Page 16

NYHETER Foto: JOHAN WINGBORG

Hur ska vi hantera Kina?

På 30 år har Kina utvecklats från att vara en marginell aktör inom forskning och utveckling till att idag vara en av de mest betydande forskningsnationerna i världen. Men Kina är också en hård diktatur. GU Journalen frågade två experter hur man som forskare och lärare bör förhålla sig till landet. FÖRRA ÅRET presenterade Rege­

rings­kansliet rapporten Sverige och Kina – stärkt samarbete för en hållbar framtid. Där framhålls bland annat att Kina idag är världens näst största producent av vetenskapliga artiklar och att landet investerar mer i forskning och utveckling än EU. Närmare 850 000 kinesiska studenter läser utomlands, främst i USA, men också i Australien, Storbritannien och Kanada. Marie Carlsson har över 30 års erfarenhet av Kina. Hon menar att det är svårt att ge generella råd om vad man bör tänka på vid ett samarbete med landet, förutom att vara medveten om att det ofta finns en politisk dimension. – Handlar det om samverkan med ett universitet, ett forskningsinstitut eller kanske en privat skola? Är samarbetet på nationell nivå, regionalt eller lokalt, gäller det forskning, utbildning eller kanske affärskontakter? Kina förändras snabbt, vilket innebär att gammal kunskap måste revideras. Tidigare handlade exempelvis undervisningen om utantill­ inlärning, det gör det i allt mindre utsträckning idag.

VISSA FORSKNINGSOMRÅDEN har

Fredrik Fällman forskar om religion och etnicitet i Kina.

16 GUJOURNALEN SEPTEMBER 2019

blivit öppnare medan andra ser mer av ideologisk påverkan, framför allt sedan 2013 då president Xi Jinping tog över ledarskapet, berättar Marie Carlsson. – Exempel på det förstnämnda finns inom naturvetenskap, teknik och medicin medan det sistnämnda återfinns inom delar av samhälls­

Profile for University of Gothenburg

GU Journalen 4-2019  

Första höstnumret av GU Journalen. Läs om: Miljöforskare flyger lika mycket som andra, dags för en ny arbetsmiljöundersökning, tuffa krav fö...

GU Journalen 4-2019  

Första höstnumret av GU Journalen. Läs om: Miljöforskare flyger lika mycket som andra, dags för en ny arbetsmiljöundersökning, tuffa krav fö...