__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 49

NR. 1  2021

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Leidraad

49

dies voor alumni 11 februari

‘Bilderdijk was veelzijdig en omstreden’

TEKST: JOB DE KRUIFF, FOTO: HIELCO KUIPERS

Sinds 1 juli 2020 is Rick Honings Scaliger-hoogleraar in Leiden. Hij is een van de sprekers tijdens de dies voor alumni. Dat die lezing – over Willem Bilderdijk, de Bilderdijk­ collectie en Leiden – ­noodgedwongen online moet, biedt ook mogelijk­ heden, vertelt hij. Hoe gaat u het aanpakken? ‘Mijn lezing komt straks hopelijk vanuit de Bilderdijkkamer. De g ­ roene kamer in het Academiegebouw is onlangs omgedoopt tot Bilderdijk­ kamer. De ­officiële opening was op 18 ­december, ­Bilderdijks sterfdag. Aanleiding was dat de Universitaire Bibliotheken L ­ eiden recent een omvangrijke Bilderdijk­collectie hebben verworven. Een groot deel daarvan, zoals schilderijen, het originele dodenmasker en een afgietsel van zijn hand, bevindt zich in die kamer. Het zou mooi zijn als het lukt om de lezing in die kamer op te nemen en het publiek te laten kennismaken met de topstukken uit deze collectie, mogelijk met behulp van een visualizer, een camera die de UB Leiden net heeft gekocht. Zo kan ik mijn verhaal ophangen aan bijzondere manuscripten en voorwerpen, en zo kunnen meer mensen die kamer en die collectie beter zien dan als het live was geweest.’

300.000 versregels – maar ook schilder en tekenaar, en advocaat in veel beruchte rechtszaken. Hij was een vurige Oranjeklant en mengde zich als advocaat in de politieke strijd. In latere jaren was hij vanwege zijn conservatieve standpunten niet onomstreden. In een periode waarin V ­ erlichtingsideeën overheersten, zette hij vraagtekens bij de grondwet (die hij een oorlogsverklaring aan God noemde) en verdedigde hij de slavernij. Hij heeft verschillende perioden van zijn leven in Leiden gewoond, is onder meer getuige geweest van de kruitramp in 1807 en heeft veel over de stad geschreven. Het was de enige plek waar hij naar eigen zeggen gelukkig was.’

Wat maakt Bilderdijk zo bijzonder? ‘Bilderdijk, die leefde van 1756 tot 1831, was een heel veelzijdig mens. Hij was dichter – ik heb hier vijf meter aan eerste drukken van hem staan, hij schreef

U bent Scaliger-hoogleraar. Wat houdt dat in? ‘Het is een leerstoel die erop gericht is het onderzoek naar de b ­ ijzondere collecties van Leiden te bevorderen

en onder de aandacht te brengen. Dat doe ik in de vorm van onder meer filmpjes en publicaties. We zijn bijvoorbeeld ook een online experience van de Bilderdijkkamer aan het maken. Die komt dit voorjaar online.’

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar zeker is dat de dies voor alumni dit jaar geheel online zal zijn. U kunt 11 ­februari alvast met potlood in de agenda ­zetten. Per mail volgt nog een uitnodiging met meer ­informatie. Heeft u vorig jaar geen uitnodiging ontvangen? We ­checken graag voor u of de gegevens die we van u ­hebben up-to-date zijn. Stuur hiervoor een berichtje naar dies@LUF.leidenuniv.nl. De informatie over de dies verschijnt ook op www.luf.nl

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad januari 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded