__MAIN_TEXT__

Page 1

Jouw toekomst na

Molecular Science & Technology

Bij ons leer je de wereld kennen


Handelen in stroom Stefan de Weger Energy Trader bij Northpool bv ‘Northpool handelt in stroom. Bedrijven die stroom produceren, zoals Eon, verhandelen hun stroom via ons aan bedrijven die vervolgens de stroom aan consumenten verkopen, zoals Nuon en Essent.’

Eerlijke prijzen ‘Op basis van data over bijvoorbeeld de beschikbare wind- en zonneenergie bekijk ik of ik stroom wil kopen of juist verkopen. De hele dag houd ik de data en de prijzen in de gaten om te kijken hoe ze bewegen. Deze vorm van handel in stroom is bedacht toen deze sector werd geliberaliseerd, aan het begin van deze eeuw. Er moest een gezonde markt komen, en daar zorgen wij voor. Doordat wij ertussen zitten, zijn de prijzen eerlijker en schommelen ze niet teveel.’

 Scherp redeneren, problemen oplossen, verbanden zoeken, beslissingen nemen. ‘Ik zit achter een computer met twaalf schermen om eenheden van stroom te kopen en te verkopen en daar winst op te maken. Op mijn schermen volg ik de beurs, onze handelsstrategie en allerlei modellen die voorspellen wat de prijzen gaan doen. Het is best complex, maar heel leuk en uitdagend. De hele dag door ben ik bezig met scherp redeneren, problemen oplossen, verbanden zoeken, beslissingen nemen. Erg spannend.’ ‘Dat zijn allemaal vaardigheden waarvoor mijn studie MST de basis heeft gelegd. Puzzels oplossen is wat ik zo leuk vond aan MST, en dat doe ik nu elke dag.’

2

 2012 bachelor MST Universiteit Leiden  2015 master Chemistry Universiteit Leiden  2011 – 2012 bestuurslid Studievereniging CDL (Chemisch Dispuut Leiden)

 Sinds 2014 Energy Trader bij Northpool bv

CV


Jouw toekomst na Molecular Science & Technology Molecular Science & Technology (MST) is een veelzijdige chemie-opleiding waar je de fundamentele, industriële en maatschappelijke facetten van de scheikunde leert kennen. Ons dagelijks leven zit vol chemie: zoals kleding, het spijs-

richting materialen, processen of nucleaire chemie. Er zijn ook

verteringssysteem, geneesmiddelen en klimaatverandering.

studenten die kiezen voor een masteropleiding aan een andere

Chemici en chemisch technologen staan aan de basis van vele

universiteit of buiten het vakgebied.

nieuwe ontwikkelingen in diverse domeinen. Met behulp van nanotechnologie worden bijvoorbeeld nieuwe generaties van

Arbeidsmarkt

zonnecellen en batterijen ontwikkeld. Ook wordt kennis van

Met een bachelor MST en één van de masters biedt de

chemie gebruikt om oplossingen te vinden voor het bestrijden van

arbeidsmarkt uitstekende perspectieven. Met een MST-opleiding

medische problemen en ziektes.

kun je terecht bij een groot aantal bedrijven in de chemische industrie. Een deel van de afgestudeerde MST-studenten gaat

Na de bachelor

het onderzoek in met een vierjarig promotietraject. MST’ers

Na de bachelor MST (Leiden/Delft joint degree) kiezen de meeste

kunnen in veel verschillende functies terechtkomen, bijvoorbeeld

studenten voor de masteropleiding Chemistry in Leiden of

als productontwikkelaar, proces engineer, research chemicus,

Chemical Engineering in Delft. In Leiden is de master gericht op

veiligheids- en milieuadviseur, hoofd van een laboratorium of

fundamenteel onderzoek naar de duurzaamheid en opslag van

docent. Ook werken sommigen bij financiële instellingen of

energie (Energy & Sustainability) en menselijke gezondheid en

verzekeraars waar een bèta achtergrond gewenst is.

