__MAIN_TEXT__

Page 14

14

Leidraad

geven Het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) geeft studenten de kans hun horizon te verbreden. Patrick van Berlo:

‘Mogelijkheid om uniek onderzoek te doen’

TEKST: MARJOLEIN VAN ENK, FOTO’S: HIELCO KUIPERS EN SUZANNE VAN DE KERK

I

n 2014 reisde Patrick van Berlo af naar Australië, voor onderzoek naar de manier waarop dat land omgaat met bootvluchtelingen. ‘Zij worden onderschept en direct naar het soevereine Nauru of Papua Nieuw-Guinea gebracht’, vertelt Van Berlo. ‘In mijn subsidieaanvraag ging ik uit van onderzoek in Nauru, maar mijn visum werd vlak voor vertrek ingetrokken. Ik week uit naar Australië, want de LISF-beurs kreeg ik wel. Die is voor mij een heel belangrijke spring­ plank geweest. Mijn eerste onderzoek, bedoeld voor mijn master­thesis, resulteerde in een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast heb ik een goed inter­ nationaal netwerk opgebouwd en nieuwe mensen leren kennen. En ­misschien wel het belangrijkste: ik kwam in aanmerking voor een promo­ tieplek binnen de faculteit. Inmiddels ben ik in het laatste jaar van mijn onderzoek naar mensenrechten in detentie. Dankzij het LISF heb ik de basis kunnen leggen voor mijn dissertatie: de Australische casus is een van de belangrijkste case studies in mijn promo­ tieonderzoek. Ik ben blij dat ik deze kans heb gekre­ gen. Zo’n beurs geeft ruimte aan uniek onderzoek: je krijgt de mogelijkheid om buiten de gebaande paden te gaan en je eigen onderzoekslijnen te volgen.’

Het LUF ­Inter­nationaal ­StudieFonds • Opgericht in 1990, alumnigeschenk voor de 100e ver-

jaardag van het LUF. • Doel: het stimuleren van onderzoek, stage en studie door Leidse studenten in het buitenland. Per jaar wordt circa

Lenneke Schrier:

‘Ervaringen die normaal niet op je pad komen’

L

enneke Schrier, kinderarts in opleiding en werkzaam bij het Willem Alexander kinder­ ziekenhuis van het LUMC, kreeg tijdens haar studie twee keer een LISF-beurs. ‘In mijn tweede jaar kon ik dankzij de beurs in Mala­ wi onderzoek doen naar bilharzia, een ziekte die door parasieten wordt overgedragen. Ik zat daar letterlijk in de klei, tussen de patiënten. Het heeft mijn ‘onder­ zoek-knop’ aan gezet. Ik ontdekte bovendien dat veel ziektes ontstaan of in ieder geval niet worden gehol­ pen door omstandigheden. Als arts kun je daar ook op politiek niveau aandacht voor vragen. Dat besef kwam in Malawi. Met mijn reisverslag won ik ook nog de LISF-prijs. Later kon ik dankzij een LISF-beurs stage lopen bij de WHO in Genève. Hier zat ik aan de andere kant, waar het beleid wordt gemaakt. In mijn huidige werk komen die twee ‘stromen’ samen. Ik werk als behandelend arts én doe onderzoek dat erop gericht is het behandelbeleid kindvriendelijker te maken. Ik begeleid bijvoorbeeld onderzoek naar het gebruik van micronaaldjes voor het ­minder pijnlijk ­kunnen ­toedienen van medicijnen bij chronische kinder­ ziektes zoals jeugd­ reuma. Dat het LUF ambities tot bloei laat komen is in mijn geval echt zo: ik heb ­ervaringen opgedaan die gewoonlijk niet zomaar op je pad komen. Erva­ringen die ervoor hebben gezorgd dat ik doe wat ik nu doe.’

€ 50.000 aan beurzen uitgekeerd voor ongeveer 80 studenten. Bestemmingen lopen uiteen van Kopenhagen tot Cambodja, van

­ ydney tot Siberië, S van Oxford tot ­Harvard. • Donaties van ­alumni maken deze beurzen mogelijk. • Sinds 1999 wordt

jaarlijks het winnende reisverslag ­beloond met de LISF-prijs. Meer informatie: www.LUF.nl/LISF

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad januari 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad januari 2018  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...