__MAIN_TEXT__

Page 1

eivind hoff, Employer Branding Manager og seniorrekrutterer i Nordea «Selv om det finnes masse tips om jobbsøking på nett, gir Jobbsøkerkoden en ny forståelse av hvordan du bør kommunisere som jobbsøker.» merete hverven bull, HR-direktør i Visma

rolf nævra, Daglig leder og hodejeger i Technogarden Magellan «Endelig en bok som gir konkrete tips fra personene i ‘det virkelige liv’ – de som faktisk rekrutterer! Lett å gå til, og veldig konkret!» trine juhl sørensen, karriererådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus «Jeg fikk jobben! Selv tenker jeg at mye av årsaken til at det gikk så bra var gode tips fra boken. De erfaringsbaserte anbefalingene om hvordan man bør forberede seg til intervju, og hva man bør fokusere på under selve intervjuet, var særlig til hjelp.» tarjei ludvigsen, student som fikk jobben

> HVA du skal legge merke til i en stillingsannonse > HVORDAN den som skal ansette deg tenker > HVA som skal til for å lage en sterk CV > HVORDAN du skal skrive et overbevisende søknadsbrev > HVILKE intervjuspørsmål du bør forberede deg på > HVORDAN du skal snakke om tidligere arbeidserfaring > HVA du må tenke på når du får jobbtilbudet Tipsene og rådene er basert på innspill fra over hundre ledere og rekrutterere fra ulike bransjer: de som faktisk avgjør om du får jobben. Lykke til i jakten på en ny og spennende jobb!

«Lettlest og konkret!» rie hurlen, Managing Partner og hodejeger i Reflecto Search & Selection

isbn 978-82-15-02533-9

JOBBSØKERKODEN

«Dette er en bok som veldig mange vil ha nytte av å lese.»

NÅR DU SØKER JOBB har du bare ett mål: å bli den utvalgte blant mange gode kandidater. Jobbsøkerkoden gir deg en konkret veiledning i hvordan du kan nå helt frem til et tilbud om jobb. Forfatterne av Jobbsøkerkoden hjelper deg gjennom forberedelsene, søknaden, CV-en og intervjuet. De forklarer hvordan du kan vise hvem du er på en troverdig måte. De forteller deg hva som skal til for å overbevise om at din kompetanse er relevant. Og de viser hvordan du kan formidle din erfaring på en klar og effektiv måte. Enten du søker din første eller femte jobb kan Jobbsøkerkoden lære deg:

sverre haugen olav schewe

«Jeg leser daglig søknader som bekrefter hvor viktig en bok som dette er – jeg tror alle jobbsøkere bør lese denne boken!»

Sverre Haugen | Olav Schewe sverre haugen har jobbet med ansettelsesprosesser i over ti år. Han har vært leder for rekruttering i konsulentselskapet Accenture og jobbet med rekruttering i headhuntingselskapet Mercuri Urval. Sverre er i dag leder for karrierenettverket Nova som hjelper bedrifter og jobbsøkere med å finne hverandre.

Slik får du jobben!

olav schewe er forfatter, journalist og tidligere blogger for Dagens Næringsliv. Han vet hva som skal til for å lykkes i søknadsprosesser. Som jobbsøker har han kommet gjennom nåløyet til ettertraktede internship og stillinger i selskaper som Statkraft, Hydro, EY og DNV GL. Olav er utdannet økonom fra University of Oxford og Norges handelshøyskole. I 2014 ga han ut boka Superstudent, som raskt ble en bestselger.

9 788215 025339

Jobbsokerkoden_omslag_original.indd 1

07.07.2016 17.21


Jobbsøkerkoden


Sverre Haugen Olav Schewe

Jobbsøkerkoden

Universitetsforlaget


© Universitetsforlaget 2016

ISBN 978-82-15-02533-9

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel.

