Page 1

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

WR UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przygotowują studentów do pełnienia funkcji kierowniczych i organizacyjnych w sektorach kinematografii, kultury i mediów. Program kształcenia obejmuje planowanie i prowadzenie procesu produkcji, opracowywanie budżetu oraz promocję i dystrybucję filmów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania, zasad funkcjonowania mediów i produkcji filmowej, psychologii i komunikowania oraz historii filmu i sztuki. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia związane z realizacją prac praktycznych (etiud filmowych oraz warsztatów reżyserskich i operatorskich), a także organizacją imprez masowych. Na II roku studiów studenci zajmują się przygotowaniem festiwalu filmowego, co pozwala na rozwinięcie praktycznych umiejętności organizatorskich


i nabycie nowych kompetencji, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. W ramach zajęć studenci zdobywają także doświadczenie w zakresie planowania, kosztorysowania, prowadzenia i rozliczania procesu produkcji filmu fabularnego oraz programu telewizyjnego. Po I i II roku studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektorów filmu, kultury, mediów lub reklamy. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: piotr.p.iwan@us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• pełnienie funkcji kierownika produkcji oraz producenta filmów, programów telewizyjnych i innych utworów audiowizualnych, •• praca na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się reklamą, dystrybucją filmów, impresariatem artystycznym oraz w instytucjach kultury, •• praca na stanowiskach organizacyjno-twórczych w firmach z sektorów kinematografii, mediów, reklamy i kultury, •• pełnienie funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych.


Kierunek:

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: jednolite magisterskie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia trwają 10 semestrów. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do realizacji filmów, programów telewizyjnych, wideoklipów i innych form audiowizualnych, a także opanowanie warsztatu fotografika (zarówno w dziedzinie technologii analogowej, jak i cyfrowej). Studenci są również przygotowywani do pracy w zakresie projektów wizualnych, w tym komputerowych efektów specjalnych i przestrzeni wirtualnych. Program kształcenia można podzielić na dwa bloki: teoretyczny oraz warsztatowy. W ramach części teoretycznej student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych (historia i teoria filmu, teatru, sztuki oraz literatury, filozofia, zagadnienia reklamy i mediów) oraz z dziedziny prawa (wiedza o prawnych aspektach produkcji filmowej i telewizyjnej, prawa mediów oraz prawa autorskiego). Część warsztatowa procesu studiów


skupia się na wyposażeniu studenta w umiejętności praktyczne z zakresu sztuki operatorskiej i fotografii. Studenci zdobywają doświadczenie i wiedzę o technologicznych aspektach realizacji filmów i pracy fotografika w ramach warsztatów w studiach telewizyjnych i postprodukcyjnych, na planach filmowych i plenerach fotograficznych. Integralnym elementem procesu kształcenia jest realizacja etiud filmowych. Filmy, konsultowane z opiekunami artystycznymi i realizowane pod ich kierownictwem, pozwalają studentom nie tylko zdobyć doświadczenie przy tworzeniu autorskich projektów filmowych, ale również rozwinąć wrażliwość artystyczną. Najwyżej ocenione filmy są kierowane przez Wydział do dystrybucji w kraju i za granicą, dzięki czemu prace studentów są prezentowane w konkursach festiwali filmowych (gdzie często zdobywają nagrody) oraz w ramówkach stacji telewizyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: hanna.bober@us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• kierowanie zespołem obsługi technicznej planu filmowego i telewizyjnego, •• samodzielna i twórcza praca operatora obrazu w filmach, programach telewizyjnych oraz innych utworach audiowizualnych, •• praca w przemyśle filmowym i telewizyjnym w charakterze: operatora filmowego, realizatora obrazu telewizyjnego, fotografika, fotoreportera i operatora kamery, •• kreowanie obrazu fotograficznego na potrzeby projektów filmowych i artystycznych, •• praca przy realizacji widowisk i transmisji telewizyjnych, teledysków, reklam i sesji zdjęciowych.


Kierunek:

REŻYSERIA

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do realizacji filmów, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, krótkich form audiowizualnych (np. reklam), pracy w sektorze kultury oraz przemyśle rozrywkowym. Program studiów można podzielić na dwa bloki – teoretyczny oraz warsztatowy. W ramach części teoretycznej student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych (historia i teoria filmu, teatru, sztuki oraz literatury, filozofia, zagadnienia reklamy i mediów) oraz z dziedziny prawa (wiedza o prawnych aspektach produkcji filmowej i telewizyjnej, prawa mediów oraz prawa autorskiego). Istotnym elementem procesu kształcenia są przedmioty kierunkowe, takie jak: reżyseria filmu fabularnego i dokumentalnego, scenariopisarstwo, praca z aktorem, montaż w filmie i telewizji oraz podstawy scenografii. Student zdobywa również gruntowną wiedzę


o procesie produkcji i postprodukcji filmu pod kątem technologicznym. Część warsztatowa procesu studiów skupia się na wyposażeniu studenta w umiejętności praktyczne z zakresu realizacji form filmowych i telewizyjnych. Studenci zdobywają doświadczenie w ramach warsztatów w studiach telewizyjnych i postprodukcyjnych oraz na planach filmowych. Integralnym elementem procesu kształcenia jest realizacja etiud filmowych. Filmy, konsultowane z opiekunami artystycznymi i realizowane pod ich kierownictwem, pozwalają studentom nie tylko zdobyć doświadczenie przy tworzeniu autorskich projektów filmowych, ale również rozwinąć wrażliwość artystyczną. Najwyżej ocenione filmy są kierowane przez Wydział do dystrybucji w kraju i za granicą, dzięki czemu prace studentów są prezentowane w konkursach festiwali filmowych (gdzie często zdobywają nagrody) oraz w ramówkach stacji telewizyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: dagmara.magiera@us.edu.pl.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• samodzielna praca reżysera w filmie, teatrze i telewizji, •• praca scenarzysty, •• praca przy realizacji filmów oraz widowisk artystycznych i telewizyjnych, •• pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach sektorów kinematografii, mediów i kultury, •• praca w sektorach reklamy i rozrywki.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

40–455 Katowice ul. Bytkowska 1 B tel.: 32 258 24 20 e-mail: writv@us.edu.pl www.writv.us.edu.pl

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you