LU fonda priekšlikumu portfelis

Page 1

PRIEKŠLIKUMU PORTFELIS


LATVIJAS UNIVERSITĀTES

FONDS

NESAVTĪGS ATBALSTS IZCILĪBAI! • Atbalsti jau tagad:

▶ ZIEDOT.LU.LV | ▶ FONDS.LV

• ▶ sniedz atbalstu izcilākajiem studentiem un pētniekiem; • ▶ palīdzi modernizēt mācību un pētniecības vidi; • ▶ pieliec roku jaunu ēku būvniecībā un teritoriju labiekārtošanā.


IZCILĪBA. UZTICAMĪBA

UN GODS.

PĒCTECĪBA

UN TRADĪCIJA Par Latvijas Universitātes fondu:

Jau kopš 2004. gada nodibinājums “Latvijas Universitātes fonds” nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan Latvijas Universitāti, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. Darbības virzieni un prioritātes:

§ § §

Stipendijas studentiem; Pētniecības un mācību vides attīstības projekti; Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Atbalsts Latvijas Universitātei:

§ §

Ziedojums jau esošajai aktuālajai kampaņai; Atbalsts jaunai iniciatīvai.

LU fondā tiek regulāri atjaunots LU projektu ideju portfelis, kas gaida mecenātu atbalstu.


Sociālo zinātņu joma


VIESPROFESORU PIESAISTE AUGSTAS RAUDZES VIESPROFESORU PIESAISTE LU STUDIJU KVALITĀTES UZLABOŠANAI


AUGSTAS RAUDZES VIESPROFESORU PIESAISTE LU STUDIJU KVALITĀTES UZLABOŠANAI Par projektu:

Latvijas Universitāte ir viena no vadošajām Latvijas zinātnes augstskolām. Pasaules labāko viesprofesoru un nozares lietpratēju piesaiste LU sniegtu iespēju nostiprināt savu vietu labāko universitāšu reitingā, kā arī paplašinātu LU pētnieku redzesloku, akadēmiskās zināšanas un prasmes tepat – Latvijā.

Nepieciešamais ieguldījums:

§

150 000 EUR/gadā.


LU STUDENTU BIZNESA INKUBATORS BRĪVĀS PIETEIKŠANĀS PIRMSINKUBATORA PROGRAMMA


BRĪVĀS PIETEIKŠANĀS PIRMSINKUBATORA PROGRAMMA Par projektu:

LU studentu Biznesa inkubators katru gadu realizē rudens un pavasara «Brīvās pieteikšanās pirmsinkubatora programmu» 8 un 16 nedēļu garumā, kuras laikā komandas strādā pie savu biznesa ideju attīstības un validācijas, kā arī prototipu izveides. Programmas laikā studentiem un viņu komandām tiek nodrošinātas nodarbības, semināri, tikšanās ar uzņēmējiem. Programmas beigās komandas cīnās par naudas balvām idejas tālākai attīstībai. Papildus naudas balvām 16 nedēļu posmā komandām tiek sniegts finansiāls atbalsts prototipa izveidei, kā arī stipendijas studentiem. Nepieciešamais ieguldījumu apmērs: ~ 40 000 EUR


STUDENTU UZŅĒMĒJSPĒJAS CELŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTES INOVĀCIJU GRANTI STUDENTIEM


LATVIJAS UNIVERSITĀTES INOVĀCIJU GRANTI STUDENTIEM Par projektu:

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Universitātes studentu inovācijas spēju un uzņēmējspēju, risinot sabiedrībai nozīmīgas problēmas sadarbībā ar komersantiem. Projekta ietvaros tiek īstenotas inkubācijas un pirmsinkubācijas programmas, inovāciju prakses un hakatoni, studentu uzņēmīguma sekmēšanas un zināšanu pārneses pasākumi – Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena, Icebreakers. Projekta sasniedzamie rezultāti: 3000 projektā iesaistīti LU studenti. 300 jaunradītas studentu inovācijas. 10 jaunradīti uzņēmumi.

Nepieciešamais ieguldījums:

§

100 000 EUR. I kārtas projekts.


Eksakto, veselības un dabaszinātņu joma


PR O F E S IO N Ā L Ā S

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA ŽU R N Ā L S «ALMA MATER - MEDM Ā S A »


ŽURNĀLS «ALMA MATER - MEDMĀSA» Par projektu:

Regulārie izdevuma «Alma Mater» speciālizlaidumi (1x ceturksnī) tiks sagatavoti un izdoti Latvijas medmāsiņām, kā arī citām ārstniecības personām, lai pilnveidotu viņu tālāko profesionālo izglītību un dalītos ar nozarei aktuālu informāciju. Ārstniecības personu reģistrā ir vairāk nekā 18 000 māsu. Šobrīd Latvijā nav žurnāla medicīnas māsām. Projekta ietvaros plānots izveidot žurnāla platformu internetā. Projekta mērķis ir paaugstināt medicīnas māsu izglītību, celtu pašcieņu un pašapziņu, sekmētu emocionālo inteliģenci, uzlabotu psiholoģisko noturību darbā ar pacientiem. Rezultātā vairosies sabiedrības pozitīvā attieksme pret medmāsām. Nepieciešamais ieguldījums:

§

95 000 EUR. I kārtas projekts – 2 gadi.


Analītiskā iekārta

Analītiskās iekārtas funkcionalitātes paplašināšana


Analītiskās iekārtas funkcionalitātes paplašināšana Par projektu:

• Paraugu sagatavošana – mineralizācija ir svarīga un neaizstājama ķīmiskās testēšanas procesa daļa. Mufeļkrāsns ar esošo aprīkojumu nodrošina tikai līdz 8 paraugu sagatavošanu dienā, pie tam var veikt tikai paraugu sauso mineralizāciju. Aprīkojot mufeļkrāsni ar slēgtas sistēmas SK10 tipa rotoru, tiktu palielināta iekārtas efektivitāte un paplašinātas tās izmantošanas iespējas. Tas ļautu veikt: - paraugu mineralizāciju skābēs; - līdz 40 paraugu sagatavošanu dienā; - gaistošo elementu noteikšanu, tiktu novērsts to zudums; - farmaceitisko un funkcionālo paraugu sagatavošanu. Nepieciešamais ieguldījums:

15 000 EUR


Koloīdķīmija Koloīdķīmijas laboratorijas modernizēšana


LU Ķīmijas fakultātes koloīdķīmijas aprīkojumam nepieciešams atbalsts

Par projektu:

• Koloīdķīmija ir ķīmijas joma, bez kuras mūsu sadzīve nav iedomājama. Tā ir daudzu nozaru, t.sk., pārtikas produktu, kosmētikas, farmaceitisko produktu, būvķīmijas, sadzīves ķīmijas ražošanas pamatā. • Pilnvērtīgai koloīdķīmijas apguvei vitāli nozīmīgas ir ne vien zināšanas, bet arī praktisko iemaņu apguve laboratorijā. Līdz ar to modernam laboratorijas aprīkojumam ir liela nozīme sekmīgai topošo speciālistu sagatavošanai un pētniecības attīstībai koloidālo sistēmu jomā. • LU Ķīmijas fakultātes aprīkojums koloīdķīmijā ir jāatjauno un jāpaplašina, tādēļ šī projekta pieteikuma mērķis ir modernizēt koloīdķīmijas laboratorijas aprīkojumu ar disperso sistēmu pētīšanas komplektu, kas sastāv no viskozimetra un ultracentrifūgas.

Nepieciešamais atbalsts: 26 000 EUR

• Tas studentiem ļaus apgūt jaunas, mūsdienās nepieciešamās praktiskās iemaņas, kā arī paplašinās pētniecību koloīdķīmijas jomā, tai skaitā studentu iesaisti tajā.


IZCILU LU PĒTNIEKU IDEJAS PROJEKTI AR IESTRĀDĒM


IZCILU LU

PĒTNIEKU IDEJU ATBALSTS Par projektu:

LU pētnieki un mācībspēki nemitīgi rada jaunas idejas, kā rezultātā palielinās pētniecības izaugsme augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veidā. Tas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai. Atbalsts šādiem projektiem nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, nodrošinot apmācību visos studiju līmeņos.

Idejas un nepieciešamais ieguldījums:

§

LU ģeologu pētniecības grupas dalība ledāju izpētē (50 000 EUR);

§

Redzes ergonomikas pētījumi LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā (75 000 EUR);

§

«Staigā vesels 2». Projekts 2. tipa cukura diabēta pacientu veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanai ar fiziskajām aktivitātēm (75 000 EUR);

§

Ģeometrisku un topoloģisku attiecību uztvere, struktūra un transformācijas. Projekts kognitīvajās zinātnēs (20 000 EUR).


BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES AUGU SUGAS ATBALSTS ZINĀTNISKAJĀM EKSPEDĪCIJĀM MATERIĀLA IEVĀKŠANAI GRĀMATAS SAGATAVOŠANAI


GRĀMATAS

PAR

BALTIJAS

JŪRAS PIEKRASTES AUGU SUGĀM SAGATAVOŠANA Par projektu:

Baltijas jūras piekrastes biotopu funkcionālās daudzveidības izpratne ir būtisks nosacījums gan no ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas, gan dabas saglabāšanas viedokļa. Projekta mērķis ir iegūt salīdzinošu priekšstatu par Baltijas jūras piekrastes augu sugu daudzveidību saistībā ar biotopu daudzveidību un sagatavot ilustratīvo materiālu grāmatai par Baltijas jūras piekrastes augu sugām. Priekšdarbi:

♦ iegūti eksperimentālie rezultāti pētījumos kontrolētos apstākļos; ♦ veikta zinātniskās literatūras analīze; ♦ apsekota Latvijas un daļēji Igaunijas un Zviedrijas piekraste. Turpmākās aktivitātes:

♦ detalizēti apsekot Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas piekrasti. Nepieciešamā atbalsta apmērs: 15 000 EUR.


INTERNETS KĀ SMADZENES

LATVIJĀ RADĪTĀS OPERĒTĀJSISTĒMAS ATTĪSTĪBA


OPERĒTĀJSISTĒMAS "WEBAPPOS"

ATTĪSTĪBA Par projektu:

webAppOS ir pasaulē pirmā operētājsistēma, kas ir vistuvāk cilvēka domāšanai – tā ļauj veidot tīmekļa lietojumprogrammas, nedomājot par tīklu! Projektā mērķis: • apvienot semantiskā tīmekļa tehnoloģijas ar cilvēka smadzeņu darbības principiem; • automatizēt drošību nedrošā tīmekļa vidē; • ieviest homomorfās šifrēšanas moduli, kas ļaus izpildīt programmas, neizpaužot privātos datus.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

§

300 000 EUR/gadā.


METABOLISMS

SIRDS FUNKCIJAS PLAUŠU FUNKCIJAS

LIPĪDU METABOLISMS

O2 PATĒRIŅŠ

Vielmaiņas fizioloģijas laboratorijas modernizācija ATBALSTS SABIEDRĪBAS VESELĪBAI


Vielmaiņas fizioloģijas laboratorijas modernizācija Par projektu:

Metabometrs miera vielmaiņas monotoringam

Gāzu maiņas mērījumi ar netiešās kalorimetrijas metodi, izmantojot metabometru, ļauj noteikt ne tikai indivīda vielmaiņas raksturlielumus, kā piemēram, patērētā skābekļa daudzumu, vielmaiņas un uzturvielu izmantošanas intensitāti, bet ļauj arī novērtēt plaušu un sirds funkcijas. Vielmaiņas laboratorijas modernizācijas mērķis, papildinot laboratorijas aprīkojumu ar mūsdienīgiem metabometriem, ir radīt iespējas veikt zinātnes standartiem atbilstošus pētījumus indivīdu vielmaiņas īpatnību noteikšanā vairākās sabiedrības veselībai nozīmīgās jomās kā uzturzinātnē, fizisku slodžu un sporta fizioloģijā, kadrio-vaskulārajā fizioloģijā. Metabometru iegāde ļaus palielināt veicamo pētījumu spektru un kvalitāti, un paplašinās studentu iesaisti pētniecībā.

Mobilais metabometrs “lauka” apstākļu mērījumiem

Universālais metabometrs studiju darbam

Nepieciešamais ieguldījums: § Metabometrs miera vielmaiņas monotoringam 30 000 EUR § Mobilais metabometrs “lauka” apstākļu mērījumiem 25 000 EUR § Universālais metabometrs studiju darbam 15 000 EUR


LU UN FARMĀCIJAS VĒSTURE MUTVĀRDU ARHĪVS – FARMĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PĒTNIECĪBA CAUR FARMACEITU STĀSTIEM


MUTVĀRDU

ARHĪVS – FARMĀCIJAS ATTĪSTĪBAS PĒTNIECĪBA CAUR FARMACEITU STĀSTIEM

Par projektu:

Farmācijas, t.sk., arī tieši aptieku vēstures pētniecībā nepietiekamu uzmanību ir guvis padomju periods. Tā rezultātā daudz kas jau ir zudis gan no dokumentiem, gan arī daļa no tolaik strādājošiem farmaceitiem ir jau aizgājuši mūžībā. Tomēr gan zināšanas, gan izpratne par tā laika procesiem ir būtiska topošajiem farmaceitiem, apgūstot savu profesiju LU. Projekta mērķis ir, veidot LU Farmācijas vēstures mutvārdu arhīvu, tajā apkopojot (video un audio formātā ar ierakstu rakstiskiem atšifrējumiem) padomju laikā strādājošo farmaceitu stāstus, kā arī papildus pētīt vēstures arhīvus, lai tādejādi iegūtu un saglabātu informāciju par norisēm farmācijā šajā laika posmā, kā arī pilnveidotu studentu apmācību. Priekšdarbi:

