Page 1

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI


Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Przebieg rekrutacji ETAP I

przed postępowaniem kwalifikacyjnym

01

Zakładasz konto w systemie IRK na stronie www.kandydat.us.edu.pl, wybierasz kierunki studiów, wnosisz opłatę.

02

System pobiera wyniki matur z Krajowego Rejestru Matur (KReM) albo dostarczasz świadectwo dojrzałości lub dane z dyplomu (II st.).

03

Na kierunkach studiów, które tego wymagają, przystępujesz do dodatkowych egzaminów wstępnych.

ETAP II

po ogłoszeniu list z wynikami

04

Jeśli zostałeś zakwalifikowany na studia, musisz w określonym terminie odebrać z dziekanatu decyzję o przyjęciu i dokonać wpisu na studia.

05

Jednocześnie składasz wszystkie niezbędne dokumenty wskazane na stronie www.kandydat.us.edu.pl

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie www.kandydat.us.edu.pl


Kierunek:

INFORMATYKA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

STACJONARNE: •• I stopnia (7-semestralne, inżynierskie), •• II stopnia (3-semestralne, magisterskie), •• II stopnia (3-semestralne, magisterskie) w języku angielskim, •• II stopnia (4-semestralne, magisterskie), po licencjacie.

NIESTACJONARNE: •• I stopnia (7-semestralne, inżynierskie), •• II stopnia (3-semestralne, magisterskie), •• II stopnia (4-semestralne, magisterskie), po licencjacie.


SPECJALNOŚĆ (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA): •• programista gier komputerowych.

SPECJALNOŚCI (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA): •• analityk danych, •• bioinformatyka, •• modelling and visualisation in bioinformatics.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA): •• •• •• •• •• ••

technologie przetwarzania danych, inżynieria oprogramowania, grafika inżynierska, inżynieria systemów informatycznych, sieci komputerowe i urządzenia mobilne, projektowanie aplikacji webowych.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA, 4 SEMESTRY): •• •• •• •• •• ••

projektant sieci komputerowych i oprogramowania, systemy informacyjne i systemy inteligentne, informatyka medyczna, systemy wizualizacji komputerowej, nowoczesne techniki programowania, inżynieria oprogramowania.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA, 3 SEMESTRY): •• •• •• •• ••

inteligentne systemy informatyczne, inżynieria internetu, inżynieria jakości oprogramowania, grafika i wizualizacja komputerowa, informatyka dla inżynierów biomedycznych.


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia na kierunku informatyka realizowane są według zmodernizowanych siatek kształcenia, gdyż tylko innowacyjne i elastyczne programy nauczania są w stanie sprostać wymogom rynku pracy i oczekiwaniom młodego pokolenia przyszłych informatyków. Branża informatyczna należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarki. Oprócz programistów na rynku pracy poszukiwani są na przykład analitycy, projektanci czy administratorzy sieci. Absolwent kierunku informatyka musi posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne, aby móc konkurować na rynku pracy w sektorze IT. W ramach studiów I stopnia na kierunku informatyka student uzyskuje solidne przygotowanie z zakresu architektury komputerów, zasad działania systemów informatycznych, sieci komputerowych czy podstaw programowania. Poznaje również metody projektowania systemów – w tym baz danych, bez których trudno sobie dziś wyobrazić przetwarzanie dużych zbiorów danych. Uczy się stosować bazy danych praktycznie oraz dbać o bezpieczeństwo i ochronę danych. Umiejętności te uzupełnione są o specyfikę tworzenia współczesnych aplikacji sieciowych. Powyższe kwalifikacje stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do kompleksowego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych. W ramach studiów II stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą takich zagadnień, jak diagnostyka i niezawodność systemów komputerowych, zintegrowane środowiska programistyczne czy grafika komputerowa. Uczy się umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia pozwalającego na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających analizy, stworzenia lub zaadaptowania zaawansowanych technologii informatycznych. Wszystkie wymienione umiejętności muszą być poparte dogłębną wiedzą teoretyczną, aby absolwent kierunku informatyka II stopnia mógł w przyszłości prowadzić badania naukowe, wnosząc wkład w rozwój dziedziny naukowej, jaką jest informatyka.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Praca w charakterze: •• analityka systemów informatycznych, •• projektanta oprogramowania, •• analityka danych, •• specjalisty do spraw bezpieczeństwa informacji, •• programisty gier komputerowych, •• projektanta aplikacji multimedialnych i inteligentnych, •• projektanta zaawansowanych serwisów i portali internetowych, •• projektanta systemów informatycznych, •• projektanta i administratora sieci komputerowych, •• testera oprogramowania, •• projektanta grafiki komputerowej, •• administratora zasobów informatycznych w różnych przedsiębiorstwach.


