Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec)

Page 1

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

WYDZIAŁ

FILOLOGICZNY W SOSNOWCU


WYDZIAŁ

FILOLOGICZNY •• kategoria A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, •• 15 kierunków studiów, 76 specjalności, •• unikatowa oferta dydaktyczna, w tym między innymi języki: arabski, chiński, chorwacki, czeski, hindi, japoński, słowacki, szwedzki, •• 43 koła naukowe, •• innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning (platforma Moodle wspomagająca kształcenie), tablice interaktywne, •• zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, praktyki terenowe, wyjazdy badawcze, •• możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz odbycia praktyk między innymi w instytucjach kultury, muzeach, organizacjach pozarządowych czy przedsiębiorstwach (europejski program Erasmus+), •• aktywny program mobilności studentów i doktorantów (MOST), 2

www.kandydat.us.edu.pl

1


•• dobre perspektywy zatrudnienia absolwentów między innymi w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach masowych i interaktywnych, sektorze turystycznym, agencjach PR, korporacjach wymagających znajomości języków obcych, administracji państwowej, samorządowej, unijnej, •• infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, •• znani wykładowcy, innowacyjne programy nauczania, nowoczesność wsparta tradycją myślenia krytycznego i kreatywnością, •• współpraca z zagranicznymi ośrodkami badań naukowych i międzynarodowym środowiskiem uczonych, •• usytuowanie neofilologii w nowoczesnym budynku, wyposażonym w sprzęt na potrzeby zajęć o charakterze specjalistycznym, a także w laboratoria przeznaczone do projektowania gier komputerowych, •• najbardziej znani absolwenci Wydziału to między innymi: Marcin Babko, Tomasz Beksiński, Krystyna Bochenek, Jacek Filus, Marta Fox, Barbara Gruszka-Zych, Marcin Hałaś, Jerzy Illg, Radosław Kobierski, Wojciech Kuczok, Marta Obuch, Renata Przemyk, Piotr Wilczek.

2

KIERUNEK

FILOLOGIA ANGIELSKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

www.kandydat.us.edu.pl

3


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) język biznesu kultura - media - translacja kultura i literatura angielskiego obszaru językowego nauczycielska z informatyką nauczycielska z językiem niemieckim projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) tłumaczeniowa z językami Indii tłumaczeniowa z językiem arabskim tłumaczeniowa z językiem chińskim tłumaczeniowa z językiem japońskim tłumaczeniowa z językiem koreańskim tłumaczeniowa z językiem niemieckim

4

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji język biznesu kultura - media - translacja nauczycielska projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II) tłumaczeniowa tłumaczeniowa z językiem arabskim tłumaczeniowa z językiem chińskim tłumaczeniowa z językiem japońskim tłumaczeniowa z językiem niemieckim

www.kandydat.us.edu.pl

5


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z nauczaniem języka angielskiego (i innego wybranego przedmiotu), pracą w charakterze tłumacza pisemnego i/lub ustnego, a także pracą w różnego rodzaju instytucjach kultury, biurach podróży, firmach i korporacjach, jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków obcych. Na każdej ze specjalności student może wybrać moduły związane z intensywną nauką języka angielskiego (oraz innego języka obcego), a także przedmioty kierunkowe (które są różne w zależności od wybranej specjalności), na przykład pedagogiczno-metodyczne (specjalności nauczycielskie), translatoryczne o charakterze głównie praktycznym (specjalności tłumaczeniowe), podstawy ekonomii i prawa (specjalność: język biznesu), literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i przekład tekstów literackich (specjalności kulturowe), komponent kompetencji twórczych i technicznych oraz komponent humanistyczny (specjalność: SPRINT-WRITE).

•• nauczyciel w szkołach różnych typów,

6

www.kandydat.us.edu.pl

•• lektor w szkołach językowych i na kursach, •• tłumacz pisemny (techniczny lub literacki), •• tłumacz ustny (symultaniczny i/lub konsekutywny), •• praca w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu, •• praca w firmach związanych z reklamą i PR, •• praca w firmach zajmujących się produkowaniem i tłumaczeniem (lokalizacją) gier komputerowych, •• praca w biurach podróży, firmach i korporacjach, a także wszelkich innych miejscach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka obcego.

7


KIERUNEK

FILOLOGIA GERMAŃSKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) interkulturowe studia niemcoznawcze język niemiecki od podstaw język szwedzki nauczycielska z językiem szwedzkim tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) interkulturowe studia niemcoznawcze nauczycielska tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

II stopnia – ogólnoakademicki

8

www.kandydat.us.edu.pl

9


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Filologia germańska proponuje studentom pięć ścieżek kształcenia na studiach I stopgruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do naucza-

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

nia języka obcego zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego. Podczas stu-

•• instytucje kultury i oświaty zajmujące sie stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec,

nia oraz trzy ścieżki kształcenia na studiach II stopnia. Specjalność nauczycielska oprócz

diów na specjalności: interkulturowe studia niemcoznawcze kładzie się nacisk na znajomość kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych, na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku. Studia ze specjalnością tłumaczeniową w zakresie języków specjalistycznych obejmują poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego oraz językoznawstwo, teorię i praktykę przekładu, a także elementy marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. Specjalność: język szwedzki, oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada

•• firmy międzynarodowe, wymagające bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego lub szwedzkiego oraz zasad prowadzenia korespondencji handlowej w tych językach, •• wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu, turystyka i sektor usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej lub szwedzkiej, •• zawód nauczyciela języka niemieckiego w różnych placówkach edukacyjnych, •• zawód tłumacza.

naukę drugiego języka obcego – niemieckiego. Na specjalności język niemiecki od podstaw zakłada się zdobywanie umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury.

10

www.kandydat.us.edu.pl

11


KIERUNEK

FILOLOGIA

SPECJALNOŚĆ

EUROPEJSKIE STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE – EMLex Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE

CHARAKTERYSTYKA Studia skierowane są do osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. Program obejmuje zagadnienia związane z leksykografią ogólną i specjalistyczną, tradycyjną i elektroniczną, z badaniem użycia słowników, warsztatem leksykograficznym i inne. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim i angielskim. Europejskie Studia Leksykograficzne (EMLex) są studiami międzynarodowymi, realizowanymi wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania) i Stellenbosch University (RPA). Jeden semestr studenci spędzają na uczelni partnerskiej. Absolwenci otrzymują także dyplom międzynarodowy (joint master degree).

II stopnia – ogólnoakademicki

12

www.kandydat.us.edu.pl

13


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• wydawnictwa naukowe i komercyjne specjalizujące się w przygotowywaniu słowników tradycyjnych i elektronicznych, •• praca redakcyjna, selekcja i opracowywanie danych, praca z bazami danych, •• praca o charakterze naukowym.

14

www.kandydat.us.edu.pl

15


KIERUNEK

FILOLOGIA AKREDYTACJA

SPECJALNOŚCI (studia I stopnia)

Formy studiów, poziomy kształcenia i profile

język francuski z programem tłumaczeniowym język hiszpański z programem tłumaczeniowym język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej język włoski z programem tłumaczeniowym

STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym

II stopnia – ogólnoakademicki

16

www.kandydat.us.edu.pl

17


SPECJALNOŚCI (studia II stopnia) filologia romańska język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo język hiszpański z programem tłumaczeniowym język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej język włoski z programem tłumaczeniowym języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

18

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem języków obcych w sferze biznesu, administracji, kultury czy turystyki. Studia na specjalnościach: język francuski, filologia romańska, język włoski, język hiszpański oraz języki stosowane: język francuski i język angielski lub język włoski i język angielski, każda z nich z programem tłumaczeniowym, rozwijają językowe i ogólnohumanistyczne zainteresowania studentów, pozwalając im jednocześnie nabyć konkretne, praktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka w programie kształcenia znajdują się przedmioty językoznawcze, literaturoznawcze, realioznawcze oraz przekładoznawcze. Dzięki tak dobranym zajęciom studenci zyskują szansę nabycia biegłej znajomości proponowanego języka w różnych typach dyskursu oraz umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu i nowymi technologiami w pracy nad tekstem pisanym i mówionym.

www.kandydat.us.edu.pl

19


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• biura tłumaczeniowe, •• firmy współpracujące z partnerami zagranicznymi lub firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa w Polsce, •• instytucje kultury i instytucje badawcze, •• administracja, media lub wydawnictwa, w tym obcojęzyczne, •• instytucje i organizacje świadczące usługi turystyczne, •• sektor edukacji i szkolnictwo – pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

KIERUNEK

FILOLOGIA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki NIESTACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki

20

www.kandydat.us.edu.pl

21


SPECJALNOŚCI (studia I stopnia) język rosyjski — program język biznesu język rosyjski — program tłumaczeniowy język rosyjski w turystyce języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim

SPECJALNOŚCI (studia II stopnia)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia przeznaczone są dla osób pragnących powiązać w przyszłej pracy wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Po ukończeniu specjalności rusycystycznych absolwent posiada bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego oraz dobrą innych języków obcych nowożytnych. Podstawę programów stanowią zajęcia z zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka, językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Programy obejmują przedmioty realioznawcze i ogólnohumanistyczne, dzięki którym

język rosyjski — program język biznesu język rosyjski — program tłumaczeniowy

student zyskuje wiedzę na temat dylematów współczesnej cywilizacji oraz kulturowego, ekonomicznego i geopolitycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem oraz umiejętność uczestnictwa w różnych formach współczesnego dialogu międzykulturowego. Absolwent kierunku jest sprawnym tłumaczem języka rosyjskiego, może realizować się zawodowo w sferze biznesu, turystyki i kultury.

22

www.kandydat.us.edu.pl

23


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• biura tłumaczeń, wydawnictwa, media elektroniczne, •• zawód tłumacza w sektorze biznesowym w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji i krajów rosyjskojęzycznych, •• administracja państwowa i jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie współpracy ze Wschodem), •• zawód tłumacza w turystyce (pilot wycieczek zagranicznych, rezydent, przewodnik, personel biura, pracownik informacji turystycznej), •• placówki oświatowe (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych).

24

KIERUNEK

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA AKREDYTACJA Formy studiów, poziomy kształcenia i profile STACJONARNE I stopnia – ogólnoakademicki II stopnia – ogólnoakademicki

www.kandydat.us.edu.pl

25


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU SPECJALNOŚĆ (studia I stopnia) językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim

SPECJALNOŚĆ (studia II stopnia) przekład w komunikacji międzykulturowej

26

Język bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński – tylko na śląskiej slawistyce możesz wybrać dwa, spośród siedmiu języków słowiańskich! Program obejmuje też naukę języka zachodnioeuropejskiego, studia te są zatem co najmniej trójjęzyczne. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą tłumacza lub w sektorze turystycznym, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych bądź też firmach współpracujących z krajami słowiańskimi. Studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich, uczestniczą w zajęciach z tłumaczenia pisemnego i ustnego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe), uczestnicząc w licznych wyjazdach: wycieczkach, szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych. Zajęcia są prowadzone przez tłumaczy przysięgłych z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz native speakerów.

www.kandydat.us.edu.pl

27


PERSPEKTYWY ZAWODOWE •• biura tłumaczeń, •• placówki dyplomatyczne, sektor usługowy i sektor biznesu, •• sektor turystyczny, firmy współpracujące z krajami słowiańskimi, •• instytucje kultury, •• administracja, środki masowego przekazu lub wydawnictwa.

28

www.kandydat.us.edu.pl

29


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W SOSNOWCU ul. Grota-Roweckiego 5 41- 205 Sosnowiec www.fil.us.edu.pl www.katalog.us.edu.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.