wijkbezorg(st)ers gebruikmaken van het mooie 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoekerk(fiets)paadje. eerder hoe liever zelfs! zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14 Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naarfinanciën ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. M. Zonnenberg Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  van 0486 Uden, 451698 Melkpad Ankie 5411 GC is, Zeeland 451813. Of het 19, puur toeval weten 0486 wij niet, maar wij ontvingen Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl van een lezer een ingezonden stuk, dat ook over honRegio IBAN NL61RBRB0687768705 Voor commerciëledenpoepoverlast advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl gaat. U vindt het elders in dit RookelijHeidi dedrukkerij Groot, Linnenstraat 5411titel AJ Zeeland 0486 453816. zer onder4, de “Geachte hondenbezitters, wie de V.d. Broek, Wanroij. 1740 exemplaren schoen past trekt hem aan”. www.utrookelijzer.nl

Nr. 573

19 april 2014

Van de redactie

1


OP UUR EN TIJD

Vakantiefoto’s ?? En een nieuw bestuur.

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor Na onze tentoonstelling vorig jaar hebben we gemerkt GEZONDHEIDSZORG zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, dat er behoefte is om een ongedwongen omgeving HUISARTSENPRAKTIJK DE in VLASWIEK activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. te praten over het hoe en wat te fotograferen. Ook krijPraktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 24-uurs zorg aan gen we regelmatig een vraag over welk toestel hetVoor meest geschikt is. huis in de gemeente Landerd kunt Optie 1Spoedlijn.

u contact opnemen met Dorothé Snijders van Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak zorgcentrum Compostella 0486-458585. Na 10 (nog) uur ookeen voordrempel opvragen uitslagen e.d. Er blijkt te zijn om een fotowinkel binnen te stappen of er wordt niet altijd Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en Optie 3Voor de apotheek herhaalrecepten. goed begrepen wat er en allemaal op internet te lezen is. Objectief verkoopt geen fototoestellen. dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg Openingstijden: ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. Wij zijn niet in alles gespecialiseerd, maar hebben wel ervaringenwww.brabantzorg.net en inzichten opgebouwd. Wij 0413-380890, Op de volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor doen dat door te leren van elkaar. E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu spoedgevallen bereikbaar:  451200 THUISZORG PANTEIN. 11.00-11.30 u: werkoverleg; 13.00-14.00 u: lunchpauze Op donderdag 24 april 2014 van 20.00 tot 22.00 uurVoor houden we een bel inloopavond (locatie is het alle zorgvragen 0900-8803 (lokaal tarief), 24 uur 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open)Iedereen die vragen heeft over het maken van foto’s, zijn parochiehuis boven de bibliotheek). per dag. info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur Thuiszorg u terecht Huish.Op Hulp, eigen toestel of waar op te letten bij aankoop vanBij een nieuw Pantein toestelkunt is van hartevoor: welkom. bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. deze manier hopen we belangstellenden doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dagmogelijkheden aan te bieden door onze inzichten te Thuisbegeleiding, en Dieetadvies, delen. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor de duidelijkheid: dezeKraamzorg, avond is Voedingniet bedoeld als opgehaald worden. Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein fotocursus. Daarvoor worden (ook in Landerd) andere mogelijkheden aangeboden. Extra. Weekenddienst artsen: PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en ma t/m nu vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, Verderweekenden willen we+graag mededelen een veranderde bestuur samensteltijdens feestdagen, 24 uur perdat dag.Objectief vanaf tel. 0900-8803 (lokaal tarief). ling heeft. Antoon van Dongen heeft zijn plek beschikbaar gesteld. We hebben aan Antoon Bellen naar: 0900 8860 FYSIOTHERAPIE steeds een plezierige, opgewekte en trouwe bestuur collega gehad. Enthousiast, betrouwbaar  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: Bloedafname voor ideeën. laboratoriumonderzoek en met goede Antoon, hartelijk bedankt daarvoor! (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysioOp maan- dins- donder- en vrijdag 8.00-9.30 uur, therapie/training. Kerkstraat 25,  451503. in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. Vorig jaar bijna, maar dit jaar hebben we een voltalligwww.bedrijfs-fysiothetapie.nl bestuur. Onze nieuwe voorzitter is Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Joost Heijnen, penningmeester Gerard van de Sluis, leden Laurenssen en (nieuw)  W.J. v.Mart Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. Marc van Zuylen en secretaris Jan van der Aa. MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg,  462459 / 0800-0228070 (gratis) Brouwerspad 06-30790700. Geïnteresseerden in onze clubactiviteiten zijn welkom om één13a, van onze clubavonden te bee e ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: zoeken (2 t/m 4 donderdag van de maand, iederACUPUNCTUUR: met eigen thema). Maak daarvoor wel C. v Elderen, H. v Dijk, C. Tiel en M. Elbers, Marianne ten Westenend,  0413-260392 s.v.p. een afspraak viav Objectief.Zeeland@Zonnet.nl. Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485 451511. PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN TANDARTSEN: VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Samen naar Rhenen  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. Kerkakkers 4,  451621,meermanshanden.nl In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst SPORT- ENDierenpark ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING. OpUden/Veghel: 13 mei gaan met de Zonnebloem naar Ouwehands in 0413-408800.  we  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente Om 8.45 uur verzamelen bij het gemeentehuis en vanaf hier 420500. Rhenen. M. de Graaf, Udenseweg 10b,  we Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 vertrekken we met de bus. Rond 17.00 uur terug zijn in ZeeIn spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. willen we weer tiny.en.tonny@planet.nl land. tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  Cora van Tienen, Vlasroot 2,  451293  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD Wil je graag samen met ons genieten van deze dag? Geef Shiatsu je danen snel op tevens Reiki. Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, want er zijn maarineen beperktZeeland. aantalTevens plaatsen en VOL=VOL.  463093, praktijk Compostella praktijk in Schaijk, Lorskensstraat Behandeling op De kosten voor deze dag zijn1e. € 35,00. Opgeven kun je06-45754934 voor 25 april bijwww.sandraverdijck.nl Joke Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl telefoonnummer: 451777 of Sjaan telefoonnummer: 451792.  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. samenstaanwesterk-er.nl en mijnvitaliteitshop.nl Wilt u gebruik maken een rolstoel? Dat kan, geef dit dan aan bij uw opgave en wij zorgen Kerkstraat 25, Zeeland, van 06-83166391. TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) dat er een rolstoel voor u aanwezig is. YOGA: Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl  Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC u Cornelissen alvast… Yogapraktijk Yoga Sanga Noteert Jolande Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. … Boekelsedijk dat wij op eerste pinksterdag, 8 juni, onze gezinsfietsdag organiseren? Deze fietstocht is een 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl WERK: Gemeenschapshuis de Garf, gezellige bijeenkomst dus nodig vooral al je familieMAATSCHAPPELIJK en vrienden uit om mee te fietsen! PEDICURE-VOETREFLEX: ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  Els Derks, Rootstraat 22,  451767 461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. Voor foto’s informatie, kijk op onze Buitenen hetmeer spreekuur: De Misse 46, 5401 HT website! Uden,  AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met zeeland-nb.zonnebloem.nl 0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl een beperking en/of autisme. Clientenserv.: 013-4652151 102 2


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222 info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans Spreekuur op afspraak* Wethouders:  H. van Dongen* (loco-burg.) Kleine Graspeel 6, 5411 RA Zeeland, harrie.vandongen@landerd.nl  P.L.M. Raaijmakers*, Smidse 42, 5374 AJ Schaijk peter.raaijmakers@landerd.nl  H. Tindemans*, hetty.tindemans@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en (integrale) Veiligheid, Personeelszaken en Inform. en Automatiseringsbeleid. Weth. Van Dongen: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), incl. de centrumplannen Schaijk en Zeeland en Econ. Zaken. Weth. Raaijmakers: Welzijn, Sociale zaken en Onderwijs. Weth. Tindemans: Openbare werken, Financiën, Handhaving, Duurzaamheid, Natuur- en Landschapsbeleid, Monumentenbeleid, Toerisme, Recreatie en Vervoer. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630. www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en dinsdag 19.00 uur. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe (portaal kerk) in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur). Kerkradio contactpersoon: Dhr. P. Raaijmakers, Manegestraat 7,  452417.

VEILIGHEID Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel 3 weken vooraf naar: Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set'77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping). 3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


5


Te koop in Volkel: Midden in centrum: Woning met bijgebouw Marterstraat 16, perceel groot 1234 m2.

www.maartendegrootevenementen.nl www.bandparodistmaarten.nl www.daspaslachen.nl

DJ met of zonder discotheek Das pas lachen 19 april, Heische Tip En nog veeeel meer. Groet Maarten de Groot 06 – 22 52 03 69

Mogelijkheid om voor op perceel een nieuwe woning te bouwen en bestaande woning tijdelijk te gebruiken.

Vraagprijs € 199,-- per m2 k.k. Bij interesse bel 0497-620064 of 06-51239403

Voor al uw problemen met: Vaatwasser Wasmachine Wasdroger Koel - / Vrieskast Etc.

Van den Oever Klussen & Reparaties

Bel voor vragen of om een afspraak te maken naar: (06) 5 11 44 0 15 of (0486) 45 09 75

Voor Vo Vo oo or iedereen or ie ied ede der ere ree een en Gezellige Paasdagen ……. voor iedereen………………… ….…..…………van iedereen van Ut Rookelijzer

I.v.m. plaatsgebrek hebben wij de volgende artikelen deze maand niet kunnen plaatsen maar schuiven ze een maand op, n.l. naar mei a.s.  Belevenissen van Piet v.d. Burgt  KMLB reikt eerste duimstickers uit  De trap van St. Jozef

6

3 pagina’s 1 pagina 1 pagina


7


natuurgeneeskundige therapie energetische therapie complementaire therapie voetreflex therapie triggerpoint therapie

U bent bij ons altijd van harte welkom voor o.a.

Begeleiding naar een gezond gewicht: Een paar kilootjes extra, die leuke zomerkleren die net even te strak zitten of gewoon op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewichts- en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voedings- en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI-test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Hiermee voorkomt u ongemakken en ziektes. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Maak een afspraak voor een intake-gesprek en wij bekijken de beste mogelijkheden voor u.

Cadeaubonnen voor alle gelegenheden: Een cadeaubon van Praktijk Tiny en Tonny is altijd leuk om te geven en nog leuker om te ontvangen. Je geeft iemand een heerlijk moment voor zichzelf, lekker ontspannen en even tot rust komen. Een heel welkom geschenk bij elke gelegenheid b.v. voor moeder/vaderdag of zomaar omdat je iemand wilt verwennen. We hebben al cadeaubonnen vanaf € 23,- en voor diverse behandelingen. Bel of e-mail ons en wij regelen het. Massagebehandelingen voor vierdaagse wandelaars: Bent u in voorbereiding voor b.v. de vierdaagse van Nijmegen dan kan een massagebehandeling van de benen en voeten een heerlijke ontspanning zijn en blessures voorkomen. Mocht u tijdens de vierdaagse van Nijmegen in de avonduren een behandeling wensen in onze praktijk, meld u nu vast aan, zodat u verzekerd bent van een afspraak.

8

manuele lymfe drainage EMDR sport- en ontspanningsmassage bindweefsel massage holistische massage hotstone massage kinesiotaping thaise yoga gewichts/voedingsconsulent voor: gewichtsproblemen en sport- en voedingsadvies cadeaubonnen vanaf 23,-

Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

t: 0625000368 e: tiny.en.tonny@planet.nl i: www.tinyentonny.nl f: tinyentonny tw: @tinyentonny

u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag- als avondbehandelingen bel gerust voor een afspraak of meer informatie


Dankbetuiging. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze (schoon-)moeder en oma

Coby van der Horst-Willems van Dijk Kinderen en kleinkinderen Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

14.197

Mevr. Anneke van der Zanden-Swiers, wonende Molenstraat in Zeeland, werd in maart jl. 90 jaar. VAN HARTE GEFELICITEERD. Caravanstalling: Van de Brand, Kleine Graspeel 4a, Zeeland. Tel. 0486-452049

Theo en Corrie Bongers-Verbruggen 50 jaar getrouwd op 3 april 2014. Van harte gefeliciteerd.

Namens de kinderen en kleinkinderen.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, in het bijzonder het verzorgend personeel van Compostella, Dr. Wolf en Dr. Wildenberg, Kapelaan Peter Hagenbeek en Uitvaartzorg Van Lokven, na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Mien Vertogen van der Heijden Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zovelen geliefd was. Familie Vertogen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens ziekte en overlijden van mijn man, onze pap en trotse opa

Gerrit van Zutven

SARIS TANDEMASSER aanhanger, 251 x 130 cm, type 2520, vrijwel niet gebruikt.

In het bijzonder willen wij bedanken, familie, vrienden, kennissen en buren voor de vele bezoekjes kaartjes en bloemen, Dr. Roozendaal, Wiljan, Miranda en collega’s van Uitvaartzorg Van Lokven, Diaken Van Thiel, Rianne, Gonnie en Carien voor het verzorgen van een mooi afscheid.

Guus te Meerman, 06-23235785

Berna, kinderen en kleinkinderen Van Zutven

Te Koop:

9


HERINNERINGEN VAN DRIE 50-JARIGE ZANGERESSEN BIJ HET KERKKOOR. Met z’n drieën zingen ze 50 jaar in het kerkkoor: Nolda van der Wijst-van Zeeland en de zusjes Marietje van de Ven-Verbruggen en Riek van de Ven-Verbruggen. Als de dag van gisteren herinneren ze zich nog het begin. Het alleen uit mannen bestaande kerkkoor had het plan opgevat om te starten met een gemengd koor. Niet tot ieders tevredenheid maar uiteindelijk werd besloten om er toch toe over te gaan. Wat was gemakkelijker dan oud-leden van de Mariacongregatie hiervoor te charteren. Alle drie de dames hadden hierin gezongen dus werden zij benaderd. Bij Marietje en Riek kwam Driekske van Hal met de vraag. Bij Nolda, Harrie van Gerwen. Riek was nog bij moeder thuis maar de beide anderen waren getrouwd en hadden een gezin plus een echtgenoot met een boerderij waarbij nogal eens moest worden ingevallen. Zij waren dus minder enthousiast dan Riek maar na 14.198 enig overleg melden ook zij zich aan. Vanaf Op de voorgrond Marietje v.d. Ven-Verbruggen, toen waren zij aspirant-leden bij een koor met daarnaast Riek v.d. Ven-Verbruggen en rechts een nagenoeg dove dirigent en een zwaar Nolda v.d. Wijst-v. Zeeland. gehandicapte organist. Maar tóch er werd gezongen. In de zondagse hoogmis en vele keren op werkdagen o.a. bij uitvaarten, huwelijken jubileummissen. Toen de dames als volwaardige leden geaccepteerd waren, mochten ze, uiteraard met uitzondering van de uitvaartmissen, mee naar den Dries om op de feestelingen te drinken. Dat was altijd voor de middag en vaak was het zo gezellig dat de dames vergaten dat thuis het gezin zat te wachten tot het eten op tafel kwam. Het eerste jaar na de samenvoeging mochten de dames niet deelnemen aan het diner van het Cecilia-feest. Dat was voorbehouden aan de heren. De dames waren uitgenodigd om na afloop van het diner een glaasje te komen drinken. Er was een bepaalde tijd afgesproken maar het diner liep uit met het gevolg dat Riek, Marietje, Nolda, Anneke van den Heuvel-van Zeeland, Marie Cornelissen-van Walbeek, Grada Martens-Verbruggen en Gon van den HeuvelVerstraten, meer dan een uur bij Harrie van Tiel door het raam stonden te kijken of het diner onderhand afgelopen zou zijn…… Als een klein soort wraakactie werden alleen de dames uitgenodigd om de 50ste verjaardag van Marie Cornelissen te komen vieren. Er ontstaat grote hilariteit als de herinneringen boven komen. “Dit was ongeveer het gezelligste feest dat ik heb meegemaakt” zegt Nolda. “In een hoek van de kamer zat een Sara. We waren al ruim twee uur binnen toen Sara begon te bewegen. Iedereen, 14.199 ook de feesteling zelf, schrok zich een hoedje. Marietje, Riek en Nolda. Het gegil van al die vrouwen moet ongeveer in het dorp te horen zijn geweest. Wat was nu het geval? Louis Martens had, verkleed als Sara, urenlang doodstil in zijn hoekje gezeten met de bedoeling dat wij dachten dat er een pop zat waardoor hij ons later aan het schrikken kon maken. Nou, dat plannetje was dus volkomen gelukt! Het betekende echter niet het einde van de feestvreugde want ’s nachts om ongeveer half vier (een voor die tijd onbetamelijk laat uur) bestegen de dames van het kerkkoor hun fietsen. En o die weg naar huis. -- Die leek -10


Die leek wel drie keer zo lang want plotsklaps waren er geen rechte paden meer… ! “Weet je nog” zegt Marietje “dat we ook zelf het koor moesten poetsen?” Dan hadden we ook altijd enorm veel plezier. Ons Riek beklom dan de preekstoel. De eerste zin was altijd “beminde gelovigen” maar het vervolg was geheid minder vroom. Als we te laat waren moesten we boete betalen. Iedereen verzon dan een smoes om er onderuit te komen. 14.200 Bij mij was dat steevast “ik kon de Jubilarissen, 25 jaar bij het koor. Vlnr: Nolda v.d. Wijst, grote weg niet oversteken want het Marie Cornelissen-v. Walbeek (†), Marietje v.d. Ven, was zo druk.” Terwijl er in die tijd nog Grada Martens-Verbruggen (†) en Riek v.d. Ven. nauwelijks een kip te bekennen was. Has van Dongen, onze dirigent, snapte natuurlijk heel goed dat het een smoes was maar dat deerde niet. In tegenstelling tot sommige latere dirigenten mopperde hij nooit. Wanneer het werkelijk mis ging was zijn enige commentaar “tjonge jonge jonge”. Riek, toneelspeelster eerste klas, weet te vertellen over de toneelstukjes die werden opgevoerd tijdens Ceciliafeesten. Over de vele dirigenten die gedurende al die jaren de revue gepasseerd zijn. Zo was er onder andere een dirigent uit Berghem die op de fiets naar Zeeland kwam. Onderweg liep minstens een á twee keer de ketting van zijn fiets zodat hij altijd met zwarte handen stond te dirigeren. Ook dat was natuurlijk weer rede tot lachen. “Ja,” zegt ze “het waren mooie tijden waar we nog alleen maar met een beetje heimwee aan terugdenken.” Maar de tijden zijn veranderd. Het koor van ruim dertig leden is gehalveerd en nieuwe leden komen er niet bij. Bijzondere diensten zoals uitvaarten en huwelijk- en jubileumvieringen komen steeds minder voor. Om de andere week zingen we nog een Eucharistieviering onder leiding van Jacques Tichelaar en af en toe zijn we te gast in de Watersteeg, de Nieuw Hoeve of het ziekenhuis. We kunnen helaas alleen maar constateren dat ons koor geen jaren meer beschoren zal zijn. Maar voorlopig zingen we nog zoals we dat altijd hebben gedaan TER MEERDERE EER EN GLORIE. 14.201

Kerkkoor in 1980. 11


SIRENE WANDELEN.

14.202

Wat hebben we mooi weer gehad tijdens onze wandeling, het was notabene nog 20 graden. Heel af en toe stak de wind op, maar tijdens onze wandeling bleef het droog. Ja, 7 april, het was weer de 1ste maandag van de maand, de dag waarop om 12 uur de Sirene gaat. Al wandelend hebben we het hele nieuwe plan “De Repelakker” bekeken. In vergelijking met vorig jaar was er veel bij gebouwd. Sommige tuintjes lagen er mooi strak bij, anderen waren nog een zandhoop. Iedereen kende wel iemand die op deze plek woont en sommigen van de wandelaars wilden dat heeeeel graag weten .

Trouwens daar zijn ook goede wandelpaden voor rolstoelafhankelijke Zeelanders aangelegd. Complimenten voor diegenen die hieraan meegewerkt hebben. Dan wil ik op deze manier nogmaals alle gasten en alle flex-vrijwilligers hartelijk danken voor hun energie, gezelligheid en hun hartelijkheid en aandacht voor elkaar. Flex-vrijwilligers zijn allemaal mensen die flexibel inzetbaar zijn voor activiteiten van het Rode Kruis, mocht je ook interesse hebben om de deelnemers te duwen of gezellig mee te wandelen, bel gerust. Vrijwilligers van het Rode Kruis: Lieke, Nellie, Dinie, Jeanne, Toos.

14.203

Natuurlijk ook even langs de nieuwe huizen van de “Calvarieberg”.

Het Reumafonds bedankt Zeeland. In de landelijke collecteweek van 10 tot en met 15 maart 2014 is in Zeeland in totaal € 1262,23 opgehaald; ruim €100,- meer dan in 2013. Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners van Zeeland voor hun bijdrage aan dit prachtige resultaat van de collecte. Doordat we onvoldoende collectanten hebben om in alle straten van Zeeland bij u langs te komen, kan het zijn dat u de collectant gemist hebt. Mocht u toch graag een financiële bijdrage leveren, dan kan dat door een rechtstreekse gift aan het Reumafonds, via bankrekeningnummer 12.30.40.000, Amsterdam. Collectanten gezocht! Wilt u zich in Zeeland inzetten voor de reumabestrijding en hebt u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds. De collecte vindt jaarlijks plaats in maart. Namens het Reumafonds, Karin de Louw (tel. 452893). Annemieke Dieteren-Hendriks (tel. 415598). 12


ingridcardsandmore.blogspot.nl Vrijgezellenfeest? Babyshower? Vriendinnendag?

Workshops (stempelen/kaarten/traktaties/en meer!) al vanaf € 6,50 p.p.!! Kortom… creatief bezig zijn met producten van Stampin’ Up!®? Kijk voor meer informatie op mijn website. Wie weet tot ziens! Groetjes, Ingrid Heijnen

 

 

 

  

   

 

 

       13


14


Hij zou de mester host ongevlogen hebben en toen haij de mester toch zoveul verstaand urn on de jongen te vrogen wurum hij dor toch zo beus um kos worren. Ja mester zin 't mènneke me unne rooie kop: "op die plots dor hè van de merge ons moeder gezeten" en da wiet ik zeker want ik wa der bij. Vuruit alIemol nor binnen zin de mester. T's tijd vur de les en toen de school uit waar, waar 't kulleke weg want ... , 't haij zun best geregend. Da zen nog auw verhalen van vruuger of da 't alIemol woor is da wiet ik nie want ik ben d'r nie bij gewist. Mar da wiet ik wel da ons moeder nie, gèèr haij dat ‘r binnen wildgestoeid wier. Van gekheid kumt wijsheid en dor zijn al ongelukken zat in de werreld, zin ze dan. Wette trouwens wel dat 'r ok drie Pausen zijn gewist die Victor hieten mar ok tevens twieje tegen Pausen die Victor hieten. Ik moes dor efkus on denken um da gij 't ok nog efkes ovver da biechten van vruuger haijd. Da ge dan ok nog van alles bijén moest zuuken urn un rijke bijén te hebben. Ik noem da liegen um “Godswil”. Ik denk zoewe dat 'r nergens mier geloggen is as in den biechtstoel. Mar wa ik ok denk da 't biechten vur de priesters un nog vuIle grottere straf waar dan vur de mensen zelf want ik denk da de meste mensen toch wel un bietje opgelucht nor huis gingen um da ze de was wer gedon han. As ge toch as priester zijnde un groot uur da gesemmel van al die mensen on moest heuren dor zoijde toch tuureluurs van worden. Ut geloof haij toch wel wa. Ik wiet zeker dat 'r ok veul mensen troost en steun ingevonden hebben en ge moet toch ergens mè uw armoei terecht kunnen. Ik denk toch ook nog altijd met plezier terug aan da ménneke da vrolijk de kerk uit klepperde op zun klumpkes en buiten de kerk met een lachend gezicht tegen zijn vriendje zin "ze zeggen dat O.L. Heer alles wet mar de pestoer gelukkig nie”. Het zou in de "Lachende Kerk" van Fons Jansen gepaast hebben. Ja Victor dieje goeie aauwe tijd haij toch wel wa want as nou de wijnd híél hard bloost, den donder mè den bliksem den himmel openscheurt en angstonjagende vuurpijlen op de aarde affuurt ston we machteloos want we hebben gen wijwatter mèr um ut onheil te bezweren en we kennen ok gen schietgebedjes mèr um on te roepen. Ut geloof is met de vuruitgang van de wetenschap en dur de modernisering van de maatschappij as unne duvel me zunne start tussen bien er tussen uit geknepen. Mar dor hè de leiding van de Kerk ok schuld on. De Kerk moet un paassend antwoord zien te geven op de ontwikkelingen in de maatschappij. Ik heb pooter Bergsma oijt heuren zeggen: "het is de taak van de priester um ut geloof, geloofwaardig over te brengen". En dor schort ut bij veul priesters wel un bietje on vein ik. Mar wie ben ik eigenlijk um dor ovver te oordelen. Ikke mè mun klein boerkes verstaand. As grijze wijze filosoof wil ik ok wer nie te pessimistisch doen want elke generatie vecht mè zun eigen problemen en veint dor mèstal ok wel wér un oplossing vur die un paassend antwoord geven op die problemen .We zullen mar denken net als de Zeeuwen "luctor et emergo" want hoop doet Ieven. Dieje titel van "grijze wijze filosoof" heb ik gelezen dor Victor in zijn beschouwing ovver men in Ut Rookelijzer schrif. Ik von da wel wa hoggegrepen vur da gesemmel van men stukskes in ons lijfblad mar ik doei ut er wel mè. Ovver da moette nodenken wa ik soms bedoel te zeggen in mijn stukjes da von ik wel unne goeie want da is nou net ut groewte probleem van unne schrijver da altijd mar moette denken van hoe zal ik da nou 's verwoorden. En altijd mar me uw gedachte ergens mè bizzig zijn. Ge wilt ummers ok nie da uw stukskes in puure lariekoek verzanden. Ut moet eigenlijk zoewe zen da as ge de lariekoek opgepeuzeld het dat 'r dan toch nog iets zinnigs ovverblijft um ovver no te denken en of ik dor wel altijd in slaag da betwijfel ik wel 's. Mar de twijfel moet uw ok altijd un bietje wakker haauwen. Wette wel da, da nodenken al veul schrijvers oijt in de problemen hè gebrocht. Van da nodenken kunde erge koppijn krijgen en nog van alles mier en dan kunde wel zeggen: "da moette nie doen" mar as da in uw zit dor kunde niks on doen. As ge ‘r toch on moet denken dat 'r on gewicht net zo veul bacteriën in uwwe buik bizzig zen um de boel on 't draaien te haauwen. -- Mar as -15


Hij zou de mester host ongevlogen hebben en toen haij de mester toch zoveul verstaand urn on de jongen te vrogen wurum hij dor toch zo beus um kos worren. Ja mester zin 't mènneke me unne rooie kop: "op die plots dor hè van de merge ons moeder gezeten" en da wiet ik zeker want ik wa der bij. Vuruit alIemol nor binnen zin de mester. T's tijd vur de les en toen de school uit waar, waar 't kulleke weg want ... , 't haij zun best geregend. Da zen nog auw verhalen van vruuger of da 't alIemol woor is da wiet ik nie want ik ben d'r nie bij gewist. Mar da wiet ik wel da ons moeder nie, gèèr haij dat ‘r binnen wildgestoeid wier. Van gekheid kumt wijsheid en dor zijn al ongelukken zat in de werreld, zin ze dan. Wette trouwens wel dat 'r ok drie Pausen zijn gewist die Victor hieten mar ok tevens twieje tegen Pausen die Victor hieten. Ik moes dor efkus on denken um da gij 't ok nog efkes ovver da biechten van vruuger haijd. Da ge dan ok nog van alles bijén moest zuuken urn un rijke bijén te hebben. Ik noem da liegen um “Godswil”. Ik denk zoewe dat 'r nergens mier geloggen is as in den biechtstoel. Mar wa ik ok denk da 't biechten vur de priesters un nog vuIle grottere straf waar dan vur de mensen zelf want ik denk da de meste mensen toch wel un bietje opgelucht nor huis gingen um da ze de was wer gedon han. As ge toch as priester zijnde un groot uur da gesemmel van al die mensen on moest heuren dor zoijde toch tuureluurs van worden. Ut geloof haij toch wel wa. Ik wiet zeker dat 'r ok veul mensen troost en steun ingevonden hebben en ge moet toch ergens mè uw armoei terecht kunnen. Ik denk toch ook nog altijd met plezier terug aan da ménneke da vrolijk de kerk uit klepperde op zun klumpkes en buiten de kerk met een lachend gezicht tegen zijn vriendje zin "ze zeggen dat O.L. Heer alles wet mar de pestoer gelukkig nie”. Het zou in de "Lachende Kerk" van Fons Jansen gepaast hebben. Ja Victor dieje goeie aauwe tijd haij toch wel wa want as nou de wijnd híél hard bloost, den donder mè den bliksem den himmel openscheurt en angstonjagende vuurpijlen op de aarde affuurt ston we machteloos want we hebben gen wijwatter mèr um ut onheil te bezweren en we kennen ok gen schietgebedjes mèr um on te roepen. Ut geloof is met de vuruitgang van de wetenschap en dur de modernisering van de maatschappij as unne duvel me zunne start tussen bien er tussen uit geknepen. Mar dor hè de leiding van de Kerk ok schuld on. De Kerk moet un paassend antwoord zien te geven op de ontwikkelingen in de maatschappij. Ik heb pooter Bergsma oijt heuren zeggen: "het is de taak van de priester um ut geloof, geloofwaardig over te brengen". En dor schort ut bij veul priesters wel un bietje on vein ik. Mar wie ben ik eigenlijk um dor ovver te oordelen. Ikke mè mun klein boerkes verstaand. As grijze wijze filosoof wil ik ok wer nie te pessimistisch doen want elke generatie vecht mè zun eigen problemen en veint dor mèstal ok wel wér un oplossing vur die un paassend antwoord geven op die problemen .We zullen mar denken net als de Zeeuwen "luctor et emergo" want hoop doet Ieven. Dieje titel van "grijze wijze filosoof" heb ik gelezen dor Victor in zijn beschouwing ovver men in Ut Rookelijzer schrif. Ik von da wel wa hoggegrepen vur da gesemmel van men stukskes in ons lijfblad mar ik doei ut er wel mè. Ovver da moette nodenken wa ik soms bedoel te zeggen in mijn stukjes da von ik wel unne goeie want da is nou net ut groewte probleem van unne schrijver da altijd mar moette denken van hoe zal ik da nou 's verwoorden. En altijd mar me uw gedachte ergens mè bizzig zijn. Ge wilt ummers ok nie da uw stukskes in puure lariekoek verzanden. Ut moet eigenlijk zoewe zen da as ge de lariekoek opgepeuzeld het dat 'r dan toch nog iets zinnigs ovverblijft um ovver no te denken en of ik dor wel altijd in slaag da betwijfel ik wel 's. Mar de twijfel moet uw ok altijd un bietje wakker haauwen. Wette wel da, da nodenken al veul schrijvers oijt in de problemen hè gebrocht. Van da nodenken kunde erge koppijn krijgen en nog van alles mier en dan kunde wel zeggen: "da moette nie doen" mar as da in uw zit dor kunde niks on doen. As ge ‘r toch on moet denken dat 'r on gewicht net zo veul bacteriën in uwwe buik bizzig zen um de boel on 't draaien te haauwen. -- Mar as -16


Mar as ge dor ovver no got denken dan vuulde 't al in uwwen buik kriemelen en as ge nog un bietje langer nodenkt, krijgde 'r ok nog koppijn van en toch heg 't allebei zun nut um as un redelijk mens te kunne leven. Mar wa ‘k ok nog ovver da nodenken wil zeggen is 't volgende. As gellie, zeer gewaardeerde lezers ok af en tow, ok wa no zot willen denken nor on leiding van mijn gesemmel dan zou ik me toch wel un bietje vereerd vuulen. Niemand makt iets um ut als un waardeloos vod onder de mat te looten vegen. Dorvur hè de Schepper ons ok nie gemakt. T'is ok zijn bedoeling da we mekaar ok ollemol un bietje eren. Nou ik di zit te schrijven krijg ik ok al un bietje kop-, hart- en zielepijn want dor haauw ik mun eigen ok lang nie altijd on. Dus da wurd toch wer wa boete doen of zò mè al die pijnen de boete al vol don worre. Ik hoop 't mar zon bietje. O ja, Victor, ik moet ouw eigenlijk ok nog unne prijs toekennen want gij het men eigenluk de onzet gegivven on di lang epistel. Ik hoop da ge 'r ok un bietje van hebt genoten. Ik zou er zun best um kunnen lachen as blijkt da ge op un hiel aander plots oijt unne natte reet op het geloepen, da ge op un hiel aander plots oijt uit de modder bent komme kruipen. Heel misschien bende wel ergens in de Brobbelbies ergens oijt un prehistorisch graf tevurschijn gekommen. Gij wist tenminste wor Manus Mes zun schuilkuil haij! Anders haijde gij dor zoewe nie ovver kunne schrijven. Zal ik ouw mar de speurneus prijs toekennen. Wat ik bij dezen ok even wil vermelden is dat ik de eerste paar jaar ook onder unne schuilnaam heb geschreven, maar ik gebruikte telkens weer unne andere naam. Zeg maar unne naam die bij toeval uit mijn pen kwam rollen totdat ik gewoon per ongeluk mijn eigen naam eronder had gezet. Kort gezegd ik was per ongeluk uit de “kast” gekomen want ik wist niet of ik wel un zinnig stukske kon schrijven en daar twijfel ik nog altijd aan. Waarde lezers als er maar een lach uw lippen krult bij het lezen van mijn stukskes dan voel ik me al un bietje geslaagd. Veel lach- en twijfelgroetjes gewenst. L. v.d. Heijden DE GROTE BEER. 0, grote, holle, stoute beer zo gaat het hele Westen tekeer hou toch je grote klauwen thuis luister naar ons protestgedruis.

wie, o wie zal hem de oren wassen durft hem op zijn tengels te patsen wie durft hem de nagels te knippen of hem van zijn troon te wippen?

heb je dan nog niet land genoeg voor huis, mens, dier en ploeg al die smoezen door ons gehoord hebben ooit de wereldorde verstoord.

wereldleiders gebruik uw verstand zet trots en koppigheid aan de kant en ga samen aan de tafel zitten samen flirten is beter dan kiften.

laat dat toch niet weer gebeuren door de wereldvrede te verscheuren vanwege landjepik op hoog niveau vrede is een heel kostbaar cadeau.

een vuurtje is gauw aangestoken maar als de vrede wordt verbroken wie kan de brand dan nog blussen de gemoederen in redelijkheid sussen.

maar wie zal die brutale slokkebeer wereldleiders ga maar flink te keer laat luid uwen onze protesten horen voordat er een despoot wordt geboren.

stel de feiten eerlijk aan de kaak in een internationale rechtszaak vraag desnoods hulp van Mr. Visser die beslist alles met een sisser!

L. v.d. Heijden 17


Dag allemaal, De “Ontmoetingsmiddag” van de 1ste april stond in het teken van Pasen en de Lente. Er is volop geschilderd en we hebben elkaar geadviseerd. En ja, het klopt de één is er iets vaardiger in dan de ander, echter de gezelligheid stond weer voorop  en dat vinden wij het belangrijkste. De tijd vloog voorbij en nadat we ook onze vaste liefhebberijen, zoals kaarten, rummy cubben en sjoelen hadden gedaan, zijn we met het mooie lenteweer, tevreden huiswaarts gekeerd. Fijn dat we elkaars gezelschap plezierig en aangenaam vinden en tijdens het koffie drinken weer allerlei nieuwtjes horen. Zoals wij al noemden, de vaste bezoekers hebben genoten, maar ook de nieuwelingen. Iedereen mag zomaar aan sluiten, als je maar van gezelschap houdt. Dan merk je ook dat de tijd vliegt. Daarom gaan wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland door met het organiseren van een ontmoetingsmiddag. Dit doen we voor: Alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. Alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummy cubben, pictonary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er thuis even tussenuit te gaan en een doel te hebben. 14.204

Buiten bovenstaande acties doen we ook elke eerste dinsdag van de maand iets bijzonders. Wat dan? Tja, dat blijft natuurlijk wel een verrassing, kom maar kijken! Oh ja, je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! De deelname kosten zijn € 1,= per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de GARF wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 6 mei 2014! Komt u ook? Vrijwilligers van de Zonnebloem; Annie, Dora, Dini, Diny. Vrijwilligers van het Rode Kruis; Lieke, Nellie. 3 juni, 1 juli, augustus vakantie, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.

18


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht

Heeft u een vraagstuk of behoefte aan advies? Neem dan contact met me op. Ik kom graag een keer op de koďŹƒe om van gedachten te wisselen. Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

19


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

20

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net


Wandelen met het MOV voor project Brazilië, 21-2-2014. Foto’s Gerard v.d. Sluis.

14.205

14.206

14.207

14.208

14.209

14.210

14.211 14.212

21


Oranje spelen 2014. Dit jaar op zaterdag 26 april op het van Kilsdonkplein! 13.00 uur 13.30 uur 16.00 uur

Fietstocht v.a. gemeentehuis Start kleedjes markt en oranjespelen Einde markt en spelen/ Prijsuitreiking

Kleedjesmarkt De kleedjesmarkt vindt dit jaar in de middag plaats. Van 13.30 tot 16.00 uur barst de handel los. Kom gezellig je speelgoed verkopen, je kunsten laten zien of je creativiteit tonen. En natuurlijk krijgt het mooiste en origineelste kleedje van de dag weer een prijs! Je kunt je opgeven voor de kleedjesmarkt door een briefje met je naam in de brievenbus te doen bij Lia van Zuijlen, Tweehekkenweg 5 in Zeeland. Je kunt je opgeven tot 25 april 2014. Fietstocht Een van de tradities op Koninginnedag is de fietstocht en natuurlijk houden we die in stand. Heb jij de mooiste versierde fiets? Kom dan meefietsen en win een prijs! Voorzie je versierde fiets wel van een kaartje waar je naam, adres en leeftijd op staan. OranjeSpelen We gaan heel wat records verbreken met de recordspelen. Zoals je van ons gewend bent zijn hier gave prijzen te winnen. Ben jij de beste van de midden- of bovenbouw bij deze spelletjes!? Wordt jij weer de penalty kampioen van Zeeland? Of ben je de sterkste met onze nieuwe activiteit autotrekken? Doe je mee aan de andere zeer spectaculaire wedstrijden? Ook voor de meiden hebben we super gave spelletjes. En natuurlijk zijn ook alle peuters en kleuters van harte welkom. Er is van alles te doen zoals ponyrijden, schminken, een super leuk luchtkussen en een mooie toneelvoorstelling. Alle basisschoolkinderen krijgen na het officiële gedeelte een traktatie/recordkaart om mee te doen aan alle spelletjes en activiteiten. Belangrijk om te weten: • Het festival zal dit jaar weer plaatsvinden op het van Kilsdonkplein. • Het festival begint dit jaar om 13.00 uur met de versierde fietsen optocht! • Op de kleedjesmarkt kun je 2e hands spullen verhandelen (geen dieren) of je hobby demonstreren. • Opbouw markt vanaf 13.00 uur. Je neemt zelf een kleedje mee waarop je de spullen uitstalt. • Een plek voor je kleedje kun je in je eentje of met vrienden bespreken. Je hoeft dit jaar geen borg voor de kraam te betalen, maar je moet je wel opgeven. Dit kan via een briefje bij Lia, Tweehekkenweg 5 voor 25 april 2014. Meer informatie is te vinden op onze site www.sjbzeeland.nl!

22


Blijvend in prijs verlaagt. Nieuwe Set gelnagels Nabehandeling

€ 34,95 € 29,95

LENTE BEAUTY & WELLNESS ARRANGEMENT GEZICHT EN LICHAAMSBEHANDELINGIN ÉÉN Tijdens deze behandeling wordt het gezicht en decolletégereinigd, gepeeld,gemasseerd,gevoed door een masker en verzorgd met een dagcrème en wordt de rest van je lichaam gemasseerd met een intensief voedende olie enontspannende massagetechnieken. NU VOOR EEN LENTEPRIJSJE VAN 49 EURO

Kwaliteit en toch betaalbaar…… * Nagelstudio * Groothandel in nagelproducten * Opleidingen/Workshops * Webshop * Gel polish thuisparty,s Kydu Nail Cosmetic Line Melkpad 13 5411 GC Zeeland 06-51964446 Info@kydu.nl www.kydu.nl

MOEDERDAGTIP!

Buiten bovenstaande aanbieding kunt u bij ons terecht voorcadeaubonnen en een ruim assortiment aan overheerlijke producten enbehandelingen voor zowel het lichaam als het gezicht. Nu mag moeder genieten! Kijk voor ons aanbod op www.relaxandrelieve.nl Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293 gezichtsbehandelingen|huidverzorging|wellness sport-,ontspannings- en klachtgerichte massages

VOETREFLEXZONETHERAPIE

Nieuw! Het Witte Huis à la Carte

Een voetmassage ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Door de reflexzones te masseren ontstaat er een betere doorbloeding en een betere energietoevoer naar cellen en organen, waardoor afvalstoffen beter kunnen worden afgevoerd. Een veilige en doeltreffende manier om klachten aan te pakken, zoals o.a. hoofdpijn, rugklachten, stress, spijsverterings-klachten, menstruatieklachten etc. Consult + voetmassage: € 30,-

Culinair genieten Reserveer voor een stijlvolle avond, 0486 45 13 28 Ook op 1e en 2e paasdag

Aanbieding: 1e kennismakingsbehandeling: € 20,Voor informatie en/of afspraak: Heleen van Gerwen Udenseweg 23, Zeeland h.voetreflex@gmail.com Tel: 06-29563988

uw gastheer

www.het-wittehuis.nl Reekseweg 7, Zeeland (Nbr) 23


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

WINDOWS XP KAN U DUIZENDEN EURO'S KOSTEN! Internetbankieren wordt een stuk linker als je nog een computer gebruikt met Windows XP. Sinds begin dit jaar kunnen slachtoffers van fraude via internetbankieren zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun financiële verlies als zij onveilige software gebruiken. Microsoft is per 8 april jl. gestopt met de ondersteuning. Wij kunnen voor u nagaan wat dat voor u betekent. Loop gerust eens binnen. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 24

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl


Schup en Schoefel 573

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schup: As gij smerges wakker wordt wa denkte dan? Schoefel: Dan denk ik nie, mar dan krijg ik in de gaate da ut zommer is. Schup: En dan pas veul lotter ziede da ut lente is geworre. Schoefel: Ja jong, da hebbe toch nog noit meegemakt, zon weer. Schup: Gen snuw, gen winter, gen ijs, gen kaaw, gen... Schei mar uit, tis zo apart da ge iederen dag oarig in de war wordt gebrocht. Nou da wierre we ok un bitje me den uitslag van de Roodsverkiezinge. Haide gij iets anders verwaacht, krek as vruuger. Nieje jong da is vurbij. Mar de herindelingsvereniging hè de meste stuul in de Rood gekrigge en nou moete ze preberen um un del aander mee te krijgen. Hoe ziede gij da? Ast oit gebeure gè dan hoop ik da we bij Ujje komme. Dor komme we oit vandon. Nor Oss kan gewoon nie. Te wijd weg en un hiejl andere oard. We waachte mar af. Over vier joor wiejte we miejr. Nou over iets anders. De Hallufvaastenoptochten zing al wer jorre vurbij en nou zing er onnoemeluk groewte tente komme te stoom, door oan de Piejlweg. Wel moi. Ut moet er gortsgruweluk druk zing gewe die dreej daag, Vur jong, vur aaw en vur van alles en nog wa. Toch snap ik da nie olling. Ut is dr wel onnut duur. Uurst geld vur ge binnen maagt. Unnen aparten ingang vur jonger volluk onder de 18 joor en enne vur awwer volk. En da kumt alliejn mar umda ze gen alkohol maage geven on jonger volluk onder de 18 joor. Dan zulle Van Tiel en van den Broek dizze kiejr wel wa geld over hebben gehaawe. Nou is gennen sturm en regen en weind en modderige grond. Ut waar zommer. Den optocht hebbe we nie gemist en as ge ut zojt wille zien kunde nog nor Oss, die ut overgenomme hebbe. En dr zulle nog zat fillums en fotoos zing um nog is trug te kijke nor vruuger in Zellund. En in de Bosse achter de Zeuvenhuis kunde vort hiejl wijd wegkijke seinds dr hoewpe buujm umgehouwe zing um plats te make vur nij hei en aander hout. Ut kijkt mar bar koal en ik vein ut nie moi. Wette Schupke, wij veine vort da alles moet blijve zoas wij ut kenne anders rake we ovveral de weg kwijt. Da bende in de Kerkstroot alle jorre wel unnen kiejr. Nou zing ze vur den twedden kiejr klinkers oant legge umda de aaw klinkers nie goed ware en olling schef lage. Zoewe hawde wel werk mar vur de bussen ist un ramp. Nou moete de reizigers ollemol naar den Reksenweg um bij van Tiel op de bus te kunnen goon, die over de Voeierheil nor Nimwegen gè of aandersum nor Ujje. En op ut end van’t joor gè de Stroot wer dicht as ut olling Kerkplein en un stuk stroot wordt umgebouwd vur de nij school. Nou gij ut dor over hedt moet ik zegge da ut un schon groewt gebouw wordt mè stonde, liggende en hangende stentjes die geel/wit zing en die nie me de haand gemetseld worre. Nou ston er in de krant da ze wel iejr kloor zing as gedaacht en da de schole en al het aander keinderspul zoewe roond kerstmis nor de nijbouw kunnen verhuizen. En dan gon de keinder tusse de middig nie mer nor huis um te eten mar dan is de school um twieje uure uit en kunne de keinder nor huis. Mar nie ollemol. Dr zing veul aawers die allebei werreke en dan moeten de keinder over blijven, sommige tot sovus 7 uure. En da koast extra geld da snapte ok wel. En erges op ut end vant joor gè de SEE DUUZEND verdwijne en kumt JUMBO vur den dag krek as in Vollekel en Ujje. En worrum? En wordt unnen roeje winkel unnen gele vur de mojjigheid. We zulle wel zien, ast zo wijd is. We koewpe toch alliejn mar wa we noddig hebbe. 25


Woordzoeker Stuur de oplossing voor 15 mei 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

AKKERDISTEL CACTUS CANNA CYCLAAM DASLOOK EDELWEISS EENBES HOEFBLAD HONDSKRUID KAMVAREN

KLAVER LELIE MAGNOLIA MOLSLA POMPOEN ROTAN SALIE SPIREA WOLFSMELK

Kopij voor Ut Rookelijzer van 24 mei dient op donderdag 15 mei vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 26


Kinderpuzzel Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in de puzzel verstopt, streep ze door en maak van de overgebleven letters het woord. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. avondmaal chocolade eierdop eieren Goede Vrydag

haas kruis kuikens lam lente

mandje paasei paaskonyn paasontbyt paastak

penseel verf versiering

Stuur je oplossing in voor 15 mei 2014 19.00 uur en maak kans op die leuke prijs!

Oplossing kinderpuzzel: Maart roert zijn staart Prijswinnaar na loting: Jacco van Uden, Neer Oplossing puzzel 572:  Prijswinnaar na loting: Marieke Kremers, Puttelaar 22. Ook juist in de oplossing was 8 verticaal: regio, 23 verticaal: kegel en 14 horizontaal: zeebink

27


Zondag 4 mei: Spullenmarkt bij Boerderijcamping De Kreitsberg De jaarlijkse grote spullenmarkt zal dit jaar op zondag 4 mei gehouden worden. Dit jaar wegens omstandigheden met het gras echter niet op het veld van De Heische Tip, maar op een andere locatie: Boerderijcamping De Kreitsberg aan Kreitsberg 14a in Zeeland. Route: vanuit de Kerkstraat de Peelweg oversteken, direct na de rotonde linksaf, bij Mariabeeld weg rechtdoor volgen. De boerderijcamping bevindt zich aan de rechterkant. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers op het veld van de boerderijcamping terecht voor koopjes en andere hebbedingetjes die tegen een zacht prijsje verkocht worden. Het zijn geen nieuwe spullen en er staan ook geen handelaren, want alle spullen die ter verkoop worden aangeboden zijn opgehaald in de Zeelandse buurten en worden verhandeld door vrijwilligers van de buurtschappen. In de tent worden de wat kwetsbaardere en kleinere spullen verkocht zoals apparatuur, speelgoed, kle14.213 ding, serviesgoed en glaswerk. Op het veld staan de wat grotere spullen uitgestald zoals stoelen, tafels, fietsen en alle overige spullen. Onze veilingmeesters zullen tussendoor bij de tent de mooiste spullen veilen tegen de hoogste bieder. Zorg dat je er bij bent om een bod uit te brengen. Tijdens de spullenmarkt zal Boerderijcamping De Kreitsberg al zijn accommodaties, ezelstal, wijnkelder en wijngaard ook open stellen voor het publiek! Daarnaast kun je je laten verrassen door de smaak van de eigen Maashorstwijn Regent rood, Regent rosé of Johannitter Wit. De entree en de opbrengst van de verkoop van de spullen komen ten goede aan de organiserende stichting en de deelnemende Zeelandse buurtschappen. Vanaf 10.00 uur zullen de hekken van het veld open gaan. Tot 16.00 uur kan men gezellig over het terrein struinen om te kijken of er iets voor u bij is. Voor de entreeprijs hoeft u het niet te laten. Die bedraagt € 2,50 per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar is entree zelfs gratis. Parkeren is gratis. De buurtschappen en De Smouskes zullen op vrijdag 2 of zaterdag 3 mei uw spullen huis-aanhuis op komen halen. We hopen dat u nu alvast de bruikbare en verkoopbare spullen apart houdt voor de markt en ze op die dag aan de straat wilt zetten. Grof vuil, witgoed, TV’s, computers, oude bankstellen en dergelijke worden niet meegenomen. Andere bruikbare spullen zijn van harte welkom! Binnenkort valt de gele flyer bij u in de bus met meer informatie over het ophalen van de spullen. De spullenmarkt wordt dit jaar voor de 46e keer georganiseerd. Cor Verstegen, nestor van de Spullenmarkt, zal deze keer voor het laatst - na 27 jaar - de markt mee organiseren. We hopen op goed weer en een mooie opkomst! Tot ziens op 4 mei.

Dringend verzoek! Grote bestanden van meer dan 1 MB, zoals foto’s of een word.doc met foto’s, alstublieft insturen via We Transfer. (www.wetransfer.com) Maar uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl (let op: .nl). Met grote bestanden blokkeert u voor andere inzenders ons 'gewone' e-mailadres. 28


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Nu in ons instituut:

Microdermabrasie met Ultrasoon AKTiE PRiJS*

van €105,voor €59,50

Vertoont uw huid kleine rimpeltjes, vergrote poriën, onzuiverheden, andere beschadigingen of heeft hij meer energie nodig? Dan is de combinatie van Microdermabrasie en Ultrasoon de perfecte oplossing!

*Geldig tot 01 mei 2014

Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl 29


Een welkomstdrankje bij binnenkomst Op tafel staan minibroodjes met ham, kaas en zoetwaren Aan tafel geserveerd een kop groentebouillon met huisgedraaide soepballen Tijdens het hoofdgerecht presenteren wij u diverse warme en koude vlees-, vis- en eiergerechten. Bijpassend met lekkere nasi en aardappelgarnituren. Als afsluiter presenteren wij u een overheerlijk grand dessert. Tijdens de brunch onbeperkt koffie, thee, melk, limonade en jus d’orange Ook aan de kinderen wordt gedacht, de keuze is voor hen reuze en genoeg vertier en in ieder geval een springkussen Prijs € 20,50 • Kinderen tot 12 jaar € 10,00 • kinderen tot 4 jaar gratis * uitsluitend op reservering: 0486 - 45 13 28, vol=vol

Goed weer? Zin in een Bbq? Al mogelijk vanaf € 10,00 per persoon Heeft u iets speciaals te vieren? Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden. Z al en cen tru m Het Wi tte Hu i s - Voor

alles wat mensen samenbrengt

o.a. Bruiloften – jubilea – recepties – diners – vergaderingen – buffetten - catering ________________________________________ ___________________________ Re ek s ew eg 7 , 5 4 1 1 RB Ze el a n d ( N. B. r .) • Tel 0 48 6 4 5 1 3 2 8 www. h et - wi t t eh u i s . n l • i n f o@ h et - wit t eh u i s . n l

30


Als ik kon.. Als ik kon, zou ik mijn oude benen aan het lamme meisje geven, ze kan er niet meer mee rennen en springen, maar ze zouden haar het dorp rond dragen, naar de kerk voor een dienst of naar de film.

Ik zou ook mijn oren geven, heb vele woorden van liefde gehoord, en mijn kinderen, lachend door het huis, en mooie zachte klanken van muziek, als vogels zwevend door de lucht.

Ik zou mijn oude handen aan het meisje geven. Ze zou er niet alles meer mee kunnen doen, een hand uitsteken naar een eenzame, wat zon in hun leven brengen, en een lach op hun gezicht.

Ik zou dan alleen zijn, en God zou dichter bij me komen, ik zou dan een beetje bidden voor allen, en weer in mijn gedachten, de mooie jaren voorbij zien gaan.

Ik zou mijn ogen aan het blinde meisje geven, ik heb veel kindergezichten gezien, bloemperken overgoten met zonlicht, en mooie plechtigheden in kerken, om de rest van mijn leven op te teren. T. van Thiel-v.d. Hoven

Gestolen? / Gevonden! In de bossen bij/aan de Reekseweg nabij de parkeerplaats heb ik een leuk mini sierradenkastje van karton gevonden. Er zitten vooral speldjes en kralen in. Onder andere een speldje van de ziekenzorg. Op het kastje met rozen staat de tekst: “words can never never tell half the beauty of a Rose. Misschien mist iemand dit en/of is het een aanwijzing bij de oplossing van een diefstal. Groetjes, Gesca Dobbelsteen, Brouwerspad 34, 5411 BG Zeeland, tel. 0486-452206 Helaas lukt het mij niet een foto mee te sturen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun, het medeleven en de vele kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen bij het overlijden van mijn man, ons pap en lieve opa

Jan Fransen Ook willen wij de mensen van de Thuiszorg en de verzorgers van de Nieuwe Hoeven in Schaijk bedanken voor hun liefdevolle verzorging. Tevens dank aan Van Lokven Uitvaartzorg voor de warme begeleiding van het mooie afscheid. Mia Fransen, kinderen en kleinkinderen

TE HUUR TOILETWAGEN

bij “Buurtschap de Graspeel” Informatie: Theo Habraken Tel.: 06-51887130 Fijne Paasdagen

31


Van schildersclub d’n Zolder. Via een vriendin kwam ik in contact met de schilderclub d'n Zolder, ik wilde altijd al graag leren tekenen en schilderen. Kunstenares José Heerkens gaf destijds een aantal lessen. Ik vond het leuk om te doen en ben daarom ook lid van de club geworden. Van een medelid Piet Versteeg heb ik veel geleerd over verschillende technieken, zoals olie-, aquarel-, en acryl schilderen. Ik ben nu inmiddels een jaar of vijf lid en het bevalt nog steeds. Ik zit op de maandag middaggroep , maar er zijn meerdere mogelijkheden. Ook worden er geregeld cursussen/workshops georganiseerd. De schildersclub probeert eenmaal per jaar een 14.214 schildersweekend (1 of 2 nachten) te organiseren en dat is tot nu toe iedere keer een succes geweest. Ik kan iedereen aanraden die interesse heeft of gewoon een keer wil kennismaken met schilderen, kom gewoon een keer langs. Op de site van de schilderclub d'n Zolder staat alle informatie over openingstijden, etc. Lammie Bruinewoud. Workshop Aquarelleren. Twee donderdagen in april onder deskundige leiding van Annie van de Burgt. Informatie en opgave: Ank de Klerk, telefoonnummer: 0612701220.

