Page 1

Over ons - 2018


Onze visie

Je bent in Leiden pas echt afgestudeerd als je naam in het Zweetkamertje staat.

INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Als vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit speelt de Universiteit Leiden internationaal een leidende rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn cruciaal voor een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. De universiteit zet zich in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis en is een betrouwbaar baken in het nationale en internationale maatschappelijke en politieke debat.


ONZE VISIE

WAT WIJ UITDRAGEN: • VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING • ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP • VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING • INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG • DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT: IEDEREEN IS WELKOM

Elk jaar lopen onze hoogleraren, voorafgegaan door de pedel, in vol ornaat door de Leidse binnenstad voor de viering van de Dies Natalis op 8 februari.


Ons onderwijs UITDAGEND EN PERSOONLIJK De universiteit, gevestigd in Leiden en in Den Haag, biedt opleidingen in het alfa-, gamma- en bèta-domein, inclusief geneeskunde. Kleinschaligheid, contact met diverse culturen en vernieuwende leermethodes kenmerken ons onderwijs aan studenten uit binnen- en buitenland. Persoonlijke begeleiding en bindend studieadvies in het eerste studiejaar dragen bij aan het studiesucces. Onderzoekend leren – de student draagt bij aan het onderzoek – is de essentie van ons onderwijs. Talent krijgt volop de ruimte. Onze Honours Academy biedt talentvolle, gemotiveerde en ambitieuze scholieren en studenten een extra-curriculair programma: • Pre-University College voor vwo-scholieren • Honours College voor bachelorstudenten • Leiden Leadership Programme voor masterstudenten

46 BACHELOROPLEIDINGEN 83 MASTEROPLEIDINGEN 23 GRATIS ONLINE CURSUSSEN (MOOCS)


ONS ONDERWIJS


Ons onderzoek

BAANBREKEND ONDERZOEK Het onbekende bekend te maken en de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden verleggen – dat is het doel van onze academici. Ons innovatieve onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een zeer breed scala van wetenschapsgebieden. Vanuit die basis verrichten wetenschappers binnen dertig onderzoeksinstituten, in zowel Leiden als Den Haag, zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek. Samenwerking staat daarbij voorop. Zij laten zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Kwaliteit en integriteit zijn kernwaarden. Onze onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties behoren tot de beste ter wereld.


De Universiteit Leiden heeft een grote diversiteit aan wetenschapsgebieden, variĂŤrend van

ONS ONDERZOEK

neuro-onderzoek bij jonge kinderen tot archeologisch veldwerk op internationaal niveau.


Onze wetenschappers EXCELLEREN Wetenschappers krijgen bij ons de ruimte en de middelen om te excelleren. De Universiteit Leiden heeft hierdoor een sterke positie in internationale rankings. Onze onderzoekers doen het goed bij het verwerven van persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies en prijzen. Zo hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden de meeste (21) Spinozapremies ontvangen. Samen­­werking met (inter-)nationale partners is essentieel voor wetenschapsontwikkeling. Onze wetenschappers zijn een betrouwbaar baken in het maatschappelijke en politieke debat, waar hun expertise en opinie regelmatig doorklinkt. 423 PROMOTIES 5656 WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 33 NWO-SUBSIDIES (VENI, VIDI EN VICI) 9 GRANTS EUROPEAN RESEARCH COUNCIL


ONZE WETENSCHAPPERS


Onze studenten ACTIEF EN BETROKKEN Onze studenten zijn afkomstig uit meer dan honderd landen. Steeds meer bacheloropleidingen en vrijwel alle masteropleidingen zijn Engelstalig. Veel studenten gaan naar het buitenland voor studie of stage. Daarnaast dragen bijna 150 studentenverenigingen en studieverenigingen bij aan ontspanning, sport en verdieping naast de studie.

28.130 STUDENTEN VAN WIE: 17.770 BACHELORS 10.360 MASTERS 4.320 INTERNATIONALE STUDENTEN 120 NATIONALITEITEN


ONZE STUDENTEN In Den Haag en in Leiden maken studenten een wezenlijk deel uit van het straatbeeld. Links op de Leidse grachten, rechts op het Binnenhof, het hart van de regering in Den Haag.


Onze historie

Sophia Antoniadis was in 1929 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Het nieuwe universitair vrouwennetwerk Sophia bevordert gelijke kansen en een beter werkklimaat voor vrouwelijke wetenschappers.

EEN BOLWERK VAN VRIJHEID De Universiteit Leiden is de eerste en dus de oudste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk in 1575 aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege het moedige verzet van de bevolking tijdens het beleg van Spanje, zo wordt aangenomen. Ons motto is praesidium libertatis – bolwerk van vrijheid. Zo bevochten hoogleraren onder wie Rudolph Cleveringa rond 1940 de vrijheid toen zij het in protestredes opnamen voor hun met ontslag bedreigde Joodse collega’s. Nog elk jaar rond 26 november herdenkt de universiteit het moedige verzet met de Cleveringa-oratie en alumnibijeenkomsten in binnen- en buitenland. Vrijheid van geest, denken en spreken verbindt ons ook vandaag de dag.


OPGERICHT IN 1575

Koning Willem-Alexander studeerde, net als zijn moeder prinses Beatrix, aan de Universiteit Leiden.

De pedelstaf van de Universiteit Leiden met de beeltenis van Minerva en de wapenschilden van Holland, prins Willem van Oranje en de stad Leiden.

