Brochure Campus Den Haag 2022

Page 1

De Campus Den Haag een verrijking voor stad en universiteit


2

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN


INHOUD

Maak kennis met de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden Feiten en cijfers

De Campus Den Haag in een oogopslag

4

De Campus Den Haag verrijkt

Eén universiteit, twee steden

5

Onze kernactiviteiten

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met impact

6

Waarde van en voor de stad

Bouwen aan een bruisende stadscampus

10

De krachten bundelen

Meer bereiken, samen met onze partners

12

Maatschappelijke betekenis

Verschil maken voor de samenleving

14

colofon Dit is een productie van Strategische Comunicatie & Marketing (SCM), Universiteit Leiden Contact: Inès van Arkel, communicatieadviseur Campus Den Haag, SCM I.van.arkel@bb.leidenuniv.nl Tekst: Marjolein van Enk, van-enk.net Vormgeving: Nanda Alderliefste, noinoloi.nl Fotografie: Robin Utrecht, Monique Shaw, Christ Clijsen, Nicole Romijn Illustratie locaties (pagina 4): Tom van der Heiden

klimaatneutraal natureOffice.com | NL-077-863852

gedrukt

februari 2022

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

3


FEITEN EN CIJFERS

De Campus Den Haag in een oogopslag Haagse bos Malieveld

Paleis Noordeinde

Binnenhof

Schouwburg straat

Stichthage (13e verdieping)

Beehive Student Center

Anna van Buerenplein

Centraal Station Wijnhaven

The Hague City Center China Town

De vijf locaties van de Campus Den Haag

7.000 studenten

(academisch jaar 2021-2022)

103 nationaliteiten 21 opleidingen (BA en MA) 5 locaties 4

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

550+ Medewerkers 7 faculteiten: • • • • • • •

Archeologie Geesteswetenschappen Geneeskunde/LUMC Governance and Global Affairs Rechtsgeleerdheid Sociale Wetenschappen Wiskunde en Natuurwetenschappen


DE CAMPUS DEN HAAG VERRIJKT

Eén universiteit, twee steden Al bijna vijf eeuwen speelt de Universiteit Leiden een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Nederland en daarbuiten. Sinds 1999 zijn we niet alleen gevestigd in sleutelstad Leiden, maar ook in Den Haag. Een vestiging die inmiddels fors is gegroeid, en die aan de weg blijft timmeren op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

W

e zijn één universiteit in twee steden. Op die manier combineren we het beste van twee werelden, en profiteren we optimaal van de vele mogelijkheden voor uitwisseling en verbreding. Leiden is onze gevestigde wetenschappelijke basis met een grote diversiteit aan disciplines en unieke onderdelen zoals het LUMC, het Bio Science Park en natuurlijk het Academiegebouw als symbool van onze historie. De Campus Den Haag is onze jonge, bruisende campus, gelegen in de internationale stad Den Haag; in het hart van de nationale politiek, van rechtspraak en maatschappelijk betrokken organisaties. Den Haag vormt een verrijking voor ons interdisciplinaire onderzoek en onderwijs, en de universiteit draagt op haar beurt bij aan de stad en de Haagse regio. De kwalitatieve ontwikkeling en groei van de Campus Den Haag is een belangrijk speerpunt in de strategie van de Universiteit Leiden. En daarnaast richten we ons op de verdere inbedding in de stad en haar internationale structuren. Hoe we daaraan invulling geven, leest u in deze brochure.

‘De Universiteit Leiden zet zich in voor excellent onderwijs, grensverleggende wetenschap en maatschappelijke impact. Den Haag biedt hiervoor aanvullende uitdagingen en mogelijkheden. De afgelopen jaren hebben wij daar al mooie resultaten van gezien; we zijn enthousiast en betrokken om op die basis verder te bouwen.’

‘Het mooie van onze campus in Den Haag is de korte afstand tot de beleidsmakers, de politici, de rechters en de organisaties die zich inzetten voor meer vrede, recht en veiligheid. Onze ambitie is om hen te voeden met onze wetenschappelijke inzichten en om tegelijkertijd onze impact te vergroten met hun expertise en ervaring.’