ziekte (Chemical Biology). Met behulp van een specialisatie in research, business, communicatie of onderwijs kun je specifieker

Alumni vertellen

richting geven aan je toekomst. De master Chemical Engineering

De verhalen van MST-alumni in deze brochure laten de

in Delft is gericht op onderzoek op het gebied van functionele

diversiteit aan loopbaanmogelijkheden zien na de opleiding MST.

materialen en energie. Tijdens de master kun je kiezen voor de

Waar komen MST’ers terecht? In de grote cirkels zijn meer wiskunde-alumni werkzaam. Wetenschapscommunicatie

Academische wereld (universiteit, ziekenhuizen)

 Onderwijs

 Financiële wereld

Technologie (bio, informatie)

Industrie (energie, farmacie, chemie, voeding, staal)

3


Engineer met passie Eva van Dongen

CV  2012 bachelor MST Universiteit Leiden  2014 master LST Universiteit Leiden  Sinds 2015 engineer bij oliemaatschappij ExxonMobil

4


Eva van Dongen werkt als engineer bij ExxonMobil, één van de grootste aardoliemaatschappijen ter wereld. Ze is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning in een deel van de fabriek in Rotterdam. Grondstoffen

Stimulerend

‘ExxonMobil levert allerlei producten

‘Dit werk vind ik erg leuk om te doen: het

die uit aardolie gemaakt kunnen worden,

is heel uitdagend en divers. De ene dag voer

zoals benzine, kerosine en gas. Maar ook

ik een procesinspectie uit, en de volgende

grondstoffen voor de chemische industrie,

dag ben ik betrokken bij het ontwerpen van

zoals smeermiddelen en polyethyleen. Als

een nieuw apparaat. Zulke dingen doe ik in

engineer ben ik technisch verantwoordelijk

een team, maar tegelijkertijd krijg ik wel veel

voor het deel van de fabriek waar benzine

verantwoordelijkheid en vertrouwen. En veel

en gas worden ontzwaveld. Die zwavel

vrijheid. Als ik zelf mogelijkheden zie om een

kan vervolgens als grondstof dienen in de

proces te verbeteren, dan mag ik daarmee aan

chemische industrie; zo gaat er niets verloren.’

de slag. Heel stimulerend.’

 Ik ben een schakel tussen technische operators, chemisch technologen en veiligheidsexperts.

Vaardigheden ‘Tijdens mijn bachelor MST vond ik eigenlijk biochemie het leukst. Daarom heb ik niet de master Chemistry gedaan, maar Life Science & Technology (LST). Tijdens een bedrijfsbezoek aan ExxonMobil sprak het type mensen me erg aan. Breed geïnteresseerde mensen met technisch en analytisch inzicht. Precies waar je zowel bij MST als LST voor wordt opgeleid. Het is voor mijn huidige werk heel belangrijk

Schakel

dat ik weet hoe reacties werken, en de taal van

‘Ik moet in de gaten houden of alle machines

de chemische technologie spreek. Maar ook dat

goed werken en of het productieproces veilig

ik breed onderlegd ben, logisch kan nadenken

en efficiënt verloopt. Ik heb niet zelf alle

en patronen kan herkennen. Allemaal

inhoudelijke kennis, maar weet wel bij wie ik

vaardigheden waarvoor de basis al is gelegd

de kennis kan halen. Zo ben ik een schakel

tijdens mijn MST-bachelor. Ik zie mezelf nog

tussen bijvoorbeeld technische operators,

wel een flinke tijd bij ExxonMobil werken. Ik

chemisch technologen en veiligheidsexperts.’

kan me hier nog volop ontwikkelen.’