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no

Omslag: Jesper Egemar Sats: Universitetsforlaget Trykk og innbinding: 07 Media - 07.no Boken er satt med: Dante MT Std 10,5/12,8 pkt Papir: 100 g Munken Print White 1,5


Innhold Forord..........................................................................................7

Del 1 Koden....................................................................... 9

Prinsipp 1: Forstå arbeidsgiveren......................................... 15 Prinsipp 2: Ha selvinnsikt..................................................... 21 Prinsipp 3: Kjenn stillingen................................................... 31 Prinsipp 4: Vær stillingsspesifikk.......................................... 36 Prinsipp 5: Vis motivasjon.................................................... 40 Prinsipp 6: Bruk eksempler.................................................. 43

DEL 2 Prosessen..............................................................49 Finn jobben.......................................................................... 53 CV........................................................................................ 62 Søknadsbrevet....................................................................... 76 Før intervjuet........................................................................ 84 Under intervjuet................................................................... 95 Tilbudet.............................................................................. 105

DEL 3 Eksempler.............................................................. 113 Jurist som ønsker å bytte bransje....................................... 117 Offshorearbeider som er utsatt for nedbemanning........... 129 Økonom med begrenset erfaring....................................... 141 Erfaren kommunikasjonsrådgiver..................................... 151 Student som søker sommerjobb........................................ 165 Intervjuspørsmål...................................................................... 174 Hvordan boka ble til................................................................ 181 Takk til..................................................................................... 183 Noter........................................................................................ 184

5


Forord «Jeg har søkt 137 stillinger det siste året uten å få napp. Har seks års høyere utdannelse. Lurer på om jeg skal begynne å tapetsere veggene med avslagene.» Sitatet er hentet fra et jobbsøkerforum på Internett og beskriver en opplevelse mange deler. Jobbsøking kan være tøft. Som jobbsøker må du være overbevisende. Du må fremstå motivert, kompetent og troverdig og vise arbeidsgiver at du er den rette kandidaten – kanskje blant flere hundre jobbsøkere. Så hvordan kan du bruke CV, søknad og intervju til å skille deg ut positivt og maksimere sjansene for å få jobben? For å finne svaret har vi rådført oss med over hundre rekrutterere, ledere og beslutningstakere. Folk som jobber med ansettelser i over seksti ulike organisasjoner som Coop, Finansdepartementet, Forsvaret, Microsoft, Nordea, Norwegian, Posten, Deloitte og Statkraft. På tvers av bransjer har vi hentet inn tips, eksempler og innspill fra de som faktisk avgjør hvem som får jobben. Dette har gitt oss unik innsikt i hvordan norske arbeidsgivere tenker, og hva som er viktig for å lykkes som jobbsøker i Norge i dag. Jobbsøkerkoden er vår måte å dele denne innsikten på. Enten du er helt fersk som jobbsøker, eller har lest mye om jobbsøking, vil denne boka gi deg en bedre forståelse av hva som skal til. Fra bidragsyterne har vi også fått en rekke sitater som er tatt inn i boka. Men for at disse personene skulle få uttrykke seg så ærlig og direkte som mulig, er sitatene deres anonymisert. Boka er delt inn i tre deler. I del 1, «Koden», presenterer vi seks grunnleggende prinsipper for å lykkes i jobbjakten. Dette er bokas kjerne. Med bakgrunn i koden viser vi i del 2, «Prosessen», hva du konkret kan gjøre for å finne ledige jobber, og forbedre CV, søknad og intervjuferdigheter. I del 3, «Eksempler», finner du reelle eksempler på hvordan prinsippene i boka kan brukes for å forbedre søknadsbrev og CV. Boka er for alle som skal søke jobb, om det er i butikk eller som administrerende direktør, om du har lang eller ingen erfaring. Prinsippene og rådene i denne boka er universelle. Lykke til med jobbjakten! 7


