Leidraad mei 2017

Page 30

30

Leidraad

‘ Leiden moet het voortouw nemen’

‘I

aldus alumnus Marcel

k heb tijdens mijn Leidse studietijd onder andere alle sloten van Leiden onderzocht op ecologische en ­chemische waterkwaliteit. Nu ben ik als programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente samen met de wethouder het boegbeeld van duurzaamheid in L ­ eiden. Ik voel me zeer aangesproken door het hogere doel om van Leiden een duur­zame stad te maken waar het ook over dertig jaar fijn leven, studeren en ondernemen is. Dat ­positivisme komt ook terug in onze duurzaamheidscampagne ‘Leiden gaat Goed’. Strekking: we gaan de goede kant op, doe je mee? Leiden is een kennisstad en wij vinden dat we daarom het voortouw moeten en kunnen nemen. De afspraken die in Parijs zijn gemaakt om de temperatuur­ stijging te beperken tot 1,5 procent betekenen echt wat. Maar dat betekent dat we NU dingen anders moeten doen: van het (aard-) gas af, schoner vervoer, circulair omgaan met grondstoffen en afval, slimmere inrichting van steden. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld door onder andere onze eigen gebouwen te verduurzamen, gebruik van volledig groene energie en duurzame inkoop van m ­ aterialen.’

TEKST: NICOLLINE VAN DER SPEK, FOTO: EDWIN WEERS

MARCEL BELT (37) 1997-2001 Studie ­Chemische technologie, Haagse ­hogeschool 2001-2004 Studie Bestuurskunde en Biologie in Leiden 2007 Beleids­adviseur en projectleider voor Water, groen en openbare ruimte, gemeente Leiden 2015 Programma­ manager ­Duurzaamheid gemeente ­Leiden; Raadslid Water Natuurlijk bij het hoogheemraadschap van Delfland

De bron van al het leven Zonder water beginnen we niets, maar je kunt er ook te veel van hebben. Leidse, Delftse en Filipijnse studenten werken samen aan watermanagement, omdat dit element een centrale rol speelt bij vragen over duurzaamheid.

‘W

ater is de bron van al het leven,’ zegt Gerard Persoon, hoogleraar Milieu en Ontwikkeling. ‘Water heeft te maken met voedselzekerheid, veiligheid, leefbaarheid, om maar een paar zaken te noemen.’ Toen Persoon de financiële ruimte kreeg om een programma in watermanagement op te zetten, greep hij die kans met beide handen aan. Dat bachelorprogramma loopt nu al zeven jaar en is een gewilde onderzoeksstage voor studenten van Universiteit Leiden en TU Delft. Persoon: ‘We organiseren één water course per jaar, maar qua belangstelling zouden dat er vier kunnen zijn.’ Nederlandse stu-

denten doen op de Filipijnen onderzoek naar een aan water gerelateerd thema. Daarbij werken ze samen met Filipijnse collega-­studenten. Klimaatverandering

Persoon is al langer gegrepen door duurzaamheid, en het thema komt dan ook steeds terug in zijn onderwijs- en onderzoekscarrière. ‘Eigenlijk is het raar dat we binnen de culturele antropologie vroeger zo weinig aandacht besteedden aan water. Als het over natuurlijke hulpbronnen ging, dachten we aan zaken als hout en bush meat. En dat terwijl water zo’n belangrijke levensbehoefte is.’ Bovendien is het een levensbehoefte die in veel landen onder druk staat, waarbij ook kli-