__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Maģistra un profesionālās studiju programmas Studiju iespējas

20 20 2 0 21

doktorantūrā


10 iemesli, kāpēc studēt Latvijas Universitātē

2

Bioloģijas fakultāte

4

MG DR

5 6 7 8

Bioloģija Uzturzinātne Sporta zinātne Bioloģija

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

10

MG DR

11 12 13 14 15 16 17

Ģeogrāfija Ģeoloģija Vides zinātne Telpiskās attīstības plānošana Ģeogrāfija Ģeoloģija Vides zinātne

Ķīmijas fakultāte

18

MG Ķīmija Darba vides aizsardzība un ekspertīze DR Ķīmija

19 20 21

Medicīnas fakultāte

22

MG Farmācija Māszinības DR Medicīna un farmācija

23 24 25

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte 26 MG DR

Fizika Matemātika Optometrija Fizika, astronomija un mehānika Matemātika

27 28 29 30 31

Datorikas fakultāte

32

MG Datorzinātnes DR Datorzinātnes

33 34

Sociālo zinātņu fakultāte

36

MG DR

37 38 39 40 41 42 43 44 45

Bibliotēkzinātne un informācija Diplomātija Komunikācijas zinātne Politikas zinātne Socioloģija Sociālais darbs Komunikācijas zinātne Politikas zinātne Socioloģija

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte MG DR

46

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija 47 Ekonomika 48 Sabiedrības vadība 49 Vadības zinības 50 Finanšu ekonomika 51 Grāmatvedība un audits 52 Projektu vadīšana 53 Starptautiskais bizness 54 Ekonomika un uzņēmējdarbība 55

Juridiskā fakultāte

56

MG Tiesību zinātne Tiesības un organizāciju pārvaldība DR Tiesību zinātne

57 58 59

Humanitāro zinātņu fakultāte

60

MG DR

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71

Angļu filoloģija Baltijas jūras reģiona studijas Baltu filoloģija Romāņu valodu un kultūru studijas Klasiskā filoloģija Krievu filoloģija Kultūras un sociālā antropoloģija Orientālistika Vācu filoloģija Rakstiskā tulkošana Literatūrzinātne, folkloristika un māksla Valodniecība

Teoloģijas fakultāte

72

MG Teoloģija DR Teoloģija un reliģiju zinātne

73 74

Vēstures un filozofijas fakultāte

76

MG DR

77 78 79 79

Filozofija Vēsture Filozofija Vēsture

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 80 MG 2LP MG DR

Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Izglītības zinātnes Skolotājs Psiholoģija Izglītības vadība Pedagoģija Psiholoģija

Latvijas Universitātes filiāles

81 82 83 84 85 85 86

88

Maģistra un profesionālās studiju programmas uzņemšanai filiālēs 89 Kā pieteikties studijām Latvijas Universitātē? 90 Vispārīgie uzņemšanas nosacījumi maģistrantūrā 91 Par studiju formām 91 Fakti par LU 92 LU Studentu padome 94 Dienesta viesnīcas 95 Studentiem ar īpašām vajadzībām, veselības traucējumiem un invaliditāti 95 LU fonda izcilības stipendijas studijām, pētniecībai un sportam 96 Iespējas studēt arī ārzemēs 97 Kultūra LU 98 Sports LU 99 Radio NABA 100 LU Biznesa inkubators 101 Absolventu atsauksmes 102

MG – Maģistra studiju programma; DR – Doktora studiju programma; 2LP – Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Saturs


10

1

IEMESLI,

kāpēc studēt Latvijas Universitātē

B10 IEMESLI, KĀPĒC STUDĒT LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Daudzpusīgas un kvalitatīvas studiju programmas dod iespēju iegūt izcilu izglītību un sākt veiksmīgu karjeru. Studējot LU, ir iespēja piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmās.

2

2

Latvijas Universitāte ir ne tikai vadošā augstskola Latvijā, bet ir arī starptautiskajos reitingos viena no visaugstāk novērtētajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm Plaši pazīstamajā Times Higher Education reitingā un QS pasaules universitāšu reitingā LU ierindojas TOP 1000. LU sevi pierādījusi arī starp Centrālāzijas valstīm, kur Jauno Eiropas un Centrālāzijas valstu reitingā (Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2020) LU ierindojas universitāšu TOP 40.

Sakārtota un mūsdienīga studiju vide palīdz vieglāk apgūt pat vissarežģītākās zināšanas un noslīpēt to lietošanas prasmes. Bibliotēka LU Akadēmiskā centra Dabas mājā un Zinātņu mājā ir atvērta 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

3 5 4

Ir iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem un iegūt mecenātu stipendijas Puse Latvijas Universitātes studentu studē par valsts budžeta līdzekļiem. Papildus tam studentiem ar labām sekmēm un tālredzīgiem mērķiem ir iespēja iegūt LU fonda stipendijas, ko nodrošina mecenāti.

LU top par vismodernāko izglītības un zinātnes pilsētiņu Ziemeļeiropā Torņakalnā divās jaunuzceltās, modernās ēkās – Dabas mājā un Zinātņu mājā – atrodas jau piecas fakultātes. LU studiju pilsētiņā cita pēc citas taps nākamās ēkas, līdz gandrīz visa Universitāte atradīsies tur. LU ir 14 100 studentu, 13 fakultāšu, institūti un informācijas resursi.


Studiju laikā vari īstenot radošās un biznesa idejas Universitātē darbojas Latvijā veiksmīgākais studentu Biznesa inkubators, multimediju studija, ir savs radio ar oficiālu frekvenci un modernas laboratorijas.

7

Lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas Vari sportot, izvēloties kādu no 14 sporta veidiem, vai darboties kādā LU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, kuri kopskaitā ir 21 un ir ieguvuši atzinību un kļuvuši pazīstami Latvijā un pasaulē.

Aktīva studentu pašpārvalde un interesanta studentu dzīve Līdzdarbojoties studentu pašpārvaldē, vari iegūt lielisku sabiedriskā un vadības darba pieredzi, kā arī sadraudzēties un izveidot plašu kontaktu tīklu ar topošajiem līderiem visdažādākajās nozarēs. Vari izkopt radošās un organizatoriskās prasmes, rīkojot dažādus studentu pasākumus un piedaloties tajos.

10

8

9

Iespēja Latvijas Universitātē studēt Rīgā un arī reģionos Visplašākās studiju iespējas Latvijas Universitātē ir Rīgā. Visas fakultātes atrodas aptuveni 15 minūšu attālumā no pilsētas centra, tām ērti piekļūt, gan ejot ar kājām, gan braucot ar sabiedrisko transportu. Ir arī cita iespēja – izvēlēties studiju programmas, kuras var apgūt septiņās LU filiālēs Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.

10 IEMESLI, KĀPĒC STUDĒT LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

6

Ir gudri, sabiedrībā atzīti un atsaucīgi docētāji Latvijā un ārzemēs atzīti zinātnieki, uzņēmēji, politiķi, profesionāļi un inovatori iepazīstinās ar visjaunākajām teorijām un dalīsies praktiskajā pieredzē.

3


BF

2020 2021

Bioloģijas fakultāte

4


Bioloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā, kā arī sniegt mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm. Studenti piedalās pētījumu projektos un veic kvalitatīvu zinātnisko pētījumu pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā, rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 × 350 = 350); bakalaura akadēmisko grādu bioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Bakalaura grāds dabaszinātnēs, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) bioloģijā, lauksaimniecības zinātnēs un medicīnā.

5


Uzturzinātne Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 × 350 = 350).

Iepriekšējā izglītība

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) medicīnā vai zobārstniecībā; bakalaura grāds vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs.

6


Sporta zinātne Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Maģistra grāds veselības un sporta zinātnēs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2200 EUR

Programmas unikalitāti Latvijā pamato tās starpdisciplinaritāte, jo tās realizācijā tiek iesaistītas vairākas zinātņu nozaru grupas – medicīnas un dzīvības zinātņu, sociālo un tiesību zinātņu, kā arī eksakto zinātņu nozaru grupas. Studējošajiem ir iespēja pētīt, analizēt un attīstīt labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti visiem indivīdiem: no bērniem un jauniešiem līdz senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām līdz profesionāliem augsto sasniegumu sporta atlētiem, sekmējot pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta zinātnes tēmām. Programma piedāvā trīs iespējamās specializācijas jomas, no kurām izvēlēties: biomehānika un neirozinātne, sporta slodžu fizioloģija un bioķīmija, sporta psiholoģija un sabiedrības veselība.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 × 350 = 350).

Iepriekšējā izglītība

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Bakalaura grāds dabaszinātnēs vai datorzinātnēs vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai sporta zinātnē, vai sporta pedagoģijā; profesionālais ārsta grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē.

7


Bioloģija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Studiju programma piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs – augu fizioloģija, biotehnoloģija, botānika, ekoloģija, ģenētika, cilvēka un dzīvnieku fizioloģija, hidrobioloģija/hidroekoloģija, mikrobioloģija, molekulārā bioloģija, zooloģija.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas Bioloģijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem, kā arī pretendenta kvalifikāciju (iepriekšējās iestrādes, uzstāšanās konferencēs, stažēšanās, zinātnisko publikāciju skaits par plānoto promocijas darba tēmu utt.).

8


ĢZZF

2020 2021

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 10


Ģeogrāfija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Studiju programmā studenti padziļināti apgūst mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika) vai virzieniem, kā arī iegūst priekšstatu par ģeogrāfijas zinātnes kopējām attīstības aktualitātēm un tendencēm. Tāpat studenti iegūst spēju izprast mijiedarbības procesus ģeogrāfiskajā telpā, risināt interdisciplināras problēmas, kas sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju laikā padziļināti tiek apgūta pētnieciskā darba veikšanas metodoloģija, patstāvīgi veicot pētījumus akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 × 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 × 300 = 300).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Ģeogrāfija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

11


Ģeoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Ģeoloģijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās apakšnozarēs kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija. Programma attīsta iemaņas zinātniskās pētniecības darbā, paredzot iespējas piedalīties divu doktorantūras skolu – “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” un “Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” – pasākumos, kā arī sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu kādā no ģeoloģijas jomā strādājošiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 × 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 × 300 = 300).

Iepriekšējā izglītība Dabaszinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecībā.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

12

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Vides zinātne Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē. Tā ir interdisciplināra zinātne, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek veidota atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 × 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 × 300 = 300).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnē.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

13


Telpiskās attīstības plānošana Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā

Telpiskās attīstības plānotājs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Starpdisciplinārā studiju programma “Telpiskās attīstības plānošana” nodrošina augstāko profesionālo un maģistra izglītību. Tā sniedz atslēgas zināšanas un praktiskas iemaņas integrētās plānošanas jomā, kuras nepieciešamas nākotnes pilsētu, reģionu un vietu attīstībai. Tās ietver zināšanas telpiskās attīstības vadīšanai atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek radoši, apgūstot telpiskās attīstības un stratēģisko plānošanu un projektu vadību, studentiem dodoties praksēs un ciešā sadarbībā ar darba devējiem izstrādājot kursa darbus konkrētām teritorijām, apgūstot plānošanu urbāno telpu un reģionu veidošanai, plānošanu iekļaujot pilsoniskā, sabiedriskā procesā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (25 × 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 × 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 × 425 = 425) + darba pieredzes vērtējums (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam teritoriju attīstības plānošanā) (1 × 75 = 75).

Iepriekšējā izglītība

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

14

Papildu noteikumi Dzīves gājuma apraksts (CV) darba pieredzes apstiprinājumam.


Ģeogrāfija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK un NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Studiju programma piedāvā studijas ģeogrāfijas apakšnozarēs – cilvēka ģeogrāfija (iekļauj apdzīvojuma ģeogrāfiju, urbāno ģeogrāfiju, transportģeogrāfiju u.c.), dabas ģeogrāfija (iekļauj ainavzinātni, augsnes zinātni, klimatoloģiju, hidroloģiju, bioģeogrāfiju, ģeomorfoloģiju), ģeomātika un lietišķā ģeogrāfija (iekļauj teritorijas plānošanu, ģeogrāfijas informācijas sistēmu lietošanu, kartogrāfiju), reģionālā ģeogrāfija un vides ģeogrāfija (iekļauj kultūrģeogrāfiju, vides un ainavu ekoloģiju).

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajās zinātnēs.

15


Ģeoloģija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK un NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs – pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabaszinātnēs. Izņēmuma kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kurām ir cits akadēmiskais grāds, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un zinātnisko pētījumu materiāls.

16


Vides zinātne Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī augsti kvalificētus profesionāļus lietišķajai pētniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu. Doktora studiju programma vides zinātnē sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes, vides un veselības aizsardzības ­iestādēs, kā arī iegūta augsta kvalifikācija un iespējas konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds dabaszinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms.

17


ĶF

2020 2021

Ķīmijas fakultāte


Ķīmija Maģistra studiju programma Iegūstamā kvalifikācija Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Programmas galvenie uzdevumi: apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos, apgūt priekšstatus par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību un padziļināti apgūt zināšanas un kompetences kādā no izvēlētajām apakšnozarēm: analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā vai fizikālajā ķīmijā. Studenti var izvēlēties arī studiju moduļus pārtikas ķīmijā vai ķīmijas didaktikā. Visiem studentiem ir plašas iespējas veikt zinātniskos pētījumus izvēlētajā apakšnozarē gan Universitātē, gan savās nākamajās darbavietās.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija.

19


Darba vides aizsardzība un ekspertīze Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

2 semestri (1 gads), 4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 1600 EUR

Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas studentiem ir iespēja realizēt praksē dažādās Latvijas organizācijās. Studiju kursi “Darba vides ekspertīze”, “Ergonomikas pamati”, “Vides objektu analīze” un “Veselības veicināšana darbā” ir veltīti vispusīgām zināšanām par pasaulē populārākām darba vides risku novērtēšanas metodēm un slodzes ergonomiku, padziļinātām zināšanām veselības veicināšanai darbā un arodtoksikoloģijā, kā arī atziņām par vides objektu analīzi, kas ietver arī vides piesārņojumu un tā noteikšanas metodes.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000).

Iepriekšējā izglītība • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi darba aizsardzībā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gadi) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”.

20


Ķīmija Doktora studiju programma Iegūstamā kvalifikācija Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Ķīmijas doktora programmas mērķis ir zinātņu doktora grāda iegūšana un starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam darbam universitātēs un citās augstskolās, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātajās institūcijās.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē.

21


MF

2020 2021

MedicÄŤnas fakultÄ te


Farmācija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2400 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot studējošos darbam farmācijas nozares uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Sniegt studentiem atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs, kā arī sagatavot patstāvīgai pētniecībai un veiksmīgai maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Programmas absolvents būs apguvis teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, kā arī pārzinās zāļu ražošanas tehnoloģijas, kvalitātes kontroli un uzglabāšanu, pratīs sniegt konsultācijas par zāļu lietošanu un pārzinās normatīvos aktus, kas regulē farmācijas nozari.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā.

23


Māszinības Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 1650 EUR

Studiju programmas mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās kompetences, zinātniski pētnieciskās prasmes, kā arī spējas kritiski izvērtēt un lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinībās. Studijas sniedz padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veicina māsu profesionālo izaugsmi un vairo intelektuālo potenciālu. Absolventi gūst prasmes nozares izglītības vadībā un spēj nodrošināt pedagoģiskos procesus augstskolās.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Māsa”. Cita augstākā izglītība, ja ir iegūta profesionālā kvalifikācija “Māsa” un bakalaura grāds ar apgūtiem pamatkursiem pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos un veikts pētījums bakalaura līmenī.

24


Medicīna un farmācija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2400 EUR

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba veicējus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs. Nodrošināt pedagoģiskā un pētnieciskā darba, kā arī organizācijas un vadības prasmju apgūšanu visaugstākajā līmenī. Nodrošināt starptautiski pielīdzināma zinātniskā doktora grāda iegūšanu.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds bioloģijā, farmācijā, uzturzinātnē, veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās vai profesionālais (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ārsta grāds, farmaceita grāds, zobārsta grāds.

25


FMOF

2020 2021

Fizikas, matemÄ tikas un optometrijas fakultÄ te


Fizika Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Modernā un starptautiskā pētniecības vidē balstītā studiju programma iespējo studentus turpmākai karjerai inovatīvos uzņēmumos, valsts sektorā, universitātēs un pētniecības institūcijās gan Latvijā, gan ārzemēs. Fizikas maģistra programma ļauj iegūt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences, specializējoties kādā no fizikas apakšnozarēm, kurās Latvijā ir konkurētspējīgs un starptautiski atzīts līmenis. Plašais izvēles kursu piedāvājums ļauj specializēties dažādos fizikas tematos (materiālu fizika; nepārtrauktās vides fizika; mīksto materiālu, biofotonikas un medicīnas fizika; kvantu fizika, spektroskopija un lāzerfizika; teorētiskā fizika) vai izvēlēties starpdisciplināru kursu kopumu atbilstoši savām interesēm. Tāpat studentiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotu fundamentālās vai lietišķās, kā arī teorētiskās vai eksperimentālās fizikas virzienu kombināciju. Studiju programmā aplūko gan vispārīgu, gan specializētu modernās fizikas tēmu apguvi, attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Fakultātes un institūtu laboratoriju, kā arī inovatīvu uzņēmumu pieprasījums nodrošina maģistra programmas studentiem iespēju paralēli studijām veikt pētniecisko darbu un pārbaudīt iegūtās zināšanas un prasmes praksē. Absolventi sekmīgi strādā pētniecības institūtos, privātajā un valsts sektorā gan Latvijā, gan ārzemēs, turpinot studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā, matemātikā, datorzinātnēs. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs ar vērtējumu fizikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares priekšmetos (ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā).

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

27


Matemātika Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Matemātikas maģistra studiju programma ir vadošā augstākā līmeņa akadēmisko studiju programma matemātikas zinātnē Latvijas augstskolās. Tās apguve ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū. Studiju programmā studenti apgūst padziļinātas zināšanas vienā vai vairākās matemātikas apakšnozarēs. Programmā studējošajiem iespējams specializēties: diferenciālvienādojumos un matemātiskajā modelēšanā, modernajā elementārajā matemātikā un matemātikas didaktikā, diskrētajā matemātikā, topoloģijā un algebrā, varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā. Programma sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi un radoši apgūt jaunākos matemātikas zinātnes sasniegumus, tos efektīvi lietot praksē, kā arī iegūt jaunus nozīmīgus zinātniskus rezultātus matemātikā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā, fizikā, datorzinātnē. • Cita augstākā akadēmiskā izglītība, ja tās saturs un apjoms atbilst LU matemātikas bakalaura studiju programmas A daļas prasībām.

28


Optometrija Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Studiju programmas forma

Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK) (uzņemšana 2021. gada pavasara semestrī), nepilna laika neklātiene (NLN)

Iegūstamā kvalifikācija Optometrists

Studiju programmas ilgums PLK 4 semestri (2 gadi), NLK 5 semestri (2,5 gadi), NLN 5 semestri (2,5 gadi)

Budžeta vietas

(programmai latviešu valodā)

Studiju valoda PLK latviešu/angļu, NLK latviešu, NLN angļu

Studiju maksa gadā Programmai latviešu valodā PLK un NLK 2600 EUR Programmai angļu valodā PLK un NLN 4000 EUR

Optometrijas profesionālā maģistra studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas studijas, kas sagatavo augsti kvalificētus, Latvijā un starptautiski atzītus primārās redzes aprūpes speciālistus – optometristus. Programma ne tikai sniedz zināšanas, prasmes un kompetences, lai patstāvīgi risinātu problēmas, kas saistītas ar pacientu redzes defektiem, bet arī attīsta pētnieciskās, eksperimentālās, modelēšanas un citas vispārējas, pētniecībā būtiskas iemaņas un prasmes.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība • Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība), kurā ir ietverta optometrijas bakalaura studiju programmas obligātā A daļa. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās radniecīgās zinātņu nozarēs.

Papildu noteikumi Personām, kurām iepriekšējā izglītībā nav iegūts bakalaura grāds optometrijā, pirms studiju sākšanas jāapgūst optometrijas tālākizglītības kurss “Optometrijas pamati” 20 KP apjomā.

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Uzņemšanas noteikumi

29


Fizika, astronomija un mehānika Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

PLK (pilna laika klātiene), NLK (nepilna laika klātiene)

6 semestri (3 gadi), 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Doktora studiju programmas pamats ir aktīvs pētnieciskais darbs modernā un starptautiskā vidē pieredzējušu un pasaulē atzītu zinātnieku vadībā. Studiju laikā doktoranti iepazīst pētnieciskā procesa ikdienu, iedziļinās darba tēmai atbilstošās zinātnes jomas sasniegumos un problēmās, risina zinātniskas problēmas gan komandā, gan individuāli, sagatavo un publicē rezultātus prestižos žurnālos vai inovatīvos patentu pieteikumos, piedalās zinātniskās konferencēs visā pasaulē, attīsta prasmes, kas noder turpmākās darba gaitās gan akadēmiskā, gan biznesa vidē. Doktora darbu tēmas ir saistītas ar atbilstošo Latvijas pētniecisko institūciju un inovatīvo uzņēmumu pārstāvēto tematiku. Programmas absolventi veiksmīgi strādā pētniecības institūtos, privātajā un valsts sektorā gan Latvijā, gan ārzemēs, veido paši savus jaunuzņēmumus un kļūst par augstskolu mācībspēkiem.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

30


Matemātika Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Programma sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus matemātikā un lietišķajā matemātikā gan akadēmiskam darbam augstskolās un zinātniskos institūtos, gan arī tautsaimniecībai. Programmas ietvaros doktorants apgūst mūsdienu teorētiskās zināšanas izvēlētā matemātikas apakšnozarē. Iegūst pētniecības un zinātniskā darba pieredzi, kā arī apliecina savu kompetenci ar promocijas darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds matemātikā, fizikā vai datorzinātnē.

31


DF

2020 2021

Datorikas fakultÄ te


Datorzinātnes Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Programmas mērķis ir gatavot speciālistus, kuri atkarībā no izvēlētās apakšprogrammas spēj modelēt un analizēt lielas un sarežģītas sistēmas; attīstīt lielas un sarežģītas programmatūras sistēmas, informācijas sistēmas un datortīklus; vadīt lielus projektus un speciālistu grupas; sekot līdzi informācijas tehnoloģiju attīstībai un ātri apgūt jaunas tehnoloģijas un produktus; iesaistīties pētniecībā un apmācībā. Studijas programmā notiek sešās studiju apakšprogrammās: “Datorzinātne”, “Programminženierija”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas sistēmas”, “Datorinženierija”, “Bioinformātika” (sadarbībā ar Bioloģijas fakultāti). Programma jau otro reizi ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību – Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi Euro-Inf Label.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dabaszinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tam pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Pārrunas, kuru rezultātā tiek novērtēts, vai reflektanta iepriekšējā izglītība un darba pieredze nodrošina sekmīgas studijas programmā. Personām, kurām identificēti trūkumi datorikas zināšanās un prasmēs, maģistra studiju programmas laikā ir papildus jāapgūst nepieciešamie datorzinātņu bakalaura studiju programmas kursi.