Erwin Muller, Bestuurder Campus Den Haag

Hester Bijl, Rector Magnificus

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

5


ONZE KERNACTIVITEITEN

Onderwijsinnovatie is een belangrijk aandachtspunt voor ons en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Ingrid van Engelshoven krijgt een demonstratie over het gebruik van Virtual Reality (VR) in het onderwijs.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met impact De Campus Den Haag vormt een vaste en sterke basis voor onderwijs en onderzoek van de Universiteit Leiden. En de Campus blijft groeien. We streven naar een verantwoorde combinatie van bachelor-, masteronderwijs en onderwijs voor professionals, én naar een goede balans tussen onderwijs en onderzoek. Met een sterke verbinding tussen ons onderzoek en onderwijs willen we een maximale impact maken, wetenschappelijk, maar ook cultureel, maatschappelijk en economisch.

6

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN


ONZE KERNACTIVITEITEN

Security onderzoeker Bart Schuurman schreef een proefschrift over het ontstaan van de Hofstadgroep.

FOCUS OP VIJF HOOFDTHEMA’S

Maatschappelijke vraagstukken onderzoeken we altijd vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, en ook ons onderwijs volgt die interdisciplinaire lijn. Daarbij richten wij ons op vijf hoofdthema’s: 1. internationaal recht, vrede en veiligheid; 2. globalisering en internationale betrekkingen; 3. politiek, openbaar bestuur en publieke financiën; 4. stedelijke vraagstukken; 5. gezondheid en zorg. Deze thema’s hebben een directe verbinding met de stad Den Haag. De stad kent een grote diversiteit aan organisaties die juist op deze vlakken actief zijn.

DE SDG’S ALS UITGANGSPUNT

Met onderwijs en onderzoek willen we impact hebben op de wereld om ons heen. Daarom hebben we voor de vaststelling van de vijf hoofdthema’s de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties gebruikt als één van de uitgangpunten. Alle thema’s zijn dus maatschappelijk relevant. Juist vanuit de Campus Den Haag kunnen we een breder perspectief schetsen voor deze mondiale uitdagingen. Hier zitten we immers dicht bij het vuur van beleidsmakers, openbaar bestuur en internationale betrekkingen.

EEN BREED ONDERWIJS­AANBOD

Het onderwijsaanbod in Den Haag omvat een groot aantal bachelor- en masteropleidingen, passend bij de vijf hoofdthema’s.

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

7


ONZE KERNACTIVITEITEN

BACHELOROPLEIDINGEN

1. Bestuurskunde 2. Informatica & Economie 3. International Relations and Organisations 4. International Studies 5. Liberal Arts and Sciences: Global Challenges 6. Security Studies 7. Urban Studies

MASTEROPLEIDINGEN

1. Criminologie en Veiligheidsbeleid 2. Crisis and Security Management 3. Cyber Security 4. Governance of Sustainability 5. De huisartsopleiding 6. ICT in Business and the Public Sector 7. International Dispute Settlement and Arbitration 8. International Relations and Diplomacy 9. Law & Society 10. Management publieke sector 11. Political Science 12. Population Health Management 13. Public Administration 14. Public International Law Dit aanbod blijven we verbeteren en uitbreiden, in nauwe samenspraak met partners en belanghebbenden van binnen en buiten de universiteit. Nieuwe opleidingen moeten passen in de overkoepelende strategie van de universiteit en beantwoorden aan de behoefte van de stad Den Haag en omstreken.

Ook voor professionals

Den Haag is de woon- en werkplaats van veel verschillende professionals. Het is onze missie om de brede weten­ schappelijke kennis van de Universiteit Leiden voor deze professionals toegankelijk te maken. De Campus Den Haag biedt daarom speciaal voor deze gevarieerde doelgroep diverse modulaire opleidingen en cursussen aan. Met officieel erkend onderwijs zoals advanced en executive masters, maar ook met korte opleidingen en onderwijs­ trajecten zoals leergangen en masterclasses.

