Vaasan yliopiston yleisesite

Page 1

”Kestävää johtamista, bisnestä ja energiaa”


Me teemme muutoksen Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Haastamme itsemme havaitsemaan ja tarttumaan aikamme ilmiöihin uusista näkökulmista. Uskallamme tehdä asiat toisin ja luomme ratkaisuja, joilla on merkitystä.

2


Tutkimuksen ja opetuksen laatuun panostava ja aikamme haasteisiin tarttuva yliopisto. Vaasan yliopisto uskaltaa keskittyä ja panostaa vahvuuksiinsa. Kansainvälisyys ja laatu korostuvat tutkimuksessa ja koulutuksessa. Monitieteiset tutkimusalustat lisäävät yliopistomme avoimuutta ja yhteistyötä. Investoimme kymmenen miljoonaa euroa tutkimukseen ja palkkaamme 20 professuuriin pätevöityvää tutkijaa. Olemme valmiit tuottamaan laajasti koko yhteiskuntaa hyödyttäviä tuloksia. Koulutusalamme ovat kauppatieteet, tekniikka, hallintotieteet ja viestintätieteet. Tutkimuksen painoaloja ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Painoaloilla teemme kansainvälisesti huipputasoista ja vaikuttavaa tutkimusta. Vastaamme nykypäivän vaatimuksiin tarjoamalla kaikille opiskelijoillemme valmiudet kansainvälisiin tehtäviin sekä liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjämäiseen asenteeseen.

MUUTOKSEN TEKIJÄT

Power.

Vaatii uskallusta olla aktiivinen toimija ja haastaja ajassa, jossa muutos on nopeaa. Yliopistomme organisaatio murtaa tieteenalojen siilot sekä tukee vahvuusalojamme ja niiden menestymistä kansainvälisellä huipputasolla. Vahvuuksiamme ovat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

the capability to act, or influence something strongly and make decisions 3


Laadukasta ja työnantajien arvostamaa

koulutusta

Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita johtajia ja asiantuntijoita. Meiltä valmistuu uudella tavalla ajattelevia ja ennakkoluulottomia suunnannäyttäjiä. Opiskelijamme kiittelevät opetuksen korkeaa tasoa, hyviä opettajia ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Opintomme vastaavat modernin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.

univaasa.fi/koulutus

4


Leadership. motivating a group of people to act towards achieving a common goal

26

tohtorin tutkintoa

Laadukas koulutus

537

ylempää korkeakoulututkintoa

hyvät tulevaisuuden näkymät.

502

Työlliset yksi vuosi valmistumisen jälkeen

alempaa korkeakoulututkintoa

(2017)

(2016)

perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita

4 959 2 562

300 72

kansainvälistä opiskelijaa

eri kansallisuutta edustavaa opiskelijaa

avoimen yliopiston opiskelijaa

5 kandidaattiohjelmaa 21 maisteriohjelmaa, joista 6 kv-maisteriohjelmaa 3 tohtoriohjelmaa 4 MBA-ohjelmaa kauppatieteet tekniikka hallintotieteet viestintätieteet

471

hyväksyttiin eli

11 %

4 172 hakijaa yhteensä

Yhteishaku

kandidaattiohjelmiin (2017)

82% Kauppa ja hallinto

32 uutta opiskelijaa

102 uutta opiskelijaa

osallistui pääsykokeisiin

Tekniikan alat

Avoimen väylä

Kansainväliset maisteriohjelmat

2 940

100%

90% Viestintätieteet

Suomenkieliset maisteriohjelmat

121 uutta opiskelijaa

5


Ilmiölähtöistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa

tutkimusta Tutkimuksemme tuloksena syntyy ratkaisuja, joilla on merkitystä ja jotka vastaavat maailmanlaajuisiin tulevaisuuden haasteisiin. Edistämme kestävää kehitystä ja osallistavia innovaatioita. Tieteenalakohtaista tutkimusta täydentävät ilmiölähtöiset tutkimusalustamme, jotka avaavat ovemme ympäröivään yhteiskuntaan.

univaasa.fi/tutkimus

6


Tutkimuksen strategiset painoalat

johtaminen ja muutos

energia ja kestävä kehitys

rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko

Tutkimusrahoitus

+138% (2016–17) Investoimme 10 000 tutkimusrahoitus 000 € tutkimukseen Kilpailtu kansainvälinen

Tutkimusrahoitus Kilpailtu kansainvälinen (2016–17) tutkimusrahoitus Tutkimusja

kehittämishankkeissamme Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä: on vuosittain mukana lähes

300 yritystä

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä:

+138 7,56M€

% Tutkimusrahoitus Kilpailtu kansainvälinen tutkimusrahoitus (2016–17) Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä:

Tutkijaliikkuvuus

7,56M€ +138% 7,56M€

Tutkijavierailut

(vähintään 5 vrk)

89

Tutkijaliikkuvuus Tutkijavierailut

Tutkijaliikkuvuus JUFO 3 -julkaisujen määrän kehitys Tutkijavierailut

(vähintään 5 vrk)

89

50 40

(vähintään 5 vrk)

89

44

JUFO 3 -julkaisujen määrän kehitys

Open-minded.

