Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 - Księga znaku

Page 1

EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 Księga znaku

175%


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

2

Spis treści Logo

4

Wstęp

8

Zestawienie wersji znaków

15

Oznakowanie

9

Wersja podstawowa

17

10

Zasady oznakowania wydarzeń – oficjalne EMN

Budowa znaku

11

Pole ochronne

18

Zasady oznakowania wydarzeń – towarzyszące

12

Wielkość minimalna

19

Logo i dostępność

13

Krój pisma

20

Nieprawidłowe użycie logo

14

Sygnet i nazwa

22

Kontakt


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Wstęp Logo Katowic ujmuje dwa sposoby postrzegania miasta: tradycyjny – industrialny, górniczy oraz innowacyjny – twórczy, nowoczesny i awangardowy jednocześnie. To symbol wielowymiarowych przemian, którym wciąż podlegają Katowice. Logo to najpełniej oddaje charakter miasta i syntetycznie ujmuje jego różnorodność. Jest symbolem, który pozytywnie się kojarzy, na stałe zadomowił się na katowickich ulicach, w materiałach promocyjnych, a także – co szczególnie ważne – w sercach samych katowiczan i przyjeżdżających gości. Wartości zawarte w istniejącym znaku Katowic są nadal aktualne, wiele z nich wpisuje się w idee, jakie niesie ze sobą przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. W centrum tych wydarzeń znajduje się Konsorcjum Akademickie – unikatowy związek śląskich uczelni wyższych, które podjęły decyzję o wspólnym działaniu i stanowią forpocztę wielkiej transformacji regionu stojącego na progu kolejnego skoku cywilizacyjnego, jakim jest nauka. Siedem współpracujących uczelni będzie przez najbliższe lata tworzyć naukowe i edukacyjne narzędzia poprawy jakości życia w mieście i regionie.

LOGO

3


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

4

Wstęp Nowy znak EMN Katowice 2024 ma podkreślać element współpracy zainicjowany przez siedem śląskich uczelni.

1234567


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

5

Wstęp Asterysk – znak pisarski w kształcie gwiazdki, stosowany jako odsyłacz do przypisów. Występuje w pracach akademickich, publikacjach popularno-naukowych i powszechnie kojarzony jest z tekstem. Dzięki temu daje możliwość prowadzenia dwutorowej narracji i rozszerza rozumienie istniejącego już znaku miasta Katowice. Forma przypisu nawiązuje do naukowego charakteru wydarzenia oraz jego „dodatkowej” natury – stając się efektem współpracy akademickich instytucji Katowic. Siedem elementów budujących asterysk przedstawia siedem uczelni zorganizowanych wokół wspólnej misji, współpracujących ze sobą i działających w celu wzmocnienia infrastruktury badawczej i potencjału naukowego.

Odbitka asterysków z metalowych czcionek popularnych w Polsce w II poł. XX w.: Baccarat, Modena cienka, półgruba i gruba, Nil, Paneuropa, Antykwa Półtawskiego, Szkolne, Wisła (kursywna) ŹRÓDŁO: https://pl.wikipedia.org/wiki/Asterysk


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Wstęp Forma logo odnosi się również do kształtu trybiku – ważnej dla regionu industrialnej cząstki, kojarzącej się z postępem, stopniowym uruchamianiem kolejnych procesów, rozwojem. Każdy pojedynczy element jest elementem poruszającym następny, nie tylko wprawiającym go w ruch, ale umożliwiającym nabranie rozpędu, niezbędnego do wprowadzania zmian i modernizacji. Znak Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 to znak integralności, ścisłej kooperacji, ale także wzajemnej inspiracji.

LOGO

6


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Wstęp Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki czyli śląskie uczelnie wraz z Miastem Katowice zapraszają do współpracy kolejne podmioty. Budowa i specyfika znaku pozwala na jego rozbudowę na wiele różnych sposobów w formie dekoracyjnych rozet, czy animowanych obrazów niczym z kalejdoskopu.

LOGO

7


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

8

Zestawienie wersji znaków PL ⇠ 175% 175%

WERSJA PODSTAWOWA PL

175%

Kiedy komunikacja jest prowadzona w języku polskim

WERSJA POZIOMA PL

EN ⇠ 175%

175%

WERSJA PODSTAWOWA EN

175%

Kiedy komunikacja jest prowadzona w języku angielskim

WERSJA POZIOMA EN

PL + EN ⇠ 175% 175%

SYGNET EMNK2024

WERSJA DWUJĘZYCZNA PL I EN

Kiedy komunikacja jest dwujęzyczna


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

9

Wersja podstawowa Logo EMN Katowice 2024 to zestawienie trzech elementów:

❶ dwuwarstwowego serca – sygnetu

WERSJA PODSTAWOWA

Katowic

❷ znajdującego się po jego prawej

stronie asterysku (gwiazdki/trybiku) – sygnetu Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki

❸ pełnej nazwy przyznanego tytułu.

WERSJA ACHROMATYCZNA – NEGATYW


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

10

Budowa znaku

ta sama szerokość bloku

najmniejszy moduł siatki

×

19 ×

30 ×

175% 175%

sygnet EMNK 2024

nazwa


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

11

Pole ochronne Pole ochronne stanowi obszar wokół znaku, na który nie powinny nachodzić żadne elementy. 175% 175%

1/2 Y

Y

WERSJA PODSTAWOWA PL

175%

WERSJA POZIOMA PL

175% 175%

WERSJA PODSTAWOWA EN

175% 175%

SYGNET EMNK2024

WERSJA DWUJĘZYCZNA PL I EN

175%

WERSJA POZIOMA EN


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

12

Wielkość minimalna Wielkość minimalna znaku jest najmniejszym dopuszczalnym rozmiarem możliwym do zastosowania. Wskazane poniżej wielkości obowiązują, pod warunkiem, że jakość obrazu pozwala na reprodukcję lub wyświetlanie znaku bez zlania się górnych elementów serca.

15 mm Minimalna wielkość w materiałach drukowanych to wysokość

175%

175%

40 pikseli Minimalna wielkość na ekranie to wysokość


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

13

Krój pisma Krojem pisma, który został podstawą do stworzenia zapisu nazwy w logo Europejskiego Miasta Nauki jest Di Grotesk Bold, autorstwa Mariana Misiaka z domu typograficznego Threedotstype (threedotstype.com)

Di Grotesk Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áăâäæǽàāąãåǻćčçĉċďđéĕěêëėè ēęğĝģġğĝģġħĥíĭîïìĩīįĵķ ĺľļłlńňņñnóŏôöœòőōøǿõŕřŗśšşŝșßŧţťţúŭûüùűūųůũẁŵẅẃỳ ŷÿýźžżðŋþABCDEFGHIjKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁĂÂÄÆǼÀĀĄÃÅǺĆČÇ ĈĊĎĐÉĔĚÊËĖÈĒĘĞĜĢĠĦĤíĬÎÏİÌĨĪĮ ĴĶĹĽĻŁLŃŇŅÑÓŎÔÖŒÒŐŌØǾÕŔŘ ŖŚŠŞŜŞŦŢŤŢ ÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẀŴẄẂỲŶŸÝŹŽŻÐŊÞfbffbffhffiffjffkfflfhfifjfk fl fīfĭ&©§®TM¶†‡{[£$€₣₺₹₽₴¥¢]}@ *?¿¿!¡¡««,.;:”/|\_•...#¦=+- ±×÷≠<>≤≥%‰^¬~∞°∏∑▶◀◊Ţ°C° 0123456789 01223456789 ⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾ ←↑→↓↔↕↖↗↘↙↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↩↪↰↱↲↳↴ ↶↷↺↻⇠⇡ ⟵⟶⟷⟻⟼⤙⤚⤛⤜⥼⥽⬎⬏⬐⬑


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

14

Sygnet i nazwa Przyznany Katowicom tytuł jest złożony z wielu wyrazów. Tym samym naturalnie typografia i użyty krój pisma stają się ważnym elementem zarówno logo, jak i całego systemu identyfikacji wizualnej. Nazwa może występować w towarzystwie sygnetu w różnych konfiguracjach:

175%

SYGNET

↦ jako kompozycje na niestandardowych formatach ↦ kiedy chcemy bardziej wyeksponować jeden z elementów

NAZWA

175%

SYGNET

NAZWA PL

Sygnet może zostać użyty samodzielnie tylko w przypadku, gdy na tym samym projekcie istnieje nazwa EMNK 2024.

175%

NAZWA PL

LOGO

NAZWA EN

INNE DOZWOLONE ZESTAWIENIA SYGNETU I NAZWY

SYGNET


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

15

Oznakowanie Stopka Konsorcjum Akademickie + Partner strategiczny Aby mówić jednym głosem jako Konsorcjum Akademickie uspójnione zostało przedstawienie znaków wszystkich uczelni.

175%

Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki

Polega to na umieszczeniu wszystkich sygnetów w wersji monochromatycznej w towarzystwie ujednoliconych nazw uczelni.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Partner strategiczny

Politechnika Śląska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

PL

Dodatkowo, towarzyszy im logo miasta opisane jako „Partner strategiczny” 175%

Academic Consortium Katowice – City of Science

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

EN

Academy of Fine Arts & Design in Katowice

Academy of Physical Education in Katowice

Strategic partner

Silesian University of Technology

Medical University of Silesia in Katowice

University of Economics in Katowice

University of Silesia in Katowice


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Oznakowanie Konsorcjum Akademickie + Partner strategiczny w towarzystwie sygnetu EMN

LOGO

16


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

Zasady oznakowania wydarzeń – oficjalne emn W przypadku nadania wydarzeniu tytułu „Oficjalne wydarzenie Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024”, oznakowanie EMN Katowice 2024 będzie towarzyszyć już istniejącym identyfikacjom wizualnym.

Pasek o szerokości 15% szerokości formatu grafiki, umieść dowolnie, po prawej lub po lewej stronie formatu.

Sygnet, nazwa oraz dodatkowo informacja o ścieżce tematycznej wydarzenia są umieszczone na pionowym pasku.

15% ×

TWOJA GRAFIKA (PIONOWA) Klimat i środowisko

Klimat i środowisko

Klimat i środowisko

Klimat i środowisko

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pionowy pasek umożliwia umieszczenie na nim większej ilości informacji jak np. wersja angielska nazwy czy www.

Wybierz dostępną wersję kolorystyczną paska, najbardziej pasującą do grafiki wydarzenia.

Klimat i środowisko

17

100% h

× TWOJA GRAFIKA (POZIOMA) przykładowa aplikacja paska na plakacie wizerunkowym ŚFN


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

Zasady oznakowania wydarzeń – towarzyszące W przypadku przyznania patronatu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 i nadaniu statusu wydarzenia towarzyszącego, oznakowanie powinno znajdować się w stopce razem z pozostałymi logami.

18 Logo EMN Katowice 2024 w wybranym wariancie powinno zostać opisane jako Patronat oraz umieszczane zawsze jako pierwsze w przypadku kiedy jest więcej patronatów.

⇣ Lider

Miasto Gospodarz

Współgospodarz

Patronat

kolejny Patron

przykładowa stopka z zestawem logo organizatora wydarzenia


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Logo i dostępność Widoczność znaku na różnych kolorach przed zastosowaniem powinna być przetestowana w dowolnym narzędziu dostępności sprawdzajcym współczynnik kontrastu. Dopuszczalny współczynnik (dla produktów cyfrowych) powinien być ustawiony dla norm WCAG poziom 2.1 AAA

widok przykładowego narzędzia dostępności: https://color.adobe.com/pl/create/color-contrast-analyzer

LOGO

19


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Logo i dostępność Współczynnik dla norm WCAG poziom 2.1 AAA (dla produktów cyfrowych) określa na jakich tłach widoczność znaku (elementów graficznych) jest dopuszczalna. Prosimy o sprawdzanie zgodności przed każdą aplikacją.

wybrane przykłady zestawień dopuszczalnych i niedopuszczalnych kontrastów wg WCAG 2.1 AAA

LOGO

20


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

LOGO

21

Nieprawidłowe użycie logo

175%

175%

zbyt mały kontrast pomiędzy znakiem, a fotografią

zbyt mały kontrast pomiędzy znakiem, a fotografią

175%

zbyt mały kontrast pomiędzy znakiem, a tłem

175%

175%

175%

dodawanie obcych efektów

ingerencja w określoną kolorystykę

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

zmiana kroju pisma, ingerencja w typografię

175%

175%

175%

nierespektowanie pola ochronnego

nieproporcjonalne skalowanie, rozciąganie

zmiana proporcji pomiędzy sygnetem, a typografią w obrębie znaku


EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI KATOWICE 2024

Kontakt

Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice ↦

p@katowice.eu

LOGO

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.