§ §

daļēji apzināti (process joprojām turpinās) šajā arhīvā iekļaujamo farmaceitu vārdi; uzsākts darbs pie iespējamās filmas scenārija veidošanas par farmācijas un tieši aptieku attīstību un darbību padomju periodā.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs: ~ 50 000 EUR.


ŠŪNU BIOLOĢIJAS ZINĀTNES ATTĪSTĪBA

ŠŪNA CAUR MIKRODISEKCIJAS IEKĀRTU UN INTERFERENCES MIKROSKOPU


ŠŪ N A

C A U R M IK R O D IS E K C IJA S IE K Ā R T U Par projektu: UN INTERFERENCES MIKROSKOPU

Jaunākie šūnu bioloģijas pētījumi tiek balstīti uz molekulārās bioloģijas metodēm. Tas novērš pētniekus no šūnu morfoloģijas raksturošanas. Mikrodisekcijas iekārta ļautu šīs divas lietas apvienot, jo varētu morfoloģiki raksturot interesējošās šūnas vai audu fragmentu no histoloģiskā materiāla, un sekojoši tupināt pētījumu, piemēram, raksturot šūnas ģenētiski, veikt citoloģiskos pētījumus un pat izvēlēties šūnas dzīvajos eksperimentos un tās ataudzēt. Savukārt interferences mikroskops ļautu novērtēt potenciālo medikamentu iedarbību uz šūnu. Tās būtu iekārtas, kas ļautu attīstīties kā fundamentālajai, tā arī lietišķajai zinātnei. Nepieciešamais ieguldījums:

§ §

Mikrodisekcijas iekārta: ~ 200 000 EUR Interference mikroskops: ~ 50 000 EUR


Zāļu mijiedarbību izvērtēšanas rīks Tiešsaistes rīks medicīnas studentiem, mācībspēkiem, speciālistiem un iedzīvotājiem


Zāļu mijiedarbību izvērtēšanas rīks Par projektu:

Zāļu mijiedarbību problēma ir aktuāla ikvienas medikamentozās terapijas ietvaros. Lietojot vairākus medikamentus vienlaicīgi, var tikt panākts negatīvs iznākums, ja šī terapija netiek pienācīgi izvērtēta un uzraudzīta. Ir nepieciešams izvērtēt ikvienu terapijā lietotu medikamentu, to potenciālās mijiedarbības un blaknes, lai panāktu drošāko iespējamo terapijas rezultātu. Veiksmīgas un drošas terapijas nodrošināšanas un uzraudzības procesā iesaistītās puses ir: ārsts – pacients - farmaceits. Projekta mērķis ir uzlabot situāciju medikamentozās terapijas mijiedarbību ziņā Latvijas mērogā – izstrādāt ērti lietojamu mobilo aplikāciju un tiešsaistes rīku latviešu valodā, apkopot par medikamentiem pieejamo farmakoloģisko informāciju un drošības ziņojumus, lai studentiem, speciālistiem un iedzīvotājiem atvieglotu ar medikamentu lietošanu saistīto risku novēršanu. Potenciāls – savienot ar e-veselību. Ieguvēji – studenti, jomas speciālisti, iedzīvotāji. Priekšdarbi:

Darbs ar angļu valodā pieejamo informāciju un mijiedarbību pārbaudes rīku izmantošana angļu valodā gan studiju procesā, gan praksē. Nepieciešamais ieguldījums, kopsummā ~115 000 EUR:

• Kvalificētu speciālistu darbs (tulkošanas/ materiāla ievadīšana EUR • Mobilās aplikācijas izveide ~15 000 EUR • Tiešsaistes platformas izveide un uzturēšana ~ 60 000 EUR

sistēmā) ~ 40 000


Cognitive science Interdisciplinary Studies


Cognitive science: Interdisciplinary Studies ONGOING AND PROSPECTIVE PROJECTS

About project:

Spatial cognition studies

Color Research

Emotion Research

Multimodal perception

Applied research

Hybrid innovative research areas

Organization of highest profile international events

Required amount of support:

