Maģistra un doktora studiju programmas 2024/2025

Page 1

Maģistra un doktora studiju programmas

2024/2025

STUDĒT=LU
2

optometrija

DR Datorzinātnes un matemātika: matemātika 26

Dabaszinātnes: fizika, astronomija un mehānika

DR Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas (kopīgā)

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijas

Ģeogrāfija

Telpiskās attīstības plānošana

Dabaszinātnes: ģeogrāfija

ģeoloģija

Dabaszinātnes: vides zinātne

Valodu un kultūras studijas

MG Anglistika: angļu valoda, literatūra un valodas apguve

Anglistika: tulkošana

Latviešu valodas, literatūras un kultūras

un reliģijpētniecība 73 Vēstures un arheoloģijas un Filozofijas studijas 74

Universitātes filiāles 78

Maģistra studiju programma filiālēs 2023./2024. akadēmiskajā gadā 79 Vispārīgie uzņemšanas nosacījumi

prasmes apliecinājumi

Latvijas Universitātes fonda izcilības stipendijas studijām, pētniecībai un sportam 88

studēt arī ārzemēs

profesionālās augstākās izglītības studiju programma

3
10 iemesli, kāpēc studēt Latvijas Universitātē 4 Bioloģijas studijas 6 MG Bioloģija 6 Uzturzinātne 7 Sporta zinātne 8 DR Dabaszinātnes: bioloģija 9
10 MG
10 Ekonomika 11 Grāmatvedība un audits 12 Sabiedrības vadība 13 Vadības zinības 14 Finanšu ekonomika 15 Projektu vadīšana 16 Starptautiskais bizness 17 DR Ekonomika un uzņēmējdarbība 18 Datorzinātņu studijas 19 MG Datorzinātnes 19 DR Datorzinātnes
20 Fizikas,
un Optometrijas studijas 21 MG Fizika 21 Matemātika un datu zinātne 23 Klīniskā optometrija 24 Klīniskā
Saturs
Biznesa, Vadības un Ekonomikas studijas
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija
un matemātika: datorzinātnes
Matemātikas
25
28
27
29 MG
29
30
31
32
33
34
36
36
Ģeoloģija
Vides zinātne
DR
Dabaszinātnes:
35
38
39 Āzijas
40
Apakšprogramma
41 Apakšprogramma “Klasiskās studijas” 42 Apakšprogramma “Romānistika” 43 Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika” 44 DR Valodu un kultūru studijas 45 Tiesību zinātņu studijas 46 MG Pirmstiesas izmeklēšana 46 Tiesību zinātne 47 Tiesības un organizāciju pārvaldība 48 DR Tiesību zinātne 49 Ķīmijas un Darba aizsardzības studijas 50 MG Ķīmija 50 Darba vides aizsardzība un ekspertīze
DR Cilvēkfaktors, drošība darbā
arodveselība
Dabaszinātnes: ķīmija
Medicīnas
MG Epidemioloģija un medicīniskā
54 Farmācija 55 Māszinības 56 DR Medicīna un veselības zinātnes 57 Izglītības
58 2LP Skolotājs 58 MG Tehnoloģiju inovācijas un dizains
59 Izglītības zinātnes 60 MG Psiholoģija 62 DR Ekonomika
Izglītības vadība 63 Izglītības zinātnes 63 Psiholoģija 64 Cilvēka,
65 MG Bibliotēkzinātne un informācija 65 Diplomātija 66 Komunikācijas zinātne 67 Politikas zinātne 68 Socioloģija 69 Kultūras un sociālā antropoloģija 70 DR Sociālās zinātnes 71 Teoloģijas un reliģijpētniecības studijas 72 MG Teoloģija un reliģijpētniecība
DR
MG
Vēsture
DR Filozofija
Vēsture
Latvijas
studijas
studijas
Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas
“Ģermānistika”
51
un
52
53
un Veselības aprūpes studijas 54
statistika
zinātņu, Psiholoģijas un Mākslas studijas
izglītībai
un uzņēmējdarbība:
sabiedrības un pārvaldes studijas
72
Teoloģija
Filozofija 74
un arheoloģija 75
76
un arheoloģija 76
maģistrantūrā
Studiju
Svešvalodas
Fakti
Latvijas
Dienesta
87 Studentiem
80
formas 80
81
par LU 82
Universitātes Studentu padome 85
viesnīcas
ar īpašām vajadzībām 87
Kultūra LU 90 Sports LU 91 Radio NABA 92 LU Biznesa inkubators 93 Absolventu atsauksmes 94 M G –Maģistra
D R –
2LP –Otrā
Iespējas
89
studiju programma
Doktora studiju programma
līmeņa

10 kāpēc studēt Latvijas Universitātē

Latvijas Universitāte ir ne tikai vadošā augstākās izglītības iestāde Latvijā, bet arī starptautiskajos reitingos viena no augstu novērtētām Latvijas un Baltijas universitātēm

Plaši pazīstamajā Times Higher Education reitingā LU ir viena no divām visaugstāk novērtētajām

Baltijas valstu universitātēm. LU tiek vērtēta tādos starptautiskos universitāšu reitingos kā Times

Higher Education, QS World University Rankings, Emerging Europe and Central Asia University Ranking.

Daudzpusīgas un kvalitatīvas studiju programmas

dod iespēju iegūt izcilu izglītību un sākt veiksmīgu karjeru. Studējot LU, ir iespēja piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmās.

Iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem un iegūt mecenātu stipendijas

Puse Latvijas

Universitātes studentu studē par valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu tam studentiem ar augstām sekmēm un tālredzīgiem mērķiem ir iespēja iegūt LU fonda stipendijas, ko nodrošina mecenāti.

Sakārtota un mūsdienīga studiju vide palīdz vieglāk apgūt pat vissarežģītākās zināšanas un noslīpēt to lietošanas prasmes. Bibliotēka LU Akadēmiskā centra Dabas un Zinātņu mājā ir atvērta 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.

LU top par vismodernāko izglītības un zinātnes pilsētiņu Ziemeļeiropā Torņakalnā divās jaunuzceltās, modernās ēkās – Dabas mājā un Zinātņu mājā – atrodas divas fakultātes. LU studiju pilsētiņā cita pēc citas taps nākamās ēkas, līdz gandrīz visa Universitāte atradīsies tur. 2025. gadā durvis vērs Rakstu māja.

LU ir 15 250 studenti, 6 fakultātes, 7 filiāles un 17 institūti.

4
1
IEMESLI, 2 3 4
5

Studiju laikā vari īstenot radošās un biznesa idejas Universitātē darbojas Latvijā veiksmīgākais studentu Biznesa inkubators, multimediju studija, ir savs radio ar oficiālu frekvenci un modernas laboratorijas.

Ir gudri, sabiedrībā atzīti un atsaucīgi docētāji Latvijā un ārvalstīs atzīti zinātnieki, uzņēmēji, politiķi, profesionāļi un inovatori iepazīstinās ar visjaunākajām teorijām un dalīsies praktiskajā pieredzē.

Lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas Vari sportot, izvēloties kādu no 12 sporta veidiem, vai darboties kādā no daudzajiem LU amatiermākslas kolektīviem, kas ieguvuši atzinību un kļuvuši pazīstami Latvijā un pasaulē.

Aktīva studentu pašpārvalde un interesanta studentu dzīve Līdzdarbojoties studentu pašpārvaldē, vari iegūt lielisku sabiedriskā un vadības darba pieredzi un izveidot plašu kontaktu tīklu ar topošajiem līderiem visdažādākajās nozarēs. Vari izkopt radošās un organizatoriskās prasmes, rīkojot un piedaloties dažādos studentu pasākumos.

Iespēja Latvijas Universitātē studēt Rīgā un arī reģionos Visplašākās studiju iespējas Latvijas Universitātē ir Rīgā. Visas fakultātes atrodas aptuveni 15 minūšu attālumā no pilsētas centra, tām ērti piekļūt, gan ejot kājām, gan braucot ar sabiedrisko transportu. Ir arī cita iespēja –izvēlēties studiju programmas, kuras var apgūt septiņās LU filiālēs Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Un – kā apliecināja ārkārtējā situācija – nepieciešamības gadījumā LU nodrošina kvalitatīvas attālinātās studijas.

5
9 6 7
10
8

Bioloģijas studijas

Bioloģija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā, kā arī sniegt mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm. Studenti piedalās pētījumu projektos un veic kvalitatīvu zinātnisko pētījumu pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā, rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība bioloģijā vai biotehnoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās dabaszinātņu nozarēs, lauksaimniecības zinātnēs vai medicīnas un veselības zinātnēs, otrā cikla augstākā izglītība īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves medicīnā un veterinārmedicīnā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 450 = 450).

6 BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

Uzturzinātne

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Kopīgā maģistra studiju programma “Uzturzinātne” ir Latvijā vienīgā akadēmiskā maģistra studiju programma uzturzinātnē, kuru īsteno trīs Latvijas augstskolu (Latvijas Universitātes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes) docētāji. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši multidisciplināras teorētiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēju veikt zinātniskās pētniecības darbu uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanā un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanā, kuri varēs pamatot un risināt jautājumus un problēmas, kas saistītas ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un veselību, ar uzturu un ķīmiskiem, bioķīmiskiem, fizioloģiskiem un mikrobioloģiskiem procesiem pārtikā un cilvēka organismā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Pirmā cikla profesionālā augstākā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, pārtikas produktu tehnoloģijā, veterinārmedicīnā; bakalaura vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā, veselības izglītībā un citās radniecīgās nozarēs.

7 BIOLOĢIJASSTUDIJAS 2024/2025

Sporta zinātne

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības un sporta zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Programmas unikalitāti Latvijā pamato tās starpdisciplinaritāte, jo tās realizācijā tiek iesaistītas vairākas zinātņu nozaru grupas – medicīnas un dzīvības zinātņu, sociālo un tiesību zinātņu un eksakto zinātņu nozaru grupas. Studējošajiem ir iespēja pētīt, analizēt un attīstīt labvēlīgos sporta un fizisko aktivitāšu aspektus – fiziskos, garīgos, emocionālos un sociālos, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti visiem indivīdiem: no bērniem un jauniešiem līdz senioriem, no pacientiem ar nopietnām patoloģijām līdz profesionāliem augsto sasniegumu sporta atlētiem, sekmējot pētījumos balstītu starpdisciplināru zināšanu pārnesi uz sabiedrībā aktuālām sporta zinātnes tēmām. Programma piedāvā trīs iespējamās specializācijas jomas, no kurām izvēlēties: biomehānika un neirozinātne, sporta slodžu fizioloģija un bioķīmija, sporta psiholoģija un sabiedrības veselība.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (35 × 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 × 350 = 350).

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds dabaszinātnēs vai datorzinātnēs vai sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai sporta zinātnē, vai sporta pedagoģijā; profesionālais ārsta grāds vai bakalaura grāds veselības aprūpē.

Papildu nosacījums studijām angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

8
BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: Bioloģija

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph, D. dabaszinātnēs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas bioloģijā. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus bioloģijas apakšnozarē. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē. Studiju programma piedāvā studijas šādās bioloģijas apakšnozarēs:

• augu fizioloģija,

• biotehnoloģija,

• botānika,

• ekoloģija,

• ģenētika,

• cilvēka un dzīvnieku fizioloģija,

• hidrobioloģija/hidroekoloģija,

• mikrobioloģija,

• molekulārā bioloģija,

• zooloģija.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, uzturzinātnē, sporta zinātnē, kā arī profesionālais ārsta grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība, un iestājpārbaudījums.

9
BIOLOĢIJAS STUDIJAS 2024/2025

Biznesa, Vadības un Ekonomikas studijas

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi),

2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2600 EUR

Studiju valoda Angļu

Studiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām. Absolvējot studiju programmu, studenti iegūs nepieciešamās zināšanas un prasmes darbam Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, kā arī publiskajā un privātajā sektorā. Studenti tiek sagatavoti analītisko un vadības funkciju veikšanai ekonomikas jomā, darbam diplomātiskajā sektorā, ekonomisko interešu lobēšanai Eiropas Savienības līmenī, turpmākām studijām doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē. Programmas vizītkarte ir starptautiskā studiju vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un eksperti. Viengadīgā programma ir bakalaura programmas “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” turpinājums, kas tās absolventiem dod iespēju iegūt maģistra grādu gada laikā.

Uzņemšanas

noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Iestājpārbaudījums (pārrunas angļu valodā + tests ekonomikas priekšzināšanu un profesionālo prasmju pārbaudei + pieredzes vērtējums + motivācijas vērtējums) (1 x 1000 = 1000); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam – jāiesniedz: 1) dzīvesgājuma apraksts (CV), kurā tiek norādīta pieredze dažādos Eiropas integrācijas jautājumos, starptautiskās un starpkultūru komunikācijas pieredze, līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs un organizācijās un 2) motivācijas vēstule, kurā tiek norādīta motivācija studēt studiju programmā “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” un iespējamās maģistra darba tēmas pamatojums.

Iepriekšējā izglītība

Iepriekšējā izlītība (PLK, 1 gads)

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālo zinātņu jomā ekonomikā, vadības zinātnē vai tām pielīdzināmā nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 kredītpunkti.

Iepriekšējā izglītība (PLK, 2 gadi)

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds ekonomikā vai vadības zinātnē; akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds citās sociālo zinātņu vai dabaszinātņu, vai humanitāro zinātņu jomās un vērā ņemama darba pieredze ekonomikas nozarē, kas ietver atbilstošas priekšzināšanas.

Papildu noteikums (vienāds gan 1 gada, gan 2 gadu programmai)

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.), citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

10 BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Ekonomika

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2600 EUR

Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu ekonomisko situāciju gan valstī kopumā, gan atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos. Studentiem ir iespēja specializēties matemātiskajā ekonomikā un industriālajā ekonomikā, kā arī veidot individuālu studiju plānu atbilstoši profesionālajām interesēm. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs –matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2023./2024. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

11 BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Grāmatvedība un audits

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds grāmatvedībā un nodokļos

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi), 2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2600 EUR

Maģistra studiju programma aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos. Programma sagatavo konkurētspējīgus grāmatvedības un audita speciālistus ar nepieciešamajām akadēmiskajām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē / ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi jeb 160 KP.

Papildu noteikumi. Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē – ar kopējo studiju ilgumu ne mazāk kā 3 gadi jeb 120 KP un 2 gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

3. variants: maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē – un 2 gadu pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

• Papildu noteikumi. Dzīvesgājuma apraksts (CV).

12
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Sabiedrības vadība

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2600 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrībai, valsts pārvaldes un pašvaldību vajadzīmbā, akadēmiski izglītotu un profesionāli kvalificētu personālu un vadītājus, kas paaugstinātu publiskā sektora veiktspēju visos tās darbības procesos daudzlīmeņu pārvaldībā, kā arī nodrošinātu Latvijas valsts attīstību un starptautisko konkurētspēju. Programma piedāvā starpdisciplināras zināšanas tiesībās, finansēs, ekonomikā, tautas attīstībā, ļauj izprast modernos virzienus publiskajā pārvaldē un vadībzinātnē, kā arī kopējās sabiedrības, politiskās un sociālekonomiskās vides, iekšējās drošības, komunikācijas un informācijas analīzes u.c. jautājumu attīstības tendences. Studējošie piedalās valdības un pašvaldību lēmumu projektu analīzē un vērtēšanā, tostarp diskutējot ar iestāžu vadītājiem. Programmu raksturo cieša sadarbība starp akadēmisko un profesionālo vidi. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes novērtējums publiskā sektora organizācijās (20 x 10 = 200).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vai tai pielīdzināma augtsākā izglītība citās izglītības jomās un vismaz 2 gadu profesionālā darba pieredze publiskā sektora organizācijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums publiskā sektora organizācijās (20 x 10 = 200).

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības jomās un vismaz 2 gadu profesionālā darba pieredze publiskā sektora organizācijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai –400.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

13
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Vadības zinības

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2600 EUR

Programma nodrošina studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību vadībzinātnē, kas ļauj kompetenti analizēt ekonomikas un vadības jautājumus. Programma ir unikāla, jo studentiem ir iespējas specializēties vairākās vadībzinātnes un praktiskās uzņēmējdarbības jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta interesēm. Studentiem tiek piedāvātas trīs apakšprogrammas – “Biznesa analīze un vadības sistēmas”, “Stratēģiskā vadīšana un līderība” un “Mārketinga vadīšana”. Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē/ekonomikas vai vadībzinātnes nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

3. variants: Bakalaura vai maģistra grāds šādās radniecīgās zinātņu nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē – un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

4. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai –400.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

14
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2024/2025

Finanšu ekonomika

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds finanšu ekonomikā

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu analītiķis (2 gadu programma)

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi), 2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2600 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamajām akadēmiskajām un profesionālajām kompetencēm darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskajā darbā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai vadībzinātnē vai tai pielīdzināma izglītība; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs –matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē – un 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai vadībzinātnē vai tai pielīdzināma izglītība.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

15
VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS
BIZNESA,
2024/2025

Projektu vadīšana

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā

Iegūstamā kvalifikācija

Projekta vadītājs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2600 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa projektu vadītājus, kas varētu sekmēt uzņēmumu, nozaru un valsts tautsaimniecības attīstību. Nodrošināt Latvijas projektu vadītāju konkurētspēju Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā. Programmas absolventi studiju laikā iegūst profesionālās kompetences visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA). Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā. Studentiem ir unikāla iespēja iegūt otru diplomu, konkursa kārtībā studējot Vācijā, Dortmundes Universitātē.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (50 × 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 × 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 × 10 = 200).