INTERDISCIPLINAIR EN MAATSCHAPPELIJK RELEVANT ONDERZOEK

Ook het onderzoek binnen de Campus Den Haag richt zich op de hoofdthema’s. Een aantal voorbeelden zijn: Onderzoek naar artificial Intelligence (AI) in relatie tot vrede, recht en veiligheid – Bram Klievink, hoog­ leraar digitalisering en publiek beleid

Onderzoek naar cybersecurity – Bibi van den Berg, Hoogleraar Cyber­security governance

Onderzoek naar terrorisme en politiek geweld – Bart

Schuurman, onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA)

Onderzoek naar voeding en gezondheid in Haagse achterstandsgezinnen – Jessica Kiefte-de jong, Hoog­

leraar Population Health, LUMC-Campus Den Haag en de Leiden University College i.s.m. met GGD-Haaglanden

Onderzoek naar uitdagingen op het gebied van globalisering, migratie, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering – Interdisciplinaire teams werken

hierin samen

Onderzoeksvragen worden altijd in interdisciplinaire onderzoeksteams opgepakt. Daarbij streven we naar een mix van jong wetenschappelijk talent en wetenschappers die al grensverleggende onderzoeksresultaten op hun naam hebben. Bewezen kwaliteit en maatschappelijke relevantie zijn hierbij doorslaggevend. De Universiteit Leiden wil de komende jaren het onderzoek in de Campus Den Haag stimuleren en uitbreiden. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de praktijk; ons onderzoek heeft altijd een directe link met het grootstedelijke, internationale karakter van Den Haag en moet aansluiten bij lopende agenda’s van onze partners.

ACADEMY VOOR PROFESSIONALS Er bestaat een sterke behoefte bij professionals – onder wie onze eigen alumni – om nieuwe vaardigheden te verwerven, eerder verworven kennis te actualiseren of een geheel nieuw carrièrepad in te slaan. Vanuit de Campus Den Haag werken we daarom aan een Academie voor Professionals. Door het oprichten van deze Academie bouwen wij onze bestaande activiteiten op dit gebied verder uit.

8

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN


ONZE KERNACTIVITEITEN

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

9


WAARDE VAN EN VOOR DE STAD

Bouwen aan een bruisende stadscampus De Campus Den Haag brengt kennis en levendigheid in de stad. Een bruisende campus is een aanjager van vernieuwing. TREKPLEISTER VOOR TALENT

De directe verbinding met de stad is onderdeel van onze missie. Vanuit de Campus Den Haag zoeken we aansluiting bij de ambitie van de gemeente Den Haag om de kenniseconomie te versterken. De universiteit stemt haar onderwijs en onderzoek hierop af. Maar ook de Campus zelf draagt hieraan bij: het is een trekpleister voor studenten, zowel uit Nederland als van over de grens, die naar Den Haag komen om te studeren of onderzoek te doen. Jong talent dat in en om Den Haag voldoende uitdagingen vindt in de diverse innovatiehubs en organisaties die actief zijn op de vlakken waar zij zich wetenschappelijk in hebben verdiept.

DE WIJNHAVEN ALS KLOPPEND HART

Het Wijnhavengebouw aan de Turfmarkt is één van de vijf locaties in Den Haag, en het kloppende hart van de campus. Veel studenten en medewerkers die actief zijn op de campus wonen in de buurt, wat sterk bijdraagt aan de inspirerende sfeer. Ook geven zij een impuls aan de levendigheid van de binnenstad; voorzieningen zoals de bibliotheek, winkels en uitgaansgelegenheden worden steeds drukker bezocht. ‘Het leuke is dat je steeds meer studenten ziet in de stad, de omgeving verandert echt van karakter’, aldus onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

STUDENTEN INTERNATIONAL STUDIES DENKEN MEE In het derde jaar van de bachelor International Studies gaan studenten van de Campus Den Haag aan de slag bij een internationaal opererende organisatie. Ze verdiepen zich in een uitdagend probleem bij bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), maar ook bij organisaties buiten Den Haag, zoals Google, Starbucks of de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Onze studenten vertalen hun academische kennis naar een praktisch advies voor de organisatie. Een echte win-win!

10

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

SPUIGEBOUW

Om onze ambities op het gebied van onderzoek en onderwijs te faciliteren en door het wegvallen van de locatie Stichthage is uitbreding van onze huisvesting per 2025 noodzakelijk. De beoogde lokatie hiervoor is het Spuigebouw, Grote Marktsstraat 48-50/ Spui 3. Op 28 maart is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Den Haag en een Letter of Intent met CBRE IM, de verhuurder van het gebouw, om de gezamenlijke intentie te onderstrepen om tot huisvesting voor de univer­ siteit te komen in dit pand. We overleggen regelmatig met de gemeente Den Haag en organisaties in de stad. Niet alleen over de uitbreiding van onze huisvesting, maar ook breder, om te kijken welke activiteiten de Universiteit Leiden in Den Haag nog meer kan initiëren om de Campus Den Haag verder te laten groeien: een versterkende schakel voor stad en regio.