5


Tjerk Albrechtse Docent op het Da Vinci College Leiden ‘Sinds vier jaar geef ik les op een middelbare school, aan alle niveaus. Ik geef scheikunde, NLT (natuur, leven en technologie) en science. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.’ ‘Het omgaan met leerlingen vind ik het leukst. Ik ben nu bij-

Joeri Verasdonck

voorbeeld groepjes aan het begeleiden bij het maken van hun

Promovendus aan de ETH (Technische Universiteit) Zürich

percentage aan het bepalen. Dat onderzoekend leren vind ik

profielwerkstuk. Ze zijn zelf bier aan het maken en het alcoholheel boeiend om te begeleiden. Bij sommige groepjes gaat het

‘Ik doe een promotieonderzoek in Zürich. Ik bestudeer de

wat moeizaam, maar bij andere sta je versteld van wat ze zelf

structuur van eiwitten die samenhangen met ziekten zoals

verzinnen. Ook voor de klas theorie uitleggen vind ik erg leuk.

alzheimer. Dat is een eerste stap in het ontwikkelen van

Geen dag is hetzelfde.’

medicijnen. Ik doe veel experimenten in het lab, waarbij ik geavanceerde apparatuur gebruik om data over de eiwitstruc-

‘Ik wist als student niet meteen dat ik docent wilde worden.

turen te verzamelen. Die data analyseer ik met software die ik

Onderwijs leek me wel interessant, dus ik dacht: ik ga het ge-

gedeeltelijk zelf schrijf.’

woon proberen. Bij de eerste stage was ik verkocht. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.’

‘Na de MST-bachelor heb ik de master Chemistry in Leiden gedaan. Dat was een ideale combinatie; je krijgt een brede chemische basis, je leert alle labvaardigheden en tijdens de master doe je al echt onderzoek.’ ‘Ik weet nog niet zeker of ik verder wil in de wetenschap. De meeste gepromoveerden gaan bij een bedrijf werken. Niet alleen in de medicijnontwikkeling of technologie, maar ook bijvoorbeeld bij banken, verzekeraars of consultancybedrijven. Ze kunnen namelijk analytisch denken en zijn niet bang voor getallen. Dus ik kan nog alle kanten op – maar ik ga nu eerst mijn proefschrift afmaken.’

 De ideale combinatie van een brede chemische basis met alle labvaardigheden.

6

 Bij de eerste stage was ik verkocht.


Luuk van Kleef Masterstudent aan Imperial College London ‘In Londen volg ik de master Advanced Chemical Engineering. Dat had ook in Nederland gekund, maar ik wilde graag naar het buitenland. Hier doe ik allerlei nieuwe ervaringen op, bijvoorbeeld over samenwerken met mensen uit verschillende culturen.’

Nadia Groenia

‘Het leuke van de bachelor MST vond ik dat je kennismaakt met allerlei kanten van de chemie en de procestechnologie,

Management consulting analyst bij Accenture

van wetenschap tot maatschappelijke aspecten. Er ging een

‘Ik werk nu ruim een jaar bij Accenture, een groot consultancy-

werken.’

wereld voor me open over hoe bedrijven en productieprocessen

bedrijf op het gebied van strategie, technologie en IT. Ik werk mee aan het verbeteren van bedrijfsprocessen bij klanten,

‘De master hier in Londen duurt één jaar, en niet twee zoals

bijvoorbeeld nutsbedrijven (zoals voor gas, water en licht) en

in Nederland. Het tempo ligt daardoor hoger en je hebt

olie-, gas- en chemische bedrijven. Ik schrijf nieuwe project-

geen zomervakantie. Maar het is goed te doen; dankzij

plannen, zorg dat de juiste mensen met elkaar om de tafel

mijn bachelor was ik goed voorbereid, ook in vergelijking

komen en regel praktische zaken rondom vergaderingen.’

met mijn medestudenten hier. Binnenkort begin ik met mijn masteronderzoek, over hoe je de warmte die vrijkomt bij

‘Veel van mijn collega’s hebben een bedrijfskunde-achter-

industriële processen kunt omzetten in elektriciteit. Hierna wil ik

grond, maar er komen steeds meer bèta’s bij. Die hebben een

misschien aan het werk als procestechnoloog.’

bepaalde analytische manier van problemen oplossen. Zelf heb ik die ook dankzij MST. Tijdens mijn master Chemistry, met specialisaties Research en Science Based Business, ben ik geïnteresseerd geraakt in bedrijfsprocessen en marketing.’

 Er ging een wereld voor mij open over hoe bedrijven en productieprocessen werken.

‘Ik doe veel ondersteunend werk – misschien als opstapje richting inhoudelijker werk. Maar nu vind ik het ook al erg interessant, omdat ik bedrijfsprocessen beter leer begrijpen. Uiteindelijk wil ik wellicht aan de slag bij een chemisch, biotechnologisch of farmaceutisch bedrijf.’

 Dankzij MST los ik problemen analytisch op.

7


Infrastructuur-architect Dirk Renckens

CV     

8

2006 bachelor MST Universiteit Leiden 2007 master Chemical Engineering TU Delft 2013 gepromoveerd aan de TU Delft Werkzaam als architect immersion infrastructure bij ASML Coauteur van 3 patenten


Dirk Renckens werkt als infrastructuur-architect bij ASML, wereldwijd de grootste producent van de machines die computerchips maken. Hij coördineert de technische afstemming van specifieke onderdelen van de machine. Complexe computerchips

zijn in feite kleine chemische fabriekjes. Mijn

‘De machines die computerchips maken, zitten

opleiding was daarvoor een heel goede basis:

ongelooflijk complex in elkaar. Ze bestaan

tijdens de studie heb ik theorie geleerd die ik

uit meer dan 500 modules met in totaal

nu nog dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld over

ruim 40.000 onderdelen. Ik coördineer de

chemische reacties en over hoe vloeistoffen

technische samenstelling van zeven modules

door een leiding stromen onder verschillende

met ongeveer 400 onderdelen.’

omstandigheden. Ik heb bovendien een bepaalde manier van denken geleerd: vanuit

‘Stel, we ontwerpen een nieuwe leiding die

een goede technische basis problemen

snel open en dicht moet kunnen. Wat is dan

analyseren en oplossen.’

een goede plek om een klep in te bouwen? Hoe leg je daar kabels doorheen voor de aansturing, en welke software is er nodig voor die aansturing? En hoe kunnen we voorspellen hoe lang dit systeem mee gaat? Mijn afdeling bedenkt experimenten, en voert die uit, om zulke vragen te kunnen beantwoorden.’

 Tijdens de studie heb ik theorie geleerd die ik nu nog dagelijks gebruik.

‘Mijn rol zit tussen de inhoud en coördinatie in. Ik heb zelf niet alle software- en

‘Ik zie mezelf niet snel bij ASML weggaan. Dit

elektronicakennis, maar ik knoop alle stappen

bedrijf biedt eindeloos veel mogelijkheden

aan elkaar. Ik raadpleeg allerlei experts,

om je verder te ontwikkelen. Ik leer elke dag

voeg daar mijn eigen expertise aan toe en

bij, over de machine zelf, over de fysica en

overleg met de teams die de andere modules

chemie van het aanbrengen van verbindingen

ontwerpen.’

op een computerchip, over software, maar ook over hoe je met anderen samenwerkt. Je

Chemische fabriekjes

krijgt hier ook echt tijd om dingen te leren

‘De modules waar mijn afdeling aan werkt,

en te ontdekken. Het is een heel dynamische,

reguleren gassen en koelwater. Die systemen

uitdagende omgeving.’

9


Realiseren van dromen Denise Harkema Consultant Process Integrity & Safety bij Tebodin ‘Tebodin is een ingenieurs- en consultancybureau. Wij helpen bedrijven bij het realiseren van hun dromen. Bijvoorbeeld wanneer ze een idee willen omzetten in een techniek, maar ook als ze een kritische partij zoeken om hun ideeën tegen het licht te houden. We hebben klanten over de hele wereld en in allerlei markten, bijvoorbeeld chemie, farmacie en olie en gas.’ ‘Zelf ben ik verantwoordelijk voor procesveiligheid. Ik zorg dat klanten veilig werken met gevaarlijke stoffen en onderzoek bij bedrijven hoe ze grote incidenten in hun fabriek kunnen voorkomen. Ik stel kritische vragen en geef suggesties voor verbetering.’ ‘Mijn studie MST was een heel goede voorbereiding voor wat ik nu doe. Je krijgt tijdens de studie een brede basis op het grensvlak van chemie en technologie. Die heb je nodig om te beoordelen of chemische fabrieksprocessen veilig zijn.’

 We dagen elkaar uit om de wereld een betere plek te maken. ‘Ik werk nu drie jaar bij Tebodin en ik leer nog elke dag. Ik bezoek veel verschillende bedrijven en leer daarbij steeds over nieuwe installaties, nieuwe stoffen, nieuwe productieprocessen. En ik leer veel nieuwe mensen kennen. Het is een heel dynamische en spannende baan. Ik werk in een leuk team, waar we elkaar sterker maken doordat we elkaar uitdagen en helpen om de wereld een betere plek te maken. Dat is voor mij heel belangrijk.’

CV  2011 bachelor MST Universiteit Leiden  2013 master Chemical Engineering TU Delft  Volgt nu de opleiding Management of Health, Safety & Environment aan de TU Delft

 Sinds 2013 werkzaam als Consultant Process Integrity & Safety bij Tebodin

 Winnaar van de essaywedstrijd ‘Veiligheid een kettingreactie?!’ van Veiligheid Voorop (2016) 10


Loopbaanadvies Jouw studie kan de basis vormen voor heel diverse loopbanen,

Het Alumni Mentornetwerk

zoals de voorbeelden in deze brochure laten zien. Hoe jouw

Om je op weg te helpen met je carrière zetten wij de kennis en

loopbaan er precies uit gaat zien, hoef je aan het begin van

ervaring van Leidse alumni in. Via het online mentornetwerk

de opleiding nog niet te weten. Tijdens de opleiding word

kun je in contact komen met ervaren alumni en hen eenvoudig

je geholpen bij het maken van studiekeuzes die van invloed

benaderen voor advies. Het eerste contact is laagdrempelig en

zijn op jouw carrière. Ook organiseert de Universiteit

je mag zelf bepalen hoe jouw mentorrelatie eruit ziet: eenmalig

Leiden diverse activiteiten om je te laten kennismaken

of herhaaldelijk contact, persoonlijk of juist digitaal. Zo kunnen

met de arbeidsmarkt, zoals de voorlichtingsdagen voor

alumni en studenten elkaar inspireren en werken we aan een

de Masterkeuze, Bètabanenmarkt en de Bio Science Park

hechte Leiden Science gemeenschap.

Excursie. Daarnaast helpt de Science Career Service jou bij jouw loopbaankeuzes en kun je het advies inwinnen van

 mentornetwerk.universiteitleiden.nl

ervaren alumni via het Alumni Mentornetwerk. Al deze diensten bieden jou de mogelijkheid om al tijdens jouw studie de arbeidsmarkt te verkennen en kennis en ervaring op te doen voor de loopbaan die het best bij jou past.

Science Career Service De Science Career Service is er om jou te ondersteunen bij jouw vragen die gaan over studiekeuze en loopbaanoriëntatie, bijvoorbeeld door: • Informatie te geven over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. • Workshops en trainingen aan te bieden op het gebied van sollicitatievaardigheden. • Een persoonlijk gesprek met de loopbaanadviseur gespecialiseerd in jouw vakgebied.  lucareerzone.com

11


Colofon

Druk: UFB/Grafimedia Vormgeving: Creja ontwerpen Fotografie: Hielco Kuipers, Pim Rusch, Joeri Verasdonk Interviews alumni: Nienke Beintema Met dank aan alle alumni die in deze brochure hun verhaal wilden vertellen. © Januari 2017 Aan deze uitgave, die met zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij ons leer je de wereld kennen

Meer informatie:

 studereninleiden.nl/mst  studieadviseur.mst@leidendelft.nl

Profile for Universiteit Leiden

MST Science Alumni  

MST Science Alumni