__MAIN_TEXT__

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

RADIA I TELEWIZJI

IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO


WYDZIAŁ

RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

•• nowoczesny budynek, •• profesjonalne studio, •• sala kinowa, •• innowacyjny sprzęt, •• indywidualne podejście do studentów, •• wybitni wykładowcy: prof. zw. dr hab. Bogdan Dziworski, prof. zw. Krzysztof Zanussi, prof. dr hab. Andrzej Fidyk, dr hab. Marcin Koszałka, dr hab. Maciej Pieprzyca, dr hab. Michał Rosa, dr hab. Adam Sikora, mgr Bartosz Konopka, •• znani absolwenci: Jakub Czekaj, Paweł Dyllus, Kacper Fertacz, Magdalena Holland-Łazarkiewicz, Andrzej Jakimowski, Waldemar Krzystek, Krzysztof Lang, Jan P. Matuszyński, Magdalena Piekorz, Agnieszka Smoczyńska, Maciej Ślesicki, Marcin Wrona. 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


KIERUNEK

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przygotowują studentów do pełnienia funkcji kierowniczych i organizacyjnych w sektorach kinematografii, kultury i mediów w zakresie produkcji. Program kształcenia obejmuje

AKREDYTACJA

planowanie i prowadzenie procesu produkcji, opracowywanie budżetu oraz promo-

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

rządzania, zasad funkcjonowania mediów i produkcji filmowej, psychologii i komuni-

STACJONARNE

kowania oraz historii filmu i sztuki. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia związane

cję i dystrybucję filmów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i za-

I stopnia – ogólnoakademicki

z realizacją prac praktycznych (etiud filmowych, warsztatów reżyserskich i operatorskich)

II stopnia – ogólnoakademicki

oraz organizacją imprez masowych. Na II roku studiów studenci zajmują się przygoto-

NIESTACJONARNE

waniem festiwalu filmowego, co pozwala na rozwinięcie praktycznych umiejętności

I stopnia – ogólnoakademicki

organizatorskich i nabycie nowych kompetencji, niezbędnych w przyszłej pracy zawodo-

II stopnia – ogólnoakademicki

wej. W ramach zajęć studenci zdobywają także doświadczenie w zakresie planowania i kosztorysowania.

2

www.kandydat.us.edu.pl

3


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• pełnienie funkcji kierownika produkcji oraz producenta filmów, programów telewizyjnych i innych utworów audiowizualnych, •• praca na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się reklamą, dystrybucją filmów, impresariatem artystycznym oraz w instytucjach kultury, •• praca na stanowiskach organizacyjno-twórczych w firmach z sektorów kinematografii, mediów, reklamy i kultury, •• pełnienie funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych.

4

www.kandydat.us.edu.pl

5


KIERUNEK

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE Jednolite magisterskie – ogólnoakademicki

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia trwają 10 semestrów. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do realizacji filmów, programów telewizyjnych, wideoklipów i innych form audiowizualnych w zakresie autorstwa zdjęć, a także opanowanie warsztatu fotografika (w dziedzinie technologii zarówno analogowej, jak i cyfrowej). Studenci są również przygotowani do pracy w zakresie projektów wizualnych, w tym komputerowych efektów specjalnych i przestrzeni wirtualnych. Program kształcenia można podzielić na dwa bloki: teoretyczny oraz warsztatowy. W ramach części teoretycznej student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych (historia i teoria filmu, teatru, sztuki oraz literatury, zagadnienia reklamy i mediów) oraz z dziedziny prawa (wiedza i prawne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej, prawo mediów oraz prawo autorskie). Część warsztatowa procesu studiów skupia się na wyposażeniu studenta w umiejętności praktyczne z zakresu sztuki operatorskiej i fotografii.

6

www.kandydat.us.edu.pl

7


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• kierowanie zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego, •• samodzielna i twórcza praca operatora obrazu w filmach, programach telewizyjnych oraz innych utworach audiowizualnych, •• praca w przemyśle filmowym i telewizyjnym w charakterze: operatora filmowego, realizatora obrazu telewizyjnego, fotografika, fotoreportera i operatora kamery, •• kreowanie obrazu fotograficznego na potrzeby projektów filmowych i artystycznych, •• praca przy realizacji widowisk i transmisji telewizyjnych, teledysków, reklam i sesji zdjęciowych.

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


KIERUNEK

REŻYSERIA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do realizacji filmów, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, krótkich form audiowizualnych (na przykład reklam) w zakresie reżyserii, do pracy w sektorze kultury oraz przemyśle rozrywkowym. Program studiów można podzielić na dwa bloki: teoretyczny oraz warsztatowy. W ramach czę-

AKREDYTACJA

ści teoretycznej student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

oraz z dziedziny prawa (wiedza o prawnych aspektach produkcji filmowej i telewizyj-

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

(historia i teoria filmu, teatru, sztuki oraz literatury, zagadnienia reklamy i mediów) nej, prawo mediów oraz prawo autorskie). Istotnym elementem procesu kształcenia są przedmioty kierunkowe, takie jak: reżyseria filmu fabularnego i dokumentalnego, scenariopisarstwo, praca z aktorem, montaż w filmie i telewizji oraz podstawy scenografii. Student zdobywa również gruntowną wiedzę o procesie produkcji i postprodukcji filmu pod kątem technologicznym.

10

www.kandydat.us.edu.pl

11


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• samodzielna praca reżysera w filmie, teatrze i telewizji, •• praca scenarzysty, •• praca przy realizacji filmów oraz widowisk artystycznych i telewizyjnych, •• pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach sektorów kinematografii, mediów i kultury, •• praca w sektorach reklamy i rozrywki.

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


WYDZIAŁ

RADIA I TELEWIZJI

IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO ul. św. Pawła 3 40-008 Katowice www.writv.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl

Profile for Uniwersytet Śląski

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Advertisement