WAARDE VAN EN VOOR DE STAD

Wijnhaven is ons grootste gebouw en het bruisende hart van onze Haagse campus.

Iedereen kan meeluisteren en meepraten bij een debat of lezing op de Spaanse trap in Wijnhaven. Regel­matig zijn er sprekers uit binnen- en buitenland. Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­ samenwerking, richtte zich aan het eind van haar gastlezing speciaal op de vele buitenlandse studenten onder haar publiek: ‘Geweldig dat jullie in Nederland studeren. Onthoud dit: we zijn altijd open for business.’ MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

11


DE KRACHTEN BUNDELEN

Meer bereiken, samen met onze partners Onze universiteit werkt van oudsher samen met partners voor wie wij met ons onderwijs en onderzoek waarde kunnen toevoegen. En onze partners op hun beurt geven ons toegang tot nieuwe netwerken en mogelijkheden. Ook binnen de Campus Den Haag zijn we daar actief mee bezig, en gezien de grote variëteit aan (potentiële) partners hadden we voor onze tweede vestigingsstad geen betere plek kunnen kiezen.

BETROKKEN PARTNER: GEMEENTE DEN HAAG

Samen met de Gemeente Den Haag, die zich vanaf de oprichting altijd sterk heeft ingezet voor onze Campus, werken we aan de verdere ontwikkeling van Den Haag als kennisstad en economisch centrum. Samen met andere partners in de stad zijn we aangesloten bij de Alliantie Den Haag Zuidwest. Een initiatief van de gemeente om tot een integraal programma te komen om leefomgeving, woningen, veiligheid, onderwijs, bestaanszekerheid, sociale samenhang en gezondheid te verbeteren in de wijken van Den Haag Zuidwest.

12

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

STUDENT & STAD Het platform Student & Stad is opgericht door de hogescholen in Den Haag, de Technische Universiteit Delft, de gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden. Samen willen we het aanbod aan studentenvoorzieningen, de netwerken van studentenorganisaties, de samenhang van activiteiten en de infrastructuur voor studenten verbeteren. Zo bundelen we de krachten met de Haagse Hogeschool voor sport- en tentamenfaciliteiten. En met alle hogeronderwijsinstituten en de gemeente Den Haag werken we aan oplossingen voor het tekort aan studentenhuisvesting.

KRACHTEN BUNDELEN MET ANDERE ONDERWIJS­ INSTELLINGEN

Vanuit de Campus Den Haag hebben we nauwe contacten met vrijwel alle opleidingsinstituten in de regio. Zo werken we samen met de Haagse Hogeschool om met ons onderzoek en onderwijs studenten, organisaties en de stad verder te brengen. Ook met de Hogeschool der Kunsten bundelen we de krachten, voor projecten op het snijvlak van onze beider vakgebieden. Een bijzonder samenwerkingsverband is LDE Universities: de strategische alliantie van de Universiteit Leiden met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.


DE KRACHTEN BUNDELEN

Finale van de Telders International Law Moot Court Competition in de Grote Rechtszaal van het Vredespaleis, mei 2019. Internationale rechtenstudenten komen jaarlijks naar Den Haag om deel te nemen aan één van de pleitwedstrijden op het gebied van internationaal recht.

Samen verzorgen we multidisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van healthy society, inclusive society, sustainable society en digital society.

EEN DIRECTE LIJN MET BEDRIJFS­LEVEN EN ANDERE PARTNERS

Vanuit de Campus Den Haag willen we als universiteit meewerken aan de innovatieve kracht en de arbeidsmotor van stad en regio. Daarom investeren we in contacten met bedrijfsleven en andere partners, met name met organisaties die actief zijn binnen de vijf hoofdthema’s of zich bezighouden met innovatie en studentondernemer­schap in het algemeen. Zoals de The Hague Security Delta, het International

Community Platform en de diverse ministeries.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Veel organisaties in Den Haag waarmee wij contacten onderhouden zijn

internationaal georiënteerd. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking met buitenlandse universiteiten. Hierin zullen we de komende jaren blijven investeren, om het aanbod en de mogelijkheden van de Campus Den Haag verder te verrijken.