20 50

30

a mind receptive to new ideas and seizing opportunities

10

+110%

21 44 3 -julkaisujen JUFO määrän kehitys

40

20

2016–2017

30

50

21 13 2015

13

2016–2017

+110% 10 40

2015

44 2016

2016–2017 Kaikki yliopiston tieteenalat (2015–2017) 30 21

2016

2017

20

+110%

2017 13

Kaikki yliopiston tieteenalat (2015–2017) 10 2015

2016

2017

Kaikki yliopiston tieteenalat (2015–2017)

7


Vahvaa ja yhteiskuntaa uudistavaa

yhteistyötä Toimimme aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Tuotamme ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta sekä koulutusta. Olemme mukana uudistamassa ympäröivää yhteiskuntaa, ja teemme läheistä yhteistyötä yritysten kanssa.

univaasa.fi/yhteistyo

8


Responsibility. the opportunity or ability to act independently and make decisions

Ilmiölähtöiset tutkimusalustamme ovat tieteentekijöiden ja tiedon tarvitsijoiden kohtaamispaikkoja. Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC vastaa tehokkaan ja kestävän energiantuotannon, jakelun ja kulutuksen sekä energialiiketoiminnan ja yhteiskunnallisen kehityksen haasteisiin. Innovation and Entrepreneurship InnoLabin keskeisiä tutkimuskohteita ovat avoimet innovaatiot, käyttäjäinnovaatiot, yrittäjyys sekä julkisen sektorin innovaatiot ja uudistaminen. Digital Economyssä tutkimme eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollistamia innovaatioita sekä niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja yhteiskuntaan.

VAHVAT YHTEYDET MAAILMALLE Teemme kansainvälistä yhteistyötä johtavien tutkimusyliopistojen, tutkimuslaitosten sekä tiede- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden kanssa Euroopassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Meillä on 200 kansainvälistä yhteistyöyliopistoa, mikä tarjoaa laajat liikkuvuusmahdollisuudet opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja asiantuntijoille. Yliopistomme on tärkeä alueelleen, ja alue on tärkeä yliopistolle. Tärkeimpiä lähialueen kumppaneitamme ovat elinkeinoelämä ja kaupungit, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä yliopistokeskukset Seinäjoella ja Kokkolassa.

9


Tiivis yhteisö. Yliopistomme vahvuus on yhteisöllisyys. Tuemme opiskelijoiden Henkilöstön määrä 31.12. 2017 kehittymistä, hyvinvointia ja työllistymistä. Työn, työolojen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on meille tärkeää. 600 Yhdessä tekemisen henki opiskelijoiden ja500 henkilökunnan välillä 328 331 326 310 400 kantaa tulevaisuuteen. 300

190

170

172

155

200

200

yhteistyöyliopistoa

291

44

161

100 0

2013

2014

Henkilökuntaa

2015

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

452

Suomen kaunein kampus kutsuu. Henkilöstön määrä 31.12. 2017

Vaasan yliopisto sijaitsee meren rannalla aivan keskustan lähellä Palosaarella − joka 600 korkeakoululle. on koti myös monelle muulle 500 328 331 Kampuksella on lukuisia kohtaamispaikkoja 400 ja nykyaikaisia työtiloja niin henkilökunnalle 300 190 170 kuin opiskelijoillekin. 200

Muissa Muissa tehtävissä tehtävissä

326

310% 35,6

Opetus- ja Opetus- ja tutkimustehtävissä tutkimustehtävissä

291

172

155

161

2015

2016

2017

64,4%

100 0

2013

2014

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Muissa tehtävissä

35,6%

Muu henkilöstö

Opetus- ja tutkimustehtävissä

64,4%

16% kansainvälistä kansainvälistä henkilöstöä henkilöstöä

10

2016

maassa

2017

Muu henkilöstö

10 000

yli valmistunutta ympäri maailmaa. Alumneille järjestämme erilaisia tapahtumia ja yhteisiä kohtaamisia.

16% kansainvälistä henkilöstöä


YLIOPISTOKOLLEGIO

Erillislaitokset

HALLITUS AKATEEMISET YKSIKÖT REHTORI VARAREHTORI

Tutkimusja koulutusneuvosto

Johtaminen

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi ja viestintä

Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

TUTKIMUSALUSTAT: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC Digital Economy Innovation and Entrepreneurship InnoLab ERILLISLAITOKSET Levón-instituutti YLIOPISTOPALVELUT

Linginno

Tritonia

Levón-instituutti järjestää täydennyskoulutusta yrityksille ja tuottaa tutkimusta eri alojen tarpeisiin. Avoimen yliopiston opinnot ovat tarkoitettu kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Yliopiston kielikeskus Linginno on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen, kielen opetuksen kehittämiseen ja työelämän viestintään liittyvään tutkimukseen. Tritonia on kuuden vaasalaisen korkeakoulun yhteinen tiedekirjasto.

Akateemiset yksikkömme sekä tutkimusalustamme edistävät tieteenalat ylittävää tutkimusta.

Suomen energiapääkaupunki Vaasa Vaasan seudulla sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energia-alan yritysten keskittymä. Sen kansainväliset vientiveturit ja alihankkijat tuottavat 30 % koko Suomen energiateknologian viennistä ja työllistävät 11 000 asiantuntijaa.

11


LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000

univaasa.fi

    

facebook.com/univaasa instagram.com/univaasa youtube.com/univaasa twitter.com/univaasa linkedin.com/school/univaasa