Del 1

Koden


Tenk om det var slik at den best kvalifiserte søkeren alltid fikk jobben. Så enkelt er det ikke. Det finnes sjeldent et fasitsvar på hvem som burde få jobben. Selv om du er best egnet, er det slett ikke sikkert at det er du som blir valgt. Om arbeidsgiver ikke får et godt inntrykk av deg, hjelper det lite om det egentlig er du som er best kvalifisert. Arbeidsgiver må være overbevist om at du er det beste valget. Ansvaret for å kommunisere dette ligger hos deg. Så hvilke vanlige fallgruver bør du unngå? Da vi spurte nettverket vårt av rekrutterere, ledere og beslutningstakere, var det noen feil som gikk igjen oftere enn andre, for eksempel: «Jobbsøkeren virket lite motivert», «Fremstod ikke som troverdig» eller «Hadde dårlig selvinnsikt». Ved å snu denne innsikten på hodet formulerte vi et knippe råd for å lykkes i jobbsøkerprosessen. Deretter henvendte vi oss igjen til nettverket vårt. Svarene vi fikk, viste oss at de viktigste grepene en jobbsøker bør ta, kan oppsummeres i seks enkle, men svært kraftfulle prinsipper. I denne delen av boka presenterer vi disse grunnleggende prinsippene. Vi kaller dem «jobbsøkerkoden», fordi vi mener kombinasjonen av disse utgjør nøkkelen til å lykkes i jobbjakten. Å forstå og følge disse prinsippene er like viktig enten du skriver søknadsbrev eller forbereder deg til et intervju. De seks prinsippene i jobbsøkerkoden er: 1. Forstå arbeidsgiveren, 2. Ha selvinnsikt, 3. Kjenn stillingen, 4. Vær stillingsspesifikk, 5. Vis motivasjon og 6. Bruk eksempler. Sammenhengen mellom prinsippene kan forklares slik: Før du går inn jobbsøkerprosessen, bør du forstå hvordan arbeidsgivere som skal rekruttere, tenker (Prinsipp 1: FORSTÅ ARBEIDSGIVEREN). Hva er de opptatt av? Forstår du dette, har du skaffet deg et mye bedre grunnlag for å manøvrere i søkeprosesser, fordi du kan spisse og forbedre kommunikasjonen din. I lys av denne forståelsen bør du vende blikket innover og forstå deg selv (Prinsipp 2: HA SELVINNSIKT). Hvordan er du som person, og hvordan oppfattes du av andre? Hvilke erfaringer og egenskaper har du som er av verdi? Hva er du opptatt av, hva slags type jobb ønsker 11


Del 1

Koden

JOBBSØKERKODEN SEKS PRINSIPPER TIL BRUK PÅ VEIEN MOT NY JOBB

1–3 : VITE

4–6 : GJØRE

1

FORSTÅ ARBEIDSGIVEREN

2

HA SELVINNSIKT

3

KJENN STILLINGEN

4

VÆR STILLINGSSPESIFIKK

5

VIS MOTIVASJON

6

BRUK EKSEMPLER

12


DEL 1

KODEN

du egentlig? Når du vet dette, er du klar for å søke jobber, og det første du må gjøre da, er å forstå jobben du søker (Prinsipp 3: KJENN STILLINGEN). Du må sette deg inn i hva jobben egentlig innebærer, hva som er viktig for å mestre den, og hva slags type mennesker arbeidsgiveren ser etter. Dette gir deg grunnlag for å fokusere på det som teller, og spisse kommunikasjonen (Prinsipp 4: VÆR STILLINGSSPESIFIKK). Klarer du dette, vil du kunne svare på mye av det arbeidsgiveren spør om. Men hvis du ikke viser at du er entusiastisk og genuint motivert for stillingen, får du ikke jobben (Prinsipp 5: VIS MOTIVASJON). Den siste delen av jobbsøkerkoden handler om hvordan du kommuniserer på en overbevisende måte. Hvem som helst kan si at de er motivert, eller «har gjort mye lignende før». For å være virkelig overbevisende er det viktig at du bruker historier eller tidligere eksempler (Prinsipp 6: BRUK EKSEMPLER). Hvert prinsipp øker i seg selv sjansene for å lykkes i jobbjakten, men for å maksimere sjansen i en jobbsøkeprosess bør du følge alle.


