Kierrätyskumppani 2/2022

Page 1

1 Johda jätehuoltoasi helposti ja samalla tuloksellisesti s. 5-6 KIERRÄTYSKUMPPANI URBASERIN ASIAKASLEHTI 2/22 Avullamme muovin kierrätystä on vaivatonta lisätä s. 7 PostNordin logistiikkaterminaaleihin helppo, mutta tehokas jätehuolto s. 3-4

PÄÄKIRJOITUS

TULEVAISUUDEN ENNUSTAMINEN HAASTAA

Takanamme on vuosi, jonka tapahtumia on ollut mahdotonta ennustaa. Riskienhallinta – tai erityisesti niiden hallitsemattomuus – on noussut vahvasti esille.

Meidänkin liiketoiminnassamme on viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut asioita, joiden ennakointi ja huomiointi eivät ole onnistuneet toivotusti. Kaksi edellistä talvea yllättivät Urbaserin – eivät pelkästään meitä suomalaisia – niin kuin sarkastisesti usein todetaan. Haastavat kelit vaikeuttivat palvelutuotantomme sujuvuutta. Samaan aikaan oli todettava, ettei ammattitaitoista työvoimaa ollut tarpeeksi saatavilla. Myös polttoainekustannuksemme nousivat vuoden 2020 lopusta kesäkuuhun 2022 huimat 80 prosenttia.

Jälkikäteen voi aina spekuloida, mitä olisimme voineet tehdä toisin.

Näiden ikävien yllätysten ja etenkin niistä oppimisen myötä olemme kehittäneet toimintaamme siten, että käytämme merkittävästi enemmän aikaa tulevaisuuden ennakointiin sekä riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Kaikki kolme ohjaavat myös päivittäistä palvelutuotantoamme, kun liikumme asiakkaan toimintaympäristössä. Yhdessä varmistamme, että pystymme tuottamaan ympäristöhuollon palvelut sekä sinun että meidän näkökulmastamme tehokkaasti, turvallisesti ja tulevaisuuden tavoitteet huomioiden.

Visiot ja unelmat vievät meitä eteenpäin. Tavoitteemme on selkeä: tuottaa aina asiakkaillemme kattavat ja luotettavat ympäristöhuoltopalvelut niin logistiikassa, materiaalikierrätyksessä kuin raportoinnissa.

Tehdään rohkeasti yhdessä huomisen ympäristötekoja.

Rauhallista joulunaikaa ja menestyksellistä vuotta 2023!

toimitusjohtaja

2
Päätoimittaja: Jukka Koivisto Toimitus: Brunnen Communications Oy Paino: Offset paino L. Tuovinen Ky
2
Painosmäärä: 800 kpl
Jukka Koivisto Toimitusjohtaja Urbaser Oy

POSTNORDIN LOGISTIIKKATERMINAALEIHIN SUUNNITELTIIN HELPPO, MUTTA TEHOKAS JÄTEHUOLTO

PostNordin jätehuollon ratkaisuissa huomioidaan vastuullisuus ja logistiikkaterminaalien sujuva arki, kertovat PostNordin turvallisuuspäällikkö Jarno Hietala (vas.) ja Urbaserin suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen.

Pohjoismaiden logistiikkapalvelujen johtavalla toimittajalla, PostNordilla on tavoitteena suorituskykyinen ja ratkaisukeskeinen tekemisen tapa sekä koko organisaation läpäisevä hiilineutraalius. Myös Suomen toimipisteiden jätehuolto valjastettiin tukemaan näitä päämääriä, kun PostNord ja Urbaser aloittivat yhteistyön tämän vuoden alussa.

Kumppanuus käynnistyi koko maan kattavasti viime helmikuussa. ”Haimme yhtä konseptia ja toimijaa, jolla olisi näkemystä kierrätyksestä ja raportoinnista. Meillä on myös lähes viikoittain tarve nopeaan reagointiin esimerkiksi tuotehävityksissä”, PostNordin turvallisuuspäällikkö Jarno Hietala kertoo kierrätyskumppanin valinnasta.