CIEKAWOSTKA Instytut Informatyki oferuje możliwość zdobywania przez studentów certyfikatów związanych z branżą IT. Certyfikaty te można podzielić na dwa rodzaje: te, które wskazują na wzięcie udziału w szkoleniu albo kursie oraz certyfikaty potwierdzające wiedzę i profesjonalne kompetencje jego właściciela. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć certyfikaty wystawiane przez firmy realizujące nieobowiązkowe szkolenia dla studentów (np. bezpieczeństwo systemów – certyfikat szkolenia firmy ING Services, szkolenia związane z zarządzaniem projektami – JCommerce, szkolenia IBM, Oracle). Natomiast do drugiej grupy egzaminy firm i technologii: Oracle, Microsoft, Cisco. Szczególnie prężnie, bo najdłużej rozwija się certyfikacja dla produktów Microsoft – Microsoft Office Specjalist, Microsoft Certified Proffesional. Dzięki tym certyfikatom potwierdzającym wysokie umiejętności zawodowe zdających, absolwent kierunku informatyka ma większą szansę na zaistnienie na współczesnym rynku pracy.


Kierunek:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

STACJONARNE: •• I stopnia (7-semestralne, inżynierskie), •• II stopnia (3-semestralne, magisterskie).

SPECJALNOŚĆ: •• informatyka medyczna.


SPECJALIZACJE

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): •• •• •• •• ••

bioinformatyka, dane: analiza, eksploracja, wizualizacja, mechatronika biomedyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna i szpitalne systemy informatyczne.

SPECJALIZACJE

(DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych, •• symulacja i modelowanie systemów biomedycznych.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Osiągnięcia współczesnej medycyny korzystają ze wsparcia technologii informatycznych w coraz szerszym zakresie. Odpowiedzią na tę potrzebę jest inżynieria biomedyczna – kierunek łączący wiedzę i osiągnięcia techniki, medycyny oraz biologii. Bardzo istotnym atutem tego kierunku jest konstrukcja programu kształcenia, która umożliwia absolwentowi podjęcie studiów magisterskich na kierunku informatyka. W ciągu pięciu lat studiów można więc skończyć dwa kierunki: studia inżynierskie z inżynierii biomedycznej i magisterskie z informatyki. Można także kontynuować naukę z zakresu inżynierii biomedycznej, co umożliwi pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w tej dyscyplinie oraz pozwoli na przygotowanie do studiów III stopnia. Absolwenci kierunku posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi: informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji. Mogą zostać zatrudnieni w szpitalach i zapleczu technicznym służby zdrowia, gdzie wymagana jest fachowa wiedza o stosowaniu współczesnych technik telein-


formatycznych, elektronicznej aparatury medycznej czy aparatury optycznej i biomechaniki, ale również przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Znajdą pracę w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych, a także przy rozwiązywaniu problemów badawczych i innowacyjnych oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• praca w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach, •• firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych itp., •• jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych, sprzętu telemedycznego, systemów obrazowania medycznego, •• administracja medyczna – administrator szpitalnych sieci informatycznych, •• jednostki naukowo-badawcze i konsultingowe z zakresu medycyny.


CIEKAWOSTKA Uniwersytet Śląski prowadzi badania nad metodami wykorzystującymi nowe rozwiązania technologiczne w zakresie komputerowej analizy tkanki kostnej opartej na rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej, pozwalającej w innowacyjny sposób przeprowadzać pomiary, a nawet przewidywać pewne właściwości mechaniczne materiału klinicznego. Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych prowadzi badania na potrzeby dopiero wchodzących na polski rynek nowatorskich metod badań okulistycznych. Tomografia optyczna jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą obrazowania przekroju tkanki, pozwala na ocenę stanu siatkówki, m.in. na analizę grubości warstwy włókien nerwowych. Jest to niezwykle istotne w diagnostyce, np. w ocenie stopnia patologii siatkówki (rozwarstwienia, zwyrodnienia) oraz ocenie skuteczności prowadzonego leczenia. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego pracują nad oprogramowaniem, które umożliwi w sposób w pełni automatyczny analizę poszczególnych obrazów dwuwymiarowych oraz jego rekonstrukcję 3D.


Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

AKREDYTACJA, ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia, II stopnia, III stopnia (w języku polskim i angielskim)

•• I stopnia (7 semestrów), •• II stopnia: •• 3-semestralne – po studiach inżynierskich (nadające tytuł zawodowy magistra), •• 4-semestralne – po studiach licencjackich (nadające tytuł zawodowy magistra inżyniera), •• III stopnia.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW I STOPNIA): w języku polskim: •• nauka o materiałach, •• biomateriały, w języku angielskim: •• Materials Science, •• Biomaterials.


SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA): w języku polskim: •• nauka o materiałach, •• biomateriały, •• recykling materiałów, •• materiały funkcjonalne, w języku angielskim: •• Materials Science, •• Biomaterials.

SPECJALNOŚCI

(DOT. STUDIÓW III STOPNIA): w języku polskim: •• inżynieria materiałowa. w języku angielskim: •• Materials Science and Engineering.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM, NA KIERUNKU NAUKA O MATERIAŁACH): •• •• •• ••

materiały dla medycyny, nanomateriały, komputerowe modelowanie materiałów, metody badań materiałów.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM, NA KIERUNKU BIOMATERIAŁY): •• biomateriały inteligentne, •• metody badań biomateriałów.


SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM, NA KIERUNKU MATERIALS SCIENCE): •• •• •• ••

Materials for medicine, Nanomaterials, Computer modelling of materials, Materials testing methods.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM, NA KIERUNKU BIOMATERIALS): •• Intelligent biomaterials, •• Biomaterials testing methods.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, której głównym zadaniem jest projektowanie, wytwarzanie i badanie materiałów do zastosowań w przemyśle. Student kierunku inżynieria materiałowa uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie: nauk podstawowych (fizyki, chemii), informatyki, nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii i wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania i badania struktury materiałów inżynierskich. Ponadto blok przedmiotów specjalistycznych, łączący wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki oraz biokompozytów w połączeniu z biologicznymi, fizjologicznymi i społecznymi aspektami, poszerza umiejętności praktycznego doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii. Studia I stopnia trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, natomiast studia II stopnia trwają trzy semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra. W odpowiedzi na liczne zapytania studentów w roku akademickim 2016/2017 uruchomione zostały czterosemestralne studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego mgr inż. Studia te kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów licencjackich.


Najlepsi studenci mogą starać się o kontynuację nauki w studium doktoranckim (studia III stopnia) w zakresie inżynierii materiałowej. Ponadto studenci mają możliwość kształcenia w języku angielskim na wszystkich poziomach kształcenia, tj. na studiach I, II i III stopnia. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEiBI) w Chorzowie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej, przygotowanie do prac wspomagających materiałowe projektowanie inżynierskie, znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w: •• przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, •• małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania, •• instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, •• instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz komputerowego wspomagania w technice, •• w biurach projektowych i doradczych oraz instytucjach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne stosowane w projektowaniu oraz inżynierii materiałowej. W oparciu o interdyscyplinarny zasób wiedzy (z zakresu kierowania zespołami w działalności badawczej i przemysłowej, obsługi systemów informatycznych oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, doboru materiałów oraz technologii i wytwarzania) absolwent jest przygotowany do podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczących inżynierii i technologii materiałowych oraz samodzielnego poprowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru na pograniczu inżynierii materiałowej oraz medycyny i weterynarii.


Kierunek:

MECHATRONIKA ECTS Forma studiów i poziom kształcenia: STACJONARNE: I stopnia inżynierskie, II stopnia

SPECJALNOŚĆ (DOT. STUDIÓW I STOPNIA INŻYNIERSKICH): •• projektowanie wspomagane komputerowo.

SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW I STOPNIA INŻYNIERSKICH): •• komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn, •• systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach, •• mikromechatronika.