Prinsipp 1: Forstå arbeidsgiveren Avgjørelsen om hvem som blir tatt inn til intervju, og hvem som får jobben, blir tatt av et fåtall personer i bedriften du søker jobb i. Det ligger derfor en enorm styrke i å forstå hvordan disse individene tenker. Klarer du å innta deres perspektiv og forstå hvordan de vurderer søkere, vil du ha et mye bedre grunnlag for å skrive en god søknad og gjøre gode intervjuer.

Derfor er rekrutterere så paranoide Det er de ansatte som utgjør organisasjonen. Og det er de ansatte som avgjør hvor godt organisasjonen lykkes. Riktige ansettelser gir gode resultater. Feilansettelser gjør at organisasjoner feiler. For en arbeidsgiver er det risikosport å ansette en ny medarbeider. Ikke bare kan en feilansettelse koste arbeidsgiveren mellom 250 000 og 1 million kroner på grunn av bortkastet rekruttering og opplæring.1 I verste fall kan en feilansettelse føre til skadede kunderelasjoner, tap av inntekt, dårligere omdømme, mistrivsel og til og med tap av andre ansatte. Konsekvensene av en feilansettelse forsterkes ytterligere av det sterke stillingsvernet i Norge. Det er veldig lett å ansette, men oppsigelser er strengt regulert. For å ansette «riktige» kandidater bruker derfor de fleste arbeidsgivere betydelige ressurser på rekruttering. Faktisk brukes størstedelen av HR-budsjettet i mange bedrifter på nettopp dette. Rekruttering er ingen eksakt vitenskap. Arbeidsgiveren kan ikke legge sammen tall, sette to streker under svaret og være sikker på at en person de ansetter, vil lykkes. Slik blir rekruttering et forsøk på å forutse fremtiden, og det er vanskelig. For de ansvarlige kan ansettelser være ganske skummelt. Derfor følger mange arbeidsgivere et prinsipp om at «er det den minste i tvil om en kandidat, så ansetter vi ikke». Tvilen kommer altså sjelden deg som jobbsøker til gode. Du er nødt til å overbevise en arbeidsgiver som ikke ønsker å gjøre feil, og da er det tre ting du må overbevise om. 15


Del 1

Koden

De tre store spørsmålene I prosessen med å velge ut riktig kandidat for en jobb leser arbeidsgivere CV, søknad og vedlegg. De gjennomfører intervjuer og ringer referanser. I tillegg ber de deg kanskje ta ulike tester. Alle disse tingene gjøres for å finne svaret på tre grunnleggende spørsmål: 1 Kommer du til å levere? 2 Blir du? 3 Passer du inn? Er svaret «ja» på samtlige av disse spørsmålene, er du rett kandidat for jobben. Er svaret «nei» på ett av dem, ryker du ut av prosessen.

Kommer du til å levere? Kommer du til å gjøre jobben bra? Dette er det mest åpenbare spørsmålet, og det spørsmålet alle arbeidsgivere og de fleste jobbsøkere har et bevisst forhold til. Dette er et komplekst spørsmål, for i de fleste stillinger har ansatte flere oppgaver som stiller ulike krav. Når arbeidsgivere vurderer om du kommer til å mestre jobben, ser de på: • Faglig ekspertise Klarer du å løse de faglige utfordringene du kommer til å møte i stillingen? Forstår du de sentrale problemstillingene, og snakker du det samme språket som arbeidsgiveren? Mangler du denne kompetansen, kan du fremstå som en lettvekter og så tvil om hvorvidt du er faglig skikket for stillingen. En arbeidsgiver vi snakket med, fortalte oss om en kandidat som søkte en stilling som IKT-ansvarlig, men ikke visste hva «IKT» var (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Dette slo naturlig nok kandidaten ut av prosessen. • Har du lyktes med lignende oppgaver før? Hva har du gjort så langt? Har du du relevant erfaring? Hvis du har gjort lignende oppgaver tidligere, og gjort det på en bra måte, så er det et «bevis» på at du kan gjøre det igjen. Erfaringer kan dessuten ha 16


