__MAIN_TEXT__
feature-image

UPLB Perspective Logo
UPLB Perspective
College, Los Baños, Laguna, PH

Ang UPLB Perspective ang opisyal na pahayagan ng Unibersidad ng Pilipinas Los Banos na itinatag noong 1973.

Show Stories insideNew