14.215

14.216

14.217

Lopend vuur. Aan alle Parochianen en inwoners van Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland, Wij als gezamenlijke Parochie St. Petrus willen er een goede gewoonte van maken om ook dit jaar vanaf elke parochie te wandelen met een lopend vuur en dat gezamenlijk aan te steken in de St. Petruskerk. Onze oproep is dan ook om ’s middags zoveel mogelijk lopers van elk kerkdorp bij elkaar te krijgen op 24 mei 2014. De heilige mis begint om 18.30 uur. Men kan zich opgeven bij één van de volgende parochies: Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Opgave kan ook centraal op het parochiecentrum St. Petrus in Uden telefoon: 0413-263154 of email: info@parochiesintpetrus.nl Nadere informatie volgt bij opgave.

32


Pupil van de Week. 16-3-2014. Hallo allemaal , ik ben Pien van der Zanden en voetbal in de MD2 van Festilent. Ik ben op 16 maart 2014 Pupil van de Week geweest bij de wedstrijd Festilent – Herpinia. We werden om 13.00 uur verwacht in de bestuurskamer. Daar werden we netjes ontvangen . We kregen iets te drinken en daarna werd het progamma van de middag verteld. Ik mocht bij de wedstrijdbespreking van heren 1 zijn en daarna moesten we gaan omkleden. Ook ik moest een tenue aan. Toen ik ook mijn kleren aan had gingen we foto’s maken. Ik mocht daarna meedoen met de warming up en ik mocht in het kleedlokaal van de scheidsrechter komen en horen wat hij te vertellen had. Ook kregen de grensrechters daar hun vlag. De scheidsrechter had nog echte kaarten laten zien. Ook ging ik mee naar de kleedkamer van heren 1 en daar hadden ze de yell gedaan. Toen begon de wedstrijd en mocht ik mee het veld oplopen met de scheidsrechter. Dat was heel cool. Ik mocht ook nog 14.218 de tos meedoen en daarna de aftrap. Ik ging ook nog proberen te scoren bij de tegenstander. En dat was gelukt (yessss…!!) Tijdens de eerste helft heb ik in de dug-out gezeten bij de reservespelers. Herpinia scoorde in de eerste helft. Dus 0 – 1. Toen de tweede helft was begonnen, raakte een speler van Herpinia erg geblesseerd, zodat de ambulance moest komen en werd de wedstrijd gestaakt. Maar toch vond ik het een geweldige dag en zal dit nooit meer vergeten. Heel erg bedankt Festilent!! Groetjes Pien van der Zanden. 6-4-2014. Hallo allemaal, ik ben Elke van Son. Ik ben 10 jaar oud en ik voetbal bij de ME1. Op zondag 6 april 2014 mocht ik Pupil van de Week zijn. Ik moest me om 13.00 uur melden in de bestuurskamer. Daar werd ik samen met mijn ouders ontvangen. Mijn ouders kregen koffie en ik een flesje fris. Na een korte uitleg moest ik me om gaan kleden. Ik kreeg groene sokken en een witte broek en een groen t-shirt met Pupil van de Week erop gedrukt. Dit shirt mocht ik houden. Super was dat! Daarna mocht ik mee naar de wedstrijdbespreking. Daarna ging ik mee doen met de warming-up van de Festilent 1 mannen. Toen de wedstrijd begon mocht ik samen met de spelers het veld mee oplopen en de aftrap doen. Na de aftrap mocht ik bij de tegenstander scoren (ik was de enige deze middag) en daarna in de dug-out gaan zitten bij onze wisselspelers, om daar de eerste helft te kijken. Festilent moest tegen de koploper nooit gedacht en het was een leuke wedstrijd. In de rust mocht ik weer naar de bestuurskamer en kreeg ik nog een bal, een tas, een vaantje, een oorkonde en een snoepzak. Echt veel vind ik! Ik vond het een kei leuke supermiddag. De wedstrijd 14.219 Festilent - Nooit Gedacht Geffen eindigde in een 0-0 stand. Dat deze middag zo spannend en mooi was en dat Festilent een punt had behaald tegen de koploper had ik “nooit gedacht”. Festilent, allemaal hartelijk bedankt! Groetjes Elke van Son. 33


MOV Nieuws Dankzij en mede door de inzet van de gidsen (Peter Hermens, Ad van der Rijt, Harrie van Grunsven en Mieke van Gerwen) van werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur van de Zeelandse Heemkunde kring heeft MOV Zeeland een geslaagde wandeltocht op 23 maart 2014 gehad. De circa 50 deelnemers hebben genoten van een cultuurhistorische of natuurwandeling. De deelnemers aan de wandeltocht waren erg enthousiast om op een andere wijze een stukje Zeeland te zien. We kennen nu de namen van diverse planten en struiken en weten waar deze staan. Na afloop werd er gezellig nagebuurt bij familie Van der Pol. Aldaar werd voor de inwendige mens gezorgd (broodjes en koffie/thee). De opbrengst bedraagt € 330,00. Hiervoor onze hartelijk aan de gidsen en de deelnemers. Wist u dat de Werkgroep 'Wandelingen Cultuur en Natuur' van de Heemkundekring Zeeland de mogelijkheid biedt om onder leiding van een gids een wandeling te maken door Zeeland? Tijdens de wandelingen wordt ingegaan op de achtergronden van dat wat de wandelaar ziet en ervaart in en buiten het centrum van Zeeland (zie www.heemkundekringzeeland.nl). Tijdens de receptie na de plechtige eucharistieviering op 19 januari hebben we € 525,00 aan donaties ontvangen. De opbrengst van de adventsactie was € 1.010,00. Dit allemaal bij elkaar opgeteld levert een bedrag op van € 1.865,00. Voor de voltooiing van het MOV 2014 jubileumproject van Angelique van Zeeland is er nog € 635,00 nodig. U kunt het project nog ondersteunen door:  jubileumwijn te kopen bij Slijterij Van de Ven: van elk verkochte fles jubileumwijn in ons jubileumjaar gaat een klein bedrag naar MOV 2014 jubileumproject.  verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee te kopen. Wat is het MOV 2014 jubileumproject? Dit project is gericht op het verbeteren van de structuur van het gebouw van de papierophalers/sters en verzamelaars van recyclebaar materiaal. Hierna kunnen de ruim 55 verzamelaars en verzamelaarsters weer veilig hun werk doen en meer mensen tewerkstellen zodat zij een inkomen kunnen verdienen waar ze hun families mee kunnen onderhouden. Jubileumagenda:  

21 september Jubileum Fiets Mee 28 december 2014 tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkundegebouw

De voorbereidingen voor de Fiets Mee zijn opgestart. Het concept voor de route is gemaakt en verkend. Tevens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in het kader van OMG2014 (Operation Market Garden 2014) zoals route en/of oude voertuigen bij de diverse posten. Deze week zijn de collectanten van de Vastenactie bij u geweest. Mocht er niemand geweest zijn kunt u uw donatie achter in de kerk in de deponeren. Dit jaar steunt de Vastenactie een project in Siërra Leone. Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Veel mensen sloeg op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters van Cluny leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Siërra Leone. Groeten namens MOV Zeeland 34


Frank Verbeek • Kerkstraat 19b • 5411 CJ Zeeland • T. 0486-452500 /FRANKVERBEEKZEELAND.NL

WWW.FRANKVERBEEKZEELAND.NL

35


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 36


5 t/m 10 mei 2014 collecte Longfonds. Longfonds wil kapotte longen repareren. Van 5 t/m 10 mei is de landelijke collecte van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Wilt u mee helpen in de strijd tegen longziekten? Geef dan alstublieft aan de collectant. Dankzij uw gift kan het Longfonds onderzoek financieren om kapotte longen te repareren. Meer weten over dit onderzoek of over longziekten? Ga naar www.longfonds.nl Nederlandse wetenschappers slaan de handen ineen met buitenlandse collega’s om kapotte longen te repareren. Grote kans dat dit in de toekomst kan. Dankzij stamcellen die kapot weefsel herstellen of aanvullen met gezond weefsel. Longfonds directeur Michael Rutgers: ‘Onze longen brengen zuurstof in ons bloed, we kunnen niet zonder. Repareer je kapot longweefsel, dan red je uiteindelijk mensenlevens.’ Namens alle mensen met een chronische longziekte, alvast hartelijk dank voor uw steun! Met vriendelijke groeten, Angelique Verstraten Mocht u een actieve bijdrage willen leveren door deel te nemen aan de collecte, mail of bel dan naar averstraten@yahoo.com , 0486 – 850214.

Zaterdag 24 mei: Hoischurke Zomerspektakel. De zomer is begonnen en we hebben weer zin in de volgende editie van het Hoischurke Zomerspektakel. Mede door de vrijwilligers van Hoischurke Jongerenevents kunnen we er weer een gigantisch feest van maken. Op zaterdag 24 mei vertrekken we aan het eind van de middag weer OP DE FIETS naar een onbekende locatie. Wordt het weer een Laser Quest net zoals vorig jaar? In een donkere en verlagen fabriekshal sta je in een flits oog in oog met je tegenstanders. Gewapend met een laserpistool probeer je met je team de tegenstander te overmeesteren. Versla je vijand of ga strijdend ten onder. Of voel je meer voor een Survivalbaan met touwbruggen, een stormbaan en een tokkelbaan? En weet je wat Speleologie is? Ben je niet bang in het donker? Dat is maar goed ook, want bij deze activiteit ga je een spannende tocht maken via een indoor gangenstelsel. Je klimt en kruipt door donkere gangen waarbij je ook nog eens gehinderd wordt door obstakels.’s Avonds zullen we terug fietsen naar de Vlashoeve waar de grote Barbecue al klaar staat om nog even gezellig na te praten en weer nieuwe energie op te doen met een broodje hamburger van Hoischurke Jongerenevents. Welke activiteit we dit jaar gaan doen is nog niet bekend, maar dat het weer een groot spektakel gaat worden, dat is zeker. Inschrijven voor deze dag is verplicht, dus zet een rode streep in je agenda op 24 mei (eind van de middag/begin van de avond) en zorg dat je geen andere afspraken maakt. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit tijdens het Hoischurke Zomerspektakel? Laat het ons weten via: info@hoischurke.nl En vergeet niet de website in te gaten te houden, zodat je op tijd kunt inschrijven voor deze activiteit. #erbijzijnismeemaken! Hoischurke Jongeren Events is de uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Je vindt ons in De Vlashoeve, Puttelaar 37 in Zeeland. Openingstijden van 19:00u tot 22.00u. Kijk voor meer informatie over het Hoischurke op onze site: www.hoischurke.nl

37


Nieuwe hoop voor de Papierophalers in Brazilië! Porto Alegre, Brazilië, 09 maart 2014 Beste Zeelanders, Het nieuwe jaar, 2014, brengt nieuwe hoop! Na een jarenlange strijd zullen in 2014 eindelijk de ruim 120 vuilnispikkers en hun families, die op de vuilnisbelt werken en wonen, dwz, ruim 480 mensen, volwassenen en kinderen in de stad Uruguaiana, aan de grens met Argentinië, van de vuilnisbelt afraken. De samenwerking tussen de National Beweging van Verzamelaars van Recyclebaar Materiaal (MNCR) en de FLD en de ondersteuning van vele andere organisaties en mensen, waaronder het MOV-Zeeland en 14.220 de Zeelandse Gemeenschap, hebben uiteindelijk de Gemeente van Uruguaiana overtuigd, om een grote hal ter beschikking te stellen voor de verzamelaars, waar ze in waardige omstandigheden hun werk kunnen doen. De MNCR, waaronder ASCAT uit Porto Alegre en de FLD zullen cursussen geven over het scheiden van het materiaal en het opzetten van een plan voor het ophalen van het recyclebare materiaal in de stad Uruguaiana. De coordenatrice van de organisatie van verzamelaars uit Uruguaiana, ACLAN, Dona Maria Tujira Cardoso, is al jarenlang de strijd aan het leiden om de vuilnispikkers, en vooral ook de kinderen, van de vuilnisbelt af te krijgen zodat de volwassenen op een waardige plek aan het werk kunnen en de kinderen naar creches en scholen kunnen. Ze heeft al verschillende malen andere organisaties bezocht, zoals ASCAT in Porto Alegre, om samen met de verzamelaars te leren hoe het materiaal te sorteren, hoe de hal in te richten en hoe het werk, van papier- en materiaal- ophalen tot het uitsorteren, persen en verkopen op te zetten. Alex Cardoso, coordinator van de organisatie van verzamelaars uit Porto Alegre, ASCAT, is al verschillende malen naar Uruguaiana toe geweest, om samen met Dona Maria Tujira te praten met de ruim 70 verzamelaars die deelnemen aan de organisatie in Uruguaiana, ACLAN en eveneens om met de burgemeester en de gemeentesecretarissen te onderhandelen over het plan om de vuilnisbelt te sluiten en om een contract met ACLAN te sluiten voor het ophalen en scheiden van recyclebaar materiaal. 14.221 Vuilnispikkers op de vuilnisbelt van Uruguaiana.

De coördinator van ASCAT legt uit hoe

In Porto Alegre, zal de organisatie van de materiaal gesorteerd moet worden. Papierophalers en Verzamelaars van Recyclebaar Materiaal – ASCAT - hun hal kunnen verbouwen, dankzij de obrengst van de FIETS MEE 2013, de opbrengst van de ADVENTSCOLLECTE van de Parochie Sint Petrus, vrije GIFTEN van gulle en solidaire Zeelanders en de opbrengst van de CULTUUR EN NATUUR WANDELING in Zeeland, van het MOV-ZEELAND en de Zeelandse Heemkundekring, van 23 maart 2014. -- Tijdens de verbouwing - 38


Tijdens de verbouwing zal het electriciteitsnetwerk vervangen worden, zodat ze niet meer bang hoeven zijn voor kortsluiting, eveneens zullen de gaten in het dak gedicht worden, zodat het niet meer binnen regent en waait, en zullen grote bakken waar het recyclebaar materiaal in gesorteerd worden, vervangen worden, zodat de verzamelaars en verzamelaarsters niet meer bang hoeven zijn dat de bakken in storten. Op deze manier zullen ze een veilige plek hebben om te werken en in staat zijn om meer mannen en vrouwen aan werk te helpen. Namens de papierophalers en verzamelaars uit Porto Alegre en Uruguaina: HÉÉL HARTELIJK DANK!! MUITO OBRIGADO!! Angelique van Zeeland. Voor bijdragen aan de projecten kan contact opgenomen worden met het MOV-Zeeland of gestort worden op de rekening van de Rabobank, tnv, de Straatkinderenrekening: 1715.39.31.

Opschoondag Festilent. Zaterdagmorgen 29 maart is er ook dit jaar weer door een groot aantal jeugdleden en diverse begeleiders deelgenomen aan de actie “Schoon en Duurzaam Landerd”, onderdeel van de landelijke opschoondag 2014! Zowel jongens als meisjes, voetballend voor één van de D teams van Festilent en VCO, hebben deze zaterdag tussen 09.00 en 13.00 uur op en in de directe omgeving van sportpark De Bundel en D’n Dries per team een klein uurtje zwerfafval verzameld. Nadat wethouder van Dongen het “aftrapsignaal” voor deze ochtend had gegeven, zijn afhankelijk van het wedstrijdprogramma die dag, de deelnemende teams voor of na hun wedstrijd van start gegaan. Ook de vaste fietsroute van en naar beide sportparken vanuit de dorpskernen werd hierbij niet vergeten en “opgeschoond”, tot groot genoegen van alle aanwonenden. Onder een stralende zon 14.222 en met prachtige weersomstandigheden hebben deze jongens, meisjes en hun begeleiders gezamenlijk een positieve bijdrage geleverd aan dit initiatief en zich als “Supporter van Schoon” gekwalificeerd! Na terugkomst op het sportpark werden de kinderen en hun begeleiders bedankt voor hun inzet en getrakteerd op een glaasje drinken, een lekkere krentenbol verstrekt door de gemeente, en een gadget gesponsord door de stichting Nederland Schoon. Nadat de gemeentedienst later die dag het ingezamelde zwerfafval had opgehaald, konden we als vereniging weer terugkijken op een geslaagde schoonmaakactie die volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar is.

14.223

14.224 39


De Kersenboys 2000, Open Kampioenschappen Driebanden groot, 28 mrt t/m 5 apr 2014 Zeer geslaagd jaarlijks driebanden groot toernooi in Café Zaal ’t Oventje. Vanaf januari t/m 1 maart was het weer mogelijk om men in te schrijven voor het driebanden groot toernooi bij café ’t Oventje te Zeeland namens biljart vereniging De Kersenboys 2000. Met een record aantal deelnemers van 94 werd er gestreden in 4 klasse A t/m D, A klasse als laagste en met de D klasse als hoogste klasse met een max. moyenne van 0.8. Alle deelnemers speelden 3 partijen van 25 beurten in de voorrondes t/m vrijdag 4 april. Per klasse plaatsten er 4 spelers zich voor de finales op zaterdag 5 april (16 spelers totaal). 14.225 Hieronder de uitslag van de voorrondes: A klasse: 1e Jan Nabuurs, 2e Twan Janssen, 3e Ben Hup, 4e Hans sterken. B klasse: 1e Jan van de Doelen, 2e Gerrit van Lanen, 3e Gerrit Tielemans, 4e Ton van Duurland. C klasse: 1e Jan Dunk, 2e Toon van de Brand, 3e Rien van Wanrooy, 4e Bert Bongers. D klasse: 1e Jaco van der Ven, 2e Pedro van de Berg, 3e Geert-Jan Manders, 4e Aad Buijs. Kampioen in de A klasse was Jan Nabuurs die was in de finale te sterk voor Twan Janssen. In de B klasse wist Gerrit van Lanen de finale naar zich toe te trekken tegen Ton Duurland. De C klasse was de finale tussen Bert Bongers en Rien van Wanrooy, uiteindelijk was Rien van Wanrooy de speler met de langste adem. Bij de finale van de D klasse was de ontmoeting tussen Pedro van de Berg en Aad Buijs, in deze partij liet Pedro zien de kampioen te zijn in de D kl. Na het bekend zijn van de klasse kampioenen werd er nog gespeeld voor de wisselbeker. D.m.v. loting kwam A kl. Jan Nabuurs uit tegen D kl. Pedro van de Berg, deze partij werd gespeeld in het voordeel van Jan Nabuurs die als eerste zijn te maken caramboles 14.226 verzamelde. De andere halve finale voor de wisselbeker was tussen Rien van Wanrooy en Gerrit van Lanen C klasse tegen B kl. Bij deze partij was Gerrit van Lanen als eerste aan de eindstreep. De finale werd gespeeld tussen Jan Nabuurs en Gerrit van Lanen, hierbij was Gerrit van Lanen diegene die de rust bewaarde en als eerste de te maken caramboles verzamelde. Kampioen driebanden groot 2014 >> Gerrit van Lanen. Het toernooi was zeer geslaagd met diverse goeie en mooie partijen hoge moyennes en series. Beste partij Dirk Thiele 1,04 gemiddeld, 26 caramboles in 25 beurten. Hoogste serie Gerrit Tielemans serie van 7. Het was een geweldig toernooi dankzij iedereen die hier aan heeft meegewerkt of bij aanwezig was. De Kersenboys 2000, het bestuur en wedstrijdleiding.

14.227 40

14.228


Lekker eten bij d’n Brouwer!

erdag: Iedere dond

’O nbeperkt ’ spareribs eten

€ 9.

95

Iedere woensd ag:

’Eten wat de pot schaft ’

€ 7.00

Afhaal SERVICE Catering Kies voor kwaliteit, j laat uw feest of parti verzorgen door De Vermaakerij. Wij verzorgen n, verrassende buffette smakelijke lunches en feestelijke hapjes

Geen zin om te koken,

maar toch thuis eten? Bij Herberg d’n Brouwe r kunt u ook eten afhale n. Loop even binnen of bel 0486 45 08 86 om te bestellen. Openingstijden Restaurant Herberg d’n Brouwer: Woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur Zondag vanaf 12.00 uur

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

41


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 42


10 jarig jubileum =10 % korting Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

zie onze website: www.rijschooldekkers.nl Tel. 0486-453328 REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans

43


Het kan weer! Zilvervloot Sparen 10% premi voor 1 e 0 sparenjaar

* Variabele rente per 26 maart 2014. Rentewijzigingen voorbehouden.

* 1,65%ele variabte ren

v

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

44


Oan de proot mè…… Theo Habraken en Mientje Habraken-de Veer

Door Ria Boley

Dit is het verhaal over twee speciale mensen. Een verhaal van ongebondenheid, van doorzettingsvermogen en een ongelooflijk positieve instelling. Van leven met een onvermijdelijk lot en tóch, leven in blijheid. THÉ IK NOEM HEM THEO Theo werd geboren op de Graspeel als vijfde kind van Cés Habraken en Tonia Huvenaars. Zelf zegt hij dat hij een stout jongetje was. Dat kwam al tot uitdrukking op de kleuterschool toen de zusters niet met hem wisten om te gaan omdat hij altijd lachte. Ze konden hem straf geven maar dat deerde hem allerminst, hij bleef lachen. Mede daardoor werd hij, als er kattenkwaad werd uitgehaald, vanzelfsprekend als de schuldige aangewezen. Op een dag irriteerde zijn houding de zuster zodanig dat ze hem door het open raam naar buiten zette. Ook op de lagere school werd dit gedrag niet beter. “Ik weet zeker dat 14.229 meester Schutjens grijze haren van mij heeft gekregen” 1972, Theo en Mientje. lacht Theo. “ De meester had ook nog het ongeluk om mij vier jaar te moeten meemaken want ik verhuisde ieder jaar met hem mee. Ik had een vreselijke hekel aan school maar ja, het moest, dus ging ik na het verlaten van de lagere school naar de LTS in Uden, richting constructiebankwerker”. Ik was een jongen die moeite had met gebonden zijn. Vrijheid, ruimte om me heen, niet vastzitten aan regeltjes, niet aan één plaats, dat was wat ik wilde. Toch moest ik me daarin schikken toen ik na het verlaten van de LTS ging werken bij Rijkers Staalbouw in Uden waar men gelukkig al snel ontdekte wat ik zelf al lang wist: ik kon het binnen niet uithouden! Ik moest vrijheid om me heen hebben. Ik kreeg werk waardoor ik regelmatig naar klanten moest en dat beviel me beter. Ik bleef er vijf jaar en daarna wisselde ik diverse keren van werkgever, allemaal best goede plaatsen maar mijn echte draai vond ik niet. Tot ik terecht kwam bij Tyler, een Engelse firma met een vestiging in Uden. Daar moest ik bermen gaan maaien en dat was het werk dat mij lag. Altijd buiten en werkplekken door heel het land. Op een keer kwam ik Piet Hogervorst uit Volkel tegen. Piet was motorcoureur. Hij deed mee aan grote evenementen in binnen en buitenland zoals b.v. de 24 uur race van Le Mans. -- Piet vroeg -45


Piet vroeg mij om met hem mee te gaan als monteur en dat was een kolfje naar mijn hand! We doorkruisten daarmee heel Europa en het was altijd dolle pret. Soms gebeurde het dat op weg naar het circuit in de auto nog volop aan de motor gesleuteld moest worden. Inmiddels was ik getrouwd met Mientje. Het was onze bedoeling om te gaan bouwen op de Trent. Om tijdens de bouw een onderkomen te hebben, kocht ik toen we aan het werk waren in Breda, een woonwagen. Uiteindelijk ging het plan buitengebied niet door en daar zat ik met mijn woonwagen! Er moest een plekje gevonden worden en er zat niets anders op dan hem te parkeren achter mijn ouderlijk huis. Toen ik bij Tyler in dienst was, werkte ik een poos in de polder. Het was een hele 14.230 afstand maar altijd reed ik ’s avonds naar De woonwagen waar ze in gewoond hebben. huis. Maar toen werd het winter en mijn baas vond dat niet verantwoord. Hij huurde voor drie maanden voor ons een huis in Urk en Mientje en ik verhuisden voor die periode daar naar toe. Ofschoon Mientje het daar erg naar de zin had, moesten we toch weer terug naar Zeeland, terug naar onze woonwagen. MIENTJE Mientje werd geboren op 25 september 1951 in Mill als derde kind van Gerardus de Veer en Anna Maria Selten. “Na het doorlopen van de basisschool en twee jaar VGLO moest ik thuis voor mijn vijf broers en zusje gaan zorgen.” vertelt ze. Altijd had ik, net als Theo, een grote drang naar vrijheid. Ik droomde van verre reizen en van een leven zonder gebondenheid. Eens had ik papieren aangevraagd om te emigreren naar Australië maar mijn vader vond ze en mijn plan werd niet in dank afgenomen. Ik vierde mijn 15de verjaardag toen mijn oudste broer, die in Zeeland was uitgeweest, enkele cafébezoekers mee naar huis bracht. Ik baalde nogal want ik kende hen helemaal niet en ik vroeg me af waarom mijn broer die zo nodig moest meebrengen. Een van hen kwam regelmatig terug en mijn vader, met wie ik een prima band had, zei tegen mij: “die jongen heeft een oogje op je”. Ik was nog zo onnozel als een kip en ik reageerde dan ook met: “Poeh, ik wil die boer nóg niet…..” Maar die boer bleef komen en het duurde niet lang of ik ontdekte dat hij en ik toch heel erg duidelijk op één lijn zaten. Bij hem vond ik het gevoel van “wees onder alle omstandigheden jezelf en leef je leven zoals jij denkt dat het goed is“. Hij was een vrijbuiter en in mijn hart was ik dat ook. Waar kon ik een beter maatje vinden? We trouwden op 14 oktober 1972. Dat was ook het begin van het huishouden van Jan Steen. Theo is namelijk een tweede Willie Wortel. Alles moet worden 14.231 uitgeprobeerd en overal denkt hij een oplossing voor te Trouwfoto Mientje en Theo. kunnen vinden (en echt niet altijd met succes!) En dat is nog niet het ergste, maar hij brengt zijn experimenten mee naar binnen en probeert ze ook nog het liefst binnen uit. Soms met catastrofale gevolgen. Maar we hadden het goed in onze woonwagen. Altijd al had ik graag gestudeerd en nu kreeg ik de gelegenheid dus haalde ik het MAVO diploma. Ik wilde heel graag kinderen en ik was dan ook dolblij toen ik in verwachting raakte. -- Vanaf die -46