Prinsipp 1: Forstå arbeidsgiveren

overføringsverdi. Selv om din tidligere erfaring ikke er akkurat den arbeidsgiver spør etter, kan den likevel være relevant. En jobb som ekstrahjelp på pleiehjem kan for eksempel være relevant for en stilling som kundeservicemedarbeider. I begge stillingene jobber man med å hjelpe andre. En ekstrahjelp som har vist omtanke og omsorg på et pleiehjem, kan være en utmerket kundeservicemedarbeider. • Evne og vilje til å lære For organisasjonen vil det beste være hvis du fra dag én kan gjøre alle oppgaver feilfritt, men dette er sjelden tilfellet. De fleste som går inn i en ny jobb, vil kunne mestre noen av oppgavene ganske snart, mens andre deler av jobben må læres etter ansettelse. En del av vurderingen blir derfor hvorvidt du kan bygge kompetansen du mangler, og hvor lang tid dette vil ta. • Innstilling og personlige egenskaper Ulike stillinger krever ulike personlige egenskaper. Fra stillingsannonser kjenner du sikkert begreper som «løsningsorientert», «positiv», «utadvendt», «evne til å takle stress». Disse er egenskaper som arbeidsgiveren mener er viktig for å kunne gjøre en god jobb.

Blir du? Det holder ikke å gjøre jobben bra. Du må gjøre jobben bra lenge nok. Å ansette deg er en investering. Det koster penger å rekruttere deg, og det tar som regel tid før du kommer godt nok inn i jobben til å levere verdi. For at investeringen skal lønne seg, må du bli lenge nok i jobben. Jo lenger du blir i stillingen, jo bedre ser regnestykket ut. Dersom du slutter for tidlig, har du vært en dårlig investering, og ansettelsen må ses på som en feilrekruttering. Hvor lenge du må bli i jobben før regnestykket går i pluss, er helt avhengig av den aktuelle stillingen. Er du student som søker jobb i en dagligvarebutikk eller kafé, forventer ikke arbeidsgiver at du skal jobbe der i mange år. I andre jobber kan opplæringsperioden ta ett eller flere år, og da ønsker sannsynligvis arbeidsgiveren at du blir noen år i stillingen. Uansett vil ikke arbeidsgiver at du slutter tidligere enn ønsket. 17


Del 1

Koden

Arbeidsgiveren stiller seg følgende spørsmål når de vurderer om du kommer til å bli lenge nok i stillingen: • Forstår du egentlig hva jobben handler om? Hvis du ikke har forstått jobben fullt og helt, øker risikoen for at du ikke trives i jobben og slutter for tidlig. • Er du genuint motivert for arbeidsoppgavene? Dersom du ikke liker oppgavene, øker risikoen for at du mistrives og slutter. En viktig del av dette spørsmålet er hvorvidt motivasjonen du uttrykker, er reell. Hvis arbeidsgiver tror du ønsker jobben for å bygge CV eller bevege deg videre til andre roller i selskapet, vil det skape usikkerhet. Du må overbevise arbeidsgiver om at motivasjonen din for arbeidsoppgavene er ektefølt. • Legger du for mye vekt på de mest fristende oppgavene? Ofte vil du lese en stillingsannonse hvor enkelte av arbeidsoppgavene er kjempespennende, mens andre ikke motiverer deg like mye. Hvis du legger for mye vekt på motivasjon for oppgaver som kun utgjør en liten del av jobben, så kan du skape usikkerhet om hvorvidt du vil trives med resten av jobben. • Er du en jobbhopper? Har du byttet jobb ofte og har mange korte ansettelsesforhold (0–2 år) hos mange arbeidsgivere, så kan dette naturlig skape usikkerhet om også denne jobben vil bli et kort opphold. • Tilbyr jobben nok utfordringer, også over tid? Er du overkvalifisert, vil du kanskje kjede deg og ønske mer spennende arbeidsoppgaver. Dersom organisasjonen ikke har andre roller du naturlig kan bevege deg videre til, vil det kunne være utfordrende å holde deg motivert over tid. • Hvor rotfast er du? I de fleste stillinger jobber du fast ett sted. Dersom arbeidsgiver tror du kommer til å flytte, så blir de også usikre på hvor lenge de har deg. 18