Iepriekšējā izglītība

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs.

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnēs – un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātnes vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti).

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Papildu nosacījums studijām angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

16
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2023/2024

Starptautiskais bizness

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Iegūstamā kvalifikācija

Organizācijas vadītājs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums 4 semestri (2 gadi)

Studiju valoda

Angļu

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2550 EUR

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness” ar specializāciju eksporta menedžmentā ir paredzēta topošajiem un esošajiem uzņēmumu vadītājiem. Programma un studijas angļu valodā nodrošina starptautisku vidi – ir piesaistīti ārvalstu vieslektori ar lielu biznesa pieredzi. Programmā apgūtās zināšanas un prasmes studentiem dod iespēju veiksmīgi organizēt uzņēmējdarbību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Studentiem ir unikāla iespēja iegūt otru diplomu, studējot Francijā, Parīzes Austrumu Krēteijas universitātē (Université Paris-Est Créteil). Ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs – matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījumi

• Vismaz 2 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

• Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.), citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

• Dzīvesgājuma apraksts (CV).

17
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS
2023/2024

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

PLK 2750 EUR NLK 2750 EUR

Doktora studiju programma ir vienīgā šāda veida programma Latvijā, kura aptver ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares apakšnozares.

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus pētniekus, nozares un organizāciju vadītājus, kā arī mācībspēkus, kuri spēj izstrādāt patstāvīgu pētniecisko darbu ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē. Studijās tiek iegūti oriģināli un pārbaudīti zinātniskie rezultāti, tādējādi apliecinot kompetenci pētniecības darba veikšanā ekonomikas un uzņēmējdarbības problēmu risināšanā. Programma sagatavo augsti kvalificētus nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē un starptautiski pielīdzināmu zinātnisko doktora grādu, nodrošinot tautsaimniecību ar kvalificētiem darbiniekiem.

Doktora studiju programma piedāvā studijas trīs apakšprogrammās:

• “Ekonomika un vadība”,

• “Izglītības vadība” (vairāk sk. 63. lpp.),

• “Globālā ekonomika un līderība” (angļu valodā).

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs ar vismaz 2 gadu profesionālo darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā. Jākārto iestājpārbaudījums.

18
BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS STUDIJAS 2023/2024

Datorzinātņu studijas

Datorzinātnes*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3670 EUR

Studiju programmas mērķis ir sagatavot gan augsti kvalificētus speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē, gan akadēmiski izglītotus speciālistus, kuri ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem.

Pieprasījums pēc IT speciālistiem ar katru gadu pieaug, taču vēl lielāks pieprasījums ir pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj risināt sarežģītas problēmas un ātri apgūt jaunas darbības jomas. Maģistra diploms ir iespēja gūt profesionālu attīstību un izaugsmi. Studijas programmā notiek sešās studiju specializācijās: “Datorzinātne”, “Programminženierija”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas sistēmas”, “Datorinženierija”, “Bioinformātika”. Programma divreiz ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību – Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi Euro-Inf Label.

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants (visās specializācijās): pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) datorzinātnes un informātikas zinātņu nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants (visās specializācijās, izņemot specializāciju “Bioinformātika”): pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) dabaszinātnēs, matemātikā, inženierzinātnēs, vadībzinātnē vai tai pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz 3 gadu profesionālā pieredze datorzinātnes un informātikas nozarē; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (1 x 500 = 500).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu nosacījums: dzīvesgājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam. Piezīme: piesakoties 4 semestru pilna laika klātienes studijām, jānorāda specializācija: datorinženierija; datorzinātne; programminženierija; informācijas tehnoloģijas; informācijas sistēmas; bioinformātika. Konkursa rezultāti tiek noteikti šajās specializācijās kopā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads)

Iepriekšējā izglītība: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) datorzinātnes un informātikas zinātņu nozarē ar kopējo studiju ilgumu pilna laika studijās ne mazāk kā 4 gadi un 160 kredītpunkti (240 ECTS kredītpunkti); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (augustā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

19

Datorzinātnes un matemātika: datorzinātnes

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds

zinātnes doktors(-e) Ph.D. dabaszinātnēs

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK)

Studiju ilgums PLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

7340

EUR

Doktora studiju programmas “Datorzinātnes un matemātika” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam darbam datorzinātņu un matemātikas zinātņu nozarēs, augstākajā izglītībā un tautsaimniecībā. Programma ir izveidota, balstoties Eiropas Savienības valstu pieredzē doktora līmeņa studiju īstenošanā, Latvijā atzītos prioritāros zinātnes virzienos un Latvijas Universitātē pastāvošajās akadēmiskās izglītības tradīcijās.

Programmas absolventi ir doktora līmeņa speciālisti, kuri strādā gan zinātnē (pētnieki un pasniedzēji), gan tehniski sarežģītos projektos programmēšanas industrijā. Absolventi strādā Latvijā (LU, reģionālās augstskolas, zinātniskie institūti, programmizstrādes industrija) un ārvalstīs (augstskolas un zinātniskie institūti Lielbritānijā, Zviedrijā, Norvēģijā u. c.).

Studijas notiek gan fakultātē, gan LU Matemātikas un informātikas institūtā (atsevišķos gadījumos – arī Elektronikas un datorzinātņu institūtā), to galvenā komponente ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā. Dažas no iespējamajām zinātniskā darba tēmām: kvantu skaitļošana un matemātiskā datorzinātne, valodas apstrāde un mašīntulkošana, informācijas sistēmas un programminženierija, datorinženierija un kiberfizikālās sistēmas, mākslīgais intelekts, kognitīvās zinātnes.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība apakšprogrammā “Datorzinātne un elektronika” ar specializāciju datorzinātnē un informātikā:

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) datorzinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās un iestājpārbaudījums.

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) citā nozarē ar vismaz 3 gadu darba pieredzi informācijas tehnoloģiju jomā un iestājpārbaudījums.

Iepriekšējā izglītība apakšprogrammā “Datorzinātne un elektronika” ar specializāciju elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās:

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai elektronikā un iestājpārbaudījums.

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) citā nozarē ar vismaz 3 gadu darba pieredzi informācijas tehnoloģiju vai elektrotehnikas jomā un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

20
DATORZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Fizikas, Matemātikas un Optometrijas studijas

Fizika

Kopīgā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds fizikā Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2900 EUR

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Fizikas maģistra programma ļauj iegūt padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences, specializējoties kādā no fizikas apakšnozarēm, kurās Latvijā ir konkurētspējīgs un starptautiski atzīts līmenis. Plašais izvēles kursu piedāvājums ļauj specializēties dažādos fizikas tematos (materiālu fizika; nepārtrauktās vides fizika; mīksto materiālu, biofotonikas un medicīnas fizika; kvantu fizika, spektroskopija un lāzerfizika; teorētiskā fizika) vai izvēlēties starpdisciplināru kursu kopumu atbilstoši savām interesēm. Tāpat studentiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotu fundamentālās vai lietišķās, kā arī teorētiskās vai eksperimentālās fizikas virzienu kombināciju.

Modernā, starptautiskā pētniecības vidē programma sagatavo turpmākajai karjerai uzņēmumos, valsts sektorā, universitātēs un pētniecības institūcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Programmu kopīgi realizē Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte. Tā ir specializācijās balstīta programma, kuras īstenošana notiek ciešā sasaistē ar nozares pētniecības institūtiem. Studiju laikā tiek piedāvāta iespēja iepazīt arī Latvijas vadošos inovatīvos uzņēmumus.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) fizikā vai matemātikā; vai arī pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās un sekmīgi apgūti fizikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 5 kredītpunktu apjomā) un matemātikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 4 kredītpunktu apjomā)

21
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Papildu nosacījums studijām angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 75. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

22
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Matemātika un datu zinātne

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Maģistra studiju programma sniedz inovatīvu un uz jaunākajām tehnoloģijām orientētu augstāko izglītību, sagatavojot augstākā līmeņa speciālistus ar plašām kompetencēm matemātikā un datu zinātnē darbam industrijā, finanšu, datu pārvaldības, statistikas un augsto tehnoloģiju uzņēmumos, kā arī universitātēs, institūtos un pētniecības centros Latvijā un ārvalstīs. Iestājoties students izvēlas vienu no trim apakšprogrammām:

Datu zinātne. Datu zinātnes apakšprogramma ietver matemātikas un statistikas zināšanas, programmēšanas un citas IT prasmes, darbu ar lieliem datiem, mašīnmācīšanās algoritmus un mākslīgā intelekta metodes.

Tehnoloģiju matemātika. Tehnoloģiju matemātikas apakšprogrammā studenti apgūst industriālas un inženierzinātņu modelēšanas principus, modernas un jaunas tehnoloģijas, kas bāzējas uz datu virzītām sistēmām, neironu tīkliem un skaitliskām metodēm.

Tīrā matemātika. Tīrās matemātikas apakšprogramma sniedz gan vispārējas teorētisko matemātisko metožu un programmēšanas valodu zināšanas, gan specifiskas matemātiskas struktūru zināšanas –topoloģijas, nestrikto kopu, abstraktās algebras, tāpat analītisku metožu, kvantu skaitļošanas un datorzinātnes matemātiskās zināšanas.

Studiju laikā studenti tiek iesaistīti LU Matemātikas un datorzinātnes institūta un Statistisko pētījumu datu analīzes laboratorijas un citos projektos tiek izstrādāti maģistra darbi, zinātniskas publikācijas un nozarē nozīmīgi inovatīvi projektu rezultāti.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) matemātikā; vai arī pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai sociālajās zinātnēs un sekmīgi apgūti matemātikas nozares studiju kursi (ne mazāk kā 8 kredītpunktu apjomā).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Matemātika” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Matemātiķis statistiķis” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Piezīme

Piesakoties studijām, jānorāda apakšprogramma: datu zinātne, tīrā matemātika vai tehnoloģiju matemātika. Konkursa rezultāti tiek noteikti šajās apakšprogrammās kopā.

Papildu nosacījumi studijām angļu valodā Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne mazākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

23
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Klīniskā optometrija

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā

Iegūstamā kvalifikācija

Optometrists

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK) (uzņemšana 2024. gada pavasara semestrī), nepilna laika neklātiene (NLN)

Studiju ilgums

PLK 4 semestri (2 gadi), NLK 5 semestri (2,5 gadi), NLN 5 semestri (2,5 gadi)

Budžeta vietas (programmai latviešu valodā)

Studiju valoda

PLK latviešu/angļu, NLK latviešu, NLN angļu

Studiju maksa gadā

Programmai latviešu valodā PLK 4000 EUR NLK 4000 EUR

Programmai angļu valodā PLK un NLN 6000 EUR

Optometrijas profesionālā maģistra studijas balstītas primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā un redzes zinātnē, un tās sagatavo augsti kvalificētus redzes aprūpes speciālistus – optometristus. Programma sniedz zināšanas, prasmes un kompetences ne tikai par standarta redzes defektu risināšanas iespējām, bet arī par dažādiem specifiskiem redzes korekcijas veidiem, to diagnostikas un korekcijas iespējām (kontaktkorekcija, vājredzība, binokulārās redzes traucējumi, bērnu redzes traucējumi). Studiju programma attīsta patstāvīgo un kritisko domāšanu, kā arī pētnieciskās iemaņas un prasmes.

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds optometrijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījuma kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 3 gadi)

Iepriekšējā izglītība

Pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība citā veselības aprūpes jomā vai pirmā cikla augstākā izglītība dzīvās dabas zinātnēs, ķīmijā vai fizikā, medicīnas inženierijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000)

Papildu nosacījums studijām angļu valodā (gan 2 gadu, gan 3 gadu studijām): angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.), citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

24
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Klīniskā optometrija

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds klīniskajā optometrijā

Iegūstamā kvalifikācija

Optometrists

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Studiju valoda Latviešu, angļu

Studiju maksa gadā

4000 EUR (LV)

6000 EUR (EN)

Klīniskās optometrijas profesionālās augstākās izglītības maģistra studijas ir plaša profila redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problemātikā balstītas studijas. Programmā iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst profesijas standarta “Optometrists” prasībām.

Maģistra studiju programma tiek īstenota studiju virzienā "Veselības aprūpe" atsevišķi divās plūsmās –latviešu un angļu.

Studiju programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunā redzes speciālista izaugsmi kā savas jomas speciālistam, gūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst ne tikai Latvijā definētajām optometrista profesijas standarta prasībām, darba devēja prasībām un darba tirgus specifikai, bet arī Eiropā definētajām optometrista profesijas prasībām un Pasaules Optometristu padomes definētajām 3. kategorijas prasībām (bez medikamentu pielietošanas) globālajā un uz praksi balstītajā optometrista prakses modelī, kas paredz, ka optometrists piedāvā ne tikai optikas pakalpojumus (piemeklē un izgatavo brilles un citus redzes korekcijas līdzekļus), bet arī veic primāro redzes aprūpi (redzes un redzes funkciju novērtēšanu), tostarp acs struktūru veselības stāvokļa un ar to saistīto vispārējo saslimšanu novērtēšanu, problēmstāvokļu diferencēšanu un risinājuma piedāvājumu (arī nosūtīšanu pie citiem speciālistiem tālākai diagnostikai un ārstēšanai).

Izpildot programmas prasības, tiek iegūtas plašas profesionālās prasmes un iemaņas primārās redzes aprūpes jomā – optometrijā, kā arī akadēmiskās zināšanas, prasmes un kompetences redzes zinātnē, lai varētu patstāvīgi izstrādāt pētījumus savā optometrista darba vietā vai studēt tālāk doktorantūras studijas Latvijā vai ārvalstīs.

Studiju kursu saturs tiek regulāri pārskatīts, lai nodrošinātu plašas zināšanas ar nozari saistītajos jautājumos, uzsverot jaunākās tendences un virzienus redzes aprūpes jomā, kas strauji attīstās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība* citā veselības aprūpes jomā vai pirmā cikla augstākā izglītība* dzīvās dabas zinātnēs, ķīmijā vai fizikā, medicīnas inženierijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma izglītība.

25
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Datorzinātnes un matemātika: matemātika

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds

zinātnes doktors(-e)

Ph.D. dabaszinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Doktora studiju programmas “Datorzinātnes un matemātika” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam darbam datorzinātņu un matemātikas zinātņu nozarēs, augstākajā izglītībā un tautsaimniecībā. Programma ir izveidota, balstoties Eiropas Savienības valstu pieredzē doktora līmeņa studiju īstenošanā, Latvijā atzītos prioritāros zinātnes virzienos un Latvijas Universitātē pastāvošās akadēmiskās izglītības tradīcijās.

Programmas absolventi ir doktora līmeņa speciālisti, kuri strādā zinātnē (pētnieki un pasniedzēji) un piedalās un vada tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Programma sagatavo gan darbam matemātikā un lietišķajā matemātikā, gan akadēmiskajai darbībai augstskolās, institūtos un dažādās tautsaimniecības nozarēs. Absolventi strādā gan Latvijā (LU, reģionālās augstskolas, zinātniskie institūti, programmizstrādes industrija), gan ārvalstīs.

Studijas notiek Zinātņu mājā jaunajā Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, to galvenā komponente ir zinātniskais darbs augsti kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) datorzinātnēs vai matemātikā un iestājpārbaudījums.

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) citā nozarē ar vismaz 3 gadu pieredzi matemātikas jomā un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

26
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: fizika, astronomija un mehānika

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. dabaszinātnēs

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas fizikā, astronomijā un mehānikā. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publicēšanu un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus fizikas, astronomijas un mehānikas apakšnozarēs. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā vidē.

Studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu šādās apakšnozarēs:

• astrofizika un fundamentālā astronomija,

• cietvielu fizika,

• ķīmiskā fizika,

• lāzeru fizika un spektroskopija,

• materiālu fizika,

• medicīniskā fizika,

• polimēru un kompozītmateriālu mehānika,

• šķidrumu un gāzu mehānika.

Uzņemšanas

noteikumi

Iepriekšējā izglītība:

Specializējoties dabaszinātņu zinātnes nozarē “Fizika un astronomija”: Otrā cikla augstākā izglītība fizikā, optometrijā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijās, materiālzinātnē, inženiertehnikā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Specializējoties inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātnes nozarē “Materiālzinātne”: Otrā cikla augstākā izglītība fizikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijās, materiālzinātnē, inženiertehnikā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

27
FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas

LU un RTU kopīgā doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. dabaszinātnēs

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

9300 EUR

Studiju valoda

Angļu

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas klases speciālistus augstas enerģijas daļiņu fizikā, paātrinātāju tehnoloģijās un citos ar šiem zinātnes virzieniem cieši saistītos zinātnes virzienos, piemēram, daļiņu detektoru sistēmu attīstīšanā un paātrinātāju fizikā.

Studiju programma sniedz studentiem pilnvērtīgu teorētisko zināšanu bāzi, kuras nepieciešamas pētnieciskā darba veikšanai attiecīgajā zinātnes virzienā. Studenti apgūst dažādas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šādam pētnieciskajam darbam, piemēram, programmēšanas un datormodelēšanas prasmes. Programmas laikā studenta fokuss tiek vērsts uz pētniecisko darbu, kura izpildes laikā students iegūst nepieciešamo pieredzi, zināšanas, prasmes un kompetences, lai spētu attīstīt pētniecisko karjeru attiecīgajā zinātnes virzienā. Studentiem tiek nodrošināta iespēja pavadīt laiku atbilstošā laboratorijā, piemēram, CERN, uzturoties tur ilga laika komandējumā.

Beidzot studijas, students ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu patstāvīgus pētījumus, apkopotu un analizētu iegūtos rezultātus, kā arī vadītu un organizētu zinātnisko darbu.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

28 FIZIKAS, MATEMĀTIKAS UN OPTOMETRIJAS STUDIJAS 2024/2025

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studijas

Ģeogrāfija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Ģeogrāfijas maģistra studiju programma nodrošina studējošajiem mūsdienu ģeogrāfijas teorijā un praksē balstītas zināšanas un pētniecības iemaņas, sagatavo speciālistus telpisku, dabas un cilvēku vides problēmu integrētā risināšanā akadēmiskā un profesionālā jomā. Programma sniedz zināšanas par ģeogrāfijas zinātnes kopējām attīstības aktualitātēm un tendencēm, nozīmīgākajām koncepcijām, pieejām un metodoloģijām ģeogrāfijas apakšnozarēs. Studenti apgūst zināšanas un iegūst izpratni par mijiedarbības procesiem ģeogrāfiskajā telpā un darba tirgū nepieciešamās praktiskās iemaņas kompleksu problēmu identificēšanā un risināšanā. Studiju programma pastāvīgi tiek aktualizēta atbilstoši ģeogrāfijas nozares attīstības tendencēm, darba devēju un absolventu ieteikumiem.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība dabaszinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 125.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Ģeogrāfija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam Jāiesniedz dzīvesgājuma apraksts (CV).

29
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Ģeoloģija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Darba tirgū Latvijā ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem ģeoloģijā. Studiju programma sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas prasmes un pētījumu metožu apguvi, kā arī mūsdienīgas teorētiskās zināšanas nozarē kopumā un tās apakšnozarēs. Studiju programma ir orientēta uz speciālistu sagatavošanu pazemes ūdens, grunts un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, kā arī zinātniskajai pētniecībai kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, lietišķajā ģeoloģijā un pamatiežu ģeoloģijā. Lekcijas un seminārus auditorijās papildina praktiskie darbi ar mūsdienīgām iekārtām aprīkotās laboratorijās. Studiju procesa būtiska sastāvdaļa ir lauka pētījumi atsegumos, karjeros un citos ģeoloģiskajos objektos dažādos Latvijas novados.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība dabaszinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300). Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz dzīvesgājuma apraksts (CV).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Ģeoloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

30 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Vides zinātne

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu

maģistra grāds vides zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē. Tā ir interdisciplināra zinātne, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma veidota atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (pārrunu veidā) (1 x 300 = 300).

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnē.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

31 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Telpiskās attīstības plānošana

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālā maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā

Iegūstamā kvalifikācija

Telpiskās attīstības plānotājs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju

maksa gadā

3000 EUR

Studiju programma “Telpiskās attīstības plānošana” nodrošina augstāko profesionālo maģistra izglītību. Tā sniedz pamatzināšanas un praktiskas iemaņas plānošanā, kuras nepieciešamas nākotnes pilsētu, reģionu un vietu attīstībai. Tās ietver prasmes telpiskās attīstības vadīšanai atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek radoši, apgūstot telpiskās attīstības un stratēģisko plānošanu un projektu vadību, studentiem dodoties praksēs un ciešā sadarbībā ar darba devējiem izstrādājot kursa darbus konkrētām teritorijām un vietām un plānošanu iekļaujot pilsoniskā, sabiedriskā procesā.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 450 = 450) + papildus – darba pieredzes vērtējums teritorijas attīstības plānošanā, ja tāda ir (pieredzes izklāsts atbilstoši studiju programmas profilam teritorijas attīstības plānošanā, ja darba pieredze ir ne mazāk kā 1 gads) (1 x 50 = 50).

Iepriekšējā izglītība

Akadēmiskā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā (vai tām pielīdzināma) augstākā izglītība inženierzinātņu, dabaszinātņu vai sociālo zinātņu jomā.

Papildu noteikumi

Darba pieredzes atbilstoši studiju programmas profilam teritorijas attīstības plānošanā apstiprinājumam dzīvesgājuma apraksts (CV).

32 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: ģeogrāfija

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. dabaszinātnēs

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas ģeogrāfijā. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus ģeogrāfijas apakšnozarē. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Studiju programma piedāvā studijas šādās ģeogrāfijas apakšnozarēs:

• cilvēka ģeogrāfija,

• dabas ģeogrāfija,

• lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika,

• reģionālā un vides ģeogrāfija.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Specializējoties dabaszinātņu zinātnes nozarē “Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes”: otrā cikla augstākā izglītība dabaszinātnēs, vides inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Specializējoties sociālo zinātņu zinātnes nozarē “Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija”: otrā cikla augstākā izglītība dabaszinātnēs, ekonomikā un uzņēmējdarbībā, socioloģijā un sociālajā darbā, sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

33 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: ģeoloģija

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. dabaszinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas ģeoloģijā. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus ģeoloģijas apakšnozarē. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas zinātnes apakšnozarēs:

• kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija,

• lietišķā ģeoloģija,

• pamatiežu ģeoloģija.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Specializējoties dabaszinātņu zinātnes nozarē “Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes”: otrā cikla augstākā izglītība dabaszinātnēs, vides inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

34 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: vides zinātne

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. dabaszinātnēs

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas vides zinātnē. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus vides zinātnes apakšnozarē. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Studiju programma piedāvā studijas šādās vides zinātnes apakšnozarēs:

• vides ķīmija un ekotoksikoloģija,

• dabas aizsardzība,

• vides inženierzinātne,

• vides pārvaldība.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Specializējoties dabaszinātņu zinātnes nozarē “Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes”: otrā cikla augstākā izglītība dabaszinātnēs, vides inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

35 ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Valodu un kultūras studijas

Anglistika

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Angļu valoda, literatūra un valodas apguve”

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds anglistikā

Studiju forma Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Angļu

Apakšprogramma dod iespēju apgūt padziļinātas zināšanas angļu valodas, literatūras, kultūras norišu un valodas apguves procesu detalizētai izpratnei, prasmes digitālo datu mūsdienīgu pārvaldības  paņēmienu lietpratīgai izvēlei un lietojumam konkrētu darba uzdevumu veikšanai,  problēmsituāciju risināšanas prasmes, kas saistītas, piemēram, ar kultūras norišu, valodas lietojuma un apguves aktualitātēm starpkultūru un daudzkultūru kontekstā Latvijā un  ārpus tās, tāpat arī attīstīt analītisku, kritisku pieeju un radošumu gūto teorētisko atziņu veiksmīgam lietojumam profesionālā darbībā dažādās jomās un pētniecībā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (0,3 x 1000 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (35 x 10 = 350) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (0,3 x 1000 = 300), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

36
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 7 (“labi”);

Papildu noteikumi

1) Latvijas valstspiederīgajiem – personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā));

2) ārvalstniekiem, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs: nepieciešama angļu valodas prasme saskaņā ar vispārīgo nosacījumu 1.12. punktu; vidējai atzīmei studiju kursos iepriekšējās izglītības līmenī jābūt vismaz 60% no maksimālās.

Iestājpārbaudījuma saturs: motivācijas vēstule un pārrunas, pēc kurām tiek novērtētas reflektanta zināšanas un viņu izpratne valodniecībā un literatūrzinātnē maģistra studiju programmas sekmīgai apguvei.

37 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Anglistika

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Tulkošana”

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds tulkošanā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Angļu

Apakšprogramma sniedz iespēju apgūt tulkotāja un mutiskā tulka profesijai nepieciešamās praktiskās iemaņas augstākā līmenī, attīstīt analītisko domāšanu, izkopt pārliecinošu runas prasmi, spējas risināt problēmas un veikt radošu tulkojumu, kas atšķir cilvēka tulkojumu no mašīntulkojuma, iemācīties strādāt ar dažādiem tulkošanas rīkiem un veikt mašīntulkojuma pēcrediģēšanu. Apakšprogramma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar ES institūcijām, un tās pamatmērķis ir sagatavot profesionālus tulkus un tulkotājus darbam ES tulkošanas tirgū. Programmas mācībspēkiem ir liela pieredze darbā ES institūcijās, kontakti, LU profesionālo tulkošanas maģistra programmu pastāvēšanas ilgajā laikā izveidota sadarbība ar Eiropas Tulkošanas maģistra tīkla (EMT) un citām ārvalstu universitātēm Porto, Viļņā, Tallinā un citās pilsētās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā un literatūrzinātnē, citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība* vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 600. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Papildu noteikumi

1) personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta angļu valodā, ir nepieciešama angļu valodas prasme, kuru apliecina vispārīgo nosacījumu 1.13. punktā minēto starptautisko angļu valodas testu rezultāti vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu skalā)) vai vērtējums iestājpārbaudījumā; 2) latviešu valodas prasme vismaz C1 līmenī. Valodas prasmes līmenis tiek pārbaudīts iestājpārbaudījumā.

Iestājpārbaudījuma saturs: rakstisks tulkojums no latviešu valodas angļu valodā, mutisks tulkojums no latviešu valodas angļu valodā, intervija.

38 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025
*bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Latviešu valodas, literatūras un kultūras studijas

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds latviešu valodas, literatūras un kultūras studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Latviešu

Studiju programma sagatavo augsti kvalificētus maģistra līmeņa speciālistus, kuri pārzina latviešu nacionālās kultūras bagātību, orientējas aktuālajos kultūras procesos un spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus nozares problēmām. Absolventi veic patstāvīgus un inovatīvas ievirzes pētījumus kādā no latviešu filoloģijas nozarēm, izmantojot mūsdienu pētniecības metodes. Viņi spēj sekmīgi konkurēt Latvijas, Eiropas un citos darba tirgos, un viņu intelektuālais potenciāls ceļ kultūras, izglītības un zinātnes iestāžu, plašsaziņas līdzekļu, reklāmas, sabiedrisko attiecību darbības efektivitāti un kvalitatīvu izaugsmi, kā arī sekmē sabiedrības kopumā un ikviena dzīves kvalitāti Latvijā. 2024./2025. akadēmiskajā gadā programma piedāvā kursus no valodniecības, literatūrzinātnes kultūrstudiju un datorlingvistikas kursu kopām.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400); Iepriekšējās izglītības.

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Papildu nosacījums

Latviešu valodas prasme vismaz C1 līmenī: 1) pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība iegūta latviešu valodā vai 2) apliecinājumi par latviešu valodas prasmi, kas atbilst vismaz C1 līmenim, vai 3) valodas prasmes līmenis tiek pārbaudīts iestājpārbaudījumā.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Latvistika” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

39
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Āzijas studijas

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu

maģistra grāds

Āzijas studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Orientālistikas maģistra programma sagatavo augsta līmeņa Āzijas speciālistus ar labām zināšanām gan par visu Āziju, gan izvēlētā reģiona valodu un kultūru. Programma sniedz iespējas apgūt arābu, japāņu, korejiešu vai ķīniešu valodas prasmes augstākajā līmenī. Valodu apmācībā tiek piesaistīti speciālisti, kuri māca savu dzimto valodu. Programmā tiek izmantota starpdisciplināra pieeja, kas attīsta zinātniskā darba iemaņas un stiprina konkurētspēju mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Āzijas studijas” un “Austrumu –Rietumu starpkultūru studijas” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 6 (“gandrīz labi”).

Papildu noteikumi

Prasme kādā no programmā pārstāvētajām Austrumu valodām atbilstoši specializēto reģiona studiju apguvei, ko apliecina dokuments par valodas apguvi vidējā līmenī (divu, trīs gadu studijas); ķīniešu valodas prasmi var apliecināt arī HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) – vismaz 4. līmenis, japāņu valodas prasmi – JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) – vismaz N3 līmenis, arābu un turku valodas prasmi – TELC (European Language Certificates) – vismaz B1, korejiešu valodas prasmi – vismaz TOPIK 1. līmenis.

40 VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

kultūrstudijas

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Ģermānistika”

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds ģermānistikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Vācu, latviešu, angļu

Apakšprogramma “Ģermānistika” sagatavo kompetentus ģermānistikas speciālistus un sniedz izglītību, kas kvalificē pievērsties zinātniskajai pētniecībai Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu ģermānistikas aktuālo jautājumu izpētē. Vāciskajā kultūrvidē balstītie valodniecības, literatūrzinātnes, kā arī mediju un kultūras zinību kursi izgaismo dažādus ģermānistikas aspektus kopējā humanitāro zinātņu kontekstā. Starpkultūru skatījumā – Baltija–Vācija–Skandināvija – īpaša uzmanība ir pievērsta Baltijai svarīgo vēsturisko un mūsdienās aktuālo saikņu izzināšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju studijām ar obligāto daļu latviešu valodā 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Vācu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā, kā arī ar obligāto daļu angļu valodā

Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta vācu valodā, nepieciešama vācu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko vācu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 75. lpp.) vai citi apliecinājumi par vācu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums vācu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)).

Papildu nosacījumi tikai studijām ar obligāto daļu angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

2024/2025

41
Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Klasiskās

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds klasiskajās studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

studijas”

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Latviešu, angļu

Latvijā unikālā klasisko studiju apakšprogramma sniedz padziļinātas filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, piedāvājot seno valodu (latīņu un sengrieķu), antīkās literatūras un kultūras, mitoloģijas, retorikas un tekstveides jomas jautājumu izziņu un iepazīstot to ietekmi uz vērtībsistēmas izveidi vēlāko laiku Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona kultūrainā. Līdztekus intelektuālām kompetencēm – visupirms valodu un kultūrprocesus izvērtējošai domāšanai – apakšprogramma attīsta arī studējošo praktiskās kompetences atbilstīgi mūsdienu pasaules aktualitātēm, jo īpaši retorikas un publiskas runas, grieķu/latīņu tulkošanas un atdzejas, kā arī digitālās vides izmantojuma prasmes.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 kredītpunktu (6 ECTS) apjomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība) un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 kredītpunktu (6 ECTS) apjomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un apgūta vismaz viena klasiskā (latīņu/sengrieķu) valoda 4 kredītpunktu (6 ECTS) apjomā, kā arī viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Klasiskā filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

42
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

kultūrstudijas

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Romānistika”

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds romātistikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda

Franču, spāņu, itāļu, latviešu, angļu

Apakšprogramma “Romānistika” ir vienīgā programma Latvijā, kas sagatavo augsti kvalificētus franču, spāņu un itāļu valodas speciālistus maģistra līmenī. Tā ir starpdisciplināra un daudzvalodīga apakšprogramma valodniecībā, literatūrzinātnē un kulturoloģijā, kas piedāvā specializēties vienā vai divās valodās. Programma iekļauj profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu mācīšanā un tulkošanā un sagatavo doktorantūrai. Akadēmiskā izglītība romānistikas jomā ir starpdisciplināri saistīta ar studijām vēsturē, ģeogrāfijā, ekonomikā, diplomātijā, politikā u. tml., nodrošinot augstu programmas absolventu kompetenci darbam romāņu areāla valstu starptautisko attiecību jomā un spēju analizēt romāņu valodās runājošo valstu dinamiskos procesus. Studijas notiek franču, spāņu vai itāļu valodā (pēc studējošo izvēles), atsevišķi kursi ir latviešu vai angļu valodā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule. 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju studijām ar obligāto daļu latviešu valodā 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Franču filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā, kā arī ar obligāto daļu angļu valodā Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta franču, spāņu vai itāļu valodā, nepieciešama franču, spāņu vai itāļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko franču, spāņu vai itāļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 75. lpp.) vai citi apliecinājumi par franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums franču, spāņu vai itāļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)). Franču, spāņu vai itāļu valodas prasmi var apliecināt arī LU romānistikas nodaļas itālistikas, ibēristikas vai franču valodas un frankofonijas centru speciālistu atzinums reflektantu kvalificēšanās pārbaudē intervijas formā.