Vanaf die dag zette Theo iedere morgen koffie voor mij en dat is hij ons hele huwelijk blijven doen. En wat waren we gelukkig met de geboorte van ons eerste kindje Annie. Een mooi, klein, parmantig meisje dat altijd vrolijk was. Een paar jaar daarna kregen we ons tweede dochtertje, Gratje, een heel rustig meisje, precies het 14.232 tegenovergestelde van haar zusje. Met twee kinderen werd onze woonwagen toch wel erg krap en aan het Weemveld werden nieuwe woningen gebouwd. Daar kochten we een huis. We waren de eerste bewoners in de straat maar ook die het eerste weer vertrokken want Theo kon er absoluut niet aarden. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was hij op de Graspeel te vinden. Het kwam er op neer dat hij eigenlijk nog alleen maar thuis kwam om te slapen. Dat accepteerde ik natuurlijk niet en ik schaam me niet om te zeggen dat dit niet de gelukkigste jaren van ons huwelijk zijn Gratje en Annie, 5-6-1981. geweest. Uiteindelijk gingen we na ruim twee jaar terug naar onze woonwagen en in een mum van tijd had ik mijn maatje – die in een dolle bui zo maar 200 konijnen de vrijheid gaf – weer terug! DE VERBOUWING “Tijdens het bewind van burgemeester Schellekens mochten huizen verbouwd worden“ zegt Theo. “Toen ik dat hoorde was ik er als de kippen bij om een vergunning aan te vragen voor de verbouwing van de schuur van mijn ouders tot woonhuis”. Achteraf hebben we ze helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd. In 1982 was het zo ver dat we er in konden wonen maar in het begin was het wel pionieren. We hadden nog geen gas, geen water en geen elektriciteit. Als we een bakje warm water wilden hebben moesten we terug naar de woonwagen. “Maar we hadden ruimte” glundert Mientje ”en dat was een zaligheid”, want zoals ik zei, met twee kleine kindjes in een woonwagen viel 14.233 niet mee. Het kon me niet schelen dat alles met stukjes en beetjes gerealiseerd werd. Trouwens, na zo veel jaren is het nog niet helemaal klaar…. Maar je snapt dat Willie Wortel er zich helemaal in kan uitleven! We stoken een houtkachel en notabene op tweede kerstdag, we hadden ook nog bezoek, wilde hij zijn nieuwste uitvinding op het gebied van schoorsteenvegen demonstreren. Het was de bedoeling dat het roet keurig in een zak zou vallen: geen centje pijn dus! Maar helaas, het systeem werkte niet optimaal want de zak schoot los en wij, de gasten en heel de kamer zaten Willie Wortel, eigen ontwerp. onder het roet. Ook hadden we regelmatig “inwoners” in onze kamer. Als Theo tijdens het maaien een fazant of patrijs dood reed (wat nogal eens gebeurde omdat ze verscholen zaten in het hoge gras) ging hij altijd op zoek naar eventuele eieren. Als hij die dan vond bracht hij ze mee naar huis en werden ze in onze kamer uitgebroed. Daar paradeerden ze rond tot ze oud genoeg waren om de wijde wereld in te gaan en dan werden ze uitgezet. -- Theo heeft -47


Theo heeft ook nog een aantal jaren bijen gehouden. Dat was leuk want van tijd tot tijd kwamen schoolkinderen aan wie hij de cultuur van het bijenvolk moest uitleggen. “Nu je het dan toch zo uitgebreid over mij hebt kun je ook wel even mijn “culturele” kwaliteiten opnoemen” lacht Theo. “Nou, jouw eerste “kunstwerk” kreeg ik van je toen we pas getrouwd waren. Van een notendop had je een bootje gemaakt. “Dit is ons huwelijksbootje” zei je. “Ik vond dat zo lief en ik heb het altijd bewaard”. Onze overburen hadden een kat die een groot aantal keren per dag de weg overstak. Hij maakte toen verkeersborden met een kat er op en zette die aan de kant van de weg. Ook maakte Theo een monumentje bij het 25-jarig bestaan van de buurtschap. Dat is 14.234 nog officieel door moeder onthuld. Dus Theo, monument geplaatst januari 1973. kunstenaars-bloed heeft hij ook nog…….” EEN LIEF GEBAAR Ondanks het ongemak van beperkte woonruimte en de zorg voor twee kleine kindjes, had Mientje tussen de bedrijven door het doorzettingsvermogen om haar HAVO diploma te behalen plus een aantal cursussen. Hierdoor kreeg ze in het ziekenhuis Bernhoven, waar ze sedert 1990 in dienst was, uiteindelijk de functie van goederenbeheer. Toen ze 50 werd zorgde ze voor een grote verrassing. Een prachtig feest bij café het Oventje met een optreden van Mientjes lievelingsgroep “Kwartjesvolk” plus een act van de Brabantse zangeres Ger Coppens. Deze kwam halverwege het feest op een motor binnen rijden. Iedereen dacht dat het bij haar optreden hoorde maar toen ze een tweede, voor de gelegenheid speciaal geschreven liedje zong, begon het te dagen. Mientje gaf aan Theo de zo fel begeerde motor uit dankbaarheid voor wat hij voor haar in alle opzichten had betekend in al de jaren dat ze elkaar hadden gekend. “We gingen graag met vakantie” vertelt Theo. Onze voorkeur gaat uit naar Engeland, Schotland en Wales. Zeer waarschijnlijk doordat ik toen ik bij Tyler werkte het land heb leren kennen. Bovendien heeft onze Annie, die met een Engelsman getrouwd is, er enkele jaren gewoond. Momenteel woont ze 14.235 met haar man en onze kleindochter in 26 juli 1995, Zeeland Michigan USA. Australië. Eenmaal hebben we in Wales deftig gelogeerd. Dat was op een landgoed van prins Charles. De ene helft was boerderij, de andere helft bed and breakfast. Stel je voor: Thé Habraken van de Graspeel op de Koninklijke stoelen van de prins van Wales! In Amerika kwamen we tot onze verrassing een plaatsje tegen dat Zeeland heet. We zijn er door de burgemeester en de plaatselijke politie uiterst vriendelijk ontvangen. In het kantoor van de burgemeester hing het complete Wilhelmus aan de muur. Bijzonder om zoiets zo’n eind van huis tegen te komen. -- De schaduwzijde -48


DE SCHADUWZIJDE Anderhalf jaar geleden werd bij Theo kanker geconstateerd. Bij het eerste gesprek met de behandelend arts werd al duidelijk dat hij leed aan een vorm die niet te behandelen is. Geen chemokuur, geen bestralingen, alleen eenmaal per maand een injectie. Een klap die als een mokerslag binnen komt. Momenteel gaat het redelijk goed. “Dus” zegt Theo “geniet ik zo veel mogelijk van het leven.” Niemand kan voorspellen hoe lang mij nog gegeven wordt. Maar is dat niet iets wat voor ieder van ons geldt? Ik heb geen angst. Angst is de slechtste raadgever. En ik ben blij met alle momenten dat ik blij kán zijn. Als ons Gratje en Marc, die in Odiliapeel wonen thuiskomen, als ik onze kleindochter zie, als ik met mijn broer Andre wat kan klussen, als de jongens van voetbalclub Inter HA op het veld achter ons huis komen voetballen. Dat veld hebben ze Son SIro genoemd ter nagedachtenis aan hun grote promotor Jan van Son die een poos geleden plotseling is overleden. Dat zijn momenten waarop ik geniet, die mij blij maken. En later? Och, ergens zal ik toch wel 14.236 worden opgevangen” Motor van Theo, gekregen van Mientje Nee, hij is er de man niet naar om het in het toen zij 50 werd. openbaar uit te spreken maar aan de twinkeling in zijn ogen is te zien hoe blij hij is met de vrouw die al 42 jaar zijn leven deelt. Bij wie nog altijd het motto “leven zoals je leven wilt” voorop staat. Die het prima vindt dat hij zijn beide motoren plus een scooter permanent in de huiskamer heeft geparkeerd. Die niet boos wordt als hij haar per ongeluk van top tot teen volspuit met erwtensoep en die alleen maar laconiek reageert met “nou ben ik net de Hulk”. Met die vrouw heeft hij in 1972 de beste deal van zijn leven gesloten! Mientje en Theo, op wie zou het lied van Ramses Shaffy “Laat me mijn eigen gang maar gaan” beter van toepassing zijn? Zijn lied gaat over mensen die het lef hebben om onconventioneel door het leven te gaan. Dat zijn er weinig, maar jullie is het gelukt. Chapeau! Het enige dat we je nu nog kunnen wensen is enkele jaren van redelijke gezondheid en ongebonden vrijheid!

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK.

14.237 Annie en Gratje.

14.238 Kleindochter Chloe (2013) 49


14.240 Kleuterschool, Theo en Maria.

14.239 14.241

Mientje, 1e Communie. Theo LTS Uden.

14.242 Vlnr: Theo, Gratje, Annie en Mientje.

14.244

14.243 Mientje met tante Zuster.

Doop Annie 1977.

50

14.245 Familie De Veer.


14.246

14.247

Ces en Tonia Habraken-Huvenaars.

Ces en Tonia met hun kinderen.

14.250

14.248 Theo, boeren bruiloft.

Theo aan het werken.

14.249 Gratje en Marc.

14.252

14.251 Paul en Annie.

Opa en kleindochter.

51


52


GASHANDEL WILLEMSEN VAN SCHAIJK/WILLEMSEN

...UW GASSPECIALIST IN DE REGIO EIGEN VULSTATION VOOR 5KG FLESSEN PROPAAN CAMPING GAZ BIJBEHORENDE ARTIKELEN HEFTRUCKGAS INDUSTRIËLE GASSEN PETROLEUM -

Burg. De Grootstraat 22, Schaijk | Tel. 0486-461956 | info@gashandelwillemsen.nl | www.gashandelwillemsen.nl

maandag 21 april 2e Paasdag sh w Fendt Limited Edition 2014

Regatta Stanton heren Fleece in diverse kleuren

l uw vo o rd ee

€1825,-

Van € 34,95 voor

€ 19,95

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m do 8.30 - 18.00u, vr 8.30 - 20.00u, za 9.00 - 17.00u. 2e paasdag 21 april 11.00 - 17.00u

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 53


Er is geweldig gewerkt door heel veel talentvolle mensen. Muziek en beeldende kunst gaan samen tijdens een bijzondere manifestatie. Een concert met gerenommeerde musici, een tentoonstelling en een fotopresentatie van kunstwerken waaraan bijna 100 mensen hebben meegewerkt en een veiling van een aantal kunstwerken voor een goed doel. Dit alles is te zien en te beleven op zondag 18 mei a.s. in dorpshuis De Phoenix in Schaijk. MuziS Landerd en de kunstgroep Land’Arte hebben de handen hiervoor ineengeslagen en ze presenteren samen dit project als Muz’Arte. Een en ander is tevens de opmaat voor de atelierroute van Land’Arte die een week later plaatsvindt. Het concert. MuziS presenteert op haar laatste concert van dit seizoen op 18 mei het Hexagon Ensemble. Hexagon is een ensemble voor kamermuziek van absoluut topniveau. Succesvolle optredens in onder meer het Concertgebouw in Amsterdam, Wigmore Hall in Londen, op het Festival Vlaanderen, in Parijs en Straatsburg, Slovenië en de Verenigde Staten illustreren de kwaliteit. Ook de maar liefst negen goed ontvangen cd’s getuigen van de grote klasse van dit bijzondere ensemble, dat uit vijf blazers (fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn) en een pianist bestaat. Veel optredens zijn voor radio en tv vastgelegd. De concerten van dit al ruim twintig jaar bestaande gezelschap zijn een muzikaal feest. De reacties: lovend. Het Hexagon Ensemble speelt op 18 mei zijn programma ‘De Verbeelding’. Vóór de pauze wordt een werk voor blazers gespeeld van de Praagse componist Reicha en een pianoconcert van Mozart. Pièce de resistance van het programma is ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’ van Moussorgsky, dat na de pauze wordt gespeeld. Het ensemble speelt dit werk in een prachtige bewerking van Kees Olthuis. Tijdens het spelen van dit stuk worden foto’s getoond van werken die kunstenaars uit de gemeente Landerd hebben gemaakt, geïnspireerd door deze muziek. Bijna 100 mensen, inclusief 20 kinderen, zijn de afgelopen maanden actief geweest om deze uitvoering tot een succes te maken. Er zijn schilderijen en tekeningen gemaakt, keramiek, beelden, gedichten, edelstenen, textiele kunst en smeedwerk. De fotoclubs uit Schaijk en Zeeland hebben alle kunstwerken op foto gezet en ingepast op de maat van de muziek. De veiling. Na afloop van het concert vindt onder leiding van veilingmeester Leonard Steetsel een veiling plaats van een aantal geselecteerde werken, die daarvoor zijn afgestaan door de kunstenaars. Ook een aantal mensen die niet aan het project hebben deelgenomen heeft werken geschonken voor deze veiling. Er worden bijzonder fraaie werken aangeboden. De opbrengst van de veiling is bestemd voor het Jeugdcultuurfonds. De expositie. Op de zaterdag vóór het concert, 17 mei, zijn de vervaardigde werken reeds te bewonderen in een expositie in Dorpshuis De Phoenix in Schaijk. De expositie is die zaterdag geopend van 16.00 uur tot 19 uur. De burgemeester van Landerd verricht de officiële opening om 17 uur. De expositie is ook open vóór en na het concert op 18 mei. De atelierroute. Elke twee jaar organiseert de kunstgroep Land’Arte een atelierroute in de gemeente Landerd. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren en wel op zaterdag 24 en zondag 25 april a.s., een week na het concert. De meeste kunstenaars die hun atelier openstellen doen mee aan het project van Muz’Arte. Er zijn in totaal 18 kunstenaars te bezoeken, op diverse locaties in Reek, Schaijk en Zeeland. Een van de deelnemende kunstenaars is Geert Janssen uit Schaijk. - - Geert laat een aantal - 54

14.253


Geert laat een aantal schilderijen zien in de tuin en het atelier bij zijn huis aan de Schutsboomstraat. Geert heeft onder meer diverse malen meegedaan aan de Schildersdagen in Ravenstein. Voor het project en voor de veiling heeft hij een schilderij gemaakt, geïnspireerd door ‘De catacomben van Parijs’, één van de thema’s uit het werk van Moussorgsky. Geert restaureert ook oude meubels (www.deschrijnwerker.nl) , dus de 14.254 houten lijst om het schilderij heeft hij natuurlijk zelf op maat gemaakt. Een andere deelnemer uit Schaijk is Walter van de Pas. Walter maakt beelden. Hij heeft in zijn werkzame leven als docent handvaardigheid vooral met hout gewerkt en hij vindt het fijn om nu met steen te werken, want steen is duurzamer. Tijdens de atelierroute wil Walter zijn beelden laten zien in zijn prachtige tuin Achter het Ven. Walter heeft voor het project een beeld gemaakt geïnspireerd op ‘De Passage’, de overgang tussen de verschillende schilderijen in het werk van Moussorgsky. Het beeld is uitgevoerd in Indiase speksteen. Het was fijn om een steen gevonden te hebben waar zijn idee goed inpaste. Waar en wanneer? Expositie: Zaterdag 17 mei a.s., van 16.00 – 19.00 uur in Dorpshuis De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11 in Schaijk. Officiële opening om 17 uur door burgemeester Bakermans van Landerd. De expositie is ook geopend na het concert op 18 mei. Entree is gratis. Concert: Zondag 18 mei a.s., van 12.00 uur – 14.00 uur in Dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Kaartjes(incl. consumptie tijdens de pauze) kosten € 12,50. Kinderen tot 15 jaar en CJP-houders betalen € 2,50. Kaartjes zijn aan de zaal verkrijgbaar. Veiling: Zondag, na afloop van het concert, dus ca. 14 uur. Veilingmeester is Leonard Steetsel. Atelierroute: Zaterdag 24 en zondag 25 mei a.s., van 11.00 – 17.00 uur op diverse locaties in Reek, Schaijk en Zeeland. Folders met adressen zijn verkrijgbaar bij het concert, bij het VVV-punt in de C1000 in Zeeland, bij de Bruna in Schaijk en bij de deelnemende ateliers. Entree is gratis.

Lourdesreis Parochie Sint Petrus. Wist u dat: Er van 25 april t/m 3 mei de Lourdesbedevaart plaats vindt, georganiseerd door het Bisdom Den Bosch i.s.m. Vereniging Nationale Bedevaarten. 1100 personen zich ingeschreven hebben. Hiervan 850 uit Brabant komen. De groep van Parochie Sint Petrus uit 130 personen bestaat. Dat 87 hiervan uit onze parochie komen. Pastoor van Osch hier zeer blij mee is. Hij op deze reis de Hoofdaalmoezenier is vanwege zijn 25-jarig priesterjubileum. U ons kunt volgen op het internet via vnbreizen.nl De Heilige mis aan de grot op 28 april ‘s morgens om 08.30 uur uitgezonden wordt op: http://fr.lourdes-france.org/tv-lourdes. Pastoor van Osch tijdens deze Heilige Mis de preek zal doen. De Internationale Hoogmis vanuit de Pius X uitgezonden wordt op 30 april om 09.30 uur op: http://fr.lourdes-france.org/tv-lourdes. U misintenties op kunt geven als u dat wenst. U hiervoor een briefje in de bus moet doen bij Truus van der Loop, Stermolen 8, Zeeland. U ook kaarsen mee kunt laten brengen. Er een verslag van de reis in het Rookelijzer van mei zal komen. Wij er een mooie week van gaan maken.

55


Overhandiging Tastcreaties aan zorginstelling Compostella. Maandag 31 maart j.l. ben ik als vrijwilliger van Stichting Creapower naar Zorginstelling Compostella te Zeeland geweest om daar de tastcreaties te overhandigen die we zaterdag 22 maart 2014 hebben gemaakt tijdens de Creapower Naaimarathon te Almere. Dit in het kader van de NL-Doet dag! Maar liefst 55 vrijwilligers hebben zich deze dag ingezet om achter de naaimachine verschillende tastcreaties voor dementerende ouderen te maken. Dit met door sponsors gedoneerde stoffen en fournituren. Aan het einde van de dag stond de teller maar liefst op 100 verschillende tastdekens, tastkussens, rolstoelblad-voelkussens, 14.255 voelschorten en voelzakjes!! De naaimarathon. Stichting Creapower (www.creapower.nl) is een platform met als doel mensen te stimuleren en samen te brengen om hun creativiteit belangeloos in te zetten ten behoeve van een ander. Dit kunnen kleine of grote acties zijn. Jaarlijks vind er een Naaimarathon plaats waarin vrijwilligers 12 uur lang iets creëren voor een goed doel in het kader van de NL-Doet dag. Zo is er in de voorgaande jaren genaaid voor de Kledingbanken en de Mappa Mondo huizen. Dit jaar was het doel om tastcreaties te maken voor dementerende bejaarden. 14.256 Tastdekens en kussens worden gebruikt tijdens het snoezelen. Deze activiteit kan er aan bijdragen dat dementerenden zich minder angstig en rustiger voelen. In de afgelopen maanden konden de zorginstellingen zich hiervoor opgeven via de NL-Doet website en/of via de stichting Creapower website en Creapower Facebookpagina. Zorginstelling Compostella heb ik opgegeven, omdat ik het wel zo mooi vind om iets te maken voor een goed doel bij mij in de omgeving. Het toeval wilde dat ik net Annelies van den Berg leerde kennen. Zij is werkzaam op de activiteiten begeleiding van “de Huiskamer”, de afdeling van Overhandiging van de Compostella waar tastcreatie. dementerende ouderen verblijven. Op mijn vraag of tastcreaties wellicht iets voor de Huiskamer was reageerde Annelies zeer enthousiast en zodoende was de Huiskamer één van de 8 instellingen uit heel Nederland die zich hadden opgegeven. Annelies schreef in haar motivatie: de Huiskamer is sinds 1,5 jaar een afdeling voor PG bewoners, binnen de zorginstelling van Compostella in Zeeland. Een sfeervolle afdeling waar de cliënt zich thuis voelt en met verzorgers en 14.257 familieleden een prettig leefklimaat ervaren. De Voelende handen. meeste cliënten komen dagelijks in de gezamenlijke huiskamer/keuken en ervaren daar de dagelijkse activiteiten. Er zijn echter ook een aantal cliënten die door omstandigheden niet meer dagelijks in de Huiskamer komen, of zodanig in hun eigen wereldje zijn, dat ze niet meer geprikkeld worden door hun omgeving. - - Deze - 56


Deze cliënten zouden we op een andere manier kunnen plezieren door o.a. de tast dekens die jullie willen maken. Dit geldt zowel voor gebruik in aangepaste stoel als op bed. Omdat er zich ook voldoende vrijwilligers hadden opgegeven om te naaien, konden we voor alle 8 instellingen aan de slag tijdens de Naaimarathon.

14.258

Alle creaties.

Naaimarathon 2014.

Maandagmiddag 31 maart heb ik de gemaakte creaties overhandigd aan Zorginstelling Compostella. Samen met Annelies zijn de creaties overhandigd aan diverse bewoners van “de Huiskamer”die erg baat hebben bij een tastcreatie en aan een aantal bewoners die zelf vroeger creatief zijn geweest. Wat meteen opvalt is dat de handen meteen op zoek gaan op de tastkussen en/of deken en meteen voelen en friemelen aan de knopen, randjes, bandjes en diverse onderdelen van de kussens en creaties. Erg mooi om te zien. Ik hoop dat de tastcreaties een goede plek hebben gevonden op de afdeling en de bewoners rust geven. Fijn om zo’n mooi resultaat te zien van de Creapower

Met vriendelijke groet, Tialda Strikwerda. BIJEENKOMST SPECIALE GASTEN SAMENLOOP VOOR HOOP. Op dinsdag 1 april hield de organisatie van de SamenLoop voor Hoop een bijeenkomst voor de Speciale Gasten van het evenement. Speciale Gasten zijn (ex) kankerpatiënten. Zo’n 14.259 25 belangstellenden plus een tiental meegekomen familieleden maakten van de uitnodiging gebruik. De avond werd gehouden in de kantine van voetbalvereniging Festilent.

14.260

14.261

Doel van de avond was de Speciale Gasten met elkaar kennis te laten maken. Bestuurssecretaris Frans van Tiel gaf de aanwezigen uitleg over het wandelevenement, waarbij tevens de taken van de vrijwilligers en de teammedewerkers werden belicht. Aansluitend werd een film vertoond met beelden van een SamenLoop in Veldhoven. Na de film bestond er voor de Speciale Gasten en hun begeleiders de gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 13 mei wordt een tweede bijeenkomst gehouden, dan samen met de workshopmedewerkers. De Speciale Gasten van de SamenLoop voor Hoop behoren tot een bijzondere doelgroep. Zij zijn (ex) kankerpatiënt en worden tijdens het Samenloopweekend van 21 en 22 juni in de watten gelegd. De groep zal de openingsronde lopen op zaterdag 21 juni om 14.00 uur. Daarna zijn er talloze workshops waar de Speciale Gasten worden verwend.

In 2014 wordt over het land verspreid 29 keer een SamenLoop voor Hoop georganiseerd. 57


Ons Brabant fietst zet Brabant op de kaart als fietsprovincie. Vanaf half mei is www.onsbrabantfietst.nl hét vertrekpunt voor fietsen in Brabant. Met praktische informatie zoals fietsroutes en een routeplanner, fietsvoorzieningen, tips en leuke weetjes. Een agenda met acties en evenementen, maar ook een plek om vragen te stellen en ervaringen te delen. Het platform zorgt ervoor dat het totale fietsaanbod in Brabant makkelijk vindbaar is voor de consument. Door deze informatie later dit jaar ook nog te koppelen aan de portal van VisitBrabant, kunnen fietsers makkelijk en snel hun eigen fietsarrangement op maat samenstellen. Met naar keuze een bezoek aan een museum, restaurant, evenement of attractie aan de route. Samen werken aan een bereikbaar en aantrekkelijk Brabant voor fietsers. Het platform www.onsbrabantfietst.nl is een onderdeel van de samenwerking tussen Brabantse fietspartners zoals Provincie Noord-Brabant, Fietsersbond, wielersportbond NTFU, diverse gemeenten en het Routebureau Brabant, waarvan de coördinatie ligt bij het Vrijetijdshuis, dat binnenkort overgaat in de nieuwe organisatie VisitBrabant. Via het platform werken Brabantse fietspartners samen aan een bereikbaar en aantrekkelijk Brabant voor zoveel mogelijk fietsers. Hierdoor kiezen steeds meer mensen steeds vaker voor de fiets en wordt Brabant op de kaart gezet als dé fietsprovincie van Nederland. Het platform richt zich op recreatieve, sportieve én functionele fietsers, die hun fiets met name gebruiken voor woon-werkverkeer. Meedoen met ons Brabant fietst. Bent u actief op het gebied van fietsen in Brabant en wilt u ook laten zien dat je voor fietsen in onze mooie fietsprovincie Brabant moet zijn? Zorg dan dat ook uw initiatief een podium krijgt op het platform Ons Brabant Fietst. Voor meer informatie, stuurt u een mail naar: info@onsbrabantfietst.nl.

Eerste Pinksterdag 8 juni, 6e Z.A.T. rit Zeeland. Op zondag 8 juni, eerste Pinksterdag, zal voor de zesde keer de Zellandse Auw Tractor rit plaatsvinden. De inschrijving vindt plaats op 24 mei bij herberg d’n Brouwer in Zeeland, aanvang 20.30 uur. De vorige editie was een groot succes met 200 inschrijvingen. We hopen dit jaar weer op een grote opkomst, want er is alles aan gedaan om dit mooie evenement weer te doen slagen. De deelnemers verzamelen zich vanaf 10 uur s’ochtends bij de manege van ponyclub Jeanne d’Arc aan de Nieuwveldsestraat en vertrekken om 11 uur voor een rit van ruim 40 km die weer door een aantal dorpen in de omgeving zal trekken. Graag willen wij iedereen uitnodigen om tussen 10 en 11 uur een kijkje te komen nemen. Het is natuurlijk een prachtig gezicht om meer dan 200 oude 14.262 tractoren te bezichtigen en te zien vertrekken. Er is dit jaar ook weer een onderdelen markt gepland (de broelie mert). Heb je onderdelen van een trekker of iets anders aan te bieden, dan kun je jezelf hiervoor aanmelden. Alles kan behalve levende have.Voor verdere informatie kunt u terecht op www.zatrit.nl Op zondag wordt er dit jaar voor groot en klein een vlieger middag georganiseerd waarbij je zelf een vlieger kunt maken en ook op kunt laten op het grote grasveld bij de ponyclub. De trekkers worden rond 16.00 uur terug verwacht. Ook dit is voor iedereen toegankelijk en vrij van entree. De dag word afgesloten met een natje en een droogje en we sluiten om 21.00 uur precies.