ONZE HISTORIE

MOTTO praesidium libertatis bolwerk van vrijheid


Onze organisatie BESTUREN IN GEZAMENLIJKHEID De universiteit als geheel wordt bestuurd door het College van Bestuur. Leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. • Prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter • Prof.dr.ir.drs. Hester Bijl, vice-rector magnificus • Drs. Martijn Ridderbos, vice-voorzitter Het College van Bestuur voert intensief overleg met de decanen die de zeven faculteiten besturen: • Archeologie • Geesteswetenschappen • Geneeskunde/LUMC • Governance and Global Affairs • Rechtsgeleerdheid • Sociale Wetenschappen • Wiskunde en Natuurwetenschappen Ons onderzoek is ondergebracht in 30 onderzoeksinstituten. Elk instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur.


ONZE ORGANISATIE Martijn Ridderbos, Hester Bijl en Carel Stolker

2 VESTIGINGSPLAATSEN 3 LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR 7 FACULTEITEN 30 ONDERZOEKSINSTITUTEN 6.700 MEDEWERKERS 600 MILJOEN OMZET


Onze alumni AMBASSADEURS IN VERBONDENHEID De Universiteit Leiden is trots op haar alumni. Alumni dragen op allerlei manieren bij aan de groei en bloei van de universiteit. De universiteit zet zich in om ook na het afstuderen bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar alumni door middel van evenementen en netwerkbijeenkomsten. Alumni informeren onze studenten op hun beurt over kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via het mentornetwerk.

109.370 GEREGISTREERDE ALUMNI VAN WIE 6.302 IN HET BUITENLAND AFGESTUDEERDEN PER JAAR 4.250 MASTERS 3.740 BACHELORS


ONZE ALUMNI


Onze samenwerking

Onderzoekers van de universiteit werken nauw samen met collega’s van bedrijven op het Leiden Bio Science Park, het grootste lifescience-kenniscluster in Nederland.

BUNDELING VAN KRACHTEN Kennis delen en samenwerken zijn sleutelwoorden voor de Leidse universiteit. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg is een belangrijke partner. Het ziekenhuis heeft een sterke wetenschappelijke oriëntatie. De universiteit werkt daarnaast samen met het Leiden Bio Science Park, met zo’n 200 gespecialiseerde bedrijven het grootste lifescience-kennis­cluster in Nederland. Met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Universiteit Leiden gezamenlijke multi-disciplinaire onderzoekscentra en opleidingen. In LeidenGlobal komt onze kennis van talen en culturen samen met die van musea en andere instellingen. We zijn een van de partners in Medical Delta, het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid voor life sciences en medische technologie. Samen met 22 Europese onderzoeksuniversiteiten vormen we de LERU.


• LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM • LEIDEN BIO SCIENCE PARK • LEIDEN GLOBAL • TU DELFT EN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM • MEDICAL DELTA • LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES (LERU) • LEIDS UNIVERSITEITSFONDS (LUF)

ONZE SAMENWERKING

• LEIDSE MUSEA • GEMEENTEN LEIDEN EN DEN HAAG

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.


Onze impact

INVLOED OP DE SAMENLEVING Al ons onderzoek heeft – eerder of later – invloed op de samenleving. Elke euro die wordt geïnvesteerd, levert het viervoudige op, zo blijkt uit onderzoek naar de impact van de Universiteit Leiden en het LUMC. De regio Leiden heeft het beste economische vestigingsklimaat in Nederland. Hier is onder meer het Bio Science Park gevestigd met 200 bedrijven en 20.000 werknemers. Onderzoekers van de Universiteit Leiden verspreiden kennis, nemen deel aan het debat, werken samen met de publieke sector en het bedrijfsleven en jagen innovatie aan. Daarnaast treden onze onderzoekers regelmatig op als expert in de media om uitleg te geven bij actuele, maatschappelijke ontwikkelingen.

Het LUMC beschikt over 17 eenpersoonskamers voor prematuur geboren baby’s. Het is het eerste academische ziekenhuis in Nederland met zulke kamers, die zowel de overlevingskansen als de kwaliteit van leven aanzienlijk vergroten.


ONZE IMPACT Directe en afgeleide bijdrage Universiteit Leiden en LUMC aan de economie:

58.590 BANEN IN EUROPA 4,1 MILJARD EURO BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE IN EUROPA

Tijdens een live-uitzending van BNR Nieuwsradio vanuit Wijnhaven in Den Haag gingen onze hoogleraren in op de actualiteiten over Noord-Korea in 2017.


Onze strategie EXCELLEREN IN VRIJHEID De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit. Nieuwsgierigheid vormt de basis van ons onderzoek dat voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Wij stimuleren onze studenten uit diverse culturen hun talenten te ontplooien en succesvol af te studeren. Wij staan in de voorhoede met onderwijsinnovatie en online hoger onderwijs en stimuleren kennisdeling en academisch ondernemerschap. Studenten en wetenschappers studeren en werken in een internationale omgeving. Ons onderwijs en onderzoek in onze vestiging in Den Haag dragen bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen en vraagstukken van Den Haag als stad van vrede, veiligheid en internationaal recht.

STRATEGIE 2015-2020 • EEN OMGEVING VOOR EXCELLENT ONDERZOEK • ACTIVEREN VAN TALENT • INNOVATIE IN TEACHING EN LEARNING • VERSTERKEN VAN IMPACT EN INNOVATIE • ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN INTERNATIONALE OMGEVING • UITBREIDING VAN ONZE CAMPUS IN DEN HAAG


ONZE STRATEGIE


Meer informatie: www.universiteitleiden.nl Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief

Twitter.com/UniLeiden Facebook.com/UniversiteitLeiden Youtube.com/UniversiteitLeiden Instagram.com/universiteitleiden

Februari 2018

Over ons 2018  

De belangrijkste feiten en cijfers over de Leidse universiteit. Colofon: www.universiteitleiden.nl/dossiers/impressies/colofon

Over ons 2018  

De belangrijkste feiten en cijfers over de Leidse universiteit. Colofon: www.universiteitleiden.nl/dossiers/impressies/colofon