__MAIN_TEXT__

Page 1

Jouw toekomst na

Informatica Informatica | Informatica & Biologie | Informatica & Economie

Bij ons leer je de wereld kennen


Jouw toekomst na Informatica Samen verzamelen mensen, sensoren en systemen steeds meer data. Informatici houden zich bezig met de vraag hoe je die gegevens opslaat en op de langere termijn beschikbaar houdt. Minstens zo belangrijk is dat informatici met innovatieve methoden grote hoeveelheden data omzetten in waardevolle kennis.

Bij de Universiteit Leiden kun je kiezen uit drie verschillende

overnemen en volledig geĂŻntegreerd raken in ons bestaan, dan zal

bachelorrichtingen van Informatica.

dat de economie ingrijpend veranderen.

Informatica

Alumni met een Informatica & Economie-achtergrond

De maatschappij heeft dringend behoefte aan universitair

onderscheiden zich op de arbeidsmarkt door hun vermogen om

opgeleide informatici die creatieve oplossingen bedenken om

de impact van ICT op bedrijven en organisaties te begrijpen.

de schat aan informatie uit data te ontsluiten. Door nieuwe

Bij de introductie van een nieuwe technologie doorzien ze de

technologieĂŤn zoals zelflerende robots, virtual reality en big data

consequenties op de bedrijfsvoering en de organisatie als geheel.

komen er in de IT-sector in de toekomst alleen nog maar banen

Dat komt doordat ze waardevolle inzichten in de economie

bij. Een baan vinden als informaticus is dan ook niet moeilijk.

combineren met programmeervaardigheden en kennis van de

Veel alumni beginnen tijdens hun studie al een start-up of krijgen

informatica. Omdat ze de taal van beide disciplines spreken,

een baan aangeboden bij een bedrijf.

bewegen ze zich net zo makkelijk in de wereld van managers als in die van technici. Bedrijven en organisaties hebben

Academisch geschoolde informatici onderscheiden zich door

afgestudeerde informatici die bruggen kunnen slaan tussen

hun vermogen om een gecompliceerd (software-)systeem te

management en IT-ontwikkeling hard nodig.

kunnen doorgronden en waar mogelijk te verbeteren. Een andere belangrijke vaardigheid is dat informatici slimme en innovatieve

Informatica & Biologie

systemen kunnen bouwen om de bedrijfsvoering van organisaties

In de biologie en in biomedisch onderzoek worden grote hoe-

te optimaliseren. Deze kennis en vaardigheden zijn niet alleen in

veelheden data geproduceerd. Informatica & biologie hebben

het bedrijfsleven zeer gewild, maar ook bij non-profitorganisaties

elkaar dan ook steeds meer nodig. In de jong wetenschappelijke

en de overheid. Ontwikkelingen en innovaties van informatici

studierichting Informatica & Biologie (per september 2018 Bioin-

hebben een grote maatschappelijke impact.

formatica genoemd) bundelt de kennis van twee vakgebieden, die elkaar op die manier versterken.

Informatica & Economie

2

De grens tussen mens en technologie vervaagt. Zelfsturende

De technologische vooruitgang van de laatste jaren heeft het

auto’s, slimme fabrieken, kunstmatige intelligentie: als apparaten

mogelijk gemaakt om complexe informatie uit levende cellen,

in toenemende mate voor ons gaan denken, werk van ons gaan

virussen en andere biologische materialen te verkrijgen.


Om de stroom aan informatie begrijpelijk te maken is het nodig

van een ziekenhuis, een biomedisch onderzoeksbedrijf

deze gegevens goed te organiseren, modelleren en analyseren.

of in de farmaceutische industrie, de landbouw- of

Methoden en technieken uit de informatica zijn hiervoor

voedingsmiddelenindustrie. Ook kun je gaan werken in de sales,

onmisbaar. Omgekeerd zijn ontdekkingen en inzichten uit de

bij de overheid of bij een adviesbureau. Als bio-informaticus

biologie te gebruiken om betere en intelligentere software te

speel je een essentiële rol doordat je kennis en vaardigheden

bouwen. Genetische algoritmes zijn succesvol gebleken voor het

uit de informatica gebruikt om biologische en biomedische

oplossen van allerlei problemen. Je kunt er bijvoorbeeld optimale

vraagstukken op te lossen.

bezorgroutes mee bepalen en efficiënte verbrandingsmotoren of vliegtuigvleugels mee ontwerpen. Informatica is dan ook niet meer

Alumni vertellen

weg te denken uit de dagelijkse onderzoekspraktijk van de biologie.

De verhalen van alumni in deze brochure laten de diversiteit aan carrièremogelijkheden zien na de opleiding Informatica, Informatica & Economie en Informatica & Biologie.

Als afgestudeerd bio-informaticus kun je aan het werk bij verschillende organisaties, zoals een onderzoeksafdeling

Waar komen informatici terecht?  Bedrijfsleven

Advisering

Onderzoek

Overheid en non-profit

 Onderwijs

  Industrie

(Bio)technologie

 

Medische wereld

3


De hele dag puzzelen Alice de Vries Software developer bij KLM IT

CV     

4

2014 bachelor Informatica & Economie Universiteit Leiden 2015 master Advanced Computer Science University of Birmingham 2012 – 2013 student-assistent Universiteit Leiden 2012 – 2014 student-ambassadeur Informatica & Economie Universiteit Leiden Sinds 2015 werkzaam als Software developer bij KLM IT


Na een studie Informatica kun je onderzoeker worden om de informatietechnologie van de toekomst te ontwikkelen. Maar je kunt er ook voor kiezen om heel praktisch aan het werk te gaan. ‘Ik ben Informatica & Economie gaan

ik probleemanalyse het leukst. Informatie bij

studeren omdat ik het heel leuk vind om

elkaar rapen en daar structuur in aanbrengen.

logisch na te denken en zo problemen op te

Je lost eigenlijk de hele dag puzzels op’.

lossen. Maar behalve programmeren, leer je bij de studie vooral ook goed te analyseren. Daar

Trainee

moet je op meerdere niveaus over kunnen

‘Ik ben trainee bij KLM, met als doel om

praten, ook bedrijfsmatig. In deze opleiding

intern verder opgeleid te worden en door te

leer je twee talen spreken: die van business en

groeien. Ik werk nu bij KLM aan een API,

informatica. Daardoor kun je goed schakelen.’

een application programming interface. Dat is software die informatie bijeenbrengt uit diverse

 Informatie bij elkaar rapen en daar structuur in aanbrengen, vind ik het leukst.

computersystemen en databanken. Dat kunnen vluchtschema’s zijn, of data over het onderhoud van vliegtuigen, of personeelsplanning. Een klant die online een ticket boekt, ziet alleen maar de voorkant, de website, maar daarachter regelt een API het ophalen en versturen van de data die voor een boeking nodig zijn.’

Probleemanalyse

‘Ik wil graag doorgroeien binnen KLM naar

‘Na de bachelor Informatica & Economie

de functie van technical lead, waarin ik de

kwam ik erachter dat vooral het informatica-

complexere IT-vraagstukken van projecten

gedeelte bij me past. Ook in mijn werk vind

oplos en junior developers begeleid.’

5


Jan-Paul van Osta Solution designer bij ABN Amro ‘Op school zat ik altijd al achter de computer te programmeren. Maar om alleen Informatica te gaan studeren leek me te technisch. Daarom was de bachelor Informatica & Economie voor mij de juiste combinatie. Meteen na mijn afstuderen ben ik via een bemiddelingsbureau benaderd door ABN Amro. Ik werk daar aan computersystemen die stortingen en leveringen van contant geld verwerken.’

Jerome Jochems

‘Binnen een bank werk je aan enorme systemen die minstens

Promovendus aan de University of Oxford

gesleuteld. Dat kom je in je studie niet snel tegen: daar maak

tien jaar bestaan en waar al door tientallen mensen aan is je telkens iets nieuws. Bij een groot bedrijf moet je soms

‘Ik heb in Leiden de bachelor Informatica gedaan, en ben voor

uitleggen waarom drie nieuwe knoppen, iets dat er simpel

mijn master naar Oxford gegaan. De bachelor was redelijk

uitziet, toch veel tijd en moeite hebben gekost. Dat is mooi

praktisch, met veel programmeren, terwijl de benadering

om in de praktijk te ervaren.’

in Oxford meer wiskundig is, je moet zaken echt bewijzen. In mijn promotieonderzoek probeer ik het verifiëren van computerprogramma’s verder te helpen. Verificatie – bewijzen dat een programma geen bugs of veiligheidslekken bevat – is heel lastig. De software die je dagelijks gebruikt, is wel zo goed mogelijk getest op bugs, maar is niet geverifieerd.’ ‘Ik richt me op functionele programma’s, die bijzonder moeilijk te verifiëren zijn. Functioneel in de wiskundige betekenis: je kunt het je voorstellen als een computerprogramma dat andere programma’s als input accepteert, bewerkt en als output levert. Het aantrekkelijke van dit onderzoek is voor mij de combinatie: enerzijds is het een intellectuele uitdaging, anderzijds gaat het waarschijnlijk zinnige toepassingen krijgen.’

