Page 1

Meeting Point

Կատովիցեի Շլոնսկի համալսարան

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska Bankowa 12 | 40-007 Katowice

|

admission@us.edu.pl |

+48 32 359 22 72 | www.admission.us.edu.pl


Ընդհանուր տեղեկություններ

Հիմնադրվել է 1968թ. հունիսի 8-ին: Գտնվում է Լեհաստանի Կատովիցե քաղաքում։ Ուսանում են շուրջ 30 000 ուսանողներ: Ստացիոնար և հեռակա ուսուցում I, II և III աստիճանների: Համալսարանն ունի 12 ֆակուլտետներ։ Առաջարկում է 71 բաժիններ և մոտ 234 մասնագիտություններ։ Ունի կնքած ավելի քան 1000 միջազգային պայմանագրեր:

www.admission.us.edu.pl


• • • •

• •

Մենք առաջարկում ենք

71 բաժիններ և մոտ 234 մասնագիտություններ։ 14 Մասնագիտություններ ուսուցանվում են անգլերեն լեզվով: Ավելի քան 70 հետբուհական կրթական ծրագրեր: Ստացիոնար, երեկոյան և հեռակա ուսուցման բակալավրի, մագիստրատուրաի և ասպիրանտուրաի ծրագրեր: Շլոնսկի համալսարան «Երեխաներ» Շլոնսկի համալսարան «Շրջանավարտներ» Շլոնսկի համալսարան «Երիտասարդներ»

www.admission.us.edu.pl


Համալսարանի կառուցվածքը Ֆակուլտետներ: • Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ • Իրավաբանության և կառավարման ֆակուլտետ • Բանասիրության ֆակուլտետ • Կենսաբանության և բնապահպանության ֆակուլտետ • Գեղարվեստի ֆակուլտետ • Աստվածաբանության ֆակուլտետ • Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի քիմիայի և ֆակուլտետ • Հնագիտության և ազգագրության ֆակուլտետ • Ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ • Հեռուստատեսության և ռադիոյի ֆակուլտետ • Հոգեբանության ֆակուլտետ • Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Շլոնսկի համալսարանի լեհերեն լեզվի և մշակույթի դպրոց

www.admission.us.edu.pl


Համալսարանի կառուցվածքը

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ - ամենամեծ ֆակուլտետը Շլոնսկի համալսարանում։ Առաջարկում է հետևյալ բաժինները. Սոցիոլոգիա Պատմություն Քաղաքագիտություն Ժուռնալիստիկա Փիլիսոփայություն Արվեստի պատմություն Սոցիալական աշխատանք Միջազգային հարաբերություններ Իրավաբանության և կառավարման ֆակուլտետ - Ուսմնական ծրագիրը իր մեջ ներառում է քրեական իրավունք և դատավարություն, Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն, Գործարարական իրավունք, Կրիմինոլոգիա և այլն։

www.admission.us.edu.pl


Համալսարանի կառուցվածքը Բանասիրության ֆակուլտետ Շլոնսկի համալսարանի ֆակուլտետներից մեկը։ Առաջարկում է. Լեհական բանասիրություն Անգլիական բանասիրություն Գերմանական բանասիրություն Սլավոնական բանասիրություն: Կենսաբանության և բնապահպանության ֆակուլտետ Առաջարկում է. Գենետիկա և բջջաբանություն Էկոլոգիա և բնության պահպանություն Կենդանաբանություն Կենսատեխնոլոգիա Կենդանիների ֆիզոլոգիա Բուսաբանություն Կենսաֆիզիկա Կենսաքիմիա Բժշկական կենսաքիմիա Կիրառական կենսաբանություն և այլն:

www.admission.us.edu.pl


Անգլերեն լեզվով մասնագիտություններ Մագիստրատուրա  MSc in Biotechnology  MSc in Computer Science, specialisation: Modelling and Visualization in Bioinformatics  MSc in Computer Science  MA in English Studies, specialisation: American and Canadian Studies for Intercultural Relations and Diplomacy  MA in Games and Virtual Reality Design, specialisations: Computer Games Graphies, Sound in Games  MA in Pedagogy, specialisation: Resocialization with Intercultural Education  MSc in Materials Science and Engineering  MSc in Physics, specialisation: Theoretical Physics  MSc in Physics, specialisation: Nanophysics and Mesoscopic Materials – modelling and applications Ասպիրանտուրա  PhD in Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity  PhD in in Materials Science and Engineering  PhD in Physics  PhD in Interdisciplinary Polar Studies www.admission.us.edu.pl


Շլոնսկի համալսարանի լեհերեն լեզվի և մշակույթի դպրոց

Հիմնադրվել է 1991 թ -ին։ Համալսարանն անց է կացնում լեհերեն լեզվի տարբեր դասընթացներ, լեզվի և մշակույթի մասին սեմինարներ։ Համագործակցում է արտերկրում գործող լեհագիտական կենտրոնների, Լեհաստանում և երկրի սահմաններից դուրս գործող լեհական ուսումնական հաստատությունների հետ, որտեղ կազմակերպվում են դասախոսություններ և ցուցադրություններ։ Լեհերեն լեզվի և մշակույթի դպրոցը իր հարկի տակ արդեն ընդունել է մի քանի հազար ուսանողների ամբողջ աշխարհից։

www.sjikp.us.edu.pl


Շլոնսկի համալսարանի լեհերեն լեզվի և մշակույթի դպրոց

Դպրոցն առաջարկում է. Ուսման հնարավորություն Լեհաստանում և արտերկրում։ Հարուստ փորձ. Դպրոցը համագործակցում է ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս գործող Լեհական ուսումնական հաստատությունների հետ։ Մասնագիտական կրթություն ստանալու լավագույն պայմաններ: Դպրոցը նախապատրաստում է լեհերեն լեզվի որակավորման քննությունների։ Լեհերեն լեզվի դասընթացները դասավանդվում են լեզվի իմացության բոլոր մակարդակներում (A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2)։

www.sjikp.us.edu.pl


www.admission.us.edu.pl


Դարձիր ERASMUS + - ի ուսանող - Կրթություն և պրակտիկա դրսում

www.erasmus.us.edu.pl


Հետաքրքրությունների ընդլայման հնարավորություն o o o o o o

Կարիերայի կենտրոն 175 գիտական շրջանակների Ուսանողական ռադիո ,,Egida’’ Ուսանողական երգի պարի համույթ ,,Katowice’’ Համալսարանական երգչախումբ Ակադեմիական սպորտային ասոցացիա

www.admission.us.edu.pl


Մարթա Բարտակ

Գիգա Գոգոսաշվիլի

Օլգա Խոմուտինսկայա

Յոաննա Լասկովսկա

Կապ: լեհերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն, վրացերեն: Մեզ կարող եք դիմել լեհերեն, անգլերեն, ռուսերեն , ուկրաիներեն և վրացերեն լեզուներով:

Bankowa 12 | 40-007 Katowice

| admission@us.edu.pl | +48 32 359 22 73 | www.admission.us.edu.pl


www.fb.com/ UniversityofSilesiainKatowice

Հետադարձ կապ www.vk.com/us_edu_pl

Պատրաստեց քաղաքագիտության ֆակուլտետի ուսանողուհի Hasmik Gorginyan

Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015

Profile for Uniwersytet Śląski

Կատովիցեի Շլոնսկի համալսարան  

Uniwersytet Śląski w Katowicach – informacja w języku ormiańskim

Կատովիցեի Շլոնսկի համալսարան  

Uniwersytet Śląski w Katowicach – informacja w języku ormiańskim

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded