UPLB Perspective

UPLB Perspective

College, Los Baños, Laguna, Philippines

Ang UPLB Perspective ang opisyal na pahayagan ng Unibersidad ng Pilipinas Los Banos na itinatag noong 1973.

uplbperspective.org