Piezīme Studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: “Datorzinātne”, “Programminženierija”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas sistēmas”, “Datorinženierija”, “Bioinformātika”. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

DATORIKAS FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

33


Datorzinātnes Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Datorzinātņu doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus, kuri varētu gan strādāt zinātnē (pētnieki un pasniedzēji), gan arī piedalīties un vadīt tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Programmas absolventi strādā gan Latvijā (LU, reģionālās augstskolas, zinātniskie institūti, programmizstrādes industrija), gan ārzemēs (augstskolas un zinātniskie institūti Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā u. c. valstīs). Studijas notiek Datorikas fakultātē, kā arī LU Matemātikas un informātikas institūtā (atsevišķos gadījumos – arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā), to galvenā komponente ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā. Dažas no iespējamajām zinātniskā darba tēmām: kvantu skaitļošana un matemātiskā datorzinātne, valodas apstrāde un mašīntulkošana, informācijas sistēmas un programminženierija, datorinženierija un kiberfizikālās sistēmas, mākslīgais intelekts, kognitīvās zinātnes.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

DATORIKAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds datorzinātnē, matemātikā vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.

34


35

DATORIKAS FAKULTÄ€TE


SZF

2020 2021

Sociālo zinātņu fakultāte


Bibliotēkzinātne un informācija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās, kā arī veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā. Programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru, spēju organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju, kā arī izkopt prasmi lietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas pārvaldības institūcijās.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); LU bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Papildu noteikumi

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

37


Diplomātija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds diplomātijā

Studiju programmas forma Pilna laika klātiene

Studiju programmas ilgums

Studiju maksa gadā 2150 EUR

4 semestri (2 gadi)

Studiju programma piedāvā apgūt pilna spektra diplomātijas, ārpolitikas un starptautiskās politikas studijas. Studiju kursos aplūkotie temati sniedzas no diplomātiskā protokola līdz pat starptautisko attiecību teorijām, no tradicionālās diplomātijas līdz publiskajai diplomātijai, no lielvaru ārpolitikas līdz mazu valstu ārpolitikai, no daudzpusējās diplomātijas līdz nacionālajai drošībai, no diplomātijas vēstures līdz mūsdienu diplomātijas aktualitātēm, no ASV ārpolitikas līdz Latvijas ārpolitikai. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus darbam LR Ārlietu ministrijā (t. sk. Latvijas vēstniecībās un konsulātos ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes un starptautiskajās institūcijās, kā arī privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Papildu noteikumi

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

38


Komunikācijas zinātne Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Studiju programma sniedz padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnes pamatnostādnēs, korporatīvajā komunikācijā, reklāmā un žurnālistikā, kā arī zinātniski pētnieciskajā darbā un metodoloģijā. Šeit iegūtās zināšanas lietojamas gan praktiskajā darbā medijos, pārvaldē un uzņēmumos, gan akadēmiskajā darbā un pētniecībā. Studiju laikā topošajiem maģistriem ir iespēja apgūt padziļinātas zināšanas komunikācijas teorijās un metodoloģijā, izkopt prasmes un kompetences komunikācijas pētījumu izstrādē un metožu lietojumā, attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un radošumu. Studiju programma veido praktiskajā laukā noderīgas profesionālas, organizatoriskas un komunikācijas prasmes, kas izmantojamas praktisku komunikācijas problēmu noteikšanā, identifikācijā, analīzē un risināšanā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Bakalaura darba atzīme (30 × 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 × 700 = 700); LU bakalaura grādu komunikācijas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Komunikācijas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums ir 10 (“izcili”).

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

39


Politikas zinātne Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Politikas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus politologus, kuriem ir padziļinātas zināšanas par politoloģiju un sociālajām zinātnēm kopumā. Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un pilnveido šim procesam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atbilstoši studējošo interesei programmā tiek piedāvātas trīs specializācijas: Eiropas publiskā pārvalde; starptautiskās attiecības; politikas teorija un salīdzinošā politika.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību politikas zinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

40

• Personām, kurām bakalaura grāds ir iegūts citās zinātņu nozarēs (nevis politikas zinātnē), maģistra studiju programmas apguves laikā papildus ir jāapgūst kurss “Politikas teorijas pamatjautājumi” (2 kredītpunkti). • Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Socioloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Socioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā. Socioloģijas studijas padziļinātā līmenī sniedz nepieciešamās zināšanas par pētījumu procesu. Studenti šeit iegūst prasmes un kompetenci minētās zināšanas izmantot praktiski, patstāvīgi rast sarežģītu jautājumu risinājumus un vadīt pētījumu procesu, kā arī pētnieku grupas darbu.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); LU bakalaura grādu socioloģijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Socioloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Papildu noteikumi

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

41


Sociālais darbs Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

Sociālais darbinieks

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

2 semestri (1 gads), 4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot absolventus darbam pašvaldību sociālajos dienestos, valsts sociālās labklājības institūcijās un nevalstiskajā sektorā, jo programma saturiski orientēta uz jaunākajām atziņām sociālā darba teorijā un praksē, vadībzinībās, projektu vadībā, pētniecības darbā un psiholoģijā, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Programmā ar studiju ilgumu 2 semestri var studēt tie, kam ir profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000).

Iepriekšējā izglītība • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitāro zinātņu un mākslas, izglītības, sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, veselības aprūpes un sociālās labklājības izglītības tematiskajā grupā. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā izglītības tematiskajā grupā un viena gada praktiskā pieredze sociālās labklājības jomā.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads)

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

42

Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000).

Iepriekšējā izglītība Profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Komunikācijas zinātne Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Studiju programmas komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot komunikācijas zinātnes doktorus – augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.

43


Politikas zinātne Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Politikas zinātnes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus augstākās kvalifikācijas speciālistus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu visās politikas zinātnes apakšnozarēs (politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā politikā). Nepieciešamību pēc šādiem speciālistiem nosaka gan augstākās izglītības vajadzības pēc kvalificētiem mācībspēkiem, gan nepieciešamība pēc augstas raudzes pētniekiem Latvijas, Eiropas Savienības un pasaulē notiekošo politisko procesu labākai izpratnei, gan valsts pārvaldes un u ­ zņēmējdarbības vajadzības pēc vadītājiem ar attīstītu analītisko un kritisko domāšanas spēju.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds politikas zinātnē vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms.

44


Socioloģija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK), nepilna laika neklātiene (NLN)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK vai NLN 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Socioloģijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus zinātniekus, kuri veic augsta līmeņa akadēmiskos un lietišķos pētījumus un ir konkurētspējīgi starptautiskā mērogā ar starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu šādās socioloģijas apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture; lietišķā socioloģija; sociālā antropoloģija; sociālā politika un sociālā darba organizācija; kultūras un masu komunikācijas socioloģija; lauku socioloģija; organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija; politikas socioloģija. Studiju programma atbalsta oriģinālus un radošus pētījumus par aktuāliem un sabiedrības attīstībai nozīmīgiem jautājumiem atbilstoši studentu zinātniskajām interesēm un veicina doktorantu iesaisti starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos, tā vairojot jauno zinātnieku akadēmisko kapacitāti.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Maģistra grāds socioloģijā, maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs.

45


BVEF

2020 2021

Biznesa, vadÄŤbas un ekonomikas fakultÄ te


Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Studiju valoda Angļu

Studiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām. Absolvējot studiju programmu, studenti iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, kā arī publiskajā un privātajā sektorā. Studenti tiek sagatavoti analītisko un vadības funkciju veikšanai ekonomikas jomā, darbam diplomātiskajā sektorā, kā ekonomisko interešu lobēšanai Eiropas Savienības līmenī. Tālākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Programmas vizītkarte ir starptautiskā studiju vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un eksperti.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums angļu valodā un tests (1 × 1000 = 1000). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīves gājuma apraksts (CV) un motivācijas vēstule.

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinībās; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas.

Papildu noteikums Angļu valodas prasme, kuru apliecina Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti vai International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, vai Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis, vai Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) jeb “labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Iepriekšējā izglītība

47


Ekonomika Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu ekonomisko situāciju gan valstī kopumā, gan atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos. Studentiem ir iespēja specializēties matemātiskajā ekonomikā un industriālajā ekonomikā, kā arī veidot individuālu studiju plānu atbilstoši profesionālajām interesēm. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē. • Bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

48

2019./2020. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Sabiedrības vadība Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Programmas mērķis ir paaugstināt publiskā sektorā strādājošo speciālistu un vadītāju kvalifikāciju, lai nodrošinātu sekmīgu Latvijas attīstību un vairotu tās konkurētspēju Eiropā un pasaulē. Nodrošināt studentiem akadēmisko izglītību un augsta līmeņa zināšanas sabiedrības vadībā. Studiju laikā studenti attīsta vadītāja-līdera prasmes. Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju eksperti, kā arī studenti piedalās valsts pārvaldes un pašvaldību politikas un stratēģisko dokumentu apspriešanā. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) sociālajās zinātnēs vai radniecisko zinātņu nozarēs ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (50 × 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 × 10 = 200).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

49


Vadības zinības Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Programma nodrošina studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību vadībzinātnē, kas ļauj kompetenti analizēt ekonomikas un vadības jautājumus. Programma ir unikāla, jo studentiem ir iespējas specializēties vairākās vadībzinātnes un praktiskās uzņēmējdarbības jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta interesēm. Studentiem tiek piedāvātas trīs apakšprogrammas – “Biznesa analīze un vadības sistēmas”, “Stratēģiskā vadīšana un līderība” un “Mārketinga vadīšana”. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē. • Bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. • Bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

50

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Finanšu ekonomika Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā

Finanšu analītiķis (2 gadu programma)

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi), 2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa speciālistus darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un finanšu institūcijās. Programmā tiek iegūtas gan fundamentālas teorētiskās zināšanas, gan nopietna prakse sarežģītu ekonomikas un finanšu jautājumu risināšanā. Programma nodrošina padziļinātas pētniecības iemaņas un nepieciešamās akadēmiskās un profesionālās kompetences, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē. • Bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

51


Grāmatvedība un audits Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds grāmatvedībā un nodokļos

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi), 2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Maģistra studiju programma aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos. Programma sagatavo konkurētspējīgus grāmatvedības un audita speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads) Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 KP.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu (vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība • Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP. • Bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP un divu gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. • Maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

52


Projektu vadīšana Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā

Projektu vadītājs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa projektu vadītājus, kas varētu sekmēt uzņēmumu, nozaru un valsts tautsaimniecības attīstību. Nodrošināt Latvijas projektu vadītāju konkurētspēju Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā. Programmas absolventi studiju laikā iegūst profesionālās kompetences visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA). Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (50 × 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 × 10 = 200).

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs. • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātnes vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti). • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā divu gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Iepriekšējā izglītība

53


Starptautiskais bizness Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju valoda

Studiju maksa gadā

Angļu

2150 EUR

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness” ar specializāciju eksporta menedžmentā ir paredzēta topošajiem un esošajiem uzņēmumu vadītājiem. Programma un studijas angļu valodā nodrošina starptautisku vidi – ir piesaistīti ārzemju vieslektori ar lielu biznesa pieredzi. Programmā apgūtās zināšanas un prasmes studentiem dod iespēju veiksmīgi organizēt uzņēmējdarbību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Studentiem ir unikāla iespēja iegūt otru diplomu, studējot Francijā, Parīzes Austrumu Krēteijas universitātē (Université Paris-Est Créteil). Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Iepriekšējā izglītība

54

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē. • Bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnēs.

Papildu nosacījumi • Vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. • Angļu valodas prasme, kuru apliecina Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internetbased vismaz 72 punkti vai International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, vai Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis, vai Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb “gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. • Dzīvesgājuma apraksts (CV).


Ekonomika un uzņēmējdarbība Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus pētniekus, nozares un organizāciju vadītājus, kā arī mācībspēkus, kuri spēj izstrādāt patstāvīgu pētniecisko darbu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Studijās tiek iegūti oriģināli un pārbaudīti zinātniskie rezultāti, tādējādi apliecinot kompetenci pētniecības darba veikšanā ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmu risināšanā. Programma sagatavo augsti kvalificētus nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē un starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu, nodrošinot tautsaimniecību ar kvalificētiem darbiniekiem. Doktora studiju programma piedāvā studijas divās apakšprogrammās: “Ekonomika un vadība”, “Izglītības vadība”.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs ar vismaz divu gadu profesionālo darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā.

55


JF

2020 2021

Juridiskā fakultāte


Tiesību zinātne Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

Jurists

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2500 EUR

Studiju programma ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Pieejams plašs izvēles kursu klāsts – tajā skaitā arī virkne kursu angļu valodā. Saskaņā ar valsts noteiktajiem standartiem paredzētas trīs veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošie var līdzdarboties fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, pieredzējušu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem un vienlaikus iegūstot kredītpunktus.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu Vidējā svērtā atzīme (40 × 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 × 10 = 600).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu Vidējā svērtā atzīme (100 × 10 = 1000).

Iepriekšējā izglītība

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apmērā.

57


Tiesības un organizāciju pārvaldība Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Nepilna laika klātiene

1,5 gadi

Studiju maksa gadā 2600 EUR

Studiju programmas saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām – vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Programmas gaitā apgūtās zināšanas būs praktiski piemērojamas tā, lai absolventi spētu veikt sekmīgu profesionālo darbību: sagatavot juridisko dokumentāciju, nodrošināt klientu interešu tiesisko pārstāvību, analizēt sarežģītus problēmjautājumus un pieņemt argumentētus lēmumus, lietojot teoriju, kā arī juridiskās metodes.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

• Bakalaura grāds vismaz četru gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība). • Bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studijās, un maģistra grāds.

58


Tiesību zinātne Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā PLK 3000 EUR, NLK 2250 EUR

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai un augsti kvalificētu tiesību zinātnieku sagatavošanai akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. Programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām ar to, ka pieejams visplašākais specializācijas virzienu klāsts, aptverot visas tiesību zinātnes apakšnozares: tiesību teoriju un vēsturi, valsts tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, policijas tiesības, kā arī kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināta izglītība tiesību zinātnē. Pirms uzņemšanas studiju programmā vēl notiek iestājpārrunas.

59


HZF

2020 2021

Humanitāro zinātņu fakultāte


Angļu filoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Angļu

Studiju programma sagatavo tādus kvalificētus maģistra līmeņa speciālistus ar dziļām zināšanām literatūrzinātnē, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, kuri spēs izstrādāt un vadīt projektus un veikt pētniecības darbu gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā; turpināt papildināt zināšanas un pētniecības prasmes doktorantūras programmā; dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot vidējās un augstākajās mācību iestādēs, valstiskajās struktūrās un nevalstiskajās organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos, tulkošanas aģentūrās un citās iestādēs.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” un bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (“labi”).

Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Angļu filoloģija” absolventi vai bakalaura studiju programmas “Moderno valodu un biznesa studijas” absolventi, nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 90 punkti vai International English Language Testing System (IELTS) vismaz 7 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, vai Cambridge English: Advanced (CAE)/ C1 Advanced jebkurš līmenis, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz C1, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) jeb “labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

61


Baltijas jūras reģiona studijas Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Angļu

Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā, plaša profila ekspertus par Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem, starpdisciplināri orientētus pētniekus cilvēkvides, audiovizuālo mediju, literatūras un mūzikas jomās. Programma virzīta uz reģionālās sadarbības veicināšanu un stiprināšanu, tā ir labs pamats starptautiskai karjerai. Studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no partneraugstskolām – Turku Universitātē Somijā, Tartu Universitātē Igaunijā vai Vītauta Dižā Universitātē Lietuvā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība.

Papildu noteikumi

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Angļu valodas prasme, kuru apliecina Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti vai International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis, vai Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis, vai Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb “gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

62


Baltu filoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Latviešu

Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus maģistra līmeņa speciālistus, kuri pārzina latviešu nacionālās kultūras bagātību, orientējas aktuālajos kultūras procesos un spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus nozares problēmām. Absolventi veic patstāvīgus un inovatīvas ievirzes pētījumus kādā no baltu filoloģijas nozarēm, izmantojot mūsdienu pētniecības metodes. Viņi spēj sekmīgi konkurēt Latvijas, Eiropas un citos darba tirgos, un viņu intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu, plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un kvalitatīvu izaugsmi, kā arī sekmē sabiedrības kopumā un ikviena dzīves kvalitāti Latvijā. Programmā izvēles kursi ir grupēti moduļos: literatūrzinātne, valodniecība, folkloristika, teātra zinātne.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (30 × 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 × 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 × 350 = 350); bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs vai tam pielīdzināmu augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds, vai tiem pielīdzināma izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Baltu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

63


Romāņu valodu un kultūru studijas Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds romānistikā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Franču, spāņu, itāliešu, latviešu, angļu

Maģistra studiju programma “Romāņu valodu un kultūru studijas” ir vienīgā programma Latvijā, kura sniedz akadēmisku izglītību maģistra līmenī kādā no romāņu valodām (franču, spāņu vai itāļu), iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā, tulkošanā un starptautiskajās attiecībās. Programmā izmanto daudzvalodīgo, starpdisciplināro pieeju un piesaista angļu un latviešu valodas speciālistus tulkošanas un kultūras studijās, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaņas pētniecības darba veikšanai praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā un translatoloģijā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (“labi”).

64

Papildu noteikumi Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Franču filoloģija” absolventi, nepieciešama franču, itāliešu vai spāņu valodas prasme, kuru apliecina Diplôme d’études en langue française (DELF) B2 vai Diplôme approfondi de langue française (DALF) vismaz C1, vai Test de connaissance du français (TCF) vismaz 400 punkti, vai Test d’Evaluation du Français (TEF) vismaz 541 punkts, vai Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena (CILS) vismaz B2, vai Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia) (CELI) vismaz B2, vai Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) vismaz B2, vai Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) B2, vai vērtējums franču vai itāliešu, vai spāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai par 7 (10 ballu sistēmā) jeb “labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta franču vai itāliešu, vai spāņu valodā.


Klasiskā filoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Latviešu

Latvijā unikālās programmas mērķis ir vērst plašumā un dziļumā zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, tos izvērtējot arī vēlāko laiku un mūsdienu vērtību ietvarā. Tiek studēti seno valodu, antīkās literatūras un filozofiskās domas, mitoloģijas, retorikas un tekstveides jomas jautājumi. Programmas kursi un maģistra darba izstrāde attīsta intelektuālās kompetences – visupirms valodu un kultūrprocesus izvērtējošu domāšanu. Tiek iegūtas arī praktiskas kompetences – veidot un pamatot viedokli un lēmumus, balstoties uz savas akadēmiskās disciplīnas daudzpusīgu pārzināšanu.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

65


Krievu filoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Krievu, latviešu

Krievu filoloģijas maģistra studiju programma iepazīstina studentus ar mūsdienu slāvu literatūrzinātnes un valodniecības vēsturiskajiem un teorētiskajiem konceptiem, piedāvājot plašu zinātnisku starpdisciplināru un filoloģisku pētījumu kontekstu. Studenti var izvēlēties studēt divus moduļus – valodniecību un literatūrzinātni. Studenti tiek motivēti izmantot iegūtās prasmes un zināšanas, piedaloties zinātniskos projektos, konferencēs un semināros krievu filoloģijā. Programmas apguve dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam atbilstoša augstākā akadēmiskā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

66

Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Krievu filoloģija” absolventi, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā) jeb “labi”) vai LU HZF Krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta krievu valodā.


Kultūras un sociālā antropoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds antropoloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Antropoloģija ir zinātne par cilvēku tā radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Programmas studenti kultūras un sabiedrības analīzi apgūst gan teorētiski, piedaloties lekcijās, semināros un lasot, gan praktiski, veicot lauka darba pētījumus un izmantojot zināšanas praksē. Maģistra studiju programma attīsta sabiedrības un kultūras pētniecības iemaņas un analītiskās spējas, apmācot sociālajās teorijās un antropoloģijas metodēs, kā arī ekonomikas, politikas un kultūras procesu jomās, ar iespēju dziļāk specializēties studentu izvēlētajās tēmās. Studenti programmu izmanto, lai paplašinātu savu skatījumu un papildinātu iepriekšējo izglītības pieredzi citās jomās.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (20 × 10 = 200) + bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 × 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 × 600 = 600). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu “Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses”.

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

• Angļu valodas prasme, kuru apliecina Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internetbased vismaz 72 punkti vai International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti, vai Cambridge English: Proficiency (CPE) jebkurš līmenis, vai Cambridge English: Advanced (CAE) jebkurš līmenis, vai Cambridge English: First (FCE) – B, vai Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb “gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā. • Dzīvesgājuma apraksts (CV).

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

67


Orientālistika Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Orientālistikas maģistra programma sagatavo augsta līmeņa Āzijas speciālistus ar labām zināšanām gan par visu Āziju, gan izvēlētā reģiona valodu un kultūru. Programma sniedz iespējas apgūt arābu, japāņu, korejiešu vai ķīniešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Valodu apmācībā tiek piesaistīti speciālisti, kuri māca savu dzimto valodu. Programmā tiek izmantota starpdisciplināra pieeja, kas attīsta zinātniskā darba iemaņas un stiprina konkurētspēju mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura grāds.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Āzijas studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (“gandrīz labi”).

Papildu noteikumi

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Prasme kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām atbilstoši specializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par valodas apguvi vidējā līmenī (divu, trīs gadu studijas); ķīniešu valodas prasmi var apliecināt arī HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – vismaz 4. līmenis, japāņu valodas prasmi – JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) vismaz N3 līmenis, arābu valodas prasmi – TELC (European Language Certificates) vismaz B1.

68


Vācu filoloģija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Vācu, latviešu

Vācu filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt grādu vācu filoloģijā; padziļināt zināšanas par filoloģijas zinātņu nozaru saturu, metodoloģiju un attīstības virzieniem, norādot uz teorētisko zināšanu saistību ar praksi un tādējādi sagatavojot augstas kvalifikācijas speciālistus darbam dažādās Latvijas Republikas institūcijās, tostarp mācību un zinātniskajās iestādēs, īpaši augstskolās, tulkošanas birojos, redakcijās, izdevniecībās un citās iestādēs; sagatavot studentus studijām doktorantūrā valodniecības un literatūrzinātnes nozarē.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas “Vācu filoloģija” absolventi, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz vismaz 2. pakāpe vai Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vismaz 2. pakāpe, vai Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) vismaz 4. pakāpe visās daļās, vai Goethe-Zertifikat vismaz B2, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) jeb “gandrīz labi”), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta vācu valodā.