PostNordilla jätettä syntyy lähinnä logistiikasta. Pakkaus- ja kuljetusmateriaaleja kuten puuta, pahvia ja kalvomuovia kertyy selkeästi eniten, minkä lisäksi hyvin pieniä määriä esimerkiksi biojätettä ja tietosuojajätettä. Urbaserin suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen kiersi PostNordin terminaalit Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Lahdessa jo ennen kuin varsinainen yhteistyö alkoi.

3

”Näin saimme jätehuollon erilaiset kehitysasiat huomioitua jo käynnistysvaiheessa. Oli ensisijaisen tärkeää, että toiminta saatiin alkuun saumattomasti etenkin suuremmissa Turun, Tampereen ja Vantaan terminaaleissa. Jätehuollon kehittäminen on tietenkin jatkuvaa, ja sitä tehdään usein nimenomaan ruohonjuuritasolla käytännön asioiden parissa. Uusien ratkaisujen toteuttamisen lisäksi Urbaserin tehtävänä on myös opastaa henkilöstö niiden käyttöön”, Tykkyläinen sanoo.

Uuden terminaalin jätehuolto suunniteltiin helpottamaan päivittäistä työtä

PostNord on tänä vuonna valjastanut käyttöönsä uuden, 15 000 neliömetrin logistiikkaterminaalin Vantaalla. Moderneihin ja mittavan kokoisiin tiloihin tarvittiin sujuvia jätehuollon ratkaisuja, jotka helpottavat ja tehostavat päivittäistä lajittelua.

”Alusta saakka oli selvää, että myös uuden Vantaan terminaalimme jätehuoltoa lähdetään rakentamaan Urbaserin kanssa. Pohdimme yhdessä, miten systeemistä saadaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen”, PostNordin Hietala selittää ja Urbaserin Tykkyläinen jatkaa: ”Huolehdimme muun muassa siitä, etteivät välimatkat jätteen syntypaikalta keräysastioille tai puristimille ole liian pitkiä ja että jätepisteet ovat vaivattomasti löydettävissä. Vantaalle on tulossa vielä loppuvuoden aikana uusia infokylttejä, joiden avulla esimerkiksi trukkikuskien on helpompi löytää oikea kierrätyspiste.”

Sulavaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa

Hietala ja Tykkyläinen ovat yhtä mieltä siitä, että yksi hyvän yhteistyön kulmakivistä on mutkaton ja nopea yhteydenpito.

”Tero on ollut asiantuntijana meille painonsa arvosta kultaa, ja hän on aina myös hyvin tavoitettavissa. Lisäksi olemme yhdistäneet eri terminaalien työntekijöitä suoraan Urbaserin kanssa niin, että he voivat helposti kertoa tarpeista ja tehdä tarvittavia tilauksia itse. Urbaserin asiakaspalvelusta vastataan nopeasti, ja asiat hoituvat lyhyelläkin varoitusajalla. Tästä on rakentunut meille toimiva verkosto”, Hietala kuvailee.

”On ollut hienoa päästä työskentelemään PostNordin väen kanssa ja olemaan mukana etenkin Vantaan suuren terminaalin suunnittelussa. Nyt kun homma rullaa, pääsemme tarkastelemaan jäte-

huollon raportteja tehdystä työstä. Määrittelemme sitten PostiNordin vastuullisuustavoitteiden mukaisesti tarkemmin, miten pääsemme entistä lähemmäs esimerkiksi tavoiteltua kierrätysastetta sekä hiilineutraaliutta”, Tykkyläinen avaa lähitulevaisuutta.

PostNordin turvallisuuspäällikkö Jarno Hietala.

PostNord on

• Pohjoismaiden johtava viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja

• Toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa

• Tavoittaa 25 miljoonaa kotitaloutta ja 2,5 miljoonaa yritystä

4
Urbaserin suurasiakaspäällikkö Tero Tykkyläinen.

JOHDA JÄTEHUOLTOASI HELPOSTI JA SAMALLA TULOKSELLISESTI!

Vastaatko yrityksenne kiinteistöalan tehtävistä? Tiedätkö, miten yrityksesi jätteiden kierrätysastetta voisi nostaa? Entä miten se tehdään kannattavasti? Tai pohditaanko organisaatiossasi sitä, mistä yrityksesi merkittävimmät jätteiden kokonaispäästöt koostuvat? Aika harva tietää vastaukset näihin kysymyksiin. Tarjoamme sinulle helpon ratkaisun, jonka avulla voit johtaa yrityksesi jätehuollon kehittymistä datan avulla. Globes-raportointipalvelu auttaa sinua sekä säästämään kustannuksissa että saavuttamaan ympäristötavoitteesi!

Urbaser kehitti markkinoiden ensimmäisen jätehuollon johtamiseen ja kehittämiseen suunnitellun raportointijärjestelmän, Globes-raportoinnin. Nyt palvelun käyttöliittymä on uusittu, ja se on käytössäsi ensi vuoden alkupuolella. Verkkopohjainen palvelu on entistä helppokäyttöisempi, ja se tuo esiin ajantasaiset toteumatiedot jätemääristä ja –kustannuksista numeraalisella tasolla. Näin yrityksesi jätehuollosta jää pois mututuntuma, ja siitä saadaan selkeästi mitattavaa niin kuukausi-, kvartaali- kuin vuositasolla.

Urbaserin Globes-raportointijärjestelmän avulla voit seurata vaivatta yrityksesi eri jätelajien kertymistä. Tietojen avulla Urbaserin asiantuntijat ehdottavat seurantakokouksissa uusia tapoja lisätä materiaalien kierrätystä. Näin vähennämme yhdessä yrityksesi sekajätteen määrää.

5
GLOBES-RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ
UUDISTETTU

Saat selville myös jätehuollon hiilijalanjäljen

Viime vuonna lisäsimme palveluun mittariston, joka laskee jätelajikohtaisia CO2ekv-päästötietoja. Päästölaskennan kertoimet ovat suhteutettu muun muassa Suomen olosuhteisiin ja Urbaserin keräysasioiden tyhjennysten ja kuljetusten

ominaiskulutustietoihin. Hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan myös eri jätejakeille ominaiset kuljetus- ja käsittelytavat.

Koko jätehuollon kehitystä ja päästöjä tarkastellaan Urbaserin ja asiakkaiden yhteisissä seurantakokouksissa, joissa sovimme asiakkaan kanssa yhteistyöllemme vuositason tavoitteet. Avullamme

eri jätelajien kierrätystä, uusiokäyttöä ja kuljetustiheyttä voi optimoida hyvinkin pitkälle.Työmme päämääränä on aina asiakkaamme jätehuollon parantaminen helposti ja kustannustehokkaasti.

Hyödynnä myös kattavia raportteja

Globes-raportointijärjestelmä kokoaa yhteen yksityiskohtaiset tiedot jätehuoltosi kokonaistilanteesta. Näet järjestelmästä ajantasaiset raportit esimerkiksi yrityksesi tuottamista jätemääristä ja -kustannuksista jätelajeittain. Lisäksi saat kokonaiskuvan jätteiden hyötykäyttöasteesta ja eri laitoksiin toimitetuista jätemääristä. Ja mikä parasta, raportointijärjestelmämme käyttö on helppoa ja nopeaa! Etkä tarvitse siihen erillisiä kursseja.

Raportit sisältävät selkeitä taulukoita ja kuvaajia, ja ne on helppo tulostaa sellaisenaan tai tallentaa eri tiedostomuotoihin yrityksesi sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Raportointi on mahdollista saada myös European Waste Catalogue eli EWC-koodipohjaisesti.

Hyödynnä Globes-raportteja esimerkiksi kustannusten hallinnassa sekä viranomais-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Tunnuslukuraportoinnin avulla voimme liittää myös ympäristönhuollon suoraan liiketoimintaasi. Kysy lisää myynti@urbaser.fi.

6

AVULLAMME MUOVIN KIERRÄTYSTÄ ON VAIVATONTA LISÄTÄ

Muovin kierrättäminen on monelle jo hyvin tuttua niin kotona kuin työpaikalla. Käytöstä poistetut muoviset pakkaukset voidaan kierrättää helposti, ja niistä voidaan valmistaa raaka-ainetta uusiin muovituotteisiin.

”Yritystoiminnassa syntyvä kirkas kalvomuovi (PE-LD 04) on ollut yksi halutuimmista ja helpoiten hyödynnettävistä muoveista. Sitä käytetään tyypillisesti esimerkiksi kuormalavojen ympärillä suojaamassa tuotteita kuljetuksen ajan. Käytön jälkeen kirkas kalvomuovi kerätään tehokkaasti säkkeihin tai se voidaan paalata jatkokäsittelyä varten”, Urbaserin asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen neuvoo.

Tarkemmasta lajittelusta hyötyy myös taloudellisesti

Vaikka erilaisia pakkausmuoveja on nykyisin mahdollista kerätä myös samaan keräysastiaan, tarkempi lajittelu voi olla perusteltua. Erityisesti jos yrityksessäsi syntyy enemmänkin hyödynnettävää ja taloudellisesti arvokasta muovijätettä. Tarjoamme muovin tehokkaaseen keräilyyn ja muovijätteen määrän seurantaan kokonaisvaltaisen, helpon ja taloudellisen palvelun.

Oma yhteyshenkilösi tai myyntitiimimme osoitteessa myynti@urbaser.fi kertoo sinulle lisää!

Mitä tasalaatuisempaa ja puhtaampaa muovijäte on, sen paremmin sitä pystytään hyödyntämään uudelleen materiaalina, muistuttaa asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen.

Urbaser mukana ympäristöhuoltopalveluita kehittävässä tutkimuksessa

Urbaser on mukana kaksivuotisessa Carbon neutrality empowered by handprint -tutkimusprojektissa. Hankkeessa etsitään yhdeksän suomalaisen edelläkävijäyrityksen kanssa luotettavia tapoja laskea hiilineutraalius- ja kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjä. Tutkimushankkeeseen osallistuvat Urbaserin lisäksi Neste, Fortum, Borealis, Konecranes, Hartwall, HyXo, Höyrytys ja Martela. Tutkimusta rahoittavat Business Finland, VTT ja LUT-yliopisto sekä eri teollisuuskumppanit.

”Tavoittelemme hankkeessa kansainvälisesti hyväksyttyjä ratkaisuja, joilla ympäristöhuoltopalveluiden päästöjä vähennetään ja mahdollisesti myös kompensoidaan kestävän liiketoiminnan periaattein sekä asiakasyritysten omaa vastuullisuusohjelmaa tukevalla tavalla. VTT:n tutkimuslaitoksen ja LUT-yliopiston hanke linkittyy myös kiertotalouden ja hiilineutraaliuden ISO-standardointityöhön”, Urbaserin kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari avaa meneillään olevaa tutkimusta.

Lisätietoa hankkeesta

7
7

KANSAINVÄLINEN, KUITENKIN KOTIMAINEN

Suomen kolmanneksi suurin ympäristöpalveluiden tuottaja Liikevaihto: n. 50 miljoonaa euroa 21 toimipistettä ympäri suomen 350 kokenutta ympäristöhuoltoalan ammattilaista, joista kuljettajia reilut 300 175 ajoneuvoa, joista 12:ssa käytetään käyttövoimana biokaasua oma vahva palvelutuotanto

8 ME TEEMME MITÄ LUPAAMME, JA JOSKUS VÄHÄN ENEMMÄNKIN Ota yhteyttä asiakaspalveluun 020 747 9090 tai kysy lisää myyjiltämme: myynti@urbaser.fi Seuraa meitä myös Facebookissa Urbaser Suomi urbaser.fi
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.