Page 42

FOLK

Premiär för hållbara konferenser Digitala möten är framtiden. Förutom uppenbara miljö­ vinster finns stora peda­ gogiska och vetenskapliga fördelar. JMG har utvecklat en platt­ form för digitala konferenser som man nu vill att univer­ sitetet tar över och vidare­ utvecklar. HUR KOMMER DET sig att så få

vetenskapliga konferenser arrangeras online trots att digitaliseringens möjligheter aldrig varit större? Den frågan ställde sig Mats Ekström, professor och viceprefekt, och hans kollegor för några år sedan. – Man skulle kunna tro att akademin är en förebild och ligger i framkant på hållbarhetsområdet. Men trots kunskap om negativa miljö­effekter har flygresandet ökat kraftigt inom akademin de senaste

42 GUJOURNALEN APRIL 2019

åren samtidigt som hållbar utveckling framhålls i universitetets profil. Det räcker inte längre att säga att det är en målkonflikt och inte göra något. Vill vi motverka denna trend? Och i så fall hur? Sagt och gjort. Mats Ekström satte ihop en liten grupp och sökte pengar från GU:s klimatfond för att arrangera en internationell pilotkonferens helt digitalt. Projektet beviljades en kvarts miljon kronor och kort tid därefter, i början av 2017, kopplades doktorand Amanda Waldenström in som fick i uppgift att göra research om vad det finns för digitala resurser och undersöka om det gjorts något liknande på andra håll i världen. – LITE FÖRVÅNANDE upptäckte jag att det fanns få bra internationella exempel och ganska dåligt med digitala resurser för att göra det vi vill,

alltså en konferens med ett sammanhållet koncept digitalt, säger hon. Mats Ekström påpekar att det arrangeras allt fler konferenser och att vi behöver förändra våra invanda rutiner och mönster.

Lite förvå­ nande upp­ täckte jag att det fanns få bra inter­ nationella ­exempel ... AMANDA WALDENSTRÖM

– INOM AKADEMIN finns incitamentstrukturer och meriteringssystem som premierar ett aktivt konferensresande. Man åker iväg till en plats för att träffas och kort presentera ett paper, som man i bästa fall får två, tre pliktskyldiga frågor på. Problemet är att doktorander insocialiseras i detta och uppmuntras åka på konferenser utan att klimataspekter vägs in. Etablerade forskare känner sig ofta tvungna att delta för att inte hamna på efterkälken. Men istället för att kopiera en vanlig konferensform lades mycket tid på att utveckla de pedagogiska frågorna, berättar Mats Ekström.

Profile for University of Gothenburg

GU Journalen 2-2019  

Aprilnumret av GU Journalen. Läs om: professor kräver överprövning av omdiskuterat oredlighetsfall, allt färre disputerar, orättvisa doktora...

GU Journalen 2-2019  

Aprilnumret av GU Journalen. Läs om: professor kräver överprövning av omdiskuterat oredlighetsfall, allt färre disputerar, orättvisa doktora...