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Papildu noteikumi

69


Rakstiskā tulkošana Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Iegūstamā kvalifikācija Tulkotājs

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Studiju valoda Latviešu/angļu vai vācu, vai franču; krievu/ angļu, latviešu

Programmas mērķis ir attīstīt studentiem profesijas standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas un vispārējās prasmes un sagatavot tos rakstiskās tulkošanas darbam privātsektorā, tirdzniecībā un rūpniecībā, kā arī Eiropas Savienības institūcijās, valdības iestādēs un aģentūrās, zinātniskajos institūtos un plašsaziņas līdzekļos. Plānotais studiju rezultāts – augstas kvalifikācijas tulkotājs ar padziļinātām virzienu valodu kultūras zināšanām un zināšanām translatoloģijā un terminoloģijā, kas atbilst translatoloģijas jaunākajiem atklājumiem un nodrošina pamatu radošai domāšanai. Programma ir saņēmusi EMT (Eiropas maģistrs tulkošanā) kvalitātes zīmi un iekļauta EMT sadarbības tīklā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Piezīme

70

Studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: “Angļu/latviešu/angļu valoda” (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāprot dzimtās valodas līmenī); “Vācu/latviešu/vācu valoda” (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāprot dzimtās valodas līmenī); “Franču/angļu/latviešu valoda” (tulkošanas pamatvaloda – latviešu; jāprot dzimtās valodas līmenī); “Angļu/latviešu/krievu valoda” (tulkošanas pamatvaloda – krievu; jāprot dzimtās valodas līmenī). Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.


Literatūrzinātne, folkloristika un māksla Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2200 EUR

Studiju valoda Latviešu

Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, salīdzināmo literatūrzinātni, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē.

Valodniecība Doktora studiju programma

Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2200 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Studiju laikā doktorants apgūst valodniecības nozares teoriju, kā arī iedziļinās specializācijas apakšnozares aktuālās problēmās, apgūst izvēles kursus valodniecībā. Doktorants apgūst zinātniskā darba iemaņas, gatavojot zinātniskus referātus un publikācijas, kā arī sagatavojot promocijas darbu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. Promocijas darbs var tikt izstrādāts latviešu vai specializācijas apakšnozarē lietotajā valodā (angļu, franču, vācu vai krievu valodā).

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds filoloģijā vai atbilstošā zinātnes nozarē.

HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Iegūstamais grāds

71


TF

2020 2021

Teoloģijas fakultāte


Teoloģija Maģistra studiju programmas Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2000 EUR

Teoloģijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot studējošos, kuri spēj: • veikt padziļinātus pētījumus teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarēs; • izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā; • pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos; • iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, veicināt sabiedrībā humānismu, iecietību un atvērtību konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai. Studiju process pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros studenti lielākoties analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā angļu valodā), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Nozīmīga vieta programmā atvēlēta studentu pētījumu prezentācijām.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE

2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģiju zinātne” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

73


Teoloģija un reliģiju zinātne Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2200 EUR

Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina radošu un tolerantu studiju vidi patstāvīgai pētniecībai, kurai nepieciešamās zināšanas palīdz iegūt pieredzējis akadēmiskais personāls. LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki arī palīdz doktorantiem spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.). Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Studiju programmas realizācijas rezultātā plānots sagatavot pētniekus un mācībspēkus teoloģijā un reliģiju zinātnē, kā arī profesionāļus ar zinātnisko doktora grādu.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē.

74


75

TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE


VFF

2020 2021

VÄ“stures un filozofijas fakultÄ te


Filozofija Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstisks pieteikums par iepriekš apgūtām zināšanām un savu filozofisko interešu sfēru. Filozofijas bakalaura grādu vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību filozofijā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

77


Vēsture Maģistra studiju programma Iegūstamais grāds Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2100 EUR

Vēstures maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi. Programmā studējošajiem iespējams specializēties studiju moduļos – jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; viduslaiku un jauno laiku vēsture.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Iestājpārbaudījums (1 × 1000 = 1000); vēstures bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) vēsturē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs.

Piezīme

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE

Studiju programmā ir šādi studiju moduļi: jaunāko laiku vēsture; kultūras mantojums; seno laiku, viduslaiku un jauno laiku vēsture. Reģistrējoties studijām, jānorāda modulis.

78


Filozofija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas jomā, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās, valsts un privātajās institūcijās. Doktora programmas ietvaros notiek plaša starptautiska sadarbība, studējošie katru gadu piedalās kopējos semināros labākajās Rietumu universitātēs, tajā skaitā Vīnē, Romā, Parīzē, Venēcijā u. c., Erasmus ietvaros notiek studentu apmaiņa, kas sekmē promocijas darbu atzīstamo starptautisko līmeni.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē.

Vēsture Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Vēstures doktora studiju programma piedāvā iespēju iegūt zinātnisko doktora grādu, kā arī nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu un plašākā nozīmē arī dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm – vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs.


PPMF

2020 2021

Pedago친ijas, psiholo친ijas un m훮kslas fakult훮te


Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai Maģistra studiju programma Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs–jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamais grāds Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Jaunā maģistra studiju programma piedāvās studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par to lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad specializēties dažādās izglītības zinātņu nozarēs, lai veicinātu tehnoloģiju progresa izmantošanu izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un viedās sabiedrības attīstības sekmēšanai. Tieši izglītības sistēma ir pamats, lai sagatavotu nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantot to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Tiek uzņemti reflektanti pēc 120 kredītpunktu studiju programmas apguves bez konkrētas nozares ierobežojumiem.

Papildu punkti tiek piešķirti, uzrādot: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs vai publikācijas zinātniskajos izdevumos – par tehnoloģiju bagātināta mācību procesa nodrošināšanu vai tehnoloģiskā risinājuma dizaina izstrādi; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi, kas gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko risinājumu, vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju.

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Šajā programmā būs iespējams apgūt gan zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, lai sekmētu mācīšanos, gan zināšanas par psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos, un apgūt to, kādas likumsakarības jāņem vērā, darbojoties digitālā vidē, kā sekmējama medijkompetences un digitālās kompetences attīstība. Studiju procesā būs iespējams diskutēt par digitālās vides tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem un modelēt mācību uzdevumus, lai apgūtu nepieciešamās kompetences tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies, kā darboties ar izglītojošo robotiku, kā izmantot virtuālās realitātes piedāvātās iespējas, kā darboties ar 3D printeriem, kā veidot mājaslapas un izstrādāt mācīšanās platformas. Studentiem tiks nodrošināta iespēja apgūt informācijas arhitektūras principus un citas aizraujošas zināšanas, kuras pārbaudīt praksē izglītības vidē.

81


Izglītības zinātnes Maģistra studiju programma Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs–jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu, uzņemšanas noteikumiem un realizāciju noteiktās filiālēs būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamais grāds Maģistra grāds izglītības zinātnēs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

50 KP, PLK 1,3 gadi, NLK 1,8 gadi 80 KP, PLK 2 gadi, NLK 2,5 gadi

Programmu īsteno Rīgā un Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē

Apakšprogrammas “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” (50 KP) “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” (50 KP) “Izglītības vadība” (50 KP) “Cilvēku uzvedība un izglītība” (50 KP) “Pedagoģija” (80 KP) Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Katrā apakšprogrammā tiek piedāvāti kursi, kas mērķtiecīgi pilnveido studentu zināšanas, prasmes un kompetences kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālajiem virzieniem.

82

“Mācīšana un mācīšanās lietpratībai” – piedāvā skolotājiem pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci jaunajā pārmaiņu un reformu procesā mūsdienu skolā, īstenojoties kompetencēs balstītai mācīšanai, skolotājiem kļūstot par līderiem un konsultantiem, atbalstu saviem kolēģiem, attīstot spēju strādāt starpdisciplināros kontekstos, veidojot starppriekšmetu saikni praksē. “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” – skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un sociālajiem pedagogiem ar pedagoģisko izglītību, kuri saskata nepieciešamību pilnveidoties izglītības dažādības kontekstā, ņemot vērā daudzveidīgos izaicinājumus (piemēram, bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanās skolā, starpkultūru izglītība, jauniebraucēji – migranti vai reemigranti skolā), ar kuriem ikdienā saskaras skolotāji, atbalsta personāls un administrācija. “Izglītības vadība” – mērķauditorija ir topošie un esošie izglītības vadītāji valsts un pašvaldību institūcijās, publiskās un privātās izglītības iestādēs, vadītāju vietnieki, metodiķi, skolotāji, eksperti un speciālisti valsts un pašvaldību iestādēs, kuri apgūs nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetences, lai kļūtu par dažāda līmeņa vadītājiem. “Cilvēku uzvedība un izglītība” – skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, izglītības darbiniekiem, pieaugušo izglītības īstenotājiem, kā arī citu sociālo zinātņu absolventiem, kas specifiski vēlas padziļināt savas zināšanas par cilvēka uzvedību izglītības kontekstā, izprotot uzvedības veidošanās bioloģiskos un sociālos faktorus, kā arī pilnveidot savas prasmes un kompetences, lai mērķtiecīgi veicinātu gan skolēnu, gan pieaugušo pozitīvu uzvedību. “Pedagoģija” – iespēja apgūt pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar iepriekšēju pedagoģisko izglītību vai bez tās, lai varētu strādāt daudzveidīgās jomās, kur būtu nepieciešamas pedagoģiskās zināšanas, prasmes, kompetences, – gan augstākajās izglītības iestādēs, vispārējā un interešu izglītībā, pieaugušo mācību centros, pašvaldības un valsts institūcijās u. c.


Skolotājs Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks – 2020. gada maijs–jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu, uzņemšanas noteikumiem un realizāciju noteiktās filiālēs būs zināma pēc licences saņemšanas. Sekojiet līdzi informācijai www.lu.lv

Iegūstamā kvalifikācija Skolotājs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

2 semestri (1 gads)

Programmu īsteno Rīgā un Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas.

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet atbilst apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam “Skolotājs”, studējot vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

83


Psiholoģija Profesionālā maģistra studiju programma Iegūstamais grāds

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Psihologs

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2150 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas “Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni, izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem – “Klīniskā psiholoģija”, “Izglītības psiholoģija”, “Organizāciju psiholoģija”, “Juridiskā psiholoģija”.

Uzņemšanas noteikumi Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula Vidējā svērtā atzīme (25 × 10 = 250) + bakalaura darba atzīme (25 × 10 =250) + iestājpārbaudījums (1 × 500 = 500). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli.

Iepriekšējā izglītība

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) psiholoģijā.

84

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2019./2020. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8.


Izglītības vadība Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Doktora studiju programma “Izglītības vadība” ir veidota, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu izglītības vadības jomā, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds izglītības vadībā, izglītības zinātnēs, pedagoģijā, vadībzinātnē vai radniecīgās zinātnēs.

Pedagoģija Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība Maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā; maģistra grāds humanitārajās, sociālajās zinātnēs, medicīnā, sporta zinātnē un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Doktora studiju programma

85


Psiholoģija Doktora studiju programma Iegūstamais grāds Zinātniskais doktora grāds

Studiju programmas forma

Studiju programmas ilgums

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2134 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, uz prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā un izstrādājot oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātniskais doktora grāds.

Nepieciešama iepriekšējā akadēmiskā izglītība

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

Maģistra grāds sociālās zinātnēs, ja pamatstudijās ir iegūts bakalaura grāds psiholoģijā.

86


87


Latvijas Universitātes filiāles Latvijas Universitātes (LU) filiāles – tā ir iespēja studēt kādā no 7 filiālēm Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā – un iegūt Latvijas Universitātes diplomu. Studijas piedāvā iespējas iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas studiju programmās. Studiju programmu realizāciju filiālēs nodrošina LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Izvēloties studijas LU filiālē, tu iegūsi: • draudzīgu studiju maksu; • pilna vai nepilna laika klātienes studijas; • mūsdienīgu studiju vidi;

• aktuālas studiju programmas; • studijas gudro un talantīgo LU docētāju vadībā; • pozitīvu un atsaucīgu personālu; • prakses iespējas profesionālu prakses mentoru vadībā; • prestižas augstskolas diplomu; • labas karjeras iespējas. Filiālēm ir sadarbība ar pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, novadu uzņēmējiem. Tās ne tikai ir studiju vietas, bet arī veidojas kā reģionālie centri – studiju, pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanai, sekmējot reģiona tautsaimniecības attīstību.

