ESOF Katowice 2024 System Identyfikacji Wizualnej

Page 1

ESOF 2024 EuroScience Open Forum Katowice 12–15 June Life Changes Science

System Identyfikacji Wizualnej


1. Księga znaku

4. Reklama zewnętrzna

1.1 Idea

4.1 Plakat B1 / Citylight

1.2 Paleta kolorów i liternictwo

4.2 Billboard

1.3 Sygnet 1.4 Skalowanie znaku + rozmiar minimalny

5. Publikacja

1.5 Pole ochronne

5.5 Publikacja

1.6 Sygnet. Dopuszczalne warianty kolorystyczne 1.7 Logotyp

6. Materiały konferencyjne

1.8 Logotyp. Dopuszczalne warianty kolorystyczne

6.1 Smycz

1.9 Logotyp. Zestawienie z innymi znakami

6.2 Identyfikatory

1.10 Działania niedopuszczalne

6.3 Torba papierowa 6.4 Torba płócienna

2. Key visual

6.5 Notatnik

2.1 Key visual

6.6 Długopis z grawerem lustrzanym 6.7 Filiżanka ze spodkiem

3. Materiały identyfikacji wizualnej

6.8 T-Shirt

3.1 Papier firmowy A4

6.9 Oznakowanie wewnętrzne [tabliczki kierunkowe]

3.2 Stopka korespondencji elektronicznej

6.10 Prezentacja

3.3 Teczka na dokumenty 3.4 Stand tekstylny pionowy [roll-up] 3.5 Ścianka reklamowa tekstylna 5 m


1. Księga znaku


1.1 Idea

krok 1

krok 2

elementy budowy

motyw

synteza

detal Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki

detal EuroScience


1.2 Paleta kolorów i liternictwo

Doskonałość naukowa i programy badawcze W projekcie zastosowano paletę kolorów oraz liternictwo stosowane w systemie identyfikacji wizualnej EMNK2024.

(EMNK2024)

Kolor podstawowy: C72 M64 Y0 K0 R102 G102 B204 #6666CC Pantone 2726C Kolor uzupełniający (oranż): C0 M71 Y79 K0 R255 G102 B51 #FF6633 Pantone 171C + czerń i biel Font: Di Grotesk Katowice

Aa Bb Cc 1 2 3 Di Grotesk Katowice


1.3 Sygnet

wariant prosty rekomendowany dla szerokości <25 mm


1.4 Skalowanie znaku + rozmiar minimalny

Minimalny rozmiar dla wariantu prostego

Minimalny rozmiar dla wariantu z detalami

10 mm

25 mm

>25 mm


1.5 Pole ochronne

2a 2a

a

a a

a

2a

2a

2a

2a

2a

2a

Zasada wyznaczania pola ochronnego dla wariantu prostego oraz wariantu z detalami jest taka sama i obowiązuje również w odniesieniu do logotypów [marginesy wewnątrz pola ochronnego wokół elementów tekstowych wynoszą 2a].


1.6 Sygnet. Dopuszczalne warianty kolorystyczne


1.7 Logotyp

z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


1.8 Logotyp. Dopuszczalne warianty kolorystyczne

z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


z wariantem sygnetu z detalami

Forma rozszerzona

Forma podstawowa

Forma skrócona

z prostym wariantem sygnetu


1.9 Logotyp. Zestawienie z innymi znakami [przykład w wersji chromatycznej; dotyczy wszystkich wariantów logotypu]

Optyczne odstępy między logotypami stałe, niemniejsze niż 3a [przyjęta jednostka miary a ta sama, co w polu ochronnym].


[przykład w wersji achromatycznej; dotyczy wszystkich wariantów logotypu]

Optyczne odstępy między logotypami stałe, niemniejsze niż 3a [przyjęta jednostka miary a ta sama, co w polu ochronnym].


1.10 Działania niedopuszczalne

zniekształcenia, modyfikacje kompozycji, zmiany liternictwa i kolorystyki


2. Key visual


2.1 Key visual


3. Materiały identyfikacji wizualnej


3.1 Papier firmowy A4


3.2 Stopka korespondencji elektronicznej

500 × 50 pixeli


3.3 Teczka na dokumenty


3.4 Stand tekstylny pionowy [roll-up]

EuroScience Open Forum 2024 Life Changes Science

EuroScience 12–15 June 2024 Open Forum 2024 International Congress Centre Katowice

Life Changes Science 12–15 czerwca 2024 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach


3.5 Ścianka reklamowa tekstylna 5 m

esof.eu

esof.eu esof.eu

esof.eu esof.eu


4. Reklama zewnętrzna


4.1 Plakat B1 / Citylight

EuroScience Open Forum 2024 Life Changes Science

EuroScience Open Forum 2024 Life Changes Science 12–15 czerwca 2024 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Więcej informacji: www.esof.eu

Plakat B1, 70 × 100 cm

12–15 czerwca 2024 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Więcej informacji: www.esof.eu

Citylight, 120 × 180 cm


4.2 Billboard

esof.eu

600 × 300 cm


5. Publikacja


5.1 Publikacja

Abstracts

148 × 205 mm


6. Materiały konferencyjne


6.1 Smycz [szer. 2 cm]

rewers

esof.eu

esof.eu

esof.eu

esof.eu

awers

esof.eu

esof.eu

esof.eu

esof.eu


6.2 Identyfikatory

EuroScience Open Forum 2024

Imię Nazwisko / Name Surname

Imię Nazwisko / Name Surname

I n s ty t u c j a / I n s t i t u t i o n

I n s ty t u c j a / I n s t i t u t i o n

Life Changes Science

ORG AN I ZATOR / ORG AN I Z E R

Imię Nazwisko / Name Surname

Imię Nazwisko / Name Surname

I n s ty t u c j a / I n s t i t u t i o n

I n s ty t u c j a / I n s t i t u t i o n

G OŚ Ć / G U E ST

75 × 105 mm

P R E L E G E N T / S P E AK E R

UCZESTNIK / PARTICIPANT


6.3 Torba papierowa

180 × 220 × 80 mm


6.4 Torba płócienna [2 wzory]


6.5 Notatnik

A5, 148 × 210 mm


6.6 Długopis z grawerem lustrzanym

42 × 5 mm

Długopis metalowy, powierzchnia soft, dodatki chromowane [wymiary 140 × 11 mm, waga 30,43 g] Materiał: mosiądz z chromowanym podkładem / kolor korpusu czarny, wykończenie soft touch / mechanizm obrotowy / wkład metalowy Cross 0,7 mm z niebieskim tuszem Zdobienie: grawer laserowy, efekt lustra [wymiary 42 × 5 mm]


6.7 Filiżanka ze spodkiem

160 ml / 56 mm / fi 80 mm

spodek fi 149 mm


6.8 T-Shirt [2 wzory]


6.9 Oznakowanie wewnętrzne [tabliczki kierunkowe]

Reception


6.10 Prezentacja

Slajd początkowy

esof.eu

Przykładowe slajdy kolejne oznakowane belkami

Slajd końcowy

Thank you Każda prezentacja powinna być poprzedzona slajdem początkowym i zakończona slajdem końcowym. Slajdy prezentacji powinny być oznakowane górną belką wybraną wg uznania. Zaleca się, aby w obrębie prezentacji konsekwentnie stosować jedną wybraną wersję kolorystyczną. Wymiary slajdów: 1920 × 1080 pixeli [wysokość belki: 80 pixeli]

Belki do oznakowania kolejnych slajdów prezentacji, wersje chromatyczne [barwne]

wersje achromatyczne [czarno-białe]Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.