 Een intellectuele uitdaging, die ook zinnige toepassingen gaat krijgen. 6

 In het bedrijfsleven moet je soms uitleggen waarom iets dat er simpel uitziet toch heel veel tijd en moeite hebben gekost.


Iris Hupkens Softwareontwikkelaar bij TOPdesk ‘Bij TOPdesk maak ik software waarmee bedrijven hun dienstverlening kunnen verbeteren. Dat is meer programmeren dan computer science, maar ik vind het juist leuk om praktisch bezig te zijn. Als softwareontwikkelaar maak je toepassingen die mensen direct kunnen gebruiken. Het is dan fijn om feedback te krijgen van de gebruikers over wat je hebt gedaan.’ ‘Na mijn bachelor Informatica heb ik de master Computer Science gedaan. Daar leer je veel theorie en nieuwe technieken

Michael Liem

die meestal niet direct een praktische toepassing hebben. Soms komt dat pas jaren later. Er komt best veel wiskunde bij kijken.

Promovendus Bio-informatica in Leiden

Zo was er het vak Complexiteit, waarbij je uitzoekt waarom

‘Op het IBL, het Institute of Biology Leiden, hebben we een

is juist niet een kwestie van je rekenmachine pakken en wat

nanopore-machine, waarmee we bijvoorbeeld het DNA van

dingen optellen en vermenigvuldigen. Je moet het wiskundig

de tulp kunnen uitlezen. Dat lukt alleen door DNA in kleine

bewijzen.’

het ene computerprogramma sneller is dan het andere. En dat

stukjes te knippen. Wij werken aan software die al die DNAfragmenten weer in elkaar puzzelt, zodat we de complete lettervolgorde kunnen reconstrueren. Voor de mens is dat al gedaan, maar het DNA van tulpen – voor Nederland een heel belangrijk product – is misschien wel tien keer zo lang als dat

 Als softwareontwikkelaar maak je toepassingen die mensen direct kunnen gebruiken.

van de mens.’ ‘Als ik één ding moet noemen dat ik tijdens mijn master Computer Science heb geleerd, dan is dat het ontwikkelen van algoritmes. Dat kwam in alle vakken terug: “Hier is een probleem, en verzin daar een computerprogramma voor.” Dat doe je dan in veel verschillende programmeertalen en vanuit allerlei invalshoeken. Dat helpt me nu echt in mijn onderzoek.’

 Ik werk aan software, die al die DNAfragmenten weer in elkaar puzzelt. 7


Platforms bouwen voor Big Data Bas Harenslak Big Data hacker bij GoDataDriven

CV    

8

2012 bachelor Informatica Haagse Hogeschool 2014 master Computer Science Universiteit Leiden 2014 – 2015 Consultant bij Gapgemini Sinds 2015 Big Data hacker bij GoDataDriven


De trend is om data steeds meer decentraal op te slaan, in de cloud, of op meerdere computers binnen een bedrijf of overheidsinstelling. Maar die computers moeten dan wel perfect samenwerken. ‘Mijn functie heet Big Data hacker, maar ik

er voor de eerste keer mee in aanraking toen

hack geen systemen, ik maak platforms voor

we een project deden om alle Engelstalige

Big Data die op meerdere computers draaien.

Wikipedia-artikelen te doorzoeken. Het was

Dat doe ik voor een grote overheidsinstelling,

geweldig om te leren hoe je programma’s

voor energiemaatschappijen en voor banken.’

schrijft voor een heel cluster van computers.’

‘Het ideaal is eigenlijk dat de gebruiker geen

‘Ik was vroeger altijd al bezig met computers

idee heeft dat er duizenden gigabytes aan data

en het bouwen van websites, dus het was een

op een heleboel computers achter een website

logische keuze om deze richting op te gaan.

zitten, terwijl die gebruiker gewoon krijgt wat

Ik heb eerst een bachelor Informatica gedaan

hij wil hebben. Het is gaaf dat ik dat mogelijk

aan de Haagse Hogeschool, maar ik zocht

kan maken.’

nog meer uitdaging. Bij mijn master hier in Leiden kregen we bij elk vak een probleem

voorgelegd, en werden we vrij gelaten in hoe

Het was geweldig om te leren hoe je programma’s schrijft voor een heel cluster van computers.

je doorzettingsvermogen, maar toch vond ik

we dat gingen oplossen. Het vergt wel wat van het heel motiverend. Ik heb dat nu ook nodig in mijn werk. Je moet van nature nieuwsgierig zijn en het leuk vinden om in een probleem te duiken.’

Ontginnen van kennis

‘Als je het gaaf vindt om intelligente software

‘Dit specialisme heet distributed data mining:

te bedenken die verborgen informatie weet te

kennis halen uit data die op meerdere plekken

vinden in een grote berg data, dan moet je deze

zijn opgeslagen. Tijdens mijn studie kwam ik

studierichting gaan doen.’