Cēsu filiāle Tukuma filiāle Kuldīgas filiāle

Bauskas filiāle

Alūksnes filiāle

Madonas filiāle

Jēkabpils filiāle


Maģistra un profesionālās studiju programmas uzņemšanai filiālēs Kontakti Alūksnes filiāle Pils iela 21, Alūksne

64381168, 26443798

aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle Rīgas iela 8, Bauska

63928351, 20286032

bauska@lu.lv

Cēsu filiāle Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis

64122479, 26437549

cesis@lu.lv

Jēkabpils filiāle Rīgas iela 210A, Jēkabpils

26437259, 28645774

jekabpils@lu.lv

Kuldīgas filiāle Kalna iela 19, Kuldīga

63323457, 26437524

kuldiga@lu.lv

Madonas filiāle Birojs: Saieta laukums 1–406; studijas: Valdemāra bulvāris 6, Madona

29146912

madona@lu.lv Tukuma filiāle Pils iela 14, Tukums

63126807, 26437342

tukums@lu.lv

Sagatavošanā Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” (sk. 82. lpp.). Programmu (nepilna laika klātienē) plānots īstenot Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES FILIĀLES

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” (sk. 83. lpp.). Programmu (pilna laika klātienē) plānots īstenot Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

89


Kā pieteikties studijām Latvijas Universitātē? Uzņemšanas grafiks maģistrantūrā 2020. gadā

1

2

Pieteikšanās No 30. jūnija līdz 10. jūlijam fakultāšu un filiāļu noteiktajā laikā un norādītajās vietās. Jāņem līdzi: • dokumenti par iepriekšējo izglītību, • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem programmā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u. c.) • personu apliecinošs dokuments, • reģistrācijas maksa – 30 EUR, • laulības apliecība (ja dokumenti ir ar citu uzvārdu).

Iestājpārbaudījumi un reģistrācija studijām Iestājpārbaudījumi un reģistrācija notiks no 13. jūlija līdz 17. jūlijam fakultāšu un filiāļu noteiktajā laikā un norādītajās vietās. Uz iestājpārbaudījumiem jāņem līdzi: • izdruka, ko izsniegs reģistrators, kad pieteiksieties studijām, • personu apliecinošs dokuments. Informācijai par uzņemšanas grafiku sekojiet līdzi LU portālā www.lu.lv

Uzņemšanas grafiks studijām doktorantūrā 2020. gadā

KĀ PIETEIKTIES STUDIJĀM LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ?

1

90

2

Pieteikšanās No 17. augusta līdz 21. augustam Raiņa bulvārī 19, 114. kabinetā. Iesniedzamie dokumenti: • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; • iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; • dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; • rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir); • promocijas darba tēmas pieteikums; • kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; • akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā (kopija), vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; • reģistrācijas naudas (30 EUR ) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulvārī 19, Informācijas centrā).

Iestājpārbaudījumi un reģistrācija studijām Iestājpārrunas notiks LU fakultātēs no 27. augusta līdz 4. septembrim fakultāšu noteiktajā laikā un norādītajās vietās. Reģistrēšanās studijām doktorantūrā notiks no 24. septembra līdz 30. septembrim Raiņa 19, 114. kabinetā. Informācija par uzņemšanas grafiku un uzņemšanas kritērijiem LU portālā https://www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/ Tikai pēc reģistrēšanās studijām kļūsiet par Latvijas Universitātes studentu. Pēc reģistrēšanās jāpiesakās arī dienesta viesnīcai un studiju kredītam, ja tas nepieciešams.


Vispārīgie uzņemšanas nosacījumi maģistrantūrā Augstākā līmeņa studiju programmās uzņemšanas prasība ir atbilstoša iepriekšējā izglītība (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās), kuru apliecina iepriekšējās izglītības diploms. Otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai vai bakalaura grādam pielīdzināma augstākā izglītība šo uzņemšanas noteikumu kontekstā ir augstākā izglītība, kas iegūta pirms akadēmisko un profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju ieviešanas.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju iegūst 2019./2020. akadēmiskā gada LU absolventi saskaņā ar studiju programmu nosacījumiem. Ja nav noteikts citādi, tad studiju valoda studiju programmās ir latviešu valoda.

Par studiju formām PLK

Pilna laika klātiene ir studiju forma, kurā 40 stundas nedēļā paredzētas studijām un studenta darba apjoms studiju gadā ir 40 kredītpunkti*.

NLK

Nepilna laika klātienē studijām noteikts mazāk nekā 40 stundu nedēļā. Arī studiju gada darba apjoms ir mazāks par 40 kredītpunktiem, tāpēc ir jāstudē ilgāk nekā PLK studijās. Otra nepilna laika studiju īpatnība ir mazāks tā darba īpatsvars, ko students veic pasniedzēja vadībā. Tādējādi vairāk ir jāstrādā patstāvīgi. Kontaktstundas ir apmēram 75% no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām.

NLN

Nepilna laika neklātienē kontaktstundu apjoms ir tikai 25% no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām. * Kredītpunkts ir studenta darba apjoma mērvienība, kas atbilst vienai studiju nedēļai jeb 40 stundu darba apjomam. No šīm 40 stundām līdz 50% stundu paredzētas darbam pasniedzēja vadībā (kontaktstundas) – lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem, laboratorijas darbiem, bet pārējās stundas – studenta patstāvīgajam darbam.

VISPĀRĪGIE UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI MAĢISTRANTŪRĀ / PAR STUDIJU FORMĀM

Reflektanti tiek ranžēti pēc konkursa vērtējuma 1000 punktu skalā. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas, kurā var būt summēti šādi konkursa kritēriji: • iestājpārbaudījums, norādot: iestājpārbaudījums (koeficients × maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti); • atzīme no iepriekšējās izglītības diploma, norādot: atzīmes nosaukums (koeficients × maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti); • pieredzes vērtējums, norādot: pieredzes veids (koeficients × maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti).

91


Fakti par LU Latvijas Universitāte – ievērojamākā un ietekmīgākā universitāte Latvijā Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, zināmākā un ietekmīgākā augst­ skola. Pašlaik pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts vislielākā universitāte.

Plašas studiju iespējas Latvijas Universitāte piedāvā studijas 13 fakultātēs, kopskaitā 148 studiju programmās. Stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu nozaru spektrā – dabaszinātnēs, eksaktajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Senas studiju un pētniecības tradīcijas Latvijas Universitāte dibināta 1919. gada 28. septembrī. Tās studiju un pētniecības tradīcijas ir gadsimtu senas. Latvijas Universitātes misija ir veicināt Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantējot studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades darbā.

Iespēja studēt budžeta vietās

FAKTI PAR LU

Studenti, kuriem ir labas sekmes, kuri ir izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības un reģistrējušies nākamajam studiju semestrim un kuri studē pilna laika studiju programmās, var pretendēt uz valsts budžeta studiju vietām. Katrā studiju programmā budžeta vietu skaits atšķiras.

92

Latvijas Universitāte pieejama arī reģionos Latvijas Universitāte nodrošina studiju kvalitāti un augstākās izglītības pieejamību arī reģionos. Latvijas Universitātē studēt var arī septiņās reģionālajās filiālēs – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.


Zinātnes universitāte Zinātniskā darbība Latvijas Universitātē norit ne tikai fakultātēs, bet arī 17 zinātniskajos institūtos. Latvijas Universitātes zinātnieki izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Karjeras iespējas Latvijas Universitātes absolventiem ir lieliskas karjeras iespējas. LU studiju programmas novērtē Latvijas darba devēji – LU absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Erasmus+ programmā piedalās 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, L­ ihtenšteina – un Eiropas Savienības kandidātvalstis – Turcija un Ziemeļmaķedonija.

Iespēja savas prasmes attīstīt arī kultūrā un sportā Vienlaikus ar studijām Latvijas Universitātes studenti var izpausties arī citās sev interesējošās jomās, piemēram, kultūrā un sportā. Latvijas Universitātē ir iespēja darboties 21 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā – koros, deju ansambļos, teātrī, orķestrī, lietišķās mākslas studijā –, kā arī apmeklēt sporta nodarbības 14 dažādos sporta veidos.

Moderna studiju vide

Iespēja studēt arī ārzemēs Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām.

Latvijas Universitātes vīzija Latvijas Universitāte kļūs par vienu no ievērojamākajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņems atzītu vietu starp Eiropas universitātēm, ar savu zinātnisko potenciālu dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

FAKTI PAR LU

Torņakalnā top viens no Ziemeļeiropas modernākajiem studentu centriem un studentu pilsētiņa – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, bet 2019. gada janvārī atklāja Zinātņu māju, kurā izvietotās laboratorijas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu mērogā. Tuvākajos gados Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritoriju papildinās Rakstu māja humanitārajām un sociālajām zinātnēm, bet vēl pēc tam plānots izbūvēt Studentu un Viesu māju, Tehnoloģiju māju, Sporta māju un Veselības māju.

93


Latvijas Universitātes Studentu padome Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Latvijas Universitātē. LU SP mērķis ir pārstāvēt LU studentu tiesības un intereses, veidot studentu kultūras dzīvi, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību ne tikai Universitātes, bet arī Latvijas mērogā. LU SP veido no visām 13 fakultātēm ievēlēti studentu pārstāvji, kuri no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un valdes locekļus. LU SP deleģē studentu pārstāvjus arī LU Senātam, LU Satversmes sapulcei un Latvijas Studentu apvienībai, kā arī citām institūcijām un komisijām, kurās nepieciešama studentu līdzdarbošanās un viedoklis.

Ikvienam Latvijas Universitātes studentam ir iespēja iesaistīties dažādu virzienu darbībā

LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOME

Akadēmiskajā virzienā – ja vēlies darboties ar jautājumiem, kas tieši vai netieši skar studiju uzlabošanu, uzzināt par LU studentu tiesībām un pienākumiem, iepazīties ar LU lēmējinstitūcijām un iekšējo procesu norisi, kā arī kopīgi veidot LU SP pozīciju dažādos akadēmiskos jautājumos un pievērsties augstākās izglītības jautājumiem LU SP interešu lokā. Akadēmiskajā virzienā var arī strādāt LUIS anketu pilnveidē, zinātnes pasākumu aktualizēšanā un akadēmiskā godīguma politikas pilnveidē.

94

Starptautiskajā virzienā – ja vēlies veicināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm, iesaistīt ārzemju studentus LU informācijas apritē un kultūras pasākumos, kā arī veicināt saliedētību LU studentu vidū, izglītojot un informējot par kultūru dažādību, un uzlabot apmaiņas studentu integrāciju. Virziens arī nodrošina iespējas vietējiem studentiem doties pieredzes apmaiņas braucienos, apmeklējot citu valstu universitātes, lai labās prakses piemērus izmantotu un integrētu arī LU. Kultūras un sporta virzienā – ja vēlies izmantot iespēju visa gada garumā īstenot dažādus gan ikgadējus, gan jaunus projektus, padarīt krāšņāku un daudzpusīgāku studentu dzīvi, kā arī rast lielāku piederības izjūtu LU. Ik gadu tiek realizēti vērienīgi pasākumi, piemēram, “Aristotelis”, LU Studentu sporta spēles un

LU SP Gada balva. Pasākumu organizēšana ir arī labs veids, kā iegūt jaunus kontaktus un labi pavadīt laiku ārpus studijām.