SPECJALIZACJE (DOT. STUDIÓW II STOPNIA): •• projektowanie mechatroniczne, •• technologia układów mikromechatronicznych.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia I stopnia na kierunku mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowo wspomaganego projektowania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Studia II stopnia na kierunku mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: mechanikę techniczną, układy elektroniczne, napędy maszyn, automatyzację i robotyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn, programowanie robotów, nowoczesne technologie w mikromechatronice, funkcjonalne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, zasady ekonomicznego projektowania, a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie: •• w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym – jako konstruktor, projektant, inżynier, •• w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki – jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant, •• jako operator i programista CNC, •• w telewizji, radiu, firmach reklamowych (dzięki znajomości technik multimedialnych, analizy obrazu), •• w placówkach służby zdrowia – przy obsłudze wysokiej klasy urządzeń diagnostycznych, •• w placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, •• w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

CIEKAWOSTKA Pierwotnie mechatronika była rozumiana jako uzupełnienie komponentów mechanicznych przez elektronikę w mechanice precyzyjnej, a typowym mechatronicznym urządzeniem był fotograficzny aparat-lustrzanka. Z czasem, pojęcie mechatroniki znacznie się zmieniło i rozszerzyło. Mechatronika stała się nauką inżynierską opartą na klasycznych dyscyplinach budowy maszyn, elektrotechniki i elektroniki oraz informatyki. Celem tej nauki jest poprawianie funkcjonalności urządzeń i systemów technicznych przez powiązanie dyscyplin składowych w jedną całość. Do podstawowych produktów mechatronicznych powszechnego użytku zaliczyć można: cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery video, odtwarzacze CD, magnetowidy, bankomaty, pralki automatyczne, cyfrowo sterowane maszyny do szycia, drukarki komputerowe, skanery, plotery, drukarki, kserokopiarki, zaś do produktów przemysłowych można zaliczyć: obrabiarki sterowane numerycznie, roboty, manipulatory, elektronicznie sterowane silniki spalinowe i elektryczne, systemy w technice samochodowej.


Administracja / Animacja, mediacja i edukacja w instytucjach kultury / Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną / Antropologia języka i komunikacji / Arteterapia / Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe / Biofizyka / Biologia / Biologia żywności i żywienia / Biotechnologia / Biotechnology / Chemia / Doradztwo filozoficzne i coaching / Doradztwo i infobrokerstwo historyczne / Doradztwo polityczne i publiczne / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / Ekonofizyka / Etnologia i antropologia kulturowa / Filologia / Filologia angielska / Filologia germańska / Filologia polska / Filologia słowiańska / Filozofia / Fizyka / Fizyka medyczna / Fizyka techniczna / Games and virtual reality desing / Geofizyka / Geografia / Geologia / Geologia stosowana / Grafika / Historia / Historia sztuki / Indywidualne Studia Międzyobszarowe / Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo / Informacja w instytucjach e-społeczeństwa / Informatyka / Informatyka stosowana / Inżynieria biomedyczna / Inżynieria materiałowa / Inżynieria zagrożeń środowiskowych / Kognitywistyka / Komunikacja promocyjna i kryzysowa / Kulturoznawstwo / Kultury mediów / Malarstwo i projekty interdyscyplinarne / Matematyka / Mechatronika / Mediteranistyka / Międzynarodowe studia polskie / Nauki o rodzinie / Ochrona środowiska / Oligofrenopedagogika z arteterapią / Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej / Pedagogika / Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią / Pedagogika specjalna / Politologia / Praca socjalna / Prawo / Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej / Przedsiębiorczość / Psychologia / Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia / Reżyseria / Socjologia / Stosowane nauki społeczne / Studia śląskie / Sztuka pisania / Technologia chemiczna / Teologia / Turystyka / Turystyka historyczna / Zarządzanie zasobami ludzkimi

WWW.US.EDU.PL


WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

41–200 Sosnowiec ul. Żytnia 12 e-mail: dwt@us.edu.pl www.wiinom.us.edu.pl

INFORMATYKA tel.: 32 269 18 46 e-mail: dwt@us.edu.pl www.ii.us.edu.pl

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA tel.: 32 269 18 46 e-mail: dwt@us.edu.pl www.ib.us.edu.pl

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA tel.: 32 269 18 46, 32 349 75 09 e-mail: dwt@us.edu.pl e-mail: inom@us.edu.pl www. inom.us.edu.pl

MECHATRONIKA 41–200 Sosnowiec ul. Żytnia 10 tel.: 32 269 19 00 e-mail: dwt@us.edu.pl e-mail: krystyna.przybyla@us.edu.pl www.mechatronika.us.edu.pl

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego  

Broszura dla kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you