§

100 000 EUR EUR


Humanitāro zinātņu joma


LU un Herdera Institūts Rīgā Arhīva digitalizācija

Arhīva digitalizācija un metadati


LU UN HERDERA INSTITŪTS RĪGĀ: ARHĪVA DIGITALIZĀCIJA UN METADATI

Herdera Institūta Rīgā ēka Elizabetes ielā 29a

Par projektu:

Herdera Institūts Rīgā bija vācbaltiešu augstākās izglītības un pētniecības institūcija, kura dibināta 1921. gadā. Institūta darbības laikā (1921-1939) Rīgā un Latvijā viesojas ievērojami dažādu zinātņu pārstāvji, Institūta darbinieki sarakstās ar vairāk nekā 50 universitātēm, biedrībām un pētnieciskiem institūtiem Eiropā un pasaulē. Līdz šim nepublicētas ir arhīvos atrodamās vēstules no Maksa Planka, Valtera H. Nernsta, Johana J. fon Ikskila, Alfreda Vēgenera, Osvalda Špenglera u. c. Nepublicēti ir arī dokumenti un vēstules, kas atspoguļo LU un Herdera Institūta attiecības 20. gs. 20. un 30. gados, kā arī Latvijas un ārzemju zinātnieku biogrāfijas – spilgtas liecības par augstāko izglītību un pētniecību Latvijā. Arhīva materiāli ataino ne tikai Herdera Institūta laiku Rīgā, bet arī LU tapšanu, veidošanos un attīstību. Plānotais: arhīva materiālu apzināšana Latvijas Nacionālajā arhīvā (t. sk. Latvijas Valsts Vēstures arhīvā), Mārbahā (Vācija), Marburgā (Vācija), Berlīnē (Vācija) Nepieciešamais ieguldījums: ~ 60 000 EUR


Infrastruktūra Vides uzlabošanas projekti


LU FILANTROPIJAS NAMS NULLES ENERĢIJAS ĒKA


LU FIL A N T R O P IJA S

N A M A B Ū V N IE C ĪB A Par projektu:

LU Botāniskajā dārzā LU Filantropijas nams būs gandrīz nulles enerģija ēka. Tajā atradīsies LU fonda birojs, interesentiem būs iespēja izīrēt konferenču zāli 40 personām. LU Filantropijas namu raksturos gaišums, atvērtība un mijiedarbība, tā būs ēka ar dinamiski mainīgu stiklojumu, viens no spilgtiem akcentiem būs tajā esošais ziemas dārzs. Sadarbībā ar mecenātu taps jauns, moderns un energoefektīvs nams – filantropijas principu un tradīciju simbols.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

§

Filantropijas nams būs nosaukts Mecenāta vārdā 450 000 EUR.


LU AK A D Ē M IS K A IS C E N T R S LU AK A D Ē M IS K Ā C E N T R A P A P L A Š IN Ā Š A N A , RA K S T U M Ā JA S U N AK A D Ē M IS K Ā L A U K U M A


LU AKADĒMISKĀ CENTRA PAPLAŠINĀŠANA, RAKSTU MĀJAS UN AKADĒMISKĀ LAUKUMA BŪVNIECĪBA

Par projektu:

Latvijas zinātnei ir iespēja iekļūt starp Eiropas inovāciju līderiem. Torņakalnā tiek attīstīts jaunais LU Akadēmiskais centrs, kas taps par īstu zinātnes un studentu pilsētiņu. Līdzās Dabas mājai un Zinātņu mājai 2023. gadā durvis vērs Rakstu māja. Tajā būs izvietotas LU humanitāro un sociālo zinātņu jomas fakultātes, kā arī zinātniskie institūti, kas ir specializējušies šajos virzienos. Priekšdarbi un nepieciešamais ieguldījums:

§

Mazā auditorija, kas būs nosaukta Mecenāta vārdā 50 vietām (250 000 EUR);

§

Vidējā auditorija, kas būs nosaukta Mecenāta vārdā 100 vietām (450 000 EUR);

§

Lielā auditorija, kas būs nosaukta Mecenāta vārdā 300 vietām (850 000 EUR);


Meditācijas∞Observatorija LU S I S I T A R P T A U T IS K Ā N D IJA S T U D IJU N S T IT Ū T A U N BO T Ā N IS K Ā DĀ R Z A “ME D IT Ā C IJA S ∞OB S E R V A T O R IJA ” DĀRZA VIDŪ.