Sociālajā virzienā – ja vēlies izmantot iespēju

pārstāvēt studentu intereses labklājības un studiju pieejamības jautājumos, atbalstīt jauno LU studentu integrāciju, kā arī veicināt studentu sadarbību ar LU infrastruktūrām. Sociālais virziens īsteno ne tikai Sociālo programmu, kas atbalsta kopmītnēs dzīvojošos studentus, bet arī Mentoru programmu, dienesta viesnīcu vecāko sistēmu, kā arī risina studentu finansiālos jautājumus – studējošo kredīta un stipendiju problēmas.

Finanšu virzienā – ja vēlies sekot līdzi LU un LU SP finanšu izlietojumam, ietekmēt to, balstoties uz studentu vēlmēm un vajadzībām, kā arī pārraudzīt nacionāla vai starptautiska līmeņa iespējas iegūt finansējumu dažādu projektu īstenošanai. Virziens ne tikai attīsta praktiskas iemaņas darbā ar finansēm, bet arī sniedz iespēju saprast, kā un kāpēc tiek izlietoti finanšu līdzekļi LU un arī LU SP. Kā arī papildus LU SP piedāvā studentiem iespēju konkursa kārtībā iegūt finansējumu savu projektu realizēšanai. Tas attiecas gan uz pētnieciskajiem, gan zinātniskiem darbiem, kā arī kultūras pasākumiem, sporta aktivitātēm un citiem projektiem. Pastāv arī daudzi un dažādi citi veidi, kā iesaistīties LU SP darbībā un īstenot savas idejas. LU SP darbībā var iesaistīties ikviens LU students. Informāciju par LU SP un tās darbību var atrast tīmekļvietnē www.lusp.lv, oficiālajos Facebook, Twitter, Instagram kontos, kā arī rakstot uz e-pastu: lusp@lusp.lv vai LU SP birojā.


Dienesta viesnīcas

Uz vietu Latvijas Universitātes studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši LU vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Pirmā kursa studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes informācijas sistēmā (LUIS). Studentiem tiek piedāvātas noteiktas dienesta viesnīcas atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas.

Tāpat Latvijas Universitātes Studentu padome, sadarbojoties ar Infrastruktūras departamentu, īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes studentus, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50 % atlaidi gultasvietas īrei. Ja esi Latvijas Universitātes students, kuram ir grūti materiālie un sociālie apstākļi, piesakies Sociālās programmas atbalsta saņemšanai!

Vairāk par pieejamajām dienesta viesnīcām Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/ dienesta-viesnicas/

Studentiem ar īpašām vajadzībām, veselības traucējumiem un invaliditāti Studenti ar īpašām vajadzībām ir prasmīgas, spējīgas un talantīgas personības, kuru ceļā stājas sociāli un apkārtējās vides šķēršļi. Mūsu mērķis, sadarbojoties ar studentiem, augstskolas personālu un sabiedrību kopumā, ir nojaukt šīs barjeras un radīt ikvienam pieejamu augstākās izglītības vidi. Priecāsimies arī tevi redzēt Latvijas Universitātes studentu vidū! Aicinām mūs informēt, ja tev ir īpašas vajadzības, veselības traucējumi vai invaliditāte, lai varam sniegt tev savu atbalstu!

Latvijas Universitātē ir iespējas:

• saņemt atbrīvojumu no reģistrācijas maksas (bāreņiem un pirmās grupas invalīdiem); • pieteikties individuālajām konsultācijām studiju organizācijas jautājumos, karjeras izvēlē, kā arī personīgos un studiju problēmu jautājumos.

Kontakti un informācija

Studentu servisu departaments, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa, tālr.: 67034444

Informācija tīmekļvietnē:

www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/cilvekiemar-ipasam-vajadzibam/ e-pasts: uzdrosinies_studet@lu.lv

DIENESTA VIESNĪCAS / STUDENTIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM, VESELĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN INVALIDITĀTI

Latvijas Universitātes studentiem studiju laikā ir iespēja dzīvot kādā no sešām mājīgām studentu viesnīcām Rīgā un Rīgas tuvējā apkārtnē. Visas dienesta viesnīcu istabas ir mēbelētas, tajās pieejams 5 GHz WiFi internets, kā arī īres maksā ietilpst elektrības, siltuma un ūdens patēriņš, koplietošanas virtuves izmantošana, gultasveļas izmantošana un mazgāšana, koplietošanas telpu uzkopšana.

95


Latvijas Universitātes fonda izcilības stipendijas studijām, pētniecībai un sportam

LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA IZCILĪBAS STIPENDIJAS STUDIJĀM, PĒTNIECĪBAI UN SPORTAM

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam

96

Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgus LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Stipendijas apmērs pamatstudiju studentiem ir 2200 EUR akadēmiskajā gadā un 3000 EUR akadēmiskajā gadā maģistra līmeņa studentiem.

Seko aktivitātēm: www.fonds.lv LUfonds

2019./2020. akadēmiskā gada LU fonda stipendiāti iedrošina pieteikties stipendijai

Motivējošs atbalsts pieejams: • bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī; • sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem. Piesakies, ja: • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs; • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm. Stipendiju skaits, veidi un to mecenāti ik gadu mainās. Pieteikšanās stipendijām 2020./2021. akadēmiskajā gadā norisināsies septembrī.

Raivo Vilcāns: Būt stipendiātam – tas nav tikai finansiāls atbalsts, tā ir iespēja piebiedroties ļoti motivētu un spēcīgu cilvēku lokam, kas tevi papildina un pilnveido. Šī ir noteikti iespēja tiem, kas dzīvē grib vairāk, labāk un vērtīgāk. Rota Lāce: LU fonda stipendijas piedāvā brīnišķīgas izaugsmes iespējas, un nekad nevajag baidīties no jauniem izaicinājumiem! Daniils Vladimirovs: Latvijas Universitātes fonds sniedz atbalstu zinošiem un motivētiem studentiem. Stipendijas saņemšana nozīmē godu un atbildību, iespēju koncentrēties uz akadēmiskajiem panākumiem. Esmu pateicīgs LU fondam par stipendijas “Ceļamaize” piešķiršanu 2018./2019. akadēmiskajā gadā un Kristapa Morberga stipendijas piešķiršanu 2019./2020. akadēmiskajā gadā.


Iespējas studēt arī ārzemēs Studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no LU partneraugstskolām. Apmaiņas programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti).

• studējošais ir reģistrēts studijām Latvijas Universitātes studiju programmā un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā; • studējošais ir nokārtojis akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos; • studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām. Latvijas Universitāte sniedz iespēju piedalīties apmaiņas studijās ne tikai Erasmus+ programmas, bet arī divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kas noslēgti ar dažādām augsti novērtētām Āzijas, ASV, Austrumeiropas un citu valstu augstskolām. Erasmus+ programmā studējošajiem ir iespējams doties arī prakses mobilitātē.

Vairāk par pieteikšanos apmaiņas programmām Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv

IESPĒJAS STUDĒT ARĪ ĀRZEMĒS

Lai piedalītos studiju mobilitātē, studējošajam jāatbilst šādiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

97


Kultūra Latvijas Universitātē Latvijas Universitātes studentiem ir iespēja līdzdarboties 21 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā – koros, deju ansambļos, teātrī, orķestrī, lietišķās mākslas studijā u. c. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus un domubiedrus starp teju 800 kolektīvu dalībniekiem. Katrs interesents var izvēlēties nodarbību veidu atbilstoši savām interesēm. LU darbojas desmit kori, pieci no tiem ir jauktie kori – “Aura”, “Juventus”, “DeCoro”, “Dziesmu vara” un “Jubilate”, trīs ir sieviešu kori – “Minjona”, “Latve”, “Balta”, un divi vīru kori – “Dziedonis” un Prezidiju konventa vīru koris.

Ar Latvijas Universitātes mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem strādā 40 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori, koncertmeistari. Jāuzsver, ka visi kolektīvi ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieki. Jauno dalībnieku uzņemšana Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīvos notiek mācību gada sākumā – septembrī.

KULTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Informāciju par jaunu dalībnieku uzņemšanu var iegūt LU tīmekļvietnē www.lu.lv sadaļā “Kultūra”

98

Tautas un skatuviskās dejas tradīcijas kopj četri deju kolektīvi: tautas deju ansamblis “Dancis” – ar jauniešu sastāvu un vidējās paaudzes dejotājiem –, deju ansambļi “Dancītis” un “Pērle”. Vēl LU mākslinieciskās pašdarbības saimi kuplina vīru vokālais ansamblis “Dancis”, senās mūzikas ansamblis “Canto”, Studentu teātris, Studentu pūtēju orķestris, folkloras deju kopa “Dandari” un keramikas studija “Vāpe”. Latvijas Universitātes dziedātāji un dejotāji ar skanīgajām dziesmām un raito dejas soli priecē skatītājus un klausītājus visa gada garumā gan pašu mājās – Rīgā un citviet Latvijā –, gan visā pasaulē. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās labdarības pasākumos, konkursos un festivālos, iegūstot daudzas valsts mēroga un starptautiskas atzinības un godalgas.


Esi čempions gan sportā, gan izglītībā! Latvijas Universitātes sporta dzīvi organizē LU Sporta centrs, augsti vērtējot sporta nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā. Latvijas Universitātes Sporta centrs piedāvā: • līdz 40 dažādas sporta nodarbības 14 sporta veidos – basketbolā, cīņas sportā, fitnesa grupu nodarbībās, futbolā, florbolā, galda tenisā, kendo, vispārējā fiziskā sagatavotībā, volejbolā, frisbijā, distanču slēpošanā, pašaizsardzībā, šahā un bridžā; • iespēju izvēlēties sev piemērotāko sporta nodarbību – gan pēc slodzes intensitātes, gan pēc individuālajām interesēm; • treniņus profesionālu treneru vadībā. Latvijas Universitātē var izjust sacensību garu:

Latvijas Universitāte sniedz iespēju veidot duālo karjeru Latvijas Universitāte ir viena no nedaudzajām Baltijas reģiona augstskolām, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt starptautiski novērtētu augstāko izglītību. Latvijas Universitātes sportistiem Sporta centrs piedāvā startēt vairākās profesionālās sporta komandās: • basketbola komandā “Latvijas Universitāte”; • futbola komandā “FS Metta / Latvijas Universitāte”; • florbola komandā “Latvijas Universitāte / FS Masters”; • Latvijas Universitātes sieviešu volejbola izlasē. Labākajiem Latvijas Universitātes studentiem, kuri ir profesionāli sportisti, ir iespēja piedalīties augsta mēroga sporta sacensībās: • • • •

Latvijas augstskolu universiādēs; Pasaules augstskolu universiādēs; SELL studentu spēlēs; Eiropas studentu čempionātos u. c., kā arī ir iespēja saņemt studiju maksas atlaides un stipendijas.

SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

• piedaloties dažādu sporta veidu nakts turnīros un iekšējās studentu līgās (LU Basketbola līga un LU Futbola līga), fitnesa maratonos u. c.; • iespēja ir ne tikai sportot, bet arī apmeklēt un atbalstīt Latvijas Universitātes sporta komandas to spēlēs un piedalīties aizraujošos fanu konkursos.

99


Latvijas Universitātes Radio NABA

Studiju laikā tev ir iespēja izmēģināt spēkus radio, jo Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā ar radio nacionālajā FM vilnī. Pērn radiostacija NABA svinēja 17 gadu jubileju.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RADIO NABA

Latvijas Universitātes Radio NABA (Latvijas Radio 6, 95.8 FM, www.naba.lv) programmas veidošanā piedalās ap 100 esošo un bijušo studentu. Radio NABA ir viena no lielākajām un daudzveidīgākajām studentu radio programmām Eiropā. Radio NABA īpašā un galvenā atšķirības zīme ir tās muzikālā programma un mūzikas raidījumi. Kopumā Radio NABA radošā garā top vairāk nekā 40 dažādi mūzikas, kultūras, vēstures, zinātnes un citi studentu raidījumi, kuru veidošanā varēsi iesaistīties arī tu.