PERSOONLIJKE AMBASSADEURS: ONZE ALUMNI Onze alumni, zowel van de Campus Den Haag als universiteitsbreed, zijn misschien wel onze belangrijkste ambassadeurs. Zij helpen de universiteit met hun tijd en inzet, hun netwerk en vaak ook met financiële steun. Zo lichten zij studenten voor over werken in Den Haag, geven ze presentaties tijdens evenementen en maken ze stage- en onderzoekplekken mogelijk. Internationale alumni die in Den Haag hebben gestudeerd en weer teruggaan naar hun land van herkomst, zijn belangrijk voor de werving van nieuwe internationale studenten. Daarom onderhouden we structureel contact met onze alumni, die hun universiteit vaak graag en met veel enthousiasme willen steunen.

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

13


MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS

De metershoge pop, Little Amal, ontving een eigen LU Card als warm welkom bij Universiteit Leiden in Den Haag. Het internationaal reizend project The Walk – Little Amal gaat over kunst en hoop, de pop sym­boliseert een 9-jarig vluchtelingenmeisje.

Leerlingen van groep 7 van basisscholen in Den Haag kregen een gastles van een échte professor tijdens ‘Meet the professor’. Hoogleraar Publiek Management Sandra Groeneveld gaf les aan de Montessorischool Leidschenveen.

14

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN


MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS

Verschil maken voor de samenleving De meeste maatschappelijke impact hebben we natuurlijk via onze afgestudeerden en door de resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek. Onderwijs en onderzoek zijn immers onze primaire taken. Maar we willen ook op andere manieren het verschil maken voor de samenleving.

D

at begint dicht bij huis. In een voortdurende dialoog met lokale partijen en belanghebbenden blijven wij zoeken naar mogelijkheden om van waarde te zijn voor de Haagse regio. Wij vinden het belangrijk om talentontwikkeling voor alle bevolkingsgroepen in Den Haag mogelijk te maken en het onderwijsniveau in de stad verder te verbeteren. Zo willen we bijdragen aan gelijke kansen, inclusiviteit en meer saam­ horigheid in de stad. We verzorgen bijvoorbeeld (online) seminars en interactieve themaavonden. Daarmee dragen we bij aan laagdrempelige, publiek toegankelijke kennisdeling en scholing. VOOR DE KINDEREN VAN DE STAD

De Universiteit Leiden is er ook voor de kinderen uit Den Haag en omstreken. Zij waren altijd al welkom in

Leiden, maar kunnen nu ook dichter bij huis terecht, in Den Haag. We investeren hier in het aantrekkelijk en toegankelijk maken van universitair onderwijs voor scholieren voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. Dat geldt onder anderen voor eerstegeneratiestudenten, al dan niet met een migratieachtergrond. De komende jaren willen wij bijdragen aan de onderwijsemancipatie van deze groepen, en daarmee indirect ook aan het verkleinen van de segregatie in de stad. Een van de initiatieven in dit kader is het Community Project. In dit project combineren studenten van het Leiden University College The Hague theoretische kennis over onderwijs in een multiculturele samenleving met praktische ervaring door te werken met leerlingen van een lokale middelbare school. Een tweede voorbeeld is het project ‘Studenten voor educatie’ samen

met de Stichting Brede Buurtschool in Den Haag. Studenten zetten zich middels dit project in op basisscholen door te helpen in de klas. Daarnaast is het project Praesidium Verbis gestart waarin een nieuw te ontwikkelen taalprogramma wordt aangeboden aan de leerlingen van de groepen 2 en 3 op de Regenboogschool (Laakkwartier oost). WERKEN AAN EEN BETERE GEZONDHEIDSZORG Met de Health Campus Den Haag willen de Universiteit Leiden, het LUMC en diverse partners in de stad de gezondheidszorg en gezondheid van mensen in de grootstedelijke Haagse regio verbeteren, met specifiek aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.

MAGAZINE CAMPUS DEN HAAG, UNIVERSITEIT LEIDEN

15


Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/den-haag Aanmelden voor de universitaire nieuwsbrief: www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief

Twitter.com/UniLeiden Facebook.com/UniversiteitLeiden Youtube.com/UniversiteitLeiden Instagram.com/universiteitleiden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.