Prinsipp 1: Forstå arbeidsgiveren

I noen stillinger vil det motsatte være problemet – at jobben stiller krav til at du etter hvert må flytte eller jobbe hjemmefra i perioder. Hvis dette ikke er riktig for deg, vil du kanskje mistrives og slutte.

Passer du inn? Dersom arbeidsgiveren tror at du kommer til å levere, og at du kommer til å bli i stillingen, da gjenstår bare en ting: Hvordan kommer du til å påvirke de andre i organisasjonen?

Leder om kulturkrasj Jeg måtte si opp den beste selgeren jeg hadde. Han var over tid den selgeren som leverte best resultater, men han skapte altfor mye trøbbel for andre i selskapet. Selv om vi mistet den beste selgeren vår, steg den totale omsetningen i selskapet. Motivasjonen og fokuset hos de andre selgerne økte, og vi slapp å bruke tid på å håndtere konfliktene han forårsaket.

Det hjelper ikke om du leverer verdens beste resultater, dersom du ødelegger for andres trivsel eller produktivitet. Da er du likevel en feilansettelse. Nitti prosent av rekruttererne i vår undersøkelse svarer at det er viktig at jobbsøkere overbeviser om at de støtter opp om kulturen i selskapet, sytti prosent at det er veldig viktig eller helt essensielt. At du passer inn i selskapet, er derfor like avgjørende som at du faktisk mestrer jobben. Spørsmålet om du passer inn, handler vanligvis om hvorvidt arbeidsgiver tror du vil trives med kollegaer og ledere, og om de vil trives med deg. Åtti prosent av alle vi har spurt, sier det er viktig at jobbsøkeren blir likt av de andre ansatte i selskapet. Enkelte ganger kan det likevel være faktorer som gjør dette mindre viktig. Hvis organisasjonen ønsker å endre en etablert kultur, ønsker de kanskje nyansatte som tør å utfordre gamle tankemåter. I slike tilfeller vil organisasjonen ansette deg hvis du representerer en væremåte de ønsker mer av i selskapet. 19


Del 1

Koden

Hvordan du passer inn, kan i noen tilfeller handle om flaks. Enten er kjemien der, eller så er den ikke det. Den følgende listen viser klassiske vurderinger som gjør arbeidsgiveren usikker på hvorvidt du passer inn: • Kjemien stemmer ikke En eller flere av intervjuerne føler at noe skurrer. Om kjemien ikke stemmer, betyr ikke det at det er noe galt med deg. Du kan passe utmerket godt i andre selskaper, men arbeidsgiver tror ikke du vil passe like godt inn hos akkurat dem. • Du er ikke lagorientert Du fremstår på en måte som gjør at arbeidsgiver tror du vil være vrien å samarbeide med. For eksempel hvis du ikke lytter, snakker i munnen på andre, oppfattes som uengasjert eller sier ting som oppfattes som uprofesjonelle. • Du fremstår ikke som ekte Du har ikke vært deg selv, og rekruttereren blir usikker på hvordan du faktisk vil være i jobben. Dette kan være fordi du var stresset under intervjuet eller forsøkte å spille en annen enn den du egentlig er. • Det som er viktig for deg, er noe annet enn det som er viktig for organisasjonen Du har uttrykt verdier, direkte eller indirekte, som ikke stemmer overens med selskapets verdier. Et eksempel kan være dersom «respekt» er en viktig verdi for selskapet, og du snakker svært nedlatende om andre. • Du forårsaker konflikter Du (eller referansene dine) har fortalt historier som skaper usikkerhet om hvorvidt du har vært skyld i unødvendige konflikter tidligere. Hvis du har hatt kollegaer eller ledere som du ikke har kommet godt overens med i flere andre jobber, er det naturlig at arbeidsgiveren spør seg om dette er tilfeldig, eller om det er du som har forårsaket konfliktene.

20


eivind hoff, Employer Branding Manager og seniorrekrutterer i Nordea «Selv om det finnes masse tips om jobbsøking på nett, gir Jobbsøkerkoden en ny forståelse av hvordan du bør kommunisere som jobbsøker.» merete hverven bull, HR-direktør i Visma

rolf nævra, Daglig leder og hodejeger i Technogarden Magellan «Endelig en bok som gir konkrete tips fra personene i ‘det virkelige liv’ – de som faktisk rekrutterer! Lett å gå til, og veldig konkret!» trine juhl sørensen, karriererådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus «Jeg fikk jobben! Selv tenker jeg at mye av årsaken til at det gikk så bra var gode tips fra boken. De erfaringsbaserte anbefalingene om hvordan man bør forberede seg til intervju, og hva man bør fokusere på under selve intervjuet, var særlig til hjelp.» tarjei ludvigsen, student som fikk jobben

> HVA du skal legge merke til i en stillingsannonse > HVORDAN den som skal ansette deg tenker > HVA som skal til for å lage en sterk CV > HVORDAN du skal skrive et overbevisende søknadsbrev > HVILKE intervjuspørsmål du bør forberede deg på > HVORDAN du skal snakke om tidligere arbeidserfaring > HVA du må tenke på når du får jobbtilbudet Tipsene og rådene er basert på innspill fra over hundre ledere og rekrutterere fra ulike bransjer: de som faktisk avgjør om du får jobben. Lykke til i jakten på en ny og spennende jobb!

«Lettlest og konkret!» rie hurlen, Managing Partner og hodejeger i Reflecto Search & Selection

isbn 978-82-15-02533-9

JOBBSØKERKODEN

«Dette er en bok som veldig mange vil ha nytte av å lese.»

NÅR DU SØKER JOBB har du bare ett mål: å bli den utvalgte blant mange gode kandidater. Jobbsøkerkoden gir deg en konkret veiledning i hvordan du kan nå helt frem til et tilbud om jobb. Forfatterne av Jobbsøkerkoden hjelper deg gjennom forberedelsene, søknaden, CV-en og intervjuet. De forklarer hvordan du kan vise hvem du er på en troverdig måte. De forteller deg hva som skal til for å overbevise om at din kompetanse er relevant. Og de viser hvordan du kan formidle din erfaring på en klar og effektiv måte. Enten du søker din første eller femte jobb kan Jobbsøkerkoden lære deg:

sverre haugen olav schewe

«Jeg leser daglig søknader som bekrefter hvor viktig en bok som dette er – jeg tror alle jobbsøkere bør lese denne boken!»

Sverre Haugen | Olav Schewe sverre haugen har jobbet med ansettelsesprosesser i over ti år. Han har vært leder for rekruttering i konsulentselskapet Accenture og jobbet med rekruttering i headhuntingselskapet Mercuri Urval. Sverre er i dag leder for karrierenettverket Nova som hjelper bedrifter og jobbsøkere med å finne hverandre.

Slik får du jobben!

olav schewe er forfatter, journalist og tidligere blogger for Dagens Næringsliv. Han vet hva som skal til for å lykkes i søknadsprosesser. Som jobbsøker har han kommet gjennom nåløyet til ettertraktede internship og stillinger i selskaper som Statkraft, Hydro, EY og DNV GL. Olav er utdannet økonom fra University of Oxford og Norges handelshøyskole. I 2014 ga han ut boka Superstudent, som raskt ble en bestselger.

9 788215 025339

Jobbsokerkoden_omslag_original.indd 1

07.07.2016 17.21

Profile for Universitetsforlaget

Jobbsøkerkoden  

Jobbsøkerkoden