LU STARPTAUTISKĀ INDIJAS STUDIJU INSTITŪTA “MEDITĀCIJAS∞OBSERVATORIJA” DĀRZA VIDŪ. Veselības un rekreācijas

UN

BOTĀNISKĀ DĀRZA

veicināšana

Par projektu:

Vides uzlabošana

„Meditācijas∞Observatorija“ LU Botāniskajā dārzā būs nacionālas nozīmes ēka, kas kalpos kā modernas un ilgtspējīgas pilsētvides izcilības paraugs, sniedzot piemēru tam, kā savstarpēji līdzsvarot dabas, cilvēka un augsto tehnoloģiju mijiedarbību. Ēka paredzēta kā mācību, semināru, konferenču un pētnieciskais centrs. Tā harmoniski iekļausies BD īpašajā ainavā. Tajā plānotās aktivitātes būs vērstas uz sabiedrības garīgās veselības veicināšanu. Un dažādas izglītības un pētniecības programmas tajā attīstīs izpratni par cilvēka mijiedarbību ar dabas spēkiem, kā arī veidos pamatu inovatīvu tehnoloģiju pārneses veikšanai sekmējot starpnozaru sadarbību.

Sabiedrības izglītošana

LU Botāniskā dārza attīstība

LU Botaniskajā dārzā nepieciešamajai būvniecībai ir izvēlēta vieta dārza vidū, blakus ārstniecības augu stādījumiem. Nepieciešamais ieguldījums: Atbalsts projekta sākumposmam – 500 000 EUR.


JAPĀNAS DĀRZA IZVEIDE RSEIA "BABĪTE" JAPĀNAS RODODENDRU ŠĶIRŅU VIENOTA EKSPOZĪCIJA


JA P Ā N A S

D Ā R Z A IZ V E ID E

RSE IA "BA B ĪT E " Par projektu:

Dārza izveides mērķis ir apkopot audzētavas kolekcijā ietilpstošās Japānas rododendru sugas un šķirnes vienotā ekspozīcijā, lai veicinātu apmeklētāju izpratni par rododendru daudzveidību. Vienlaikus tas kļūtu par vēl vienu patīkamu atpūtas vietu audzētavas teritorijā, kas padarītu apmeklējumu interesantāku un palīdzētu piesaistīt vairāk apmeklētāju visa gada garumā. Veicamie darbi:

§ § § § § § §

augsnes auglīgās virskārtas novešana; celiņu un dobju sagatavošana; koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana; akmeņu sagāde, ievešana un izvietošana; stādījumu izveide; laistīšanas sistēmas ierīkošana; mecenātam veltītas rododendru šķirnes izveide.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs: 25 000 EUR.


LU BOTĀNISKAIS DĀRZS PIEDĀVĀJUMS

SADARBĪBAS PARTNERIEM


PAR LU BOTĀNISKĀ

DĀRZA ATTĪSTĪBU

Par Botāniskā dārza attīstību:

Pateicoties mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, 2017. gadā sadarbībā ar ainavu arhitektu biroju ALPS tika izstrādāts LU Botāniskā dārza teritorijas attīstības plans, kuru plānots īstenot, gatavojoties LU Botāniskā dārza simtgadei 2022. gadā. Teritorijas attīstības plānā ir paredzēts palielināt apmeklētājiem pieejamo teritoriju, kā arī papildināt to ar jauniem apskates objektiem. Vēsturiskās muižas telpās ir paredzēts izvietot LU botānikas, zooloģijas un ģeoloģijas muzeju ekspozīcijas, kā arī ir paredzēta vieta muzeju krātuvei. Papildus ir paredzēta vieta interaktīviem eksponātiem, kuru mērķis ir sabiedrības izpratnes un intereses par zinātni veicināšana. Sasniedzamie mērķi:

Apmeklētāju apskatei paredzētā teritorija: Šobrīd: 9.7

ha.

Pēc rekonstrukcijas papildus pieejamā teritorija:

4.2 ha.

Īstenojot projektu, LU Botāniskais dārzs vēlas palielināt kopējo apmeklētāju skaitu no 80’000 cilvēkiem 2017. gadā līdz 200’000 pēc 2022. gada. Gatavojot kopējo projektu, kopējās izmaksas tika aprēķinātas EUR 13m apmērā, no kuriem aptuveni EUR 3m ir paredzēti teritorijas labiekārtošanai un apstādījumiem. LU Botāniskais dārzs meklē atbalstītājus, lai kopīgiem spēkiem padarītu dārzu skaistāku un aizraujošāku!


IZ S T R Ā D Ā T A IS LU BO T Ā N IS K Ā

D Ā R Z A L A B IE K Ā R T O JU M A P L Ā N S


LAISTĪŠANAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ


LAISTĪŠANAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ

Par projektu: Esošā ūdensapgādes sistēma LU Botāniskajā dārzā kalpo jau vairāk nekā 40 gadus un ir avārijas stāvoklī. Projekts paredz izbūvēt divus maģistrālos ūdensvada lokus augu morfoloģisko un sistemātisko grupu, rododendru, dāliju, magnoliju laistīšanai. Perifēro laistīšanas sistēmu veido ~ 2300 m gari ūdensvada atzari atsevišķu augu stādījumu zonu laistīšanai. Laistīšanas izvadi jeb hidranti plānoti tā, lai laistīšanu varētu veikt, pieslēdzot 20 m garas elastīgās caurules. Dziļurbumā iegūtā ūdens uzsildīšanai ar atjaunojamo enerģiju, pirms augu laistīšanas, paredzēts izbūvēt 120 m3 tvertni. Projektu iespējams realizēt vairākās kārtās.

Veicamie darbi: § sistēmas projektēšana; § dziļurbuma, sūkņu mājas un atdzelžošanas mājas izbūve; § lielā (~950 m) un mazā (~550 m) maģistrālo ūdensvada loku izbūve, kopējais garums ~1500 m; § perifēro ūdensvadu izbūve, kopējais garums ~2300 m; § hidrantu izbūve, 80 gb.; § augu laistīšanas ūdens tvertnes izbūve, 120 m3; § zāliena un stādījumu atjaunošana, 3000 m2. Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

Aptuveni EUR 380’000.


SELEKCIONĀRA JĀŅA RUKŠĀNA KROKUSU U.C. SĪPOLPUĶU KOLEKCIJAS SILTUMNĪCA


SELEKCIONĀRA JĀŅA RUKŠĀNA KROKUSU U.C. SĪPOLPUĶU KOLEKCIJAS SILTUMNĪCA

Par projektu:

Projekta mērķis ir uzbūvēt krokusu un citu sīpolaugu siltumnīcu un labiekārtot tās apkārtni, padarot to vizuāli pievilcīgāku, apmeklētājiem saistošāku un ērtāku. Krokusu un citu sīpolaugu siltumnīcas aptuvenā platība sasniegs 800 m2. Tās pamata ekspozīcija būs krokusu u.c. sīpolpuķu selekcionāra Jāņa Rukšāna LU Botāniskajam dārzam novēlētā sīpolpuķu kolekcija, kurā ietilpst lielākā krokusu kolekcija pasaulē un 2/3 no pasaulē sastopamajām savvaļas tulpju sugām, kas dos arī iespēju attīstīt pasaules līmeņa sīpolaugu pētījumus. Veicamie darbi:

§ § § § § §

būvprojekta izstrāde un skaņošana būvvaldē, 910 m2; neapsildāmas sīpolpuķu siltumnīcas izbūve, 800 m2; iesegumu ierīkošana ap siltumnīcu, 242 m2; dekoratīvo stādījumu izveide teritorijā 133 m2; laistīšanas un apgaismojuma sistēmas izbūve; kolekcijas pārvešana uz jauno siltumnīcu.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

Aptuveni EUR 100’000.


FO R M Ā LA IS D Ā R ZS PIE VO LFŠM IT A M U IŽA S ĒK Ā M


FORMĀLAIS

DĀRZS PIE MUIŽAS ĒKĀM

VOLFŠMITA

Par projektu:

Volfšmita muižas ansamblis ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Starp divām lielākajām ansambļa ēkām ir paredzēts izveidot muižas ēku priekšlaukumu, iedvesmojoties no klasiska muižu piebraucamā ceļa apļveida kompozīcijas. Projektā ir paredzēts saglabāt esošo rododendru audzi, papildināt priekšdārzu ar zemi cirptiem dzīvžogiem un krāšņām ziemciešu dobēm pie ēku fasādēm. Proejkta rezultātā tiktu radīts iespaids par to, kā muižas dārzs varētu būt izskatījies 19. gs. Iekoptie stādījumi pildītu arī reprezentatīvu funkciju visam Botāniskajam dārzam, jo tie ir labi redzami garāmbraucējiem. Veicamie darbi:

§ § § § § §

esošo segumu demontāža, 910 m2; krūmu un koku pārstādīšana, izņemšana un 8 koku ciršana, 323 m2; jaunu segumu izveide (bruģis un irdenais segums), 1399 m2; labiekārtojuma izveide (apgaismes ķermeņi, soli, atkritumu urnas u.c.); jaunu apstādījumu ierīkošana ( ziemcietes, kokaugi, zāliens), 1324 m2; laistīšanas sistēmas izveide.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

Aptuveni EUR 200’000.


RODODENDRU STĀDĪJUMU REKONSTRUKCIJA GAR VĪLIPA IELU


RODODENDRU STĀDĪJUMU GAR VĪLIPA IELU

REKONSTRUKCIJA

Par projektu:

Rododendru ziedēšanas laiks LU Botāniskajā dārzā ir katru gadu apmeklētākais laiks. 2021. gadā šajā periodā LU Botānisko dārzu apmeklēja ~50 % no visiem gada apmeklētājiem. Lielākie rododendru stādījumi teritorijā atrodas pie Volfšmita muižas Oranžērijas ēkas gar Vīlipa ielu 6457 m2 platībā. Stādījumi vēsturiski ir veidoti kā selekcijas lauks un nebija paredzēti apmeklētāju apskatei. Šobrīd šo sektoru apskata visi, kas ierodas baudīt rododendru ziedēšanu. Projekta mērķis ir padarīt teritoriju pieejamāku apmeklētājiem, kā arī pārkārtot rododendru stādījumus tā, lai tie augtu pilnvērtīgāk, būtu vieglāk kopjami un būtu vizuāli baudāmāki. Veicamie darbi:

§ § § § § §

esošo kokaugu inventarizācija un pārgrupēšana, 1593 m2; jaunu kokaugu stādījumu un stādvietu sagatavošana, 576 m2; stiprināta zāliena celiņu ierīkošana, 469 m2; zāliena atjaunošana, ~2800 m2; labiekārtojuma izveide (soli, apgaismojums, atkritumu urnas u.c.); laistīšanas sistēmas izveide.

Nepieciešamais ieguldījumu apmērs:

Aptuveni EUR 60’000.


LU karceris LU karcera restaurācija


LU karcera restaurācija Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Par projektu:

Latvijas Universitātes Studentu karceris ir viens no 18.-19. gs. kultūrvēstures pieminekļiem, unikāls augstākās izglītības vēstures avots, kas liecina par daudznacionālu studentu klātbūtni Latvijas teritorijā, nostiprinot Latvijas piederību Eiropas augstākās izglītības vēsturei. No 2007. līdz 2011. gadam Studentu karcerī noritēja Polijas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas un Latvijas Universitātes finansētie restaurācijas darbi. Bet avārijas rezultātā 2018.-2019. g. cieta Karcera restaurētās sienas. Lai saglabātu vecāko un autentiskāko Karcera telpu Baltijā, nodrošinātu pieejamību ikvienam interesentam, nepieciešami sienu restaurācijas darbi atbilstoši izstrādātai izvērstai restaurācijas programmai. Nepieciešamais ieguldījums: 19 974 EUR


LU SPORTA SISTĒMAS ATTĪSTĪBA


IZCILAS

SPORTA SISTĒMAS ATTĪSTĪBA Par projektu:

Pēdējos gados sevi aizvien biežāk Latvijas Universitāte tiek asociēta ar augsta līmeņa sportu. LU piedāvā iespēju apvienot duālo karjeru. Tostarp, radīta ne tikai konkurētspējīga un joprojām vienīgā basketbola komanda Latvijas Basketbola līgas augstākajā līmenī, kas palīdz jaunatnes spēlētājiem attīstīties kā profesionāļiem laukumā, tā inteliģentām personībām, bet arī vesela basketbola sistēma (spēlētāji, spēlētājas, treneri, karsējmeitenes, fani), turklāt iesaistot arī vidusskolēnus. Nepieciešamais ieguldījums:

§

50 000 EUR akadēmiskajā gadā.


ZIEDOT IZGLĪTĪBAI UN LATVIJAS UNIVERSITĀTEI – ZIEDOT NĀKOTNEI! NODIBINĀJUMS „LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢ. NR. 40003412490

▶ SWEDBANK SWIFT KODS: HABALV22 LV49HABA0551020757523 (MULTI VALŪTU KONTS) ▶ LUMINOR SWIFT KODS: NDEALV2X LV63NDEA0000082081982 (EUR)

FONDS”

▶ SEB SWIFT KODS: UNLALV2X LV97UNLA0050006823928 (ASV DOLĀRU IBAN KONTS) LV89UNLA0002012469746 (EUR)

www.fonds.lv www.ziedot.lu.lv


Latvijas Universitātes fonds Nesavtīgs atbalsts izcilībai!