UK Magazine #4

Page 4

Virtueel de ruimte in Dankzij de wondere wereld van RUG-astronoom Edwin Valentijn, ‘godfather’ van het futuristische planetarium van de RUG, maken we straks een reis door de ruimte.

Je bent software-ontwikkelaar/docent bij het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) en je drinkt veel cola. Wat doe je dan? Aswin van Woudenberg keek eens even in zijn prullenbak en dacht: hier ga ik een stoel van lijmen. Veel blikjes later had hij er een bank bij gelijmd en een tafeltje, gewoon met Bisonkit. Van de 1292 blikjes heeft hij er 1272 zelf leeggedronken, in twee jaar tijd. Twintig kreeg hij er van collega’s, die in ruil een minuut op zijn meubels mochten zitten. Nu wil hij er wel weer vanaf, want in zijn dromen is hij al bezig met het maken van een bed en een nachtkastje. Dus nodigt hij via Facebook iedereen uit om te bieden. Een paar tientjes en Aswin is een tevreden man.

Door Anne Carlijn Kok

N

ou ja, een virtuele reis, door een 3D-kopie van het heelal. Maar wel een levensechte nabootsing, gemaakt met honderdduizenden foto’s van zo’n twintig miljard sterrenstelsels, die worden opgeslagen op de computers van het Rekencentrum van de RUG. De 10.000 terabyte aan foto’s worden geschoten door satelliet Euclid, die in 2020 speciaal voor dit project wordt gelanceerd. ‘Fantastisch mooie foto’s’, belooft Valentijn. Over een tijdje zijn ze te zien in het Infoversum, maar in eerste instantie is de kopie bestemd voor de wetenschap. In het Rekencentrum worden de foto’s opgeslagen, verwerkt en aan elkaar geknoopt. ‘Want in het verwerken van big data zijn we goed, in Groningen. Aan het project doen meer dan 1000 onderzoekers in elf landen mee.’ De wondere wereld van Valentijn stopt hier niet. De onderzoekers hopen ook de Grote Vraag te beantwoorden: waarom dijt het heelal steeds sneller en verder uit? ‘We hebben geen flauw idee wat donkere energie doet en wat de oorsprong daarvan is.’ Als daar een antwoord op komt, dan is dat vergelijkbaar met de ontdekking van het higgsdeeltje. Groot dus. ‘Sensationeel’, zegt Valentijn. ‘Ik kan niet wachten tot de eerste foto’s binnen zijn.’

4

MAGAZINE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.