58


Buurtvereniging PUVELAMAS 50 jaar: 1964-2014. Buurtvereniging PUVELAMAS viert op 24 en 25 mei 2014 hun 50 jarig bestaan. De naam PUVELAMAS bestaat uit de straten Puttelaar, Vensteeg, Langenboomseweg, Manegestraat en Sportpark (nu Korte Dijk). De buurtschap heeft 140 huishoudens, waarvan er 115 lid zijn van buurtvereniging PUVELAMAS, met in totaal 330 leden. Het huidige bestuur bestaat uit;Pieter van Dongen (voorzitter) Langenboomseweg 17, Piet de Vocht (secretaris) Puttelaar 21, Piet van Gemert (penningmeester) Puttelaar 20A, Betsie van Wijchen (bestuurslid) Korte Dijk 7 en Jan Kuppen (bestuurslid) Manegestraat 5. Oprichting buurtvereniging in 1964. Tot de jaren ‘60 kwamen er geen georganiseerde buurtschappen voor. Ieder gezin had zijn eigen naaste buren en verder had men de zogenaamde begrafenis- en feestbuurt. Die had geen afgebakend gebied, maar schoof per huis op als er veel woningen naast elkaar stonden. Onze huidige buurtschap bestond toen uit 4 ‘buurtjes’ (Puttelaar, Langenboomseweg, Vensteeg en Puttelaar/Langenboomseweg). Op 21 januari 1964 werd het initiatief genomen om op vrijdag 24 januari bij café Bongers- de Bruin een vergadering te houden, met als agendapunt het samenstellen van een bestuur. Op deze vergadering komt een voorlopig bestuur van de grond. Voor de Puttelaar Harrie Vrenssen en Huub van de Meer en voor de Langenboomseweg Jef Huvenaars en Albert de Groot. Op 14 februari kreeg iedereen een lijst met 10 vragen voorgelegd, om te bezien of een officiële buurtschap levensvatbaar zou zijn. Van de 62 bezorgde lijsten kwamen er 39 terug waarvan 100% voor een vast (gemengd) bestuur was. Met deze uitslag kon een oprichtingsvergadering worden uitgeschreven voor 6 april 1964 om 8 uur precies in het Parochiehuis, en was buurtschap PUVELA een feit. Om tot een vast bestuur te komen kreeg men een lijst met de namen van alle volwassen mannen en vrouwen om de bijgevoegde stembriefjes in te vullen. Aan de hand van deze uitslag namen op 6 april 1964 Harrie Vrenssen, Jef Huvenaars, Huub van de Meer, Albert de Groot, Thea Jacobs- Zegers en Tonnie Verbruggen- v.d. Boom zitting in het bestuur van PUVELA. Later is hier de Manegestraat en Sportpark (nu Korte Dijk) aan toegevoegd. Programma van de activiteiten op 24 en 25 mei 2014 rondom de viering van het 50-jarig bestaan. Op het grasveldje bij de verlengde Brouwerspad komt een tent te staan waarin de activiteiten zullen plaatsvinden. Op zaterdag 24 mei worden er s’middags activiteiten georganiseerd voor de jeugd tot 17 jaar. Zaterdagavond vanaf 20.00 uur is er een feest voor alle buurtgenoten in de tent. Op zondag 25 mei is er om 11.00 uur een gebedsviering georganiseerd door leden van de buurtvereniging. Na de gebedsviering is er een brunch voor de buurtleden. Vanaf 14.00 uur is er een receptie in de tent. Aangezien wij niet alle oud-buurtgenoten kunnen traceren willen wij iedereen verzoeken om aan personen waarvan zij weten dat ze in onze buurtschap gewoond hebben dit door te geven. Om 14.30 uur zal Burgemeester Marnix Bakermans aanwezig zijn. Op dat moment zal het jubileumboek voor het eerst aan het publiek getoond worden. De burgemeester zal het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst nemen. Boek 50- jarig bestaan PUVELAMAS. Wij zijn bezig met het samenstellen van een boek ten behoeve van het 50- jarig bestaan. In het boek wordt de geschiedenis beschreven van alle huizen in de buurt. Compleet met foto’s van bijna alle gezinnen die er hebben gewoond. Het wordt een boek van ruim 230 pagina’s. Een commissie bestaande uit drie leden van de buurt is bezig om het boek samen te stellen. Dat zijn Piet Huvenaars, Jan van Wiechen en Piet van Gemert. Piet Huvenaars heeft alle gegevens gearchiveerd en is bezig met het schrijven en samenstellen van het boek. Tevens verzorgt Piet de lay-out . Jessy van Tiel-van der Velden heeft de omslag ontworpen. Het boek is te bestellen dmv voorinschrijving bij de leden van het bestuur. Er is de mogelijkheid om een boek met een zachte kaft te bestellen, de prijs van het boek is dan € 25,00. - - Ook kan men - 59


Ook kan men een boek bestellen met een harde kaft, de prijs van het boek is dan € 29,00. Indien men een boek wil bestellen dan graag voor 1 mei a.s. Het bedrag dient bij inschrijving voldaan te worden en het boek kan tijdens de receptie op zondag 25 mei opgehaald worden. Voor verdere vragen kan men bellen naar 0486- 452931, of mailen naar puvelamas@ziggo.nl Tot ziens op 24 en 25 mei! Namens PUVELAMAS Piet de Vocht (secretariaat).

Mantelzorger, maar nu even niet? Het mooie weer komt eraan, mensen om je heen maken vakantieplannen. En uzelf? Kunt u weg?Een weekendje naar zee, een weekje met de kinderen… Als mantelzorger herkent u het wel. De langdurige zorg voor uw naaste kan af en toe teveel worden. Naast werk, huishouden, kinderen en andere taken, blijft er weinig tot geen tijd meer over om aan ontspanning te denken. Mantelzorgers houden de zorg langer vol als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Respijtzorg. Bij respijtzorg kunnen de gebruikelijke zorgtaken (tijdelijk) overgenomen worden. Dit kan incidenteel zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of elke maand een weekend. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar, de AWBZ of de Wmo. Zodoende kan de mantelzorger even ‘op adem komen’, om daarna de zorg weer op zich te nemen. Professionals of vrijwilligers. Respijtzorg door beroepskrachten kan bij u thuis plaatsvinden. Maar ook buitenshuis, waarbij de persoon waarvoor u zorgt dan tijdelijk naar een logeeradres of dagopvang gaat. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ na een indicatiestelling door het CIZ. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB. Overname van de zorg door vrijwilligers kent globaal twee varianten, namelijk voor een dagdeel of voor een aaneengesloten periode. Voor de overname van zorg voor een dagdeel kan men terecht bij bijvoorbeeld organisaties voor vrijwillige thuishulp. Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat wordt geleverd door Handen-in-Huis, voor meer informatie; www.handeninhuis.nl. Er zijn dus verschillende manieren om respijtzorg in te vullen. U kunt deze terugvinden op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. www.mezzo.nl Financiering. De kosten voor respijtzorg zijn per voorziening erg verschillend. Respijtvoorzieningen worden lang niet altijd vergoed. U moet dan de kosten voor eigen rekening nemen. Vakanties komen meestal voor eigen rekening. Informatie over de mogelijkheden om respijtzorg te financieren staat op www.respijtwijzer.nl. Ontmoeting en meer informatie. Om u persoonlijk meer informatie over respijtzorg te kunnen geven, organiseert De Mantelzorgwinkel op donderdag 22 mei a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Zorghotel Veghel aan Stadhuisplein 3 te Veghel. Daar krijgt u de gelegenheid om in het hotel rond te kijken en onder het genot van een kopje koffie of thee nader met elkaar van gedachten te wisselen. Meldt u zich vooraf wel even aan via info@demantelzorgwinkel.nl of tijdens kantooruren op telefoonnummer 0413 - 33 47 80. 60


Slagerij van Haeren Kerkstraat 33A Zeeland 0486-452000

www.slagerijvanhaeren.nl

BBQ-pakketten Kinder

Junior

Medium

¼ 2,59 Compleet* ¼ 7.35

‰Hamburger gegaard ‰Juniorspies ‰Drumstick ‰Gemarineerde speklap ¼ 3,85 Compleet* ¼ 8,60

Spiezen pakket

Smultopper

‰Hamburger gegaard ‰Kinderspies ‰Kip saté

‰Varkenshaas op stok ‰Bourgondische kipfilet spies ‰Slavinkenspies ‰Italiaanse spies ‰Biefstuk spies ‰Mixed Grill ¼ 7,45 Compleet* ¼ 12.20

Zillandse barbecue

‰Malse biefstukspies ‰2 stokjes varkenshaassaté ‰ Peelspek ‰Zillands lepke ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 7,95 Compleet* ¼ 12,70

‰Hamburger ‰Drumstick ‰ Shaslick ‰2 stokjes kip- of varkenssaté ‰Gemarineerde karbonade ¼ 6,45 Compleet* ¼ 11.20

De Luxe ‰2 x biefstukspies (runderhaas) ‰2 x Italiaanse spies (varkenshaas speciaal gekruid) ‰ Zeelands gegrild spek ‰Heerlijk gekruide spareribs ‰Gemarineerde kipfilet

¼ 11,45 Compleet* ¼ 16.20

Veilige barbecue tips

ƒlaat de BBQ nooit onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn

‰Zillands Lepké ‰Zillands Spek ‰Spies de Carf (varkenshaas

ƒpas op voor loshangende kleding

‰Spiesje uit de Kerkstraat

ƒneem de tijd en laat vlees en vis goed garen. Het voorkomt darmstoornissen

blokjes gemarineerd op spies)

ƒKRXGDOXPLQLXPIROLHRIHHQHPPHU]DQGELMGHKDQG-HZHHWPDDUQRRLW« ƒgooi de restkolen na de BBQ niet dezelfde avond in de afvalcontainer

(Biefstuk blokjes aan spies omwikkeld « met ontbijtspek) ¼ 5,20

Compleet* ¼ 9.95

*Compleet Vleespakket (bijv. smultopper) + garnituur: 9pinda / joppie / zigeuner knoflooksaus 9rauwkost 9fruitsalade 9huzarensalade, grof of fijn 9stokbrood met kruidenboter

Vanaf 20 personen: ¾GRATIS gas-barbecue (in bruikleen) ¾gasfles ¼ 5,- per kg ¾servies-bestek ¼0,50 per set ¾afwasservice ¼0,50 per set ¾schoonmaken bbq ¼ 15,¾bezorgen in Zeeland GRATIS ¾bezorgen buiten Zeeland ¼ 10,-

61


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl Schilderen en behangen! De schilder via Pantein Extra verzorgt voor u: • binnen schilderwerk • buiten schilderwerk • onderhoud van schilderwerk • kleuradvies • kleine kluswerkzaamheden

Pantein Extra heeft een ruime keuze aan gemaksdiensten aan huis.

Leden van Pantein Extra kunnen zo eenvoudig diensten aan huis regelen. Hiermee behoudt u de regie zelf in handen als u in en om het huis niet meer alles zelf kunt doen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803.

62


63


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

Riool verstopt? Bel rioolontstoppingsdienst Landerd. Hoofdriool ontstoppen en schoonspuiten Eventueel bijkomende graafwerkzaamheden Eventueel toilet demonteren en weer monteren Keukenafvoer ontstoppen

€ € € €

77,50 37,50 27,50 67,50

Wij berekenen geen voorrijkosten. Voor vragen of een afspraak kunt u rustig en vrijblijvend bellen naar 06 53 84 65 62 of mailen naar jilhom@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 64


Laat je zien op de Maashorstfair!

Bedrijven en organisaties kunnen zich vanaf nu opgeven! Op zondag 18 mei 2014 is er weer een nieuwe editie van De Maashorstfair. De negende editie vindt plaats bij Villa d’Arto en Natuurcentrum De Maashorst in Uden (Slabroek). Het thema dit jaar is ‘Duurzaam en Gezond. Bedrijven, instellingen en organisaties die een binding hebben met ‘De Maashorst’ kunnen zich aanmelden om deel uit te maken van De Maashorstfair. Zij krijgen de kans om zich op een unieke en eigen manier te presenteren aan het publiek. Jaarlijks trekt het evenement duizenden bezoekers. Meld je snel aan! De Maashorstfair bestaat uit diverse pleinen met informatiestands, demonstraties en kraampjes. Organisaties kunnen zich aanmelden voor de themapleinen Recreatie & Toerisme, Kunst & Cultuur, Verbrede Landbouw, Landbouw & Natuur, Duurzaamheid en Gezond. De laatste twee pleinen zijn er dit jaar voor het eerst bijgekomen. Het nieuwe plein Duurzaamheid staat geheel in het teken van concrete voorbeelden van (regionale) duurzaamheidsinitiatieven. Dit kunnen uiteenlopende voorbeelden zijn, zoals op het gebied van duurzame energie, duurzame mobiliteit, maar ook bedrijven die zich richten op de sociale kant van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verkoop van ‘eerlijke producten’ (Fair trade). Ook op het plein Gezond zijn 14.263 er diverse mogelijkheden. Dit plein staat voornamelijk in het teken van de gezondheid van de mens in combinatie met de natuur. Denk aan kruidenproducten, natuurgeneeskunde, maar ook bijvoorbeeld buitensport activiteiten. Een passend thema Het thema van De Maashorstfair is ‘Duurzaam en Gezond’. Een passend thema, want onlangs is er een nieuw project in het leven geroepen waar het thema goed op aansluit. Het project heeft de naam ‘Meer Maashorst’ en richt zich op het realiseren van Meer Maashorst in omvang én kwaliteit. Dit gebeurt onder meer door het landschap te versterken, de verbinding met de omliggende dorpen en steden te vergroten en door nieuwe initiatieven te koppelen aan natuur & gezondheid. Meer informatie? Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten of deelname aan de Maashorstfair? Neem dan contact op met Petra Oostema via Maashorstfair@demaashorst.nl. Ook op de website www.maashorstfair.nl kunt u terecht voor meer informatie. Daar vindt u het inschrijfformulier.

65


Heeft u ook al een LanderdPas? Voor info ga naar: www.landerdpas.nl

_____________________________ HET WITTE HUIS ZALENCENTRUM ZEELAND Reekseweg 7, 5411 RB Zeeland 0486-451328 www.het-wittehuis.nl

Op vertoon van de LanderdPas: 10% korting op de factuur in het a la carte restaurant op donderdagen. __________________________________

DE BIBLIOTHEEK LANDERD

Op vertoon van de LanderdPas: * Gratis proefabonnement van de bibliotheek in Schaijk of Zeeland voor 3 maanden (eenmalig) * Gratis lenen van een dvd __________________________________

EP: TOON BERGMANS ZEELAND Kerkstraat 19, 5411 CJ Zeeland 0486-452356 www.ep-toonbergmans.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs. Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt. EP: Serviceplan voor extra zekerheid. Op vertoon van de LanderdPas: 5% korting, niet in combinatie met andere acties en/of afgeprijsde artikelen. __________________________________

VISSERS MAKELAARDIJ ZEELAND

Pimpernel 12, 5411 GZ Zeeland 0486-424929 www.vissersmakelaardij.nl Op vertoon van uw LanderdPas: 10% korting op ons reguliere tarief voor taxaties en waardebepalingen. Wij verzorgen tegen scherpe tarieven waardebepalingen, bepaling van herbouwwaarde, NWWI taxaties van bestaande woningen. __________________________________

AMARANT ZEELAND

Brouwerspad 11a, Zeeland 013- 4652345 www.amarant.nl Serviceteam Amarant is verhuisd naar Brouwerspad 11a. Nu met de LanderdPas een mozaïek bord van €10,00voor € 9,00. Wij zien u graag op de nieuwe locatie. __________________________________

REPAD SCHAIJK COMPUTERONDERSTEUNING Van de Venlaan 30, 5374 GJ Schaijk 0486-460022 www.repad.nl

Repad biedt persoonlijke en discrete computerhulp bij u thuis; 's avonds of in het weekend. Ook tablets, smartphones en andere apparatuur. LanderdPas actie: een gratis beveiligingscontrole op uw pc of laptop. Dit aanbod geldt in de bebouwde kom van Schaijk. Woont u elders, dan krijgt u € 15,00 korting op uw eerste opdracht.

66

_____________________________ Tuincentrum DE SCHEIWAL, ZEELAND

Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland 0486-451991 www.descheiwal.nl Op vertoon van de LanderdPas: 10% korting op onze tuinbeelden. __________________________________

JvGTUINEN (Jan van Gennip) ZEELAND

Hogeweg 9, 5411 LP Zeeland 06-27212930 www.jvgtuinen.nl

Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10% korting op de arbeidskosten bij alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en tevens is de 6% BTW regeling van toepassing op het onderhoud van de tuin. __________________________________

HAARMODE JAN NELISSEN REEK

Mons. Borretstraat 44, 5375 AC Reek 0486476389 www.haarmodejannelissen.nl Op vertoon van de LanderdPas krijgen alle 55+ klanten: 10% korting op aankoop van producten. __________________________________

BRABANTZORG Locatie: COMPOSTELLA ZEELAND

Op vertoon van de LanderdPas krijgt u: * 19 april 2014: Paasbrunch, € 8,25 p.p. met de LanderdPas 10% korting * bij aanschaf van een strippenkaart € 0,50 korting. * 13 juni 2014: Aspergemenu € 18,00 p.p. met de LanderdPas 10% korting * 23 juni 2014 Salonorkest Symphonia, kosten € 4,00 * 5% korting op feestjes en partijtjes in Compostella (totaal bedrag boven de € 75,00) __________________________________

COMPUCO SCHAIJK

Julianastraat 15, 5374 BS Schaijk 06-41109869 www.compuco.nl

Bij problemen met uw computer bel CompuCo. Ook voor uitleg over diverse computerprogramma's met duidelijke stap voor stap instructie. Wilt u b.v. Skypen met uw (klein) kinderen? Ook dan kan CompuCo helpen! Op vertoon van de LanderdPas ontvangt u 10% korting op het uurtarief. __________________________________

BEN VAN TIENEN FIETSEN ZEELAND

Puttelaar 12, 5411 BE Zeeland 0486-451235 www.vantienen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * 10% korting bij aankoop van nieuw zadel.

Acties 2e kwartaal 2014 ___________________________ SLAGERIJ VAN HAEREN ZEELAND

Kerkstraat 33, 5411 EA Zeeland 0486-452000 www.slagerijvanhaeren.nl

400 gram Stroganoff schotel: met krieltjes met paprikareepjes, zilveruitjes en boontjes. of 400 gram Kip Teriyaki schotel: Kipreepjes, sesamsaus(zoet), wokgroenten en krieltjes Bereiding 5 minuten in magnetron op 600 watt. Gratis 1/2 liter soep naar keuze. Samen voor € 5,00. Eet smakelijk! ______________________________

NIEUW SCHAIJK, SCHAIJK

Rijksweg 56, 5374 RB Schaijk 0486-461294 www.nieuwschaijk.nl Op vertoon van de LanderdPas: * Een gratis fietsroute * Een 3 gangen menu voor € 12,50 i.p.v. € 13,50. Jeu de boule van 14.00 uur t/m 16.00 uur (zonder begeleiding), maar wel worden de ballen beschikbaar gesteld. _________________________________

FITCENTRE SCHAIJK, SCHAIJK Molenaarstraat 61, 5374 GX Schaijk 0486-461925 www.squashenfitcentre.nl

1 x 10% korting bij het kopen van een sportkaart en geen inschrijfgeld, dit geldt alleen voor nieuwe leden. --------------------------------------------------------

SLAAPWINKEL SCHAIJK, SCHAIJK

Schutsboomstraat 18, 5374 CC Schaijk 0486-461730 www.slaapkamerkinderkamer.nl

Actie Welterusten 2014 Welterusten biedt alle bezitters van de LanderdPas: * 10% korting op onze gehele matrassen collectie * 10% korting op onze gehele topmatrassen collectie * 10% korting op onze gehele collectie dekbedden * 10% korting op onze gehele collectie hoofdkussens * Deskundig advies op locatie over gezond slapen Dit advies kan zowel individueel als in groepsverband waarbij we denken aan Compostella of de Wijers. Bel ons voor een afspraak over slaapadvies op maat.


ZONNENBERG SCHOENEN ZEELAND

Kerkstraat 10, 5411 CL Zeeland 0486451203 www.zonnenbergschoenen.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: * Ontvangt u € 5,00 korting. Voorwaarde: Bij besteding vanaf € 50,00 en niet in combinatie andere acties en/of afgeprijsde artikelen. _________________________________

C1000 ZEELAND

Kerkstraat 47, 5411 EA Zeeland 0486-458830 www.c1000.nl Voor houders van de LanderdPas ontvangt u bij C1000 Eijsermans, bij aankoop van soepvlees extra mager en soepvlees aan het stuk een mergpijpje gratis! Op vertoon van de LanderdPas wordt bij de kassa het mergpijpje in mindering gebracht op uw kassabon. __________________________________

CYCLE STATION SCHAIJK

P. van Winkelstraat 17, 5374 BG Schaijk 0486-464504www.cyclestationschaijk.com Voor u als LanderdPas houder: * 10% korting op onderdelen. * Bij aanschaf van 2 RIH E-bike of Giant E+1 fietsen, een fietsendrager t.w.v. €400,00 gratis. * 10% korting op alle tassen * Hele maand april bij aanschaf van een marathon plus buitenband, een binnenband gratis. __________________________________

FRANK VERBEEK Opticien Juwelier ZEELAND

Kerkstraat 19b, 5411 CJ Zeeland 0486-452500 www.frankverbeekzeeland.nl Bij aankoop van nieuwe montuur+glazen ontvangt u 5% korting. Tevens ontvangt u onze 2 jarige brilverzekering gratis. * Bij aankoop van een zonnebril, met of zonder sterkte ontvangt u 5% korting. * Bij aankoop van een gouden of zilveren sieraad ontvangt u 5% korting. * Bij aankoop van een horloge ontvangt u 5% korting. Register Opticien RO Contactlensspecialist ANVC Optometrist OVN __________________________________

HERBERG D'N BROUWER Eet- & Drink Lokaal ZEELAND

Kerkstraat 62a, 5411 BC Zeeland 0486-450886 www.herbergdenbrouwer.nl Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u, op woensdag en donderdag, 10% korting op al onze gerechten. Uitgezonderd de feestdagen. De korting geldt per persoon per pas. _________________________________

BRABANT ZORG Locatie: NIEUWE HOEVEN SCHAIJK

Op vertoon van uw LanderdPas krijgt u bij aankoop van een gebakje in de bezoekzaal van Brabantzorg locatie Nieuwe Hoeven: een kopje koffie of thee gratis.

VAN DER VEN SLIJTERIJ en PARTYSERVICE ZEELAND

Kerkstraat 65 a, 5411 EC Zeeland 0486-452991 www.slijterijvandervan.nl Op vertoon van de LanderdPas, * Jenever eigen merk € 10,25 * Parade Vieux € 12,75 * Hooghoudt Bessen € 9,75 __________________________________

VAN ZWAM STOFFERING ZEELAND

Puttelaar 7, 5411BE Zeeland 0486-411745

Als Landerdpasbezitter ontvangt u: * 10% korting op de nieuwe collectie relaxfauteuils. * Teakhouten meubelen 30% of 40% korting. __________________________________

KAPSALON MARIETTE

Franciscushof 1, 5411 BK Zeeland Op vertoon van de LanderdPas: * Knippen heren van € 14,50 voor € 13,50 * Knippen dames van € 15,50 voor €14,50 * 10% korting op alle producten Alleen geldig bij contante betaling. __________________________________

KWALITARIA DE GROOT ZEELAND

Kerkstraat 48, 5411BA Zeeland 0486-451390 www.degroot.kwalitaria.nl Op vertoon van uw LanderdPas ontvangt u een gratis kopje koffie of thee bij een "lentebroodje" of "lenteburger" (niet om me te nemen) De korting geldt per persoon per pas. __________________________________

TRAVEL XL SCHAIJK

Runstraat 13, 5374 AA Schaijk 0486-461155 www.travelxl.nl Bij vertoon van de LanderdPas krijgt U als klant een leuk attentie! Op 15 april gaan wij een bezoek brengen aan een cruiseschip in AMS. Wilt u mee? Meldt u aan bij het reisbureau. __________________________________

KAPSALON MARLI SCHAIJK

Locatie: Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk 06-21453303 email: kapsalonmarli@brabantzorg.eu Op vertoon van uw LanderdPas: * 10% korting op knip en kleurbehandeling * 10% korting bij aankoop van 2 Sruples producten. __________________________________

SISTERS STOFFEN & FOURNITUREN SCHAIJK

Pastoor van Winkelstraat 4a, 5374 BJ Schaijk 0486-461918 www.sistersstoffen.nl Op vertoon van de LanderdPas: * Kunt u uw pantalon laten reinigen voor € 5,95!

CAFE / EETERIJ HAP & STAP ZEELAND

Kerkstraat 52 5411 BA Zeeland 0486-452622 www.hapenstap.nl

Op vertoon van uw LanderdPas: Frikadellen en vleeskroketten elke dinsdag en donderdag voor maar € 1,00 per stuk. _________________________________

DE KORENBLOEM ZEELAND

Oude Molenstraat 5a, 5411 EJ Zeeland 0486-451264 www.korenbloemzeeland.nl Op vertoon van uw LanderdPas: * Bezorgen wij in 2014 uw bestelling gratis in Landerd! ( Normaal zijn deze in Zeeland € 1,50 en in Reek en Schaijk € 2,50.) * Heeft u niets te bezorgen? Dan krijgt u op uw aankoop 2 extra stempels op onze stempelkaart. (Let op, u ontvangt geen stempels bij afgeprijsde artikelen, Fleurop, cadeaubon en Fleurop bestellingen en/of gelegenheidsbloemwerk.) _________________________________

HAARZORG MARIELLE SCHAIJK

Burgemeester Schoutenstraat 33, 5374HB Schaijk 06-10431873 www.haarzorgmarielle.nl

De aanbieding geldt voor het hele jaar 2014. * Als u een pruik/haarwerk nodig heeft. 15% korting op de eigen bijdrage (het gedeelte wat buiten de vergoeding valt van uw zorgverzekering) * Bij een volledige vergoeding van uw zorgverzekering krijgt u een verzorgingset t.w.v. 45 euro kado. ________________________________ De Landerd Pas, een initiatief van Stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd (BOL) en BrabantZorg, richt zich op de leefbaarheid van Landerd. Zowel de gemeente Landerd als de Provincie NoordBrabant hebben dit initiatief ondersteund met een bijdrage. De pas geeft toegang tot verschillende activiteiten, uitjes, optredens en festiviteiten in Landerd en directe omgeving. Daarnaast biedt de pas kortingen bij diverse ondernemers uit Landerd die zich hebben aangesloten bij de pas. Elk kwartaal zijn er nieuwe acties waar pashouders aan deel kunnen nemen of gebruik van kunnen maken. _______________________________

Ondernemers: Ook uw actie kan hier volgend kwartaal staan. Voor info: www.landerdpas.nl 67


Geeft u twee Bosnische kinderen de “VAKANTIE VAN HUN LEVEN”?? U kunt 2 Bosnische kinderen echt gelukkig maken en hen de vakantie van hun leven geven! Stichting Kinderhulp Bosnië zoekt nog gastgezinnen voor de periode 8 tot 28 juni a.s. Wij willen heel graag zoveel mogelijk kinderen uitnodigen. Helpt u ons om dat mogelijk te maken? Misschien twijfelt u of u wel geschikt bent als gastgezin, 14.264 maar ieder “gewoon” Nederlands gezin is geschikt als gastgezin. Ook een ouder echtpaar, waarvan de kinderen uit huis zijn, is bijzonder geschikt. Onder onze trouwe gastgezinnen zijn een aantal “oma en opa” gastgezinnen. Die vinden het helemaal geweldig om 3 weken twee kinderen heerlijk te verwennen. Een gastgezin hoeft niets speciaals te doen, want de kinderen ervaren het wonen in een doorsnee Nederlands huis, speelgoed, ruimte om te spelen, fietsen, maar vooral het “gewone” gezinsleven als iets buitengewoons. Dat alleen al bezorgt hen de tijd van hun leven. Ook voor u en vooral uw kinderen is dat een zeer dankbare ervaring. De kinderen komen op zondag 8 juni in Bergharen aan en vertrekken weer op zaterdag 28 juni naar Bosnië. Stichting Kinderhulp Bosniё verzorgt tijdens het verblijf 2-3 x per week een activiteit, meestal in de vorm van een dagprogramma. Ook is 24 uur per dag begeleiding uit Bosnië beschikbaar die indien nodig als tolk fungeert of kleine of grote problemen helpt op te lossen. Als u een dag “klem” zit of gewoon “vrij” wil hebben kan de Stichting Kinderhulp Bosniё altijd en zonder problemen regelen dat de kinderen een dag elders spelen. Ook kunt u onderling met een ander gastgezin daarover een afspraak maken. Wij hebben al 20 jaar ervaring met het organiseren van vakanties voor kinderen uit Bosniё. In totaal zijn meer dan 800 kinderen bij gastgezinnen in onze omgeving geweest. Vrijwel zonder uitzondering verloopt dit probleemloos. Dat blijkt ook al uit het grote aantal gastgezinnen (dit jaar zelfs 19 gezinnen!) dat ieder jaar meedoet. In het dorp Zeeland en in ’t Oventje zijn al ervaren gastgezinnen die u ten allen tijde om raad kan vragen! De kinderen die naar Nederland komen hebben het enorm moeilijk. Ieder gezin heeft tijdens de oorlog in Bosniё naaste familieleden verloren. Naast de trauma’s, die de mensen bijna zonder hulp maar moeten zien te verwerken, is er ook een grote werkloosheid, met schrijnende armoede en verpaupering als gevolg. Een onderbreking van de uitzichtloze situatie voor de kin14.265 deren uit dergelijke gezinnen is van groot belang voor hun toekomst. Met een drie weken durende vakantie in uw gezin beleven deze kinderen een onvergetelijke tijd. De ervaring heeft aangetoond dat zij hier een positieve energie uit putten die overslaat op hun directe omgeving. Na uw vrijblijvende vraag om informatie wordt een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek van 2 medewerkers van de Stichting Kinderhulp Bosniё. Tijdens dit bezoek wordt de gang van zaken rond het verblijf van de kinderen toegelicht en kunt u alle bij u opkomende vragen stellen. Pas na dit bezoek besluit u definitief of u gastgezin wil worden. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met Christine Zantman, Voor-Oventje 1, 5411 NR Zeeland . Telefoon (06) 229 84 860 of mailen naar: kinderhulp@planet.nl. Op onze website www.kinderhulpbosnie.nl is uitgebreide informatie te vinden. 68


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 69


Een bijzonder afscheid, een mooie herinnering.

Dag en nacht persoonlijk voor u bereikbaar 0413 - 24 77 50 of 06-53 39 12 80

Linie 9 5405 AR Uden

W www.cveldhoenuitvaartzorg.nl E info@cveldhoenuitvaartzorg.nl

Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

70


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente:

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden).

Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de pastorie (rechterdeur) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie kunt u bellen Diaken P. Raaijmakers. Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: 06-40483872. Nieuwe contactpersoon kerkradio: Diaken P. Raaijmakers is vanaf heden de contactpersoon voor de kerkradio. Dus voor een nieuwe aanvraag, informatie, een defect of anderszins kan hij geraadpleegd worden. Hij is onder kantoortijd bereikbaar via het parochiecentrum (telefoonnummer zie boven), in de avonden of weekenden: 06-40483872. Vieringen in de kerk van Zeeland door de week: Dinsdag 18.30 uur Rozenkransgebed

Dinsdag 19.00 uur H. Mis

Witte Donderdag Donderdag 17 april 19.00 uur Kerkkoor m.m.v.kerkkoor en Gilde St.Jacobus

Goede Vrijdag/ Kruisweg Vrijdag 18 april 15.00 uur

Goede Vrijdag / Kruisverering Vrijdag 18 april 19.00 uur Uden

Paaswake Zaterdag 19 april 21.00 uur Uden Paaswake Frank Verbeek • Kerkstraat 19b • 5411 CJ Zeeland • T. 0486-452500

2de Paasdag 1ste Paasdag Zondag 20 april 09.30 uur Kerkkoor Maandag 21 april 09.30 uur /FRANKVERBEEKZEELAND.NL WWW.FRANKVERBEEKZEELAND.NL Gezinsviering 10.30 uur Boekel/ kinderkoren - - Voor álle vieringen - 35 71


Voor álle vieringen in onze zes parochie kernen in de Goede Week en de Paasdagen: raadpleeg het Udens Weekblad van 9 april en de website van de parochie: www.parochiesintpetrus.nl 2de zondag van Pasen Zondag 27 april 09.30 uur

St.Cornelius/ 3de zondag van Pasen Zondag 4 mei 07.00 uur Koor van ouderen 09.30 uur Kerkkoor Kinderzegen van 11.00 – 13.00 uur Kerk open tot 16.00 uur

4de zondag van Pasen Zondag 11 mei 09.30 uur Koor van ouderen

5de zondag van Pasen Zondag 18 mei 09.30 uur Kerkkoor

6de zondag van Pasen Zondag 25 mei 09.30 uur

Hemelvaart van de Heer Donderdag 29 mei 09.30 uur Kinderkoor ‘Drieklank’ E.H. Communie viering

Bedevaart St.Cornelius St. Cornelius vieren we als vanouds op de 1ste zondag van mei, dus op 4 mei dit jaar. De 1ste pelgrims Mis zal zijn om 07.00 uur en de 2de op de reguliere tijd van 09.30 uur, beiden zijn gezongen Missen. Na afloop van beide vieringen is iedereen WELKOM in de pastorie voor ’n kop koffie/thee met evt. een snee krentenmik. Tussen 11.00 en 13.00 uur zal de kinderzegen worden gegeven, ouders en grootouders zijn in die tijd van harte welkom met hun kinderen/ kleinkinderen. Tot 16.00 uur zal de kerk open zijn voor stil gebed en evt. voor het aansteken van ’n kaarsje. St. Cornelius die krachtdadig en vol ijver als paus het geloof verdedigde, en dit moest bekopen met de marteldood. Er zijn genezingen en wondertekenen bekend op zijn voorspraak. Hij is de patroon van het hoornvee, maar vooral ook bekend is het aanroepen van St. Cornelius bij vallende ziekte, krampen, stuipen, onrust in het hoofd, zenuwziekten, epilepsie, burn-out en overspannenheid. Voorbereiding E.H. Communie De datum van de E.H. Communie in Zeeland is: donderdag (Hemelvaartsdag) 29 mei 2014 om 09.30 uur. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst. Voorbereiding H. Vormsel. Datum toediening H. Vormsel te Uden: zaterdag 14 juni 18.30 uur. Contactpersoon is Anke Zwinkels: annazwin@live.nl telefoon: 06-48186769. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst  Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand.  Elke zondag is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor In de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug.

72


Uitnodiging voor een dorpswandeling Ook benieuwd naar de historie van het meer dan 6 eeuwen oude Zeeland? Beleef mee hoe Zeeland ontstaan is, hoe er verbeten gevochten is om de heidegronden met buurgemeenten, hoe de woeste Peel bedwongen is. Bekijk de gebouwen uit vorige eeuwen en luister naar de verhalen bij historische panden. Uitgelegd wordt wie de opa van Monique van de Ven was. De gidsen van de Wandelwerkgroep Zeeland willen dat graag aan jullie laten zien en zullen daarover vertellen tijdens de dorpswandeling op: zondag 4 mei 2014 om 10.00 uur. Vertrek vanaf het Heemhuis 'De Hooge Raam' aan de Kleine Graspeel. We wandelen over verharde wegen en paden. De wandeling duurt ongeveer 1 ½ uur. Deelname kost voor volwassenen € 3,00, inclusief koffie of thee, kinderen 50 eurocent inclusief limonade. Kom wandel met ons mee in Zeeland op 4 mei! Wandelwerkgroep Heemkundevereniging ‘De Hooge Raam’ Zeeland. Het Witte Huis Zalencentrum Reekseweg 7, 5411RB Zeeland Tel. 0486-6451328

14.266

2-gangendiner “Het Witte Huis” Op woensdag 7 mei 2014 bij “Het Witte Huis” Speciaal voor LanderdPashouders. Aanvang 18.00 uur tot 20.30 uur Voor deze avond hebben wij een speciale prijsafspraak gemaakt. € 14,50 per persoon (excl. drank). Verzoek aan u om ter plekke betalen.

Het hoofdgerecht bestaat uit biefstuk of zalm met bijpassende aardappel- en groentegarnituren en een lekker nagerecht. Dit wordt geserveerd in het nieuwe à la carte restaurant van het Witte Huis. Mocht u nog geen LanderdPas hebben, dan kunt u nu lid worden. Zie voor informatie hierover onze site www.landerdpas.nl of via onze inleveradressen (zie onderstaande adressen). Ook is het mogelijk dat u deze dag ter plekke een LanderdPas aanschaft voor slechts 10 euro voor het hele jaar 2014 en dan kunt u meteen gebruik maken van uw pas om aan deze middag deel te nemen. Noteert u dus deze datum in uw agenda, want dit wilt u niet missen!

Opgavestrook (graag voor 30 april 2014 opgeven) Uw telefoonnummer:……….......... Naam 1: …………………………… LanderdPasnummer: …………………....................................... Adres : ……………………………. Plaats:……………………………………........................................ Naam 2: …………………………… LanderdPasnummer: …………………....................................... Adres : ……………………………. Plaats: ……………………………………....................................... Deze strook kunt u inleveren bij de inleverbussen van de LanderdPas in Zeeland (Compostella/ Garf), Schaijk (Nieuwe Hoeven/Zorgcoöperatie/Phoenix) en Wapen van de Reek of u belt voor opgave naar (0486)45 85 85 (receptie Compostella). Mocht u na opgave toch niet aanwezig zijn op deze avond, zijn wij genoodzaakt om € 14,50 kosten in rekening te brengen.

73


15 jaar jong en woon je in Zeeland? Dan organiseert SJB Zeeland voor jullie een geweldig weekend. Op 13,14 en 15 juni 2014 wordt namelijk het 37e Jongerenweekend gehouden. Ooit gehoord van het JONGERENWEEKEND? We denken van wel!

1. 2. 3. 4. 5.

Weer staat er een jongerenweekend voor de deur en deze keer is het bestemd voor JULLIE. Wat staat je te wachten? Een weekend lekker kamperen in de bossen. Een weekend vol gezelligheid: sport, spel, feestavond, nachtspel, zeskamp, hypnoseshow, barbecue, enz. Een weekend waarin je ook serieus met elkaar praat. Een weekend waarin je mensen ontmoet die je wat te zeggen hebben. Een weekend..................dat je niet mag missen!

Om een indruk te krijgen van dit geweldige weekend kun je op onze site www.sjbzeeland.nl kijken naar de foto’s van vorig jaar. Van voorgaande jaren weten we dat de 15-jarigen enorm genieten van het weekend en dat sommige dingen diepe indruk op hen maken. Dat zal bij jullie ook zeker het geval zijn. Als je meedoet, en dat verwachten we zeker, dan moet je aan álles meedoen: de leuke dingen én de serieuze zaken. Het JONGERENWEEKEND wordt gehouden op 13,14 en 15 juni a.s. We beginnen vrijdag om 18.00 uur en we stoppen op zondag om 17.00 uur. De kosten bedragen € 25,00 per persoon (te betalen tijdens het Jongerenweekend). We kunnen niet van alle 15 jarigen het adres achterhalen, dus als je nog geen persoonlijke brief hebt gekregen, beschouw deze advertentie dan als je uitnodiging. Geef je op via de site www.sjbzeeland.nl . Wanneer je er voor kiest om volgend jaar mee te doen of als je nog vragen hebt, neem dan contact op met Marjon Verstraten (tel: 0486-450603). Iedereen die meedoet krijgt in de week vóór het jongerenweekend nog een brief met de laatste informatie. Zorg ervoor dat je van de partij bent op het jongerenweekend! We willen de opgave uiterlijk 25 april 2014 binnen hebben. Niet vergeten!!

Bingo- en karaoke-avond. Op vrijdag 7 maart jl. vond de bingo- en karaoke-avond plaats in de Vlashoeve in Zeeland. Rond 19.30 uur begon de avond met een kop koffie waarna de bingokaarten tevoorschijn kwamen. Het was spannend, maar gelukkig viel iedereen in de prijzen! Daarna was het tijd voor de karaoke. Er werd volop meegezongen en de avond werd afgesloten met een polonaise. Het was weer een gezellige avond en hopelijk is iedereen weer aanwezig bij de volgende activiteit op zaterdag 28 juni. Stichting Gehandicapten Landerd organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor mensen uit Landerd met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er zijn geen kosten aan verbonden. Bel gerust voor meer informatie naar Willemien Siroen, tel. 06-46751605 of Karin van der Ven 0486-451814. 74


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

75


Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariĂŤrs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl 76

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06�22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen


Zelfvertrouwen De oude generatie is grotendeels opgegroeid in een tijd dat bescheidenheid troef was. In die tijd had je nog heel wat verlegen KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING kinderen. Ik herinner me mijn lagere schooltijd nog maar al tegoed, ik was ook zo’n verlegen manneke. AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN Op het schoolplein kwamen alle rakkers bij elkaar, jongelui met elk zijn eigen karakter. Felle donders, die toen al stoere trekjes vertoonden, de meelopers, de pesters (ja ook HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER! toen VOOR al) de muurbloempjes en de uitblinkers die goed konden leren en daarbij ook nog eens goed konden sporten. Er waren er ook bij die redelijk konden leren en daarbij een prachtig handschrift hadden. Met een goed handschrift kon je ook extra punten verdienen! Als je een proefwerk niet best gemaakt had kreeg je vaak nog een extra punt als je mooi geschreven had. Als ik nu na zoveel jaren mijn klasgenoten uit die tijd tegenkom denk ik nog steeds in Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland termen van toen. +31 53 tegen 79 79met 49 de gedachte: die kon altijd heel mooi schrijven en heel goed Ik kom dan(0)6 Tonnie leren.info@ferro-ex.nl Of Gerrit, een felle donder die heel wat tikken met een liniaal van de leraar op zijn vingers heeft gekregen. Of de bescheiden Willy, die meestal tegen de muur leunde, alles op www.ferro-ex.nl het plein gade sloeg en meestal onopvallend aanwezig was. Als er een spelletje gedaan werd en er moesten teams samengesteld worden kreeg je hem er vaak gratis bij…. Mensen nemen hun karakters mee in hun leven en de scholieren met de karakters van toen zijn hun leven verder gegaan met dezelfde karakters met alle positieve of negatieve gevolgen van dien. De felle donders staan nog steeds fel in het leven, ze laten de kaas niet van het brood eten. De bescheiden jongens zullen nu wat minder bescheiden zijn in de huidige tijd, maar ze leggen het nog steeds af tegen de strebertjes. Strebertjes, met een grote dosis zelfvertrouwen en alle kansen die ze zien aangrijpen. Nu in ons instituut: Je hebt ook nog de mensen die zelf vinden dat ze het geweldig doen en zichzelf goed proberen te verkopen, echter zonder bijzondere prestaties te verrichten. Zij vinden zichzelf onmisbaar en houden het liefst collega’s dom, dan lijken zij slimmer… Laat ik nu net zo’n collega binnen ons bedrijf gehad hebben. Ik stel bewust ,,gehad”, want Vertoont uw huid kleine hij heeft inmiddels ontslag gekregen. Onze werkgever constateerde dat rimpeltjes, de collega de vergrote poriën, onzuiverheden, andere ontwikkeling van de overige medewerkers tegen hield. De voorgaande gesprekken mochten beschadigingen of heeft hij meer AKTiE geen baat hebben. Hij vond zich telkens onmisbaar en de rest van het personeel was in zijn energie nodig? Dan is de combinatie van PRiJS* beleving niet capabel... Microdermabrasie en Ultrasoon €105,-genoeg. Er volgde ontslag de perfecte De baas vond het op een gegevenvan moment en hij oplossing! reageerde op voor €59,50 gepaste wijze: ,,Ik weet dat je onmisbaar bent, maar we gaan het tòch proberen! ”

Joris Veeger

F-Gassen Gecertificeerd

Microdermabrasie met Ultrasoon

*Geldig tot 01 mei 2014

Groetjes, Tim.

Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, TL-FM 06 (Het - 21Moet 83 Kunne): 99 43,,,Twee www.bbspakimvannuland.nl Verzoekje aan Albert, Motten” van Dorus. 29 77


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Veranderingen in de zorg Op 12 maart hield Peter Verkuylen, locatiemanager van Compostella, voor 40 leden van de KBO een informatieve uiteenzetting over veranderingen in de zorg. Het is intussen algemeen bekend dat de kosten voor langdurige zorg dermate hoog worden dat de overheid een terugtrekkende beweging maakt: mensen moeten het steeds meer zélf zien te rooien met familie, buren kennissen, etc. Zó maar een beroep doen op de overheid is er niet meer bij. Voor zorgvragers én zorgverleners heeft dat grote gevolgen. In Compostella bijvoorbeeld wordt de traditionele ‘bejaardenzorg’ minder; er wordt overgeschakeld op pleegzorg en de ruimte die vrijkomt wordt benut voor iets nieuws: zorgwonen. Hierbij huur je een appartement in Compostella, en daarnaast kun je desgewenst aanvullende arrangementen kiezen: elke dag eten, de was laten doen, het huis schoonhouden, enz. Natuurlijk kost dat geld en hoeveel dat is, willen de managers van Compostella u graag vertellen. Fantastisch Halfvasten Spektakel Een geweldig feest was het op 30 maart: stralend weer, mooie optredens en een prachtige sfeer. De organisatie van de Halfvastenfeesten heeft eer van haar werk bij het realiseren van een dorpsfeest, waaraan mensen met een beperking en ouderen gratis konden deelnemen. Een voortreffelijke brunch, een enorm energiek optreden van Pater Moeskroen, de populaire Sieneke, vreemdsoortige wezens op stelten met rare voertuigen die deden denken aan Jeroen Bosch, zingende kapsters die kinderen schminkten, draaimolen, luchtkussens, enz. enz., teveel om op te noemen. Complimenten en dank aan de organisatoren en vrijwilligers die met hun inzet heel veel mensen een heerlijke dag hebben bezorgd. Lentewandeling Enkele malen per jaar organiseert de KBO een natuurwandeling waarbij Mieke van Gerwen onze vaste gids is. De eerstvolgende wandeling vindt plaats op 23 april en begint om 14.00 uur bij Het Witte Huis aan de Reekseweg. Vandaar lopen we richting Kreitsberg en Mieke zal o.a. vertellen over de herinrichting van de Rusvenseloop en de Hooge Raam. We wandelen richting paardenmelkerij en de oude vuilnisstortplaats. Verderop liggen prachtige poelen waar we kunnen genieten van voorjaarsplanten en –bloemen. De ongetwijfeld interessante wandeling – Mieke is een enthousiast verteller die enorm veel weet van de natuur – eindigt uiteraard bij Het Witte Huis alwaar de wandelaar op kosten van de KBO een kopje koffie of thee kan drinken. Graag nodigen we onze leden uit aan deze wandeling deel te nemen. Op de fiets Ging het stukje hierboven over wandelen, senioren zijn ook te porren voor ándere vormen van lichaamsbeweging, bijvoorbeeld fietsen. Traditioneel begint het fietsen van de KBO in mei. Op woensdagmiddag om 13.30 uur wordt er bij Compostella gestart voor een tocht van plm. 25 km. Onderweg wordt er ergens “aangelegd” voor een kopje koffie of thee en rond 16.30 uur zijn we weer terug. De eerste gewone fietstocht van dit seizoen vindt plaats op 14 mei maar de allereerste óngewone tocht is een week eerder en begint een uurtje vroeger. Zie hieronder. Op de fiets naar Handel. Op 7 mei vindt de traditionele KBO-fietsbedevaart naar Handel plaats. Gingen we in het verleden samen met de KBO van Reek naar Handel, vanaf dit jaar krijgt die bedevaart een andere opzet. Op initiatief van Henk van Thiel, diaken van de Sint Petrusparochie waartoe ook Zeeland behoort, gaan KBO’s uit de nieuwgevormde parochie gezamenlijk ter bedevaart. Dat betekent dat ook Volkel en Boekel van de partij zijn, maar Reek doet nog evengoed mee. Globale opzet voor KBO-Zeeland: bijeenkomst om 12.30 uur bij Compostella. - - Na aankomst in - 78


Na aankomst in Handel gaan we voor een kopje koffie/thee naar het Vossenhol. Na de H. Mis die om 14.30 uur begint, weer naar het Vossenhol voor een heerlijk gebakje en een drankje. Vervolgens wordt weer naar Zeeland getrapt, waar we rond 17.30 uur zullen arriveren. Prettig als er veel leden mee ter bedevaart gaan! En wie niet zo ver kan fietsen is ook van harte uitgenodigd met een ander vervoermiddel naar Handel te gaan. Op de fiets naar Kevelaer! Fietsen, dat kunnen de ouderen wel, desnoods met elektrische ondersteuning. Dat zullen we laten zien op 14 en 15 mei. Dan gaan we namelijk op bedevaart naar Kevelaer. Op 14 mei ginds en op 15 mei weer terug. Overnachten, ontbijten en dineren doen we in Duitsland. Omdat op en neer naar Kevelaer fietsen toch andere koek is dan een retourtje Handel, houden we van te voren een informatiebijeenkomst. Dat zal gebeuren op 24 april om 09.30 uur in het restaurant van Compostella. Wie erover denkt om mee naar Kevelaer te gaan, gelieve zich vóór 20 april op te geven bij Henk van Griensven, Buitenveld 14, 0486-451865, henk.vangriensven@telfort.nl De KBO loopt óók mee! Terecht is er veel publiciteit gegeven aan SamenLoop voor Hoop, de 24-uurswandelestafette ten bate van de kankerbestrijding. Op 21 en 22 juni zal er door hopelijk heel veel teams een etmaal in estafettevorm gewandeld worden. Het belooft op de langste dag van het jaar een heel bijzonder evenement te worden, waarbij naast het wandelen nog van alles te zien en te doen is. Natuurlijk zal de KBO erbij zijn met één of meer teams. Leden kunnen zich voor SamenLoop voor Hoop melden bij Henk van Griensven voor 5 mei. Op 8 mei vindt in Cordoba, een kamer in Compostella, een bijeenkomst plaats waar meer informatie over deze sportieve activiteit wordt verstrekt. Meerdaagse Buitenlandse Reis van de KBO Van 18 t/m 22 augustus organiseert de KBO een prachtige reis naar de Belgische Ardennen en Luxemburg. Op de heenreis worden o.a. de watervallen van Coo aangedaan. De tweede dag staat in het teken van Klein Zwitserland, een prachtig natuurgebied, en de stad Echternach. Onder leiding van een Nederlands sprekende gids wordt de volgende dag de stad Luxemburg bezocht. Vanuit Remich wordt een boottocht over de Moezel gemaakt. Wie van een biertje houdt, komt op de 4e dag aan zijn trekken: een bezoek aan de Bitburger brouwerij waarbij natuurlijk ook geproefd kan worden. Ook staat dan Vianden op het programma, waar bv. de burcht hoog boven de stad bezocht kan worden. De laatste dag kent o.a. een stop bij de onderaardse grotten van Han, een tocht door een wildpark en een bezoek aan het middeleeuwse stadje Durbuy. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers; zij kunnen zich melden bij Ria Kempen, Oude Molenstraat 4, 0486-452091, riarops@home.nl. E-mailadressen Op allerlei manieren proberen we onze leden zo goed en snel mogelijk te informeren: met een Info-boekje, met stukjes in Ut Rookelijzer, met een stenciltje bij de ONS, met ontmoetingsbijeenkomsten, met gastsprekers, enz. Maar het kan nóg beter en nog vlugger, namelijk via internet. Steeds meer mensen gebruiken een computer en dat geldt in toenemende mate ook voor onze leden. We hebben daarom besloten u ook via e-mail op de hoogte te brengen van allerlei KBO-nieuws. Daartoe hebben we echter wel uw e-mailadressen nodig. Wilt u die doorgeven aan Henk van Griensven? Zijn e-mailadres is: henk.vangriensven@telfort.nl Als u uw e-mailadres doorgeeft, bent u de eerste die weet wat er bij de KBO speelt. Dus: doen! J. Ermers, secr. KBO-Zeeland

79


Zelland is Zelland

(deel 85)

De neije gemènterood ’t Waar unnen spannenden tijd, de afgelopen verkiezingen. D’n opkomst waar zo’n bietje zoas ovveral in’t laand, nie zo bijster groot. D’n uitkomst waar wel verrassend. Die neij partij, krèk ’n par mònd aon de gang, hè de miste stemmen gekriggen. In Zelland hebbe zelfs de miste mense op die neij partij gestemd. Dè zè toch wel wa, wanne. Zullie meugen 4 stuul in de roadszaol wèèrm gaon houwen. Op 4 zetels nao haj de RPP ok nog unnen stoel d’rbij gekrigge. Durrum wouen ze dè de stemmen nog ’s unne keer opneit geteld wieren. Nou, tów bleek desse eigelijk driy stemme te veul hajjen gekriggen, en d’r wier nernte mir ovver gepraot. Zullen de partijen ’t ok ’n bietje ins worre wie mi wie saomen wil goon? Want alleen hètter niemes de meerderheid gekrigge. Dus zulle ze mi mekare moeten zien te akkerdéren. Dor zèn ze nou nog z’n best mi aon de gang. Ik ben beneit wàtter uit zal kommen; hoe onze neije gemènterood d’r uit kumt te zien. As de vereniging Herindelen ’t veur ’t zegge krijgt, dan zulle we gauw op ’n herindeling afgoon. Mar dor heb ik al zat af gezeet, en dor zulde in de naobije toekomst nog zat af te heuren krijgen. Uje makt z’n eigen al op um Zelland te ontvangen. In die raodszaol kunnen nog hendig wa stuul bij, die is gròt zat. En onze plaotselijke radio- en tv-zender, LanderdFM, die in Uje ok goed te ontvangen is, kan dan saomen mi Skyline-RTV ’n nog sterker station worre. Skylanderd-FM zouwe ze hum kunnen noemen bevorbild. Dor zit toch nog ’n bietje van’t verlejen in, hoewel we wa Landerd betreft, di bètter mar zo rap meugelijk kunnen vergeten. Uje hè ummers veul te biejen veur Zelland. D‘r is ‘n neij ziekenhuis, en nou ok ’n sort zörghotel waor dè ge hinne kunt goon en 80

anders naor van de Valk; dor kunde ok nog lekker eten ok. De aauw gemènteraodsleey zèn uitgezwaeid en de neij beëdigd. Ze kunnen d’r tiggenaon. Zal de herindeling rap naobij komme? Ik denk ‘t. Mar, zoas ik al dukker gezeet heb: Zelland is Zelland en dè bleft Zelland, hoe de gemènte ok hiet wor ze bij aongesloten worren. De zaagde ok mi de lèèste halfvaastenfiste. ’t Waar gruwelijk schòn weer, en ’t waar d’r keigezellig, zonder wanklanke. Zo kan’t dus ok. O ja, dè brengt men nou naor de vroog: Kende gij Zelland? As ik de reacties moet geleuven kende gullie d’r nie veul af. Ik heb mar wennig goei antwoorden geheurd. Of ze weten ’t nie, of ze zuuken ’t nie dur te meelen. Gelukkig wier ik ’n bietje geholpen deur Albert van Landerd-FM. Ja, dieje zender die is toch wel goud werd. Albert, bedankt! De miste reacties hai’k op Feesboek. Ja, dor ben ik ok te veinen. Ge moet toch ok ’n bietje mi dizzen tijd meegoon. Nou dan d’n uitslag: De woorden ‘Prins Gemaal’ staon op d’n umgeweijde ijzeren lichtmáást op ’t Uiventje. Nao d’n gruwelijken cycloon in ‘25 kwam, nao ’n par daag, onze kunnigin Wilhelmina ’s kijken mi durre mins, prins Hendrik, oftewel d’n Prins Gemaal, zoas dè zo deftig heit. Op ’t plaotje dèsse tiggen d’n pool hebben geschroefd kunde’t glijjk noolezen. En ’n par minsen haien ’t ok goed gerooien. Moi gedaon! Ik zal ’t veur dizze kir ’n bietje hèndiger maoken: Ernte in Zelland hengt de naam ‘Bergmaas’ tiggen ’n muur. ’t Is nie de strootnaam die ik zuuk, mar iets anders. Nou, ik ben beneit wie dè ’t nou wit. ’t Wurd buiten wir grif moier weer, dus as ge d’r gezellig op uit fietst, en goed rondbliekt, dan ziede’t misschien wel ernte hangen. Meel ’t mar deur: victorvanuje@hotmail.nl Nou mensen, nog16 wor… Wies d’n volgende kir. Victor van Uje


ALLES VOOR UW TUIN * ZAAI- EN POOTGOED * KWEEKBAKJES * PERK- EN GROENTEPLANTEN * KLEINFRUIT STRUIKEN * GEWASBESCHERMINGSMID. * POTGROND/TUINGROND * MESTSTOFFEN

* VIJVERFOLIE * VIJVERPOMPEN/FILTER * VIJVERPLANTEN * VIJVERVISSEN * TUINDECORATIES * AFRASTERINGSMAT. * TUINGEREEDSCHAP

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 81


Te KOOP Peugeot 206 1.4 forever i.z.g.st BJ: 7-1-2008 Km: 82.000 Benzine info@drukkerijzeeland.nl www.drukkerijzeeland.nl

Vraagprijs EURO 4.995,Tel: 06 - 13 48 26 36

T 0486 45 33 87

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. U zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 82


BILJARTCLUB ZEELAND organiseert het 21e LANDERDS KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN. Dit kampioenschap zal gehouden worden van 15 t/m 23 mei 2014 in café zaal eetcafé HET OVENTJE te Zeeland. Aanvang avonden: 19.00 uur, zaterdag: 12.00 uur. Er wordt gespeeld in 4 categorieën: a. 0.000 t/m 0.249, b. 0.250 t/m 0.399, c. 0.400 t/m 0.549, d. boven 0.550. Alle inwoners van de gemeente Landerd kunnen deelnemen. Iedereen speelt drie partijen in de voorrondes, waarna van elke categorie de eerste vier naar de halve finales gaan. Tijdens de voorrondes speelt men 3 partijen op 1 avond. De halve finales en de finales worden gespeeld op vrijdag 23 mei. Er wordt gestreden om schitterende bekers. Inschrijfgeld bedraagt € 7,00 Inschrijven kan t/m zondag 21 april bij: CAFE HET OVENTJE KWALITARIA DE GROOT VIA ONZE WEBSITE

ZEELAND OF ZEELAND OF WWW.BCZEELAND.NL

INFO: Peter Huvenaars, tel. 0486-451971.

1 uurtje kan het verschil maken. Voor een vrouw (1956) met chronische zenuwpijn over haar lichaam en aan bed gekluisterd zoeken wij een vrijwilliger voor de woensdag voor 1 tot 1 ½ uurtje om de 2 of 3 weken. Ondanks haar ziekte staat ze erg positief in het leven en ze zou het geweldig vinden om samen met jou bezig te zijn met naaiwerkzaamheden. Dat is/was haar grote passie. Alleen lukt

dat niet meer. Ben jij handig met de naaimachine en vind jij dit ook leuk? Laat het dan weten, dan kunnen we samen aan de slag, uiteraard onder het genot van een kop koffie en een gezellig praatje.

Heeft U interesse, neem dan contact op met de regioconsulent BLINK vrijwilligerswerk regio Oss Mia Ewalts via m.ewalts@dichterbij.nl of 06-53402784. Of het secretariaat van BLINK: Tel: 088 75 40 400 of mail info@blinkuit.nl

Nieuwe website SJB Zeeland. Vanaf deze maand is de geheel vernieuwde website van SJB Zeeland online. De nieuwe site is fris, vrolijk en voorzien van alle informatie. Je vindt er informatie over onze activiteiten, de uitleen van onze materialen en het verhuur van tenten en inkaterrein. Natuurlijk staan alle foto’s van onze activiteiten online. Via onze site kun je SJB ook mailen of je opgeven (indien nodig) voor de activiteiten. Kortom, een site voor de toekomst! SJB dankt het team van www.kwaaijongens.nl voor de fantastische hulp hierbij! Nieuwsgierig geworden? Neem snel een kijkje op www.sjbzeeland.nl

83


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

Chanson Royale De mensen die erbij waren vorig jaar, kunnen het zich ongetwijfeld nog levendig herinneren, de primeur van Zeelandia’s eerbetoon aan de Zeelandse gedecoreerden: Royal & Jazz. In een bomvolle tent werd toen een bijzonder concert ten gehore gebracht met een professionele jazz-zangeres. Na het succes van die avond leek een nieuwe traditie geboren... Nu zijn we een jaar later en staan we inderdaad aan de vooravond van weer zo’n gedenkwaardig muzikaal evenement. Op 25 april a.s. zal het Harmonieorkest van Zeelandia namelijk wederom een concert organiseren van Koninklijke allure: Chanson Royale! Ditmaal geen Jazz, maar Franse chansons als thema. Met medewerking van een beroemd chansonniere wordt een stukje Frankrijk naar Zeeland gehaald. Niets wordt aan het toeval overgelaten om het publiek zich in Parijs te laten wanen. De zaal van het Witte Huis wordt in Franse sferen gebracht en het zal aan niets ontbreken... Franse wijnen, Franse versnaperingen, maar bovenal prachtige Franstalige muziek. Zangeres Micheline van Hautem zal, onder begeleiding van Zeelandia, u vervoeren met prachtige klassiekers van onder andere Jacques Brel en Michel Fugain. Muziek die iedereen herkent en zal waarderen. Een avondvullend programma volgens een uniek concept.

14.267

Micheline van Hautem is een internationaal bekend chansonniere. Haar uitverkochte concerten brachten haar in New York, Edinburgh en Australië. Terug in Europa werd ze warm onthaald met als kers op de taart een uitverkocht Amsterdams Concertgebouw.

Micheline van Hautem

Ze heeft samengewerkt met The Alessi Brothers, Erik de Jong (Spinvis), Tim Finn (Crowded House) en Mathilde Santing. Haar eerste liefde is zonder twijfel de muziek van Jacques Brel. Ze zong zelfs een duet met de neef van Jacques, Bruno Brel. Er volgt een heuse tour en een CD ‘L’esprit de Jacques’ met Bruno waarmee Micheline een perfect duo blijkt te zijn. Al met al niet de minste en het is een grote eer voor Zeelandia om met deze artieste samen te mogen werken. Met Het Witte Huis als nieuwe locatie zullen we meer mensen kunnen verwelkomen dan vorig jaar en wederom zijn de personen die een Koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen de eregasten van de avond. Het concert zal plaatsvinden op vrijdag 25 april, de avond voor Koningsdag. Kaarten zijn voor slechts € 7,50 (inclusief koffie en amuse) verkrijgbaar bij C1000, Tonny Willemsen en Van de Walle Wellness. Dit mag u absoluut niet missen!! Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding:

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. (0486) 45 25 82 tel. (0486) 45 33 73 (na 18.00 uur) Bestuur Zeelandia

84


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

85


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

86


Voorlezen voor peuters en kleuters Woensdagmiddag 14 mei gaan we weer voorlezen voor peuters en kleuters. Het tijdstip is van 15.00 tot 15.30 uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Annie M.G. Schmidt-week 2014 Dit jaar, van 14 t/m 24 mei, staat de Annie M.G. Schmidt-week in het teken van Pluk van de Petteflet . Onder dit thema vinden in het hele land activiteiten plaats in boekhandels, bibliotheken en op school. Pluk heeft een rood kraanwagentje, en samen met Aagje en De Stampertjes beleeft hij verschillende avonturen. In de bibliotheek van Zeeland is bij gelegenheid van deze week een tentoonstelling ingericht omtrent Pluk. Schrijver Ruben Prins op bezoek Kinderboekenschrijver Ruben Prins was vrijdag 4 april op bezoek bij de basisscholen De Wizzert en Vlasgaard. Elk jaar organiseert bibliotheek Zeeland een schrijversbezoek voor de Zeelandse scholen. Kinderen van respectievelijk groep 7/8 en groep 7 hebben de afgelopen weken boeken van deze schrijver gelezen en konden daardoor gerichte vragen stellen aan Ruben, over zijn schrijverschap, zijn boeken en zelfs over zijn privéleven.

14.268

14.269

Toch wel heel bijzonder: vier generaties in één familie! Van links naar rechts: Overgrootmoeder Marie Voet (95 jaar uit Schaijk en al 18 achterkleinkinderen rijk!), mama Angelique van Wiechen (31 jaar uit Zeeland), oma Magreet van Wiechen (57 jaar uit Zeeland) en baby Maudi Derks (7 februari 2014 uit Zeeland). 14.270 87


Avond4daagse Zeeland van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei Van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei kunt u weer deelnemen aan de jaarlijkse Avond4daagse voor wandelaars in Zeeland. Georganiseerd door het Avond4daagse Comité Zeeland met hulp van Buurtschap De Steenmakkers, onder auspiciën van de Nederlandse Wandelsport Bond. Iedereen kan mee wandelen: individueel of in groepsverband. Ook wandelaars buiten Zeeland zijn welkom en je hoeft geen lid van een wandelvereniging te zijn. Elke dag zijn er routes uitgezet in Zeeland en omgeving van 5, 10 en 15 kilometer. Op drukke kruispunten en oversteekplaatsen worden de wandelaars begeleid door verkeersregelaars. 14.271 Kom naar de intocht op vrijdag in Damastraat

De vierde dag is zoals andere jaren een feestelijke gebeurtenis. Ook dit jaar zullen we de laatste meters door een feestelijke Damaststraat lopen. Je loopt de laatste kwartkilometer tussen de toeschouwers naar de finish op de Vlashoeve, begeleid door gezellige muziek van de DJ en de Zeelandse harmonie/jeugdorkest! Vanaf 19.30/19.45 uur zullen de wandelaars op de Damaststraat binnen gehaald worden. Natuurlijk is iedereen die nog wil aanmoedigen hier van harte welkom! Er is voldoende parkeergelegenheid in de omliggende straten. De Damaststraat en gedeelte Vlasroot (basisschool) is afgesloten voor verkeer. Het parkeerterrein van de sporthal is alleen te bereiken via de kleine ingang aan de Vlasroot. De Nederlandse Wandelsport Bond-medailles worden uitgereikt bij de Vlashoeve, waar ook de prijsuitreiking voor de groepen plaatsvindt. Loop mee in een groep en maak kans op een leuk aandenken! Als je met een groepje vrienden of vriendinnen loopt (minimaal 5 personen inclusief begeleiding) maak je kans op de wisseltrofee “de wandelstok” en een mooi aandenken. Hoe kun je winnen? Bijvoorbeeld door dezelfde kleur kleding te dragen, eigen shirtjes te maken, als groep bij elkaar lopen, gezellig zingend de kilometers maken, enz. Een anonieme jury beoordeelt de groepen. Er is een prijs voor de beste 5 km en 10 km groep. De begeleiding van een groep met kinderen van 12 jaar en jonger, moet minimaal 16 jaar oud zijn en dient ook voor deze Avond4daagse ingeschreven te zijn. Vooraf digitaal inschrijven nu geopend! Dit jaar is het ook mogelijk om je van tevoren online in te schrijven voor de Avond4daagse. Bij de start ligt de ingevulde wandelkaart dan op de Vlashoeve klaar, wat dus tot kortere wachttijden zal leiden. De online inschrijving is nu al geopend. Na het digitale inschrijven op www.avond4daagsezeeland.nl ontvang je direct per mail het inschrijfnummer. Met dit inschrijfnummer kun je op de startdag jouw wandelkaart ophalen tegen contante betaling van de deel14.272 namekosten. Ook groepen kunnen zich compleet online inschrijven of het groepenformulier via de site downloaden. Online inschrijven kan t/m zaterdag 17 mei. Inschrijven en starttijden Gewoon inschrijven kan natuurlijk ook nog op dinsdag 20 mei bij de start- en finishplaats De Vlashoeve aan de Puttelaar. De 15 km-wandelaars kunnen vanaf 17.30 uur inschrijven waarna er gestart kan worden om 18.00 uur. Het inschrijven voor de 5 en 10 km kan vanaf 18.00 uur. De starttijd van de 10 km is om 18.15 uur en de 5 km wandelaars gaan om 18.30 uur van start. - - Kinderen van 12 - 88


Kinderen van 12 jaar en jonger moeten onder begeleiding lopen Mar as ge dor ovver no got denken vuulde 'tdie al in uwwen 16 buik kriemelen en asbegeleige nog un van eendan wandelaar minimaal jaar oud is. Deze bietje langer nodenkt, krijgde der/ouder 'r ok nog koppijn dient ook van alsen wandelaar toch heg van 't allebei dezezun Avond4daagse nut um as uningeredelijk mens te kunne leven.schreven Mar wa ‘k teok zijn. nog Deovver kostenda voor nodenken alle wandelaars wil zeggen bedragen is 't volgende. € 4,00 As gellie, zeer gewaardeerde ok af en tow, ok wa no zot willen denken nor on leiding van (€lezers 1,00 per dag). mijn gesemmel dan zou ik me toch wel un bietje vereerd vuulen. Niemand makt iets um ut als Het Comité Avond4daagse Zeeland een eigen un waardeloos vod onder de mat te looten vegen. Dorvur hè de heeft Schepper ons ok06-nummer nie gemakt. voor vragen e.d.: (06) 137 90eren. 226. Nou Op dit T'is ok zijn bedoeling da we mekaar ok ollemol un bietje ik nummer zijn wij ook bede Avond4daagse. Ofdor kijk voor meer info op de di zit te schrijven krijg ik ok al reikbaar un bietjetijdens kop-, harten zielepijn want 14.273 site: www.avond4daagsezeeland.nl. haauw ik mun eigen ok lang nie altijd on. Dus da wurd toch wer wa boete doen of zò mè al die pijnen de boete al vol don worre. Ik hoop 't mar zon bietje. Geachte hondenbezitters: wie de schoen past trekt hem aan O ja, Victor, ik moet ouw eigenlijk ok nog unne prijs toekennen want gij het men eigenluk de onzet gegivven on di lang epistel. Ik hoop da Vorig jaar heb ik het hele jaar de berg bij de molen in de Molenstraat gemaaid zodat die er het ge 'r ok un bietje van hebt genoten. Ik zou er zun best um kunnen hele jaar netjes bijligt. Dit is een heel werk omdat de laatste jaren hier niet veel aan gedaan is lachen as blijkt da ge op un hiel aander plots oijt unne natte reet op (de molen is van de gemeente en die heeft geen prioriteit). Maar nu is er een vervelende bijhet geloepen, da ge op un hiel aander plots oijt uit de modder bent komme kruipen. Heel komstigheid. Er zijn mensen die hun hond uitlaten bij de molen maar vervolgens de poep niet misschien bende wel ergens in de Brobbelbies ergens oijt un prehistorisch graf tevurschijn opruimen. gekommen. Gij wist tenminste wor Manus Mes zun schuilkuil haij! Anders haijde gij dor zoewe nie Dit is niet echt lekker als tijdens het maaien de stront om je oren vliegt. Ik had al een bordje geovver kunne schrijven. Zal ik ouw mar de speurneus prijs toekennen. zet met de tekst “s.v.p. geen poep” maar dat heeft iemand weg gehaald. De gemeente wil er Wat ik bij dezen ok even wil vermelden is dat ik de eerste paar jaar ook onder unne schuilnaam ook geen officieel bord neerzetten, want dat doen ze allen maar bij openbare speelplaatsen heb geschreven, maar ik gebruikte telkens weer unne andere naam. Zeg maar unne naam die dus met andere woorden: ik ben bedankt. bij toeval uit mijn pen kwam rollen totdat ik gewoon per ongeluk mijn eigen naam eronder had Als dit verhaaltje niet helpt weet ik niet of ik hier nog lang mee door ga. Ik hoop echter dat de gezet. Kort gezegd ik was per ongeluk uit de “kast” gekomen want ik wist niet of ik wel un zinnig betreffende hondenbezitter(s) tot inkeer komt zodat ik van deze vuiligheid verschoont blijf. stukske kon schrijven en daar twijfel ik nog altijd aan. Ik doe dit geheel op vrijwillige basis zonder enige vergoeding. Waarde lezers als er maar een lach uw lippen krult bij het lezen van mijn stukskes dan voel ik me Toon Leijssen al un bietje geslaagd. Veel lachen twijfelgroetjes gewenst. Nieuws van Zangvereniging 'De Loreley' L. v.d. Heijden In het jaar 2014 vieren wij ons 55-jarig bestaan als gemengde zangvereniging. Wij willen dat op gepaste wijze vieren door enkele concerten te geven en een reisje met onze leden en partDE GROTE BEER. ners. Ons eerste optreden in dit kader betreft een jubileummis met begeleiding van een klarinetchoir. Deze uitvoering zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei a.s. om 17.30 uur in de parochiewie, o wie zal hem de oren wassen 0, grote, holle, stoute beer kerk van Schaijk. durft hem op zijn tengels te patsen zo gaat het hele Westen tekeer wiegehad durft hem nagels te knippen hou toch je grote klauwen thuis Wij hebben in het verleden zeer goede ervaringen metde begeleiding van klarinetten dus of hem van zijn troon te wippen? luister naar ons protestgedruis. het belooft een mooi optreden te worden. U bent allemaal van harte welkom! heb je dan nog niet land genoeg voor huis, mens, dier en ploeg al die smoezen door ons gehoord hebben ooit de wereldorde verstoord.

Bestuur 'De Loreley' wereldleiders gebruik uw verstand zet trots en koppigheid aan de kant en ga samen aan de tafel zitten samen flirten is beter dan kiften.

laat dat toch niet weer gebeuren door de wereldvrede te verscheuren vanwege landjepik op hoog niveau vrede is een heel kostbaar cadeau.

een vuurtje is gauw aangestoken maar als de vrede wordt verbroken wie kan de brand dan nog blussen de gemoederen in redelijkheid sussen.

maar wie zal die brutale slokkebeer wereldleiders ga maar flink te keer laat luid uwen onze protesten horen voordat er een despoot wordt geboren.

naar rechts: stelVan de links feiten eerlijk aan de kaak Overgrootmoeder Keeris-Carpay (geboin een internationale Wies rechtszaak ren 1922 uit Zeeland), baby Zoë Louise (gebovraag desnoods hulp van Mr. Visser in Leeuwarden), Nellie Brouwerdieren beslist alles met eenoma sisser! Keeris (geboren 1956 uit Eext) en moeder Kim Brouwer (geboren 1981 uit Harkstede)

L. v.d. Heijden 14.274

Toch wel heel bijzonder: vier generaties in één familie!

17 89


Uitnodiging Dodenherdenking Landerd op zondag 4 mei 2014 Op zondag 4 mei a.s. herdenkt Nederland allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. In Landerd berust de organisatie van de dodenherdenking bij het Comité Dodenherdenking Landerd, dat bestaat uit een afvaardiging van de kerken, de Stichting Vier Vrijheid Schaijk, de Vereniging van Oud Indiërstrijders (VOIS) en de gemeente. Het programma luidt als volgt: 18.00 uur: Samenkomst bij Mariakapel aan de Kapelweg in Zeeland, alwaar kranslegging 19.00 uur: Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de H. Antonius Abt kerk in Schaijk 19.45 uur: Kranslegging en vlaggenceremonieel bij het Vredesmonument 20.00 - 20.02 uur: 2 minuten stilte Vanaf 20.20 uur: Informeel samenzijn in het Heemkundegebouw De Komme Netjeshof 2 in Schaijk 21.00 uur: Einde bijeenkomst Iedereen is van harte welkom!!! Daarnaast verzoeken wij u op 4 mei a.s. vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen, als bewijs van eerbied en respect voor de doden en degene die gewond zijn geraakt. Het comité Dodenherdenking Landerd

90


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

91


Schenking aan de kinderen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Een bedrijf beginnen of overnemen? Praat eens met ons over de mogelijkheden.

Van Mourik & de Bie Notarissen is een all-round kantoor in de regio met een persoonlijke benadering.

Kantooradres

De Donk 21 Schaijk Postadres

Postbus 7 5374 ZG Schaijk

92

T 0486 - 46 26 14 F 0486 - 46 28 32 E info@vanmourikendebie.nl I www.vanmourikendebie.nl

37


"DE BOERDERIJ" IN ZEELAND HOUDT OPEN DAG OP ZONDAG 1 JUNI 2014

ingridcardsandmore.blogspot.nl Workshops (stempelen/kaarten/traktaties/en meer!)

Vrijgezellenfeest? Zorgland Dienstverlening in Zeelandal opent trots vanaf €vol 6,50 p.p.!! Babyshower? haar deuren op zondag 1 juni 2014. Vriendinnendag? Iedereen is tussen 12.00 en 16.00 uur welkom om een kijkje te nemen op onze nieuwe bezig met producten zorgboerderij. De zorgboerderij Kortom… bevindt creatief zich aan dezijn Brand 60 net buiten zeeland op het erf van van Stampin’ Up!®? Kijk voor meer informatie fam. v.d. Loop. Voorheen was hier een melkveebedrijf, nu draait op deze plek alles om de mijn website. Wie proeven weet tot ziens! zorgboerderij. Bezoekers kunnenopdeze dag sfeer van de boerderij en genieten van Heijnen van Landerd. verschillende activiteiten. De dag wordt geopend Groetjes, door deIngrid wethouder

Neem een kijkje in onze "Hooiberg" waar de deelnemers samen komen. Deze ruimte wordt gebruikt voor creatieve activiteiten, de lunch, bakken en er is ruimte om te rusten. De aangeleerde vaardigheden worden onderhouden of verder ontwikkeld, zoals de lunch voorbereiden, opruimen, poetsen, lezen en schrijven. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in de koeienstal, bij de kippen, ons konijn, de workshopruimte en onze tuin. Er is de mogelijkheid om je rond te laten leiden door één van onze deelnemers of hun begeleiders. Kinderen kunnen op de open dag knutselen, springen op het luchtkussen, spelletjes spelen en pannenkoekjes eten. Op deze dag wordt ook aandacht besteedt aan de veranderingen in de zorg, begeleidt door Yvonne Zonnenberg van Zonnenberg Organisatie & Management uit Zeeland. Op de boerderij is iedereen - jong en oud - welkom. De deelnemers op de boerderij hebben een verstandelijke beperking en vinden hier een zinvolle dagbesteding. Ze  hebben een speciale zorg- en hulpvraag. Ze hebben  behoefte aan een prikkelarme en gestructu-reerde en  veilige omgeving. Door de kleinschaligheid is het mogelijk  om de deelnemers extra aandacht en nabijheid te geven. Zaterdagopvang wordt ook geboden.

  

14.275

Zorgland Dienstverlening biedt verder nog de    woonzorgbegeleiding in het Boterbloem appartementen een beperking. complex en thuiszorg voor mensen met

Meer informatie is te vinden op www.zorgland.nl. Volg ons op facebook.com/ZorglandDienstverlening.

 

  U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? 

 Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging.

 Naam:.....................................................................................................................................................  



 Adres:...................................................................................................................................................... 

   Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:...................................

  GC Zeeland. utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411  13 93


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Tweede paasdag tentoonstelling over archeologie, geschiedenis en topografie.

In het vorige Rookelijzer berichtten wij u al over de tentoonstelling op tweede Paasdag. Inmiddels is de inrichting bijna klaar. Het is een interessante tentoonstelling, die een inzicht geeft in de historie van ons dorp. Kaarten en bodemvondsten verduidelijken dit alles. In de vitrines zijn gebruiksvoorwerpen van de laatste 100 jaar uitgestald. In dit Rookelijzer treft U een poster aan met de verdere gegevens. Wij nodigen u dan ook van harte uit om op tweede Paasdag tussen 11.00 en 17.00 uur een bezoek aan het heemhuis te brengen.

Programma

21 april 28 april 4 mei 7 mei

Paastentoonstelling in het heemhuis Lezing door Hans de Jong: Het ontstaan van de Maas Publiekswandeling door Zeeland met gidsen van Heemkunde Liederentafel

Deel 3 van de artikelen over de periode van onze bevrijding, door Albert de Groot:

In ENGELAND gestart, op de BROBBELBIES geland.

Maandag 18 september 1944 was in de lucht gelijk aan zondag 17 september. Wederom de lucht vol vliegtuigen , die richting Duitsland gingen. Ook weer voorzien van aanhangers zoals we dat zeiden. Bij het constant naar boven kijken zagen we soms ook vliegtuigen zonder aanhanger ( glider). Op een gegeven moment zien we dat ook en tegelijkertijd zien we boven de Zevenhuis een kleiner vliegtuig rondcirkelen en steeds lager gaan vliegen. Daar moesten we naar toe. In onze overals en op klompen begon de ren naar het vliegtuig. Een buurjongen , Kees Jans, zag een snellere mogelijkheid. Hij haalde thuis een paard uit de wei en vertrok via de Schoolstraat richting Nistelrode. Al hollend kwamen we op de Zevenhuis. Daar was niets te zien. Dan maar verder via de Weversweg tot een onvoorzien eindpunt. Uiteindelijk zien we de glider, of wat er nog van over was en daar was het druk met allerlei mensen uit de omgeving. Er vloog steeds een kleiner vliegtuig rond dat rode lichtkogels afschoot. Het bleek namelijk dat naast “ons” vliegtuig grote blinkende granaten lagen met de punt er nog op. Er werd van alles mee genomen, alles was nieuw en onbekend spul. De wielen met banden waren al verdwenen, het voertuig (jeep?) uit de neus was ook verdwenen. Iedereen scheurde stukken doek van de romp ( groene buitenkant en rode binnenkant) en namen mooie latjes en touw (nylon) mee. Op een gegeven moment zien we twee fietsen met mannen in het blauw van de Schaijkse kant aankomen. Iedereen duikt in de droge sloot en wacht af. Het blijken 2 boeren te zijn. Toen even later vanaf de Nistelrodese kant een voertuig uit de bossen kwam rijden, sloeg iedereen op de vlucht. Wij richting Zeeland, dwars door de bossen, waarbij zelfs een konijn om je been vloog. Halverwege kwamen twee fietsers van de Schaijkse kant in vlotte vaart aan rijden. Het bleek Jo Bongers van Kes Tonije te zijn. Hij had een paar witte roeipeddels aan de fiets hangen. (Waarschijnlijk van het vliegtuig dat in Schaijk gevallen was). We rennen verder en komen op Nabbegat terecht. Dan via het kerkpaadje naar ’t Zand . Via het pad tegenover de winkel van Van Beek via de slootkanten en door de weilanden naar de Strepen. Via een landbouwpaadje kwamen we bij de schuur en silo van Antoon Jans. Omdat na 8 uur niemand meer op straat mocht komen waren we voorzichtig geworden. Toen we een onbekend geluid hoorden doken we in de lege silo en gluurden naar de Kerkstraat. - - Daar zagen we - 94


Daar zagen we een oude Nederlandse auto met links en rechts vòòr op de spatborden een persoon met oranjeband en een geweer in de aanslag. Ze kwamen slager Jan van Dongen, Kerkstraat 96, ophalen, die naar het ziekenhuis moest. Toen ze vertrokken waren gingen we naar huis en konden zo’n gebeurtenis nooit vergeten.

Maandag 28 april: Lezing: het ontstaan van de Maas

Op maandag 28 april zal de heer Hans de Jong een presentatie houden over het ontstaan van de Maas. De heer de Jong is jarenlang leraar aardrijkskunde geweest aan de lerarenopleiding en kan prachtig vertellen over dit onderwerp. We gaan terug naar een tijd dat de aarde nog niet was bewoond door mensen. Het verloop van de Maas wordt gevolgd vanaf de bron in Noord-Frankrijk tot zijn uitmonding in de Noordzee. De heer de Jong laat u zien waarom het landschap rond de Maas er nu uitziet, zoals het er uitziet. Dat klinkt moeilijk, maar hij kan het heel goed uitleggen. De lezing met veel, heel veel plaatjes en foto’s wordt gehouden in het Heemhuis. Niet-leden betalen 1,50 euro entree. Aanvang is 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open.

Website

Hebt u al eens op de website van de Heemkundekring gekeken? Daar zijn steeds meer zaken op te vinden. Het laatste nieuws, de complete jaaragenda, foto’s van activiteiten kunt u daar bekijken. Voor leden is er ook de mogelijkheid om alle verslagen terug te lezen van de vergaderingen.

Heren Recreanten kampioen

De heren recreanten van Detac zijn in de Udense winteravondcompetitie kampioen geworden in de tweede klasse ! Het team bestaande uit; Arnold Bongers, Hans van der Heijden, Marco van Hout, Ruud van Hoek, Remco den Ouden, Martien Moeskops, Dirk Verstegen en Jos van der Wijst werd twee wedstrijden voor het einde van de winteravondcompetitie enigszins onverwacht al kampioen. De Heren wonnen op 19 februari vroeg in de avond van het team "Sicuro". De uitslag (2-1 winst) viel wat tegen en was nog lang niet voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Er waren nog steeds twee punten meer nodig om kampioen te worden. Dus de heren gingen rustig huiswaarts. Toen bleek dat de naaste concurrect "Vollan" later op de avond onverwacht verloor was Detac toch kampioen. Een week later werd het team voorafgaand aan de volgende wedstrijd door de organisatie van Saturnus Hendriks Coppelmans in de bloemetjes gezet in de nieuwe sporthal Muzerijk. Dat bleek wat voorbarig want het Detac-team bleek met slechts 4 personen aanwezig te zijn, en dus dreigde een punt mindering. Ruud had zich vergist in de tijd en Marco bleek in de verkeerde zaal te zijn. Toen Marco op de valreep binnenkwam kon de wedstrijd doorgaan en het kampioenschap definitief veilig worden gesteld. De wedstrijd tegen "Marcs BBQ" werd na verlies in de eerste set en met vijf man in het veld gewonnen met 2-1. De laatste set-up werd zelfs met een stijlvolle 3meteraanval afgerond. 14.276

Meer informatie over Detac?

Kijk voor meer informatie en nieuwtjes over V.C. Detac op site: www.vcdetac.nl Of volg ons op Facebook! https://www.facebook.com/vcdetac 95


Alpe d’Huzes team Piets Challenge 2014 Dit jaar gaan we; Marie-Louise Heijs, Karin Klamer, Mary Verhoeven en Haico van Deijne uit Zeeland, Mat van Sambeek en Geertje Braks uit Mill en Henrie Verhoeven uit Haaren nog één keer de Alpe d'Huzes lopen en Team Piets Challenge 2014 fietsen.

14.277

De reden om dit in Mill te doen laten plaats vinden heeft te maken met de samenstelling van het team natuurlijk, maar ook met de vele sponsoractiviteiten in kader van "Samenloop voor Hoop" dit voorjaar in Zeeland. Het team Piets Challenge gaat de uitdaging aan om vanaf 21 april 14:00 uur tot 27 april 14:00 uur één fiets 24 uur per dag draaiende te houden in het GLAZEN HUIS. Het Glazen huis staat in het centrum van Mill nabij de kerk. Natuurlijk is ook iedereen uit Zeeland en omstreken welkom tijdens die week. Je kan komen fietsen, wandelen, eten, feesten of gewoon gezellig komen kijken. Zie hiervoor het progamma op deze pagina en op www.glazenhuismill.nl Voor jong en oud is er een prachtig programma samengesteld en iedereen is van harte welkom! Voor informatie: Haico van Deijne 06-21215411 96

We gaan deze uitdaging op 5 juni als team "Piets Challenge" weer aan. Zoals inmiddels ook wel bekend zoeken we daarvoor sponsoren om geld te verzamelen voor onderzoek naar en behandeling van kanker. We hebben daarom een sponsorweek georganiseerd van 21 t/m 27 april in Mill. Stichting Activiteiten Mill ondersteunt deze sponsorweek.


Dankbetuiging.

voor alle rijopleidingen en personenvervoer

14.197

Mevr. Anneke van der Zanden-Swiers, wonende Molenstraat in Zeeland, Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland werd in maart jl. 90 jaar. Keurmerk T 0486 454545 - F 0486 453155 Taxibedrijf VAN HARTE GEFELICITEERD. info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl Caravanstalling: Van de Brand, Kleine Graspeel 4a, Zeeland. Tel. 0486-452049

Theo en Corrie Bongers-Verbruggen 50 jaar getrouwd op 3 april 2014. Van harte gefeliciteerd.

Namens de kinderen en kleinkinderen.

Pedicure

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven Dionne van Dongen tijdens het ziek zijn Ham-v. en na het overlijden van onze (schoon-)moeder en oma

• Eigen praktijk ruimte

Coby van der Horst-Willems van Dijk • Nieuwste nat-techniek

apparatuur Kinderen en kleinkinderen • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie Een woord, een gebaar of een kaart, • doet Reumatische en diabetische het je goed, wanneer je iemand voetverzorging die je lief hebt, missen moet. • Behandeling na afspraak Langs deze weg willen wij onze dank

betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, in het bijzonder verzorgend vragen het en/of afspraken: Voor personeel van Compostella, Oude 18 Dr. Wolf enMolenstraat Dr. Wildenberg, Kapelaan PeterEJ Hagenbeek 5411 Zeeland en Uitvaartzorg Van Lokven, Tel nr.: 06-46504970 na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Mien Vertogen van der Heijden Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zovelen geliefd was. Familie Vertogen.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens ziekte en overlijden van mijn man, onze pap en trotse opa

Gerrit van Zutven

Wendy’s Hondenkapsalon

SARIS TANDEMASSER aanhanger, 251 x 130 cm, type 2520, vrijwel niet gebruikt.

In het bijzonder willen wij bedanken, familie, Voor de complete vachtverzorging vrienden, kennissen en buren voor de vele van kleine honden bezoekjes kaartjes en bloemen, Dr. Roozendaal, Wiljan, Miranda en collega’s van UitvaartzorgEen Van Lokven,maken Diakenkan Vanvia: afspraak Thiel, Rianne, Gonnie en Carien voor het verzorgen van een mooi afscheid. Wendy Bens

Guus te Meerman, 06-23235785

Berna, kinderen en kleinkinderen VanZeeland Zutven 5411 PA

Te Koop:

Brand 61

Tel.: 0623665948 97 9


OPENDAG 2 e PAASDAG aanbiedingen alléén tijdens de open dag 21 april 10.00 - 16.00 uur

Bij aankoop van KUNSTSTOF KOZIJNEN:

GRATIS RECHTE LAS

OF 50% KORTING HOUTLOOK!

OF 50% KORTING OP HORREN

Op gehele collectie ZONWERING, rolluiken en sectionaal deuren:

! 10% KORTING!

MEERPRIJS ZONWERENDE PLATEN ZONDER ETEN & MONTAGE! Gehele collectie HORREN EN ROLGORDIJNEN: GRATIS INM

Bij plaatsing TERRASOVERKAPPING:

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland, tel 0486 - 45 37 78, www.vanvlietzeeland.nl

• sterkstroominstallaties • zwakstroominstallaties • particuliere alarminstallaties

H. Bongers

98


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

99


Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw De Klijn Bouw verzorgt ruim 20 jaar bouwprojecten voor particulieren en bedrijven. U kunt bij ons terecht voor de uitvoering van alle bouwzaken. Denk hierbij aan timmerwerk, metselwerk en glaswerk voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud van uw woning, garage, serre, of erker. Onderdelen als kozijnen, deuren, plafonds, keukens, badkamers en dakkapellen nemen we graag in handen. Verder zijn we gespecialiseerd in beglazing binnen- en buitenshuis in alle vormen. Niet alleen enkel glas in alle kleuren en figuren en dubbel, HR+, HR++, veiligheids- en zonwerend glas valt binnen de mogelijkheden, ook glas-in-lood en glas-in-koper ramen worden op ambachtelijke wijze handgemaakt in ons eigen atelier. Nieuw; Steiger Houten Tuin Meubelen, vraag de flyer op via de mail/ telefoon of kom een kijkje nemen in onze tuin aan de Hoefslag 10 te Zeeland. Kwaliteit, persoonlijk contact en service staan bij ons voorop, evenals het waarborgen van wederzijds vertrouwen. Dit laatste onder andere door middel van gespreid betalen van de aanneemsom nรก verrichte werkzaamheden, zonder aanbetaling. Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij De Klijn Bouw, neem dan contact met ons op en dan maken we snel een afspraak. Meer informatie vindt u op onze website www.deklijnbouw.nl. De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10, 5411 LS Zeeland (NB) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 | E w.deklijn@telfort.nl | W deklijnbouw.nl

* * * * *

Sierbestrating / Klinkers Gebakken klinkers (nieuw en gebruikte) Beton- en Pallisadebanden Sier- en Tuingrind Natuursteen

* * * * *

Terrastegel / Betontegels Muurelementen (Zandbak)Zand Verlichting Waterornamenten

Ook verzorgen wij het ontwerp en bestrating van uw tuin. Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 100


VADER MUIS HELPT DE EENDEN EN DE ZWANEN. Zoals iedere morgen, loopt vader Muis een rondje door de tuin, om te kijken of hij iemand ergens mee kan helpen. Het is stralend weer vandaag en Lis en Suus huppelen aan vaders arm met hem mee. Dan staat vader Muis plotseling stil bij de grote vijver van de zwanen en de eenden. Hij luistert goed, het is of de eenden naar hem roepen. Snel loopt hij een eindje verder. Vlak bij het eendenhok ziet hij alle eenden en zwanen dicht bij elkaar staan. Als hij nog dichter bij komt hoort hij dat ze angstig roepen: “Help, help ons.” Vader schrikt erg en vraagt wat er aan de hand is. Dan roepen de dieren allemaal door elkaar dat er iets heel engs in het water ligt. “Niemand van ons durft er nog in de vijver, alleen de vissen zwemmen vrolijk rond. Wij zijn bang dat er iets naars met hen gebeurt,” zegt de grote Zwaan. Alle dieren kijken heel bang naar het midden van de vijver. Ook vader Muis kijkt naar het grote ding wat midden in de vijver ligt. Vader Muis moet al stiekem een beetje lachen, hij heeft het al gezien, het is een grote skippybal waar de kinderen in de buurt vaak mee spelen. Hij vertelt de eenden en de ganzen dat het een springbal is van de mensenkinderen. Die bal is natuurlijk door de harde wind van gisteren, in de vijver gewaaid. Maar hoe krijgen we die bal er uit? De zwanen en de eenden durven niet te helpen. Vader Muis denkt diep na! Nu wist hij het. Hij zou Joery de hond om hulp gaan vragen. “Ik ben zo weer terug,” vertelde hij de andere dieren. Eerst bracht hij zijn kleine meisjes Suus en Lis naar hun moeder. Daarna kroop hij door het kattenluik naar binnen in het huis van meneer Groen. Joery lag nog te slapen in zijn mand en Noortje de kat was er niet. Toen vader muis Joery aan zijn oor kriebelde, werd hij meteen wakker. Hij schrok erg en dacht dat Noortje hem weer plaagde. Maar al snel zag hij vader Muis op de rand van zijn mand staan. Hij wist meteen dat vader Muis zijn hulp nodig had. Na het verhaal van de muis stond hij meteen op en bedacht een mooi plan. Eerst zei hij dat vader Muis terug naar de vijver moest gaan, om tegen de eenden te vertellen dat hij zou zorgen dat de bal uit het water werd gehaald. Joery bedacht dat hij meneer Groen zou laten helpen. “Verstop je tussen het gras, want meneer Groen vindt muisjes niet leuk, dat weet je,” waarschuwde hij de muis. Vader Muis deed wat Joery gezegd had en Joery begon heel hard te blaffen. Meneer Groen kwam al snel kijken wat er aan de hand was. Meestal als Joery blafte, wist hij dat er iets was. Toen de hond zijn baasje zag, begon hij met zijn staart te kwispelen en liep hij naar de deur. Nu wist meneer Groen dat hij mee moest komen. Met z’n tweetjes liepen ze naar de vijver. Weer schrokken de zwanen en de eenden, maar nu van het geblaf van Joery. Meneer Groen wist meteen wat de hond bedoelde! De grote bal hoorde niet in de vijver, dat was niet goed voor de waterdieren. De bal moest er uit. Meneer Groen zocht een hele lange stok, zodat hij precies de bal aan kon raken. Hij gaf de bal een harde duw en zijn plan lukte. De bal dreef naar de kant van de vijver en bleef liggen bij de boot. Nu klom meneer Groen in de boot en kon hij de bal beetpakken. Zo hard hij kon rolde hij de bal op het gras. Wat waren de eenden en de zwanen blij. Meteen sprongen ze weer in de vijver en zwommen wel tien rondjes. Iedereen was weer blij en tevreden. Meneer Groen nam de bal mee en legde hem in de schuur. Vader Muis ging snel naar huis en vertelde alles aan moeder Muis. En die was erg trots, want vader Muis had weer iemand kunnen helpen!! Twee dagen later lag er een mooie brief in de brievenbus van de muisjes, daar in stonden lieve dankwoordjes voor vader Muis in, van alle waterdieren! Vader Muis vond dat heel leuk! Zo jongens en meisjes dat probleem is weer opgelost. Kijken jullie uit als er van jullie een bal in de vijver waait? Vraag dan net als de muisjes of iemand hem er uit kan halen. Maar niet zelf doen! Groetjes de *** VERTELSTER *** 101


Vakantiefoto’s ?? En een nieuw bestuur. Na onze tentoonstelling vorig jaar hebben we gemerkt dat er behoefte is om in een ongedwongen omgeving te praten over het hoe en wat te fotograferen. Ook krijgen we regelmatig een vraag over welk toestel het meest geschikt is. Er blijkt (nog) een drempel te zijn om een fotowinkel binnen te stappen of er wordt niet altijd goed begrepen wat er allemaal op internet te lezen is. Objectief verkoopt geen fototoestellen. Wij zijn niet in alles gespecialiseerd, maar hebben wel ervaringen en inzichten opgebouwd. Wij doen dat door te leren van elkaar. Op donderdag 24 april 2014 van 20.00 tot 22.00 uur houden we een inloopavond (locatie is het parochiehuis boven de bibliotheek). Iedereen die vragen heeft over het maken van foto’s, zijn eigen toestel of waar op te letten bij aankoop van een nieuw toestel is van harte welkom. Op deze manier hopen we belangstellenden mogelijkheden aan te bieden door onze inzichten te delen. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor de duidelijkheid: deze avond is niet bedoeld als fotocursus. Daarvoor worden (ook in Landerd) andere mogelijkheden aangeboden. Verder willen we graag mededelen dat Objectief vanaf nu een veranderde bestuur samenstelling heeft. Antoon van Dongen heeft zijn plek beschikbaar gesteld. We hebben aan Antoon steeds een plezierige, opgewekte en trouwe bestuur collega gehad. Enthousiast, betrouwbaar en met goede ideeën. Antoon, hartelijk bedankt daarvoor! Vorig jaar bijna, maar dit jaar hebben we een voltallig bestuur. Onze nieuwe voorzitter is Joost Heijnen, penningmeester Gerard van de Sluis, leden Mart Laurenssen en (nieuw) Marc van Zuylen en secretaris Jan van der Aa. Geïnteresseerden in onze clubactiviteiten zijn welkom om één van onze clubavonden te bezoeken (2e t/m 4e donderdag van de maand, ieder met eigen thema). Maak daarvoor wel s.v.p. een afspraak via Objectief.Zeeland@Zonnet.nl.

Samen naar Rhenen Op 13 mei gaan we met de Zonnebloem naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Om 8.45 uur verzamelen we bij het gemeentehuis en vanaf hier vertrekken we met de bus. Rond 17.00 uur willen we weer terug zijn in Zeeland. Wil je graag samen met ons genieten van deze dag? Geef je dan snel op want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen en VOL=VOL. De kosten voor deze dag zijn € 35,00. Opgeven kun je voor 25 april bij Joke telefoonnummer: 451777 of Sjaan telefoonnummer: 451792. Wilt u gebruik maken van een rolstoel? Dat kan, geef dit dan aan bij uw opgave en wij zorgen dat er een rolstoel voor u aanwezig is. Noteert u alvast… … dat wij op eerste pinksterdag, 8 juni, onze gezinsfietsdag organiseren? Deze fietstocht is een gezellige bijeenkomst dus nodig vooral al je familie en vrienden uit om mee te fietsen! Voor foto’s en meer informatie, kijk op onze website! zeeland-nb.zonnebloem.nl 102


MOV Nieuws Dankzij en mede door de inzet van de gidsen (Peter Hermens, Ad van der Rijt, Harrie van Grunsven en Mieke van Gerwen) van werkgroep Wandelingen Cultuur en Natuur van de Zeelandse Heemkunde kring heeft MOV Zeeland een geslaagde wandeltocht op 23 maart 2014 gehad. De circa 50 deelnemers hebben genoten van een cultuurhistorische of natuurwandeling. De deelnemers aan de wandeltocht waren erg enthousiast om op een andere wijze een stukje Zeeland te zien. We kennen nu de namen van diverse planten en struiken en weten waar deze staan. Na afloop werd er gezellig nagebuurt bij familie Van der Pol. Aldaar werd voor de inwendige mens gezorgd (broodjes en koffie/thee). De opbrengst bedraagt € 330,00. Hiervoor onze hartelijk aan de gidsen en de deelnemers. Wist u dat de Werkgroep 'Wandelingen Cultuur en Natuur' van de Heemkundekring Zeeland de mogelijkheid biedt om onder leiding van een gids een wandeling te maken door Zeeland? Tijdens de wandelingen wordt ingegaan op de achtergronden van dat wat de wandelaar ziet en ervaart in en buiten het centrum van Zeeland (zie www.heemkundekringzeeland.nl). Tijdens de receptie na de plechtige eucharistieviering op 19 januari hebben we € 525,00 aan donaties ontvangen. De opbrengst van de adventsactie was € 1.010,00. Dit allemaal bij elkaar opgeteld levert een bedrag op van € 1.865,00. Voor de voltooiing van het MOV 2014 jubileumproject van Angelique van Zeeland is er nog € 635,00 nodig. U kunt het project nog ondersteunen door:  jubileumwijn te kopen bij Slijterij Van de Ven: van elk verkochte fles jubileumwijn in ons jubileumjaar gaat een klein bedrag naar MOV 2014 jubileumproject.  verjaardagkalenders van 37 jaar Fiets Mee te kopen. Wat is het MOV 2014 jubileumproject? Dit project is gericht op het verbeteren van de structuur van het gebouw van de papierophalers/sters en verzamelaars van recyclebaar materiaal. Hierna kunnen de ruim 55 verzamelaars en verzamelaarsters weer veilig hun werk doen en meer mensen tewerkstellen zodat zij een inkomen kunnen verdienen waar ze hun families mee kunnen onderhouden. Jubileumagenda:  

21 september Jubileum Fiets Mee 28 december 2014 tentoonstelling 50 jaar MOV in het Heemkundegebouw

De voorbereidingen voor de Fiets Mee zijn opgestart. Het concept voor de route is gemaakt en verkend. Tevens wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in het kader van OMG2014 (Operation Market Garden 2014) zoals route en/of oude voertuigen bij de diverse posten. Deze week zijn de collectanten van de Vastenactie bij u geweest. Mocht er niemand geweest zijn kunt u uw donatie achter in de kerk in de deponeren. Dit jaar steunt de Vastenactie een project in Siërra Leone. Na een militaire staatsgreep in 1991 brak er een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Veel mensen sloeg op de vlucht voor de bloedige gevechten tussen de rebellen en de soldaten van het militaire regime. Beide partijen hebben onvoorstelbare wreedheden begaan en enorme verwoestingen aangericht. Veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van vrede en tolerantie. De zusters van Cluny leren de kinderen harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Siërra Leone. Groeten namens MOV Zeeland 103


De Heemkundekring organiseert een expositie met als thema:

Archeologie, geschiedenis en topografie van Zeeland 14.280

14.278

14.281

14.279 14.283

14.282

Archeologie Opgravingen Morgenzonterrein Landweer van Voederheil Bodemvondsten uit Zeeland

Geschiedenis Overzicht van gebeurtenissen Nostalgische voorwerpen,van o.a: religie, beroepen, huishouden

Plaats:

Topografie Oude landkaarten Luchtfoto’s Kadaster uit 1832 Straat- en veldnamen

Heemhuis “De Hooge Raam”, Kleine Graspeel 3B Tentoonstelling open: 21 april (tweede Paasdag 2014) van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: € 1,50, leden gratis. 104


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 21 apr

Heemkundekring, Paastentoonstelling, Archeologie, geschiedenis en topografie Zeeland, Heemkundegebouw, 11.00 - 17.00 uur 24 apr Objectief Zeeland, inloopavond, parochiehuis (boven de bibliotheek), 20.00 uur 24 apr Muziekvereniging Zeelandia, concert Chanson Royale, Het Witte Huis, 20.30 uur en e-mailadres 25 apr redactieZeelandia, concert ter ere van Zeelandse gedecoreerden, Het Witte Huis 26voor apr kopij-fam. SJB, berichten-sintels koningsdag oranjespelen, Van Kilsdonkplein,13.00 tot 16.00 uur utrookelijzer@home.nl 4 mei Heemkunde, dorpswandeling, Heemhuis De Hoge Raam, 10.00 uur Ankie van Uden 4 mei Dodenherdenking, samenkomst bij Mariakapel aan de Kapelweg, 18.00 uur Melkpad 19, 5411 GC Zeeland Opgeruimd staatBoerderijcamping (niet) netjes 4 mei Smouskes Zeelandse buurtschappen, spullenmarkt  en 0486 451813 De uur meeste lezers van Ut Rookelijzer zullen het spreekDe Kreitsberg, 10.00 - 16.00 plaatsing van kopij is gratis woord “Opgeruimd staat netjes” wel kennen. Waarom 5 t/m 10 familieberichten mei Collecteweek Longfonds € 0,10 per cm2 staat hier dan Café-zaal het woordje “niet” tussen 7 mei Buurtschap Oventje, Inloopmiddag, 't Oventje, 13.30haakjes? uur sintels (korte 't berichtjes) Wij zullen duidelijk uit te totLanderdpas, max. 20 woorden € 5,00 7 mei 2-gangendiner, Het proberen Witte Huis,het 18.00 tot 20.30 uurleggen: onder nummer € 7,00 Ouwehands Bijna alle baasjes (en bazinnetjes) 13 mei Zonnebloem, uitstapje Dierenpark, vertrek 8.45van uur,honden gem.huisdie worbij opgave te voldoen den uitgelaten in Zeeland zorgen ervoor, dat andere 14 mei info bijBibliotheek voorleesmiddag, 15.00 tot 15.30 uur redactie  0486 451813 mensen geen hinder ondervinden deuur uitwerpselen 15 mei Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 574, vóórvan 19.00 van in hun hond.16.00 Ze ruimen op door een 17 voor mei commerciële MuzArte,advertenties expositie, Phoenix Schaijk, – 19.00die uurnamelijk + na concert vanze18inmei plastic (meestal) teuur, doen, knopen het dicht en 18 mei adv.utrookelijzer@ziggo.nl MuzArte, concert, Phoenix in Schaijk, 12.00zakje – 14.00 daarna expositie en veiling Heidi de Groot nemen het dan mee naar huis of deponeren het in een 18 mei Maashorstfair, Villa d'Arto en Natuurcentrum De Maashorst, Schaijk Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland die ze tijdens het verdere uitlaten van hond20 t/m 23 mei Avond4daagse, start envuilnisbak, finish Vlashoeve  0486 453816 24 mei Ut Rookelijzer, nr. 574 lief tegenkomen. Prima, want: opgeruimd staat netjes. hele pag. € 60,Het kan ook anders en wel als volgt: 24 mei’n evenredig Koor 'De Loreley', jubileummis, parochiekerk Schaijk, 17.30 uur deel voor ½ pag. enz Het baasje van een uitgelaten hond doetuur de uitwerpse24 + 25 mei MuzArte, atelierroute op diverse locaties in Landerd, 11.00 – 17.00 2 afwijkende maat € 0,13 per cm len van zijn hond netjes in een plastic zakje; knoopt het 8 juni Z.A.T. rit, manege Jeanne d’Arc, aanvang 10.00 uur kopij binnen zakje netjes dicht en neemt het dan niet mee naar huis 8 juni Zonnebloem, gezinsfietsdag 9 dagen voor verschijningsdata 13 t/m 15 juni SJB, jongerenweekend en deponeert het niet in een vuilnisbak, die hij tegenop zijn 21 en 22 juni Samenloopverschijnt voor Hoop, komt sportpark Deverdere Bundel,uitlaatroute aanvang 21met juni hondlief. om14.00 uur Wat doet hij er dan wel mee? 11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13 Hij hangt het plastic zakje (met inhoud) aan of in een Richtlijnenabonnementen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer heg waar hij langskomt en wel de heg langs het kerkhof. De heg naast het fietspad van Molenstraat naar BondsU kunt als volgt inzenden:G. Zegers gebouw, grenzend aan het kerkhof. Vanaf de MolenGraspeel 9a, 5411 LBals Zeeland 1. Een Word document bijlage van een e-mail.  0486 450945 tientallen meters het fietspad op. Waar2. U doet ons een groot plezier als ustraat dit openkele de volgende manier doet: schijnlijk zijn er meerdere mensen, die zich al eens afge Lettertype Century Gothic 11. abonnementsprijs vraagd hebben waarom die plastic zakjes (wel meer  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm. bij machtiging: € 15,00 dan vijftien intussen) daar aan die heg hangen en wie zonder machtiging: € 18,00  Regelafstand: “enkel”. Lossemogelijk exemplaren: € 2,50 indat gedaan mag hebben en waarom?  Zo weinig witruimte uw dan kopijwel laten. Wij hopen van harte, dat genoemde zakjes zo spoedig 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. postabonnement mogelijk het liefst door 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, nietworden donkereopgeruimd foto’s, met (natuurlijk een bijpassend is mogelijk degene, dieverzending ze daar ook neergehangen!!). Bij onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór s.v.p.heeft verkleinen. veel dank van alle fietsers en wandelaars die 5. Een geschreven of bezorging getypte tekst.voorbaat Wij zorgen voor verwerking. via vaste wijkbezorg(st)ers gebruikmaken van het mooie 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoekerk(fiets)paadje. eerder hoe liever zelfs! zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14 Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naarfinanciën ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. M. Zonnenberg Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  van 0486 Uden, 451698 Melkpad Ankie 5411 GC is, Zeeland 451813. Of het 19, puur toeval weten 0486 wij niet, maar wij ontvingen Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl van een lezer een ingezonden stuk, dat ook over honRegio IBAN NL61RBRB0687768705 Voor commerciëledenpoepoverlast advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl gaat. U vindt het elders in dit RookelijHeidi dedrukkerij Groot, Linnenstraat 5411titel AJ Zeeland 0486 453816. zer onder4, de “Geachte hondenbezitters, wie de V.d. Broek, Wanroij. 1740 exemplaren schoen past trekt hem aan”. www.utrookelijzer.nl

Nr. 573

19 april 2014

Van de redactie

1


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

April 2014  
April 2014  
Advertisement