9


Altijd blijven leren Stefan van Duin Service Line Leader Data Analytics bij Deloitte Consulting ‘Toen ik afstudeerde, in 1993, bestonden internet en mobiele telefoons nog nauwelijks. Ik was een van de eersten die onder Microsoft Windows ging programmeren. Tot dan gebeurde dat met DOS en op zwart-groene schermen met alleen letters en cijfers. Zo zie je hoe enorm veel er is veranderd in de informatica. Daarom moet je in dit vak altijd blijven leren.’ ‘In de wiskunde die we toen kregen, zaten algoritmes die Netflix en Amazon nu gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het zijn vooral zulke concepten, samen met het vermogen tot analytisch denken, die je meeneemt uit deze studie.’ ‘Nu geef ik leiding aan een groep van zeventig data scientists. Wij denken strategisch mee met bedrijven hoe zij waarde uit big data kunnen halen. Vervolgens maken we algoritmes die moeten leiden tot kostenbesparing voor producten.’

 Toen ik in 1993 afstudeerde, bestonden internet en mobiele telefoons nog nauwelijks. ‘Vergeleken met toen is de studie enorm veranderd, dat zie ik aan collega’s die kortgeleden zijn afgestudeerd. Wat hetzelfde is gebleven, is dat je er nog steeds voor moet werken, en je als persoon moet blijven ontwikkelen. Dus zorg dat je in de opleiding veel in teams samenwerkt, en doe er dingen naast. Dat kan een bijbaan zijn, een eigen bedrijfje, of door actief te zijn bij een studentenvereniging.’

10

CV      

1989 – 1993 studie Informatica Universiteit Leiden 1993 – 1996 Software engineer bij CMG 1996 – 2001 consultant bij Ernst & Young 2001 – 2007 principal consultant Capgemini Sinds 2007 docent/trainer bij CibitAcademy Sinds 2008 director bij Deloitte


Loopbaanadvies Jouw studie kan de basis vormen voor heel diverse loopbanen,

Het Alumni Mentornetwerk

zoals de voorbeelden in deze brochure laten zien. Hoe jouw

Om je op weg te helpen met je carrière zetten wij de kennis en

loopbaan er precies uit gaat zien, hoef je aan het begin van

ervaring van Leidse alumni in. Via het online mentornetwerk

de opleiding nog niet te weten. Tijdens de opleiding word

kun je in contact komen met ervaren alumni en hen eenvoudig

je geholpen bij het maken van studiekeuzes die van invloed

benaderen voor advies. Het eerste contact is laagdrempelig en

zijn op jouw carrière. Ook organiseert de Universiteit

je mag zelf bepalen hoe jouw mentorrelatie eruit ziet: eenmalig

Leiden diverse activiteiten om je te laten kennismaken

of herhaaldelijk contact, persoonlijk of juist digitaal. Zo kunnen

met de arbeidsmarkt, zoals de voorlichtingsdagen voor

alumni en studenten elkaar inspireren en werken we aan een

de Masterkeuze, Bètabanenmarkt en de Bio Science Park

hechte Leiden Science gemeenschap.

Excursie. Daarnaast helpt de Science Career Service jou bij jouw loopbaankeuzes en kun je het advies inwinnen van

 mentornetwerk.universiteitleiden.nl

ervaren alumni via het Alumni Mentornetwerk. Al deze diensten bieden jou de mogelijkheid om al tijdens jouw studie de arbeidsmarkt te verkennen en kennis en ervaring op te doen voor de loopbaan die het best bij jou past.

Science Career Service De Science Career Service is er om jou te ondersteunen bij jouw vragen die gaan over studiekeuze en loopbaanoriëntatie, bijvoorbeeld door: • Informatie te geven over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. • Workshops en trainingen aan te bieden op het gebied van sollicitatievaardigheden. • Een persoonlijk gesprek met de loopbaanadviseur gespecialiseerd in jouw vakgebied.  lucareerzone.com

11


Colofon

Druk: UFB/Grafimedia Vormgeving: Creja ontwerpen Fotografie: Hielco Kuipers, Pim Rusch Interviews alumni: Arnout Jaspers Met dank aan alle alumni die in deze brochure hun verhaal wilden vertellen. © Januari 2017 Aan deze uitgave, die met zorg is samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij ons leer je de wereld kennen

Meer informatie:    

studereninleiden.nl/informatica studereninleiden.nl/informatica-biologie studereninleiden.nl/informatica-economie i.voorlichtingsteam@liacs.leidenuniv.nl

Profile for Universiteit Leiden

Informatica Science Alumni  

Informatica Science Alumni