Papildu nosacījumi tikai studijām ar obligāto daļu angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

43
Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS
2024/2025

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas

Maģistra studiju programma

Apakšprogramma “Rusistika

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds rusistikā un slāvistikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

un slāvistika”

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Studiju valoda Krievu, latviešu, angļu

Apakšprogramma “Rusistika un slāvistika” sagatavo augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu un slāvu valodniecības un literatūrzinātnes jomā. Apakšprogramma ir orientēta uz reģionālajām un starpkultūru studijām, īpaša uzmanība tiek pievērsta krievu valodas un literatūras funkcionēšanai plašā sociālkultūras kontekstā, slāvu valodu un literatūras raksturojumam teorētiskā līmenī, kā arī slāvu valodu un literatūras kontaktiem ar latviešu valodu, literatūru un kultūru.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība valodniecībā, literatūrzinātnē vai kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās zinātnēs vai pedagoga izglītībā (valodu, literatūras un/vai kultūras skolotāja izglītība); konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350); minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule. 3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citā nozarē un viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (35 x 10 = 350) + iestājpārbaudījums (1 x 350 = 350), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 100. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz motivācijas vēstule. Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju studijās ar obligāto daļu latviešu valodā 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Filoloģija” apakšprogrammas “Krievu filoloģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”).

Papildu nosacījumi studijām ar obligāto daļu latviešu valodā, kā arī ar obligāto daļu angļu valodā Personām, kurām iepriekšējā izglītība nav iegūta krievu valodā, nepieciešama krievu valodas prasme, kuru apliecina vērtējums krievu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)) vai LU krievu valodas kā svešvalodas eksaminācijas centra izsniegts sertifikāts, izņemot gadījumus, kad krievu valoda ir dzimtā valoda.

Papildu nosacījumi tikai studijām ar obligāto daļu angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

44
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Valodu un kultūru studijas

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju valoda

latviešu un angļu (apakšprogrammas “Valodniecība un literatūrzinātne” valodniecības modulī)

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Starpdisciplināra doktora studiju programma “Valodu un kultūru studijas” ir vienīgā Latvijā, kas visaugstākajā līmenī pētniecībā balstītās studijās piedāvā padziļinātu zināšanu apguvi šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:

• valodniecības un literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: vispārīgā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība, lietišķā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, latviešu diahroniskā valodniecība, baltu valodniecība, ģermāņu valodniecība, romāņu valodniecība, slāvu valodniecība, somugru valodniecība, orientālistika, klasiskā filoloģija, latviešu literatūras vēsture, literatūras teorija, salīdzināmā literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture, mitoloģija –apakšprogrammā “Valodniecība un literatūrzinātne” (izvēloties valodniecības vai literatūrzinātnes studijas);

• mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozarē ar apakšnozarēm: latviešu folkloristika, salīdzināmā folkloristika, cittautu folkloristika, teātra un kino vēsture un teorija – apakšprogrammā “Folkloristika, teātra vēsture un teorija” (izvēloties folkloristikas vai teātra vēstures un teorijas studijas).

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs; iestājpārbaudījums.

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) sociālajās zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība citā zinātņu jomā; viena gada profesionālā/radošā pieredze ar humanitārajām zinātnēm saistītā jomā; iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā papildu angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

45
VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS 2024/2025

Tiesību zinātņu studijas

Pirmstiesas izmeklēšana

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

Iegūstamā kvalifikācija

Jurists

Studiju forma

Nepilna laika klātiene Studiju ilgums

5 semestri (2 gadi un 5 mēneši)

Budžeta vietas

Studiju maksa

gadā

Valsts budžets

Studēt var tikai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas. Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē atbilstoši Latvijas izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenim, īstenojot valsts vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē, kuras balstās stingros un labi apgūtos nozares teorētiskajos pamatos, ir atbilstošas jurista profesijas standartam, ir praktiski piemērojamas un dod iespējas programmas absolventiem patstāvīgi veikt jurista profesionālo darbību un teorētiskus pētījumus.

Tiks apgūti šādi studiju kursi: “Tiesību teorijas, filozofijas, socioloģijas un Latvijas tiesību vēstures problēmjautājumi”, “Mūsdienu valststiesības”, “Mūsdienu nacionālās privāttiesības”, “Komerctiesības”, “Privāttiesisko strīdu risināšanas tiesiskie mehānismi”, “Starptautisko publisko un Eiropas Savienības tiesību aktuālie jautājumi”, “Prakse jurista profesijā (krimināltiesiskajā jomā)” u. c.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē vai bakalaura grāds tiesību zinātnē, ja akadēmiskajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apjomā.

Īpaši nosacījumi

Nodarbinātība Izmeklēšanas iestādē vai prokuratūrā. Reflektantus imatrikulē atbilstoši konsorcija

“Iekšējās drošības akadēmija” nosacījumiem un saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopoto sarakstu, ievērojot izmeklēšanas iestāžu noteiktās atlases prasības un vērtēšanas kritērijus.

46
TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais

maģistra grāds

tiesību zinātnē

Iegūstamā kvalifikācija

Jurists

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3100 EUR

Studiju programma ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Pieejams plašs izvēles kursu klāsts – tostarp kursi angļu valodā. Saskaņā ar valsts noteiktajiem standartiem paredzētas trīs veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst šādus kursus: komerctiesības, tirgus, konkurence un saimnieciskās darbības vadības tiesības, starptautiskās privāttiesības un starptautisko cilvēkprocesu, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas aktuālos jautājumus, juridisko metožu mācību, konsticionālo tiesību procesa tiesības. Programmas noslēgumā jākārto valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu

Vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + iestājpārbaudījums (60 x 10 = 600).

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts budžeta finansētu studiju vietu

Vidējā svērtā atzīme (100 x 10 = 1000).

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds tiesību zinātnē vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ja šajās programmās apgūti tiesību zinātnes kursi vismaz 80 kredītpunktu apjomā.

47 TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Tiesības un organizāciju pārvaldība

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē

Studiju forma

Nepilna laika klātiene

Studiju ilgums 1,5 gadi

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Studiju programmas saturs pielāgots Latvijas publiskajā un privātajā sektorā strādājošo vajadzībām –vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Programmas gaitā apgūtās zināšanas būs praktiski piemērojamas tā, lai absolventi spētu veikt sekmīgu profesionālo darbību: sagatavot juridisko dokumentāciju, nodrošināt klientu interešu tiesisko pārstāvību, analizēt sarežģītus problēmjautājumus un pieņemt argumentētus lēmumus, lietojot teoriju, kā arī juridiskās metodes.

Studiju programmā var apgūt šādus studiju kursus: “Korporatīvās pārvaldības tiesības”, “Latvijas tiesiskās sistēmas pamatjēdzieni”, “Līgumtiesības un īpašuma tiesības”, “Personāla vadības juridiskie aspekti”, “Valsts institucionālā sistēma un administratīvais process”, “Intelektuālais īpašums uzņēmējdarbībā”, “Juridisko dokumentu izstrādes praktiskie aspekti”, “Juridisko strīdu risināšanas mehānismi”, “Konkurences tiesības”, “Krimināltiesisko risku analīze komercdarbībā un organizāciju vadībā”, “Personas datu un komercnoslēpuma pārvaldība”, “Publisko iepirkumu vadība”, “Starptautiskās (Eiropas) darba tiesības”, “Starptautiskās mediju tiesības”.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

• Bakalaura grāds vismaz 4 gadu ilgās studijās vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība).

• Bakalaura grāds, kas iegūts 3 gadus ilgās studijās, un maģistra grāds.

48 TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Tiesību zinātne

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

PLK 3450 EUR NLK 2550 EUR

Studiju programmas mērķis ir dot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai un augsti kvalificētu tiesību zinātnieku sagatavošanai akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. Programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām ar to, ka pieejams visplašākais specializācijas virzienu klāsts, aptverot visas tiesību zinātnes apakšnozares: tiesību teoriju un vēsturi, valsts tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, policijas tiesības, kā arī kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnē vai tam pielīdzināma izglītība tiesību zinātnē. Pirms uzņemšanas studiju programmā vēl notiek iestājpārrunas. Jākārto iestājpārbaudījums.

49
TIESĪBU ZINĀTŅU STUDIJAS 2024/2025

Ķīmijas un Darba aizsardzības studijas

Ķīmija

Maģistra studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2900 EUR

Programmas galvenie uzdevumi: apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos, apgūt priekšstatus par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību un padziļināti apgūt zināšanas un kompetences kādā no izvēlētajām apakšnozarēm: analītiskajā ķīmijā, organiskajā un biomolekulārajā ķīmijā vai fizikālajā ķīmijā. 2017. gadā šai programmai Eiropas Ķīmijas tematiskā tīkla asociācija (ECTNA) ir piešķīrusi kvalitātes zīmi “Chemistry Euromaster”, kas atjaunināta 2024. gadā. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam zinātniskās pētniecības iestādēs, ķīmijas un farmācijas ražošanas uzņēmumos, kvalitātes kontroles laboratorijās, vides aizsardzības un mācību iestādēs, kā arī citos uzņēmumos saistībā ar ķīmiju un dabaszinātnēm. Absolventiem ir iespējas arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārvalstīs. Visiem studentiem ir plašas iespējas veikt zinātniskos pētījumus izvēlētajā apakšnozarē gan Universitātē, gan savās nākamajās darbavietās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība) ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, farmācijā, pārtikas tehnoloģijā, materiālzinātnēs un biotehnoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība) dabaszinātnēs, inženierzinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).

Papildu nosacījums studijām angļu valodā: angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

50 ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Darba vides aizsardzība un ekspertīze

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā

Iegūstamā kvalifikācija

Darba aizsardzības vecākais speciālists

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

2 semestri (1 gads), 4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā 2070 EUR

Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt vispusīgas zināšanas par pasaulē un Latvijā populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm, ergonomiku, veselības veicināšanu un darba aizsardzības sistēmas kvalitātes vadīšanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas studentiem ir iespēja realizēt praksē dažādās Latvijas organizācijās. Studiju kursi “Darba vides ekspertīze”, “Ergonomikas pamati”, “Darba tiesību pamati un juridiskie aspekti” un “Veselības veicināšana darbā” ir veltīti vispusīgām zināšanām par pasaulē populārākajām darba vides risku novērtēšanas metodēm un ergonomiku, padziļinātām zināšanām veselības veicināšanai darbā un arodtoksikoloģijā, kā arī atziņām par ilgtspējīgu vides attīstību.ņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 200. Iepriekšējā izglītība

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs.

• Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās izglītības jomās ar ne mazāk kā 2 gadu darba pieredzi darba aizsardzībā.

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gadi)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”.

51
ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums 6 semestri ( 3 gadi)

Studiju valoda Latviešu, angļu

Studiju maksa gadā 2800 EUR

Studiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība” ir starpdisciplināra, kas ietver sociālās, inženiertehniskās disciplīnas, tostartp informāciju tehnoloģijas (IT) un digitalizāciju, darba un veselības aizsardzības jomu, tostartp drošības kultūru, dizainu, psiholoģiju un pedagoģiju, vadībzinātnes, tostartp sistēmu, projektu un procesu pārvaldību.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetencēm par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību, kā arī iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.mšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Uzņemšanas noteikumi

Studiju programmas saturs caur programmā ietverto zinātniski pētniecisko, zināšanu veidošanas un pārneses, aprobēšanas darbu un specializācijas kursiem ir pārdomāti veidots šādās galvenajās satura grupās.

Zinātnes modulis:

Modulī ietilpst promocijas darba izstrāde, pētniecisko darbu atbalstošie zinātniskās metodoloģijas studiju kursi, doktorantu semināri (kolokviji) promocijas darbu apspriešanai un pilnveidošanai un promocijas eksāmeni (specialitātē un svešvalodā).

Specializācijas modulis:

Modulī studenti apgūs dažādus padziļinātus specializācijas studiju kursus saistībā ar cilvēkfaktoru un ergonomiku, tostarp padziļinātas zināšanas par subjektīvajām un objektīvajām metodēm, mūsdienu cilvēkfaktora – ergonomikas, arodveselības un drošības teorijām, sistēmu drošību un risku novērtēšanu. Papildus tiks apgūta darba kognitīvā inženierija, darba psiholoģija, biomehānika un antropometrija.

Iepriekšējā izglītība

1) Maģistra grāds sociālajās zinātnēs: ekonomikā un uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnē, izglītības zinātnēs, psiholoģijā, darba aizsardzībā, inženierzinātnēs, dabaszinātnēs: bioloģijā un ķīmijā,  datorzinātnēs un informātikā, vides pārvaldībā, medicīnā, farmācijā un veselības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība.

Darba pieredze ar iepriekš iegūto izglītību un nepieciešamajām priekšzināšanām saistītos darba procesos vismaz 2 gadi.

52 ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Dabaszinātnes: ķīmija

Doktora studiju programma

Iegūstamais

grāds

Zinātnes

doktors (Ph. D.)

ķīmijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika

klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi),

NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

3300 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī profesionāļus lietišķajai pētniecībai, tautsaimniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam, kuru zināšanas, iemaņas un kompetences atbilst prasībām, kādas pastāv starptautiski, ņemot vērā Latvijas darba tirgus vajadzības.

Doktora studijas sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zināšanas ķīmijā. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un veikt patstāvīgus pētījumus ķīmijas apakšnozarē. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publicēšanu un promocijas darba sagatavošanu. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes un citās iestādēs, kā arī augsta kvalifikācija un spēja konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Studiju programmas uzdevumi ķīmijas apakšnozarē:

• demonstrēt sistemātisku izpratni par ķīmijas zinātni, augstas teorētiskās un praktiskās zināšanas un meistarību šādās pētniecības jomās: analītiskajā, organiskajā, neorganiskajā, fizikālajā ķīmijā vai izglītības ķīmijā;

• attīstīt spējas, kas saistītas ar kritisko domāšanu, analīzi un argumentāciju, lai palielinātu intelektuālo potenciālu valstī;

• izstrādājot oriģinālus pētnieciskos darbus, paplašināt zināšanu robežas ķīmijā un publicēties starptautiski citējamos žurnālos;

• iegūt zināšanas, kas piemērotas profesionālam darbam vadošos amatos ar ķīmisko rūpniecību saistītās ražošanas nozarēs, valsts institūciju dienestā vai karjeras attīstībai akadēmiskajā pētniecībā;

• attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un komunikācijas prasmes.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība bioloģijā, fizikā, ķīmijā, ķīmijas tehnoloģijā, materiālzinātnē, farmācijā vai tām pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

53
ĶĪMIJAS UN DARBA AIZSARDZĪBAS STUDIJAS
2024/2025

Medicīnas un Veselības

aprūpes studijas

Epidemioloģija un medicīniskā statistika

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds sabiedrības veselībā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Studiju maksa gadā

2400 EUR

Maģistra studiju programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētus epidemioloģijas un medicīniskās statistikas speciālistus Latvijas un Baltijas veselības sistēmai reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, kuri pārzina un izstrādā epidemioloģisko un citu pētījumu metodoloģiju, spēj veikt sarežģītu datu analīzi un interpretēt rezultātus, balstoties uz jaunākajām starptautiskajām atziņām un atbilstoši starptautisko organizāciju pieprasītajiem standartiem.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (40 x 10 = 400) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (15 x 20 = 300).

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, psiholoģijā, socioloģijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs vai citā pielīdzināmā augstākā izglītībā.

Papildu nosacījums studijām angļu valodā

Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

54 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Farmācija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2400 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot studējošos darbam farmācijas nozares uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Sniegt studentiem atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs, kā arī sagatavot patstāvīgai pētniecībai un veiksmīgai maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Programmas absolvents būs apguvis teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un vielām, kas tiek izmantotas zāļu ražošanā, kā arī pārzinās zāļu ražošanas tehnoloģijas, kvalitātes kontroli un uzglabāšanu, pratīs sniegt konsultācijas par zāļu lietošanu un pārzinās normatīvos aktus, kas regulē farmācijas nozari.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība farmācijā.

55 MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Māszinības

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Studiju forma Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

1700 EUR

Studiju programmas mērķis ir attīstīt studējošo profesionālās kompetences, zinātniski pētnieciskās prasmes, kā arī spējas kritiski izvērtēt un lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinībās.

Studijas sniedz padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, veicina māsu profesionālo izaugsmi un vairo intelektuālo potenciālu. Absolventi gūst prasmes nozares izglītības vadībā un spēj nodrošināt pedagoģiskos procesus augstskolās.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (60 × 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 × 10 = 400).

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, akadēmiskais veselības zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.

56
MEDICĪNAS UN VESELĪBAS APRŪPES STUDIJAS 2024/2025

Psiholoģijas un Mākslas studijas

Skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija

Skolotājs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

2 semestri (1 gads)

Budžeta vietas

Programmu īsteno

Rīgā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju studējošajiem ar bakalaura vai maģistra grādu kādā zinātņu nozarē (vai tai pielīdzināmā nozarē augstākajā izglītībā), kas nav pedagoģija, bet atbilst apgūstamajai mācību jomai, attīstīt pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūt skolotāja kvalifikāciju atbilstīgi profesijas standartam “Skolotājs”, studējot vienā no mācību jomu moduļiem (tehnoloģiju joma, dabaszinātņu mācību joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma, matemātikas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, valodu mācību joma, veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma), lai veiktu profesionālu pedagoģisko darbību kādā no izglītības pakāpēm un veidiem.

Uzņemšanas noteikumi

Atlase notiek no februāra līdz aprīļa beigām trīs kārtās: studentiem jāiesniedz pieteikuma anketa (atrodama vietnē www.macitspeks.lv); darbs grupā un lomu spēle; jāpiedalās intervijā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (tiek organizēts divās kārtās, vērtējot orientāciju uz cilvēku, risinājumu un attīstību) (1 x 500 = 500).

Iepriekšējā izglītība

1. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība atbilstošās zinātnes nozares izvēlētajā mācību jomā – valodu (latviešu valoda un literatūra, krievu valoda un literatūra, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

2. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un studiju programmā apgūti studiju kursi 12 kredītpunktu apjomā atbilstoši izvēlētajai mācību jomai – valodu (latviešu valoda un literatūra, krievu valoda un literatūra, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

3. variants: bakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar mācību jomu nesaistītā nozarē, bet LU kvalifikācijas pārbaudes eksāmenā izvēlētajā mācību jomā – valodu (latviešu valoda un literatūra, krievu valoda un literatūra, angļu valoda, franču valoda, zviedru valoda, vācu valoda, spāņu valoda), matemātikas, tehnoloģiju, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes, sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā – iegūts vērtējums “ļoti labi” vai “teicami”, vai “izcili” (8–10).

58
zinātņu,
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025
Izglītības

Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Izglītības zinātņu maģistra grāds

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2300 EUR

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Programmā iespējams apgūt zināšanas par pedagoģiskā procesa organizatoriskajiem principiem, psiholoģiskajiem fenomeniem, kas ietekmē mācīšanos, par medijkompetences un digitālās kompetences attīstību, digitālās vides likumsakarībām, tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem. Studenti apgūs programmēšanas pamatprincipus, mācīsies, kā darboties ar izglītojošo robotiku, 3D printeriem, kā veidot mājaslapas, izstrādāt mācīšanās platformas u. c.

Padziļinātā tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu izpratne, kā arī efektīvas komunikācijas un līderības komandas darbā izkopšana, vienlaikus specializējoties dažādās izglītības zinātņu nozarēs, veicinās tehnoloģiju progresa izmantošanu izglītojamo jaunu zināšanu konstruēšanas atbalstam un viedās sabiedrības attīstībai, palīdzēs sagatavot nākamās paaudzes dzīvei un darbam tehnoloģiju transformētā sabiedrībā, kur nepieciešams pārzināt tehnoloģiju izmantošanas pamatprincipus, sadarbību ar virtuālo un paplašināto realitāti, mākslīgo intelektu un izmantot to ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju motivācijas apliecinājumam (1 x 300 = 300) + vispārējais iestājpārbaudījums (1 x 300 = 300).

2. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs (izņemot pedagoģiju un izglītības zinātnes), humanitārajās un mākslas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (20 x 10 = 200) + eseja studiju motivācijas apliecinājumam (0,7 x 300 = 210) + vispārējais iestājpārbaudījums (0,7 x 300 = 210) + iestājpārbaudījums izglītības zinātnēs (1 x 180 = 180).

Papildu nosacījums vispārējam iestājpārbaudījumam: pretendents iesniedz dzīvesgājuma aprakstu (CV) un, ja ir, tad: 1) apliecinošu dokumentu par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs vai par publikāciju/-ām zinātniskā izdevumā; 2) apliecinošu dokumentu par pieredzi, kas gūta, izstrādājot digitālos mācību līdzekļus un izmantojot mācību tehnoloģisko risinājumu, vai apliecinošu dokumentu par radošiem sasniegumiem dizaina izstrādē; 3) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rekomendāciju.

Papildu nosacījums studijām angļu valodā: angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

59 IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Izglītības zinātnes

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Izglītības zinātņu maģistra grāds

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK) Rīgā, nepilna laika klātiene (NLK) Rīgā un filiālēs

Studiju ilgums

50 KP, PLK 1,3 gadi, NLK 1,8 gadi

80 KP, PLK 2 gadi, NLK 2,5 gadi

Budžeta vietas Programmu īsteno

Studiju maksa gadā

Studiju valoda

Latviešu vai angļu

Rīgā un Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē*

PLK –2300 EUR, NLK 1,8 gadi –1800 EUR, NLK 2,5 gadi –1800 EUR

* Grupa tiek atvērta, ja specializācijā vai garajā modulī tiek uzņemti vismaz 10 studējošie.

Moduļi

Īsais modulis (50 KP)

Specializācijas: cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā (50 KP) – latviešu valodā; dažādība un iekļaušanās izglītībā (50 KP) – latviešu valodā; skolotājs mentors (50 KP) – latviešu vai angļu valodā; izglītības vadība (50 KP) – latviešu vai angļu valodā.

Garais modulis (80 KP): pedagoģija (80 KP) – latviešu valodā.

Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvajā un pētnieciskajā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt turpmākai akadēmiskai izaugsmei.

Īsajā modulī četrās specializācijās tiek piedāvāti kursi, kas mērķtiecīgi pilnveido studentu zināšanas, prasmes un kompetences kādā no mūsdienu izglītības videi aktuālajiem virzieniem:

“Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā” – skolotājiem, sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, izglītības darbiniekiem, pieaugušo izglītības īstenotājiem, kā arī citu sociālo zinātņu absolventiem, kas specifiski vēlas padziļināt savas zināšanas par cilvēka uzvedību izglītības kontekstā, izprotot uzvedības veidošanās bioloģiskos un sociālos faktorus, kā arī pilnveidot savas prasmes un kompetences, lai mērķtiecīgi veicinātu gan skolēnu, gan pieaugušo pozitīvu uzvedību.

“Dažādība un iekļaušanās izglītībā” – skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un sociālajiem pedagogiem ar pedagoģisko izglītību, kas saskata nepieciešamību pilnveidoties izglītības dažādības kontekstā, ņemot vērā daudzveidīgos izaicinājumus (piemēram, bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanās skolā, starpkultūru izglītība, jauniebraucēji – migranti vai remigranti skolā), ar kuriem ikdienā saskaras skolotāji, atbalsta personāls un administrācija.

“Skolotājs mentors” – piedāvā skolotājiem pilnveidot savu pedagoģisko kompetenci jaunajā pārmaiņu un reformu procesā mūsdienu skolā, īstenojoties kompetencēs balstītai mācīšanai, skolotājiem kļūstot par līderiem un konsultantiem, atbalstu saviem kolēģiem, attīstot spēju strādāt starpdisciplinārā kontekstā, veidojot starppriekšmetu saikni praksē.

“Izglītības vadība” – mērķauditorija ir topošie un esošie izglītības vadītāji valsts un pašvaldību institūcijās, publiskajās un privātajās izglītības iestādēs, vadītāju vietnieki, metodiķi, skolotāji, eksperti un speciālisti valsts un pašvaldību iestādēs, kuri apgūs nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetences, lai kļūtu par dažādu līmeņu vadītājiem.

60
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Garajā modulī “Pedagoģija” – iespēja apgūt pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar iepriekšēju pedagoģisko izglītību vai bez tās, lai varētu strādāt daudzveidīgās jomās, kur būtu nepieciešamas pedagoģiskās zināšanas, prasmes, kompetences – augstākās izglītības iestādēs, vispārējā un interešu izglītībā, pieaugušo mācību centros, pašvaldības un valsts institūcijās un citur.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).

Papildu nosacījums: jāiesniedz rakstiska argumentēta eseja par aktualitātēm un problemātiku izglītībā izvēlētajā specializācijā saistībā ar iespējamo maģistra darba tēmu (ne vairāk kā 500 vārdu). Minimālais punktu skaits uzņemšanai – 300.

Iepriekšējā izglītība

Īsajā modulī specializācijā “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Skolotājs mentors” (50 KP, 2,5 semestru studijām PLK un 3,5 semestru studijām NLK): pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 kredītpunktu apjomā.

Specializācijā “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un konsultēšana izglītībā” (50 KP, 2,5 semestru studijām PLK un 3,5 semestru studijām NLK) :

1. pedagoģiskā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 kredītpunktu apjomā;

2. bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība jebkurā citā nozarē ar apgūtu programmu vismaz 160 kredītpunktu apjomā un darba pieredze vai apgūti kursi (vismaz 2 kredītpunktu apjomā) attiecīgajā izglītības jomā vai zinātnes nozarē.

Garajā modulī “Pedagoģija” (80 KP, 4 semestru studijām PLK un 5 semestru studijām NLK) – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 kredītpunktu apjomā.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju pilna laika studijās:

2023./2024. akadēmiskā gada LU profesionālā bakalaura studiju programmu “Skolotājs” vai “Sākumskolas skolotājs” absolventiem vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” absolventiem, kuriem bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”) un vidējā svērtā atzīme iepriekšējās studijās nav zemāka par 9.

Papildu nosacījums

Specializāciju “Skolotājs mentors” un “Izglītības vadība” studijām angļu valodā: angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

61
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Psiholoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Iegūstamā kvalifikācija

Psihologs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2400 EUR

Profesionālās maģistra studiju programmas “Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni, izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem – klīniskā un veselības psiholoģija, izglītības un skolu psiholoģija, juridiskā psiholoģija, darba un organizāciju psiholoģija.

Uzņemšanas noteikumi

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula

Tā sastāv no četriem kritērijiem:

1) vidējā svērtā atzīme (25 x 10 = 250). Vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par 6 ballēm.

2) bakalaura darba atzīme (25 x 10 = 250). Bakalaura darba atzīmei jābūt ne zemākai par 6 ballēm.

3) angļu valodas iestājpārbaudījums (25 x 10 = 250). Vērtējumam jābūt ne zemākam par 4.

4) iestājpārbaudījums – pārrunas (25 x 10 = 250). Vērtējumam jābūt ne zemākam par 4.

Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, kā arī pētnieciskajām interesēm, minot vismaz 3 avotus, dzīvesgājums (CV).

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds psiholoģijā.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 10 (“izcili”) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 9.

62
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Ekonomika un uzņēmējdarbība: izglītības vadība

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Doktora studiju programmas "Ekonomika un uzņēmējdarbība" apakšprogramma "Izglītības vadība" ir veidota, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu izglītības vadības jomā, tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

1) Maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā un uzņēmējdarbībā vai tam pielīdzināma izglītība; 2) Maģistra grāds citās sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz 2 gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā;

3) Maģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz 2 gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā. Jākārto iestājpārbaudījums.

Izglītības zinātnes

Kopīgā doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

STUDIJAS 2024/2025

Doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” kopīgi īsteno četras Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte (LU) partnerībā ar Daugavpils Universitāti (DU), Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija (RTU Liepāja) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA). Programma ir unikāla Latvijā un Baltijā, jo tā tiek realizēta kā kopīga starpaugstskolu doktora studiju programma izglītības zinātnēs un tās moduļi tiks īstenoti vairākās augstskolās dažādos valsts reģionos. Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā.

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) humanitārajās, sociālajās, mākslas, inženierzinātņu, medicīnas, sporta vai dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī. IZGLĪTĪBAS

63
PSIHOLOĢIJAS
MĀKSLAS
ZINĀTŅU,
UN

Psiholoģija

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika

klātiene (PLK), nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi), NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus dažādās psiholoģijas nozarēs (vispārīgā/kognitīvā, klīniskā, attīstības, personības, sociālā/organizāciju psiholoģijā), veicinot viņu pētniecības darba organizācijas, vadības un realizācijas iemaņas, pamatojoties uz dziļāku psiholoģijas teorijas un metodoloģijas izpratni vismaz divās psiholoģijas apakšnozarēs, uz prasmi sadarboties ar savas jomas speciālistiem Latvijas un starptautiskā mērogā un izstrādā oriģinālu zinātnisku pētījumu − promocijas darbu, kuru aizstāvot tiek iegūts starptautiski pielīdzināms zinātniskais doktora grāds.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Maģistra grāds psiholoģijā vai maģistra grāds sociālajās zinātnēs, ja pamatstudijās ir iegūts bakalaura grāds psiholoģijā.

64
IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS STUDIJAS 2024/2025

Cilvēka, sabiedrības un pārvaldes studijas

Bibliotēkzinātne un informācija*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās, kā arī veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā. Programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru, spēju organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju, kā arī izkopt prasmi lietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās institūcijās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība informācijas un komunikācijas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (15 x 10 = 150) + noslēguma darba atzīme (15 x 10 = 150) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300. 3. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze informācijas un komunikācijas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (15 x 10 = 150) + noslēguma darba atzīme (15 x 10 = 150) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju

2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV).

* Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (maijā/jūlijā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

65 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Diplomātija*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds diplomātijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums 4 semestri (2 gadi)

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju programma piedāvā apgūt pilna spektra diplomātijas, ārpolitikas un starptautiskās politikas studijas. Studiju kursos aplūkotie temati sniedzas no diplomātiskā protokola līdz pat starptautisko attiecību teorijām, no tradicionālās diplomātijas līdz publiskajai diplomātijai, no lielvaru ārpolitikas līdz mazu valstu ārpolitikai, no daudzpusējās diplomātijas līdz nacionālajai drošībai, no diplomātijas vēstures līdz mūsdienu diplomātijas aktualitātēm, no ASV ārpolitikas līdz Latvijas ārpolitikai. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus darbam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā (tostarp Latvijas vēstniecībās un konsulātos ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes un starptautiskajās institūcijās, kā arī privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība politoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās, tiesību zinātnēs vai komerczinībās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko procesu analīzes, diplomātisko pienākumu veikšanā, starptautiskās komunikācijas, politikas plānošanas, politikas ieviešanas vai administrēšanas jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam.

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (oktobrī) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

66 CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Komunikācijas zinātne*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds žurnālistikā un komunikācijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju programma sniedz padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnes pamatnostādnēs, korporatīvajā komunikācijā, reklāmā un žurnālistikā, kā arī zinātniski pētnieciskajā darbā un metodoloģijā. Šeit iegūtās zināšanas lietojamas gan praktiskajā darbā medijos, pārvaldē un uzņēmumos, gan akadēmiskajā darbā un pētniecībā. Studiju laikā topošajiem maģistriem ir iespēja iegūt zināšanas komunikācijas un mediju teorijās un metodoloģijā, izkopt prasmes un kompetences komunikācijas pētījumu izstrādē un metožu lietojumā, attīstīt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un radošumu. Studiju programma veido praktiskajā laukā noderīgas profesionālas, organizatoriskas un komunikācijas prasmes, kas izmantojamas komunikācijas problēmu noteikšanā, identifikācijā, analīzē un risināšanā, kā arī mediju produktu radīšanā. Tā piedāvā divus specializētos moduļus – “Biznesa komunikācija” un “Mediju studijas”.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība informācijas un komunikācijas zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: bakalaura darba atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300.

3. variants: bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze informācijas un komunikācijas jomā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: bakalaura darba atzīme (30 x 10 = 300) + iestājpārbaudījums (1 x 700 = 700), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 300.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Komunikācijas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums ir 10 (“izcili”).

Papildu noteikumi Dzīvesgājuma apraksts (CV).

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (maijā/jūlijā) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

2024/2025

67
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS

Politikas zinātne*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē

Studiju forma

Pilna laika

klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Politikas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus politologus, kuriem ir padziļinātas zināšanas par politoloģiju un sociālajām zinātnēm kopumā. Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un pilnveido šim procesam nepieciešamās prasmes un iemaņas. Atbilstoši studējošo interesei programmā tiek piedāvātas trīs specializācijas: Eiropas publiskā pārvalde; starptautiskās attiecības; politikas teorija un salīdzinošā politika.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkrsa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība politoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko procesu analīzes, politikas plānošanas, politikas ieviešanas, komunikācijas vai administrēšanas jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam.

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (oktobrī) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

68
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Socioloģija*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Socioloģija” sniedz padziļinātas zināšanas par mūsdienu sabiedrības procesiem – globalizāciju, migrāciju, patērniecību, ilgtspējīgu attīstību – un padziļinātas zināšanas par sociālo zinātņu pētījumu metodēm. Socioloģijas maģistra programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un tirgus pētījumos, sabiedrības pārvaldē, kā arī akadēmiskas karjeras turpināšanai. Programmas absolventi orientējas nozares jaunākajās teorijās un pētījumu metodēs, dažādu nozaru saskares jomās, spēj patstāvīgi rast risinājums sarežģītiem pētnieciskiem jautājumiem un vadīt pētījumu procesu un pētnieku grupas darbu. Pēc studijām iespējams strādāt socioloģisko pētījumu un konsultāciju uzņēmumos, valsts pārvaldē vai pašvaldībās, nevalstiskajā sektorā, kā arī turpināt akadēmisku karjeru, studējot doktorantūras programmās Latvijas, Baltijas, Eiropas vai ASV vadošajās augstskolās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība socioloģijā un kultūras studijās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās, humanitārajās zinātnēs un mākslā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 500.

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko, politisko procesu, veselības aprūpes, tehnoloģiju, kultūras, valodas, folkloras un citās ar cilvēka izpēti saistītās jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 500.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Socioloģija” absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 9 (“teicami”).

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam.

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (oktobrī) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

2024/2025

69
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS

Kultūras un sociālā antropoloģija*

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā un kultūras studijās

Studiju forma

Pilna laika klātiene Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2700 EUR

Studiju valoda

Latviešu, angļu

Antropoloģija ir zinātne par cilvēku viņa radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Programmas studenti kultūras un sabiedrības analīzi apgūst gan teorētiski, piedaloties lekcijās, semināros un lasot, gan praktiski, veicot lauka darba pētījumus un izmantojot zināšanas praksē. Maģistra studiju programma attīsta sabiedrības un kultūras pētniecības iemaņas un analītiskās spējas, apmācot sociālajās teorijās un antropoloģijas metodēs, kā arī ekonomikas, politikas un kultūras procesu jomās ar iespēju dziļāk specializēties studentu izvēlētajās tēmās. Studenti programmu izmanto, lai paplašinātu savu skatījumu un papildinātu iepriekšējo izglītības pieredzi citās jomās.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 x 600 = 600), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400. Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu “Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses”.

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās un darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko, politisko procesu, veselības aprūpes, tehnoloģiju, kultūras, valodas, folkloras un citās ar cilvēka izpēti saistītās jomās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (20 x 10 = 200) + bakalaura darba vai diplomdarba atzīme (20 x 10 = 200) + iestājpārbaudījums (1 x 600 = 600), minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā uzņemšanai – 400.

Papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstiska eseja par tēmu “Antropoloģijas studijas: manas izvēles motivācija un pētnieciskās intereses”.

Papildu noteikumi

• Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti (vairāk sk. 81. lpp.) vai citi apliecinājumi par angļu valodas prasmi, kas atbilst vismaz B2 līmenim, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā)), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā.

• Dzīvesgājuma apraksts (CV).

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (oktobrī) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

70
CILVĒKA, SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Sociālās zinātnes*

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e)

Ph.D. sociālajās zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK),

Nepilna laika klātiene (NLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi),

NLK 8 semestri (4 gadi)

Budžeta vietas Studiju maksa gadā

2700 EUR

21. gadsimtā sociālo zinātņu doktori ir pieprasīti ne tikai akadēmiskajā darbā, bet arī pētnieciskajā un analītiskajā darbā bankās, domnīcās, valsts pārvaldes analītiskajos dienestos un citur. Doktora studiju programmas “Sociālās zinātnes” mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt individuālā zinātniskajā darbā balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju, veicot fundamentālus vai lietišķus pētījumus plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politoloģijas, socioloģijas un sociālā darba nozarē, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences 8 ISCED un EKI/LKI izglītības līmenī un nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošajā 1. pamatgrupas līmenī.

Doktora studiju programma “Sociālās zinātnes” aptver trīs nozares: socioloģija un sociālais darbs, politoloģija un plašsaziņas līdzekļi un komunikācija. Doktora programmu “Sociālās zinātnes” veido trīs apakšprogrammas.

Politikas zinātne – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par politikas zinātnes nozīmīgākajām teorijām un aktuālajām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus politikas zinātnē, izvēlētajā specialitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas politikas zinātnes jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar politikas zinātni saistītās profesionālajās jomās.

Socioloģija un sociālais darbs – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par socioloģijas un sociālā darba nozīmīgākajām teorijām un aktuālām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus socioloģijā un sociālajā darbā, izvēlētajā specialitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas socioloģijas un sociālā darba jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar socioloģiju saistītā profesionālo jomu.

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija – tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par komunikācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes nozīmīgākajām teorijām un aktuālām problēmām. Studenti sagatavojas un nokārto promocijas eksāmenus komunikācijas zinātnē un bibliotēkzinātnē, izvēlētajā specialitātē un svešvalodā, kā arī apliecina savas spējas komunikācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes jautājumu pasniegšanā bakalaura līmenī un (pēc izvēles) arī ar plašsaziņas līdzekļiem un komunikāciju saistīto profesionālo jomu.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs un iestājpārbaudījums.

Otrā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās izglītības tematiskajās grupās, darba pieredze (vismaz 1 gads) sociāli ekonomisko procesu un tirgus analīzes, komunikācijas, informācijas pārvaldības, diplomātisko pienākumu veikšanā, politikas plānošanas, politikas ieviešanas vai administrēšanas jomās un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešama angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī. CILVĒKA,

*Studiju programma ir iesniegta kārtējai akreditācijai, pēc akreditācijas (oktobrī) var tikt precizēti daži studiju programmas parametri. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajai informācijai portālā www.lu.lv

71
SABIEDRĪBAS UN PĀRVALDES STUDIJAS 2024/2025

Teoloģijas un reliģijpētniecības studijas

Teoloģija un reliģijpētniecība

Maģistra studiju programmas

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds reliģijā un teoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Teoloģijas maģistra studiju programma sagatavo speciālistus teoloģijā un reliģijpētniecībā, kuri spēj veikt padziļinātus pētījumus teoloģijas vai reliģijpētniecības apakšnozarēs, kvalitatīvi un saprotami izklāstīt savu pētījumu rezultātus, pārstāvēt teoloģiju un reliģijpētniecību starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos, kā arī veicināt sabiedrībā humānismu, iecietību un atvērtību konfesionālajai, reliģiskajai un kultūru daudzveidībai, iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās. Programmas satura veidošanā ņemta vērā arvien pieaugošā starpdisciplinaritātes nozīme akadēmiskajā vidē, līdz ar to reliģija kursos tiek aplūkota plašākā kultūras un sociālā kontekstā. Tādējādi programma ir piemērota ne vien studentiem ar akadēmiskajām zināšanām teoloģijā un reliģijpētniecībā, bet arī tiem, kuru iepriekšējā izglītība iegūta kādā citā jomā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība teoloģijā un/vai reliģijpētniecībā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās humanitārajās un mākslas zinātnēs, izglītības zinātnēs vai sociālajās zinātnēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (pārrunas, noskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi un priekšzināšanas teoloģijā un reliģijpētniecībā) (1 x 500 = 500).

3. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai otrā cikla augstākā izglītība, vai tām pielīdzināma augstākā izglītība citās zinātņu nozarēs; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + iestājpārbaudījums (pārrunas, noskaidrojot motivāciju, iepriekšējo pieredzi un priekšzināšanas teoloģijā un reliģijpētniecībā) (1 x 500 = 500).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju 2023./2024. akadēmiskā gada LU bakalaura studiju programmas “Teoloģija un reliģijpētniecība” absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums nav zemāks par 8 (“ļoti labi”) un vidējā svērtā atzīme bakalaura studijās nav zemāka par 7,5.

Papildu noteikumi

Dzīvesgājuma apraksts (CV) profesionālās pieredzes apstiprinājumam.

72 TEOLOĢIJAS UN RELIĢIJPĒTNIECĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Teoloģija un reliģijpētniecība

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene (PLK)

Studiju ilgums

PLK 6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Teoloģijas un reliģijpētniecības doktora studiju programma piedāvā studējošajiem apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas patstāvīgai pētniecībai. Kopā ar akadēmisko personālu studējošie var piedalīties pētījumu projektos un lekciju docēšanā. Studijas programmā dod iespēju piedalīties dažādās ar pētniecību un tās komunikāciju plašākai sabiedrībai saistītās norisēs –starptautiskās un vietēja līmeņa konferencēs, dažādu ārvalstu universitāšu docentu un profesoru nodarbībās, promocijas darba tēmu prezentāciju semināros un zinātnes popularizēšanas pasākumos. Studiju programmā tiek ņemtas vērā pašreizējās tendences teoloģijā un reliģijpētniecībā, liekot teorētisko uzsvaru uz reliģisko parādību globalizēto raksturu. Īpaša uzmanība semināros tiek veltīta pētījumu metodikai un publikāciju izstrādes un iesniegšanas prasmēm.

Sekmīgi pabeidzot teoloģijas un reliģijpētniecības doktora studiju programmu, zinātniskā grāda pretendenti būs sagatavoti darbam akadēmiskās iestādēs un citos pētniecības institūtos, viņi varēs strādāt kā augstākā līmeņa profesionāļi ārpus akadēmiskās jomas. Studiju programmā tiek īstenots kopīgs modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolas doktora studiju programmu.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) humanitārajās, izglītības vai sociālajās zinātnēs (socioloģijā un antropoloģijā) vai tai pielīdzināma augstākā izglītība un iestājpārbaudījums.

Studijām angļu valodā nepieciešamas angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī.

73 TEOLOĢIJAS UN RELIĢIJPĒTNIECĪBAS STUDIJAS 2024/2025

Vēstures un arheoloģijas un Filozofijas studijas

Filozofija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro

zinātņu maģistra grāds filozofijā un ētikā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Filozofijas maģistra studiju programmas mērķis ir tuvāk iepazīties ar filozofijas normatīvajiem jautājumiem, ar tās konceptuālajām nostādnēm un metodoloģiskajām problēmām. Tās mērķis ir sagatavot darba tirgum maģistru ar plašām akadēmiskām kompetencēm, spējīgu patstāvīgi realizēt pētnieciskās aktivitātes, turpināt izglītošanos, papildinoties konkrēto darba uzdevumu veikšanai nepieciešamajās zinībās, kā arī turpināt studijas filozofijas doktora studiju programmā.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) filozofijā un ētikā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā cikla augstākā izglītība (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves) citās izglītības programmu grupās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); papildu nosacījums iestājpārbaudījumam: jāiesniedz rakstisks pieteikums par iepriekš apgūtām zināšanām un savu filozofisko interešu sfēru.

VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025
74

Vēsture un arheoloģija

Maģistra studiju programma

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē un arheoloģijā

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

4 semestri (2 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2500 EUR

Vēstures maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskajai pētniecībai vēsturē. Vēstures maģistra studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt studējošajiem vēstures zinātnes teorētisko principu apguvi; vēstures zinātniskas literatūras (historiogrāfijas) apguvi, historiogrāfijas analīzes principu apguvi; padziļinātu vēstures zinātniskās pētniecības metožu un tehnikas apguvi.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība un konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulas

1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vēsturē un arheoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) vai otrā cikla augstākā izglītība (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves) citās izglītības programmu grupās; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000).

75
VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025

Filozofija

Doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds

zinātnes doktors(-e)

Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnēs

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas jomā, tostarp arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās, valsts un privātajās institūcijās. Doktora programmā notiek plaša starptautiska sadarbība, studējošie ik gadu piedalās kopējos semināros labākajās Rietumu universitātēs, tostarp Potsdamā, Boloņā, Bordo, Atēnās, Luksemburgā, Kopenhāgenā, Prāgā u. c., Erasmus+ un Forthem ietvaros notiek studentu apmaiņa, kas sekmē promocijas darbu atzītu starptautisko līmeni.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs vai tai pielīdzināma augstākā izglītība, iestājpārbaudījums.

Vēsture un arheoloģija

Kopīgā doktora studiju programma

Iegūstamais grāds

Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnē

Studiju forma

Pilna laika klātiene

Studiju ilgums

6 semestri (3 gadi)

Budžeta vietas

Studiju maksa gadā

2700 EUR

Vēstures un arheoloģijas doktora studiju programma piedāvā iespēju iegūt zinātnes doktora grādu, kā arī nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu un plašākā nozīmē arī dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm – vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija.

Uzņemšanas noteikumi

Iepriekšējā izglītība

Otrā cikla augstākā izglītība (maģistra grāds) humanitārajās, sociālajās, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs vai tam pielīdzināta augstākā izglītība, iestājpārbaudījums.

76
VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025
77 VĒSTURES UN ARHEOLOĢIJAS UN FILOZOFIJAS STUDIJAS 2024/2025

Latvijas Universitātes filiāles

Latvijas Universitātes filiāles – tā ir iespēja studēt kādā no septiņām LU filiālēm Latvijas reģionos – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā – un iegūt Latvijas Universitātes diplomu.

Studijas piedāvā iespēju iegūt augstāko profesionālo izglītību no pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības programmām, profesionālā bakalaura līdz maģistra studiju programmām.

Izvēloties studijas LU filiālē, tu iegūsi:

• nepilna laika studijas;

• mūsdienīgu studiju vidi;

• aktuālas studiju programmas;

• studijas gudru un talantīgu LU docētāju

vadībā;

• pozitīvu un atsaucīgu personālu;

• prakses iespējas profesionālu prakses mentoru vadībā;

• prestižas augstskolas diplomu;

• labas karjeras iespējas.

Filiāles sadarbojas ar pašvaldībām un to iestādēm, novadu uzņēmējiem, tās nav tikai studiju vietas, bet veidojas arī par reģionālajiem centriem studiju, pētniecības un mūžizglītības nodrošināšanā, tādā veidā sekmējot tautsaimniecības attīstību.

filiāle
Bauskas
filiāle Kuldīgas
filiāle
Tukuma Cēsu filiāle Jēkabpils filiāle Madonas filiāle Alūksnes filiāle

Maģistra studiju programma filiālēs

2024./2025. akadēmiskajā

gadā

Maģistra studiju programma

“Izglītības zinātnes” (sk. 54. lpp.).

Programmu (nepilna laika klātienē) īsteno Bauskas, Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Madonas un Tukuma filiālē.

Kontakti

Alūksnes filiāle

Pils iela 21, Alūksne 64381168, 26443798 aluksne@lu.lv

Bauskas filiāle

Rīgas iela 8, Bauska 63928351, 20286032 bauska@lu.lv

Cēsu filiāle

Lielā Katrīnas iela 2, Cēsis 64122479, 26437549 cesis@lu.lv

Jēkabpils filiāle

Rīgas iela 210A, Jēkabpils 26437259, 28645774 jekabpils@lu.lv

Kuldīgas filiāle

Kalna iela 19, Kuldīga 63323457, 26437524 kuldiga@lu.lv

Madonas filiāle

Birojs: Saieta laukums 1–406; studijas: Valdemāra bulvāris 6, Madona

Tukuma filiāle

Pils iela 14, Tukums 63126807, 26437342 tukums@lu.lv 29146912 madona@lu.lv

79 LATVIJAS UNIVERSITĀTES FILIĀLES

Vispārīgie uzņemšanas nosacījumi maģistrantūrā

Augstākā līmeņa studiju programmās, otrā cikla augstākās izglītības studiju programmās un pirmā cikla augstākās izglītības studiju programmās, kuras īstenojamas pēc pirmā cikla augstākās izglītības apguves, uzņemšanas prasība ir atbilstoša iepriekšējā izglītība saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās, kuru apliecina iepriekšējās izglītības diploms.

Pirmā cikla augstākajai izglītībai (otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai vai bakalaura grādam) pielīdzināma augstākā izglītība šo noteikumu kontekstā ir augstākā izglītība, kas iegūta pirms akadēmisko un profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju ieviešanas.

Reflektanti tiek ranžēti pēc konkursa vērtējuma 1000 punktu skalā.

Punkti tiek aprēķināti pēc formulas, kurā var būt summēti šādi konkursa kritēriji:

• iestājpārbaudījums, norādot: iestājpārbaudījums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);

• atzīme no iepriekšējās izglītības diploma, norādot: atzīmes nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti);

• pieredzes vērtējums, norādot: pieredzes veids (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti).

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju iegūst 2023./2024. akadēmiskā gada LU absolventi saskaņā ar studiju programmu nosacījumiem.

Ja nav noteikts citādi, tad studiju valoda studiju programmās ir latviešu valoda.

Studiju formas

PLK

Pilna laika klātiene ir studiju forma, kurā 40 stundas nedēļā paredzētas studijām un studenta darba apjoms studiju gadā ir 40 kredītpunkti*.

NLK

Nepilna laika klātienē studijām noteikts mazāk nekā 40 stundu nedēļā. Arī studiju gada darba apjoms ir mazāks par 40 kredītpunktiem, tāpēc ir jāstudē ilgāk nekā PLK studijās. Otra nepilna laika studiju īpatnība ir mazāks tā darba īpatsvars, ko students veic pasniedzēja vadībā. Tādējādi vairāk ir jāstrādā patstāvīgi. Kontaktstundas ir apmēram 75% no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām.

NLN

Nepilna laika neklātienē kontaktstundu apjoms ir tikai 25% no pilna laika studijām paredzētajām kontaktstundām.

* Kredītpunkts ir studenta darba apjoma mērvienība, kas atbilst vienai studiju nedēļai jeb 40 stundu darba apjomam. No šīm 40 stundām līdz 50% stundu paredzētas darbam pasniedzēja vadībā (kontaktstundas) – lekcijām, semināriem, praktiskajiem darbiem, laboratorijas darbiem, bet pārējās stundas – studenta patstāvīgajam darbam.

80 VISPĀRĪGIE UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI MAĢISTRANTŪRĀ / STUDIJU FORMAS

Svešvalodas prasmes apliecinājumi

LU maģistra līmeņa studiju programmu uzņemšanas noteikumos noteikto svešvalodas prasmi apliecina šādi starptautisku valodas testu rezultāti.

Angļu valodu:

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based vismaz 72 punkti (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz 90 punktu);

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Essential vismaz 8 punkti (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz 10 punktu);

• International English Language Testing System (IELTS) vismaz 5,5 punkti (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz 7 punkti);

• Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency jebkurš līmenis;

• Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 Advanced jebkurš līmenis;

• Cambridge English: First (FCE)/B2 First – B līmenis (tests netiek attiecināts uz maģistra studiju programmu “Anglistika”);

• Pearson Test of English (PTE) General vismaz B2 līmenis (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz C1);

• Pearson Test of English (PTE) Academic vismaz 51 punkts (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz 67 punkti)

• LanguageCert International ESOL vismaz līmenis Communicator B2 (rakstisks un mutisks eksāmens) (maģistra studiju programmā “Anglistika” – vismaz C1 līmenis).

Vācu valodu:

• Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz 2. pakāpe;

• Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) vismaz 2. pakāpe;

• Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) vismaz 4. pakāpe visās daļās;

• Goethe – Zertifikat vismaz B2 līmenis.

Franču valodu:

• Diplôme d’études en langue française (DELF) B2 līmenis;

• Diplôme approfondi de langue française (DALF) vismaz C1 līmenis;

• Test de connaissance du français (TCF) vismaz 400 punktu;

• Test d’Evaluation du Français (TEF) vismaz 541 punkts.

Spāņu valodu:

• Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) vismaz B2 līmenis.

Itāļu valodu:

• Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di Siena (CILS) vismaz B2 līmenis;

• Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia) (CELI) vismaz B2 līmenis;

• Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) vismaz B2 līmenis.

81 SVEŠVALODAS PRASMES APLIECINĀJUMI

Fakti par LU

Latvijas Universitāte – ievērojamākā un ietekmīgākā universitāte Latvijā

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, pazīstamākā un ietekmīgākā augstākās izglītības iestāde.

Studentu skaita ziņā Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte.

Latvijas Universitāte augstu novērtēta pasaules universitāšu reitingos

Latvijas Universitāte ir ne tikai vadošā augstskola Latvijā, bet arī starptautiskajos reitingos viena no visaugstāk novērtētajām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Plaši pazīstamajā Times Higher Education reitingā LU ieņem pirmo vietu starp Latvijas augstskolām un ir viena no divām visaugstāk novērtētajām universitātēm Baltijā.

Reitingu dati apliecina, ka Latvijas Universitāte attīstās, pateicoties mērķtiecīgiem ieguldījumiem zinātniskās darbības, studiju programmu, infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā, pieaug zinātnisko rezultātu un studiju kvalitāte. Universitātes saime strādā kopā, lai pieaugtu darba kvalitāte un LU novērtējums Latvijā, Baltijā un pasaulē.

82 FAKTI PAR LU

Senas studiju un pētniecības tradīcijas

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gada 28. septembrī. Tās studiju un pētniecības tradīcijas ir gadsimtu senas. Latvijas Universitātes misija ir izteikta tās devīzē “Zinātnei un tēvzemei”. Latvijas Universitāte dod savu ieguldījumu pasaules zinātnes, augstākās izglītības, zināšanu, tehnoloģiju pārneses un inovācijas procesos, nodrošina Latvijas demokrātijas un kultūras izaugsmi, latviešu valodas attīstību un tautsaimniecības uzplaukumu.

Plašas studiju iespējas

Latvijas Universitāte piedāvā studijas 6 fakultātēs vairāk nekā 150 studiju programmās. Stiprināt un papildināt savas zināšanas un prasmes studenti var plašā zinātņu nozaru spektrā – dabas, eksaktajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Iespēja studēt budžeta vietās

Studenti, kuriem ir labas sekmes, kuri ir izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības un reģistrējušies nākamajam studiju semestrim un kuri studē pilna laika studiju programmās, var pretendēt uz valsts budžeta studiju vietām. Katrā studiju programmā budžeta vietu skaits atšķiras.

Latvijas Universitāte pieejama arī reģionos

Latvijas Universitāte nodrošina studiju kvalitāti un augstākās izglītības pieejamību arī reģionos. Latvijas Universitātē studēt var arī septiņās reģionālajās filiālēs – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.

Zinātnes universitāte

Zinātniskā darbība Latvijas Universitātē norit ne tikai fakultātēs, bet arī 17 zinātniskajos institūtos. Latvijas Universitātes zinātnieki izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos.

83 FAKTI PAR LU

Karjeras iespējas

Latvijas Universitātes absolventiem ir lieliskas karjeras iespējas.

LU studiju programmas novērtē Latvijas darba devēji. LU absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Moderna studiju vide

Torņakalnā top viens no Ziemeļeiropas modernākajiem studentu centriem un studentu pilsētiņa – Latvijas Universitātes

Akadēmiskais centrs. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, 2019. gada janvārī – Zinātņu māja. Akadēmiskajā centrā šobrīd studē

Eksakto zinātņu un tehnoloģiju un Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes studenti. Jaunajās ēkās izvietotās laboratorijas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā un dod iespēju akadēmiskajam personālam veikt pasaules līmeņa pētījumus.

2025. gadā durvis vērs Rakstu māja humanitārajām un sociālajām zinātnēm. Rakstu mājas iekštelpu platība būs lielāka nekā Dabas mājai un Zinātņu mājai, un uz to pārcelsies trīs fakultātes: Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte un Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte.

Plānots vēl izbūvēt Studentu un viesu māju, Tehnoloģiju māju, Sporta māju un Veselības māju. Attīstot studentu pilsētiņu Torņakalnā, LU kļūs par vienu no modernākajiem studentu centriem Ziemeļeiropā.

Gaidām arī tevi jaunajā studentu pilsētiņā!

Iespēja studēt arī ārvalstīs

Studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no LU partneraugstskolām.

Latvijas Universitāte sniedz iespēju piedalīties apmaiņas studijās ne tikai Erasmus+ programmā tās programmvalstīs, bet arī partnervalstīs un piedalīties mobilitātēs Eiropas Universitātes FORTHEM alianses, UTRECHT tīkla, ISEP tīkla un divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kas noslēgti ar dažādām augstu novērtētām Āzijas, ASV, Austrumeiropas un citu valstu augstskolām.

Iespēja savas prasmes attīstīt arī kultūrā un sportā

Vienlaikus ar studijām Latvijas Universitātes studenti var izpausties arī citās jomās, piemēram, kultūrā un sportā. Latvijas Universitātē ir iespēja darboties 21 amatiermākslas kolektīvā – koros, deju ansambļos, teātrī, orķestrī, lietišķās mākslas studijā – un apmeklēt sporta nodarbības 10 dažādos sporta veidos.

Latvijas Universitātes vīzija

LU ir zinātnes universitāte ar augstu starptautisko reputāciju. Tā veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi. LU darbība ir Latvijas valsts ilgtspējīgas attīstības un ekonomikas transformācijas pamats.

84
FAKTI PAR LU

Latvijas Universitātes Studentu padome

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai

Latvijas Universitātē. LU SP mērķis ir pārstāvēt LU studentu tiesības un intereses, veidot studentu kultūras dzīvi, veicināt izglītības un zinātnes attīstību ne tikai Universitātes, bet arī Latvijas mērogā. LU SP veido no visām 6 fakultātēm ievēlēti studentu pārstāvji, no kuriem ievēl priekšsēdētāju un valdes locekļus. LU SP deleģē studentu pārstāvjus arī LU Senātam, LU Satversmes sapulcei un Latvijas Studentu apvienībai, citām institūcijām un komisijām, kurās nepieciešama studentu līdzdarbošanās un viedoklis.

Ikvienam Latvijas Universitātes studentam ir iespēja iegūt jaunus kontaktus, gūt jaunu pieredzi un emocijas, iesaistoties dažādu interesējošo virzienu darbībā.

Akadēmiskie jautājumi. Vari darboties, ja vēlies risināt jautājumus, kas tieši vai netieši skar studiju uzlabošanu, ja vēlies iepazīties ar LU lēmējinstitūcijām un iekšējo procesu norisi, kopīgi veidot LU Studentu padomes

pozīciju, izteikt viedokli dažādos akadēmiskos jautājumos un pievērsties augstākās izglītības jautājumiem, kas ietilpst LU SP interešu lokā. Tāpat vari darboties, pilnveidojot Latvijas Universitātes informatīvās sistēmas (LUIS) anketas, uzlabojot kursa vecāko sistēmu, aktualizējot zinātnes pasākumus un pilnveidojot Universitātes akadēmiskā godīguma un ētikas principus, kā arī vari iesaistīties jebkurā interesējošā akadēmiskā jautājuma risināšanā.

Starptautiskie jautājumi. Iesaisties, ja vēlies veicināt sadarbību ar ārvalstu universitātēm, iesaistīt ārzemju studentus LU informācijas apritē un kultūras pasākumos, sadarboties ar LU Starptautisko studentu kolēģiju, veicināt LU studentu saliedētību, izglītojot un informējot par kultūru dažādību, uzlabot apmaiņas studentu integrāciju.

Kultūras un sporta pasākumi. Vari darboties, ja vēlies izmantot iespēju īstenot dažādus gan ikgadējus, gan jaunus projektus, padarīt krāšņāku un daudzpusīgāku studentu dzīvi, rast lielāku piederības izjūtu LU. Tev noteikti patiks darboties kultūras un sporta virzienā! Ik gadu

85
LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOME

tiek realizēti vērienīgi pasākumi, piemēram, “Aristotelis”, LU Studentu sporta spēles un LU SP

Gada balva.

Sociālie jautājumi. Vari darboties, ja vēlies izmantot iespēju pārstāvēt studentu intereses labklājības un studiju pieejamības jautājumos, atbalstīt jauno LU studentu integrāciju, veicināt studentu sadarbību ar LU infrastruktūrām.

Sociālais virziens ietver ne tikai Sociālo programmu, kas atbalsta dienesta viesnīcās dzīvojošos studentus, bet arī Mentoru programmu, dienesta viesnīcu vecāko sistēmu, tāpat arī mentālās un emocionālās veselības jautājumu, studentu finansiālo aspektu –studiju un studējošā kredītu un stipendijas jautājumu – risināšanu.

Vides ilgtspējas un attīstības jautājumi.

Iesaisties, ja vēlies rūpēties par Latvijas Universitātes akadēmiskās un infrastruktūras vides uzlabošanu, piemēram, dienesta viesnīcu vides un Akadēmiskā centra attīstību, darboties LU Ekopadomē, kas ietver LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, to popularizēšanas pasākumu īstenošanu.

Iekšējās komunikācijas jautājumi. Vari darboties, ja vēlies uzlabot sadarbību un informācijas apriti ar visām 6 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm, LU SP biedriem un LU SP valdes un biroja iekšējā vidē, palīdzēt iesaistīt studējošos studentu pārstāvniecībā, organizēt kompetenču celšanas seminārus, diskusiju vakarus un saliedējošos pasākumus. Darbojoties šajā virzienā, dažkārt jāveic arī tehniskie uzdevumi, kas palīdz uzlabot organizācijas iekšējās vides darbu.

LU SP piedāvā studentiem iespēju konkursa kārtībā iegūt finansējumu savu projektu realizēšanai. Tas attiecas gan uz pētnieciskajiem, gan zinātniskajiem darbiem, kā arī kultūras pasākumiem, sporta aktivitāšu atbalstu un citiem projektiem. Ir vēl daudz citu veidu, kā iesaistīties LU SP darbībā un īstenot savas idejas.

Informāciju par LU SP un tās darbību var atrast tīmekļvietnē www.lusp.lv, oficiālajā Facebook un Instagram (@studentiemlu) kontos, kā arī rakstot uz e-pastu: lusp@lusp.lv vai sarunājot tikšanos klātienē – LU SP birojā. Seko līdzi LU SP Facebook lapai, kur būsi starp pirmajiem, kas uzzinās par svarīgajām aktualitātēm un iespējām LU studentiem.

86
LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOME

Dienesta viesnīcas

Latvijas Universitātes studentiem studiju laikā ir iespēja dzīvot kādā no piecām mājīgām studentu viesnīcām Rīgā. Visas dienesta viesnīcu istabas ir mēbelētas, katrā ir ledusskapis, istabās pieejams Wi-Fi pieslēgums, īres maksā ietilpst arī elektrības, siltuma un ūdens patēriņš, koplietošanas virtuves izmantošana, gultasveļas izmantošana un mazgāšana, koplietošanas telpu uzkopšana.

Uz vietu Latvijas Universitātes studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši LU īres vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Studenti elektroniski piesakās īres tiesību iegūšanai dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes informatīvajā sistēmā. Latvijas

Universitātes Studentu padome, sadarbojoties ar Dienesta viesnīcu servisa centru, īsteno sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt Latvijas Universitātes studentus, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultasvietas īrei. Ja esi Latvijas Universitātes students, kuram ir grūti materiālie un sociālie apstākļi, piesakies sociālās programmas atbalsta saņemšanai!

Vairāk par pieejamajām dienesta viesnīcām

Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/ dienesta-viesnicas/

Studentiem ar īpašām vajadzībām

Studenti ar īpašām vajadzībām ir prasmīgas, spējīgas un talantīgas personības, kuru ceļā stājas sociāli un apkārtējās vides šķēršļi. Mūsu mērķis, sadarbojoties ar studentiem, augstskolas personālu un sabiedrību kopumā, ir nojaukt šīs barjeras un radīt ikvienam pieejamu augstākās izglītības vidi.

Priecāsimies arī tevi redzēt Latvijas Universitātes studentu vidū! Aicinām mūs informēt, ja tev ir īpašas vajadzības, veselības traucējumi vai invaliditāte, lai varam sniegt tev savu atbalstu.

Latvijas Universitātē ir iespējas:

• saņemt atbrīvojumu no reģistrācijas maksas (bāreņiem un 1. grupas invalīdiem);

• pieteikties individuālajām konsultācijām studiju organizācijas jautājumos, karjeras izvēlē, kā arī personīgos un studiju problēmu jautājumos.

Kontakti un informācija Studiju servisa departaments, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa, tālr.: 67034444

Informācija tīmekļvietnē: www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/cilvekiemar-ipasam-vajadzibam/ e-pasts: uzdrosinies_studet@lu.lv

87 DIENESTA VIESNĪCAS / STUDENTIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Latvijas Universitātes fonda izcilības stipendijas studijām un pētniecībai

Stipendija – atbalsta punkts studenta dzīves sākumam

Latvijas Universitātes fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgu LU studentu. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Stipendijas apmērs dažādām stipendiju kopām ir no 150 līdz 1400 eiro mēnesī.

Motivējošs atbalsts pieejams:

• bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;

• sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.

Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;

• vidējā svērtā atzīme ir augstāka par 7,5 ballēm.

Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai: www.fonds.lv/studentiem/pieteiktiesstipendijai

LU fonda stipendiāti iedrošina pieteikties stipendijai

Rota Lāce: LU fonda stipendijas piedāvā brīnišķīgas izaugsmes iespējas, un nekad nevajag baidīties no jauniem izaicinājumiem!

Inese Mauriņa: Stipendija ir ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī novērtējums, kas gan motivē mācīties un tiekties uz izcilību, gan uzliek atbildību un pienākumu ar cieņu nest Latvijas Universitātes vārdu Latvijā un pasaulē. Aicinu ikvienu izmantot šo lielisko iespēju un pieteikties – galvenais ir noticēt sev un nepadoties.

Henrijs Dzelme: Uzskatu, ka jebkurš jauns cilvēks tikai iegūtu, ja izlasītu amerikāņu rakstnieka Deila Kārnegija (Dale Carnegie) 1948. gada grāmatu “How to stop worrying and start living” (Kā beigt uztraukties un sākt dzīvot). Pēc šīs grāmatas izlasīšanas sāku uztvert pret sevi vērstu kritiku daudz “veselīgāk” un objektīvāk. Grāmata liek aizdomāties –nevajag raizēties par nelielām dzīves lietām, kurām nav nozīmes dzīvē.

Seko aktivitātēm: www.fonds.lv LUfonds

88
LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDA IZCILĪBAS STIPENDIJAS STUDIJĀM UN PĒTNIECĪBAI

Iespējas studēt arī ārvalstīs

Studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no LU partneraugstskolām. Apmaiņas programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu – attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti).

Lai piedalītos studiju mobilitātē, studējošajam jāatbilst šādiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

• studējošais ir reģistrēts studijām Latvijas Universitātes studiju programmā un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

• studējošais ir nokārtojis akadēmiskās un finansiālās saistības noteiktajos termiņos;

• studējošais var apliecināt labas svešvalodu prasmes atbilstoši uzņemošās partneraugstskolas prasībām.

Latvijas Universitāte sniedz iespēju piedalīties apmaiņas studijās ne tikai Erasmus+ programmā tās programmvalstīs, bet arī partnervalstīs un piedalīties mobilitātēs Eiropas Universitātes FORTHEM alianses, UTRECHT tīkla, ISEP tīkla un divpusējo sadarbības līgumu ietvaros, kas noslēgti ar dažādām augstu novērtētām Āzijas, ASV, Austrumeiropas un citu valstu augstskolām.

Erasmus+ programma atbalsta arī prakses mobilitāti – studējošie var īstenot praksi ārvalstīs.

Vairāk par pieteikšanos apmaiņas programmām Latvijas Universitātes tīmekļvietnē www.lu.lv

89 IESPĒJAS STUDĒT ARĪ ĀRZEMĒS

Kultūra Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes studentiem ir iespēja līdzdarboties 21 amatiermākslas kolektīvā –koros, deju ansambļos, teātrī, pūtēju orķestrī, lietišķās mākslas studijā u. c. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus un domubiedrus starp teju 800 kolektīvu dalībniekiem.

Ikviens interesents var izvēlēties nodarbību veidu atbilstoši savām interesēm. LU darbojas desmit kori, pieci no tiem ir jauktie kori –“Aura”, “Juventus”, “DeCoro”, “Dziesmuvara” un “Jubilate”, trīs ir sieviešu kori – “Minjona”, “Latve” un “Balta”, divi ir vīru kori – “Dziedonis” un Prezidiju konventa vīru koris.

Tautas un skatuviskās dejas tradīcijas kopj pieci deju kolektīvi: Tautas deju ansamblis “Dancis” ar jauniešu sastāvu un vidējās paaudzes dejotājiem, deju ansamblis “Dancītis” ar jauniešu sastāvu un vidējās paaudzes dejotājiem un deju ansamblis “Pērle”. Vēl LU amatiermākslas saimi kuplina vīru vokālais ansamblis “Dancis”, senās mūzikas ansamblis “Canto”, studentu teātris, pūtēju orķestris, folkloras deju kopa “Dandari” un keramikas studija “Vāpe”.

Latvijas Universitātes dziedātāji un dejotāji ar skanīgajām dziesmām un raito dejas soli priecē skatītājus un klausītājus visa gada garumā gan pašu mājās – Rīgā un citviet Latvijā, gan visā pasaulē. Amatiermākslas kolektīvi piedalās labdarības pasākumos, konkursos un festivālos, iegūstot valsts mēroga godalgas un starptautisku atzinību.

Ar Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīviem strādā 50 kvalificēti speciālisti –diriģenti, kormeistari, baletmeistari, režisori un koncertmeistari. Visi kolektīvi ir Vispārējo latviešudziesmu un deju svētku dalībnieki.

Jauno dalībnieku uzņemšana Latvijas Universitātes amatiermākslas kolektīvos notiek no augusta līdz oktobrim.

Informāciju par jaunu dalībnieku uzņemšanu var iegūt LU tīmekļvietnē www.lu.lv sadaļā “Kultūra”.

90 KULTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Esi čempions gan sportā, gan izglītībā!

Latvijas Universitātes sporta dzīvi organizē LU Sporta centrs, augstu vērtējot sporta nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Latvijas Universitātes Sporta centrs piedāvā:

• līdz 30 dažādu sporta nodarbību 10 sporta veidos – basketbolā, džudo, fitnesa grupu nodarbībās, futbolā, florbolā, galda tenisā, vispārējā fiziskajā sagatavotībā, volejbolā un pašaizsardzībā;

• iespēju izvēlēties sev piemērotāko sporta nodarbību – gan pēc slodzes intensitātes, gan pēc individuālajām interesēm;

• treniņus profesionālu treneru vadībā.

Latvijas Universitātē var izjust sacensību garu:

• piedaloties dažādu sporta veidu nakts turnīros un iekšējās studentu līgās (LU Basketbola līga un LU Futbola līga) u. c.;

• ne tikai sportojot, bet arī apmeklējot un atbalsot Latvijas Universitātes sporta komandas un piedaloties aizraujošos fanu konkursos.

Latvijas Universitāte sniedz iespēju veidot duālo karjeru

Latvijas Universitāte ir viena no nedaudzajām Baltijas reģiona augstskolām, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt starptautiski novērtētu augstāko izglītību. Latvijas Universitātes sportistiem Sporta centrs piedāvā startēt vairākās profesionālās sporta komandās:

• vīriešu basketbola komandās “Latvijas Universitāte” un “LU/BS Rīga” un sieviešu basketbola komandā “BJBS Rīga Juniores/ LU”;

• florbola komandās “Latvijas Universitāte/ FS Masters” un “FS Masters/Latvijas Universitāte”;

• Latvijas Universitātes sieviešu volejbola komandās “Latvijas Universitāte/RVS” un “RVS/Latvijas Universitāte”.

Labākajiem Latvijas Universitātes studentiem, kuri ir arī profesionāli sportisti, ir iespēja saņemt studiju maksas atlaides, stipendijas, kā arī piedalīties augsta mēroga sporta sacensībās:

• Latvijas augstskolu universiādē;

• Starptautiskajās SELL studentu spēlēs kopā ar Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas studentiem;

• Eiropas studentu čempionātos;

• pasaules augstskolu universiādēs u. c.

91 SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

Latvijas Universitātes Radio NABA

Studiju laikā tev ir iespēja izmēģināt spēkus radio, jo Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā ar radio nacionālajā FM vilnī. 2022. gadā radio stacija NABA svinēja 20 gadu jubileju.

Latvijas Universitātes Radio NABA (Latvijas Radio 6, 95,8 FM, www.naba.lv) programmas veidošanā piedalās ap 100 esošo un bijušo studentu. Radio NABA ir viena no lielākajām un daudzveidīgākajām studentu radio programmām Eiropā. Radio NABA īpašā un galvenā atšķirības zīme ir tās muzikālā programma un mūzikas raidījumi. Kopumā

Radio NABA top vairāk nekā 50 dažādi mūzikas, kultūras, vēstures, zinātnes un citi studentu raidījumi, kuru veidošanā varēsi iesaistīties arī tu.

Studentijas klātesamība ir neatņemama programmas sastāvdaļa, par ko liecina regulāra jauno studentu iesaistīšana programmas veidošanā. Raidījumu veidošanā iesaistās galvenokārt studenti.

RadioNaba radionaba

92 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RADIO NABA

Latvijas Universitātes Biznesa inkubators

Lielākais universitāšu biznesa inkubators Latvijā “Inkubatora programma” palīdz visu studiju līmeņu LU studentiem un viņu komandas biedriem sākt un attīstīt savu biznesa ideju. Dalībniekiem tiek nodrošinātas nodarbības ar nozares ekspertiem, savas jomas speciālistiem, un tiek sniegts mentoru atbalsts biznesa attīstībā. Tā ir iespēja izveidot pirmo produkta prototipu.

Biznesa inkubators piedāvā:

• pirmsinkubācijas programmas;

• mentoringu;

• darba un ražošanas telpas;

• atbalstu prototipu izveidē;

• Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas studiju (3D printeris un lāzergriezējs);

• foto un video studiju;

• vidi, kurā cits citu atbalsta un motivē rīkoties.

Inkubators ir arī studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāla “Icebreakers” izveidotājs. Festivālā tiek akcentētas dažādu nozaru aktualitātes, studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem atbalsta instrumentiem idejas attīstībai, noslēgumā komandas cīnās par 10 000 EUR lielu grantu.

Neatkarīgi no studiju līmeņa arī tu vari būt inkubatora dalībnieks, ja tev ir sava biznesa ideja vai vēlies pievienoties kādam citam komandā un palīdzēt ar savām prasmēm.

Pievienojies un jau studiju laikā izveido savu biznesu!

www.biznesainkubators.lu.lv

biznesa inkubators biznesa.inkubators

93 LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIZNESA INKUBATORS

Absolventu atsauksmes

Latvijas Universitātē iegūtā izglītība –stabils pamats turpmākajai dzīvei un karjerai

Studiju sākums ir jauna, citāda, vēl nezināma ceļa uzsākšana. Dažādu nozaru Latvijas

Universitātes absolventi labprāt dalās savos iespaidos ceļā uz augstāko izglītību.

Kristīne Beķere

Absolvētā fakultāte:

Vēstures un filozofijas fakultāte

Izglītība:

Doktora grāds vēsturē un arheoloģijā

Absolvēšanas gads: 2021

Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē un pēc tam vēstures pētniecība kā daļa no maniem darba pienākumiem ir bagātinoša, interesanta un aizraujoša pieredze. Analizējot vēsturisku procesu iemeslus un sekas, daudz saprotamākas kļūst arī likumsakarības mūsdienās sabiedrībā notiekošajos procesos.

Vēsturnieka darbs ir aizraujošs – var uzzināt tik daudz kā jauna! Konferencēs iepazīt fantastiskus kolēģus ārvalstīs! Var piedalīties arheoloģiskajos izrakumos! Kaut vai pamēģināt piedalīties izrakumos vasarā studiju brīvlaikā ir lielisks piedzīvojums. Iemācīties atrast arhīva dokumentu milzīgajā klāstā vajadzīgo informāciju, spēt to izlasīt, atklāt kaut ko jau kopš paaudzēm aizmirstu – tas ir pirmatklājēja prieks un gandarījums. Vēsturnieka darbs nekad nav vienmuļš.

[K. Beķere šobrīd ir pētniece Latvijas vēstures institūtā un Kuldīgas novada muzeja pētniece.]

Arturs Krastiņš

Absolvētā fakultāte:

Humanitāro zinātņu fakultāte

Izglītība:

Profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā

Absolvēšanas gads: 2017

Izvēlējos studēt Latvijas Universitātes

Humanitāro zinātņu fakultātes PMSP “Rakstiskā

tulkošana”, jo jau angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā biju ieguvis padziļinātas angļu valodas prasmes, kā arī papildus angļu valodai biju apguvis franču valodu. Tulkošanas studiju laikā pilnveidoju latviešu valodas prasmes, iepazinos ar dažādu nozaru angļu un franču valodu, guvu labāku iespaidu par tulkošanas jomu, kas ļāva izvēlēties nozares, kurās specializēšos. Lekcijās bieži viesojās tulkošanas nozares pārstāvji, kas stāstīja par savu darbu, kā arī dalījās ar padomiem un atbildēja uz studentu jautājumiem. Man kā strādājošam studentam bija ļoti ērti apvienot studijas ar pilnas slodzes darbu.

[Arturs Krastiņš ir Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs.]

Kristaps Saršūns

Absolvētā fakultāte: Ķīmijas fakultāte

Izglītība:

Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā

Absolvēšanas gads: 2021

Studijas Latvijas Universitātē izvēlējos, jo tā ir viena no universitātēm Latvijā, kas piedāvā studēt ķīmiju padziļinātā līmenī. Turklāt tika būvēts jauns Akadēmiskais centrs, kas nodrošina studiju iespējas mūsdienīgā vidē, kā arī laboratorijās ar jaunu modernu aprīkojumu. Studiju laika ieguvumi, pirmkārt, ir kursabiedri, kas padarīja studijas vēl interesantākas, otrkārt, pasniedzēji, kas spēja novērtēt un motivēt, treškārt, teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī pieredze, ko ieguvu studiju procesā.

Šobrīd studēju doktorantūras programmas “Ķīmija” otrajā kursā un papildus tam strādāju arī LU Ķīmijas fakultātes Molekulāro kristālu pētnieciskajā laboratorijā. Pieņēmu jaunu izaicinājumu – pievērsties pedagoģiskajai darbībai fakultātē, un šā gada nogalē oficiāli tikšu ievēlēts par pētnieku.

94 ABSOLVENTU ATSAUKSMES

Edgars Sims

Absolvētā fakultāte: Vēstures un filozofijas fakultāte

Izglītība:

Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē

Absolvēšanas gads: 2021

uzvarētāju par studiju vietu izvēlas Latvijas Universitāti. Studiju laikā iepazinos ar cilvēkiem, kuri veido mūsdienu IT industriju reģionā, guvu iespēju iesaistīties pētniecībā un savas zināšanas izmantot kā 21. gadsimta instrumentu problēmu risināšanā.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību nepieciešamība atcerēties lietas ir būtiski mazinājusies –mūsdienās visa vajadzīgā informācija ir tik ļoti pieejama ikvienam, ka lielākā vērtība ir prast šo informāciju izvērtēt, analizēt, saprast kontekstu, spēt domāt. Un tieši Vēstures un filozofijas fakultāte iemāca analizēt un domāt. Ja tev patīk izzināt pasauli sev visapkārt, ja esi zinātkārs un tev patīk meklēt dziļāku jēgu gan sevī, gan apkārt notiekošajā, mūsu fakultāte, manuprāt, ir domāta tieši tev! Izprast, ko pirms 200 gadiem savos prātojumos domājis Sērens Kirkegors un cik aktuāli viņa domu graudi ir patlaban, kā vācu ieceļotāji 12. un 13. gadsimta mijā ienāk mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā, sasaistot mūs ar Rietumeiropas civilizāciju, un kā tas atspoguļojas mūsu identitātē, aplūkot, kā bīdermeijera pārstāvis Vilhelms Haufs sarakstīja vācu romantisma labākos paraugus, būdams tikai 24 gadus vecs, – to visu var apgūt mūsu fakultātē. Informāciju, kas padara mūsu dzīvi un pasaules uztveri daudz bagātīgāku un interesantāku!

[E. Sims ir vēstures doktorantūras 2. kursa students, latviešu heraldikas speciālists, vairāku Latvijas pagastu, organizāciju un dzimtu ģerboņu autors.]

Emīls Sjundjukovs

Absolvētā fakultāte:

Datorikas fakultāte

Izglītība:

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Absolvēšanas gads: 2017

Studijas LU Datorikas fakultātē izvēlējos, iepazīstot pasniedzējus un uzzinot, ka vairākiem ir bijusi akadēmiskā, kā arī industriālā pieredze, strādājot ASV. Kā arī, protams, zinot, ka vairākums starptautisko informātikas olimpiāžu

Studijas Datorikas fakultātē sniedza potenciālu paskatīties ārpus savas profesijas “žoga” un iespēju veiksmīgi lietot iegūtās datorzinātņu prasmes veselības aprūpes jomā. Esam izveidojuši Latvijā lielāko digitālās veselības uzņēmumu, mūsu produktus izmanto vairāk nekā 200 tūkstoši pacientu visā pasaulē. Lielu daļu savu kolēģu iepazinu tieši studiju laikā.

Kristīne Sikora

Absolvētā fakultāte:

Juridiskā fakultāte Izglītība:

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē Absolvēšanas gads: 2021 Studijas LU Juridiskajā fakultātē, manuprāt, ir vērtīgas ne tikai tiem, kuri jau ir nolēmuši kļūt par juristiem, bet arī tiem, kuri vēl šaubās par savu nākotnes profesiju, jo apgūtais palīdzēs turpmāk aizstāvēt un īstenot arī pašam savas tiesības. Juridiskā fakultāte ļauj smelties zināšanas no vadošajiem jomas profesionāļiem, kas, nenoliedzami, sniedz lielu motivāciju arī pašam kļūt par vienu no labākajiem savas jomas pārstāvjiem. Jāuzsver, ka studijas LU

Juridiskajā fakultātē nenozīmē tikai studēt, jo fakultāte piedāvā iespējas sevi pilnveidot arī ārpus studijām – apmeklētās zinātniskās konferences un dalība vairākās tiesu izspēlēs man ne tikai ir devusi padziļinātas zināšanas, bet arī ļāvusi iegūt profesionālus kontaktus. Juridiskā fakultāte studentiem dod iespēju “tikt pamanītiem” jau studiju laikā.

[Kristīne Sikora turpina studijas Juridiskajā fakultātē profesionālā maģistra studiju programmas otrajā kursā.]

95 ABSOLVENTU ATSAUKSMES

Foto: Toms Grīnbergs Jānis Romanovskis (90. lpp.)

Rakstu mājas vizualizācija (84. lpp.): PS RERE BMV

Latvijas Universitāte

Komunikācijas departaments

Studiju servisa departaments

2024

97

latvijasuniversitate

universitate

universitatelv latvijasuniversitate

98

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.