100

Studentijas klātesamība ir neatņemama programmas sastāvdaļa, par ko liecina regulāra jauno studentu iesaistīšana programmas veidošanā. Galvenās pozīcijas raidījumu veidošanā saglabā Sociālo zinātņu, Biznesa, vadības un ekonomikas, Vēstures un filozofijas, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti.


Latvijas Universitātes Biznesa inkubators

Lielākais universitāšu biznesa inkubators Latvijā ir studentu uzņēmējdarbības kultūru veicinošs un sociāli atbildīgs, tā darbība ir integrēta studiju procesā. Biznesa inkubatora dalībniekiem ir nodrošināta pieeja biznesa attīstības iespējām pasaulē, kā arī iespēja uzklausīt speciālistu pieredzi uzņēmējdarbībā Latvijā un pieejā globālajam tirgum.

• • • • • • • • • •

motivējošu vidi; starptautiski atzītu saturu pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās; darba un ražošanas telpas; koučingu un mentoringu; tīmekļvietņu apkalpošanu; Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas studiju (3D printeris un lāzergriezējs); “Lursoft” un citas datubāzes; iespēju pārbaudīt savu biznesa ideju pie patērētājiem Inovāciju stendā; modernu LU BVEF FOTO un VIDEO studiju; finansiālu atbalstu labākajām komandām (naudas balvas, granti utt.).

Mēs atbalstām studentus, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību. Inkubatora radošajā vidē idejas pārtop par biznesu, kas strādā. Arī tu vari uzsākt biznesu ar inkubatora atbalstu, ja: • tev ir ideja vai nopietna apņemšanās nodarboties ar uzņēmējdarbību; • vismaz puse no tavas komandas ir Latvijas Universitātes studenti, pēdējo divu gadu absolventi, doktoranti vai pētnieki. www.biznesainkubators.lu.lv biznesa inkubators

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIZNESA INKUBATORS

Biznesa inkubators piedāvā:

101


Absolventu atsauksmes Latvijas Universitātē iegūtā izglītība – stabils pamats tālākajai dzīvei un karjerai Studiju sākums ir jauna, citāda, vēl nezināma ceļa uzsākšana. Dažādu nozaru Latvijas Universitātes absolventi, LU fonda stipendiju ieguvēji labprāt dalās savos iespaidos ceļā uz augstāko izglītību un iedrošina izmantot visas studiju laikā sniegtās iespējas, padarot savu diplomu vēl vērtīgāku.

Kārlis Puķītis Absolvētā fakultāte: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Izglītība: maģistra grāds fizikā Absolvēšanas gads: 2019

ABSOLVENTU ATSAUKSMES

Jau vidusskolā man bija skaidrs, ka nākotnē vēlos nodarboties ar zinātni, konkrēti fiziku vai astronomiju. Papētot internetā augstskolu studiju programmu piedāvājumus, sapratu, ka labākā vieta Latvijā, kur šos priekšmetus apgūt, ir tieši Latvijas Universitāte. Kopš brīža, kad uzsāku studijas, ir pagājuši pieci gadi, un esmu nonācis tieši tur, kur vēlējos. Šobrīd nodarbojos ar zvaigžņu pētījumiem un arī pasniedzu studentiem astronomijas un astrofizikas lekcijas. LU paver ne tikai iespējas, bet arī sniedz finansiālu atbalstu savu dzīves mērķu sasniegšanai – studiju laikā saņēmu gan LU fonda, gan valsts budžeta stipendiju. Studējot LU, paveras plašas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku – pats jau sesto gadu dejoju LU deju ansamblī “Pērle”.

102

Signe Viška Absolvētā fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte Izglītība: bakalaura grāds vācu filoloģijā ar izcilību Absolvēšanas gads: 2019 Katrs iegūtajam diplomam piešķir tieši tik lielu vērtību, kādu tajā pats saskata. Pēc izlaiduma savu diplomu noliku uz plaukta, kur

to redzu katru dienu. Tas iemieso trīs manas dzīves gadus, kuros ieguldīju spēku un nervus un aizmirsu par jēdziena “komforta zona” eksistenci. Es cienu savu laiku, savas izdarītās izvēles un līdz ar to arī savu LU diplomu. Studijas un viss, kas šajā laikā gadījās pa ceļam, mani salauza (labā ziņā) un atkal salika kopā, padarot mani par savas jomas lietpratēju (vai vismaz par mazāku neprašu). Vācu filoloģijas BSP man lika vēl vairāk iemīlēt vācu valodu, literatūru un tulkošanu, dalība Erasmus+ studiju mobilitātē to visu tikai nostiprināja. Iesaistoties pašpārvaldē, nonācu starp cilvēkiem, kurus šobrīd saucu par savu universitātes ģimeni, turklāt vēl apguvu projektu vadīšanas iemaņas. Jo vairāk iesaistījos dažādās aktivitātēs, jo vairāk paplašinājās mans paziņu loks, un šajā paziņu lokā bija cilvēki, kas nosprieda, ka es ar tādu pašu atdevi un entuziasmu varētu darboties arī tulkošanā, rakstniecībā un citās ar literatūru un tekstiem saistītās sfērās. Pateicoties šai notikumu virknei un savam izkoptajam talantam nemācēt pateikt “nē”, esmu nonākusi dzīves posmā, kurā drīkstu darīt to, ko mīlu, un pat saņemt par to naudu (jā, tas pat ir iespējams!). LU neatkarīgi no fakultātes, kurā studē, sniedz ārkārtīgi daudz iespēju iesaistīties, ir tikai jāsaka “jā”. Tādā veidā iegūtais diploms no bezpersoniska papīra gabala kļūst par veselu notikumu, kas turklāt vēl iesiets glītos vākos.

Bella Briška Absolvētā fakultāte: Teoloģijas fakultāte Izglītība: bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē Absolvēšanas gads: 2019 LU esmu ieguvusi ne vien diplomu, bet arī zināšanas, prasmes un pārliecinātību par saviem spēkiem. Iestājusies Teoloģijas fakultātē uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, biju šaubu pilna. Mācīties jebkuru humanitāro zinātni mūsdienu sabiedrībā šķiet riskanti – tā ir izglītība, kas gluži nenodrošina plašu un


konkurētspējīgu darba tirgu. Lai ne vien mācītos savam priekam, bet arī profesionāli izmantotu iegūtās zināšanas, ir jāmācās daudz un jācīnās par savu vietu zem saules. Biju nobažījusies par to, vai izdarītā izvēle ir pragmatiska. Taču pēc studiju uzsākšanas zināju, ka nevēlos mācīties neko citu. Katra mācību diena man sniedza jaunu informāciju un svaigas perspektīvas. Pasniedzēji bija inteliģenti, pretimnākoši un ieinteresēti studentiem palīdzēt. Mums, studentiem, tika nodrošināta, manuprāt, perfekta vide studijām un pētniecisko darbu veikšanai – prasības bija pietiekami augstas, lai būtu jāpacenšas, bet ne tik uzstājīgas, lai nogalinātu mūsu radošo garu. Un šāda vide nesa augļus – es un arī citi studiju biedri apguvām prasmes, kā efektīvi izteikties rakstiski, kā formulēt savas domas un kā domāt un rakstīt loģiski. Tāpat neatsveramas ir arī iegūtās zināšanas par teoloģiju un reliģijām, kas, manuprāt, palīdz daudz pilnīgāk izprast cilvēku kā indivīdu un cilvēkus kā vienotu sabiedrību. Lai arī nestrādāju tieši teoloģijas lauciņā, LU iegūtās zināšanas un prasmes ir neatsveramas. Tieši tādēļ nebeidzu savas studijas ar bakalaura grādu, bet turpinu mācīties arī maģistra studiju līmenī.

Dāvids Lipšens Absolvētā fakultāte: Juridiskā fakultāte Izglītība: profesionālais maģistra grāds un jurista kvalifikācija Absolvēšanas gads: 2018 Iegūtais LU diploms man mājās stāv goda vietā. Ne tāpēc, ka es to uzskatu par savu augstāko sasniegumu, bet gan tāpēc, ka līdzīgi kā dienā, kad to saņēmu, arī tagad tas man noder par atgādinājumu un piemiņu par universitātē pavadīto laiku. Šajā laikā es apguvu nepieciešamās prasmes, lai veiksmīgi spētu darboties sevis izvēlētajā profesijā, ieguvu draugus uz mūžu, apbraukāju daudzas valstis un iemācījos domāt pavisam citādi. To visu man deva iespējas, ko piedāvā universitāte – sadarbībā ar advokātu birojiem, kas piedāvā prakses jurista profesijā, Erasmus+ apmaiņas programmās, vietējās un starptautiskās tiesu izspēles. Un tieši tā es izprotu diploma vērtību – iespējās un pieredzē, kas gūta ceļā uz to.

Krišjānis Rudus Absolvētā fakultāte: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Izglītība: bakalaura grāds starptautiskajā ekonomikā Absolvēšanas gads: 2018 Izvēlējos studēt Latvijas Universitātē, jo tā ir tradīcijām bagāta universitāte ne tikai ar plašām akadēmiskās izaugsmes, bet arī sabiedriskās un kultūras dzīves iespējām. Studiju laikā varēju apvienot un īstenot vairākas ieceres, mērķus un pat pārdrošākās ambīcijas, un LU piedāvātās iespējas tos tikai papildināja, savukārt LU fonds motivēja un atbalstīja nemitīgi pilnveidoties un attīstīties. Šādu padomu saņēmu pati, uzsākot studijas, un labprāt to nododu tālāk – katrs pats savam diplomam piešķir vērtību, un priecājos, ka tieši Latvijas Universitāte sniedza tik daudz iespējas šo vērtību paaugstināt gan vietējā, gan starptautiskā vidē.

Absolvētā fakultāte: Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Izglītība: bakalaura grāds ģeogrāfijā Absolvēšanas gads: 2018 Ģeogrāfijas studijas ir bijusi mana veiksmīgākā izvēle, jo studēju to, kas man patiešām patīk. Tas bija pamats ne tikai teicamām sekmēm, bet arī iespējai strādāt un būt brīvprātīgajam šajā nozarē, veicinot tās attīstību Latvijā. Izcils diploms un iesaistīšanās LU aktivitātēs man ir ļāvušas iegūt izglītību ar “odziņu”. Plašais iespēju klāsts ļauj veidot savu unikālo mācību pieredzi un profilu no izvēles daļas kursiem. Ja LU students ir ar vīziju, dzīves sparu un labām zināšanām – viņu noteikti atbalstīs. Studiju laikā ir pieejamas ļoti daudzas stipendijas, prakses vietas un starptautiskas pieredzes apmaiņas programmas, ko noteikti iesaku izmantot.

ABSOLVENTU ATSAUKSMES

Zane Kalniņa

103


latvijasuniversitate universitate universitatelv Latvijas Universitate

www.lu.lv

Profile for Latvijas Universitāte

LU maģistra un profesionālās studiju programmas. Studiju iespējas doktorantūrā 2020/2021  

Iepazīsties ar studiju iespējām Latvijas Universitātē maģistra un profesionālās studiju programmās, kā arī ar studiju iespējām doktorantūrā!

LU maģistra un profesionālās studiju programmas. Studiju iespējas doktorantūrā 2020/2021  

Iepazīsties ar studiju iespējām Latvijas Universitātē maģistra un profesionālās studiju programmās, kā arī ar studiju iespējām doktorantūrā!

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded